Percentages verbloemen de échte kosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Percentages verbloemen de échte kosten"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 98e jaargang 24 april 2008 nr. 8 Politici zijn de weg kwijt 45 miljoen voor Vie d Or Generali VB Innovatieprijs 2008 Herman Broere (Deerenberg & van Leeuwen): Percentages verbloemen de échte kosten

2 Veel ZZP ers denken dat ze dit gedekt hebben. U weet wel beter. Werk en privé in één keer goed verzekerd met het ZZP Combipakket. Fortis ASR introduceert een uniek verzekeringspakket dat voor veel ZZP ers als geroepen komt: het ZZP Combipakket. Hiermee kunnen ze hun zakelijke en privé schaderisico s in één keer goed verzekeren. En kunt u een eind maken aan een veel voorkomende verwarring. Bovendien kunnen ze zich met dit pakket meteen tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Wilt u meer weten? Raadpleeg uw Fortis ASR accountmanager of kijk op Fortis ASR Cockpit.

3 INHOUD COVER Percentages verbloemen de échte kosten Herman Broere is nog bij lange na niet tevreden over de mate waarin en de manier waarop momenteel de kosten van beleggingspolissen naar de consument worden gecommuniceerd. 20 Dit mede omdat de intermediairvergoeding nu nog steeds lastig is te verantwoorden richting de klant. Als bestuurslid van de NVA zit hij daarom bovenop dit dossier en ook als zelfstandig ondernemer/assurantie-intermediair neemt hij zijn maatregelen. Mijn adviseurs moeten binnenkort, als ik ze s nachts wakker schud, direct het hele rijtje van wat ze voor de klant doen, kunnen opzeggen. Daar ligt een uitdaging. AEGON versus Optas AEGON reageert op de Optas-ophef: Het gevoel van de (ex)havenwerkers is volstrekt begrijpelijk. Ik zou dat in hun plaats ook hebben als ik al die grote bedragen hoor. 6Ik wil er ook begrip voor opbrengen, dat de werknemersorganisaties nu voor hun leden opkomen. Maar dat politici van gerenommeerde partijen meehuilen met de wolven in het bos, daar staat mijn verstand bij stil. Als Tweede Kamerleden er blijk van geven de wet niet meer te willen erkennen, komen we op een glijdend pad, met mogelijk vergaande consequenties. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - Vie d Or schikking van 45 miljoen - Vertrek Marco Keim Intermediair 16 Onder meer: - Compliant met de NBVA - Klaverblad ook rechtstreeks PFP 26 Onder meer: - Èfdécé kennis-sessies - Zorgelijke cijfers NHG Zorg & Inkomen 30 Onder meer: - Kansen door doelgroepbenadering - Minister Klink en de Zekur-polis NBVA woedend op verzekeraars Tijdens de afsluitende paneldiscussie van het jubileumsymposium van Dullemond Bedrijfsadvies vond onverwacht een scherpe discussie plaats over de waardeoverzichten van 10 verzekeraars. NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer sprak grimmige taal over de Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur op de overzichten: De vertrouwensrelatie tussen het intermediair en de klant is hierdoor aangetast. Onze achterban is woedend en heeft al laten weten bereid te zijn dit juridisch aan te vechten. Als er niets verandert, nemen wij de modellen De Ruiter in ieder geval niet langer voor onze rekening. Generali VB Innovatieprijs 2008 Voor de derde keer op rij wordt dit jaar tijdens de VB-Branchedag de Generali VB Innovatieprijs uitgereikt. De doelstelling van de prijs blijft onverkort het bevorderen 24 van innovatie. Laat de branche zien wat er allemaal gebeurt. Het delen van deze kennis met collega s uit het vak lijkt concurrentieel, maar de ervaring leert dat de gehele branche daar beter van wordt en niet in de laatste plaats de indiener zelf, aldus prof. dr. Mark de Jong, juryvoorzitter en algemeen directeur Telematica Instituut. HDN fungeert als katalysator voor hele bedrijfstak HDN laat er geen misverstand over bestaan: ze zijn niet uit op het primaat. Zij willen grote slagen 26 maken om de zo broodnodige ketenintegratie in de gehele bedrijfstak te realiseren. Daarbij is HDN niet een doel op zich, maar een schakel om dat te bereiken. Je ziet dat binnen de intermediaire keten zowel de omzet als de marges krimpen. Dat moet je zien op te vangen met efficiencyverbetering. Daarvoor is samenwerking tussen alle partijen die zich met ketenintegratie bezighouden een heel urgente noodzaak. Producten 36 Onder meer: - Verzuimdekking voor ondernemers - Verbetering AOV-vangnet Ondernemerschap 40 Carl van Lieshout - MKB investeert in buurlanden De Wandeling 42 - Met Rob Hillebrand, Lid Raad van Bestuur UVIT Met name(n) 44 Feiten & Cijfers 46 o.a. Legal & General, De Goudse, SNS Reaal ICT 52 Onder meer: - Uitbreiding Pensioennavigator - Pay-per-call Typisch geval 54 Albert Boes - BA bij stalling van auto s Nieuwe assurantiekantoren 56 Verzekerend Buitenland 57 Nieuws 58 Barbier 62 nummer 8-24 april

4 Onbezorgd wonen ook bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Met de nieuwe AEGON Woonlastenverzekering AEGON introduceert de AEGON Woonlastenverzekering. Deze verzekering beschermt uw klanten bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Zo kunnen zij de betaling van de huur of hypotheek veiligstellen. Daarnaast kunnen uw klanten ook vaste lasten zoals energiekosten, telefoonkosten en premies voor woonverzekeringen meeverzekeren. Een belangrijk voordeel van de AEGON Woonlastenverzekering is dat AEGON beroepsdekking biedt, wat maar weinig andere verzekeraars doen. AEGON verzekert bij arbeidsongeschiktheid altijd het huidige beroep. Bovendien keert AEGON al uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. De AEGON Woonlastenverzekering is een flexibele verzekering. De verzekerde bedragen zijn tussentijds aan te passen. Op de AEGON Intermediair Portal vindt u een handige rekentool waarmee u snel de premie kunt berekenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of contactpersoon van Verkoop Ondersteuning of kijk op AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag. AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. KvK

5 COLOFON Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Jan Aikens redacteuren Alex Klein, Erwin Loer, Yvonne Neppelenbroek (eindred.), Rick de Ruiter (webred.), Elly Gravendeel (red. ass.). redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Karin Sok marketing Claudia Simoons (adverteerders) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 6,75 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,95 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Emilie Kars-van der Goes tel fax Media order: Toos Schurink tel fax sluitingsdatum: Dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt-uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Crimineel Bij het ter perse gaan van dit nummer liepen ze nog steeds vrij rond. J.B. (baas van F. te U.), L.W. (directielid van I. te s-gr.) en zelfs J.D. (communicatiedirecteur van A., eveneens te s-gr. die onlangs zonder vervaagd hoofd en onvervormde stem in het televisiejournaal werd getoond) krijgen kennelijk de kans hun activiteiten ongestoord voort te zetten. Dat moet een doorn in het oog zijn van de politici die het doen voorkomen alsof we te maken hebben met mensen die leiding geven aan een criminele organisatie. Tweede Kamerleden, ook van fracties die in het verleden respect wisten af te dwingen, grijpen elke oprisping aan om er een affaire van te maken. Ook als daartoe wettelijk gezien geen enkele reden voor is en die is er natuurlijk niet wordt een gelegenheidstheorietje ontwikkeld om (bank)verzekeraars als halve of hele oplichters-, fraudeurs-, en dievenbenden te etaleren. Het is waar dat het zelfreinigend vermogen niet altijd tot de best benutte talenten van de branche gerekend kon worden. Op dat gebied is de laatste jaren veel ten goede veranderd, maar dat lijkt zich aan het gezichtsveld van politiek Den Haag te onttrekken. Als politici zich zouden beperken tot het uit de sloot opdreggen van een oude veestapel, dan zou daarmee te leven zijn. Tegen dat soort imagobeschadigende aanvallen is de bedrijfstak wel bestand. Maar de situatie dreigt een stuk grimmiger te worden. Dat blijkt uit het verhaal rond de overname van Optas door AEGON elders in dit blad en ook uit de reactie van de parlementariërs op de stukgelopen onderhandelingen tussen Stichting Verliespolis, ING en Fortis. Parlementariërs kunnen niet hard maken dat verzekeraars de wet overtreden en als ze dat toch blijven beweren, worden ze terecht door het kabinet teruggefloten. Daarmee is voor hen de zaak niet af, want scoren moeten ze omdat ze dat de een of andere achterban beloofd hebben. Daarom verzinnen zij ter plekke regeltjes en eisen dat het reguliere wettelijke kader plaats maakt voor hun hersenspinsels. Dat Den Haag in de rol van betrouwbare wetgever gedurende het spel de spelregels wijzigt, is een fact of life. Je kunt daar alles op aanmerken, maar je moet erkennen dat die wijzigingen altijd op legale manier de Staatscourant gehaald hebben. De huidige generatie medewetgevers lapt dat formele traject aan de laars. Zij denken er garen bij te kunnen spinnen om schandalen zo schandalig mogelijk en gedupeerden zo gedupeerd mogelijk af te schilderen. Deze zelfs voor politici kortzichtige houding brengt de financiele dienstensector niet alleen in diskrediet, maar kan regelrecht leiden tot aantasting van de stabiliteit van de financiële organisaties. Zij nemen hiermee een verantwoordelijkheid op zich waarvan de maatschappelijke gevolgen niet te overzien zijn. De branche zal deze politici niet makkelijk kunnen stoppen omdat een beroep op redelijkheid bij voorbaat zal falen. Dat kunnen alleen de fractiebesturen door hun leden uitsluitend te belasten met portefeuilles die zij fysiek, mentaal en qua kennis aankunnen. HOOFDREDACTIONEEL Jan Aikens nummer 8-24 april

6 NIEUWS De overname van Optas door AEGON: de feiten Politici zijn de weg kwijt Het gevoel van de (ex-)havenwerkers is volstrekt begrijpelijk. Ik zou dat in hun plaats ook hebben als ik al die grote bedragen hoor. Ik wil er ook begrip voor opbrengen, dat de werknemersorganisaties nu voor hun leden opkomen. Maar dat politici van gerenommeerde partijen meehuilen met de wolven in het bos, daar staat mijn verstand bij stil. Als Tweede Kamerleden er blijk van geven de wet niet meer te willen erkennen, komen we op een glijdend pad, met mogelijk vergaande consequenties. Dit commentaar komt van directeur Communicatie van AEGON, Jan Driessen, als reactie op de ophef rond de overname van Optas door zijn maatschappij. Niet AEGON maar Stichting Optas is aan zet In de Tweede Kamer debatteren op hol geslagen politici onder aanvoering van Pieter Omtzigt (CDA). Meer dan eens vragen zij aan minister Donner om maatregelen te nemen tegen AEGON. Even zoveel keren antwoordt de minister laatstelijk nog op 10 april dat hij dat niet kan, domweg omdat de verzekeraar op geen enkele wijze een wet heeft overtreden. Hoewel de minister blijft herhalen dat alle transacties binnen wettelijke kaders hebben plaatsgevonden, blijft een Kamermeerderheid onvermoeibaar bezig om de verzekeraar in een kwaad daglicht te stellen. Zelfs wordt met de moed der wanhoop aan de minister gevraagd: Er is kennelijk niet in strijd met de wet gehandeld. Wil de regering dan een waardeoordeel geven over de vraag in hoeverre in de geest van de Nederlandse pensioenwet- en regelgeving is gehandeld? Donner antwoordt daarop dat het niet aan hem is om waardeoordelen uit te spreken over keuzes die door sociale partners zijn gemaakt. Temeer daar het lastig is te beoordelen of de gemaakte afspraken tegen de kennis en achtergrond van ruim tien jaar geleden adequaat waren. Sociale partners 10 jaar geleden Waarmee de minister onomwonden aangeeft waar de wortel van de pijn ligt: bij het besluit dat sociale partners werkgevers en werknemers van de havenbedrijven in 1996 eendrachtig hebben genomen om hun pensioenfonds over te doen aan Optas. Desalniettemin noemt een van de betrokken partijen, FNV Bondgenoten, AEGON op de website van de havenwerkers schaamteloos, arrogant en belachelijk en kondigt zij een wereldwijde actie vanuit vakbondszijde aan. Een delegatie van FNV Bondgenoten zal een internationale conventie van havenvakbonden uit de gehele wereld gaan bijwonen. Daar zal een motie over internationale acties tegenover AEGON besproken en aangenomen worden. De afzender van deze boodschap, Niek Stam van FNV Bondgenoten Sector Havens, neemt daarna wat gas terug. Nee, een boycot wordt het niet, maar wel zullen wereldwijd de bonden campagnes voeren tegen AEGON. Het is onbegrijpelijk dat partijen die beter weten de strijd aanbinden met ongeveer de enige partij in een keten van transacties die objectief gezien in elk geval niets te verwijten valt. Wanneer de vinger gewezen wordt naar het bestuur van het opgeheven Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (PVH), naar verzekeraar Optas, of naar de Stichting Optas, dan is daar eerder begrip voor op te brengen. Al mag je het de PVH-bestuurders niet verwijten dat zij onder de toen geldende omstandigheden de pensioenaanspraken van de havenarbeiders veilig wilden stellen, waarschuwt Jan Driessen. Er was sprake van grote saneringsslagen in de haven. Daar had het pensioenfonds onder te lijden. In de eerste plaats in financieel opzicht. Jarenlang vonden er onttrekkingen uit de reserves plaats om de reorganisaties in de sector te financieren. Daarnaast liep het aantal deelnemers terug en dreigde een sterke vergrijzing van het bestand. Het is verklaarbaar dat het bestuur zich op deze situatie heeft beraden en uiteindelijk het besluit nam om PVH op te heffen en om te zetten in een commerciële verzekeraar Optas. Jan Driessen zegt dat het bestuur, gelijkelijk samengesteld uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden, daarbij niet over één nacht ijs ging. In totaal werd circa twintig maal over deze zaak vergaderd. Omzetting pensioenfonds in verzekeraar Op 25 november 1996 besluiten de werknemers en werkgevers dat de omzetting met ingang van 1998 een feit zal zijn, wanneer aan de volgende eisen is voldaan: Voor 95% van alle werknemers worden nieuwe langjarige collectieve verzekeringsovereenkomsten gesloten met werkgevers; Alle goedkeuringen van toezichthouders, ministeries, rechtbank en belastingdienst zijn ontvangen; FNV en CNV houden een referendum, dat geen negatieve uitslag oplevert; De vrije reserves, op dat moment driehonderd miljoen gulden, worden van PVH onttrokken, mede waardoor een verzekeringmaatschappij van start kan gaan met een eigen vermogen van ten minste 800 miljoen gulden. Aan deze eisen werd voldaan, zodat ultimo 1997 de Stichting PVH werd opgeheven en omgezet in NV Optas. Mijlenver op afstand Je kunt je voorstellen dat het PVH-bestuur blij was dat op deze manier de pensioenrechten van de deelnemers in veiligheid waren, zegt Jan Driessen. Verzekeraars moeten immers 6 nummer 8-24 april 2008

7 NIEUWS hun verplichtingen onder alle omstandigheden onverkort nakomen. Het bestuur besloot om geen zitting te nemen in Optas. Integendeel: zij wilden Optas mijlenver op afstand brengen van de haven. Zo werd besloten om de aandelen van verzekeraar Optas onder te brengen in een nieuw op te richten Stichting Optas. Het eerste bestuur van deze stichting is benoemd door het PVH-bestuur en bestond uit onafhankelijke personen zonder havenbinding. Toezicht op de directie hield een raad van commissarissen, eveneens benoemd door het PVH-bestuur. Met de omzetting van het pensioenfonds in een verzekeraar eindigde ook de verplichtstelling. Alle werkgevers in de haven sloten ultimo 1997 op vrijwillige basis langjarige verzekeringsovereenkomsten. Dit waren beschikbarepremieregelingen met een indexering gebaseerd op het u-rendement. Tien jaar lang heeft Optas dus gefungeerd als volstrekt zelfstandige verzekeraar. De maatschappij trok ook verzekerden aan buiten de oorspronkelijke doelgroep. De directie maakte van Optas een zodanig succes, dat de verkoopwaarde eind vorig jaar 1,3 miljard euro bedroeg. Dit was de prijs die AEGON betaalde voor de verwerving van de aandelen aan Stichting Optas. Enorme bedragen Voor goed begrip: niet het indertijd bijna noodlijdende pensioenfonds incasseerde dit enorme bedrag, maar de commerciële verzekeraar, die in tien jaar de vleugels had uitgeslagen. Pensioengerechtigden horen nu grote bedragen over tafel gaan: het aankoopbedrag van 1,3 miljard euro en ook nog 700 miljoen euro aan beklemd vermogen. Overigens mogen deze bedragen niet bij elkaar opgeteld worden: met de aankoopprijs is ook dat beklemd vermogen gekocht. Het is volledig te begrijpen dat de emoties bij havenwerkers hoog oplopen. Zij hebben immers niet de meest royale pensioenvoorziening die denkbaar is. Zij moeten het doen met een beschikbare premieregeling, waaraan een magere indexatie is gekoppeld. Het u-rendement lag de afgelopen tien jaar gemiddeld iets boven de vier procent en was dus lager dan de loon- en prijsstijging. Zoals gezegd is dit het resultaat van de overeenkomsten die de werkgevers, met instemming van de vakbonden, indertijd gesloten hebben met Optas. AEGON heeft bij de aankoop van de aandelen alle verplichtingen, die vastliggen in overeenkomsten en reglementen, overgenomen en komt die uiteraard voor de honderd procent na. Pieter Omtzigt: Lasterlijke beschuldiging nooit teruggenomen, ook niet nadat Donner heeft uitgelegd hoe de zaak wél in elkaar zit. Beklemd vermogen Sommige politici kijken likkebaardend naar het beklemd vermogen van 700 miljoen euro, dat AEGON in handen heeft. Dat dit vermogen onderdeel uitmaakte van de transactie en dat AEGON daarvoor heeft betaald, maakt kennelijk niet veel indruk op het Binnenhof. Ook de juridische betekenis van het beklemde vermogen lijkt nauwelijks serieus genomen te worden en dat is zonder meer kwalijk. Hieruit blijkt namelijk dat parlementariërs er geen probleem mee hebben om Jan Driessen: Geen begrip voor politici de hand te lichten met van gerenommeerde partijen die meehuilen met de wolven in het bos. de wet. Het beklemde vermogen ontstond namelijk van rechtswege bij de omzetting van de Stichting PVH in de verzekeraar Optas. Beklemd wil zeggen dat het vermogen alleen aangewend kan worden overeenkomstig de op dat moment bestaande doelstelling van PVH en voor niets anders. Dit vermogen dient nu, evenals het overige eigen vermogen van AEGON tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen. Het is eigendom van AEGON, die daarvoor een koopprijs heeft betaald, en het is onderdeel van de solvabiliteit. Edgar Koning, lid directie AEGON Nederland verwoordt het als volgt: Het beklemd vermogen is door de aankoop van Optas eigen vermogen van AEGON geworden. Vanzelfsprekend hebben wij alle afspraken die OPTAS had, overgenomen. Eigenlijk is er voor de klanten door de verkoop aan AEGON helemaal niets veranderd. Dit had toch anders geregeld kunnen en moeten worden, was de vraag vanuit de Tweede Kamer aan minister Donner. Dat had inderdaad anders gekund, gaf hij als antwoord: Percepties van wat destijds werd beoogd, zijn met de ogen en de kennis van nu moeilijk te beoordelen. Percepties kunnen zijn ingekleurd door de kennis van nu. Wat achteraf een slechte beslissing lijkt, was dat in het verleden met de kennis en achtergrond van toen wellicht niet. Ik wil dat illustreren aan de hand van een tweetal voorbeelden. Als eerste, het niet-paritair samengestelde bestuur van de Stichting Optas. Sociale partners hadden destijds kunnen besluiten tot paritaire samenstelling van het bestuur van de Stichting Optas. Dat is niet gebeurd, omdat destijds bij de keuze om het pensioenfonds PVH om te zetten in een verzekeraar, bewust is besloten de werkgevers en werknemers in de haven op afstand te brengen. ( ) Over de wijze waarop het vermogen zou moeten worden ingezet en de afspraken die daarover destijds zijn gemaakt, bestaan verschillende beelden. Het tweede voorbeeld betreft de gemaakte indexatieafspraak over de pensioenaanspraken. Sociale partners hadden destijds een volledig waarde- of welvaartsvaste indexatie kunnen afspreken. Dat is niet gebeurd. Geconstateerd kan worden dat de destijds overeengekomen indexatie op basis van u-rendement niet ongebruikelijk is bij verzekeraars. nummer 8-24 april

8 NIEUWS Ook uit dit antwoord blijkt dat het hier louter en alleen gaat om beslissingen die in het verleden zijn gemaakt door sociale partners. Lasterlijk Van volksvertegenwoordigers mag op zijn minst verwacht worden dat zij de wet respecteren. Sommigen zetten die wet liever even aan de kant om als actievoerder bij een deel van hun electoraat te kunnen scoren. Van actiepartijen, zoals de SP, zijn we dat gewend. Een partij als het CDA echter kenden wij als bewaker van legale normen. Totdat Pieter Omtzigt zich in deze zaak vastbeet. Tijdens een protestbijeenkomst van de havenwerkers zei hij: Wij stellen wettelijk verplicht dat een deel van het salaris wordt ingehouden voor pensioen, maar de beheerder kan blijkbaar weigeren het uit te keren. Deze lasterlijke beschuldiging aan het adres van AEGON heeft hij nooit teruggenomen, ook niet nadat Donner hem meerdere malen geduldig heeft uitgelegd hoe de zaak wél in elkaar zit. Hiermee diskwalificeert hij zichzelf en zijn hele fractie. Onverplicht gebaar Door de schijnwerper te blijven richten op AEGON bewijzen vakbonden en Tweede Kamerleden de havenwerkers allerminst een goede dienst. Als het hen echt gaat om de belangen van deze pensioendeelnemers, dan kunnen ze beter aan tafel gaan zitten met de Stichting Optas. Formeel kan de stichting met de opbrengst van 1,3 miljard euro projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking realiseren. Niet te ontkennen valt, dat dit bedrag voor een deel samenhangt met de activiteiten van het voormalige pensioenfonds PVH. Daardoor is het voorstelbaar dat de Stichting Optas als onverplicht gebaar een deel van de opbrengst aanwendt om de pensioenregeling voor de havenwerkers wat royaler te maken. Gesteld dat Tweede Kamerleden weer gaan doen wat van hen verwacht mag worden, dan vragen zij de minister hierin een bemiddelende rol te gaan spelen. Hij kan bijvoorbeeld een gesprek arrangeren met vakbonden, Stichting Optas en AE- GON. Dan komt de bal te liggen waar die hoort, namelijk bij de Stichting Optas. Een beroep op redelijkheid maakt eerder kans van slagen, dan partijen tegen elkaar op te zetten. En veel meer kans dan de oproep om het wettelijke kader aan de laars te lappen. Jan Aikens Vie d Or-oplossing in zicht In een bijzondere vergadering afgelopen week hebben de leden het Verbond mandaat gegeven om mee te werken aan een oplossing voor de Vie d Or-polishouders. Naar verluidt wordt een fonds in het leven geroepen waarin 45 miljoen euro wordt gestort. Uit dit fonds ontvangen de gedupeerden van de failliete levensverzekeringmaatschappij Vie d Or een vergoeding. Het bedrag wordt bijeengebracht door de aansprakelijke partijen: De Nederlandsche Bank (als rechtsopvolger van de als toezichthouder gefaald hebbende Verzekeringskamer), actuaris Hewitt, accountant Deloitte en het ministerie van Financiën. Ook het Verbond van Verzekeraars zal een bedrag doteren, hoewel geheel onverplicht. Het Verbond treft geen enkele blaam; Vie d Or was niet eens lid van de verzekeraarskoepel. Het gebaar moet gezien worden als de smeerolie waarmee de machine die voor een oplossing moest zorgen, aan het draaien gebracht kon worden. Zoals bekend hebben Verzekeringskamer en ministerie van Financiën gedurende de veertien jaar dat deze zaak loopt, consequent de hakken in het zand gezet. Ondanks diverse rechterlijke uitspraken en een parlementair onderzoek, waaruit telkens bleek dat de toezichthouder gefaald heeft, bleef de overheid zijn heil zoeken in langdurige procedures. De Stichting Vie d Or, die opkomt voor de belangen van de gedupeerden, berekende de totale schade van polishouders op circa 80 miljoen euro. Het ziet er naar uit, dat de bestuursleden zich kunnen verenigen met de nu gekozen oplossing. De Stichting stopt waarschijnlijk met de activiteiten. Het is vervolgens aan de circa individuele polishouders of zij de regeling al dan niet aanvaarden. Op dit moment zijn de betrokken partijen nog in onderhandeling Nederlandse hypotheekmarkt Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen die in meer of mindere mate invloed hebben op de hypotheekmarkt. De toenemende concurrentie zet prijsontwikkeling en marges voortdurend onder druk. Efficiency en kostenbewaking zijn daarom steeds belangrijker. De rollen van de verschillende spelers in de waardeketen veranderen daardoor. Ook de gevolgen van mondiale ontwikkelingen zijn hier merkbaar. In de nieuwe uitgave De Nederlandse Hypotheekmarkt geven de auteurs Tom van der Geest, Gerhard Wieringa en Robert Vliegen een helder overzicht van deze en meer aspecten die van belang zijn in de Nederlandse hypotheekmarkt. Een boekje met praktische informatie, die de lezer meer inzicht geeft in de Nederlandse hypotheekindustrie, ISBN: RDW waarschuwt bromfietsers De RDW gaat eigenaren van onverzekerde scooters, brommers en snorfietsen een waarschuwing sturen. Als na een paar weken blijkt dat het voertuig nog steeds niet als verzekerd staat geregistreerd, riskeert de eigenaar een boete van 220 euro. Volgens de WAM moeten ook gemotoriseerde tweewielers, die niet worden gebruikt, zijn verzekerd. Directeur Johan Hakkenberg van de RDW gaat ervan uit dat dat soms niet bekend is bij mensen: Daarom sturen we eerste een waarschuwing. Eigenaren kunnen via controleren of hun rijtuig als verzekerd staat geregistreerd. 8 nummer 8-24 april 2008

9 IK BEN EEN A-MERK! BIJ DE NOORDHOLLANDSCHE BEGRIJPEN ZE DAT. In een persoonlijke sfeer een vertrouwensrelatie met mijn klanten opbouwen. Dat is waarin ik mij als onafhankelijk financieel adviseur onderscheid van banken, direct writers en internetaanbieders. Mijn adviseurs willen voor onze klanten een persoonlijke begeleider en dé probleemoplosser bij financiële zaken zijn. Zodat die klant zonder aarzelen Dé Verzekeringswinkel noemt als hem wordt gevraagd waar hij zijn verzekeringen geregeld heeft. Daar investeer ik in en daarbij wil ik gesteund worden door een verzekeraar die begrijpt waar ik mee bezig ben. Die ons o.a. helpt met een private label concept waarmee onze klanten bevestigd worden in hun keuze voor ons! Dé Verzekeringswinkel in Alkmaar kiest voor de Noordhollandsche van Want als 100% intermediairmaatschapij (h)erkennen wij de advies-functie van het intermediair in de relatie met de klant als geen ander. En daar stemmen we graag onze marketing-ondersteuning op af. Wilt u meer weten over de maatschappij die snel, persoonlijk en exclusief voor het intermediair werkt? Wij vragen slechts een uurtje van uw tijd om het Noordhollandsche TotaalConcept te presenteren. Bel of mail de Noordhollandsche voor een afspraak. Het in 2007 gehouden NIPO Performance onderzoek wijst de Noordhollandsche van 1816 aan als Beste schadeverzekeraar. Ook de voorgaande jaren werd de Noordhollandsche door tussenpersonen op alle onderzochte onderdelen als Best presterende maatschappij gewaardeerd. Kijk ook op Daar gebeurt t! Noordhollandsche van 1816, Postbus 1, 1724 ZG Oudkarspel, t (0226) f (0226) e i

10 NIEUWS AFM-jaarverslag 2007 is vooral ook blik op 2008 en verder Meer controle, meer richtlijnen Uit het jaarverslag 2007 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de turbulente periode van voorbereiding zo langzamerhand eindigt en dat daarmee een periode van consolidatie is aangebroken. Die consolidatie betekent echter niet dat de toezichthouder de komende tijd een rol op de achtergrond verkiest, integendeel. De AFM heeft nog heel wat in petto voor de branche. Wat te denken van verbeterde bijsluiters, van pensioentoezicht en van een onderzoek naar de kwaliteit van advisering rond beleggingsverzekeringen, bij zowel verzekeraars als bemiddelaars? Door de Wft en louter door de aanwezigheid van de AFM is de kwaliteit van de financiële dienstverlening in het algemeen gestegen. Verder is de transparantie enorm toegenomen. Op de langere termijn ben ik heel positief over deze AFM. Hulde van NVA-voorzitter Bob Veldhuis over de toezichthouder, die het hierboven geschetste omslagmoment ook herkent maar daarbij aangeeft dat de organisatie wel op de goede weg moet voortgaan: Het instituut staat. Nu moet ze zich sterk maken voor efficiency en administratieve procedures beperken en beknoppen. De organisatie AFM Aan de interne efficiency wordt gewerkt. Het takenpakket is vrijwel uitgekristalliseerd en daarmee kan ook het personeelsbestand stabiliseren. De AFM telde vorig jaar gemiddeld 434 fte (2006: 420). Het bestuur en de directie moeten directer gaan aansturen en taken moeten beter worden verdeeld over minder afdelingen. Daarvoor zijn in 2007 alvast de eerste stappen gezet. In de top van de organisatie is een managementlaag geschrapt en het aantal afdelingen is van 27 teruggebracht naar 17. Kosten De AFM probeert de kosten die zij maakt zoveel mogelijk door te berekenen naar de partijen voor wie zij deze kosten maakt. Adviseurs en bemiddelaars (in het jaarverslag als groep benoemd naast aanbieders, effectenuitgevende instellingen, infrastructuur, accountantsorganisaties en pensioenuitvoerders) betaalden in euro, ruim twintig procent van het totaal aan baten van de AFM, euro. Controle en adviezen In totaal mogen nu aanbieders, adviseurs en bemiddelaars met een vergunning actief zijn. In het afgelopen jaar werden 392 aanvragen afgewezen, terwijl 1038 dienstverleners zelf hun aanvraag introkken. In 2008 blijft de verbetering van het financieel advies aan de consument een belangrijk speerpunt in het toezicht van de AFM. Dat vertaalt zich op Het AFM-bestuur tijdens de jaarverslagpresentatie twee manieren. De AFM zal doorlopend blijven controleren op de correcte uitvoering van steeds meer wet- en regelgeving en daarnaast richtlijnen naar de markt en adviezen aan ministerie van Financiën blijven afgeven die de kwaliteit van de dienstverlening moeten bevorderen. Omdat de toezichtvoorbereiding binnen de organisatie wel zo n beetje is afgerond en meer mankracht op toezichtuitvoering kan worden gezet, mag in 2008 wat zowel controle als richtingduiding betreft veel activiteit van de AFM worden verwacht. En dat betekent werk aan de winkel voor u. Kwaliteit van informatie en advies De AFM is in 2007 doelbewust begonnen met de bevordering van de kwaliteit van informatie en adviezen aan consumenten. Voorbeelden daarvan zijn het in 2007 uitgebrachte rapport Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken en de aanpassing vorig jaar van de zelfregulerende codes voor kredietaanbieders omdat die overcreditering onvoldoende konden voorkomen. In 2008 wil de AFM werken aan verbetering van de regelgeving over financiële bijsluiters en aan handhaving daarvan. De praktijk rond financiële bijsluiters en kredietreclames vertoont nog significante tekortkomingen, aldus de toezichthouder. Later dit jaar publiceert de AFM een onderzoek naar de advisering aan kopers van beleggingsverzekeringen, door zowel verzekeraars als bemiddelaars. Dit onderzoek volgt op eerdere onderzoeken naar (de transparantie voor consumenten van) de kosten op beleggingsverzekeringen, onderzoeken van respectievelijk de commissie De Ruiter en de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De AFM wacht de uitkomsten van haar onderzoek niet af en treedt in 2008 gericht op tegen slecht adviserende bedrijven. Het toezicht op de naleving van regels over hypotheken, consumptieve kredieten en beleggingsverzekeringen kan leiden tot handhavingsmaatregelen zoals boetes. Bij hypotheken kijkt de AFM vooral naar overcreditering en oversluiten. Bij beleggingsverzekeringen ligt de nadruk op adviezen over kortdurende beleggingsverzekeringen met kleine maandpremies, met name in combi- 10 nummer 8-24 april 2008

11 NIEUWS natie met een lening. De AFM controleert later dit jaar ook de naleving van de nieuwe codes over consumptief krediet. Pensioentoezicht In 2007 heeft de AFM voorbereidingen getroffen voor het pensioentoezicht, haar deeltaak die in 2008 ingaat. Het pensioentoezicht richt zich op de informatieverstrekking aan deelnemers en de kwaliteit van de advisering aan werkgevers. De AFM houdt (nog) geen toezicht op de hoogte van pensioenen of de kosten die de pensioenuitvoerder in rekening brengt, maar let er wel op dat consumenten voldoende informatie Nederlandse verzekeraar failliet Zonder enige vorm van ophef is een Nederlandse verzekeraar failliet verklaard. Ooit gehoord van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Hullberry? De kans is klein en nog kleiner dat we er ooit nog van zullen horen. De vrijgestelde onderlinge was ongeveer tien jaar geleden nog actief in Nederland onder de naam Sir Huckleberry. In 1997 haalde de schadeverzekeraar Het VB met de Tweelingverzekering. Tegen een premie van 99 gulden werd bij de geboorte van een tweeling een bedrag van 6666,66 gulden uitgekeerd. Het ging hierbij nadrukkelijk om tweelingen, bij andere meerlingen volgde geen uitkering. Opvallend in de voorwaarden was, dat de verzekering slechts kon worden gesloten op het moment dat de vrouw nog niet zwanger was en dat de polis een looptijd kende van twaalf maanden. Snel handelen was dus geboden. Pretpolissen Deze verzekering was een zijstapje van de zich als verzekeraar voor reclamerisico s en kansspelen afficherende verzekeraar. Sir Huckleberry was gespecialiseerd in het bieden van dekking aan bedrijven die een prijsvraag of een loterij op touw zetten en niet weten hoeveel winnaars er uit de bus komen. Een verzekering tegen onvoorziene uitgaven dus. Directeur K.K. Eicke veranderde nadien de naam van zijn bedrijf in The Hullberry Insurance Company Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. Aanvankelijk werden uitsluitend pretpolissen/geschenkpolissen verkocht zoals zongarantieverzekeringen, verzekering tegen ontvoering door buitenaardse wezens, hole-in-one verzekeringen en een benzineprijsgarantieverzekering. De totale opbrengst uit deze polissen beliep euro zonder dat daar schade-uitkeringen tegenover stonden, zo blijkt uit het faillissementsverslag. Later werden ook andere verzekeringsproducten, zoals garantieverzekeringen voor elektronische hardware (met een aanvankelijke premieopbrengst van zo n euro per jaar) en implantatenverzekeringen gevoerd. Hullberry was, zo was meldt de curator, vooral actief op de Duitse markt. Alhoewel Hullberry statutair gevestigd was in Amsterdam en daar ook formeel kantoor hield, was de verzekeraar met name actief vanuit Berlijn (Duitsland) alwaar de heer Eicke en ook zijn rechterhand, mevrouw A. Mühle woonden. Productiestop In september 2006 heeft de heer K.K. Eicke De Nederlandsche Bank kenbaar gemaakt er niet in te zijn geslaagd voldoende krijgen over hun pensioen. En dat betekent nogal wat voor u, aangezien de nieuwe Pensioenwet de nodige informatieverplichtingen in zich bergt. Ook zal de AFM in 2008 de kwaliteit onderzoeken van de adviezen die financiële dienstverleners aan werkgevers geven over de pensioenvoorziening die zij hun werknemers aanbieden via een verzekeraar. De AFM publiceert hierover dit jaar een rapport. Inmiddels hebben pensioenuitvoerders een self assessment ter beschikking gesteld, dat helpt het toezicht te richten. Het complete jaarverslag 2007 is te lezen op de website van de AFM. vermogen aan te trekken om te kunnen voldoen aan de voor Hullberry geldende solvabiliteitseisen. Hij meldde dat Hullberry haar vergunning wenste in te leveren en haar activiteiten wilde staken. DNB stelde een stille curator aan en legde een productiestop op. Volgens het faillissementsverslag had het bedrijf een negatief vermogen van euro. Hullberry maakte gebruik van de telefoon- en faxservice van Eurobusiness Centre aan de Keizersgracht in Amsterdam. Het bedrijf kon in dit pand gebruik maken van een kantoorruimte. Ook fungeerde dit adres als postadres. De post werd aanvankelijk opgehaald door mevrouw Mühle en later doorgezonden naar Berlijn. De telefoon- en postservice is in de zomer 2007 gestaakt. Door het verdwijnen van Hullberry is weer een gat in de markt ontstaan: misschien is het nu niet de geschikte tijd om benzineprijsgarantieverzekeringen af te sluiten. Maar er ligt een lucratieve markt braak voor verzekeraars die altijd al graag een verzekering tegen ontvoering door buitenaardse wezens wilden aanbieden. Premie herverzekering lager De herverzekeringspremies zijn sinds 2002 wereldwijd fors gestegen, maar het lijkt erop dat die trend een kentering vertoont. De stijging in de afgelopen jaren was vooral het gevolg van de toegenomen dreiging van terroristische aanslagen en natuurrampen. Volgens CVS-statisticus Alex Hoen was de verwachte schade voor herverzekeraars daardoor zowel hoger als grilliger, en dat risico moest worden gecompenseerd. Als reactie op de stijging kozen veel verzekeraars ervoor meer risico niet langer te herverzekeren maar in eigen beheer te houden. Cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) laten nu zien dat de herverzekeringspremie als percentage van de verdiende premie (uitgaande van een gelijkblijvende dekking) is gedaald van 13,3 in 2002 naar 12,7 procent in 2006: een kentering. Overall gezien zijn de percentages per schadesector redelijk stabiel. Motorrijtuigenverzekeraars betaalden tussen 2002 en 2006 de minste herverzekeringspremies: 5,2 procent. De percentages waren voor Brand (17,8%), Transport (16,2%) en Overige (17,7%, hieronder vallen onder meer Reis- en rechtsbijstand) aanzienlijk hoger. nummer 8-24 april

12 NIEUWS Marco Keim naar AEGON De algemeen directeur van Zwitserleven, Marco Keim, wordt de opvolger van Johan van der Werf als directievoorzitter van AEGON Nederland. Enkele weken voordat de overgang van Zwitserleven naar SNS Reaal een feit zal zijn, kondigde Keim zijn overstap aan. Hij werkte vanaf 1999 bij de Amstelveense levensverzekeraar en sinds 2002 als algemeen directeur. Marco Keim In november 2007 werd bekendgemaakt dat Zwitserleven was overgenomen door SNS Reaal. Vanaf dat moment heeft Keim meegewerkt aan een omgekeerde integratie. Het pensioenbedrijf van de overnemende partij SNS Reaal wordt ingebracht in Zwitserleven. Dat zou de positie van Keim verstevigen, maar uiteraard niet in verhouding tot de functie die hij nu heeft aanvaard. De functie van directievoorzitter van AEGON Nederland zie ik als een natuurlijke vervolgstap in mijn carrière. Na negen mooie jaren bij Zwitserleven wordt het tijd voor nieuwe impulsen, zegt Keim, en die kan ik kwijt bij AEGON. Niet alleen in Nederland, maar ook meer internationaal. De directievoorzitter Nederland maakt namelijk samen met die van de Verenigde Staten en Engeland en de Raad van Bestuur deel uit van de Management Board van AEGON N.V. De komende voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, Alexander Wynaendts, is verheugd over de komst van Keim. Marco heeft als manager een sterke reputatie opgebouwd en hij heeft een brede ervaring in de verzekeringssector. We zijn ervan overtuigd dat hij de beste man voor deze positie is. Cor van de Bos, directievoorzitter van Reaal, is minder blij. Hij vindt het jammer dat Keim vertrekt, maar we respecteren zijn besluit om naar een grotere organisatie over te stappen en daarmee verdere invulling te geven aan zijn carrière. Van de Bos denkt binnen korte termijn mededelingen te kunnen doen over de opvolging. Voorlopig worden de operationele taken van Marco Keim waargenomen door de overige directieleden van Zwitserleven, Corné van Nijhuis, Ties Tiessen, Rolf van Woerkom en Henk Grevelman oefenvragen Wft Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ecabo heeft ruim 1500 oefenexamenvragen en -opdrachten over de Wet financieel toezicht (Wft) gepresenteerd. Veertig docenten Bank & Verzekeringen van 29 ROC s werkten gedurende een jaar aan de ontwikkeling van deze vragen en opdrachten. Met het resultaat kunnen leerlingen en docenten online toetsen oefenen en zich beter voorbereiden op de Wft-examens. Volgens Gert Renting, accountmanager Bank & Verzekeringen van Ecabo, is dit een hele stap vooruit: Sinds de invoering van de Wfd op 1 januari 2006 waren docenten niet vertrouwd met de materie en konden leerlingen zich niet goed voorbereiden op de examens. We hopen dat het slagingspercentage hiermee stijgt naar 70 procent. Deelnemers aan de financiële opleidingen van de ROC s kunnen vanaf half mei gebruikmaken van de oefenexamenvragen. Deze zijn dan met een wachtwoord beschikbaar via internet. Klachtenlijst VerFinAd naar Verbond en systeemhuizen Intermediair Bert ter Maat van Combinass uit Woerden heeft onlangs de Vereniging van Financieel Adviseurs (VerFinAd) in het leven geroepen. Hij stelt zich daarmee ten doel ten overstaan van verzekeraars en systeemhuizen resultaten voor het intermediair te bereiken waar de NVA en de NBVA niet kunnen slagen of er geen oog voor hebben. In het aanvraagformulier voor het lidmaatschap op zijn website heeft hij een enquête geïntegreerd waar intermediairs per onderwerp met een cijfer van 0 tot 5 kunnen aangeven hoe belangrijk zij dat onderwerp vinden. De eerste 82 reacties heeft hij gebundeld en als verzoeken om reactie doorgestuurd naar het Verbond van Verzekeraars en systeemhuizen. De formulering van de onderwerpen in de enquête enerzijds en de benoemde verzoeken anderzijds in ogenschouw genomen, kan niet aan de indruk worden ontkomen dat aan de vertaalslag een flink stuk eigen interpretatie is toegevoegd. Ter Maat heeft aan het Verbond laten weten dat de leden van verzekeraars een vergoeding willen voor kosten die zij moeten maken als gevolg van bijvoorbeeld fusies en wijzigingen in de administratiesystemen van verzekeraars. Ook zijn zij boos over de rol van verzekeraars in de woekerpolisaffaire en de misleidende vermelding Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur in model 3 De Ruiter. VerFinAd wil op grond daarvan een streep zetten door terugboeking van afsluitprovisie en het berekenen van een rentevergoeding over uitgekeerde provisie. Systeemhuizen wordt verweten dat de noodzakelijke ketenintegratie nog steeds ver te zoeken is. De zaken die Ter Maat aansnijdt, zijn uiterst belangrijke issues, waarover iedere betrokkene wel een mening heeft en waarvoor oplossingen moeten komen. De vraag is echter of met deze handelswijze de geschetste problemen naar het Verbond en de softwarehuizen sturen met het verzoek aan te geven op welke wijze deze naar hun mening het beste opgelost zouden kunnen worden de belangen van het intermediair wel zijn gediend. De bal wordt volledig bij de tegenpartij gelegd en constructieve dialoog wordt door de gekozen communicatiewijze sterk bemoeilijkt. 12 nummer 8-24 april 2008

13 Nationale-Nederlanden beloont een gezonde levensstijl Onze nieuwe ORV kent een bijzonder gezonde tariefstelling. Mensen met een gezonde levensstijl profiteren van onze overlijdensrisicoverzekering (ORV). We hebben bijvoorbeeld een scherp tarief voor niet-rokers. En er is een extra korting voor een goede verhouding tussen lengte en gewicht. Ook kan de ORV in combinatie met een hypotheek worden afgesloten, wat extra aantrekkelijk is door de hoge keuringsgrens van ,-. Overigens kijken we bij acceptatie van de ORV niet naar het inkomen maar naar het verzekerd kapitaal. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk. Als u een losse ORV via Mijn.NN.nl aanvraagt, ontvangt u gegarandeerd binnen vijf dagen de polis. Wilt u meer informatie, ga dan naar Mijn.NN.nl of neem contact op met uw accountmanager. Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

14 NIEUWS Weinig dga s kiezen voor Pensioenwet Uit onderzoek onder de eigen dga-klanten van Delta Lloyd blijkt dat twaalf procent van de dga s (directeur-grootaandeelhouders) er vorig jaar voor koos om zijn pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Negen procent van de dga s met een salarisdiensttijdregeling heeft gekozen voor de Pensioenwet. Zeventien procent van de dga s met een beschikbarepremieregeling deed hetzelfde. Volgens Emiel Roozen, directievoorzitter Delta Lloyd Levensverzekering NV liggen deze cijfers iets boven de verwachting van tien procent. Het merendeel van de dga s kiest er hiermee voor dat het pensioenkapitaal vóór de pensioendatum onder bepaalde voorwaarden kan worden overgedragen aan een eigen besloten vennootschap en in eigen beheer kan worden voortgezet. Dga s die niet hebben gekozen voor de werking van de Pensioenwet, lopen wel het risico dat bij een eventueel faillissement van de besloten vennootschap ook de pensioenverzekering in de boedel valt. Dit risico kan worden vermeden door een zogenoemde aanvaarding van de begunstiging. Delta Lloyd probeert nu zoveel mogelijk dga s in Nederland, die niet onder de Pensioenwet vallen, te bewegen om de begunstiging te aanvaarden en daarmee het pensioen veilig te stellen. Storm Kyrill dure natuurramp Europa werd vorig jaar ongebruikelijk zwaar getroffen door natuurrampen. Uit de definitieve cijfers van herverzekeraar Swiss Re (Het VB publiceerde de voorlopige cijfers al op 31 januari) blijkt dat de verzekerde schade ruim zeven miljard euro bedroeg, ongeveer veertig procent van de wereldwijde schade voor verzekeraars. De storm Kyrill, die in januari 2007 over Europa trok, betekende een verzekerde schade van vier miljard. In Nederland kostte de storm, de zwaarste in ons land in vijf jaar maar nog geen orkaan, ongeveer driehonderd miljoen euro. Door natuurrampen of door mensenhand veroorzaakte rampen leidden wereldwijd tot ruim doden en tot 45 miljard euro verzekerde schade, zeventien miljard meer dan in In totaal telde Swiss Re 142 natuurrampen en 192 door mensen veroorzaakte catastrofes (zoals explosies en grote branden). Twijfels over pensioenlabel Deze maand presenteert minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel het pensioenlabel aan de Tweede Kamer. Maar nog voor het label het levenslicht heeft gezien, is er kritiek en is de roep om een alternatief hoorbaar. Het label moet, door middel van bootjes op het water (waarbij de waterstand en de golfhoogte indicaties zijn) aan individuele consumenten laten zien hoe het ervoor staat met hun pensioen. Uit tests blijkt echter dat slechts 37 procent het label (en daarmee de eigen pensioensituatie) begrijpt en dat dat percentage onder laagopgeleiden, voor wie het label bij uitstek geschikt zou moeten zijn, zelfs maar 16 procent is. Ook zou het label te eenzijdig over indexatie gaan en manipuleerbaar zijn. Die geluiden hebben inmiddels ook de Tweede Kamer bereikt en het heeft er dan ook alle schijn van dat dit bootje gezonken zal zijn vóór het de haven heeft verlaten. AEGON nu ook in schade en hypotheken Wereldwijd laat AEGON haar beleid los om zich strikt te richten op leven- en pensioenproducten. De verzekeraar ziet met name in opkomende economieën kansen door ook hypotheken en schadeverzekeringen te gaan aanbieden. Juist daar krijgen klanten steeds bredere behoeftes, zegt AEGON-bestuurslid en aanstaand bestuursvoorzitter Alex Wynaendts in een interview met Het Financieele Dagblad. Daarom willen we een breder productenpakket kunnen aanbieden. Een andere reden is volgens Wynaendts de manier van werken van tussenpersonen in veel andere landen, zoals in Midden-Europa waar de verzekeraar momenteel flink aan de weg timmert. Zij kennen geen scheiding in distributiekanalen van leven en schade. AEGON heeft nu 1,8 miljoen pensioenklanten in Midden- en Oost-Europa, meer dan drie keer zoveel als in Doel is om daar over twee jaar 2,5 miljoen pensioenklanten te hebben. Ruim 60 miljoen subsidie voor weerschade Schadeverzekeraars in de branche brand en natuurevenementen of de branche andere schaden aan zaken kunnen een vergoeding aanvragen voor schade aan gewassen door zware regenval en voor schade aan fruitteeltgewassen door extreme vorst. Het gaat hier om een garantiesubsidie, met een maximum van ruim zestig miljoen euro. Het maximale bedrag voor regenschade is vastgesteld op 46,5 miljoen euro, met een garantstelling tot Voor vorstschade is dat bedrag 14,25 miljoen euro, met een garantstelling tot De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen is in 2007 gewijzigd. Naast schade aan gewassen als gevolg van zware regenval, is de regeling nu ook voor schade aan fruitteeltgewassen als gevolg van extreme vorst. De regeling kent een stop-loss garantie. Wanneer de geclaimde schade in een bepaald jaar boven een maximumbedrag uitkomt, zal de Staat garant staan voor de rest van het schadebedrag tot een bepaald niveau. De garantiesubsidie biedt verzekeraars de mogelijkheid om tegen een betaalbare premie een oogstschadeverzekering aan te bieden. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 14 nummer 8-24 april 2008

15 NIEUWS Stichting Verliespolis daagt ook NN en Fortis De Stichting Verliespolis daagt de verzekeraars Fortis en Nationale-Nederlanden (ING) voor de rechter. Volgens de belangenbehartiger, een initiatief van de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters, heeft overleg met deze verzekeraars niet het gewenste resultaat opgeleverd. Tegen Delta Lloyd heeft Verliespolis inmiddels drie rechtszaken lopen. De stichting zegt ook andere verzekeraars te zullen aanpakken. Verliespolis vertegenwoordigt momenteel zo n mensen met een beleggingsverzekering waaraan mogelijk het label woekerpolis kan worden gehangen. Ook Amev onder vuur De Stichting Woekerpolis Claim en de Vereniging Consument & Geldzaken hebben hun pijlen gericht op Fortis-dochter Amev, die ook voor de rechter wordt gedaagd. 21 nieuwe producten Reaal Reaal Verzekeringen lanceert vandaag een nieuw productenassortiment, een belangrijk gevolg van de recente overname van AXA/Winterthur door SNS Reaal. Voor elk product is de volgens Reaal sterkste propositie opgenomen in het nieuwe assortiment en aangevuld of verbeterd. Alle drie de verzekeraars hadden diverse onderscheidende producten in het assortiment. Zo heeft Reaal een sterke positie op het gebied van beleggingsverzekeringen en introduceerde zij onlangs twee nieuwe beleggingsverzekeringen: de nieuwe Opstap- Hypotheekverzekering 2.0 en de Kies Vrij Beleggingsverzekering 2.0. Van AXA worden onder andere de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het Goodlife-concept in het nieuwe assortiment opgenomen. Van AXA komt een aantal zakelijke schadeproducten en vanuit Winterthur zijn de Bromfiets-, Pleziervaartuig- en Windex/traditionele levensverzekeringen opgenomen in het productassortiment. Tweederde van de ondernemers wil op 65 jaar of later met pensioen. Iets meer, 72 procent van de ondernemers verwacht ook daadwerkelijk op 65 jaar of later met pensioen te kunnen gaan. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Zwitserleven onder ruim 600 ondernemers. De ondervraagde ondernemers zijn actief in de bouw, transport, opslag, communicatie en zakelijke dienstverlening. De perceptie dat ondernemers vroegtijdig willen gaan rentenieren, wordt niet bevestigd door het onderzoek. Maar er zijn meer opmerkelijke resultaten. Ruim driekwart van de ondernemers (76%) heeft iets voor zijn pensioen geregeld. Voor de oudedagsvoorziening van de ondernemer is de lijfrente met 57% favoriet, gevolgd door een investering in het eigen bedrijf (27%) en sparen bij de bank (19%). Van een kwart van de ondernemers die nog niets voor zijn pensioen heeft geregeld, geeft bijna de helft (45%) hiervoor als verklaring dat men dat te duur vindt. Bijna eenderde (31%) zegt dat men er nog niet aan toegekomen is om zijn pensioen te regelen. Advies Bijna de helft van de ondernemers (49%) dat hun pensioen heeft geregeld, heeft advies ingewonnen bij een pensioenadviseur. Een kwart is bij zijn accountant te rade gegaan en 17% is bij een bank naar binnen gestapt. Van de ondernemers die serieus van plan zijn om pensioen op te bouwen, gaat een kwart zich eerst oriënteren op internet, 24% klopt bij zijn pensioenadviseur aan en 22% doet navraag bij zijn accountant. VinPlan naar Infa Infa heeft het softwarebedrijf VinPlan overgenomen. De bedrijfsfilosofie, de softwarepakketten en het belang van innovaties van beiden ondernemingen, komen grotendeels met elkaar overeen. De overname van VinPlan betekent voor Infa een versnelling van de ontwikkeling van adviessoftware. Zo heeft VinPlan recentelijk een nieuw adviesplatform ontworpen waarmee o.a. een Best Practice hypotheekadvies kan worden bepaald. Dit platform sluit aan bij de innovaties. Vincent van den Bogert zal samen met Mick Hanswijk, één van de oprichters van Infa B.V., verantwoordelijk zijn voor strategie en innovatie. Infa vervaardigt adviessoftware voor de financieel dienstverlener in Nederland. Applicaties en componenten worden onder meer geleverd aan verzekeraars, adviseurs (intermediairs), hypotheekadviseurs en banken. (ingezonden mededeling) Werken na 65ste of later nummer 8-24 april

16 INTERMEDIAIR NBVA-achterban is woedend op verzekeraars De vertrouwensrelatie tussen het intermediair en de klant is hierdoor aangetast. Onze achterban is woedend en heeft al laten weten bereid te zijn dit juridisch aan te vechten. Als er niets verandert, nemen wij de modellen De Ruiter in ieder geval niet langer voor onze rekening. NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer spreekt grimmige taal over de vermelding van de Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur op de waardeoverzichten van verzekeraars volgens model 3. Tijdens de afsluitende paneldiscussie van het jubileumsymposium van Dullemond Bedrijfsadvies (zie elders in deze rubriek) vond onverwacht een scherpe discussie plaats die eigenlijk niet paste bij de feestelijke aanleiding én het thema van het symposium. Maar de emoties over de kostenvermelding wogen klaarblijkelijk dermate zwaar dat wellicht ieder podium goed zou zijn geweest om ruimte aan de gramschap te geven. Valkuil gratis advies Naamgever en initiatiefnemer van de jubilerende organisatie Kees Dullemond opende onbedoeld waarschijnlijk de discussie door te stellen dat we met z n allen een valkuil voor onszelf hebben geschapen door de suggestie van gratis advies ten aanzien van de dienstverlening van het intermediair. Die is niet gratis en dat is via de eerste overzichten volgens de modellen De Ruiter pijnlijk duidelijk geworden. We moeten er met z n allen aan gaan werken de beloning van het intermediair op een heldere manier duidelijk te maken aan de klant. Bom onder relatie intermediair-klant Dat was olie op het vuur voor Ted Brandjes van intermediair Brandjes en Van Wessel uit Hoorn. De verzekeraar heeft met de weergave van de beloning van het intermediair in model 3 een bom gelegd onder de relatie van het intermediair met de klant. Het gevecht met verzekeraars zou op dit punt veel harder moeten plaatsvinden. NVA-directeur Niels Mourits repliceerde daarop dat de intermediairorganisaties daar momenteel ook hard in zitten. De verzekeraars presenteren in de modellen De Ruiter een kostenload met een risico- en rentecomponent bovenop de adviesbeloning, waardoor het lijkt of het intermediair veel meer verdient aan de klant dan hij in feite doet. Dat is niet uit te leggen aan de klant en daarmee hebben we met z n allen een behoorlijke miskleun gemaakt. NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer was nog stelliger. Wat nu gebeurd is, is bijzonder schadelijk. De vertrouwensrelatie tussen het intermediair en de klant is hierdoor aangetast. Onze achterban is woedend en heeft al laten weten bereid te zijn dit juridisch aan te vechten. Als er niets verandert, nemen wij de modellen De Ruiter in ieder geval niet langer voor onze rekening. Ik zoek geen controverse met verzekeraars, maar dit is zo ernstig dat iedereen die ernst wel goed moet begrijpen. Branche-interne discussie Dagvoorzitter Johan van der Schoot, in het dagelijks leven directeur Communicatie & Intermediaire Zaken bij Fortis ASR, gaf daarop aan deze kwestie vooral als een branche-interne discussie te beschouwen. Dit is politiek geen issue. Uiteraard is dit een onderwerp dat moet worden uitgezocht en besproken, maar het leeft niet bij de politiek, de consumentenorganisaties en de consument. We moeten ons hierdoor niet laten afleiden van waar het in het grote geheel om gaat: het herstellen van het vertrouwen van de klant in de branche. Cultuuromslag Dat was Kees Dullemond het met hem eens. Het is triest, ronduit triest dat er in de afgelopen tien jaar in de relatie intermediair-verzekeraar geen verbetering is gekomen. Sterker, dat het wantrouwen alleen maar is toegenomen. Maar deze interne discussie komt op allerlei manieren bij de klant en dit helpt niet om het vertrouwen van de klant te herstellen, wat eigenlijk het einddoel van de modellen De Ruiter had moeten zijn. Ook Mourits vindt dat deze discussie zoveel mogelijk binnenskamers moet worden gevoerd. Maar let wel: om echt tot oplossingen te komen, zouden we de oorzaken van het wantrouwen in het partnership moeten wegnemen. Het is de hoogste tijd dat we gaan werken aan een cultuuromslag. Dat verzekeraars en intermediairs, gaan beseffen uiteindelijk voor dezelfde zaak te staan en dat het onderlinge gekissebis alleen maar tot verdere imagoschade leidt bij de groep waar we toch allemaal op gefocust zijn: de consument. We moeten eraan werken om te voorkomen dat straks steeds weer opnieuw ieder meningsverschil, hoe klein of groot ook, op gepolariseerde wijze wordt uitgevochten, alsof we kat en hond zijn die niet zonder, maar zeker ook niet met elkaar kunnen leven. We kunnen het met elkaar oneens zijn op punten, en dat zijn we ook zeker, maar er moet respect blijven voor elkaar. In persoon en in hoedanigheid. Erwin Loer Enquête op Zorgplicht.nu Zorgplicht.nu heeft voor het assurantie-intermediair een online zorgplichtmodule ontwikkeld. Deze, op de individuele klant toegesneden enquête, moet antwoord geven op de vraag of er aanleiding is om eerder gesloten producten aan te passen of uit te breiden. Zorgplicht.nu zegt het intermediair zo te helpen bij het invullen van de zorgplicht op grond van de Wft gedurende de looptijd van het geadviseerd financiële product. Door de gegeven antwoorden in pdf vast te leggen, kan de naleving van de zorgplicht aan de AFM worden getoond. 16 nummer 8-24 april 2008

17 INTERMEDIAIR NVF-leden krijgen Wft-support De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) heeft voor al haar leden een mantelovereenkomst met Quality Care FinanciëleBranche (QCFB) gesloten voor het programma Wft-Support. Dit programma biedt hulp bij het op een goede wijze invullen van de open normen in de Wft. Naast informatie over wet- en regelgeving en protocollen voor een invulling van de open normen van de Wft, krijgen NVF-leden een persoonlijk bezoek van een kwaliteitsdeskundige die adviseert over de verplichtingen. Het programma is onderdeel van het lidmaatschap van de NVF. Quality Care FinanciëleBranche is een door de StFD aanbevolen kwaliteitsorganisatie. v.l.n.r. Maasbert Schouten, Ron van Kesteren en Carel in der Hees NN en Van Ameyde onderzoeken mogelijke samenwerking Nationale-Nederlanden en Van Ameyde zijn gesprekken gestart over een mogelijke samenwerking op het terrein van schadeafhandeling op particuliere schadeverzekeringen. Compliant met de NBVA De NBVA investeert dit jaar flink in haar NBVA Complianceprogramma. Volgens de intermediairorganisatie kent het programma een keur van activiteiten die de NBVA-leden ondersteunen bij het verdienen en behouden van het vertrouwen van de klant. Daar moet iedere dag opnieuw aan gewerkt worden, bijvoorbeeld door integere advisering, deskundigheid en goede producten. De activiteiten binnen het NBVA Complianceprogramma omvatten onder meer informatie, onderzoek, opleidingen, toetsen en kortingen bij externe kwaliteitsorganisaties. In het programma voor 2008 staan vijf thema s centraal. Dit zijn beleggingsadvies en implementatie van MiFID, kwaliteit van hypotheekadvies, kwaliteit van pensioenadvies, compliance- en integriteitsbewustzijn en fi nanciële producten en transparantie. Klaverblad ook rechtstreeks Klaverblad Verzekeringen gaat een directe tak in de markt zetten, Klaverblad Assurantiën. Deze verbonden bemiddelaar op internet verkoopt uitsluitend verzekeringen van Klaverblad Verzekeringen. Klaverblad motiveert de rechtstreekse marktbenadering door te stellen dat de ervaring die de maatschappij hiermee opdoet, benut wordt om de dienstverlening aan de met haar samenwerkende assurantieadviseurs te verbeteren. Bovendien biedt Klaverblad Verzekeringen met Klaverblad Assurantiën een alternatief voor de websites van direct writers en sommige internettussenpersonen aan consumenten die zonder tussenkomst van een assurantieadviseur verzekeringen willen afsluiten. Een alternatief voor ándere direct writers dan welteverstaan. Overigens geeft de Zoetermeerse verzekeraar wel aan dat intermediairs, waarvan zij er 4000 in de boeken heeft, in de bedrijfsoptiek onmisbaar blijft voor een goed verzekeringsadvies: Hij kan de klant het beste adviseren welk product bij hem past en de juiste hulp bieden bij eventuele schadeafwikkeling. Afkeuring NBVA en NVA Brancheorganisaties NBVA en NVA keuren af dat Klaverblad onder de intermediaire merknaam een direct writer start. Zij hebben Klaverblad verzocht de naam Klaverblad exclusief te behouden voor de intermediaire distributie die de merknaam groot heeft gemaakt en zien niet in op welke wijze het opzetten van een direct writer in het belang kan zijn van het intermediair. Volgens directeur Richard van der Hart van Klaverblad Verzekeringen blijft Klaverblad Assurantiën wat ons betreft een klein dingetje. Wij zijn oprecht in onze doelstelling hiermee een instrument neer te zetten waarmee wij ons verder kunnen bekwamen in nieuwe communicatie, vooral het internet. Doen wij dat via de kantoren van bestaande met ons samenwerkende intermediairs, dan gaat dat vaak stroef en lastig, en wordt ons misschien verweten die kantoren concurrentievoordeel te geven. Bovendien heeft een dergelijke handelswijze beperkingen omdat onafhankelijke intermediairs ook met andere aanbieders samenwerken. Alleen op deze wijze hebben wij volledig grip op de processen. Webmodule Royaal auto Klaverblad Verzekeringen biedt de met haar samenwerkende assurantieadviseurs een nieuwe webmodule. Door deze module kunnen consumenten op de site van de adviseur direct een Royaal autoverzekering aanvragen. Op korte termijn is dit ook mogelijk voor de uitvaartkostenverzekering. In de toekomst zullen er vergelijkbare modules komen voor de overige producten uit het verzekeringspakket voor particulieren. nummer 8-24 april

18 INTERMEDIAIR Tien jaar Dullemond Bedrijfsadvies Dullemond Bedrijfsadvies bestaat dit jaar tien jaar. Om dat feit met relaties te vieren, vond onlangs een jubileumsymposium voor zo n tachtig genodigden plaats in de Marketing Village van VODW Marketing, op het landgoed Leusderend in Leusden. Centraal in het symposium De klant als waardebepalende factor stonden de (veranderingen in de) waardering van portefeuilles in de voorbije tien jaar en de toekomstverwachtingen op dat punt. Uitgebreid werd met name besproken of de in de financiële dienstverlening zo beproefde factormethode nog wel van deze tijd was. Volgens gastspreker Jan Joost Directeur Wim Oeben Galesloot van Galesloot Corporate Finance staat dat de waardering van de portefeuille van het intermediair met het factorsysteem nog met één been in de prehistorie. In vrijwel alle branches is tegenwoordig de Discounted Cashflow Methode (DCM) gangbaar en dat is wat hem betreft de enige juiste methode om een bedrijf te waarderen. Directeur Wim Oeben van Dullemond Bedrijfsadvies gaf aan voor kleine portefeuilles voorlopig toch nog met de factormethode te werken: Die is begrijpelijk en als branche zijn we ermee vertrouwd. De DCM heeft een hoog theoretisch gehalte en past nu nog niet in onze branche. Dullemond Bedrijfsadvies werd in 1998 opgericht door Kees Dullemond, die zich in het laatste kwartaal vorig jaar heeft gevestigd als zelfstandig adviseur en zich onder de naam KD-advies is gaan toeleggen op het persoonlijk coachen van ondernemers. Vijf jaar geleden al droeg hij de aandelen van Dullemond Bedrijfsadvies over aan Wim Oeben. Het bedrijf blijft zich onder die naam richten op het waarderen van assurantieportefeuilles en begeleiden van bedrijfsoverdrachten en -opvolging, het terrein waarop het bedrijf in het afgelopen decennium zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Tevens blijft het ondersteuning bieden bij management-, ondernemings- en strategische vraagstukken. Aanbevolen kwaliteitsorganisatie De Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) heeft Dullemond Bedrijfsadvies aangewezen als Aanbevolen kwaliteitsorganisatie, in de week dat de organisatie haar tienjarig jubileum luister bijzette met het symposium: de slagroom op de taart. Het totaal aantal organisaties met het StFD-label aanbevolen kwaliteitsorganisatie komt daarmee op zeven. De overige zes zijn de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD), Bureau D&O, Quality Care FinanciëleBranche, Heathfield/ Heuperman & Partners, de Stichting Samenwerkende Volmacht Consultants (SVC) en het Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening (KIFD). Koppeling ANVA met VPI ANVA heeft bij H & L Assuradeuren uit Woerden succesvol een pilot met de VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) afgerond. ANVA-gebruikers kunnen met de VPI, die is gebaseerd op de GIM en AFD, actuele tarieven koppelen aan hun ANVA5-pakket. De standaarden van de VPI zijn ondergebracht bij SIVI. Volgens ANVA hebben veel verzekeraars al toegezegd de VPI in te bouwen en ook de NVGA maakt zich sterk voor implementatie van de VPI in de branche. Ook betekent de VPI voor ANVA5-gebruikers een besparing op inrichting en applicatiebeheer van het volmachtpakket en maakt de interface een einde aan complexe, langdurige en foutkansverhogende trajecten om de actuele tarieven van de volmachtgever bij gevolmachtigden geïmplementeerd te krijgen. Unigarant betaalt helft van klantkorting tijdens actie Unigarant houdt tot en met 31 juli de Provisieschuifactie 50/50. Hierbij kan de intermediair 5, 10 of 15 procent korting geven op de polis voor de Unigarant Autoverzekering, waarbij Unigarant de helft van de korting betaalt. In november 2007 is Unigarant gestart met een provisieschuif voor autoverzekeringen. De provisieschuif geeft intermediairs de mogelijkheid om voor de autoverzekering (een deel van) hun provisie als relatiekorting aan te bieden aan de klant. Zo hebben zij een middel in handen om de autopremie te kunnen verlagen op momenten die hen het beste uitkomt. Gedurende de actieperiode betaalt Unigarant dus de helft van de kortingen die zij willen geven. Meer noodzaak tot afsluiten milieuschadeverzekering Nieuwe Europese regelgeving maakt het voor ondernemers nog noodzakelijker te kunnen terugvallen op de dekking van een milieuschadeverzekering (msv). Dat stelt Peter van Elsäcker, specialist milieuschadeverzekeringen bij Nationale-Nederlanden in de jongste uitgave van Nú. Volgens Van Elsäcker zal Nederland hierom de aansprakelijkheidswetgeving met betrekking tot het milieu aanpassen en verscherpen. Veroorzakers van milieuschade zullen dan nog vaker aansprakelijk zijn. De nieuwe Europese regels gaan uit van risicoaansprakelijkheid. Alleen verontreinigingen die zijn toegestaan in de vergunning, pleiten een ondernemer vrij van aansprakelijkheid, aldus Van Elsäcker. In 98 procent van de gevallen moeten ondernemers betalen. Volgens de msv-specialist is driekwart van de bedrijven in het mkb niet verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade. 18 nummer 8-24 april 2008

19 INTERMEDIAIR Intermediair bepaalt NA-premie National Academic introduceert netto premies voor schadeverzekeringen aan het intermediair. De verzekeringsadviseur bepaalt voortaan de eindpremie van de consument. Omdat National Academic zich heeft gespecialiseerd in hbo ers en academici en door het beperkte claimgedrag van deze groep, kunnen de door het intermediair in te kopen risicopremies zeer laag worden gehouden. Daarom heeft de gemiddelde verzekeringsadviseur veel meer mogelijkheden om zowel met een concurrerende premie te komen als zijn verdiensten op een zeer acceptabel peil te houden, zegt Barthold Jongejan, die de dagelijkse leiding heeft bij de verzekeraar. GeldXpert werkt samen met Woon Journaal Franchiseketen GeldXpert Nederland en het maandblad Woon Journaal zijn een samenwerking aangegaan. Het Woon Journaal bevat artikelen over trends op het gebied van interieur, design en alles wat met wonen te maken heeft. GeldXpert verschijnt in iedere editie met een A4 fullcolour advertentie, een advertorial van twee pagina s en een column van een Geld- Xpert-adviseur. Alle GeldXpert-kantoren ontvangen iedere maand exemplaren om aan relaties weg te geven. Ook kunnen zij hun relaties met korting een jaarabonnement aanbieden. InterFinanceNed koopt Huis & Hypotheek Inkooporganisatie InterFinanceNed heeft Huis & Hypotheek Nederland gekocht. Hierdoor ontstaat een organisatie met in totaal zeshonderd aangesloten kantoren. Alle franchisenemers en medewerkers van Huis & Hypotheek Nederland zijn geïnformeerd over de aandeelhouderswisseling. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in het formulebeleid, maar zullen volgens InterFinanceNed vooral de synergievoordelen op inkoopgebied benut gaan worden. Volgens IFN-directeur Paul Klijn is de combinatie van Huis & Hypotheek en IFN nooit een doelstelling op zich geweest, maar een samenloop van omstandigheden en perfect passend in de bedrijfsstrategie van een brede distributie en een sterk merk. Het contact tussen beide partijen is ontstaan vanuit gesprekken over een mogelijke samenwerking op inkoopgebied, vult IFN-aandeelhouder Cor Bloemendaal aan. Bloemendaal is IFN-franchisenemer van het eerste uur. Het gespreksonderwerp ging geleidelijk van samenwerking over op overname. Voor ons past deze schaalvergroting dan ook helemaal bij de gewenste groeiplannen. Maar wij sluiten na deze uitbreiding een andere overname of samenwerking op termijn niet uit. 500e samenwerkingsovereenkomst InterFinanceNed maakte ook bekend begin april een mijlpaal te hebben bereikt. Met franchiseformule Geld & Woning heeft de inkooporganisatie haar 500e samenwerkingsovereenkomst getekend. Driekleur en Valkier gaan samen Driekleur Verzekeringsgroep uit Zierikzee en Valkier Verzekeringen zijn het eens geworden over een volledige samenwerking in de assurantiebemiddeling, met terugwerkende kracht per 1 januari De twee genoemde redenen voor de samenwerking zijn de noodzaak tot verdere professionalisering van de bemiddelingsactiviteiten op assurantiegebied en de steeds zwaarder wordende eisen vanuit de markt en de overheid (wetgeving) op het gebied van deskundigheid en bedrijfsvoering, waarvoor voldoende schaalgrootte benodigd is. SVC introduceert volmachttool Peter Eillebrecht (Woon Journaal) en André Wolfs (GeldXpert) SVC introduceert het softwarepakket Volmachtmanagement, waarmee relaties van SVC digitaal de financiële informatie kunnen aanleveren die de accountants van SVC nodig hebben. De accountants van SVC controleren de financiële stromen en de administratieve organisatie van volmachtbedrijven, zoals verplicht in de volmachtovereenkomst. Volmachtmanagement sluit aan op de bestaande digitale informatie-uitwisseling tussen volmachten en volmachtgevers en biedt voorts financiële tools waarmee de gevolmachtigde het inzicht in de financiële stromen van zijn portefeuille kan verbeteren. Het pakket wordt kosteloos aangeboden aan de accountantsrelaties van SVC. nummer 8-24 april

20 INTERVIEW Met ingang van dit jaar geven banken en verzekeraars hun klanten een overzicht van de kosten die ten behoeve van hun beleggingspolissen zijn gemaakt en de gevolgen die (onder meer) deze kosten hebben voor de waardeopbouw: de modellen De Ruiter. Herman Broere is echter nog bij lange na niet tevreden over de mate waarin en de manier waarop dit nu gebeurt, mede omdat de intermediairvergoeding nu nog steeds lastig is te verantwoorden richting de klant. Als bestuurslid van de NVA zit hij daarom bovenop dit dossier en ook als zelfstandig ondernemer/assurantie-intermediair neemt hij zijn maatregelen. Percentages verbloemen de échte kosten Herman A. Broere (37) is directeur van Deerenberg & van Leeuwen Assurantiën in Alphen a/d Rijn en bestuurslid van de NVA (voorzitter van de Sector Hypotheken & Financieringen). Als zoon van een aannemer is het ondernemen hem met de paplepel ingegoten. Het zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, noemt hij het belangrijkste aspect van ondernemen. Je mag je eigen keuzes maken en moet daar zelf de consequenties van dragen. Broere is nu bijna tien jaar ondernemer, waarvan de laatste zeven jaar samen met Paul van Leeuwen, een vroegere studiegenoot van de HEAO. Voor zijn start als zelfstandig ondernemer was Broere anderhalf jaar makelaar en zeven jaar inspecteur levensverzekering bij Nationale-Nederlanden. In zijn vrije tijd brengt hij graag tijd door met zijn gezin (gehuwd, twee kinderen) en zou hij graag zeilen of golfen. Die laatste twee halen het echter zelden op zijn prioriteitenlijstje. Sport wordt meestal efficiënt ingevuld in de sportschool. Fotografie Ton Oosterhout 20 nummer 8-24 april 2008

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Waarde van kleine portefeuille blijft laag

Waarde van kleine portefeuille blijft laag Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 april 2007 nr. 8 Vertragingsactie politiek en Radar NVA vreest valse concurrentie Mike Potter (makelaar/taxateur assurantieportefeuilles): Waarde van kleine portefeuille

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

De buldog wordt geen schoothondje

De buldog wordt geen schoothondje Het Verzekeringsblad 97e jaargang 6 december 2007 nr. 23 MiFID: Saved by the bell? Parasiet Hypolife misleidend VB-Branchedag groot succes Hans Hoogervorst (AFM) De buldog wordt geen schoothondje www.vbnet.nl

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade Het Verzekeringsblad 98e jaargang 8 mei 2008 nr. 9 En bloc fnuikend voor imago Coolen zet frontaal aanval in EXTRA: Themakatern expertise/taxatie Paul van der Meijs (Florius): Op klantloyaliteit is terrein

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Buurman woont te duur Kompaan groep wil vijftig kantoren DNB tikt ABP op vingers Alex Otto (directeur beleggingen Delta Lloyd)... aantal beleggers

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Laat zien wie je bent en waar je voor staat

Laat zien wie je bent en waar je voor staat 99e jaargang 22 oktober 2009 nr. 20 Teloorgang van leenimperium Adviesmatch van tafel? Jong netwerk Cobra1998 Rob Groenemeijer (voorzitter NBVA): Laat zien wie je bent en waar je voor staat Vanaf 16 oktober

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

Zorgpolis is niet meer zo sexy

Zorgpolis is niet meer zo sexy 99e jaargang 17 december nr. 24 Niet langer klagen Van Afab naar inbiznis Themakatern Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand Martin Bontje (UVIT): Zorgpolis is niet meer zo sexy De NN Inkomen & Pensioen Game

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Met internet meer tijd voor klant Teller staat op 11.000 Goede boterham in expertise Edwin Velzel, Fraudecommissie... besparing van honderden

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

Producten slechts deels voor zzp ers

Producten slechts deels voor zzp ers Het Verzekeringsblad 99e jaargang 18 juni 2009 nr. 12 SEH: gemotiveerd afwijken is een must Rapportcijferklucht EXTRA: Themakatern MKB Prof. dr. Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit): Producten slechts

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek Steun de VB-intermediair actie 96e jaargang 13

Nadere informatie