KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P12 JAARGANG Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P12 JAARGANG 2010-2011. Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot"

Transcriptie

1 JAARGANG Orde van Medisch Specialisten: Verzekeraars blijven buiten schot P5 Ontwerper Roderick Vos: Elke dag vakantie P8 Dankzij nieuwbouw werkt tandarts Heeren efficiënter P12 Jan Snel B.V.: Familiebedrijven mogen best een streepje voor KENNIS DELEN IN CRISISTIJD P14

2 DIRECTEUR JOS SLUIJS (CEIFER BELASTINGADVISEURS): WIJ KRIJGEN EEN GROTERE ZORGPLICHT Overheid verschuift controle van fiscus naar accountants en belastingadviseurs De Belastingdienst moet tot 2015 in totaal 400 miljoen euro bezuinigen door efficiënter te werken. Dat maakte minister Jan Kees de Jager op 1 november bekend. Daarvoor is het volgens de minister nodig dat de wet- en regelgeving voor de belasting- en premieheffing eenvoudiger wordt. De Belastingdienst zal met vijfduizend ambtenaren minder dezelfde kwaliteit moeten leveren. De overheid bezuinigt en wij krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Het gevolg zal zijn dat wij worden gedwongen de meerkosten door te berekenen, reageert directeur Jos Sluijs van Ceifer Belastingadviseurs. CEIFERSLOT P 2

3 De regelgeving wordt niet eenvoudiger, maar wel scherper. De overheid eist meer en meer controle. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de overheid steeds meer in handen van accountants en belastingadviseurs. Wij krijgen een nog grotere zorgplicht. We zijn al aansprakelijk voor de juistheid en de juiste aanlevering van gegevens. Niet alleen voor de fiscus, maar ook voor banken. Voor ons betekent dit dat we steeds meer controles en beveiligingen moeten inbouwen. Klantcontacten intensiever Om die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken hebben accountants en belastingadviseurs meer en beter gekwalificeerd personeel nodig. We moeten meer investeren in opleiding van eigen mensen om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Daarbij komt dat als gevolg van die grotere verantwoordelijkheid de klantcontacten intensiever worden. Al deze, voor de cliënt, onzichtbare kosten moeten wel in het tarief worden doorberekend. Digitalisering Om de kosten in de hand te houden, zullen accountants en belastingadviseurs moeten investeren in verdergaande digitalisering, stelt Sluijs vast. Bijvoorbeeld om de administraties van bedrijven te koppelen aan die van de accountant of belastingadviseur. Kleinere bedrijven bieden wij al een aantal jaren internetboekhoudpakketten. Die zullen steeds meer gemeengoed gaan worden. Grote klanten draaien op hun eigen administratiesystemen. Daar zullen we proactiever moeten zijn bij controles en analyses. Ontegen zeggelijk zal een spanningsveld ontstaan tussen de ondernemer en de onafhankelijkheid van de (accountant) adviseur. Schaalvergroting onontkoombaar Sluijs verwacht dat we steeds meer naar een digitale wereld gaan waarin de afstand tussen belastingadviseur en cliënt enerzijds en bank en Belasting - dienst anderzijds steeds groter wordt. In die digitale wereld zullen kleinere accountantskantoren en belastingadviseurs fusies aangaan en de grotere kantoren zullen meer en meer gaan samenwerken. Schaalvergroting is onontkoombaar, zegt hij. Ceifer gaat een administratiepoot opzetten die als extra service bij cliënten de gegevens gaat inboeken. Op basis daarvan gaan we cliënten meer dan in het verleden informeren over hoe ze ervoor staan, zegt Sluijs. Veel ondernemers sturen hun bedrijf op gevoel, zonder feeling met de werkelijke (financiële) gang van zaken. Met betere informatie gaan belastingaanslagen van bijvoorbeeld euro die ze totaal niet voorzien, tot het verleden behoren. In dit verband maken wij ons dan ook grote zorgen omtrent de (financiële) ontwikkelingen in de zorg. Bij medische diensten zal meer dan voorheen een vinger aan de pols moeten worden gehouden. Maandelijkse winstaangifte De overheid wil meer inzicht en dus meer stuurmogelijkheden in de begrotingen van cliënten. Daarom wil men per maand belasting innen over de winsten die bedrijven maken, legt Sluijs uit. Die maandelijkse winstaangifte leidt voor het bedrijfsleven tot een aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten. Nu bepalen ondernemers eens per jaar hoeveel ze aan voorzieningen en reserveringen moeten treffen, in de toekomst elke maand. Accountants en belastingadviseurs worden als gevolg van deze ontwikkeling in de rol van ondernemer gedrukt. Ondernemers, accountants en belastingadviseurs vinden deze situatie niet wenselijk. Boetes De wet bevat boetes voor wie fouten maakt. Niet alleen voor accountants en belastingkantoren, maar ook voor de individuele medewerkers van deze kantoren. Dat staat in de zogeheten vierde richtlijn. Uit die boete vloeit meteen ook een aansprakelijkheid voor ons voort, zegt Sluijs. We moeten ons daardoor zwaarder verzekeren dan nu. Dat leidt voor ons sowieso tot kostprijsverhoging. Het is altijd maar te hopen dat we ons in zulke gevallen kunnen beroepen op overmacht. Ook die ontwikkeling dwingt ons meer cursussen en interne scholing te volgen en te investeren in kwalitatief goede medewerkers. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend zei bij de introductie van de belastingwetgeving 2001: Niets zal iedere dag meer hetzelfde zijn. Dat maakt mijn werk interessant. Maar er veranderen wel te veel dingen in een te korte tijd. Als er één regel wordt geschrapt, zijn er binnen de kortste keren drie regels voor in de plaats gekomen. Ik mis dosering, aldus Jos Sluijs. Menselijk contact verdwijnt Als Nederlandse samenleving hebben we niets van de Amerikaanse kredietcrisis geleerd, zegt Sluijs. Dat baart me zorgen. De kredietcrisis is mede veroorzaakt doordat in de Verenigde Staten steeds meer gegevens digitaal werden aangeleverd en gecontroleerd. Die controle besteedde men weer digitaal uit aan bedrijven in lagelonenlanden. Die konden niet beoordelen of de aangeleverde gegevens wel reëel waren. Vervolgens werden deze gegevens zonder deugdelijke controle door Europese banken aangekocht met alle gevolgen van dien. Het menselijk contact, dat bij ondernemerschap van belang is, was daar verdwenen en gaat helaas ook hier verdwijnen. CEIFERSLOT P 3

4 DENNIS RUTGES RICHT ZICH OP MEER DAN FINANCIEEL GEDREVEN BEHEER Prestaties op lange termijn leveren onderhoudsbedrijf Rutges groei De bouw zit al twee jaar in de malaise, het vastgoedonderhoud komt er nu pas echt in terecht. Opdrachtgevers stellen nieuwbouw uit en temperen renovaties, het onderhoud gaat iets versterkt door. Dat is - samengevat - de branchetaxering van algemeen directeur Dennis Rutges van het gelijknamige vastgoedonderhoudsbedrijf. Toch verwacht hij dat zijn bedrijf ondanks dat vrijwel ongestoord verder zal groeien. Intentieovereenkomsten Profiel Naam: Rutges BV Sinds: 1894 Product: Vastgoedonderhoud Aantal werknemers: 130 vast en 20 flexibel Omzet: 22 miljoen per jaar Omzetgroei: jaarlijks gemiddeld 13% Hij is de vierde generatie in het familiebedrijf, vanouds een schildersbedrijf. In 2002 nam Dennis Rutges het bedrijf van zijn vader over. Het bedrijf had toen een omzet van 6,5 miljoen euro, nu is dat 22 miljoen. Maar daar gaat het niet om, zegt hij. Het gaat erom dat je goede producten levert en als bedrijf gezond blijft. Groei is daar een gevolg van. Rutges onderhoudt complexen woningen voor corporaties, schoolgebouwen en gebouwen van zorginstellingen. Kwaliteitsniveau houden Aanvankelijk wilde hij niet in het familiebedrijf. Hij koos voor de olie-industrie en leerde daar te kijken naar wat iets oplevert in plaats van naar wat iets kost. Bouw- en onderhoudsbedrijven leveren inspanningen, wij prestaties, zegt Rutges ter verklaring van zijn succes. Wij kijken niet zo naar wat het kost om bijvoorbeeld een deur te vervangen. Wij kijken naar wat het per jaar kost om een gebouw gedurende een langere periode op een afgesproken kwaliteitsniveau te houden. Om dat te kunnen garanderen, moet je vooruit kunnen bepalen op welke momenten je welke ingrepen moet doen. Rutges maakt een plan voor het onderhoud gedurende de komende tien tot dertig jaar. Op basis daarvan maakt hij met opdrachtgevers prestatieafspraken voor de komende zes tot twaalf jaar en sluit hij intentieovereenkomsten voor de periode daarna. Dat levert ons continuïteit op, zegt Rutges. Een tweede oorzaak van groei is dat er een schaalvergroting plaats heeft onder de opdrachtgevers. Ze fuseren en willen alleen nog met grotere onderhoudsbedrijven zaken doen. Gelukkig zitten wij vaak bij de selectie van bedrijven die overblijft, stelt Rutges vast. Als het werk over minder bedrijven wordt verdeeld, betekent dat voor ons dat wij als overgebleven bedrijf meer volume leveren. Maathuur Op Rutges' visitekaartje staat: vernieuwt onderhoud & renovatie. Recent richt hij zich niet meer uitsluitend op het financieel gedreven beheer van vastgoed. Er is bij woningen meer aandacht voor individueel wooncomfort, legt Rutges uit. Mensen kunnen individueel kiezen welke voorzieningen ze in hun woningen willen. Daarvoor betalen ze dan maathuur aan de corporatie of de woningbelegger. Er is ook meer aandacht voor de leefomgeving: de verlichting, de vuilophaal en de parkeervoorzieningen. En we besteden veel meer aandacht aan veiligheid. We houden ons ook veel meer bezig met energiebeheer. Over tien jaar konden de woonlasten wel eens voor een groter deel bestaan uit energiekosten dan uit huren of hypotheeklasten. Op al die punten bieden we nu diensten aan en we ondersteunen onze opdrachtgevers bij het vinden van de juiste balans tussen al deze facetten. We leveren echt integraal onderhoud op maat. CEIFERSLOT P 4

5 JANKO DE JONGE (ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN): VERZEKERAARS BLIJVEN BUITEN SCHOT Discussie specialisteninkomen staat toekomst zorg in de weg Als je maar ruzie blijft maken over de omzetten van medisch specialisten, dan kom je niet toe aan de echte agenda: de toekomst van de gezondheidszorg. Dat zegt neuroloog Janko de Jonge, voorzitter van de Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch Specialisten. Nederland geeft nu 68 miljard uit aan gezondheidszorg, zegt De Jonge. Vanwege vergrijzing en toenemende vraag gaat dat naar honderd miljard. Dan is er geen geld meer voor defensie of voor onderwijs. Willen we de gezondheidszorg betaalbaar houden, dan moeten we nadenken over hoe je de zorg inricht. Dat is echt belangrijk. De Orde van Medisch Specialisten zat binnen een week na haar aantreden met Edith Schipper, de nieuwe minister van Volksgezondheid aan tafel. Volgens De Jonge is dat het resultaat van de acties die de specialisten hebben gevoerd. Zij voerden de afgelopen maanden acties tegen aanpassingen van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Als deze wetswijzigingen worden doorgevoerd, verdwijnt voor de medisch specialist de vrije beroepsuitoefening. Medisch specialisten zijn het zat dat zij hun uiterste best doen terwijl minister Klink van hen, op basis van incidenten, een beeld creëerde dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, zegt De Jonge. Dat beeld van de medische specialist is niet om trots op te zijn: ze verdienen per jaar drie tot vijf ton, een enkeling zelfs negen ton. In hun ziekenhuizen overlijden jaarlijks vermijdbaar een kleine mensen. En ze werken zo gevaarlijk veel uren per dag dat het in de luchtvaart en het wegtransport is verboden. Tegen dat beeld moet De Jonge in Den Haag zien op te boksen. Cowboys Dat specialisten met dat beeld gedemoniseerd worden, spreekt hij tegen. Maar De Jonge vindt wel dat politici en media specialisten ten onrechte afschilderen als bandieten en cowboys. Die specialisten zorgen er wel voor dat we in Europa en Noord-Amerika jaar in jaar uit nummer één zijn als het gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg, zegt De Jonge. Ze zorgen ervoor dat we per hoofd van de bevolking het kleinste aantal specialisten hebben en het minst uitgeven aan zorg. Iedereen kijkt met jaloezie naar hoe in Nederland de gezondheidszorg is georganiseerd. Nergens in Europa en Noord-Amerika zijn zo weinig managers die meebesturen in de zorg. Dokters hebben hier veel invloed op hun eigen ziekenhuisorganisatie, waardoor zaken veel efficiënter lopen. Maar de negatieve kanten krijgen aandacht, de positieve niet. Werkomgeving De Jonge vindt het van belang dat mensen die als specialist afstuderen de vrijheid hebben te kiezen in loondienst te werken of in vrije vestiging. Voor mij is de maakbaarheid van je eigen werkomgeving het belangrijkste van het vrije beroep. Wij steken heel wat energie in de organisatie en het logistieke proces van de zorg rondom de patiënt. We CEIFERSLOT P 5

6 die een specialist heeft geïnvesteerd in zijn praktijk. Verzekeraars Euro Health Care Index 2009 rapport (www.healthpowerhouse.com/index) nemen risico s door vooruit te lopen op ontwikkelingen of door iemand uit de maatschap op onze kosten een half jaar naar het buitenland te sturen om expertise op te doen. In academische en andere ziekenhuizen waar specialisten in loondienst zijn, bemoeit de ziekenhuisorganisatie zich daarmee en daardoor ontstaat een stroperigheid die wij niet willen. Wachtlijsten In de spreekkamer maakt het volgens De Jonge niet uit of de specialist in loondienst is of als ondernemer werkt. De patiënt krijgt op basis van protocollen en standaarden die voor elke arts gelden dezelfde behandeling. Maar de wachtlijsten worden wel langer wanneer alle vrijgevestigde medisch specialisten gedwongen in loondienst zouden gaan. Dat komt door de manier van werken, zegt De Jonge. Specialisten in vrij beroep besteden meer uren aan patiëntgebonden contacten. Daardoor kunnen ze meer patiënten behandelen. Als mensen die gewend zijn in vrijheid te werken gedwongen in loondienst komen, raken ze gedemotiveerd. Hun eigen praktijk is hen afgenomen. Hun pensioenvoorziening is op de tocht komen te staan en een gedeelte van hun investering is om zeep geholpen. Om dan te zeggen: dat is pech, blijf maar hetzelfde doen als voorheen, dat gaat niet werken. Die mensen gaan met chagrijn naar hun werk. Specialisten voelen zich niet fair behandeld. De verzekeraars kopen een hoeveelheid zorg in, zegt De Jonge. De specialisten leveren die zorg. En als dan achteraf blijkt dat daardoor het beschikbare budget van de overheid is overschreden, dan haalt de overheid de overschrijding terug bij de specialisten die keurig hebben geleverd wat de verzekeraars hebben besteld. De overheid kort dan op hun inkomsten. Voor veel specialismen is de korting komend jaar dertig procent op een omzet van gemiddeld euro. Daar blijft een bruto inkomen van euro van over. Omdat de kosten gelijk blijven is de salariskorting voor de specialist groter dan dertig procent. Er zijn specialisten die de helft van hun beschikbaar inkomen verliezen. Die gaan failliet. En de verzekeraars blijven buiten schot. Ik begrijp niet waarom verzekeraars geen risico lopen. Akkoord met specialisten dichtbij Medisch specialisten kunnen zich ondernemer blijven noemen. Half januari ligt er een definitief akkoord met minister Schippers van Volks - gezondheid. (De Volkskrant, vrijdag 17 december 2010) Fatsoenlijk plan In 2011 gaat 14,5 miljard euro naar de algemene ziekenhuizen. Daarvan gaat 1,85 miljard naar de specialisten. Dat is 12,75 procent, stelt De Jonge vast. Als de overheid alle specialisten in loondienst wil hebben, dan moet ze een fatsoenlijk plan maken, vindt De Jonge. Dat kost een paar miljard en dat geld is er niet. Het regelen van het pensioen kost een miljard. En er moet een voorziening komen voor de gemiddeld euro Winst voor zorgverzekeraars over 2009 naar schatting ruim 1,2 miljard De Nederlandsche Bank meldt op basis van voorlopige cijfers dat de zorgverzekeraars in 2009 voor het eerst sinds de invoering van het basisstelsel een positief bedrijfsresultaat hebben geboekt. In 2009 bedroeg de winst ruim 1,2 miljard euro. Het positieve resultaat is toe te schrijven aan betere beleggingsresultaten en relatief conservatieve premiestelling op de basisverzekering, aldus DNB in het jaarverslag over Voor het eerst sinds de invoering van de Zorg ver ze ke rings - wet lijkt er sprake van een gezonde financiële ontwikkeling bij de zorgverzekeraars, aldus DNB. Geschat eigen vermogen zorgverzekeraars: 5 miljard euro. Voorbeeld is CZ Zorg met een eigen vermogen van ruim 1,5 miljard. CEIFERSLOT P 6

7 DIRECTEUR VAN DER LINDE, SIBBING & WATELER: Minister De Jager zet verzekeringsmarkt op z n kop Als alle medisch specialisten in loondienst gaan, dan kan bij ons bedrijf het licht uit, zegt Wout van der Linde, directeur van Sibbing & Wateler. Maar het is niet waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Hij vindt dat de politiek doorslaat. En niet alleen als het om medisch specialisten gaat. Alle specialisten in loondienst is voor de overheid veel te duur en ik verwacht dat er dan langere wachtlijsten ontstaan, zegt Van der Linde. De CAO heeft namelijk geen financiële prikkel die aanzet tot het leveren van meer zorg. Loondienst is een dreigement, geen doel op zich. De overheid wil binnen de huidige 1,8 miljard euro aan budget blijven. Als dat gebeurt, is er feitelijk niks aan de hand. Het nieuwe systeem van markt - werking en DBC's heeft niet gebracht wat de politiek ervan verwachtte. Maar dat was te voorzien. Vanaf de schoolbanken Sibbing & Wateler is adviseur van medische professionals. Van specialisten, verloskundigen, huisartsen en tandartsen. We begeleiden hen vanaf de opleiding tot en met het vrije beroep, vertelt Van der Linde. Van de zelfstandig gevestigde verloskundige tot de chirurg in de maatschap. Dat slokt tachtig procent van onze tijd op. Slechts twintig procent besteden we aan het feit dat deze zelfstandigen zich ook moeten verzekeren. Minister De Jager (financiën) heeft aangekondigd na de bonussen per 2013 ook de afsluitprovisies voor hypotheken en levensverzekeringen te verbieden. Ons raakt dat minder want we werken al sinds 1 januari 2009 uitsluitend op uurtarief, zegt Van der Linde. Wij geven onze afsluitprovisie al terug aan de cliënt. Maar het zet wel de markt op z n kop. Toen de bonussen werden afgeschaft, hebben de financiers en verzekeraars hun polissen niet merkbaar goedkoper gemaakt. De minister heeft daarmee eerder de financiers en verzekeraars aan een winstimpuls geholpen, dan de consument aan voordeel. Dat lijkt zich in 2013 te herhalen. Zorgplicht Verzekeren zal duurder worden, voorspelt Van der Linde. De minister vergeet dat de verzekeringstussenpersoon een zorgplicht en een afgeleide aansprakelijkheid heeft. Ik moet jaarlijks controleren of de verzekering nog past bij de omstandigheden van de cliënt, maar ik krijg daar straks niet meer voor betaald. Als mijn cliënten daarvoor niet willen betalen, dan hoef ik ook die verzekering niet in mijn portefeuille. Er is geen tussenpersoon die zit te wachten op een verzekeringsportefeuille die wel kosten maar geen opbrengsten oplevert. De cliënten komen dus in de kou te staan. Zeker als dit vervolgens ook voor schadeverzekeringen gaat gelden. Uiteindelijk zullen de verzekeraars hun tarieven wel verlagen en zullen de tussenpersonen rekeningen gaan sturen, verwacht Van der Linde. Maar dan wordt het voor de consument toch duurder, want tussenpersonen moeten op hun adviesnota 19 procent BTW in rekening brengen. Dat is meer dan nu 7,5 procent assurantiebelasting. Dus de winnaar is de fiscus en niet de consument. En dat allemaal om excessen te bestrijden... Sibbing & Wateler c.s. is een maatschap met acht vennoten en opgericht in Sibbing & Wateler richt zich uitsluitend op de (para)medische beroepsgroep. Onze 95 werknemers bieden specifieke ondersteuning op het gebied van legal, finance & organisation aan (para)medici, maatschappen, vakgroepen, medische staven, stafmaatschappijen en zorginstellingen. CEIFERSLOT P 7

8 ONTWERPER RODERICK VOS: VOOR MIJ IS ELKE DAG VAKANTIE Ik wil graag ontwerpen maken die begrijpelijk zijn Zijn Bloq-bank is dit jaar Nederlands best verkochte designbank. Sinds hun studie aan de Design Academie in Eindhoven maken Roderick Vos en zijn vrouw Claire Vos Teeuwen vooral meubels en interieurstukken. Op dit moment is Vos vooral bezig met de ontwikkelingen van diverse keukenkranen voor het oerhollandse bedrijf zeromix. Maar iemand kan mij ook vragen een fiets of een kano te ontwerpen, zegt hij. Graag, zelfs! Waar zijn collega s vooral bezig zijn als kunstenaar hun ontwerpen in collecties van musea te krijgen, ontwerpt Vos producten die in grote series worden gemaakt. Ik wil graag ontwerpen maken die begrijpelijk zijn voor consumenten, waar veel mensen lol van hebben en die betaalbaar zijn, zegt hij. Betaalbaar design maak ik, maar niet zoals Ikea. Mijn producten zijn minder trendy. Producten die ik vijftien of twintig jaar geleden heb ontworpen, worden nog steeds verkocht. Ik ga voor de lange termijn. Mensen die mijn producten kopen, hebben daar over tien jaar nog plezier van. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft wel eens werk van mij opgenomen, maar ik zie liever een tevreden consument. Eigenzinnig Vos ontwerpt op intuïtie en voorziet zijn werk van een handschrift. Hij noemt zichzelf eigenzinnig. Je kunt dat echt zien in mijn produkten, vertelt hij. Consumenten herkennen dat. Ik ben geen ontwerper die een tekening aflevert bij een fabriek en afwacht wat eruit komt. Ik kom veel in fabrieken. Daar krijg ik vaak mijn beste ideeën. Ik beheers veel technieken: spuitgieten, glasblazen, aluminiumgieten enzovoort. Ik kan daardoor denken als een indus - trieel en proberen dingen slimmer, handiger en dus betaalbaarder te maken. Vier van de vijf producten die Vos ontwerpt scoren. Soms maak ik dingen die niet scoren, maar die dan na twee of drie jaar alsnog een hit worden. Voor Koninklijke Tichelaar, een fantastisch keramiekbedrijf in Makkum, heb ik in 1999 de MaMa-vaas ontwikkeld. Die liep eerst niet zo, maar nu is het een bestseller die elk jaar beter verkoopt. Vrijheid Je hebt het over geld verdienen. Vind ik niet zo n leuk issue in dit interview. Liever: Als ontwerpburo redeneer ik omgekeerd, zegt Vos. Scoren is nooit het hoofddoel. Ik hou ontzettend van mijn vak. Het is het mooiste van de hele wereld. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Voor mij is elke dag vakantie. Vrijheid is het mooiste dat er is. Als ik voor elf uur s morgens niks wil doen, dan doe ik niks. Maar ik werk ook wel eens tot zes uur de volgende ochtend door omdat ik dan een goed idee heb dat ik wil uitwerken. En dat zijn toch de mooiste ideeën die het meest opleveren; ook in creatieve zin. Als je je concentreert op goede ideeën, komt de rest vanzelf. Je kunt dit bij jezelf afdwingen. De meubelindustrie heeft het moeilijk nu particulieren en bedrijven de hand veel meer op de knip houden. Vos merkt dat ook, maar hij heeft er naar eigen zeggen veel minder last van. De economische recessie beschouwt hij als een blessing in disguise, een zegen. Ik doe nu wat ik het meest interessant vind: ontwerpen in den brede. Dat zou ik nooit hebben gedaan als er geen CEIFERSLOT P 8

9 recessie was geweest. Mijn opleiding en mijn verleden hebben me te veel één richting op geduwd. Ik ben de crisis in die zin dankbaar. Achtertuin schoon Als gevolg van de crisis vallen de zwakke broeders af, verwacht Vos. Dan is de achtertuin schoon en wordt het alleen maar beter, voorspelt hij. Ik ben ook ondernemer, dus ook ik moet bakens verzetten. Daar heb ik met Jos Sluijs van Ceifer heel goed contact over. Ik oriënteer me breed. Ik zie en lees veel. Als ik denk: daar moet ik Jos toch eens naar vragen, krijg ik vaak een mailtje van hem voordat ik eraan toekom. Waar Jos tot nu toe mee is gekomen, was wel heel goed. Hij verrast me. Ik ben eigenzinnig, dus ik doe niet alles dat Jos zegt, maar hij heeft (foute) oudere beslis - singen die ik zelf heb gemaakt weten recht te zetten. In die zin is het zeker jammer dat ik Jos pas zes jaar ken. Roderick Vos Roderick Vos (Nederland 1965) studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Na werkervaring te hebben opgedaan bij Ingo Maurer in München en bij Kenji Ekuan in Tokyo, leidde hij van 1990 tot 1996 een eigen ontwerpbureau in Indonesië. Vanaf 1996 tot 2004 was hij één van de drijvende krachten achter woonwarenhuis Maupertuus in Groningen. Sinds 2004 heeft hij zich volledig geconcentreerd op productvormgeving en werkt hij samen met zijn vrouw Claire Teeuwen, tevens vormgever, vanuit het Brabantse Heusden Vesting. Studio Roderick Vos werkt in opdracht van talloze binnen en buitenlandse bedrijven waaronder Driade, Alessi, Designonstock.com, Spectrum, Linteloo, Moooi, functionals.eu, en Koninklijke Tichelaar Makkum. De vormgever Roderick Vos heeft een bijzondere manier van werken. Vanuit een beperkte schets, die vervolgens direct op ware grote wordt uitgewerkt, volgt een eerste prototype. Zo komt hij al tijdens het creatieve proces letterlijk in aanraking met alle aspecten van vorm, materiaalbehandeling en productie en blijven veel van zijn producten die typische ambachtelijke uitstraling behouden. Fabrieksbezoeken zijn voor hem van vitaal belang. Verschillende producten van Studio Roderick Vos zijn opgenomen in collecties, waaronder Het Amsterdam Stedelijk Museum. Royalty s Roderick Vos is voortdurend bezig met de vraag: hoe kan ik de dingen slimmer doen. Ook als het om het zakelijke gaat. Nu is hij bezig te onderzoeken hoe hij fiscaal slimmer kan omgaan met zijn royalty s. Veel buitenlandse muzikanten hebben hier hun royalty s in B.V. s ondergebracht omdat ze hier geen cent of in ieder geval minder belasting hoeven te betalen. Ik bezit ook royalty s. Een fabrikant betaalt mijn uren. Daar betaal ik belasting over. Als hij mijn werk in productie neem, ontvang ik royalty s. Daar heb ik geen werk meer aan. We zijn nu aan het onderzoeken of dat geld fiscaal niet in een andere box thuishoort. In de meubelbranche is het met omzetverliezen van dertig tot veertig procent volgens Vos echt een drama. Als een kwart van de meubelwinkels die mijn producten verkopen omvallen, merk ik dat natuurlijk ook. Daar staat tegenover dat mijn andere ontwerpen, naast het meubilair, verrassend goed lopen. Verbreden is the key word. Je moet in deze tijd gewoon een beetje slim zijn. Ik vind het naïef om als meubelmaker in deze tijd door te gaan met alleen meubels te ontwerpen. CEIFERSLOT P 9

10 MR. SASKIA DE BOER ADVISEERT: OVERLEG VOORAF MET DE AMBTENAAR Wabo: Eén vergunningsloket in plaats van 26 Bedrijven die bijvoorbeeld hun kantoor willen uitbouwen, hebben daarvoor in een aantal gevallen geen vergunning meer nodig. Voor particulieren gold dat al langer. Wie wel een vergunning nodig heeft, hoeft daarvoor nog maar langs bij één loket. Dit regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) sinds 1 oktober dit jaar. De wet maakt een eind aan de noodzaak bij zowel gemeente als provincie een aantal vergunningen te moeten aanvragen voor één project. Of voor bijvoorbeeld een uitbouw vergunning nodig is, is afhankelijk van de hoogte en het oppervlak, maar vooral van waarvoor de aangebouwde ruimte zal worden gebruikt. Als je twijfelt of de gemeente wel wil meewerken aan je plan, puzzel het dan zo uit dat je binnen de voorwaarden vergunningvrij blijft, adviseert mr. Saskia de Boer. Zij is als jurist bestuursrecht en onteigeningsrecht verbonden aan Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Allesomvattend Stel je wilt bouwen op een plek waar eerst bomen gekapt moeten worden of waar je eerst moet slopen, dan kun je daar één alles - omvattende omgevingsvergunning voor krijgen, legt De Boer uit. Het is natuurlijk wel zaak om alles wat er moet gebeuren bij de aanvraag te omschrijven. Je moet dus alle activiteiten overzien die nodig zijn om het plan uit te voeren. De Wabo is van toepassing op bouwen en verbouwen, maar ook op sloop, houtkap, het starten van bedrijfsactiviteiten, milieuvergunningen inclusief stank- en geluidhinder enzovoort. Ik zou beginnen met overleggen met een ambtenaar, adviseert De Boer. Leg deze ambtenaar voor wat het plan is, vertel wat je allemaal aan informatie wilt bijsluiten en vraag of dat voldoende is. Ik vind het niet nodig daarvoor al een advocaat in de arm te nemen. Raadpleeg een advocaat wanneer je problemen verwacht of wordt tegengewerkt. Advocaten zijn er ook om te voorkomen dat hun klanten in problemen terechtkomen. Bestuursrechtprofessionals Als dat allemaal goed loopt, dan spaart dat burgers en bedrijven veel gedoe bij verschillende loketten uit. Maar voor de bestuursrechtprofessional is de Wabo een onderdeel van een stortvloed aan veranderingen. Daar is nog niet iedere professionals op ingespeeld. Niet alle vergunningaanvragen zullen daardoor een vlekkeloze behandeling krijgen, verwacht De Boer. Intern moeten de ambtenaren goed weten waar alle 26 loketten zijn gebleven waar vroeger de burger langs moest. Daar moeten zij nu zelf langs. Voor ambtenaren is een complicerende factor dat ze nu bij al die voormalige loketten tegelijkertijd met de vergunning - aanvraag aan de slag moeten. Ze kunnen niet meer op elkaar wachten. De eerste tijd zal er ook nog wel gesteggel zijn over lopende vergunningaanvragen vanwege het overgangsrecht. Wabo-seminar Voor geïnteresseerden organiseert Wijn & Stael Advocaten kosteloze ontbijtseminars over de Wabo op 11 en 27 januari Deelnemers kunnen zich per melden CEIFERSLOT P 10

11 Huwelijkse voorwaarden helpen niet altijd bij faillissement In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een wetsontwerp waarbij het Nederlandse huwelijksgoederenrecht op de schop gaat. De verandering houdt in dat - anders dan tot nu toe gebruikelijk bij een huwelijk - stellen niet langer in gemeenschap van goederen huwen wanneer zij geen specifieke afspraken hebben gemaakt. Ze zouden in zo'n geval onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Een bepaalde vorm van huwelijkse voorwaarden wordt dan de norm, gemeenschap van goederen wordt de uitzondering. De Tweede Kamer lijkt dit te motiveren door het belang dat gezinnen hebben, met name gezinnen van ondernemers. Dat dit niet in alle gevallen helemaal juist is, volgt uit de faillissementswet. Van Dort Advocaten, Naarden Veel ondernemers denken dat als ze maar huwelijkse voorwaarden maken, zij als ondernemer bij een faillissement gevrijwaard zijn van aanspraken door de curator of de schuldeisers op de eigendommen van hun partner. Wanneer men bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden een zeer gespecificeerde staat van aanbreng aanhecht, dan is dat een goede zaak. Dan loopt de partner voor de goederen op die lijst weinig risico, maar voor later verworven zaken is dat vaak anders. Artikel 61 Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer men tijdens het bestaan van het huwelijk een echtelijke woning koopt. De rechtbank in Rotterdam heeft op 19 augustus 2009 een beslissing genomen die duidelijk maakt dat huwelijkse voorwaarden lang geen volledige bescherming bieden. Wat was het geval? Het paar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd, inhoudende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk is een woning gekocht die op naam staat van de vrouw. De aankoop werd betaald met een hypothecaire geldlening. De man en de vrouw waren hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Op de geldlening werd niet afgelost. De vrouw betaalde de rente. De rechtbank heeft bepaald dat alleen wanneer de vrouw kan aantonen dat zij de woning die ze had gekocht volledig uit eigen middelen heeft gefinancierd, de woning niet in de failliete boedel valt. De woning was in casu gefinancierd met een hypothecaire geldlening waarvoor de man en de vrouw hoofdelijk aansprakelijk waren. Dat de vrouw de rente heeft voldaan is niet relevant, oordeelde de rechter. De conclusie was dat de woning -hoewel die dus op naam van de vrouw stond- in de boedel viel. De curator van de man kon zich dus op dat vermogensbestanddeel verhalen. Dit is een uitleg van artikel 61 van de Faillissementswet die weliswaar aanleiding geeft tot discussie, maar toch in de jurisprudentie vrij algemeen wordt gevolgd. Deze jurisprudentie zal ook gelden voor auto s, caravans, boten, tweede huizen en in het algemeen voor duurdere goederen. Misschien toch een waarschuwing voor ondernemers die denken dat in dit soort gevallen hun woning bij een faillissement buiten schot blijft. Een B.V. is dan een goede oplossing voor de schulden waarvoor de man privé heeft moeten meetekenen. CEIFERSLOT P 11

12 DANKZIJ NIEUWBOUW VAN ÉÉN STOEL NAAR VIJF Tandarts Heeren werkt efficiënter in nieuwe praktijkruimte Voor tandarts Rob Heeren uit Den Dolder gaat een ondernemersdroom in vervulling. Hoewel het voor hem niet had gehoeven, zet de volgende generatie de zaak voort. Dochter Nienke, ook tandarts, werkt nu vier dagdelen in de praktijk. De bedoeling is dat geleidelijk uit te breiden. Zelf wil Heeren de komende tien jaar langzaam afbouwen. Hij heeft dan 43 jaar aan de stoel gewerkt. Wie de praktijk van Heeren bezoekt, krijgt de indruk terecht te zijn gekomen in de wachtruimte van een grote poli - kliniek. Mijn praktijkruimte is nu tien keer zo groot als ik gewend was, zegt hij. Voorheen had ik één stoel, nu heb ik er vijf. Er is plaats voor acht stoelen. Dertig jaar bleef ik tijdens pauzes op mijn krukje zitten en las ik de krant op het aanrecht van mijn werkruimte. Nu beschikken we over een afzonder - lijke kantine. Sloop-nieuwbouw De afgelopen zomer hebben vader en dochter Heeren hun nieuwbouw betrokken op de plek waar voorheen zijn praktijk stond. Tijdens de sloop-nieuwbouw werkte hij 2,5 jaar in een Portocabin. Voor de sloop werkte Heeren op de eerste verdieping boven een makelaarskantoor. Nu zit hij op de begane grond en zijn er vier woonlagen boven zijn praktijk. Vader en dochter maken elk gebruik van twee stoelen, de vijfde stoel is voor de mondhygiëniste. Jos Sluijs van Ceifer kwam met het idee een projectontwikkelaar in te schakelen, vertelt Heeren die voor een kwart eigenaar was van het oude pand. Nu is hij eigenaar van de begane grond. Nu kan ik veel efficiënter werken. De nieuwe praktijk biedt de mogelijkheid tweemaal zoveel patiënten aan te CEIFERSLOT P 12

13 INVESTERING IN SOFTWARE EN SYSTEEMBEHEER NIET NODIG Ceifer biedt ondernemers online salaris- en personeelsadministratie Maandelijkse salarisafrekeningen op papier worden ouderwets. Net zoals een papieren personeelsdossier. Als ondernemer kunt u bij de fiscus al geen aangiften meer op papier doen. Maandelijkse bankafschriften op papier hebben hun langste tijd gehad. Net als contante betalingen, een rijbewijs op roze papier, papieren treinkaartjes en het spoorboekje. Ze verdwijnen allemaal in rap tempo. De wereld digitaliseert. nemen dan voorheen. Sinds de nieuwbouw melden zich dagelijks gemiddeld vijf tot tien nieuwe patiënten, alleen maar door de uitstraling van het gebouw. Ik wist niet dat het gebouw zo belangrijk was voor patiënten. Racepraktijken Of de groei van zijn praktijk ten koste gaat van zijn collega s in het dorp heeft Heeren zich niet afgevraagd. Veel tand - artsen stoppen ermee. Ze worden bijna allemaal opgevolgd door part timers. De meeste tandartsen zijn vrouwen en die werken geen veertig uur. Het tekort aan tandartsen in Nederland wordt opgelost door meer hulpkrachten in te schakelen. Op drie tandartsen is er 33 man personeel. Zo kun je goedkoper werken, maar het zijn racepraktijken. Ik vind dat niks. Wij willen een moderne praktijk met ouderwetse gedachten erin. Dochter Nienke hoeft de ruimte niet van haar vader over te nemen. Ze kan ook op een andere plek werken, zegt Heeren. Het casco van deze ruimte is over dertig jaar statistisch vijf tot tien keer zoveel waard. Ik heb het aangedurfd omdat Jos Sluijs het adviseerde. Was het verkeerd uitgepakt, dan had ik dertig jaar voor niks gewerkt. Het heeft allemaal lang geduurd, maar ik ben heel tevreden. Ceifer biedt u de mogelijkheid uw hele personeels- en salarisadministratie te digitaliseren en online te beheren. U kunt waar en wanneer u maar wilt - dus 24 uur per dag, zeven dagen per week - gegevens inzien en invoeren. Loonstroken uitdraaien, vouwen, in enveloppen steken en frankeren hoeft niet meer. Dat spaart uw bedrijf tijd en geld. Managementinformatie Uw personeelsleden kunnen online hun salarisoverzicht inzien, net zoals ze bij de bank digitaal hun transacties kunnen inzien. Ze kunnen digitaal hun verlofen ziektedagen vastleggen. En u als ondernemer krijgt hiermee een schat aan management informatie: loonkostenontwikkeling per afdeling individuele extra beloningen verstrekkingen opleidingen beoordelingen eerstedagmeldingen concurrentie- of relatiebedingen personeelsverloop tijdbesteding per project faalkosten CAO s die op uw bedrijf van toepassing zijn. Signalering Het systeem signaleert, zodat u tijdig kunt reageren op zaken zoals: einde van arbeidscontracten nascholingsverplichtingen ziekteperioden (6 weken, 13 weken) wijzigingen in de CAO verjaardagen en jubilea. Het systeem is modulair opgebouwd. U bepaalt dus aan welke informatie u behoefte heeft, van welke modules u gebruik wilt maken en wie toegang heeft tot welke gegevens. Inloggen gebeurt via een gebruikersnaam en een wachtwoord of middels autorisatie via de bank. Als u en uw medewerkers via de bank in dit systeem inloggen, hoeven u en uw medewerkers geen extra naam en wachtwoord te onthouden. Over de beveiliging van uw gegevens hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt zelf gegevens en mutaties invoeren of Ceifer Belastingadviseurs kan dat voor u doen. Ruimtebesparing Met het nieuwe online administratiesysteem van Ceifer maakt u een forse efficiencyslag in uw personeelsadministratie en salarisverwerking. Het systeem is comfortabel, actueel, gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk. U hoeft niet te investeren in software en systeembeheer. Het invullen van dossiers is zeer eenvoudig. Ze zijn altijd en overal opvraagbaar en up-to-date. Meerdere geautoriseerde mensen kunnen de gegevens tegelijk inzien. Kopiëren is dus niet nodig, kwijtraken onmogelijk. De fysieke papieren opslag van gegevens is niet meer nodig. Dat spaart u ruimte. Kortom veel systeem met tal van voordelen. Bent u geïnteresseerd in deze kostenbesparende efficiencyslag, die geen investering vergt? Neem contact op met Ceifer. Telefoon (030) CEIFERSLOT P 13

14 HARRY VAN ZANDWIJK, DIRECTEUR JAN SNEL: Familiebedrijven mogen best streepje voor krijgen Profiel Naam: Jan Snel Sinds: 1960 Product: Flexibel bouwen en transport Aantal werknemers: 450 Omzet: 125 miljoen per jaar Omzetgroei: 10-15% per jaar 'Mijn schoonvader Jan Snel was van huis uit timmerman. Hij begon voor zichzelf als melk rijder', vertelt Harry van Zandwijk, één van de drie directeuren van Jan Snel in Montfoort. 'Hij begon daarbij een fourage - handel, later ging hij in transport van schroot, dat hij in open containerbakken vervoerde. Hij kwam daardoor eind jaren zestig in de Rotterdamse haven. Daar kocht hij een zeecontainer, zette er een raam en een deur in en de eerste schaftkeet was geboren.' Vandaag is Jan Snel groot in containers en systeembouw met in Nederland vier productielocaties en acht verkoopvestigingen, een productiebedrijf in China, een verkoopvestiging in België en in Noorwegen. Daarnaast zijn er agentschappen in Rusland, Quatar, Canada en de Verenigde Staten. Van Zandwijk staat met zijn vrouw en zwager Jan Snel jr. aan het roer. Stedelijk Museum De familie heeft een aantal bedrijven overgenomen, waar - onder een composietbedrijf in Lelystad, dat gevels vervaardigt. Dat maakt dezer dagen de 120 meter lange en acht meter hoge gevels voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit is één van de mooiste composietprojecten dit jaar, zegt Van Zandwijk met ingehouden trots. CEIFERSLOT P 14

15 Het bedrijf bouwt containers aaneen tot bouwplaatskantoren, scholen, hotels, ziekenhuizen, straf - inrichtingen, sporthallen; maar ook vakantiehuizen, studentenwoningen, werknemerskampen -zoals op de Maasvlakte- en dorpen voor asielzoekers, inclusief restaurants. Jan Snel exploiteert twaalfduizend schakel bare en stapelbare units. Ze staan op bouwplaatsen en boorplatforms, maar dienden ook als accommodatie bij de laatste Olympische Spelen in Canada. Met een composietschil eromheen ziet niemand meer dat het containers zijn, zegt Van Zandwijk. Gebruiksklaar Jan Snel verhuurt en verkoopt de tijdelijke of semipermanente onder komens gebruiksklaar. Dat doen we samen met partners, vertelt Van Zandwijk. Ongeacht of het om hotelkamers, kamers voor mensen met een zware lichamelijke handicap, operatiekamers of gebouwen met liften en roltrappen gaat. Aan de zorgsector bieden we alle oplossingen tijdens renovaties: te houden', vertelt Van Zandwijk. 'Dat betekent: aanpakken en handelen, korte lijnen, een zo plat mogelijke organisatie en iedereen is gelijk. We doen het met elkaar. Dat is de kracht van het familiebedrijf. We betalen onze mensen en elkaar beheersbare salarissen. We halen geen tantième uit de zaak. Alle winst investeren we in het bedrijf.' Over de overheid is Van Zandwijk niet te spreken. De overheid roept wel dat ze het bedrijven gemakkelijker wil maken, maar ik zie daar niks van. Als we ons bedrijf hier willen uitbreiden, dan krijgen we veel tegenwerking. Niet van de gemeente, maar wel van de provincie. Die mensen luisteren liever naar mensen die een kikker in het veld vinden dan naar bedrijven die werkgelegenheid opleveren. Daar heb ik moeite mee. Radicaal nee Bij het rijk is geen betrokkenheid bij ondernemen, vindt Van Zand - wijk. Die mensen weten niet waar ze over praten. Ze moeten monitoren waar het goed gaat en waar we moeten bijsturen. Zulke deskundigen zijn heel noodzakelijk. Wij zijn de hele dag bezig met ondernemen. Er veranderen heel veel fiscale regels en boekhoudregels. Zij moeten ons daarin adviseren. Je kunt daarvoor wel iemand in loondienst nemen, maar die wordt al snel bedrijfsblind. Ik huur daar liever iemand met een frisse blik van buiten voor in.' Torenhoge schulden Van Zandwijk is voorstander van fiscale regelingen waarbij familiebedrijven een streepje voor hebben bij bedrijfsopvolging. Een regeling die voorkomt dat de kinderen beginnen met torenhoge schulden omdat ze belasting moeten betalen. Voor heel veel families is het heel moeilijk om hun bedrijf fiscaal goed over te dragen op de volgende generatie. Ik denk dat daardoor onnodig familiebedrijven verloren gaan. Als de MKB-bedrijven daad - werkelijk de motor zijn van de Nederlandse economie, zegt tijdelijke operatiekamers, apo - theken, laboratoria, aanbouwen aan ziekenhuizen, tandartsprak - tijken enzovoort. We leveren ook stationskiosken en standalone units voor pinautomaten. We onder scheiden ons door service, snelheid, prijs en slagkracht. Iedereen gelijk Jan Snel is nog echt een familiebedrijf. 'Ondanks de overnames proberen we onze cultuur erin meer aandacht geven aan vragen van bedrijven. Ze moeten niet beginnen met radicaal nee zeggen. Ze moeten eerst eens komen kijken en uitleg krijgen. De overheid moet meer een luisterend oor voor bedrijven hebben. Als wij een bedrijf overnemen, dan hebben we advies nodig van goede accountants en goede fiscalisten, zoals van Ceifer. Ik zit iedere drie maanden met mijn accountant om tafel om te Van Zandwijk, dan vind ik dat de fiscus zulke bedrijven wel wat mag bevoordelen. Beurs - genoteerde bedrijven sluiten in Nederland en gaan ergens anders in de wereld produceren. Zo zorg je er als overheid voor dat de werkgelegenheid drastisch terugvalt. Ik zal als het zo ver is ons bedrijf niet snel aan een beurs - genoteerd bedrijf verkopen. Maar voorlopig speelt dit nog niet hoor. We vinden het werken in het bedrijf alle drie nog veel te leuk! CEIFERSLOT P 15

16 MR. JUSTINE TIELEMANS, NOTARIS BIJ HERMANS & SCHUTTEVAER OVER BEDRIJFSOPVOLGINGREGELING Regels strakker, vrijstellingen ruimer Wie een bedrijf erft of geschonken krijgt, betaalt daarover sinds 2010 veel minder erf- of schenkbelasting dan voorheen. Dat is een gevolg van de verruimde bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet die 1 januari 2010 is ingegaan. Daarvan kan alleen iemand profiteren die het bedrijf minimaal vijf jaar voortzet. Heeft een bedrijf dat wordt geschonken of vererfd een waarde van een miljoen of minder, dan is er geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Is het bedrijf meer waard, dan betaalt degene die het bedrijf verkrijgt via een schenking of erfenis erf- of schenkbelasting over zeventien procent van de waarde boven een miljoen euro. Hoeveel belasting iemand die het bedrijf voortzet dan moet betalen, hangt af van de relatie die de opvolger heeft tot zijn voorganger in het bedrijf. Was de voorganger één van de ouders, dan betaalt de opvolger afhankelijk van de hoogte van het bedrag tien of twintig procent erfof schenkbelasting. Ging het om een iemand buiten de familie dan moet hij dertig of veertig procent erf- of schenkbelasting betalen. Vijf jaar Niet alle bedrijven vallen onder de verruimde bedrijfsopvolgingsregeling. De vorige eigenaar moet - op het moment dat hij het bedrijf schenkt - de aandelen minimaal vijf jaar in bezit hebben gehad. In het geval van erven, moet de overledene de aandelen minimaal één jaar in bezit hebben gehad. De opvolger dient de onderneming minimaal vijf jaar voort te zetten. De regels zijn strakker, zegt mr. Justine Tielemans, notaris bij Hermans & Schuttevaer Notarissen. Vroeger had je niet zo n hoge vrijstelling. Toen betaalde iemand erf- of schenkbelasting over 25 procent van de waarde van het bedrijf. Er zijn meer eisen om in aanmerking te komen voor de verruimde regeling. De onderneming moet wel echt een onderneming zijn, legt Tielemans uit. Het bedrijf mag geen beleggings-b.v. zijn. Het moet meer zijn dan alleen een pot met geld. Het bedrijf moet echt ondernemingsactiviteiten hebben. Grijs gebied En precies dat levert nogal eens discussies op met de fiscus. Voor een beleggings-b.v. en een stamrecht-b.v. is het wel duidelijk, zegt Tielemans. Daarvoor gelden die fiscale faciliteiten niet. Maar er is een grijs gebied. Is een vastgoed- B.V. met incidentele projectontwikkelingsactiviteiten bijvoorbeeld wel een onderneming? Zodra een vennootschap zo veel beleggingsvermogen heeft dat je niet meer kunt spreken van een onderneming, kom je in het grijze gebied. Uitspraak Het is verstandig om in dit soort gevallen met de fiscus te overleggen, vindt Tielemans. Als je een verzoek indient, moet de fiscus een standpunt innemen of de bedrijfsopvolgingsregeling toepassing vindt. Daarnaast is het van groot belang aandacht te besteden aan een andere belasting, namelijk de inkomstenbelasting. Bij het schenken van de onderneming of de vererving kunnen grote inkomstenbelastingclaims ontstaan. Om deze reden is het van groot belang dat zowel de huidige ondernemer als de aspirant-ondernemer zich goed laat voorlichten over de gevolgen van het overnemen van een onderneming op het gebied van erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting. CEIFERSLOT P 16

17 DIRECTEUR ROB LOUWER VAN INSTALLATIE TECHNIEK LOUWER: Kan niet, staat niet in ons woordenboek Nog maar koud was Rob Louwer zelfstandig ondernemer, of de recessie sloeg toe. Desondanks groeit zijn bedrijf fors tegen de marktontwikke lingen in. Zijn verklaring: Bij ons is alles mogelijk. Kan niet, staat niet in ons woordenboek. Daar willen klanten voor betalen. Profiel Naam: Installatie Techniek Louwer Sinds: 2007 Product: Installatie van alles waar een draadje aan zit Aantal werknemers: 24 Omzet: 2,8 miljoen in 2010 Omzetgroei: Jaarlijks 25 procent, vorig jaar 100 procent Bij zijn laatste werkgever had hij een reorganisatie meegemaakt, die voor het bedrijf totaal verkeerd uitpakte. Ik was project leider service en onderhoud, vertelt Louwer. Ik zag er geen perspectief meer. Daarom ben ik voor mezelf begonnen. Ik dacht: ik ga lekker beginnen en ik zie wel waar het schip strandt. Bij de start heb ik bijzonder veel aan Ceifer gehad. Geprofiteerd Installatie Techniek Louwer is vrijwel uitsluitend actief in onderhoud van elektrotechnische installaties, data - installaties, brand meldinstallaties en inbraak instal laties in kantoren. Ook bij ministeries. Onze klanten verbouwen en wijzigen dusdanig veel dat wij daar goed werk aan hebben, vertelt Louwer. Bij de overheid gold het devies: niet bezuinigen, maar investeren om de bouw en aanverwante bedrijven aan het werk te houden. Daar heb ik van geprofiteerd. Ontzorgen Zijn kosten houdt Louwer stevig in de hand, waardoor hij een aantrekkelijke prijsprestatie aanbiedt. Onze klanten weten dat het goed komt als ze hun probleem bij ons neerleggen. Als iemand een kabel in de grond wil hebben, regelen wij het graafwerk, het straatwerk, alles. We ontzorgen de klant. Dat doen de meesten van mijn collega s niet. Nu hen het water aan de lippen staat, komen ze er achter dat ze hun klanten hebben verwaarloosd. Maar dat kun je niet in een paar maanden rechtbreien. Daardoor hebben wij klanten van grote landelijke installatiebedrijven erbij gekregen. Beneden kostprijs Bedrijven in de installatietechniek hebben het volgens Louwer op het moment heel moeilijk. Collega s nemen werk aan voor 30 procent beneden hun kostprijs, vertelt hij. Tal van bedrijven vallen om. Loodgieters nu, het komend jaar veel elektrotechnische installatie - bedrijven. Dat komt doordat wij, samen met de schilders, als laatsten de deur achter ons dicht doen in de nieuwbouw. Tussen de bouwvakvakantie 2010 en de bouwvak 2011 verwacht ik minstens ontslagen in de installatiewereld. Ik verwacht dat de nieuwbouw pas na 2011 weer groeicijfers zal laten zien. Installatie Techniek Louwer onderscheidt zich door een professio nele uitstraling. Auto s zien er hetzelfde uit. Personeel zit netjes in de kleding. Dat vind ik belangrijk. Ons motto is: als het tij tegenzit, dan moet je andere wegen inslaan om toch je omzet te halen. De boer op, niet achter de telefoon blijven zitten. CEIFERSLOT P 17

18 Nieuwe boete bij niet betalen Passende arbeid tijdens ziekte Volgend jaar is het niet meer mogelijk ongestraft een aanslagbelasting te laat te betalen. In 2011 wordt er een verzuimboete geïntroduceerd bij de zogenoemde aanslagbelastingen, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenken erfbelasting. De Belastingdienst wil sneller een definitieve aanslag opleggen, aldus de fiscus. Een werkgever neemt een risico wanneer hij zijn zieke werknemer andere, passende arbeid laat verrichten. Dat blijkt uit recente jurisprudentie. Wanneer de werkgever de werknemer te lang dezelfde passende arbeid laat verrichten, kan deze arbeid stilzwijgend veranderen in nieuw bedongen arbeid. Bij een nieuwe uitval wegens ziekte begint dan weer een volledig tijdvak van 104 weken door - betaling voor rekening van de werkgever te lopen. Met alle kosten van dien. Passende arbeid Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002 kregen werkgever en werknemer vergaande reïnte gratie - verplich tingen opgelegd. Naast het doorbetalen van loon is het voor de werkgever in veel situaties noodzakelijk om passende arbeid aan te bieden. De gedachte daarachter is dat de werknemer ondanks ziekte deel blijft uitmaken van het arbeidsproces. De wet WIA, die op 29 november 2005 is ingevoerd, is op dezelfde gedachte gestoeld. Ook na het verstrijken van de 104 weken blijven werkgever en werknemer over en weer verplicht passende arbeid aan te bieden, dan wel te aanvaarden. Nieuwe arbeid Steeds vaker worden er in de jurisprudentie uitspraken gepubliceerd over werknemers die in het kader van reïntegratie tijdens ziekte passende arbeid verrichten, opnieuw uitvallen wegens ziekte en een nieuwe doorbetaling voor maximaal 104 weken claimen. Ze doen dit, op basis van art. 7:629 lid 1. Zij stellen zich dan op het standpunt dat de verrichte passende werkzaamheden stilzwijgend bedongen arbeid zijn geworden. Nieuwe arbeid in plaats van de werkzaamheden in het kader van het oor- spronkelijke arbeidscontract. De grote vraag is natuurlijk wanneer het punt van lang dezelfde passende arbeid laten verrichten intreedt. Dat is minder snel het geval wanneer de periode relatief kort is. Dan gaat het om periodes van minder dan twee à drie jaar. Verder is van belang of er steeds wisselende werkzaamheden worden verricht en of er in die tijd nog evaluaties en reïntegratieinspanningen plaatsvinden. Relevant is verder of er al of niet een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangeboden. Is er voor de nieuwe passende arbeid bijvoorbeeld een nieuwe afspraak gemaakt voor een lager aantal uren of over een andere hono rering, dan zal duidelijk zijn dat de passende arbeid wel al de nieuwe arbeid is geworden. Ook wanneer een werknemer slechts relatief kort in die passende arbeid werkt. In dat geval staat buiten kijf dat bij een nieuwe ziekte de periode van 104 weken opnieuw gaat lopen. Arbodienst De uitspraken van de laatste twee à drie jaar wijzen erop dat rechters steeds vaker een beroep doen op het feit dat passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is. Rechters hoeven de ziektekosten zelf niet door te betalen en neigen ertoe om de zwakste partij te beschermen. Zo kan het gebeuren dat werk gevers hun werknemers die zeer lange tijd bijna geen werkzaam heden verrichten, toch steeds volledig of bijna volledig moeten doorbetalen. Werkgevers die in deze situatie dreigen te komen, zullen de begeleiding naar passende arbeid zeer goed moeten bewaken. Ze moeten zich door een deskundige Arbodienst laten voorlichten en wel continu tijdens het hele proces! Bron: Van Dort Advocaten, Naarden Het tijdig doen van aangifte is het controlethema De standaardboete op te laat aangifte doen, wordt 226 euro. De maximale boete bedraagt euro. De Belastingdienst zal vanaf 2011 niet meer coulant zijn voor verzuimboetes. Bij aangiftebelastingen (bijvoorbeeld loon- en omzet belasting) is het nu al zo dat u een verzuimboete krijgt als u niet, gedeeltelijk of niet op tijd de belasting betaalt. Denk er ook aan dat de boetebedragen in 2010 zijn gestegen (zowel voor de aanslag- als aangiftebelasting). Voor de belastingaangifte 2010 controleert de Belastingdienst extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Toekomstige ontwikkelingen? Afschaffing publicatieplicht KvK kleine ondernemers Dividendbelasting naar internationale maatstaven Verlaging box II van 25% naar 15% Stimuleringsmaatregelen familiebedrijf Vennootschapsrecht Winstdelingsregelingen personeel Overwerk vrijgesteld van sociale lasten en naar het lage tarief CEIFERSLOT P 18

19 OVERHEID EN BEROEPSORGANISATIES STRENGER NA SCHANDALEN Accountant biedt meer zekerheid Wie optimale zekerheid wil dat hij een betrouwbare jaar rekening presenteert, laat zijn administratie begeleiden door een kantoor, waarvan de medewerkers zijn aangesloten bij erkende beroepsorganisaties. Zoals Nivra en Register belasting adviseurs. Ceifer Belastingadviseurs is zo n kantoor. Accountants en register belasting - adviseurs moeten voldoen aan recent verscherpte eisen. En niet alleen op het gebied van terrorismebestrijding en witwaspraktijken. Bij Ceifer Belasting adviseurs werken twee RA-accountants van wie één ook fiscaal econoom is. Een AA-accountant en twee registerbelastingadviseurs van wie één ook jurist is. Integriteit Accountantsorganisaties Nivra en Novaa, die inmiddels zijn gefuseerd tot Nederlandse Beroeps organisatie van Accoun - tants (NBA), hebben sindsdien de regels voor accountants aan - gescherpt. Zij moeten voldoen aan strengere eisen van integriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit, zorgvuldigheid en dossiervorming. Daarnaast moeten zij meer werkzaamheden dan voorheen verrichten. Er is ook een meer strikte scheiding tussen accountantscontrole en andere opdrachten. AFM Niet alleen de beroepsorganisaties van accountants verscherpten de eisen, ook de overheid is strenger geworden. De Autoriteit Finan ciële Markten AFM heeft de wettelijke taak gekregen accountants te controleren. Alleen grotere bedrijven zijn wettelijk verplicht zich te onderwerpen aan accountantscontrole. De eisen aan MKB-bedrijven zijn minder vergaand. De accountant kan drie soorten verklaringen afgeven: een controleverklaring voor grote bedrijven, de samenstellingsverklaring voor kleine bedrijven en een beoor - delingsverklaring, die een mengvorm is van de eerste twee. Bij de samenstellingsverklaring gaat het erom dat de ondernemer heeft voldaan aan de regelgeving. Ik moet bijvoorbeeld bij een groot bedrijf controleren of er ook rekeningen in België of Zwitserland zijn, vertelt Harold van Bourgondiën RA, directeur van Ceifer. Bij een MKB-bedrijf hoef je daar niet actief naar op zoek te gaan. Natuurlijk nemen we onze taak ruim op en zullen we aandacht geven aan onduidelijkheden, maar strikt genomen valt dit buiten onze opdracht. Meer checks Ook over het MKB-bedrijf moet de accountant tegenwoordig meer vastleggen dan voorheen. Over de integriteit van de ondernemer bijvoorbeeld en over de vraag in hoeverre de onder - neming actief is in een risicovolle branche. Er zijn meer checks vereist en het dossier moet meer dan voorheen onderbouwd zijn, legt Van Bourgondiën uit. Daardoor moet een accountant meer werk doen en is zijn verklaring voor de cliënt dus wat CEIFERSLOT P 19

20 De medisch specialist speelbal tussen patiënt en verzekeraar/overheid Ceiferslot is een uitgave van: duurder dan het werk van een administrateur die niet aan dergelijke regels is gebonden. Maar de cliënt wil dat het werk goed is gedaan, zodat hij geen problemen krijgt met de fiscus of zijn bank. Wie daarvan optimaal zeker wil zijn, brengt het jaar - rekening- en aangiftewerk onder bij een kantoor waaraan een AAof RA-accountant is verbonden. Dan is namelijk de regelgeving van de accountants van toepassing inclusief alle kwaliteitsvoor - schriften, permanente educatie en onafhankelijkheid. Kwaliteitsgarantie Ceifer conformeert zich aan alle strenge regels die voor accountants gelden. Dat geeft niet alleen een kwaliteitsgarantie op het werk, maar ook de garantie dat er geen belangenverstrengeling is met een bank of een andere instelling. Dat betekent dat de adviezen geheel onafhankelijk tot stand zijn gekomen. De toenemende digitalisering van de administratie en de aangiften, maakt dat de hele administratie niet alleen voortdurend onder bereik van de ondernemer is, maar ook van de accountant. En dat maakt het mogelijk dat de accountant zijn cliënten met één druk op de knop kan vertellen hoe hun onderneming ervoor staat, welke risico s er zijn en op welke punten de ondernemer moet bijsturen. In de toekomst betaalt de cliënt dus minder voor de jaarrekening, maar meer voor coaching en sturing van de accountant, zegt Van Bourgondiën. De rol van de accountant verschuift dus veel meer van rapporteur achteraf naar die van coach en financieel planner. De basis blijft natuurlijk de administratie en de fiscale begeleiding. Harold van Bourgondiën Getty Images Ceifer Zeist Utrechtseweg AC Zeist Postbus AD Zeist T (030) F (030) Website Ceifer Montfoort Waardsedijk-Oost XJ Montfoort T (0348) Wilt u verder geïnformeerd worden over onderwerpen in Ceiferslot, mail het ons. De artikelen in Ceiferslot zijn gebaseerd op de tot nu toe beschikbare informatie. Het is mogelijk dat intussen (wettelijke) aanpassingen zijn doorgevoerd. Aan de teksten van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Drs. H.H.P.M.J. van Bourgondiën RA/FB, D.E.C. Hartog RA, mr. M.E. Prüst AA/FB, mr. drs. G.J. Renia FB, J.I.M. Sluijs BC, Willem Nijeboer (tekst / interviews) Lay-out Berkhout Grafische Ontwerpen, Harmelen Fotografie Ursula Kemp, René Verleg Druk Efficiënta, Krimpen aan den IJssel CEIFERSLOT P 20

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Belangrijke opmerking vooraf!

Belangrijke opmerking vooraf! OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 1 Datum: 8 januari 2015 Gegevens onderneming : Welt Pen B.V. Faillissementsnummer : C/05/14/1235 F Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : Mr. G.W.M. Janssen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld Grip op later Uw financiële toekomst in beeld 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk.

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

De reisverzekering vraagt om een deskundig advies

De reisverzekering vraagt om een deskundig advies De reisverzekering vraagt om een deskundig advies Onderwerpen 20 juli 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Autoverzekeringen worden duurder Reisverzekering vraagt ook om

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Helder Hypotheek Horizon

Helder Hypotheek Horizon Helder Hypotheek Horizon Helder Hypotheek kijkt verder Samen zetten we onze tanden in een veranderende woning- en hypotheekmarkt Met Zwabber, onze Grande Basset Griffon Vendéen, hebben we een mascotte

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici Een praktijk starten 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Het Waarom 3. Verschillen met loondienst 4. Hoe werkt

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie