BelastingBelangen Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BelastingBelangen Februari 2014"

Transcriptie

1 BelastingBelangen Februari 2014 Lokale lasten: te hoog, onoverzichtelijk en verwarrend Nederland heeft per 1 januari 2014 nog 403 gemeenten. Die gemeenten kunnen zelf de hoogte van de algemene belastingen, heffingen en leges bepalen. En dat leidt tot enorme verschillen: de lokale lasten voor bedrijven lopen in gemeenten ver uiteen, met verschillen tot in de tienduizenden euro s per jaar. Panteia, het grootste allround onderzoeksbureau van Nederland, heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd onder 38 grote gemeenten, en luidt de noodklok. Naast het grote verschil in de hoogte van de lokale heffingen bestaat er ook een enorme variëteit in de grondslagen voor die heffingen, tussen gemeenten en zelfs binnen één en dezelfde gemeente! Dat is voor bedrijven onoverzichtelijk en verwarrend, zeker voor een onderneming met vestigingen in verschillende gemeenten. Panteia heeft de hoogte van lokale lasten voor bedrijven in kaart gebracht op basis van de gemeentelijke verordeningen van de 38 grootste gemeenten in ons land. Onderzocht is wat de lastendruk is voor een klein, middelgroot of groot bedrijf als in één jaar de OZB wordt betaald, een verbouwing wordt uitgevoerd en een evenement wordt gehouden. Hengelo blijkt voor deze combinatie voor een kleine onderneming de goedkoopste gemeente te zijn, Amersfoort de duurste. De totale heffingen lopen uiteen van tot Voor het middelgroot bedrijf is Den Haag de goedkoopste en Sittard de duurste. Hier variëren de kosten van tot Voor het grootbedrijf is Emmen de goedkoopste en Rotterdam de duurste, met een kostenplaatje in Emmen van en in Rotterdam van Dergelijke verschillen zijn niet meer uit te leggen, zeker niet in een tijd dat bedrijven met moeite kunnen overleven. Naast de grote kostenverschillen bestaat er ook een gigantische variëteit in de grondslagen voor al die heffingen. Tussen gemeenten onderling, en zelfs tussen afdelingen van dezelfde gemeente. En dat kost ondernemers tijd, en dus geld. Administratieve lastenverlichtingen voor ondernemers is bij gemeenten geen prioriteit. De oplossing: meer harmonisatie en uniformiteit bij gemeenten om de belastingheffing van bedrijven begrijpelijker, transparanter en rechtvaardiger te maken. Dat vergt een ingreep vanuit politiek Den Haag en dat vinden gemeenten onaanvaardbaar. Ondernemers blijven zo genoodzaakt om hun vestigingplaats met zorg kiezen. BelastingBelangen probeert voor ondernemers niet onoverzichtelijk en verwarrend te zijn, maar eenduidig, kort en bondig waar het gaat om het verminderen van de belastingdruk in de zaak én in privé. Overtuig uzelf met dit eerste nummer van Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. Hans Zwagemaker hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Nieuws BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv De afroommethode: let op de bewijslastverdeling Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete WOZ-waarde omlaag door geluidsoverlast Zwitserse UBS-bank: liever geen NL-zwartspaarders BTW-constructie mislukt, en toch BTW-vrij varen BTW-correctie over privégebruik auto in Registratie bij Belastingdienst: per aangetekende post Scheiding van tafel en bed: geen eigenwoningrente Verlies op lening aan werkgever: geen negatief loon Gemakzucht = voorwaardelijk opzet: hoge vergrijpboete Hypotheek bij de BV blijkt onzakelijke lening DGA lost banklening van BV af: aftrekbaar TBS-verlies Erf- of schenkbelasting betaald? Eis die alsnog terug Moeder dochter: de grens tussen kapitaal en lening Voorlopige aanslagen IB 2014: een foutenregen Tips Zorg vóór 1 april voor correcte VA VPB Vraag telefonisch om kort uitstel van betaling Maak op tijd bezwaar... tegen de parkeerbon Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen Ga innovatief ondernemen, met de WBSO-RDA Leaseauto overgenomen, koopsom deels aftrekbaar Faillissement op komst: handel niet onverplicht Verzeker uw bestuurdersaansprakelijkheid, de BV betaalt Fiscale eenheid: let op de belastingverrekening Erfgenaam: let op de grens tussen beneficiair en zuiver aanvaarden Bankier fiscaal voordelig bij uw personeel HIR in de BV? Pas op met aandelenoverdracht! BTW-naheffing? Let op de grondslag Lastige fiscale kwestie? Zorg voor een pleitbaar standpunt Let op de BTW-correctie privégebruik auto Isoleer uw woning, met 6% BTW Personeelsreisje: ga niet de boot in!... 50

3 Vragen Lening bij de BV als funding voor lening dochter? BTW-nummer verplicht vermelden op de website? Hoe bewijs ik beperkt eigen gebruik vakantiebungalow? Personeel met korting? Lot uit de loterij, snel de BV in? Kosten werkruimte in woning echtgenote aftrekbaar? Omzetbelasting: bruto of netto berekenen? Special Crowdfunding: de fiscale aspecten... 24

4 BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv 26 februari 2014 Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) kon worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-bv. De erflater beheerde een omvangrijke vastgoedportefeuille in diverse vennootschappen, met een inzet die normaal actief vermogensbeheer te boven ging. Volgens het Hof was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Bente Bolmann overleed in Bente was in gemeenschap van goederen gehuwd met Douwe Schat. Tot Bente s nalatenschap behoorden aanmerkelijkbelang-aandelen in diverse vennootschappen die vastgoed verhuurden. De erfgenamen claimden in de aangifte voor de erfbelasting de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op de waarde van de aandelen in deze vennootschappen. De inspecteur weigerde dat: de BOF is enkel van toepassing op ondernemingsvermogen en daarvan was geen sprake. De BV s dreven geen onderneming, het beheer van de vastgoedportefeuille was aan te merken als het beleggen van vermogen. Voor een toelichting op de BOF, zie BelastingBelangen, augustus 2009, Bedrijfsopvolging door schenking of vererving van de onderneming. De erfgenamen verzetten zich tegen die afwijzing en legden de zaak voor aan Rechtbank Den Haag. De Rechtbank was het met de inspecteur eens dat de activiteiten van de BV s niet gericht waren op het behalen van voordelen die uitgingen boven normaal vermogensbeheer. De erfgenamen hadden meer succes in beroep bij Hof Den Haag. Het Hof stelde vast dat er sprake was van een omvangrijke vastgoedportefeuille, met een waarde van vele miljoenen. De exploitatie van dat vastgoed bracht veel werkzaamheden met zich mee: Douwe, de echtgenoot van de erflaatster, besteedde daar zo n 25 uur per week aan, en zoonlief Dick zeker 50 uur per week. Samen verzorgden zij het beheer en waren zij druk met het zoeken en selecteren van huurders, het vaststellen van huurprijzen, corresponderen over huurachterstanden, het afhandelen van vragen en opmerkingen van de huurders, beoordeling van het onderhoud, het overleg met technische beheerders, administrateurs, aannemers, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven, het verstrekken van opdrachten aan aannemers, het bezichtigen en beoordelen van te koop staand vastgoed en nog veel meer. Doordat Douw en Dick de portefeuille hands-on beheerden, waren er geen huurachterstanden en vrijwel geen leegstand. Hun persoonlijke betrokkenheid bij de huurders leverde een hoger rendement én een gunstiger cashflowpositie op dan bij normaal vermogensbeheer. Vader en zoon hadden een jarenlange ervaring en veel expertise inzake het beheer van de vastgoedportefeuille. Het Hof concludeerde dat de vastgoedportefeuille op commerciële wijze werd geëxploiteerd, gericht op het behalen van winst. De werkzaamheden van vader en zoon waren kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, dat er sprake was van meer dan normaal actief vermogensbeheer: er was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Het Hof besliste dat de BOF van toepassing was op de verkrijging van de aandelen en verklaarde het hoger beroep gegrond. 1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

5 Commentaar Deze uitspraak is van groot belang voor de fiscale praktijk. De Belastingdienst stelt zich bij de exploitatie van vastgoed steevast op het standpunt dat sprake is van beleggen van vermogen, en dat betekent geen ondernemingsvermogen, dus geen BOF. Deze uitspraak van het Haagse Hof doorbreekt dat patroon. De BOF biedt zoveel fiscaal voordeel dat veel vastgoedbeleggers hun activiteiten daar graag voor willen upgraden naar het drijven van een onderneming. De uitspraak biedt geen eenduidige oplossing voor de grensafbakening tussen beleggen en ondernemen. Hof den Haag trekt die grens in de berechte situatie, naar de omstandigheden van het geval, en kijkt daarbij met name naar de omvang en de waarde van de vastgoedportefeuille, de daarbij behorende werkzaamheden en de tijd die daarmee gemoeid is, de omvang van de leegstand en huurachterstand, de cashflow en het rendement op het vermogen en de ervaring en expertise van de belanghebbenden. 2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

6 De afroommethode: let op de bewijslastverdeling 26 februari 2014 Veel directeuren-grootaandeelhouders liggen in de clinch met de fiscus over het salaris dat zij bij hun BV moeten opnemen. De gebruikelijkloon-regeling verplicht de DGA om een zakelijk salaris aan te houden, met een minimum van in beginsel De inspecteur stelt het DGA-salaris vaak op een veel hoger bedrag vast: hij roomt de winst in de BV af met een hoog salaris. Die afroommethode kan alleen worden toegepast als de opbrengsten in de BV voor 90% of meer verdiend worden door de DGA, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt. Rechtbank Den Haag heeft recent een tweede beperking aangebracht. De wet eist voor een correctie dat het salaris in belangrijke mate voor ten minste 30% afwijkt van het salaris dat in het maatschappelijk verkeer voor die functie gebruikelijk is. De inspecteur moet dat aannemelijk maken: lukt hem dat niet, dan moet correctie achterwege blijven. Jan Zender was communicatiespecialist en -manager. Hij verrichte zijn werkzaamheden vanuit zijn BV X. Zender was directeur, enig aandeelhouder en enig werknemer van die BV. Na een boekenonderzoek stelde de inspecteur dat Zender een te laag salaris bij zijn BV had opgenomen. De inspecteur herrekende het salaris over 2010 met de afroommethode. De omzet van de BV kwam in dat jaar uit op , Zender had een salaris opgenomen van , de inspecteur berekende dat op BV X kreeg de bijbehorende naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Zender en zijn BV verzetten zich tegen de correctie, de zaak kwam bij Rechtbank Den Haag. De rechtbank was het met de inspecteur eens dat de afroommethode van toepassing was: de opbrengst in de BV werd volledig door de DGA als werknemer van de BV verdiend. Die methode leidde rekenkundig tot een hoger salaris, maar dat betekende nog niet dat het verschil zonder meer gecorrigeerd kon worden. De inspecteur moest ook aantonen dat het salaris van de DGA in belangrijke mate afweek van het loon dat in het economische verkeer gebruikelijk was. De bewijslast rustte op de inspecteur omdat de DGA in de jaren 2006 tot en met 2010 een hoger salaris bij de BV had opgenomen dan het normbedrag van (inmiddels) De inspecteur had op dit punt niets naar voren gebracht, hij had daar geen onderzoek naar gedaan en kon het gevraagde bewijs niet leveren. De DGA overlegde wél informatie over de salarissen van soortgelijke functies. Dat varieerde in die periode tussen de en per jaar. De Rechtbank vond dat hij daarmee gemotiveerd en met stukken onderbouwd had aangetoond dat zijn salaris bij de BV niet in belangrijke mate afweek van het gebruikelijke loon. De rechter vernietigde de naheffingsaanslag. Commentaar Goed nieuws voor DGA s die als vrije beroeper hun werkzaamheden vanuit een eigen BV verrichten. Dit is de tweede uitspraak in korte tijd waarbij de afroommethode strandt op de bewijslast. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2013: Afroommethode niet toegestaan bij praktijk-bv. Als de DGA een salaris opneemt dat boven het normbedrag van ligt, moet de inspecteur aan de bak en aantonen dat het salaris in belangrijke mate te laag is. Enkel en alleen een beroep op de afroommethode is dan niet voldoende. Zeker niet als de DGA wél met vergelijkende cijfers komt waaruit blijkt dat zijn salaris niet in belangrijke mate afwijkt van de markt. 3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

7 Zorg vóór 1 april voor correcte VA VPB februari 2014 De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april fors omhoog: de rente wordt per die datum gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Per 1 januari jl. was die rente 8,25%. Houdt u er maar rekening mee dat de belastingrente omhoog gaat van (nu nog) 3% naar 8,25%. Een te late betaling van vennootschapsbelasting wordt zo een wel erg dure financiering! Als u dat wilt voorkomen moet u vóór 1 april nu dus! om een voorlopige aanslag VPB 2013 vragen op basis van een min of meer correcte raming van de verschuldigde belasting. Uw BV kan dan de verschuldigde belasting voldoen zonder hoge rentelasten. Zie ook BelastingBelangen, december 2012: Belastingrente voor Vpb-aanslagen naar 8%? 4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

8 Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete 25 februari 2014 Als een BV haar aangifte vennootschapsbelasting opzettelijk onjuist of onvolledig indient, kan de inspecteur die BV tegelijk met de aanslag een vergrijpboete opleggen. Reden voor de boete is dat er door de opzet of grove schuld van de belastingplichtige mogelijk te weinig belasting zal worden geheven. De boete kan oplopen tot 100% van de gemiste belasting. Een recente procedure toont aan dat zo n onjuiste aangifte wel erg duur kan uitpakken. BV X hield zich bezig met projectontwikkeling in de vastgoedsector. De BV liet een kantoorpand bouwen en verhuurde vanaf 1 juli 2001 enkele etages in dat pand, de overige verdiepingen bleven leegstaan. In juli 2007 verkocht de BV het pand en behaalde daarbij een boekwinst van ruim 6 miljoen. De BV wilde die boekwinst niet tot de winst over 2007 rekenen, maar die in een herinvesteringsreserve (HIR) stoppen. BV X vroeg haar belastingadviseur naar de mogelijkheden om een HIR te vormen, maar die was van mening na een oriënterend overleg met de belastinginspecteur over deze zaak dat dat niet mogelijk was. Het verkochte kantoorpand kon binnen het vermogen van BV X niet als een bedrijfsmiddel worden aangemerkt, het pand behoorde tot de voorraad, het was steeds bestemd voor de verkoop. En dat maakte de vorming van een HIR onmogelijk. De BV had het pand in 2001 in de verhuur gedaan, niet om het zelf langdurig te gaan exploiteren, maar om het tegen een betere prijs te kunnen verkopen. De adviseur baseerde zijn standpunt ook op het feit dat BV X bij de verkoop van het pand een beroep op de projectontwikkelaarresolutie had gedaan (voor de niet verhuurde etages) om de samenloop van BTW en overdrachtsbelasting te vermijden. Om die resolutie te kunnen toepassen moest BV X schriftelijk verklaren dat zij niet van plan was geweest om het kantoorpand zelf te gaan exploiteren. Die verklaring was opgenomen in de koop-verkoopovereenkomst. De BV negeerde de opvatting van haar adviseur en vormde een HIR voor de boekwinst op het pand. Die HIR werd ook in de aangifte Vennootschapsbelasting 2007 opgevoerd. De inspecteur corrigeerde de aangifte: hij rekende de boekwinst alsnog tot de winst, en legde de BV tegelijk met de aanslag vennootschapsbelasting een vergrijpboete op van 50%. De boete matigde hij tot Op de aanslag werd heffingsrente in rekening gebracht. BV X ging in beroep tegen de aanslag én de boete. Rechtbank Gelderland maakte korte metten met het verweer van BV X. Het kantoorpand kwalificeerde niet als bedrijfsmiddel, en daardoor kon er geen HIR worden gevormd. De Rechtbank baseerde die beslissing met name op de verklaring van de BV in de koop-verkoopovereenkomst dat zij niet de bedoeling had gehad om het pand zelf te gaan exploiteren. Zij had het kantoorpand ontwikkeld met de overheersende bedoeling om dat bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. Bij de beoordeling van de boete overwoog de rechtbank dat de Belastingdienst moest aantonen dat er sprake was van (voorwaardelijk) opzet bij het indienen van de onjuiste aangifte. Daarbij is niet alleen vereist dat belanghebbende wist dat er aanmerkelijke kans bestond dat door de aangifte te weinig belasting zou worden geheven, maar ook dat hij die kans bewust had aanvaard. De Rechtbank concludeerde dat de inspecteur aan die bewijslast had voldaan: de BV wist door het overleg met haar adviseur én met de Belastingdienst dat het vormen van een HIR niet mogelijk was. Door die toch in de aangifte op te voeren was het enkel en alleen aan voorwaardelijk opzet van de BV zelf te wijten dat een onjuiste aangifte was gedaan. De Rechtbank vond de boete passend en geboden, maar verminderde die nog wel met wegens overschrijding van de redelijke termijn. Commentaar Deze uitspraak heeft een hoog waarschuwend karakter: de aangifte kan niet worden beschouwd als een eerste bod richting de Belastingdienst. De ondernemer die dat wél doet, kan daar fors voor worden bestraft. 5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

9 Vraag telefonisch om kort uitstel van betaling 28 februari 2014 Hebt u liquiditeitsproblemen en moeite om de bedrijfsbelastingen op tijd te betalen? Vraag dan om kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan telefonisch! Natuurlijk zijn er voorwaarden. Telefonisch uitstel van betaling wordt alleen verleend als de totale openstaande belastingschuld minder is dan Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. U moet dan wel de aangiften voor de voorgaande twee tijdvakken tijdig hebben ingediend, en nog geen dwangbevel voor de te betalen belasting hebben ontvangen. Over het uitstel van betaling wordt rente berekend. U kunt geen telefonisch uitstel krijgen voor voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan, voor aanslagen met een boete en voor toeslagschulden. Let op: een verzoek om kort uitstel is géén melding van betalingsonmacht. Als u betalingsonmachtig bent, moet u dit apart schriftelijk bij de Belastingdienst melden. 6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

10 WOZ-waarde omlaag door geluidsoverlast 25 februari 2014 Geluidsoverlast is een waardedrukkende factor voor de WOZ. Gemeenten willen daar niet aan: bij het vaststellen van de WOZ-waarde houden ze geen rekening met geluidsoverlast omdat het een subjectieve factor is. De waarderingsgrondslag van de WOZ is strikt objectief, en daar past een persoonlijke, individuele beleving van geluid niet bij. De belastingrechter beoordeelt dat genuanceerder: geluidsoverlast die de gangbare normen voor geluidsgrenzen te boven gaat, kan niet meer als subjectief worden beschouwd. En dan moet de WOZ-waarde omlaag, zo blijkt uit enkele recente uitspraken. Volgens de Wet waardering onroerende zaken wordt de WOZ-waarde gesteld op de waarde in het economische verkeer. Dat is de prijs die de meest biedende gegadigde na de beste voorbereiding wil betalen bij verkoop van de onroerende zaak op de meest geschikte wijze. Uitgangspunt is de leegwaarde: de waarde die de meest biedende gegadigde wil betalen als de volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en hij de woning onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan nemen, in de staat waarin die zich bevindt. Als de WOZ-waarde wordt betwist, moet de gemeente aannemelijk maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Ton van Hout woonde in een mooie oude woning uit 1832, in een kleine gemeente. Van Hout maakte bezwaar tegen de WOZ-waardering van zijn woning. Hij claimde een vermindering met , wegens geluidsoverlast. Vrijwel elke doordeweekse avond kwam de lokale muziekvereniging oefenen in een aan zijn woning grenzend pand. Dat leidde tot een ondragelijke geluidsoverlast, iedere avond weer, van tot uur. De gemeentelijke geluidsnormen werden daarbij ruimschoots overschreden. Van Hout ondervond geluidsoverlast in de hele woning; door trillingen liet het stuckwerk in zijn keuken los en het glaswerk trilde in de kast. De gemeente had de muziekvereniging bij herhaling een andere oefenruimte aangeboden, maar daar wilde zij geen gebruik van maken. Rechtbank Zeeland - West-Brabant besliste dat de geluidsoverlast zo nadrukkelijk aanwezig was dat die niet als subjectief kon worden beschouwd. De rechtbank vond de geclaimde waardevermindering van te veel van het goede, de Rechtbank stelde de waardevermindering in goede justitie vast op Ron de Knikker ging ook in beroep tegen de WOZ-waardebeschikking van zijn woning. De gemeente Zaanstad had de WOZ-waarde vastgesteld op , De Knikker vond dat de waarde omlaag moest naar vanwege de geluidsoverlast van de rondweg waaraan zijn woning lag. Rechtbank Noord-Nederland stelde De Knikker in het gelijk. De woning lag naast de rondweg waar per dag zo n motorvoertuigen reden. Dat aantal was fors opgelopen door het openstellen van de busbrug voor overig verkeer. De tuin bij de woning was door een stoep van twee meter breed gescheiden van de rondweg, de tuin lag op hetzelfde niveau als de rondweg en er was een bushalte op de stoep naast de tuin. De gemeente voerde het bekende verweer: met geluidsoverlast was geen rekening gehouden omdat het een subjectieve omstandigheid is. De Rechtbank besliste anders: de WOZ-waarde werd alsnog op gesteld. 7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

11 Commentaar Geluidsoverlast tast het woongenot aan, en daarmee ook de WOZ-waarde. De belastingrechter erkent dat zodra de geluidsoverlast gangbare normen te boven gaat. Terecht. Deze uitspraken komen goed van pas om in voorkomende gevallen een lagere WOZ-waarde te verdedigen. 8 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

12 Zwitserse UBS-bank: liever geen NL-zwartspaarders 25 februari 2014 De Zwitserse UBS-bank wil afscheid nemen van Nederlandse zwartspaarders. Rekeninghouders met een geheime rekening krijgen in een persoonlijk onderhoud te horen dat zij hun bankrekening moeten opheffen, ofwel een adviseur moeten zoeken om schoon schip te maken met de Nederlandse Belastingdienst. Als de rekeninghouder geen actie onderneemt, zal de bank de rekening eind 2015 opheffen. De grootste vermogensbeheerder ter wereld, de Zwitserse UBS-bank, heeft rekeninghouders met een geheime bankrekening de wacht aangezegd. Het gaat met name om Nederlandse, Belgische en Deense zwartspaarders. Deze rekeninghouders moeten ofwel hun bankrekening opheffen, ofwel hun banktegoeden bekend maken bij de eigen nationale belastingdienst. Doen ze dat niet, dan zal de UBS deze bankrekeningen eind 2015 uit eigen beweging opheffen. De Nederlandse rekeninghouder die het saldo van zijn geheime UBS-rekening wil overboeken naar een andere bank, moet dat naar een bank in Nederland doorboeken: de UBS voert een overboeking naar een bank in een ander land niet uit. De UBS is anders dan het geruchtencircuit wil niet van plan om de zwartspaarders te verklikken en hun bankpositie door te geven aan de nationale Belastingdiensten. Commentaar Het ooit zo roemruchte Zwitserse bankgeheim begint snel af te brokkelen. Grootmachten als de UBS-bank zien in dat met de snel voortschrijdende informatisering en transparantie er geen toekomst meer is voor belastingparadijzen met een bankgeheim. Luxemburg gaat vanaf 1 januari 2015 automatisch gegevens uitwisselen met andere EU-lidstaten over banktegoeden van buitenlandse rekeninghouders, en internationaal wordt de druk op Zwitserland opgevoerd om ook het bankgeheim op te geven. In Zwitserland is een Weissgeldstrategie opgezet, die een Zwitserse bankier verplicht om de fiscale positie van zijn rekeninghouders te regulariseren. Veel banken waaronder de UBS wachten de nieuwe regelgeving op dit punt niet af en geven hun cliënten een duidelijke boodschap: de fiscale positie op orde brengen, of vertrekken met het zwarte geld. Pictet, de grootste privébank vraagt cliënten om een machtiging om de informatie over hun financiële positie bij de bank te mogen meedelen aan hun nationale fiscale overheidsdiensten. Lachende derde is de Nederlandse schatkist: Zwitserse banken drijven de Nederlandse zwartspaarders met deze aanpak regelrecht in de armen van de Belastingdienst. Zie ook BelastingBelangen, december 2013: Zwart geld witten: boetevrije inkeerregeling is succesvol. 9 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

13 Maak op tijd bezwaar... tegen de parkeerbon 25 februari 2014 Bent u weer bekeurd voor fout parkeren? Als u het niet eens bent met die bekeuring moet u snel in actie komen. U moet bezwaar maken binnen zes weken, en die termijn begint te lopen zodra u de bon op de voorruit van uw auto, onder de ruitenwisser, hebt aangetroffen, zo heeft de Hoge Raad recent beslist. Als u met uw bezwaarschrift wacht totdat u de acceptgiro thuis heeft ontvangen, zou u wel eens te laat kunnen zijn. 10 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

14 BTW-constructie mislukt, en toch BTW-vrij varen 24 februari 2014 Een prachtig plezierjacht, zonder BTW-heffing, met een crossborder-leaseconstructie. Het klinkt te mooi om waar te zijn, en dat bleek het ook te zijn. De Belastingdienst vond de BTW-constructie onwaarachtig, en de koper moest alsnog omzetbelasting betalen over de koopsom van zijn polyester zeiljacht. Maar toch kon hij BTW-vrij gaan varen: Hof Amsterdam besliste dat hij de BTW kon verhalen op de adviseur die hem de BTW-vrije transactie had verkocht. Kuuk Bootsman kocht eind 2007 een polyester zeiljacht, een Dehler 39 SQ Limited Edition, voor exclusief BTW. De verkoper, Yacht Experts BV, was met Bootsman overeengekomen dat hij dat plezierjacht zonder BTW kon kopen met een crossborder-lease. Die constructie hield kortweg gezegd in dat Yacht Experts het jacht van de scheepswerf kocht, en Bootsman een lening aan Yacht Experts moest verstrekken waarmee die de koopprijs van het jacht exclusief BTW kon voldoen. Daarop verhuurde Yacht Experts het plezierjacht in Nederland aan Bootsman en werd het jacht overgebracht naar België. In België werd de huurovereenkomst vervangen door een overeenkomst van 'financial lease', met Yacht Experts als lessor en Bootsman als lessee. Die overeenkomst gaf Bootsman het recht om het jacht te kopen voor 5% van de oorspronkelijke koopsom. Bij uitoefening van die optie was omzetbelasting verschuldigd over de optieprijs, die belasting kwam voor rekening van Yacht Experts. De Belastingdienst beoordeelde deze opzet, en accepteerde die niet. Volgens de inspecteur had het geheel van de overeenkomsten een onwaarachtige karakter, en werd daarmee geen ander doel nagestreefd dan een belastingvoordeel. Bootsman had intracommunautair een nieuw vervoermiddel verworven en hij was ter zake omzetbelasting verschuldigd. Hij kon niet aantonen dat de voor het jacht verschuldigde BTW was voldaan, en kon geen aanspraak maken op een vrijstelling van omzetbelasting krachtens de regeling voor terugkerende goederen. Bootsman werd een BTW-naheffing van opgelegd. Bootsman informeerde Yacht Experts over de BTW-naheffing, en die adviseerde hem om de naheffing aan te vechten en daarbij het advocatenkantoor VMW Taxand in te schakelen. Dat deed Bootsman, maar zonder succes: de Belastingdienst handhaafde de naheffing. Bootsman betaalde de BTW-naheffing en stelde Yacht Experts aansprakelijk voor die schadepost. De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam wees die vordering toe, en ook Hof Amsterdam vond dat Yacht Experts de BTW moest vergoeden. Uit de overeenkomsten en andere gedingstukken bleek overduidelijk dat Yacht Experts de onvoorwaardelijke verplichting op zich had genomen om Bootsman in staat te stellen het jacht zonder BTW te verwerven. Yacht Experts BV was tekort geschoten in de nakoming van die verplichting: zij moest de door Bootsman geleden schade vergoeden. Commentaar De adviseur in deze procedure had meer verstand van jachten dan van omzetbelasting. En de contracten die hij afsloot waren verre van risk-proof. Die combinatie levert de koper van het plezierjacht een aanzienlijk fiscaal voordeel op. 11 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

15 Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen 28 februari 2014 Heeft u een verlies-bv en kunt u de aandelen in die BV wellicht verkopen aan een collega ondernemer die wél winstkansen ziet? Let er dan op dat de BV haar bedrijfsactiviteiten niet al te rigoureus inkrimpt vóór de aandelenoverdracht. Gebeurt dat wel, dan neemt de kans af dat de koper nog gebruik kan maken van de fiscaal verrekenbare verliezen in de BV. En dan zal hij minder voor de aandelen in die BV willen betalen Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

16 BTW-correctie over privégebruik auto in februari 2014 De BTW-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak houdt de gemoederen al jaren bezig. De wetgever heeft deze BTW-afdracht per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd, en ondernemers/werkgevers hebben daar massaal bezwaar tegen gemaakt. Over deze kwestie zijn enkele proefprocedures aangespannen, en de uitspraak in die zaken laat nog op zich wachten. Financiën heeft onlangs meegedeeld dat ondernemers die voor 2011 en/of 2012 bezwaar gemaakt hebben tegen de BTW-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak, dat voor 2013 niet opnieuw hoeven te doen. De Belastingdienst zal de BTW over 2013 ambtshalve herzien als de uitspraak in de proefprocedures daar aanleiding toe geeft. De wetgever heeft de BTW-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak per 1 juli 2011 ingrijpend aangepast: de BTW-afdracht wordt niet langer berekend op basis van de bijtelling voor het privégebruik auto voor de heffing van inkomstenbelasting, maar over de werkelijke kosten van het privé autogebruik. De ondernemer kan die grondslag onder voorwaarden forfaitair stellen op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Reden voor deze wetswijziging was een uitspraak van Rechtbank Haarlem later bevestigd door Hof Amsterdam dat het verschil in BTW-correctie voor het privégebruik voor zeer zuinige auto's (over 0% of 14% van de cataloguswaarde) en andere auto's (over 20% of 25% van de cataloguswaarde) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat die discriminatie tot gevolg heeft dat de BTW-correctie voor alle auto s gebaseerd kan worden op de lage bijtelling voor het privégebruik van zuinige auto's. Zie ook BelastingBelangen, juni 2011: BTW op privégebruik auto, en augustus 2011: BTW-forfait op privégebruik auto: 2,7% van de cataloguswaarde. De Hoge Raad heeft in het arrest van april 2013 bevestigd dat de ongelijke behandeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, maar geen redenen aanwezig geacht om alle BTW-ondernemers onder de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto s te brengen. Zie BelastingBelangen, april 2013: BTW-correctie privégebruik auto: ongelijke behandeling gehandhaafd. Deze kwestie heeft een enorme stroom van bezwaarschriften opgeleverd: zie BelastingBelangen, februari 2012: BTW op privégebruik auto: bezwaar maken. Financiën heeft een regeling voor collectief bezwaar getroffen en vier proefprocedures voor de BTW-correctie over 2011 aangespannen. Ondernemers die daar aan meedoen hoeven zelf geen bezwaar- en beroepsprocedures op te starten, zij kunnen aansluiten bij de uitkomsten van de proefprocedures. Die procedures zijn nog niet afgerond, er lopen nog ruim bezwaarschriften over deze kwestie. Financiën heeft onlangs bekend gemaakt dat ondernemers voor 2013 niet opnieuw bezwaar hoeven te maken als zij voor 2011 en/of 2012 een bezwaarschrift hebben ingediend, of als zij meedoen met de collectieve bezwaarprocedure. Financiën zal de BTW over 2013 ambtshalve herzien als de uitspraak in de proefprocedures voor de ondernemers gunstig uitpakt. Commentaar Deze kwestie loopt al weer zo lang, dat die bij veel MKB-ondernemers in vergetelheid is geraakt. Het automatisch verlengen van de oude bezwaarschriften voor de BTW-heffing over 2013 is een praktische oplossing. En nu maar hopen dat we van de belastingrechter snel te horen krijgen hoe deze zaak uitpakt. 13 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

17 Registratie bij Belastingdienst: per aangetekende post 24 februari 2014 De Belastingdienst heeft de registratie van voorovereenkomsten en intentieverklaringen per 1 januari 2014 gewijzigd: registratie kan uitsluitend nog door het originele document zonder nietjes! mét een geleideformulier aangetekend per post te verzenden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA Heerlen. Per 1 januari 2013 is de registratie van notariële akten gedigitaliseerd. Door de elektronische registratie van notariële akten is het niet langer nodig om die akten heen en weer te sturen tussen de notaris en de Belastingdienst. De elektronische registratie van notariële akten wordt uitgevoerd en beheerd door Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met de invoering van de Wet elektronische registratie notariële akten is het registreren van onderhandse (dus niet-notariële) akten bij de Belastingdienst sterk beperkt. De wet eist thans nog slechts een registratie van een voorovereenkomst of intentieverklaring bij: - de geruisloze omzetting van een onderneming in een BV; - de geruisloze terugkeer uit de BV; - de ruisende inbreng in een BV met terugwerkende kracht; - de bedrijfsfusie. De Belastingdienst heeft de werkwijze voor de registratie van deze onderhandse akten aangepast. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om deze documenten bij de afdeling Registratie en Successie van de Belastingdienst te laten registreren. U moet de voorovereenkomst of intentieverklaring, tezamen met een geleideformulier, aangetekend per post versturen, en wel naar Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA Heerlen. De datum van verzending is de datum van registratie. Het verplichte geleideformulier kunt u hier downloaden van de site van de Belastingdienst. Commentaar De elektronische registratie van notariële akten heeft tot gevolg dat onderhandse akten voortaan aangetekend per post naar de Belastingdienst moeten worden verzonden. Een ongerijmde, anachronistische ontwikkeling! Zorgt u er wel voor dat u een bewijs van verzending én ontvangst hebt? Heeft u dat niet, dan kunt u niet aantonen dat het verzoek tijdig is ingediend. 14 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

18 Ga innovatief ondernemen, met de WBSO-RDA februari 2014 De overheid stimuleert innovatief ondernemen, ook met fiscale voordelen. Als u wilt nagaan of en hoe u in aanmerking kunt komen voor die fiscale voordelen, vraag dan hier de WBSO-RDA 2015 Handleiding op (in pdf). De handleiding is een praktische toelichting op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (krachtens de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, WBSO, voor loonkosten), en voor de research & development aftrek (RDA, voor niet-loonkosten) in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De handleiding is uitgebracht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de opvolger per 1 januari 2014 van Agentschap NL en de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. 15 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

19 Lening bij de BV als funding voor lening dochter? 27 februari 2014 Mijn dochter is door een vervelende echtscheiding weer terug bij af. Zij moet samen met haar twee kinderen een nieuwe woning zoeken. Ik wil haar daar graag bij helpen. Zij heeft een aardig pand op het oog, dat zo n moet kosten. De financiering is geen probleem: mijn dochter heeft een goed inkomen. Maar ik denk aan een andere opzet om dat huis te kopen. Ik ben van plan mijn dochter de eenmalige belastingvrij te schenken, en haar vanuit mijn BV de andere te lenen. Mijn BV heeft voldoende liquiditeiten, en bij de bank levert dat op deposito nauwelijks rente op. Kan ik de bij mijn BV lenen, tegen een rente van 4% of 5%, en dat vervolgens aan mijn dochter doorlenen tegen een hogere rente, van zeg 7,5%? Dan heeft zij een leuke fiscale aftrekpost aan eigenwoningrente. Daarna kan ik haar een deel van die hoge rente jaarlijks weer belastingvrij terugschenken. Deze opzet is geïnspireerd door uw artikel Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente in BelastingBelangen van april Kan ik deze opzet ook toepassen? Antwoord Dat moet lukken, als u in privé maar voldoende vermogen heeft dat als zekerheid kan dienen voor de aflossing van de lening die u bij de BV gaat opnemen. Voor het wat en hoe van de schenking van aan uw dochter die u kennelijk vanuit uw privévermogen gaat doen zie de special in BelastingBelangen van december 2013: Schenk belastingvrij aan... wie u maar wil. De lening die u bij uw BV wilt opnemen, is sterk gekleurd door privé omstandigheden. U wilt als vader uw dochter helpen, voor de BV kan die familierelatie geen enkele rol spelen. U moet er rekening mee houden dat de belastinginspecteur de voorwaarden van de lening van de BV aan u kritisch zal beoordelen. Die voorwaarden moeten strikt zakelijk zijn, en a priori moet vaststaan dat de BV niet het risico loopt dat zij haar geld kwijt kan raken omdat uw dochter haar lening aan u niet kan terugbetalen. Dat risico moet u in privé dragen. De zakelijke condities van de geldlening zien op rente, aflossing en zekerheid. Uitgangspunt daarbij zijn de voorwaarden zoals die tussen onafhankelijke derden voor een dergelijke lening worden afgesproken. U kunt die achterhalen door bijvoorbeeld de bank te vragen onder welke voorwaarden zij de aan u zou willen lenen. Als u daarbij aansluit hebt u vaste grond onder uw voeten. Natuurlijk hoeft u die bancaire condities niet één op één aan te houden. De bank hanteert een opslag voor kosten, winst en risico waar veel DGA s zich niet in herkennen. Als u in privé voldoende vermogen hebt als zekerheid voor de aflossing van de lening aan uw BV daar ga ik van uit zal de inspecteur zijn kritische blijk vooral richten op de hoogte van de rente die de BV u in rekening moet brengen. De hoogte van die rente is afhankelijk van de vorm waarin u de lening bij u BV opneemt. Als u in rekening-courant bij de BV leent, kunt u een lagere rente hanteren dan op een lening: de schuld in rekening-courant is immers direct opeisbaar, de lening niet. Het volledige bedrag van in rekening-courant lenen lijkt mij wat te veel van het goede. U kunt beide 16 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

20 vormen wel combineren. Als u in staat bent om een schuld in rekening-courant vanuit uw privévermogen per direct af te lossen, kunt u op die schuld een rente rekenen die om en nabij gelijk is aan de rente die uw BV op de depositorekening bij de bank krijgt (stel 1,5%), plus een opslag van 0,5% = 2%. Voor het gedeelte van de geldlening met een langere looptijd moet u een hogere rente rekenen. De marktrente is hier bepalend. Maar als DGA kunt u hier uw dubbelrol ten opzichte van uw BV u bent aandeelhouder én directeur benutten door deze lening als personeelslening op te nemen. U kunt dan de rente stellen op de normrente die Financiën voor dergelijke leningen aanhoudt. Voor 2014 is dat 4%. Let wel: u moet dan wel lenen in uw hoedanigheid van werknemer. Breng dat ook expliciet tot uitdrukking in de leenovereenkomst! Stel dat u de totale lening in tweeën verdeelt: u leent in rekening-courant, tegen een rente van 2% per jaar, en de resterende als personeelslening, tegen een rente van 4% per jaar. Uw rentekosten zijn dan op jaarbasis. Vervolgens leent u de door aan uw dochter ter financiering van haar woning. Ook deze lening moet onder zakelijke voorwaarden worden verstrekt. Als uw dochter met haar goede inkomen deze ook extern, bij de bank had kunnen lenen, kunt u voor de leningsvoorwaarden aansluiten bij die van de bank. Vraag een offerte op, die kan als onderbouwing goed van pas komen. Maar ook hier kunt u van de bancaire voorwaarden afwijken. Als u anders dan de bank geen hypothecaire zekerheid krijgt, kunt u een hogere rente rekenen. Dat heeft de belastingrechter nadrukkelijk goedgekeurd; zie het door u al genoemde artikel in BelastingBelangen van april 2013: Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente. In die procedure kon senior een rente van 8% aanhouden, vandaag de dag lijkt mij 7% goed verdedigbaar. Als u de aan uw dochter doorleent tegen 7% rente komt haar rentelast per jaar uit op Die moet ze aan u betalen; zij kan die rente als eigenwoningrente in aftrek brengen op haar inkomen in box 1. Let op: uw dochter moet die lening expliciet melden bij de Belastingdienst, anders verspeelt zij de aftrek. Zie ook BelastingBelangen, december 2013: Hypotheek in 2013 bij pa, ma of de BV opgenomen? Melden! U betaalt vervolgens uw rentelast van aan de BV, en incasseert een voordelig verschil van Ieder jaar weer! Met dat geld kunt u uw dochter een deel van de rente die zij aan u heeft betaalt weer belastingvrij terugschenken. Hoe u dat moet doen kunt u terugvinden in BelastingBelangen, juni 2011: Geschonken eigenwoningrente aftrekbaar? Het resultaat: een prachtige, fiscaal voordelige carrousel in de familiesfeer. 17 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid. Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014:

Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid. Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014: nieuwsbrief april 2014 Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014: Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid Moet ik de auto als zakelijk vermogen aan blijven merken of juist niet? Denkt u wel aan de

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK 12/00757 Uitspraak van 20 december 2013 in het geding tussen:, belanghebbende,

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK 12/00757 Uitspraak van 20 december 2013 in het geding tussen:, belanghebbende, GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK 12/00757 Uitspraak van 20 december 2013 in het geding tussen:, belanghebbende, en de directeur van de Belastingdienst Rijnmond, de Inspecteur,

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:5083

ECLI:NL:GHDHA:2013:5083 ECLI:NL:GHDHA:2013:5083 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 31-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-12/00757 Belastingrecht

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/137 NL:TZ:0000005608:F001 19-04-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. M.M. Vanhommerig Algemeen Gegevens onderneming Holding Impuls Weert

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 In 2014 geldt een verlaagd box 2-tarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang tot een maximaal bedrag van 250.000. Bij de parlementaire behandeling

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Enkelvoudige Belastingkamer. Gezien het beroepschrift ingediend door Y te Z namens X te Z, ingekomen ter griffie op 29 april 1982 onder nummer 2344/82 en gericht tegen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014 Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 1 Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 Rapport Afwijzing kwijtscheldingsverzoek Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat de directeur van de Belastingdienst op 16 juni 2014 haar beroep tegen de

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N

R A A D V O O R G E S C H I L L E N Nummer D17009 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X en:

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kantoor aan huis Zorg dat u de diverse regelingen goed toepast! Whitepaper Versie 27.07

Kantoor aan huis Zorg dat u de diverse regelingen goed toepast! Whitepaper Versie 27.07 Kantoor aan huis 2016 Zorg dat u de diverse regelingen goed toepast! Whitepaper 2016 Versie 27.07 In dit whitepaper: Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Hodn Lamberts Electrotechniek

Hodn Lamberts Electrotechniek Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. M.J.A.,M. Muijres

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie