Jaarverslag Jaarverslag Platform voor Klantgericht Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Jaarverslag Platform voor Klantgericht Ondernemen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Jaarverslag

2 Voorwoord Door de leden; voor de leden PvKO heeft zich in 2012 ingezet om in toenemende mate een faciliterend platform te zijn voor haar leden om kennis over te dragen, ervaring uit te wisselen en om invulling te geven aan de doelstelling van klantgericht ondernemen: een goed evenwicht tussen waarde voor en waarde van de klant. Een vereniging bestaat uit leden die eenzelfde doel nastreven; in het geval van PvKO een maatschappelijk doel: Nederland klantgerichter te maken. Niet in de laatste plaats biedt PvKO haar leden ook een helpende hand bij de eigen ontwikkeling om zelf succesvol te worden als professional op het gebied van klantgericht ondernemen stond garant voor waardevolle informatie en interacties tijdens de talloze inspirations, kennissessies, boardroomsessies voor executives, via deskundigen en kernteams en niet te vergeten via het tienjarig jubileum event Klantgericht Ondernemen was ook het jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Wil Wurtz, de directeur die 10 jaar geleden mede-initiatiefnemer was voor de oprichting van deze vereniging. En tot slot was 2012 een jaar waarin de economische recessie nog stevig doorwoekert, het is en was voor velen hard werken om het hoofd boven water te houden en niet de blik naar binnen te keren, maar richting de klant te blijven houden. Waarde krijgen van de klant kan alleen als je waarde toevoegt en de klant centraal zet. Daar blijven wij ons voor inzetten. Voor en met onze leden en de maatschappij. Ik hoop dat wij ook in 2013 weer op uw enthousiaste inzet mogen rekenen om samen Nederland klantgerichter te maken! René de Zoete Voorzitter PvKO Januari 2013 Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 a. Governance... 4 b. Kernleden... 4 c. Kerndomeinen... 4 d. Wie zijn de kernleden?... 5 e. Raad van Advies... 5 f. Bestuur... 5 g. Directie & Projectbureau Bijeenkomsten... 6 a. Inspirations... 6 b. Kennissessies... 8 c. Klantgericht Ondernemen in de Boardroom d. PvKO Mastersessies e. Gezamenlijke Co Creatieteam bijeenkomst f. 6 juni - Klantgericht Ondernemen g. Activiteiten met derden Evaluatie van de events Waarom zijn onze leden lid? Managementboek.nl Opleidingen Marktoverzicht Publiciteit In de pers a. In de pers b. PvKO TV Infrastructuur Financieel Conclusie/samenvatting Jaarverslag

4 1. Inleiding (PvKO) is de netwerkvereniging die iedereen samenbrengt die belang heeft bij klantgericht ondernemen en CRM. Het Platform is in 2002 gestart onder de naam CRM Association. In de afgelopen 10 jaar is de vereniging doorgegroeid naar ruim 150 aangesloten bedrijfsleden en 35 individuele leden. In totaal zijn 1200 professionals aangesloten vanuit deze bedrijven. Samen met haar leden zet PvKO zich in om het Nederlandse bedrijfsleven klantgericht te laten ondernemen. Een onafhankelijk netwerk met 1200 professionals dragen allemaal hun steentje bij aan de maatschappelijke missie om een klantgerichter Nederland te stimuleren ten behoeve van ons Bruto Nationaal Geluk (waar wij uitsluitend positieve klantervaringen onder verstaan) en ons Bruto Nationaal Product. Hieronder verstaan wij succesvol ondernemende organisaties. a. Governance is een vereniging met een Bestuur en een Directie die samen met het Projectbureau de dagelijkse gang van zaken leidt. Daarnaast is er een Raad van Advies die bestuur en directie beleidsmatig terzijde staat. Voor de internationale betrekkingen is een International Ambassador actief. b. Kernleden Een vereniging bestaat uit leden en kan niet zonder actieve leden. De kernleden van PvKO zijn niet alleen actief maar ook zeer betrokken bij de organisatie van activiteiten en ontwikkeling van het platform. In 2012 is het aantal kernleden verder toegenomen. c. Kerndomeinen Rondom de vier kerndomeinen Ontmoeten, Onderzoeken, Ontwikkelen en Ondersteunen zijn co creatieteams bestaande uit de kernleden geformeerd die invulling geven aan de volgende domeinen: Ontmoeten Centraal binnen het Kerndomein Ontmoeten staat het creëren en faciliteren van offline en online ontmoetingen voor het delen van kennis, informatie, ervaringen, contacten en netwerk op het gebied van klantgericht ondernemen. De volgende activiteiten worden hieronder door PvKO georganiseerd: Inspirations, Kennissessie, Klantgericht Ondernemen in de Boardroom voor executives en PvKO Mastersessies. Ook is PvKO betrokken bij diverse events waarbij klantgericht ondernemen centraal staat. Dit kunnen eigen events zijn, maar ook events i.s.m. derden. Onderzoeken Het Nationaal CRM Marktoverzicht, verschijnt sinds 2007 jaarlijks en brengt het aanbod van alle partijen die actief zijn op dit gebied in kaart. Daarnaast wordt gespeurd naar interessante onderzoekspublicaties, artikelen en whitepapers die via de portal CRMPapers toegankelijk zijn gemaakt. Ten slotte worden meningen en suggesties van de leden en de bezoekers aan de diverse activiteiten en events in kaart gebracht. Ontwikkelen Succesvol klantgericht ondernemen staat of valt met de kwaliteit van mensen. Bijdragen aan de ontwikkeling van vaktechnische en gedragscompetenties van CRM professionals staat daarbij centraal. heeft eindtermen voor CRM opleidingen ontwikkeld en competentieprofielen geformuleerd. Een aantal CRM opleidingen is reeds onder onze auspiciën ontwikkeld door partners en een aantal Post HBO examens worden onder ons toezicht afgenomen. Verder wordt er vanuit PvKO bij diverse opleidingen bijdragen geleverd, door mee te denken over de inhoud en/of colleges te verzorgen. Ook recenseren onze leden boeken rondom het thema Klantgericht Ondernemen en CRM voor Managementboek. Jaarverslag

5 Ondersteunen Dit domein draagt bij aan de doelstellingen van de kerndomeinen: Ontmoeten, Ontwikkelen en Onderzoeken. Verder is dit domein betrokken bij publiciteit en pr-activiteiten. Het domein Ondersteunen houdt zich bezig met o.a. organisatie en initiëren van projecten en samenwerkingsverbanden, webportal, communicatie met (potentiële) leden en externe relaties. d. Wie zijn de kernleden? Wie de kernleden zijn, is per domein op de website PvKO te vinden. Ontmoeten Onderzoeken Ontwikkelen Ondersteunen In 2012 waren de domeinen Ontmoeten en Ondersteunen het meest actief. Binnen de groep Ontmoeten, is een aantal groepen kernleden actief. Voor de Inspirations, de Kennissessies, de Boardroomsessies. De andere activiteiten, veelal evenementen georganiseerd met derden, worden vooralsnog door directie en projectbureau ingevuld. e. Raad van Advies De Raad van Advies adviseert het bestuur en toetst de strategische plannen. De volgende leden vertegenwoordigen de Raad van Advies: Jan Nederveen (CRM en Marketing Directeur, Pon Holding) Paul Iske (Hoogleraar Innovatie, Universiteit Maastricht) René de Zoete (Programmadirecteur, Rabobank Nederland) Internationaal Ambassadeur Vertegenwoordigt in het buitenland, draagt internationale sprekers aan voor eigen events en legt contacten als interessante mogelijkheden voor samenwerking zich voordoen. Itzik Amiel f. Bestuur Het bestuur is zo samengesteld dat zij de beoogde ledensamenstelling van Platform voor Klantgericht Ondernemen afspiegelt. Ieder bestuurslid is (mede) verantwoordelijk voor een kerndomein en zorgt voor onderling contact tussen de leden van hun domein en stimuleert activiteiten. In 2012 is er een bestuurslid toegetreden tot het platform een bestuurslid afgetreden. Gerard Wolfs heeft als bestuurslid afstand genomen van het platform en Martien de Laat is toegetreden tot het bestuur. Eind 2012 is René de Zoete vanuit de Raad van Advies toegetreden tot het bestuur om een meer actieve rol te gaan vervullen voor het platform. Peter Bot Secretaris en Coördinator domein Ontmoeten: Boardroomsessies Michel Brakenhoff Coördinator domein Ontmoeten: Events i.s.m. CustomerTalk Nanne Dodde Coördinator domein Ontmoeten Jaarverslag

6 Peter Joziasse Coördinator domein Ondersteunen Martien de Laat Penningmeester en Coördinator domein Ontmoeten: Inspirations, Kennissessies en Mastersessies Gerard Struijf Voorzitter en Coördinator domein Ontwikkelen g. Directie & Projectbureau De directeur en het projectbureau voeren de operationele werkzaamheden voor het platform. Tot juli 2012 was Wil Wurtz (foto boven) in de rol van directeur verantwoordelijk voor de aansturen van het projectbureau. Sinds het tweede deel van 2012 heeft Maricken Hengeveld (foto links) vanuit het projectbureau zijn werkzaamheden als ad interim directeur voortgezet. Het projectbureau bestaat verder uit Karin Rigterink (foto midden) en Maartje Luinenburg (foto rechts). 2. Bijeenkomsten PvKO brengt iedereen samen die belang heeft bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Klantgericht Ondernemen en CRM. Dit doet zij o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden en potentiële leden. Alle bijeenkomsten vallen onder het kerndomein Ontmoeten. a. Inspirations Bijeenkomsten die gericht zijn op het delen van kennis en ervaring over actuele onderwerpen, standpunten, vernieuwende inzichten op het gebied van Klantgericht Ondernemen. Op basis waarvan een goede interactie binnen de groep van aanwezigen kan ontstaan met als ultieme doel de aanwezigen meer kennis en visie mee te geven, alsmede hen te voorzien van alternatieve inzichten die er uiteindelijk toe bijdragen aan een klantgerichter ondernemend Nederland. 25 januari organisatie Stephan van Slooten (foto rechts), partner bij Altuïtion heeft heel specifiek de 9+ methode behandeld. Hoe kan een organisatie de klantbeleving centraal stellen, binnenkomen bij de klant en een zogenaamde 9+ organisatie worden? De negen staat dan voor een uitzonderlijk goed rapportcijfer. Haal je als organisatie zegens dan is dat prima. Echter, je bent dan inwisselbaar met andere organisaties. Bij een negen of hoger ben je on top of mind bij de klant en creëer je pas klantloyaliteit. Lotte Breunesse (foto links), marketing manager bij netwerkbedrijf Enexis vertelde hoe zij deze methode binnen haar organisatie heeft toegepast. Ruim 85 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier Jaarverslag

7 6 maart i.s.m. PIM: Innovaties in Customer Services In de hele wereld, zelfs in de opkomende economieën, spelen diensten en dienstverleners een steeds belangrijkere rol. De innovatie daarvan blijft echter achter en daarmee verspillen bedrijven waardevolle kansen, aldus Jos Lemmink. De hoogleraar van de Universiteit van Maastricht richtte de Service Science Factory op om bedrijven te helpen bij die vernieuwing. Hij lichtte tijdens deze inspiration toe, waarom innovatie in customer service zo belangrijk is. Conchita López Vega, van ABN AMRO heeft over de Customer service binnen de financiële dienstverlening verteld en toegelicht met het WOW programma. Tot slot heeft Arianne Heij van T- Mobile vertelt over de klantcommunicatie als servicekanaal binnen Telecommunicatie. Ruim 100 mensen hebben deze inspiration bezocht die wij in samenwerking met PIM bij AFAS in Leusden hebben georganiseerd. Voor het verslag en presentaties klik hier 11 april 2012 Klantgericht Ondernemen en Cultuurverandering Lichaam en geest spelen beide een rol in de relatie tussen klant en bedrijf. Door alleen naar ratio en fysieke te kijken, mis je de kans om klanten te bezielen, zo betoogt Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. (foto onder), Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit, tijdens deze inspiration. Door te focussen op wederkerigheid kun je niet alleen iets verkopen, maar een vriendschap met de klant opbouwen. Cultuurverandering is vaak een ondergewaardeerd aandachtspunt binnen organisaties. Volgens Paul de Blot moeten we daarbij meer rekening houden met het feit dat we als mens tweedelig zijn: we hebben een lichaam én een geest. Een bevlogen betoog over de balans tussen ratio, fysieke elementen en het hart, oftewel het geestelijke, sprak hij hoe zowel lichaam als geest noodzakelijk zijn bij het opbouwen van een relatie met de klant. Fysiek kunnen we alleen in het hier en nu zijn, aldus De Blot. Fysiek ben je daartoe beperkt en kun je, op een bepaald moment, alleen maar concreet met die klant en product bezig zijn. Met je geest kun je altijd overal zijn. De geest gaat over de dromen van een individu. Ruim 60 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 26 juni 2012 Customer Journey Mapping en ALV Kathy van der Laar, docent aan Nyenrode Business Universiteit, Beeckestijn Business School en partner bij Early Bridge vertelt over hoe om te gaan met verschillende klantbelevingen bij contactmomenten met organisaties. Hoe kom je er achter hoe de klant de processen en procedures van een organisatie ervaart? Naast deze inspiration vond ook de Algemene Ledenvergadering plaats. Belangrijkste agendapunten waren: Financieel jaarverslag 2011 Aftreden bestuurslid Gerard Wolfs Gerard Struijf wordt als bestuurslid herkozen Wil Wurtz treedt af als directeur. De werving en selectieprocedure voor nieuwe directeur is in volle gang. Tot de aanstelling van een nieuwe directeur zal Maricken Hengeveld vanuit het projectbureau ad interim de directietaken waarnemen. Ruim 50 vakgenoten hebben deze inspiration en ALV bezocht waarvoor Qurius in Zaltbommel haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier Jaarverslag

8 19 september 2012 Big Data Arjan Kamphuis, als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en werkzaam bij Gendo B.V. liet ons zien waar we aan moeten denken als het gaat om Big Data. De groep van productie van informatie is ongekend en dat levert mogelijkheden op die we nog maar beperkt kunnen bevatten. Wat is groot en veel en hoe gaan we daar als mensen mee om? Marcel Kuil en Hilde Hulten van Rabobank Nederland lichtten de praktijk toe vanuit hun activiteiten rondom Big Data bij de Rabobank. De uiteindelijke conclusie die uit de presentaties en de plenaire en onderlinge discussies tijdens de pauzes getrokken kon worden, was unaniem: het gaat dus niet om de techniek, die helpt uiteraard, maar het belangrijkste is hoe je dus dat omzet naar betere dienstverlening voor je klant. Betere service, betere klantervaring. Slimmer, relevanter en dichter bij de klant. Ruim 80 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag en presentaties klik hier 14 november 2012 Mogelijkheden en juridische aspecten van soft data Bij Klantgericht Ondernemen speelt wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens een grote rol. Bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en gedragscodes die door het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) zijn goedgekeurd. Deze regelgeving legt beperkingen op maar geeft ook mogelijkheden, alhoewel dat wel steeds beter zoeken wordt. Wat is de impact van de huidige regels (cookies) op klantgericht ondernemen en het verhogen van de relevantie van commerciële communicatie. En nog belangrijker wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, do-not-track en Europese Verordening. Met recht, een kleine stoom cursus voor de deelnemers. Ruim 30 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor VODW in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, presentatie en videoregistratie door PvKO TV klik hier Tijdens de Inspirations is ook regelmatig een Pecha Kucha door een lid gegeven over het desbetreffende onderwerp. Een pecha kucha is een presentatie van 20 slides die ieder 20 seconden mag duren. In totaal duurt een pecha kucha altijd 6,40 minuten. b. Kennissessies Bijeenkomsten waarbij een bedrijf (lid) een case of vraagstelling inbrengt waarvoor de aanwezigen ondersteuning kunnen bieden door de inbreng van de gezamenlijk beschikbare kennis. Met als doel het betreffende lid verder te helpen en middels discussies ook het bewustzijn en de toepassing van de beschikbare kennis door de andere leden te vergroten. 8 februari 2012 Integraal Klachtenmanagement en Klantervaring Eric de Haan van adviesbureau Seven en schrijver van de boeken de TAO van Service en Integraal Klachtenmanagement en voorzitter van stichting IKM 3000 (het keurmerk voor klantgericht klachtenmanagement) praten over emotie en klantgevoeligheid als hij het over klachtenmanagement heeft. De Haan zet drie onderdelen van service recovery centraal binnen deze term: 1. Customer recovery: het herstellen van het klantvertrouwen als de klant met een klacht komt. 2. Process recovery: leer van het maken van fouten door je processen te verbeteren. Zo kun je veel faal- en herstelkosten voorkomen. 3. Employee recovery: versterk het probleemoplossend vermogen van je werknemers en zorg dat ze zich betrokken voelen bij de klant. Jaarverslag

9 Om zo goed mogelijk met klachten om te gaan draait het volgens De Haan om emotie en klantgevoeligheid. Het draait om waardig zijn. Wees alert en gevoelig voor onvrede, sta open voor fouten, wees transparant en geef een verklaring. Het menselijke aspect is ook erg belangrijk bij het behandelen van klachten, richt je op klanttevredenheid, wees hoffelijk en fair. Ook is het belangrijk dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen, aldus De Haan. Onderstaand schema is volgens hem een handig hulpsteuntje bij het uitvoeren van service recovery: Bekijk hier de presentatie van Eric de Haan Jeroen van Dam, coördinator customer care bij Robeco, vertelt tijdens de kennissessie hoe zij klachtenmanagement centraal hebben gesteld en hoe zij hier actief op inspelen richting hun klanten. Bekijk hier de presentatie van Jeroen van Dam Ruim 60 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor Beeckestijn Business School in Leusden haar locatie ter beschikking heeft gesteld. 9 mei 2012 Resultaat van (social) Media met en bij Ziggo Voor deze kennissessie waren wij te gast op het hoofdkantoor van Ziggo. Robin den Hoed van Ketchum Pleon ving aan met zijn betoog over hoe belangrijk het is de resultaten op het gebied van media in kaart te brengen. Hij legde ons de zeven principes uit van het meten van PR campagnes. En benadrukte dat het essentieel is vooraf je doelen te bepalen en het effect van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve uitkomsten te meten (we hebben het hier niet over de mediawaarde= geld!). Daarbij is het belangrijk dat je de resultaten op 3 niveaus meet: welke impact heeft het bereik gehad, hoe heeft de doelgroep hierop gereageerd en wat betekent dit voor de organisatie? Logisch, zou je denken. Toch blijken de meeste bedrijven niet verder te komen dan het meten van het bereik. Effectmetingen onder de doelgroep en welke gevolgen dit heeft voor de organisatie zijn niet voor iedereen weggelegd. Een hele praktische afsluiting: de 10 gouden regels voor het meten van een PRcampagne. De volgende presentatie van Jaap Favier van The Small Circle (en ex-vp van Forrester), sloot hier naadloos op aan door zijn revolutionaire theorie met ons te delen over het meten van campagnes op alle social media platforms. Zijn theorie is eigenlijk heel eenvoudig, waardoor je in eerste instantie geneigd bent dit niet te geloven. Er kwamen dan ook veel reacties uit de zaal Tijd is geld en invloed van vrienden zijn de twee belangrijkste factoren voor het meten van de ROI van social media campagnes. Het zijn de naaste vrienden die de koop en trouw beïnvloeden, dit blijkt uit wereldwijd sociologisch onderzoek. Vertrouwen is daarbij de sleutel. Jaarverslag

10 Ruim 50 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor Ziggo in Utrecht haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, presentaties en foto s klik hier 12 december 2012 Employee Engagement bij AEGON het klantenrijbewijs Wij zijn de te gast bij Aegon in Den Haag waar Rien Brus, vice president customer experience, Johanneke Behrend, programmamanager customer loyalty, en Leon Jansen, senior marketeer customer experience en customer journey ons vertellen dat Aegon zich verantwoordelijk voelt voor het financieel bewust maken van zijn klanten. Om dit bewustzijn te creëren, dient de organisatie te transformeren van een productgericht bedrijf naar een klantgerichte organisatie. Dit kan alleen als je binnen begint: Je wordt niet klantgericht door her en der pleisters te plakken. Je moet dit fundamenteel aan de binnenkant van je organisatie aan pakken. Aegon zet dan ook in op medewerkersloyaliteit onder het mom van Buiten klanten winnen lukt alleen door binnen te beginnen. Aan de hand van het klantenrijbewijs wordt hier nader invulling aan gegeven. Ruim 90 vakgenoten hebben deze inspiration bezocht waarvoor Aegon in Den Haag haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag, presentaties, videoregistratie op PVKO TV klik hier c. Klantgericht Ondernemen in de Boardroom In 2012 zijn de Ronde Tafels voor executives een nieuwe activiteit vanuit het kerndomein ontmoeten. Doel hierbij is het ontdekken en ondersteunen van directie-tafel-thema s die betrekking hebben op klantgericht ondernemen. Hierdoor kun je het thema klantgericht ondernemen extra/beter bij directies onder de aandacht brengen, maar ook niet-executive leden helpen om het beeld en de taal van de directie te snappen met als doel het mogelijk maken van klantgericht ondernemen over management lagen heen. De executive die als host van de betreffende meeting optreedt brengt een onderwerp rondom klantgericht ondernemen in dat hem bezighoudt. Het andere onderwerp wordt aangedragen door de organiserende kernleden. Dit onderwerp zal veelal voortkomen uit de eerdere discussies of actualiteiten rondom Klantgericht Ondernemen. 15 februari 2012 eerste boardroomsessie bij Actebis Directie- en managementleden van Actebis, Scholten Awater, Plieger en New Line Mobile waren hierbij aanwezig. De volgende twee onderwerpen kwamen hierbij aan de orde: database marketing volstaat een CRM systeem om je klanten beter te kunnen bedienen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de link met klantgericht ondernemen Voor het verslag met conclusies, klik hier 9 oktober 2012 boardroomsessie bij TMC Directie- en managementleden van De Lotto, Compricon Nederland, Intrasurance, CRH, VWE en TMC waren hierbij aanwezig. De thema s van deze bijeenkomst waren: Events en klantinteractie. Hoe bied je met een event toegevoegde waarde aan je klantrelatie? De stelling: Het gaat nooit goedkomen tussen marketing en sales want het zijn andere bloedgroepen Voor het verslag met conclusies, klik hier Jaarverslag

11 d. PvKO Mastersessies Een nieuw initiatief in 2012; bijeenkomsten waarbij delen van kennis a.d.h.v. onderzoeken rondom Klantgericht Ondernemen door studenten/pas universitair afgestudeerden, centraal staat. Primair zal het hierbij draaien om verkregen inzichten aan de hand van onderzoek die (nog) vrijwel nauwelijks in de praktijk zijn geïmplementeerd of getoetst. In de daaropvolgende discussies met de deelnemers zal de vertaalslag naar de praktijk worden gemaakt. 10 oktober onderzoeken in relatie tot klantgericht ondernemen en CRM Twee pas universitair afgestudeerden en een afgestudeerde ATAG-manager aan de School for Customer Management, presenteerden hun scripties: Crowdsourcing Leiderschap die het meest effectief zijn in verandertrajecten als Lean en CRM Europees Klantcontactmodel voor Atag Nederland Ruim 25 vakgenoten hebben deze mastersessie bezocht waarvoor het Dialogue House in Amsterdam haar locatie ter beschikking heeft gesteld. Voor het verslag klik hier e. Gezamenlijke Co Creatieteam bijeenkomst 23 april kennisdelen en bloggen Alle kernleden van de verschillende kerndomeinen kwamen bijeen om elkaar plenair te informeren over de activiteiten die zij op het moment verrichtten. Het doel was om elkaar te informeren en te kijken waar kerndomeinoverschrijdende initiatieven opgepakt kunnen worden. Paul Blok, blogspecialist binnen de marketingbranche heeft iedereen van tips voorzien om te bloggen rondom de eigen werkzaamheden en PvKO en in het bijzonder rondom het event Klantgericht Ondernemen 2022 dat op 6 juni plaatsvindt. De notulen en presentaties zijn hier te vinden: f. 6 juni - Klantgericht Ondernemen 2022 De aanleiding is het 10-jarig bestaan van Platform voor Klantgericht Ondernemen om een groots event te organiseren om klantgericht ondernemen goed op de kaart te zetten. Secundaire doelstelling is om afscheid te nemen van Wil Wurtz, die 10 jaar aan het platform verbonden is geweest. Eerst als voorzitter van het bestuur, later als directeur. Klantgericht Ondernemen 2022, ook wel afgekort tot Klant 2022, vond plaats in de Doelen te Rotterdam en werd bezocht door bijna 200 CRM professionals. Een mooi aantal maar zoals de vele enthousiaste bezoekers na afloop van het event zeiden: te weinig voor zo n inhoudelijk en spraakmakend event als dit. Met sprekers als Bob Thompson (foto links) van CRM Guru, Neurowetenschapper Victor Lamme (foto midden) verbonden aan de UvA, hoogleraar Open Innovation and Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht Paul Iske, Maurice de Hond, Marketing directeuren van Robeco, KLM en Univé. Onder leiding van Rens de Jong (foto rechts), bekend van BNR Nieuwsradio vertelden zij hun visie op klantgericht ondernemen, gaven zij hun toekomstvisie en vertelden zij vanuit hun eigen praktijk waar we nu staan. Jaarverslag

12 BNR Nieuwsradio heeft ter plekke een uitzending opgenomen die later die avond werd uitgezonden. Service Check heeft in samenwerking met Human Inference een onderzoek gedaan die rondom het congres werd uitgevoerd en gepubliceerd. Niet alleen vakbladen hebben hier aandacht aan besteed, ook de Telegraaf heeft hier kort melding over gemaakt. Impressie, opname, verslag en presentaties zijn hier te vinden g. Activiteiten met derden PvKO werkt op tal van manieren samen met andere verenigingen, eventorganisaties, opleiders. Betrokkenheid is in de vorm van het wederzijds onder de aandacht brengen van activiteiten, verzorgen van presentaties/cases, inhoudelijk meedenken over opleidingen, samenwerkingen en invullingen. Activiteiten waarbij PvKO in 2012 betrokken is geweest: Business 2 Business Marketing Forum MIE februari 2012 DDMA verschillende events waaronder Data Quality Award CRM in 1 Day Digital Marketing in 1 Day RTLZ Masterclass Klantgerichtheid bij Nyenrode december 2012 Verschillende activiteiten van leden die wij ondersteunen mits zij een ledenvoordeel bieden. 3. Evaluatie van de events In 2012 is gestart met Survey Monkey om alle events te evalueren. Deze evaluaties worden gedeeld met alle betrokken partijen (sprekers, organiserende partijen en kernleden). De evaluaties zijn over het algemeen ruim voldoende tot goed. De commentaren, zowel positief als negatief, worden gedeeld en opgevolgd. Ook wordt er d.m.v. Survey Monkey andere informatie verzameld; quotes, suggesties onderwerpen/locaties, nieuwe kernleden et cetera. 4. Waarom zijn onze leden lid? In 2012 wordt aan leden gevraagd waarom ze lid zijn. Diverse van deze meningen zijn te vinden onder. Verder is in 2012 het ledenmanifest van kracht geworden en maken diverse leden gebruik van het onderstaande speciale logo. 5. Managementboek.nl Vanuit het kerndomein ontwikkelen is een samenwerking gestart met managementboek.nl. Iedere twee maanden recenseren diverse leden en soms ook niet-leden, boeken waarin het thema klantgericht ondernemen een belangrijke rol speelt. Deze recensies worden in de PvKO-nieuwsbrief opgenomen. Op de PvKO- website geplaatst en bij Managementboek.nl op de website meegenomen. De werving van recensenten gebeurt tijdens bijeenkomsten, via linkedin, de nieuwsbrief et cetera. 6. Opleidingen In 2012 is er ook meer aandacht besteed aan opleidingen. Met Beeckestijn is er vanuit de historie een samenwerking en ook met LOI en Ecabo. In 2012 zijn hierbij gekomen: Philips Business School, ICM en Nyenrode Business Universiteit. In 2013 zullen deze samenwerkingen verder worden uitgebouwd, mede vanuit het domein Ontwikkelen. Jaarverslag

13 7. Marktoverzicht Sinds 2007 geeft PvKO ieder jaar een Marktoverzicht uit. Hierin worden alle partijen genoemd, voor zover bekend, die zich in Nederland vanuit de leveranciers- of dienstverleningskant bezig houden met Klantgericht Ondernemen. Dit is een overzicht waarbij de data verzameld en verwerkt wordt door het projectbureau. Dit overzicht wordt via diverse kanalen verspreid (websites, print, social media, persbericht etc.) en wordt door geïnteresseerden veel geraadpleegd. Het is het basisoverzicht voor iedereen die bezig is met klantgericht ondernemen. 8. Publiciteit Nieuwsbrieven PvKO verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar haar relaties. In deze nieuwsbrief is een overzicht van alle activiteiten, vanuit alle kerndomeinen, te vinden. Ook worden hierin de activiteiten van partners meegenomen. Uitnodigingen: De eigen sessies worden ook via uitnodigingen per mail onder de aandacht gebracht. Database: PvKO beschikt over een database van meer dan geïnteresseerden en leden. In 2012 is de (optin) database gegroeid van naar ruim Website: Alle informatie is ook altijd op de website PvKO te vinden. De website wordt dagelijks bijgehouden. De bezoekersaantallen van de website vallen nog tegen, dit is een aandachtspunt. De aantallen zijn alleen hoog als er een nieuwsbrief of uitnodiging is uitgestuurd. Ook is er in 2012 meer gedaan op het gebied van Social Media; zo kent de linkedin groep PvKO inmiddels meer dan leden. Op Twitter verschijnen wekelijks diverse berichten en ook op diverse blogs is informatie geplaatst. 9. In de pers a. In de pers In 2012 was in de pers. Een paar voorbeelden: BNR Nieuwsradio De Grote BNR Klantenshow Het wekelijkse radioprogramma onder leiding van Maarten Bouwhuis gaat over Klanten. Regelmatig is Wil Wurtz hier als side kick te gast en noemt niet zelden PvKO. Naast de radio-uitzending op locatie (klant 2022) heeft PvKO regelmatig onderwerpen aangedragen aan de redactie. Persberichten in (vak)media Persberichten over: Aantreden twee nieuwe leden Raad van Advies: Jan Nederveen en Paul Iske Klantgericht Ondernemen leidt tot kritischere klanten (n.a.v. onderzoek Human Inference en Service Check). Dit onderzoek is uitgevoerd speciaal voor event Klant Maricken Hengeveld neemt ad interim directietaken PvKO waar. Deze persberichten zijn geplaatst in media als Customer Talk, Tijdschrift van Marketing, Adformatie, Telegraaf en natuurlijk op tal van portals, nieuwssites etc. Planet Media bijlage FD 20 december had FD een bijlage over Customer Loyalty. Veel leden en partijen die een rol spelen bij Platform voor Klantgericht Ondernemen hebben hier een advertorial in geplaatst. Ook is geïnterviewd en haar visie gegeven op trends rondom Customer Loyalty in relatie tot klantgericht ondernemen. Jaarverslag

14 b. PvKO TV In het najaar zijn wij met een pilot gestart; PvKO TV. De inspiration van 14 november en de kennissessie van 12 december zijn op video vastgelegd. Zodoende kunnen bezoekers de presentatie ook delen met hun collegae, maar ook (delen ervan) terugkijken. Op deze manier kunnen wij een veel grotere groep geïnteresseerden bereiken die de presentatie online kunnen bekijken. Een andere doelstelling van PvKO TV is om de discussie rondom dit thema ook online voort te zetten. Achter PvKO TV zit ook een team van kernleden dat een actieve rol heeft gespeeld bij het opstellen van het format, de uitvoering en de start die is gemaakt voor het verkopen van de propositie aan bedrijven die hun naam willen verbinden aan dit initiatief middels het koppelen van een commercial waarin de visie op klantgericht ondernemen wordt gegeven. 10. Infrastructuur In 2012 is door het kernteam Ondersteunen een selectie gemaakt voor een nieuw infrastructuur waaronder de website (CMS), het CRM- en Campagnemanagementsysteem wordt verstaan. Gekozen wordt voor Procurios, een partij met klanten vanuit de verenigingswereld. Procurios biedt een platform dat alle gewenste functionaliteiten integraal ondersteunt. Begin 2013 wordt begonnen met de implementatie van de infrastructuur waarna invulling aan de contentmarketingstrategie wordt gegeven om alle content en initiatieven vanuit de andere domeinen een platform te bieden, toegankelijk te maken en te ontsluiten via verschillende online en offline kanalen. 11. Financieel Met meer dan 150 bedrijfsleden is niet alleen een uniek, maar ook financieel gezonde vereniging. Ieder jaar weer weten wij de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen zonder de in 2009 vastgestelde lidmaatschapstarieven te verhogen. Het ledenaantal consolideert ten opzichte van voorgaande twee jaar dat in het huidige economisch klimaat waarin lidmaatschappen en abonnementen veelal kritisch worden bekeken, zeker niet ongunstig is. Desalniettemin zijn de ambities van het PvKO groot en vergen extra middelen. PvKO is in 2012 gestart met het voeren van gesprekken met grote bedrijven om hen als strategisch partner zich te verbinden. Doel hiervan is het platform van meer (financiële) middelen te voorzien, zodat vele activiteiten en plannen kunnen worden gerealiseerd en om bij te dragen aan de maatschappelijke missie: het klantgerichter maken van Nederland. Jaarverslag

15 Jaarverslag

16 Jaarverslag

17 Jaarverslag

18 Conclusie/samenvatting Terugkijken op 2012 zijn er veel bijeenkomsten georganiseerd, kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. Leden worden in toenemende mate loyaal aan het platform wat zich uit in actieve participatie in een van de kerndomeinen, een groeiend aantal aanwezigen tijdens bijeenkomsten. We zien ook dat het attenderen van relaties op het platform toeneemt; door bestuur, kernleden, leden en projectbureau. Ook zijn er diverse andere nieuwe activiteiten opgepakt buiten de bijeenkomsten; zoals uitbouw samenwerking opleiders, samenwerking managementboek.nl en partners en de oriëntatie voor een nieuwe infrastructuur. Aan de andere kant zien wij ook de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de minder actieve leden nog explicieter moet worden gemaakt. PvKO heeft een aantal passieve leden of bedrijfsleden waarvan de contactpersoon niet meer op de juiste plek zit om de betrokkenheid van het platform intern uit te dragen en draagvlak te creëren. Dit is een bedreiging en tegelijkertijd een uitdaging op dichter tegen onze leden aan te gaan zitten en hen continu te blijven betrekken bij het platform. De groei en de positieve impuls die aan de andere kant wordt waargenomen moet verder worden uitgebouwd om ambassadeurs te creëren die de maatschappelijke missie en daarmee de toegevoegde waarde van het platform uitdragen. PvKO speelt hierin in toenemende mate een rol van kennismakelaar die in 2013 verder vorm wordt gegeven door de verschillende kerndomeinen met haar leden, de strategische members en partners en het bestuur. Jaarverslag

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling:

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling: Inleiding De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, mede als gevolg van de opkomst van Social Media maken het noodzakelijk om continu te innoveren. Het bestuur van Platform voor Klantgericht Ondernemen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. 26 juni 2013

Algemene Leden Vergadering. 26 juni 2013 Algemene Leden Vergadering 26 juni 2013 PvKO René de Zoete Agenda 1. Opening 2. Terugblik 3. Bestuurlijke organisatie 4. Jaarrekening 5. Bestuursleden aftredend en herkiesbaar 6. Besluiten 7. Mededelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 1 Platform voor Klantgericht Ondernemen

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 1 Platform voor Klantgericht Ondernemen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1 Voorwoord Door de leden; met de leden, voor de leden PvKO heeft zich in 2013 ingezet om een faciliterend platform te zijn voor haar leden om kennis over te dragen, ervaring

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011 Algemene Leden Vergadering 22 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Terugblik en jaarverslag 2010 3. Besluiten 4. Rondvraag Terugblik 2010 Gerard Struijf, voorzitter Definitie purpose Kennis en ervaringen van

Nadere informatie

Notulen Gezamenlijke Co-creatie bijeenkomst Kerndomeinen 23 april 2012-18.00 tot 22.00 uur Van der Valk te Breukelen

Notulen Gezamenlijke Co-creatie bijeenkomst Kerndomeinen 23 april 2012-18.00 tot 22.00 uur Van der Valk te Breukelen Aanwezig (afwezigen zijn in de notulen niet opgenomen): Kerndomein Ondersteunen: Bureau Promotie Podiumkunsten/PvKO Peter Joziasse GROUP7 Martin van Dam Sony Benelux Eddy Keek Platform voor Klantgericht

Nadere informatie

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologische ontwikkelingen Nieuwe technologische ontwikkelingen Kennissessie, 25 juni 2015 Kennis delen en inspiratie opdoen Netwerk verrijken Praktisch toepasbare tips krijgen voor eigen succes en dat van je organisatie Programma

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland

JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland Draag bij aan een klantgericht Nederland JAARPLAN 2017 Samen werken aan een klantgericht ondernemend Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Speerpunten voor 2017... 4 Speerpunten bestuur... 4 Speerpunten

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl

Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl Nieuwsbrief januari 2013 www.pvko.nl Allereerst wensen wij jou zowel privé als zakelijk een heel succesvol en klantgericht 2013! Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen om de focus op de klant te houden.

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

Draag bij aan een klantgericht Nederland. Jaarplan 2016

Draag bij aan een klantgericht Nederland. Jaarplan 2016 Draag bij aan een klantgericht Nederland Voorwoord van de voorzitter Prof. dr Ed Peelen 2015 was een bijzonder jaar voor PvKO. Nog niet eerder zijn er zulke mooie bijeenkomsten georganiseerd als in het

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat bijna iedereen het vanzelfsprekend vindt dat alleen een goed product niet meer volstaat. Het besef is er dat je daarmee geen duurzaam succes

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl

Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl Nieuwsbrief februari 2013 www.pvko.nl In tegenstelling tot veel andere verenigingen, krimpt PvKO niet, maar groeien we verder ook in 2013. Een teken dat Klantgericht Ondernemen een voorwaarde is om te

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren CFO.nl CFO Community: het #1 platform voor finance

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken MKBnext: De wegwijzer bij bedrijfsoverdracht DCFA congres Tax & Legal, 11 juni, Zeist Jeroen Pliester De toegevoegde waarde van een internet

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL)

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Algemene Ledenvergadering 2016 15 november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2016 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Klantbeleving: Een leerzame reis!

Klantbeleving: Een leerzame reis! Klantbeleving: Een leerzame reis! Whenthe windsof change blow, some peoplebuildwallsand othersbuildwindmills ~chinees gezegde~ Klantbeleving Gedifferentieerd Belevenissen creëren Relevant voor Concurrentiepositie

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

T-Mobile zet social media in voor klantcontact.

T-Mobile zet social media in voor klantcontact. T-Mobile zet social media in voor klantcontact. Henny van der Heiden, Directeur Corporate Communications, 9 april 2010. Social media & T-Mobile 9 april 2010Social Media & T-Mobile 1 Agenda. Waarom zet

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner Utrecht, 24 april 2014 1 Discussie over de marketingtrends www.berenschot.nl/marketingtrends2014 #marketingtrends Marketing

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Richtlijn DDMA Commissie Crossmedia versie mei 2013

Richtlijn DDMA Commissie Crossmedia versie mei 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds duidelijkheid bieden over de voorwaarden

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer Websites Nederland over Reputatiemanagement 01/06 Loraine van Huizen internet marketeer 02/06 Reputatiemanagement Reputatie. Door de Van Dale wordt het gedefinieerd als (goede) naam, faam. Maar hoe komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 @JORISKOK LINE-UP! q Internet is video?! q Webinars q DIY of DWDD q Cases q Rendement q Tip(s) van de Dag INTERNET IS VIDEO?! 3 MILJARD

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Klantenservice nu.. en in toekomst

Klantenservice nu.. en in toekomst Klantenservice nu.. en in toekomst Jan Rozendaal 6 mei 2013 BRW Groep ontwikkelt, verbetert en bestuurt klantcontacten, gericht op kwaliteit, service, kostenbeheersing en klanttevredenheid. Wij werken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component De klant is de belangrijkste bezoeker van ons huis. Hij is niet de onderbreking van ons werk hij is ons doel. Als wij hem bedienen, doen wij hem geen gunst. Hij doet ons een gunst als wij hem mogen bedienen.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief april 2015 April was een maand vol lanceringen, congressen, media aandacht en het smeden van nieuwe plannen! We kijken terug op een veelbewogen periode en kondigen de volgende aan met o.a.

Nadere informatie