Gebruiksaanwijzing Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Nederland"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Nederland Teasi one - Gebruiksaanwijzing Versie TO

2 Inhoud 1. Kennismaking met uw toestel Opstarten van het toestel Eerste keer opstarten... 5 Gemakkelijke modus - Volledige modus Tweede en volgende keren opstarten Hoofdmenu Kaart Navigatie pop-up Geheugen Mijn Reizen Favorieten Het importeren van gegevens & de TEASI Tour Statistieken Training Bestemming Adres POI Favorieten Kaartlocatie Coördinaten Reizen Plattegrond Computer Snelheidsmeter Kompas Instellingen Kaarten & Kaarten opschonen Systeem & Gemakkelijke modus - Volledige modus Accounts Taal Datum & Tijd Geluid TO

3 Scherm Info Sluit de Teasi aan op uw Computer/TEASI-Tool Het monteren van de houder op uw fiets TO

4 1. Kennismaking met uw toestel Teasi One heeft 2 hardware toetsen aan de linkerkant van het toestel. Met de onderste toets kan het toestel worden in- en uitgeschakeld en kan het scherm worden vergrendeld. Houd de aan-/uittoets lang ingedrukt Als u lang op deze toets drukt komt het menu op waarmee het toestel kan worden vergrendeld of het in/uit schakelen. Houd voor het herinstellen van uw toestel de aan-/uitknop gedurende tenminste 15 seconden ingedrukt, totdat het scherm volledig zwart wordt. Nadat het toestel is uitgeschakeld, kan het weer worden ingeschakeld. Als het scherm is vergrendeld, kan er niets worden ingevoerd, voordat de aan-/uittoets wordt gedrukt om het scherm te ontgrendelen of het toestel uit te schakelen. Als het scherm is vergrendeld blijven de navigatie en alle processen draaien. De bovenste hardware toets is om terug te gaan in een menu of terug te keren naar een hoger niveau van het menusysteem. Het meeste van het verloop van de toepassing wordt direct op het scherm weergegeven. Directe keuze Sommige instellingen kunnen uit slechts enkele opties worden geselecteerd. Als de waarden grafisch of kort genoeg kunnen worden weergegeven, zijn alle waarden zichtbaar op het scherm. een directe keuze De keuze Van GPS/Handleiding instellingen is bijvoorbeeld Tik op een van de velden om de gewenste waarde te selecteren. 1

5 Lijstkeuze Als er meerdere opties beschikbaar zijn wordt alleen de huidige waarde weergegeven; de huidige waarde kan worden gewijzigd door erop te tikken. Als erop wordt getikt, verschijnt er een lijst met de beschikbare opties. Tik op een optie om hem te selecteren. Lijstkeuze Schuiven Als een functie waarden kan variabele waarden kan hebben, zal de software schuiven aangeven die lijken op analoge potentiometers om de gewenste waarde in te stellen. Schuif Als de waarden niet worden weergegeven, neemt de waarde van links naar rechts toe. U kunt de gewenste waarde instellen door de schuif direct naar de gewenste waarde te slepen. Keuze met aankruisvakje Als een functie alleen maar kan worden in- of uitgeschakeld, wordt er een schakelaar gebruikt. Het veld bevat de naam van de instelling, en er is aan de rechterkant een vinkje zichtbaar om aan geven of de functie al dan niet actief is. Keuze met aankruisvakje Als het vinkje niet zichtbaar is, dan is de functie uitgeschakeld. Als het vinkje wordt weergegeven, dan is de functie ingeschakeld. Tik op het veld om de status te wijzigen. Virtuele en numerieke toetsenborden Zoals eerder vermeld vindt vrijwel alle invoer plaats via het aanraakscherm. Dit betekent dat er een toetsenbord op het scherm (OSK) en een numeriek toetsenbord nodig zijn om de juiste invoer mogelijk te maken. Alfabetisch toetsenbord Het toetsenbord is voor het invoeren van letters. 2

6 Het alfabetische toetsenbord van de software bevat geen speciale tekens, maar ze kunnen door hun eenvoudige versies worden vervangen. Dit betekent dat als u wilt zoeken naar plaats Münster, dat u gewoon Munster in kunt voeren om hem te vinden. Op het toetsenbord kunnen alleen mogelijke tekens worden getikt Numeriek toetsenbord Het invoeren van getallen is mogelijk via het numerieke toetsenbord. Dit is ook toegankelijk vanaf het alfabetische toetsenbord via de knop 123. Numeriek toetsenbord Energiebeheer Energiebeheer is voor het besparen van energie op het toestel. Als er geen beweging wordt gedetecteerd en er is geen doorlopende opname, dan vraagt het toestel of het na de ingestelde tijd (standaard is 10 minuten) het toestel moet uitstellen of uitschakelen. 3

7 Pop-up uitstellen Als uitstellen wordt geselecteerd zal het toestel in de slaapstand gaan, zodat de doorlopende opnamen en processen worden gepauzeerd, maar ze kunnen worden hervat door het toestel via de aan-/uittoets te wekken. Als uitschakelen wordt geselecteerd zullen deze processen worden beëindigd; een opgenomen parcours wordt bijvoorbeeld opgeslagen met een eindpunt waar het toestel is uitgeschakeld. Veegfunctie De veegfunctie is het juiste hulpmiddel om snel en nauwkeurig door onze software te kunnen navigeren. Met deze functie kan de gebruiker gemakkelijk terugkeren naar het/de vorige scherm(en). U kunt dit doen door bovenaan het scherm te tikken en uw vinger van boven naar beneden te bewegen totdat u terugkeert naar het vorige scherm. beneden getrokken Met de veegfunctie wordt het vorige scherm van boven naar Als u beslist dat u in hetzelfde scherm wilt blijven, maak dan de beweging niet af, maar keer hem om. Opmerking: Deze functie is op het hoofdscherm uitgeschakeld. 4

8 2. Opstarten van het toestel 2.1. Eerste keer opstarten Als het opstarten en initialiseren van het toestel zijn voltooid verschijnt het scherm voor het kiezen van de taal. Tik op een taal om uw eigen taal te kiezen en tik dan de toets OK ( om naar het volgende scherm te gaan. ) onderaan Ondersteunde talen zijn: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Hongaars, Noors, Pools, Portugees, Spaans en Zweeds. Zie voor gegevens: Instellingen Taal. Na het selecteren van een taal wordt de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers weergegeven. Na het lezen en accepteren van de EULA door onderaan het scherm op OK ( ) te tikken, verschijnen het datum- & tijdscherm. Het is ook essentieel om uw eigen Profiel op te zetten, zodat Teasi in staat is om te navigeren met gebruikmaking van de wegen die u het liefst gebruikt. Zie voor gegevens: Instellingen Gebruikersaccounts. In de volgende stap kunnen de opmaak voor Datum en Tijd worden ingesteld door op de verschillende velden te tikken. De tijd en datum kunnen met het GPS-signaal automatisch worden ingesteld. Selecteer de gewenste opmaak voor Datum (Dag/Maand/Jaar, Maand/Dag/Jaar of Jaar/Maand/Dag) en Tijd (AM/PM of 24 uurs) en stel, als handmatige instellingen zijn gekozen, de Datum en Tijd in. Datum- en tijdinstellingen 5

9 Gemakkelijke modus - Volledige modus Zodra het voor de eerste keer is opgestart kan de werkmodus worden gekozen. U kunt kiezen uit Gemakkelijke modus en Volledige modus. De Gemakkelijke modus is een compacte indeling met alleen de meest essentiële functies van de Teasi software, waardoor het apparaat gemakkelijker, maar effectiever en comfortabeler is te gebruiken. De Volledige modus, die alle functionaliteit omvat, kan weer worden ingesteld door in het menu Instellingen - Systeem Volledige modus te selecteren (3.7.2 in de handleiding). In de Gemakkelijke modus hebt u alleen maar toegang tot de functies kaart, zoeken, geheugen (en instellingen). Als de procedure voor het opstarten is voltooid, wordt u verwelkomd door het hoofdmenu met bovenaan het scherm een klok, een icoon voor het GPS-signaal en een indicator voor het batterijniveau Tweede en volgende keren opstarten Na het initiële opstarten, komt het toestel direct in het hoofdmenu terecht. U kunt de waarden die u bij de eerste keer opstarten hebt ingesteld wijzigen in het submenu instellingen, wat later in deze handleiding wordt behandeld. 3. Hoofdmenu Hoofdmenu van BikeNav Teasi One U kunt vanuit het Hoofdmenu toegang krijgen tot alle functies van Teasi. 6

10 In de volgende secties zult u leren wat u met dit toestel kunt doen om de mooiste ervaringen te hebben met uw buitenactiviteiten Kaart Kaartscherm De Kaart, waarop het wegennet en uw huidige locatie op deze kaart worden weergegeven, is het hart van Teasi. Hij geeft u alle algemene informatie over uw reis en tijdens het navigeren geeft hij alle gegevens weer over uw reisweg. Als er geen navigatie bezig is, vindt u bovenaan het scherm een kompas en twee velden die u kunt wijzigen: dit zijn standaard Snelheid en Afstand tot Bestemming (die u tijdens het navigeren om een doel te bereiken feitelijke informatie toont). Ze kunnen gemakkelijk worden gewijzigd door erop te tikken en te kiezen uit de lijst van beschikbare computers die opkomt. De Kaart kan worden gedraaid door erop te tikken en met de zoomknoppen ( en ) kan worden in- en uitgezoomd. U kunt met knop voor de huidige locatie ( ) terugspringen naar de huidige locatie. Na enige tijd verdwijnen deze knoppen; ze kunnen weer worden opgeroepen door nogmaals op het scherm te tikken. Onderaan het scherm bevinden zich nog meer knoppen: uw huidige locatie kan als favoriet worden opgeslagen ( ) (deze knop zal vragen of de favoriet moet worden opgeslagen), u kunt de opname van uw reis starten ( ) (als u zich verplaatst geeft een rode lijn de opgenomen route aan) en u kunt ook vanaf het Kaartscherm het menu Zoeken openen ( ). 7

11 In de stand Navigatie is het gedrag van het Kaartscherm iets anders. Kaartscherm tijdens Navigatie In de linkerbovenhoek verschijnt de aanwijzing voor de volgende afslag, gevolgd door de afstand naar die afslag. Daarnaast zijn er ook nog twee fietscomputers die informatie verschaffen over uw activiteit. Ze kunnen gemakkelijk worden gewijzigd door erop te tikken en te kiezen uit de lijst van beschikbare computers die opkomt. De kaart kan nog steeds meedraaien en inzoomen. Onderaan het scherm ziet u een grafiek die het hoogteverloop van uw route aangeeft. U kunt de grafiek zien voor uw huidige locatie en voor het deel dat u nog moet afleggen. U kunt de grafiek met het hoogteverloop verbergen door hem naar de linkerkant van het scherm te slepen; hij verschijnt weer door op het scherm te tikken. Interessante Punten (Points of Interest, of POIs) kunnen op de kaart worden weergegeven en geselecteerd. De POIs worden op de map weergegeven bij gebruik van de juiste instellingen (dit wordt uitgebreider uitgelegd in het hoofdstuk Instellingen Kaarten). 8

12 Kaartscherm met POIs Tik om een POI op de kaart te selecteren op een POI dat zichtbaar is in de vorm van het categorie-icoon. Gegevens van POI Hierdoor opent het scherm Gegevens van POI, dat nuttige informatie over de POI weergeeft (naam, adres, richting). Tik op het icoon Go om het navigeren te starten en tik op het icoon Kaart om het op de kaart weer te geven. Als er zich verschillende POIs dicht bij elkaar bevinden, worden ze visueel gegroepeerd met dit teken:. Het tikken op dit icoon opent het keuzescherm Meerdere POI. 9

13 Selectie meerder POIs Dit scherm geeft een lijst weer met de POIs die beschikbaar zijn in de omgeving van het gebied waarop werd getikt. Als u op een POI van uw keuze tikt, wordt de kaart met zijn locatie weergegeven. Als de gewenste POI is geselecteerd, wordt de routebepaling hiernaar toe gestart door op Go ( ) te tikken en door tikken op informatie ( ) wordt het scherm gegevens van POI weergegeven. Gegevens van POI Opmerking: Voor POIs zonder naam wordt de categorie gebruikt als naam (bijvoorbeeld Café/Pub ). In POIs met dezelfde naam te scheiden, kunt u hun adres of richting gebruiken. Favorieten kunnen ook op de kaart worden getoond. 10

14 Favorieten zichtbaar op de kaart Bij gebruik van de juiste instellingen worden favorieten op de kaart weergegeven (dit wordt uitgebreider uitgelegd in het hoofdstuk Instellingen Kaarten). Als ze naast elkaar passen, kunnen de favorieten ook worden gegroepeerd. Een groep favorieten wordt aangegeven met het volgende teken: wordt er een lijst met favorieten in de buurt weergegeven. Als u hierop tikt Gegevens favoriete POI Dit scherm geeft een lijst met de beschikbare Favorieten in de nabijheid van het aangetikte gebied. Als u op een Favoriet van uw keuze tikt, wordt de kaart met zijn locatie weergegeven. Als de juiste Favoriet is geselecteerd, zal tikken op Go ( ) de routebepaling starten en door tikken op informatie ( Gegevens favoriete POI weergegeven. ) wordt het scherm Als een parcours als favoriet is opgeslagen, zal het navigeren op de kaart u naar het startpunt van het parcours navigeren. Om niet alleen naar het parcours, maar ook op het parcours te navigeren, dient u dit te selecteren in het menu Favorieten in Geheugen, zoals beschreven in

15 Navigatie pop-up Als er nog aan het navigeren bent, maar het toestel staat niet op het kaartscherm terwijl er een afslag aankomt, zal het toestel een pop-upbericht weergegeven met de hiermee samenhangende aanwijzing. Navigatie Pop-up Als u op de aanwijzing zelf tikt, wordt het kaartscherm weergegeven om de gegevens van het navigeren te tonen. Als u buiten het pop-upvenster tikt, verdwijnt het langzaam en keert u terug naar het vorige scherm Geheugen In het menu Geheugen kunt uw eigen Reizen en favoriete plaatsen bekijken die u op de Teasi hebt opgeslagen. Door dit menu te openen hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit de submenu's Mijn Reizen, Favorieten, Geïmport. Reizen, Imp. POI, Add-on Tochten en Statistieken. Geheugen Mijn Reizen Mijn Reizen bevat alle reizen die u met het Teasi toestel hebt opgenomen en de routes die u hebt gepland en opgeslagen. 12

16 Mijn Reizen Onderaan het scherm kunt u kiezen om de tochten te sorteren op afstand ( ) (hierbij staat de kortste toch bovenaan) of op tijd ( recente trip bovenaan). ) (hierbij staat de meest Alleen als de lijst tenminste 9 artikelen bevat, kunt u met de dan beschikbare pijltjestoetsen op en neer bladeren door de lijst. De reizen worden opgeslagen met een tijdstempel als naam, zodat ze later gemakkelijk herkend kunnen worden. Tik op een reis om de gegevens te zien en om ze te modificeren. Bij de eerste keer aantikken wordt hij op de kaart weergegeven. Gegevens van de Reis worden op de Kaart getoond Tik om de naam en soort te veranderen op de naam bovenaan het scherm. Tik na het wijzigen van de waarden OK ( ) om de wijzigingen door te voeren. Aan de onderkant van het gegevensscherm bevinden zich meer opties. Met de pijltjes ( en ) kunt u meer gegevens zien over het parcours en zijn de hoogte- en snelheidsgrafieken beschikbaar. 13

17 Met de knop Go ( het vuilnisbakicoon ( ) kunt u het navigeren naar het parcours starten en met ) kunt u het parcours van uw toestel wissen Favorieten Favorieten toont uw favoriete plaatsen die u op de Teasi hebt opgeslagen. Favoriete Reizen en POIs Dit kan op drie manieren worden bereikt: u kunt uw posities opslaan vanaf de Kaart of u kunt Interessante Punten (POIs), Adressen of coördinaten als favoriet opslaan. De derde manier is om een reis aan favorieten toe te voegen. Het parcours wordt naar favorieten gekopieerd. Onderaan het scherm kunt u kiezen uit de sorteermethoden: alfabetisch ( ), omgekeerd alfabetisch ( ) of op tijd ( ) (hierbij staat de meest recente favoriet bovenaan). Alleen als de lijst tenminste 9 artikelen bevat, kunt u met de dan beschikbare pijltjestoetsen op en neer bladeren door de lijst. Tik op een favoriet om zijn gegevens te bekijken en ze te modificeren. Bij de eerste keer aantikken wordt hij op de kaart weergegeven. 14

18 Gegevens van Favoriet worden op de Kaart getoond Tik om de naam en soort te veranderen op de naam bovenaan het scherm. Bewerk favoriet Door na het wijzigen van de waarden op OK ( wijzigingen doorgevoerd. ) te tikken, worden de Aan de onderkant van het gegevensscherm bevinden zich meer opties. U kunt de navigatie naar het favoriete onderdeel starten en met het vuilnisbakicoon ( ) kunt u het wissen. Opmerking: Het wissen van een parcours van favorieten wist het parcours zelf niet Het importeren van gegevens & de TEASI Tour Geïmport. Reizen Geïmport. Reizen bevat de parcoursen die niet op dit toestel zijn opgenomen, maar die ergens anders zijn gecreëerd en via een computer zijn geïmporteerd. Als u er nog geen hebt, zal het toestel u hierover informeren. 15

19 U kunt GPX-parcoursen downloaden naar het toestel Om reizen te importeren: 1. Sluit het Teasi toestel aan op een computer. 2. Creëer op het toestel in de map BikeNav een map met de naam ImportedTrips, als die nog niet bestaat. 3. Alle Geïmport. Reizen dienen hier te worden opgeslagen ( BikeNav\ImportedTrips ) om ze op het Teasi toestel te kunnen zien. Als u reizen hebt geïmporteerd, worden deze binnen het gebied weergegeven. Geïmport. Reizen Onderaan het scherm kunt u kiezen uit de sorteermethoden: alfabetisch ( ), omgekeerd alfabetisch ( ) of op afstand ( ) (hierbij staat de kortste route bovenaan). Alleen als de lijst tenminste 9 artikelen bevat, kunt u met de dan beschikbare pijltjestoetsen op en neer bladeren door de lijst. De reizen worden opgeslagen met een tijdstempel als naam, zodat ze later gemakkelijk herkend kunnen worden. 16

20 Tik op een reis om de gegevens te zien en om ze te modificeren. Bij de eerste keer aantikken wordt hij op de kaart weergegeven. Reisgegevens Tik om de naam en soort te veranderen op de naam bovenaan het scherm. Door na het wijzigen van de waarden op OK ( doorgevoerd. ) te tikken, worden de wijzigingen Aan de onderkant van het gegevensscherm bevinden zich meer opties. Met de pijltjestoetsen ( en ) kunt u meer gegevens zien over het parcours, met de knop Go ( ) kunt u naar het parcours navigeren en met het vuilnisbakicoon ( ) kunt u het parcours wissen. Als een geïmporteerd parcours is gemerkt met een icoon met een groen nummer ( ) betekent dit dat het parcours een TEASI Tour parcours is, dat meer gegevens bevat dan een regulier parcours, zoals POIs met afbeeldingen en beschrijvingen. TEASI Tour TEASI Tour parcoursen zijn uitgebreide routes die zijn gebaseerd op reguliere GPXbestanden, maar ze kunnen zijn voorzien van talloze aanvullende eigenschappen, zoals: Omschrijving parcours Afbeelding parcours TEASI Tour POIs met afbeelding en beschrijving Teasi is ook voorzien van een geïntegreerde verbinding met de websites van bikemap.net en wandermap.net. Daardoor kan ieder parcours dat op die sites is 17

21 gecreëerd of opgeslagen gemakkelijk d.m.v. Teasi Tool op ieder Teasi toestel worden geïmporteerd. Selecteer in Teasi Tool Reizen Bikemap.net/Wandermap.net ( ) om u aan te melden of te registreren bij bikemap.net. U kunt ook bezoeken om uw parcoursen te beheren of om al bestaande parcoursen aan uw favorieten toe te voegen. Open na het importeren op het toestel Geheugen -> Geïmport. Reizen om TEASI Tour parcoursen te zien. Geïmport. Reizen die TEASI Tour parcoursen met afbeeldingen en POIs bevatten Parcoursen die afbeeldingen en POIs bevatten zijn TEASI Tour parcoursen. Tik op het parcours om een overzicht te zien. Overzicht TEASI Tour parcours Het parcours kan worden hernoemd door op de naam of op het parcours te tikken. 18

22 Bewerken naam en soort parcours Tik het pijltje naar rechts ( ) voor informatie over de reis Tik in het overzicht op een POI of groep POIs en tik dan de infoknop om meer informatie te zien. (de tweede omvat alleen een beschrijving) TEASI Tour POIs in het parcours Tik voor het weergeven van een POI op de kaart op het kaarticoon. 19

23 Voorvertoning kaart van TEASI Tour POI Selecteer in het overzicht reizen of tik op de rechter pijltjestoets ( en ) om aanvullende informatie over het parcours te zien. Imp. POI Imp. POI bevat de POI categorieën die zich nog niet op dit toestel bevonden, maar die ergens anders zijn gecreëerd en via een computer zijn geïmporteerd. Om POIs te importeren: 1. Sluit het Teasi toestel aan op een computer. 2. Creëer op het toestel in de map BikeNav een map met de naam ImportedPOIs, als die nog niet bestaat. 3. Alle geïmporteerde POIs dienen hier te worden opgeslagen ( BikeNav\ImportedPOIs ) om ze op het Teasi toestel te kunnen zien. De import is met succes gestart als bij de volgende keer opstarten het volgende scherm verschijnt: POI importeren Als u POIs hebt geïmporteerd, worden deze binnen het gebied weergegeven. 20

24 Categorieën van geïmporteerde POI Door op te tappen kunnen de naam en het icoon van de geselecteerde categorie worden gewijzigd. Onderaan het scherm kunt u kiezen uit de sorteermethoden: alfabetisch ( ), omgekeerd alfabetisch ( ), of op afstand ( ) (hierbij staat de POI die het dichtstbij is bovenaan). Alleen als de lijst tenminste 9 artikelen bevat, kunt u met de dan beschikbare pijltjestoetsen op en neer bladeren door de lijst. Add-on Tochten Met de functie Add-on Tochten kunnen parcoursen op de geheugenkaart worden verwerkt. Selecteer de functie Add-on Tochten om een lijst weer te geven van de parcoursen die op de SD-kaart zijn te vinden. Als er geen parcours is, geeft het programma dit aan in een pop-upvenster Statistieken Het hulpmiddel Statistieken geeft een samenvatting van uw activiteiten. 21

25 Statistiekenscherm Met Statistieken kan een samenvatting worden verkregen van alle aan de gebruiker gerelateerde gegevens, gebaseerd op profielen, tijd en alleen onderweg (opgenomen tochten), of met alle gegevens buiten het parcours (alle informatie sinds de eerste keer opstarten/laatste keer opnieuw instellen). Standaard geeft het toestel de totalen van de opgenomen parcoursen van alle profielen weer. Deze instellingen kunnen op 3 verschillende manieren worden gewijzigd: - Door op de knop Profiel ( ) te tikken kan ieder profiel worden geselecteerd om het te bekijken. Alles dekt alle verzamelde waarden van ieder profiel. - Door op Kalender ( ) te tikken kunnen verschillende different tijdsintervallen worden gekozen (Totalen/Jaar/Maand/Week/Dag). Als er een tijdsinterval is gekozen, wordt dit bovenaan het scherm weergegeven. Als u op dit veld tikt wordt er een venster voor het selecteren van de datum weergegeven, waarin de gewenste datum kan worden geselecteerd. 22

26 U kunt de waarde verhogen met het plusteken en verlagen met het minteken. Accepteer de wijzigingen met het vinkje, annuleer ze met X. De bovenste tekst komt overeen met de eenheid van het geselecteerde tijdsinterval (1/2014 geeft bijvoorbeeld de eerste week van 2014 aan) en de onderste geeft het exacte interval aan. - Er kunnen twee verschillende bronnen worden geselecteerd door op de gegevenskeuze ( ) te tikken: Statistieken soort gegevens - Gegevens opgenomen parcoursen geeft de verzamelde waarden weer van de op het toestel opgenomen parcoursen - Alle gegevens geeft alle gegevens weer die door het toestel zijn verzameld nadat het voor de eerste keer werd ingeschakeld/of opnieuw werd ingesteld. Selecteer deze optie door op het keuzerondje naast de gewenste optie te tikken. U kunt met de pijlen aan de linker- of rechterkant wisselen tussen verschillende schermen met verschillende velden. De waarden kunnen opnieuw worden ingesteld met de knop opnieuw instellen ( ) Training Met de optie Training kunt u een route uitzetten die is gebaseerd op parameters die u wilt benadrukken. Deze parameters kunnen in twee secties worden ingedeeld. U kunt instellen hoe lang u wilt trainen of u kunt de intensiteit van uw training instellen. Er kunnen twee verschillende parameters worden gekozen, die een flexibele en aanpasbare interface bieden voor de beste gebruikservaring. De richtlijnen voor de training worden gebaseerd op de twee handmatig ingestelde parameters. Om de initiële getallen van een parameter te veranderen, kunt u hierop tikken en de 23

27 gewenste waarde instellen. De andere parameters wijzigen overeenkomstig. Het instellen van bijvoorbeeld een hogere Snelheid resulteert in een lager Tempo en hogere waarden voor Afstand, en Calorieën. Tempo en Calorieën. De training kan worden ingesteld op Afstand, Tijd, Snelheid, Calorieën kunnen ook worden ingesteld door een artikel te selecteren van een lijst met levensmiddelen en dranken. De lijst verschijnt door te tikken op Calorieë. Lijst met levensmiddelen en dranken Tik op een artikel om zijn calorische waarde te selecteren als doelwaarde voor uw training. Als de waarden zijn ingesteld kan er worden gekozen uit drie verschillende methoden voor de training. Door te tikken op Go wordt de training zonder aanvullende navigatie gestart. De route van de training is uitsluitend afhankelijk van de gebruiker. U kunt ook een route plannen met gegeven parameters door de optie Route plannen te selecteren. Zie hoofdstuk 3.5 voor meer informatie over de functie Route plannen. De parameters voor de lengte van de training zijn Afstand, Tijd en Calorieën. 24

28 Training op Afstand Training op Tijd Training op Calorieën Op deze schermen worden op de bovenste helft van het scherm de overgebleven onderdelen van de training weergegeven, met visuele hulpmiddelen die de geschatte voortgang van de training aangeven. De computer zijn lager op het scherm geplaatst. Tik op een computer om naar de lijst met beschikbare reiscomputers te gaan om de trainingsschermen zo informatief mogelijk te maken. De parameters voor de intensiteit van de training zijn Snelheid, en Tempo. Training op Snelheid Training op Tempo De bovenste helft van het scherm geeft de huidige intensiteit van uw training weer. De schermen Snelheid en Tempo geven op de korte wijzer ook de gemiddelde snelheid/het gemiddelde tempo aan, dus dit kan gemakkelijk worden vergeleken met de huidige waarden die door de lange wijzer worden aangegeven. De computerreizen in de onderste helft van het scherm kunnen ook worden gewijzigd door erop te tikken. 25

29 3.4. Bestemming Het menu Bestemming wordt op een complexe, doch gemakkelijk te begrijpen manier toegepast om gemakkelijk een bepaald adres of een bepaalde locatie te kunnen vinden. Zoek Bestemming Adres Zoeken op Adres is bedoeld om een locatie op het postadres te vinden. U kunt ieder gegeven specificeren om de locatie te vinden die u zoekt. Keuze van een nieuw adres is eenvoudig: Eerst moet het Land worden geselecteerd. Tik op de knop om daarna met de pijltjes op/neer ( en ) door de beschikbare landen te bladeren en het land te wijzigen. Volgende stap: selecteer Plaats/Postcode. Voer Plaats in voor Zoeken op Adres 26

30 Door op het veld onder plaats/postcode te tikken, verschijnt het virtuele alfabetische toetsenbord. U kunt beginnen met het typen van de plaats waar u naar zoekt en alleen de letters die nog mogelijk zijn nog beschikbaar op het toetsenbord, vanwege de voorspellende invoermodule. toetsenbord Voer in Zoeken op Adres de Plaats in d.m.v. het In het tekstveld aan de rechterkant ziet u een nummer tussen haakjes dat het aantal plaatsen aangeeft die overeenkomen met de ingevoerde tekens. Als dit er minder dan 500 zijn verschijnt de knop voor de lijst. U kunt de lijst met beschikbare plaatsen weergeven door hierop te tikken. Als er zich meer dan 8 steden in de lijst bevinden, kunt u door de lijst op en neer bewegen met de iconen op en neer ( en ). Als er minder dan 8 artikelen over zijn, komt de lijst automatisch op. U kunt ook de stad kiezen d.m.v. de postcode. Iedere keer dat u in plaats van een letter een cijfer moet invoeren, kunt u wisselen naar het numerieke toetsenbord door te tikken op de knop 123. Tik in de lijst op de gewenste Plaats. Volgende stap: selecteer Straat. 27

31 Voer Straat in voor Zoeken op Adres Door het veld onder Straat te tikken verschijnt het alfabetische toetsenbord. U kunt beginnen met het typen van de straat waar u naar zoekt en alleen de letters die nog mogelijk zijn nog beschikbaar op het toetsenbord, vanwege de voorspellende invoermodule. toetsenbord Voer in Zoeken op Adres de Straat in d.m.v. het In het tekstveld aan de rechterkant ziet u een nummer tussen haakjes dat het aantal straten aangeeft die overeenkomen met de ingevoerde tekens. Als dit er minder dan 500 zijn verschijnt de knop voor de lijst. U kunt de lijst met beschikbare straten weergeven door hierop te tikken. Opmerking: Van sommige kleinere plaatsen is alleen het centrum van die plaats beschikbaar. Zij bevatten dus geen informatie over straten. In deze gevallen wordt het centrum van die plaats gebruikt als het punt van bestemming. Als er zich meer dan 8 steden in de lijst bevinden, kunt u door de lijst op en neer bewegen met de iconen op en neer ( en ). Als er minder dan 8 artikelen over zijn, komt de lijst automatisch op. Tik in de lijst op de gewenste Straat. De volgende en laatste stap is het huisnr. 28

32 Voer het huisnr. in voor Zoeken op Adres Door te tikken op het veld Huisnr. wordt het numerieke toetsenbord geactiveerd. Met dit toetsenbord kunt u het huisnummer dat u zoekt invoeren. Als het huisnummer niet geldig is, vraagt het toestel of het zich moet richten op het midden van de straat zelf. Opmerking: U hoeft niet alle gegevens in te vullen. Zonder huisnummer wordt het midden van de straat aangegeven en zonder straatnaam wordt het centrum van de plaats aangegeven (het kan zijn dat dit laatste niet werkt bij kleinere plaatsen). Na het selecteren van het adres verschijnt het scherm Start navigatie. Gegevens Bestemming Bovenaan het scherm wordt het geselecteerde adres weergegeven en wordt de afstand berekend. De afstand in een rechte lijn wordt weergegeven totdat de afstand is berekend. Na de berekening wordt er een grafiek met het hoogteverloop weergegeven. Opmerking: De Teasi is in staat om routes te berekenen waarvan de afstand niet meer bedraagt dan 300 km (in een rechte lijn) vanaf uw huidige positie. Als de afstand via de kortste weg meer dan 300 km is, wordt u gewaarschuwd. De Teasi toepassing stelt drie alternatieve routes voor. 29

33 Keuze alternatieve route De Geadvis. weg geeft de beste combinatie van wegen, waarbij wordt gelet op het optimaliseren van de soorten wegen (gebaseerd op het gebruikersprofiel), hardheid en lengte van de route. De optie Gemakk. berekent de route waarbij u de minste moeilijkheden op de weg tegenkomt, waarbij bijvoorbeeld al te grote hoogteverschillen worden vermeden. Met de optie Kortste wordt de gebruiker via de kortste beschikbare route naar de bestemming geleid, ongeacht de moeilijkheid van de route. Door op een van de drie mogelijkheden te tikken geeft het apparaat de route wee die bij die optie hoort. In het scherm Gegevens wordt het profiel Hoogte getoond en in Voorvertoning kaart is de kaart van de berekende route zelf beschikbaar. Aan de onderkant van het scherm bevinden zich 3 knoppen. Door op de knop Ster ( toegevoegd. ) te tikken wordt het adres aan favorieten De navigatie start onmiddellijk door op de knop Go ( ) te tikken. Door het selecteren van het kaarticoon ( ) wordt op de kaart de voorvertoning van de berekende route weergegeven. In de stand voorvertoning kunt u een voorvertoning in kleur van de berekende route zien. Het is in dit scherm ook mogelijk om een alternatieve route te kiezen. U kunt het navigeren starten door gewoon op de knop Go ( ) te tikken. Druk op de terugtoets als u terug wilt keren naar het vorige scherm. U kunt een lijst van vorige zoekopdrachten op adres oproepen door op de knop Laatste adressen onderaan het scherm te tikken. Laatste Adressen 30

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooralleer u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige

Nadere informatie

2. Serienummer noteren (zie onderstaande afbeelding voor uitleg of raadpleeg de instructie in de FAQ op de website)

2. Serienummer noteren (zie onderstaande afbeelding voor uitleg of raadpleeg de instructie in de FAQ op de website) Update procedure Navigatie Voor uw navigatie bestaat de mogelijkheid tot updaten. Enkele malen per jaar komen nieuwe updates beschikbaar, de meest recente versie is van december 2013. De volgende update

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TOMTOM ONE 3RD EDITION http://nl.yourpdfguides.com/dref/1180368

Uw gebruiksaanwijzing. TOMTOM ONE 3RD EDITION http://nl.yourpdfguides.com/dref/1180368 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding nl 1 VEILIGHEID.................................................................... 6 2 Welkom.......................................................................

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding

SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding nl 1 VEILIGHEID.................................................................... 6 2 Welkom.......................................................................

Nadere informatie

A B. A Oplaadlampje B Aan/Uit knop C Reset-knop D Luidspreker E USB-aansluiting F RDS-TMC-connector. b Auto-oplader. c Documentatiepakket

A B. A Oplaadlampje B Aan/Uit knop C Reset-knop D Luidspreker E USB-aansluiting F RDS-TMC-connector. b Auto-oplader. c Documentatiepakket TomTom ONE 1. Wat zit er in de doos Wat zit er in de doos a Jouw TomTom ONE A B D E F C A Oplaadlampje B Aan/Uit knop C Reset-knop D Luidspreker E USB-aansluiting F RDS-TMC-connector b Auto-oplader c Documentatiepakket

Nadere informatie

Mazda Navigation System NB1

Mazda Navigation System NB1 Mazda Navigation System NB1 Inhoud Lees mij eerst 6 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 6 Installatie... 6 GPS-ontvangst... 6 Navigatiesysteem start niet op... 6 Verzorging van je navigatiesysteem...

Nadere informatie

HP ipaq Producthandleiding

HP ipaq Producthandleiding HP ipaq Producthandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP ipaq producten maken gebruik van Microsoft Windows CE 5.0 met Messaging and Security Feature Pack. Microsoft, Windows

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 5 2 Welkom... 7 3 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 4 Knoppen gebruiken... 9 4.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken...

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

PMD-B200P Versie 2.0 Gebruikershandleiding

PMD-B200P Versie 2.0 Gebruikershandleiding 1 1 Belangrijke informatie Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt Dit product geeft u elke keer wanneer u moet afslaan veilige instructies om u op de gewenste bestemming te

Nadere informatie

Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110. Nederlands

Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110. Nederlands Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110 Nederlands Juni 2007 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling.

Nadere informatie

Versie 1.3. November 2006

Versie 1.3. November 2006 Versie 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rechten voorbehouden. ROUTE 66 en het ROUTE 66-logo zijn geregistreerde handelsmerken. Gegevenscopyright NAVTEQ B.V. BELANGRIJKE OPMERKING: Niets

Nadere informatie

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110 Nederlands Augustus 2007 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling.

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 3 Knoppen gebruiken... 10 3.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken... 12 4 Aan

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16 Handleiding Inhoudsopgave Aan de slag... 5 Uw Rider 50... 5 De Rider 50 resetten... 6 Accessoires... 6 Statuspictogrammen... 6 Zoeken & Gaan... 8 Ritten vanaf Historiek navigeren... 8 Ritten navigeren

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud S8000 Gebruikershandleiding Inleiding S8000 Gefeliciteerd met de aankoop van S8000 Portable Navigator en het flitspaaldetectiesysteem. S8000 maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite

Nadere informatie

v3 2010Sygic, a.s.all rights reserverd. Gebruikershandleiding

v3 2010Sygic, a.s.all rights reserverd. Gebruikershandleiding v3 2010Sygic, a.s.all rights reserverd. Gebruikershandleiding I. Beginnen... 1 Het Navigatie Scherm... 1 Het invoeren van een Adres... 1 Stap voor stap Navigeren... 5 Het vinden van GPS Positie... 5 II.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

TomTom GO inclusief Easy Click-houder. USB-kabel. USB-auto-oplader. Installatieposter. Wat zit er in de doos

TomTom GO inclusief Easy Click-houder. USB-kabel. USB-auto-oplader. Installatieposter. Wat zit er in de doos TomTom GO 1. Wat zit er in de doos Wat zit er in de doos TomTom GO inclusief Easy Click-houder USB-kabel USB-auto-oplader Installatieposter 2 2. Lees mij eerst Lees mij eerst Je navigatiesysteem in de

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik R-Link Inhoud Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik...................................................... NL.3 Algemeen............................................................................. NL.4

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

60 Gebruiksaanwijzing

60 Gebruiksaanwijzing 60 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Uw Rider 60... 4 Knop Aanraakscherm... 5 Toebehoren... 5 Initiële installatie... 6 Stap 1: Batterij opladen... 6 De voedingsadapter gebruiken... 6

Nadere informatie