Voorjaar. Prevent Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaar. Prevent Opleidingen"

Transcriptie

1 Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen

2

3 Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life 6 PreventLux 6 Waarvoor we staan 7 Kwaliteit voorop 7 ISO Opleidingskalender voorjaar Praktisch 10 De opleidingen 11 Basisopleidingen 11 Expertopleidingen 11 Thematische opleidingen 11 Basisopleidingen Basisopleiding Welzijn op het werk voor leidinggevenden 12 Toolboxmeeting in de praktijk 14 Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse 16 5 S 18 Expertopleidingen Adviseur Ergonomie (i.s.m. PVI) 20 Adviseur Psychosociale belasting (i.s.m. PVI) 22 Thematische opleidingen Preventie van handletsels 24 Preventie van risico s bij werken in besloten ruimten 26 Kalender Lucina Academy 28 Inschrijvingsformulier 29 3

4 Wie we zijn Een multidisciplinair kennisinstituut Prevent is een multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico s door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie. Het instituut verricht onderzoek en verleent ondersteuning, advies en informatie, en dit zowel voor bedrijven en instellingen als voor de arbeidsongevallenverzekeraars, de externe diensten voor preventie en bescherming, de beroepsverenigingen, de sociale partners, de overheid en andere maatschappelijke actoren. De activiteiten van Prevent zijn essentieel gericht op de verzameling, ontwikkeling en overdracht van kennis inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Hiertoe voert het instituut praktijkgerichte onderzoeken en studies uit. Daarnaast worden wereldwijd informatie en documentatie verzameld. Prevent werkt eveneens actief mee aan de uitbouw van regionale, nationale en internationale netwerken om informatie en ervaringen uit te wisselen. Consultancy De thematiek veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk wordt steeds vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Het accent ligt op aspecten zoals risicoanalyse, monitoring, ergonomie, psychosociale aspecten, gezondheidspromotie, enz. Speciale aandacht gaat uit naar de menselijke factor en naar de relatie tussen preventie en performantie. Welzijn op het werk is een ruime en vaak ook complexe materie. Het bestuderen van antwoorden en oplossingen vergt de nodige deskundigheid. Prevent beschikt over deze deskundigheid en kan uw organisatie adviseren en ondersteunen bij de verschillende aspecten die te maken hebben met de uitbouw van een preventiebeleid. Hiervoor werd een eigen methodologie ontwikkeld die de klassieke aanpak overstijgt. Deze aanpak vertrekt steeds vanuit concrete vragen en behoeften. Op basis hiervan wordt samen met het bedrijf een aanbod uitgewerkt dat een antwoord biedt op de specifieke vragen en problemen in verband met de arbeidsomstandigheden en dat perfect past in de organisatiecultuur. Enkele voorbeelden van begeleiding: - trajectbegeleiding naar het opzetten (van een project inzake de ontwikkeling) van een preventiecultuur; - het op maat ontwerpen van projecten inzake participatieve risicoanalyse gecombineerd met opleidingen en het opstellen van het globale preventieplan, ter ondersteuning van het preventiebeleid in de bedrijven; - het uitvoeren van ergonomische studies, en dit zowel op het correctieve als op het conceptuele vlak, zowel in een productieomgeving als in een kantooromgeving; - het ondersteunen van een stressbeleid en de aanpak van psychosociale belasting; - het uitvoeren van diverse praktijkgerichte studies (zoals audits en werkpostanalyses); - begeleiding van een comité PBW in het optimaliseren van de communicatiestructuur. 4

5 Onze opleidingen Alle opleidingen over het brede domein van welzijn op het werk maken deel uit van de Prevent Academy for Working Life. De brochure bevat inhoudelijke informatie over de opleidingen die in het voorjaar van 2009 worden georganiseerd. Tegen het einde van het voorjaar brengen we een nieuwe editie met de opleidingen van het najaar Om u alvast een volledig overzicht te geven van wat u van ons mag verwachten in 2009 publiceren we nu reeds de volledige lijst. Praktijkgerichte opleidingen Het opleidingsaanbod kan verdeeld worden in drie types opleidingen met specifieke doelstellingen en een aparte aanpak. Basisopleidingen Parate kennis, taken en verantwoordelijkheden zijn de sleutelwoorden van deze opleidingen. Zij helpen om het preventiebeleid (wettelijke) inhoud te geven, uit te voeren en te ondersteunen. De volgende opleidingen worden aangeboden onder deze benaming: - Basisopleiding Welzijn op het werk voor leidinggevenden (voorjaar 2009) - Toolboxmeeting in de praktijk (voorjaar & najaar 2009) - Objectieve risicoanalysemethodes: toepassing en beheer (najaar 2009) - Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse (voorjaar & najaar 2009) - 5S (voorjaar 2009) Expertopleidingen Veel bedrijven en organisaties hebben nood aan praktische kennis en vaardigheden om op de werkvloer analyses te maken, metingen te verrichten, verbeteringsvoorstellen uit te werken, kortom om het beleid en de visie om te zetten in acties en daden. De expertopleidingen bieden de deelnemer de nodige kennis en middelen om dit te kunnen uitvoeren. Het aanbod in deze reeks omvat: - Adviseur Ergonomie (voorjaar 2009) - Adviseur Arbeidshygiëne (najaar 2009) - Adviseur Psychosociale belasting (voorjaar 2009) - (Dis-)Ability Case Manager (najaar 2009) Thematische opleidingen Deze reeks helpt de preventiedeskundige om in het bedrijf campagnes op te starten, acties te ondernemen, risico s te beheren en zelf opleidingen te geven. Hiervoor krijgt hij de nodige kennis en de nodige hulpmiddelen mee. De inhoud van deze opleidingen wordt nauwgezet aangepast aan de huidige inzichten en kennis en de reeks zelf wordt voortdurend uitgebreid. De volgende opleidingen worden aangeboden onder deze benaming: - Preventie van rugklachten (train the trainer) (najaar 2009) - Preventie van handletsels (voorjaar 2009) - Preventie van vallen en struikelen (najaar 2009) - Preventie van kantoorklachten (najaar 2009) - Preventie van risico s bij intern transport (najaar 2009) - Preventie van risico s in besloten ruimten (voorjaar 2009) 5

6 In Company opleidingen De jarenlange ervaring op het terrein stelt Prevent in staat opleidingen uit te werken die perfect voldoen aan de noden en wensen van uw bedrijf of dienst. Dergelijke opleidingen hebben het voordeel dat bedrijfsgericht gewerkt wordt zodat inhoud, vorm en tijdsduur specifiek kunnen worden bepaald. Een ander voordeel is dat alle medewerkers gelijktijdig of op korte termijn worden opgeleid, wat de toepassing van de kennis versnelt. Prevent kan niet alleen het aanbod uit deze brochure op maat organiseren, maar ook over tal van andere domeinen met betrekking tot het welzijn op het werk. Deze opleidingen zijn variabel in tijdsduur, gaande van zeer korte sessies of een sensibilisering over een bepaald onderwerp, tot opleidingen van verschillende dagen waarin de deelnemers een grondige theoretische en praktische kennis opdoen Vele bedrijven hebben reeds een eigen opleidingspakket en/of plannen specifieke opleidingen of trainingen voor de hele personeelsgroep, bijvoorbeeld sensibilisatie voor veiligheid, oog voor gevaarlijk gedrag, orde en netheid. Soms ontbreekt het tijdelijk aan mankracht of vraagt het idee nog een degelijke uitwerking tot een efficiënt opleidingspakket. Prevent kan hierbij op diverse manieren ondersteuning geven. Lucina-Academy for Working Life Onder deze noemer gaat een volledig en geactualiseerd opleidingsaanbod voor preventieadviseurs en milieucoördinatoren schuil. Ervaringen van vakspecialisten uit de bedrijfswereld en resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden omgezet in kwaliteitsvolle opleidingen. De Lucina-Academy is gehuisvest in het prachtige kasteel van de Maurissens in het groene en rustgevende domein van Pellenberg. Ze biedt een stimulerende leeromgeving aan waar het potentieel van elke cursist zich kan ontplooien. Lucina Academy is het resultaat van een samenwerking tussen Prevent en de K.U.Leuven. Meer info over Lucina-Academy en het opleidingsaanbod vindt u op de website U kan eveneens contact opnemen via: PreventLux Lucina-Academy Kasteel de Maurissens Weligerveld 6 - B-3212 Pellenberg Tel.: Fax.: Coördinator: Brigit Cosemans Prevent ontwikkelt activiteiten in het Groothertogdom Luxemburg via de Luxemburgse vzw PreventLux. PreventLux is opgericht als centrum gericht op de bevordering van het welzijn op het werk en werkt middelen en activiteiten uit die kunnen bijdragen tot de preventie van arbeidsongevallen en ziekten, en tot de verbetering van het welzijn op het werk. PreventLux ontwikkelt opleidingen en biedt advies en trajectbegeleiding aan de bedrijven, de publieke sector, de federaties en andere partners. Voor een overzicht van het aanbod: 6

7 Waarvoor we staan Kwaliteit voorop Welzijn creëren voor werknemers lukt niet meer met goede bedoelingen alleen. Daarvoor is er een degelijke omkadering en gespecialiseerde kennis nodig. Dit om tegemoet te komen aan de eisen van de wetgeving en om die wetgeving om te zetten in een goed functionerend en renderend welzijnsbeleid. Daarom is het essentieel dat de sleutelfiguren die verantwoordelijkheid dragen in de uitvoering van het welzijnsbeleid van de onderneming, de geschikte opleiding en ondersteuning krijgen om die taken uit te voeren. Welke opleiding u ook kiest, bij Prevent kan u rekenen op een kwalitatief hoogstaand aanbod. De Prevent opleidingen beschikken bovendien over een aantal specifieke troeven die een absolute meerwaarde zijn voor de deelnemer: Onmiddellijke toepasbaarheid Een sterke link met de praktijk, voorbeelden en oefeningen uit reële situaties zorgen ervoor dat deelnemers hun verworven kennis onmiddellijk kunnen toepassen. Interactiviteit De opleidingen zijn zo opgesteld dat de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers en de opleiders en tussen de deelnemers onderling, maximaal gestimuleerd wordt. Ervaren opleiders Een Prevent team met ervaren opleiders ontwikkelt en begeleidt elke opleiding. Deze ervaring berust zowel op een grondige kennis van het onderwerp als op relevante praktische ervaring. Didactische hulpmiddelen Elke opleiding wordt ondersteund met aangepaste didactische hulpmiddelen en cursusmateriaal. ISO 9001 Relevante inhoud De betrouwbaarheid, inhoudelijke kwaliteit en praktische bruikbaarheid van de kennis die wordt overgedragen, zijn onontbeerlijke bouwstenen voor elke opleiding. De Preventgroep heeft een ISO 9001 certificaat voor het geheel van de producten en diensten. Het ISO 9001 certificaat garandeert dat de opleidingen steeds voldoen aan vooropgestelde kwaliteitscriteria. Het instituut heeft een luisterend oor voor de behoeften en toetst deze met de klanten en de partners tijdens opleidingssessies, roadshows en specifieke dagen van de klant. Prevent organiseert daarnaast klantentevredenheidsonderzoeken, bevragingen en onderneemt acties op basis van de evaluaties en de suggesties. Het kwaliteitscertificaat draagt ongetwijfeld bij tot een betere, geprivilegieerde relatie van het instituut met zijn klanten en partners. 7

8 Opleidingskalender voorjaar 2009 Opleidingen voorjaar 2009 BASISOPLEIDINGEN Basisopleiding Welzijn op het werk voor leidinggevenden Toolboxmeeting in de praktijk Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse 5S EXPERTOPLEIDINGEN Adviseur ergonomie (i.s.m. PVI) Adviseur psychosociale belasting (i.s.m. PVI) THEMATISCHE OPLEIDINGEN Preventie van handletsels Preventie van risico s bij werken in besloten ruimten module: risico s en redding Preventie van risico s bij werken in besloten ruimten module: beheersing van risico s Doelstellingen/inhoud Inzicht krijgen in de wettelijke aspecten, de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de hiërarchische lijn Opzetten van efficiënte toolboxmeetings Analyseren en opvolgen van ongevallen Implementeren van een stappenplan voor orde en netheid in het bedrijf met invloed op rendement, veiligheid en welzijn Opzetten van een ergonomische studie op basis van een beproefde methodologie Uitwerken en toepassen van een psychosociaal beleid binnen het preventielandschap. De interactie van de opleiding met de eigen onderneming wordt getoetst ahv een paper. Voorkomen van handletsels door inzicht te krijgen in de verscheidenheid van risico s voor de handen. Opstellen van een preventiecampagne. Herkennen van risicoparameters en noodzakelijke interventieprocedures bij het werken in besloten ruimten In kaart brengen en beheersen van risico s aan de hand van een specifieke controlelijst bij het werken in besloten ruimten Prijzen exclusief BTW 21 % - Verkoopsvoorwaarden op Prevent Assist (voorheen Full Service) abonnees krijgen een korting v U mag dit najaar van ons nog verwachten: Data Opleidingen najaar , 19 juni 2009 Objectieve risicoanalysemethodes: toepassing en beheer 14 oktober 2009 Toolboxmeeting in de praktijk 18, 25 november 2009 Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse 29 september; 6, 13, 20, 27 oktober; 17, 24 november; 1, 8, 5 december 2009; 5, 12, 19, 26 januari en 2 februari , 9, 16, 23, 30 oktober; 13, 20, 27 november; 4, 11, 18 december 2009; 19 maart 2010 (jury) (Dis-)Ability Case Manager Adviseur arbeidshygiëne (i.s.m. PVI) 8, 15, 22, 29 september 2009 Preventie van rugklachten (train the trainer) 17, 24 september 2009 Preventie van vallen en struikelen 23, 30 september; 6 oktober 2009 Preventie van kantoorklachten 10, 17 juni 2009 Preventie van risico s bij intern transport 8

9 Aantal dagen Data Plaats Prijs* Blz. 3 woensdag 4, 11, 18 februari 2009 Pellenberg woensdag 11 maart 2009 Brussel vrijdag 6, 13 februari 2009 Brussel woensdag 13, 20 mei 2009 Brussel donderdag 5, 12, 19 februari; 5, 12, 16 maart; 2, 23, 30 april; 7, 14 mei; 18 juni dinsdag 10, 17, 24, 31 maart; 21, 28 april; 5, 12, 19, 26 mei; 2 juni; 6 oktober 2009 Antwerpen Antwerpen woensdag 27 mei; 3 juni 2009 Brussel maandag 9, 16 maart 2009 Antwerpen maandag 23 maart; 1 juni 2009 Antwerpen an 5% op de inschrijvingsprijs. Opleidingscheques: Deze opleidingen komen in aanmerking voor de ondernemerschapsportefeuille BEA (www.beaweb.be) Doelstellingen/inhoud Aanleren van diverse methodes om op een objectieve manier risico s te bepalen Opzetten van efficiënte toolboxmeetings Analyseren en opvolgen van ongevallen Van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid: de coördinerende rol van de (Dis-)Ability Case Manager Praktijkgericht aanleren van diverse meettechnieken Samenstellen van een basispakket om zelf opleiding te geven voor de preventie van rugklachten Vermijden van verschillende soorten valongevallen Herkennen en vermijden van klachten in een kantooromgeving Zorg dragen voor veilig verkeer in het bedrijf 9

10 Het opleidingsoverzicht Praktisch De prijzen De vermelde prijzen zijn exclusief btw (21%). De prijzen zijn inclusief het inschrijvingsgeld, de documentatie en de lunch (voor volledige opleidingsdagen, met uitzondering van deze die plaatsvinden in het PVI). Prevent Assist (voorheen Full Service) klanten ontvangen een korting van 5% op de inschrijvingsprijs, met uitzondering van de Lucina Academy opleidingen. Voor elke specifieke opleidingsaanvraag ( In Company ) wordt na overleg een offerte gemaakt. De prijs is afhankelijk van het aantal groepen, het programma en de lestijden, de voorbereiding en de specifieke inhoud. Ondernemerschapsportefeuille De opleidingen komen in aanmerking voor de ondernemerschapsportefeuille van de Vlaamse Gemeenschap. De overheid zorgt voor een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en werknemers. Voor meer informatie: Inschrijvingen De inschrijving wordt definitief na ontvangst van de betaling. De klant ontvangt hiervan een bevestiging en een factuur. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Bij een te beperkt aantal inschrijvingen kan Prevent de opleiding annuleren. Opleidingen in het Frans De meeste opleidingen worden ook in het Frans gegeven. Zie of 10

11 De opleidingen Basisopleidingen Expertopleidingen Thematische opleidingen Basisopleiding Welzijn op het werk voor leidinggevenden Toolboxmeeting in de praktijk Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse 5S Adviseur Ergonomie Adviseur Psychosociale belasting Preventie van handletsels Preventie van risico s bij werken in besloten ruimten Module risico s en redding Module beheersing van risico s Opleidingen preventieadviseur De K.U.Leuven en Prevent ontwikkelen samen een opleidingsaanbod onder de noemer Lucina, Academy for working life. De focus van de erkende opleidingen en studiedagen ligt hierbij op het thema Welzijn op het werk. Zowel de toekomstige als de ervaren preventieadviseur, veiligheidscoördinator en milieucoördinator kunnen in de Lucina-Academy terecht voor een brede waaier aan kwaliteitsvolle opleidingen. Meer info vindt u op 11

12 Basisopleidingen Basisopleiding Welzijn op het werk voor Leidinggevenden Doelstelling Voor wie? Programma Na deze opleiding weet de leidinggevende precies welke taken hij moet vervullen in het kader van de wetgeving over welzijn op het werk. Hij kan actief meewerken aan de uitbouw van het preventiebeleid van de onderneming, hij kent zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De opleiding is vooral bedoeld voor: iedereen die vanuit zijn functie opleiding wil geven aan de hiërarchische lijn of die zelf tot de hiërarchische lijn behoort. (Dit geldt zowel voor de privé- als de overheidssector, ongeacht de aard van de activiteiten, de grootte van het bedrijf of het aantal tewerkgestelde personeelsleden); preventieadviseurs; arbeidsgeneesheren; bedrijfsverpleegkundigen; opleidingsdeskundigen; bedrijfsinterne docenten. Wettelijk kader Wetgeving rond welzijn op het werk: burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheden; taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren. Integratie van de domeinen van de welzijnswet in het dagelijks preventiebeleid; herkennen van gevaren en risico s; opmaken van een risico-analysedossier, een globaal preventieplan en een jaaractieplan. Ongevallen en incidenten Omgaan met ongewenste gebeurtenissen; opvolgen en evalueren van preventie- en beschermingsmaatregelen; indeling van ongevallen, maatregelen en registratie. Communicatie over veiligheid Inzicht in gedrag en motivatie; follow-up van gesignaliseerde problemen; overbrengen van instructies. Specifieke risico s Werken met derden; tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; grensoverschrijdend gedrag; externe diensten voor preventie en bescherming; collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Na het voltooien van de opleiding ontvangt de cursist een getuigschrift. 12

13 Praktische info Duur 3 dagen Data woensdag 4, 11, 18 februari 2009 Plaats Kasteel de Maurissens, Weligerveld 6, 3212 Pellenberg Prijs 710 (excl. btw) Productcode F051\N Prevent producten - Organisatie van het welzijnsbeleid (dossier) - Comité PBW: rol in het preventiebeleid (dossier) - Leidraad bij het opmaken van een globaal preventieplan (dossier) - Samenwerking met de externe dienst voor preventie, bescherming en welzijn op het werk Prevent heeft over het thema een reeks hulpmiddelen ontwikkeld die geen deel uitmaken van de opleiding, maar wel afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie of een bestelling contacteer Ook in het documentatiecentrum en de mediatheek zijn administratieve en didactische hulpmiddelen beschikbaar. Contacteer 13

14 Basisopleidingen Toolboxmeeting in de praktijk Doelstelling Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat een toolboxmeeting of kort veiligheidsmoment voor te bereiden en zelf een toolboxmeeting te organiseren. Doel van de toolboxmeeting is het verhogen van de veiligheid en de aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Voor wie De opleiding is vooral bedoeld voor: leidinggevenden die in hun bedrijf de toolboxmeetingen zullen geven (meestergasten, ploegbazen,...); preventiedeskundigen, indien zij zelf toolboxmeetingen opvolgen en coördineren. Programma De opleiding start met de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers om dit meteen te linken aan de mogelijkheden die een toolbox biedt om aan die taken en verantwoordelijkheden te voldoen. Omdat de basis van de preventie het inschatten van risico s is, wordt hier op ingegaan op een manier die meteen bruikbaar is voor de voorbereiding van een toolbox. Het belangrijkste deel van de opleiding is het voorbereiden en het zelf geven van of participeren aan een toolbox. Deze praktische ervaringen zijn van onschatbare waarde om in het eigen bedrijf toolboxen te geven. Na het voltooien van de opleiding ontvangt de cursist een getuigschrift. Case Bij onze firma worden zeer regelmatig toolboxen gehouden. Deze waren vroeger nogal aan de saaie kant. Door deze opleiding hebben we meer structuur leren aanbrengen en kunnen we de boodschap beter overbrengen. Werknemers van onze firma hebben al regelmatig opleidingen gevolgd bij Prevent. Omdat wij hier steeds erg tevreden over waren, besloot ik de opleiding toolboxmeeting te volgen. De opleiding voldeed aan mijn verwachtingen. Ik heb nu geleerd dat een toolboxmeeting niet meer dan 15 minuten mag duren. Voordien duurde zulke meeting twee uren. Over het algemeen heb ik er veel van opgestoken. Rudi Van Dooren, Instructeur, Sita/Suez 14

15 Praktisch Deze opleiding wordt twee maal georganiseerd. Duur: 1 dag Datum woensdag 11 maart 2009 of woensdag 14 oktober 2009 Prijs 280 (excl. btw) Plaats Prevent, Gachardstraat 88, 1050 Brussel Productcode F030\N Preventproducten - PreventMemo (Informatiekaart) Prevent heeft over het thema een reeks hulpmiddelen ontwikkeld die geen deel uitmaken van de opleiding, maar wel afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie of een bestelling contacteer Ook in het documentatiecentrum en de mediatheek zijn administratieve en didactische hulpmiddelen beschikbaar. Contacteer 15

16 Basisopleidingen Arbeidsongevallen: van aangifte tot analyse Doelstelling In deze opleiding leren de deelnemers om een goede ongevallenanalyse te maken. De deelnemers krijgen tevens de hulpmiddelen aangereikt om anderen in de organisatie hiervoor op te leiden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt aangeleerd hoe ongevallen en bijna-ongevallen kunnen geanalyseerd worden. Het analyseren van ongevallen is een wettelijke verplichting. Deelnemers leren de oorzaken in kaart brengen met het oog op preventie. Voor ernstige arbeidsongevallen is het zelfs verplicht om op basis van de analyse een omstandig verslag te bezorgen aan de arbeidsinspectie. Voor wie De opleiding is vooral bedoeld voor de rechtstreeks leidinggevenden maar ze kan ook nuttig zijn voor preventiedeskundigen: preventieadviseurs; arbeidsgeneesheren; meestergasten en leidinggevenden; opleidingsdeskundigen en bedrijfsinterne docenten. Programma Deel één van deze opleiding schept klaarheid in een aantal wettelijke begrippen. Wat beschouwt de nieuwe wetgeving als een ernstig arbeidsongeval? Welke codering is van toepassing? Hoe maak ik een omstandig verslag dat beantwoordt aan de vraag van de federale overheid? De deelnemers leren het belang van het achterhalen en het vermelden van primaire, secundaire en tertiaire oorzaken. Het tweede deel, de ongevallenanalyse, laat toe om de kritische situatie aan te pakken en te veranderen zodat ze een rendement voor het bedrijf betekent. De analyse geeft een zicht op de risicofactoren, hoe personen met risico s omgaan, welke situaties vooraf al dan niet in te schatten zijn, Aan de hand van een videofilm en andere praktijkvoorbeelden wordt aangeleerd hoe de deelnemer ongevallen en bijna-ongevallen kan analyseren. Na het voltooien van de opleiding ontvangt de cursist een getuigschrift. 16

17 Praktische informatie Deze opleiding wordt twee maal georganiseerd Duur 2 dagen Data vrijdag 6 of 13 februari 2009 woensdag 18 en 25 november 2009 Prijs 470 (excl. btw) Plaats Prevent, Gachardstraat 88, 1050 Brussel Productcode F031\N Prevent producten Case - Bij een ongeval. Analyseer de situatie (Affiche) - Bij een ongeval. Reageer efficiënt (Affiche) - Bij een ongeval. Verwittig de hulpdiensten (Affiche) - Aangifte van arbeidsongevallen (Dossier) - Statistieken van arbeidsongevallen en beroepsziekten (Dossier uitgave 2006) - Het laatste arbeidsongeval (DVD) - Ongevallenanalyse (Didactisch pakket met o.a. een CD-Rom met een handleiding voor de opleider, informatienota s voor de deelnemers, een powerpoint presentatie, formulieren voor het organiseren van oefeningen). In ons bedrijf komen geregeld minder ernstige ongevallen voor met korte werkonderbrekingen als gevolg. Een grondige analyse van al deze ongevallen kan op zich banaal lijken maar drong zich op. Daarom was het nodig een grondige kennis van onderzoeksmethodieken te bezitten. Ik kende Prevent reeds als een degelijk opleidingsinstituut met gespecialiseerde kennis. Deze tweedaagse opleiding voldeed zeker aan de verwachtingen. Het is zeer leerzaam om in contact te komen met collega s. Tijdens de opleiding kwam ook veel praktijk aan bod en goede voorbeelden van de docent. De aangeleerde methodieken zijn zeker bruikbaar om een onderzoek uit te voeren. Zo deed er zich na de opleiding een ernstig ongeval voor in de werkplaats. Dankzij de opgedane kennis kwam er een vlotte aangifte van dit ongeval aan de inspectie. Jozef Heyens, Preventieadviseur, Wase Werkplaats vzw Prevent heeft over het thema een reeks hulpmiddelen ontwikkeld die geen deel uitmaken van de opleiding, maar wel afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie of een bestelling contacteer Ook in het documentatiecentrum en de mediatheek zijn administratieve en didactische hulpmiddelen beschikbaar. Contacteer 17

18 Basisopleidingen 5 S Doelstelling Na de opleiding heeft de deelnemer voldoende kennis om in het eigen bedrijf een 5Splan te ontwikkelen met de bedoeling de functionaliteit van de werkplaats te verhogen. De deelnemer leert de verschillende stappen van het 5S model kennen (Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Standaardiseren en Systematiseren) en maakt zelf een oefening aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Voor wie De opleiding is vooral bedoeld voor: direct leidinggevenden; plantmanagers; accommodation managers; preventieadviseurs; kwaliteitsmanagers; afdelingshoofden; iedereen die fundamenteel orde en netheid wil organiseren en behouden. Programma Het programma bestrijkt twee dagen. Naast inhoudelijke achtergrondinformatie is er heel wat aandacht voor interactie en transfer van het 5S model naar de eigen werksituatie en afdeling. Aan de hand van een simulatie lichten de deelnemers een afdeling van een onderneming of organisatie door. Na het voltooien van de opleiding ontvangt de cursist een getuigschrift. 18

19 Praktische informatie Duur 2 dagen Data woensdag 13 en 20 mei 2009 Plaats Prevent, Gachardstraat 88, 1050 Brussel Prijs 470 (excl. btw) Productcode F041\N Case Ik heb beslist de 5S opleiding te volgen vanuit de behoefte om meer structuur in de methode van klasseren te krijgen. Inhoudelijk strookte de opleiding met mijn verwachtingen aangezien elementen als systematiek en borgingresultaten diepgaand werden toegelicht. Als hoofd van het energiebeleid kon ik deze kennis nadien systematisch implementeren binnen mijn werkgebied. Door middel van uiteenlopende casussen en een goed contact met de andere cursisten kon veel informatie worden uitgewisseld; de lesmethode was bovendien erg interactief. Noel Eeckeloo, Hoofd Energiebeleid, Degussa Producten Prevent - Organiseer je werk (Affiche) - Notitieboekje (Werkinstrument) - Val- en struikelpartijen (Brochure) - Eerste stappen in de veiligheid (Brochure) Prevent heeft over het thema een reeks hulpmiddelen ontwikkeld die geen deel uitmaken van de opleiding, maar wel afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie of een bestelling contacteer Ook in het documentatiecentrum en de mediatheek zijn administratieve en didactische hulpmiddelen beschikbaar. Contacteer 19

20 Expertopleidingen Adviseur ergonomie Doelstelling Voor wie? Na de opleiding is de deelnemer in staat om ergonomische problemen te herkennen, te meten en te evalueren. Dit via een bepaalde methodologie, meettechnieken, en checklists. Met het geheel van die informatie zal hij verbeteringsvoorstellen kunnen uitwerken met een grote praktische toepasbaarheid voor het eigen bedrijf en organisatie. Hij zal met kennis van zaken verder onderzoek kunnen opzetten of begeleiden. Deze opleiding werd voorheen georganiseerd onder de naam Technicus Ergonomie. De opleiding is nuttig voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zoals: preventieadviseurs arbeidsgeneesheren bedrijfsverpleegkundigen bedrijfshygiënisten Deze opleiding is een samenwerking met het Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpen. Programma De deelnemers aan deze opleiding leren technieken aan voor het correct verzamelen van informatie volgens een globale ergonomische methodologie. Uitgangspunt hierbij is een objectieve benadering van de externe belasting van de werkende mens, een objectieve kijk op de reactie van de mens (interne belasting) en de subjectieve beleving ervan door het individu. De diverse onderdelen die aan bod komen zijn onder meer de fysieke belasting, overbelastingsletsels, de cognitieve belasting, de psychosociale belasting en de omgevingsbelasting. Er wordt aandacht besteed aan de preventie van overbelastingsletsels, de beeldschermproblematiek en het ontwerpen van werkposten. Per onderdeel wordt voor een beproefde methode gekozen en hiermee worden oefeningen uitgevoerd. De deelnemer beschikt over een pakket van onderzoeks- en meetmethodes om werkposten en werksituaties te analyseren. Alle geleerde methodes en technieken worden in de praktijk toegepast. Daarnaast wordt van de deelnemer verwacht dat hij de opgedane kennis benut via een paper, waarin hij zowel de globale methodologie, de technieken en de voorstellen uitwerkt. Na het voltooien van de opleiding ontvangt de cursist een getuigschrift. 20

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Preventieadviseur Niveau 2 of niveau 3? Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 INHOUDSTAFEL 1. U wil preventieadviseur

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ONDERZOEKSRAPPORT FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1 Opleidingengids Voorjaar 2015 Opleidingen, workshops en masterclasses in personeelsplanning & -management Beter plannen begint bij betere opleidingen1 www.plannersacademy.be www.dehora.be Déhora PlannersAcademy

Nadere informatie

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie