FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLEXWERK DOET ERTOE! >>>"

Transcriptie

1 FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

2 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

3 FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom Research & Consultancy en AStri Beleidsonderzoek en -advies NBBU Stadsring BA AMERSFOORT Tel.: Website: Amersfoort, 22 november FLEXWERK DOET ER TOE!

4 > 4 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

5 VOORWOORD De laatste maanden is er discussie over de kwaliteit van flexarbeid en de beleving ervan bij uitzendkrachten. Met name de vakbonden laten zich kritisch uit over flexarbeid. De NBBU wil namens de branche een eigen geluid laten horen en het maatschappelijk nut van werken binnen onze branche laten zien, met goed onderbouwde onderzoeksresultaten. Daarom heeft de NBBU een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de werkbeleving van alle uitzendkrachten die onder NBBU-vlag werken. De respons was groot. Bijna 1300 deelnemers hebben aan de enquête meegedaan. Belangrijke uitkomst is dat maar liefst 83 procent van de uitzendkrachten tevreden is met zijn werk als uitzendkracht. Gemiddeld krijgt de uitzendbranche een 7 als rapportcijfer. Dat het uitzendwerk over het algemeen goed bevalt, blijkt ook uit de antwoorden van uitzendkrachten op de vraag of ze uitzendwerk zouden aanbevelen aan vrienden of familie. Een kwart (24%) van de uitzendkrachten zou dat zeker doen en nog eens 41% zou dat waarschijnlijk doen. Als we kijken naar de contractsvorm, is een ander belangrijk gegeven dat 73 procent van de uitzendkrachten het werken met een flexibel arbeidscontract prettig vindt of dat de contractvorm hen niet uitmaakt. Onze verklaring voor de positieve werkbeleving van uitzendkrachten is dat het flexwerk mensen voldoening geeft: door het werk spelen ze een rol op de arbeidsmarkt, ze dóen er toe. Natuurlijk zijn er ook uitzendkrachten die het niet prettig vindt om via een flexcontract te moeten werken (24 procent). Veelal geven ze aan dat een vast dienstverband rust en zekerheid biedt. Blijkbaar ervaren zij niet die rust en zekerheid bij een flexcontract. We kunnen hen erop wijzen dat in deze economisch zware tijden er bij grote ondernemingen veel mensen ontslagen worden, maar daar redden we het natuurlijk niet mee. We moeten er meer aan doen om flexwerk aantrekkelijker te maken. Door te investeren in scholing bijvoorbeeld. Die behoefte wordt door de uitzendkrachten duidelijk uitgesproken. Verder zet de NBBU zich in om de drempel bij het verkrijgen van hypotheken te verlagen omdat het flexwerkers nog altijd onmogelijk wordt gemaakt een hypotheek af te sluiten en werken we er aan om afspraken voor een betere oudedagsvoorziening te realiseren. In dit onderzoek hebben wij de uitzendkrachten aan het woord gelaten. Wij hebben hen gevraagd aan te geven hoe zij hun werk beleven en tegen welke problemen zij oplopen als flexwerker. De uitkomsten laten zien dat flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte, waarbij de afwisseling en flexibiliteit worden gewaardeerd. Dat maakt dit onderzoek waardevol flexwerk doet er toe! Marco Bastian Directeur NBBU 5 FLEXWERK DOET ER TOE!

6 6 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waarom dit onderzoek? p. 9 Wat levert het onderzoek op? p TEVREDENHEID Hoe bevalt uitzendwerk in het algemeen? p. 11 Hoe bevallen bepaalde aspecten van uitzendwerk? p. 11 Zijn sommige groepen van uitzendkrachten tevredener dan andere? p. 12 Tevredenheid met regelingen in arbeidscontract p WERKEN MET EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT Meeste uitzendkrachten vinden een flexibel contract prettig p. 19 Vast contract geeft rust en zekerheid p. 20 Waarom uitzendwerk? p OPVATTINGEN EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN Stellingen p. 23 Scholingswensen van uitzendkrachten p FLEXWERK DOET ER TOE!

8 8 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

9 1. INLEIDING 1.1 WAAROM DIT ONDERZOEK? De laatste maanden is er discussie over de kwaliteit van flexarbeid en de beleving ervan bij uitzendkrachten. Met name de vakbonden laten zich kritisch uit over flexarbeid. Zij baseren zich hierbij op eigen onderzoek. De signalen die wij als NBBU ontvangen, geven een ander beeld: flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte, waarbij de afwisseling en flexibiliteit worden gewaardeerd. De NBBU wil dan ook een eigen geluid laten horen met goed onderbouwde onderzoeksresultaten. Daarom heeft de NBBU een onafhankelijk onderzoek door een extern onderzoeksbureau laten uitvoeren naar de werkbeleving, beweegredenen en wensen van uitzendkrachten. In de zomer van 2011 hebben bijna 1300 deelnemers de online enquête ingevuld. Deze responsomvang is voldoende om een goed beeld te krijgen van wat uitzendkrachten van hun werk vinden. 1.2 WAT LEVERT HET ONDERZOEK OP? > Een spiegel : de resultaten vertellen wat flexwerkers belangrijk vinden in hun werk. Daardoor kunnen uitzendbureaus hun marketingactiviteiten beter afstemmen op de wensen van flexwerkers. > Krachtige stem: we kunnen de nadelen die uitzendkrachten door hun werk ondervinden, nog beter onder de aandacht brengen. > Sterk weerwoord: we kunnen een met feiten onderbouwd weerwoord bieden aan partijen die zich kritisch uitlaten over de flexbranche. > Invloed: de uitkomsten bieden aanknopingspunten om de arbeidsvoorwaarden verder te stroomlijnen en te komen tot beter onderbouwde cao-afspraken. 9 FLEXWERK DOET ER TOE!

10 10 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

11 2. TEVREDENHEID 2.1 HOE BEVALT UITZENDWERK IN HET ALGEMEEN? De gemiddelde uitzendkracht is tevreden met het werk als uitzendkracht. Gemiddeld geven zij een 7. Maar liefst 83% geeft een voldoende tot goed rapportcijfer. Het uitzendwerk bevalt dus ruim voldoende. FIGUUR 2.1 OVER ALGEMENE TEVREDENHEID 17% 43% ONVOLDOENDE 40% VOLDOENDE (6 7) GOED (8 10) Dat het uitzendwerk over het algemeen goed bevalt, blijkt ook uit de antwoorden van uitzendkrachten op de vraag of ze uitzendwerk zouden aanbevelen aan vrienden of familie. Een kwart (24%) van de uitzendkrachten zou dat zeker doen en nog eens 41% zou dat waarschijnlijk wel doen. Eveneens een kwart van de uitzendkrachten zou dat zeker niet of waarschijnlijk niet doen. 5% 2.2 HOE BEVALLEN BEPAALDE ASPECTEN VAN UITZENDWERK? 21% We hebben de uitzendkrachten ook gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal aspecten van het uitzendwerk. Dat hebben ze gedaan door een rapportcijfer te geven. Men is het meest tevreden over de collega s op de werkvloer bij de inlener. Uitzendkrachten zijn het minst tevreden 49% over de opleidingsmogelijkheden die ze krijgen. Dit is het enige onderwerp dat onvoldoende scoort. In de volgende diagram worden de gemiddelde rapportcijfers gegeven per onderwerp. 25% 11 FLEXWERK DOET ER TOE!

12 GRAFIEK 2.1 GEMIDDELDE PER ONDERWERP Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden ZIJN SOMMIGE GROEPEN VAN UITZEND KRACHTEN TEVREDENER DAN ANDERE? Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende We hebben ook gekeken of er verschillen zijn in de algemene tevredenheid en de tevredenheid over de hierboven genoemde aspecten tussen diverse groepen van uitzendkrachten zoals verschillen tussen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën, opleidingsachtergronden en andere kenmerken. Duur van het uitzendwerk Het blijkt dan dat uitzendkrachten die tussen één en zes maanden als uitzendkracht werkzaam zijn in het algemeen tevredener zijn dan uitzendkrachten die korter dan een maand of langer dan zes maanden werkzaam zijn. Zij scoren ook op de meeste aspecten van uitzendwerk hoger dan anderen. GRAFIEK 2.2 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR PERIODE DAT MEN ALS UITZENDKRACHT WERKT Collega s op de werkvloer Inhoud van de langer werkzaamheden dan 10 jaar tussen 5 en 10 jaar 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 tussen 3 en 5 jaar tussen 1 en 3 jaar tussen 6 en 12 maanden tussen 3 en 6 maanden tussen 1 en 3 maanden minder dan 1 maand ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

13 Verschillen per branche Uitzendkrachten die toen ze de enquête invulden werkzaam waren in de agrarische sector, de detailhandel en winkelambacht, gezondheids- en welzijnszorg en groothandel, zijn bovengemiddeld tevreden in vergelijking tot andere uitzendkrachten. Uitzendkrachten in de vleesbewerking zijn minder tevreden. Bij hen scoort met name het leren tijdens het werk, opleidingsmogelijkheden en de variatie in het werk het laagst. Opvallend hoog (meer dan een 8) scoren de tevredenheid over de collega s en de leidinggevende op de werkvloer, de arbeidstijden en de communicatie met of behandeling door het uitzendbureau bij uitzendkrachten in de detailhandel en winkelambacht. Uitzendkrachten die in de groothandel werken geven een 8 voor de leidinggevenden op de werkvloer. In grafiek 2.3 worden alleen de rapportcijfers gegeven bij voldoende respons per branche. GRAFIEK 2.3 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR BRANCHE WAARIN MEN WERKZAAM IS vervoer en logistiek metaal en techniek horeca groothandel gezondheids- en welzijnszorg detailhandel industrie bouwnijverheid agragische sector Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden 13 FLEXWERK Type werk Het maakt voor de algemene tevredenheid weinig verschil uit welk type werk de uitzendkracht doet. De algemene tevredenheid zit allemaal rond het gemiddelde van 7. Kijken we naar de verschillende aspecten van het werk, dan blijkt dat er wel enige verschillen zijn. Zo zijn uitzendkrachten die managementwerk of algemeen leidinggevend werk doen minder tevreden over de eigen leidinggevenden: die krijgen een rapportcijfer 5. De werkdruk en de variatie in het werk krijgen allebei van de leidinggevende uitzendkrachten een 6-; dat is duidelijk lager dan uitzendkrachten die andere typen van uitzendwerk doen. Productiewerkers, technisch productiewerkers en administratief werkers zijn meer tevreden over de collega s op de werkvloer dan anderen. Uitzendkrachten in gespecialiseerde technische functies zijn meer tevreden over opleidingsmogelijkheden en de inhoud van het werk, dan uitzendkrachten met ander type werk. Uitzendkrachten in commerciële functies zijn vooral tevreden over de collega s op de werkvloer, maar zeker ook over de leidinggevenden, de werkdruk en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Mannen en vrouwen De algemene tevredenheid over het werk als uitzendkracht verschilt nauwelijks tussen mannen en vrouwen. Ook ten aanzien van de verschillende aspecten van uitzendwerk zijn er geen noemenswaardige verschillen. Leeftijd en tevredenheid Jonge uitzendkrachten tot 25 jaar en oudere uitzendkrachten vanaf 55 jaar zijn iets meer algemeen tevreden dan uitzendkrachten in andere leeftijdsgroepen. Zij geven op de meeste aspecten een net iets hoger rapportcijfer dan andere leeftijdsgroepen. (zie grafiek 2.4) 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

14 GRAFIEK 2.4 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE jaar jaar jaar jaar Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Verschillen in opleidingsniveau en tevredenheid Uitzendkrachten die alleen basisonderwijs hebben gehad, geven een wat hoger rapportcijfer over de algemene tevredenheid dan uitzendkrachten die een ander opleidingsniveau hebben. Zij zijn met name tevredener over de collega s op de werkvloer, het kunnen leren tijdens en van het werk, de opleidingsmogelijkheden en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Uitzendkrachten met een havo/vwo, hbo of wo-diploma zijn minder tevreden over het kunnen leren van en tijdens het werk dan uitzendkrachten die een ander opleidingsniveau hebben. Verder zien we dat wo-uitzendkrachten bovengemiddeld tevreden zijn met de variatie op het werk en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. GRAFIEK 2.5 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR OPLEIDINGSNIVEAU Veiligheid en gezondheid hbo/wo Opleidingsmogelijkheden havo/vwo Leren tijdens en van het werk mbo Mijn leidinggevende vmbo Collega s op de werkvloer basisonderwijs Inhoud van de werkzaamheden ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 Maakt de gezinssituatie iets uit? De gezinssituatie maakt weinig uit voor de algemene tevredenheid over uitzendwerk. Uitzendkrachten die in een meerpersoonshuishouden zoals een studentenhuis wonen, zijn wat minder tevreden over het leren van en tijdens het werk en over de variatie in het werk, dan andere groepen. Ook alleenstaanden met thuiswonende kinderen zijn minder tevreden over het leren van en tijdens het werk. Voor het overige zijn er weinig verschillen. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden 14 ONDERZOEKSRAPPORT Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden Verschillen per provincie In Friesland, Drenthe, Noord-Holland en in Limburg zijn de uitzendkrachten het meest tevreden. In Friesland en Limburg zijn de uitzendkrachten wat meer tevreden over de variatie in het werk en de communicatie met het uitzendbureau. In Limburg is men meer tevreden over de werkdruk dan in andere provincies. De uitzendkrachten in Utrecht en Noord-Brabant zijn het minst tevreden. Opvallend is dat de uitzendkrachten van Noord-Brabant nog ontevredener zijn over de opleidingsmogelijkheden die ze krijgen dan uitzendkrachten in andere provincies. In grafiek 2.6 presenteren we de algemene rapportcijfers per provincie. Het aantal respondenten uit Zeeland was te klein om hier op te nemen. NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

15 GRAFIEK 2.6 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID VAN UITZENDKRACHTEN NAAR PROVINCIE Utrecht Drenthe Zuid-Holland Noord-Holland Noord-Brabant Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel Gelderland TEVREDENHEID MET REGELINGEN IN ARBEIDSCONTRACT Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk In het arbeidscontract tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau is altijd een aantal regelingen opgenomen. We hebben aan de uitzendkrachten gevraagd of ze daarover tevreden zijn of niet. Ze geven aan het meest tevreden te zijn over de vakantie- en verlofregelingen, het salaris en de toelagen. Het minst tevreden zijn ze over scholing en opleidingsmogelijkheden. Zie onderstaande figuren. GRAFIEK 2.7 TEVREDENHEID OVER VAKANTIE- EN VERLOFREGELINGEN Veiligheid en gezondheid weet niet Opleidingsmogelijkheden heel tevreden Leren tijdens en van het werk tevreden Mijn leidinggevende neutraal Collega s op de werkvloer ontevreden Inhoud van de werkzaamheden heel ontevreden 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8, % Iets meer dan de helft van de uitzendkrachten is tevreden over de vakantie- en verlofregeling, terwijl nog eens 29% neutraal hiertegenover staat. Slechts 11% is ontevreden over de vakantieen verlofregeling. 15 Arbeidstijden FLEXWERK Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Variatie van het werk Bijna tweederde van de uitzendkrachten is tevreden over hun rechtspositie. Een even grote groep staat hier neutraal tegenover. Circa 22% van de uitzendkrachten is ontevreden op dit punt. Zie grafiek 2.8. DOET ER TOE!

16 GRAFIEK 2.8 TEVREDENHEID OVER DE RECHTSPOSITIE (HET AANTAL VOOR EEN BEPAALDE TIJD CONTRACTEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEBODEN) weet niet heel tevreden tevreden neutraal ontevreden heel ontevreden % Bijna eenderde van de uitzendkrachten antwoordt neutraal als het gaat om hun tevredenheid over het salaris en de toelagen. Daarnaast is nog eens 41% wel tevreden hierover. Grafiek 2.9 geeft een overzicht. GRAFIEK 2.9 TEVREDENHEID OVER SALARIS EN TOELAGEN Communicatie met en behandeling weet niet door uitzendbureau heel tevreden Arbeidstijden tevreden Variatie van het werk neutraal Werkdruk ontevreden Veiligheid en gezondheid heel ontevreden Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk % Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden Uitzendkrachten zijn minder tevreden over scholing en opleidingsmogelijkheden. Dat komt ook omdat relatief veel uitzendkrachten hier neutraal (35%) tegenover staan of het niet weten (21%). Van alle geënquêteerde uitzendkrachten is 17% tevreden en 27% ontevreden over scholing en opleidingsmogelijkheden. 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 GRAFIEK 2.10 TEVREDENHEID OVER SCHOLING EN OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN Communicatie met en behandeling door uitzendbureau weet niet heel Arbeidstijden tevreden Variatie van het tevreden werk Werkdruk neutraal Veiligheid en gezondheid ontevreden Opleidingsmogelijkheden heel ontevreden % Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden 16 ONDERZOEKSRAPPORT Communicatie met en behandeling Ook ten aanzien van de pensioenregeling staat een meerderheid neutraal (34%) of weet het niet (23%). Van de overige uitzendkrachten is ongeveer de helft tevreden en de andere helft ontevreden. Zie grafiek ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

17 GRAFIEK 2.11 TEVREDENHEID OVER DE PENSIOENREGELING weet niet heel tevreden tevreden neutraal ontevreden heel ontevreden % Tenslotte hebben we de uitzendkrachten gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn met de regelingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ruim eenderde van de respondenten antwoordt hier neutraal tegenover te staan. Een relatief groot deel weet het niet (19%). Van alle geënquêteerde uitzendkrachten is 26% tevreden en 22% ontevreden over de regelingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid in hun arbeidscontract. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden weet niet Variatie heel van het tevreden werk Werkdruk tevreden Veiligheid en gezondheid neutraal Opleidingsmogelijkheden ontevreden GRAFIEK 2.12 TEVREDENHEID OVER REGELING ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Leren tijdens en heel van ontevreden het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 % Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer 17 FLEXWERK Inhoud van de werkzaamheden 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

18 18 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

19 3. WERKEN MET EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT 3.1 MEESTE UITZENDKRACHTEN VINDEN EEN FLEXIBEL CONTRACT PRETTIG Bijna de helft (46%) van de uitzendkrachten stelt het op prijs te werken met een flexibel arbeidscontract. Nog eens 27% van de uitzendkrachten maakt het niet veel uit dat ze een flexibel contract hebben. Slechts een kwart van de uitzendkrachten stelt het niet op prijs om met een flexibel arbeidscontract te moeten werken. GRAFIEK 3.1 VINDEN UITZENDKRACHTEN EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT PRETTIG? geen antwoord helemaal niet niet neutraal enigszins ja, heel erg % Geen verschillen tussen waardering flexibel contract en opleidingsniveau Nadere analyse maakt duidelijk dat de mate waarin de uitzendkracht een flexibel arbeidscontract op prijs stelt, niet samenhangt met het opleidingsniveau van de uitzendkracht. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer 19 FLEXWERK Inhoud van de werkzaamheden Jongeren stellen flexibel contract meer op prijs Dat is wel het geval als het gaat om leeftijd: de groep jongeren (tot 25 jaar) stelt een flexibel contract veel vaker op prijs dan uitzendkrachten vanaf 25 jaar. Van de groep jongeren stelt 61% een flexibel arbeidscontract op prijs. Van de uitzendkrachten van 25 jaar of ouder, stelt 41 tot 47% een flexibel contract op prijs. Waardering flexibel contract en redenen om als uitzendkracht te werken Uitzendkrachten die als uitzendkracht werken om (meer) kans op werk te hebben, geven minder vaak aan een flexibel contract op prijs te stellen. Van de uitzendkrachten die deze reden hebben opgegeven, geeft namelijk 43% aan een flexibel contract op prijs te stellen terwijl van de uitzendkrachten die deze reden niet opgeven, 61% aangeeft een flexibel contract op prijs te stellen. Uitzendkrachten die om het geld uitzendwerk doen, stellen een flexibel contract vaker op prijs: 59% van de uitzendkrachten die om het geld uitzendwerk doet, geeft dit aan terwijl 43% van de uitzendkrachten die deze reden niet hebben opgegeven een flexibel contract op prijs stelt. Tenslotte concluderen we dat ruim tweederde (67%) van de uitzendkrachten die uitzendwerk doet vanwege de vrijheid en flexibiliteit, een flexibel arbeidscontract op prijs stelt, terwijl 36% van de uitzendkrachten die deze reden niet heeft aangegeven, een flexibel contract op prijs stelt. 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

20 Werkdruk 3.2 VAST CONTRACT GEEFT RUST EN ZEKERHEID Uitzendkrachten die hebben aangeven het niet op prijs te stellen te moeten werken met een flexibel arbeidscontract, is doorgevraagd naar achterliggende redenen. Verreweg de meeste uitzendkrachten die het niet op prijs stellen om met een flexibel arbeidscontract te moeten werken (dit is dus 24% van alle uitzendkrachten die hebben deelgenomen aan de enquête), geven aan liever een vast contract te hebben met name voor de rust en zekerheid. Dit geldt voor ruim 83% van de uitzendkrachten die liever een vast contract heeft. Voor 32% van deze groep geldt (tevens) dat ze een vast contract willen om een hypotheek te kunnen afsluiten; 40% (van die 24%) antwoordt om mijn pensioen veilig te stellen en 25% omdat ze menen in een vast dienstverband meer te verdienen 1. Deze groepen zijn te klein om verantwoorde uitspraken naar achtergrondkenmerken van de uitzendkrachten te kunnen doen. Paragraaf 3.1 en 3.2 zijn hieronder gevisualiseerd in grafiek 3.2A en 3.2B. Grafiek 3.2B is een uitwerking van de 24% uitzendkrachten die een flexibel arbeidscontract niet prettig vindt GRAFIEK 3.2a PERCENTAGE UITZENDKRACHTEN DAT EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT WEL/NIET PRETTIG VINDT 27% 46% MAAKT NIET UIT 24% FLEXCONTRACT IS NIET PRETTIG FLEXCONTRACT IS PRETTIG GRAFIEK 3.2b REDENEN WAAROM EEN FLEXIBEL CONTRACT NIET PRETTIG IS vanwege het salaris vanwege een hypotheek vanwege mijn pensioen vanwege de rust en zekerheid 21% 5% % 49% 1 Overigens geldt dat uitzendkrachten die hebben aangegeven een flexibel contract wél prettig te vinden, ook kunnen vinden dat het onprettig is dat het bijvoorbeeld lastiger is om een hypotheek te krijgen of om het pensioen veilig te stellen.. 25% 20 Arbeidstijden ONDERZOEKSRAPPORT Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Variatie van het werk NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

21 3.3 WAAROM UITZENDWERK? Uit de antwoorden van de uitzendkrachten op de vraag waarom ze uitzendwerk doen, blijkt dat flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte. De meeste uitzendkrachten geven aan dat uitzendwerk hen de mogelijkheid geeft weer werk te hebben na het verliezen van een vaste baan wegens ontslag, reorganisatie of faillissement. Een derde van de uitzendkrachten werkt als uitzendkracht om een vaste baan te vinden. Tegelijkertijd is het voor 25% van de uitzendkrachten een makkelijke manier om werk te vinden. Circa 30% antwoordt dat ze geen andere keus hadden. Ook dit laatste bewijst het maatschappelijk nut van de branche: mensen die geen mogelijkheid vonden om aan werk te komen, is het wel gelukt via de uitzendbranche. De volgende grafiek geeft aan hoe uitzendkrachten hebben geantwoord op de vraag waarom men op dit moment als uitzendkracht werkt. GRAFIEK 3.3 REDENEN OM ALS UITZENDKRACHT TE WERKEN anders vanwege het salaris variatie in het werk makkelijke manier om werk te vinden vanwege mijn leeftijd past bij mijn manier van leven om inkomen aan te vullen goede doorgroeimogelijkheden vinden van een vaste baan ik had geen andere keuze mogelijkheden voor training en opleiding verkrijgen van werkervaring vanwege de goede balans tussen werk en prive vanwege de vrijheid % GENOEMD Redenen om als uitzendkracht te werken verschillen niet per opleidingsniveau We hebben gekeken of uitzendkrachten zonder startkwalificatie andere redenen hebben om als uitzendkracht te werken, dan uitzendkrachten met een startkwalificatie. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: hoger opgeleiden (met een startkwalificatie) hebben geen andere redenen om als uitzendkracht te werken dan lager opgeleiden (zonder startkwalificatie). 21 FLEXWERK Redenen om als uitzendkracht te werken en leeftijd Ook is nagegaan of oudere uitzendkrachten andere redenen hebben om als uitzendkracht te werken dan jongere uitzendkrachten. Dat is het geval als het gaat om redenen rondom het ontwikkelingsperspectief: jongeren tot 25 jaar werken vaker als uitzendkracht vanwege de verwachte doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden voor training en opleiding, dan uitzendkrachten ouder dan 24 jaar. Daarnaast blijkt dat jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 55 jaar vaker werken als uitzendkracht vanwege het geld dan andere uitzendkrachten. Er zijn geen verschillen tussen leeftijd en andere redenen. In de volgende tabel worden alleen de cijfers gegeven van redenen die verschillen naar leeftijdscategorie. DOET ER TOE!

22 Tabel 3.1 REDENEN OM ALS UITZENDKRACHT TE WERKEN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE Leeftijd Vanwege het ontwikkelingsperspectief Vanwege het geld % 33% % 19% % 22% % 23% 55+ 2% 31% Redenen om als uitzendkracht te werken en tevredenheid Een uitzendkracht werkt om bepaalde redenen als uitzendkracht. De redenen uit grafiek 3.3 hebben we gehercodeerd naar vier categorieën. Vervolgens is nagegaan of deze clusters van redenen tot een hogere of lagere tevredenheid hebben geleid van de uitzendkracht. Diegenen die als uitzendkracht werken om meer kansen op werk te hebben, zijn met name meer tevreden over de inhoud van de werkzaamheden en de communicatie met het uitzendbureau. Uitzendkrachten die werken als uitzendkracht vanwege het ontwikkelingsperspectief zijn meer tevreden over bijna alle aspecten. Uitzendkrachten die werken als uitzendkracht vanwege het geld zijn niet meer of minder tevreden dan uitzendkrachten die deze redenen niet hebben aangegeven. Tenslotte zijn de uitzendkrachten die hebben aangegeven te werken als uitzendkracht vanwege de vrijheid en flexibiliteit tevredener met de inhoud van de werkzaamheden, het leren tijdens en van het werk, de werkdruk, arbeidstijden, de variatie in het werk en de communicatie met het uitzendbureau. 22 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

23 4. OPVATTINGEN EN WENSEN VAN 17% 43% UITZENDKRACHTEN 4.1 STELLINGEN 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) We hebben onze uitzendkrachten zes stellingen voorgelegd. Ze konden aangeven of GOED ze het (8 eens 10) of oneens waren met de stellingen. Men is het t meeste eens met de stelling ik word bij het bedrijf waar ik ben uitgezonden goed gewaardeerd door de vaste medewerkers. Het meest oneens is men met de stelling ik vind dat iemand in vaste dienst bij het bedrijf waar ik ben uitgezonden iets meer moet verdienen dan ik. De volgende taartpunten geven precies aan hoe er op de stellingen is geantwoord. Figuur 17% 4.1 IK KRIJG VOLDOENDE SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN BIJ HET UITZENDBUREAU 43% 35% 24% 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) GOED ONEENS (8 10) NEUTRAAL 12% 29% EENS WEET NIET Figuur 4.2 IK WERK VAAK ONDER MIJN NIVEAU 5% 32% 32% ONEENS NEUTRAAL EENS 31% WEET NIET 23 FLEXWERK DOET ER TOE!

24 Figuur 4.3 MIJN WERK ALS UITZENDKRACHT IS UITDAGEND 17% 2% 24% 43% 38% 40% ONVOLDOENDE ONEENS VOLDOENDE (6 7) NEUTRAAL GOED (8 10) EENS 36% WEET NIET Figuur 4.4 IK WORD BIJ HET BEDRIJF WAAR IK BEN UITGEZONDEN GOED GEWAARDEERD DOOR DE VASTE MEDEWERKERS 17% 43% 9% 4% 19% 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) ONEENS GOED (8 10) NEUTRAAL EENS 68% WEET NIET Figuur 4.5 IK VIND DAT IEMAND IN VASTE DIENST BIJ HET BEDRIJF WAAR IK BEN UITGEZONDEN IETS MEER MOET VERDIENEN DAN IK 5% 25% 50% ONEENS NEUTRAAL 21% EENS WEET NIET 24 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

25 40% GOED (8 10) Figuur 4.6 HET IS TERECHT DAT IEMAND IN VASTE DIENST MAKKELIJKER EEN HYPOTHEEK KAN AFSLUITEN DAN IK 9% 20% 44% ONEENS NEUTRAAL 27% EENS WEET NIET 4.2 SCHOLINGSWENSEN VAN UITZENDKRACHTEN Ruim een kwart (27%) van de uitzendkrachten heeft aangegeven ontevreden te zijn over de scholings- en opleidingsmogelijkheden (zie paragraaf 2.4). Eenderde (35%) van de uitzendkrachten heeft aangegeven onvoldoende scholingsmogelijkheden te krijgen van het uitzendbureau waar hij of zij werkzaam is. Dat betekent dat zo n 8% van de uitzendkrachten vindt onvoldoende scholingsmogelijkheden te krijgen, maar daar niet ontevreden over is. Bijna de helft van de uitzendkrachten die de enquête heeft ingevuld, geeft aan behoefte te hebben aan meer opleidingsmogelijkheden. Uitzendkrachten kunnen dus ook meer scholing willen, zonder er op dit moment ontevreden over te zijn. Een kwart van de uitzendkrachten heeft geen behoefte aan scholing en eveneens een kwart weet het niet. Bijna de helft (48%) van de uitzendkrachten heeft dus behoefte aan meer scholing. Bij deze groep bestaat het meest behoefte aan korte cursussen voor een specifieke functie of voor specifiek werk. Ruim 42% van de uitzendkrachten die meer opleidingsmogelijkheden willen, heeft dit aangegeven. Zo n 21% van deze uitzendkrachten geeft aan behoefte te hebben aan korte bijscholing voor specifieke taken binnen een functie; 16% geeft aan behoefte te hebben aan langere opleidingen voor een vakdiploma mbo en eveneens 16% geeft aan behoefte te hebben aan opleidingen/deelcertificaten hbo/wo. Deze percentages worden in de volgende figuur gevisualiseerd. 25 FLEXWERK DOET ER TOE!

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Rapportage. Juni Auteur: Marieke van Essen /MvE/eb

Rapportage. Juni Auteur: Marieke van Essen /MvE/eb Rapportage Resultaten enquête loopbaan en ontwikkeling CNV Dienstenbond Auteur: Marieke van Essen www.a-advies.nl Juni 2014 2014-070/MvE/eb Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Respons... 2 3. Huidige ontwikkeling

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Tevredenheid uitzendkrachten

Tevredenheid uitzendkrachten Tevredenheid uitzendkrachten Opdrachtgever: Algemene Bond Uitzendondernemingen ECORYS Peter Donker van Heel Martin van der Ende Rotterdam, 8 juli 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Bijbanen Monitor 2013

Bijbanen Monitor 2013 Hoe tevreden zijn Nederlandse jongeren met hun bijbaan en wat vinden ze eigenlijk belangrijker: meer geld of een goede werksfeer? Bijbanen Monitor 2013 April 2013 Bijbanen Monitor 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkbeleving in de Groothandel in Levensmiddelen

Werkbeleving in de Groothandel in Levensmiddelen Werkbeleving in de Groothandel in Levensmiddelen 20 oktober 2008 Quirien H.J.M. van Ojen Van Ojen Beleidsonderzoek Wijk aan Duinerweg 13 1944 TN, Beverwijk Telefoon: 06-29398769 Opdrachtgever: Boss & Wijnhoven

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

50-plus uitzendkrachten aan het werk

50-plus uitzendkrachten aan het werk 50-plus uitzendkrachten aan het werk Een verkennend onderzoek naar de betekenis van uitzendwerk voor 50-plussers september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Onderzoekspopulatie: 50-plus

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers 1. Geslacht Man 73,3% (148) Vrouw 26,7% (54) answered question 202 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 4,5% (9) 26-35 jaar 15,8% (32) 36-45 jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis BS De Schutsluis/ Blokzijl Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS ONDERZOEKSVRAGEN Hoe ontwikkelt flexwerk zich bij gemeenten? Welke soorten flexwerk komen bij gemeenten voor? Worden flexwerkers hetzelfde behandeld

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie