M.WESTRA BV Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.WESTRA BV Nederland"

Transcriptie

1 M.WESTRA BV Nederland CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

2 Versiebeheer Aanpassing Initialen Datum versie 1.0 Opzet ML 20 januari 2015 CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 2/12

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen Subdoelstelling brandstofverbruik Machines Subdoelstelling brandstofverbruik Voertuigen Subdoelstelling reductie uitstoot Diversen 6 2 Maatregelen Maatregelen brandstofverbruik machines Maatregelen brandstofverbruik voertuigen Maatregelen zakelijke kilometers personenauto s Maatregelen gasverbruik vestigingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Reeds genomen maatregelen Brandstofvermindering Brandstofregistratiesysteem Start Stop systeem graafmachines Waterstof project Ecowell Groene Energie LED verlichting bovenetage Gasverbuik Isolatie werkplaats Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 3/12

4 1 Inleiding Met meer dan 85 jaar ervaring is M.Westra B.V. een gerenommeerd familiebedrijf en de regio noordwest-friesland. Het bedrijf is opgericht in 1928 en is actief op het gebied van groen, grond en infra. M.Westra BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke uitstoot van CO 2 voortkomt uit verbranding van grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. De directie van het bedrijf voelt de verantwoording om te kijken naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. In het verleden zijn er al verscheidene maatregelen genomen om duurzamer te werken als organisatie. Mede hierdoor en de constante zorg om ons leefklimaat, is er begin 2013 besloten om mee te doen aan de co² prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het streven is, halverwege 2014 volgens trede 3 van deze ladder gecertificeerd te zijn. Door het energiebeheer beter in kaart te krijgen, worden de effecten van de maatregelen beter inzichtelijk. Dit werkt uiteindelijk motiverend voor zowel directie als personeel. In dit document wordt ingegaan op het energieverbruik van M.Westra BV en de mogelijkheden om de uitstoot van CO 2 te beperken. Allereerst is er een footprint gemaakt van het jaar Dit geldt tevens als referentiejaar. Daarna wordt er ingegaan op de mogelijkheden en haalbaarheid om de uitstoot van CO 2 te reduceren. Vervolgens worden de al genomen maatregelen besproken. Het document is bedoeld om inzicht te verschaffen in het energiebeleid van M.Westra BV te Franeker. In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van M.Westra BV gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO en het GHG Protocol. Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar beoordeeld. CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 4/12

5 1.1. Doelstellingen Naast alle besparingsmaatregelen die al zijn doorgevoerd in het verleden, wil M.Westra BV in 2018 ten opzichte van 2012 (basisjaar) 6% minder CO 2 uitstoten. De uitstoot van CO2 was in het basisjaar ton. Concreet in cijfers betekent dit afnamepercentage een vermindering van 137 ton in 5 jaar, waardoor de uitstoot 2150 ton zal zijn. Veruit de grootste emissie wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van machines en de voertuigen. De reductiemaatregelen zijn dan ook vooral gericht op het reduceren van CO 2 uitstoot op machines en voertuigen. Scope 1 & 2 doelstellingen M.WESTRA BV M.WESTRA BV wil in 2018 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten met machines en voertuigen. Dit is een reductie van 137 ton CO 2 CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 5/12

6 Subdoelstellingen Elke doelstelling wordt in de volgende paragrafen gespecificeerd Subdoelstelling brandstofverbruik Machines M.WESTRA BV reduceert de CO 2 uitstoot van machines met 6%. (122,7 ton CO 2) Opsomming van maatregelen 1. Start-stop systeem 2. Instructie over het gebruik van een aftak-as 3. Vergroening Machines 4. Cursus Zuinig Werken graafwerkzaamheden 3 van de 4 maatregelen zijn afgerond. De geel gearceerd maatregel loopt nog. Er kan dus gesteld worden dat de doelstelling 75% behaald is Subdoelstelling brandstofverbruik Voertuigen M.WESTRA BV reduceert het CO 2 uitstoot van voertuigen met 8%. (8.6 ton CO 2) Opsomming van maatregelen 1. Alle chauffeurs, op termijn, volgen de cursus Het Nieuwe Rijden ; 2. Cursus over bandenspanning 3. Digitale werkbon 4. Minder kilometers door nieuwe logisitieke initiatieven Bovenstaande maatregelen zijn naar schatting goed voor een besparing van 137 ton CO 2. Voor punt drie (vergroening wagenpark) bij zowel 1.2 als 1.3 wordt een gemiddelde uitstoot genomen als indicator voor verbetering. De gemiddelde uitstoot van respectievelijk voertuigen en machines wordt in gram Co2 per draaiuur gemeten. Bij vergroening van het wagenpark zal dit gemiddelde cijfer afnemen Subdoestelling reductie uitstoot Diversen M.WESTRA BV reduceert 2 ton CO 2 uitstoot met behulp van diversen maatregelen Opsomming van maatregelen 1. Stimuleren (fietsen) woon-werk verkeer 2. Isoleren werkplaats M.WESTRA BV reduceert 2 ton CO 2 uitstoot met behulp van diversen maatregelen Opsomming van nieuwe maatregelen 1. Insipratie ochtenden 2. Instructie GPS gestuurd rijden CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 6/12

7 2 Maatregelen Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Maatregelen brandstofverbruik machines Afgeronde maatregelen Maatregel: Start-stop systeem aanbrengen op graafmachines Actie 1 Inventariseren op welke voertuigen er nog (meer) een start-stop systeem kan worden geplaatst. Actie 2 Niet van toepassing. Op alle kranen zit waar mogelijk een start-stop systeem. Pieter Westra Afgerond Overleg met leveranciers en monteurs/inventarisatie Alle machines zijn geïnventariseerd en er is in kaart gebracht welke machines in geschikt zijn voor een start-stop systeem. Document: inventarisatielijst. Maatregel: Instructie over gebruik aftak-as Actie 1 Werkinstructie gebruik aftak-as Status: Deze werkinstructie heeft plaatsgevonden tijdens de toolbox meeting. Mathijs Westra 30 en Afgerond Aanwezigheidsformulier (tevens bewijs dat de instructie is begrepen). Alle medewerkers die de instructie krijgen tekenen een aanwezigheidsformulier. Document: presentielijst toolboxmeeting CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 7/12

8 Maatregel: Cursus Zuinig Draaien graafmachinisten Actie 1 Machinisten krijgen instructies tijdens een toolboxmeeting over Draaien. Deze instructie wordt gegeven door Volvo. Jan Hibma Toolboxmeeting Alle Machinisten zijn op de hoogte van manieren om brandstof te besparen tijdens graafwerkzaamheden Maatregelen brandstofverbruik voertuigen Afgeronde maatregelen. Maatregel: Cursus over bandenspanning e Actie 1 Uitleg over de juiste bandenspanning tijdens een Toolboxmeeting Status: In het aankoopbeleid word opgenomen dat de optie bandenspanning regulatie opgevraagd wordt en afgewogen. Jan Hibma Tijdens de Toolboxmeeting wordt dit besproken Aanwezigheidslijst van deelnemers Alle chauffeurs en machinisten zijn op de hoogte van de juiste instellingen. En document in tractors. Maatregel: Minder kilometers door logistieke initiatieven Actie 1 Onderzoek naar mogelijkheden om transportkilometers per project terug te dringen Actie 2 Betrokken partijen informeren Actie 3 Resultaten in kaart brengen Pieter Westra Overleg tijdens begin werk * * Minder transport of reiskilometers op of naar een project. Uitgewerkt project baggeren bij Marssum en carpoolen bij het hekkelen.. CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 8/12

9 Maatregel: Cursus het nieuwe rijden e Actie 1 Chauffeurs op cursus Status: Afgerond en gepubliceerd op diverse websites en kranten. Directie 30 en Lijst van aanwezigheid van Stichting Bevordering Verkeerseducatie Alle chauffeurs zijn aanwezig geweest bij de cursus en zijn bewust bezig met Het Nieuwe Rijden. Lopende maatregelen Maatregel: Vergroening wagenpark 3.1 Actie 1 Onderzoek naar plaatsen van roetfilters e Actie 1 Aanschafbeleid opstellen voor de aanschaf van nieuwe voertuigen Directie en Inkoop Feite Westra Inventarisatielijst roetfilters 3.2 Beleidsplan aanschaf nieuwe voertuigen 3.1 Alle voertuigen waar een roetfilter mogelijk is zijn voor 100% voorzien van een roetfilter. 3.2 Alle voertuigen die worden aangeschaft na maart 2014 vallen onder het energielabel welke in het aanschafbeleid staan. CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 9/12

10 Maatregel: Invoering van digitale werkbon Actie 1 Onderzoek en benchmark van verschillende software programma s nieuw planningsprogramma aangeschaft die digitale werkbonnen ondersteunt. (WerkExpert) Zodra er een nieuwe server geïnstalleerd is kan het invullen van de digitale werkbon uitgerold worden onder het personeel. Pieter Westra / Ype Tiemersma Verslag van benchmark softwaresystemen en gebruikservaring collega bedrijven. Reduceren van faalkosten met behulp van digitale werkbonnen. Nieuwe maatregelen 2015 Maatregel: Inspiratieochtenden per vakgebeid Actie 1 Inplannen van de bijeenkomsten Status: Bijeenkomsten zijn ingepland op 7 en 14 februari. Het doel van de bijeenkomsten is om praktische besparingsmogelijkheden vast te leggen C.Westra en M.Laros Verslag van bijeenkomst en maatregelen doorvoeren in het document. Nieuwe maatregelen die meetbare gegevens op kunne leveren. (vergelijkbaar met de proef bij het sleepslangbemesten) CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 10/12

11 Maatregel: Instructie werken met GPS Sturing Actie 1 Inplannen van werkoverleg om de chauffeurs allemaal les te geven over het werken met GPS sturing Jan Hibma / Mitchel Laros Verslag van meting en meetgegevens op een perceel. (eerst zonder gps bewerken en later met GPS) Meetgegevens. Reduceren van brandstofverbruik Maatregelen uitstoot Diversen Maatregel: Stimuleren fietsgebruik (woon-werk-verkeer) e Actie 1 Onderzoek naar de behoefte onder het personeel naar de aanschaf van elektrische fietsen. Actie 2 Onderzoek naar aanbiedingen van leveranciers van elektrische fietsen. Directie, Corrie Westra Onderzoek % van het personeel (in een straal van 10 km) pakt de fiets in woon-werk verkeer. Afgeronde maatregelen Maatregel: Isolatie werkplaats e Actie 1 Isoleren van de werkplaats. Dak en wandinsolatie Actie 2 Betaalde factuur als bewijs in portfolio Directie, Corrie Westra Factuur en gasverbruik (greenchoice.nl) Reductie in gasverbruik op locatie Franeker. Gasverbruik met 60% afgenomen. (ook toe te schrijven aan het warme weer in 2014) CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 11/12

12 3 Reeds genomen maatregelen In het verleden zijn er bij M.Westra BV al verschillende maatregelen genomen om duurzaam te werken en energiebewust met de bedrijfsvoering om te gaan. Omdat deze maatregelen al genomen zijn vóór het basisjaar 2012 worden deze apart genoemd en niet meegenomen in de toekomstige reductie-planning. Voor de volledigheid en inzicht in inspanningen die M.Westra BV heeft gedaan op het gebied van CO 2 reductie worden de maatregelen genoemd in dit hoofdstuk. De maatregelen die genomen zijn in 2014 zijn aan deze lijst toegevoegd Brandstofreductie/ inventarisatie + Brandstofregistratiesysteem op het gehele tanksysteem van M.Westra BV op alle locaties. + Start-Stop systeem op (waar mogelijk) alle machines + Meten van draaiuren met een Track & Trace systeem 3.2. Stroomreductie + Aanschaf van een NEG Micon 900 Windmolen + Aanschaf van 4 zonnepanelen op locatie Franeker + TL verlichting op bovenverdieping locatie Franeker vervangen met LED lampen 3.3. Diversen + Aanschaf bosperceel op locatie Arum 30m2 Colofon auteur(s) Mitchel Laros, M.WESTRA BV Nederland kenmerk CO 2 reductiedoelstellingen M.WESTRA BV datum versie 1.1 CO 2 reductiedoelstellingen M.Westra BV 12/12

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstelling ten aanzien

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2- reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1

CO 2- reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 CO 2- reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Baggerbedrijf West Friesland BV

Baggerbedrijf West Friesland BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond &

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie