PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 ZAKENDOEN IN DE GROENE ECONOMIE incl 12 relevante cases De 7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen

3 DIT BOEK IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DANKZIJ 4D Architecten Enter Ahrend Inrichten BV AKD advocaten & notarissen Albron BV Alliander Amazone Duurzaam Verkoop & Advies Antropia, Cultuur en Congrescentrum APG Aquafox ASN Bank AT Osborne Athlon Car Lease BECO Better World Plastics BV Between Us BioMCN BV BMD Advies Centraal Brandwijk Kerstpakketten BV Carbon Stars CE Delft CEO Media BV Chiesi Pharmaceuticals BV Climate Neutral Group Compete automatisering bv Connection BV Coram International Creative Beards De Baak De Groene Prikkel BV De Jonge Milieuadvies De Legitimiteit Groep De Stroomplantage Deal Circle Deerns Desso DHV Dijkstra Agrimarketing Down to Earth Draaijer + partners Dröge & Van Drimmelen Dutch DWA installatie- en energieadvies Eclectic Ecofys EECT BV Emissierechten.nl Eneco Enviu Eosta Etopia Experience Island Fleet Support ZAKENDOEN IN DE GROENE ECONOMIE De 7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen Geelen Counterflow GEN Group Good Company Green-Consultant Greenes Nederland GreenGrafitti Groenbalans Groene Golf Groene IT Hanze Development Harting-Bank B.V. HarvestaGG (Green Goods) B.V. I AM creative Imago bouwers IMSA InterfaceFlor Nederland Jan Paul van Soest - Advies voor Duurzaamheid Kennedy Van der Laan Kies Groen Licht Klostermann Koffiebranderij Peeze Kruideniergroep BV Martini ziekenhuis Mauritsgroen MGMC Menzis Moeiteloosleven.nu MultiCopy Nederland BV Nationale Postcode Loterij Noordhoff Uitgevers BV Nyenrode Business Universiteit Omniversum BV Online accountants MKB Organiq OVG Projectontwikkeling bv OVVIA Paulussen Advocaten NV PGGM Postfossil PostNL Holding BV Primum Priva Qurrent RAU Rebel Group Advisory BV RIMETAAL B.V. Roggebotstaete Landgoed B.V Schaap & Partners Scope Bouwmanagement BV Search Ingenieursbureau BV Sidcon Squarewise Strukton Groep NV Tendris Tocardo International Topell Energy turntoo Triodos Bank Unica Van Gansewinkel Groep BV Van Houtum BV Van Nelle Ontwerpfabriek Exploitatie BV Van Wijhe Verf BV VAR Vidox, Floorcare & Maintenance Vredenburg Installatietechniek We beat the Mountain Weleda Benelux SE Wij zijn koel / Cool Endavour Winnen & Co Yellow&Blue Investment Management B.V.

4 TER INTRODUCTIE DE REGELS VAN HET SPEL 7

5 Maatschappelijke en economische veranderingen voltrekken zich vaak voor een belangrijk deel onder de oppervlakte, ontrokken aan het oog van de oppervlakkige waarnemer. Dat geldt ook voor economische verduurzaming. Voor velen en dan in het bijzonder niet-ondernemers is verduurzaming nauwelijks tastbaar en heeft het woord vooral negatieve connotaties: verlies van welvaart, verlies van inkomsten, verlies van posities, verlies van zekerheden Alsof het alleen maar minder kan worden. Als directeur van De Groene Zaak respectievelijk hoogleraar Duurzaam Ondernemen hebben wij het bijzondere voorrecht dagelijks geconfronteerd te worden met nieuwe initiatieven en ideeën op het gebied van verduurzaming. Voor ons is verduurzaming dus niet alleen zichtbaar en tastbaar, maar ook een wenkend perspectief: het wordt allemaal veel beter, slimmer, efficiënter en bovenal houdbaar op de lange termijn. Kortom, voor wie gelooft in innovatie en de enorme kansen die de integratie van maatschappelijk en economisch rendement biedt is deze nieuwe manier van zakendoen buitengewoon inspirerend. Een inspiratie die veel verder en dieper gaat dan wat er sporadisch in de media over verduurzaming wordt gepubliceerd: het raakt ons in hoofd en hart en maakt dat onze handen jeuken. In dit boekje hebben we daarom een groot aantal goede voorbeelden van die nieuwe manier van zakendoen gebundeld. Geïnterpreteerd, geanalyseerd en vertaald naar eenvoudige managementtaal. Niet omdat het allemaal zo eenvoudig is, dat nieuwe zakendoen. Maar wel omdat we het vaak te ingewikkeld maken, terwijl het vaak gewoon een kwestie van gezond verstand is. Het gaat in deze uitgave dus om de kracht van wat 9

6 we wél weten. En het gaat om de kracht van gedeelde visies, overtuigingen en beelden. Het gaat erom dat we allen een nieuw referentiekader delen waarin al die nieuwe variabelen een rol spelen. Waarbij we met dezelfde kennis acteren en hetzelfde perspectief voor ogen hebben. Dat motiveert, dat inspireert en brengt ons gezamenlijk verder. samenwerkingsverbanden, van wel of geen doorbraken op het gebied van hernieuwbare energie. Maar dat lokaal en mondiaal in een geheel nieuwe verhouding tot elkaar komen te staan, daarvan zijn we overtuigd. Vandaar dat wij ook niet geremd worden door ja, maar, maar eerder kiezen voor ja, en dan. Kern van deze publicatie zijn de zeven succesfactoren voor groen ondernemen die naar wij hopen een samenhangend beeld schetsen over die nieuwe manier van zakendoen. Hoe doe je het, welke mogelijkheden zijn er, en bovenal: waarom het logisch is dat we onze oude economische spelregels moeten opbergen bij het oude spel - in de kast, bij andere spellen die we niet meer spelen. Omdat we nu een ander spel spelen, met andere spelregels. Duurzame, wel te verstaan. Het mag geen verbazing wekken dat tijdens het schrijfproces er ook bij meelezers iets van ongeloof en scepsis merkbaar was alsof de Groene Economie te mooi is om waar te zijn. Het kost velen merkbaar moeite een educated guess te doen naar onze toekomstige economische realiteit. Dat is ook niet verwonderlijk, want de vele variabelen en interacties maken dat de exacte ontwikkelingen zich maar beperkt laten voorspellen. Nieuwe dilemma s doemen op, de snelheid van ontwikkelingen bepaalt de uiteindelijke inkleuring. Zo gaan wij ervan uit dat ondernemen in de Groene Economie een meer lokaal karakter krijgt zonder dat dit overigens het absolute einde betekent van mondiale ontwikkelings- en productieprocessen. De vraag in welke verhouding lokale en mondiale economie uiteindelijk tot elkaar komen te staan kan niet beantwoord worden: dat is onder meer afhankelijk van de snelheid van de verduurzaming van onze mobiliteit, van de mate van opschaling van decentrale Voor deze publicatie is waardevolle input geleverd door tal van partners van De Groene Zaak en een aantal duurzame denkers waarmee wij al langere tijd met veel plezier samenwerken. De door hen aangedragen voorbeelden, inzichten en praktijkkennis hebben mede geleid tot het definiëren van de zeven succeskenmerken. Onze oprechte dank daarvoor. De economie van de toekomst is duurzaam. Dat is geen wishful thinking op een groene wolk, het is domweg realiteit. Dit boekje opent voor de lezer een deur die toegang biedt tot een nieuwe wereld. Welkom in de Groene Economie, welkom in een wereld waarin ondernemen spannender en uitdagender is dan ooit tevoren. Marga Hoek Jan Jonker Juni

7 Ter Introductie... 7 Hoofdstuk 1. De Groene Economie is dichterbij dan u denkt Hoofdstuk 2. De 7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen Hoofdstuk 3. Eerste succesfactor. Op zoek naar partners binnen het industriële ecosysteem Hoofdstuk 4. Tweede succesfactor. Ontwikkeling en productie: lokaal waar mogelijk, mondiaal waar nodig Hoofdstuk 5. Derde succesfactor. Circulair ontwerpen Hoofdstuk 6. Vierde succesfactor. Collectief innoveren in de Groene Economie Hoofdstuk 7. Vijfde succesfactor. Van product naar dienst Hoofdstuk 8. Zesde succesfactor. Lengte maal breedte: iedere businesscase is maatwerk Hoofdstuk 9. Zevende succesfactor. Meerlagig financieren Hoofdstuk 10. De overheid en de spelregels voor vergroening van de economie Hoofdstuk 11. Epiloog. Over boormachines, artisjokken en gezond verstand

8 HOOFDSTUK 3. EERSTE SUCCESFACTOR. OP ZOEK NAAR PARTNERS BINNEN HET INDUSTRIËLE ECOSYSTEEM 33

9 In de gemeente Westland verrijst een woonwijk die straks volledig wordt verwarmd door de restwarmte uit de naastgelegen tuinbouwkassen. De basis van het circulaire denken ligt opgesloten in een eenvoudig credo: afval is grondstof. Ondernemers in de Groene Economie maken daarom slim gebruik van de sociale, industriële en economische omgeving waarbinnen zij opereren. In plaats van reststromen simpelweg als afval te lozen, te verbranden of te storten, zoeken zij naar mogelijkheden om die reststromen economisch te herwaarderen. Veel meer dan nu is de Groene Economie dus een geheel van samenhangende deelsystemen waarin ondernemingen bewuste keuzes maken om zo tot een optimale businesscase te komen. Dat denken wordt ook wel organisatie-ecologie genoemd 11. Er bestaan complexe, industrieel-organisatorische ecosystemen waarin ondernemingen elkaar helpen om restproducten nuttig en economisch rendabel in te zetten. Ze doen dit door (rest)stromen als afvalwater, warmte, biogas, elektriciteit en slib uit te wisselen binnen gesloten kringlopen, zonder ze af te wentelen op andere gebieden. Dat betekent dat bedrijven elkaar bewust steunen om duurzaam te zijn, in de keten en in het netwerk. In de eerste plaats zijn er economische voordelen. Immers, afval kan verkocht worden. Daarnaast zijn er organisatorische voordelen: duurzaamheid zit niet alleen het eigen 11 Jonker, J., Reinhoudt, J. en te Riele, H. (2011). Transities naar Duurzaamheid, te downloaden via bit.ly/l8zgft 35

10 CASE 2 bedrijf, maar in de gehele keten en het netwerk. Tenslotte zijn er ook schaalvoordelen, want samen organiseren is aantrekkelijker dan alleen. DRAAIJER+PARTNERS DIERENPARK EMMEN: THE NEXT LEVEL De duurzame stad Voorbeelden van succesvolle (industriële) ecosystemen zijn er al met name enkele duurzame stadsontwikkelingen in Duitsland en Scandinavië. Steden als Hamburg, Kopenhagen en Stockholm lopen voorop in het onderling verbinden van eco-relevante processen, het invoeren van kringlopen en het focussen op schone, duurzame technologie. Zij onderscheiden zich door een holistische kijk op duurzaamheid waarin hernieuwbare energie, duurzaam bouwen en leven, recycling en afvalmanagement en duurzame mobiliteit hand in hand gaan. In ons land geldt adviesbureau Hanze Development als ambassadeur van deze vorm van duurzame stadsontwikkeling. Een voorzichtig begin is er: ingenieursbureau Priva maakt in de gemeente Westland de eerste grote nieuwbouwwijk mogelijk die wordt verwarmd met restwarmte uit naastgelegen tuinbouwkassen. Jaarlijks betekent dat een besparing van 1,2 miljoen kubieke meter aardgas en een reductie van de uitstoot van CO2 met ton per jaar (770 kilo per huishouden, ofwel 40 procent minder dan nieuwbouwwoningen met een traditionele energievoorziening op aardgas). Een ander bekend voorbeeld is dat van de Haven Rotterdam, van waaruit CO2 uit rookgassen wordt getransporteerd naar de kassen van het Westland waar het de groei van planten versnelt. Het bekende dierenpark in Emmen wordt verplaatst en herontwikkeld. In dit project worden de investeringen door verschillende partijen gekoppeld aan hoge prestatie-eisen ten aanzien van duurzaamheid. Zo moet het park in de exploitatiefase CO2-neutraal zijn, gebruik maken van volledig hernieuwbare energiebronnen en met betrekking tot duurzaam bouwen een GPR-score van minimaal 8 behalen. Projectleider draaijer+partners zet in op zoveel mogelijk synergie tussen functies en op innovatieve oplossingen op het gebied van dierenwelzijn, warmte/koude-uitwisseling, waterkringlopen en afvalstoffenvergisting met biogasopwekking. Bovendien wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van (exploitatiegerichte) contracten waarbij diensten worden afgenomen, in plaats van installaties te kopen. Zo ontstaat een ecosysteem op verschillende niveaus; een duurzaam en circulair functionerend gebied met een lange termijnverbinding tussen partijen en een sterke lokale verankering

11 Het gezamenlijk belang overstijgt het individuele belang De essentie van industrieel-organisatorische ecosystemen is dat het gezamenlijk belang bij een succesvolle samenwerking het individuele organisatorische belang overstijgt. Een vergelijkbaar model zien we in Silicon Valley, California. Wat bezielt hightech ondernemingen, die elkaar soms rechtstreeks beconcurreren, om zo dicht bij elkaar te gaan zitten? Het antwoord is te vinden in een kleine wijk aan het begin van Sand Hill Road in Menlo Park, waar een groot aantal venture capitalists kantoor houdt. Of op de campus van Stanford University in Palo Alto, waar talentvolle studenten van over de hele wereld rondlopen en wetenschappers en technologiebedrijven nauw met elkaar samenwerken. Het geheim van Silicon Valley is geen geheim: ondernemingen vechten er om marktaandeel en om de beste techneuten, maar tegelijkertijd staat juist de concentratie van hoogtechnologische industrie borg voor beschikbaarheid van een oneindige hoeveelheid durfkapitaal, ondernemerszin, hoogopgeleide professionals en s werelds meest talentvolle studenten. Bedrijven inspireren elkaar en maken optimaal gebruik van elkaars expertise. Ook hier overstijgt hun gezamenlijk belang bij een succesvolle Valley het individuele organisatorische belang. In Nederland is de High Tech Campus in Eindhoven een pakkend voorbeeld: Philips en ASML hebben een aanzuigende werking voor high tech toeleveranciers en bieden carrièremogelijkheden voor gespecialiseerde technici. Faciliteiten, waaronder kantines en vergaderruimten, maar ook specialistische laboratoria, worden gedeeld. Niet alleen om kosten te besparen, maar vooral om samenwerking en (ongeplande) kruisbestuiving te stimuleren. HOOFDSTUK 4. TWEEDE SUCCESFACTOR. ONTWIKKELING EN PRODUCTIE: LOKAAL WAAR MOGELIJK, MONDIAAL WAAR NODIG 38 39

12 Papierproducent Van Houtum vond een lokale partner die op basis van overtollig inktresidu hoogwaardig verpakkingsmateriaal wist te ontwikkelen tegen beduidend lagere kosten. Het overgrote deel van de huidige businessmodellen is gebaseerd op schaalvoordelen. Zij functioneren bij de gratie van het feit dat er sprake is van een ogenschijnlijk oneindige aanvoer van primaire grondstoffen en van goedkope brandstoffen die mondiale outsourcing mogelijk maken. In de Groene Economie hebben deze businessmodellen afgedaan: zij zijn eenvoudigweg niet duurzaam. Grondstoffen zijn niet oneindig en energie is niet (bijna) gratis. Ondernemers kiezen in dat perspectief zoveel mogelijk voor lokale productieprocessen dichtbij de afnemer en bij de bron als dat aan de orde is. Hierdoor kunnen ze optimaal inspelen op lokale verschillen in behoefte en betere mogelijkheden voor recycling en hergebruik creëren. Door te lokaliseren realiseren ze bewust ecologische en economische voordelen: minder transport, minder afval. Daar waar mondiale schaalgrootte noodzakelijk is (bijvoorbeeld met het oog op hoge ontwikkelingskosten of risicobeheersing) geldt het adagium: lokaal waar het kan, mondiaal waar het moet. Een goed voorbeeld van de combinatie van internationale ontwikkeling en productie en tegelijkertijd lokale inzet en meerwaarde, is de ontwikkeling en productie van zonnepanelen. Na bijna dertig jaar ontwikkeling in Europa en de VS is de Chinese industrie erin geslaagd om deze groot- 41

13 CASE 3 schalig te produceren en inmiddels ook verder te ontwikkelen. Deze goedkope panelen zijn de basis voor tal van lokale energie-initiatieven die als geheel zo groot worden dat de bestaande energiebedrijven ze zeer serieus beginnen te nemen. VAN HOUTUM DE KRINGLOOP SLUITEN Oud papier is uitstekend recyclebaar, maar moet wel eerst worden ontinkt voordat het opnieuw kan worden ingezet. Van Houtum, een duurzame producent van hygiënepapier in het Noord-Limburgse Swalmen ontdekte dat met het resterende ontinkingsresidu hoogwaardig golfkarton kon worden vervaardigd tegen beduidend lagere energiekosten dan gebruikelijk. Reden voor toenmalig CEO Henk van Houtum om op zoek te gaan naar een lokale partner in de golfkartonindustrie, om samen een nieuwe businesscase uit te werken. Smurfit Kappa Roermond Papier, een eveneens duurzaam werkende producent bleek in staat de volledige jaarproductie van 25 kiloton residu terug te brengen in de technologische kringloop door er hoogwaardig verpakkingsmateriaal van te maken. Henk van Houtum: Bij al onze investeringsbeslissingen zijn er twee cruciale vragen. Eén: Hoe kunnen we reststoffen die we niet meer gebruiken, verwerken tot waardevolle grondstoffen? En twee: hoe bereiken we een zo hoog mogelijke energie-efficiency? Het lokaal sluiten van de kringloop zonder kwaliteitsverlies, daar draait het om

14 Over de auteurs: Marga Hoek Marga Hoek is directeur van De Groene Zaak, een innovatief ondernemersplatform met meer dan 125 aangesloten ondernemingen die zich inzetten voor een versnelling van de verduurzaming van de economie. Als directeur en een van de initiatiefnemers van De Groene Zaak behartigt Hoek de belangen van duurzaam ondernemend Nederland bij met name de landelijke overheid en politiek. Hoek kenmerkt zich als een ondernemende bestuurder en besturende ondernemer die steeds opnieuw maatschappelijk en economisch rendement weet te verbinden en te integreren. Ze schreef de afgelopen jaren vele publicaties in dagbladen en tijdschriften en staat bekend om haar authentieke wijze van verwoorden van actuele maatschappelijke, politieke en bedrijfsmatige vraagstukken. Marga Hoek vervult tevens diverse bestuurlijke functies en is lid van diverse Raden van Toezicht en Advies en publieke besturen, onder meer in de financiële en corporatiesector. Contact Jan Jonker Co-auteur Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Nijmegen School of Management (NSM) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Centraal in zijn werk staan onderwijs en onderzoek op het terrein van verantwoord- en duurzaam ondernemen, in het bijzonder rond strategie en strategievorming en meestal in een internationaal vergelijkend perspectief. Hij is visiting professor aan de universiteiten van o.a. Toulouse en Barcelona en initiator van crowdsourcingsproject OCF 2.0 (www.ourcommonfuture.nl) en de groene bestseller Duurzaam Denken Doen (2011) die daarvan het resultaat was. Ook is hij de initiator van het platform duurzaamorganiserendoen.nl en werkt hij vanuit een creative-commons-gedachte aan databases met voorbeelden van hoe duurzaamheid in alle mogelijke situaties georganiseerd kan worden. Jonker is lid van de Raad van Advies van De Groene Zaak. Contact ISBN juni 2012, all rights reserved De Groene Zaak

Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer M. Rutte De heer D.M. Samsom Binnenhof 4 2513 AA Den

Nadere informatie

7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen

7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen ZAKENDOEN IN DE GROENE ECONOMIE 7 succesfactoren voor duurzaam ondernemen Marga Hoek Naar verwachting groeit de wereldbevolking tot circa 9 miljard mensen in 2050. Hierdoor zal, ook als het huidige welvaartspeil

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Change the Game; duurzame transities door nieuwe transactiemodellen

Change the Game; duurzame transities door nieuwe transactiemodellen Change the Game; duurzame transities door nieuwe transactiemodellen NIMA Master Class: sustainable business Pagina 1 van 16 Huub van Kesteren SMP Naam: Huub van Kesteren SMP Organisatie: Canon Nederland

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/141447

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

duurzame groei Commercial & Merchant Banking

duurzame groei Commercial & Merchant Banking duurzame groei Commercial & Merchant Banking inhoudsopgave Voorwoord 5 C&MB kiest voor stimuleren van social entrepreneurship 6 Interview met Claire lutje Schipholt & Joost Loeb Eosta vecht tegen anonimiteit

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

AGENDA VOOR NEDERLAND

AGENDA VOOR NEDERLAND AGENDA VOOR NEDERLAND Inspired by technology DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF TWENTE TNO WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE STW AGENDA VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Paper voor het seminar over Civic Economy, Sheffield University,1 mei 2013 Jurgen van der Heijden, Myrthe Kolenbrander* Samenvatting Gebruikers produceren

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

Rotterdam: daadkrachtige en innovatieve klimaatstad

Rotterdam: daadkrachtige en innovatieve klimaatstad r o t t e r d a m k l i m a at s ta d a c t i e p r o g r a m m a m i t i g a t i e 2 0 1 0 1 2 Rotterdam: daadkrachtige en innovatieve klimaatstad Europa is verantwoordelijk voor een vijfde van de wereldwijde

Nadere informatie