J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G

2 2 3 Succes, ondanks de bezuinigingen jaar 2012 was een succesvol jaar. De tentoonstellingen Plantastic! en High Tech Romeinen, gecombineerd met activiteiten in en buiten het museumgebouw, trokken veel belangstelling. We haalden een recordaantal bezoekers.tegelijkertijd was het een moeilijk jaar. Bezuinigen, reorganisatie, gedwongen ontslagen en het afscheid van vele dierbare collega s waaronder directeur Bert Molsbergen, die met pensioen ging zorgden voor wellicht de meest bewogen periode uit de lange geschiedenis van het Museon. In 2012 hebben we een radicale koerswijziging ingezet, die in de jaren vorm zal krijgen. doel is om het Museon binnen de familieen onderwijsmarkt te positio neren als sociaal-geografisch museum waar mondiale vraagstukken aan de orde komen. Daarmee sluit het museum thematisch aan bij de ambitie van de Gemeente Den Haag om zich als tweede VN-stad te profileren. De koerswijziging zal resulteren in een complete make-over van de vaste opstelling. In 2012/2013 verliest een aantal gewaardeerde personeels leden zijn baan. Bovendien zullen zes medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan, niet worden vervangen. Hun vertrek zal zonder twijfel zijn weerslag hebben op het personeel dat zijn werk behoudt. Met een personeels bestand dat ongeveer een derde kleiner zal zijn, zullen we voor een belangrijk deel dezelfde werkzaamheden blijven verrichten. Dat vergt niet alleen veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers, maar ook een duidelijk focus op de kernactiviteiten van het Museon. Dit vormt dan ook de basis van de organisatieverandering die het Museon zal doormaken. Tegelijk zal het Museon meer als ondernemer gaan opereren met als doel meer inkomsten te genereren uit entree, horeca, winkel, zaalverhuur, fondsen en sponsoring. Voor de inhoudelijke make-over van het Museon zal een investering van meer dan drie miljoen euro nodig zijn, gedekt door bijdragen van public-private partners. Dat is de grote uitdaging waar ons energieke team voor staat! Marie Christine van der Sman Directeur 25 maart 2013

3 4 5 global museum In 2012 heeft het Museon een koerswijziging ingezet, die in de jaren daadwerkelijk vorm zal krijgen. doel is om tot een scherper profiel te komen en aan te sluiten bij Den Haag als tweede VN-stad. heeft geresulteerd in de eerste schetsen van een verhaallijn voor een nieuwe vaste opstelling, die straks Jouw Wereld, Mijn Wereld zal vervangen en waarvan ook de omringende les/expositiezalen deel uit zullen maken. Museale attractie Evocatief, verhalend, interactief, met een hoge belevings waarde, veel ruimte voor actualiteit en uniek wat betreft thematiek dat wordt het nieuwe Museon. Globalisering wordt de nieuwe rode draad in onze programmering. Samenlevingen, culturen en economieën opereren niet onafhankelijk van elkaar, maar zijn door inter nationale handel en geldstromen, politiek, informatie- en communicatietechnologie, mobiliteit en migratie onderling verbonden. Nieuwe uitdagingen vereisen innovatief vernuft. klimaat verandert, economische ontwikkeling en bevolkingsgroei maken heroriëntatie op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen nood zakelijk. We willen onze bezoekers laten ervaren wat het belang van deze thema s is voor de persoon, de stad, het land en de wereld.

4 6 7 Profiel ontmoetingsplek Gezinnen en het onderwijs zijn de belangrijkste doelgroepen van het Museon bezoekers ontving het museum in 2012, een stijging van 13,5 procent ten opzichte van Daar zitten veel trouwe klanten bij; meer dan de helft kende het Museon van eerdere bezoeken. Zo n 23 procent kwam in klassen verband. Wie zijn onze bezoekers en waarom komen ze naar het Museon? Dat gezinnen onze belangrijkste doelgroep voor individueel bezoek zijn, is in onze bezoekcijfers terug te zien: meer dan veertig procent is twaalf jaar of jonger, een vergelijkbaar percentage tussen de achttien en 65 jaar. Net iets meer vrouwen dan mannen bezoeken het Museon. Opvallend is de ondervertegenwoordiging van bezoekers die in een straal van tien tot dertig kilometer rond het Museon wonen; in deze regio lijkt groei mogelijk. Driekwart komt niet voor een specifieke tentoonstelling naar het Museon, maar in de verwachting dat er altijd iets interessants valt te zien en te beleven. Online Meer dan mensen bezochten de website van het Museon, ruim de helft daarvan was nieuw. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2011, toen de website ruim bezoekers trok. De gemiddelde verblijfsduur was ruim vier minuten. Naast beheert het museum de blogs wildewijdewereld.nl, wetenschapverandertjewereld.nl en klimaatverhalen.nl. Daarvan is Wilde Wijde Wereld met bezoekers verreweg het succesvolst. Eerste bezoek aan het Museon versus herhaalbezoek Waarvoor komt men? Herkomst van onze bezoekers Leeftijdsopbouw van onze bezoekers Herhaalbezoek Eerste bezoek Niet voor specifieke tentoonstelling Voor specifieke tentoonstelling Den Haag plus circa 10 km Tweede schil tot circa 30 km Verder weg Tot en met 12 jaar 13 t/m 19 jaar 19 t/m 64 jaar Ouder dan 65 jaar

5 Na zijn terugkeer uit de ruimte hield André Kuiper in de aula van het Museon een vlammend betoog over het belang van een zorgvuldige omgang met de aarde. Meer dan driehonderd toeschouwers luisterden ademloos naar de charismatische astronaut. 8 9 High Tech Romeinen Tijdelijke tentoonstelling, vanaf 23 september m 2 Met het internationale samenwerkingsproject High Tech Romeinen, waar van het Museon de projectleider was, hebben we een nieuw soort archeologische tentoonstelling gerealiseerd, waarin hands-on opstellingen en archeologische vondsten volledig zijn geïntegreerd. In de tentoon stelling onderzoeken we baanbrekende uitvindingen en technieken op verschil lende terreinen van de Romeinse wereld. Waardering: 8,3 Wildlife Photographer of the Year Tijdelijke tentoonstelling 400 m 2 In de eerste maanden van het jaar was nog editie 2010 van Wildlife Photographer of the Year te zien, de laatste maanden waren ingeruimd voor editie Met werk van s werelds beste natuur fotografen is de tentoonstelling nog steeds een topper. Waardering: 8,3 programmamaker In het Museon is m 2 ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en m 2 voor de vaste opstellingen, waaronder achttien les/expositiezalen. De tentoonstellingen die we daarvoor ontwikkelen vormen de kern van onze programmering. In en rond deze tentoonstellingen organiseren we een breed scala van lezingen, museumlessen, demonstraties en hands-on activiteiten. Hierin keert een aantal thema s steeds terug, zoals vrede en recht, duurzaamheid en wetenschap. Satellieten Tentoonstellingszaal, vanaf 23 februari 100 m 2 Nederland s tweede man in de ruimte, André Kuiper, heeft zijn naam gegeven aan een tentoon stellingszaal over satellieten. Ons leven is zonder satellieten haast niet denkbaar. Communicatie, plaatsbepaling, televisie veel van onze technologie is ervan afhankelijk. Via een live verbinding vanuit ruimtestation ISS, de grootste satelliet tot nu toe, was André Kuiper bij de opening aanwezig. In en rond de tentoonstellingen Experimenten met planten, een plantenquiz en improvisatietheater rondom Godfried Bomans Erik of het Klein Insectenboek waren de belangrijkste activiteiten bij de tentoonstelling Plantastic! In het kader van Polen, onze buren stonden er workshops, films, verhalen, demonstraties en lezingen geprogrammeerd. In High Tech Romeinen konden bezoekers in een Doelab! met Romeinse vindingen aan de slag. WaterLAB Vanaf 19 september Bij de activiteiten in deze nieuwe ruimte draait het om de fysische eigenschappen van water, waterzuivering en wereldwijde uitdagingen rondom waterbeheer. WaterLAB is de plek bij uitstek waar techniek wordt verklaard aan de hand van verrassende experimenten.

6 10 11 Aansluiten bij het onderwijs museale leeromgeving Museumeducatie - educatie met behulp van collectie en andere museale middelen - staat van oudsher centraal in het Museon. sterkst komt dit tot uitdrukking in de museumlessen voor klassen uit het primair en voortgezet onderwijs. Via cursussen en lezingen worden ook andere groepen bediend. 47 lessen voor het primair onderwijs en 54 voor het voortgezet onderwijs, van VMBO tot en met gymnasium, staan er op het programma. 95 procent van de scholen in het Haagse primair onderwijs bezoekt het Museon voor een museumles; de docenten waarderen het aanbod gemiddeld met 8,5. Er zijn 1519 lessen voor het primair onderwijs en 346 lessen voor het voortgezet onderwijs gegeven, waarmee in totaal bijna leerlingen werden bereikt. De educatieve websites en hadden zo n gebruikers. We hechten aan inbedding van de museumlessen in het reguliere onderwijs. Een bezoek met de klas aan het Museon is natuurlijk leuk. is echter niet zomaar een uitje maar een integraal onderdeel van het curriculum. We sluiten aan bij de kerndoelen en bieden voor het primair onderwijs via onze website interactief materiaal aan, waarmee docenten en leerlingen het museumbezoek kunnen voorbereiden en na afloop het thema van de les verder kunnen verdiepen. Museumlessen aan klassen voor het primair onderwijs volgens kerndoel Verdeling van de lessen over de verschillende groepen uit het primair ondewijs Volwassenen bezoekers hebben in totaal 34 dinsdagmiddaglezingen bijgewoond; gemiddeld hebben deze activiteiten, gericht op een wat ouder publiek dus zo n 110 mensen getrokken. Onze cursussen op het gebied van geologie, die sinds langere tijd op het programma staan, en archeologie nieuw in 2012 telden 635 deelnemers. Natuur en techniek Kunstzinnige oriëntatie Tijd Ruimte Mens en samenleving Rekenen/wiskunde Groep 1 & 2 Groep 3 & 4 Groep 5 & 6 Groep 7 & 8

7 Europese samenwerking bij de ontwikkeling van tentoonstellingen 1: Expology (Oslo, Noorwegen) 2: Heureka (Vantaa, Finland) 3: LVR-Landesmuseum (Bonn, Duitsland) 4: Le Vaisseau (Straatsburg, Frankrijk) 5: Museum Valkhof (Nijmegen) 6: Nationaal Museum Krakow (Polen) 7: National Museums Liverpool (UK) 8: Technopolis (Mechelen, België) 9: Universcience (Parijs, Frankrijk) 10: Vilvite (Bergen, Noorwegen) 11: Ammassalik Museum (Tasiilaq, Groenland) 6 12: Museum Volkenkunde (Leiden) Samenwerking in Den Haag 1: Omniversum 2: Gemeentemuseum 3: Haagse Hogeschool 4: Muzee 5: Haagse Historisch Museum 6: Dakota 7: Stadsbeheer, afdeling archeologie 8: Cultuurmenu 9: Klimaatfonds Den Haag 10: Buurt Energie Statenkwartier Roots2Share Internationale samen werking PuppyIR, An Open Source Environment to Construct Information Services for Children. Door EC gefinancierd onderzoeksproject. Tot maart 2012 mesch, Material Encounters with Cultural Heritage. Door EC gefinancierd onderzoeksproject. Vanaf februari 2013 Organisatie Ecsite Annual Conference 2014 netwerkmuseum In verbinding met de wereld luidt de titel van het beleidsplan Daarmee refereren we zowel aan de nieuwe thematiek van het Museon en zijn plaats in de tweede VN-stad, als aan het lokale, nationale en internationale netwerk waarvan het op uiteenlopende manieren deel uitmaakt. Met zijn buren werkt het museum vooral op facilitair niveau samen. Via de nieuwe Programmaraad betrekt het Hagenaars bij de programmering. Nieuwe ideeën legt het aan panels voor waarin specifieke doelgroepen, uit verschillende delen van de stad, zijn vertegenwoordigd. Museon maakt tentoonstellingen in samenwerking met andere musea in Nederland maar met name ook elders in Europa. museum werkt samen met universiteiten en andere partijen in binnen- en buitenland aan projecten die relevant zijn voor de erfgoedsector en de verschillende doelgroepen. Museon en Museum Volkenkunde beheren een grote collectie histori sche foto s uit Groenland. In het project Roots2Share maken beide musea in samenwerking met het Nationale Museum van Groenland in Nuuk en het AmmassalikMuseum in Tasiilaq deze foto s toegankelijk voor de Groenlandse bevolking. Aan elke foto kunnen persoonlijke verhalen worden toegevoegd en iedereen kan reageren op andermans aanvullingen. Foto s zijn tenslotte een goed middel om met elkaar in gesprek te raken. Museon Wildlife Photo Community Natuurfotografie staat centraal in de Museon Wildlife Photo Community, die vooral een fysiek netwerk van fotografieliefhebbers is. Op druk bezochte bijeenkomsten onderwerpen amateurfotografen hun natuurfoto s aan het kritisch oordeel van een vakkundig panel. In een panelgesprek met vooraanstaande natuurfotografen krijgt het publiek tips, adviezen en inspiratie aangereikt om het eigen fotowerk te verbeteren. De Museon Corporate Ambassadors vertegenwoordigen: ABN AMRO, Euretco, Koninklijke marechaussee, KPN, Logica / CGI, Microsoft, Nike, RB&W, VNO NCW Aantal leden Vereniging van Vrienden: 1843 Aantal abonnees op nieuwsbrief: 3563 Aantal vrienden op Facebook: 604 Aantal volgers op Twitter: : Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Nuuk, Groenland)

8 Sponsors Aardwarmte VOF Den Haag, Agentschap NL, Ambassade van Polen, ANWB Fonds, Bernard van Leer Foundation, Delta Lloyd Groep, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Dunea, Eneco Holding N.V., Energie Beheer Nederland, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Waterlaboratorium, Houthoff Buruma, Klimaatfonds Haaglanden, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Mondriaanfonds, Poolse Organisatie voor Toerisme, Stichting t Trekpaert, Saudi Aramco, Shell Nederland B.V., Sichting Levi Lassen, Skanfonds, SNS REAAL Fonds, Stichting Doen, Stichting Zabawas, SUMM, Total E&P Nederland B.V., VSB Fonds, Zonta Club Den Haag II Amazing models: verhuur van expertise Museum Boerhaave in Leiden, Museum Cattaneo in Bologna en het Josephinum Museum in Wenen voeren tot 2014 samen het project Amazing Models uit. Binnen dit project werd in 2012 een reizende tentoonstelling over anatomische modellen ontwikkeld. De projectleiding hiervoor werd aan het Museon uitbesteed. Zevenhonderd vierkante meter zonnedak Tweehonderd zonnepanelen heeft het Museon in gebruik genomen, die op jaarbasis zo n kwh groene stroom opwekken: het gemiddelde elektriciteitsgebruik van elf Nederlandse huishoudens. Met deze eigen elektriciteitsvoorziening brengt het Museon zijn energiekosten omlaag. Dit project is in samenwerking met het Klimaatfonds, Siemens en Eneco gerealiseerd. Museon Corporate Ambassadorsclub Plantastic! Tijdelijke tentoonstelling, t/m 2 september 800 m 2 De plantenwereld stond centraal in de tentoonstelling Plantastic! Wat betekenen planten voor mensen, dieren, insecten en andere planten? Hoe planten ze zich voort? Hoe werkt fotosynthese? De productiekosten van een dergelijke publieks trekker bedragen circa één miljoen euro, een investering die alleen is op te brengen door de ontwikkeling samen met andere partijen ter hand te nemen. In het geval van Plantastic! waren dat het World Museum in Liverpool, Technopolis in Mechelen en Le Vaisseau in Straatsburg. Waardering: 8.0 Een aantal jonge ondernemers en executives op directieniveau heeft zich georganiseerd in de Museon Corporate Ambassadorsclub en verbindt zich met de museale Internationale vernieuwing die momenteel tentoonstellingsprojecten gestalte krijgt. Via het Museon Science Changing the World, in 2011 in willen zij jongeren bereiken het Museon, in 2012 in Cité des Sciences (F) en zo actief bijdragen aan en Ciência Viva (P); Plantastic!, tot september talent ontwikkeling, kennisopbouw, maatschap pelijke High Tech Romeinen, tot en met augustus in het Museon. Daarna in Le Vaisseau (F) betrokkenheid en wereldburgerschap. nadoen nu in Technopolis (B), vanaf in het Museon; Imitation, de kunst van het september 2013 in het Museon. Voorbode van een nieuwe manier van werken Niet zelf alles organiseren, maar vooral faciliteren, dat is het wezen van de samenwerking tussen het Museon en de Haagse Geologische Vereniging, die vanaf de tweede helft van het jaar maandelijks een lezing in het Museon heeft georganiseerd. cultureel ondernemer Steeds sterker manifesteert het Museon zich als cultureel ondernemer. Door samen met andere partijen in de ontwikkeling van tentoonstellingen te investeren is het in staat belangrijke publiekstrekkers in huis te halen. Catering, winkel, inzet van expertise bij andere instellingen en commerciële verhuringen zorgen voor extra inkomsten.

9 Kennisuitwisseling in samenwerkingsprojecten : Allard Pierson Museum (Amsterdam) : Atos (Madrid, Spanje) 3: ectrl Solutions (Trento, Italië) 4: Fundazione Bruno Kessler (Trento, Italië) 5: Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam) 6: Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto, Italië) 7: Sheffield Hallam University (UK) 8: Universidad Carlos III de Madrid (Spanje) 9: Universität Stuttgart (Duitsland) 10: Universiteit Delft 11: Universiteit Leuven (België) 12: Universiteit Twente (Enschede) 13: University of Glasgow (UK) 14: University of Strathclyde (Glasgow, UK) 15: University of Limerick (Ierland) kennismakelaar Bij de reorganisatie, die in 2012 is voorbereid en per 1 januari 2013 is ingegaan, heeft het Museon ervoor gekozen de inhoudelijke samenwerking met externe partijen bij de ontwikkeling van zijn programma s te versterken. Dat betekent dat het Museon meer als regisseur en kennismakelaar optreedt dan als instelling die al deze kennis zelf in huis heeft. 16: Waag Society (Amsterdam) 17: DEN kenniscentrum digitaal erfgoed 9 18: Natuurmuseum Rotterdam 19: Science Center Delft Mi casa, su casa Tijdelijke tentoonstelling op zaal, vanaf 9 oktober; 100 m 2 In de jaren 1960 overtrof het aantal vacatures het aanbod van arbeidskrachten op de Nederlandse markt. Onder het motto Doe alsof je thuis bent! maakte de Federatie van Spaanse Verenigingen in Nederland een tentoonstelling over Spaanse arbeidsmigranten, die in het Museon te zien was. De uitnodigende titel was letterlijk bedoeld: bezoekers konden aanschuiven aan tafel, bladeren in fotoboeken en in kasten kijken. fortje van Ockenburgh Tijdelijke tentoonstelling op zaal, vanaf 28 juli; 100 m 2 Rondom de vondst van een Romeins fortje uit de tweede eeuw n. C. in Ockenburgh hebben de Haagse stadarcheologen een kleine tentoonstel ling gemaakt, die ook in het Museon is te bezoeken. Een reconstructie van dit fortje, dat waarschijnlijk werd gebruikt als bescherming tegen aanvallen vanaf zee, vormt het middel punt. MuseumJeugdUniversiteit Sinds 2012 doet het Museon mee aan de Museum JeugdUniversiteit, opgericht door het Museum van Oudheden in Leiden, maar inmiddels met filialen door het hele land. Gedurende een periode van een aantal maanden geeft een wetenschapper maandelijks in het Museon een college aan kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar. Kennis op Zondag In het kader van Oktober Kennismaand heeft het Museon samen met de Volkskrant, NWO en KNAW op 7 oktober het evenement Kennis op Zondag georganiseerd. Twaalf topwetenschap pers lieten het publiek in een serie korte lezingen kennis maken met actueel wetenschappelijk onderzoek.

10 18 19 Kinderen herdenken kinderen Op 19 april, de internationale gedenkdag voor de slachtoffers van de Sjoa, heeft het Museon een bijzondere herdenking georganiseerd. Meer dan tweehonderd kinderen lazen bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein gedurende ruim drie uur de namen voor van 2043 Joodse, Roma en Sinti kinderen uit Den Haag die tijdens de Tweede Wereldoorlog door vervolging om het leven kwamen. voorlezen blies de herinnering nieuw leven in. Prijs voor vrede en recht De J.H. Schepsprijs heeft als doel de studie naar de gevaren van dictatuur te stimuleren en is bestemd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Vluchten is een nooduitgang was in 2012 het centrale thema. De jury is samengesteld uit medewerkers van het Museon en het NIOD. De winnaars waren dit jaar leerlingen van Stedelijk Lyceum Zuid in Enschede, die een gedicht, interview en rap instuurden. Wereld Oceaan Dag Op zondag 3 juni organiseerde het Museon in Exposities: samenwerking met de Stichting World Ocean Day Recht en Vrede, Kind in Oorlog, en de Sea First Foundation voor de derde maal Strijd, Komen en Gaan, Waterzaal de Wereld Oceaan Dag. Biodiversiteit en Museumlessen: Den Haag, internationale stad Weet wat je eet waren dit jaar de hoofdthema s van deze door de Verenigde Naties Vrede maak je samen, Wat zou jij doen met een van vrede, recht en veiligheid, Van recht tot vrede, erkende dag waar op de oceanen centraal miljoen?, Wereldburgers komen in actie!, Elke druppel staan. telt, Leven op een smeltende Noordpool, Museon als portal voor een internationale stad voor vrede en recht Komende jaren zal het Museon zich nadrukkelijk presenteren als cultureel onderdeel van de internationale zone van Den Haag. Aansluiting bij Den Haag als internationale stad van vrede en recht krijgt al langer vorm in tentoon stellingen, zoals Stad van Recht en Vrede en Kind in Oorlog, lessen en activiteiten. Wandelen voor water Ook in 2012 jaar organiseerden Simavi, Museon en Dunea in Den Haag het lande lijke evenement Wandelen voor water. Negenhonderd leerlingen uit groep 7 en 8 liepen vanaf het Museon zes kilo meter met zes liter water op hun rug en ervoeren zo wat moeders en kinderen in ontwikkelingslanden dagelijks meemaken. Oorlogskinderen in gesprek Activiteiten: Jongerenprogramma herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Indonesië, Internationale Vrouwendag, Actie Niet Weggooien!

11 20 21 Polen, onze buren pop-up museum Museon is een gebouw, maar het kan ook zomaar elders opduiken, in de vorm van een interactieve opstelling of evenement. In 2012 was het Museon met activiteiten vertegenwoordigd op de Haagse Uitmarkt en bij verschillende evenementen in het Atrium, zoals het Digitaal Festival Den Haag en de Expatbeurs. Ook buiten de stad was het museum zichtbaar, tijdens het jaarlijkse evenement Kom in de Kas in het Westland en in het bezoekerscentrum van Dunea in Wassenaar. Tijdelijke tentoonstelling, 3 april t/m 11 november; 400 m 2 Mede als gevolg van alle ophef rond het Polen meldpunt, bedoeld om klachten over Polen in Nederland te verzamelen, was er begin 2012 aan free publicity voor Polen, onze buren geen gebrek. De tentoonstelling, die de Nederlandse bevolking kennis liet maken met hun Poolse landgenoten, fungeerde als tegengeluid tegen de negatieve berichtgeving over deze bevolkings groep. Een interactieve opstelling uit de tentoonstelling was ook te zien in theater Dakota en stadsdeel kantoor Escamp. De website poolonaise.nl, resultaat van samenwerking met de Hogeschool Utrecht, beoogde Hagenezen en hun Poolse buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en vestigde de aandacht op een scala van met Polen gerelateerde evenementen in de stad. gebruik ervan viel tegen, maar de site heeft wel een eervolle vermelding gekregen bij de Museumprijs Zuid-Holland, die dit jaar in het teken van de sociale media stond. Stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg Hoe leefden jaar geleden de allereerste bewoners van Ypenburg? Tijdens de viering van tien jaar stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg stond het Museon met een speciale opstelling bij het Nederlands Forensisch Instituut en maakte het publiek kennis met moderne archeologische onderzoekstechnieken.

12 22 23 collectiebeheerder voorwerpen telt de collectie van het Museon; ze maken onderwerpen op het gebied van natuur, cultuur en techniek tastbaar en inzichtelijk. Ongeveer één derde deel van de voorwerpen behoort tot een van de kerncollecties: collecties van nationaal en soms internationaal belang. Afgelopen jaren is met extra handen aan verbetering van opslag en ontsluiting van deze kerncollecties gewerkt, een project dat in 2012 is afgerond. 62 procent van de totale collectie is digitaal ontsloten. Ruim voorwerpen zijn fysiek toegankelijk voor ons publiek, meer dan via de website van het Museon en andere websites. Bruiklenen aan: Allard Pierson Museum, Continium, Diligentia, Gemeentemuseum, Joods Historisch Museum, Museum Maluku, Museum Volkenkunde, Museum voor Communicatie, Muzee Scheveningen, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Nederlands Zilvermuseum, Nederlands Spoorwegmuseum, Tropenmuseum, Verzetsmuseum Amsterdam, Vilvite (NO) Collectie Online Beeldbank WO2: Digitale Collectie Nederland: Europeana: Geheugen van Nederland: jaar 2602: Indië in Oorlog: indieinoorlog.nl Land van Heden en Verleden: Museon: Museumbron: Roots2Share: Stichting Volkenkundige Collectie Nederland: Verrijkingsstof:

13 24 25 Museon als werkplek Verdeling mannen vrouwen 69 vaste medewerkers telde het Museon eind 2012: educatoren/ conservatoren, technici, zaalwachten, baliemedewerkers, collectiebeheerders en registratoren, communicatie- en marketingmedewerkers, ict ers, administratief medewerkers, een depotmedewerker, een restaurator, een personeelsfunctionaris en een klein aantal leidinggevenden. aantal formatieplaatsen bedroeg 59 fte. De tweede helft van het jaar stond in het teken van een reorganisatie, die naar een andere organisatiestructuur, een ander functiehuis en uiteindelijk naar een inkrimping van het personeelsbestand tot een kleine 44 fte zal leiden. Deels gebeurt dat de komende twee½jaar via natuurlijk verloop, maar daar naast waren zeven gedwongen ontslagen onvermijdelijk, gelukkig met een goed Sociaal Plan, waaraan de Gemeente Den Haag bijdraagt. Mannen Vrouwen Vrijwilligers (in aantallen) Museon algemeen (31) Museumwinkel (42) Stagiairs (16)

14 Balans per 31 december 2012 Actief VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA Totaal actief Passief EIGEN VERMOGEN Bedrijfsrisicoreserve Bestemmingsreserve Global museum TOTAAL EIGEN VERMOGEN AANKOOPFONDS VOORZIENINGEN FONDS (HER-)INRICHTING EN PROJECTEN KORTLOPENDE SCHULDEN OVERLOPENDE PASSIVA Totaal passief Staat van baten en lasten over 2012 Rekening Begroting Rekening Baten Entreegelden Overige inkomsten Subsidies en bijdragen Totaal baten Lasten Lonen, salarissen en sociale lasten Bedrijfslasten Kosten activiteiten Totaal lasten Rentebaten Exploitatiesubsidie gemeente Den Haag Exploitatiesaldo Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en fondsen Naar bedrijfsrisico reserve Lasten 2012 Lonen, salarissen en sociale lasten Bedrijfslasten Activiteiten Begroting 2012 uitgesplitst Gemeentelijke subsidie (voor exploitatie) Eigen inkomsten (entreegelden, lessen, verhuur, projectsubsidies en sponsoring) Museon financieel Onze totale begroting voor 2012 bedroeg Museon kreeg van de gemeente Den Haag in subsidie voor de exploitatie. Daaruit volgt dat de eigen inkomsten afgelopen jaar bijna 27 procent van de gemeentelijke subsidie bedroegen. Aan vaste lasten, personeelslasten en overige beheerlasten, zoals huur, onderhoud, energie en kantoorkosten besteedden we een bedrag groter dan de gemeentelijke subsidie: geld voor tentoonstellingen en activiteiten kwam uit andere middelen: entreegelden, lessen, verhuur, projectsubsidies en sponsoring.

15 Museon Stadhouderslaan HV Den Haag Telefoon Fax Website Directeur Mw. drs. M.C. van der Sman Raad van Toezicht Dhr. ir. D.J. de Jong, voorzitter Dhr. G.M.M. Scholtes, RA Mw. mr. M.S. de Kort-de Wolde Dhr. A.H.A. Pesant Dhr. J.A.M. Altenburg Grafisch ontwerp en opmaak Wout de Vringer Fotografie Jeroen Toirkens (pagina 6) Museon Illustratie (pagina 4) Jan Heijnen Druk Oranje van Loon

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Stichting Kleyn Jaarverslag 2013

Stichting Kleyn Jaarverslag 2013 Stichting Kleyn Jaarverslag 2013 (EUR x 1) Inhoud Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie

Museon in beweging Internationaal museum in een internationale stad

Museon in beweging Internationaal museum in een internationale stad Internationaal museum in een internationale stad Internationaal museum in een internationale stad 05 Interactief leren Medio 2016 verkeert het Museon midden in een belangrijke transitieperiode. Het museum

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem JAARREKENING 2015 Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Aan bestuur en directie van Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Amsterdam, 25 februari 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Kleyn Jaarverslag 2015

Stichting Kleyn Jaarverslag 2015 Stichting Kleyn Jaarverslag 2015 (EUR x 1) Inhoud Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 4 Resultatenrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING ter publicatie ANBI status CHINEES INDONESISCH ERFGOED

JAARREKENING ter publicatie ANBI status CHINEES INDONESISCH ERFGOED STICHTING CHINEES INDONESISCH ERFGOED JAARREKENING 2013 ter publicatie ANBI status Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Postadres: Stephensonstraat 21, 2561 XP Den Haag Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds

Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds Jaardocument 2016 Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds 2 Inhoudsopgave Directieverslag Akkoordverklaring Raad van Toezicht Balans per 31 december 2016 Exploitatieoverzicht 2016 Toelichting Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 samengevat

Jaarrapport 2016 samengevat Jaarrapport 2016 samengevat 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Auto 11.607 0 Totaal vaste activa 11.607 p.m. Vlottende

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26 4-11-2013 Utrecht, 8 november

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

Naam van de instelling. KvK RSIN. Postadres van de instelling. Doelstelling. Hoofdlijnen beleidsplan

Naam van de instelling. KvK RSIN. Postadres van de instelling. Doelstelling. Hoofdlijnen beleidsplan Naam van de instelling Stichting Farmaceutisch Erfgoed (ook bekend als: SFE) KvK 2445332 RSIN 817325682 Postadres van de instelling Mgr. Van de Weteringstraat 23 3581 EB Utrecht Contact: info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Oorlogsverzetsmuseum

Oorlogsverzetsmuseum Oorlogsverzetsmuseum verkorte Jaarrekening 2012 Inhoud Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2012 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en waarderingsgrondslagen Blz. 4 Toelichting op de balans Blz. 5

Nadere informatie

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r biodiversiteitonderzoek NCB Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek

Nadere informatie

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang)

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011 Bert Boer, hoofd Marketing & Communicatie Opbouw 1. Kader: 1. Model positie maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland WESTLANDS MUSEUM Inhoudsopgave: Balans pagina 1 en 2 Exploitatierekening pagina 3 en 4 Grondslagen pagina 5 Toelichting balans

Nadere informatie

Jaarrekening van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag

Jaarrekening van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag Jaarrekening 2015 van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP te Den Haag Den Haag, 22 februari 2016 INHOUDSOPGAVE blz. Rapportage inzake de jaarrekening 1. Statutaire voorschriften 1 2. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie