Via B Utrecht vernieuwt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Via B Utrecht vernieuwt"

Transcriptie

1 Via B Utrecht vernieuwt

2 Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt en ik zie dat door de gezette stappen de ontwikkeling onomkeerbaar is. Het is ons gelukt te besparen zonder nadelige gevolgen voor de burger. Met de vernieuwing van de organisatie is de basis gelegd om de komende jaren grote stappen te zetten in het verbeteren van de dienstverlening en de samenwerking met de stad. Dit digitaal magazine geeft een kijkje achter de schermen en laat zien hoe we als gemeente Utrecht al anders aan het werk zijn en wat dat betekent voor de stad waar we voor werken. Wat we doen, maar zeker ook hoe we het doen: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Met de U factor. Veel plezier met het magazine! Jeroen Kreijkamp Wethouder Organisatievernieuwing, Participatie en Wijkgericht Werken Via B in de praktijk Goede voorbeelden Pleinen Samenwerken Op weg naar het stadskantoor > > > > > Nieuwe vorm voor samenwerken Toen en nu Nieuwe ontmoetingsplek en mijlpaal U factor Zelf aan de slag Verder in dit magazine > De organisatie van nu > Colofon

3 Via B in de praktijk Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar: dat is hoe we willen werken. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook in de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties in Utrecht of daarbuiten. Dat is niet altijd eenvoudig. Het helpt om uit te gaan van de ideale situatie, net te doen of je er al bent: Via B. En dan terugwerken. Een aantal goede voorbeelden van hoe de gemeente Utrecht leert en ontwikkelt. Waar de kernwaarden (open, wendbaar, scherp, betrouwbaar) onmisbaar waren. En waar we trots op zijn.

4 Buurtteams 3 Tram verplaatsen 3 Ogen en oren in de stad 3 Week van de U factor 3 Stadswerkers grijpen hun kans 3 Cursus digitaal werken 3 Utrechtse Vastgoedorganisatie 3 Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar: dat is hoe we willen werken.

5 Buurtteams Krachtig! Gemeente, organisaties en instellingen werken samen aan een andere aanpak van zorg en ondersteuning voor mensen die het (tijdelijk) niet zelf redden. Een voorbeeld van die andere aanpak zijn de zogeheten Buurtteams, waarin professionals van verschillende organisaties nauw samenwerken. Er zijn twee typen buurtteams: de buurtteams Krachtig en de buurtteams Jeugd & Gezin. De buurtteams draaien sinds het voorjaar van 2012 op volle toeren en de ervaringen zijn positief. Antoniek Vermeulen, senior Projectmanager (PMB) en projectleider van Buurtteams Krachtig vertelt over de aanpak en de (brede) winst. 3 integraal 3 vertrouwen 3 ruimte voor professional 3 zelfredzaamheid 3 LEES VERDER Met de buurtteams zitten we dicht op de uitvoering en vangen we signalen op die ons anders niet zouden bereiken. De buitenwereld werkt zo als een spiegel voor je organisatie.

6 De kern Mensen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben vaak een wirwar van kleine en grotere problemen. Het ondersteuningsaanbod was opgeknipt en versnipperd over verschillende subsidiepotjes, afdelingen en hulpverleners die elk een stukje van de problematiek aanpakken. Vervolgens moest iedereen onderling ook weer afstemmen. Dat is duur en helpt ook niet aan het geheel. Met het experiment van de buurteams doen we dit nu anders. In de buurtteams werken professionals samen die afkomstig zijn van verschillende welzijns- en zorgorganisaties in de stad. Uitgangspunt is dat mensen 1 hulpverlener hebben en die zit letterlijk bij de mensen thuis aan de keukentafel. Die hulpverlener werkt naar de cliënt toe als generalist en werkt samen met de cliënt breed aan alle leefgebieden. In het buurtteam zitten mensen vanuit verschillende achtergronden die elkaar kunnen ondersteunen in het generalistisch werken. Kanteling We maken ook een kanteling in de manier waarop we kijken naar zorg. We gaan veel meer uit van de eigen kracht van mensen en van de mogelijkheden die zij zelf hebben om - bijvoorbeeld samen met familie, vrienden of buren - problemen op te lossen. De regie blijft bij de cliënt of het gezin. Die kanteling in de relatie professional en burger voeren we consequent en principieel door in het hele systeem. Zo geven wij als gemeente bijvoorbeeld de instellingen meer ruimte, maar verwachten we op onze beurt dat de rijksoverheid ons ook meer vertrouwen en ruimte geeft, zoals in de verantwoording van subsidies. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben vaak een wirwar van kleine en grotere problemen. Het ondersteuningsaanbod was opgeknipt en versnipperd over verschillende subsidiepotjes, afdelingen en hulpverleners die elk een stukje van de problematiek aanpakken. Buitenwereld als spiegel Voorheen maakten we beleid, top down, en de professional was uitvoerder van dat beleid. Nu heeft de professional veel meer handelingsruimte: meer verantwoordelijkheid maar ook meer vrijheid en vertrouwen. In het kort gezegd gaan we van een top down keten gericht op controle, naar een bottom

7 up keten gericht op vertrouwen. De rol van de professional is heel belangrijk. Als je die de ruimte wil geven hoort daar ook een bepaald type ambtenaar bij. Met een open houding, oplossingsgericht, iemand die vertrouwen geeft. Zo dichten we de kloof tussen beleid en uitvoering, maar ook die tussen systeemwereld en leefwereld. Met de buurtteams zitten we dicht op de uitvoering en vangen we signalen op die ons anders niet zouden bereiken. De buitenwereld werkt zo als een spiegel voor je organisatie. Maar dat betekent dat je er ook echt iets mee moet doen en dat we snel bijsturen waar dat kan. Dat alles is volgens mij heel erg Via B. De winst We meten de effectiviteit van de buurtteams via een zelfredzaamheidsmatrix. En het blijkt dat cliënten in deze trajecten inderdaad zelfredzamer worden op één of meer leefgebieden: iemands schulden zijn opgelost, iemand gaat weer aan het werk of heeft weer beter contact met zijn familie. Uit de 1-jaarsevaluatie die zojuist verschenen is blijkt dat buurtteams even effectief of effectiever zijn dan de traditionele zorg en meestal ook goedkoper. Ook de cliënten zijn tevreden over deze aanpak. Het is voor hen prettig dat er één iemand is die naast hen komt staan en dat ze niet tien loketten langs hoeven. En tot slot is er nog de winst voor de professional. Die kan doen wat volgens zijn inzicht nodig is. Hij loopt niet in een tuigje, met vooraf beschreven gestandaardiseerde prestaties die soms niet aansluiten bij de vraag. Hij hoeft minder te registreren en administreren. Hij kan zelfstandiger opereren en beter tot z n recht komen in zijn professionaliteit. De gouden tip? Het belangrijkste is denk ik dat het onze tweede natuur wordt om elke dag weer door de ogen van de buitenwereld te kijken naar ons beleid en de uitvoering. Dat betekent ook dat we onze frontlinie een belangrijke plek geven in onze sturing en beleidsontwikkeling. En dat zijn dan deze buurtteams, maar ook de wijkregisseurs, de publieksdienstverleners en alle projectleiders die op het snijvlak van gemeente en samenleving opereren. Meer informatie over de Buurtteams: met onder andere een uitgebreide toelichting (filmpje) van projectleider Antoniek Vermeulen.

8 Tram verplaatsen: huzarenstukje samenwerken Werkzaamheden op straat zijn vaak ingrijpend en altijd zichtbaar voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het is passen en meten, zeker bij de ontwikkeling van het stationsgebied. Partijen komen regelmatig letterlijk op elkaars terrein. Dat vereist een goede samenwerking en de nodige afstemming. Veel deskundigen en partijen binnen en buiten de gemeente werken dus iedere dag intensief samen in de openbare ruimte. Niets bijzonders. Maar soms is het bijna toveren. 3 samenwerken 3 betrokkenheid 3 effect op de stad 3 efficiënt 3 LEES VERDER Niemand kon zijn werk doen als een ander niet leverde. Die afhankelijkheid dwong samenwerken af. Het slaagde omdat iedereen er werkelijk voor ging.

