Trainingen aanbod Optima Curacao in. Maart Investeren in Arbozorg, is investeren in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen aanbod Optima Curacao in. Maart 2015. Investeren in Arbozorg, is investeren in de toekomst"

Transcriptie

1 Trainingen aanbod Optima Curacao in samenwerking met SIVIS Suriname Maart

2 1.Psychosociale arbeidsbelasting Beperk de schade voor slachtoffer en organisatie Omschrijving Het begon met een vervelende opmerking en een flauwe grap. Maar al snel was hij doelwit van structurele pesterijen. Hij voelde zich gekwetst en vernederd. Inmiddels zit hij al een aantal maanden thuis... Seksuele intimidatie, agressie en geweld. Maar ook pesten op de werkvloer en een te hoge werkdruk hebben grote impact op de slachtoffers. Dit noemen we ook wel psychosociale arbeidsbelasting. PSA kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Dit zorgt voor veel schade aan organisaties. Het is werkgevers geboden om gericht beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting. Het is belangrijk dat u de oorzaken van PSA op tijd herkent en goede maatregelen neemt. Zo helpt u de schade voor het slachtoffer en de organisatie te beperken. Leerdoelen: Waar staat Arbo (arbeidsomstandigheden)voor Verzuim informatie als gevolg van Psycho sociale arbeisbelasting (PSA) U krijgt inzicht in de inhoud, gevolgen en aanpak van PSA. U leert wat de relatie van PSA is met verzuim en wat de financiële gevolgen voor de organisatie kunnen zijn. U leert welke stappen uw organisatie kan zetten om een beleidsmatige aanpak in te voeren. U krijgt praktische voorbeelden en adviezen zodat u in de praktijk kunt zorgen voor een gezonde werkomgeving. Inhoud opleiding: Arbogerelateerde zaken Stresspreventie Arbeidsomstandigheden Belasting belastbaarheidsmodel Informatie over Arbeidsomstandigheden wet Ziekteverzuimbeleid Soorten verzuim Arbo en verzuimbeleleid Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Bedrijfshulpverlening 2

3 Psychische Arbeidsbelasting (PSA) Werkdruk Seksuele Intimidatie Agressie en geweld Pesten/Mobbing Andere risicofactoren bij werkstress Wet en regelgeving Algemene informative op het gebied van arbeidsbelasting Beroepsziekten OHSAS versus VCA Begin Onderzoek PSA op Curacao April 2014 en de Surinaamse omstandigheid nader bekijken. Docent: Arthur Nivillac Kosten: SRD 550,- p.p incl cursusmateriaal, lunch Trainingsdagen: 2 en 3 maart 2015 Tijd: 08.00u u. Groepsgrootte: Minimaal 15 participanten 3

4 2. Ziekteverzuimbeheer en de rol van de Manager. Managers zijn een belangrijke schakel in een verzuimproces. Zij kennen hun medewerkers en hebben een inzicht in de achtergrond en belangen die aan het verzuim ten grondslag liggen. Het is belangrijk voor hen te weten hoe de diverse soorten verzuim te herkennen en op welke wijze met het verzuim om te gaan. Tijdens deze training leren de leidinggevenden op welke manier om te gaan met verzuimende werknemers en hoe hierop te handelen. Het is een praktijkgerichte training waarbij diverse praktijksituaties worden nagebootst. Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden zijn: Wat betekent verzuimpercentage? Frequent verzuim en arbeidsconflicten. Werkgever en zijn organisatie. Werkgever en de arbeidsomstandighedenwet. Arbeidsomstandighedenbeleid opstarten. Arbeidsomstandighedenbeleid als management instrument. De werknemer en zijn werkplek. Arbeidsomstandigheden op de werkplek. Welzijn en de werknemers. Welzijn en de organisatie van arbeid. Een standaard voor ziekteverzuim. Ziekteverzuimgrootheden. Ziekteverzuimpercentage. Ziekmeldingsfrequentie. Gemiddeld ziekteverzuimduur. Ziekteverzuimbeleid. Belast en belastbaarheid model. Ziekteverzuimregistratie in het bedrijf. De rol van betrokkenen bij het verzuim. Onderzoek uitvoeren ziekteverzuim. Preventiegesprekken Ziekteverzuimgesprekken Casussen. Na de training heeft de manager inzicht in de verschillende verzuimprocessen binnen zijn of haar team. Zij kennen hun mogelijkheden en zijn daarom beter in staat om op juiste wijze actie te ondernemen en vergroot daarmee de kans op een succesvolle re integratie van de medewerker. 4

5 Docent: Arthur Nivillac Kosten: SRD 550,- p.p. incl cursusmateriaal, lunch Trainingsdagen: 4 en 5 maart 2015 Tijd: 08.00u u. Groepsgrootte: Minimaal 15 participanten 5

6 3. Basiscursus Veilig en Gezond Werk? Veilig en gezond werk is belangrijk voor werknemers om gezond de eindstreep te halen en voor het plezier in het werk. Toch sterven er elk jaar overal ter wereld nog steeds duizenden werknemers als gevolg van onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Vier keer zoveel als in het verkeer. De belangrijkste plek om te werken aan veilige en gezonde werkomstandigheden is de werkplek zelf. De belangrijkste bijdrage aan veilig en gezond werk wordt dan ook geleverd door werknemers die het lukt om samen met elkaar op te komen voor hun belang. De voorschriften met betrekking tot de arbeidsomstandigheden helpt daarbij als het goed is een handje. Net als de Arbeidsinspectie, of de vakbond Maar vergeet de vakbond niet: Al jaren zijn er heel wat vakbondsactiviteiten rond veilig en gezond werk overal ter wereld. Werknemers een handje helpen om ook op de werkplek samen op te komen voor veilig en gezond werk, dát is wat een goede vakbond pas echt kenmerkt! Eén van die helpende vakbondshanden is de Basiscursus Veilig en Gezond Werk. Wat leer je in de basiscursus Veilig en Gezond Werk? in deze cursus leer je om knelpunten op het gebied van veilig en gezond werk, waar jij en je collega's zich druk over maken, te herkennen. Zo'n onderwerp, waar mensen zich echt druk over kunnen maken noemen we ook wel een "issue". je leert om deze knelpunten te beoordelen: hoe ernstig is het risico, wat is de achtergrond ervan, over welk knelpunt maken we ons het meeste druk? je leert op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Die worden meestal niet op een presenteerblaadje aangereikt, daarom leert de basiscursus je waar en hoe ze te vinden: de regels, de normen én de oplossingen je leert op welke manier de knelpunten in de praktijk kunnen worden aangepakt en opgelost. Bijvoorbeeld door steeds in gesprek gaan met de betrokken collega's en de knelpunten samen met hen aan te pakken: niet solo, maar samen! Voor wie is de basiscursus Veilig en Gezond Werk bedoeld? De cursus is ook bedoeld voor vakbondsleden die actief aan de slag willen met het verbeteren van arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. En voor vakbondsleden die al actief zijn, maar een 6

7 extra steuntje in de rug willen. Zulke vakbondsleden noemen we 'arbo actief' of ook wel: 'arbokaderlid'. Wil je je de hierboven beschreven aanpak van veilig en gezond werk meer eigen maken? Will je ervaring en kennis opdoen in het verbeteren van arbeidsomstandigheden samen met collega's? Dan is deze cursus iets voor jou! Wat doe je zoal als arbo actief vakbondslid? 1. Je beantwoordt vragen van collega's over arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf of verwijst door. 2. Je betrekt collega's actief bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf. 3. Je ondersteunt collega's om hun eigen arbeidsomstandigheden te verbeteren, bijv. door mee te denken over manieren om knelpunten te benoemen, inzichtelijk te maken en oplossingen voor te stellen. 4. Je bent actief als vakbondscontactpersoon of als lid van de kadergroep. 5. Je kunt ook zitting hebben in de (VGW commissie van de) Shopstewards en hebt daarbij aandacht voor de actieve inbreng en steun van de betrokken collega's. 6. Je doet mee aan arbo activiteiten in de sector of regio waarin je werkt. 7. Je hebt af en toe contact met jouw vakbondsbestuurder over veilige en gezonde werkomstandigheden. 8. Je bent bereikbaar voor je collega's. 9. Je volgt de arbo ontwikkelingen in jouw eigen organisatie en bedrijfstak. De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod: Onderzoek van arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf: knelpunten. Collega's kunnen betrekken in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Verdieping van arbo kennis, zoals regelgeving in de arbo wet en andere besluiten rekening houdend met de Surinaamst situatie. Op weg naar een actieplan en andere aanknopingspunten voor verbetering van arbeidsomstandigheden zoals de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Arbo en ziekteverzuim. Pesten Mobbing Arbo in uw eigen organisatie. Docent: Arthur Nivillac Kosten; SRD 550,- p.p. incl cursusmateriaal, lunch 7

8 Lesdagen: 6 en 7 maart 2015 Tijd: 8.00u u. Groepsgrootte: Minimaal 15 participanten 8

9 4. Pesten op de werkplek Ze zijn bijna overal te vinden: de pestkoppen. Pestkoppen bepalen vaak de sfeer op de werkvloer en hebben een negatieve invloed op de organisatie als geheel. Maar als je zelf het mikpunt bent van systematische plagerijen, dan denk je maar aan één ding: "Hoe kan ik zelf hier het beste mee omgaan?" Als je op een ongestoorde manier een antwoord zoekt op die vraag, dan is deze praktische en deskundig opgezette cursus beslist een aanrader! Cursusinformatie De cursus 'Omgaan met pesten op het werk' biedt op een zeer praktische manier een omvattende benadering van een veelvoorkomend schadelijk verschijnsel. De noodzakelijke theoretische informatie wordt opgebouwd aan de hand van uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Eerst krijg je uitleg over de diverse vormen van pesten en over het belangrijke onderscheid tussen pesten en plagen. Vervolgens wordt inzicht gegeven in wie de pestkop is en wat hem of haar drijft. Daarna leer je wat er tegen pesten effectief te doen valt, waarbij het probleem wordt bekeken vanuit drie perspectieven: die het slachtoffer, de leidinggevende en van de pestkop zelf. Doelgroep Deze cursus is geschikt voor iedereen die direct of indirect te lijden heeft onder pesten op het werk. De cursus is beslist een aanrader voor leidinggevenden, managers, vakbonden omdat pesten op (bijna) elke werkvloer voorkomt. Docent: Arthur Nivillac Kosten: SRD 350,- Datum: 9 maart 2015 Tijd: 8.00u u. Groepsgrootte: Minimaal 15 participanten 9

10 5.Sexuele Intimidatie op de werkplek Voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer Wij bieden een training aan, waarbij we ingaan op de verschillende facetten rondom het thema seksuele intimidatie. Hiermee krijgen u en uw personeel meer inzicht in deze lastige materie, waardoor u sneller en adequater kan ingrijpen en niet voor verrassingen komt te staan. Door middel van onze training kunt u aantonen dat u als werkgever uw taak om seksuele intimidatie te voorkomen serieus heeft genomen. Doelgroep: Training voor medewerkers, leidinggevenden en directies en vakbonden Inhoud cursus: Wat zijn de consequenties van de omgekeerde bewijslast; Wat is seksuele intimidatie; De bedrijfscultuur en de impact daarvan; De leidinggevende als rolmodel; Wat kun je doen om seksuele intimidatie te voorkomen; Bespreekbaar maken van het probleem; De vertrouwenspersoon. Resultaat: In staat seksuele intimidatie tijdig te signaleren; Bespreekbaar kunnen maken van het onderwerp wanneer nodig; Inzicht in de gevolgen van seksuele intimidatie voor het bedrijf; Verbeteren van het beleid aangaande seksuele intimidatie; Voorkomen van seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Docent: Arthur Nivillac Kosten: SRD 350,- Datum: 10 maart 2015 Duur: 8.00u u. Groepsgrootte: Minimaal 15, maximaal 25 personen 10

11 Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS) Adres: Arabistraat no. 7 P.O. Box : 8035 Telefoon: / Fax : e mail: website : suriname.org Optima Curacao BV Arthur Nivillac, MSc Bedrijfsmaatschappelijk werker/arbo consultant Tel: KVK: Voor informatie en inschrijving; SIVIS Deadline inschrijving: 24 februari

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Aanpak Pesten, terug naar Respect

Aanpak Pesten, terug naar Respect Aanpak Pesten, terug naar Respect Een structurele aanpak bij het voorkomen van en omgaan met pesten binnen het Vlietland Ziekenhuis. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Afbakening 4. Welk gedrag

Nadere informatie

Gespreksleidraad. Werkstress. checkjewerkstress.nl. Stress, een goed gesprek helpt. Voor wie? Hoe ga je te werk?

Gespreksleidraad. Werkstress. checkjewerkstress.nl. Stress, een goed gesprek helpt. Voor wie? Hoe ga je te werk? Gespreksleidraad Werkstress Stress, een goed gesprek helpt Stress, soms is het handig. Stress houdt je scherp voor korte piekmomenten en in acuut bedreigende situaties. Er zijn ook stressreacties die minder

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Toelichting. Thema 1: Oorzaken van werkstress. Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken?

Toelichting. Thema 1: Oorzaken van werkstress. Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken? Thema 1: Oorzaken van werkstress Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken? Welke situaties op het werk veroorzaken bij jou stress? Welke dingen in het

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers Agressie en Geweld Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers 2 Inhoud Voorwoord 1 Algemeen kader 4 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg signalen stress traumatisch overbelasting voorkómen werkdruk psychische belasting risico s aanpakken Colofon SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038 422 26 47 helpdesk@sovam.nl www.sovam.nl

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

WEGWIJZER PESTEN WAT IS PESTEN? (H)ERKEN PESTEN! WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING

WEGWIJZER PESTEN WAT IS PESTEN? (H)ERKEN PESTEN! WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING WEGWIJZER PESTEN INLEIDING VERANTWOORDING Pesten op het werk is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Pesten kan (ernstige) gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor de omstander en de werkgever.

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie