ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020"

Transcriptie

1 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0

2 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen! U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers. Neem de uitleg in de afzonderlijke korte handleiding in acht. 2

3 Overzicht van het apparaat Overzicht van het apparaat Status-LED s 1. Status-LED van harde schijf 2. Activiteit-LED van harde schijf 3. Systeemstatus-LED 4. Ethernetactiviteit-LED 5. One Touch-Backup-knop 3

4 Overzicht van het apparaat Overzicht 1. Netknop: Apparaat inschakelen/uitschakelen 2. USB-aansluitingen: USB-aansluiting (bijv. externe harde schijf) 3. esata-aansluiting: esata-aansluiting (bijv. externe harde schijf) 4. LAN: RJ45-aansluiting voor een netwerkverbinding 5. Resetknop: Laden van de fabrieksinstellingen 6. Stroomvoorziening: Aansluiting van de stroomvoorziening 4

5 Inhoud Overzicht van het apparaat... 3 Korte handleiding... 7 Voordat u begint... 7 Harde schijven inbouwen... 7 Aansluitingen tot stand brengen... 7 Apparaat configureren... 7 Belangrijke veiligheidsinstructies... 8 Verklaring van de symbolen... 8 Gebruik volgens voorschrift... 8 Algemeen... 8 Voedingsspanning... 8 Overbelasting/overspanning... 9 Kabels... 9 Plaatsing/werkomgeving... 9 Onderhoud Accessoires Ingebruikname Kinderen Inleiding Algemene informatie Uitpakken Leveringsomvang Systeembediening Aansluitingen aan de achterkant Apparaat starten Status-LED s Verbinding tot stand brengen Systeem instellen Login Plugin installeren Livebeeld Overzicht Cameraweergave Favorietenweergave Bedrijfsmodus Handmatige opname (Panic Record) Camerabesturing Gebruik van het cijferblok Cameraselectie Opslaan van cameraposities (presets) Relais Omschakelen van de beeldgeometrie De camera s activeren en deactiveren Favorieten Weergave Overzicht Weergaveaanzicht Tijdlijn Weergavebalk Export

6 Inhoud Configuratie Camera IP-camera instellen IP-camera wissen Uitgebreide modus I/O-module I/O-module Overzicht Instellingen Gegevensdragers Gegevensdragers USB Raid Acties Acties Overzicht Opnamen Tijdschema aanmaken Tijdschema wissen Tijdschema wijzigen Bekendmakingen Commando s Opslag Netwerk Overzicht Algemeen LAN Ports Beveiliging Overzicht Machtigingen Gebruikers Andere Andere Datum en tijd Firmware-update Default Safe Mode Oplossen van storingen Apparaat reinigen en onderhouden Afvoeren Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn) en over de GPL-licentie Technische gegevens

7 Korte handleiding Korte handleiding Voordat u begint Moeten de volgende voorbereidingen worden getroffen: 1. Neem de algemene opmerkingen, veiligheidsinstructies en de uitleg over het opstellen en aansluiten in acht, zie pag Controleer of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is. Neem de uitleg in de aparte korte handleiding in acht. Harde schijven inbouwen Waarschuwing Schakel het apparaat uit en koppel het los van het stroomnet! Let op de benodigde aarding om statische ontlading te voorkomen. 1. Harde schijf in de schijfhouder monteren. 2. Schijfhouder in de de 16-kanaals NAS monteren. 3. Herhaal de stappen 1 en 2 tot alle harde schijven ingebouwd zijn. 4. Sluit de frontklep van de 16 kanaals-nas. Aansluitingen tot stand brengen Neem de minimale radius bij de kabelleging in acht! Kabels niet knikken! 1. Verbind de netwerkcamera s met het netwerk en verbind de LAN-aansluiting van het apparaat met het netwerk. 2. Breng de netaansluiting tot stand. Apparaat configureren Neem de uitleg in de afzonderlijke korte handleiding in acht. De volgende instellingen dient u na elkaar te configureren: Camera I/O-module Gegevensdragers Acties Netwerk Beveiliging Andere 7

8 Belangrijke veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidsinstructies Verklaring van de symbolen De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding resp. op de recorder: Symbool Woord Waarschuwing Waarschuwing Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid. Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid door elektrische spanning. Belangrijk Veiligheidsinformatie over mogelijke schade aan de recorder of de accessoires. Verwijzing naar belangrijke informatie. In de tekst worden de volgende verwijzingen gebruikt: Instructie voor handelingen die in een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd. Opsomming zonder vaste volgorde in de tekst resp. waarschuwing. Gebruik volgens voorschrift Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de toepassing waarvoor het is gebouwd resp. ontworpen. Elke andere toepassing wordt gezien als niet volgens voorschrift! Dit apparaat mag uitsluitend worden gebuikt voor de volgende toepassing(en): De 16-kanaals NAS dient in combinatie met aangesloten videosignaalbronnen (IP-camera s) voor de bewaking van objecten. De opslag van gegevens is onderworpen aan landelijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wijs uw klanten tijdens de installatie op het bestaan van deze wettelijke richtlijnen. Algemeen Lees voor het eerste gebruik s.v.p. de volgende instructies nauwkeurig door en neem alle waarschuwingen in acht, zelfs als u vertrouwd bent met de omgang met elektronische apparatuur. Waarschuwing Bij schade die is ontstaan doordat deze gebruikershandleiding niet in acht is genomen, vervalt het recht op garantie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade! Waarschuwing Voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, voor zover veroorzaakt door onkundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie! Bewaar deze handleiding zorgvuldig om eventueel later te kunnen raadplegen. Wanneer u dit apparaat verkoopt of aan derden doorgeeft, dient u deze handleiding mee te geven. Dit apparaat is gefabriceerd volgens internationaal geldende veiligheidsvoorschriften. Voedingsspanning Gebruik dit apparaat uitsluitend met een spanningsvoorziening die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld. Wanneer u niet zeker weet, welke elektriciteitsvoorziening in uw geval beschikbaar is kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Waarschuwing Voorkom gegevensverlies! Gebruik dit apparaat altijd in combinatie met een ononderbroken elektriciteitsvoorziening (UPS) met een beveiliging tegen overspanning. Koppel dit apparaat los van de elektriciteitsvoorziening bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet moet de stekker uit het stopcontact worden genomen. De recorder moet daarom zodanig worden opgesteld dat het stopcontact altijd bereikbaar is zodat de stekker in geval van nood direct uit het stopcontact kan worden genomen 8

9 Belangrijke veiligheidsinstructies Om brandgevaar te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact worden genomen wanneer dit apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bij storm en/of onweer waarbij gevaar bestaat voor blikseminslag, moet dit apparaat altijd van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld of moet dit apparaat op een UPS worden aangesloten. Waarschuwing Open de recorder nooit zelf! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok! Wanneer het nodig mocht zijn om de recorder te openen, neem dan s.v.p. contact op met deskundig personeel of een professionele installateur. Overbelasting/overspanning Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels en adapters. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Om beschadiging door overspanning (bv. bij onweer) te voorkomen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging. Kabels Pak alle kabels uitsluitend vast aan de stekker(s) en trek niet aan de kabels zelf. Pak de netkabel nooit vast met natte handen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en bestaat gevaar voor een elektrische schok. Leg nooit een knoop in de kabel en bindt de kabel nooit vast aan andere kabels. Alle kabels moeten zodanig worden gelegd dat er niemand op kan gaan staan of op enige wijze wordt gehinderd. Een beschadigde kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig. Breng geen wijzigingen aan in de netkabel of de stekker. Gebruik geen adapters of verlengkabels die niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en breng geen wijzigingen aan in de elektriciteitskabels. Bedrijfstemperatuur: 5 C tot 35 C. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gematigd klimaat. Let er op dat, er geen directe warmtebronnen (bijv. verwarmingen) op het apparaat inwerken; er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op het apparaat schijnt; het apparaat niet direct in de buurt van magneetvelden (bijv. luidsprekers) staat; er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het apparaat staan; het contact met opspattend en druppelend water en agressieve vloeistoffen vermeden wordt; het apparaat niet in de buurt van water gebruikt wordt, het apparaat mag vooral nooit ondergedompeld worden (zet geen met water gevulde voorwerpen, bijv. vazen of dranken op of naast het apparaat). er geen vreemde voorwerpen binnendringen; het apparaat niet blootgesteld wordt aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders de luchtvochtigheid kan condenseren en tot elektrische kortsluitingen kan leiden; het apparaat niet blootgesteld wordt aan overmatige schokken en trillingen. Plaatsing/werkomgeving Plaats de recorder op een vaste, vlakke ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op de eenheid De recorder is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bv. badkamers) of omgevingen met een hoge stofbelasting. 9

10 Belangrijke veiligheidsinstructies Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als stekker, netsnoer of behuizing beschadigd is, vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet goed werkt of naar beneden is gevallen. Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. reiniging) los van het net! Als u rookontwikkeling, ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, schakel dan het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag het apparaat niet meer gebruikt worden, tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd. Laat alle onderhoudswerkzaamheden alleen door gekwalificeerd vakpersoneel uitvoeren. Open nooit de behuizing van het apparaat of van het toebehoren. Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De behuizing van het apparaat met een vochtige doek reinigen. Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunmiddelen enz. gebruiken, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Geen van de volgende substanties gebruiken: Zout water, insecticiden, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder. Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven tot deze helemaal droog is. Waarschuwing Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning. Het apparaat mag daarom alleen door geautoriseerde deskundigen geopend worden. Alle onderhoudsen servicewerkzaamheden moeten door geautoriseerde bedrijven uitgevoerd worden. Ondeskundige reparaties kunnen de gebruiker van het apparaat in levensgevaar brengen. Accessoires Sluit uitsluitend daarvoor bedoelde apparatuur aan anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of kan dit apparaat worden beschadigd. Ingebruikname Voor de eerste ingebruikname moeten alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht worden genomen! Waarschuwing Controleer bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie of alle apparatuur van de netspanning en het laagspanningscircuit is losgekoppeld! Waarschuwing Voer bij twijfel de montage, installatie en bedrading niet zelf uit maar laat dit over aan een vakman. Kinderen Onvakkundige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of de installatie in het huis, kunnen niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen gevaar opleveren. Breng de bekabeling altijd zodanig aan dat het elektriciteitsnet en het laagspanningscircuit altijd gescheiden verlopen en nergens met elkaar zijn verbonden of als gevolg van een defect verbonden kunnen worden. Elektrische apparatuur mag niet in handen van kinderen terecht komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruik maken van elektrische apparatuur. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties niet altijd correct beoordelen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en accu s altijd op een voor kinderen onbereikbare plaats. Wanneer een batterij of een accu wordt ingeslikt, moet direct medische hulp worden gezocht. Houd ook verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking! Dit apparaat hoort niet in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist gebruik wegspringen en letsel aan bv. de ogen van kinderen veroorzaken. 10

11 Inleiding Inleiding Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Dit product voldoet aan alle geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming met deze richtlijnen is gecontroleerd, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant ( beschikbaar. Om deze status te behouden en gebruik zonder gevaar te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen! Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van dit product volledig door en neem alle aanwijzingen voor gebruik en veiligheid in acht! Alle genoemde bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de resp. eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw installateur of leverancier! Uitsluiting van aansprakelijkheid Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Wanneer u desondanks omissies of onnauwkeurigheden vaststelt, verzoeken wij u, ons via het adres op de achterzijde van deze handleiding hiervan op de hoogte te stellen. ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor, zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen aan het product en/of de gebruiksaanwijzingen. ABUS Security-Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat op grond van uitvoering, prestaties en gebruik van dit product, Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de inhoud van dit document. Uitpakken Behandel de apparatuur tijdens het uitpakken zeer voorzichtig. Verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunnen worden hergebruikt en moeten in principe ter recycling worden aangeboden. Wij adviseren: papier, karton en golfkarton resp. kunststofverpakkingsmaterialen in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren. Wanneer deze in uw omgeving niet aanwezig zijn, kunt u deze materialen met het huishoudelijk restafval afvoeren. Wanneer de verpakking is beschadigd, moet u als eerste de recorder controleren. Wanneer u beschadigingen aan de recorder vaststelt, moet u deze met de verpakking retourneren en contact opnemen met de fabrikant. Leveringsomvang 16-kanaals NAS Verkorte handleiding Handleiding op CD EU Voedingskabel UK Voedingskabel AUS Voedingskabel 2 m Netwerkkabel Algemene informatie Voor correct gebruik van dit apparaat moet u deze handleiding volledig doorlezen en bewaren om eventueel later te kunnen raadplegen. Dit handboek bevat handleidingen voor de bediening en het onderhoud van de 16-kanaals NAS. Neem in geval van reparatie contact op met een geautoriseerd servicebedrijf. 11

12 Systeembediening Systeembediening Aansluitingen aan de achterkant Nr. Neem het overzicht op p. 4 in acht. Benaming Functie 1 Netknop: Apparaat inschakelen/uitschakelen 2 USB-aansluitingen: Voor externe USB 2.0 apparaten (bijv. een externe harde schijf) 3 esata-aansluiting: esata-aansluiting (bijv. een externe harde schijf) 4 LAN: RJ45-aansluiting voor een netwerkverbinding 5 Resetknop: Laden van de fabrieksinstellingen 6 Stroomvoorziening: Aansluiting van de stroomvoorziening Status-LED s Neem het overzicht op p. 3 in acht. Nr. Toestand Functie 1 Blauw Geel Rood Donker Normale functie schijfeenheid Schijfeenheid wordt geïnstalleerd Schijfeenheid vertoont fouten Geen schijfeenheid geïnstalleerd 2 Blauw Weergave van de activiteit van de harde schijf 3 Blauw Geel Rood Apparaat werkt OK Probleem ventilator/ spanningsvoorziening Ventilator, spanningsvoorziening of bestandssysteem is defect 4 Blauw Weergave van de ethernetactiviteit 5 Blauw One Touch-Backup-knop Apparaat starten Attentie Het apparaat mag alleen op de op het typeplaatje aangegeven netspanning aangesloten worden! Gebruik veiligheidshalve een ononderbroken stroomvoorziening UPS. Druk op de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant. Het starten van de 16-kanaals NAS duurt ca. een minuut. Nadat het starten is afgesloten: - De systeemstatus-led brandt blauw. - Er wordt een eenmalig akoestisch signaal afgegeven. 12

13 Verbinding tot stand brengen Verbinding tot stand brengen Systeem instellen Installeer en start de IP Installer vanaf de bijgevoegde software-cd. Login Kies de gewenste taal. Voer eytron in het veld Gebruikersnaam in. Klik op Zoeken, het programma zoekt in het netwerk naar aangesloten NAS-apparaten. Meld u aan bij het systeem door klikken op de sleutelknop. Als het zoeken is beëindigd, krijgt u een lijst van de apparaten die in het netwerk zijn gevonden. Door dubbelklikken op het gewenste apparaat wordt een verbinding met het videogeheugen tot stand gebracht. 13

14 Verbinding tot stand brengen Plugin installeren Bij de eerste activering van een camera wordt u gevraagd de benodigde plugin voor uw webbrowser te installeren. MS Internet Explorer 8: Klik op Installeren en de installatie van de plugin wordt gestart. Firefox 3.6, Chrome 4.1 en Safari 5: In kunt u altijd downloaden van de nieuwste plugin voor uw product. Installeer de Quicktime plug-in. Voor alle drie de browsers wordt dezelfde plugin gebruikt. Als de plugin succesvol is geïnstalleerd, dan wordt de camera via de Quicktime-plugin weergegeven. Als de plugin succesvol is geïnstalleerd, dan wordt de camera via ActiveX weergegeven. In sommige gevallen kan het gebeuren, dat de uitvoering van de plugin door de Internet Explorer (IE8) geblokkeerd wordt. Hiervoor moeten dan bij de internetopties (menu Extra Internetopties) de beveiligingsinstellingen aangepast worden. Kies het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau. In de lijst in het daaropvolgende dialoogvenster moet het punt ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts van Uitschakelen in Inschakelen worden veranderd. Sluit alle vensters weer via de knop OK. Aansluitend moet de browser gesloten en weer gestart worden. De plugin kan nu gebruikt worden. 14

15 Livebeeld Livebeeld Overzicht De liveweergave start automatisch na het inloggen. Cameraweergave In de kopregel bevinden zich de menu s Afmelden Klik op Afmelden om u bij het systeem af te melden. Instellingen Klik op Instellingen, om naar het apparatenmenu te gaan. Ondersteunen Klik op Ondersteunen om naar de onlinehulp te gaan Rechtsboven worden de systeemstatus, de datum en de tijd weergegeven. Hier worden in een diaweergave alle geactiveerde camera s weergegeven. Met het camerasymbool, rechtsboven naast de dia, wordt het vastgestelde cameratype weergegeven. Dit kan als volgt variëren: Draai-/kantelcamera met netwerkaansluiting Netwerkcamera of videoserver Aan de onderkant van de dia wordt altijd de cameranaam weergegeven. Wanneer deze camera opneemt, verschijnt in de dia het opnamesymbool. Favorietenweergave Statussymbolen De volgende symbolen worden afhankelijk van de bedrijfsstatus van het apparaat weergegeven: Symbool Alarm Brandt zodra een videosignaal van een IP-camera uitvalt. Opname Brandt wanneer videogegevens van ten minste één camera worden opgenomen. Storing Brandt wanneer een storing optreedt, bijv. een probleem met de harde schijf. Hier worden alle opgeslagen favorieten weergegeven. Dit wordt met het favorietensymbool aangegeven. Zie pagina 19 voor meer informatie. 15

16 Livebeeld Bedrijfsmodus In principe wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: Camerabesturing Met het bedieningspaneel rechtsonder in het beeld worden de draai-/kantelcamera s aangestuurd. Symbool Livemodus Symbool Door het aanklikken van de gewenste richtingstoets, wordt de camera daarmee overeenkomend gestuurd. Weergavemodus In de live-modus kunnen de actuele gebeurtenissen bij de voor het systeem beschikbare camera s worden bekeken. In de weergavemodus kunnen de opgenomen videogegevens van de afzonderlijke camera s worden bekeken. Zie voor meer informatie over de weergavemodus p. 20. Handmatige opname (Panic Record) Het activeren van de knop Handmatig opnemen heeft tot gevolg dat alle ingeschakelde camera s tegelijk opnemen. Dit gebeurt zo lang tot de knop weer is uitgeschakeld. De opnamen kunnen vervolgens via de weergavemodus worden bekeken. Symbool Met de zoomfunctie wordt het actuele beeldfragment vergroot. Klik voor het aansturen van een camera met de linkermuisknop op het betreffende livebeeld van de camera in het livevenster. Het aansturen beperkt zich echter altijd tot de actueel geselecteerde camera. Als alternatief kunt u de camera ook via het cijferblok selecteren. U dient hiervoor het nummer van de te activeren camera in te voeren. Als een draai-/kantelcamera is geselecteerd, wordt de analoge zoom van de camera gebruikt. Bij vaste camera s wordt digitaal ingezoomd. Bij een analoge camera met zoomobjectief, in verbinding met een videoserver, wordt de analoge zoom van de camera gebruikt. Handmatig opnemen AAN Handmatig opnemen UIT 16

17 Livebeeld Gebruik van het cijferblok Het cijferblok kan in drie afzonderlijke bedrijfsmodi worden onderverdeeld: Cameraselectie Presets Relais De actuele selectie wordt op een lc-display weergegeven. Opslaan van cameraposities (presets) Via de presets kunnen bepaalde cameraposities van draai-/kantelcamera s worden opgeslagen resp. opgeroepen. Klik op het symbool voor presets en selecteer de telkens toegewezen preset. De camera beweegt daarna naar de opgeslagen positie. Relais Hier kunt u van ingestelde camera s of een videoserver direct een relais aansturen. Symbool Cameraselectie Presets (opgeslagen cameraposities) Relais Draai-/kantelcamera gaat terug in uitgangspositie Invoermodus op twee cijfers omzetten (invoer max. tot 99) Klik op het symbool voor relais en selecteer het betreffende toegewezen cijfer voor het relais. Bij het aanklikken van het cijfer wordt het overeenkomstige relais van de camera of de videoserver geschakeld. tot Cijfertoetsen Cameraselectie Als het symbool cameraselectie geactiveerd is, kan via de cijfertoets direct een camera in het livebeeld geïntegreerd worden. In dit voorbeeld werd de cijfertoets 1 aangeklikt en de camera 1 direct in het livebeeld geïntegreerd. 17

18 Livebeeld Omschakelen van de beeldgeometrie Met behulp van de camerapuck kunnen in totaal 6 verschillende beelden weergegeven worden. Het omschakelen van het beeld gebeurt pas bij het loslaten van de muisknop. Hierna wordt beschreven hoe u de camerapuck moet gebruiken. Als u de camera in een ander venster wilt integreren, dan kunt u opnieuw met slepen en loslaten het livebeeld naar een ander venster verschuiven. Voor het deactiveren (uitschakelen) van een camera hoeft u deze slechts met slepen en loslaten buiten het zilveren kader los te laten (nr.5). Het wordt aanbevolen de camera terug naar de diabalk te slepen. Voorbeeld voor het activeren van een camera: Nr. Symbool 1 Livemodus selecteren 2 Cameraweergave selecteren 3 Dia selecteren en linkermuisknop ingedrukt houden 1Plus-weergave De camerapuck wordt gebruikt voor het verhogen en verlagen van het aantal cameravensters. Als er bijvoorbeeld meer vrije cameraplaatsen nodig zijn, verplaatst u de puck horizontaal in de richting van het plusteken (bij vierkante weergave). Als de puck in verticale richting wordt verplaatst, wordt de actuele weergave omgezet in de 1Plus-weergave. Hoe verder de puck van de linkerbovenhoek wordt verwijderd, des te groter wordt het 1Plus-venster. Indien bij deze weergave weer meer vrije vensters nodig zijn, kan dat worden bereikt door de puck in horizontale richting (+/-) te verplaatsen. De camera s activeren en deactiveren 4 5 Vrij cameravenster selecteren en linkermuisknop loslaten Camera deactiveren Neem bij de eerste activering de aanwijzingen voor het installeren van een plugin voor uw webbrowser op pagina 14 in acht. Voor het activeren (inschakelen) van een camera dient u de gewenste camera met slepen en loslaten in een vrij livevenster te slepen. Schakel hiervoor in de livemodus (nr. 1). Selecteer aansluitend de schermschakelaar cameraweergave (nr. 2). Klik in de cameraweergave op de dia van de gewenste camera en houd de linkermuisknop ingedrukt (nr. 3). Beweeg de muis nu naar een vrij cameravenster en laat de linkermuisknop weer los (nr. 4). De camera wordt dan in het gewenste venster geplaatst. 18

19 Livebeeld Favorieten Bij gebruik van meerdere camera s, wordt aanbevolen om bepaalde cameraweergaven als favoriet op te slaan. Als u het beeld van de camera opnieuw wilt weergeven, hoeft u alleen nog de favoriet te activeren en niet elke afzonderlijke camera. Een extra voordeel is dat bij het aanmaken van de favoriet de actueel ingestelde beeldgeometrie eveneens wordt opgeslagen. Handmatig schakelen tussen de weergaven is daardoor niet meer nodig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten favorieten: 4 De schermschakelaar omschakelen naar favorietenweergave 5 Aanmaken van een nieuwe favoriet 6 De favoriet die u wilt opslaan een naam geven, met OK bevestigen 7 Nieuwe favoriet wordt als dia weergegeven (verkeerde afbeelding) Livefavoriet Weergavefavoriet met balkweergave Weergavefavoriet met volledig beeld 8 Wissen van de geselecteerde favoriet Symbool Livefavoriet Weergavefavoriet balkweergave Als deze dia nu naar het livevenster wordt gesleept, wordt de beeldgeometrie, overeenkomstig het opgeslagen aanzicht gewijzigd en worden de camera s in de overeenkomstige volgorde weergegeven. Reeds geactiveerde camera s worden hierbij vervangen. Weergavefavoriet met volledig beeld - databaseweergave De bedrijfsmodus waarin de favoriet is aangemaakt, wordt bij het activeren van de favoriet weer tot stand gebracht. Voorbeeld voor het aanmaken en wissen van een favoriet in de livemodus: Nr. Symbool 1 Omschakelen van de bedrijfsmodus naar de livemodus Favorieten worden voor iedere gebruiker afzonderlijk aangemaakt. Daardoor zijn de favorieten bij de meergebruikersmodus voor de andere gebruikers niet zichtbaar. Voor het aanmaken zijn geen supervisorrechten vereist. De handelwijze bij het aanmaken van een favoriet is analoog voor die van de weergavefavoriet balkweergave en de weergavefavoriet met volledig beeld -databaseweergave. 2 Instellen van de gewenste beeldgeometrie 3 De gewenste camera s activeren en de volgorde in het livevenster vastleggen 19

20 Weergave Weergave Overzicht Klik op het weergavesymbool om in de weergavemodus te komen. Weergaveaanzicht Er zijn twee verschillende weergaveaanzichten in de weergavemodus: Symbool Balkweergave Databaseweergave op volledig beeldscherm De balkweergave is bestemd voor het weergeven van de actuele opname. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kleuren: Symbool Bij het omschakelen naar de weergavemodus wordt het toetsenblok onderaan het scherm door bedieningselementen voor de weergave vervangen. Daarnaast wordt een tijdlijn weergegeven, waarmee de starttijd van de weergave, resp. de beveiligingsperiode, kan worden gekozen. Continu opname (gele balk) Bewegingsherkenning (grijze balk) Externe gegevens (koperkleurige balk) Als er voor het eerst naar de weergavemodus is omgeschakeld, zijn alle bruikbare cameravelden leeg. Om een weergave te starten, moet eerst de camera die u wilt afspelen in een van de velden geactiveerd worden. Dit gebeurt analoog als met het activeren/deactiveren van de camera s in de live-modus. Tijdlijn De tijdlijn maakt snelle toegang tot de opgeslagen videogegevens mogelijk. Toelichting bij de tijdlijn: Als bij het omschakelen naar databaseweergave al camera s zijn geactiveerd, dan worden die voor de weergave verder gebruikt (synchrone weergave). Voor het aanmaken van archieven vindt u meer informatie op pagina 33. Symbool Beveiligingsperiode Regelaar starttijd Navigeren op de tijdlijn Schermschakelaar Met de blauwe balk kunt u eenvoudig door aanklikken en trekken uw beveiligingsperiode selecteren. 20

21 Weergave De regelaar voor de starttijd legt de absolute starttijd vast. Wanneer op een bepaalde datum of tijd moet worden gestart, dan kan de regelaar door aanklikken en verplaatsen op de gewenste startpositie worden gezet. Let erop dat u, voordat u een startpunt selecteert, zo nodig eerst naar een hogere weergave (bijv. maand of dag) moet schakelen. Wanneer voor de geselecteerde periode geen opname beschikbaar is, verschijnt er in plaats van een videobeeld een blauw scherm met de titel Geen video. De schermschakelaar links van de tijdlijn is bestemd voor het omschakelen van de actuele weergaveperiode. Deze kan op jaar, maand, week, dag, uur en minuut worden gezet. Afhankelijk van de positie van de regelaar wijzigt de titel (eenheden) van de tijdlijn. Een directe selectie van de beveiligingsperiode is met de kalenderfunctie mogelijk. U kunt de kalender met de kalenderknop oproepen in de weergavemodus. Na de selectie van de dag wordt het weergavevenster automatisch naar de dagweergave omgeschakeld en kunnen beschikbare gegevens van camera s geëxporteerd worden. Weergavebalk Als u alle instellingen heeftt uitgevoerd, kunnen de geselecteerde camera s met de afspeeltoetsen Vooruit resp. Achteruit worden afgespeeld. Hierna wordt de betekenis van de afzonderlijke afspeelknoppen toegelicht: Symbool Naar vorige gebeurtenis Eén beeld achteruit Achteruit afspelen Vooruit afspelen Eén beeld vooruit Naar volgende gebeurtenis Daarnaast kan de afspeelsnelheid met de snelheidsregelaar tussen en 8x snelheid ingesteld worden. Als de knop Eén beeld vooruit resp. Achteruit gedurende langere tijd wordt ingedrukt, dan wordt de video automatisch afgespeeld tot de knop weer wordt losgelaten. 21

ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000

ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000 ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000 Gebruikershandleiding Version 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belagrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik INHOUD 1.1 Over COMELIT IP RAS mobile viewer... 3 1.2 Systeemvereisten... 3 1.3 Ondersteunde

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit. Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Image Model Beschrijving IPCAM720A Full-HD IP IR dome-camera,

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids Disk Station DS509+ Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10 Overzicht Het instellen van Paxton10 als videomanagementsysteem is eenvoudig. Hiermee kunt u Paxton10 gebruiken om uw videobeelden en toegangscontrole gebeurtenissen

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590R1 - Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.2 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen NL 2 NEDERLANDS Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Voordelen van het personen alarm... 2 1.2 Te gebruiken

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie Handleiding Glashart Media ipad applicatie V 2.0 Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer,

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding 1 Mediaplayer X9 XBMC / Kodi Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: A B Klik op de knop SettingsMbox

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

DELTA Veilig Wonen. Gebruikershandleiding Registratie

DELTA Veilig Wonen. Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Gebruikershandleiding Registratie Inhoudsopgave 1. Inloggen met uw DELTA account... 4 Maak uw DELTA account aan... 4 Koppel uw gegevens... 5 2. Welkom bij DELTA Veilig Wonen... 6 3.

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie