Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie"

Transcriptie

1 Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie PW- en GL-variant Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken)

2 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN Dillard, R.B., Longman, T., Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen 2000, ISBN Kole, I.A., e.a., Oriëntatie in de bijbelse oudheidkunde, Zoetermeer 1999, ISBN: Jagersma, H., Geschiedenis van Israël in het oudtestamentische tijdvak, Kampen 1990, ISBN Nieuwe Testament - Brink, G. v.d., Van Koinè tot canon. Zoetermeer Elwell, W.A. en Yarbrough, R.W., In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Heerenveen 2000, ISBN Mulder, M.J. e.a., Bijbels handboek. Kok Kampen 1987 (of latere versies) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - dr. O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk, ISBN Ethiek - Douma, J., Grondslagen christelijke ethiek. Uitg. Kok Kampen Graaf, J. de, Elementair begrip van de ethiek. Uitg. Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht Lalleman-de Winkel, Hetty, Van levensbelang. De relevantie van de oudtestamentische ethiek, Boekencentrum 1999 (van dit boek wordt een POD gemaakt (Printing on Demand) en kan dus gewoon besteld worden) Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid, de Banier, Bunnik, Wereldgodsdiensten, sekten en bewegingen - Heer, ds. J.M.D. de Heer, De evangelische beweging, Houten ISBN Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ) - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief. Den Hertog, Houten,

3 1.1.9 Praktische theologie - Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer 2010 (blz. 7-35, ), ISBN Seldenrijk, dr. R. (red.), Oriëntatie en evaluatie, Houten 2000, (blz ) - Reader 1.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek - Afhankelijk van de inhoud van het college eigen lesmaterialen t.b.v. een presentatie. 1.3 Vakken PW-variant Pedagogiek - Reader met artikelen (verkrijgbaar bij de docent) Godsdienstsociologie - Dekker, G. en Stoffels, H.C., Godsdienst en samenleving. 8e druk, Kampen, 2009, ISBN , 256 pagina s - Jager, H. de, Mok, A.L. en Sipkema, G., Grondbeginselen der sociologie. 13e druk, Groningen, 2009, ISBN , 382 pagina s Werkveldverkenning - Er wordt geen literatuur opgegeven; aanwezigheid is verplicht Communicatie - Knepper, J., Het heilzame gesprek. CGO-uitgave - Minderhoud, J., Luisteren is een kunst, uitgeverij Boekencentrum, 2009, ISBN Algemene psychologie - Reader (te verstrekken door de docent) 2

4 2. Boekenlijst tweede leerjaar 2.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Dillard, R.B., Longman, T., Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen 2000, ISBN: , gehele boek - Bruggen, J. van, Wie maakte de Bijbel? Kampen 1986, blz (uitgave CGO) - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van Het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: , blz Nieuwe Testament - Elwell, W.A. en Yarbrough, R.W., In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Heerenveen 2000, ISBN Mulder, M.J. e.a., Bijbels handboek (deel 3 Nieuwe Testament). Kok Kampen 1987 (of latere versies) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie, Kok Kampen Dr. T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie; beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, s Gravenhage 1986, pagina en Ethiek - Calvijn, J. Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Boek III, par. VI-X en XIX - Douma, J., De Tien Geboden handreiking voor het christelijk leven. Uitg. Kok, Bonhoeffer, D., Navolging. Ten Have, Baarn Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid. De Banier, Bunnik Wereldgodsdiensten, sekten en bewegingen - Boersema, P. e.a., Christenen verkennen andere godsdiensten in West-Europa, Zoetermeer, 2008, deel III en IV, ISBN Praktische Theologie - Burger, J.M., in Charis, onder redactie van A. Baars, Hermeneutiek en bekering, Heerenveen, 2008, ISBN (blz ) - Dingemans, dr. G.D.J., Als hoorder onder de hoorders, Kampen 1991, ISBN , hoofdstuk 5 (blz.69-83) - Ganzevoort, R. en Visser, J., Zorg voor het verhaal, Zoetermeer 2007, ISBN (blz ) (leverbaar via docent) - Pelt, dr. J.W. van, Pastoraat in trinitarisch perspectief, Heerenveen 1999, ISBN (blz ) Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld 3

5 2.1.9 Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ); - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in bijbels perspectief. Den Hertog, Houten, 2006; - Paas, S., Jezus als Heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie, Zoetermeer 2003, 3e druk; ISBN Sonnevelt, drs. C. Zendingskerk of zendingstheologie: inheems of uitheems? in Chr. Fahner, Dr. Chr., e.a. (red), Het Woord in de context (2), Kampen: Kok, (wordt digitaal ter beschikking gesteld) Apologetiek - MacGrath, Alister, Handboek Apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof, Boekencentrum, juni 2012, 224 pagina s Godsdienstpedagogiek - Reader Godsdienstpedagogiek (verkrijgbaar bij de docent) 2.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek - syllabus met hoofdstukken uit A.K. Ploeger, Godsdienstpedagogiek en uit A. van der Harst e.a., Verhalen verbinden (verkrijgbaar bij de docent) 2.3 Vakken PW-variant Pedagogiek - Slot, W. en Aken, M. van (red.), Psychologie van de adolescentie, 24 e druk ThiemeMeulenhoff Amersfoort. ISBN Godsdienstsociologie - Janse, C.S.L., Bewaar het Pand, Houten, Reprint, uitgegeven door Lectuurfonds CGO, 310 pagina s - Meurs-Lambregts, J., Loslaten of vasthouden, Woerden, Uitgave JBGG, 56 pagina s - Reader Godsdienstsociologie. Uitgave Lectuurfonds CGO Sociale vaardigheden - Pals, Anne, Gemeenteopbouw, groepsgewijs (= GO), Uitgeverij Boekencentrum, ISBN West, M., De dynamiek van een team, Uitgeverij Nelissen, Soest, 5 e druk 2005, ISBN x 4

6 2.3.4 Pastorale en agogische vakken - Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, onder redactie van dr. H.C. van der Meulen, Zoetermeer, 1999, blz , ISBN Velema, dr. W.H., Verdiept pastoraat, uitgeverij Groen en Zoon, Heerenveen (mogelijke herdruk wordt onderzocht) - Reader; wordt tijdens het college uitgereikt Werkveldverkenning Geen literatuur Kerkrecht - Silfhout, ds. W., Gereformeerd kerkrecht in kort bestek. Toelichting op de Dordtse kerkorde, Houten, 2010, 314 blz. ISBN De Dordtse Kerkorde. Met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik, 2008, 104 pagina s, verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Woerden - In goede orde. Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang. Uitgave op last van de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten door het Deputaatschap Kerkrecht. Blz , verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Woerden. 5

7 3. Boekenlijst derde leerjaar 3.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Bruggen, J. van, Het lezen van de Bijbel. Een inleiding, Kampen 1981, blz (CGOuitgave) - Noordegraaf, A., Leesbril of toverstaf. Over het verstaan en vertolken van de Bijbel, Kampen 1991 (CGO-uitgave) - Woude, A.S., van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: , blz Veld, B. van 't, 'Gelijk het gras...', Kampen 1989, ISBN: Nieuwe Testament - Ojen, B. van en Mourik, J. van, Exegeseplan Oude en Nieuwe Testament (kopie wordt uitgedeeld tijdens het college) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - J. Rasker, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk na 1795, Kampen 1986, pagina 17-54; ; en W. van der Zwaag, Om de Schat van Christus bruid, Kampen 1984, pagina Ethiek - Douma, J., Milieu en manipulatie. Van den Berg Kampen 1989; - Jochemsen, H., (red.), Toetsen en begrenzen een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie. Buijten & Schipperheijn Amsterdam z.j.; - Stott, J., Uitdagingen van deze tijd in bijbels perspectief, Novapress Apeldoorn, Schaeffer, F.A., Pollution and the death of man, Tyndale House Publishing, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ) - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief. Den Hertog, Houten, C. Sonnevelt, Gods weg met Israël; Zestien Bijbelstudies over Romeinen Houten, Den Hertog, 1997 (herdruk is in overweging, dus nog niet bestelbaar) Methodologie - Hugo Klip, Van idee tot uitwerking, Bussum 2001, ISBN , 168 pag. 3.2 Vakken GL-variant 6

8 3.2.1 Vakdidactiek - Heuves, W., Pubers. Ontwikkeling en problemen, Assen 2006, ISBN syllabus met een hoofdstuk uit A.K. Ploeger, Godsdienstpedagogiek (uitgereikt door CGO) en de brochure van F.A. van Hartingsveldt e.a., Connected 24x7. Omgaan met jongeren in een netwerksamenleving, 2012 (verkrijgbaar bij de docent) Godsdienstpedagogiek - Ploeger, A.K., Inleiding in de godsdienstpedagogiek, 6 e druk, Kampen 2005, hoofdstuk 1, 2, 3, 8 en 9 (het boek is niet meer leverbaar; reader verkrijgbaar via de docent) 3.3 Vakken PW-variant Praktische Theologie - Droger, ds. C.J. e.a., Pastoraat en ouderen, Heerenveen, Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer, 2010, blz , blz , blz , ISBN Teeuw, drs. A.A. (red.), Zorgen in de laatste levensfase, Heerenveen, 2001, ISBN Reader Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid. de Banier, Bunnik Verdieping apologetiek - Alister McGrath, Dawkins God, Kampen ISBN Alister McGrath Dawkins als misvatting, Baarn Evangelistiek - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Uitgedaagd door de tijd, > digitaal - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Om de verstaanbaarheid. Over Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving. Boekencentrum, > digitaal???? - Erwich, R. Veelkleurig verlangen. Wegen van missionair gemeente zijn. CHE reeks. Boekencentrum, Overduin, J., Tact en Contact, De moderne mens en het Evangelie. Kok Paas, dr. S., De werkers van het laatste uur, Boekencentrum, Van der Kolm, G.J., De verbeelding van de kerk op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. Boekencentrum, Baan, G., Leer de Bijbel kennen. Den Hertog, Verder artikelen van: * Dr. J. Versteeg (Evangelisatie: opdracht in viervoud) * Dr. J. van Doleweerd (De geestelijke beroepshouding van een missionair werker) * Drs. J. Kruidenier, (De tijdgeest nader beschouwd). Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld 7

9 3.3.5 Diaconaat - Deputaatschap DMZ, Handreiking voor de diaconie, Woerden 2004; te verkrijgen op het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeente te Woerden, afdeling DMZ - Hertog, G.C. den (red.), Dienen en delen. Basisboek Diaconaat. Zoetermeer ISBN Homiletiek - Werkmap Homiletiek; wordt uitgereikt tijdens colleges 3.4 Keuzevakken PW-variant Verdieping pedagogische en didactische vaardigheden - Dacier, Debby (e.a.), Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Amersfoort CPS 2011, ISBN Dijk, Els van, De hunkerende generatie: de leefwereld van jongeren. Apeldoorn, De Banier 2011, ISBN Pals, Anne, Gemeenteopbouw groepsgewijs, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN twee artikelen van Nico Belo, gepubliceerd in Driestaruitgaven - twee artikelen uit het Didactische werkvormenboek van Hoogeveen Pastorale psychologie - J. Brouwer, Pastorale diagnostiek (modellen en mogelijkheden), Zoetermeer, 1998, ISBN R. Ganzevoort e.a., Vergeving als opgave, KSGV Tilburg 2003, ISBN R. Ganzevoort en J. Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer, 2007, ISBN , blz Reader met artikelen. Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Catechetiek - Werkmap catechese; wordt uitgereikt tijdens colleges Pastoraat en ziekte - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg, dr. S. Pfeifer, Heerenveen, ISBN Omgaan met dementie, mw. L. de Jong e.a., Heerenveen, Reader Missiologie - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek veranderende wereldbeelden. Woerden, 2011, experimentele uitgave - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek praktische missiologie. Woerden, 2011, experimentele uitgave (te verkrijgen na het college) - Nap-van Dalen, C., Uitgezonden. 10 vuistregels voor missionair werkers. Gorinchem Ekklesia

10 - C. Sonnevelt, Welkom in de strijd; Over het wel en wee van zendingswerk. Serie Lectori Salutem, Ripe Publishing: Nieuwdorp/Nunspeet, 2013 (3 e druk) Verdieping Ethiek - M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding, Groen, Heerenveen, G. Groot, D. Houtman, Postmodern Gereformeerd. Naar Een Visie Op Christen-Zijn In De Hedendaagse Belevingscultuur. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, C. Meurs-Lambregts (eindred.), Jij en de tijdgeest. MIVO jg.23 nr.2 JBGG. Woerden 2002* - J. Douma, Christelijke levensstijl, blz MIVO jg. 18 nr. 1: Vrije tijd, Het weekend onder de loep. JBGG * - MIVO jg. 20, nr. 4 Sport. JBGG * - L.J.M. Hage & J. Meester. Arbeid en Rust. OK katern 14. Buiten & Schipperheijn, Digibron. * * via docent verkrijgbaar 9

11 4. Boekenlijst vierde leerjaar 4.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - H. Koorevaar, M.J. Paul, Theologie van het Oude Testament, Zoetermeer 2013, ISBN: Woude, A. S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: Nieuwe Testament - Mulder, M.J. e.a., Bijbels Handboek (deel 3 Nieuwe Testament). Kok Kamen, 1987 (of latere edities) - Wright, T., Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie. Zoetermeer 1997, ISBN Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - J. Rasker, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk na 1795, Kampen 1986, pagina 17-54; ; en W. van der Zwaag, Om de Schat van Christus bruid, Kampen 1984, pagina Ethiek - Eijk, W.J., Hendriks, L.J.M., Raymakers, J.A. (red.), Handboek Katholieke Medische Ethiek - verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief. Uitgeverij Parthenon Almere 2010, - Cusveller, B.S., de Ridder-Sneep, N.A., Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam, pag. - Piper, J. en anderen, Sex and the supremacy of Christ, 2005, digitaal verkrijgbaar van de website Desiring God. 4.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek De benodigde literatuur dient als naslagwerk en wordt, afhankelijk van de inhoud van een college, door de docent geïntroduceerd. 4.3 Vakken PW-variant Praktische theologie - Aalst, ds. G.J. van, Van kind tot kind, Houten, 2003, ISBN x - Aalst, ds. G.J. van, Ten dis geleid, Houten, 2007, ISBN

12 - Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer, 2010, blz , , , , ISBN Reader Verdieping apologetiek - Alister McGrath, Dawkins God, Kampen ISBN Alister McGrath Dawkins als misvatting, Baarn Evangelistiek - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Uitgedaagd door de tijd, Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Om de verstaanbaarheid. Over Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving. Boekencentrum, Erwich, R. Veelkleurig verlangen. Wegen van missionair gemeente zijn. CHE reeks. Boekencentrum, Overduin, J., Tact en Contact, De moderne mens en het Evangelie. Kok Paas, dr. S., De werkers van het laatste uur, Boekencentrum, Van der Kolm, G.J., De verbeelding van de kerk op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. Boekencentrum, Baan, G., Leer de Bijbel kennen. Den Hertog, Verder artikelen van: * Dr. J. Versteeg (Evangelisatie: opdracht in viervoud) * Dr. J. van Doleweerd (De geestelijke beroepshouding van een missionair werker) * Drs. J. Kruidenier, (De tijdgeest nader beschouwd). Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Diaconaat - Hertog, G.C. den (red.), Dienen en delen. Basisboek Diaconaat. Boekencentrum Zoetermeer ISBN paper over logframe (deze zal tijdens het eerste college worden uitgereikt) Homiletiek - Werkmap Homiletiek; wordt uitgereikt tijdens colleges 4.4 Keuzevakken PW-variant Verdieping pedagogische en didaktische vaardigheden - Dacier, Debby (e.a.), Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Amersfoort CPS 2011, ISBN Dijk, Els van, De hunkerende generatie: de leefwereld van jongeren. Apeldoorn, De Banier 2011, ISBN Pals, Anne, Gemeenteopbouw groepsgewijs, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN twee artikelen van Nico Belo, gepubliceerd in Driestaruitgaven - twee artikelen uit het Didactische werkvormenboek van Hoogeveen 11

13 4.4.2 Pastorale psychologie - J. Brouwer, Pastorale diagnostiek (modellen en mogelijkheden), Zoetermeer, 1998, ISBN (wordt digitaal ter beschikking gesteld) - R. Ganzevoort e.a., Vergeving als opgave, KSGV Tilburg 2003, ISBN R. Ganzevoort en J. Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer, 2007, ISBN Reader met artikelen. Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Catechetiek - Werkmap Catechese; wordt uitgereikt tijdens colleges Pastoraat en ziekte - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg, dr. S. Pfeifer, Heerenveen, ISBN Omgaan met dementie, mw. L. de Jong e.a., Heerenveen, Reader Missiologie - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek veranderende wereldbeelden. Woerden, 2011, experimentele uitgave - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek praktische missiologie. Woerden, 2011, experimentele uitgave (te verkrijgen na het college) - Nap-van Dalen, C., Uitgezonden. 10 vuistregels voor missionair werkers. Gorinchem Ekklesia C. Sonnevelt, Welkom in de strijd; Over het wel en wee van zendingswerk. Serie Lectori Salutem, Ripe Publishing: Nieuwdorp/Nunspeet, 2013 (3 e druk) Verdieping Ethiek - M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding, Groen, Heerenveen, G. Groot, D. Houtman, Postmodern Gereformeerd. Naar Een Visie Op Christen-Zijn In De Hedendaagse Belevingscultuur. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, C. Meurs-Lambregts (eindred.), Jij en de tijdgeest. MIVO jg.23 nr.2 JBGG. Woerden 2002* - J. Douma, Christelijke levensstijl, blz MIVO jg. 18 nr. 1: Vrije tijd, Het weekend onder de loep. JBGG * - MIVO jg. 20, nr. 4 Sport. JBGG * - L.J.M. Hage & J. Meester. Arbeid en Rust. OK katern 14. Buiten & Schipperheijn, Digibron. * * via docent verkrijgbaar 12

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

Boekenlijsten. Opleiding Theologie op HBO-niveau

Boekenlijsten. Opleiding Theologie op HBO-niveau Boekenlijsten Opleiding Theologie op HBO-niveau 2008-2009 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1 Vakken Basisprogramma 1.1.1 Oude Testament Taal, tekstoverlevering en literatuurvormen - Dillard, R.B., Longman,

Nadere informatie

Boekenlijsten. Opleiding Theologie op HBO-niveau

Boekenlijsten. Opleiding Theologie op HBO-niveau Boekenlijsten Opleiding Theologie op HBO-niveau 2010-2011 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1 Vakken Basisprogramma 1.1.1 Oude Testament Taal, tekstoverlevering - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding tot

Nadere informatie

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich Informatie Cursus A, B en C Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich betrokken bij de kerk en bij ethische vragen? Dan is de Cursus Gods dienstonderwijs (CGO) iets voor

Nadere informatie

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften?

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Informatie Cursus A, B en C Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich betrokken bij de kerk en bij ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) iets voor

Nadere informatie

Studiegids C-cursus 2012-2013

Studiegids C-cursus 2012-2013 Studiegids C-cursus 2012-2013 Inhoud Inhoud... 1 Opzet C-cursus... 2 Adresgegevens... 3 Docenten te Amersfoort... 4 Docenten te Goes... 5 Lesrooster Amersfoort cursusjaar 2012-2013... 6 Lesrooster Goes

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie?

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Informatiefolder hbo theologie CGO 1 Wie zijn wij? De letters CGO staan voor Cursus

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau

Theologie op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker Heb je een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd

Nadere informatie

Theologie. op HBO-niveau

Theologie. op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

Nadere informatie

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Gouda Data: 10 sept. / 24 sept. / 8 okt. / 15 okt. / 29 okt. / 12 nov. / 26 nov. / 10 dec. Datum Gouda Titel Uitwerking Bronnen (uiteraard

Nadere informatie

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2010-2011

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2010-2011 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam B Theologie 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam B Theologie 20102011 I De Bachelor of Arts in Theologie is een driejarige opleiding op het gebied

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Titel van de module Judaïca 2. Introductie In deze module gaat het over de basishouding

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2010-2011 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR Zaterdagcursussen 01 Cursus Inleiding in de filosofie 02 Instructie gebedsmomenten 03 Onze postmoderne cultuur 04 Sociale ethiek 05 Inleiding kerkgeschiedenis 06 Spiritualiteit

Nadere informatie

Studiegids O-cursus Gouda

Studiegids O-cursus Gouda Studiegids O-cursus Gouda 2016-2017 Cursusgeld en lestijden Cursusgeld Het cursusgeld bedraagt 260,- inclusief readers. Degenen, die afhaken vóór 31 december, betalen de helft van het cursusgeld en wie

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Onderdeel van de module Islam 2. Introductie In deze module gaat het om een kennismaking

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DEZE DRIEJARIGE CURSUS

DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DEZE DRIEJARIGE CURSUS CURSUS BIJBELSE TOERUSTING UITGAANDE VAN DE HERSTELD HERVORMDE KERK INFORMATIEGIDS CURSUSJAAR 2015 2016 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DEZE DRIEJARIGE CURSUS Het doel van de cursus is de vorming van gemeenteleden

Nadere informatie

Studiegids. C-cursus Goes en Gouda

Studiegids. C-cursus Goes en Gouda Studiegids C-cursus Goes en Gouda 2015-2016 Inhoud Inhoud... 1 Opzet C-cursus... 2 Adresgegevens... 3 Docenten te Goes... 4 Docenten te Gouda... 5 Lesrooster Goes cursusjaar 2015-2016... 6 Lesrooster Gouda

Nadere informatie

Ontmoeting met christenen in China

Ontmoeting met christenen in China Ontmoeting met christenen in China Studiereis in samenwerking met Kerk in Actie naar China: missionaire, historische, praktisch-theologische en oecumenische verkenningen in de snelst groeiende kerk van

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Centrum Dienstverlening, artikelen over het pastoraat. URL: www.centrumg.nl/informatie/pastoraat/10380/

Centrum Dienstverlening, artikelen over het pastoraat. URL: www.centrumg.nl/informatie/pastoraat/10380/ INTERNETBRONNEN Hoofdstuk 1 Acta 2008: www.kerkrecht.nl/main.asp?pagetype=onderdeel&item=358 GKv: www.gkv.nl CGK: www.cgk.nl NGK: www.ngk.nl Betekenis van het ambt: www.kerkrecht.nl/main.asp?pagetype=onderdeel&item=69&subitem=1937&page=

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2013-2014 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2010-2011 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of Teacher Education in Religion) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten

Nadere informatie

Theologische Vorming Gemeenteleden

Theologische Vorming Gemeenteleden Theologische Vorming Gemeenteleden Op zaterdag 23 augustus 2014 start het seizoen 2014/2015 met de leerjaren : 1, 2, 3 en 4. Locatie: Hoeksteen, Kroonnweide te Rijssen. Vanaf oktober 2014 worden de lessen

Nadere informatie

Onderwijsbrochure 2011 2012

Onderwijsbrochure 2011 2012 Onderwijsbrochure 2011 2012 BIJBELONDERWIJS BIJ U IN DE BUURT ETA-locaties EPS-locaties ETS-locaties ETA EPS ETS Evangelische Theologische Academie Evangelisch Pastoraal Studiecentrum Evangelische Toerusting

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, namelijk de GL-variant

Nadere informatie

Studiegids C-cursus 2014-2015

Studiegids C-cursus 2014-2015 Studiegids C-cursus 2014-2015 Inhoud Opzet C-cursus... 2 Adresgegevens... 3 Docenten te Amersfoort... 4 Docenten te Goes... 5 Docenten te Rijssen... 6 Lesrooster Amersfoort cursusjaar 2014-2015... 7 Lesrooster

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Studiegids. Cursus A en B

Studiegids. Cursus A en B Studiegids Cursus A en B 2014 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom deze gids?... 2 Naam, grondslag en doel van de stichting... 2 Overzicht cursusgelden cursusjaar 2014-2015... 3 Leiding en ondersteunend

Nadere informatie

In het voorjaar van 2012 vindt nog een aantal andere cursussen plaats; op de website www.akzplus.nl is daar t.z.t. meer informatie over te vinden.

In het voorjaar van 2012 vindt nog een aantal andere cursussen plaats; op de website www.akzplus.nl is daar t.z.t. meer informatie over te vinden. Nieuwsbrief 2011 Winterprogramma Winterprogramma Binnenkort start AKZ+ met 3 nieuwe college-series Bijbel en politiek Ad de Bruijne, Koert van Bekkum, James Kennedy, Stefan Paas Bonhoeffer: profeet van

Nadere informatie

Als een kerk (opnieuw) begint

Als een kerk (opnieuw) begint Als een kerk (opnieuw) begint Als een kerk opnieuw begint Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming Gerrit Noort, Stefan Paas Henk de Roest en Sake Stoppels Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

De preek in de leerdienst De catechismuspreek als themapreek

De preek in de leerdienst De catechismuspreek als themapreek De preek in de leerdienst De catechismuspreek als themapreek Jos Douma Vooraf Het onderstaande verhaal heb ik in januari 1998 geschreven met het oog op een bespreking ervan in een vergadering van het Werkgezelschap

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Colofon Follow Up! is een complete leeromgeving. Naast de boekjes hebt u de beschikking over handleidingen, extra werkbladen,

Nadere informatie

Studiegids. A- en B- cursus

Studiegids. A- en B- cursus Studiegids A- en B- cursus 2016 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom deze gids?... 2 Naam, grondslag en doel van de stichting... 2 Overzicht cursusgelden cursusjaar 2016-2017... 3 Leiding en ondersteunend

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Voorwoord. We zien uit naar een gezegend en leerrijk verenigingsseizoen. Van harte welkom allemaal! Hanneke de Jonge Rina van Pelt Wilma Rijfers

Voorwoord. We zien uit naar een gezegend en leerrijk verenigingsseizoen. Van harte welkom allemaal! Hanneke de Jonge Rina van Pelt Wilma Rijfers Voorwoord In dit boekje vind je een beknopte weergave van de avonden die we in het seizoen 2013 2014 met onze studievereniging Timotheüs hopen te gaan houden. Het thema waar we dit jaar bij stil staan

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Studieprogramma instroom 2008-2009

Studieprogramma instroom 2008-2009 Studieprogramma instroom 2008-2009 Alle colleges hebben een omvang van 5 ects tenzij anders vermeld. Studenten met een vwo-certificaat Grieks met een voldoende resultaat krijgen een vrijstelling voor het

Nadere informatie

ALPHA- CURSUS ONDERZOCHT

ALPHA- CURSUS ONDERZOCHT Boek van de maand De Alpha-cursus onderzocht H.J. Boiten Op het grensgebied van kerk en wereld ontstaat een levendige activiteit. Er is een explosieve groei in missionaire cursussen, aangeboden aan buiten-

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk Marijke Harmanny Samenvatting 3 Inleiding 4 Kringen in een gereformeerde kerk? 4 Gemeentelid Mirjam 4 Ouderling Hans 4 Kringen als opbouwende

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede

Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede Algemeen Beleid Mission vastgesteld in vergadering met ZI s 5 oktober 2013 Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede Inleiding De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

IBAN NL09 INGB 0005 1466 78 t.n.v. ST CURSUS GODSDIENSTONDERWIJS

IBAN NL09 INGB 0005 1466 78 t.n.v. ST CURSUS GODSDIENSTONDERWIJS Hierbij geef ik de Cursus Godsdienst Onderwijs toestemming om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van van mijn rekening af te schrijven. Naam: Adres: PC/Plaats: IBAN-nr:

Nadere informatie

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld Vanaf september tot en met mei is er elke 3 de woensdag van de maand van 10 tot 11.30 uur een koffie- ochtend waarin ouderen bijeen komen. Onder het genot van koffie/ thee komen er verschillende thema

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Stichting Evangelisatie Bunde e.o. Activiteitenverslag

Stichting Evangelisatie Bunde e.o. Activiteitenverslag Stichting Evangelisatie Bunde e.o. Activiteitenverslag Christelijke gemeente "Stem van de Goede Herder " Plaats van samenkomst: Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelenplein 6 6231 BP Rothem/Meerssen De activiteiten...

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd.

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Vier bijeenkomsten over geloven en de Oud Katholieke Kerk. Een uitgewerkt programma aangeboden door de Werkgroep Vorming

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015

Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015 Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015 In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters,

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen

Nadere informatie

Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie

Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie Voor de eerste christenen was evangelisatie een dagelijkse zaak. Hun ijver in de verspreiding van het evangelie zette de toenmalige wereld op zijn kop.

Nadere informatie

Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Godgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Godgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Godgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Godgeleerdheid - 2011-2012 I Hier vind je de vakinformatie van de masteropleiding

Nadere informatie

Studiegids. Cursus A en B

Studiegids. Cursus A en B Studiegids Cursus A en B 2013 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom deze gids?... 2 Naam, grondslag en doel van de stichting... 2 Overzicht cursusgelden cursusjaar 2013-2014... 3 Leiding en ondersteunend

Nadere informatie

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof drs. M. van Campen Vierde druk Zoetermeer Inhoud 1. Met hart en mond 9 2. Zonder geloof vaart niemand wel 17 3. Op

Nadere informatie

Interpretatie. Interpretatie. Tarieven / mogelijkheden. Bijbel en cultuur. joodse en christelijke traditie. exegese en praktijk.

Interpretatie. Interpretatie. Tarieven / mogelijkheden. Bijbel en cultuur. joodse en christelijke traditie. exegese en praktijk. Interpretatie Uitgegeven door : Boekencentrum Uitgevers (www.boekencentrum.nl) Verschijningsfrequentie : 6 x per jaar : 48 pagina s : 1.000 exemplaren Uitvoering : Geheel full colour : 210 x 297 mm (A4),

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, In het slot van Romeinen 8 vat Paulus samen waar het hem om te doen is. In zijn brief is hij de afgelopen drie hoofdstukken geprobeerd de gemeente te steunen. Hij

Nadere informatie

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek 1 VRAGEN BIJ BIJBELSTUDIES PAULUS BRIEF AAN DE ROMEINEN N.A.V. Het normale christelijk leven Watchman Nee Samengesteld en beschikbaargesteld door G.J. Korpershoek VRAGEN BIJBELSTUDIE I ROMEINEN N.A.V.

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala.

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Jaarverslag 2012 Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Woord vooraf In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Harderwijk. Een plan waar met veel liefde, passie en plezier aan gewerkt is! Het

Nadere informatie

cursusgids 2012/2013 Theologische Vorming Gemeenteleden. Studieleiding:

cursusgids 2012/2013 Theologische Vorming Gemeenteleden. Studieleiding: Theologische Vorming Gemeenteleden. Studieleiding: Ds J.M. Viergever Havenstaat 10a 9591 AL Onstwedde tel. 0599-331212 e-mail jmviergever@telfort.nl Mevr. L. Nieboer Kruiter (Secretariaat) Alteveersterweg

Nadere informatie

Schets 3 Een onmogelijke opdracht

Schets 3 Een onmogelijke opdracht Schets 3 Een onmogelijke opdracht A. Doel 1. Betekenis benoemen. Ook dit wonder is een teken dat heenwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om te behouden.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Evangelisch voorganger: jouw roeping?

Evangelisch voorganger: jouw roeping? Onderdeel van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk Evangelisch voorganger: jouw roeping? CHE overtuigend anders www.che.nl 2 theologie Godsdienst Pastoraal Werk Evangelisch voorganger: jouw roeping?

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2015/2016 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

J.E. van den Brink. www.rhemaprint.nl

J.E. van den Brink. www.rhemaprint.nl Copyright 2016 Rhemaprint Brief aan de Galaten / J.E. van den Brink Ondertitel: Leven in vrijheid door de Geest Uitgave: Rhemaprint, Ridderkerk ISBN-13: 978-90-6261-549-0 NUR 707 Trefw.: Geloofsopbouw

Nadere informatie

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1)

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) A) Doel 1. Betekenis benoemen Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft het

Nadere informatie

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave Durf te denken Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar Herziene uitgave Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Templeton World

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie