J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G

2 2 3 Succes, ondanks de bezuinigingen jaar 2012 was een succesvol jaar. De tentoonstellingen Plantastic! en High Tech Romeinen, gecombineerd met activiteiten in en buiten het museumgebouw, trokken veel belangstelling. We haalden een recordaantal bezoekers.tegelijkertijd was het een moeilijk jaar. Bezuinigen, reorganisatie, gedwongen ontslagen en het afscheid van vele dierbare collega s waaronder directeur Bert Molsbergen, die met pensioen ging zorgden voor wellicht de meest bewogen periode uit de lange geschiedenis van het Museon. In 2012 hebben we een radicale koerswijziging ingezet, die in de jaren vorm zal krijgen. doel is om het Museon binnen de familieen onderwijsmarkt te positio neren als sociaal-geografisch museum waar mondiale vraagstukken aan de orde komen. Daarmee sluit het museum thematisch aan bij de ambitie van de Gemeente Den Haag om zich als tweede VN-stad te profileren. De koerswijziging zal resulteren in een complete make-over van de vaste opstelling. In 2012/2013 verliest een aantal gewaardeerde personeels leden zijn baan. Bovendien zullen zes medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan, niet worden vervangen. Hun vertrek zal zonder twijfel zijn weerslag hebben op het personeel dat zijn werk behoudt. Met een personeels bestand dat ongeveer een derde kleiner zal zijn, zullen we voor een belangrijk deel dezelfde werkzaamheden blijven verrichten. Dat vergt niet alleen veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers, maar ook een duidelijk focus op de kernactiviteiten van het Museon. Dit vormt dan ook de basis van de organisatieverandering die het Museon zal doormaken. Tegelijk zal het Museon meer als ondernemer gaan opereren met als doel meer inkomsten te genereren uit entree, horeca, winkel, zaalverhuur, fondsen en sponsoring. Voor de inhoudelijke make-over van het Museon zal een investering van meer dan drie miljoen euro nodig zijn, gedekt door bijdragen van public-private partners. Dat is de grote uitdaging waar ons energieke team voor staat! Marie Christine van der Sman Directeur 25 maart 2013

3 4 5 global museum In 2012 heeft het Museon een koerswijziging ingezet, die in de jaren daadwerkelijk vorm zal krijgen. doel is om tot een scherper profiel te komen en aan te sluiten bij Den Haag als tweede VN-stad. heeft geresulteerd in de eerste schetsen van een verhaallijn voor een nieuwe vaste opstelling, die straks Jouw Wereld, Mijn Wereld zal vervangen en waarvan ook de omringende les/expositiezalen deel uit zullen maken. Museale attractie Evocatief, verhalend, interactief, met een hoge belevings waarde, veel ruimte voor actualiteit en uniek wat betreft thematiek dat wordt het nieuwe Museon. Globalisering wordt de nieuwe rode draad in onze programmering. Samenlevingen, culturen en economieën opereren niet onafhankelijk van elkaar, maar zijn door inter nationale handel en geldstromen, politiek, informatie- en communicatietechnologie, mobiliteit en migratie onderling verbonden. Nieuwe uitdagingen vereisen innovatief vernuft. klimaat verandert, economische ontwikkeling en bevolkingsgroei maken heroriëntatie op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen nood zakelijk. We willen onze bezoekers laten ervaren wat het belang van deze thema s is voor de persoon, de stad, het land en de wereld.

4 6 7 Profiel ontmoetingsplek Gezinnen en het onderwijs zijn de belangrijkste doelgroepen van het Museon bezoekers ontving het museum in 2012, een stijging van 13,5 procent ten opzichte van Daar zitten veel trouwe klanten bij; meer dan de helft kende het Museon van eerdere bezoeken. Zo n 23 procent kwam in klassen verband. Wie zijn onze bezoekers en waarom komen ze naar het Museon? Dat gezinnen onze belangrijkste doelgroep voor individueel bezoek zijn, is in onze bezoekcijfers terug te zien: meer dan veertig procent is twaalf jaar of jonger, een vergelijkbaar percentage tussen de achttien en 65 jaar. Net iets meer vrouwen dan mannen bezoeken het Museon. Opvallend is de ondervertegenwoordiging van bezoekers die in een straal van tien tot dertig kilometer rond het Museon wonen; in deze regio lijkt groei mogelijk. Driekwart komt niet voor een specifieke tentoonstelling naar het Museon, maar in de verwachting dat er altijd iets interessants valt te zien en te beleven. Online Meer dan mensen bezochten de website van het Museon, ruim de helft daarvan was nieuw. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2011, toen de website ruim bezoekers trok. De gemiddelde verblijfsduur was ruim vier minuten. Naast beheert het museum de blogs wildewijdewereld.nl, wetenschapverandertjewereld.nl en klimaatverhalen.nl. Daarvan is Wilde Wijde Wereld met bezoekers verreweg het succesvolst. Eerste bezoek aan het Museon versus herhaalbezoek Waarvoor komt men? Herkomst van onze bezoekers Leeftijdsopbouw van onze bezoekers Herhaalbezoek Eerste bezoek Niet voor specifieke tentoonstelling Voor specifieke tentoonstelling Den Haag plus circa 10 km Tweede schil tot circa 30 km Verder weg Tot en met 12 jaar 13 t/m 19 jaar 19 t/m 64 jaar Ouder dan 65 jaar

5 Na zijn terugkeer uit de ruimte hield André Kuiper in de aula van het Museon een vlammend betoog over het belang van een zorgvuldige omgang met de aarde. Meer dan driehonderd toeschouwers luisterden ademloos naar de charismatische astronaut. 8 9 High Tech Romeinen Tijdelijke tentoonstelling, vanaf 23 september m 2 Met het internationale samenwerkingsproject High Tech Romeinen, waar van het Museon de projectleider was, hebben we een nieuw soort archeologische tentoonstelling gerealiseerd, waarin hands-on opstellingen en archeologische vondsten volledig zijn geïntegreerd. In de tentoon stelling onderzoeken we baanbrekende uitvindingen en technieken op verschil lende terreinen van de Romeinse wereld. Waardering: 8,3 Wildlife Photographer of the Year Tijdelijke tentoonstelling 400 m 2 In de eerste maanden van het jaar was nog editie 2010 van Wildlife Photographer of the Year te zien, de laatste maanden waren ingeruimd voor editie Met werk van s werelds beste natuur fotografen is de tentoonstelling nog steeds een topper. Waardering: 8,3 programmamaker In het Museon is m 2 ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en m 2 voor de vaste opstellingen, waaronder achttien les/expositiezalen. De tentoonstellingen die we daarvoor ontwikkelen vormen de kern van onze programmering. In en rond deze tentoonstellingen organiseren we een breed scala van lezingen, museumlessen, demonstraties en hands-on activiteiten. Hierin keert een aantal thema s steeds terug, zoals vrede en recht, duurzaamheid en wetenschap. Satellieten Tentoonstellingszaal, vanaf 23 februari 100 m 2 Nederland s tweede man in de ruimte, André Kuiper, heeft zijn naam gegeven aan een tentoon stellingszaal over satellieten. Ons leven is zonder satellieten haast niet denkbaar. Communicatie, plaatsbepaling, televisie veel van onze technologie is ervan afhankelijk. Via een live verbinding vanuit ruimtestation ISS, de grootste satelliet tot nu toe, was André Kuiper bij de opening aanwezig. In en rond de tentoonstellingen Experimenten met planten, een plantenquiz en improvisatietheater rondom Godfried Bomans Erik of het Klein Insectenboek waren de belangrijkste activiteiten bij de tentoonstelling Plantastic! In het kader van Polen, onze buren stonden er workshops, films, verhalen, demonstraties en lezingen geprogrammeerd. In High Tech Romeinen konden bezoekers in een Doelab! met Romeinse vindingen aan de slag. WaterLAB Vanaf 19 september Bij de activiteiten in deze nieuwe ruimte draait het om de fysische eigenschappen van water, waterzuivering en wereldwijde uitdagingen rondom waterbeheer. WaterLAB is de plek bij uitstek waar techniek wordt verklaard aan de hand van verrassende experimenten.

6 10 11 Aansluiten bij het onderwijs museale leeromgeving Museumeducatie - educatie met behulp van collectie en andere museale middelen - staat van oudsher centraal in het Museon. sterkst komt dit tot uitdrukking in de museumlessen voor klassen uit het primair en voortgezet onderwijs. Via cursussen en lezingen worden ook andere groepen bediend. 47 lessen voor het primair onderwijs en 54 voor het voortgezet onderwijs, van VMBO tot en met gymnasium, staan er op het programma. 95 procent van de scholen in het Haagse primair onderwijs bezoekt het Museon voor een museumles; de docenten waarderen het aanbod gemiddeld met 8,5. Er zijn 1519 lessen voor het primair onderwijs en 346 lessen voor het voortgezet onderwijs gegeven, waarmee in totaal bijna leerlingen werden bereikt. De educatieve websites en hadden zo n gebruikers. We hechten aan inbedding van de museumlessen in het reguliere onderwijs. Een bezoek met de klas aan het Museon is natuurlijk leuk. is echter niet zomaar een uitje maar een integraal onderdeel van het curriculum. We sluiten aan bij de kerndoelen en bieden voor het primair onderwijs via onze website interactief materiaal aan, waarmee docenten en leerlingen het museumbezoek kunnen voorbereiden en na afloop het thema van de les verder kunnen verdiepen. Museumlessen aan klassen voor het primair onderwijs volgens kerndoel Verdeling van de lessen over de verschillende groepen uit het primair ondewijs Volwassenen bezoekers hebben in totaal 34 dinsdagmiddaglezingen bijgewoond; gemiddeld hebben deze activiteiten, gericht op een wat ouder publiek dus zo n 110 mensen getrokken. Onze cursussen op het gebied van geologie, die sinds langere tijd op het programma staan, en archeologie nieuw in 2012 telden 635 deelnemers. Natuur en techniek Kunstzinnige oriëntatie Tijd Ruimte Mens en samenleving Rekenen/wiskunde Groep 1 & 2 Groep 3 & 4 Groep 5 & 6 Groep 7 & 8

7 Europese samenwerking bij de ontwikkeling van tentoonstellingen 1: Expology (Oslo, Noorwegen) 2: Heureka (Vantaa, Finland) 3: LVR-Landesmuseum (Bonn, Duitsland) 4: Le Vaisseau (Straatsburg, Frankrijk) 5: Museum Valkhof (Nijmegen) 6: Nationaal Museum Krakow (Polen) 7: National Museums Liverpool (UK) 8: Technopolis (Mechelen, België) 9: Universcience (Parijs, Frankrijk) 10: Vilvite (Bergen, Noorwegen) 11: Ammassalik Museum (Tasiilaq, Groenland) 6 12: Museum Volkenkunde (Leiden) Samenwerking in Den Haag 1: Omniversum 2: Gemeentemuseum 3: Haagse Hogeschool 4: Muzee 5: Haagse Historisch Museum 6: Dakota 7: Stadsbeheer, afdeling archeologie 8: Cultuurmenu 9: Klimaatfonds Den Haag 10: Buurt Energie Statenkwartier Roots2Share Internationale samen werking PuppyIR, An Open Source Environment to Construct Information Services for Children. Door EC gefinancierd onderzoeksproject. Tot maart 2012 mesch, Material Encounters with Cultural Heritage. Door EC gefinancierd onderzoeksproject. Vanaf februari 2013 Organisatie Ecsite Annual Conference 2014 netwerkmuseum In verbinding met de wereld luidt de titel van het beleidsplan Daarmee refereren we zowel aan de nieuwe thematiek van het Museon en zijn plaats in de tweede VN-stad, als aan het lokale, nationale en internationale netwerk waarvan het op uiteenlopende manieren deel uitmaakt. Met zijn buren werkt het museum vooral op facilitair niveau samen. Via de nieuwe Programmaraad betrekt het Hagenaars bij de programmering. Nieuwe ideeën legt het aan panels voor waarin specifieke doelgroepen, uit verschillende delen van de stad, zijn vertegenwoordigd. Museon maakt tentoonstellingen in samenwerking met andere musea in Nederland maar met name ook elders in Europa. museum werkt samen met universiteiten en andere partijen in binnen- en buitenland aan projecten die relevant zijn voor de erfgoedsector en de verschillende doelgroepen. Museon en Museum Volkenkunde beheren een grote collectie histori sche foto s uit Groenland. In het project Roots2Share maken beide musea in samenwerking met het Nationale Museum van Groenland in Nuuk en het AmmassalikMuseum in Tasiilaq deze foto s toegankelijk voor de Groenlandse bevolking. Aan elke foto kunnen persoonlijke verhalen worden toegevoegd en iedereen kan reageren op andermans aanvullingen. Foto s zijn tenslotte een goed middel om met elkaar in gesprek te raken. Museon Wildlife Photo Community Natuurfotografie staat centraal in de Museon Wildlife Photo Community, die vooral een fysiek netwerk van fotografieliefhebbers is. Op druk bezochte bijeenkomsten onderwerpen amateurfotografen hun natuurfoto s aan het kritisch oordeel van een vakkundig panel. In een panelgesprek met vooraanstaande natuurfotografen krijgt het publiek tips, adviezen en inspiratie aangereikt om het eigen fotowerk te verbeteren. De Museon Corporate Ambassadors vertegenwoordigen: ABN AMRO, Euretco, Koninklijke marechaussee, KPN, Logica / CGI, Microsoft, Nike, RB&W, VNO NCW Aantal leden Vereniging van Vrienden: 1843 Aantal abonnees op nieuwsbrief: 3563 Aantal vrienden op Facebook: 604 Aantal volgers op Twitter: : Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Nuuk, Groenland)

8 Sponsors Aardwarmte VOF Den Haag, Agentschap NL, Ambassade van Polen, ANWB Fonds, Bernard van Leer Foundation, Delta Lloyd Groep, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Dunea, Eneco Holding N.V., Energie Beheer Nederland, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Waterlaboratorium, Houthoff Buruma, Klimaatfonds Haaglanden, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Mondriaanfonds, Poolse Organisatie voor Toerisme, Stichting t Trekpaert, Saudi Aramco, Shell Nederland B.V., Sichting Levi Lassen, Skanfonds, SNS REAAL Fonds, Stichting Doen, Stichting Zabawas, SUMM, Total E&P Nederland B.V., VSB Fonds, Zonta Club Den Haag II Amazing models: verhuur van expertise Museum Boerhaave in Leiden, Museum Cattaneo in Bologna en het Josephinum Museum in Wenen voeren tot 2014 samen het project Amazing Models uit. Binnen dit project werd in 2012 een reizende tentoonstelling over anatomische modellen ontwikkeld. De projectleiding hiervoor werd aan het Museon uitbesteed. Zevenhonderd vierkante meter zonnedak Tweehonderd zonnepanelen heeft het Museon in gebruik genomen, die op jaarbasis zo n kwh groene stroom opwekken: het gemiddelde elektriciteitsgebruik van elf Nederlandse huishoudens. Met deze eigen elektriciteitsvoorziening brengt het Museon zijn energiekosten omlaag. Dit project is in samenwerking met het Klimaatfonds, Siemens en Eneco gerealiseerd. Museon Corporate Ambassadorsclub Plantastic! Tijdelijke tentoonstelling, t/m 2 september 800 m 2 De plantenwereld stond centraal in de tentoonstelling Plantastic! Wat betekenen planten voor mensen, dieren, insecten en andere planten? Hoe planten ze zich voort? Hoe werkt fotosynthese? De productiekosten van een dergelijke publieks trekker bedragen circa één miljoen euro, een investering die alleen is op te brengen door de ontwikkeling samen met andere partijen ter hand te nemen. In het geval van Plantastic! waren dat het World Museum in Liverpool, Technopolis in Mechelen en Le Vaisseau in Straatsburg. Waardering: 8.0 Een aantal jonge ondernemers en executives op directieniveau heeft zich georganiseerd in de Museon Corporate Ambassadorsclub en verbindt zich met de museale Internationale vernieuwing die momenteel tentoonstellingsprojecten gestalte krijgt. Via het Museon Science Changing the World, in 2011 in willen zij jongeren bereiken het Museon, in 2012 in Cité des Sciences (F) en zo actief bijdragen aan en Ciência Viva (P); Plantastic!, tot september talent ontwikkeling, kennisopbouw, maatschap pelijke High Tech Romeinen, tot en met augustus in het Museon. Daarna in Le Vaisseau (F) betrokkenheid en wereldburgerschap. nadoen nu in Technopolis (B), vanaf in het Museon; Imitation, de kunst van het september 2013 in het Museon. Voorbode van een nieuwe manier van werken Niet zelf alles organiseren, maar vooral faciliteren, dat is het wezen van de samenwerking tussen het Museon en de Haagse Geologische Vereniging, die vanaf de tweede helft van het jaar maandelijks een lezing in het Museon heeft georganiseerd. cultureel ondernemer Steeds sterker manifesteert het Museon zich als cultureel ondernemer. Door samen met andere partijen in de ontwikkeling van tentoonstellingen te investeren is het in staat belangrijke publiekstrekkers in huis te halen. Catering, winkel, inzet van expertise bij andere instellingen en commerciële verhuringen zorgen voor extra inkomsten.

9 Kennisuitwisseling in samenwerkingsprojecten : Allard Pierson Museum (Amsterdam) : Atos (Madrid, Spanje) 3: ectrl Solutions (Trento, Italië) 4: Fundazione Bruno Kessler (Trento, Italië) 5: Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam) 6: Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto, Italië) 7: Sheffield Hallam University (UK) 8: Universidad Carlos III de Madrid (Spanje) 9: Universität Stuttgart (Duitsland) 10: Universiteit Delft 11: Universiteit Leuven (België) 12: Universiteit Twente (Enschede) 13: University of Glasgow (UK) 14: University of Strathclyde (Glasgow, UK) 15: University of Limerick (Ierland) kennismakelaar Bij de reorganisatie, die in 2012 is voorbereid en per 1 januari 2013 is ingegaan, heeft het Museon ervoor gekozen de inhoudelijke samenwerking met externe partijen bij de ontwikkeling van zijn programma s te versterken. Dat betekent dat het Museon meer als regisseur en kennismakelaar optreedt dan als instelling die al deze kennis zelf in huis heeft. 16: Waag Society (Amsterdam) 17: DEN kenniscentrum digitaal erfgoed 9 18: Natuurmuseum Rotterdam 19: Science Center Delft Mi casa, su casa Tijdelijke tentoonstelling op zaal, vanaf 9 oktober; 100 m 2 In de jaren 1960 overtrof het aantal vacatures het aanbod van arbeidskrachten op de Nederlandse markt. Onder het motto Doe alsof je thuis bent! maakte de Federatie van Spaanse Verenigingen in Nederland een tentoonstelling over Spaanse arbeidsmigranten, die in het Museon te zien was. De uitnodigende titel was letterlijk bedoeld: bezoekers konden aanschuiven aan tafel, bladeren in fotoboeken en in kasten kijken. fortje van Ockenburgh Tijdelijke tentoonstelling op zaal, vanaf 28 juli; 100 m 2 Rondom de vondst van een Romeins fortje uit de tweede eeuw n. C. in Ockenburgh hebben de Haagse stadarcheologen een kleine tentoonstel ling gemaakt, die ook in het Museon is te bezoeken. Een reconstructie van dit fortje, dat waarschijnlijk werd gebruikt als bescherming tegen aanvallen vanaf zee, vormt het middel punt. MuseumJeugdUniversiteit Sinds 2012 doet het Museon mee aan de Museum JeugdUniversiteit, opgericht door het Museum van Oudheden in Leiden, maar inmiddels met filialen door het hele land. Gedurende een periode van een aantal maanden geeft een wetenschapper maandelijks in het Museon een college aan kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar. Kennis op Zondag In het kader van Oktober Kennismaand heeft het Museon samen met de Volkskrant, NWO en KNAW op 7 oktober het evenement Kennis op Zondag georganiseerd. Twaalf topwetenschap pers lieten het publiek in een serie korte lezingen kennis maken met actueel wetenschappelijk onderzoek.

10 18 19 Kinderen herdenken kinderen Op 19 april, de internationale gedenkdag voor de slachtoffers van de Sjoa, heeft het Museon een bijzondere herdenking georganiseerd. Meer dan tweehonderd kinderen lazen bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein gedurende ruim drie uur de namen voor van 2043 Joodse, Roma en Sinti kinderen uit Den Haag die tijdens de Tweede Wereldoorlog door vervolging om het leven kwamen. voorlezen blies de herinnering nieuw leven in. Prijs voor vrede en recht De J.H. Schepsprijs heeft als doel de studie naar de gevaren van dictatuur te stimuleren en is bestemd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Vluchten is een nooduitgang was in 2012 het centrale thema. De jury is samengesteld uit medewerkers van het Museon en het NIOD. De winnaars waren dit jaar leerlingen van Stedelijk Lyceum Zuid in Enschede, die een gedicht, interview en rap instuurden. Wereld Oceaan Dag Op zondag 3 juni organiseerde het Museon in Exposities: samenwerking met de Stichting World Ocean Day Recht en Vrede, Kind in Oorlog, en de Sea First Foundation voor de derde maal Strijd, Komen en Gaan, Waterzaal de Wereld Oceaan Dag. Biodiversiteit en Museumlessen: Den Haag, internationale stad Weet wat je eet waren dit jaar de hoofdthema s van deze door de Verenigde Naties Vrede maak je samen, Wat zou jij doen met een van vrede, recht en veiligheid, Van recht tot vrede, erkende dag waar op de oceanen centraal miljoen?, Wereldburgers komen in actie!, Elke druppel staan. telt, Leven op een smeltende Noordpool, Museon als portal voor een internationale stad voor vrede en recht Komende jaren zal het Museon zich nadrukkelijk presenteren als cultureel onderdeel van de internationale zone van Den Haag. Aansluiting bij Den Haag als internationale stad van vrede en recht krijgt al langer vorm in tentoon stellingen, zoals Stad van Recht en Vrede en Kind in Oorlog, lessen en activiteiten. Wandelen voor water Ook in 2012 jaar organiseerden Simavi, Museon en Dunea in Den Haag het lande lijke evenement Wandelen voor water. Negenhonderd leerlingen uit groep 7 en 8 liepen vanaf het Museon zes kilo meter met zes liter water op hun rug en ervoeren zo wat moeders en kinderen in ontwikkelingslanden dagelijks meemaken. Oorlogskinderen in gesprek Activiteiten: Jongerenprogramma herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Indonesië, Internationale Vrouwendag, Actie Niet Weggooien!

11 20 21 Polen, onze buren pop-up museum Museon is een gebouw, maar het kan ook zomaar elders opduiken, in de vorm van een interactieve opstelling of evenement. In 2012 was het Museon met activiteiten vertegenwoordigd op de Haagse Uitmarkt en bij verschillende evenementen in het Atrium, zoals het Digitaal Festival Den Haag en de Expatbeurs. Ook buiten de stad was het museum zichtbaar, tijdens het jaarlijkse evenement Kom in de Kas in het Westland en in het bezoekerscentrum van Dunea in Wassenaar. Tijdelijke tentoonstelling, 3 april t/m 11 november; 400 m 2 Mede als gevolg van alle ophef rond het Polen meldpunt, bedoeld om klachten over Polen in Nederland te verzamelen, was er begin 2012 aan free publicity voor Polen, onze buren geen gebrek. De tentoonstelling, die de Nederlandse bevolking kennis liet maken met hun Poolse landgenoten, fungeerde als tegengeluid tegen de negatieve berichtgeving over deze bevolkings groep. Een interactieve opstelling uit de tentoonstelling was ook te zien in theater Dakota en stadsdeel kantoor Escamp. De website poolonaise.nl, resultaat van samenwerking met de Hogeschool Utrecht, beoogde Hagenezen en hun Poolse buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en vestigde de aandacht op een scala van met Polen gerelateerde evenementen in de stad. gebruik ervan viel tegen, maar de site heeft wel een eervolle vermelding gekregen bij de Museumprijs Zuid-Holland, die dit jaar in het teken van de sociale media stond. Stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg Hoe leefden jaar geleden de allereerste bewoners van Ypenburg? Tijdens de viering van tien jaar stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg stond het Museon met een speciale opstelling bij het Nederlands Forensisch Instituut en maakte het publiek kennis met moderne archeologische onderzoekstechnieken.

12 22 23 collectiebeheerder voorwerpen telt de collectie van het Museon; ze maken onderwerpen op het gebied van natuur, cultuur en techniek tastbaar en inzichtelijk. Ongeveer één derde deel van de voorwerpen behoort tot een van de kerncollecties: collecties van nationaal en soms internationaal belang. Afgelopen jaren is met extra handen aan verbetering van opslag en ontsluiting van deze kerncollecties gewerkt, een project dat in 2012 is afgerond. 62 procent van de totale collectie is digitaal ontsloten. Ruim voorwerpen zijn fysiek toegankelijk voor ons publiek, meer dan via de website van het Museon en andere websites. Bruiklenen aan: Allard Pierson Museum, Continium, Diligentia, Gemeentemuseum, Joods Historisch Museum, Museum Maluku, Museum Volkenkunde, Museum voor Communicatie, Muzee Scheveningen, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Nederlands Zilvermuseum, Nederlands Spoorwegmuseum, Tropenmuseum, Verzetsmuseum Amsterdam, Vilvite (NO) Collectie Online Beeldbank WO2: Digitale Collectie Nederland: Europeana: Geheugen van Nederland: jaar 2602: Indië in Oorlog: indieinoorlog.nl Land van Heden en Verleden: Museon: Museumbron: Roots2Share: Stichting Volkenkundige Collectie Nederland: Verrijkingsstof:

13 24 25 Museon als werkplek Verdeling mannen vrouwen 69 vaste medewerkers telde het Museon eind 2012: educatoren/ conservatoren, technici, zaalwachten, baliemedewerkers, collectiebeheerders en registratoren, communicatie- en marketingmedewerkers, ict ers, administratief medewerkers, een depotmedewerker, een restaurator, een personeelsfunctionaris en een klein aantal leidinggevenden. aantal formatieplaatsen bedroeg 59 fte. De tweede helft van het jaar stond in het teken van een reorganisatie, die naar een andere organisatiestructuur, een ander functiehuis en uiteindelijk naar een inkrimping van het personeelsbestand tot een kleine 44 fte zal leiden. Deels gebeurt dat de komende twee½jaar via natuurlijk verloop, maar daar naast waren zeven gedwongen ontslagen onvermijdelijk, gelukkig met een goed Sociaal Plan, waaraan de Gemeente Den Haag bijdraagt. Mannen Vrouwen Vrijwilligers (in aantallen) Museon algemeen (31) Museumwinkel (42) Stagiairs (16)

14 Balans per 31 december 2012 Actief VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA Totaal actief Passief EIGEN VERMOGEN Bedrijfsrisicoreserve Bestemmingsreserve Global museum TOTAAL EIGEN VERMOGEN AANKOOPFONDS VOORZIENINGEN FONDS (HER-)INRICHTING EN PROJECTEN KORTLOPENDE SCHULDEN OVERLOPENDE PASSIVA Totaal passief Staat van baten en lasten over 2012 Rekening Begroting Rekening Baten Entreegelden Overige inkomsten Subsidies en bijdragen Totaal baten Lasten Lonen, salarissen en sociale lasten Bedrijfslasten Kosten activiteiten Totaal lasten Rentebaten Exploitatiesubsidie gemeente Den Haag Exploitatiesaldo Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en fondsen Naar bedrijfsrisico reserve Lasten 2012 Lonen, salarissen en sociale lasten Bedrijfslasten Activiteiten Begroting 2012 uitgesplitst Gemeentelijke subsidie (voor exploitatie) Eigen inkomsten (entreegelden, lessen, verhuur, projectsubsidies en sponsoring) Museon financieel Onze totale begroting voor 2012 bedroeg Museon kreeg van de gemeente Den Haag in subsidie voor de exploitatie. Daaruit volgt dat de eigen inkomsten afgelopen jaar bijna 27 procent van de gemeentelijke subsidie bedroegen. Aan vaste lasten, personeelslasten en overige beheerlasten, zoals huur, onderhoud, energie en kantoorkosten besteedden we een bedrag groter dan de gemeentelijke subsidie: geld voor tentoonstellingen en activiteiten kwam uit andere middelen: entreegelden, lessen, verhuur, projectsubsidies en sponsoring.

15 Museon Stadhouderslaan HV Den Haag Telefoon Fax Website Directeur Mw. drs. M.C. van der Sman Raad van Toezicht Dhr. ir. D.J. de Jong, voorzitter Dhr. G.M.M. Scholtes, RA Mw. mr. M.S. de Kort-de Wolde Dhr. A.H.A. Pesant Dhr. J.A.M. Altenburg Grafisch ontwerp en opmaak Wout de Vringer Fotografie Jeroen Toirkens (pagina 6) Museon Illustratie (pagina 4) Jan Heijnen Druk Oranje van Loon

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 1.0 VOORWOORD 02 Rijksmuseum Volkenkunde maakt een periode van groei en verandering door. Het museum is ingrijpend verbouwd en weer bijna helemaal open, nieuwe programmeringsconcepten

Nadere informatie

Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014

Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014 Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014 De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 INHOUD 1 Vooraf 1 2 Terugblik/situatieschets 1 3 Kansen en bedreigingen 2013-2016 2 4 Oplossingen - uitbreiding samenwerking 3 5 Uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Inleiding Een goed museum werkt hard aan gisteren voor morgen. Dat klinkt cryptischer dan het is: ons product is het verleden, gisteren dus en we

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

publiek voor wetenschap, wetenschap voor publiek

publiek voor wetenschap, wetenschap voor publiek publiek voor wetenschap, wetenschap voor publiek 2012 jaarverslag NCWT Organisatie De stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologie (NCWT, 1954) is de moederstichting van nationaal Science

Nadere informatie

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37 STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 3 BESTUURSVERSLAG 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 10 JAARREKENING 2012 12 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie