-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren"

Transcriptie

1 2 2 Seminar CO 2 -Prestatieladder Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 15 en 27 november 2012 meld je nu aan

2 Op 15 en 27 november 2012 organiseren Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en het kennisplatform CROW seminars ter kennismaking en verdieping van de CO 2 -Prestatieladder. De ontwikkelaars en gebruikers van de ladder komen zelf aan het woord. Het seminar geeft u in één dag een duidelijk beeld van hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO 2 -Prestatieladder. De CO 2 -Prestatieladder De CO 2 -Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Tevens is het een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -efficiënt handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO 2 - Prestatieladder kent vijf treden c.q. vijf niveaus. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project. De CO 2 -Prestatieladder heeft zich inmiddels in de praktijk als effectief en efficiënt bewezen en is een van de snelst groeiende MVO-instrumenten. Inmiddels zijn er 250 certificaten afgegeven en is het certificeringschema officieel geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Het is een concrete uitwerking van het streven van opdrachtgevers naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Veel overheidsorganisaties en bedrijven maken inmiddels gebruik van de ladder, veelal bij aanbestedingen van GWW-werken. De CO 2 -Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van zowel bedrijfsvoering als producten. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Nico de Vries Voorzitter raad van bestuur Koninklijke BAM Groep NV Bestuurslid Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen Duurzaamheid is niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. We moeten en kunnen veel zuiniger omgaan met energie en materialen. De ladder stimuleert tot energiebeheer en innovatie, zowel binnen het bedrijf als in de keten. Voor BAM zijn deze zaken vanzelfsprekend. 2

3 3

4 Over het seminar Donderdag 15 november 2012 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle Dinsdag 27 november Brabanthallen s-hertogenbosch Deelnemers aan de seminars krijgen inzicht in de achtergronden en werking van de ladder, het certificeringsproces en het gebruik van de ladder door o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, decentrale overheden en bedrijven. Deze organisaties werken al dagelijks in de praktijk met de ladder. Doelgroep Het seminar is speciaal ontwikkeld voor onder meer duurzaamheidmanagers, inkopers, aanbestedingsmedewerkers, beleidsadviseurs en adviseurs binnen: Bedrijven Adviesbureaus (Decentrale) overheden Programma Om ervoor te zorgen dat u na één dag direct aan de slag kunt met de CO 2 -Prestatieladder, biedt het seminar u kennis uit de praktijksituatie. Ochtendprogramma: plenaire sessie In de ochtend staat de werking van de CO 2 -Prestatieladder centraal en hoort u hoe de ladder tot stand is gekomen. Tevens zullen CROW en RWS uitleggen hoe de ladder wordt ingezet bij aanbestedingen van (decentrale) overheden en zal een Certificerende Instelling een presentatie geven over hoe het certificeringproces er uit ziet. Middagprogramma: workshops In het middagdeel worden twee workshop sessies ter verdieping van het ochtendprogramma georganiseerd. U kunt u per sessie aansluiten bij een workshop naar keuze. De workshops geven u onder andere antwoord vragen als: Wat er nodig is om een certificaat te halen? Hoe kan de ladder ingezet worden bij aanbestedingen? Tevens krijgt u een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond de ladder. 4

5 5

6 PRAKTISCHE INFORMATIE Data en locatie Donderdag 15 november 2012 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle Dinsdag 27 november Brabanthallen s-hertogenbosch uur Start en welkom door dagvoorzitter Paul van Bruggen Programmamanager Aanbesteden - CROW uur Hoe is de CO 2 -Prestatieladder tot stand gekomen en hoe werkt hij? Gijs Termeer Projectleider - SKAO uur CO 2 -Prestatieladder voor decentrale overheden: Hoe kunnen decentrale overheden de CO 2 - Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen? Roy Voorend Projectmanager Aanbesteden & Contracteren - CROW uur Het gebruik van de CO 2 -Prestatieladder door Rijkswaterstaat Harald Versteeg Programmamanager Duurzaamheid - Rijkswaterstaat uur Koffiepauze uur Certificeringsproces: Hoe kan ik klimmen op de ladder? Leo Vissers (15 november) Quality manager - KEMA Nederland BV Martine Meerburg (27 november) Climate Change Programme Manager - SGS Nederland BV uur Speeddate uur Lunch uur Workshopsessies 6 ruimtes; 2 x 1 uur uur Terugkoppeling uur Netwerkborrel 6

7 7

8 Workshops Tafel 1 Harald Versteeg Programmamanager Duurzaamheid - Rijkswaterstaat Lid Centraal College van Deskundigen SKAO Johan van Dalen Adviseur externe kwaliteit/duurzaamheid - ProRail Lid Centraal College van Deskundigen SKAO Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO 2 uit te stoten door zuinig met energie om te gaan, krijgen van ProRail en Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. ProRail en Rijkswaterstaat gebruiken daarvoor de CO 2 -Prestatieladder. De CO 2 -Prestatieladder heeft bij een grote groep aannemers mede bijgedragen aan een reductie van CO 2 -uitstoot en kosten. Hoe implementeren ProRail en Rijkswaterstaat de CO 2 -Prestatieladder bij aanbestedingen? Concrete voorbeelden van opdrachten waarbij de CO 2 -Prestatieladder is ingezet. Tafel 2 Coen van Veen (15 november) Projectleider Optimalisatie & Innovatie - VolkerRail Erik Bronsvoort (15 november) Projectleider - Groene draad van Morgen Lars van der Meulen (27 november) Consultant - Primum Hans Berkien (27 november) KAM manager - Van Hattum en Blankevoort BV, VolkerWessels Meer dan 250 bedrijven hebben inmiddels een CO 2 -bewust Certificaat. Maar hoe klim je op de ladder? Wat zijn de stappen die een bouwbedrijf of ingenieursbureau moeten nemen? Wat zijn de uitdagingen? Hoe start ik een initiatief? Daarnaast is ook belangrijk; wat levert het op? Hoe certificeert een bedrijf zich op de ladder? Hoe begint mijn organisatie, wat kost het en wat levert het op? 8

9 Workshops Tafel 3 Gijs Termeer Projectleider CO 2 -Prestatieladder - SKAO De CO 2 -Prestatieladder is een van de snelst groeiende MVO-instrumenten van Nederland. De ladder is breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en binnen andere sectoren en zal op korte termijn ook door verscheidene opdrachtgevers worden ingezet. Naast de bouwsector zien immers steeds meer andere sectoren het voordeel van het gebruik van de ladder. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe ziet de toekomst van het instrument er uit? Tafel 4 Roy Voorend Projectmanager Aanbesteden & Contracteren - CROW Tjeerd Planting Consulent Duurzaam Aanbesteden - CROW De uitrol van de CO 2 -Prestatieladder naar decentrale overheden dient gefaseerd, gecoördineerd en zorgvuldig te verlopen. CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en geeft samen met de SKAO deze uitrol vorm. Waar moeten gemeenten, provincies en waterschappen aan denken als ze de ladder willen inzetten bij aanbestedingen in de GWW? Welke informatiebehoefte is er bij lagere overheden? Bij welke projecten kan de CO 2 -Prestatieladder worden ingezet? Welke informatiebehoefte is er bij decentrale overheden? Hoe kunnen decentrale overheden een afgewogen besluit nemen? 9

10 Workshops Tafel 5 Leo Vissers (15 november) Quality manager - KEMA Nederland BV Martine Meerburg (27 november) Climate Change Programme Manager - SGS Nederland BV Een CO 2 -bewust Certificaat wordt afgegeven door een Certificerende Instelling na een ladderbeoordeling. Maar hoe ziet een ladderbeoordeling eruit? Wat moet u allemaal doen voordat u bij de Certificerende Instelling aan tafel komt te zitten? Hoe wordt de organizational boundary van uw bedrijf bepaald? Hoe ziet een ladderbeoordeling eruit? Hoe kan een organisatie haar portfolio voorbereiden? Tafel 6 Erik van Amelsvoort Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs BV Lid Centraal College van Deskundigen SKAO Om optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden die een sector heeft om CO 2 -reductie te realiseren kan per branche een branchegerichte toelichting worden opgesteld. Daarin kan worden uitgewerkt hoe de CO 2 -Prestatieladder maximaal efficiënt en effectief kan aansluiten bij bepaalde kenmerken van de sector. Recent is de eerste branchegerichte toelichting vastgesteld. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de branchegerichte toelichting voor ingenieursbureaus? Hoe kom ik tot een branchegerichte toelichting voor mijn sector? 10

11 11

12 Meer informatie Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Brian Heikamp, telefoon , of met Elsa Louwerse, telefoon , Voor vragen betreffende uw aanmelding kunt u contact opnemen met CROW, telefoon , Het handboek van de CO 2 -Prestatieladder kunt u downloaden op de website Aanmelding en betaling De kosten voor dit dagseminar bedraagt 345,- (excl. BTW). Bij deze prijs is inbegrepen: documentatiemateriaal, uitgebreide lunch, koffie, thee en een netwerkborrel aan het eind van de dag. Deelnemers met een CO 2 -bewust Certificaat ontvangen 30% korting. U kunt zich aanmelden via: Annuleringsregeling Artikel 24. Annulering en wijziging 1. Annuleringen en wijzigingen van deelname aan congressen kunnen uitsluitend schriftelijk (ook per mail: aan CROW worden doorgegeven onder de volgende voorwaarden: - Bij annuleringen en wijzigingen minimaal 14 dagen vóór de datum van aanvang, worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. - Bij annuleringen en wijzigingen in de 14 dagen vóór de datum van aanvang doorgeeft, bedragen de kosten 50% van het congresgeld. 2. Voor annuleringen op de dag van of na aanvang van het congres, vindt geen restitutie plaats. 3. Wijzigingen op de dag van of na aanvang van het congres zijn niet mogelijk. 4. CROW kent een uitzondering op de voorwaarden. Opdrachtgever heeft namelijk eenmalig het recht om een plaatsvervanger uit dezelfde organisatie aan te wijzen tot op de dag van aanvang. Voor overige wijzigingsregelingen gelden de genoemde voorwaarden. 5. Voor sommige congressen geldt een maximum aantal deelnemers. Dit is in de beschrijving van het betreffende congres aangegeven. Bij onvoldoende belangstelling behoudt CROW zich het recht voor een congres te annuleren zonder schadeplichtig te worden. CROW zal opdrachtgever in voorkomend geval hiervan tijdig op de hoogte brengen.

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0?

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? CO2-PRESTATIELADDER CO2-PREST Samen zorgen voor minder CO 2 Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? Amsterdam - 16 Maart 2011 Een uitgave van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen DE

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN) Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend)

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Masterclasses Ondernemen met MFA s 2011-2012

Masterclasses Ondernemen met MFA s 2011-2012 Masterclasses Ondernemen met MFA s 2011-2012 DOELSTELLING De toekomst is ook niet meer wat het geweest is! Deze uitspraak van de heer Ollie B. Bommel is zonder meer van toepassing op multifunctionele accommodaties.

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW

MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW Deze masterclass wordt aanbevolen door: MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW ruimte voor een nieuwe generatie professionals inhoudsopgave Voorwoord Een masterclass voor u? De vijf modules Algemene informatie

Nadere informatie

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Blijf als Raad van Toezicht bij de les PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015 www.vtoi.nl

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

LEERGANG Zelfbewust leiderschap

LEERGANG Zelfbewust leiderschap LEERGANG Zelfbewust leiderschap Jaarcyclus 2015 Een ontdekkingsreis naar waarden, kernkwaliteiten en ontwikkelingskansen voor uzelf en uw organisatie INHOUDSOPGAVE VISIE OP ZELFBEWUST LEIDERSCHAP 3 WAAROM

Nadere informatie