Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie"

Transcriptie

1 Boekenlijsten CGO HBO-opleiding Theologie PW- en GL-variant Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken)

2 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN Dillard, R.B., Longman, T., Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen 2000, ISBN Kole, I.A., e.a., Oriëntatie in de bijbelse oudheidkunde, Zoetermeer 1999, ISBN: Jagersma, H., Geschiedenis van Israël in het oudtestamentische tijdvak, Kampen 1990, ISBN Nieuwe Testament - Brink, G. v.d., Van Koinè tot canon. Zoetermeer Elwell, W.A. en Yarbrough, R.W., In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Heerenveen 2000, ISBN Mulder, M.J. e.a., Bijbels handboek. Kok Kampen 1987 (of latere versies) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - dr. O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk, ISBN Ethiek - Douma, J., Grondslagen christelijke ethiek. Uitg. Kok Kampen Graaf, J. de, Elementair begrip van de ethiek. Uitg. Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht Lalleman-de Winkel, Hetty, Van levensbelang. De relevantie van de oudtestamentische ethiek, Boekencentrum 1999 (van dit boek wordt een POD gemaakt (Printing on Demand) en kan dus gewoon besteld worden) Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid, de Banier, Bunnik, Wereldgodsdiensten, sekten en bewegingen - Heer, ds. J.M.D. de Heer, De evangelische beweging, Houten ISBN Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ) - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief. Den Hertog, Houten,

3 1.1.9 Praktische theologie - Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer 2010 (blz. 7-35, ), ISBN Seldenrijk, dr. R. (red.), Oriëntatie en evaluatie, Houten 2000, (blz ) - Reader 1.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek - Afhankelijk van de inhoud van het college eigen lesmaterialen t.b.v. een presentatie. 1.3 Vakken PW-variant Pedagogiek - Reader met artikelen (verkrijgbaar bij de docent) Godsdienstsociologie - Dekker, G. en Stoffels, H.C., Godsdienst en samenleving. 8e druk, Kampen, 2009, ISBN , 256 pagina s - Jager, H. de, Mok, A.L. en Sipkema, G., Grondbeginselen der sociologie. 13e druk, Groningen, 2009, ISBN , 382 pagina s Werkveldverkenning - Er wordt geen literatuur opgegeven; aanwezigheid is verplicht Communicatie - Knepper, J., Het heilzame gesprek. CGO-uitgave - Minderhoud, J., Luisteren is een kunst, uitgeverij Boekencentrum, 2009, ISBN Algemene psychologie - Reader (te verstrekken door de docent) 2

4 2. Boekenlijst tweede leerjaar 2.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Dillard, R.B., Longman, T., Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen 2000, ISBN: , gehele boek - Bruggen, J. van, Wie maakte de Bijbel? Kampen 1986, blz (uitgave CGO) - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van Het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: , blz Nieuwe Testament - Elwell, W.A. en Yarbrough, R.W., In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Heerenveen 2000, ISBN Mulder, M.J. e.a., Bijbels handboek (deel 3 Nieuwe Testament). Kok Kampen 1987 (of latere versies) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie, Kok Kampen Dr. T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie; beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, s Gravenhage 1986, pagina en Ethiek - Calvijn, J. Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Boek III, par. VI-X en XIX - Douma, J., De Tien Geboden handreiking voor het christelijk leven. Uitg. Kok, Bonhoeffer, D., Navolging. Ten Have, Baarn Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid. De Banier, Bunnik Wereldgodsdiensten, sekten en bewegingen - Boersema, P. e.a., Christenen verkennen andere godsdiensten in West-Europa, Zoetermeer, 2008, deel III en IV, ISBN Praktische Theologie - Burger, J.M., in Charis, onder redactie van A. Baars, Hermeneutiek en bekering, Heerenveen, 2008, ISBN (blz ) - Dingemans, dr. G.D.J., Als hoorder onder de hoorders, Kampen 1991, ISBN , hoofdstuk 5 (blz.69-83) - Ganzevoort, R. en Visser, J., Zorg voor het verhaal, Zoetermeer 2007, ISBN (blz ) (leverbaar via docent) - Pelt, dr. J.W. van, Pastoraat in trinitarisch perspectief, Heerenveen 1999, ISBN (blz ) Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld 3

5 2.1.9 Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ); - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in bijbels perspectief. Den Hertog, Houten, 2006; - Paas, S., Jezus als Heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie, Zoetermeer 2003, 3e druk; ISBN Sonnevelt, drs. C. Zendingskerk of zendingstheologie: inheems of uitheems? in Chr. Fahner, Dr. Chr., e.a. (red), Het Woord in de context (2), Kampen: Kok, (wordt digitaal ter beschikking gesteld) Apologetiek - MacGrath, Alister, Handboek Apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof, Boekencentrum, juni 2012, 224 pagina s Godsdienstpedagogiek - Reader Godsdienstpedagogiek (verkrijgbaar bij de docent) 2.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek - syllabus met hoofdstukken uit A.K. Ploeger, Godsdienstpedagogiek en uit A. van der Harst e.a., Verhalen verbinden (verkrijgbaar bij de docent) 2.3 Vakken PW-variant Pedagogiek - Slot, W. en Aken, M. van (red.), Psychologie van de adolescentie, 24 e druk ThiemeMeulenhoff Amersfoort. ISBN Godsdienstsociologie - Janse, C.S.L., Bewaar het Pand, Houten, Reprint, uitgegeven door Lectuurfonds CGO, 310 pagina s - Meurs-Lambregts, J., Loslaten of vasthouden, Woerden, Uitgave JBGG, 56 pagina s - Reader Godsdienstsociologie. Uitgave Lectuurfonds CGO Sociale vaardigheden - Pals, Anne, Gemeenteopbouw, groepsgewijs (= GO), Uitgeverij Boekencentrum, ISBN West, M., De dynamiek van een team, Uitgeverij Nelissen, Soest, 5 e druk 2005, ISBN x 4

6 2.3.4 Pastorale en agogische vakken - Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, onder redactie van dr. H.C. van der Meulen, Zoetermeer, 1999, blz , ISBN Velema, dr. W.H., Verdiept pastoraat, uitgeverij Groen en Zoon, Heerenveen (mogelijke herdruk wordt onderzocht) - Reader; wordt tijdens het college uitgereikt Werkveldverkenning Geen literatuur Kerkrecht - Silfhout, ds. W., Gereformeerd kerkrecht in kort bestek. Toelichting op de Dordtse kerkorde, Houten, 2010, 314 blz. ISBN De Dordtse Kerkorde. Met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik, 2008, 104 pagina s, verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Woerden - In goede orde. Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang. Uitgave op last van de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten door het Deputaatschap Kerkrecht. Blz , verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Woerden. 5

7 3. Boekenlijst derde leerjaar 3.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - Bruggen, J. van, Het lezen van de Bijbel. Een inleiding, Kampen 1981, blz (CGOuitgave) - Noordegraaf, A., Leesbril of toverstaf. Over het verstaan en vertolken van de Bijbel, Kampen 1991 (CGO-uitgave) - Woude, A.S., van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: , blz Veld, B. van 't, 'Gelijk het gras...', Kampen 1989, ISBN: Nieuwe Testament - Ojen, B. van en Mourik, J. van, Exegeseplan Oude en Nieuwe Testament (kopie wordt uitgedeeld tijdens het college) Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - J. Rasker, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk na 1795, Kampen 1986, pagina 17-54; ; en W. van der Zwaag, Om de Schat van Christus bruid, Kampen 1984, pagina Ethiek - Douma, J., Milieu en manipulatie. Van den Berg Kampen 1989; - Jochemsen, H., (red.), Toetsen en begrenzen een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie. Buijten & Schipperheijn Amsterdam z.j.; - Stott, J., Uitdagingen van deze tijd in bijbels perspectief, Novapress Apeldoorn, Schaeffer, F.A., Pollution and the death of man, Tyndale House Publishing, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen - Capita Selecta uit: Winter, Ralph D., Hawthorne, Steven C., eds. Perspectives on the World Christian Movement. A reader, William Carey Library, California, Fourth Edition, 2009 (ISBN ) - Doleweerd, J.H. van (red.), Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief. Den Hertog, Houten, C. Sonnevelt, Gods weg met Israël; Zestien Bijbelstudies over Romeinen Houten, Den Hertog, 1997 (herdruk is in overweging, dus nog niet bestelbaar) Methodologie - Hugo Klip, Van idee tot uitwerking, Bussum 2001, ISBN , 168 pag. 3.2 Vakken GL-variant 6

8 3.2.1 Vakdidactiek - Heuves, W., Pubers. Ontwikkeling en problemen, Assen 2006, ISBN syllabus met een hoofdstuk uit A.K. Ploeger, Godsdienstpedagogiek (uitgereikt door CGO) en de brochure van F.A. van Hartingsveldt e.a., Connected 24x7. Omgaan met jongeren in een netwerksamenleving, 2012 (verkrijgbaar bij de docent) Godsdienstpedagogiek - Ploeger, A.K., Inleiding in de godsdienstpedagogiek, 6 e druk, Kampen 2005, hoofdstuk 1, 2, 3, 8 en 9 (het boek is niet meer leverbaar; reader verkrijgbaar via de docent) 3.3 Vakken PW-variant Praktische Theologie - Droger, ds. C.J. e.a., Pastoraat en ouderen, Heerenveen, Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer, 2010, blz , blz , blz , ISBN Teeuw, drs. A.A. (red.), Zorgen in de laatste levensfase, Heerenveen, 2001, ISBN Reader Filosofie - Oele, P.C., Ware wijsheid. de Banier, Bunnik Verdieping apologetiek - Alister McGrath, Dawkins God, Kampen ISBN Alister McGrath Dawkins als misvatting, Baarn Evangelistiek - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Uitgedaagd door de tijd, > digitaal - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Om de verstaanbaarheid. Over Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving. Boekencentrum, > digitaal???? - Erwich, R. Veelkleurig verlangen. Wegen van missionair gemeente zijn. CHE reeks. Boekencentrum, Overduin, J., Tact en Contact, De moderne mens en het Evangelie. Kok Paas, dr. S., De werkers van het laatste uur, Boekencentrum, Van der Kolm, G.J., De verbeelding van de kerk op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. Boekencentrum, Baan, G., Leer de Bijbel kennen. Den Hertog, Verder artikelen van: * Dr. J. Versteeg (Evangelisatie: opdracht in viervoud) * Dr. J. van Doleweerd (De geestelijke beroepshouding van een missionair werker) * Drs. J. Kruidenier, (De tijdgeest nader beschouwd). Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld 7

9 3.3.5 Diaconaat - Deputaatschap DMZ, Handreiking voor de diaconie, Woerden 2004; te verkrijgen op het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeente te Woerden, afdeling DMZ - Hertog, G.C. den (red.), Dienen en delen. Basisboek Diaconaat. Zoetermeer ISBN Homiletiek - Werkmap Homiletiek; wordt uitgereikt tijdens colleges 3.4 Keuzevakken PW-variant Verdieping pedagogische en didactische vaardigheden - Dacier, Debby (e.a.), Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Amersfoort CPS 2011, ISBN Dijk, Els van, De hunkerende generatie: de leefwereld van jongeren. Apeldoorn, De Banier 2011, ISBN Pals, Anne, Gemeenteopbouw groepsgewijs, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN twee artikelen van Nico Belo, gepubliceerd in Driestaruitgaven - twee artikelen uit het Didactische werkvormenboek van Hoogeveen Pastorale psychologie - J. Brouwer, Pastorale diagnostiek (modellen en mogelijkheden), Zoetermeer, 1998, ISBN R. Ganzevoort e.a., Vergeving als opgave, KSGV Tilburg 2003, ISBN R. Ganzevoort en J. Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer, 2007, ISBN , blz Reader met artikelen. Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Catechetiek - Werkmap catechese; wordt uitgereikt tijdens colleges Pastoraat en ziekte - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg, dr. S. Pfeifer, Heerenveen, ISBN Omgaan met dementie, mw. L. de Jong e.a., Heerenveen, Reader Missiologie - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek veranderende wereldbeelden. Woerden, 2011, experimentele uitgave - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek praktische missiologie. Woerden, 2011, experimentele uitgave (te verkrijgen na het college) - Nap-van Dalen, C., Uitgezonden. 10 vuistregels voor missionair werkers. Gorinchem Ekklesia

10 - C. Sonnevelt, Welkom in de strijd; Over het wel en wee van zendingswerk. Serie Lectori Salutem, Ripe Publishing: Nieuwdorp/Nunspeet, 2013 (3 e druk) Verdieping Ethiek - M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding, Groen, Heerenveen, G. Groot, D. Houtman, Postmodern Gereformeerd. Naar Een Visie Op Christen-Zijn In De Hedendaagse Belevingscultuur. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, C. Meurs-Lambregts (eindred.), Jij en de tijdgeest. MIVO jg.23 nr.2 JBGG. Woerden 2002* - J. Douma, Christelijke levensstijl, blz MIVO jg. 18 nr. 1: Vrije tijd, Het weekend onder de loep. JBGG * - MIVO jg. 20, nr. 4 Sport. JBGG * - L.J.M. Hage & J. Meester. Arbeid en Rust. OK katern 14. Buiten & Schipperheijn, Digibron. * * via docent verkrijgbaar 9

11 4. Boekenlijst vierde leerjaar 4.1 Vakken Basisprogramma Oude Testament - H. Koorevaar, M.J. Paul, Theologie van het Oude Testament, Zoetermeer 2013, ISBN: Woude, A. S. van der, e.a., Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, ISBN: Nieuwe Testament - Mulder, M.J. e.a., Bijbels Handboek (deel 3 Nieuwe Testament). Kok Kamen, 1987 (of latere edities) - Wright, T., Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie. Zoetermeer 1997, ISBN Dogmatiek - G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht, I & II - A. Comrie, Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Kerkgeschiedenis - J. Rasker, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk na 1795, Kampen 1986, pagina 17-54; ; en W. van der Zwaag, Om de Schat van Christus bruid, Kampen 1984, pagina Ethiek - Eijk, W.J., Hendriks, L.J.M., Raymakers, J.A. (red.), Handboek Katholieke Medische Ethiek - verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief. Uitgeverij Parthenon Almere 2010, - Cusveller, B.S., de Ridder-Sneep, N.A., Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam, pag. - Piper, J. en anderen, Sex and the supremacy of Christ, 2005, digitaal verkrijgbaar van de website Desiring God. 4.2 Vakken GL-variant Vakdidactiek De benodigde literatuur dient als naslagwerk en wordt, afhankelijk van de inhoud van een college, door de docent geïntroduceerd. 4.3 Vakken PW-variant Praktische theologie - Aalst, ds. G.J. van, Van kind tot kind, Houten, 2003, ISBN x - Aalst, ds. G.J. van, Ten dis geleid, Houten, 2007, ISBN

12 - Meulen, dr. H.C. van der (red.), Liefdevol oog en open oor, handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer, 2010, blz , , , , ISBN Reader Verdieping apologetiek - Alister McGrath, Dawkins God, Kampen ISBN Alister McGrath Dawkins als misvatting, Baarn Evangelistiek - Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Uitgedaagd door de tijd, Dekker, dr. W. & Visser, dr. P.J., Om de verstaanbaarheid. Over Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving. Boekencentrum, Erwich, R. Veelkleurig verlangen. Wegen van missionair gemeente zijn. CHE reeks. Boekencentrum, Overduin, J., Tact en Contact, De moderne mens en het Evangelie. Kok Paas, dr. S., De werkers van het laatste uur, Boekencentrum, Van der Kolm, G.J., De verbeelding van de kerk op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. Boekencentrum, Baan, G., Leer de Bijbel kennen. Den Hertog, Verder artikelen van: * Dr. J. Versteeg (Evangelisatie: opdracht in viervoud) * Dr. J. van Doleweerd (De geestelijke beroepshouding van een missionair werker) * Drs. J. Kruidenier, (De tijdgeest nader beschouwd). Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Diaconaat - Hertog, G.C. den (red.), Dienen en delen. Basisboek Diaconaat. Boekencentrum Zoetermeer ISBN paper over logframe (deze zal tijdens het eerste college worden uitgereikt) Homiletiek - Werkmap Homiletiek; wordt uitgereikt tijdens colleges 4.4 Keuzevakken PW-variant Verdieping pedagogische en didaktische vaardigheden - Dacier, Debby (e.a.), Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Amersfoort CPS 2011, ISBN Dijk, Els van, De hunkerende generatie: de leefwereld van jongeren. Apeldoorn, De Banier 2011, ISBN Pals, Anne, Gemeenteopbouw groepsgewijs, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN twee artikelen van Nico Belo, gepubliceerd in Driestaruitgaven - twee artikelen uit het Didactische werkvormenboek van Hoogeveen 11

13 4.4.2 Pastorale psychologie - J. Brouwer, Pastorale diagnostiek (modellen en mogelijkheden), Zoetermeer, 1998, ISBN (wordt digitaal ter beschikking gesteld) - R. Ganzevoort e.a., Vergeving als opgave, KSGV Tilburg 2003, ISBN R. Ganzevoort en J. Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer, 2007, ISBN Reader met artikelen. Literatuur die niet meer in de handel is, zal digitaal ter beschikking worden gesteld Catechetiek - Werkmap Catechese; wordt uitgereikt tijdens colleges Pastoraat en ziekte - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg, dr. S. Pfeifer, Heerenveen, ISBN Omgaan met dementie, mw. L. de Jong e.a., Heerenveen, Reader Missiologie - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek veranderende wereldbeelden. Woerden, 2011, experimentele uitgave - Doleweerd, drs. J.H. van, Werkboek praktische missiologie. Woerden, 2011, experimentele uitgave (te verkrijgen na het college) - Nap-van Dalen, C., Uitgezonden. 10 vuistregels voor missionair werkers. Gorinchem Ekklesia C. Sonnevelt, Welkom in de strijd; Over het wel en wee van zendingswerk. Serie Lectori Salutem, Ripe Publishing: Nieuwdorp/Nunspeet, 2013 (3 e druk) Verdieping Ethiek - M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding, Groen, Heerenveen, G. Groot, D. Houtman, Postmodern Gereformeerd. Naar Een Visie Op Christen-Zijn In De Hedendaagse Belevingscultuur. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, C. Meurs-Lambregts (eindred.), Jij en de tijdgeest. MIVO jg.23 nr.2 JBGG. Woerden 2002* - J. Douma, Christelijke levensstijl, blz MIVO jg. 18 nr. 1: Vrije tijd, Het weekend onder de loep. JBGG * - MIVO jg. 20, nr. 4 Sport. JBGG * - L.J.M. Hage & J. Meester. Arbeid en Rust. OK katern 14. Buiten & Schipperheijn, Digibron. * * via docent verkrijgbaar 12

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2011-2012

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2011-2012 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie 20112012 I De Bachelor of Arts in Theologie

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Ben Tiggelaar: Elke predikant zou iets moeten weten van gedragswetenschap. Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014

Ben Tiggelaar: Elke predikant zou iets moeten weten van gedragswetenschap. Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014 Pagina 9 Tom Wright in Kampen! Pagina 10-11 Kees de Ruijter neemt afscheid Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014 Pagina 12-13: Bij pastoraat probeer je op dezelfde golflengte te komen. 4 e jaargang

Nadere informatie

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM Studieprogramma 2014-2015 Theologisch Instituut Sint-Bonifatius Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Bezinningsdagen 3 2. Retraite(s) 3 3. Spirituaal 3 4. Stagebegeleider 3 5. Bijdrage

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMD SEMINARIE

HERSTELD HERVORMD SEMINARIE HERSTELD HERVORMD SEMINARIE STUDIEGIDS 1 HERSTELD HERVORMD SEMINARIE STUDIEGIDS VOORAF Het Hersteld Hervormd Seminarie is gevestigd bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nadere informatie

FEBE LITERATUURHANDBOEK

FEBE LITERATUURHANDBOEK FEBE LITERATUURHANDBOEK VOORWOORD Binnen het bestuur van FEBE bestond de behoefte om op een snelle en eenvoudige wijze te kunnen beschikken over de informatie die door de jaren heen door FEBE is geschreven,

Nadere informatie

Theologie. op HBO-niveau

Theologie. op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Kerkinformatie Nummer 118 Een kerk voor allemaal Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Inhoud Colofon Nummer 118 3 Bijbellezen Het project Intercultureel Bijbelezen is geëvalueerd 5 Synodeberichten

Nadere informatie

Gemeentestichting in een Limburgse context

Gemeentestichting in een Limburgse context Gemeentestichting in een Limburgse context Een onderzoek naar ervaringen van gemeentestichters in Limburg Door M.L.J. Huth aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Opgedragen aan mijn vader Jacques Huth

Nadere informatie

Programma's voor de vrije studieruimte

Programma's voor de vrije studieruimte Programma's voor de vrije studieruimte Cursusjaar 2008-2009 Overzicht keuzeprogramma s 2008-2009 Blok 2 Docent Lesdag Ronde Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Christelijke filosofie dr. P. Blokhuis

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2014/2015 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Zelfontplooiing Van kip tot adelaar

Zelfontplooiing Van kip tot adelaar Zelfontplooiing Van kip tot adelaar Samenvatting Zelfontplooiing: een zeer veelbesproken thema de laatste jaren. Zelf ben ik me er ook mee bezig gaan houden, vooral na het volgen van het Basisjaar aan

Nadere informatie

Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009

Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009 Nooit uitgeleerd met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit Cursusaanbod 2008 2009 www.pthu.nl/pao Nooit uitgeleerd Ooit begon het schooljaar in april omdat de boerenkinderen

Nadere informatie

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Ruard Ganzevoort en Jan Visser Zorg voor het verhaal Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Liturgische boekenkast

Liturgische boekenkast Liturgische boekenkast Een handreiking voor bibliotheken van parochies ten dienste van het vieren van liturgie Interdiocesaan Liturgisch Beraad in samenwerking met Berne Heeswijk. Versie 02 / juni-september

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2015/2016 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing -

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie

Nadere informatie

KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST

KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST dr. Jan Smelik Op 22 mei 2003 werd in mijn woonplaats Zuidhorn een liturgieavond gehouden over de invulling van de tweede kerkdienst op zondag. Op deze avond werden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie