T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens"

Transcriptie

1 Openbare lijst 26 Collegevergadering 16 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens B. van der Ploeg M. Schok J. Zondag 1

2 0.2 OS Vaststellen lijst 9 juni 2015 Rubriek 2 Vaststellen aangehouden voorstellen 2.1 Openbaar Collegevoorstel Stand van zaken Nijmegen1 Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Afd./Contactpersoon: MO20, Natalie van den Dobbelsteen, 2505 Portefeuillehouder: Velthuis B 1. Bijgaande brief aan de raad over de stand van zaken bij lokale omroep Nijmegen1 vast te stellen. Rubriek 3 Vaststellen bespreekvoorstellen 3.1 Openbaar Collegevoorstel Meicirculaire 2015 Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: FA20, Elise van Vuuren, 2013 Portefeuillehouder: Tiemens H De brief aan de Raad over de Meicirculaire 2015 vast te stellen. 3.2 Openbaar Collegevoorstel Budgetverdeling beschermd wonen, Meicirculaire 2015 Afd./Contactpersoon: MO10, Martin Ruiter, 2002 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Frings B 1. De brief aan de gemeenteraad van Nijmegen inzake de budgetverdeling voor beschermd wonen in de Meicirculaire 2015 vaststellen. 2. De brief aan de Colleges van de regiogemeenten inzake de budgetverdeling voor beschermd wonen in de Meicirculaire 2015 vaststellen. 3. De brief aan de instellingen voor beschermd wonen inzake de budgetverdeling voor beschermd wonen in de Meicirculaire 2015 vaststellen. Conform 2

3 3.3 Openbaar Collegevoorstel Huurbetalingen NEC Sport & Accommodaties Afd./Contactpersoon: VA05, Bet Ratering, 9219 Portefeuillehouder: Helmer R 1. De betalingsregeling over hervatting van de huurbetaling per 1 juli 2015 en de betaling van de huurachterstand Jupiler League, seizoen , met NEC aan te gaan. 2. Brief aan Exploitatie-Maatschappij de Goffert B.V., Nijmegen Eendracht Combinatie B.V. en Exploitatie-Maatschappij de Goffert B.V. vast te stellen. 3.5 Openbaar Collegevoorstel Verkoop Vlaams Arsenaal Sport & Accommodaties Afd./Contactpersoon: VA21, Crit Bartels, 3232 Portefeuillehouder: Helmer R De brief aan de Raad over verkoop van Vlaams Arsenaal vast te stellen. 3.7 Openbaar Collegevoorstel Schriftelijke vragen van de fracties SP, GroenLinks, PvdA en DNF over flexibele arbeid bij de Gemeente Nijmegen Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: PI10, Louise Thissen, 9165 Portefeuillehouder: Hees B van De brief aan de fracties SP, GroenLinks, PvdA en DNF over flexibele arbeid bij de Gemeente Nijmegen vast te stellen. 3.8 Openbaar Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen conform artikel 39 Reglement van Orde over privatisering bouwtaken Stedelijke Ontwikkeling Afd./Contactpersoon: RO10, Loes van Wersch, 2874 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Velthuis B De brief aan de fractie van D66 als beantwoording van artikel 39 vragen betreffende de privatisering van bouwtaken en de daarmee samenhangende kwaliteitsborging vast te stellen. Conform 3

4 3.9 Openbaar Collegevoorstel Schriftelijke vragen CDA over huisnummering onzelfstandige eenheden Wonen Afd./Contactpersoon: RO10, Bas Böhm, 3436 Portefeuillehouder: Velthuis B De brief aan de fractie van het CDA over de huisnummering van onzelfstandige eenheden vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Zienswijzen jaarrekening 2014 en gewijzigde begroting 2015 Breed Economie & Werk Afd./Contactpersoon: MO10, Jona Overmars, 9023 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Tankir T 1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Breed. 2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Breed. 3. De zienswijzen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Breed naar voren te brengen. 4. De brief vast te stellen waarmee we het Dagelijks Bestuur van Breed informeren over de zienswijzen. 5. De brief vast te stellen waarmee we de raad informeren over de zienswijzen. Conform 3.11 Openbaar Collegevoorstel Subsidie voor extra inzet van arbeidsconsulenten van MEE arbeid Afd./Contactpersoon: MO10, Henk Peereboom, Een subsidie van te verlenen aan MEE Gelderse Poort ten behoeve de expertise voor toeleiding naar arbeid en arbeidsmatige dagbesteding voor het jaar 2015, 2. De subsidie ten laste te brengen van het programma Zorg & Welzijn, deelproduct Sociale wijkteams (61307) van het product Welzijn. 4

5 3.12 Openbaar Collegevoorstel Subsidie 2015 Aanpak Ouderenmishandeling Afd./Contactpersoon: MO10, Angela Koopmans, Een budgetsubsidie te verlenen aan de GGD Gelderland Zuid voor een bedrag van voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Ouderenmishandeling in Een budgetsubsidie te verlenen aan Stichting Moviera voor een bedrag van voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Ouderenmishandeling in Beide subsidies ten laste te brengen van het Programma Zorg en Welzijn, product Opvang en beschermd wonen, deelproduct Aanpak huiselijk geweld/opvang en begeleiding (61311.S3212) 3.13 Openbaar Collegevoorstel Definitief protocol Wmo meldingen calamiteiten en geweld Afd./Contactpersoon: MO10, Leonie Braks, 2480 Het Protocol Wmo meldingen calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar vast te stellen. Rubriek 4 Vaststellen conformvoorstellen 4.1 Openbaar Collegevoorstel Evers - van Schaeck Mathonfonds: vaststelling jaarrekening 2013 Afd./Contactpersoon: MO10, Elly Dupont, De rekening en verantwoording van het Evers - van Schaeck Mathonfonds 2013 vast te stellen. 2. Op grond van artikel 8.3 van de statuten van het Evers - Van Schaeck Mathonfonds vast te stellen dat het verslag van de administrateur voldoende is in combinatie met een ambtelijke financiële toetsing. 5

6 4.2 Openbaar Collegevoorstel Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN, vaststelling subsidie 2014 Economie en Werk Afd./Contactpersoon: EZ20, Ruud Schilder, 2770 Portefeuillehouder: Tankir T 1. De jaarrekening en het jaarverslag over 2014 van de RBT KAN B.V. goed te keuren. 2. De financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2014 vast te stellen op De brief aan bestuur richting RBT KAN over de jaarrekening vast te stellen. 6

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd. OPENBAAR (15ini00905) Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 7 april 2015

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Nieuwegein 2 013-0. Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend.

Nieuwegein 2 013-0. Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend. Nieuwegein 2 013-0 Aan De raad van de qemeente Nieuwegein Onderwerp Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje fractie CDA. Datum 20 februari 2013 Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onlangs heeft de

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie