Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars."

Transcriptie

1 Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/ Layout: Gemeentelijke informatiedienst

2 Voorwoord Minderjarig Meerderjarig: een groot verschil?? Potverdorie, wat smijten ze nu naar mijn hoofd! denk je nu Sixteen? Inderdaad! Jij bent 16 geworden, en dat betekent dat er voor jou plots heel wat verandert: Geld! Seks! Een brommer? Vanaf nu is t van mogen, van kunnen, maar soms ook eens van moeten. Wat mag er dan precies? En wat niet? Voor jou nog een vraag, vanaf nu een weet. Dit is de enige echte, ultieme, licht verteerbare jongereninformatiebrochure. Een wegwijzer vol weetjes, info op maat, adressen, weetjes speciaal in mekaar gebokst voor iedereen die 16 is geworden. Dus: van harte proficiat, enne.. Veel leesplezier! Yannick Wittevrongel Secretaris Kristien VANMULLEM Schepen voor jeugd Inhoud 1. Op eigen benen 2 2. Relaties 6 3. Wonen 8 4. Money, money, money 9 5. Jeugdzorg/jeugdrechtbank Jongereninformatiepunt Adressenlijst 13

3 Pagina 3 1. Op eigen benen Ouders!! Een last op je schouders? 1.1 Ouderlijk gezag Wanneer je ouders samenleven, oefenen ze gezamenlijk het ouderlijk gezag over je uit en dit tot je meerderjarigheid. Onder ouderlijk gezag verstaat men de gezamenlijke rechten en plichten van de ouders om voor hun minderjarige kinderen en de goederen van die kinderen te zorgen. Een hele boterham. Het betekent dat je ouders moeten instaan voor een goede verzorging en opvoeding. Ze zijn vrij om te beslissen hoe ze dat doen. Ze beslissen over je school, je woonplaats, je godsdienst, je vrienden, je lectuur, je sport, Ze mogen je iets verbieden en je tot bepaalde zaken dwingen. Ze mogen je ook straffen, al is mishandelen natuurlijk verboden. Ook wanneer je ouders niet samenleven, blijven ze gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Indien ze het niet eens zijn over belangrijke keuzes, kan de rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag opdragen aan één van beide ouders. De rechter kan eveneens bepalen welke beslissingen over je opvoeding alleen met instemming van je beide ouders kunnen genomen worden. De rechter bepaalt ook hoe de ouder, die niet over het hoederecht beschikt, persoonlijk contact met je kan hebben. Deze ouder behoudt wel het recht om toezicht te houden op je opvoeding. Indien deze het niet eens is met bepaalde beslissingen kan hij/zij zich wenden tot de jeugdrechtbank. 1.2 Aansprakelijkheid Wie iemand door zijn schuld schade toebrengt, moet die schade vergoeden! Bij minderjarigen beslist de rechter of de jongere gehandeld heeft met oordeel des onderscheids, m.a.w. dat de jongere beseft welke schade hij/zij aangericht heeft. Naast deze eigen aansprakelijkheid kunnen ook de ouders aansprakelijk gesteld worden voor de feiten die hun zoon/dochter pleegt. Willen ze de schade-eis ontlopen, dan moeten de ouders kunnen bewijzen dat ze de schade niet konden voorkomen, en dat ze alles gedaan hebben wat van goede ouders verwacht kan worden. 1.3 Genotsmiddelen? Neen, genot van eigen middelen Als je als minderjarige een eigen vermogen hebt (geld, grond, aandelen ), hebben je ouders recht op de opbrengst en mogen ze dat zelf besteden. De uitzondering op de regel: je zelfverdiende loon en goederen die je gekregen hebt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat je ouders de inkomsten ervan niet mogen innen. Je ouders mogen dit geld innen tot je achttiende verjaardag. Let wel: de voorwaarde is dat het geld moet besteed worden aan jouw opvoeding en levensonderhoud.

4 Pagina WAW! Mijn kop staat op mijn identiteitskaart! Vanaf 12 jaar krijgt elk Belgisch kind automatisch een identiteitskaart van de gemeente. Pas vanaf je vijftiende verjaardag ben je VERPLICHT ze steeds bij je te hebben! 1.5 De leerplicht In België ben je leerplichtig tot op het einde van het schooljaar van het jaar waarin je 18 wordt. Concreet betekent dit: nadat je 18 geworden bent, blijf je toch leerplichtig tot het einde van het schooljaar, als je vóór 30 juni geboren bent. Indien je later verjaart, moet je niet meer naar school. Hierover bestaat echter discussie. Eens je 18 bent, is het moeilijk om een verzuim aan de leerplicht te straffen: aangezien je meerderjarig bent, kunnen je ouders geen politiestraffen oplopen; ook de jeugdrechtbank kan geen maatregelen nemen tegen meerderjarigen. Als je op je 18 de verjaardag, voor het einde van het schooljaar, toch besluit om van school weg te blijven, kan dit gevolgen hebben voor je recht op een uitkering waar je als schoolverlater normaal recht op hebt. Je bent verplicht om voltijds dagonderwijs te volgen tot je 15 bent en 2 opeenvolgende jaren secundair onderwijs gevolgd hebt, of tot je 16 bent en geen twee opeenvolgende jaren secundair onderwijs gevolgd heeft. Nadien kan je aan de leerplicht voldoen door deeltijds dagonderwijs te volgen. Je ouders hebben het recht je school te kiezen. Ze mogen zelfs je studierichting en godsdienst kiezen. De onderhoudsplicht van je ouders voor jou blijft na je 18 jaar verder bestaan zolang je verder studeert met goed resultaat.

5 Pagina HandelingsBEKWAAMheid In principe ben je als minderjarige handelingsonbekwaam. Je mag dus geen rechtshandelingen verrichten (bv. iets kopen). De bedoeling hiervan is om jezelf te beschermen. In de praktijk beschik je als minderjarige echter over een grote bekwaamheid. Yesssss! Ik mag een contract afsluiten Dat hangt natuurlijk af van het soort contract. Bij contract denk je automatisch aan huren. Maar ook het kopen van een brood is een contract: een mondeling koopcontract! Hoera! Ik mag zelfs iets kopen De meeste winkeliers vragen geen handtekening van je ouders als je bv. een brommer, een CD-speler, een computer, koopt. Zolang je cash betaalt, zul je geen problemen ondervinden. Voor kopen op afbetaling heb je wel de handtekening van één van je ouders nodig. Boehoe! Ik mag niet lenen De wet verbiedt je een lening aan te gaan. Een meerderjarige kan wel een lening voor jou afsluiten en die is dan verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan! Bweek! Ik mag niks huren Als je een woonruimte wilt huren, heb je meestal de handtekening van één van je ouders nodig. Je ouders zijn dan de feitelijke huurders. Joehoe Ik mag beroemd worden! In principe mogen minderjarigen jonger dan 15 geen arbeid verrichten. Je kan wel een individuele afwijking aanvragen voor een bepaalde tijd. Zo kan je optreden als acteur, zanger, model, Let op: je loon moet wel gestort worden op jouw eigen rekening! 1.7 Ik kan werken én studeren! Als je voltijds onderwijs volgt, moet je naar school en kan je niet gaan werken. Enkel als je deeltijds onderwijs volgt, kan je een arbeidscontract afsluiten.je hebt de keuze tussen: een deeltijds arbeids- of stagecontract een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst met het oog op een middenstandsopleiding Als minderjarige mag je zelf je loon ontvangen. Tot je 18 jaar kunnen je ouders wel eisen dat het loon aan hen uitbetaald wordt. Ze moeten je werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Bij twist beslist de jeugdrechter steeds in het belang van het kind.

6 Pagina =3 En andere rekeningen Als je nog geen 18 bent, kan je een bankrekening openen, mits de toestemming van je ouders. Zij kunnen je echter wel een volmacht geven zodat je vrij over je geld kan beschikken. Als je nog geen 18 bent kan je ook een spaarrekening openen en er geld op storten. Je hebt géén toestemming van je ouders nodig. Let wel: je kan niet meer dan 123,95 EUR (de vroegere Bfr, remember?) van deze rekening afhalen zonder volmacht van je ouders. Ook je ouders kunnen een spaarrekening op jouw naam openen. Je kan het geld slechts opvragen als je 18 bent. Je ouders mogen het geld op jouw spaarrekening enkel gebruiken voor je opvoeding en onderhoud. 1.9 Doodleuk? Testament, erfenis en schenkingen!! Vanaf je zestiende verjaardag mag je een testament maken, maar dat mag slechts betrekking hebben op de helft van je goederen waarover je zou beschikken als je achttien bent. Je mag geen erfenis aanvaarden. Je ouders moeten dat in jouw plaats doen. Als minderjarige mag je geen schenkingen doen, behalve in je huwelijkscontract Doktertje spelen of kiezen.. Een minderjarige die voldoende rijp is en over het oordeel des onderscheids beschikt, kan in principe zelf zijn toestemming verlenen of weigeren voor een medische behandeling. Indien het om een ernstige ingreep gaat, zal de arts er evenwel meestal op toezien dat ook je ouders hun toestemming verlenen. Meestal kiezen je ouders een arts voor gans het gezin. Ben je echter niet zeker over de houding die je huisarts zal aannemen als hem wil raadplegen over iets waarin je je ouders niet wilt betrekken, ga dan naar een dokter die geen banden heeft met je ouders. Je kan steeds terecht bij een CGSO of JAC (cf. adressenlijst) bij jou in de buurt. Indien ze je daar niet zelf kunnen helpen, verwijzen ze je wel door naar een adres waar je (gratis) kan geholpen worden. Vermits je zelf niet werkt, zal je via je ouders verzekerd zijn tegen ziekte en invaliditeit. Je krijgt wel een SIS-kaart op jouw eigen naam.

7 Pagina 7 2. Relaties Love is in the air! Volgens de wet ben je pas vanaf je zestiende verjaardag aan seksuele ervaringen toe. Ook een volwassene is volgens de wet niet vrij om met een jongere onder de zestien een seksuele relatie aan te gaan. Indien je nog geen zestien bent, dan kan je volwassen partner (+ 18 jaar) aangeklaagd worden wegens aanranding (als je ouder bent dan 14), verkrachting (als je jonger bent dan 14) of ontvoering (als je jonger bent dan 18). 2.1 Shocking Bredene! Openbare zedenschennis! De wet verbiedt handelingen die de eerbaarheid van de gemiddelde burger schokken. Het is nogal moeilijk uit te leggen wat dat nu precies is. Het is best mogelijk dat iets in de ene stad wel mag, terwijl het zedenschendend blijkt te zijn een vijftigtal kilometer verderop. Iets is openbaar, als het gebeurt op een plaats waar een slachtoffer zou kunnen zijn. Het is niet eens nodig dat je op heterdaad betrapt wordt om strafbaar te zijn: bekentenissen of de toestand van de ruimte of van je kleren kunnen voldoende zijn. De plaats kan zowel openbaar als privé zijn (als je b.v. nalaat bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen zodat iedereen het gebeuren kan zien). Iets is zedenschendend als een persoon zich slachtoffer voelt, en tegen zijn wil in getuige was van een zedenschendend feit. Dat kan dus, wanneer iemand b.v. in een park of in de duinen een vrijend koppel bezig zag. Waren er daarbij kinderen als getuigen, dan worden die zeker beschouwd als slachtoffer. Kinderen onder de zestien worden namelijk verondersteld tegen hun wil in getuige te zijn. 2.2 Geweld, gewild? Het is vanzelfsprekend dat men het gebruik van geweld bij de partnerkeuze wil verhinderen. Je hebt het recht zelf te kiezen met wie je wil vrijen. De wet noemt de inbreuk op deze vrijheid naargelang het geval aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. Aanranding van de eerbaarheid is het dwingen tot bepaalde aanrakingen, strelingen of andere vormen van lichamelijk contact, met uitzondering van geslachtsgemeenschap. Aanranding van de eerbaarheid is een zéér ruim begrip dat op heel wat situaties kan toegepast worden. Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Het verschil tussen de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting is vooral belangrijk voor de strafmaat.

8 Pagina Samenwonen of huwen Samenwonen Je mag samenwonen met een man of vrouw als je 18 bent. Als je minderjarig bent dan zijn er 2 dingen belangrijk: - wettelijk mag je pas seksueel contact hebben als je 16 bent. Wie dus geen 16 is en samenleeft, zelfs met toestemming van de ouders, kan eventueel bij de jeugdrechter geroepen worden. - een jongen die ouder dan 18 is en samenwoont met een meisje dat jonger is dan 18, kan vervolgd worden. En vice versa natuurlijk Het huwelijksbootje Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij/zij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Zelden heft de jeugdrechter dit verbod op, en dan nog slechts om ernstige redenen. Om een vervroegde toestemming tot een huwelijk te krijgen, moeten de ouders van het meisje én de jongen een verzoekschrift indienen bij de jeugdrechtbank. Als minderjarige kan je ook zelf een verzoekschrift indienen, indien je ouders geen toestemming tot huwelijk geven. In dit verzoekschrift geef je de reden op waarom je vóór de wettelijk toegestane leeftijd wil trouwen. Je tekent samen dit verzoekschrift. Het is ook het best dat ouders die wél toestemming gegeven hebben, mee tekenen.

9 Pagina 9 3. Wonen Run away and never coming back.. Moeilijkheden thuis! Je ziet het niet meer zitten. Je kan thuis weglopen, maar dan kan je aardig in de puree komen te zitten. Je kan best eerst praten met de mensen die je vertrouwt. Ze kunnen je helpen. Als je niemand kent, kan je naar het jeugdhuis, het JAC, het PMS, Het is zeker geen schande om hulp te vragen!! Deze mensen zijn vertrouwd met zulke problemen, en kunnen je helpen. Deze praktische problemen kun je hebben bij het weglopen: 3.1 Politie Als je van huis wegloopt, kunnen je ouders hiervan aangifte doen bij de politie. De politie zal je dan opsporen, want jij staat immers als vermist opgegeven. Als ze je vinden, heb je twee mogelijkheden: terug naar je ouders, of doorverwezen worden naar het comité bijzondere jeugdzorg. Als je ouders geen aangifte doen bij de politie, dan zal de politie je ook niet opsporen. Je kan dan wel via de school in aanraking komen met de politie, omdat je de wet op de leerplicht niet naleeft en school verplicht is om dat te melden. 3.2 Een huis om in te schuilen In principe mag iemand je onderdak verlenen, bv. de ouders van je vriend (in),. Toch kan er in bepaalde gevallen tegen die mensen een vervolging ingesteld worden b.v. wegens ontvoering van minderjarigen (een meisje van 16 dat samenwoont met een jongen van 20), 3.3 En nu voor echt : Adreswijziging Je woonplaats blijft bij je ouders. Alle belangrijke papieren die uitgaan van openbare instanties komen daar aan. Indien je je adres wil veranderen, neem je best je ouders mee naar het gemeentehuis om je adreswijziging door te geven. Ze tekenen daar een document waarin ze zich akkoord verklaren dat je ergens anders woont. Dit kan ook via een volmacht.

10 3. Wo nen Pagina Money, money, money, it s so funny! 4.1 Studentenarbeid Je kan als student tegen een loon arbeid verrichten. Je kan dus een studentenovereenkomst afsluiten vanaf 15 jaar. Voor meer informatie bekijk je best eens de folder jobstudenteninfo. Je kan die folder gratis krijgen op het gemeentehuis. 4.2 Studietoelage Indien je fiscaal ten laste van je ouders bent, wordt het bedrag van je studietoelage berekend op het inkomen van je ouders van het tweede kalenderjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. Dus als je in 2006 een studietoelage aanvraagt, wordt gekeken naar je ouders inkomsten van Arbeid adelt Als je deeltijds werkt, heb je voor de ondertekening van een arbeidscontract de stilzwijgende toestemming van je ouders nodig. Of je je loon al dan niet mag houden, hangt van je ouders af. 4.4 OCMW Slechts bij uitzondering kan je als minderjarige een beroep doen op het bestaansminimum, nl. wanneer je door een huwelijk ontvoogd bent of wanneer je als ongehuwde een kind ten laste hebt. Vanaf 18 jaar heb je recht op het bestaansminimum, onder bepaalde voorwaarden. Wanneer je vóór je achttiende behoeftig bent, zou je bij het OCMW kunnen aankloppen met de vraag naar aanvullende (financiële) steun. Of het OCMW bereid zal zijn financieel te steunen en de grootte van het bedrag hangt sterk af van je persoonlijke situatie.

11 Pagina POS,PMS, JAC, CBJ, JRB,??? De jeugdrechtbank 5.1 Problematische opvoedingssituatie - POS Wanneer een situatie zó problematisch is dat de gewone jeugdzorg (PMS, JAC, ) niet bij machte is om de situatie leefbaar te houden, kan de zaak op aanvraag van de betrokkene of van andere personen of diensten voorgelegd worden aan het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Na onderhandelingen met alle partijen wordt samen bekeken welk hulpverleningsvoorstel het meest geschikt is. Een hulpverleningsvoorstel is geen dwangmaatregel, er is steeds toestemming en medewerking van alle partijen nodig. Tot aan de leeftijd van 14 jaar wordt de jongere gehoord en vanaf 14 jaar wordt aan de jongere instemming gevraagd omtrent het hulpverleningsvoorstel. Indien er bij problemen rond de opvoeding van minderjarigen geen vrijwillige hulpverlening mogelijk is, wordt de bemiddelingscommissie ingeschakeld. Dit verzoek kan ingediend worden door de minderjarige zelf, een vertrouwenspersoon van de minderjarige, de personen die over het ouderlijk gezag beschikken, personen werkzaam in een erkende voorziening, en parketmagistraten belast met jeugdzaken. De bemiddelingscommissie probeert dan tot een regeling te komen. Indien dit niet mogelijk is, kan de zaak doorverwezen worden naar de jeugdrechtbank. 5.2 Jeugdrechtbank In elk gerechtelijk arrondissement is een jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de ouders is bevoegd. Als de ouders geen verblijfplaats in België hebben, of als hun verblijfplaats onbekend is, is de jeugdrechtbank bevoegd van de plaats waar hij wordt aangetroffen. Dat is meestal de dichtstbijzijnde. Als minderjarige kan je in aanraking komen met de jeugdrechtbank voor alles wat met je persoon te maken heeft: handelingsbekwaamheid, erfenis, testament, adoptie, Verder kan je als minderjarige in POS met de jeugdrechtbank in aanraking komen indien de vrijwillige hulpverlening via het Comité faalt. Een minderjarige die een misdrijf pleegt voor de leeftijd van 18 jaar komt steeds bij de jeugdrechtbank terecht. Indien de minderjarige op het moment van het misdrijf ouder dan zestien is, kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven, en doorverwijzen naar de bevoegde rechtbank als daartoe redenen bestaan. 5.3 Maatregelen van de jeugdrechtbank Naargelang de omstandigheden: je berispen en je toezichters aanmanen in het vervolg beter toezicht te houden; je onder toezicht plaatsen van een sociale dienst die moet waken over de naleving van de door de rechtbank opgelegde voorwaarden.

12 Pagina Jongereninformatiepunt Bredene, je vindt er wat je zoekt! Ga je alleen wonen en vraag je je af hoe je die papierhandel heelhuids kunt doorworstelen? Vraag je je af hoe het nu precies zit met je recht op kinderbijslag? Maak je een thesis of spreekbeurt over het drugbeleid in Vlaanderen en wil je je bibliografie wat stofferen? Heb je nood aan onverbloemde informatie over aids en soa s? Hoe word je besmet? En vooral, hoe niet? Is niet vrijen de enige manier om aids te voorkomen? Soloseks, is dat om in de pan te doen? Overigens: wat ben je van plan uit te vreten in je vakantie? Een maandje studentenjob? Weet je wat je rechten zijn voor je je krabbel zet onder je contract? Zoek je een gezin waar je au-pair kan werken? Een vlotte monitorcursus? Druiven plukken en een kleurtje oppikken in de Provence? Het antwoord op deze en nog heel wat andere vragen, kan je vinden in het JongerenInformatiePunt, zeg maar JIP! In het JIP kan je zelf informatie zoeken. Maar je kan er een gesprek aanvragen met de JIP-medewerker. Die is het gewoon om naar jongeren te luisteren en hen op weg te helpen, en neemt de tijd om mét jou naar een oplossing voor je probleem of een antwoord op je vraag te zoeken. Als je verder advies, hulp of begeleiding nodig hebt, kan hij/ zij je doorverwijzen naar een persoon of dienst die je verder helpt. Met welke vragen kan je in een JIP terecht? Wat is er allemaal te doen in Bredene en omstreken? Ik ben 17 en wil met m n vriend kamperen in Frankrijk. Heb ik toestemming van mijn ouders nodig? Ik ben 16. Mag de cafébaas weigeren om mij een glas wijn te geven? Waaraan moeten je denken als je een fuif wil organiseren? Is er nu nergens repetitieruimte voor ons groepje? In mijn studentencontract staat niet vermeld hoeveel ik zal verdienen. Wat moet ik doen? Ik wil alleen gaan wonen. Welke stappen moet ik zetten? Zoek je niet langer suf naar antwoorden op al je vragen, loop gewoon eens binnen bij het JIP!! Waar vind je het JIP in jouw buurt? Openingsuren BIB: Bibl. De Leestuin Centrumplein Bredene 059/ / (fax) Jullie gesprek is strikt vertrouwelijk. Niemand heeft er zaken mee. De dienstverlening hulp bij het zoeken, een gesprek, raadpleging van de folders of de databank is gratis! Als je een folder mee wil nemen, moet je daar soms wel voor betalen.

13 Pagina Adressenlijst Jeugddienst Pr. Elisabethlaan Bredene 059/ Sociale dienst Centrumplein Bredene 059/ Jongerenadviescentrum JAC Kaaistraat Oostende 059/ Centrum voor geboortenregeling en seksuele opvoeding CGSO Nieuwpoortsesteenweg Oostende 059/ Centrum voor Leerlingenbegeleiding Ieperstraat Oostende 059/ Kinder- en jongerentelefoon Tussen en uur Van maandag t.e.m. zaterdag 078/ Kinderrechtswinkel Brugge Kleine Hertsbergestraat Brugge 050/

14 Pagina 14

15 Colofon Deze brochure is een uitgave in de reeks thematische informatiebrochures van het gemeentebestuur Bredene. Concept/Lay-out : gemeentelijke informatiedienst Verantwoordelijke uitgever : College van Burgemeester en Schepenen, p.a. Kristien Vanmullem, schepen, Centrumplein 1 Bredene. Bezoek onze website : Themabrochures Gemeentebestuur Bredene In de reeks thematische informatiebrochures zijn reeds verschenen: - Bouwen? Verbouwen? - Vrije keuze van elektriciteit en gas? - Mobiliteit in Bredene - Sociaal huren? Kopen? Bouwen? - een overzicht - Omtrent Overlijden - Vrijwilligerswerk - Gids voor de hondenbezitter Een brochure kunt u, op eenvoudig telefonisch verzoek of door een te sturen, verkrijgen bij de gemeentelijke informatiedienst (059/ ). Deze informatiebrochures zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Bemiddelen in familiezaken www.bemiddelingvzw.be Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Scheidingsschool www.descheidingsschool.be

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Kinderrechtswinkel, voor informatie over jouw rechten tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Handelingsbekwaamheid is de geschiktheid om de rechten en plichten waarvan men drager is zelf uit te oefenen, zonder tussenkomst van derden.

Handelingsbekwaamheid is de geschiktheid om de rechten en plichten waarvan men drager is zelf uit te oefenen, zonder tussenkomst van derden. Voorwaarden om te starten als zelfstandige. 1. Attest Bedrijfsbeheer 2. Handelingsbekwaanheid 3. Meerderjarigheid 4. Vestigingswet 1. Attest bedrijfsbeheer. Het attest bedrijfsbeheer is een voorwaarde

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu?

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Ong e pland zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Alles over ongeplande zwangerschap Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuze tel. 016 38 69 50 www.faranet.be met Xtra voor jongeren LUNA

Nadere informatie

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu?

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Ong e pland zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Alles over ongeplande zwangerschap Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuze tel. 016 38 69 50 www.faranet.be met Xtra voor jongeren LUNA

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

& de wet. Wat weet jij eigenlijk over seks?

& de wet. Wat weet jij eigenlijk over seks? Seks & de wet Wat weet jij eigenlijk over seks? Alles over seks Alles over seks Site met verhalen, standjes, info en een forum over seks www.allesoverseks.be Jong & Van Zin Sekswoordenboek en forum over

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Algemeen Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Voor minderjarigen staat dit recht o.a. beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag zegt

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Het dossier Wet en seksualiteit

Het dossier Wet en seksualiteit Dossier: Wet en seksualiteit 1/8 Het dossier Wet en seksualiteit De inleiding Wet en seksualiteit komt de laatste tijd vaker in het nieuws. De mensen vragen zich af wat wettelijk is en wat niet. De bestaande

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 I Over pleegzorg 13 1. Wat is pleegzorg? 15 2. Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie? 17 3. Wat is het verschil tussen pleegvoogdij en pleegzorg? 18 4. Wat is het verschil

Nadere informatie

Gedwongen liefde Wees voorbereid en maak een noodplan! moviera

Gedwongen liefde Wees voorbereid en maak een noodplan! moviera Gedwongen liefde Wees voorbereid en maak een noodplan! moviera AANPAK HUISELIJK GEWELD Het is heftig wanneer je te maken krijgt met huwelijksdwang. Huwelijksdwang houdt in dat wanneer je niet met iemand

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

& de wet. Wat weet jij eigenlijk over seks?

& de wet. Wat weet jij eigenlijk over seks? Seks & de wet Wat weet jij eigenlijk over seks? Alles over seks Seks Jeugd en Seksualiteit www.jeugdenseksualiteit.be In Petto www.inpetto-jeugddienst.be Sensoa, alles over seks tel. 03 238 68 68 www.allesoverseks.be

Nadere informatie

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats)

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats) [MODEL OUDERSCHAPSPLAN BVS ADVOCATEN] PARTIJEN: Vrouw:. Man:. Nemen het volgende in aanmerking: - Partijen zijn op. te. met elkaar gehuwd. Ze zijn op uit elkaar gegaan / feitelijk gescheiden; - Uit het

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Als je wordt geslagen, vaak wordt uitgescholden, niet goed te eten of nauwelijks aandacht krijgt of als je wordt gedwongen tot seks, dan word je mishandeld. Je kàn aangifte doen bij de politie. Maar wat

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding A Alimentatie (onderhoudsbijdrage) (juridisch: onderhoudsbijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de kinderen) Ouders zijn aan hun

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Leeftijd Een lief hebben Samenwonen

Leeftijd Een lief hebben Samenwonen seks & de wet Seks da s een kwestie van liefde en spanning, lust en onzekerheid, opwinding en verdriet. Natuurlijk en toch, zelfs in de wet vind je enkele belangrijke zaken over seks. Wie ouder is dan

Nadere informatie

GAMS België. GAMS België

GAMS België. GAMS België 14 15 Emoties zijn reacties op allerlei zaken die zich afspe- VGV is een uiterst pijnlijke ingreep die vaak onder len rondom ons: angst, vreugde, woede, verbazing, dwang en zonder waarschuwing wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Als het echt, niet meer anders kan, dan komt het Onverbiddelijke Echte scheiden.

Als het echt, niet meer anders kan, dan komt het Onverbiddelijke Echte scheiden. Echtscheiding. Als het echt, niet meer anders kan, dan komt het Onverbiddelijke Echte scheiden. Niet het leukste om aan te beginnen...soms doe je er goed aan en kan het niet anders, anderen hebben al eens

Nadere informatie

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld Vroeg wijs met geld Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld gemeente www.heumen.nl Heumen HU.090 brch vroeg wijs met geld.indd 1 04-02-14 09:30 Inhoudsopgave Zakgeld

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon OCMW of sociale dienst Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar het OCMW of de sociale dienst van jouw

Nadere informatie

Wezenuitkering voor kinderen

Wezenuitkering voor kinderen Wezenuitkering voor kinderen Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u een 3 Hoeveel is de 5 Wanneer verandert de 5 Hoe lang duurt de 5 Wezenuitkering aanvragen 6 Meer informatie 7 Andere

Nadere informatie