Accountant van de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountant van de toekomst"

Transcriptie

1 Accountant van de toekomst De informatiebehoefte van de MKBondernemer en de rol die de accountant hierin kan spelen Ayse Selvili en Tiesan Landman In opdracht van: 1

2 Voorwoord Wij zijn twee studenten die de opleiding Accountancy volgen en aan het afstuderen zijn aan de Hanzehogeschool te Groningen. In het kader van onze opleiding hebben wij in de periode van februari tot eind juni 2012 deze afstudeeropdracht uitgevoerd in opdracht van Mark Bisschop, XBRL voor Accountants. De steeds verdergaande automatisering en de ontwikkelingen in de accountancybranche zijn de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat het een bijzondere opdracht is en het ons aansprak. Ook is het een actueel onderwerp waardoor we ons kunnen voorbereiden op de accountant van de toekomst. Dit onderzoek is voortgekomen uit de interviews die zijn afgenomen met twee accountants en de enquête die is afgenomen onder de MKB-ondernemers. Wij willen alle mensen bedanken die direct of indirect behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van dit onderzoek. Daarbij willen we in het bijzonder onze afstudeerbegeleider mevr. Linda Rutkens-Oudman bedanken voor haar goede begeleiding tijdens de opdracht. Tot slot wensen wij iedereen veel leesplezier. Tiesan Landman en Ayse Selvili Groningen, 9 juli

3 Samenvatting Het doel van dit onderzoek is om aan MKB-accountants duidelijk te maken dat het van belang is om mee te gaan met de huidige ontwikkelingen, zodat ze kunnen inspelen op de klantbehoefte. Om tot de benodigde informatie te kunnen komen is er gebruik gemaakt van het internet, interviews met twee visionairs (accountants) en een enquête onder de MKBondernemers. Momenteel zijn er veel ontwikkelingen in de accountancybranche die de informatievoorziening van de MKB-accountant raken. De belangrijkste hiervan zijn de economische- en technologische ontwikkelingen. De economische crisis heeft haar sporen achtergelaten in de accountancybranche. De klanten van de accountantspraktijken zijn door de crisis prijsbewuster geworden. 1 Door deze prijsdruk is het huidige verdienmodel van de accountant op zijn kop gegaan, waardoor de accountant efficiënter en effectiever moet werken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de nieuwe innovatietechnieken (technologische ontwikkelingen). Een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen is Dashboarding. Door middel van Dashboarding heeft de ondernemer direct inzicht in de financiële situatie van zijn onderneming. De accountant gaat vervolgens samen met zijn klant na waar de ondernemer op moet sturen. Door deze ontwikkeling wordt de informatievoorziening van de accountant niet meer op het verleden, maar op het heden en de toekomst gericht. Naast Dashboarding is SBR een belangrijke technologische ontwikkeling. Dit is een methode om financiële rapportages op te stellen en uit te wisselen. De rapportages zullen door de introductie van SBR automatisch via specifieke software beschikbaar komen. Dit zorgt ervoor dat de administratieve dienstverlening van de accountant efficiënter wordt. Per 1 januari 2013 is SBR verplicht gesteld voor de aanlevering van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan de Belastingdienst en per 1 januari 2014 is dit verplicht gesteld voor de omzetbelasting. Door deze verplichtingen moet de accountant wel mee gaan met de ontwikkeling van SBR. Door de genoemde ontwikkelingen zullen veel banen gaan verdwijnen in de administratieve dienstverlening en de samenstelpraktijk. Het handmatige boekwerk en het samenstellen van de jaarrekening wordt door de automatisering grotendeels vervangen. Aan de andere kant zal de vraag naar advies gaan stijgen. De ontwikkelingen in de accountancybranche hebben dus een grote impact op de dienstverlening van de MKB-accountant. Volgens de opdrachtgever en de twee visionairs in de accountancy gaan de accountants niet mee met de huidige ontwikkelingen en spelen hierdoor niet in op de informatiebehoefte van de klanten. De informatie die momenteel door de accountant wordt geleverd bestaat namelijk uit informatie die gebaseerd is op het verleden, zoals de jaarrekening. De verwachting op basis van de afgenomen interviews met visionairs en gesprekken met de opdrachtgever is dat de ondernemer geen waarde hecht aan de jaarrekening, omdat dit geen sturingsinformatie is. Verder wordt er op basis van de interviews verwacht dat de MKBondernemers meer behoefte hebben aan tussentijdse rapportages, kostenbesparing en aan meer advisering. 2 1 Accountancyinnovatie (2012) 2 Kuypers, J.W., interview 27 maart 2012, zie bijlage 1 en Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 3

4 De behoefte van de MKB-ondernemer is gedeeltelijk niet overeengekomen met de visie van de opdrachtgever en de visionairs. Uit de enquête is namelijk gebleken dat de respondenten waarde hechten aan de jaarrekening en tevreden zijn over de diensten die de accountant levert Hierdoor zijn deze enquête uitkomsten terug gelegd bij de opdrachtgever en visionairs en is om een reactie gevraagd. Zowel de opdrachtgever als de visionairs geven aan dat de tegenstrijdigheid te maken kan hebben met de onwetendheid bij de MKB-ondernemers. De ondernemer is zich wellicht nog niet bewust van de veranderende wereld en de nieuwe diensten die door de accountants geleverd kunnen worden. Volgens de opdrachtgever en de visionairs zijn er te weinig accountants die innovatief zijn, waardoor de ondernemer ook niet weet wat er mogelijk is. Verder komt de behoefte van de MKB-ondernemers overeen met de visie van de opdrachtgever en de visionairs. Op basis van de huidige ontwikkelingen in de accountancybranche, gesprekken met de opdrachtgever, interviews met de visionairs en de enquête uitkomsten is het aan te raden dat de accountant zijn huidige dienstverlening aanpast op de volgende punten, om aan de klantbehoefte te voldoen: De accountant moet efficiënter en effectiever werken, omdat de MKB-ondernemer prijsbewuster is geworden vanwege de economische crisis. Om efficiënter en effectiever te gaan werken moeten de accountantspraktijken meegaan met de technologische ontwikkelingen en gebruik maken van de nieuwe innovatietechnieken. De accountant moet meer adviseren, omdat het werkterrein van de accountant steeds meer van standaardwerk naar advisering verschuift. Ook blijkt uit de enquête dat de MKB-ondernemers vooral geadviseerd willen worden over tussentijdse bijsturing, fiscaliteit en wet- en regelgeving. De accountant moet meer sturingsinformatie leveren. Uit de enquête is gebleken dat MKB-ondernemers hun organisatie het meest sturen op omzetcijfers, liquiditeit(bankstanden), orderportefeuille en tussentijdse cijfers. De accountant zou dus deze sturingsinformatie kunnen leveren. Dit kan door middel van Dashboarding gedaan worden. De accountant moet zijn dienstverlening aanpassen op basis van de jonge- en oude generatie ondernemers. Uit de enquête is naar voren gekomen dat er een verschil is tussen de jonge- en oude generatie met betrekking tot de informatiebehoefte. De oude generatie hecht meer waarde aan de jaarrekening, terwijl de jonge generatie pas bereid is om te betalen op het moment dat ze een nut zien. 3 Ten slotte is het raadzaam dat de MKB-accountant aan de volgende randvoorwaarden voldoet, zodat hij kan inspelen op de informatiebehoefte van de klanten, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen: De accountant moet innovatiever zijn. De accountant moet communicatief vaardig zijn. De accountant moet betrokken zijn bij de onderneming. De accountant moet gebruik maken van de juiste software. De accountantspraktijken moeten hun personeel opleiden, voornamelijk op het gebied van communicatieve vaardigheden, zodat de accountant mee kan gaan met de huidige ontwikkelingen en een goede relatie met zijn klant kan behouden. 3 Enquête 23 april 2012, zie bijlage 3 4

5 Inhoudsopgave 1. INLEIDING AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK DOEL VAN HET ONDERZOEK CENTRALE VRAAG DEELVRAGEN AFBAKENING METHODEN VAN ONDERZOEK LEESWIJZER HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE ACCOUNTANCYBRANCHE ACCOUNTANCYBRANCHE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN Leeftijd MKB-ondernemers Accountant ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN Bedrijfscloud Dashboarding Videotechnologie, smartphone en tablet Sociale media SBR ECOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN POLITIEK-JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN Publiceren/deponeren van de jaarrekening Belastingdienst Horizontaal toezicht Jaarrekeningen CONCLUSIE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE KLANT INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE KLANT VANUIT VISIONAIRS IN DE ACCOUNTANCY ENQUÊTE RESULTATEN REACTIES OPDRACHTGEVER EN VISIONAIRS CONCLUSIE MOGELIJKE AANPASSINGEN IN DE DIENSTVERLENING VAN DE ACCOUNTANT HUIDIGE DIENSTVERLENING VAN DE ACCOUNTANT MOGELIJKE AANPASSINGEN IN DE DIENSTVERLENING VAN DE ACCOUNTANT CONCLUSIE RANDVOORWAARDEN WAAR DE MKB-ACCOUNTANT AAN MOET VOLDOEN RANDVOORWAARDEN MKB-ACCOUNTANT VOORSTELLEN VOOR VERVOLGONDERZOEK LITERATUURLIJST

6 BIJLAGE 1 INTERVIEW JAN WILLEM KUYPERS BIJLAGE 2 INTERVIEW PIETER DE KOK BIJLAGE 3 ENQUÊTE UITKOMSTEN

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek De organisatie waar onze opdracht wordt uitgevoerd is XBRL voor Accountants. De oprichter van deze organisatie is onze opdrachtgever: Mark Bisschop. XBRL voor Accountants is opgericht in 2010, omdat er weinig kennis op dat moment was met betrekking tot XBRL/SBR. XBRL voor Accountants is een onafhankelijke adviesorganisatie die zich bezighoudt met het begeleiden en ondersteunen van accountants- en administratiekantoren en fiscaal intermediairs bij de inrichting en het gebruik van SBR (Standard Business Reporting). SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs efficiënter hun financiële gegevens aan overheden en banken kunnen aanleveren. Daarnaast houdt de organisatie XBRL voor Accountants zich bezig met het geven van ondersteuning aan andere marktpartijen binnen de financiële rapportageketen, zoals overheden, banken en softwareleveranciers. Het verdienmodel van XBRL voor Accountants is dus opgebouwd uit advisering over XBRL/SBR op basis van uurtarief, verkoop van XBRL handboeken en van SBR Scans. De dienstverlening van XBRL voor Accountants is gericht op accountants die mee gaan met de veranderingen in de accountancybranche. Hoe meer accountants gaan veranderen hoe meer inkomsten de opdrachtgever zal hebben. De opdrachtgever heeft dus baat bij de ontwikkelingen waar accountants rekening mee moeten houden. Momenteel gaan de meeste accountants niet mee met de veranderingen in de accountancybranche, hierdoor verdient de opdrachtgever nog beperkt aan accountants. De organisatie XBRL voor Accountants heeft geen vast kantoor. Het concept van het 'nieuwe werken' wordt toegepast. Verder heeft de organisatie geen personeel in dienst. XBRL voor Accountants is samen met TBM Groep initiatiefnemer van SBRscan.nl. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in de accountancybranche die volgens de opdrachtgever een impact hebben op de dienstverlening van de MKB-accountant. Er zijn namelijk accountantspraktijken die meegaan met deze ontwikkelingen. Deze accountantspraktijken richten werkprocessen efficiënter in en ontwikkelen nieuwe vormen van dienstverlening door gebruik te maken van de technologische mogelijkheden. Volgens de opdrachtgever hebben deze kantoren een grote aantrekkingskracht op klanten en onderscheiden zich hiermee in de markt. De opdrachtgever vindt dat alle accountantspraktijken op deze wijze dienen te werken. In zijn visie gaan de meeste accountants namelijk niet mee met de huidige ontwikkelingen en spelen hierdoor niet in op de klantbehoefte. Deze visie van de opdrachtgever is gebaseerd op gesprekken met accountants en MKB-ondernemers en de publicaties over de veranderingen die de accountancybranche doormaakt. 7

8 1.2 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is om aan MKB-accountants duidelijk te maken dat het van belang is om mee te gaan met de huidige ontwikkelingen, zodat ze kunnen inspelen op de klantbehoefte. Om dit doel te bewerkstelligen zullen de ontwikkelingen in de accountancybranche en de informatiebehoefte van de klanten onderzocht worden. Aan de hand hiervan zal blijken wat de accountant in zijn huidige dienstverlening moet aanpassen en aan welke randvoorwaarden hij moet voldoen om klaar te zijn voor de toekomst. Door middel van dit onderzoek wil de opdrachtgever zijn visie bevestigd zien. 1.3 Centrale vraag Afgeleid uit de doelstelling luidt de centrale vraag in dit onderzoek als volgt: Aan welke randvoorwaarden dient de MKB-accountant te voldoen om in te kunnen spelen op de informatiebehoefte van de klanten, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen? 1.4 Deelvragen Door middel van de volgende drie deelvragen wordt er antwoord gegeven op de centrale vraag in dit onderzoek: 1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de accountancybranche die van invloed kunnen zijn op de informatievoorziening van de MKB-accountant aan de klant? 2. Welke informatiebehoefte heeft de klant? 3. Welke mogelijke aanpassingen moet de accountant doen in zijn huidige dienstverlening om aan de klantbehoefte te voldoen, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen? 1.5 Afbakening Dit onderzoek richt zich op de accountantspraktijken en op de MKB-accountant die de jaarrekening samenstelt. Verder wordt in dit onderzoek zowel over de intermediair als de accountant gesproken. Onder de intermediair wordt de accountant, administratiekantoor of fiscaal adviseur verstaan. De reden waarom beide begrippen gebruikt worden zal in hoofdstuk 3 worden uitgelegd. Daarnaast wordt met de huidige dienstverlening van de MKB-accountant de traditionele diensten van de accountants bedoeld. De huidig/traditionele dienstverlening van de MKBaccountant zal nader in hoofdstuk 4 behandeld worden. Er zijn momenteel ook accountants die nieuwe diensten leveren naast de traditionele diensten, maar deze accountants zullen niet geconfronteerd worden met de uitkomsten van dit onderzoek, omdat ze al meegaan met de ontwikkelingen. Vervolgens wordt met de informatievoorziening van de MKB-accountant de geleverde informatie van de MKB-accountant aan de klant bedoeld. Hieronder wordt advisering en de financiële rapportages, zoals de jaarrekening, tussentijdse rapportages, aangiftes en de deponering bij de Kamer van Koophandel verstaan. Dit zijn de rapportages die zowel als verantwoording- als stuurinformatie worden geleverd aan interne- en externe partijen. Externe partijen zijn de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het maatschappelijk verkeer en de banken. Interne partijen zijn de ondernemers zelf. 8

9 Verder richt dit onderzoek zich op de MKB-ondernemer. Hiermee worden de Besloten Vennootschappen in het MKB bedoeld die wel deponering plichtig zijn, maar geen controleplicht hebben. MKB staat voor Midden- en Kleinbedrijf. Echter wordt in dit onderzoek met het MKB de kleine ondernemingen bedoeld, omdat deze geen controleplicht hebben. Daarnaast is er gekozen voor de Besloten Vennootschappen, omdat de eenmanszaken, VOF s, CV s en maatschappen vrijgesteld zijn van de deponeringsplicht. Om een onderneming in de klasse klein onder te brengen, is er gekozen voor de groottecriteria van de KvK. De jaarrekening dient 2 boekjaren achter elkaar te voldoen aan minimaal 2 van de 3 onderstaande eisen: Tabel 1: Groottecriteria voor ondernemingen 4 Eisen / Grootte* Klein Middelgroot Groot Activa < 4,4 mln. 4,4-17,5 > 17,5 mln. mln. Netto-omzet < 8,8 mln. 8,8-35 mln. > 35 mln. Gemiddeld aantal werknemers < > 250 *Deze cijfers gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2007 beginnen. Bij de enquête die behandeld wordt in hoofdstuk 3 is gemakshalve er van uitgegaan dat ondernemingen met meer dan 50 medewerkers onder de controleplicht vallen. Ten slotte willen we de lezers attenderen op het volgende: In de hoofdvraag en derde deelvraag is genoemd dat de accountant bepaalde aanpassingen moet verrichten in zijn huidige dienstverlening of aan bepaalde randvoorwaarden moet voldoen. Hierbij wordt met 'dienen' en 'moeten' niet het werkelijk 'moeten' bedoeld, maar dat het verstandig en raadzaam is om aan deze aanpassingen en randvoorwaarden te voldoen. Het vormt dus geen verplichting. 4 Kamer van Koophandel (2012). Geraadpleegd op 30 mei 2012 via 9

10 1.6 Methoden van onderzoek Om tot de benodigde informatie te kunnen komen is er veel gebruik gemaakt van het internet. Door middel hiervan is het mogelijk om de ontwikkelingen te volgen, want op het internet verschijnen de columns van accountants en de ontwikkelingen veel eerder dan bijvoorbeeld in de boeken. Er zijn namelijk geen boeken die in aanmerking komen voor dit onderzoek. Naast het internet is er gebruik gemaakt van interviews met accountants en een enquête onder de MKB-ondernemers. Allereerst zullen de interviews toegelicht worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de methode van onderzoek van de afgenomen enquête. Interviews Om tot de benodigde informatie te kunnen komen is er gekozen om interviews af te nemen met twee accountants, namelijk Jan Willem Kuypers en Pieter de Kok. Deze geïnterviewden zullen in dit rapport als visionairs aangeduid worden, omdat ze een visie hebben over de toekomst van de accountants. De interviews zijn gebruikt om deelvraag 1 en deelvraag 2 te beantwoorden. Deze interviews zijn in de bijlage van dit onderzoek opgenomen. De opdrachtgever heeft beide accountants aan ons aanbevolen om te gaan interviewen, omdat ze beide actief bezig zijn met de veranderingen in de accountancybranche. De keuze om deze twee accountants te interviewen heeft voornamelijk te maken met hun visie op de veranderingen in de accountancybranche. Beide accountants kunnen hierdoor een relevante bijdrage leveren aan dit onderzoek. Hierbij is verder niet onderzocht of er andere accountants zijn die dezelfde visie hebben als deze twee kandidaten. Hieronder zullen de twee geïnterviewde accountants verder behandeld worden. Jan Willem Kuypers Jan Willem Kuypers is werkzaam bij KPMG Accountants N.V. als Senior manager (fiscalist/adviseur). Daarnaast is hij bezig met de inrichting van de 'vernieuwde' MKB praktijk van KPMG. Er zijn geen publicaties van Dhr. Kuypers gebruikt voor dit onderzoek. Wel staat Dhr. Kuypers volgens de opdrachtgever bekend om zijn uitgesproken mening. Dit zijn redenen waardoor de opdrachtgever heeft besloten om dhr. Kuypers aan ons aan te bevelen voor een interview. Pieter de Kok Pieter de Kok is werkzaam als registeraccountant en is partner bij Coney. Coney is een advies- en accountantsorganisatie die in 2005 is opgericht. Coney levert diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies, beheersing en IT. Het is een innovatief kantoor dat meegaat met de huidige ontwikkelingen en nieuwe diensten levert. De klanten van Coney bestaan zowel uit grote ondernemingen als ondernemingen in het MKB. Daarnaast is dhr. De Kok aanvoerder van de beweging Tuacc. Tuacc is een 100% vrije tijd project waaraan tientallen accountants samenwerken. Tuacc wil verbinden, discussiëren, aanjagen en samen vooruit kijken met ondernemers, studenten en andere belangstellenden. Verder is dhr. De Kok actief in het publiceren van zijn columns. Zijn columns over de toekomst van het accountancyvak verschijnen voornamelijk op de website van accountancynieuws en Coney. 10

11 De visie van dhr. De Kok komt overeen met de visie van de opdrachtgever. De visie van dhr. De Kok is gebaseerd op gesprekken met accountants, financieel directeurs, softwareleveranciers en ondernemers. In zijn optiek eisen de klanten dat de accountant zich mee ontwikkelt met de technologie en snelheid van informatie uitwisseling, dus dat de accountant toegevoegde waarde levert aan zijn klanten. Alle bovengenoemde punten zijn redenen waarom de opdrachtgever dhr. De Kok heeft aanbevolen voor een interview. Dit onderzoek richt zich op de toekomstige accountant. Hierdoor hebben we de visionairs in de accountancybranche geïnterviewd, omdat deze meegaan met de ontwikkelingen. De interviews hebben namelijk een toegevoegde waarde voor het beantwoorden van de deelvragen, met betrekking tot de huidige ontwikkelingen en de informatiebehoefte van de MKB-ondernemer. In dit onderzoek zijn er geen interviews afgenomen met accountants die nog de traditionele diensten leveren, omdat deze groep niet meegaat met de huidige ontwikkelingen. Hierdoor zouden deze interviews geen toegevoegde waarde hebben voor het beantwoorden van de deelvragen. Deze groep zal alleen geconfronteerd worden met de uitkomsten van dit onderzoek. Enquête Voor het beantwoorden van deelvraag 2: Welke informatiebehoefte heeft de klant? is er een enquête afgenomen onder de MKB-ondernemers. Er is gekozen voor deze methode, omdat er op deze manier zoveel mogelijk MKB-ondernemers verspreid over Nederland benaderd kunnen worden. Hierdoor lijkt het afnemen van een enquête het meest doeltreffend. De enquête is steekproefsgewijs verzonden aan Besloten Vennootschappen verdeeld over de 12 provincies in Nederland. Deze Besloten Vennootschappen hebben geen controleplicht en vallen onder het MKB. De afgenomen enquête is als volgt verzonden aan de MKB-ondernemers. De opdrachtgever heeft vanuit het handelsregister van de KvK een selectie gemaakt. Hierbij is geselecteerd op Besloten Vennootschappen met <50 medewerkers en met adres, omdat de ondernemers per worden aangeschreven. Hier is een bestand van Besloten Vennootschappen uitgekomen. Op basis van het aantal resultaten per provincie is gekeken hoeveel ondernemers per provincie aangeschreven moeten worden om op een totaal van ondernemers uit te komen. De uitkomsten van de afgenomen enquête zijn vervolgens terug gelegd bij de opdrachtgever en de visionairs en is om een reactie gevraagd. 11

12 1.7 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de huidige ontwikkelingen in de accountancybranche die van invloed zijn op de informatievoorziening van de MKB-accountant aan de klant in kaart gebracht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de tweede deelvraag uitgewerkt; Welke informatiebehoefte heeft de klant? In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke mogelijke aanpassingen de accountant in zijn huidige dienstverlening moet verrichten om aan de klantbehoefte te voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige ontwikkelingen, interviews met visionairs en de klantwensen die geanalyseerd zijn in hoofdstuk 3 op basis van de enquête. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de centrale vraag in dit onderzoek: Aan welke randvoorwaarden dient de MKB-accountant te voldoen om in te kunnen spelen op de informatiebehoefte van de klanten, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen? 12

13 2. Huidige ontwikkelingen in de accountancybranche In dit hoofdstuk worden de huidige ontwikkelingen in de accountancybranche beschreven die van invloed kunnen zijn op de informatievoorziening van de MKBaccountant aan de klant. Allereerst zal de accountancybranche beschreven worden. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige ontwikkelingen in de accountancybranche. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de DESTEP-analyse. DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren. Door middel van de DESTEP-analyse wordt een beeld verkregen van de externe omgeving van de accountancybranche. Bij deze analyse kunnen per factor de huidige ontwikkelingen in kaart gebracht worden. We willen de lezers attenderen op het feit dat niet alle ontwikkelingen zijn behandeld, maar alleen de belangrijke ontwikkelingen. Dit hoofdstuk is dienovereenkomstig onderverdeeld, in zeven paragrafen, te noemen: 2.1 Accountancybranche 2.2 Demografische ontwikkelingen 2.3 Economische ontwikkelingen 2.4 Sociaal-culturele ontwikkelingen 2.5 Technologische ontwikkelingen 2.6 Ecologische ontwikkelingen 2.7 Politiek-juridische ontwikkelingen 13

14 2.1 Accountancybranche In deze paragraaf wordt de accountancybranche in kaart gebracht. Hierbij zullen het aantal accountants en accountantspraktijken beschreven worden. In dit onderzoek wordt met de accountancybranche de accountantspraktijken en de accountant die de jaarrekening samenstelt bedoeld. In tabel 2: Aantal accountantspraktijken, is af te lezen dat er accountantspraktijken zijn in Nederland. De accountantspraktijken zijn de accountantskantoren en accountantsorganisaties samen. Onder de accountantskantoren worden de MKB-kantoren zonder Wta-vergunning verstaan. Tabel 2: Aantal accountantspraktijken 5 Verder zijn er in Nederland ongeveer accountants die jaarrekeningen samenstellen. 6 5 Accountant (2009). Geraadpleegd op 27 juni 2012 via: 6 Cijferenstatistieken (2011). Geraadpleegd op 21 juni 2012 via 14

15 2.2 Demografische ontwikkelingen Deze paragraaf richt zich op de demografische ontwikkelingen met betrekking tot de MKBondernemers en de accountants. In deze paragraaf wordt de leeftijd van de MKB-ondernemers en de accountants behandeld Leeftijd MKB-ondernemers De demografische vooruitzichten van Nederland zijn niet rooskleurig, zoals blijkt uit tabel 3: Percentage ondernemers naar leeftijd. Indien er gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw van de MKB-ondernemers is af te lezen dat de jonge generatie meer afneemt dan de oude generatie en dat er weinig nieuwkomers zijn. 7 Verder is uit de tabel af te lezen dat er veel ondernemers zijn die als oude generatie worden aangemerkt. Uit de interviews met de visionairs die in de bijlage zijn opgenomen, is naar voren gekomen dat de informatiebehoefte van de MKB-ondernemer verschillend is bij de jonge- en oude generatie. In hun visie heeft de jonge generatie in tegenstelling tot de oude generatie meer behoefte aan sturingsinformatie in plaats van de jaarrekening. Dit komt doordat de jonge generatie van de MKB-ondernemers volgens de visionairs snel meegaat met de huidige ontwikkelingen. Voor het bepalen of een MKB-ondernemer onder de jonge- of oude generatie valt, is er geen standaard criteria bekend. Hierdoor is er in dit onderzoek van uitgegaan dat de jonge generatie onder de 35 jaar is, de oude generatie boven de 50 jaar is en tussenin een groep bestaat van 35 tot 50 jaar. Tabel 3: Percentage ondernemers naar leeftijd 8 Leeftijd tot 25 jaar 3,6 3,2 25 tot 35 jaar 21,8 14,3 35 tot 45 jaar 29, tot 55 jaar 29,7 30,3 55 tot 65 jaar 15,2 20, Accountant In de accountancybranche zijn er veel ontwikkelingen die in de volgende paragrafen beschreven zullen worden. De visionairs verwachten dat er in de toekomst een verschil zal zijn tussen de jonge- en de oude generatie accountants. De criteria voor de jonge- en oude generatie accountants is gelijk aan de criteria die hierboven bij de ondernemers is beschreven. Volgens de visionairs zien de jonge generaties van de accountants het wel zitten om mee te gaan met de huidige ontwikkelingen, maar houdt de oude generatie zich vooral rustig. Dit komt doordat de jonge generatie al gewend is aan bijvoorbeeld smartphones en tablets. Hierdoor wordt er op basis van de interviews verwacht dat er een verschil in informatievoorziening zal zijn tussen de jonge- en oude generatie accountants. 9 7 Accountancynieuws (2011). Geraadpleegd op 26 april 2012 via 8 Accountancynieuws (2011). Geraadpleegd op 26 april 2012 via 9 Kuypers, J.W., interview 27 maart 2012, zie bijlage 1 en Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 15

16 2.3 Economische ontwikkelingen In deze paragraaf zal de crisis besproken worden die een impact heeft op de accountancybranche. Verder zal ingegaan worden op het verdienmodel van de accountant. De recessie heeft duidelijk haar sporen achtergelaten in de accountancybranche. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzetten van accountantskantoren zes opeenvolgende kwartalen zijn gedaald, van begin 2009 tot eind In 2012 zal de economische crisis zich doorzetten. Historisch gezien is gebleken dat een crisis veelal een positieve impuls geeft aan innovatie. Door de crisis zijn de ondernemers prijsbewuster geworden en hierdoor is de tijd dat een ondernemer bereid is om te betalen voor inefficiëncy echt voorbij. 11 Dit heeft gevolgen voor het huidige verdienmodel van de accountant. Door de nieuwe innovatietechnieken kan de dienstverlening van de accountant sneller en goedkoper. Hierdoor gaat het verdienmodel van de accountant op zijn kop. Er zijn nog steeds accountantspraktijken die een jaarrekening in Word opstellen voor 3.000, - terwijl het met de nieuwe technieken voor 150, - kan. De ondernemer wordt pas geprikkeld op het moment dat er een ander accountantskantoor in beeld komt met een goedkopere prijs, omdat deze werkt met nieuwe technieken. Indien de economische tijd blijft doorzetten, zal dit een omslag zijn in de accountancybranche en op het moment dat de economische tijd aantrekt, zal de omslag minder snel gaan. 10 Rabobank (2011). Geraadpleegd op 26 april 2012 via 11 Accountancyinnovatie (2012). Geraadpleegd op 25 april 2012 via 16

17 2.4 Sociaal-culturele ontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op de opleiding Accountancy. Daarnaast zal de dienstverlening van de accountant die uit de afgenomen interviews is gebleken ter sprake komen. Volgens beide visionairs is de opleiding Accountancy momenteel niet aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Hierdoor ligt er een gat tussen mensen die nu afstuderen en waar de markt behoefte aan heeft. Door de ontwikkelingen in de accountancybranche verschuift het werk van de accountant steeds meer van standaardwerk naar advisering. 12 Een adviseur stelt goede vragen aan de klant, zodat de klant zijn probleem/vraag goed kan beargumenteren. Een accountant is meer een technicus. In de optiek van dhr. De Kok zijn de meeste studenten en accountants niet geschikt voor advisering, doordat ze te weinig daarin opgeleid worden. Doordat de toekomstige accountant niet voldoende wordt opgeleid rondom advisering raakt dit de informatievoorziening. 13 Uit paragraaf 2.5 blijkt dat de informatievoorziening van de MKB-accountant door de technologische ontwikkelingen zal veranderen. Hierdoor dienen de opleidingen aangepast te worden aan deze huidige ontwikkelingen om de nieuwe informatievoorziening te kunnen leveren aan de MKB-ondernemers. Ook denkt dhr. De Kok dat de accountant nieuwe diensten moet leveren, gericht op IT, waar momenteel in de opleiding Accountancy weinig mee wordt gedaan. Hij vindt dat de accountant zich moet richten op klanten bedienen via een dashboard en klanten bewaken via een portal. De opleidingen moeten volgens hem op deze punten aangepast worden. 14 In paragraaf 2.5 Technologische ontwikkelingen zullen de genoemde technieken nader worden behandeld. 12 Kuypers, J.W., interview 27 maart 2012, zie bijlage 1 en Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 13 Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 14 Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 17

18 2.5 Technologische ontwikkelingen De grootste ontwikkelingen in de accountancybranche bevinden zich op het gebied van automatisering en digitalisering. Dit zal vorm geven aan het bedrijfsleven en zal de toekomst van het werk bepalen voor de ondernemer en de accountant. In deze paragraaf zullen de belangrijkste technologische ontwikkelingen beschreven worden die betrekking hebben op de ondernemer en de accountant: Bedrijfscloud Dashboarding Videotechnologie, smartphone en tablet Sociale media SBR Bedrijfscloud De bedrijfscloud is een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen. De bedrijfscloud houdt in dat je via internet gebruik kan maken van ICT toepassingen. Zo draait software niet meer lokaal op een pc, maar in grote datacenters. In de bedrijfscloud wordt de administratie van de klant onderhouden. Hierdoor is het voor de accountant mogelijk om zijn klanten te ondersteunen bij de administratie. Doordat internetverbindingen in de laatste jaren steeds sneller zijn geworden, is de bedrijfscloud steeds verder ontwikkeld. Dit heeft belangrijke effecten op zowel de ondernemer als de accountant. De accountant kan namelijk met zijn eigen laptop thuis of bij de klant gaan werken. Via een internetverbinding kan de accountant alle bedrijfsinformatie en systemen benaderen. Hierdoor wordt de productiviteit vergroot. Dit geldt ook voor de ondernemer. De bedrijfscloud zal in de toekomst gaan groeien en veel voordelen verschaffen. Een van de voordelen van de bedrijfscloud is dat de kapitaaluitgaven worden gereduceerd; bedrijfsefficiëntie en een betere rendabiliteit worden gecreëerd. Ten slotte is het updaten van software niet meer nodig. Doordat de software via de hosting provider is geïnstalleerd in de datacenter worden updates centraal doorgevoerd. Zo werken ondernemers met de meest actuele software. 15 Naast de voordelen heeft de bedrijfscloud ook nadelen. Er bestaat een risico dat er bij de beveiliging van de datacenters iets mis kan gaan. Het ergste geval is dat bedrijfsgegevens openbaar komen te liggen. Ook wordt het bedrijf erg afhankelijk van de internetverbinding. Als er storingen optreden betekent dit dat er geen toegang is tot belangrijke systemen XR Magazine (2011). Geraadpleegd op 14 maart via 16 Ondernemingsplannen (2011). Geraadpleegd op 26 maart 2012 via: 18

19 2.5.2 Dashboarding Naast de bedrijfscloud is Dashboarding een belangrijke technologische ontwikkeling. Door middel van Dashboarding heeft de ondernemer direct inzicht in de financiële situatie van zijn onderneming. Dashboarding houdt in dat het resultaat en de liquiditeitsprognose in een overzichtelijk dashboard wordt weergegeven, zie afbeelding 1: Dashboarding. Het dashboard komt op de entreepagina, de pagina waar de ondernemer start na te zijn ingelogd. De accountant bepaalt bij het inrichten van de boekhouding per klant welke financiële kengetallen getoond worden. Dat is later altijd aan te passen. Belangrijke kengetallen als current ratio, quick ratio en solvabiliteit zijn direct af te lezen van de meters in het dashboard. Ook de omloopsnelheid van bijvoorbeeld het bedrijfsvermogen en debiteuren en crediteuren zijn af te lezen. Het dashboard stelt de ondernemer in staat te reageren bij bijvoorbeeld traag betalende debiteuren. Vanuit bepaalde software kunnen dan automatisch betalingsherinneringen verzonden worden. De accountant kan middels een bericht in het dashboard de ondernemer wijzen op een negatieve ontwikkeling. Met een snelle analyse van de financiële situatie kan de accountant direct advies uitbrengen over te nemen maatregelen aan de klant. Samen met de klant gaat de accountant dus na waar de ondernemer op moet sturen. Dit is monitoring en Real Time Assurance. Met behulp van Real Time Assurance wordt de geautomatiseerde financiële informatie van de ondernemer verkregen die on-line real time kan worden beoordeeld. Door deze ontwikkeling wordt de informatievoorziening van de accountant niet meer op het verleden, maar op het heden en de toekomst gericht. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de ondernemer behoefte heeft aan Real Time Assurance, omdat de ondernemer vooruit kijkt in plaats van achteruit. Afbeelding 1: Dashboarding Account Software Groep(2012). Geraadpleegd op 10 mei 2012 via 19

20 2.5.3 Videotechnologie, smartphone en tablet Een andere technologische ontwikkeling is er op het gebied van videotechnologie, smartphones en tablets. Videotechnologie zal de komende jaren gaan groeien vanwege haar populariteit onder gebruikers en het gemak daarvan, zoals op de huidige tablets, mobiele telefoons en laptops. De videotechnologie groeit snel uit tot het communicatiemedium voor vele ondernemingen. Dit heeft impact op de manier van communiceren voor zowel de accountant als de ondernemer. De accountant is hierdoor meer bereikbaar voor zijn klant. Verder wordt op dit moment door de accountants en ondernemers veel gebruik gemaakt van tablets en de smartphones als communicatiemiddel. Er wordt gebruik gemaakt van dit communicatiemiddel vanwege het gemak om bijvoorbeeld een jaarrekening af te lezen. De ondernemer kan de informatie die geleverd is door zijn accountant sneller beschikbaar krijgen en lezen. Nu is het voornamelijk zo dat de ondernemers en accountants voor privé- zaken de app op de tablets en smartphones gebruiken. Er wordt verwacht dat er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van zakelijke apps. Verder willen ondernemingen hun mobiele werknemers ondersteunen met cloud-gebaseerde toepassingen, die op een veilige en betrouwbare manier functioneren op draagbare toestellen, zoals op een smartphone. Door deze ontwikkeling kan er via verschillende middelen informatie uitgewisseld worden tussen de accountant en de ondernemer Sociale media Verder is sociale media een ontwikkeling op het gebied van technologie. De meeste ondernemers maken weinig gebruik van sociale media. Dit is ook uit het onderzoek van de Hogeschool Utrecht gebleken. Hieruit is gebleken dat 30% van de ondernemers belang hechten aan het uitwisselen van kennis en advies via Social Media als Twitter, LinkedIn en Facebook. 18 Volgens visionairs zal er in de toekomst veel gecommuniceerd worden via sociale media, maar face to face gesprekken zullen altijd blijven. 19 Dit heeft impact op de manier van informatie uitwisseling tussen de klant en de accountant. Volgens Jan Willem Kuypers gaat 99% van de communicatie over het vak, maar in de toekomst zal 60% over het vak gaan en 40% om contact te onderhouden met de klant. De accountant dient in de toekomst te kijken hoe ze die 40% gaan verwerken in hun verdienmodel. De vraag is of ze dit gaan doorberekenen aan de klant of juist niet Wietsma, H. (2011). Geraadpleegd op 14 maart 2012 via 19 Kuypers, J.W., interview 27 maart 2012, zie bijlage 1 en Kok, P. de, interview 19 april 2012, zie bijlage 2 20 Kuypers, J.W., interview 27 maart 2012, zie bijlage 1 20

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Administratie en analyse: wij doen dit graag voor u

Administratie en analyse: wij doen dit graag voor u Administratie en analyse: wij doen dit graag voor u Jaarrekeningen - Verlies- en Winstoverzichten per kwartaal of maand - Belastingaangiften - Budgetten Liquiditeitsprognoses Crediteuren- & Debiteurenbeheer

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert?

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Altijd beschikken over up-to-date cijfers? U wilt weten waar u staat, om in te spelen op ontwikkelingen? U heeft behoefte aan een sparringpartner en u

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Panelonderzoek SBR & eherkenning

Panelonderzoek SBR & eherkenning Panelonderzoek SBR & eherkenning Geacht panellid, In september 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over SBR & eherkenning. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS Accountancy DE VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN 5 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR S CONCURRENTIEVOORSPRONG VOOR DE ADVISERENDE Accountancy Er wordt veel over geschreven: de veranderende

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

ZZP-pakket boekhouden online.

ZZP-pakket boekhouden online. ZZP-pakket boekhouden online. Wij bieden de volgende pakketten voor de ZZP-er en/of freelancer - ZZP-er online (Basis) - ZZP-er compleet pakket (Meekijkabonnement +) - ZZP-er totaal pakket (Online +) De

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG?

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? Bedrijfsfolder MKB Bedrijfsondersteuning voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) Ondernemen + ondersteuning = MKB Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

kengetallen accountancy

kengetallen accountancy kengetallen accountancy Kleine en middelgrote kantoren editie 2012 3 Voorwoord Voor u ligt de 2012-editie Kengetallen Accountancy, een handreiking voor eigenaren en managers van accountants-, belastingadvies-

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur De Wat zijn de minimale eisen voor uw financiële (minimum)? De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Administratie Noodzaak en nuttig Kas/kassabonnen Financiële aantekeningen, inkoop- en verkoopboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 262 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting

Monitor Standard Business Reporting Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen?

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden, 1 januari 2007 Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Begin december 2006 stuurde de overheid (KvK, CBS en Belastingdienst)

Nadere informatie

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update 06-02-2014 (Internetupdate)...

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Succesvol rapporteren met SBR

Succesvol rapporteren met SBR Succesvol rapporteren met SBR 17 april 2012 ICT Accountancy praktijkdag Mark Bisschop Harry Marissen Dirk Kreijkes Agenda Voorstelrondje Waarom staan ROZA en Harrier hier Context van de SBR-implementatie

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum bijeenkomst: 28 april 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij (Jelle Attema, ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen Versie 1.0 maart 2010 Contactgegevens mark@xbrlvooraccountants.nl www.xbrlvooraccountants.nl 0628140579 Het rapport De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, November 2017 (versie 2)

Nadere informatie