9 Tram Om de binnenstadskant van het stationsgebied opnieuw te kunnen inrichten moest de eindhalte van de sneltram verlegd worden naar de andere kant van het station, het Jaarbeursplein. Op de tekentafel is het snel geschetst, maar de uitvoering is vanzelfsprekend stukken complexer. En als dan toch stukken weg moeten worden afgesloten, dan ook meteen de riolering en de warmteleiding maar aanpassen? De opgave wordt zo nog veel ingewikkelder, maar het beperkt de overlast voor de Utrechter enorm. Niet twee keer achter elkaar een straat open! De betrokkenheid van iedereen en de impact op de stad was enorm. Dit moest slagen! de nieuwe halte. Helaas een dag later dan gepland. Dat hadden we liever anders gezien, maar het was nodig om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen, zegt Iris Vliegenberg. Gedurende het lange weekend waren er continu, dag en nacht, 150 bouwvakkers aan het werk. Een aantal collega s haalde ook het weekend door en deed af en toe een hazenslaapje op een veldbedje in de vergaderzaal. De betrokkenheid van iedereen en de impact op de stad was enorm. Dit moest slagen!, beschrijft Iris de teamgeest. Lees verder op internet Circa 40 collega s waren bij de operatie tramhalte betrokken, van de POS, M&M, Stadswerken (IBU) en het kernteam Bereikbaarheid. Daarnaast werkten ook veel partijen buiten de gemeente mee, vooral de Bestuursregio Utrecht (BRU) en de aannemer Dura Vermeer met veel onderaannemers. Donderdagavond 18 april sloot het kruispunt Graadt van Roggeweg/Croeselaan/Westplein. Maandagochtend konden de auto s weer rijden en dinsdagochtend vertrok de eerste tram van

10 Ogen en oren in de stad Collega s bundelen hun krachten Verschillende uitvoerende afdelingen van de gemeente werken met toeslagen, adresgegevens en handhaving. Medewerkers van die afdelingen wisselen informatie uit om te kijken of er zaken zijn die niet kloppen. Ze leren zo van elkaars praktijk en het beleid wordt beter gevoed met kennis van de straat. Als wij de Ontwikkelorganisatie kunnen voeden om beleid te maken dat niet is gebaseerd op een onderbuikgevoel maar op feiten, kennis en ervaring, dan is de kans veel groter dat er echt iets verandert. 3 LEES VERDER 3 samenwerken 3 wendbaar 3 efficiënter werken 3 netwerken 3 open Eigenlijk leveren wij van uitvoering een bijdrage aan het leefbaar maken van een wijk.

11 Als ik binnenkom val ik midden in een geanimeerd gesprek. Het gaat over interessante fraudegevallen die zijn geconstateerd. Voor ik het weet beland ik in een uitwisseling. Er wordt nagevraagd of adressen kunnen worden uitgewisseld. Medewerkers van verschillende afdelingen die met dezelfde mensen in de stad te maken hebben, leggen informatie naast elkaar om te kijken of er zaken zijn die niet kloppen. Bijvoorbeeld: soms verhuurt een eigenaar van een eengezinswoning een kamer onder. Dat mag niet zonder toestemming en kost ook geld. Als er toestemming is wordt de eengezinswoning vanaf dan kamersgewijs gebruikt. Bij de uitwisseling waar ik bij zit wordt gekeken of de omzettingen van huizen misschien worden gebruikt voor fraude. Soms wordt zo n huisadres namelijk door meerdere mensen gebruikt als postadres voor een uitkeringsaanvraag. Of er wonen teveel mensen, wat zorgt voor overlast in de buurt. Dan kan worden gekeken of de omzetting van het huisadres weer moet worden teruggedraaid en uitkeringen ingetrokken. Deze situatie is heel actueel, in het licht van de recente discussie over Bulgaren die Nederland jarenlang als een soort melkkoe gebruikten. Er werd geld op hun rekening gestort en zij konden het gewoon uit de muur trekken in Bulgarije. Het leek wel of ze ezeltje strek je - tafeltje dek je speelden, zoals ik in een artikel las. In hetzelfde artikel stond overigens ook dat het fraudegat relatief klein is. 98 % van de bevolking geeft de juiste gegevens door. Maar hoe vind je die frauderende twee procent? Mede daarom namen een paar ambtenaren in november 2012 het initiatief voor het project Oren en ogen bij de gemeente Utrecht. Medewerkers van diverse afdelingen waar wordt gewerkt met toeslagen, adresgegevens en handhaving, wilden met elkaar ervaringen delen waar ze tegenaan lopen in hun werk. Vandaag zitten Kunera van den Belt (hoofd Burgerzaken), Hans Hofman (teamleider handhaving bij Werk en Inkomen), Henk Rempe (teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving), Mohammed Saïdi (team Kennis en kwaliteit Burgerzaken) en Albrecht van Breeschoten (RCF, het regionaal kenniscentrum handhaving, van de provincie Utrecht en Flevoland) om de tafel. Erwin van der Waal van Werk en Inkomen ontbreekt. Henk Rempe vertelt dat de directe aanleiding voor dit overleg de agenda van de Uitvoeringsorganisatie was. Daar is eind vorig jaar over gesproken. Men kwam elkaar tegen en besloot een plus op de uitvoering te zetten door het beleid van de Ontwikkelorganisatie te voeden. Wij lopen op straat en komen allerlei zaken tegen waar we op handhaven. Dan zit je echter al aan de achterkant. Wij willen zorgen dat beleidsmakers

12 informatie krijgen om aan de voorkant tijdig zaken te kunnen signaleren, zodat je preventief actie kunt ondernemen. Hans vult aan: Wij constateerden dat we veel meer gegevens kunnen uitwisselen vanuit diverse disciplines en dat wilden we op structurele basis gaan doen. Kunera: Op die manier kun je leren van elkaars opgedane ervaringen, kennis borgen en netwerken opbouwen. Aan tafel klinkt men enthousiast, maar ik vraag me af wat de meerwaarde is voor de stad? Kennisdeling en samenwerking tussen collega s lijkt nuttig, maar wat merk je daar nu van op straat? Hans, enthousiast: Eigenlijk leveren wij van uitvoering een bijdrage aan het leefbaar maken van een wijk. Ja, zegt Henk, als wij de Ontwikkelorganisatie kunnen voeden om beleid te maken dat niet is gebaseerd op een onderbuikgevoel over een bepaalde straat, maar gebaseerd op feiten, kennis en ervaring, dan is de kans veel groter dat er echt iets verandert in zo n straat. van werken. Niet alleen de managers weten elkaar te vinden, maar ook de medewerkers. We zijn ook wendbaar in het werk. Nu starten we bijvoorbeeld een tijdelijk project waarin een paar inhoudelijke medewerkers intensief gaan samenwerken. Dat betekent schuiven in hun takenpakket om tijd ervoor vrij te maken. Tegelijk is het voor hen een goede ervaring. Ze kijken over de afdelingsroutine heen en leren van elkaar. Albrecht vertelt dat ze ook een belangrijke signaalfunctie hebben. Als er landelijk iets in het nieuws is, dan zoeken wij gelijk uit of dat hier ook gebeurt. Waarbij we niet afzonderlijk het wiel uitvinden, maar even samen optrekken. Mohammed vult hem aan: Is dit ook niet werken Via B? Efficiënter en samen kennis delen?. Wat de effecten betreft, zijn ze het er wel over eens dat zij, door het geven van goede parameters om beleid te maken waarmee je problemen op straat voorkomt, fraude beter kunt bestrijden. Maar het wordt nooit helemaal waterdicht. Mohammed: Je geeft aan waar de grenzen liggen. Ze zijn nu een paar keer bij elkaar geweest en blij met de resultaten tot nu toe. Eigenlijk is het een soort van dubbele kruisbestuiving, diverse uitvoeringsdisciplines leren van elkaars praktijk en het beleid wordt beter gevoed met feiten en kennis van de straat vanuit verschillende invalshoeken. Kunera benadrukt dat het ook past bij de Utrechtse manier We ronden het gesprek af met een paar gouden tips voor succesvolle samenwerking: Neem in het begin de tijd om elkaars taal te leren begrijpen Durf elkaar een spiegel voor te houden Wees enthousiast en toon begrip voor elkaars werk Durf kritisch te zijn naar elkaar

13 De Week van de U factor Als het moment daar is, wil ik erbij zijn, aldus een van de deelnemers aan de Week van de U factor En dat sluit precies aan op de gedachte achter de U factor, de Utrechtse manier van werken. De U factor speelt op flexibele wijze in op de veranderingen in de omgeving. Dit doen we door in samenhang op het juiste moment, met de juiste mensen, de juiste kennis en de juiste middelen, de juiste dingen te doen. Natuurlijk werken we het hele jaar door aan dat U factor bewustzijn. Maar één week per jaar komen al deze activiteiten samen, in de Week van de U factor. Een week waarin medewerkers elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en inzichten met elkaar delen. 3 LEES VERDER 3 lerende organisatie 3 netwerken 3 kennis delen 3 inspiratie Zo is netwerken wel heel erg leuk!

14 Kortom: leren van en met elkaar; op een open, wendbare, scherpe en betrouwbare manier. In april 2013 vond de Week voor de derde keer plaats. Het thema was NIKS = Alles; Netwerken, Inspiratie, Kennisdelen en Samenwerken. Het resultaat? Zo n 900 deelnemers, 73 activiteiten, een 7,7 als gemiddelde waardering en 1 team als winnaar van de U factor trofee. We zijn met elkaar echt op een andere manier aan het werk en brengen Via B in de praktijk. Dat was vooral te zien aan de vele goede voorbeelden die zijn aangedragen door alle organisatieonderdelen en waar collega s zich graag door lieten inspireren. Wil je nog even terugblikken of de sfeer proeven van de Week? Lees dan hier de terugblik deelnemers 3 73 activiteiten 3 7,7 gemiddelde waardering 3 1 team als winnaar

15 Stadswerkers grijpen hun kans Stadswerken heeft het afgelopen jaar een start gemaakt met het project Grijp je kans, een mooi voorbeeld van organisatievernieuwing zoals beschreven in Via B waarin inzet van talent, persoonlijke ontwikkeling én mobiliteit centraal staan. Een interview met afdelingshoofd Inzamelen, Markten en Havens (IMH), Carla van Ommen over de aanleiding van het project, meedenken mét medewerkers en het aanjagen van talent. 3 LEES VERDER 3 mobiliteit 3 talent 3 wendbaar 3 eigen verantwoordelijkheid 3 open We streven met z n allen naar een open, wendbare, scherpe en betrouwbare organisatie.

16 Aanleiding Grijp je kans Carla van Ommen die Grijp je kans heeft opgezet, vertelt enthousiast over de aanleiding van het project: Als je naar de organisatie van de afdeling IMH kijkt, zie je een traditionele organisatie die topdown is ingericht. Dat vraagt juist om meer verantwoording op de werkvloer, medewerkers laten meepraten over de organisatie en de mensen bewust maken van hun eigen kansen als het om mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling gaat We hebben hier voornamelijk te maken met uitvoerende functies, denk bijvoorbeeld aan chauffeur-opladers op de vuilniswagen en havendienstpersoneel. Iedereen doet zijn werk en dat gebeurt goed, maar we kijken eigenlijk nog té weinig wat onze medewerkers allemaal nog meer in hun mars hebben. Doorstroommogelijkheden voor deze medewerkers in de uitvoering zijn er bijna niet, de afstand tussen management en werkvloer is groot. Goede ideeën op de werkvloer die waardevol zijn voor ons bedrijf worden onvoldoende benut. We streven met z n allen naar een open, wendbare, scherpe en betrouwbare organisatie. Dat vraagt juist om meer verantwoording op de werkvloer, medewerkers laten meepraten over de organisatie en de mensen bewust maken van hun eigen kansen als het om mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling gaat, aldus Carla. Opleidingskansen inzichtelijk maken Om de wensen en opleidingskansen van het personeel in kaart te brengen, ontvingen alle IMH-medewerkers bij hun resultaatbeoordeling van 2012 een enquête. Iedere medewerker kon zijn interesse aangeven op 3 onderdelen, waarbij ze ook meerdere onderdelen konden aankruisen: Meer weten over algemene opleidingen (bijvoorbeeld een computercursus, training leidinggeven) Meepraten over de organisatie Aan de slag gaan met hun eigen persoonlijke ontwikkeling Carla over de respons: Maar liefst 76% van de medewerkers vulde de enquête in en gaf aan wat ze met de 3 onderdelen wilden. Een grote groep gaf aan betrokken te willen worden bij onderwerpen die in de organisatie spelen. En veel medewerkers gaven aan meer te willen weten over opleidingen óf aan de slag te willen met hun persoonlijke ontwikkeling.

17 Samenwerking met Loopbaancentrum IMH werkt voor Grijp je kans samen met het gemeentelijke Loopbaancentrum. Carla legt uit: Het Loopbaancentrum biedt onze medewerkers individuele begeleiding bij hun persoonlijke ontwikkelingstraject. Met de loopbaanscan krijgen medewerkers meer inzicht in hun eigen talenten en hoe die verder te ontwikkelen. Carla benadrukt: Wij faciliteren, maar medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeltraject en moeten hier ook echt zelf mee aan de slag. Dat is belangrijk, want dan is het niet opgelegd en stimuleer je de medewerkers om zelf met initiatieven te komen. Via een opleidingsinstituut heeft het afdelingshoofd ervoor gezorgd dat een groep medewerkers binnenkort de mogelijkheid krijgt een basisopleiding MBO1 te volgen. Carla vervolgt trots: Het mooie is dat er nu echt een vakopleiding is voor medewerkers van inzamelen. Met eenmaal zo n vakdiploma op zak, kunnen medewerkers instromen naar MBO 2-vervolgopleidingen en hun kansen op de arbeidsmarkt versterken. Zowel binnen de gemeente Utrecht als daarbuiten. Inmiddels hebben ruim 40 medewerkers zich opgegeven voor de MBO1-opleiding. Medewerkers geven aan dat ze in hun jeugd niet echt graag naar school wilden, maar nu wél het nut inzien van het hebben van een officieel erkend diploma. Fundament voor de toekomst We vragen veel van onze medewerkers, zo stelt Carla. Zeker in deze tijden van veranderingen en organisatievernieuwing. Het wordt tijd dat hardwerkende personeel handvatten mee te geven om hun kansen op persoonlijke ontwikkeling te vergroten. Dat betekent ook een cultuuromslag voor het management. We zijn vooral gewend om dingen te bedenken voor medewerkers. Met dit project denkt het management juist mee met medewerkers. Carla steekt haar enthousiasme over het project niet onder stoelen of banken: Medewerkers vinden het prettig dat ze gehoord worden en de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. De werkvloer praat nu mee over de organisatie. Werkoverleggen worden beter georganiseerd en de medewerkers kunnen op een gelijkwaardige manier meepraten over belangrijke organisatiethema s. Grijp je kans stimuleert ons personeel om het beste uit zichzelf te halen en hun capaciteiten en talenten optimaal te benutten. Medewerkers voelen zich meer op hun plek, de binding met de organisatie wordt groter én de bedrijfsprocessen verbeteren. Er is zoveel talent onder de medewerkers. Zonde als je dat niet tot z n recht laat komen en benut in je organisatie. Meer weten over het project Grijp je kans? Neem contact op met Carla van Ommen,

18 Cursus digitaal werken De gemeente Utrecht biedt steeds meer diensten digitaal aan. Met de cursus Werken met de digitale overheid wil de gemeente ervoor zorgen dat ook Utrechters die digitaal minder vaardig zijn, gemakkelijker mee kunnen in de digitalisering. Eind april overhandigde Jeroen Kreijkamp, wethouder voor onder andere publiekdienstverlening, het eerste cursusboek aan één van de deelnemers in de bibliotheek aan de Oudegracht. Hiermee gingen de cursussen officieel van start. 3 zelf doen 3 open 3 leren 3 LEES VERDER Cursisten hebben diverse redenen om deel te nemen, van computervrees tot moeite hebben met het vinden van informatie op overheidssites.

19 De cursus is bedoeld voor Utrechters die al wel regelmatig op internet te vinden zijn, maar het lastig vinden om hun gemeentezaken digitaal te regelen. Ze leren onder andere om informatie te zoeken en te vinden op overheidssites. En een DigiD aan te vragen en ermee te werken. Ook het omgaan met officielebekendmakingen.nl, waar sinds deze maand de wettelijk verplichte gemeentelijke mededelingen te vinden zijn, is opgenomen in de cursus. De cursisten worden in vier dagdelen getraind door medewerkers van de gemeente Utrecht. De cursus is bedoeld voor Utrechters die al wel regelmatig op internet te vinden zijn, maar het lastig vinden om hun gemeentezaken digitaal te regelen 3 bibliotheek aan de Oudegracht 3 bibliotheek Overvecht 3 bibliotheek Hoograven De gemeente biedt de cursussen in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht de komende maanden op drie locaties aan: in de bibliotheek aan de Oudegracht, in de bibliotheek Overvecht en in bibliotheek Hoograven.

20 Vastgoed in één hand: de Utrechtse Vastgoedorganisatie Richt zo spoedig mogelijk één vastgoedorganisatie op binnen de gemeente Utrecht. Zo luidde de opdracht die het college gaf naar aanleiding van de Doorlichting Vastgoed. De vastgoedportefeuille was verspreid over verschillende diensten. Het was dus een uitdaging voor veel collega s. Het grootste deel van het vastgoed was ondergebracht bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienst Stadsontwikkeling. Daarnaast zat er ook vastgoed bij Stadswerken en Dienst Ondersteuning. 3 samenwerken 3 open 3 scherp 3 klantgericht 3 LEES VERDER Wij krijgen als organisatie nog meer inzicht in wat de klant wil en vraagt.

21 23 april 2012 was het dan zover. De nieuwe organisatie is een feit: de Utrechtse Vastgoed Organisatie, afgekort UVO! Bijna al het vastgoed van de gemeente is hierin ondergebracht van schoolgebouwen tot sportaccommodaties, van monumentale panden tot buurthuizen en van parkeervoorzieningen tot kantoorpanden. De UVO is één van de uitvoeringsorganisaties. Met alle informatie op één plek is er nu goed zicht op de totale vastgoedportefeuille. Wist je dat we bijna 1400 objecten in eigendom hebben, er m 2 bruto vloeroppervlak aan vastgoed wordt besteed en er zo n 921 hectare wordt ingezet ter ondersteuning van gemeentelijk beleid als sportaccommodaties, landgoederen en forten? Om op ieder gebied voor een goede huisvesting te zorgen, wordt er veel van de UVO gevraagd. Wat doen we dan als organisatie en hoe werken we? Hoe UVO werkt UVO onderzoekt op korte en op lange termijn wat er nodig is in de stad aan vastgoed, geeft opdracht tot koop of verkoop van eventuele panden, renoveert, bouwt en of sloopt panden. En als het vastgoed in gebruik wordt genomen beheren, onderhouden en exploiteren we de panden. Om dit allemaal goed te organiseren werkt UVO in viertal teams: Portefeuillemanagement, Vastgoed Realisatie, Vastgoed Exploitatie en Vastgoed Beheer. De teams worden ondersteund door een bedrijfsbureau. Door de bundeling kunnen we activiteiten efficiënter organiseren en verder professionaliseren. We kunnen een koppeling maken tussen de kosten en de kwalitatieve prestaties van het vastgoed, waardoor we doelmatiger kunnen werken en beter kunnen verantwoorden. Met de nieuwe organisatie is het dus echt anders werken, efficiënter en klantgerichter staan daarbij uiteraard voorop. Wist je dat we bijna 1400 objecten in eigendom hebben, er m 2 bruto vloeroppervlak aan vastgoed wordt besteed en er zo n 921 hectare wordt ingezet ter ondersteuning van gemeentelijk beleid als sportaccommodaties, landgoederen en forten? Maar intern willen we dus meer kennis met elkaar delen en werkprocessen beter op elkaar afstemmen. UVO is dan ook vanaf april vorig jaar gehuisvest op de Ravellaan. Er stond toen heel wat te gebeuren, afscheid nemen van sommige collega s,

22 van de vertrouwde omgeving en van sommige spullen. Maar nu, een jaar later kunnen we zeggen: het is goed! Ondanks dat we flexen weten we elkaar te vinden, weten we waar de ander mee bezig is en is de sfeer goed. Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar werken brengen we in de praktijk. UVO in de toekomst Natuurlijk moeten werkprocessen nóg beter op elkaar gaan aansluiten, moeten er voor veel objecten meerjarenonderhoudsplannen gemaakt worden, lopen er nog projecten die in de oude setting zijn begonnen, UVO is er nog niet, maar we zijn zeker op de goede weg. Zo zijn er ook al zeker jubelmomenten te melden. Één daarvan is bijvoorbeeld het dat het Vastgoedloket is opgericht. Met het Vastgoedloket is het duidelijk waar de klant het beste terecht kan en op welke manier. We voorkomen zo dat de klant gaat zwerven door de organisatie. Daarnaast krijgen wij als organisatie nog meer inzicht in wat de klant wil en vraagt. voorlopig nog op de Utrechtse Vastgoed Organisatie! Een hele leuke organisatie binnen de gemeente, waar nog veel staat te gebeuren, genoeg kansen en uitdagingen en waar het elke dag anders is! Maar nu, een jaar later kunnen we zeggen: het is goed! Ondanks dat we flexen weten we elkaar te vinden, weten we waar de ander mee bezig is en is de sfeer goed. Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar werken brengen we in de praktijk. De toekomst van UVO? UVO is nu één van de uitvoeringsorganisaties binnen de gemeente. Bij het ontwerp van de organisatie is rekening gehouden met de mogelijkheid dat het uitvoerende deel van de UVO, het accommodatiebedrijf, op termijn een extern verzelfstandigd onderdeel kan worden. Binnenkort weten we hier meer van. Nu richten we ons

23 In gesprek met de stad en met elkaar Een Plein is een eenmalig bijeenkomst die helpt om een vraagstuk waar meerdere afdelingen en/of partijen in de stad bij betrokken zijn, of dat al (te) lang loopt, een stap verder te helpen. We zijn nu een half jaar bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe instrument. De ervaringen zijn positief. Inmiddels is het 38e Plein aangevraagd en hebben er al zo n 12 daadwerkelijk plaatsgevonden. pleinen Maarten Schurink: Pleinen geven energie en hebben al goede resultaten opgeleverd. Het is een heel belangrijke toevoeging om beter samen te werken.

24 De verdiepingen van een Plein We zijn nu een half jaar bezig met de ontwikkeling van het fenomeen Pleinen. Wat zijn nu Pleinen en wat is er nieuw aan? Nelleke Metselaar (Programma Organisatievernieuwing) en Martine Sluijter (PMB) Wat is nu eigenlijk een Plein? Nelleke: Je zou het zo kunnen samenvatten: een Plein is een eenmalig bijeenkomst die helpt om een vraagstuk waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn, of dat al (te) lang loopt een stap verder te helpen. Dat wordt wel meer gedaan, maar wat doe je dan anders dan anders? Martine: Dat zit, denk ik, in de volgende stappen: we zoeken eerst iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het aangemelde vraagstuk (soms wordt een Plein ook aangevraagd door het bestuur!). Dan gaan we met deze persoon kijken waarom het niet eerder is opgelost en wat er dan voor nodig zou zijn. Het bijzondere is dat vaak zo n gesprek al helpt om een oplossing in zicht te krijgen. Niet alle aanvragen worden dus daadwerkelijk Pleinen. En dat is ook prima! Nelleke vervolgt: Als we samen tot de conclusie komen dat een Plein kan helpen, doen we een zorgvuldige voorbereiding, samen met de vraagstukeigenaar: we kijken wie aanwezig moeten zijn, welke opzet daarvoor nodig is. En vooral: welk resultaat we willen boeken. In essentie hebben Pleinen eigenlijk meer lagen of verdiepingen : Een Plein houden is tijd nemen voor reflectie Op een Plein zetten we gezamenlijk een stap verder in een dilemma of taai vraagstuk. Een Plein helpt in het analyseren van de reden waarom zaken niet verder komen en in het oplossen daarvan. Een Plein is, en gaat over samenwerking Een Plein helpt om vorm te geven aan samenwerking tussen onderdelen die daar tot nu toe weinig ervaring mee hadden. Een Plein zoekt echter ook naar nieuwe vormen voor het goede gesprek met externen, met burgers en stedelijke partners. En in een Plein proberen we het gesprek zoveel mogelijk met elkaar te laten plaatsvinden - zonder dat door de gemeente vooraf het proces of kaders worden bepaald. Via Pleinen werken we zo aan betrokkenheid en zingeving in onze organisatie Op een Plein besteden we aandacht aan de kwaliteit van de interactie : we leren echt luisteren naar elkaars vragen en proberen samen tot een bevredigende oplossing of stap te komen. Elkaar aanspreken op houding en gedrag hoort daar ook bij. Dit helpt om elkaar te begrijpen, elkaars rollen te respecteren en dichter bij elkaar te komen. > verder

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Uit jullie antwoorden op de twee vragen Wat neem ik mee? En welke vragen heb ik nog? Halen we het volgende: Wat neem ik mee?

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Organisatiestrategie Via B

Organisatiestrategie Via B Organisatiestrategie Via B RIA 31 mei 2011 Jeroen Kreijkamp, wethouder Organisatievernieuwing 1-6-2011 1 Organisatievernieuwing: de ambitie Gemeentelijke organisatie, slank, slagvaardig kostenbewust Regisserende

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Besturen met een visie

Besturen met een visie Besturen met een visie - de basis Trainingstraject specifiek ontwikkeld voor verenigingsbestuurders Besturen met een visie Versterking van amateursportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht De Utrechtse achtergrond Fundamentele reorganisatie Via B Problemen in 2010 De nieuwe organisatie Sturing op bedrijfsvoering Dilemma

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten

mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten Organiseren en faciliteren van het samenspel met mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten Opzet masterclass Terugkoppeling verwerkingsopdracht Hoe krijg

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm Nieuwe afdeling in de keten Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen Visser & Smit Hanab is een aannemersbedrijf waarvan de business unit Distributie de uitvoering voor zijn rekening neemt. Om

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt 33 DAVERENDE DILEMMA S Francine ten Hoedt & Philine Spruijt VOOR COACHES EN BEGELEIDERS Beste coach, Een van de basisvereisten om coach te zijn is, volgens ons, willen ontwikkelen en willen leren. Hoe

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie