BelastingBelangen Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BelastingBelangen Februari 2014"

Transcriptie

1 BelastingBelangen Februari 2014 Lokale lasten: te hoog, onoverzichtelijk en verwarrend Nederland heeft per 1 januari 2014 nog 403 gemeenten. Die gemeenten kunnen zelf de hoogte van de algemene belastingen, heffingen en leges bepalen. En dat leidt tot enorme verschillen: de lokale lasten voor bedrijven lopen in gemeenten ver uiteen, met verschillen tot in de tienduizenden euro s per jaar. Panteia, het grootste allround onderzoeksbureau van Nederland, heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd onder 38 grote gemeenten, en luidt de noodklok. Naast het grote verschil in de hoogte van de lokale heffingen bestaat er ook een enorme variëteit in de grondslagen voor die heffingen, tussen gemeenten en zelfs binnen één en dezelfde gemeente! Dat is voor bedrijven onoverzichtelijk en verwarrend, zeker voor een onderneming met vestigingen in verschillende gemeenten. Panteia heeft de hoogte van lokale lasten voor bedrijven in kaart gebracht op basis van de gemeentelijke verordeningen van de 38 grootste gemeenten in ons land. Onderzocht is wat de lastendruk is voor een klein, middelgroot of groot bedrijf als in één jaar de OZB wordt betaald, een verbouwing wordt uitgevoerd en een evenement wordt gehouden. Hengelo blijkt voor deze combinatie voor een kleine onderneming de goedkoopste gemeente te zijn, Amersfoort de duurste. De totale heffingen lopen uiteen van tot Voor het middelgroot bedrijf is Den Haag de goedkoopste en Sittard de duurste. Hier variëren de kosten van tot Voor het grootbedrijf is Emmen de goedkoopste en Rotterdam de duurste, met een kostenplaatje in Emmen van en in Rotterdam van Dergelijke verschillen zijn niet meer uit te leggen, zeker niet in een tijd dat bedrijven met moeite kunnen overleven. Naast de grote kostenverschillen bestaat er ook een gigantische variëteit in de grondslagen voor al die heffingen. Tussen gemeenten onderling, en zelfs tussen afdelingen van dezelfde gemeente. En dat kost ondernemers tijd, en dus geld. Administratieve lastenverlichtingen voor ondernemers is bij gemeenten geen prioriteit. De oplossing: meer harmonisatie en uniformiteit bij gemeenten om de belastingheffing van bedrijven begrijpelijker, transparanter en rechtvaardiger te maken. Dat vergt een ingreep vanuit politiek Den Haag en dat vinden gemeenten onaanvaardbaar. Ondernemers blijven zo genoodzaakt om hun vestigingplaats met zorg kiezen. BelastingBelangen probeert voor ondernemers niet onoverzichtelijk en verwarrend te zijn, maar eenduidig, kort en bondig waar het gaat om het verminderen van de belastingdruk in de zaak én in privé. Overtuig uzelf met dit eerste nummer van Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. Hans Zwagemaker hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Nieuws BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv De afroommethode: let op de bewijslastverdeling Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete WOZ-waarde omlaag door geluidsoverlast Zwitserse UBS-bank: liever geen NL-zwartspaarders BTW-constructie mislukt, en toch BTW-vrij varen BTW-correctie over privégebruik auto in Registratie bij Belastingdienst: per aangetekende post Scheiding van tafel en bed: geen eigenwoningrente Verlies op lening aan werkgever: geen negatief loon Gemakzucht = voorwaardelijk opzet: hoge vergrijpboete Hypotheek bij de BV blijkt onzakelijke lening DGA lost banklening van BV af: aftrekbaar TBS-verlies Erf- of schenkbelasting betaald? Eis die alsnog terug Moeder dochter: de grens tussen kapitaal en lening Voorlopige aanslagen IB 2014: een foutenregen Tips Zorg vóór 1 april voor correcte VA VPB Vraag telefonisch om kort uitstel van betaling Maak op tijd bezwaar... tegen de parkeerbon Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen Ga innovatief ondernemen, met de WBSO-RDA Leaseauto overgenomen, koopsom deels aftrekbaar Faillissement op komst: handel niet onverplicht Verzeker uw bestuurdersaansprakelijkheid, de BV betaalt Fiscale eenheid: let op de belastingverrekening Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden Bankier fiscaal voordelig bij uw personeel HIR in de BV? Pas op met aandelenoverdracht! BTW-naheffing? Let op de grondslag Lastige fiscale kwestie? Zorg voor een pleitbaar standpunt Let op de BTW-correctie privégebruik auto Isoleer uw woning, met 6% BTW Personeelsreisje: ga niet de boot in!... 50

3 Vragen Lening bij de BV als funding voor lening dochter? BTW-nummer verplicht vermelden op de website? Hoe bewijs ik beperkt eigen gebruik vakantiebungalow? Personeel met korting? Lot uit de loterij, snel de BV in? Kosten werkruimte in woning echtgenote aftrekbaar? Omzetbelasting: bruto of netto berekenen? Special Crowdfunding: de fiscale aspecten... 24

4 BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv 26 februari 2014 Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) kon worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-bv. De erflater beheerde een omvangrijke vastgoedportefeuille in diverse vennootschappen, met een inzet die normaal actief vermogensbeheer te boven ging. Volgens het Hof was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Bente Bolmann overleed in Bente was in gemeenschap van goederen gehuwd met Douwe Schat. Tot Bente s nalatenschap behoorden aanmerkelijkbelang-aandelen in diverse vennootschappen die vastgoed verhuurden. De erfgenamen claimden in de aangifte voor de erfbelasting de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op de waarde van de aandelen in deze vennootschappen. De inspecteur weigerde dat: de BOF is enkel van toepassing op ondernemingsvermogen en daarvan was geen sprake. De BV s dreven geen onderneming, het beheer van de vastgoedportefeuille was aan te merken als het beleggen van vermogen. Voor een toelichting op de BOF, zie BelastingBelangen, augustus 2009, Bedrijfsopvolging door schenking of vererving van de onderneming. De erfgenamen verzetten zich tegen die afwijzing en legden de zaak voor aan Rechtbank Den Haag. De Rechtbank was het met de inspecteur eens dat de activiteiten van de BV s niet gericht waren op het behalen van voordelen die uitgingen boven normaal vermogensbeheer. De erfgenamen hadden meer succes in beroep bij Hof Den Haag. Het Hof stelde vast dat er sprake was van een omvangrijke vastgoedportefeuille, met een waarde van vele miljoenen. De exploitatie van dat vastgoed bracht veel werkzaamheden met zich mee: Douwe, de echtgenoot van de erflaatster, besteedde daar zo n 25 uur per week aan, en zoonlief Dick zeker 50 uur per week. Samen verzorgden zij het beheer en waren zij druk met het zoeken en selecteren van huurders, het vaststellen van huurprijzen, corresponderen over huurachterstanden, het afhandelen van vragen en opmerkingen van de huurders, beoordeling van het onderhoud, het overleg met technische beheerders, administrateurs, aannemers, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven, het verstrekken van opdrachten aan aannemers, het bezichtigen en beoordelen van te koop staand vastgoed en nog veel meer. Doordat Douw en Dick de portefeuille hands-on beheerden, waren er geen huurachterstanden en vrijwel geen leegstand. Hun persoonlijke betrokkenheid bij de huurders leverde een hoger rendement én een gunstiger cashflowpositie op dan bij normaal vermogensbeheer. Vader en zoon hadden een jarenlange ervaring en veel expertise inzake het beheer van de vastgoedportefeuille. Het Hof concludeerde dat de vastgoedportefeuille op commerciële wijze werd geëxploiteerd, gericht op het behalen van winst. De werkzaamheden van vader en zoon waren kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, dat er sprake was van meer dan normaal actief vermogensbeheer: er was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Het Hof besliste dat de BOF van toepassing was op de verkrijging van de aandelen en verklaarde het hoger beroep gegrond. 1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

5 Commentaar Deze uitspraak is van groot belang voor de fiscale praktijk. De Belastingdienst stelt zich bij de exploitatie van vastgoed steevast op het standpunt dat sprake is van beleggen van vermogen, en dat betekent geen ondernemingsvermogen, dus geen BOF. Deze uitspraak van het Haagse Hof doorbreekt dat patroon. De BOF biedt zoveel fiscaal voordeel dat veel vastgoedbeleggers hun activiteiten daar graag voor willen upgraden naar het drijven van een onderneming. De uitspraak biedt geen eenduidige oplossing voor de grensafbakening tussen beleggen en ondernemen. Hof den Haag trekt die grens in de berechte situatie, naar de omstandigheden van het geval, en kijkt daarbij met name naar de omvang en de waarde van de vastgoedportefeuille, de daarbij behorende werkzaamheden en de tijd die daarmee gemoeid is, de omvang van de leegstand en huurachterstand, de cashflow en het rendement op het vermogen en de ervaring en expertise van de belanghebbenden. 2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

6 De afroommethode: let op de bewijslastverdeling 26 februari 2014 Veel directeuren-grootaandeelhouders liggen in de clinch met de fiscus over het salaris dat zij bij hun BV moeten opnemen. De gebruikelijkloon-regeling verplicht de DGA om een zakelijk salaris aan te houden, met een minimum van in beginsel De inspecteur stelt het DGA-salaris vaak op een veel hoger bedrag vast: hij roomt de winst in de BV af met een hoog salaris. Die afroommethode kan alleen worden toegepast als de opbrengsten in de BV voor 90% of meer verdiend worden door de DGA, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt. Rechtbank Den Haag heeft recent een tweede beperking aangebracht. De wet eist voor een correctie dat het salaris in belangrijke mate voor ten minste 30% afwijkt van het salaris dat in het maatschappelijk verkeer voor die functie gebruikelijk is. De inspecteur moet dat aannemelijk maken: lukt hem dat niet, dan moet correctie achterwege blijven. Jan Zender was communicatiespecialist en -manager. Hij verrichte zijn werkzaamheden vanuit zijn BV X. Zender was directeur, enig aandeelhouder en enig werknemer van die BV. Na een boekenonderzoek stelde de inspecteur dat Zender een te laag salaris bij zijn BV had opgenomen. De inspecteur herrekende het salaris over 2010 met de afroommethode. De omzet van de BV kwam in dat jaar uit op , Zender had een salaris opgenomen van , de inspecteur berekende dat op BV X kreeg de bijbehorende naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Zender en zijn BV verzetten zich tegen de correctie, de zaak kwam bij Rechtbank Den Haag. De rechtbank was het met de inspecteur eens dat de afroommethode van toepassing was: de opbrengst in de BV werd volledig door de DGA als werknemer van de BV verdiend. Die methode leidde rekenkundig tot een hoger salaris, maar dat betekende nog niet dat het verschil zonder meer gecorrigeerd kon worden. De inspecteur moest ook aantonen dat het salaris van de DGA in belangrijke mate afweek van het loon dat in het economische verkeer gebruikelijk was. De bewijslast rustte op de inspecteur omdat de DGA in de jaren 2006 tot en met 2010 een hoger salaris bij de BV had opgenomen dan het normbedrag van (inmiddels) De inspecteur had op dit punt niets naar voren gebracht, hij had daar geen onderzoek naar gedaan en kon het gevraagde bewijs niet leveren. De DGA overlegde wél informatie over de salarissen van soortgelijke functies. Dat varieerde in die periode tussen de en per jaar. De Rechtbank vond dat hij daarmee gemotiveerd en met stukken onderbouwd had aangetoond dat zijn salaris bij de BV niet in belangrijke mate afweek van het gebruikelijke loon. De rechter vernietigde de naheffingsaanslag. Commentaar Goed nieuws voor DGA s die als vrije beroeper hun werkzaamheden vanuit een eigen BV verrichten. Dit is de tweede uitspraak in korte tijd waarbij de afroommethode strandt op de bewijslast. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2013: Afroommethode niet toegestaan bij praktijk-bv. Als de DGA een salaris opneemt dat boven het normbedrag van ligt, moet de inspecteur aan de bak en aantonen dat het salaris in belangrijke mate te laag is. Enkel en alleen een beroep op de afroommethode is dan niet voldoende. Zeker niet als de DGA wél met vergelijkende cijfers komt waaruit blijkt dat zijn salaris niet in belangrijke mate afwijkt van de markt. 3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

7 Zorg vóór 1 april voor correcte VA VPB februari 2014 De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april fors omhoog: de rente wordt per die datum gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Per 1 januari jl. was die rente 8,25%. Houdt u er maar rekening mee dat de belastingrente omhoog gaat van (nu nog) 3% naar 8,25%. Een te late betaling van vennootschapsbelasting wordt zo een wel erg dure financiering! Als u dat wilt voorkomen moet u vóór 1 april nu dus! om een voorlopige aanslag VPB 2013 vragen op basis van een min of meer correcte raming van de verschuldigde belasting. Uw BV kan dan de verschuldigde belasting voldoen zonder hoge rentelasten. Zie ook BelastingBelangen, december 2012: Belastingrente voor Vpb-aanslagen naar 8%? 4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

8 Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete 25 februari 2014 Als een BV haar aangifte vennootschapsbelasting opzettelijk onjuist of onvolledig indient, kan de inspecteur die BV tegelijk met de aanslag een vergrijpboete opleggen. Reden voor de boete is dat er door de opzet of grove schuld van de belastingplichtige mogelijk te weinig belasting zal worden geheven. De boete kan oplopen tot 100% van de gemiste belasting. Een recente procedure toont aan dat zo n onjuiste aangifte wel erg duur kan uitpakken. BV X hield zich bezig met projectontwikkeling in de vastgoedsector. De BV liet een kantoorpand bouwen en verhuurde vanaf 1 juli 2001 enkele etages in dat pand, de overige verdiepingen bleven leegstaan. In juli 2007 verkocht de BV het pand en behaalde daarbij een boekwinst van ruim 6 miljoen. De BV wilde die boekwinst niet tot de winst over 2007 rekenen, maar die in een herinvesteringsreserve (HIR) stoppen. BV X vroeg haar belastingadviseur naar de mogelijkheden om een HIR te vormen, maar die was van mening na een oriënterend overleg met de belastinginspecteur over deze zaak dat dat niet mogelijk was. Het verkochte kantoorpand kon binnen het vermogen van BV X niet als een bedrijfsmiddel worden aangemerkt, het pand behoorde tot de voorraad, het was steeds bestemd voor de verkoop. En dat maakte de vorming van een HIR onmogelijk. De BV had het pand in 2001 in de verhuur gedaan, niet om het zelf langdurig te gaan exploiteren, maar om het tegen een betere prijs te kunnen verkopen. De adviseur baseerde zijn standpunt ook op het feit dat BV X bij de verkoop van het pand een beroep op de projectontwikkelaarresolutie had gedaan (voor de niet verhuurde etages) om de samenloop van BTW en overdrachtsbelasting te vermijden. Om die resolutie te kunnen toepassen moest BV X schriftelijk verklaren dat zij niet van plan was geweest om het kantoorpand zelf te gaan exploiteren. Die verklaring was opgenomen in de koop-verkoopovereenkomst. De BV negeerde de opvatting van haar adviseur en vormde een HIR voor de boekwinst op het pand. Die HIR werd ook in de aangifte Vennootschapsbelasting 2007 opgevoerd. De inspecteur corrigeerde de aangifte: hij rekende de boekwinst alsnog tot de winst, en legde de BV tegelijk met de aanslag vennootschapsbelasting een vergrijpboete op van 50%. De boete matigde hij tot Op de aanslag werd heffingsrente in rekening gebracht. BV X ging in beroep tegen de aanslag én de boete. Rechtbank Gelderland maakte korte metten met het verweer van BV X. Het kantoorpand kwalificeerde niet als bedrijfsmiddel, en daardoor kon er geen HIR worden gevormd. De Rechtbank baseerde die beslissing met name op de verklaring van de BV in de koop-verkoopovereenkomst dat zij niet de bedoeling had gehad om het pand zelf te gaan exploiteren. Zij had het kantoorpand ontwikkeld met de overheersende bedoeling om dat bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. Bij de beoordeling van de boete overwoog de rechtbank dat de Belastingdienst moest aantonen dat er sprake was van (voorwaardelijk) opzet bij het indienen van de onjuiste aangifte. Daarbij is niet alleen vereist dat belanghebbende wist dat er aanmerkelijke kans bestond dat door de aangifte te weinig belasting zou worden geheven, maar ook dat hij die kans bewust had aanvaard. De Rechtbank concludeerde dat de inspecteur aan die bewijslast had voldaan: de BV wist door het overleg met haar adviseur én met de Belastingdienst dat het vormen van een HIR niet mogelijk was. Door die toch in de aangifte op te voeren was het enkel en alleen aan voorwaardelijk opzet van de BV zelf te wijten dat een onjuiste aangifte was gedaan. De Rechtbank vond de boete passend en geboden, maar verminderde die nog wel met wegens overschrijding van de redelijke termijn. Commentaar Deze uitspraak heeft een hoog waarschuwend karakter: de aangifte kan niet worden beschouwd als een eerste bod richting de Belastingdienst. De ondernemer die dat wél doet, kan daar fors voor worden bestraft. 5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

9 Vraag telefonisch om kort uitstel van betaling 28 februari 2014 Hebt u liquiditeitsproblemen en moeite om de bedrijfsbelastingen op tijd te betalen? Vraag dan om kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan telefonisch! Natuurlijk zijn er voorwaarden. Telefonisch uitstel van betaling wordt alleen verleend als de totale openstaande belastingschuld minder is dan Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. U moet dan wel de aangiften voor de voorgaande twee tijdvakken tijdig hebben ingediend, en nog geen dwangbevel voor de te betalen belasting hebben ontvangen. Over het uitstel van betaling wordt rente berekend. U kunt geen telefonisch uitstel krijgen voor voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan, voor aanslagen met een boete en voor toeslagschulden. Let op: een verzoek om kort uitstel is géén melding van betalingsonmacht. Als u betalingsonmachtig bent, moet u dit apart schriftelijk bij de Belastingdienst melden. 6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

10 WOZ-waarde omlaag door geluidsoverlast 25 februari 2014 Geluidsoverlast is een waardedrukkende factor voor de WOZ. Gemeenten willen daar niet aan: bij het vaststellen van de WOZ-waarde houden ze geen rekening met geluidsoverlast omdat het een subjectieve factor is. De waarderingsgrondslag van de WOZ is strikt objectief, en daar past een persoonlijke, individuele beleving van geluid niet bij. De belastingrechter beoordeelt dat genuanceerder: geluidsoverlast die de gangbare normen voor geluidsgrenzen te boven gaat, kan niet meer als subjectief worden beschouwd. En dan moet de WOZ-waarde omlaag, zo blijkt uit enkele recente uitspraken. Volgens de Wet waardering onroerende zaken wordt de WOZ-waarde gesteld op de waarde in het economische verkeer. Dat is de prijs die de meest biedende gegadigde na de beste voorbereiding wil betalen bij verkoop van de onroerende zaak op de meest geschikte wijze. Uitgangspunt is de leegwaarde: de waarde die de meest biedende gegadigde wil betalen als de volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en hij de woning onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan nemen, in de staat waarin die zich bevindt. Als de WOZ-waarde wordt betwist, moet de gemeente aannemelijk maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Ton van Hout woonde in een mooie oude woning uit 1832, in een kleine gemeente. Van Hout maakte bezwaar tegen de WOZ-waardering van zijn woning. Hij claimde een vermindering met , wegens geluidsoverlast. Vrijwel elke doordeweekse avond kwam de lokale muziekvereniging oefenen in een aan zijn woning grenzend pand. Dat leidde tot een ondragelijke geluidsoverlast, iedere avond weer, van tot uur. De gemeentelijke geluidsnormen werden daarbij ruimschoots overschreden. Van Hout ondervond geluidsoverlast in de hele woning; door trillingen liet het stuckwerk in zijn keuken los en het glaswerk trilde in de kast. De gemeente had de muziekvereniging bij herhaling een andere oefenruimte aangeboden, maar daar wilde zij geen gebruik van maken. Rechtbank Zeeland - West-Brabant besliste dat de geluidsoverlast zo nadrukkelijk aanwezig was dat die niet als subjectief kon worden beschouwd. De rechtbank vond de geclaimde waardevermindering van te veel van het goede, de Rechtbank stelde de waardevermindering in goede justitie vast op Ron de Knikker ging ook in beroep tegen de WOZ-waardebeschikking van zijn woning. De gemeente Zaanstad had de WOZ-waarde vastgesteld op , De Knikker vond dat de waarde omlaag moest naar vanwege de geluidsoverlast van de rondweg waaraan zijn woning lag. Rechtbank Noord-Nederland stelde De Knikker in het gelijk. De woning lag naast de rondweg waar per dag zo n motorvoertuigen reden. Dat aantal was fors opgelopen door het openstellen van de busbrug voor overig verkeer. De tuin bij de woning was door een stoep van twee meter breed gescheiden van de rondweg, de tuin lag op hetzelfde niveau als de rondweg en er was een bushalte op de stoep naast de tuin. De gemeente voerde het bekende verweer: met geluidsoverlast was geen rekening gehouden omdat het een subjectieve omstandigheid is. De Rechtbank besliste anders: de WOZ-waarde werd alsnog op gesteld. 7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

11 Commentaar Geluidsoverlast tast het woongenot aan, en daarmee ook de WOZ-waarde. De belastingrechter erkent dat zodra de geluidsoverlast gangbare normen te boven gaat. Terecht. Deze uitspraken komen goed van pas om in voorkomende gevallen een lagere WOZ-waarde te verdedigen. 8 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

12 Zwitserse UBS-bank: liever geen NL-zwartspaarders 25 februari 2014 De Zwitserse UBS-bank wil afscheid nemen van Nederlandse zwartspaarders. Rekeninghouders met een geheime rekening krijgen in een persoonlijk onderhoud te horen dat zij hun bankrekening moeten opheffen, ofwel een adviseur moeten zoeken om schoon schip te maken met de Nederlandse Belastingdienst. Als de rekeninghouder geen actie onderneemt, zal de bank de rekening eind 2015 opheffen. De grootste vermogensbeheerder ter wereld, de Zwitserse UBS-bank, heeft rekeninghouders met een geheime bankrekening de wacht aangezegd. Het gaat met name om Nederlandse, Belgische en Deense zwartspaarders. Deze rekeninghouders moeten ofwel hun bankrekening opheffen, ofwel hun banktegoeden bekend maken bij de eigen nationale belastingdienst. Doen ze dat niet, dan zal de UBS deze bankrekeningen eind 2015 uit eigen beweging opheffen. De Nederlandse rekeninghouder die het saldo van zijn geheime UBS-rekening wil overboeken naar een andere bank, moet dat naar een bank in Nederland doorboeken: de UBS voert een overboeking naar een bank in een ander land niet uit. De UBS is anders dan het geruchtencircuit wil niet van plan om de zwartspaarders te verklikken en hun bankpositie door te geven aan de nationale Belastingdiensten. Commentaar Het ooit zo roemruchte Zwitserse bankgeheim begint snel af te brokkelen. Grootmachten als de UBS-bank zien in dat met de snel voortschrijdende informatisering en transparantie er geen toekomst meer is voor belastingparadijzen met een bankgeheim. Luxemburg gaat vanaf 1 januari 2015 automatisch gegevens uitwisselen met andere EU-lidstaten over banktegoeden van buitenlandse rekeninghouders, en internationaal wordt de druk op Zwitserland opgevoerd om ook het bankgeheim op te geven. In Zwitserland is een Weissgeldstrategie opgezet, die een Zwitserse bankier verplicht om de fiscale positie van zijn rekeninghouders te regulariseren. Veel banken waaronder de UBS wachten de nieuwe regelgeving op dit punt niet af en geven hun cliënten een duidelijke boodschap: de fiscale positie op orde brengen, of vertrekken met het zwarte geld. Pictet, de grootste privébank vraagt cliënten om een machtiging om de informatie over hun financiële positie bij de bank te mogen meedelen aan hun nationale fiscale overheidsdiensten. Lachende derde is de Nederlandse schatkist: Zwitserse banken drijven de Nederlandse zwartspaarders met deze aanpak regelrecht in de armen van de Belastingdienst. Zie ook BelastingBelangen, december 2013: Zwart geld witten: boetevrije inkeerregeling is succesvol. 9 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

13 Maak op tijd bezwaar... tegen de parkeerbon 25 februari 2014 Bent u weer bekeurd voor fout parkeren? Als u het niet eens bent met die bekeuring moet u snel in actie komen. U moet bezwaar maken binnen zes weken, en die termijn begint te lopen zodra u de bon op de voorruit van uw auto, onder de ruitenwisser, hebt aangetroffen, zo heeft de Hoge Raad recent beslist. Als u met uw bezwaarschrift wacht totdat u de acceptgiro thuis heeft ontvangen, zou u wel eens te laat kunnen zijn. 10 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

14 BTW-constructie mislukt, en toch BTW-vrij varen 24 februari 2014 Een prachtig plezierjacht, zonder BTW-heffing, met een crossborder-leaseconstructie. Het klinkt te mooi om waar te zijn, en dat bleek het ook te zijn. De Belastingdienst vond de BTW-constructie onwaarachtig, en de koper moest alsnog omzetbelasting betalen over de koopsom van zijn polyester zeiljacht. Maar toch kon hij BTW-vrij gaan varen: Hof Amsterdam besliste dat hij de BTW kon verhalen op de adviseur die hem de BTW-vrije transactie had verkocht. Kuuk Bootsman kocht eind 2007 een polyester zeiljacht, een Dehler 39 SQ Limited Edition, voor exclusief BTW. De verkoper, Yacht Experts BV, was met Bootsman overeengekomen dat hij dat plezierjacht zonder BTW kon kopen met een crossborder-lease. Die constructie hield kortweg gezegd in dat Yacht Experts het jacht van de scheepswerf kocht, en Bootsman een lening aan Yacht Experts moest verstrekken waarmee die de koopprijs van het jacht exclusief BTW kon voldoen. Daarop verhuurde Yacht Experts het plezierjacht in Nederland aan Bootsman en werd het jacht overgebracht naar België. In België werd de huurovereenkomst vervangen door een overeenkomst van 'financial lease', met Yacht Experts als lessor en Bootsman als lessee. Die overeenkomst gaf Bootsman het recht om het jacht te kopen voor 5% van de oorspronkelijke koopsom. Bij uitoefening van die optie was omzetbelasting verschuldigd over de optieprijs, die belasting kwam voor rekening van Yacht Experts. De Belastingdienst beoordeelde deze opzet, en accepteerde die niet. Volgens de inspecteur had het geheel van de overeenkomsten een onwaarachtige karakter, en werd daarmee geen ander doel nagestreefd dan een belastingvoordeel. Bootsman had intracommunautair een nieuw vervoermiddel verworven en hij was ter zake omzetbelasting verschuldigd. Hij kon niet aantonen dat de voor het jacht verschuldigde BTW was voldaan, en kon geen aanspraak maken op een vrijstelling van omzetbelasting krachtens de regeling voor terugkerende goederen. Bootsman werd een BTW-naheffing van opgelegd. Bootsman informeerde Yacht Experts over de BTW-naheffing, en die adviseerde hem om de naheffing aan te vechten en daarbij het advocatenkantoor VMW Taxand in te schakelen. Dat deed Bootsman, maar zonder succes: de Belastingdienst handhaafde de naheffing. Bootsman betaalde de BTW-naheffing en stelde Yacht Experts aansprakelijk voor die schadepost. De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam wees die vordering toe, en ook Hof Amsterdam vond dat Yacht Experts de BTW moest vergoeden. Uit de overeenkomsten en andere gedingstukken bleek overduidelijk dat Yacht Experts de onvoorwaardelijke verplichting op zich had genomen om Bootsman in staat te stellen het jacht zonder BTW te verwerven. Yacht Experts BV was tekort geschoten in de nakoming van die verplichting: zij moest de door Bootsman geleden schade vergoeden. Commentaar De adviseur in deze procedure had meer verstand van jachten dan van omzetbelasting. En de contracten die hij afsloot waren verre van risk-proof. Die combinatie levert de koper van het plezierjacht een aanzienlijk fiscaal voordeel op. 11 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

15 Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen 28 februari 2014 Heeft u een verlies-bv en kunt u de aandelen in die BV wellicht verkopen aan een collega ondernemer die wél winstkansen ziet? Let er dan op dat de BV haar bedrijfsactiviteiten niet al te rigoureus inkrimpt vóór de aandelenoverdracht. Gebeurt dat wel, dan neemt de kans af dat de koper nog gebruik kan maken van de fiscaal verrekenbare verliezen in de BV. En dan zal hij minder voor de aandelen in die BV willen betalen Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

16 BTW-correctie over privégebruik auto in februari 2014 De BTW-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak houdt de gemoederen al jaren bezig. De wetgever heeft deze BTW-afdracht per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd, en ondernemers/werkgevers hebben daar massaal bezwaar tegen gemaakt. Over deze kwestie zijn enkele proefprocedures aangespannen, en de uitspraak in die zaken laat nog op zich wachten. Financiën heeft onlangs meegedeeld dat ondernemers die voor 2011 en/of 2012 bezwaar gemaakt hebben tegen de BTW-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak, dat voor 2013 niet opnieuw hoeven te doen. De Belastingdienst zal de BTW over 2013 ambtshalve herzien als de uitspraak in de proefprocedures daar aanleiding toe geeft. De wetgever heeft de BTW-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak per 1 juli 2011 ingrijpend aangepast: de BTW-afdracht wordt niet langer berekend op basis van de bijtelling voor het privégebruik auto voor de heffing van inkomstenbelasting, maar over de werkelijke kosten van het privé autogebruik. De ondernemer kan die grondslag onder voorwaarden forfaitair stellen op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Reden voor deze wetswijziging was een uitspraak van Rechtbank Haarlem later bevestigd door Hof Amsterdam dat het verschil in BTW-correctie voor het privégebruik voor zeer zuinige auto's (over 0% of 14% van de cataloguswaarde) en andere auto's (over 20% of 25% van de cataloguswaarde) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat die discriminatie tot gevolg heeft dat de BTW-correctie voor alle auto s gebaseerd kan worden op de lage bijtelling voor het privégebruik van zuinige auto's. Zie ook BelastingBelangen, juni 2011: BTW op privégebruik auto, en augustus 2011: BTW-forfait op privégebruik auto: 2,7% van de cataloguswaarde. De Hoge Raad heeft in het arrest van april 2013 bevestigd dat de ongelijke behandeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, maar geen redenen aanwezig geacht om alle BTW-ondernemers onder de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto s te brengen. Zie BelastingBelangen, april 2013: BTW-correctie privégebruik auto: ongelijke behandeling gehandhaafd. Deze kwestie heeft een enorme stroom van bezwaarschriften opgeleverd: zie BelastingBelangen, februari 2012: BTW op privégebruik auto: bezwaar maken. Financiën heeft een regeling voor collectief bezwaar getroffen en vier proefprocedures voor de BTW-correctie over 2011 aangespannen. Ondernemers die daar aan meedoen hoeven zelf geen bezwaar- en beroepsprocedures op te starten, zij kunnen aansluiten bij de uitkomsten van de proefprocedures. Die procedures zijn nog niet afgerond, er lopen nog ruim bezwaarschriften over deze kwestie. Financiën heeft onlangs bekend gemaakt dat ondernemers voor 2013 niet opnieuw bezwaar hoeven te maken als zij voor 2011 en/of 2012 een bezwaarschrift hebben ingediend, of als zij meedoen met de collectieve bezwaarprocedure. Financiën zal de BTW over 2013 ambtshalve herzien als de uitspraak in de proefprocedures voor de ondernemers gunstig uitpakt. Commentaar Deze kwestie loopt al weer zo lang, dat die bij veel MKB-ondernemers in vergetelheid is geraakt. Het automatisch verlengen van de oude bezwaarschriften voor de BTW-heffing over 2013 is een praktische oplossing. En nu maar hopen dat we van de belastingrechter snel te horen krijgen hoe deze zaak uitpakt. 13 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

17 Registratie bij Belastingdienst: per aangetekende post 24 februari 2014 De Belastingdienst heeft de registratie van voorovereenkomsten en intentieverklaringen per 1 januari 2014 gewijzigd: registratie kan uitsluitend nog door het originele document zonder nietjes! mét een geleideformulier aangetekend per post te verzenden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA Heerlen. Per 1 januari 2013 is de registratie van notariële akten gedigitaliseerd. Door de elektronische registratie van notariële akten is het niet langer nodig om die akten heen en weer te sturen tussen de notaris en de Belastingdienst. De elektronische registratie van notariële akten wordt uitgevoerd en beheerd door Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met de invoering van de Wet elektronische registratie notariële akten is het registreren van onderhandse (dus niet-notariële) akten bij de Belastingdienst sterk beperkt. De wet eist thans nog slechts een registratie van een voorovereenkomst of intentieverklaring bij: - de geruisloze omzetting van een onderneming in een BV; - de geruisloze terugkeer uit de BV; - de ruisende inbreng in een BV met terugwerkende kracht; - de bedrijfsfusie. De Belastingdienst heeft de werkwijze voor de registratie van deze onderhandse akten aangepast. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om deze documenten bij de afdeling Registratie en Successie van de Belastingdienst te laten registreren. U moet de voorovereenkomst of intentieverklaring, tezamen met een geleideformulier, aangetekend per post versturen, en wel naar Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA Heerlen. De datum van verzending is de datum van registratie. Het verplichte geleideformulier kunt u hier downloaden van de site van de Belastingdienst. Commentaar De elektronische registratie van notariële akten heeft tot gevolg dat onderhandse akten voortaan aangetekend per post naar de Belastingdienst moeten worden verzonden. Een ongerijmde, anachronistische ontwikkeling! Zorgt u er wel voor dat u een bewijs van verzending én ontvangst hebt? Heeft u dat niet, dan kunt u niet aantonen dat het verzoek tijdig is ingediend. 14 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

18 Ga innovatief ondernemen, met de WBSO-RDA februari 2014 De overheid stimuleert innovatief ondernemen, ook met fiscale voordelen. Als u wilt nagaan of en hoe u in aanmerking kunt komen voor die fiscale voordelen, vraag dan hier de WBSO-RDA 2015 Handleiding op (in pdf). De handleiding is een praktische toelichting op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (krachtens de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, WBSO, voor loonkosten), en voor de research & development aftrek (RDA, voor niet-loonkosten) in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De handleiding is uitgebracht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de opvolger per 1 januari 2014 van Agentschap NL en de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. 15 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

19 Lening bij de BV als funding voor lening dochter? 27 februari 2014 Mijn dochter is door een vervelende echtscheiding weer terug bij af. Zij moet samen met haar twee kinderen een nieuwe woning zoeken. Ik wil haar daar graag bij helpen. Zij heeft een aardig pand op het oog, dat zo n moet kosten. De financiering is geen probleem: mijn dochter heeft een goed inkomen. Maar ik denk aan een andere opzet om dat huis te kopen. Ik ben van plan mijn dochter de eenmalige belastingvrij te schenken, en haar vanuit mijn BV de andere te lenen. Mijn BV heeft voldoende liquiditeiten, en bij de bank levert dat op deposito nauwelijks rente op. Kan ik de bij mijn BV lenen, tegen een rente van 4% of 5%, en dat vervolgens aan mijn dochter doorlenen tegen een hogere rente, van zeg 7,5%? Dan heeft zij een leuke fiscale aftrekpost aan eigenwoningrente. Daarna kan ik haar een deel van die hoge rente jaarlijks weer belastingvrij terugschenken. Deze opzet is geïnspireerd door uw artikel Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente in BelastingBelangen van april Kan ik deze opzet ook toepassen? Antwoord Dat moet lukken, als u in privé maar voldoende vermogen heeft dat als zekerheid kan dienen voor de aflossing van de lening die u bij de BV gaat opnemen. Voor het wat en hoe van de schenking van aan uw dochter die u kennelijk vanuit uw privévermogen gaat doen zie de special in BelastingBelangen van december 2013: Schenk belastingvrij aan... wie u maar wil. De lening die u bij uw BV wilt opnemen, is sterk gekleurd door privé omstandigheden. U wilt als vader uw dochter helpen, voor de BV kan die familierelatie geen enkele rol spelen. U moet er rekening mee houden dat de belastinginspecteur de voorwaarden van de lening van de BV aan u kritisch zal beoordelen. Die voorwaarden moeten strikt zakelijk zijn, en a priori moet vaststaan dat de BV niet het risico loopt dat zij haar geld kwijt kan raken omdat uw dochter haar lening aan u niet kan terugbetalen. Dat risico moet u in privé dragen. De zakelijke condities van de geldlening zien op rente, aflossing en zekerheid. Uitgangspunt daarbij zijn de voorwaarden zoals die tussen onafhankelijke derden voor een dergelijke lening worden afgesproken. U kunt die achterhalen door bijvoorbeeld de bank te vragen onder welke voorwaarden zij de aan u zou willen lenen. Als u daarbij aansluit hebt u vaste grond onder uw voeten. Natuurlijk hoeft u die bancaire condities niet één op één aan te houden. De bank hanteert een opslag voor kosten, winst en risico waar veel DGA s zich niet in herkennen. Als u in privé voldoende vermogen hebt als zekerheid voor de aflossing van de lening aan uw BV daar ga ik van uit zal de inspecteur zijn kritische blijk vooral richten op de hoogte van de rente die de BV u in rekening moet brengen. De hoogte van die rente is afhankelijk van de vorm waarin u de lening bij u BV opneemt. Als u in rekening-courant bij de BV leent, kunt u een lagere rente hanteren dan op een lening: de schuld in rekening-courant is immers direct opeisbaar, de lening niet. Het volledige bedrag van in rekening-courant lenen lijkt mij wat te veel van het goede. U kunt beide 16 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

20 vormen wel combineren. Als u in staat bent om een schuld in rekening-courant vanuit uw privévermogen per direct af te lossen, kunt u op die schuld een rente rekenen die om en nabij gelijk is aan de rente die uw BV op de depositorekening bij de bank krijgt (stel 1,5%), plus een opslag van 0,5% = 2%. Voor het gedeelte van de geldlening met een langere looptijd moet u een hogere rente rekenen. De marktrente is hier bepalend. Maar als DGA kunt u hier uw dubbelrol ten opzichte van uw BV u bent aandeelhouder én directeur benutten door deze lening als personeelslening op te nemen. U kunt dan de rente stellen op de normrente die Financiën voor dergelijke leningen aanhoudt. Voor 2014 is dat 4%. Let wel: u moet dan wel lenen in uw hoedanigheid van werknemer. Breng dat ook expliciet tot uitdrukking in de leenovereenkomst! Stel dat u de totale lening in tweeën verdeelt: u leent in rekening-courant, tegen een rente van 2% per jaar, en de resterende als personeelslening, tegen een rente van 4% per jaar. Uw rentekosten zijn dan op jaarbasis. Vervolgens leent u de door aan uw dochter ter financiering van haar woning. Ook deze lening moet onder zakelijke voorwaarden worden verstrekt. Als uw dochter met haar goede inkomen deze ook extern, bij de bank had kunnen lenen, kunt u voor de leningsvoorwaarden aansluiten bij die van de bank. Vraag een offerte op, die kan als onderbouwing goed van pas komen. Maar ook hier kunt u van de bancaire voorwaarden afwijken. Als u anders dan de bank geen hypothecaire zekerheid krijgt, kunt u een hogere rente rekenen. Dat heeft de belastingrechter nadrukkelijk goedgekeurd; zie het door u al genoemde artikel in BelastingBelangen van april 2013: Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente. In die procedure kon senior een rente van 8% aanhouden, vandaag de dag lijkt mij 7% goed verdedigbaar. Als u de aan uw dochter doorleent tegen 7% rente komt haar rentelast per jaar uit op Die moet ze aan u betalen; zij kan die rente als eigenwoningrente in aftrek brengen op haar inkomen in box 1. Let op: uw dochter moet die lening expliciet melden bij de Belastingdienst, anders verspeelt zij de aftrek. Zie ook BelastingBelangen, december 2013: Hypotheek in 2013 bij pa, ma of de BV opgenomen? Melden! U betaalt vervolgens uw rentelast van aan de BV, en incasseert een voordelig verschil van Ieder jaar weer! Met dat geld kunt u uw dochter een deel van de rente die zij aan u heeft betaalt weer belastingvrij terugschenken. Hoe u dat moet doen kunt u terugvinden in BelastingBelangen, juni 2011: Geschonken eigenwoningrente aftrekbaar? Het resultaat: een prachtige, fiscaal voordelige carrousel in de familiesfeer. 17 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

BelastingBelangen April 2015

BelastingBelangen April 2015 BelastingBelangen April 2015 Belastinguitgaven als beleidsinstrument De Miljoenennota 2015 kent 86 belastinguitgaven. Belastinguitgaven zijn fiscale regelingen die de overheid inzet om bepaalde doelstellingen

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De nieuwe manier van factureren

De nieuwe manier van factureren a p r i l 2 0 0 9 / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus 615 6700 AP Wageningen Telefoon: (0317)

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie