INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Molens bij Onder de Loupe. 4-5 Molenkaarten van Nederland. 6 Bestuursverkiezing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Molens bij Onder de Loupe. 4-5 Molenkaarten van Nederland. 6 Bestuursverkiezing."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Molens bij Onder de Loupe 4-5 Molenkaarten van Nederland 6 Bestuursverkiezing 7 Puzzel 8-16 Veiling 17 Mededelingen Jubileumcommissie 18 Gevraagd/Aangeboden 19 Doe eens een Gooi puzzel 20 Orderlijst

2 Seizoen 2015/2016 Nummer 6 Februari 2016 Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november Voorzitter - W. Arentshorst Breloftpark TC Noordwijk Secretaris - R.K.J. Hegenbarth Callenburgh plantsoen TP Voorschoten Penningmeester - W.A. Peters Brittenhuis VW Noordwijkerhout Rondzendverkeer - Q.A.M. van den Berg Leidsevaart WD Noordwijkerhout Veilingmeester - J.M.M. Ooms s Gravendamseweg 20A WK Noordwijkerhout Algemene Zaken - J. van der Niet Duinkant NL Noordwijk Webmaster - E.A.R. Bakker 2e Loosterweg CM Hillegom Internet: Lid 215 Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr V ING rekening NL36 INGB ten name van Penningmeester P.V. "Onder de Loupe" Noordwijk. Commissie nalatenschappen: Telefoon Trefpunt:

3 UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van onze vereniging op maandag 8 februari 2016 in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee. Tijdens de bijeenkomst is er een expositie " Molenkaarten van Nederland" in de tentoonstellingsramen. Aanvang bijeenkomst: Zaal open: uur uur Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen en ingekomen stukken. 3. Verslag kascontrole commissie. 4. Jaarverslagen secretaris, penningmeester en rondzendverkeer. 5. Begroting Bestuursverkiezing. 7. Rondvraag. 8. Doe eens een Gooi puzzel. 9. Pauze. 10. Uitslag puzzels. Hotel de Zeeleeuw 11. Verloting. 12. Veiling. 13. Sluiting. Vergaderlokatie Rob Hegenbarth, secretaris. Volgende bijeenkomst: maandag 14 maart

4 Molens bij Onder de Loupe Heel toevallig kreeg ik van één van onze leden een groot aantal briefkaarten in handen, waarvan een aantal molens in de periode 1900 tot Mijn zijn toestemming is er nu op onze jaarvergadering een expositie in de tentoonstellingsramen van deze aantrekkelijke briefkaarten. Zowel de jubileumcommissie op 16 januari als het bestuur op 19 januari heeft haar eerste vergadering van 2016 achter de rug. Van de jubileumcommissie kunt u lezen op blz. 17 van deze PK en van het bestuur hebben we 4 velletjes jaarverslag bijgevoegd zodat u op 8 februari as. goed beslagen ten ijs kunt komen. Deze jaarvergadering kent ook weer een bestuursverkiezing waarbij twee bestuursleden zich herkiesbaar stellen en onze secretaris Rob Hegenbarth vertrekt. Henk Kroon is zo geschrokken van zijn moeilijk decemberpuzzel dat hij weer een "hele makkelijke" heeft gemaakt. Ik had er tenminste geen problemen mee. Harry Nieuwstraten heeft vast weer een interessante Doe eens een Gooi en Wil Peters een mooie verloting. Dan komt als toetje de geweldige veiling van Jeroen. Ik zie u graag tegemoet op maandag 8 februari as. in de grote zaal van het Trefpunt. Willem Arentshorst. Oplossing Doe eens een Gooipuzzel (zie blz. 19) 1 a 2 a 3 b 4 a 5 c 3.

5 Molenkaarten van Nederland In de tentoonstellingsramen een expositie van Molenkaarten van Nederland. 4.

6 5.

7 Bestuursverkiezing Ook dit jaar zijn er drie bestuursleden aftredend en wel Willem Arentshorst, voorzitter, Rob Hegenbarth, secretaris en Jaap van der Niet commissaris Algemene Zaken. Zowel Jaap als Willem stellen zich herkiesbaar, tot groot genoegen van het bestuur. Mochten er tegenkandidaten zijn dan kunnen deze zich opgeven bij het bestuur tot het begin van de jaarvergadering op 8 februari as. Secretaris gezocht Het bestuur. Rob Hegenbarth, onze huidige secretaris, heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende periode en af te treden als secretaris op onze jaarvergadering van 8 februari Gegadigden kunnen zich opgeven bij het bestuur. Jaarstukken 2015 Bij deze Postzegelkoerier ontvangt u de Jaarstukken van Secretaris, Penningmeester en Hoofd Rondzendverkeer. Om de discussie te versnellen verzoekt het bestuur u deze stukken door te nemen en eventuele vragen voor te bereiden Verenigingskraskaarten 2016 Het bestuur. Voor het parkeren tijdens aktiviteiten van onze vereniging heeft de gemeente Noordwijk het fantastische systeem van de verenigingskraskaarten ingevoerd waarbij leden van onze vereniging voor 0,50 drie uur kunnen parkeren. Heeft u nog kaarten 2015 dan kunnen die op 8 februari as. worden omgeruild Het bestuur. 6.

8 KROONPUZZEL Kroon 35 Horizontaal en vertikaal dezelfde woorden invullen. 1. Steenvrucht 2. Naam van een kaartspel 3. Italiaanse benaming van de Heilige Maagd De letters uit de volgende vakjes (in volgorde) geven de oplossing van deze puzzel. Kolom 1-4e letter " 2-6e letter " 3-3e letter " 1-6e letter " 2-7e letter " 1-7e letter " 3-2e letter " 2-3e letter " 1-5e letter Ik wens u veel postzegelplezier. 5 cents boeken Henk Kroon Wist u dat er tijdens onze bijeenkomsten aan de grote ronde tafel achterin de zaal een groot aantal stockboeken liggen waar u voor 5 cent per zegel uit kunt halen? Er zijn dit jaar alweer 5 nieuwe boeken bij gekomen. 7.

9 Veiling 8 februari 2016 PV "Onder de Loupe" Noordwijk Kavel Cat. nrs. Omschrijving Cat. waarde Inzet NEDERLAND 1 5 Koning Willem III 10 cent in paar op briefstukje 32,50 Bod 2 5 idem op brief van Vlaardingen naar Keulen Bod 3 26 idem 25 cent met vol stempel Naarden 3 DEC 85 5,00 Bod Decemberzegels 10 verschillende gebruikt Bod Roltanding 5 R 51 ** Emissie cent 32,00 9,00 6 R 68 ** Emissie cent 90,00 27,00 F 7 R 89 ** Kind ½ cent 50,00 15,00 F Port 8 P 1 Emissie cent met langstempel NES 10,00 F 9 P 1-2 Emissie ,00 Bod Curaçao ** Koningin Wilhelmina 122,50 18,00 F Suriname Prinses Wilhelmina 31,75 Bod Landen binnen Europa 12 België * Koning Albert I Rode Kruis ,00 Bod 13 Berlijn Klokken, klepel onder 50,00 7,00 14 idem W95 ** strip uit postzegelboekje 32,00 5,00 15 B.R.D. 150 * N. Otto 14,00 Bod 16 idem 161 * en 166 Ph. Reiss en J von Liebig 45,00 6,00 17 Bosnië-Hercegovina met tab Europa ,00 24,00 F 18 Cyprus blok 18 ** Europa ,00 90,00 F 19 D.D.R ** Wielrennen 15,00 Bod 20 Deutsches Reich 14 Emissie 1871 ½ Gr. 65,00 6,00 21 idem 813 ** A. Hitler 15,00 Bod 22 idem IX ongetand 1 Reichsmark 1939, niet uitgegeven Bod 23 Engeland SG 69 Queen Victoria 6 d wide-wing margin 140,00 12,00 F 24 idem 70 Queen Victoria 6d 120,00 18,00 F 25 idem 72 Queen Victoria 1/ 260,00 25,00 F 8.

10 9.

11 26 Engeland SG Queen Victoria 4d (81 wide-wing margin) 320,00 30,00 F 27 idem 80 Queen Victoria 4d 102,00 18,00 F 28 idem 90 plate 1 Queen Victoria 1/ 275,00 25,00 F 29 idem 103 plate 5 Queen Victoria 3d wide-wing margin 55,00 6,00 30 idem 139 plate 1 Queen Victoria 2½ d 115,00 15,00 F 31 idem 141 plate 16 Queen Victoria 2½ d op briefstukje 50,00 5,00 32 idem 146 plate 17 Queen Victoria 6d 120,00 18,00 F 33 idem 178 Queen Victoria 2/6 140,00 12,00 F 34 idem O92 Official RH (Royal Household) 175,00 15,00 F 35 Finland 37 Emissie k 13,00 Bod 36 Frankrijk Yvert Emissie en 20 Fr 57,00 5,00 37 Geall. Bezetting Am/Br zone Wielrennen 28,00 Bod 38 Generalgouvernement 1944 Mi I-III niet uitgegeven 1.800,00 15,00 F 39 Kreta Yv. 2-5 * Eng. Bureau Heraklion 70,00 10,00 40 Roemenië Emissie ,00 6,00 41 Spanje ** Emissie ,00 10,00 42 Vatikaan ** Luchtpost ,00 150,00 F 43 idem ** Luchtpost ,00 38,00 F 44 idem ** Luchtpost ,00 80,00 F 45 idem ** Luchtpost ,00 26,00 F 46 Württemberg Dienst Emissie ,00 Bod Landen buiten Europa 47 Bermuda ** Flora/Fauna 43,00 10,00 48 Cocos Islands * Vlinders 20,00 4,00 49 Indonesië 1993 Oerang-Oetangblok t.b.v. Indopex '93 10,00 50 Mauritius SG 56 Queen Victoria 1d 17,00 Bod 51 Terre Australes Yv PA 1 * Terre Adélie 55,00 3,00 Diversen in kleine omslagen 52 België 5 zegels uit TBC serie ,50 Bod 53 British Guiana collectie van 10 zegels gebruikt 60,00 6,00 54 Colonies Françaises (on)gebruikte collectie van 21 zegels 138,00 14,00 F 55 Curaçao 3 Portzegels gestempeld Bod 56 DAP/DAK (on)gebruikte collectie van 28 zegels 75,00 8,00 57 Franse bezetting van Hongarije */ collectie van 9 zegels 80,00 10,00 58 Italië 92R6, 92R8 en 92R11 3 zegels met reclame gebruikt 230,00 14,00 F 59 idem 11 */ Portvrijdom zegels ,00 10,00 60 Japan 5 oudere gestempelde zegels 14,50 Bod 61 Malta gebruikte collectie van 26 klassieke zegels 205,00 20,00 F 62 Saargebied (on)gebruikte collectie van 24 zegels Bod 63 U.S.A. gebruikte collectie van 19 klassieke zegels 320,00 18,00 F 10.

12 11.

13 64 Filatelistisch allerlei 16 stockboeken/albums in verhuisdoos 32,00 Hoezen 65 Albanië 2636 ** Moeder Theresa Europa '96 35,00 7,00 66 Bermuda postfrisse collectie van 51 zegels en 2 blokken 16,00 67 Bosnië-Hercegovina ** 2 velletjes Europa ,00 40,00 68 B.R.D postfrisse collectie 450,00 30,00 69 idem IGA '83 München Vignet met gestempelde serie Bod 70 Burma **/*/ collectie Japanse Bezetting 11 zegels w.o. op brief 30,00 71 idem J106 ** en J 110 ** Japanse Bezetting 2 vellen van 200 stuks 200,00 10,00 72 Bulgarije blok 116 ** Schepen 30,00 7,00 73 Colonies Françaises (on)gebruikte collectie van 20 zegels 455,00 36,00 74 DAK Marocco (on)gebruikte collectie van 27 zegels 310,00 45,00 75 idem Turkije (on)gebruikte collectie van 29 zegels 420,00 60,00 76 D.D.R ongebruikte series 40,00 Bod 77 idem gebruikte restverzameling op bladen Bod 78 Denemarken postfrisse zegels, veel met velrand Bod 79 Deutsches Reich ongebruikte series 59,00 Bod 80 idem blok 4 ** Das Braune Band München Riem 32,00 5,00 81 idem blok 7 * A Hitler 24,00 Bod 82 Ecuador (on)gebruikte collectie van 165 zegels 18,00 83 idem **/*/ collectie van 59 Dierenzegels en 1 blok 10,00 84 Engeland 4 postfrisse postzegelboekjes Bod 85 idem gebruikte series Bod 86 Foröyar Europa postfrisse velletjes 24,00 2,00 87 Franse Koloniën Anjouan en Benin */ collectie van 39 zegels 325,00 35,00 88 idem Alexandrië en Port Said (*)/ collectie van 60 zegels 160,00 15,00 89 idem diverse gebieden */ collectie van 105 zegels Bod 90 idem Iles Wallis et Futuna **/* collectie van 43 zegels 100,00 10,00 91 Geallieerde bezetting Franse Zone */ collectie van 75 zegels 62,00 5,00 92 idem Sovjet Zone 3 ongebruikte series 22,00 Bod 93 Gibraltar 2 postfrisse blokken "from Space" Bod 94 Hongarije blok 28A ** Congres Internationale Brussel ,00 9,00 95 Indonesië **/ blokken 185,00 20,00 96 idem ** 7 blokken Emmitan Philex ,00 7,00 97 Iran gebruikte verzameling op bladen Bod 98 Israël ** in velletje 4,50 Bod 12.

14 13.

15 99 Israël postfrisse collectie van 39 zegels met tab en 6 blokken 53,00 5, Italië 11 zegels met reklame-aanhangsel, vette plakkerresten 1.115,00 25, Joegoslavië postfrisse blokken w.o. Europa 11,00 Bod 102 Macedonië ** Europa 1997 velletjes 160,00 32, Monaco postfrisse Europa blokken 50,00 5, Moldavië ** Europa 1997 velletjes 200,00 40, Montserrat gebruikte collectie van 177 zegels Bod 106 Nauru **/* collectie op 2 stockbladen 250,00 30, Nederland Rode Kruis met stempel Haagse Dierentuin 35,00 5, idem zegels w.o. op briefstukjes 25, idem Bevelschrift van Betaling 1889 met no 21 Bod 110 idem PB 1, 2, 4, 8a-b, 14a, 15a-b en 16a alles postfris 68,00 5, idem 13 postfrisse boekjes tussen 51 en 62 Bod 112 idem 38 gebruikte persoonlijke postzegels w.o. onafgestempeld 7, Ned Indië/New Guinea **/*/ collectie op Schaubekbladen 10, New Zealand poststuk Scott Base Antarctica Bod 115 Oostenrijk/Bosnië Herz A */ collectie 50,00 10, Papua **/*/ collectie van 43 zegels 170,00 25, Portugal Emissie ,00 15, idem Europa 1971 ** serie en ** blokken 77,00 7, Queensland gebruikte collectie van 32 zegels 75,00 Bod 120 Roemenië postfrisse Europa blokken 55,00 16, Rusland en gebieden */ collectie van 22 zegels Bod 122 Servische Republiek ** Europa 1998 velletjes 130,00 26, idem ** Europa 1999 velletjes 1.100,00 220, Suriname 2 postfrisse postzegelboekjes Bod 125 Terre Australes 29 ** zegels met hoekblokken etc. op 2 stockbladen 28, Territory of New Guinea */ collectie van 44 zegels 260,00 30, U.S.A. postfrisse collectie van blokken van 4 etc. op 4 stockbladen 200,00 20, Vogels 5 ** series Grenadines of St. Vincent 25,00 6, IJsland blok 10, 11 en 12 gebruikt 27,00 3, Zwitserland 1989 Kerstwens met gestempeld blokje van 4 Bod Kleine stockboeken 131 Rusland gebruikte verzameling Bod Grote stockboeken 132 D.D.R. gebruikte verzameling 3, Engeland begin gebruikte verzameling Bod 134 idem begin gebruikte verzameling 5,00 14.

16 135 Engeland gebruikt engros verzameling met iets Kanaaleilanden 5, Frankrijk gebruikte verzameling Bod 137 Nederland postfrisse velletjes 340,00 25, idem **/ verzameling met Euro's (nom. 4,19) in 2 stockboeken 7, Ned. Indië, Nw Guinea, Indonesië **/*/ verzameling 5, Overzeese Gebiedsdelen gebruikte verzameling 3, Rusland/USSR (on)gebruikte verzameling 12, Sport gebruikte verzameling 3, Vogels postfrisse verzameling met veel series 75, Wereld div. landen met alleen velletjes Bod 145 idem div. landen w.o. Berlijn gebruikte verzameling in 2 stockboeken 4, idem div. landen w.o. Denemarken gebruikte verzameling Bod 147 idem div. landen w.o. Duitsland gebruikte verzameling 3, idem div. landen w.o. Polen gebruikte verzameling 2, idem div. landen w.o. Saargebiet gebruikte verzameling 3, idem div. landen w.o. U.S.A. gebruikte verzameling in 32 blz stockboek 6, Zweden begin gebruikt engros verzameling 5,00 Albums 152 B.R.D merendeels postfrisse verz. in Leuchtturm album 1.100,00 75, idem gebruikte verzameling in ordner 3, Denemarken */ verzameling in DAVO album 12, Duitsland **/* verzameling in Briefmarken von Europa klemband 5, Haïti gebruikte verzameling in DAVO-Kosmos album 10, Indonesië vrijwel geheel ** verz. met veel Port in DAVO album 5, Nederland */ verzameling met LP, dienst en Port in Holland album w.o. 1-6 en Legioenblokken; veel zegels vastgeplakt 50, idem 178 FDC's tussen E414 en E550 in DAVO album 50, idem frankeergeldige PZM, nominaal 146,87; specificatie bij kavel 110, Pausreizen 125 poststukken 12, Rep. Suriname postfrisse verzameling in DAVO album 10, Vogels 31 FDC's in speciaal album 5, Zweden **/*/ verzameling in DAVO album 15,00 Diversen 165 Geallieerde bezetting 11 brieven met zegels , idem 25 brieven met Bautenzegels 20, Nederland frankeergeldig 14,01; specificatie bij kavel 10,00 15.

17 168 Nederland 10 oude poststukken 8, idem 26 oude poststukken w.o. gekleurde briefkaarten Bod 170 Nederland/Duitsland poststukken i.v.m. teruggave gebied aan Duitsland 3, Zweden postfris in originele zakjes 5, Blauw versterkt stockboek 32 blz witte bladen 5,00 Dozen 173 Australië onafgeweekt grootformaatzegels Bod 174 Cinderella's Kerst en Julen zegels 4, D.D.R restant verzameling in Borek album en op bladen 6, Duitsland afgeweekt Bod 177 Filatelistisch allerlei w.o. album, stockboeken, jaarsets etc. Bod 178 idem w.o. afgeweekt Bod 179 idem w.o. albums, stockboeken etc. 5, Indonesië ongebruikte verzameling op bladen 5, Nederland onafgeweekt met veel eurozegels Bod 182 idem postfrisse nieuwtjes Bod 183 idem afgeweekt w.o. postfrisse zegels 5, idem onafgeweekt met eurozegels w.o. onafgestempeld 11, idem ** in SAFE albums + SAFE album met enige zegels en supplementen tot 2001 in verhuisdoos 25, Nederlandse Antillen 57 FDC's tussen E101 en E177 3, Poststukken 150 stuks w.o. Finland 3, Zweden 17 postfrisse postzegelboekjes 3, Wereld onafgeweekt w.o. Scandinavië Bod 190 idem afgeweekt 3, idem 3 pond postzegels afgeweekt in beplakte doos 3, idem afgeweekt los of in zakjes 5, idem onafgeweekt, veel grootformaatzegels 5, idem afgeweekt in 4 doosjes 6, idem gebruikte verzameling in 6 stockboeken 6, idem gebruikte verzameling in 6 stockboeken 10, idem gebruikte verzameling in 5 stockboeken 10, idem gebruikte verzameling in 5 stockboeken 15, idem gebruikte verzameling in 9 stockboeken 25, Filatelistisch allerlei in verhuisdoos; opbrengst voor de club Bod Einde van de Veiling 16.

18 PV Onder de Loupe Noordwijk 65 jaar! In 1951 werd onze vereniging opgericht dus in 2016 vieren wij ons 65 jarig bestaan. Hoogtepunt voor velen zal onze boottocht zijn die op zaterdag 21 mei 2016 plaats zal vinden met De jubileumcommissie bestaande uit Willem Arentshorst, Jos van den Burg, André van der Meer, Wil Peters en Marcel van der Zalm, is op 16 januari jl. bijeengekomen om de aktiviteiten door te nemen. Voor onze boottocht komt er in de Postzegelkoerier van maart een aanmeldingsformulier; ook de opstapplaats Leiderdorp zorgt voor een zorgvuldige afstemming over wie er rijdt en wie er meerijdt. In september as. hebben we de heer van Noordwijk uit Puttershoek bereid gevonden om een lezing te geven over zijn verzamelgebied en dat is natuurlijk Noordwijk. Tenslotte willen we in december onze vergaderavond een jubileumtintje geven in de vorm van een cadeau voor de leden en een spetterende verloting. De Jubileumcommissie Korenmolen bij Oudewater 17.

19 Gevraagd - Aangeboden Gevraagd: Postzegels-ansichtkaarten voor Kerk in Aktie, alles is welkom. Marcel van der Zalm, Boekhorstlaan 190, 2215 BL Voorhout. Tel: Strafportzegels van Engeland tussen 1914 en 1969 Mw Atie de Wit; Ansichtkaarten Vogels van P Sluis Ben van Aken Tel: of voorbeeld Rolzegels, boekjes en veldelen met velranden (**/*/ ) van de cijferserie Crouwel (NVPH ) en van Krimpen (NVPH ) Jacques Blom of Aangeboden: I.v.m. het nieuwe tarief per Jan ( 0,73): 50 postzegels voor 30,00 Willem Arentshorst of Wilt u ook iets vragen/aanbieden? Een mailtje naar is voldoende. De Voorschotense Postzegelhandel Wij vragen u of u via vph-wph.nl of telefoon wilt melden welke gebieden wij op maandag 8 februari 2016 mee naar Noordwijk zullen nemen. Wij zien uw berichten graag tegemoet. Ina en Cor Verlooij. 18.

20 DOE EENS EEN GOOI PUZZEL Vulkanen Vulkanen zien er vaak uit als flinke bergen. Soms stroomt er vuur of lava uit. Op de top van de vulkaan is een gat, de krater, en daar komt lava uit bij een uitbarsting. Vulkanen kunnen er ook heel anders uitzien: als gewone scheuren in de grond of als ronde meertjes met helder water. Eigenlijk is een vulkaan alleen maar een gat of een scheur in de grond, waar gloeiend vloeibaar gas en gesteente uitkomt. 1. Als een vulkaan uitbarst, borrelt en vliegt er vanuit de krater van alles a. Magma omhoog: lava, gloeiende stenen en gloeiende gassen. Wanneer b. Lapilli de lava nog binnenin de vulkaan zit, dus nog vloeibaar is, heet het c. Puim 2. As en kleinere steentjes vliegen bij een uitbarsting hoog de lucht in. a. Erg vruchtbaar Vulkaanas is. b. Onvruchtbaar c. Geen verschil 3. Uit werkende vulkanen komt vaak nog lava omhoog. Slapende vulkanen houden zich al jaren of soms wel eeuwenlang rustig. Vulkanen die in de ons bekende geschiedenis nog geen uitbarsting hebben gehad noemen we a. Lege vulkanen b. Uitgebluste vulkanen c. Luie vulkanen Vesuvius 4. De beroemdste uitbarsting aller tijden is waarschijnlijk die a. Herculaneum en van de vulkaan Vesuvius bij Napels in het jaar 79 na Chr. Pompeï De bewoners van de twee Romeinse steden werden b. Herculaneum en volledig verrast door de plotselinge uitbarsting. Syracuse Welke steden waren dat? c. Herculaneum en Messina 5. Eén van de ergste vulkaanrampen van de 20e eeuw was op 8 mei 1902 op een Caribisch eiland. De meeste inwoners van Sint Pierre besteedden geen aandacht aan de Pelee, de vulkaan die hoog boven de stad uitsteeg. Om 8 uur 's ochtends kwam plotseling de uitbarsting. Het schilderachtige havenstadje werd met al zijn inwoners overspoeld. Hoe heet dit Caribisch eiland? Oplossing: pagina a. Grenada b. Montserrat c. Martinique

21 Orderlijst voor de veiling van PV "Onder de Loupe" Noordwijk van 8 februari Opdracht: Ondergetekende geeft veilingmeester J.M.M. Ooms opdracht voor hem te trachten, zo billijk mogelijk, doch hoogstens tegen de aangegeven limietprijzen de hieronder genoemde kavels te kopen. Ingevolge de verkoopvoorwaarden wordt de toeslagprijs verhoogd met 5% veilingprovisie. Naam: Adres: PC en Plaats:... Kavel: Bod: Kavel: Bod: In te zenden aan: De Veilingcommissie van PV "Onder de Loupe" Noordwijk p/a Breloftpark TC Noordwijk Handtekening: 20.

22

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Colofon. Uitnodiging. Alweer de laatste keer. WO II op postzegels. 43e Grote Veiling. Gevraagd/aangeboden. Doe eens een Gooi puzzel

INHOUDSOPGAVE. Colofon. Uitnodiging. Alweer de laatste keer. WO II op postzegels. 43e Grote Veiling. Gevraagd/aangeboden. Doe eens een Gooi puzzel INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Alweer de laatste keer 4 WO II op postzegels 5 43e Grote Veiling 6-7 Puzzel 8-17 Veiling 18 Gevraagd/aangeboden 19 Doe eens een Gooi puzzel 20 Orderlijst veiling

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Jaarvergadering. 4-5 Expositie Papua New Guinea. 6 Bestuursverkiezing e.a. 7 Puzzel.

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Jaarvergadering. 4-5 Expositie Papua New Guinea. 6 Bestuursverkiezing e.a. 7 Puzzel. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Jaarvergadering 4-5 Expositie Papua New Guinea 6 Bestuursverkiezing e.a. 7 Puzzel 8-16 Veiling 17 I.M. Mw Nel van Went 18 Gevraagd/aangeboden 19 Doe eens een Gooi

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Parkeerprobleem opgelost! 4 Nederlandse Perfins. 5 Postzegel van Zolder. 6-7 Puzzel.

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Parkeerprobleem opgelost! 4 Nederlandse Perfins. 5 Postzegel van Zolder. 6-7 Puzzel. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Parkeerprobleem opgelost! 4 Nederlandse Perfins 5 Postzegel van Zolder 6-7 Puzzel 8-17 Veiling 18 Gevraagd/aangeboden 19 Doe eens een Gooi puzzel 20 Orderlijst veiling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Welkom 2015

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Welkom 2015 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Welkom 2015 INHOUDSOPGAVE 4 Videopresentatie: De Duitse Cultuur, van Barok tot Expressionisme 5-7 Expositie: Karel de Grote (748-814) 8-15 Veiling 16-17 Puzzel 18 Gevraagd/aangeboden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 We beginnen weer. 4-5 Klassiek Bulgarije op postzegels. 6 Puzzel. 7 2e Webmaster gezocht.

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 We beginnen weer. 4-5 Klassiek Bulgarije op postzegels. 6 Puzzel. 7 2e Webmaster gezocht. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 We beginnen weer 4-5 Klassiek Bulgarije op postzegels 6 Puzzel 7 2e Webmaster gezocht 8-16 Veiling 17 Contributie 2015 18 Gevraagd/aangeboden 19 Doe eens een Gooi

Nadere informatie

Seizoen 2012/2013 Nummer 3 November 2012. Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951.

Seizoen 2012/2013 Nummer 3 November 2012. Postzegelvereniging ONDER DE LOUPE NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. Seizoen 2012/2013 Nummer 3 November 2012. Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. Voorzitter - W. Arentshorst voorzitter@onderdeloupe.nl Breloftpark 17 06-222 44 752

Nadere informatie

Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951.

Postzegelvereniging ONDER DE LOUPE NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. Voorzitter - W. Arentshorst voorzitter@onderdeloupe.nl Breloftpark 17 06-222 44 752 2201 TC Noordwijk Secretaris - R.K.J. Hegenbarth

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Rob van Lingen voor de eerste keer in de Postzegelkoerier oktober 1981

INHOUDSOPGAVE Rob van Lingen voor de eerste keer in de Postzegelkoerier oktober 1981 INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Einde van een tijdperk 4 Anders dan Anderen 5 Kroningsgulden 6 Puzzel 7. 44e Grote Veiling 8-14 Veiling 15-18 Rob en Jennie van Lingen 19 Doe eens een Gooi puzzel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Preview. 4-5 Expositie Europa CEPT. 6 Cultureel Erfgoed van Frankrijk. 7 Puzzel.

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Preview. 4-5 Expositie Europa CEPT. 6 Cultureel Erfgoed van Frankrijk. 7 Puzzel. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Preview 4-5 Expositie Europa CEPT 6 Cultureel Erfgoed van Frankrijk 7 Puzzel 8-16 Veiling 17 Gevraagd/Aangeboden 18 45e Grote Veiling 19 Doe eens een Gooi puzzel

Nadere informatie

Seizoen 2014/2015 Nummer 2 Oktober 2014 Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951.

Seizoen 2014/2015 Nummer 2 Oktober 2014 Postzegelvereniging ONDER DE LOUPE NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Oktober altijd een drukke maand 4-5 Beamerpresentatie Noorwegen 6 Expositie Molens op Postzegels 7 Puzzel 8-17 Veiling 18 44e Grote Veiling 19 Doe eens een Gooi

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Pinnen nu definitief. 4 Even voorstellen. 5 Verantwoording 44e Grote Veiling.

INHOUDSOPGAVE. 1 Colofon. 2 Uitnodiging. 3 Pinnen nu definitief. 4 Even voorstellen. 5 Verantwoording 44e Grote Veiling. INHOUDSOPGAVE 1 Colofon 2 Uitnodiging 3 Pinnen nu definitief 4 Even voorstellen 5 Verantwoording 44e Grote Veiling 6-7 Puzzel 8-16 1 Euro veiling 17 Terugblik 44e Grote Veiling 18 Gevraagd/aangeboden 19

Nadere informatie

Veiling van maandag 4 januari 2016

Veiling van maandag 4 januari 2016 Veiling van maandag 4 januari 2016 Veil. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Inzet Nr. Waarde 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,00 2F Nederland N-2014 166-168

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11.

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11. Nederland 1600 Nederland jaarcollecties 2001 t/m 2010 (allen 3x) Nominaal ca. 13,- 0 1601 Doos Nederland postfris 1998-2010 deels in Davo de luxe-album en deels in jaarcollecties PTT (2006 t/m 2010.) Tevens

Nadere informatie

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Album Nederlandse munten, met zilver 60,00 2 Verenigde Naties, 3 solid bronze vredesmedailles 10,00 3 Capitulatie van Japan, bronzen herdenkingspenning 1970 8,00

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 20 Nederland 1959-2010. Collectie postfris, met div. extra s, in 7 Davo albums. Hoog nominaal gedeelte! 3 21 Verhuisdoos Nederland vanaf 1872 in 16 albums/insteekboeken wo. collecties, voorraadboeken

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 2200 Verzameling plaatfouten 1852-1999 in 20 ringbanden postfris/(on)gebruikt met specificatie in band I en per band een algemeen index. Zeer hoge cat. waarde. 900 2201 Verhuisdoos met 8 FDC

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland Albanië 700 Albanië 1913-0 in insteekboek. Aardig gevulde startcollectie postfris/(on)gebruikt wo. wat misperforaties. 701 Antarctica Antarctica 1957-1995 in Davo de luxe-album. Collectie postfris met

Nadere informatie

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF KAVELLIJST muntenveiling april 2015 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.pr Inz.pr Opbr 1 Ceylon Div 1963 7 Munten oa 1 Rupee BOD 2 Wereld FR/ZFR Zakje met 10 munten BOD 3 Wereld FR Zakje met 6 munten

Nadere informatie

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 201 10138 3599 Geall.Bezett. Zgl.nrs 212/227 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 202 10137 - - Zgl.nrs 182/197 (Russ.bez.zone) 20,00 O 2,50 203 10136 - - Zgl.nrs 200/208 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 204 10134

Nadere informatie

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00 1 Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 2 18 XX 600,00 60,00 3 19 XX 60,00 2,60 4 X 19 / 29 O 315,00 40,00 5 X 45C - Pr Ex met

Nadere informatie

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 1 1 in paar, stempel Dordrecht o 200,00 35,00 2 2 in paar, stempel Venlo o 180,00 30,00 3 3 lichtoranje, met Amersfoort franco halfrond, schaars stempel o 170,00

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Catalogus Omschrijving **/*/0 cat.w. inzet nrs NVPH Nederland

Catalogus Omschrijving **/*/0 cat.w. inzet nrs NVPH Nederland Catalogus Omschrijving **/*/0 cat.w. inzet nrs NVPH Nederland 1. 1+2 Koning Willem III 0 80,00 20,00 2. 3. Koning Willem III 0 170,00 40,00 3. 4+5 Koning Willem III 0 30,00 7,50 4. 6. Koning Willem III

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 3 mei 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Kabouters en paddenstoelen

Kabouters en paddenstoelen 15e jaargang nº 17 december 2008 PS is een nieuwsbrief van Uitgeverij DAVO PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse vakhandel-filatelie. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunt u richten aan de redactie:

Nadere informatie

k 119 k 128 k 138 k 142

k 119 k 128 k 138 k 142 51 Nederland GB 255 BOD 52 Nederland PF 379A BOD 53 Nederland PF 453 BOD 54 Nederland PF 460-468 BOD 55 Nederland PF 515-517 BOD 56 Nederland PF 575 F BOD 57 Nederland PF 582 BOD 58 Nederland PF 602-606

Nadere informatie

PS: nummer 5 PS nº 5 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse supplement Nederland en

PS: nummer 5 PS nº 5 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse supplement Nederland en 4e jaargang nr. 5 januari 1997 PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunt U richten aan de redaktie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Veiling van maandag 1 februari 2016

Veiling van maandag 1 februari 2016 Veiling van maandag 1 februari 2016 Veiling Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Inzet nummer Waarde 291F Nederland N-2014 PV 1 Postpakket verrekenzegel O 4,50 1,00

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1406 1409 Åland 1400 Aland 1984-7. Collectie postfris in Safe dual album. Albanië 1401 Handelaren-verkoopboek met veel postfris met veel beter materiaal van o.a. Albanië en Roemenië op Safe-kaartjes in

Nadere informatie

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. "Onstwedde" 2,00 6,00

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. Onstwedde 2,00 6,00 1 Ned. 1 pracht exemplaar met vier zeer brede randen 4 13,50 2 Ned. 1 ongebruikt, zonder gom, zeer breedrandig 250,00 30,00 3 Ned. 2 4 zeer brede randen, miniem vouwtje, mooi alb. 3 7,00 4 Ned. 3 gestempeld,

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1509 Åland 1500 Divers nieuw postfris Åland, Faroer en Duitsland in dik insteekboek 125 1501 Verzameling Åland 1984-3 postfris in ringband wb. extra Gutterpairs vanaf 1989, tevens wat gebruikte automaatstroken

Nadere informatie

OBP Belgie Belgie 1849 nr 1 en 2 in diverse kleur variaties nr 1 5x, nr 2 6x o 810 100,00 188

OBP Belgie Belgie 1849 nr 1 en 2 in diverse kleur variaties nr 1 5x, nr 2 6x o 810 100,00 188 MUNTEN en papiergeld M9 Biljet van fl. 10,00 7,00 M14 Eerste slag Eurolanden, 15 x, in luxe kistje 200,00 Diverse herdenkingsmunten Munten en penningen in doosjes M24 20 euro medaille 1998, Zweden 20,00

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 4 september 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 12 nr. 3 mei 2012 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Contact september 2014

Contact september 2014 inleiding Ondanks de warmte en bijbehorend vakantiegevoel zit ik hier het een en ander te pennen voor het komende postzegelseizoen 2014/2015. Als over ongeveer drie weken bij u, ons - dit blad bij u in

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 12 nr. 2 maart 2012 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. 2201 TC Noordwijk. Callenburgh plantsoen 13 2253 TP Voorschoten

Postzegelvereniging ONDER DE LOUPE NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. 2201 TC Noordwijk. Callenburgh plantsoen 13 2253 TP Voorschoten Seizoen 2012/2013 Nummer 8 April 2013. Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK Opgericht 30 november 1951. Voorzitter Secretaris Penningmeester - W. Arentshorst Breloftpark 17 2201 TC Noordwijk

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

www.davo.nl 2005: DAVO 60 jaar! PS: nummer 13 Winnaars de 5 mooiste Nieuwe Thema-boeken

www.davo.nl 2005: DAVO 60 jaar! PS: nummer 13 Winnaars de 5 mooiste Nieuwe Thema-boeken 11e jaargang nº 13 december 2004 PS is een nieuwsbrief van Uitgeverij DAVO PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse vakhandel-filatelie. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunt u richten aan de redactie:

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00

Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00 Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00 30,00 603 NL, nrs. 141/43 * 17,00 3,00 604 NL, nrs.

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

De eerste postzegel van Monaco werd uitgegeven in 1885 met daarop een afbeelding van Charles III Grimaldi, de eerste regent van Monaco.

De eerste postzegel van Monaco werd uitgegeven in 1885 met daarop een afbeelding van Charles III Grimaldi, de eerste regent van Monaco. 13e jaargang nº 15 november 2006 PS: nummer 15 PS nº 15 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse DAVO supplement Nederland en is los verkrijgbaar bij de vakhandelfilatelie. Het bevat informatie over het

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 13 nr. 2 maart 2013 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

PPRC, 14 2015 16, 1444 HV

PPRC, 14 2015 16, 1444 HV Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 Wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend. Kijkdag 14 maart 2015 vanaf 10:00; aanvang veiling ± 13:00-13.15 uur Veilingvoorwaarden: voor alle gekochte kavels

Nadere informatie

Van Gogh Museum/Vincent van Gogh Stichting Amsterdam

Van Gogh Museum/Vincent van Gogh Stichting Amsterdam PS: nummer 11 PS nº 11 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse DAVO supplement Nederland en is los verkrijgbaar bij de vakhandelfilatelie. Het bevat informatie over het DAVO supplement Nederland 2002,

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Nederlandse omnibus-series

Nederlandse omnibus-series Nederlandse omnibus-series Het Britse koningshuis heeft dit jaar twee memorabele gebeurtenissen meegemaakt. Allereerst de dood van Koningin-moeder Elizabeth, die op 101-jarige leeftijd overleed. Daarnaast

Nadere informatie

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT. Jaargang 15 nr. 3 mei 2015

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT. Jaargang 15 nr. 3 mei 2015 VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT O Jaargang 15 nr. 3 mei 2015 Voorzitter: Vacant Secretaris: Penningmeester: Veilingen: Beurzen: W van Veggel Botter 119-2991 PE - Barendrecht 0180-61 09

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Waar liggen nog kansen en wensen.

Waar liggen nog kansen en wensen. Waar liggen nog kansen en wensen. Het bestuur is al even aan het nadenken hoe we meer leden naar de bijeenkomsten kunnen krijgen. U heeft het zelf al wel gemerkt, er komen wat minder leden door leeftijd

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart?

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart? N O P Thuistopo. Noem de letter en zeg welk land, welke zee of welke plaats het is. A = IJsland, B = Noorwegen, = Zweden, = inland, E = Rusland, = enemarken, G = Oslo, H = Stockholm, I = Helsinki, J =

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

POSTMERKNIEUWS. Postzegelen op de ledenbijeenkomst van 11 februari a.s.! Post uit Soudan Français. Lezing van dhr. O.

POSTMERKNIEUWS. Postzegelen op de ledenbijeenkomst van 11 februari a.s.! Post uit Soudan Français. Lezing van dhr. O. POSTMERKNIEUWS Postzegelen op de ledenbijeenkomst van 11 februari a.s.! Lezing van dhr. O. Verkoren over. Post uit Soudan Français Wij verrichten taxaties voor boedelverdeling, successie, e.d. Tevens veilingbemiddeling

Nadere informatie

POSTZEGELVEILING RIJNMOND

POSTZEGELVEILING RIJNMOND POSTZEGELVEILING RIJNMOND Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam Tel.: 010-2130986, ax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl DE 69ste VEILING VINDT PLAATS OP VRIJDAG 24

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 701 700 701 Nederland Nederland 1900-1952. Voorraadboek ongebruikt/postfris met veel beter materiaal wo. Bontkraag, Tuberculose, Jubileum 1913, Veth, Fotomontage, Konijnenburg, Tralie en En Face deels

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

DE COURIER. rondzenddienst

DE COURIER. rondzenddienst DE COURIER Maandblad Januari 2016 Editie 2015 nummer 9 Vacature secretaris Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris voor de vereniging. Lees verder op pagina 8. Vacature directeur rondzenddienst

Nadere informatie

DE STOKVISPOST. Postbus 246 7400 AE Deventer AFDELING DEVENTER

DE STOKVISPOST. Postbus 246 7400 AE Deventer AFDELING DEVENTER DE STOKVISPOST Postbus 246 7400 AE Deventer AFDELING DEVENTER DE STOKVISPOST OFFICIEEL Orgaan van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars Deventer BESTUUR J. Berends voorzitter 0570-615873

Nadere informatie

POSTZEGELVEILING RIJNMOND

POSTZEGELVEILING RIJNMOND POSTZEGELVEILING RIJNMOND Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam Tel.: 010-2130986, ax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl DE 74 ste VEILING VINDT PLAATS OP VRIJDAG 11

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

Naam: VULKANEN. Vraag 1. Uit welke drie lagen bestaat de aarde? Vraag 2. Hoe dik is de aardkorst gemiddeld?

Naam: VULKANEN. Vraag 1. Uit welke drie lagen bestaat de aarde? Vraag 2. Hoe dik is de aardkorst gemiddeld? Naam: VULKANEN Voordat je begrijpt hoe vulkanen ontstaan, moet je eerst weten hoe de aarde in elkaar zit. De aarde is een bol die uit drie lagen bestaat. De binnenste laag is de kern. De temperatuur is

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Bankbiljetten Nederland

Bankbiljetten Nederland 1 2 1 1 Gulden 1914 Zilverbon (Mev. 01-1c / AV 1.1c) - serie 275 - ZF+ en 2½ Gulden 1914 Zilverbon (Mev. 10-1c / AV 8.1c) - serie 301 - F/ZF met gaatje - Totaal 2 stuks 200 2 1 Gulden 1917 Zilverbon (Mev.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Bankbiljetten in albums

Bankbiljetten in albums 7496 7513 Nederland 7494 Album met mooie collectie papiergeld Nederland waarbij 10, 25, 100 Gulden 1921, 10 Gulden 1945 I, 20 Gulden Stuurman, etc. 1300 7495 Leuke verzameling bankbiljetten NL 1 t/m 100

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April 2015 42e JAARGANG No 8

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April 2015 42e JAARGANG No 8 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April 2015 42e JAARGANG No 8 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 10 april a.s. in het Atrium van het Clusiuscollege, Drechterwaard 10

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING ~ AALSMEER

POSTZEGELVERENIGING ~ AALSMEER POSTZEGELVERENIGING ~ AALSMEER Dit blad verschijnt 9x per jaar: Nr.8, 26 maart 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

Nr. 8, oktober 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede

Nr. 8, oktober 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede Nr. 8, oktober 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede 6 november: Bijeenkomst met veiling 8 november: Postzegeldag in Ons Huis 20 november: Postzegelmiddag

Nadere informatie

POSTZEGELVEILING RIJNMOND

POSTZEGELVEILING RIJNMOND POSTZEGELVEILING RIJNMOND Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam Tel.: 010-2130986, ax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl DE 73 ste VEILING VINDT PLAATS OP VRIJDAG 29

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Rijverboden December 2015

Rijverboden December 2015 Rijverboden December 2015 Onderstaande feestdagen / rijverboden zijn van toepassing in December 2015. Ondergenoemde feestdagen / rijverboden zullen invloed hebben op onze transittijden. Dit zal naar u

Nadere informatie

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer.

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Wij houden u mobiel. 30 jaar lang. Met uw Citan, Sprinter of Vito blijft u altijd mobiel dankzij de standaard mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie