N 2. najaar 2013 jaargang 10. magazine. een uitgave van staalbankiers. Rallyrijden is net schaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N 2. najaar 2013 jaargang 10. magazine. een uitgave van staalbankiers. Rallyrijden is net schaken"

Transcriptie

1 N 2 magazine najaar 2013 jaargang 10 een uitgave van staalbankiers Renger Guliker: Rallyrijden is net schaken

2 COLOFON op de omslag 2 najaar 2013 staalmagazine 3 Inhoud Staal Magazine verschijnt drie maal per jaar en wordt verspreid onder cliënten en relaties van Staalbankiers. Jaargang 10, nummer 2 Hoofdredacteur Angela Looyé Eindredacteur Maureen Land, Maters & Hermsen Redactieraad Van links naar rechts Nicole van de Hoeve, Linda van Hesse, Kosterus Wildschut, Maureen Land, Henrietta Smeekes en Angela Looyé. Niet op de foto: Erik Boelm. Vormgeving Achmea Creatieve Diensten BEELDREDACTIE Mascha Baarda en Stephan van den Burg, Maters & Hermsen Lithografie en drukwerk Schuttersmagazijn BV Indien u vragen heeft of informatie wilt over in Staal Magazine behandelde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of Angela Looyé via telefoon nr (070) of Als u geen prijs stelt op het ontvangen van ons magazine dan kunt u dit aan uw contactpersoon doorgeven of schriftelijk aangeven bij: Staalbankiers, Postbus 327, 2501 CH Den Haag. 01 & 40 De droom van Renger Guliker Renger Guliker (72) houdt van auto s. Alleen van oude auto s want met nieuwe heeft hij niets. Hij rijdt ze dagelijks. "Deze BMW 2000 Coupé Sport is van het bouwjaar Ik ben de enige in Nederland die er nog mee rondrijdt", zegt Renger Guliker, terwijl hij de oldtimer over een hobbelige zandweg stuurt. Nee, dat is niet zonde. Een auto is gemaakt om mee te rijden. Zijn meest recente aanschaf is een BMW 2002 uit Eigenlijk mocht hij geen auto meer kopen van zijn vrouw, Maar ik was ongehoorzaam. Guliker heeft een stuk of vijftien oldtimers. En hij heeft ze stuk voor stuk tot de laatste schroef eigenhandig uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Dat deed hij als kind ook al met radio s. Met een auto opknappen, is hij zo n jaar tot anderhalf jaar zoet. Guliker werkt nog, hij is DGA van Gulikers Gas- en Oliehandel, een familiebedrijf in Putten met vijftig werknemers. Maar twee dagen per week is hij automonteur: Iedereen weet: dinsdag en woensdag zijn mijn vaste sleuteldagen. Dan repareert en reviseert hij zijn auto s en maakt ze klaar voor een Apk-keuring of een rally. Want daarvoor zijn de oldtimers bedoeld: om rallies mee te rijden. Dat doet Guliker zo n vijf of zes keer per jaar. Al meer dan vijftig jaar. >> Lees verder op pagina 40 Fotografie Ton Zonneveld Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uit nodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk voorbeeld gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. Hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na verloop van tijd verouderd is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Staalbankiers N.V., statutair ge vestigd te Den Haag aan de Lange Hout straat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (www.afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Staalbankiers. Deze publicatie is vervaardigd op 26 augustus Staalbankiers Voorwoord Pierre Huurman Nieuws Gespot voor u Column Frits Wester Golfrubriek Vraagbaak Economie De vastgoedmarkt Goudzaken: 10 weetjes Financiën Investeren in kunst The behavior gap van Carl Richards Institutendesk: FNV Kiem belegt duurzaam Lifestyle De parkieten van Willie Dokter Zeilen geeft inzicht De ambities van Job Mink Het rally-leven van Renger Guliker KEERPUNT Leven en werken dichtbij de natuur GOEDE DOELEN VluchtelingenWerk Nederland 12 kunstexpert Vroeg modernen zijn een solide investering. Als een aandeel Koninklijke Olie. Bob Albricht, Feng-Chu Ma en Santino Melssen over investeren in een rustig bezit. 18 Wind & water Alleen op zee, één met de elementen. Dan is Michael Pilarczyk het gelukkigst. Ook Lars van den Berg leeft van de wind. Twee zeilers en hun schip. Beste lezer, editorial Kleurrijke vogels door Angela Looyé ziet de gemiddelde cliënt van Staal bankiers Hoe eruit?, wordt mij wel eens gevraagd. Natuurlijk wordt er dan geen foto verwacht, maar een per soons omschrijving. Kenmerken, beroep, leeftijd, levensfase en interesses. Het mooie is, er is geen gemiddelde cliënt van Staalbankiers. Ja, onze cliënten zijn vermogend. Dat is de grote gemene deler. Maar verder? Onze cliënten zijn divers en niet in een hokje te stoppen. Dat zie je terug op bijeenkomsten met cliënten en ook in Staal Magazine. Zo ook in deze editie. Op pagina 10 leest u bijvoorbeeld een inter view met Willie Dokter. Groot geworden als gehaktspecialist (bekend om de ambachtelijke hand gevormde gehaktballen), heeft hij zich na de verkoop van zijn bedrijf vol overgave gericht op zijn hobby: grasparkieten. Niet zonder succes. Met zijn bijzondere vogels heeft hij al meerdere prijzen gewonnen. Ik wil het beste bereiken en nog meer prijzen winnen met mijn vogels. Daar geniet ik van. Aan de andere kant van de wereld maken Bert Boerema en Marion Ermers zich op voor een grote reis met hun zeiljacht. Van Mexico, door de Stille Oceaan naar Frans Polynesië om uiteindelijk uit te komen in Nieuw-Zeeland. Een tocht vol uitdagingen, maar daar houden deze levensgenieters die overigens vanaf hun jacht gewoon doorwerken van. Het zijn mensen die van de platgetreden paden durven af te wijken en hun dromen najagen. Hun verhaal leest u op pagina 34. Het zijn zomaar twee voorbeelden van cliënten van Staalbankiers. Verschillende personen met hun eigen wensen, dromen en doelen. Met eigen lijk wel één grote overeenkomst. Ze gaan vol voor waar ze in geloven en waar hun hart ligt. Ze genieten van het leven, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo zijn de cliënten van Staalbankiers. Geen grijze muizen. Eerder kleurrijke vogels. Ik wens u veel leesplezier! Angela Looyé is Hoofdredacteur van Staal Magazine P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine? Stuur ze naar

3 4 nieuws najaar 2013 staalmagazine 5 voorwoord Vertrouwen door Pierre Huurman In het eerste half jaar van 2013 hebben we meer nieuwe cliënten dan ooit tevoren in een half jaar mogen verwelkomen. Voor dit vertrouwen zijn wij u dankbaar. We hebben nieuwe cliënten, zoals GE Artesia cliënten, verwelkomd. Bestaande cliënten breidden in veel gevallen hun dienstverlening uit. Niets is mooier dan wanneer cliënten met wie we al langer een relatie hebben, verbondenheid met hun bank voelen. Dat is wederzijds. Echter, deze mooie ontwikkeling brengt ook verplichtingen met zich mee: het is nu aan ons om uw vertrouwen te bevestigen. Onze commerciële strategie is gebaseerd op drie pijlers. Allereerst willen we een betrokken bank zijn. Daarnaast willen we u graag goede adviezen geven. En natuurlijk is de manier waarop we uw vermogen beheren van het grootste belang. Het zit in onze genen om dat zo goed mogelijk voor u te willen doen. De toestroom aan cliënten zette ons in de afgelopen zomermaanden aan het denken. Waarom kiest u voor Staalbankiers en wat kunnen wij nog beter doen? Die vragen gaan we u in de tweede helft van dit jaar ook persoonlijk stellen, we roepen uw hulp in hier een antwoord op te krijgen. Dat hebben we ook bij onze cliënten van de Institutendesk gedaan, begin dit jaar. Zij waardeerden ons met een 8,6. In een tijd waarin de maatschappij zeer kritisch naar bankiers kijkt, is dit een prachtig resultaat. En juist nu éxtra waardevol, want voor alle collega s bij Staalbankiers geldt dat u de dagelijkse drijfveer bent. Uw waardering maakt dat wij plezier in ons werk hebben, bovendien is het ook de belangrijkste motor achter onze groei. Dit alles lijkt haaks te staan op de publieke opinie. De impopulariteit van ons beroep is inmiddels doorgedrongen tot de schoolbanken. Onze oudste kinderen hebben hun profielkeuze op de middelbare school gemaakt. Een economisch profiel werd hen afgeraden, waarbij een bankier als voorbeeld gold van wat natuurlijk niemand wil zijn. Dan is het toch goed te ervaren en te kunnen laten zien dat het bankiersvak nog leuk is. En dat collega s én cliënten hier heel anders tegenaan kijken, geheel afwijkend van de publieke opinie. Pierre Huurman is Directievoorzitter van Staalbankiers nieuwsbrief Wij houden u graag op de hoogte van ver anderingen bij Staalbankiers. Dat doen we met het Staal Magazine, op onze website en ook per met een nieuws brief. In deze nieuws brief, die zes keer per jaar zal ver schijnen, vindt u interessante informatie en achter gronden bij de actuali teiten. Wilt u op de mailinglist van de nieuws brief van Staal bankiers? Geef dit dan door aan uw bankier of stuur een mailtje met uw gegevens naar Institutendesk scoort 8,6 Persoonlijk, flexibel, enthousiast en oplossings gericht. Dat zijn de woorden die relaties het meest vinden passen bij de Staalbankiers Institu ten desk. De Instituten desk beheert ver mogens van onder andere verenigingen, stichtingen en charita tieve instellingen. Gemiddeld zijn de cliënten heel tevre den: ze geven als rapportcijfer een 8,6. Staal bankiers onderscheidt zich door de persoon lijke aandacht en door de kennis en nauw keurig heid van adviseurs. Dit zijn enkele uitkomsten van het online onder zoek onder relaties van de Staal bankiers Insti tuten desk. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op Rally voor VluchtelingenWerk Fotografie Marilène Dubois Cliënt TevredenheidsOnderzoek Staalbankiers 2013 Evalueren & verbeteren Staalbankiers gaat samen met extern bureau CustomerMatch een cliënt tevredenheidsonderzoek (CTO) uitvoeren bij een deel van haar relaties. Met de uit komsten van het onderzoek wil Staal bankiers de dienstverlening evalueren en verbeterpunten signaleren. Het onderzoek heeft drie doelen. Ten eerste: erachter komen in hoeverre cliënten tevreden zijn over de bank. En vooral ook waarom? Wat maakt dat ze tevreden zijn of juist niet? Deze informatie gebruikt Staalbankiers bij het vormgeven van de doel stellingen van Daarnaast moet het onderzoek verhelderen hoe cliënten in contact komen met Staalbankiers. Waarom zijn ze cliënt geworden? Een derde en laatste doel is inzicht krijgen in de wensen en behoeften van cliënten. Cliënten krijgen dit najaar per brief of een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De jaarlijkse Goede Doelen Rally van Staal bankiers vindt vrijdag 20 sep tem ber plaats. Een rally met klassieke en bij zondere auto's. Dit jaar wordt gereden voor Stichting Vluchte lingen Werk Nederland. Deze dag zullen er ook loten verkocht worden. De opbrengst komt honderd procent ten goede aan VluchtelingenWerk. Op pagina 28 leest u in een inter view met directeur Dorine Manson die zelf ook mee rijdt in deze rally - waar Vluchte lingenwerk voor staat. De start van de rally is op de Veluwe, bij Kasteel de Vanenburg in Putten. Onderweg is er een pitstop in Leersum en de finish is in Gelderland, bij Restaurant Het Koetshuis in Bennekom. De win naar van deze dag mag naar huis met een mooie Staalbankiers wisselbokaal. En verdient eeuwige roem. Meer informatie op Kijk mee met Om u meer mee te geven dan artikelen alleen is dit Staal Magazine op een paar pagina s verrijkt met Layar - aangeduid met bovenstaand icoon. Als dit icoon bij een artikel staat, zijn er filmpjes toegevoegd die u kunt bekijken via de Layar-app op uw smartphone. We nemen u bijvoorbeeld mee naar een scheepswerf (pagina 20). Dit moet u doen om de filmpjes te bekijken: Stap 1 Download de Layar-app voor android of iphone. Stap 2 Open Layar bij het artikel met het Layar-logo door uw spartphone boven de pagina te houden en druk op tap to view. Stap 3 Kijk, luister en lees verder. We horen graag wat u van deze verrijking vindt:

4 6 Economie najaar 2013 staalmagazine 7 Vastgoedmarkt: Grillig, maar renderend Een ingestorte vastgoedmarkt in Zuid-Europa, aanzienlijk minder bouw in China en een verstopte woningmarkt in Nederland. Op het nieuws afgaand, zou u denken dat een belegging in vastgoed weinig rendement oplevert. Maar op de beurs deed vastgoed het in 2012 goed: ruim twintig procent winst. Dankzij verrassingen die u níet in de kranten leest. Tekst René Lamers i.s.m. Erik Boelm Illustratie Rhonald Blommestijn Het ligt niet aan u, hoor. De nieuwsberichten stemmen gewoon niet vrolijk. Neem de instortende vastgoedmarkt in China. Dit land haalde enkele jaren geleden nog dubbele groeicijfers. Steden schoten als paddenstoelen uit de grond om de toestroom van plattelandsmensen op te vangen. Er ontstond een welvarende stedelijke klasse, die in 2010 tweeëneenhalf keer meer te besteden had dan in Vooral langs de oostkust groeiden de steden explosief. Om u een idee te geven: in 2010 bouwde China evenveel als de complete woningvoorraad van Spanje. Vanuit communistische traditie, waarbij imposante productiecijfers tellen, bepalen de indrukwekkende bouwactiviteiten voor een groot deel de economische groeicijfers. Hoe meer bouwactiviteit, hoe sterker de Chinese groei. Ana listen vreesden een bouw-bubble, de huizen prijzen stegen namelijk wel heel sterk. In Shanghai met meer dan vijftig procent. Onbetaal baar voor de gewone Chinees. Die zou voor een woning in Beijing zesendertig gemiddelde jaarsalarissen moeten ophoesten. Ter vergelijking: een Nederlandse woning kost gemiddeld acht modale jaarsalarissen. Complete huizenblokken raken niet verkocht. In China staan nu spooksteden, zoals Ordos-Kangbashi in Binnen- Mongolië en Nieuw-Zhengzhou in Henan. De Chinese overheid heeft maatregelen genomen tegen oververhitting: huizenkopers moeten een grotere aanbetaling doen. Wie z n huis binnen vijf jaar weer verkoopt, moet be lasting betalen. Ook is de rente verhoogd en zijn voor buitenlandse investeerders be perkingen ingesteld. In totaal daalde de economische groei daarmee tot slechts zeven procent. De vrees voor een bubble is inmiddels verdwenen. De vastgoedmarkt trekt zelfs aan. Niet door mega-investeringen, maar door urbanisatie en loonstijging. Chinese verzekerings maatschap pijen hebben weer meer ruimte voor investe ringen. De markt is meer solide, transparanter, de banken zijn gezonder en de gebouwen zijn van betere kwaliteit. De vraag rijst of de dubbele groeicijfers van de Chinese economie niet kunst matig opgedreven waren door de explosieve bouw. Leegstand Nog steeds niet goed gaat het op de Zuid- Europese vastgoedmarkt, waar in 2011 de Europese crisis losbarstte. De huidige situatie is niet veel beter, maar er is wel sprake van enige rust. In een onderzoek van accountantskantoor PwC beoordelen vijfhonderd ondervraagde professionals uit de vastgoedmarkt Zuid-Europa echter nog als financiële no-go-area. Over de rest van Europa zijn ze positiever gestemd nu het uiteenvallen van de eurozone is uit gebleven. Vooral Duitse banken bloeden door de pro blemen in Zuid-Europa: die hebben alleen al in Spanje voor 107 miljard euro aan investeringen uitstaan. Ook op de Nederlandse kantoren markt, waarin ze flink hadden geïnvesteerd, verliezen ze momenteel. Oorzaak is de grote leegstand. Wanneer u meerekent dat veel huur contracten nog moeten aflopen, zou sprake zijn van ruim een kwart leegstand. Mogelijk dat Duitse banken iets kunnen terugwinnen uit de verkoop van hypotheken in Neder land, omdat zij tegen lagere rentes en aantrekkelijker voor waarden hypotheken kunnen aanbieden. Een consortium van zo n twintig Duitse banken zou hiervoor al interesse hebben. Rendement Uit zulke grillige markten is weinig positiefs te verwachten. Toch boekte de beursgenoteerde beleggingscategorie vastgoed in 2012 een rendement van ruim twintig procent. Al enkele jaren

5 8 najaar 2013 staalmagazine 9 zijn de rendementscijfers van deze beleggingscategorie goed. Uiteraard biedt dit geen garanties voor de toekomst. Vastgoed is één van de beleggingscategorieën binnen de portefeuilles die Staalbankiers beheert volgens het Multi Asset Optimalisatie -principe. Staalbankiers belegt daarbij in een afgewogen verhouding in zestien verschillende categorieën. Een team bij Staalbankiers weegt die verhouding elk kwartaal opnieuw, op basis van risico s (volatiliteit), verwevenheid of correlatie met andere catego rieën, marktkapitalisatie (omvang van de categorie ten opzichte van de totale markt) en de verwachting van de markt ten aanzien van het toekomstige rendement. Dus óók factoren die niet het nieuws halen. Metropolen Zoals de Amerikaanse vastgoedmarkt. Die lag in 2006 aan de basis van de hypotheekcrisis, waaruit de kredietcrisis en de huidige economische crisis voortkomen. Werkloos geraakte Amerikanen konden de hypotheek op hun huis niet meer betalen, waardoor banken onvoldoende tegoeden hadden. De huizenprijzen daalden met gemiddeld vijfendertig procent. Door hernieuwde economische groei in de VS trekt de vastgoedmarkt echter weer aan. Sinds afgelopen maart stijgt het aantal huizenverkopen in de VS, in mei zelfs tot het hoogste aantal in drie jaar. De VS zijn er afgelopen jaren in geslaagd de economie te stimuleren door hun schulden te exporteren. Ze drukten geld bij om de consumptie te bevorderen en de balans te verbeteren. De rente is momenteel laag. Kredietbeoordelaar Moody s verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 7,5 procent zullen stijgen. De National Association of Realtors voorziet prijsstijgingen in negentig procent van de honderdvijftig metropolen; in SilliconValley, Phoenix, Atlanta en Reno meer dan dertig procent. Een enkele econoom vermoedt een kleine bubble in de Amerikaanse huizenmarkt. De korte opleving zou de voorbode zijn van een verdere ineen storting en problemen veroorzaakt door een stijging van de huizenprijzen. Maar over het algemeen wordt uitgegaan van een werkelijke verbetering, een nieuwe crash wordt niet verwacht. Een andere groeimarkt vormen de Duitse steden. De Duitse economie groeit (0,3 procent), waar de eurozone als geheel licht krimpt. De rente ligt er een half procent lager dan in Nederland. De nationale schuld is laag, doordat eigen woningbezit in Duitsland nog gering is. De huur prijzen naderen echter de koopprijzen en Staalbankiers vaart bij beleggings beslissingen niet op headlines in het nieuws het aantal koophuizen neemt toe. De grote steden trekken investeringen aan, omdat mensen willen wonen waar de economische activiteit is. In de lijst van meest aantrekkelijke Europese steden van het Britse adviesbureau CBRE Group staat München op dit moment op de tweede plek, onder Londen. Berlijn volgt op een derde plek, Hamburg staat zevende, Frankfurt achtste. Vluchthaven Ook de Scandinavische vastgoedmarkt doet het goed. Scandinavië is een vluchthaven voor het in crisis gedompelde Europa. Lage rente, lage werkloosheid, stabiele economische groei; allemaal aantrekkelijke factoren. Geen euro-ballast en ook nog - rond Noorwegen - grote aardolievelden. Die groei in investeringen leidde tot aanzienlijke prijsstijgingen voor huizen: in Noorwegen dertig procent sinds 2006, in Zweden iets minder, maar vergelijkbaar. Het eigen woningbezit neemt snel toe. In Zweden is dat al tweederde van de huizenmarkt. De forse prijsstijgingen veroorzaakten eind 2011 de vrees voor een vastgoed-bubble. Spaanse toestanden, werd al gezegd. De huizenprijzen lagen fors boven de reële waarde en de schuld per huishouden groeide. Door afnemende export als gevolg van de crisis in Europa, daalde ook nog de eco nomische groei. De waardestijging van de Zweedse en de Noorse kroon hielp daarbij niet. De rente is echter nog steeds laag, de economie groeit weer en de nationale schuld (veertig procent) en het begrotingstekort (1 à 1,6 procent) vallen nog mee. De huizenprijzen stegen dit jaar weer licht. Recente ontwikkelingen De situaties in China, de VS en Scandinavië illustreren hoe genuanceerd en complex economische markten kunnen zijn. Het rendement op vastgoed is in de eerste helft van 2013 circa nul procent. De eerste maanden van het jaar werd de stijgende lijn van 2012 nog voortgezet, maar vooral door de aangekondigde terugtrekkende Amerikaanse overheid is de rente op de kapitaalmarkt gestegen, met zo n 0,5 procent. De vastgoed- en de kapitaalmarkten zijn sterk met elkaar verweven, kennen een hoge correlatie : gaat de rente omhoog, dan trekken beleggers zich terug uit de vastgoedmarkt, en omgekeerd. Velen verkochten daarom begin juni hun beursgenoteerde vastgoed. Staalbankiers vaart bij het nemen van beleggingsbeslissingen in de Multi Asset portefeuille niet op headlines in het nieuws. We beheren portefeuilles voor namelijk vanuit het oogpunt van risico. Te vaak zijn er onvoorziene verrassingen, waarop we weinig tot geen invloed hebben. Door het ver mogen te spreiden over meerdere beleggings categorieën, lukte het de afgelopen jaren een goed en gedegen rendement te behalen met de Multi Asset-portefeuilles. Deze spreiding is de belangrijkste reden voor Staalbankiers om ook in deze mindere tijden voor vastgoed in deze categorie te blijven beleggen. Het maakt deel uit van het totale beleggingsspectrum waarnaar ze kijkt. Door het specifieke risicobeeld en de samenhang met de overige categorieën, zorgt de combinatie van vastgoed met die andere cate gorieën op lange termijn voor een hoger rende ment dan bij een traditionele portefeuille met obligaties en aandelen. uitgelicht: Maatschappen De maatschappen van Staalbankiers die vooral in de woning markt voor starters actief zijn (woningprijs euro), zien momenteel negatieve rendementscijfers. Zij voelen de vastgelopen woningmarkt. Er is veel minder doorstroming, waardoor de starterswoningen bij verkoop ook minder opleveren en langer te koop staan dan voorheen. Ook is de verkoop van woningcomplexen nagenoeg stil gevallen, met alle gevolgen voor de prijs. De negatieve waardeontwikkeling zorgt dan ook voor tegenvallende resultaten van de maatschappen. Positieve ontwikkelingen zijn de gunstige markt voor verhuur van leegkomende woningen en de ruimere mogelijkheden bij de jaarlijkse huurverhogingsronde. De maatschappen hebben in principe een vaste looptijd, maar kunnen worden verlengd. De meeste maatschappen besluiten momen teel tot verlenging, in de hoop dat de markt de komende jaren weer aantrekt. Grootste zorg bij verlenging is de herfinanciering van de lopende leningen. Het is al lang geen automatisme meer dat banken aan verlenging van de lening kunnen of willen meewerken. Doen ze dit toch, dan is het vaak tegen strengere condities. Het alternatief (gedwongen liquidatie of overname van het vastgoed door de bank) beginnen we echter ook te zien op de Nederlandse markt.

6 10 lifestyle najaar 2013 staalmagazine 11 Ronde pluim Na de verkoop van zijn eigen zaak vijftien jaar geleden, was het tijd voor iets heel anders. Willie Dokter (65) gooide zijn ziel en zaligheid in het houden en kweken van grasparkieten. Het is voor mij pure ontspanning. Dromen najagen Mensen die met hun passie bezig zijn en hun dromen verwezenlijken. Dat spreekt ons als Staalbankiers aan. Niet voor niets is onze pay-off Want je leeft maar één keer. Tekst Hilde Duyx Fotografie An-Sofie Kesteleyn Ik heb altijd veel van dieren gehouden. Konijnen, kippen, parkieten, noem maar op, het liep en vloog vroeger bij ons rond. Maar toen ik mijn eigen zaak in gehaktballen en snacks startte, verdween die liefde naar de achtergrond. Ik heb heel lang heel hard gewerkt. Tot vijftien jaar geleden, toen ik besloot om mijn zaak te verkopen. Dat had meer dere redenen. Nieuwe regelgeving die het voor mij als ondernemer minder plezierig maakte. En grote afnemers die steeds meer voor mij de dienst wilden uitmaken. Ik was vijftig en er wel klaar mee. Ik wilde van het leven gaan genieten. Het verkopen van de zaak is het beste dat ik ooit heb gedaan. Kampioen Stilzitten kan ik niet. Dus al snel besloot ik om een oude hobby op te pakken: het houden en kweken van grasparkieten. Al snel kende ik overal kwekers en reisde ik de hele wereld rond om vogels te kopen of uit te wisselen. Ik bezocht shows en werd op een gegeven moment Europees kampioen met mijn vogels en twee keer Nederlands kampioen. Het ideaal is om een parkiet te kweken met een mooie ronde pluim op zijn hoofdje. En dat is helemaal niet gemakkelijk. Je moet op de bloedlijn letten, op erfelijkheid, je moet goed weten welke parkieten je bij elkaar moet zetten om te paren, en ga zo maar door. Daarmee bezig zijn, is voor mij pure ontspanning. De vogels hebben me heel veel gebracht. Vriendschappen, leuke contacten en mooie reizen, maar ook rust. Ik vind dat de wereld op z n kop staat nu, maar als ik met de parkieten bezig ben, kan ik me daar niet druk over maken. Ik zit dan in mijn eigen wereld. Laat ze allemaal hun gang maar gaan, dat idee. Ik doe het ook niet voor het geld, het heeft niets zakelijks. Maar ambi tieus ben ik wel. Ik wil het beste bereiken en nog meer prijzen winnen met mijn vogels. Daar geniet ik van. Zonder doel in het leven is er niets meer aan tenslotte.

7 12 financiën najaar 2013 staalmagazine 13 Een rustig bezit Als investering kan kunst meestal niet concurreren met aandelen of onroerend goed. Dat is ook niet de enige reden waarom je kunst aanschaft, zeggen drie deskundigen. Kunst koop je voor het kijkgenot, het geeft kleur aan je leven. Tekst Saskia Klaassen Fotografie Mark Prins Plotseling veranderde het publiek bij de veilingen van Chinese en Japanse kunst van Sotheby s. Het was eind jaren negentig, herin nert Feng-Chun Ma zich, die indertijd werkte als hoofd Chinese en Japanse kunst en verant woor de lijk was voor alle veilingen van het veilinghuis. Kwamen er voorheen voornamelijk westerse kopers, nu kwam de be langstelling vooral uit China. Nieuwe rijken zorgden voor een stijging van de vraag, vooral kunst vervaardigd voor het keizerlijk hof, met name porselein. Chinese kunst is sindsdien booming. Feng-Chun Ma verruilde haar baan bij Sotheby s voor een eigen adviespraktijk voor aan- en verkoop van kunst. Met haar Chinese wortels en kennis van de taal heeft ze toegang tot zowel de westerse als Chinese markt. Waar de vraag van de westerse kopers als gevolg van de crisis afnam, groeide die aan de andere kant van de wereld explosief. Een ontwikkeling waar andere kunsthandelaars jaloers op zijn. Ze weet precies waar de Chinese klant naar zoekt. Niet het blauwwitte exportporselein, maar juist de kunst die de Chinese keizers voor het hof lieten maken. Door de groei van de economie kwam er meer interesse in de eigen identiteit en cultuur. Dat zorgde voor een prijsstijging, weet de art consultant. In China is voor bijna alles een markt, van porselein tot lakwerk, bronzen, jade voorwerpen en schilderijen. Feng-Chun Ma adviseert verzamelaars bij de aankoop van kunst. Ik woon alle grote internationale veilingen bij. Regelmatig vraagt een klant me om een object te bekijken en er eventueel op te bieden als dit authentiek is en in goede staat. Recordprijzen Daarin onderscheidt haar werk zich niet veel van dat van Bob Albricht. In zijn galerie in Oosterbeek hangen tussen de honderd tot honderdvijftig schilderijen, voornamelijk uit de negentiende en begin twintigste eeuw. Ook Albricht heeft een uitgebreid netwerk van verzamelaars en neemt deel aan grote kunstbeurzen. Daarnaast organiseert hij in Oosterbeek maximaal drie exposities per jaar over verschillende kunstenaars en stromingen uit deze periode. Boeiend vindt hij zelf de opkomst van het modernisme, met schilders als Kees van Dongen, Piet Mondriaan en Jan Sluijters. In navolging van Vincent van Gogh veranderden zij in tien, vijftien jaar tijd de schilderkunst ingrijpend. Bob Albricht omschrijft kunst als een rustig bezit. Je moet er volgens hem van genieten, Kunst koop je voor het kijkgenot, de levensvreugde, het geeft kleur aan je leven. De waarde van schilderkunst uit de negentiende en begin twintigste eeuw is volgens hem al jaren constant. Het is een solide investering, er wordt niet mee gespeculeerd. Vergelijkbaar met een aandeel Koninklijke Olie. Dat is anders met hedendaagse kunst. Hij raadt het kopen van kunst puur als beleggings object af. Er is geen jaarlijks dividend of rendement zoals met aandelen en onroerend goed. Hooguit kan een verzamelaar zijn topwerken uitlenen aan musea en er zo een be loning in natura voor krijgen, zoals een publi catie in een tentoonstellingscatalogus en een etiket op de achterzijde van het kunstwerk. Er is alleen Over Feng-Chun Ma Feng-Chun Ma studeerde kunstgeschiedenis en archeologie van Oost-Azië aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte zes jaar bij Christie s, en werd daarna hoofd Chinese en Japanse kunst bij Sotheby s. Vanaf 2003 ging ze verder als zelfstandig consultant. Als kind al bezocht Feng-Chun Ma regelmatig China. Als ik in de jaren tachtig zei dat ik kunstgeschiedenis van Oost- Azië studeerde, werd ik meewarig aangekeken. Techniek en medicijnen, dat was nuttig. Maar kunst? Wat een verschil met nu. rendement mogelijk bij de verkoop van een werk. Veel kunststromingen zijn bovendien aan mode onderhevig, is de ervaring van Bob Albricht. Zo is de jongste generatie verzame laars momenteel erg geïnteresseerd in naoor logse meesters. Cobra, Zero en Popart doen het heel goed. Dat is zeker niet altijd zo geweest. Heeft zijn galerie last van de crisis? Ja en nee. Veel Nederlandse relaties kopen minder, ze zijn behoudend en sparen liever. Maar op internationale veilingen zie ik dat er nog steeds recordprijzen worden betaald. Ook voor Nederlandse meesters als Van Gogh en Mondriaan. Albricht staat jaarlijks op PAN in Amsterdam en de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Met name dat laatste beschouwt hij als een kwaliteitskeurmerk. Een onafhankelijke internationale keuringscommissie beoordeelt een handelaar op deskundigheid en onderzoekt de kwaliteit van de aangeboden kunst nauw gezet. Logisch, want op de internationale beurs in Maastricht komen de vermogenden van de wereld af. Bezoek veilingen, houd objecten vast en lees veel over kunst Feng-Chun Ma Een vervalsing kopen, dat is voor iedere verzamelaar de grote angst. Volgens Santino Melssen hoef je daar bij glaskunstenaar René Lalique (1860 tot 1945) niet zo snel bang voor te zijn. Al het werk van deze art nouveau-kunstenaar is grondig gedocumenteerd. Melssen startte enkele jaren geleden met Lalique-deskundige Benjamin Janssens een museum annex galerie rond de Franse glaskunstenaar in het Gelderse Doesburg. Sindsdien bezochten zestienduizend mensen de tentoonstellingen die het museum organiseerde. Bezoekers kunnen een glaswerk of sieraad kopen volgens een bijzondere constructie. Voor gereduceerde prijs schaffen ze bij de Lalique galerie een

De romantiek van het reizen. magazine. de droomreizen van Acteurskoppel Caroline de Bruijn en Erik de Vogel N 1. een uitgave van staalbankiers

De romantiek van het reizen. magazine. de droomreizen van Acteurskoppel Caroline de Bruijn en Erik de Vogel N 1. een uitgave van staalbankiers voorjaar 2013 staalmagazine 1 N 1 magazine voorjaar 2013 jaargang 10 een uitgave van staalbankiers De romantiek van het reizen de droomreizen van Acteurskoppel Caroline de Bruijn en Erik de Vogel COLOFON

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Staal een uitgave van staalbankiers Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Opkomende landen staan nog niet op eigen benen April 2011, 8e jaargang, nr1 COLOFON

Nadere informatie

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud

Nadere informatie

N 1. april 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Henk Velders: Het leven kan zo simpel zijn

N 1. april 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Henk Velders: Het leven kan zo simpel zijn N 1 magazine april 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Henk Velders: Het leven kan zo simpel zijn COLOFON op de omslag 2 april 2012 staalmagazine 3 Inhoud Staal Magazine verschijnt 3 maal per

Nadere informatie

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia STAAL MAGAZINE nummer 2, winter 2014 1 Relatiemagazine van Staalbankiers Nr. 2 WINTER 2014 JAARGANG 13 Robert-Jan Derksen ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE + De geest van Thorbecke in het Staatshuys +

Nadere informatie

MAGAZINE IK GA DE WEDSTRIJD MET MEZELF AAN. Nr. 1. + Helden op zee de KNRM aan het werk. + Bijzondere golfballen van Harm Edens. + Wereldwijd beleggen

MAGAZINE IK GA DE WEDSTRIJD MET MEZELF AAN. Nr. 1. + Helden op zee de KNRM aan het werk. + Bijzondere golfballen van Harm Edens. + Wereldwijd beleggen STAAL MAGAZINE nummer 1, zomer 2014 1 Relatiemagazine van Staalbankiers Nr. 1 ZOMER 2014 JAARGANG 13 < + Helden op zee de KNRM aan het werk + Bijzondere golfballen van Harm Edens + Wereldwijd beleggen

Nadere informatie

Als ik speel, geef ik me helemaal. magazine. Coraline Groen: N 2. een uitgave van staalbankiers. staalmagazine. September 2012 jaargang 9

Als ik speel, geef ik me helemaal. magazine. Coraline Groen: N 2. een uitgave van staalbankiers. staalmagazine. September 2012 jaargang 9 september 2012 staalmagazine 1 N 2 magazine September 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Coraline Groen: Als ik speel, geef ik me helemaal COLOFON op de omslag 2 september 2012 staalmagazine

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. De opmars van sectoraal beleggen. Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed

Staal. een uitgave van staalbankiers. De opmars van sectoraal beleggen. Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed Staal een uitgave van staalbankiers De opmars van sectoraal beleggen Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed mei 2010, 7e jaargang, nr 1 COLOFON Staal verschijnt 3 maal per jaar en

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

IT S IN THE BLOOD. landrover.nl

IT S IN THE BLOOD. landrover.nl IT S IN THE BLOOD Er is veel veranderd sinds de eerste Land Rover in 1947 werd bedacht. Maar in 65 jaar van ontwikkeling, design en optimalisatie is één ding nooit veranderd: elke Land Rover is nog steeds

Nadere informatie

denk buiten de grenzen bouwinvest magazine nr 3 jaargang 2 juni 2011 Ontmoeten en flexibilieit staan centraal bij nieuwe kantoorconcepten

denk buiten de grenzen bouwinvest magazine nr 3 jaargang 2 juni 2011 Ontmoeten en flexibilieit staan centraal bij nieuwe kantoorconcepten bouwinvest magazine nr 3 jaargang 2 juni 2011 denk buiten de grenzen 10 Vastgoed levert veel beleggers uiteindelijk geen windeieren op 22 Ontmoeten en flexibilieit staan centraal bij nieuwe kantoorconcepten

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Uitgave van Rabobank Private Banking. Ik ben vooral bezig met vandaag. Bezit & betekenis. Herman den Blijker

Uitgave van Rabobank Private Banking. Ik ben vooral bezig met vandaag. Bezit & betekenis. Herman den Blijker Wijzer Uitgave van Rabobank Private Banking Bezit & betekenis Ik ben vooral bezig met vandaag Herman den Blijker Samenleving Persoonlijk Kennis Topstuk 23 Conceptuele werken laten vaste conventies los.

Nadere informatie

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL nummer 1 april 2013 Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL met een Dick van Ommeren & Frans van Lanschot over de rol van impact investing goed gevoel Impact investing Niet te verwarren

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Uitgave van Rabobank Private Banking. Je moet vrijheid voor jezelf creëren' Bezit & Betekenis. Carine Crutzen, actrice

Uitgave van Rabobank Private Banking. Je moet vrijheid voor jezelf creëren' Bezit & Betekenis. Carine Crutzen, actrice Wijzer Uitgave van Rabobank Private Banking Bezit & Betekenis Je moet vrijheid voor jezelf creëren' Carine Crutzen, actrice Samenleving Persoonlijk Navid Nuur 23 Deze conceptuele kunstenaar kijkt naar

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... xv Over de auteurs... xvii Dankwoord... xviii Inleiding... 1 Deel I: Basisprincipes... 7 Hoofdstuk 1: Ja, ik wil beleggen!... 9 Hoofdstuk 2: Je financiële situatie...

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

+ INTERVIEW Peter Paul de Vries kocht een beursfonds \ BRANCHESWITCHERS Overnemen in een vreemde branche

+ INTERVIEW Peter Paul de Vries kocht een beursfonds \ BRANCHESWITCHERS Overnemen in een vreemde branche groei, waardecreatie & bedrijfsovername + INTERVIEW Peter Paul de Vries kocht een beursfonds \ BRANCHESWITCHERS Overnemen in een vreemde branche INTERNATIONAAL De grens over met de Hollandse kaasschaaf

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie