KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P12 JAARGANG Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P12 JAARGANG 2010-2011. Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot"

Transcriptie

1 JAARGANG Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot P5 Ontwerper Roderick Vos: Elke dag vakantie P8 Dankzij nieuwbouw werkt tandarts Heeren efficiënter P12 Jan Snel B.V.: Familiebedrijven mogen best een streepje voor KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P14

2 DIRECTEUR JOS SLUIJS (CEIFER BELASTINGADVISEURS): WIJ KRIJGEN EEN GROTERE ZORGPLICHT Overheid verschuift controle van fiscus naar accountants en belastingadviseurs De Belastingdienst moet tot 2015 in totaal 400 miljoen euro bezuinigen door efficiënter te werken. Dat maakte minister Jan Kees de Jager op 1 november bekend. Daarvoor is het volgens de minister nodig dat de wet- en regelgeving voor de belasting- en premieheffing eenvoudiger wordt. De Belastingdienst zal met vijfduizend ambtenaren minder dezelfde kwaliteit moeten leveren. De overheid bezuinigt en wij krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Het gevolg zal zijn dat wij worden gedwongen de meerkosten door te berekenen, reageert directeur Jos Sluijs van Ceifer Belastingadviseurs. CEIFERSLOT P 2

3 De regelgeving wordt niet eenvoudiger, maar wel scherper. De overheid eist meer en meer controle. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de overheid steeds meer in handen van accountants en belastingadviseurs. Wij krijgen een nog grotere zorgplicht. We zijn al aansprakelijk voor de juistheid en de juiste aanlevering van gegevens. Niet alleen voor de fiscus, maar ook voor banken. Voor ons betekent dit dat we steeds meer controles en beveiligingen moeten inbouwen. Klantcontacten intensiever Om die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken hebben accountants en belastingadviseurs meer en beter gekwalificeerd personeel nodig. We moeten meer investeren in opleiding van eigen mensen om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Daarbij komt dat als gevolg van die grotere verantwoordelijkheid de klantcontacten intensiever worden. Al deze, voor de cliënt, onzichtbare kosten moeten wel in het tarief worden doorberekend. Digitalisering Om de kosten in de hand te houden, zullen accountants en belastingadviseurs moeten investeren in verdergaande digitalisering, stelt Sluijs vast. Bijvoorbeeld om de administraties van bedrijven te koppelen aan die van de accountant of belastingadviseur. Kleinere bedrijven bieden wij al een aantal jaren internetboekhoudpakketten. Die zullen steeds meer gemeengoed gaan worden. Grote klanten draaien op hun eigen administratiesystemen. Daar zullen we proactiever moeten zijn bij controles en analyses. Ontegen zeggelijk zal een spanningsveld ontstaan tussen de ondernemer en de onafhankelijkheid van de (accountant) adviseur. Schaalvergroting onontkoombaar Sluijs verwacht dat we steeds meer naar een digitale wereld gaan waarin de afstand tussen belastingadviseur en cliënt enerzijds en bank en Belasting - dienst anderzijds steeds groter wordt. In die digitale wereld zullen kleinere accountantskantoren en belastingadviseurs fusies aangaan en de grotere kantoren zullen meer en meer gaan samenwerken. Schaalvergroting is onontkoombaar, zegt hij. Ceifer gaat een administratiepoot opzetten die als extra service bij cliënten de gegevens gaat inboeken. Op basis daarvan gaan we cliënten meer dan in het verleden informeren over hoe ze ervoor staan, zegt Sluijs. Veel ondernemers sturen hun bedrijf op gevoel, zonder feeling met de werkelijke (financiële) gang van zaken. Met betere informatie gaan belastingaanslagen van bijvoorbeeld euro die ze totaal niet voorzien, tot het verleden behoren. In dit verband maken wij ons dan ook grote zorgen omtrent de (financiële) ontwikkelingen in de zorg. Bij medische diensten zal meer dan voorheen een vinger aan de pols moeten worden gehouden. Maandelijkse winstaangifte De overheid wil meer inzicht en dus meer stuurmogelijkheden in de begrotingen van cliënten. Daarom wil men per maand belasting innen over de winsten die bedrijven maken, legt Sluijs uit. Die maandelijkse winstaangifte leidt voor het bedrijfsleven tot een aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten. Nu bepalen ondernemers eens per jaar hoeveel ze aan voorzieningen en reserveringen moeten treffen, in de toekomst elke maand. Accountants en belastingadviseurs worden als gevolg van deze ontwikkeling in de rol van ondernemer gedrukt. Ondernemers, accountants en belastingadviseurs vinden deze situatie niet wenselijk. Boetes De wet bevat boetes voor wie fouten maakt. Niet alleen voor accountants en belastingkantoren, maar ook voor de individuele medewerkers van deze kantoren. Dat staat in de zogeheten vierde richtlijn. Uit die boete vloeit meteen ook een aansprakelijkheid voor ons voort, zegt Sluijs. We moeten ons daardoor zwaarder verzekeren dan nu. Dat leidt voor ons sowieso tot kostprijsverhoging. Het is altijd maar te hopen dat we ons in zulke gevallen kunnen beroepen op overmacht. Ook die ontwikkeling dwingt ons meer cursussen en interne scholing te volgen en te investeren in kwalitatief goede medewerkers. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend zei bij de introductie van de belastingwetgeving 2001: Niets zal iedere dag meer hetzelfde zijn. Dat maakt mijn werk interessant. Maar er veranderen wel te veel dingen in een te korte tijd. Als er één regel wordt geschrapt, zijn er binnen de kortste keren drie regels voor in de plaats gekomen. Ik mis dosering, aldus Jos Sluijs. Menselijk contact verdwijnt Als Nederlandse samenleving hebben we niets van de Amerikaanse kredietcrisis geleerd, zegt Sluijs. Dat baart me zorgen. De kredietcrisis is mede veroorzaakt doordat in de Verenigde Staten steeds meer gegevens digitaal werden aangeleverd en gecontroleerd. Die controle besteedde men weer digitaal uit aan bedrijven in lagelonenlanden. Die konden niet beoordelen of de aangeleverde gegevens wel reëel waren. Vervolgens werden deze gegevens zonder deugdelijke controle door Europese banken aangekocht met alle gevolgen van dien. Het menselijk contact, dat bij ondernemerschap van belang is, was daar verdwenen en gaat helaas ook hier verdwijnen. CEIFERSLOT P 3

4 DENNIS RUTGES RICHT ZICH OP MEER DAN FINANCIEEL GEDREVEN BEHEER Prestaties op lange termijn leveren onderhoudsbedrijf Rutges groei De bouw zit al twee jaar in de malaise, het vastgoedonderhoud komt er nu pas echt in terecht. Opdrachtgevers stellen nieuwbouw uit en temperen renovaties, het onderhoud gaat iets versterkt door. Dat is - samengevat - de branchetaxering van algemeen directeur Dennis Rutges van het gelijknamige vastgoedonderhoudsbedrijf. Toch verwacht hij dat zijn bedrijf ondanks dat vrijwel ongestoord verder zal groeien. Intentieovereenkomsten Profiel Naam: Rutges BV Sinds: 1894 Product: Vastgoedonderhoud Aantal werknemers: 130 vast en 20 flexibel Omzet: 22 miljoen per jaar Omzetgroei: jaarlijks gemiddeld 13% Hij is de vierde generatie in het familiebedrijf, vanouds een schildersbedrijf. In 2002 nam Dennis Rutges het bedrijf van zijn vader over. Het bedrijf had toen een omzet van 6,5 miljoen euro, nu is dat 22 miljoen. Maar daar gaat het niet om, zegt hij. Het gaat erom dat je goede producten levert en als bedrijf gezond blijft. Groei is daar een gevolg van. Rutges onderhoudt complexen woningen voor corporaties, schoolgebouwen en gebouwen van zorginstellingen. Kwaliteitsniveau houden Aanvankelijk wilde hij niet in het familiebedrijf. Hij koos voor de olie-industrie en leerde daar te kijken naar wat iets oplevert in plaats van naar wat iets kost. Bouw- en onderhoudsbedrijven leveren inspanningen, wij prestaties, zegt Rutges ter verklaring van zijn succes. Wij kijken niet zo naar wat het kost om bijvoorbeeld een deur te vervangen. Wij kijken naar wat het per jaar kost om een gebouw gedurende een langere periode op een afgesproken kwaliteitsniveau te houden. Om dat te kunnen garanderen, moet je vooruit kunnen bepalen op welke momenten je welke ingrepen moet doen. Rutges maakt een plan voor het onderhoud gedurende de komende tien tot dertig jaar. Op basis daarvan maakt hij met opdrachtgevers prestatieafspraken voor de komende zes tot twaalf jaar en sluit hij intentieovereenkomsten voor de periode daarna. Dat levert ons continuïteit op, zegt Rutges. Een tweede oorzaak van groei is dat er een schaalvergroting plaats heeft onder de opdrachtgevers. Ze fuseren en willen alleen nog met grotere onderhoudsbedrijven zaken doen. Gelukkig zitten wij vaak bij de selectie van bedrijven die overblijft, stelt Rutges vast. Als het werk over minder bedrijven wordt verdeeld, betekent dat voor ons dat wij als overgebleven bedrijf meer volume leveren. Maathuur Op Rutges' visitekaartje staat: vernieuwt onderhoud & renovatie. Recent richt hij zich niet meer uitsluitend op het financieel gedreven beheer van vastgoed. Er is bij woningen meer aandacht voor individueel wooncomfort, legt Rutges uit. Mensen kunnen individueel kiezen welke voorzieningen ze in hun woningen willen. Daarvoor betalen ze dan maathuur aan de corporatie of de woningbelegger. Er is ook meer aandacht voor de leefomgeving: de verlichting, de vuilophaal en de parkeervoorzieningen. En we besteden veel meer aandacht aan veiligheid. We houden ons ook veel meer bezig met energiebeheer. Over tien jaar konden de woonlasten wel eens voor een groter deel bestaan uit energiekosten dan uit huren of hypotheeklasten. Op al die punten bieden we nu diensten aan en we ondersteunen onze opdrachtgevers bij het vinden van de juiste balans tussen al deze facetten. We leveren echt integraal onderhoud op maat. CEIFERSLOT P 4

5 JANKO DE JONGE (ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN): VERZEKERAARS BLIJVEN BUITEN SCHOT Discussie specialisteninkomen staat toekomst zorg in de weg Als je maar ruzie blijft maken over de omzetten van medisch specialisten, dan kom je niet toe aan de echte agenda: de toekomst van de gezondheidszorg. Dat zegt neuroloog Janko de Jonge, voorzitter van de Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch Specialisten. Nederland geeft nu 68 miljard uit aan gezondheidszorg, zegt De Jonge. Vanwege vergrijzing en toenemende vraag gaat dat naar honderd miljard. Dan is er geen geld meer voor defensie of voor onderwijs. Willen we de gezondheidszorg betaalbaar houden, dan moeten we nadenken over hoe je de zorg inricht. Dat is echt belangrijk. De Orde van Medisch Specialisten zat binnen een week na haar aantreden met Edith Schipper, de nieuwe minister van Volksgezondheid aan tafel. Volgens De Jonge is dat het resultaat van de acties die de specialisten hebben gevoerd. Zij voerden de afgelopen maanden acties tegen aanpassingen van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Als deze wetswijzigingen worden doorgevoerd, verdwijnt voor de medisch specialist de vrije beroepsuitoefening. Medisch specialisten zijn het zat dat zij hun uiterste best doen terwijl minister Klink van hen, op basis van incidenten, een beeld creëerde dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, zegt De Jonge. Dat beeld van de medische specialist is niet om trots op te zijn: ze verdienen per jaar drie tot vijf ton, een enkeling zelfs negen ton. In hun ziekenhuizen overlijden jaarlijks vermijdbaar een kleine mensen. En ze werken zo gevaarlijk veel uren per dag dat het in de luchtvaart en het wegtransport is verboden. Tegen dat beeld moet De Jonge in Den Haag zien op te boksen. Cowboys Dat specialisten met dat beeld gedemoniseerd worden, spreekt hij tegen. Maar De Jonge vindt wel dat politici en media specialisten ten onrechte afschilderen als bandieten en cowboys. Die specialisten zorgen er wel voor dat we in Europa en Noord-Amerika jaar in jaar uit nummer één zijn als het gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg, zegt De Jonge. Ze zorgen ervoor dat we per hoofd van de bevolking het kleinste aantal specialisten hebben en het minst uitgeven aan zorg. Iedereen kijkt met jaloezie naar hoe in Nederland de gezondheidszorg is georganiseerd. Nergens in Europa en Noord-Amerika zijn zo weinig managers die meebesturen in de zorg. Dokters hebben hier veel invloed op hun eigen ziekenhuisorganisatie, waardoor zaken veel efficiënter lopen. Maar de negatieve kanten krijgen aandacht, de positieve niet. Werkomgeving De Jonge vindt het van belang dat mensen die als specialist afstuderen de vrijheid hebben te kiezen in loondienst te werken of in vrije vestiging. Voor mij is de maakbaarheid van je eigen werkomgeving het belangrijkste van het vrije beroep. Wij steken heel wat energie in de organisatie en het logistieke proces van de zorg rondom de patiënt. We CEIFERSLOT P 5

6 die een specialist heeft geïnvesteerd in zijn praktijk. Verzekeraars Euro Health Care Index 2009 rapport (www.healthpowerhouse.com/index) nemen risico s door vooruit te lopen op ontwikkelingen of door iemand uit de maatschap op onze kosten een half jaar naar het buitenland te sturen om expertise op te doen. In academische en andere ziekenhuizen waar specialisten in loondienst zijn, bemoeit de ziekenhuisorganisatie zich daarmee en daardoor ontstaat een stroperigheid die wij niet willen. Wachtlijsten In de spreekkamer maakt het volgens De Jonge niet uit of de specialist in loondienst is of als ondernemer werkt. De patiënt krijgt op basis van protocollen en standaarden die voor elke arts gelden dezelfde behandeling. Maar de wachtlijsten worden wel langer wanneer alle vrijgevestigde medisch specialisten gedwongen in loondienst zouden gaan. Dat komt door de manier van werken, zegt De Jonge. Specialisten in vrij beroep besteden meer uren aan patiëntgebonden contacten. Daardoor kunnen ze meer patiënten behandelen. Als mensen die gewend zijn in vrijheid te werken gedwongen in loondienst komen, raken ze gedemotiveerd. Hun eigen praktijk is hen afgenomen. Hun pensioenvoorziening is op de tocht komen te staan en een gedeelte van hun investering is om zeep geholpen. Om dan te zeggen: dat is pech, blijf maar hetzelfde doen als voorheen, dat gaat niet werken. Die mensen gaan met chagrijn naar hun werk. Specialisten voelen zich niet fair behandeld. De verzekeraars kopen een hoeveelheid zorg in, zegt De Jonge. De specialisten leveren die zorg. En als dan achteraf blijkt dat daardoor het beschikbare budget van de overheid is overschreden, dan haalt de overheid de overschrijding terug bij de specialisten die keurig hebben geleverd wat de verzekeraars hebben besteld. De overheid kort dan op hun inkomsten. Voor veel specialismen is de korting komend jaar dertig procent op een omzet van gemiddeld euro. Daar blijft een bruto inkomen van euro van over. Omdat de kosten gelijk blijven is de salariskorting voor de specialist groter dan dertig procent. Er zijn specialisten die de helft van hun beschikbaar inkomen verliezen. Die gaan failliet. En de verzekeraars blijven buiten schot. Ik begrijp niet waarom verzekeraars geen risico lopen. Akkoord met specialisten dichtbij Medisch specialisten kunnen zich ondernemer blijven noemen. Half januari ligt er een definitief akkoord met minister Schippers van Volks - gezondheid. (De Volkskrant, vrijdag 17 december 2010) Fatsoenlijk plan In 2011 gaat 14,5 miljard euro naar de algemene ziekenhuizen. Daarvan gaat 1,85 miljard naar de specialisten. Dat is 12,75 procent, stelt De Jonge vast. Als de overheid alle specialisten in loondienst wil hebben, dan moet ze een fatsoenlijk plan maken, vindt De Jonge. Dat kost een paar miljard en dat geld is er niet. Het regelen van het pensioen kost een miljard. En er moet een voorziening komen voor de gemiddeld euro Winst voor zorgverzekeraars over 2009 naar schatting ruim 1,2 miljard De Nederlandsche Bank meldt op basis van voorlopige cijfers dat de zorgverzekeraars in 2009 voor het eerst sinds de invoering van het basisstelsel een positief bedrijfsresultaat hebben geboekt. In 2009 bedroeg de winst ruim 1,2 miljard euro. Het positieve resultaat is toe te schrijven aan betere beleggingsresultaten en relatief conservatieve premiestelling op de basisverzekering, aldus DNB in het jaarverslag over Voor het eerst sinds de invoering van de Zorg ver ze ke rings - wet lijkt er sprake van een gezonde financiële ontwikkeling bij de zorgverzekeraars, aldus DNB. Geschat eigen vermogen zorgverzekeraars: 5 miljard euro. Voorbeeld is CZ Zorg met een eigen vermogen van ruim 1,5 miljard. CEIFERSLOT P 6

7 DIRECTEUR VAN DER LINDE, SIBBING & WATELER: Minister De Jager zet verzekeringsmarkt op z n kop Als alle medisch specialisten in loondienst gaan, dan kan bij ons bedrijf het licht uit, zegt Wout van der Linde, directeur van Sibbing & Wateler. Maar het is niet waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Hij vindt dat de politiek doorslaat. En niet alleen als het om medisch specialisten gaat. Alle specialisten in loondienst is voor de overheid veel te duur en ik verwacht dat er dan langere wachtlijsten ontstaan, zegt Van der Linde. De CAO heeft namelijk geen financiële prikkel die aanzet tot het leveren van meer zorg. Loondienst is een dreigement, geen doel op zich. De overheid wil binnen de huidige 1,8 miljard euro aan budget blijven. Als dat gebeurt, is er feitelijk niks aan de hand. Het nieuwe systeem van markt - werking en DBC's heeft niet gebracht wat de politiek ervan verwachtte. Maar dat was te voorzien. Vanaf de schoolbanken Sibbing & Wateler is adviseur van medische professionals. Van specialisten, verloskundigen, huisartsen en tandartsen. We begeleiden hen vanaf de opleiding tot en met het vrije beroep, vertelt Van der Linde. Van de zelfstandig gevestigde verloskundige tot de chirurg in de maatschap. Dat slokt tachtig procent van onze tijd op. Slechts twintig procent besteden we aan het feit dat deze zelfstandigen zich ook moeten verzekeren. Minister De Jager (financiën) heeft aangekondigd na de bonussen per 2013 ook de afsluitprovisies voor hypotheken en levensverzekeringen te verbieden. Ons raakt dat minder want we werken al sinds 1 januari 2009 uitsluitend op uurtarief, zegt Van der Linde. Wij geven onze afsluitprovisie al terug aan de cliënt. Maar het zet wel de markt op z n kop. Toen de bonussen werden afgeschaft, hebben de financiers en verzekeraars hun polissen niet merkbaar goedkoper gemaakt. De minister heeft daarmee eerder de financiers en verzekeraars aan een winstimpuls geholpen, dan de consument aan voordeel. Dat lijkt zich in 2013 te herhalen. Zorgplicht Verzekeren zal duurder worden, voorspelt Van der Linde. De minister vergeet dat de verzekeringstussenpersoon een zorgplicht en een afgeleide aansprakelijkheid heeft. Ik moet jaarlijks controleren of de verzekering nog past bij de omstandigheden van de cliënt, maar ik krijg daar straks niet meer voor betaald. Als mijn cliënten daarvoor niet willen betalen, dan hoef ik ook die verzekering niet in mijn portefeuille. Er is geen tussenpersoon die zit te wachten op een verzekeringsportefeuille die wel kosten maar geen opbrengsten oplevert. De cliënten komen dus in de kou te staan. Zeker als dit vervolgens ook voor schadeverzekeringen gaat gelden. Uiteindelijk zullen de verzekeraars hun tarieven wel verlagen en zullen de tussenpersonen rekeningen gaan sturen, verwacht Van der Linde. Maar dan wordt het voor de consument toch duurder, want tussenpersonen moeten op hun adviesnota 19 procent BTW in rekening brengen. Dat is meer dan nu 7,5 procent assurantiebelasting. Dus de winnaar is de fiscus en niet de consument. En dat allemaal om excessen te bestrijden... Sibbing & Wateler c.s. is een maatschap met acht vennoten en opgericht in Sibbing & Wateler richt zich uitsluitend op de (para)medische beroepsgroep. Onze 95 werknemers bieden specifieke ondersteuning op het gebied van legal, finance & organisation aan (para)medici, maatschappen, vakgroepen, medische staven, stafmaatschappijen en zorginstellingen. CEIFERSLOT P 7

8 ONTWERPER RODERICK VOS: VOOR MIJ IS ELKE DAG VAKANTIE Ik wil graag ontwerpen maken die begrijpelijk zijn Zijn Bloq-bank is dit jaar Nederlands best verkochte designbank. Sinds hun studie aan de Design Academie in Eindhoven maken Roderick Vos en zijn vrouw Claire Vos Teeuwen vooral meubels en interieurstukken. Op dit moment is Vos vooral bezig met de ontwikkelingen van diverse keukenkranen voor het oerhollandse bedrijf zeromix. Maar iemand kan mij ook vragen een fiets of een kano te ontwerpen, zegt hij. Graag, zelfs! Waar zijn collega s vooral bezig zijn als kunstenaar hun ontwerpen in collecties van musea te krijgen, ontwerpt Vos producten die in grote series worden gemaakt. Ik wil graag ontwerpen maken die begrijpelijk zijn voor consumenten, waar veel mensen lol van hebben en die betaalbaar zijn, zegt hij. Betaalbaar design maak ik, maar niet zoals Ikea. Mijn producten zijn minder trendy. Producten die ik vijftien of twintig jaar geleden heb ontworpen, worden nog steeds verkocht. Ik ga voor de lange termijn. Mensen die mijn producten kopen, hebben daar over tien jaar nog plezier van. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft wel eens werk van mij opgenomen, maar ik zie liever een tevreden consument. Eigenzinnig Vos ontwerpt op intuïtie en voorziet zijn werk van een handschrift. Hij noemt zichzelf eigenzinnig. Je kunt dat echt zien in mijn produkten, vertelt hij. Consumenten herkennen dat. Ik ben geen ontwerper die een tekening aflevert bij een fabriek en afwacht wat eruit komt. Ik kom veel in fabrieken. Daar krijg ik vaak mijn beste ideeën. Ik beheers veel technieken: spuitgieten, glasblazen, aluminiumgieten enzovoort. Ik kan daardoor denken als een indus - trieel en proberen dingen slimmer, handiger en dus betaalbaarder te maken. Vier van de vijf producten die Vos ontwerpt scoren. Soms maak ik dingen die niet scoren, maar die dan na twee of drie jaar alsnog een hit worden. Voor Koninklijke Tichelaar, een fantastisch keramiekbedrijf in Makkum, heb ik in 1999 de MaMa-vaas ontwikkeld. Die liep eerst niet zo, maar nu is het een bestseller die elk jaar beter verkoopt. Vrijheid Je hebt het over geld verdienen. Vind ik niet zo n leuk issue in dit interview. Liever: Als ontwerpburo redeneer ik omgekeerd, zegt Vos. Scoren is nooit het hoofddoel. Ik hou ontzettend van mijn vak. Het is het mooiste van de hele wereld. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Voor mij is elke dag vakantie. Vrijheid is het mooiste dat er is. Als ik voor elf uur s morgens niks wil doen, dan doe ik niks. Maar ik werk ook wel eens tot zes uur de volgende ochtend door omdat ik dan een goed idee heb dat ik wil uitwerken. En dat zijn toch de mooiste ideeën die het meest opleveren; ook in creatieve zin. Als je je concentreert op goede ideeën, komt de rest vanzelf. Je kunt dit bij jezelf afdwingen. De meubelindustrie heeft het moeilijk nu particulieren en bedrijven de hand veel meer op de knip houden. Vos merkt dat ook, maar hij heeft er naar eigen zeggen veel minder last van. De economische recessie beschouwt hij als een blessing in disguise, een zegen. Ik doe nu wat ik het meest interessant vind: ontwerpen in den brede. Dat zou ik nooit hebben gedaan als er geen CEIFERSLOT P 8

9 recessie was geweest. Mijn opleiding en mijn verleden hebben me te veel één richting op geduwd. Ik ben de crisis in die zin dankbaar. Achtertuin schoon Als gevolg van de crisis vallen de zwakke broeders af, verwacht Vos. Dan is de achtertuin schoon en wordt het alleen maar beter, voorspelt hij. Ik ben ook ondernemer, dus ook ik moet bakens verzetten. Daar heb ik met Jos Sluijs van Ceifer heel goed contact over. Ik oriënteer me breed. Ik zie en lees veel. Als ik denk: daar moet ik Jos toch eens naar vragen, krijg ik vaak een mailtje van hem voordat ik eraan toekom. Waar Jos tot nu toe mee is gekomen, was wel heel goed. Hij verrast me. Ik ben eigenzinnig, dus ik doe niet alles dat Jos zegt, maar hij heeft (foute) oudere beslis - singen die ik zelf heb gemaakt weten recht te zetten. In die zin is het zeker jammer dat ik Jos pas zes jaar ken. Roderick Vos Roderick Vos (Nederland 1965) studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Na werkervaring te hebben opgedaan bij Ingo Maurer in München en bij Kenji Ekuan in Tokyo, leidde hij van 1990 tot 1996 een eigen ontwerpbureau in Indonesië. Vanaf 1996 tot 2004 was hij één van de drijvende krachten achter woonwarenhuis Maupertuus in Groningen. Sinds 2004 heeft hij zich volledig geconcentreerd op productvormgeving en werkt hij samen met zijn vrouw Claire Teeuwen, tevens vormgever, vanuit het Brabantse Heusden Vesting. Studio Roderick Vos werkt in opdracht van talloze binnen en buitenlandse bedrijven waaronder Driade, Alessi, Designonstock.com, Spectrum, Linteloo, Moooi, functionals.eu, en Koninklijke Tichelaar Makkum. De vormgever Roderick Vos heeft een bijzondere manier van werken. Vanuit een beperkte schets, die vervolgens direct op ware grote wordt uitgewerkt, volgt een eerste prototype. Zo komt hij al tijdens het creatieve proces letterlijk in aanraking met alle aspecten van vorm, materiaalbehandeling en productie en blijven veel van zijn producten die typische ambachtelijke uitstraling behouden. Fabrieksbezoeken zijn voor hem van vitaal belang. Verschillende producten van Studio Roderick Vos zijn opgenomen in collecties, waaronder Het Amsterdam Stedelijk Museum. Royalty s Roderick Vos is voortdurend bezig met de vraag: hoe kan ik de dingen slimmer doen. Ook als het om het zakelijke gaat. Nu is hij bezig te onderzoeken hoe hij fiscaal slimmer kan omgaan met zijn royalty s. Veel buitenlandse muzikanten hebben hier hun royalty s in B.V. s ondergebracht omdat ze hier geen cent of in ieder geval minder belasting hoeven te betalen. Ik bezit ook royalty s. Een fabrikant betaalt mijn uren. Daar betaal ik belasting over. Als hij mijn werk in productie neem, ontvang ik royalty s. Daar heb ik geen werk meer aan. We zijn nu aan het onderzoeken of dat geld fiscaal niet in een andere box thuishoort. In de meubelbranche is het met omzetverliezen van dertig tot veertig procent volgens Vos echt een drama. Als een kwart van de meubelwinkels die mijn producten verkopen omvallen, merk ik dat natuurlijk ook. Daar staat tegenover dat mijn andere ontwerpen, naast het meubilair, verrassend goed lopen. Verbreden is the key word. Je moet in deze tijd gewoon een beetje slim zijn. Ik vind het naïef om als meubelmaker in deze tijd door te gaan met alleen meubels te ontwerpen. CEIFERSLOT P 9

10 MR. SASKIA DE BOER ADVISEERT: OVERLEG VOORAF MET DE AMBTENAAR Wabo: Eén vergunningsloket in plaats van 26 Bedrijven die bijvoorbeeld hun kantoor willen uitbouwen, hebben daarvoor in een aantal gevallen geen vergunning meer nodig. Voor particulieren gold dat al langer. Wie wel een vergunning nodig heeft, hoeft daarvoor nog maar langs bij één loket. Dit regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) sinds 1 oktober dit jaar. De wet maakt een eind aan de noodzaak bij zowel gemeente als provincie een aantal vergunningen te moeten aanvragen voor één project. Of voor bijvoorbeeld een uitbouw vergunning nodig is, is afhankelijk van de hoogte en het oppervlak, maar vooral van waarvoor de aangebouwde ruimte zal worden gebruikt. Als je twijfelt of de gemeente wel wil meewerken aan je plan, puzzel het dan zo uit dat je binnen de voorwaarden vergunningvrij blijft, adviseert mr. Saskia de Boer. Zij is als jurist bestuursrecht en onteigeningsrecht verbonden aan Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Allesomvattend Stel je wilt bouwen op een plek waar eerst bomen gekapt moeten worden of waar je eerst moet slopen, dan kun je daar één alles - omvattende omgevingsvergunning voor krijgen, legt De Boer uit. Het is natuurlijk wel zaak om alles wat er moet gebeuren bij de aanvraag te omschrijven. Je moet dus alle activiteiten overzien die nodig zijn om het plan uit te voeren. De Wabo is van toepassing op bouwen en verbouwen, maar ook op sloop, houtkap, het starten van bedrijfsactiviteiten, milieuvergunningen inclusief stank- en geluidhinder enzovoort. Ik zou beginnen met overleggen met een ambtenaar, adviseert De Boer. Leg deze ambtenaar voor wat het plan is, vertel wat je allemaal aan informatie wilt bijsluiten en vraag of dat voldoende is. Ik vind het niet nodig daarvoor al een advocaat in de arm te nemen. Raadpleeg een advocaat wanneer je problemen verwacht of wordt tegengewerkt. Advocaten zijn er ook om te voorkomen dat hun klanten in problemen terechtkomen. Bestuursrechtprofessionals Als dat allemaal goed loopt, dan spaart dat burgers en bedrijven veel gedoe bij verschillende loketten uit. Maar voor de bestuursrechtprofessional is de Wabo een onderdeel van een stortvloed aan veranderingen. Daar is nog niet iedere professionals op ingespeeld. Niet alle vergunningaanvragen zullen daardoor een vlekkeloze behandeling krijgen, verwacht De Boer. Intern moeten de ambtenaren goed weten waar alle 26 loketten zijn gebleven waar vroeger de burger langs moest. Daar moeten zij nu zelf langs. Voor ambtenaren is een complicerende factor dat ze nu bij al die voormalige loketten tegelijkertijd met de vergunning - aanvraag aan de slag moeten. Ze kunnen niet meer op elkaar wachten. De eerste tijd zal er ook nog wel gesteggel zijn over lopende vergunningaanvragen vanwege het overgangsrecht. Wabo-seminar Voor geïnteresseerden organiseert Wijn & Stael Advocaten kosteloze ontbijtseminars over de Wabo op 11 en 27 januari Deelnemers kunnen zich per melden CEIFERSLOT P 10

11 Huwelijkse voorwaarden helpen niet altijd bij faillissement In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een wetsontwerp waarbij het Nederlandse huwelijksgoederenrecht op de schop gaat. De verandering houdt in dat - anders dan tot nu toe gebruikelijk bij een huwelijk - stellen niet langer in gemeenschap van goederen huwen wanneer zij geen specifieke afspraken hebben gemaakt. Ze zouden in zo'n geval onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Een bepaalde vorm van huwelijkse voorwaarden wordt dan de norm, gemeenschap van goederen wordt de uitzondering. De Tweede Kamer lijkt dit te motiveren door het belang dat gezinnen hebben, met name gezinnen van ondernemers. Dat dit niet in alle gevallen helemaal juist is, volgt uit de faillissementswet. Van Dort Advocaten, Naarden Veel ondernemers denken dat als ze maar huwelijkse voorwaarden maken, zij als ondernemer bij een faillissement gevrijwaard zijn van aanspraken door de curator of de schuldeisers op de eigendommen van hun partner. Wanneer men bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden een zeer gespecificeerde staat van aanbreng aanhecht, dan is dat een goede zaak. Dan loopt de partner voor de goederen op die lijst weinig risico, maar voor later verworven zaken is dat vaak anders. Artikel 61 Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer men tijdens het bestaan van het huwelijk een echtelijke woning koopt. De rechtbank in Rotterdam heeft op 19 augustus 2009 een beslissing genomen die duidelijk maakt dat huwelijkse voorwaarden lang geen volledige bescherming bieden. Wat was het geval? Het paar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd, inhoudende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk is een woning gekocht die op naam staat van de vrouw. De aankoop werd betaald met een hypothecaire geldlening. De man en de vrouw waren hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Op de geldlening werd niet afgelost. De vrouw betaalde de rente. De rechtbank heeft bepaald dat alleen wanneer de vrouw kan aantonen dat zij de woning die ze had gekocht volledig uit eigen middelen heeft gefinancierd, de woning niet in de failliete boedel valt. De woning was in casu gefinancierd met een hypothecaire geldlening waarvoor de man en de vrouw hoofdelijk aansprakelijk waren. Dat de vrouw de rente heeft voldaan is niet relevant, oordeelde de rechter. De conclusie was dat de woning -hoewel die dus op naam van de vrouw stond- in de boedel viel. De curator van de man kon zich dus op dat vermogensbestanddeel verhalen. Dit is een uitleg van artikel 61 van de Faillissementswet die weliswaar aanleiding geeft tot discussie, maar toch in de jurisprudentie vrij algemeen wordt gevolgd. Deze jurisprudentie zal ook gelden voor auto s, caravans, boten, tweede huizen en in het algemeen voor duurdere goederen. Misschien toch een waarschuwing voor ondernemers die denken dat in dit soort gevallen hun woning bij een faillissement buiten schot blijft. Een B.V. is dan een goede oplossing voor de schulden waarvoor de man privé heeft moeten meetekenen. CEIFERSLOT P 11

Nederland op doorbreken

Nederland op doorbreken C E I F E R S L O T J A A R G A N G 2 0 1 1-2 0 1 2 Nederland op doorbreken OP ZOEK NAAR NIEUW LEIDERSCHAP DISCUSSIE OVER FINANCIËN EN ETHIEK IN DE ZORG IS NIET MEER TE ONTLOPEN Onbespreekbare onderwerpen

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014 HET MAGAZINE VAN MAGAZINE, NR 1 2014 Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling hightech innovator TOT UW DIENST Bedrijfsovername de beste optie

Nadere informatie

Claudia van der Most

Claudia van der Most APRIL 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Van stagiaire tot vennoot in acht jaar Claudia van der Most Nieuwe Successiewet Het belang van een testament Marktwerking in de zorg Tijd voor duidelijke keuzes

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER Tekst Cor Dol Beeld Marjolein Ansink MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER IN EEN NICHE IN VERGELIJKING MET VORKHEFTRUCKS VORMEN ZIJLADERS EEN NICHE IN DE MARKT. RABOBANKADVISEUR BENNO VAN STRATEN

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED):

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED): #02 OKTOBER 2014 MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND Slimme windmolen verovert de wereld Familiebedrijf: Opvolging baggeraar eindelijk helder Acht vragen over voorzieningen VERRIJKT MET LAYAR EUGENE FIERKENS

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie