E I S R A. European Institute for Scientific Research on Ayurveda. MBO-HBO opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E I S R A. European Institute for Scientific Research on Ayurveda. MBO-HBO opleiding"

Transcriptie

1 E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S MBO-HBO opleiding

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Doelstelling EISRA Twee Jarige MBO Opleiding Vier jarige HBO Opleiding Studievoorwaarden Studieleiding en docenten Beroepsorganisaties Ayurveda Health bulletin Ayurveda actueel

4 Voor woord Het verschijnen van deze studiegids staat in het licht van grote veranderingen binnen onze organisatie. Sinds mijn pioniertijd om Ayurveda uit te dragen en beschikbaar te maken voor een groter publiek is er veel gebeurd. Vandaag de dag beschikken wij over verschillende centra in Nederland en België, kennen wij een ruim assortiment Ayurvedische kruidenpreperaten en voedingssuplementen als ook andere Ayurvedische producten, verder hebben wij een twee-maandelijks tijdschrift en zijn er diverse boeken gepubliceerd in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Zo verkeren wij thans in een stadium waarin de huidige struktuur van Ayurvedische werkonderdelen en initiatieven opnieuw om afstemming vraagt. Binnen dit kader is EISRA (European Institute for Scientific Research on Ayurveda) als enige uitgekozen als vertegenwoordiger van de centrale overheid van India om haar in Nederland te vertegenwoordigen op het gebied van de Ayurveda middels een Memorandum of Understanding met de Gujarat Ayurved University te Jamnagar, India. Binnen dat accoord wat door beide partijen is gesloten vallen afspraken die moeten leiden tot een verhoging van het niveau en de kwaliteit van Ayurveda onderwijs en deskundigheid in Nederland. Wij realiseren ons dat het nu ook om een tussenstap gaat. Ayurveda is wereldwijd in opmars en wij streven ernaar onze opleiding in Nederland tot een dagopleiding te maken op een academisch niveau, vergelijkbaar met de beste opleidingen in India. Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar adekwate opleiding en degelijk opgeleide behandelaars, gaan wij door een tijd van het herschikken van onze middelen. Wij presenteren met enige voldoening onze studie gids voor de MBO- en HBO opleiding Ayurveda en hopen dat het u mag inspireren tot een studie in de Ayurveda. Den Haag, februarie 2009 Anil K. Mehta, (Hoofddocent EISRA) 4

5 Inleiding AYURVEDA IN DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG In de wereldgezondheidszorg neemt Ayurveda een belangrijke plaats in. Meer dan Vaidya s (Ayurvedische genezers) passen Ayurveda toe in en buiten India. Deze 5000 jaar oude geneeswijze is door de eeuwen heen altijd praktisch toegepast. Alleen onder druk van het Engelse kolonialisme heeft Ayurveda terrein prijs moeten geven aan de Allopathie. In de laatste decennia wordt Ayurveda weer op bredere schaal toegepast. Met steun van regering en de industrie wordt veel research gedaan op het gebied van de farmacologische werking van de kruiden in India. In Oost-Europa is men al 10 jaar geleden begonnen met onderzoek naar de farmacologische werking van Indiase kruiden, resulterend in registratie van Ayurvedische medicijnen. Ayurvedische medicijnen worden vanuit India over de hele wereld gedistribueerd. De commerciële laboratoria in India distribueren hun produkten naar alle delen van de wereld. In heel Europa neemt de belangstelling voor Ayurveda toe. Deze belangstelling komt voor een belangrijk deel voort uit de toenemende behoefte aan een holistische geneeskunde = aandacht voor heel de mens, als ook uit de toenemende beschikbaarheid van oorspronkelijke informatie uit alle delen van de wereld met hun culturele verscheidenheid. De Ayurveda is een holistische of integrale geneeskunde die in India aan vele universiteiten onderwezen wordt, en in duizenden klinieken en ziekenhuizen wordt gepraktiseerd. Ook bij de World Health Organisation heeft men kennis genomen van Ayurveda en heeft men het standpunt van Ayurveda overgenomen dat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het welbevinden van de mens van groot belang is. Het antwoord in het Westen op deze erkenning van Ayurveda wordt gevormd door de opkomst van tal van Ayurvedische klinieken en opleidingen in 5

6 Europa en de Verenigde Staten, door literatuuraanbod en het beschikbaar komen van Ayurvedische produkten. Ayurveda benadert zowel het geestelijk als het lichamelijk welzijn van de mens. Dit is mogelijk doordat de principes van deze 5000 jaar oude geneeswijze op beiden van toepassing zijn. Ayurveda geeft diep inzicht in de structurele wetmatigheden van de natuur, zoals: seizoenenleer, interactie tussen lichaam en geest, farmacologische werking van planten en mineralen, etc. Vele stromingen in de huidige gezondheidszorg vinden hun oorsprong in de Ayurveda. Het is een basisgeneeswijze, waardoor zij, behalve als haar eigen benaderingswijze, ook toepasbaar is in vele andere behandelingsvormen en therapieën. De Ayurveda heeft haar wortels in de Veda s, de oudste geschriften der mensheid en biedt daarom de menselijk samenleving een verklaringsmodel voor kennis en wetenschap, een toepassingsmodel voor het dagelijks leven en ons welbevinden. Tal van hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen stonden al beschreven in de Veda s. Eindelijk breekt er een wereldwijd besef door met betrekking tot een universeel weten en handelen ten behoeve van de mensheid. Deze tijd wordt gekenmerkt door een vloed van informatie, niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg. De betekenis van de Ayurveda als onderliggend patroon in deze veelheid van vragen en van informatie/kennis is ongeëvenaard en in opkomst. Juist de eenvoud en vanzelfsprekendheid alsook de toepasbaarheid in welke cultuur dan ook, in welke tak van therapeutisch- en/of medisch handelen dan ook, in welke dagelijkse routine dan ook, vallen bij nadere bestudering op. We kunnen dan ook met een gerust hart de stelling presenteren dat de Ayurveda onze volle aandacht verdient, maar tevens dat wij mensen niet minder dan de Ayurveda verdienen! 6

7 Doelstelling EISRA Het doel van EISRA is om met name in Europa kennis over Ayurveda te verbreiden, zodat uiteindelijk op individueel en gemeenschappelijk niveau de kwaliteit van leven (tijdens gezondheid en ziekte) verbetert kan worden. EISRA in samenwerking met U-Veda België organiseerd zowel in Nederland als België een tweejarige MBO-opleiding tot Ayurvedic Technician en een vierjarige HBO-opleiding tot Ayurvedic Practitioner. Tevens zal EISRA bevorderen dat er: Erkenning ontstaat van Ayurveda op alle niveau s. Wetenschappelijk onderzoek zal worden verricht naar de effecten van Ayurveda en de ayurvedische therapiën en middelen op de gezondheid. Door afgestudeerde studenten, therapeuten en geïnteresseerden op het vakgebied kennis wordt uitgewisseld en onderzoek gedaan wordt voor een verdere verdieping en verbreding in de Ayurveda. Een beroepsgroep van Ayurvedische therapeuten en Ayurvedische geneeskundigen ontstaat. Een brede interesse ontstaat in de samenleving voor Ayurveda. De opleiding zal de volgende vakgebieden van Ayurveda behandelen. Deze indeling ofwel de Ashtanga (achtvoudige) Ayurveda geheten, luidt als volgt: 1. Interne geneeskunde 2. Algemene chirurgie 3. Keel-, neus-, oor-, mond- en oogheelkunde 4. Psychologie en Psychiatrie 5. Kindergeneeskunde 6. Toxicologie 7. Leer der verjongingsmiddelen 8. Leer der aphrodisiaca 7

8 Afhankelijk van de mogelijkheden voor toepassing van de vak-gebieden zullen de onderwerpen in meer of mindere mate worden behandeld. Er zal gestreeft worden naar herkenbaarheid van Ayurvedische onderwerpen in relatie tot in het Westen gangbare vormen van therapeutisch handelen. Studiemateriaal wordt verzorgd door EISRA in de vorm van een drie-delige syllabus (Siddhanta) en andere literatuur in de Engelse en Nederlandse taal welke aangeschaft dienen te worden door de student. Hoofddocent is de heer Dhr. Anil Mehta. Hij werd geboren in India, studeerde aan de Maharishi Dayanand University te Rohtak (Haryana) en behaalde daar zijn graad in Ayurvedic Medicine and Surgery. Hier het ondertekenen van het MoU door de registrar van de Gujarat Ayurved University en Dhr. Anil K. Mehta. 8

9 Overige docenten zullen zijn: Gekwalificeerde en afgestudeerde Ayurvedische artsen en therapeuten uit Nederland en India. Gekwalificeerde docenten van door EISRA erkende opleidingen en instituten. De opleiding wordt voornamelijk in het Nederlands gegeven, de gastdocenten uit India zullen hun kennis delen in het Engels. Studenten dienen daarom een redelijk begrip te hebben van de Engelse taal. Hier het overhandigen van de MoU aan Dhr. Anil K. Mehta door de registrar van de Universiteit. Op de achtergrond Mw. S. Chandra secretaris ISM&H (Ministerie van Volksgezondheid), Minister van Volksgezondheid, Gouverneur van Gujarat state & Dr. P.N.V. Kurup Vice-Chancellor Gujarat Ayurved University 9

10 Twee Jarige MBO Opleiding DOELSTELLING Het doel van deze 2-jarige MBO-opleiding tot Ayurvedic Technician, is het bieden van een kennismaking met de Ayurvedische principes en het trainen van praktische vaardigheden op deelgebieden van Ayurveda. De MBO-opleiding is vooral gericht op de praktische toepassing in het dagelijks leven. Dit houdt in dat men na afronding in staat moet zijn om Ayurveda te introduceren en toe te passen in de eigen leefomgeving. De opleiding richt zich ook op het, onder begeleiding, werken in een Ayurvedische kliniek of praktijk. Het beperkt zich tot het geven van adviesen over voeding, leefwijze en massagebehandelingen. INHOUD De opleiding duurt 2 jaar, waarvan het eerste jaar grotendeels gelijk loopt met het eerste jaar van de HBO studie. Het eerste jaar is voornamelijk theoretisch van aard, met daarnaast een serie praktijklessen, toegespitst op MBO niveau. Behandeld worden: de basisprincipes van Ayurveda in de filosofie, terminologie, indeling (ashtanga), e.d. In het tweede jaar ligt de nadruk meer op praktische toepassing, dus het trainen van vaardigheden. De theorie is dan praktijkgericht. PRAKTIJK / stage In de MBO-opleiding is een verplichte stage opgenomen, voor een periode van vier achtereenvolgende weken. Deze stage wordt doorlopen in het opleidings/ trainings instituut PDI (Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences) te Raiwala in India. De reis en stage kosten komen voor rekening van de deelnemend cursist. 10

11 Toetsing, EXAMEN en Diploma Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets. (zowel schriftelijk als mondeling) De toetsen zijn bedoeld als instrumenten in het leerproces en als stimulans. Aan het eind van het tweede jaar wordt een examen afgenomen over de leerstof. Het examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Het schriftelijk examen is een inhoudelijk examen, d.w.z. dat door middel van een aantal vragen inzicht en kennis omtrent de Ayurvedische theorie worden getoetst. Naast deze schiftelijke en mondelinge toetsing bestaat er een verplichte scriptie. Uit of naar aanleiding van de behandelde stof zal de student een onderwerp kiezen waarover hij/zij blijk geeft van inzicht in de Ayurvedische principes. De scriptie heeft een omvang van minimaal 40 pagina s. Onderdeel van de afsluiting van de cursus is het doorlopen van een verplichte stage van vier aaneengesloten weken in ons opleidings institute PDI (Prakash Deep Institute for Ayurvedic Scienses) in India of in een van onze goedgekeurde trainingsinstituten in Europa. Als men dit allemaal doorlopen heeft komt men in aanmerking voor het diploma Ayurvedisch Technician TOELATING Voor de MBO-studie gelden als toelatings-kriteria: Een minimum leeftijd van 18 jaar. Een toelatingsgesprek, waarin motivatie tot de studie en verwachtingen worden doorgenomen zal blijk geven of de student in staat geacht wordt deel te kunnen nemen aan de opleiding. 11

12 DOORSTROMING Na beëindiging van de MBO-studie kan, na overleg met de coördinator, de student alsnog doorstromen naar de HBO opleiding. Een gesprek met de toelatings- commissie is bepalend voor het instroom-niveau. THEMATISCH CURRICULUM 1 e jaar: de 4 Veda s en onderverdelingen de 6 systemen van filosofie de scheppingstheorie verschillende wetten (karma, erfelijkheid, reïncarnatie) concept van tridhatu concept van tridosha wijze van kennisneming en kennisverwerking concept van specifieke voeding ayurvedische anatomie concept van agni concept van malas (uitscheiding) diagnose der basisconstituties Psychologie / Psycho-neuro-immunologie therapievormen in Ayurveda PRAKTIJKLESSEN Polsdiagnose Yoga-therapie (onderdeel van Ayurveda Psychologie) Kooklessen 12

13 2 e jaar: herhaling theorie, toegesneden op praktijk alle srota s komen uitgebreid aan bod Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging Ayurveda in gezond ouder worden + leer der verjongingsmiddelen Voedingsleer / kooklessen Psychologie / Psycho-neuro-immunologie Massage Kruidenleer Dieeten en kruiden voor diverse kwalen Polsdiagnose Praktijkvoering Ter afronding van de studie een verplichte 4-weekse stage STUDIEBELASTING De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. De colleges zijn verdeeld over 8 weekends en beslaan in tijd 104 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur of wanneer de voortgang in gevaar komt wordt een gesprek gevoerd met de student door de studiecoördinator over de voortgang in de studie. De aanwezigheid telt ook mee voor het diploma. De student wordt geacht naast de colleges thuis minimaal 200 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 4 uren per week. Aanbevolen wordt echter een studiebelasting van minimaal 1 uur per dag. Hierin wordt rekening gehouden met het ontwikkelen van praktijk gerichte vaardigheden. 13

14 STUDIEMATERIAAL Voor de aanvang van de cursus dient de student het boekenpakket in zijn bezit te hebben. Dit boekenpakket bestaat uit een drie-delige speciaal samengestelde syllabus (Siddhanta) en de boeklijst zoals hier verder weergegeven. * Ayurveda in de praktijk Ned. * Pancha Karma Ned. * Ayurvedic Pharmacy Engels * Het Ayurvedisch Kookboek Ned. De kosten voor dit studiepakket bedragen 350, In het tweede studiejaar worden de volgende klassieke naslagwerken ook aanbevolen (deze zijn niet verplicht doch van uitermate belang voor de serieuze student). * Charaka Samhita * Sushruta Samhita * Ashtanga Hrydam Op de inhoud van het door EISRA verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) rust auteursrecht, dit blijft dus onder alle omstandigheden eigendom van EISRA, het mag slechts worden gebruikt naar na schriftelijke toestemming van EISRA. Dit zelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d. In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen. 14

15 KOSTEN De kosten voor de cursus bedragen 1650, per studiejaar en dient voor aanvang van het studiejaar betaald te zijn. Aan het eind van het tweede studiejaar is er een verplichte stageperiode van 4 weken in het opleidingsinstituut PDI te India. De kosten voor deze afrondende stage bedragen 1650,. Daarnaast dient de student rekening te houden met bijkomende kosten, men moet dan denken aan zowel de reiskosten voor een retourticket India als ook de kosten voor het verblijf in het opleidingsinstituut. De kosten voor verblijf (de gehele stageperiode) en eten bedragen 350, en zijn gebasseerd op het delen van een kamer met een medestudent en 3 maaltijden per dag. Heeft men behoefte aan privacy en een kamer voor zichzelf dan kost dit 175, extra. De ticket kosten bedragen, wanneer men tijdig boekt tussen de 750, en 850, en wij kunnen u uiteraard helpen met het boeken van de reis. Dhr. A.K. Mehta en Z.H. De Dalai Lama 15

16 Vier jarige HBO Opleiding DOELSTELLING Vorming en opleiding van Ayurvedisch natuurgeneeskundige, met als gediplomeerde en beschermde titel Ayurvedic Practitioner, afgekort AP. De AP zal in staat zijn tot het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in een eigen praktijk of kliniek. INHOUD De opleiding duurt 4 jaar, waarvan de eerste twee jaren grotendeels samenlopen met het theoretisch jaar van de MBO. In deze opleiding is medische basiskennis verplicht. In de opleiding wordt hier aandacht besteed. De opleiding wordt gekenmerkt door een meer theoretisch karakter, met in het 4e jaar een praktijkstage. De praktijklessen hebben als doel een ondersteuning te bieden voor het verwerven van een ayurvedische beroepshouding en kennis over de praktijk. De stage dient als praktische leerperiode en verdere voorbereiding op het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in eigen praktijk. Naast het op Ayurveda gerichte vakkenpakket volgt de student ook vakken in meer algemene zin, gericht op het kunnen uitoefenen van het beroep als Natuurgeneeskundig therapeut. AFGERONDE TRAINING EN STAGE De vooraf geplande stage/ trainingsperiode van tenminste vier aaneengesloten weken in India is verplicht. Deze training verzorgt door het PDI (Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences) te Raiwala, Haridwar, India. Daarbij krijgt de student een kijkstage in verschillende farmaceutische fabrieken waar Ayurvedische middelen worden bereid. Daarnaast zijn er vier terugkom collegedagen of twee weekenden waarin kleine vaardigheden worden bijgebracht om een succesvolle praktijk te kunnen starten. 16

17 EXAMEN en Diploma Het eerste, tweede en derde jaar worden afgesloten met een eindtoets, schriftelijk en mondeling. Onderdeel van het examen in het 4e studiejaar is de scriptie, welke aan het einde van het studiejaar wordt ingeleverd. De scriptie heeft een omvang van minimaal 40 pagina s. Het diploma Ayurvedisch Practitioner kan uitsluitend worden verkregen indien de training/stage in India, en scriptie zijn afgerond. Bij het eindexamen kan een gecommiteerde van de World Ayurvedic Health Organization, European Institute for Scientific Research on Ayurveda, Gujarat Ayurved University of het PDI te Raiwala, Haridwar aanwezig zijn. Het diploma wordt voorzien van een status-indicatie welke overeenkomt met het niveau van de afgestudeerde en dat erkend wordt door de Beroepsverenigingen bij welke EISRA is aangesloten, alsmede door het RING (Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen) en het V.B.A.G. Vereniging ter bevordering alternatieve geneeswijze. TOELATING In de HBO-opeiding is sprake van een hoog kennisniveau. Het doel van de HBO-studie Ayurveda is vorming en opleiding tot Ayurvedic Practitioner. Hieruit volgt de noodzaak een professionele Ayurvedische medische scholing te bieden en de criteria te handhaven die hier te lande en in India. Voordat vastgesteld wordt of men kan deelnemen aan de opleiding vindt een intake-gesprek plaats, daar wordt de motivatie voor de studie als ook het niveau van de student bepaald, opdat de studie na aanvang tot een goed einde gebracht kan worden. Het strekt dan ook tot aanbeveling dat men over een Middelbaar opleidingsniveau en over enige kennis van de medische basisvakken beschikt. 17

18 TOELATINGS-KRITERIA gesprek met de Toelatingscommissie minimum leeftijd 18 jaar aantoonbaar medische basiskennis of bereidheid om tijdens de opleiding een cursus hiertoe te volgen aanvaardbaar startniveau, zulks ter beoordeling van de Toelatingscommissie. Minimaal denkniveau op Havo niveau. Voor deze studierichting wordt van de kandidaat een ruime algemene ontwikkeling gevraagd en een grote motivatie. THEMATISCH CURRICULUM 1 e jaar: de 4 Veda s en onderverdelingen de 6 systemen van filosofie de scheppingstheorie concept der Mahabutas (24 elementenleer) verschillende wetten (karma, erfelijkheid, reïncarnatie) concept van tridhatu concept van tridosha wijze van kennisneming en kennisverwerking concept van specifieke voeding ayurvedische anatomie concept van agni concept van weerstand concept van malas (uitscheiding) diagnose der basisconstituties therapievormen in Ayurveda psychologie/psycho-neuro-immunologie 18

19 PRAKTIJKLESSEN polsdiagnose yoga therapie (deel van Psychologie) kooklessen 2 e jaar: herhaling theorie, toegesneden op praktijk alle srota s komen uitgebreid aan bod ayurveda in zwangerschap en babyverzorging ayurveda in gezond ouder worden + leer der verjongings-middelen voedingsleer / kooklessen massage kruidenleer dieeten en kruiden voor diverse kwalen polsdiagnose praktijkvoering ALGEMENE VAKKEN: gesprekstechniek ethiek tuchtrecht beheer praktijk encyclopedie der reguliere/alternatieve gezondheidszorg psychologie ENKELE PRAKTIJKLESSEN polsdiagnose yoga therapie (deel van Psychologie) kooklessen 19

20 3 e jaar voeding diagnostiek preventieve- en curatieve behandelingsvormen praktijklessen 4 e jaar bestaat uit 1 maand stage in India en vier terugkom collegedagen STUDIEBELASTING & ATTITUDE De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. De colleges zijn verdeeld over 8 weekends en beslaan in tijd 104 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur of bij het in gevaar komen van de voortgang wordt een gesprek gevoerd met de student door de studiecoördinator over de voortgang in de studie. De aanwezigheid telt ook mee voor het diploma. De student wordt geacht naast de colleges thuis minimaal 200 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 4 uren per week. Aanbevolen wordt echter een studiebelasting van minimaal 1 uur per dag. Hierin wordt rekening gehouden met het ontwikkelen van praktijkgerichte vaardigheden. Het 4 e jaar heeft 4 terugkom collegedagen op zaterdag of 2 keer een weekend zaterdag en zondag, daarnaast nog de verplichte training/stage. Het mag voor zich spreken dat de Ayurveda niet zolang heeft kunnen overleven zonder de methode van overdracht die al sinds meer dan 5000 jaar beoefend wordt. Deze methode heet guru-shishya-parampara ofwel de overdracht van docent op leerling. Het is een orale traditie die ook nu nog de basis is van de meest prestigieuze opleidingen in de Ayurveda. Voor de leerling was het vroeger zaak om een goede leraar te vinden. In de praktijk was het echter even moeilijk om een goede leerling te vinden als een goede docent. 20

21 STUDIEMATERIAAL Men dient voor de aanvang van de cursus het boekenpakket in zijn bezit te hebben. Het boekenpakket bestaat uit een drie-delige speciaal samengestelde syllabus (Siddhanta) en de boeklijst zoals hier verder weergegeven. * Ayurveda in de praktijk Ned. * Pancha Karma Ned. * Ayurvedic Pharmacy Engels * Het Ayurvedisch Kookboek Ned. De kosten voor dit studiepakket bedragen 350, Voor het tweede, derde en vierde studiejaar worden de volgende klassieke naslagwerken ook aanbevolen (deze zijn niet verplicht doch van uitermate belang voor de serieuze student). * Charaka Samhita * Sushruta Samhita * Ashtanga Hrydam Op de inhoud van het door EISRA verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) rust auteursrecht, dit blijft dus onder alle omstandigheden eigendom van EISRA, het mag slechts worden gebruikt naar na schriftelijke toestemming van EISRA. Dit zelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d. In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen. 21

22 AYURVEDISCHE STUDIEREIS Jaarlijks wordt er een Ayurvedische studiereis georganiseerd naar India, waar Ayurvedische universiteiten, klinieken, laboratoria en bothanische tuinen worden bezocht als ook andere bezienswaardigheden. Er wordt gelogeerd in het Prakash Deep Institute for Ayurvedic Sciences (PDI). De zusterorganisatie in India, WAHO, World Ayurvedic Health Organisation, is nauw betrokken bij de programma opzet. Ter afronding van de HBO-studie wordt deelname aan deze reis ten zeerste aanbevolen. De student ervaart de Ayurveda in de praktijk en krijgt een beter begrip over hoe Ayurveda in het dagelijks leven is geworteld. MBO-studenten kunnen hieraan eveneens deelnemen. De kosten van deze studiereis zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. BIJSCHOLING Zowel bij beroepsverenigingen zoals het V.B.A.G. (Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze) en R.I.N.G. (Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen), eist men van de beroepsbeoefenaar dat de vakkennis up to date blijft. EISRA zal deze bijscholingscursussen (welke geaccrediteerd zijn door het V.B.A.G.) verzorgen, die zich richten op verdieping van kennis en vaardigheden van de Ayurvedisch Practitioner. 22

23 Studievoor waarden INSCHRIJVING / AANMELDING Om ingeschreven te kunnen worden voor de MBO- of HBO- opleiding dient men gebruik te maken van bijgaand formulier. Met uw inschrijving verklaart u zich accoord met de studievoorwaarden van de EISRA. De studie-overeenkomst tussen student en EISRA treedt in werking na ontvangst van betaling voor het betreffende studiejaar van de opleiding. De inschrijving van studenten geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling, totdat het maximum aantal studenten is bereikt. Daarna wordt men op een wachtlijst geplaatst. Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden is EISRA gerechtigd tot eenzijdige opzegging van studie-deelname. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvole studie van de Ayurveda? Openhartigheid, zuiverheid van intenties, onbevooroordeeld zijn, geen verwachtingen hebben, gemotiveerd zijn, praktische instelling, etc. Als u deze eigenschappen niet heeft, tracht deze dan te ontwikkelen. Voorkom teleurstelling voor uzelf en de docenten. Wij zullen u hier steeds aan herinneren door zelf het voorbeeld te geven. PLAATS van OPLEIDING EISRA beschikt over eigen opleidings-faciliteiten in het gebouw van het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland, het AGN. De lessen worden gegeven in de Ayurvedische kliniek aan de Thijssestraat 16 te Den Haag. STUDIEMATERIAAL Aanbevolen en verplichte literatuur is voor eigen rekening. Porto- en kopieerkosten van de werken, die niet verkrijgbaar zijn en toch van belang zijn voor de studie, zijn voor rekening van EISRA. De lessen worden bij voorkeur in het Nederlands gegeven, met uitzondering van 23

24 voordrachten door buitenlandse docenten. Enige vaardigheid in de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk is noodzakelijk. EISRA heeft de beschikking over eigen audio/visuele middelen ter ondersteuning van de studie. Ook m.b.t. de praktijklessen, zoals kooklessen, massage e.d. beschikt EISRA over eigen apparatuur en benodigdheden. Beschermende en/of geëigende kleding en handdoeken zullen door de student worden verzorgd. AUDIO / VIDEO-APPARATUUR Zonder voorafgaande toestemming, hetzij schriftelijk of mondeling is het gebruik van audio/video-apparatuur niet toegestaan. LESTIJDEN EN STARTDATA De colleges worden vooralsnog gegeven over 8 weekends per jaar inclusief lessen Medische Basiskennis. Lestijden: uur uur. De cursus wordt jaarlijks gestart in de maand september. Colleges lopen volgens schooljaar. De maanden juni, juli en augustus vallen als vakantieperiode uit. 24

25 STUDIEKOSTEN De éénmalige inschrijvingskosten bedragen 85,. Het collegegeld dient te worden voldaan voor aanvang van het studiejaar en bedraagt 1.650, per studiejaar. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het aanmeldings-formulier en na overschrijving van de inschrijvingskosten. Er kan niet met de studie worden begonnen voor de studiekosten zijn voldaan. De studiekosten voor het 4 e jaar bestaan uit de kosten voor collegedagen, stage-, scriptiebegeleiding, training op het opleidingsinstituut PDI te Raiwala en examengelden. Daarnaast dient de student rekening te houden met bijkomende kosten, men moet dan denken aan zowel de reiskosten voor een retourticket India als ook de kosten voor het verblijf in het opleidingsinstituut. De kosten voor verblijf (de gehele stageperiode) en eten bedragen 350, en zijn gebasseerd op het delen van een kamer met een medestudent en 3 maaltijden per dag. Heeft men behoefte aan privacy en een kamer voor zichzelf dan kost dit 175, extra. De ticket kosten bedragen, wanneer men tijdig boekt tussen de 750, en 850, en wij kunnen u uiteraard helpen met het boeken van de reis. BETALING dit geschiedt door overmaking op de rekening van de KBC Bank te Kapellen in België rekening nr , BIC: KREDBEBB, IBAN: BE t.n.v. U-veda NV, onder vermelding van MBO / HBO, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e jaar Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is restitutie van het collegegeld over het lopende studiejaar niet mogelijk. AANSPRAKELIJKHEID Het Bestuur van de opleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 25

26 vernieling, beschadiging of diefstal van eigendommen van de studenten. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STUDENT 1. De groep studenten kiest in het begin van het eerste jaar een klassevertegenwoordig(st)er. De klassevertegenwoordig(st)er treedt namens de groep op als spreekbuis aangaande algemene organisatorische zaken/problemen. 2. Wijzigingen in persoonlijke gegevens (bv. adreswijziging) dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de studiecoördinator. 3. Indien men de lessen niet kan volgen, dient men dit aan de opleidingscoördinator of op de lesdag zelf aan de docent door te geven. Wanneer persoonlijke omstandigheden het volgen van de opleiding problematisch maken, dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met de coördinator. Deze zal in overleg met de leiding en het bestuur een regeling zien te treffen. 4. Indien een student tussentijds de opleiding wil beëindigen, dient men dit schriftelijk bij het bestuur te melden. 5. In verband met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs kan men schriftelijk of mondeling feedback geven over de lessen. 6. Wanneer de student de HBO-opleiding met positief resultaat heeft afgesloten, is hij/zij in staat een praktijk te starten. Binnen het beroep van Ayurvedisch Practitioner acht EISRA een na- en bijscholingsprogramma van groot belang voor het op peil houden van de kennis van de afgestudeerde. 7. Bij organisatorische problemen betreffende de opleiding en/of de coördinator dient de klassevertegenwoordig(st)er contact op te nemen met de opleidingscoördinator. Tijdens een gesprek kan het probleem besproken worden. 8. Bij vakinhoudelijke problemen dient men zich tot de desbetreffende docent te wenden. Indien men persoonlijke problemen met een docent heeft, richt men zich in eerste instantie tot de docent zelf. Kan men er samen niet uitkomen dan dient men zich tot de opleidings- 26

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Schriftelijke Cursus

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Schriftelijke Cursus E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S Schriftelijke Cursus Inhoudsopgave Voorwoord..................................................................................................

Nadere informatie

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurveda Schriftelijk. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurveda Schriftelijk. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S Ayurveda Schriftelijk Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific Research on Ayurveda

Nadere informatie

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurvedic Technician Ayurvedic Practitioner. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurvedic Technician Ayurvedic Practitioner. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S Ayurvedic Technician Ayurvedic Practitioner Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific

Nadere informatie

EISRA, AGN en authentieke Yoga Meditatie Traditie. Opleiding Ayurvedic Yoga Therapist &Teacher (AYT&T) Balans in je leven & bewust zijn

EISRA, AGN en authentieke Yoga Meditatie Traditie. Opleiding Ayurvedic Yoga Therapist &Teacher (AYT&T) Balans in je leven & bewust zijn B A L A N S I N J E L E V E N & B E W U ST Z I J N O P L E I D I N G S B R O C H U R E AY U R V E D I C YO G A T E A C H E R & T H E R A P I S T H e a l t h c a r e a n d We l l n e s s f o r B o d y,

Nadere informatie

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurvedische Massage en Panchakarma Therapeut. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Ayurvedische Massage en Panchakarma Therapeut. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S Ayurvedische Massage en Panchakarma Therapeut Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 / 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk:

Nadere informatie

Opleiding tot Ayurvedisch. voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK

Opleiding tot Ayurvedisch. voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK Studiegids 2014/2015 Inleiding Ayurveda is een leefstijl en voeding is een belangrijk onderdeel van deze leefstijl.

Nadere informatie

Ayurveda STUDIEGIDS. Seizoen 2014-2015. Opleidingen. Since 1989 in Europe. Traditional Ayurveda

Ayurveda STUDIEGIDS. Seizoen 2014-2015. Opleidingen. Since 1989 in Europe. Traditional Ayurveda Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe Ayurveda Opleidingen Seizoen 2014-2015 STUDIEGIDS European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS Ayurveda Opleidingen Traditional Ayurveda

Nadere informatie

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS Ayurveda Opleidingen Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS

Nadere informatie

Opleiding Ayurvedisch Massage-therapeut

Opleiding Ayurvedisch Massage-therapeut Opleiding Ayurvedisch Massage-therapeut TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK studiejaar 2014 / 2015 1 Inleiding Ayurveda, al duizenden jaren toegepast in Azië, staat momenteel in het westen erg

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM. Opleiding Medische Marma Yoga

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM. Opleiding Medische Marma Yoga Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Medische Marma Yoga 1 Opleiding Medische Marma-Yoga De opleiding Ayurvedische marma-yoga is een

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg 2014 1 Complementaire Zorg zachte zorg, zorg met aandacht Complementaire zorg is aanvullende zorg. Het is niet

Nadere informatie

In dit informatiepakket zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

In dit informatiepakket zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: Met ingang van april 2013 is FysioWork Opleidingen & Trainingen op het adres Het Lentfert 51, 7547 SN te Enschede gelokaliseerd voor de opleiding Blessurepreventie. In dit informatiepakket zullen de volgende

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Studieprogramma Consultant Ayurvedische Gezondheidszorg

Studieprogramma Consultant Ayurvedische Gezondheidszorg Studieprogramma Consultant Ayurvedische Gezondheidszorg Module I Introductie in de Vedische Wetenschap Introductie in de Vedische Wetenschap Vedische Cognitie Bewustzijn Energie & Materie De Vedische Geschriften

Nadere informatie

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Kunstinn is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van cursussen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Ayurvedische massage

Ayurvedische massage Wereldse Wellness Ayurvedische massage Ayurvedische massage is onderdeel van het natuurgeneeskundig gezondheidssysteem Ayurveda Vermoedelijk de oudste holistische geneeskunde van de wereld, zo n 5000 jaar

Nadere informatie

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Academie (Versie januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar,

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2017 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Ik geef mij op voor: Pancha Karma reinigingsvijfdaagse Ayurvedisch Wellness dag arrangement

Inschrijfformulier. Ik geef mij op voor: Pancha Karma reinigingsvijfdaagse Ayurvedisch Wellness dag arrangement Inschrijfformulier Ik geef mij op voor: Pancha Karma reinigingsvijfdaagse Ayurvedisch Wellness dag arrangement AT 1 Ayurvedische medische basiskennis AT 2 Ayurvedisch basiskennis Dravayaguna (kruidenleer)

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Yoga & Ayurveda Health YAH vzw

Yoga & Ayurveda Health YAH vzw CURSUS-ROOSTERS BEROEPS-OPLEIDINGEN 2012-2013 per STUDIEJAAR: dit loopt gelijk met een schooljaar, van /oktober tot begin juli. Hieronder de cursus-roosters voor de verschillende beroepsopleidingen voor

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Studiegids Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Leergang Levensbeschouwing en Zingeving Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Secretariaat: Postbus 1249 3500 BE Utrecht Bereikbaarheid: Telefoon:

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen de Stichting Advaita Yogaleraren Opleiding ( AYO ) en de student

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Opleiding Voetreflexmassage

Opleiding Voetreflexmassage Opleiding Voetreflexmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Voetreflexmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Voetreflexmassage

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Studiegids 2016/2017 Basis opleiding niveau 1 Materiaal: Toetsing: theorietoets Stage: Na de opleiding: Na de basisopleiding De kosten

Studiegids 2016/2017 Basis opleiding niveau 1 Materiaal: Toetsing: theorietoets Stage: Na de opleiding: Na de basisopleiding De kosten Studiegids 2016/2017 Basis opleiding voor yogadocenten, niveau 1. De basisopleiding voor yogadocent leidt op tot het beroep van yogadocent voor beginners en invaldocent en is bedoeld voor mensen die verdieping

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Studiegids Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen 2-jarige Post HBO-opleiding Martialogie Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Secretariaat: Postbus 1249 3500 BE Utrecht Bereikbaarheid: Telefoon:

Nadere informatie

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd Algemene voorwaarde voor Jenny s Yoga & Massage Praktijk Yoga Inschrijving en deelname cursus / workshop om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen / workshops van Jenny s Yoga & Massage Praktijk,

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen.

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen. I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Functiegerichte opleidingen.6 ABC Opleidingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Energie en Energetische geneeswijze

Energie en Energetische geneeswijze Module 6 Energie en Energetische geneeswijze De glimlach in de zorgverlening Module 6 Energie en Energetische geneeskunde 2014 1 Energie en Energetische geneeswijze Het niet geziene, leren zien, het onbegrijpelijke,

Nadere informatie

Studiegids 2017/2018 Basis opleiding niveau 1 Materiaal: Toetsing: theorietoets Stage: Na de opleiding: Na de basisopleiding De kosten

Studiegids 2017/2018 Basis opleiding niveau 1 Materiaal: Toetsing: theorietoets Stage: Na de opleiding: Na de basisopleiding De kosten Studiegids 2017/2018 Basis opleiding voor yogadocenten, niveau 1. De basisopleiding voor yogadocent leidt op tot het beroep van yogadocent voor beginners en invaldocent en is bedoeld voor mensen die verdieping

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

School van Ayurveda. Lies Ameeuw

School van Ayurveda. Lies Ameeuw School van Ayurveda Lies Ameeuw Opleidingen 2015-2016 Pancha Karma reis 2015 Begeleid door Lies Ameeuw Zin om ayurveda authentiek te beleven in het hartje van Kerala in India? Met de School van Ayurveda

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o.

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Cursusgids vervolgcursus 1 georganiseerd door Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Henk Verver 2012 1 Soms wordt nog de verouderde term gevorderden cursus voor deze cursus gebruikt Inleiding De Bijenhouders

Nadere informatie