Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!"

Transcriptie

1 MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH)

2 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke Zorg en Welzijn komen in aanmerking? Sociaal pedagogisch werker* Pedagogisch werker Sociaal maatschappelijk dienstverlener Maatschappelijk zorgverlener (bij volwassenen en/of gehandicapten) Pedagogisch werker jeugdzorg Sociaal cultureel werker Sociaal dienstverlener * Hieronder valt ook het mbo-diploma SPW oude stijl (tweede generatie eindtermen), oftewel het diploma behaald door studenten die hun mboopleiding in het cursusjaar of daarvóór gestart zijn. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Inhoud van de colleges 7 Meest gestelde vragen 10 Aanmelden 12 Contact 12 3

4 Inleiding Heb jij je MBO-diploma (niveau 4) gehaald en wil je doorstromen naar het HBO? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor je! Met je MBO-diploma (op het gebied van) Zorg en Welzijn op zak kun je bij onze Academie voor Sociale Studies starten in jaar 2 van de opleiding MWD of SPH. Om de aansluiting tussen je mbo-opleiding en jaar 2 van onze hbo-opleiding Sociale Studies (majors MWD en SPH) te vergemakkelijken, bieden we je een instroomtraject aan. Dit instroomtraject bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst voer je verschillende studieopdrachten zelfstandig uit. Om je te helpen de studieopdrachten uit te voeren die afgerond moeten zijn voordat je in jaar 2 van de opleiding MWD of SPH kunt instromen, bieden we ter ondersteuning 5 lesavonden met colleges en trainingen aan. In de periode van februari tot en met juni kun je deze 5 lesavonden volgen. Op deze avonden word je getraind in de belangrijkste HBO-vaardigheden als leren op hbo-niveau, leerstijlen, reflecteren en zelfsturing. Bovendien maak je direct kennis met de kerncompetenties van het beroep van sociaal hulpverlener op hbo-niveau. Tijdens dit traject leg je een portfolio aan waarin je de opdrachten die je voor de vakken Recht, Ethiek, Sociologie, Methodiek, Pedagogiek en Psychologie moet maken, verzamelt. Dit portfolio geeft je toegang tot jaar 2 van de opleiding MWD of SPH. Op deze manier slaan we met jou de brug tussen je MBO-opleiding en jaar 2 van de opleiding Sociale studies (MWD of SPH), en word je zorgvuldig voorbereid op programma s die op het mbo niet worden aangeboden. Om in jaar 2 te kunnen starten, ben je verplicht het aangeboden instroomtraject te volgen en de daarbij behorende opdrachten uit te voeren. Lukt het je niet om in de maanden februari tot en met juni dit traject te volgen, dan kun je starten in jaar 1 van de opleiding. 4

5 Programma In de periode maart tot en met juni 2015 volg je 5 avonden colleges en trainingen bij de Academie voor Sociale Studies. Je krijgt onderwijs in verschillende vakken. In zelfstudie werk je vervolgens verschillende opdrachten uit. Ook leer je de kerncompetenties van het beroep van sociaal hulpverlener kennen. Deze lessen zijn facultatief. Het volgen van deze lessen vergemakkelijkt het maken van de opdrachten aanzienlijk. Ter afronding van het instroomtraject bieden we op maandag 22 en dinsdag 23 juni 2015 aan alle ingestroomde studenten een methodiektrainingsdag aan. Het volgen van deze trainingsdag is verplicht! De instroomcolleges worden verzorgd op de volgende dagen*: Instroomprogramma 2015: Week 10: maandag 2 maart uur: hbo-vaardigheden uur: recht Week 13: maandag 23 maart uur: hbo-vaardigheden uur: ethiek Week 16: maandag 13 april uur: hbo-vaardigheden uur: sociologie Week 20: maandag 11 mei uur: methodiek uur: psychologie Week 23: maandag 1 juni uur: pedagogiek uur: hbo-vaardigheden 5

6 Week 26: maandag 22 en dinsdag 23 juni uur: verplichte Methodiektrainingsdag *NB: op de bovengenoemde avonden, kun je gebruik maken van een warme maaltijd. De kantine is vanaf uur geopend. De kosten van de maaltijd komen voor eigen rekening en kunnen uitsluitend betaald worden met een pinpas. 6

7 Inhoud van de colleges HBO-vaardigheden Bij het onderdeel HBO-vaardigheden maak je o.a. kennis met de leerlijnen die leidraad zijn binnen onze opleiding. Je gaat werken aan de kerncompetenties die onderdeel zijn van deze leerlijnen. Een deel van deze competenties heb je mogelijk al behaald, aan de nog te behalen kerncompetenties ga je werken door het opstellen van leerdoelen en het werken aan deze leerdoelen. De verantwoording hiervan is onderdeel van je portfolio en P(ersoonlijk O(ntwikkelings) P(lan). Om hierin te groeien is reflecteren een vaardigheid, die hoort bij een HBO-er. Deze vaardigheid ga je oefenen en met elkaar bespreken. Dit bespreken leer je op respectvolle wijze te doen door te oefenen met het geven en ontvangen van feedback. Om effectief te leren studeren maak en bespreek je de Kolbtest. Met deze HBO-vaardigheden sluit je goed aan bij de opleiding in september. Recht Als sociaal pedagogisch hulpverlener of maatschappelijk werker zul je veel worden geconfronteerd met juridische vragen. Voor een social worker is het vooral belangrijk te weten welke rechten en plichten jouw cliënt en zijn/haar omgeving hebben in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat jouw cliënt in een scheiding ligt, opeens zonder werk komt te zitten, diep in de schulden zit, zijn/haar kinderen niet meer aankan, het land uitgezet moet worden, misbruikt is en ga zo maar door. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar achter al deze problemen gaat een wereld van "recht" schuil. Allereerst is het de bedoeling dat je met dit instroomprogramma zicht krijgt op ons rechtssysteem in Nederland. Je zult kennis maken met de verschillende rechtsgebieden en van daaruit zoomen we in op thema's die veelal een rol spelen binnen de hulpverlening, zoals: juridisch ouderschap, gezag, verschillende samenlevingsvormen en de beëindiging daarvan, beroepsgeheim, het aangaan van (juridische) verbintenissen zoals een hulpverleningsovereenkomst e.d. Ethiek Elk mens heeft een levensbeschouwing; een bril waarmee hij de werkelijkheid bekijkt. Die bril wordt bepaald door jouw levensbeschouwelijke 7

8 socialisatie. Het is als hulpverlener van belang om zicht te hebben op deze socialisatie, omdat het bewust of onbewust jouw hulpverlenend handelen bepaalt. In de hulpverlening kom je veel mensen tegen met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond dan jijzelf. Dat roept vaak allerlei ethische vragen en morele dilemma s op. Hoe ga je om met overtuigingen die anders zijn dan jouw eigen levensovertuiging? Hoe maak je een zorgvuldige en verantwoorde afweging tussen uiteenlopende waarden en principes? Het hoorcollege zal vooral gaan over deze twee thema s: (1) jouw levensbeschouwelijke socialisatie en (2) het omgaan met morele dilemma s. Sociologie Binnen de opleiding Sociale Studies word je voorbereid om op een professionele wijze om te gaan met de mens in nood. Een van de disciplines die bijdraagt aan je professionalisering is sociologie. Een omschrijving van sociologie is: de wetenschap die bestudeert op welke manieren mensen met elkaar samenleven. Of: de wetenschap die bestudeert hoe mensen in kleinere of grotere verbanden met elkaar samenleven. Sociologie daagt je uit tot het ontwikkelen van een kritische visie ten aanzien van de sociale werkelijkheid. Dat is nodig omdat je de individuele nood van mensen - de mens in nood - niet los kan zien van maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen. Sociologie neemt dus de maatschappij als vertrekpunt en komt uiteindelijk uit bij de individuele cliënt. In het instroomprogramma zullen we vooral kijken naar vier soorten bindingen- manieren waarop mensen van anderen en elkaar afhankelijk zijn. De economische, politieke, cognitieve en affectieve bindingen zeggen iets over de (on)mogelijkheden die mensen hebben om te kunnen participeren in deze maatschappij. In de hulpverlening kom je vaak in aanraking met mensen die op deze bindingen een onmacht ervaren. De colleges zijn bedoeld om je enerzijds meer inzicht te geven in deze afhankelijkheden of (on)machten en anderzijds handvatten te bieden om deze afhankelijkheden te gaan herkennen. Psychologie Psychologie houdt zich bezig met het denken, doen en voelen van mensen. Vanuit theoretische stromingen willen we handvatten bieden tot het begrijpen van menselijk gedrag. Waarom raakt het kind steeds weer in paniek bij het zien van een hond? Hoe beïnvloeden onze gedachten dat wat we doen? 8

9 Waarom lukt het die man niet om een relatie aan te gaan? Wat hebben mijn hersenen met mijn gevoel te maken? Allerlei vragen waarop psychologische theorieën een antwoord proberen te geven. Dat antwoord kan helpen bij het vinden van aangrijpingspunten om gedrag, denken en voelen te veranderen of te accepteren. Hoe kan ik dat kind helpen met zijn paniek om te gaan? Hoe kan ik mijn cliënt helpen om positiever te denken? De psychologische theorieën bieden echter ook een prachtige spiegel tot zelfreflectie. Waarom kan ik slecht tegen feedback? Hoe kan het dat ik de ene cliënt wel een knuffel zou willen geven terwijl ik me erger aan de andere? In het hoorcollege zal een kort overzicht worden gegeven over de belangrijkste theoretische stromingen die op de bovenstaande vragen een antwoord proberen te geven. Erg bruikbaar voor (beginnend) hulpverleners! Pedagogiek Bij pedagogiek staan we met elkaar kort stil bij het begrip opvoeding en bij verschillende opvoedingsstijlen. Daarna gaan we vooral in op de verschillende aspecten in de ontwikkeling van kinderen. We gaan onder andere in op de sociaal-emotionele, cognitieve en de morele ontwikkeling. We behandelen een aantal begrippen en theorieën die hiermee te maken hebben, die je houvast geven om de leesstof verder zelf te kunnen bestuderen. Methodiek(training) In dit programma leer je jezelf beter kennen met behulp van de Transactionele Analyse (TA). Je ontdekt hoe je communiceert en hoe je dat kunt inzetten in het gesprek met toekomstige cliënten. Ook kun je een cliënt bewust maken van zijn/haar manier van reageren en samen zoeken naar een constructieve manier van omgaan met elkaar. Je leert je kwaliteiten ontdekken aan de hand van The Big Five. Je ontdekt langs welke lijnen de hulpverlening verloopt en hoe belangrijk jij daarin als hulpverlener bent! Naast het theoretische deel krijg je een training in het voeren van een intakegesprek en het opstellen van een hulpverleningsplan. 9

10 Meest gestelde vragen Is het volgen van het instroomtraject verplicht? Ja, alle studenten met een verwante mbo-opleiding (niveau 4) die in jaar 2 aan de Academie voor Sociale Studies aan de CHE willen starten, zijn verplicht dit traject te volgen en met succes af te ronden. Als je het instroomtraject niet wilt of kunt volgen, start je in jaar 1 van de opleiding. Ik heb een verwante vooropleiding op niveau 4 en wil in deeltijd gaan studeren. Moet ik dan ook het instroomtraject volgen? Ja, alle studenten, voltijd en deeltijd, die in jaar 2 van MWD of SPH willen instromen zijn verplicht het instroomtraject te volgen en met succes af te ronden. Het lukt mij niet om de lessen te volgen op de geplande avonden. Hoe kan ik toch het instroomtraject met succes afronden? De aangeboden lessen zijn een extra service van de Academie voor Sociale Studies; het volgen ervan vergemakkelijkt het maken van de verschillende opdrachten aanzienlijk. Als je geen gelegenheid hebt om de colleges te volgen, zul je het instroomtraject in volledige zelfstudie moeten uitvoeren. De collegeavonden van instroomtraject zijn al (een paar weken) gestart, kan ik toch nog het instroomtraject volgen? Ja, als je wilt toegelaten worden tot jaar 2 van de opleiding MWD of SPH, ben je verplicht het instroomtraject te volgen. De collegeavonden zijn een extra service. We bevelen het zeer aan om deze avonden zoveel mogelijk bij te wonen. Kun je er niet bij zijn, dan zul je het gehele instroomtraject in volledige zelfstudie moeten uitvoeren. Wanneer rond ik het instroomtraject af? De programma s HBO-vaardigheden, Recht, Sociologie, Ethiek, Psychologie en Pedagogiek rond je af in kalenderweek 25 (uiterlijk vrijdag 15 juni 2015). Je neemt de bij de programma s behorende opdrachten in je portfolio op en levert dit portfolio bij de betrokken docenten. Meer informatie hierover vind 10

11 je op de website bij het Instroomprogramma. Wanneer jij je hebt aangemeld krijg je en account en daarmee de mogelijkheid om in te loggen op Entree/Instroomprogramma. Daarop kun je ook de lesstof vinden van de eerste lesavond(2 maart). Vanaf maandag 23 februari is de lesstof daar beschikbaar. Wat gebeurt er als ik het instroomtraject niet met succes afrond? Je kunt de onderdelen waarvoor je een onvoldoende hebt behaald herkansen. In de reader van het instroomtraject vind je de data voor het inleveren van herkansingen. Zijn er kosten aan het instroomtraject verbonden? Ja, de kosten voor het instroomtraject zijn 250 euro. Moet ik me vooraf al inschrijven als student voor de opleiding SPH of MWD bij de CHE via Studielink? Ja, dat stellen we zeer op prijs: 11

12 Aanmelden Heb je interesse in instromen in jaar 2 van de opleiding MWD of SPH en wil je het instroomtraject volgen? Meld je dan bij voorkeur aan vóór 1 februari 2015 of z.s.m. daarna bij de Examencommissie van de Academie voor Sociale Studies, Geef in de de volgende informatie weer: - het onderwerp van de aanmelding instroomtraject - je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum - je vooropleiding en naam van de school waar je de mbo-opleiding hebt afgerond - je voorkeur voor SPH of MWD Contact Voor vragen kun je contact opnemen met Tanja Eilander of Marjon la Roi. Voor vragen over de inhoud en de Voor vragen over aanmelding: organisatie van het programma: Tanja Eilander Marjon la Roi Academie voor Sociale studies Academie voor Sociale studies t t e e w w 12

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Concept. Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers

Concept. Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers Concept Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers Phorza 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Preambule van de beroepscode pagina 5 Deel 1. Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening pagina

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie