FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLEXWERK DOET ERTOE! >>>"

Transcriptie

1 FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

2 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

3 FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom Research & Consultancy en AStri Beleidsonderzoek en -advies NBBU Stadsring BA AMERSFOORT Tel.: Website: Amersfoort, 22 november FLEXWERK DOET ER TOE!

4 > 4 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

5 VOORWOORD De laatste maanden is er discussie over de kwaliteit van flexarbeid en de beleving ervan bij uitzendkrachten. Met name de vakbonden laten zich kritisch uit over flexarbeid. De NBBU wil namens de branche een eigen geluid laten horen en het maatschappelijk nut van werken binnen onze branche laten zien, met goed onderbouwde onderzoeksresultaten. Daarom heeft de NBBU een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de werkbeleving van alle uitzendkrachten die onder NBBU-vlag werken. De respons was groot. Bijna 1300 deelnemers hebben aan de enquête meegedaan. Belangrijke uitkomst is dat maar liefst 83 procent van de uitzendkrachten tevreden is met zijn werk als uitzendkracht. Gemiddeld krijgt de uitzendbranche een 7 als rapportcijfer. Dat het uitzendwerk over het algemeen goed bevalt, blijkt ook uit de antwoorden van uitzendkrachten op de vraag of ze uitzendwerk zouden aanbevelen aan vrienden of familie. Een kwart (24%) van de uitzendkrachten zou dat zeker doen en nog eens 41% zou dat waarschijnlijk doen. Als we kijken naar de contractsvorm, is een ander belangrijk gegeven dat 73 procent van de uitzendkrachten het werken met een flexibel arbeidscontract prettig vindt of dat de contractvorm hen niet uitmaakt. Onze verklaring voor de positieve werkbeleving van uitzendkrachten is dat het flexwerk mensen voldoening geeft: door het werk spelen ze een rol op de arbeidsmarkt, ze dóen er toe. Natuurlijk zijn er ook uitzendkrachten die het niet prettig vindt om via een flexcontract te moeten werken (24 procent). Veelal geven ze aan dat een vast dienstverband rust en zekerheid biedt. Blijkbaar ervaren zij niet die rust en zekerheid bij een flexcontract. We kunnen hen erop wijzen dat in deze economisch zware tijden er bij grote ondernemingen veel mensen ontslagen worden, maar daar redden we het natuurlijk niet mee. We moeten er meer aan doen om flexwerk aantrekkelijker te maken. Door te investeren in scholing bijvoorbeeld. Die behoefte wordt door de uitzendkrachten duidelijk uitgesproken. Verder zet de NBBU zich in om de drempel bij het verkrijgen van hypotheken te verlagen omdat het flexwerkers nog altijd onmogelijk wordt gemaakt een hypotheek af te sluiten en werken we er aan om afspraken voor een betere oudedagsvoorziening te realiseren. In dit onderzoek hebben wij de uitzendkrachten aan het woord gelaten. Wij hebben hen gevraagd aan te geven hoe zij hun werk beleven en tegen welke problemen zij oplopen als flexwerker. De uitkomsten laten zien dat flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte, waarbij de afwisseling en flexibiliteit worden gewaardeerd. Dat maakt dit onderzoek waardevol flexwerk doet er toe! Marco Bastian Directeur NBBU 5 FLEXWERK DOET ER TOE!

6 6 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waarom dit onderzoek? p. 9 Wat levert het onderzoek op? p TEVREDENHEID Hoe bevalt uitzendwerk in het algemeen? p. 11 Hoe bevallen bepaalde aspecten van uitzendwerk? p. 11 Zijn sommige groepen van uitzendkrachten tevredener dan andere? p. 12 Tevredenheid met regelingen in arbeidscontract p WERKEN MET EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT Meeste uitzendkrachten vinden een flexibel contract prettig p. 19 Vast contract geeft rust en zekerheid p. 20 Waarom uitzendwerk? p OPVATTINGEN EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN Stellingen p. 23 Scholingswensen van uitzendkrachten p FLEXWERK DOET ER TOE!

8 8 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

9 1. INLEIDING 1.1 WAAROM DIT ONDERZOEK? De laatste maanden is er discussie over de kwaliteit van flexarbeid en de beleving ervan bij uitzendkrachten. Met name de vakbonden laten zich kritisch uit over flexarbeid. Zij baseren zich hierbij op eigen onderzoek. De signalen die wij als NBBU ontvangen, geven een ander beeld: flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte, waarbij de afwisseling en flexibiliteit worden gewaardeerd. De NBBU wil dan ook een eigen geluid laten horen met goed onderbouwde onderzoeksresultaten. Daarom heeft de NBBU een onafhankelijk onderzoek door een extern onderzoeksbureau laten uitvoeren naar de werkbeleving, beweegredenen en wensen van uitzendkrachten. In de zomer van 2011 hebben bijna 1300 deelnemers de online enquête ingevuld. Deze responsomvang is voldoende om een goed beeld te krijgen van wat uitzendkrachten van hun werk vinden. 1.2 WAT LEVERT HET ONDERZOEK OP? > Een spiegel : de resultaten vertellen wat flexwerkers belangrijk vinden in hun werk. Daardoor kunnen uitzendbureaus hun marketingactiviteiten beter afstemmen op de wensen van flexwerkers. > Krachtige stem: we kunnen de nadelen die uitzendkrachten door hun werk ondervinden, nog beter onder de aandacht brengen. > Sterk weerwoord: we kunnen een met feiten onderbouwd weerwoord bieden aan partijen die zich kritisch uitlaten over de flexbranche. > Invloed: de uitkomsten bieden aanknopingspunten om de arbeidsvoorwaarden verder te stroomlijnen en te komen tot beter onderbouwde cao-afspraken. 9 FLEXWERK DOET ER TOE!

10 10 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

11 2. TEVREDENHEID 2.1 HOE BEVALT UITZENDWERK IN HET ALGEMEEN? De gemiddelde uitzendkracht is tevreden met het werk als uitzendkracht. Gemiddeld geven zij een 7. Maar liefst 83% geeft een voldoende tot goed rapportcijfer. Het uitzendwerk bevalt dus ruim voldoende. FIGUUR 2.1 OVER ALGEMENE TEVREDENHEID 17% 43% ONVOLDOENDE 40% VOLDOENDE (6 7) GOED (8 10) Dat het uitzendwerk over het algemeen goed bevalt, blijkt ook uit de antwoorden van uitzendkrachten op de vraag of ze uitzendwerk zouden aanbevelen aan vrienden of familie. Een kwart (24%) van de uitzendkrachten zou dat zeker doen en nog eens 41% zou dat waarschijnlijk wel doen. Eveneens een kwart van de uitzendkrachten zou dat zeker niet of waarschijnlijk niet doen. 5% 2.2 HOE BEVALLEN BEPAALDE ASPECTEN VAN UITZENDWERK? 21% We hebben de uitzendkrachten ook gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal aspecten van het uitzendwerk. Dat hebben ze gedaan door een rapportcijfer te geven. Men is het meest tevreden over de collega s op de werkvloer bij de inlener. Uitzendkrachten zijn het minst tevreden 49% over de opleidingsmogelijkheden die ze krijgen. Dit is het enige onderwerp dat onvoldoende scoort. In de volgende diagram worden de gemiddelde rapportcijfers gegeven per onderwerp. 25% 11 FLEXWERK DOET ER TOE!

12 GRAFIEK 2.1 GEMIDDELDE PER ONDERWERP Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden ZIJN SOMMIGE GROEPEN VAN UITZEND KRACHTEN TEVREDENER DAN ANDERE? Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende We hebben ook gekeken of er verschillen zijn in de algemene tevredenheid en de tevredenheid over de hierboven genoemde aspecten tussen diverse groepen van uitzendkrachten zoals verschillen tussen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën, opleidingsachtergronden en andere kenmerken. Duur van het uitzendwerk Het blijkt dan dat uitzendkrachten die tussen één en zes maanden als uitzendkracht werkzaam zijn in het algemeen tevredener zijn dan uitzendkrachten die korter dan een maand of langer dan zes maanden werkzaam zijn. Zij scoren ook op de meeste aspecten van uitzendwerk hoger dan anderen. GRAFIEK 2.2 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR PERIODE DAT MEN ALS UITZENDKRACHT WERKT Collega s op de werkvloer Inhoud van de langer werkzaamheden dan 10 jaar tussen 5 en 10 jaar 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 tussen 3 en 5 jaar tussen 1 en 3 jaar tussen 6 en 12 maanden tussen 3 en 6 maanden tussen 1 en 3 maanden minder dan 1 maand ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

13 Verschillen per branche Uitzendkrachten die toen ze de enquête invulden werkzaam waren in de agrarische sector, de detailhandel en winkelambacht, gezondheids- en welzijnszorg en groothandel, zijn bovengemiddeld tevreden in vergelijking tot andere uitzendkrachten. Uitzendkrachten in de vleesbewerking zijn minder tevreden. Bij hen scoort met name het leren tijdens het werk, opleidingsmogelijkheden en de variatie in het werk het laagst. Opvallend hoog (meer dan een 8) scoren de tevredenheid over de collega s en de leidinggevende op de werkvloer, de arbeidstijden en de communicatie met of behandeling door het uitzendbureau bij uitzendkrachten in de detailhandel en winkelambacht. Uitzendkrachten die in de groothandel werken geven een 8 voor de leidinggevenden op de werkvloer. In grafiek 2.3 worden alleen de rapportcijfers gegeven bij voldoende respons per branche. GRAFIEK 2.3 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR BRANCHE WAARIN MEN WERKZAAM IS vervoer en logistiek metaal en techniek horeca groothandel gezondheids- en welzijnszorg detailhandel industrie bouwnijverheid agragische sector Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden 13 FLEXWERK Type werk Het maakt voor de algemene tevredenheid weinig verschil uit welk type werk de uitzendkracht doet. De algemene tevredenheid zit allemaal rond het gemiddelde van 7. Kijken we naar de verschillende aspecten van het werk, dan blijkt dat er wel enige verschillen zijn. Zo zijn uitzendkrachten die managementwerk of algemeen leidinggevend werk doen minder tevreden over de eigen leidinggevenden: die krijgen een rapportcijfer 5. De werkdruk en de variatie in het werk krijgen allebei van de leidinggevende uitzendkrachten een 6-; dat is duidelijk lager dan uitzendkrachten die andere typen van uitzendwerk doen. Productiewerkers, technisch productiewerkers en administratief werkers zijn meer tevreden over de collega s op de werkvloer dan anderen. Uitzendkrachten in gespecialiseerde technische functies zijn meer tevreden over opleidingsmogelijkheden en de inhoud van het werk, dan uitzendkrachten met ander type werk. Uitzendkrachten in commerciële functies zijn vooral tevreden over de collega s op de werkvloer, maar zeker ook over de leidinggevenden, de werkdruk en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Mannen en vrouwen De algemene tevredenheid over het werk als uitzendkracht verschilt nauwelijks tussen mannen en vrouwen. Ook ten aanzien van de verschillende aspecten van uitzendwerk zijn er geen noemenswaardige verschillen. Leeftijd en tevredenheid Jonge uitzendkrachten tot 25 jaar en oudere uitzendkrachten vanaf 55 jaar zijn iets meer algemeen tevreden dan uitzendkrachten in andere leeftijdsgroepen. Zij geven op de meeste aspecten een net iets hoger rapportcijfer dan andere leeftijdsgroepen. (zie grafiek 2.4) 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

14 GRAFIEK 2.4 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE jaar jaar jaar jaar Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Verschillen in opleidingsniveau en tevredenheid Uitzendkrachten die alleen basisonderwijs hebben gehad, geven een wat hoger rapportcijfer over de algemene tevredenheid dan uitzendkrachten die een ander opleidingsniveau hebben. Zij zijn met name tevredener over de collega s op de werkvloer, het kunnen leren tijdens en van het werk, de opleidingsmogelijkheden en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Uitzendkrachten met een havo/vwo, hbo of wo-diploma zijn minder tevreden over het kunnen leren van en tijdens het werk dan uitzendkrachten die een ander opleidingsniveau hebben. Verder zien we dat wo-uitzendkrachten bovengemiddeld tevreden zijn met de variatie op het werk en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. GRAFIEK 2.5 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID NAAR OPLEIDINGSNIVEAU Veiligheid en gezondheid hbo/wo Opleidingsmogelijkheden havo/vwo Leren tijdens en van het werk mbo Mijn leidinggevende vmbo Collega s op de werkvloer basisonderwijs Inhoud van de werkzaamheden ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 Maakt de gezinssituatie iets uit? De gezinssituatie maakt weinig uit voor de algemene tevredenheid over uitzendwerk. Uitzendkrachten die in een meerpersoonshuishouden zoals een studentenhuis wonen, zijn wat minder tevreden over het leren van en tijdens het werk en over de variatie in het werk, dan andere groepen. Ook alleenstaanden met thuiswonende kinderen zijn minder tevreden over het leren van en tijdens het werk. Voor het overige zijn er weinig verschillen. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden 14 ONDERZOEKSRAPPORT Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden Verschillen per provincie In Friesland, Drenthe, Noord-Holland en in Limburg zijn de uitzendkrachten het meest tevreden. In Friesland en Limburg zijn de uitzendkrachten wat meer tevreden over de variatie in het werk en de communicatie met het uitzendbureau. In Limburg is men meer tevreden over de werkdruk dan in andere provincies. De uitzendkrachten in Utrecht en Noord-Brabant zijn het minst tevreden. Opvallend is dat de uitzendkrachten van Noord-Brabant nog ontevredener zijn over de opleidingsmogelijkheden die ze krijgen dan uitzendkrachten in andere provincies. In grafiek 2.6 presenteren we de algemene rapportcijfers per provincie. Het aantal respondenten uit Zeeland was te klein om hier op te nemen. NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

15 GRAFIEK 2.6 GEMIDDELDE OVER ALGEMENE TEVREDENHEID VAN UITZENDKRACHTEN NAAR PROVINCIE Utrecht Drenthe Zuid-Holland Noord-Holland Noord-Brabant Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel Gelderland TEVREDENHEID MET REGELINGEN IN ARBEIDSCONTRACT Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk In het arbeidscontract tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau is altijd een aantal regelingen opgenomen. We hebben aan de uitzendkrachten gevraagd of ze daarover tevreden zijn of niet. Ze geven aan het meest tevreden te zijn over de vakantie- en verlofregelingen, het salaris en de toelagen. Het minst tevreden zijn ze over scholing en opleidingsmogelijkheden. Zie onderstaande figuren. GRAFIEK 2.7 TEVREDENHEID OVER VAKANTIE- EN VERLOFREGELINGEN Veiligheid en gezondheid weet niet Opleidingsmogelijkheden heel tevreden Leren tijdens en van het werk tevreden Mijn leidinggevende neutraal Collega s op de werkvloer ontevreden Inhoud van de werkzaamheden heel ontevreden 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8, % Iets meer dan de helft van de uitzendkrachten is tevreden over de vakantie- en verlofregeling, terwijl nog eens 29% neutraal hiertegenover staat. Slechts 11% is ontevreden over de vakantieen verlofregeling. 15 Arbeidstijden FLEXWERK Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Variatie van het werk Bijna tweederde van de uitzendkrachten is tevreden over hun rechtspositie. Een even grote groep staat hier neutraal tegenover. Circa 22% van de uitzendkrachten is ontevreden op dit punt. Zie grafiek 2.8. DOET ER TOE!

16 GRAFIEK 2.8 TEVREDENHEID OVER DE RECHTSPOSITIE (HET AANTAL VOOR EEN BEPAALDE TIJD CONTRACTEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEBODEN) weet niet heel tevreden tevreden neutraal ontevreden heel ontevreden % Bijna eenderde van de uitzendkrachten antwoordt neutraal als het gaat om hun tevredenheid over het salaris en de toelagen. Daarnaast is nog eens 41% wel tevreden hierover. Grafiek 2.9 geeft een overzicht. GRAFIEK 2.9 TEVREDENHEID OVER SALARIS EN TOELAGEN Communicatie met en behandeling weet niet door uitzendbureau heel tevreden Arbeidstijden tevreden Variatie van het werk neutraal Werkdruk ontevreden Veiligheid en gezondheid heel ontevreden Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk % Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden Uitzendkrachten zijn minder tevreden over scholing en opleidingsmogelijkheden. Dat komt ook omdat relatief veel uitzendkrachten hier neutraal (35%) tegenover staan of het niet weten (21%). Van alle geënquêteerde uitzendkrachten is 17% tevreden en 27% ontevreden over scholing en opleidingsmogelijkheden. 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 GRAFIEK 2.10 TEVREDENHEID OVER SCHOLING EN OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN Communicatie met en behandeling door uitzendbureau weet niet heel Arbeidstijden tevreden Variatie van het tevreden werk Werkdruk neutraal Veiligheid en gezondheid ontevreden Opleidingsmogelijkheden heel ontevreden % Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden 16 ONDERZOEKSRAPPORT Communicatie met en behandeling Ook ten aanzien van de pensioenregeling staat een meerderheid neutraal (34%) of weet het niet (23%). Van de overige uitzendkrachten is ongeveer de helft tevreden en de andere helft ontevreden. Zie grafiek ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

17 GRAFIEK 2.11 TEVREDENHEID OVER DE PENSIOENREGELING weet niet heel tevreden tevreden neutraal ontevreden heel ontevreden % Tenslotte hebben we de uitzendkrachten gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn met de regelingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ruim eenderde van de respondenten antwoordt hier neutraal tegenover te staan. Een relatief groot deel weet het niet (19%). Van alle geënquêteerde uitzendkrachten is 26% tevreden en 22% ontevreden over de regelingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid in hun arbeidscontract. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden weet niet Variatie heel van het tevreden werk Werkdruk tevreden Veiligheid en gezondheid neutraal Opleidingsmogelijkheden ontevreden GRAFIEK 2.12 TEVREDENHEID OVER REGELING ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Leren tijdens en heel van ontevreden het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer Inhoud van de werkzaamheden ,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 % Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer 17 FLEXWERK Inhoud van de werkzaamheden 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

18 18 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

19 3. WERKEN MET EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT 3.1 MEESTE UITZENDKRACHTEN VINDEN EEN FLEXIBEL CONTRACT PRETTIG Bijna de helft (46%) van de uitzendkrachten stelt het op prijs te werken met een flexibel arbeidscontract. Nog eens 27% van de uitzendkrachten maakt het niet veel uit dat ze een flexibel contract hebben. Slechts een kwart van de uitzendkrachten stelt het niet op prijs om met een flexibel arbeidscontract te moeten werken. GRAFIEK 3.1 VINDEN UITZENDKRACHTEN EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT PRETTIG? geen antwoord helemaal niet niet neutraal enigszins ja, heel erg % Geen verschillen tussen waardering flexibel contract en opleidingsniveau Nadere analyse maakt duidelijk dat de mate waarin de uitzendkracht een flexibel arbeidscontract op prijs stelt, niet samenhangt met het opleidingsniveau van de uitzendkracht. Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Arbeidstijden Variatie van het werk Werkdruk Veiligheid en gezondheid Opleidingsmogelijkheden Leren tijdens en van het werk Mijn leidinggevende Collega s op de werkvloer 19 FLEXWERK Inhoud van de werkzaamheden Jongeren stellen flexibel contract meer op prijs Dat is wel het geval als het gaat om leeftijd: de groep jongeren (tot 25 jaar) stelt een flexibel contract veel vaker op prijs dan uitzendkrachten vanaf 25 jaar. Van de groep jongeren stelt 61% een flexibel arbeidscontract op prijs. Van de uitzendkrachten van 25 jaar of ouder, stelt 41 tot 47% een flexibel contract op prijs. Waardering flexibel contract en redenen om als uitzendkracht te werken Uitzendkrachten die als uitzendkracht werken om (meer) kans op werk te hebben, geven minder vaak aan een flexibel contract op prijs te stellen. Van de uitzendkrachten die deze reden hebben opgegeven, geeft namelijk 43% aan een flexibel contract op prijs te stellen terwijl van de uitzendkrachten die deze reden niet opgeven, 61% aangeeft een flexibel contract op prijs te stellen. Uitzendkrachten die om het geld uitzendwerk doen, stellen een flexibel contract vaker op prijs: 59% van de uitzendkrachten die om het geld uitzendwerk doet, geeft dit aan terwijl 43% van de uitzendkrachten die deze reden niet hebben opgegeven een flexibel contract op prijs stelt. Tenslotte concluderen we dat ruim tweederde (67%) van de uitzendkrachten die uitzendwerk doet vanwege de vrijheid en flexibiliteit, een flexibel arbeidscontract op prijs stelt, terwijl 36% van de uitzendkrachten die deze reden niet heeft aangegeven, een flexibel contract op prijs stelt. 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 DOET ER TOE!

20 Werkdruk 3.2 VAST CONTRACT GEEFT RUST EN ZEKERHEID Uitzendkrachten die hebben aangeven het niet op prijs te stellen te moeten werken met een flexibel arbeidscontract, is doorgevraagd naar achterliggende redenen. Verreweg de meeste uitzendkrachten die het niet op prijs stellen om met een flexibel arbeidscontract te moeten werken (dit is dus 24% van alle uitzendkrachten die hebben deelgenomen aan de enquête), geven aan liever een vast contract te hebben met name voor de rust en zekerheid. Dit geldt voor ruim 83% van de uitzendkrachten die liever een vast contract heeft. Voor 32% van deze groep geldt (tevens) dat ze een vast contract willen om een hypotheek te kunnen afsluiten; 40% (van die 24%) antwoordt om mijn pensioen veilig te stellen en 25% omdat ze menen in een vast dienstverband meer te verdienen 1. Deze groepen zijn te klein om verantwoorde uitspraken naar achtergrondkenmerken van de uitzendkrachten te kunnen doen. Paragraaf 3.1 en 3.2 zijn hieronder gevisualiseerd in grafiek 3.2A en 3.2B. Grafiek 3.2B is een uitwerking van de 24% uitzendkrachten die een flexibel arbeidscontract niet prettig vindt GRAFIEK 3.2a PERCENTAGE UITZENDKRACHTEN DAT EEN FLEXIBEL ARBEIDSCONTRACT WEL/NIET PRETTIG VINDT 27% 46% MAAKT NIET UIT 24% FLEXCONTRACT IS NIET PRETTIG FLEXCONTRACT IS PRETTIG GRAFIEK 3.2b REDENEN WAAROM EEN FLEXIBEL CONTRACT NIET PRETTIG IS vanwege het salaris vanwege een hypotheek vanwege mijn pensioen vanwege de rust en zekerheid 21% 5% % 49% 1 Overigens geldt dat uitzendkrachten die hebben aangegeven een flexibel contract wél prettig te vinden, ook kunnen vinden dat het onprettig is dat het bijvoorbeeld lastiger is om een hypotheek te krijgen of om het pensioen veilig te stellen.. 25% 20 Arbeidstijden ONDERZOEKSRAPPORT Communicatie met en behandeling door uitzendbureau Variatie van het werk NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

21 3.3 WAAROM UITZENDWERK? Uit de antwoorden van de uitzendkrachten op de vraag waarom ze uitzendwerk doen, blijkt dat flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte. De meeste uitzendkrachten geven aan dat uitzendwerk hen de mogelijkheid geeft weer werk te hebben na het verliezen van een vaste baan wegens ontslag, reorganisatie of faillissement. Een derde van de uitzendkrachten werkt als uitzendkracht om een vaste baan te vinden. Tegelijkertijd is het voor 25% van de uitzendkrachten een makkelijke manier om werk te vinden. Circa 30% antwoordt dat ze geen andere keus hadden. Ook dit laatste bewijst het maatschappelijk nut van de branche: mensen die geen mogelijkheid vonden om aan werk te komen, is het wel gelukt via de uitzendbranche. De volgende grafiek geeft aan hoe uitzendkrachten hebben geantwoord op de vraag waarom men op dit moment als uitzendkracht werkt. GRAFIEK 3.3 REDENEN OM ALS UITZENDKRACHT TE WERKEN anders vanwege het salaris variatie in het werk makkelijke manier om werk te vinden vanwege mijn leeftijd past bij mijn manier van leven om inkomen aan te vullen goede doorgroeimogelijkheden vinden van een vaste baan ik had geen andere keuze mogelijkheden voor training en opleiding verkrijgen van werkervaring vanwege de goede balans tussen werk en prive vanwege de vrijheid % GENOEMD Redenen om als uitzendkracht te werken verschillen niet per opleidingsniveau We hebben gekeken of uitzendkrachten zonder startkwalificatie andere redenen hebben om als uitzendkracht te werken, dan uitzendkrachten met een startkwalificatie. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: hoger opgeleiden (met een startkwalificatie) hebben geen andere redenen om als uitzendkracht te werken dan lager opgeleiden (zonder startkwalificatie). 21 FLEXWERK Redenen om als uitzendkracht te werken en leeftijd Ook is nagegaan of oudere uitzendkrachten andere redenen hebben om als uitzendkracht te werken dan jongere uitzendkrachten. Dat is het geval als het gaat om redenen rondom het ontwikkelingsperspectief: jongeren tot 25 jaar werken vaker als uitzendkracht vanwege de verwachte doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden voor training en opleiding, dan uitzendkrachten ouder dan 24 jaar. Daarnaast blijkt dat jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 55 jaar vaker werken als uitzendkracht vanwege het geld dan andere uitzendkrachten. Er zijn geen verschillen tussen leeftijd en andere redenen. In de volgende tabel worden alleen de cijfers gegeven van redenen die verschillen naar leeftijdscategorie. DOET ER TOE!

22 Tabel 3.1 REDENEN OM ALS UITZENDKRACHT TE WERKEN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE Leeftijd Vanwege het ontwikkelingsperspectief Vanwege het geld % 33% % 19% % 22% % 23% 55+ 2% 31% Redenen om als uitzendkracht te werken en tevredenheid Een uitzendkracht werkt om bepaalde redenen als uitzendkracht. De redenen uit grafiek 3.3 hebben we gehercodeerd naar vier categorieën. Vervolgens is nagegaan of deze clusters van redenen tot een hogere of lagere tevredenheid hebben geleid van de uitzendkracht. Diegenen die als uitzendkracht werken om meer kansen op werk te hebben, zijn met name meer tevreden over de inhoud van de werkzaamheden en de communicatie met het uitzendbureau. Uitzendkrachten die werken als uitzendkracht vanwege het ontwikkelingsperspectief zijn meer tevreden over bijna alle aspecten. Uitzendkrachten die werken als uitzendkracht vanwege het geld zijn niet meer of minder tevreden dan uitzendkrachten die deze redenen niet hebben aangegeven. Tenslotte zijn de uitzendkrachten die hebben aangegeven te werken als uitzendkracht vanwege de vrijheid en flexibiliteit tevredener met de inhoud van de werkzaamheden, het leren tijdens en van het werk, de werkdruk, arbeidstijden, de variatie in het werk en de communicatie met het uitzendbureau. 22 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

23 4. OPVATTINGEN EN WENSEN VAN 17% 43% UITZENDKRACHTEN 4.1 STELLINGEN 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) We hebben onze uitzendkrachten zes stellingen voorgelegd. Ze konden aangeven of GOED ze het (8 eens 10) of oneens waren met de stellingen. Men is het t meeste eens met de stelling ik word bij het bedrijf waar ik ben uitgezonden goed gewaardeerd door de vaste medewerkers. Het meest oneens is men met de stelling ik vind dat iemand in vaste dienst bij het bedrijf waar ik ben uitgezonden iets meer moet verdienen dan ik. De volgende taartpunten geven precies aan hoe er op de stellingen is geantwoord. Figuur 17% 4.1 IK KRIJG VOLDOENDE SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN BIJ HET UITZENDBUREAU 43% 35% 24% 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) GOED ONEENS (8 10) NEUTRAAL 12% 29% EENS WEET NIET Figuur 4.2 IK WERK VAAK ONDER MIJN NIVEAU 5% 32% 32% ONEENS NEUTRAAL EENS 31% WEET NIET 23 FLEXWERK DOET ER TOE!

24 Figuur 4.3 MIJN WERK ALS UITZENDKRACHT IS UITDAGEND 17% 2% 24% 43% 38% 40% ONVOLDOENDE ONEENS VOLDOENDE (6 7) NEUTRAAL GOED (8 10) EENS 36% WEET NIET Figuur 4.4 IK WORD BIJ HET BEDRIJF WAAR IK BEN UITGEZONDEN GOED GEWAARDEERD DOOR DE VASTE MEDEWERKERS 17% 43% 9% 4% 19% 40% ONVOLDOENDE VOLDOENDE (6 7) ONEENS GOED (8 10) NEUTRAAL EENS 68% WEET NIET Figuur 4.5 IK VIND DAT IEMAND IN VASTE DIENST BIJ HET BEDRIJF WAAR IK BEN UITGEZONDEN IETS MEER MOET VERDIENEN DAN IK 5% 25% 50% ONEENS NEUTRAAL 21% EENS WEET NIET 24 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN

25 40% GOED (8 10) Figuur 4.6 HET IS TERECHT DAT IEMAND IN VASTE DIENST MAKKELIJKER EEN HYPOTHEEK KAN AFSLUITEN DAN IK 9% 20% 44% ONEENS NEUTRAAL 27% EENS WEET NIET 4.2 SCHOLINGSWENSEN VAN UITZENDKRACHTEN Ruim een kwart (27%) van de uitzendkrachten heeft aangegeven ontevreden te zijn over de scholings- en opleidingsmogelijkheden (zie paragraaf 2.4). Eenderde (35%) van de uitzendkrachten heeft aangegeven onvoldoende scholingsmogelijkheden te krijgen van het uitzendbureau waar hij of zij werkzaam is. Dat betekent dat zo n 8% van de uitzendkrachten vindt onvoldoende scholingsmogelijkheden te krijgen, maar daar niet ontevreden over is. Bijna de helft van de uitzendkrachten die de enquête heeft ingevuld, geeft aan behoefte te hebben aan meer opleidingsmogelijkheden. Uitzendkrachten kunnen dus ook meer scholing willen, zonder er op dit moment ontevreden over te zijn. Een kwart van de uitzendkrachten heeft geen behoefte aan scholing en eveneens een kwart weet het niet. Bijna de helft (48%) van de uitzendkrachten heeft dus behoefte aan meer scholing. Bij deze groep bestaat het meest behoefte aan korte cursussen voor een specifieke functie of voor specifiek werk. Ruim 42% van de uitzendkrachten die meer opleidingsmogelijkheden willen, heeft dit aangegeven. Zo n 21% van deze uitzendkrachten geeft aan behoefte te hebben aan korte bijscholing voor specifieke taken binnen een functie; 16% geeft aan behoefte te hebben aan langere opleidingen voor een vakdiploma mbo en eveneens 16% geeft aan behoefte te hebben aan opleidingen/deelcertificaten hbo/wo. Deze percentages worden in de volgende figuur gevisualiseerd. 25 FLEXWERK DOET ER TOE!

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten

Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten 1 ISBN-nummer: 978-90-79521-02-9 Colofon

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond 2 1.2 Het onderzoek 2 1.3 Dit

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel Leo Lentz Hanneke Molenaar Universiteit Utrecht September 2009 Inhoud Samenvatting Hoofdstuk

Nadere informatie