faculteit gedragswetenschappen PSYCHOLOGY MSc STUDIEGIDS (pre-)masteropleiding 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "faculteit gedragswetenschappen PSYCHOLOGY MSc STUDIEGIDS (pre-)masteropleiding 2013/2014"

Transcriptie

1 faculteit gedragswetenschappen MSc PSYCHOLOGY STUDIEGIDS (pre-)masteropleiding 2013/2014

2 Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids (Pre-)master Psychology 1

3 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Deel A: De masteropleiding Psychology De opleiding Psychologie, Universiteit Twente Opleidingskenmerken Het vakgebied psychologie Psychologie aan de Universiteit Twente De psychologische ontwerpaanpak Kleinschalig onderwijs Interessante masterspecialisaties Onderzoek binnen Psychologie Vakgroep Cognitieve Psychologie en Ergonomie Vakgroep Instructietechnologie Vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-Analyse Vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie Vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid Onderzoeksmogelijkheden voor studenten Onderzoeksmogelijkheden binnen de vakgroepen Graduate School Masterprogramma Psychology (MPS) Hoofdstructuur Masterspecialisaties Conflict Risico en Veiligheid (CRV) Positieve Psychologie & Technologie (PPT) Gezondheidspsychologie (GP) Human Factors & Engineering Psychology (HFE) Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO) Masterthese Psychology De masterthese Afstuderen in het buitenland Eindtermen masteropleiding Toetsingsinstrumenten en kwaliteitszorg Toetsingsinstrumenten binnen Psychologie Kwaliteitszorgsysteem Interne kwaliteitszorginstrumenten Overleggremia Externe kwaliteitsinstrumenten Arbeidsmarktperspectieven Deel B: Instromen in de master Psychology Toelating en aanmelding voor de master Psychology Instroom en aanmelding na het behalen van je hbo/wo diploma Instroom en aanmelding na je wo bachelor psychologie Instroom en aanmelding na een andere WO bachelor of master Instroom en aanmelding na hbo-bacheloropleidingen Instroom en aanmelding vóór het behalen van je hbo/wo-diploma Instroom en aanmelding voor huidige UT studenten (niet Psychologie) Instroom en aanmelding voor het behalen van je WO- of HBO-diploma (de doorstroomminor) Gewenst wiskunde niveau Kosten van de opleiding Voorlichting / meer informatie

5 4. Het pre-masterprogramma Psychologie Het pre-masterprogramma Psychologie Het studieprogramma van de pre-master Vakken in de doorstroomminor (tijdens HBO opleiding) Afronden van vakken en aantal tentamenmogelijkheden/kansen Bindend Studie Advies (BSA) pre-master & doorstroomminor Psychologie Toelating tot de master Psychology Deel C: Praktische informatie voor nieuwe (pre-)master studenten Psychology Organisatie van het onderwijs Introductiedag Inschrijving studie Collegekaart Communicatie en informatie Vakken volgen Studiemateriaal Roosters Colleges Wegwijs op de campus Tentamens PC-priveregeling en aanschaf pc/laptop/printer Studentenstatuut Herinschrijving studie Studiebegeleiding en regelingen Organisatie studiebegeleiding Begeleiding tijdens het (pre-)masterjaar Medewerkers studiebegeleiding Bijzondere regelingen voor studenten Actief naast je studie Waarom actief naast je studie? Activisme mogelijkheden Regeling studentenactivisme Ondersteuning bij ondernemerschap Studentenactiviteiten en Campus Bijlagen Faculteit Gedragswetenschappen Vakgroepen Opleidingen Diensten

6 5

7 6

8 Voorwoord Welkom bij de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente! Deze studiegids bevat belangrijke informatie over de masteropleiding Psychologyy aan de Universiteit Twente. De masteropleiding Psychology aan de Universiteit Twente kenmerkt zich door haar h toegepaste karakter, gericht op het ontwerpen van interventies, die bijdragen aan het oplossen van psychologische problemen uit de praktijk. Hierbij is veel aandacht voor het gebruikk van technologie bij het ontwikkelen van interventies of oplossingenn voor problemen. Kenmerkend voor de masteropleiding is de scholing tott een onderzoeker en ontwerper, die beschikt over een gedegen kennis van de psychologie in een themagebied naar keuze. De masteropleiding Psychology richt zich op vijf maatschappelijk relevante thema s, die goed passen binnenn het profiel van de Universiteit Twente. De vijf thema s zijn: Conflict, Risico & Veiligheid; Gezondheidspsychologie; Human Factors & Engineering Psychology; Instructie,, Leren & Ontwikkeling; en Positieve P Psychologie & Technologie. Het eerste deel van deze studiegids s bevat informatie over de opleiding Psychology aan de Universiteit Twente. De verschillende masterspecialisaties, de opbouw van de masterprogramma s, de masterthese Psychology, het kwaliteitsysteem en de arbeidsmarktperspectieven komen hierbijj aan bod. De instroommogelijkheden tot de master Psychology komen in het tweede deel aan a de orde. Dit deel geeft ook informatie over het pre-masterprogramma Psychologie, dat toegangg verschaft tott de master Psychology aan de Universiteit Twente. Veel studenten in het pre-masterprogramma studeren voor het h eerst aan de Universiteit Twente. Dat geldt ook voor sommige masterstudenten. Voor deze nieuwe studenten hebben we in het derde deel veel praktische informatie over studeren aan de universiteit Twente bij elkaar gezet. Je leest hier over de organisatie van het onderwijs, de studiebegeleiding enn de mogelijkheden om actief te zijn tijdens je studie. Hierbij vind je informatie over de studievereniging Dimensie. Al deze informatie zorgt ervoor dat je goed voorbereidd bent op onze masteropleiding Psychology. Voor de komende tijd wens ik je veel succes, maar vooral ook k veel plezier. Hopelijk doe jee tijdens je masterstudie veel wijsheid, inzicht en goede vriendschappen op. drs. Joleen de Jong, studieadviseur (pre-)master Psychologie dr. Henk Boer, opleidingsdirecteur Psychologie 7

9 8

10 Deel A: De masteropleiding Psychology 9

11 10

12 1. De opleiding Psychologie, Universiteit Twente 1.1. Opleidingskenmerken Opleidingsnaam Specialisaties Registratie Type Instroommomenten Aanmelding Vorm # credits pre-master Psychology (afkorting: MPS) Conflict, Risico & Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Human Factors & Engineering Psychology (HFE) Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO) Positieve Psychologie & Technologie (PPT) Croho-code 66604, NVAO geaccrediteerd Regulier, MSc 1 februari en 1 september Aanmelding uiterlijk 8 weken voor studieaanvang via Full-time 45 EC + zelfstudie (met afsluitende toets) Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk afhankelijk van vooropleiding # credits master 60 EC (30 EC vakken en 30 EC afstuderen (m.u.v. de afstudeerspecialisatie PPT)) Numerus fixus Meer informatie Taal onderwijs Geen Colleges en tentamens deels in het Nederlands en deels in het Engels (kan verschillen per specialisatie). Literatuur voornamelijk Engels 1.2 Het vakgebied psychologie In de wetenschappelijke studie psychologie bestudeer je menselijk gedrag. Het doel is om aan de hand van systematisch onderzoek kennis te verwerven over factoren die het gedrag veroorzaken of beïnvloeden. Deze factoren kunnen in de persoon zelf zitten, maar kunnen ook uit de omgeving komen. Voorbeelden van onderwerpen uit de psychologie zijn pestgedrag op school, somberheidsklachten bij ouderen, overgewicht bij kinderen of het overmatig gebruik van cannabis. Als het gedrag beter wordt begrepen en dus verklaard en voorspeld kan worden, dan kan deze kennis ingezet worden om het gedrag positief te beïnvloeden en situaties te veranderen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, maar ook in het bedrijfsleven, de reclamewereld en in het onderwijs. In de loop der tijd zijn er verschillende stromingen binnen de psychologie ontstaan. Hoe mensen zich in groepen gedragen, is bijvoorbeeld het object van studie bij de sociale psychologie. De persoonlijkheidsleer richt zich op de verschillen tussen mensen. De ontwikkeling die een mens doormaakt, van wieg tot graf, vormt het aandachtsgebied voor de ontwikkelingspsychologie. Hoe mensen waarnemen, leren, denken, spreken, onthouden en vergeten, wordt onderzocht in de cognitieve psychologie (of functieleer). Stoornissen in het gedrag, denken en beleven van mensen zijn object van de klinische psychologie. Deze opsomming is niet uitputtend, maar toont wel aan dat er veel verschillende aandachtsgebieden voor psychologisch wetenschappelijk onderzoek zijn. Hoe kan gedrag worden verklaard? Gedrag kan vanuit verschillende gezichtspunten worden beschouwd. Gedrag kan een (motorische) actie zijn (handelen). Gedrag kan ook een gevolg zijn van denken of gebruik van kennis (cognitie) of van interactie met anderen (sociaal gedrag). Mensen vertonen individuele verschillen in hun gedrag en het gedrag van het individu vertoont een ontwikkeling in de loop van het leven. Bij het in kaart brengen van gedragsdeterminanten kan 11

13 gebruik worden gemaakt van een procesbenadering (Hoe ontstaann en verlopen handelingen h en cognities? Hoe verloopt het proces van de invloed van gedragsdeterm minanten?), de sociale benadering (Hoe beïnvloedt de sociale omgeving het gedrag?) en persoonsbenadering (Hoe ontwikkelt een individu zich? Hoee is het karakter van invloed op het gedrag? Hoe meet je verschillen tussen mensen?). De gezichtspunten en benaderingen kunnen aan elkaar gerelateerd worden en geven een beeld van een viertal basisdisciplines van de psychologie, zie het onderstaande overzicht. Benadering Procesbenadering Sociale benadering Persoonsbenadering Basisdisciplines Functieleer Sociale psychologie Ontwikke lingspsychologie Persoonlijkheidsleer Gezichtspunten Handelen Cognitiee Sociaall gedrag Ontwikkeling Individuele verschillen Naast deze vier basisdisciplines is, in het kader van het verklaren van gedrag, kennis uit de bio- en neuropsychologie essentieel. Bij de biologische psychologie gaat het om de biologische basis van gedrag, zoals z de invloed van hormonen op gedrag. Neuropsychologie onderzoekt het (dis)functioneren van het brein en de relatie daarvan met gedrag. 1.3 Psychologie aan de Universiteit Twente In Nederlandd is er een groot aanbod van opleidingen op het gebied van psychologie, zowel opp universitair als op hbo-niveau. Wat maakt de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente uniek? Kenmerkend voor het profiel van de opleiding is de scholing tot een onderzoeker en ontwerper, die beschikt over gedegen basiskennis en aandacht heeft voor de toepassing van psychologie inn vijf themagebieden: Conflict, Risico & Veiligheid; Gezondheidspsychologie; Human Factors & Engineering Psychology; Instructie, Leren & Ontwikkeling; en Positieve Psychologie & Technologie. De opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente is dus een toepassingsgerichte opleiding. Je leert hoe je systematisch kunt werken aan effectieve oplossingen voor allerlei praktische psychologische problemen off vraagstukken De psychologische ontwerpaanpakk Als student van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente ben je na afronding van de masteropleiding in staat een verbinding te leggen tussen psychologisch onderzoek en het oplossen van psychologische problemen. De Universiteitt Twente schoolt psychologen die enerzijds zelf in staat zijn op wetenschappelijk verantwoordee wijze psychologisch onderzoek te beoordelen en uit te voeren (op het niveau van een beginnend onderzoeker) ), en anderzijds in staat zijn bestaande wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken en in te zetten voor het analyseren en oplossen van problemen uit dee praktijk. Tijdens je studie leer je hoe een psychologisch ontwerpproces eruit kan zien en welke vormen v van toegepast onderzoek in de verschillende fasen van dat ontwerpproces mogelijk zijn. Denk daarbij aan methoden voor onderzoek, methoden om psychologiemiddelen te testen of om de kwaliteit achteraf te evalueren. Dit wordt de psychologische ontwerpaanpak genoemd. De psycholoog aan de UT leert dus de aanpak en vaardigheden om zowel te kunnenn onderzoeken als ontwerpen, met het oog op zijn/haar toekomstige rol van respectievelijk onderzoeker en professional (ontwerper van interventies, adviseur, beleidsmaker). 12

14 Onderzoek In het wetenschappelijk onderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen fundamenteel onderzoek, toepassingsgericht onderzoek, toegepast onderzoek en ontwerpgericht onderzoek of ontwerpen. Deze typen van onderzoek kun je op een schaal plaatsen, lopend van zeer theoriegericht (kennis om de kennis) naar zeer praktijkgericht (kennis benutten om concrete gedragsproblemen op te lossen). Fundamenteel onderzoek is theoriegericht en richt zich op het verklaren van verschijnselen. Dit type onderzoek vindt vooral onder laboratoriumomstandigheden plaats. Onderzoek kan ook toegepast zijn. In dat geval doet een verschijnsel zich voor in een praktijksituatie en is het doel een verklaring te vinden of verbanden te toetsen binnen de kaders van die specifieke praktische situatie. Indien het onderzoek plaatsvindt in de praktijk, maar het de ambitie is van de onderzoeker om de gevonden resultaten te veralgemeniseren naar andere praktische situaties en daarmee weer bij te dragen aan de theorievorming, wordt gesproken van toepassingsgericht onderzoek. Hierbij kan het ook gaan om een vertaling van onderzoeksresultaten die onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium zijn gevonden naar de praktijk. Wanneer het primaire doel is om wetenschappelijke kennis te gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen, spreekt men van toegepast onderzoek. Voor het uitvoeren van fundamenteel, toepassingsgericht en toegepast onderzoek wordt de wetenschappelijke onderzoeksaanpak gehanteerd, ook wel aangeduid als de empirische cyclus. Om deze cyclus volgens wetenschappelijke normen te doorlopen, staan de psycholoog diverse methoden en technieken ter beschikking, zoals methoden en technieken voor het verzamelen en analyseren van data, en het gebruik van ICT-programma s (zoals SPSS). Bij de opleiding Psychologie maak je kennis met zowel fundamenteel als toepassingsgericht en toegepast onderzoek en leer je zelf de wetenschappelijke onderzoeksaanpak toe te passen. Bij het verantwoorden van je onderzoek en de verslaglegging werk je volgens wetenschappelijke normen. Ontwerpen Indien fundamenteel onderzoek het ene uiterste is, is het andere uiterste: het bruikbaar maken van kennis voor het oplossen van een praktisch probleem. De opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente onderscheidt zich van andere psychologie-opleidingen in Nederland door nadrukkelijk aandacht te besteden aan het toepassen van psychologische kennis bij het oplossen van een concreet probleem door middel van een systematische aanpak: het ontwerpen. Bij een psychologisch probleem gaat het om het verschil tussen een feitelijke en gewenste situatie, dat door gedragsverandering kan worden opgeheven. Onderzoek is noodzakelijk wanneer de reeds aanwezige kennis niet voldoende is om het gedrag te begrijpen en te kunnen beïnvloeden. Gedrag wordt beïnvloed door mentale mechanismen, ook wel gedragsdeterminanten genoemd zoals kennis, houding, zelfvertrouwen. Deze gedragsdeterminanten staan centraal bij het oplossen van psychologische problemen. Bij psychologisch ontwerpen start je bij een goede analyse van het probleem, waarna via synthese de bepalende gedragsdeterminant(en) wordt (worden) vastgesteld en een passende interventie wordt gekozen. Vervolgens onderzoek je of een determinant door gerichte interventie (een actie of gebeurtenis) kan worden beïnvloed, dat wil zeggen of de beoogde gedragsverandering optreedt (implementatie en evaluatie). Deze aanpak heet de ontwerpaanpak. Kernactiviteiten zijn: analyse, synthese, constructie en evaluatie. Voor ieder van deze kernactiviteiten kun je specifieke methoden en technieken toepassen. Bij het vinden van oplossingen zet je onderzoeksvaardigheden en psychologische wetenschappelijke kennis kritisch en strategisch in. Net als bij wetenschappelijk onderzoek, dient de professionele psycholoog in woord en schrift verantwoording te kunnen afleggen over een doorlopen ontwerpproces en de resultaten ervan. Daarnaast dient hij/zij te beschikken over goede communicatieve vaardigheden om behoeften, wensen en eisen van opdrachtgevers (dienstverleners, beleidsmakers) of cliënten te vertalen in een concrete probleemstelling en bij een geplande interventie, de opdrachtgever en betrokkenen goed te informeren en te adviseren over de oplossing Kleinschalig onderwijs Binnen de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente is sprake van kleinschalig onderwijs. De opleiding Psychologie is dan ook groot in kleinschaligheid. Dankzij deze kleinschaligheid is intensief contact mogelijk met docenten, studieadviseurs en medestudenten. Naast hoorcolleges wordt gebruik gemaakt van onderwijsvormen zoals werkcolleges en practica. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gewerkt in relatief kleine groepen wat eveneens ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. In de pre-master heb je ook hoorcolleges samen met de reguliere bachelorstudenten waardoor de groep groter is, maar vergeleken met andere psychologie opleidingen is het aantal studenten relatief klein. In het masterjaar waar iedere student zijn eigen richting kiest, vindt het onderwijs vaak plaats in groepen van studenten. 13

15 1.3.3 Interessante masterspecialisaties Als je aan psychologie denkt, denk je waarschijnlijk niet direct aan de specialisaties die binnen de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente worden aangeboden, zoals Conflict, Risico & Veiligheid; Gezondheidspsychologie; Human Factors & Engineering Psychology; Instructie, Leren & Ontwikkeling; en Positieve Psychologie & Technologie. Dit zijn andere specialisaties dan bij veel andere a universiteiten zoals sociale- of klinische psychologie. De masterspecialisaties binnen de opleiding Psychologie aann de Universiteit Twente hebben deze onderwerpen in zich, maar zijn meer toepassingsgericht. Dat D betekent dat binnen de specialisatiess aan de Universiteit Twentee onderwerpen als sociale en klinische psychologie aan de orde komen maar dat deze onderwerpen worden gekoppeld aan een praktisch psychologisch h probleem. Zoo staat in de specialisatie Gezondheidspsychologie de relatie tussen psychologische processen en de lichamelijke gezondheid centraal. Hierbij wordt stil gestaan bij praktische onderwerpen, zoals hoe gezond gedrag bevorderd kan worden en welke risico s op de psychische en lichamelijke gezondheid mensen lopen door ongezond gedrag te vertonen. Voor alle specialisaties geldt dat de behandelde onderwerpen goed aansluiten bij onderwerpenn uit de praktijk. Het grote voordeel hiervan is dat je, eenmaal afgestudeerd, oplossingsgericht kunt k werken aan psychologische problemen en vraagstukken. Meer informatie over de masterspecialisaties is te vinden in Hoofdstuk Onderzoek binnen Psychologie Vrijwel alle docenten die betrokken zijn bij de opleiding Psychologie verrichten naast het onderwijs ook onderzoek op hun vakgebied. Ze zijn werkzaam als promovendus, medewerker onderwijs, o universitair docent (UD), universitair hoofd docent (UHD) off hoogleraar bij één van de vakgroepen van v de faculteit Gedragswetenschappen. Een vakgroep bestaat uit een groep mensen die dezelfde deskundigheid bezittenn op een bepaald onderzoeksthema. Binnen de vakgroep wordt onderzoek en onderwijs uitgevoerdd onder leidingg van een hoogleraar. Het onderwijs en onderzoekk op het gebiedd van psychologie is hoofdzakelijk ondergebracht bij vijf vakgroepen: Cognitievee Psychologie en Ergonomie (CPE) Instructietechnologie (IST) Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse (OMD) Psychologie, Technologie en Veiligheid (PGT) Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid (PCRV) 14

16 1.4.1 Vakgroep Cognitieve Psychologie en Ergonomie De vakgroep Cognitieve Psychologie en Ergonomie (CPE) binnen de faculteit Gedragswetenschappen bestaat sinds 1 februari 2006 en wordt geleid door prof. dr. ing. Willem Verwey. De vakgroep CPE verzorgt onderwijs over, en voert onderzoek uit naar, de menselijke prestatie bij het gebruiken van technische systemen, en de aard van de daarbij toegepaste menselijke informatieverwerkingsprocessen. Er wordt gewerkt vanuit een cognitief (oftewel informatieverwerkings-) perspectief. De kracht van de CPE benadering ligt in de nauwe verstrengeling van het toegepaste (probleemoplossende) onderzoek en het fundamenteel (informatieverwerking) georiënteerde onderzoek. Deze verstrengeling betekent enerzijds dat toegepast onderzoek leidt tot verder onderzoek naar relevante fundamentele onderwerpen, en dat anderzijds fundamenteel onderzoek de kennis verschaft die noodzakelijk is voor kwalitatief hoogstaand toegepast onderzoek. CPE werkt samen met bedrijven zoals Philips, TNO, en het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede. Voorbeelden van onderzoek Veiligheid in de cockpit Technologie is uit het dagelijks leven niet meer weg te denken. Er worden functionele en/of aantrekkelijke apparaten ontworpen, die we regelmatig gebruiken. Denk aan een mobiele telefoon, een dvd-speler, een geldautomaat, een afstandsbediening, een kaartautomaat zoals bij de NS, de koffie- of snoepautomaat op de universiteit of andere gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven. Bij het ontwerp hiervan speelt ook psychologie een belangrijke rol. Deze apparaten moeten worden afgestemd op het (intuïtieve) gedrag van mensen om het gebruik ervan zo simpel mogelijk te maken. Veiligheid speelt daarbij vaak ook een rol. Door verkeerde bediening kunnen er ongewenste situaties ontstaan. Dit is het vakgebied van de Human Factors, de psychologische ergonomie of ook mens-machine-interactie genoemd. Psychologische kennis over menselijke functies als leren, aandacht, geheugen, denken of motoriek worden toegepast om knoppen en LEDs af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Regelmatig horen we op het nieuws over vliegtuigongelukken, en wordt vervolgens maandenlang onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit soort catastrofes. Wat het een menselijke fout? Heeft de piloot een waarschuwing van het systeem over het hoofd gezien? Als psychologen doen we onderzoek om dit soort situaties te voorkomen. We geven advies over hoe een cockpit in elkaar moet zitten, zodat mensen zo min mogelijk fouten maken, geen waarschuwingslampjes over het hoofd zien en makkelijk begrijpen hoe alles werkt, legt Matthijs Noordzij uit. Hij geeft als docent inleidende vakken over cognitieve ergonomie en cognitieve neurowetenschappen. In mijn onderzoek richt ik me op de wijze waarop het menselijke brein communicatieve signalen produceert en begrijpt. Dat doen we niet alleen in een cockpit, maar ook bijvoorbeeld als we kijken hoe we hulpmiddelen voor visueel gehandicapten kunnen verbeteren. De belangrijkste elementen van een vliegtuigcockpit zijn nagebouwd en daarin wordt onderzoek gedaan met een flight simulator. Matthijs: Als er een ongeluk gebeurd is, dan kunnen we met behulp van de simulator dezelfde situatie nog een keer nabootsen en achterhalen wat er mis is gegaan. Op die manier kan ervoor gezorgd worden, dat hetzelfde probleem niet nog een keer optreedt en ook dat achteraf de mogelijke oorzaak van een ongeluk vastgesteld kan worden. Bachelorstudenten kunnen bij bepaalde vakken dit jaar in projectvorm meewerken aan het cockpitonderzoek. Voor meer informatie over de vakgroep kijk op: Instructietechnologie De vakgroep Instructietechnologie staat onder leiding van prof. dr. Ton de Jong. Het onderzoek en onderwijs van de vakgroep Instructietechnologie is vooral gericht op kennis(ontwikkeling). Hierbij is aandacht voor onder andere de psychologische processen voor het verwerven en gebruik van kennis, instructieve ondersteuning voor het verwerven van kennis, en kennismanagement. Leerlingen (en dus ook lerende volwassenen) maken zich kennis actief eigen met behulp van verschillende leeromgevingen, zoals: computersimulaties, spelvormen, groepsopdrachten en klassikale lessen. Binnen de vakgroep wordt aandacht besteed aan de vormgeving van deze leeromgevingen: roepen deze de juiste leerprocessen op? Zijn ze motiverend, uitdagend en activerend? Hierbij besteedt de vakgroep vooral aandacht aan processen van onderzoekend leren (dat wil zeggen leren door experimenteren) en worden er simulatie- en modelleertools ontwikkeld die dit proces ondersteunen. Met name wordt hier ook gekeken hoe deze vorm van leren voor jonge kinderen bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast heeft het benutten en uitbreiden van kennis in werkomgevingen aandacht in het onderzoek. De vraag is hoe men zelfgestuurd leren op de werkplek kan vormgeven. Hoe kunnen bijvoorbeeld organisaties en bedrijven tools inzetten voor een effectiever gebruik en beheer van kennis, gecombineerd met ervaringen in gesimuleerde leeromgevingen? 15

17 Voorbeeld van onderzoek Onderzoeksvoorbeeld Instructietechnologie Maakt het voor de hoogte van leerprestaties bij ontdekkend leren iets uit welke leermaterialen worden gebruikt? Marjolein van Klink heeft, ter afronding van haar masterspecialisatie Instructie, Leren & Ontwikkeling, een afstudeeronderzoek gedaan naar deze vraag. Ze ontwierp twee natuurkunde leertaken: een balanstaak en een taak over opwaartse kracht. Beide taken bood ze aan in drie varianten: fysieke materialen waarbij leerlingen de echte proefjes zagen, een video-opname van de proefjes of een abstracte simulatie (in het onderwijs gaat de voorkeur meestal uit naar de fysieke materialen omdat ze een positieve invloed op motivatie zouden hebben). De helft van de leerlingen mocht de proefjes zelf uitvoeren, de andere helft gaf een proefleider instructie om de proefjes voor ze uit te voeren. De leerlingen gaven dan opdracht om bepaalde manipulaties met de leermaterialen te doen, maar ze mochten er niet zelf aankomen. Op deze manier kon zij zien of tactiele stimulatie (dus zelf met je handen aan materialen komen) iets uitmaakt voor leren (er wordt beweerd dat dit positieve effecten heeft). Ook interacties tussen leermaterialen en het zelf kunnen manipuleren of niet konden zo worden ontdekt (je zou je kunnen voorstellen dat het manipuleren van fysieke materialen andere effecten heeft dan het bedienen van de muis in een simulatie). Het onderzoek wees uit dat alle leerlingen leerden en wel in dezelfde mate! Interacties waren er ook niet. Het lijkt dus niet uit te maken of je nou via een simulatie, of met behulp van echte materialen leert. Het maakt zelfs niet uit of je er aan mag komen of niet! Waar het om lijkt te gaan is hoe de taak in elkaar zit en of je manipulaties in je hoofd kunt doen. Dit resultaat pleit voor de inzet van computersimulaties bij ontdekkend leren. Simulaties zijn net zo effectief en efficiënter dan het gebruik van fysieke materialen. Voor meer informatie over de vakgroep kijk op: Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-Analyse De vakgroep OMD staat onder leiding van prof. dr. Cees Glas. De vakgroep verzorgt onderwijs, verricht onderzoek en geeft advies op het gebied van de methoden en technieken voor psychologisch meten, de dataanalyse, de opzet en planning van onderzoek en de formalisering en modelvorming/simulatie van psychologische kennis en verschijnselen. Voorbeeld van onderzoek vakgroep OMD Computer traceert fraude bij faillissement Bernard Veldkamp is hoofddocent bij OMD. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het gebruik van item response theorie en het toepassen van data mining binnen sociaal wetenschappelijke vraagstukken. Een van de gebieden waarbinnen ik onderzoek doe is het detecteren van fraude. In Nederland wordt veel gefraudeerd. Bij faillissementen is zelfs in ongeveer één derde van de gevallen sprake van fraude. Vanwege de kredietcrisis is deze vorm van fraude weer bijzonder actueel. Een van de problemen waar het ministerie van Justitie tegenaan loopt is het gebrek aan capaciteit om fraudeurs te vervolgen. Tot twee jaar geleden was de kans dat je betrapt werd op faillissementsfraude kleiner dan 2%. Vanuit de vakgroep OMD hebben we meegewerkt aan het ontwikkelen van een systeem voor geautomatiseerde fraudedetectie. Door systematisch de databestanden van de Kamer van Koophandel, het ministerie van Justitie en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aan elkaar te koppelen en te analyseren, konden we hiervoor een model bouwen. Om de beschikbare opsporingscapaciteit van het ministerie van Justitie zo optimaal mogelijk te gebruiken, mocht het model geen faillissementen ten onrechte als frauduleus aanwijzen (geen fouten van de eerste soort). Met het uiteindelijke model kon 30% van de fraudeurs worden geïdentificeerd. Een hoger percentage was wel haalbaar, maar dat ging ten koste van het aantal ten onrechte als frauduleus aanwijzen van faillissementen. De afgelopen maanden ben ik betrokken geweest bij fraude onderzoek van de zorgverzekeraar CZ. Het vermoeden was dat bij 5% van de declaraties, die zorgverleners indienden, werd gefraudeerd. Dat is een schadepost van vele miljoenen euro s. Bij deze vorm van fraude kun je denken aan het per ongeluk fout invullen van de declaratie in het voordeel van de zorgverlener, tot het declareren van 36 gewerkte uren in één dag. Binnen ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar determinanten van fraude bij fysiotherapeuten. Gegevens werden meegenomen over de maatschap, over de fysiotherapeut, over de patiënt en over de behandeling. Het toepassen van (gestructureerde) interviews en data mining resulteerde in een model dat in 85% van de gevallen, een juiste voorspelling deed m.b.t. fraude. Door dit model toe te passen kan de fraude-afdeling van zorgverzekeraar CZ veel doeltreffender haar mensen inzetten en de pakkans van fraudeurs verhogen. Heel opmerkelijk was dat vooral gegevens over de fysiotherapeut goede voorspellers bleken van fraude. Blijkbaar zijn het dus vooral persoonseigenschappen die de dief maken in plaats van de gelegenheid zoals het spreekwoord ons wil doen geloven. Voor meer informatie over de vakgroep kijk op: 16

18 1.4.4 Psychologie, Gezondheid en Technologie De vakgroep PGT staat onder leiding van prof. dr. Ernst Bohlmeijer en is de grootste vakgroep van de faculteit GW. Onderwijs en onderzoek binnen deze vakgroep zijn gericht op Algemene gezondheidsbevordering en - preventie (inclusief e-health) en Positieve Psychologie & Technologie. De vakgroep werkt samen met andere disciplines, zoals de geneeskunde en technische wetenschappen, en met bedrijven/organisaties zoals het RIVM, Tactus verslavingszorg, het Roessingh, de GGD regio Twente, Dimence en Mediant. Gezondheid Het onderzoek binnen dit thema richt zich gedeeltelijk op e-health en op de psychologie van preventief gezondheidsgedrag. E-Health is de communicatie tussen professionals in de gezondheidszorg en de patiënt, die wordt ondersteund door ICT zoals , internet en videoconferencing. Het doel van e-health is om effectieve zorgverlening op afstand mogelijk te maken. Bij de psychologie van preventief gezondheidsgedrag kun je denken aan het ontwikkelen en evalueren van effectieve voorlichtingscampagnes om preventief gezondheidsgedrag te bevorderen. Preventie van ongewenst gedrag, zoals roken, drugsgebruik of obesitas bij kinderen, staat centraal. Naast preventie is er ook veel aandacht voor somatische patiënten, zoals de begeleiding van mensen met reuma. Onderzoek naar lotgenotencontact en coping- strategieën zijn hier voorbeelden van. Positieve Psychologie & Technologie Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychopathologie (geestelijke ziektes). Het betreft ook emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Deze richting is sinds eind 2007 opgericht. Binnen dit onderzoeksthema staat preventie van psychische stoornissen centraal, en wordt gewerkt aan ontwikkeling en evaluatie van preventieve training voor mensen met psychische klachten. Onderwerpen als narratieve psychologie, life-review en mindfulness spelen ook een grote rol. Voorbeeld van onderzoek vakgroep PGT GettingBetter.nl: een virtuele coach De techniek is inmiddels onlosmakelijk gekoppeld aan de gezondheidswereld. Het elektronische patiëntendossier is hier een vaak bediscussieerd voorbeeld van. De website kiesbeter.nl is een internetportaal dat tracht, vragen van consumenten met betrekking tot de zorg te beantwoorden. En als we een vraag aan de huisarts willen stellen dan kan ook via internet. Dit soort systemen worden niet alleen maar ontwikkeld om kosten te besparen. Maar uiteindelijk gaat het om de gezondheid van de mens. En die wordt door dit soort technische mogelijkheden bevorderd. Mensen met bepaalde aandoeningen durven met hun ziekte vaak niet op zoek te gaan naar hulp. De drempel bij een online consultatie is vaak veel lager. En als het echt werkt, dan bevordert dit dus de gezondheid van een groot aantal mensen. Saskia Kelders is bezig met het GettingBetter.nl project van het RIVM, dat het onderzoek ook financiert. Saskia: Dit project richt zich op Consumer Health Informatics. Dat is eigenlijk een tak van medische informatica, die de informatiebehoefte van consumenten analyseert, de methoden om informatie voor consumenten toegankelijk te maken bestudeert en de voorkeur van consumenten in medische informatiesystemen integreert. De centrale vraag in haar project is, of het mogelijk is om mensen met een chronische ziekte met behulp van een ICT toepassing te ondersteunen bij het omgaan met hun ziekte. Het einddoel is de ontwikkeling van een virtuele coach, die voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruikers, aldus Saskia. Er zijn al vergelijkbare systemen, die zij in haar onderzoek betrekt en op effectiviteit test. Voor meer informatie over de vakgroep PGT kijk op: 17

19 1.4.5 Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid De jonge vakgroep PCRV staat onder leiding van prof. dr. Ellen Giebels. De vakgroep is te vinden op de vierde vloer van het gebouw Citadel. De vakgroep PCRV houdt zich vanuit een (sociaal-) psychologisch perspectief bezig met drie thema s: risicoperceptie en communicatie, conflict en crisismanagement en de antecedenten van risicovol, antisociaal en crimineel gedrag. De vakgroep werkt veelvuldig samen met collega s van universiteiten en hogescholen in binnen en buitenland en met diverse praktijkpartners waaronder regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten, het RIVM, het Ministerie van Justitie (landelijk parket, Raad voor de rechtsbijstand), het Nationaal Crisiscentrum, TNO, etc. Veiligheid, Risico s en Conflicthantering Risicoperceptie en -communicatie en met name de strategische aspecten van crisis- en risicocommunicatie worden vanuit een sociaal-psychologisch en communicatiewetenschappelijk perspectief benaderd. Thema s die daarbij aan de orde komen zijn: externe veiligheid, biotechnologie en genomics, risico en watermanagement, het gebruik van ICT bij de crisis- en risicocommunicatie, de rol van corporate communicatie en corporate social responsibility bij crisiscommunicatie van organisaties. Conflicthantering is een nieuw onderzoeksgebied binnen deze vakgroep. Daarbij hebben medewerkers van PCRV met name expertise rondom het thema conflictescalatie en conflictmanagement. Het onderzoek gaat in op het effect van conflict op de prestatie en het welzijn van de directe conflictpartijen, maar ook van de bredere sociale omgeving. Veel van dit onderzoek, training en advies vindt plaats binnen het politiewerkveld. Verder is er aandacht voor psychologische effecten van (potentieel) slachtofferschap. Conflicten binnen organisaties komen eveneens aan de orde. Voorbeeld van onderzoek vakgroep PCRV Onderzoek naar verdachtenverhoren bij de politie Iedereen heeft in het dagelijks leven wel eens te maken met conflicten en crisissituaties, niet alleen op het werk. Binnen de veiligheid- en risicotak van PCRV worden twee invalshoeken bij het conflictonderzoek onderscheiden. Ten eerste wordt gekeken naar de reactie van mensen in crisis- en conflictsituaties: bijvoorbeeld bij een dijkbreuk, bij milieuproblemen of andere mogelijk bedrijgende situaties zoals het gebruik van gen-gemanipuleerd voedsel. Vaak bepaald de overheid de regels, en moeten de burgers deze naleven. Maar wat vinden wij als burgers hier eigenlijk van? Hoe beleven we bepaalde bedreigende situaties? De risicoperceptie staat hier centraal. De tweede invalshoek richt zich op bestaande risicovolle en/of conflictsituaties. Dit kan gaan om conflictsituaties op het werk, maar ook om bijvoorbeeld terroristische dreiging of de interactie tussen politie en burgers. Welk gedrag vertonen mensen in deze situaties en welke (sociaal) psychologische processen liggen hieraan ten grondslag? Dit onderzoek draagt onder andere in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van specifieke interventies voor (geëscaleerde) conflictsituaties. Karlijn Beune is promovendus en docent bij de opleiding Psychologie en Communicatiewetenschap. Zij geeft (gast) colleges op het gebied van organisatiepsychologie en conflictmanagement. Haar onderzoek richt zich op verhoorstrategieën die de politie gebruikt bij verhoren van verdachten met verschillende culturele achtergrond. Daarmee zit zij op het snijvlak tussen organisatiepsychologie en sociale psychologie. Dit project past goed in de sociaalpsychologische invalshoek van de vakgroep PCRV. Karlijn: Mijn onderzoek is specifiek gericht op de effectiviteit van sociale beïnvloedingstechnieken, die tijdens verhoren door de politie gebruikt worden. Hier zit erg veel Psychologie in. Verder loopt de cultuur als rode draad door het project, omdat het effect van beïnvloeding nogal verschilt per cultuur. Karlijn: Wij doen het onderzoek niet alleen in gesimuleerde verhoorsettings, maar gebruiken ook reële situaties, die we analyseren. Verschillende manieren van waarheidsvinding worden geëxploreerd om een beter beeld te krijgen over de effectiviteit van verdachtenverhoren. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat het belangrijk is om het beïnvloedingsgedrag van rechercheurs te onderscheiden van manipulatief gedrag en/ of het uitoefenen van ongeoorloofde druk, zodat een verdachte op vrijwillige basis kan verklaren en dus altijd een zekere mate van keuzevrijheid heeft. Voor meer informatie over de vakgroep PCRV kijk op: 18

20 1.4.6 Onderzoeksmogelijkheden voor studenten Onderzoeksmogelijkheden binnen de vakgroepen Er zijn veel mogelijkheden om af te studeren bij een vakgroep en aan te sluiten bij het onderzoek van de vakgroep. Het afstudeerweb (www.utwente.nl/psy/afstudeerweb) biedt een actueel overzicht. Regelmatig zijn afstudeeronderzoeken aanleiding tot het publiceren van een wetenschappelijk artikel waarbij studenten vaak coauteurs zijn. Graduate School De nieuw opgerichte Graduate School biedt getalenteerde studenten mogelijkheden om zich te ontwikkelen als wetenschappelijk onderzoeker. Hier krijg je specifieke vakken gericht op het doen van promotieonderzoek. De scriptieruimte in je master gebruik je voor de eerste stappen in het promotieonderzoek. Heb je interesse? Ga dan naar de website voor meer informatie. 19

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids psychology. wo-master begeleid 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids psychology. wo-master begeleid 2014 2015 studiegids psychology wo-master begeleid 2014 2015 Beste bachelor en master in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Tweede plaats bachelor Psychologie in Keuzegids Universiteiten 2014 Tweede plaats master

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam 5 1. Work and Organisational Psychology 6 2. Experimental Social Psychology 7 3. Behaviour and Health 7-8

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl studiegids bachelor master psychologie 2013 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiebegeleiding tijdens de opleiding 07 Tentamens bij de Open

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Masteropleiding. Technical Medicine. art. 7.13 W.H.W. OER April 2006. TG/120406/Mma

Onderwijs- en examenregeling (OER) Masteropleiding. Technical Medicine. art. 7.13 W.H.W. OER April 2006. TG/120406/Mma Onderwijs- en examenregeling (OER) Masteropleiding Technical Medicine art. 7.13 W.H.W. OER April 2006 TG/120406/Mma Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN...2 Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELING...2

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Heymansgebouw Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie