Resultaat en conclusies contact- en bodemherbiciden in combinatie met Squall

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat en conclusies contact- en bodemherbiciden in combinatie met Squall"

Transcriptie

1 Resultaat en conclusies contact- en bodemherbiciden in combinatie met Squall Inleiding In opdracht van de firma Greena heeft er afgelopen zomer een onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van bodem- en contactherbiciden wanneer deze middelen gecombineerd worden met het tankadditief Squall. Doel van dit onderzoek is de werking van Squall te testen in combinatie met herbiciden. Squall heeft een combinatie van drie eigenschappen in zich, namelijk driftreducerend, betere hechting en uitvloeiing. Door deze eigenschappen kan de concentratie van fungiciden met 20% verminderd worden bij het bespuiten van gewas. De verwachting is dat ook bij herbiciden met minder werkzame stof de onkruiddodende werking vergelijkbaar of beter is. Op de Universiteit van Wageningen (WUR) zijn een aantal experimenten uitgevoerd en bleek dit inderdaad het geval, echter niet bij alle combinaties herbicide-onkruid. Omdat het mechanisme van de werking van herbicide op onkruid sterk kan verschillen zijn er combinaties waar het toevoegen van Squall weinig of geen aantoonbaar effect heeft. Er moet dus bij herbiciden van geval tot geval worden nagegaan of bij een combinatie herbicide-onkruid met 80% van de werkzame stof kan worden volstaan. De herbicidemetingen van de WUR met Squall waarbij 80% van de herbicideconcentratie even goed of zelfs aanzienlijk beter werkte zijn vermeld op de site van GreenA: De volgende bodemherbiciden, die een toelating hebben voor de boomkwekerijsector, zijn in deze praktijkproef getest: Butisan S (werkzame stof metazachloor) en Afalon (werkzame stof linuron). Daarnaast is de volgende contactherbicide getest: Finale (werkzame stof glyfosinaat ammonium). Testlocatie betreft een perceel van Lodders Boomkwekerijen aan de Mereltjesstraat in Wernhout. Het proefveld is door de boomkweker dit seizoen niet ingezaaid met graan, omdat op het perceel akkerkers (Rorippa sylvestris ) voorkwam. In de volksmond ook wel kiek genoemd. Kiek is een heel lastig te bestrijden wortelonkruid. Indien boomkwekerijgewassen geleverd worden met wortelresten van de akkerkers dan volgen er vaak reclamaties. Het proefveld was dus bewust braak gelaten om door regelmatig te cultivatoren dit wortelonkruid te bestrijden. 1

2 Gegevens bespuiting De genoemde middelen zijn op de volgende data volle velds op de proefperceeltjes gespoten (éénmaal, 500 liter per hectare, 2 bar spuitdruk): Linuron en Butisan S : :00 Finale : :00 De middelen zijn toegepast met de volgende spuitapparatuur: Proefveldspuit op perslucht. Boom met drie standaard doppen: 1x TeeJet XR VS 2x TeeJet UB SS (Kantdoppen) Werkbreedte is 1,5 mtr. De volgende proeven zijn uitgevoerd, elk in vier herhalingen: code behandeling formulering actieve stof concentratie in Spuitvolum Spuitfreq. proef e / ha. 1 Onbehandeld - 2 Butisan S 1N Vloeistof metazachloor 1l. / ha 500 l. 1x 3 Butisan S 0,8N Vloeistof metazachloor 0,8 l. / ha 500 l. 1x 4 Butisan S 1N Vloeistof metazachloor 1l. / ha 500 l. 1x 5 Butisan S 0,8 N Vloeistof metazachloor 0,8 l. / ha 500 l. 1x 2

3 code behandeling formulering actieve stof concentratie in proef Spuitvolume Spuitfreq. / ha. 1 Onbehandeld - 2 Afalon 1N vloeistof linuron 0,75l. / ha 500 l. 1x 3 Afalon 0,8N vloeistof linuron 0,6l. / ha 500 l. 1x 4 Afalon 1N vloeistof linuron 0,75l. / ha 500 l. 1x 5 Afalon 0,8N vloeistof linuron 0,6l. / ha 500 l. 1x code behandeling formulering actieve stof concentratie in Spuitvolume Spuitfreq. proef / ha. 1 Onbehandeld - 2 Finale 1N vloeistof glufosinaat-ammonium 3l. / ha 500 l. 1x 3 Finale 0,8N vloeistof glufosinaat-ammonium 2,4l. / ha 500 l. 1x 4 Finale 1N vloeistof glufosinaat-ammonium 3l. / ha 500 l. 1x 5 Finale 0,8 N vloeistof glufosinaat-ammonium 2,4l. / ha 500 l. 1x Waarnemingen en resultaat Er is tweemaal waargenomen: op 13 juni 2013 (2 weken na bespuiting) en op 18 juli. De veldjes zijn beoordeeld met een cijfer van 0 tot en met betekent geen onkruid aanwezig en 10 betekent vol met onkruid. Alle behandelingen zijn in viervoud uitgevoerd. Er zijn dus per behandeling steeds vier resultaten bekend. Er is gekozen om in de verwerking het gemiddelde te nemen van deze vier resultaten. Aanwezige onkruiden op proefperceeltjes Uiteraard is de werking van herbiciden afhankelijk van het soort onkruid dat zich op de percelen bevindt. In deze proefopzet waren voornamelijk de volgende onkruiden aanwezig: Zwarte nachtschade: Solanum nigrum. Straatgras: Poa annua Melde /Melganzevoet: Chenopodium album Uitstaande melde: Atriplex patula Zachte Dravik: Bromus hordeaceus 3

4 Vogelmuur: Stellaria media Valse Kamille: Anthemis arvensis Wilgenroosje: Chameron angustifolia Akkerkers Rorippa sylvestris Het proefveld is voorafgaand aan de bespuiting met de bodemherbiciden gefreesd. De bodemherbiciden zijn, zoals gebruikelijk, gespoten op een vochtige grond. Bij een luchttemperatuur van 14 C en bewolkt weer. Gespoten is op een zandgrond met een organisch stofgehalte van 3-4 %. Na de toepassing van de bespuiting is er weinig regen gevallen in deze regio. Resultaat bodemherbiciden Afalon Zoals boven vermeld zijn Butisan S en Afalon gebruikt als bodemherbiciden. Afalon (linuron) heeft zowel een bodemwerking tegen kiemende zaadonkruiden als een contactwerking tegen kleine aanwezige zaadonkruiden. Het middel werkt goed tegen tweezaadlobbige onkruiden zoals kamille, klein kruiskruid, zwarte nachtschade en vogelmuur. De werking tegen grasachtige onkruiden is minder goed dan bij tweezaadlobbigen onkruiden. Kamille, straatgras en vogelmuur waren aanwezig op het proefveld. Afalon is effectief geweest tegen kamille en vogelmuur. In de proef is te zien dat straatgras en ook melde minder goed worden aangepakt door Afalon. Wordt bij Afalon de vergelijking gemaakt tussen 0,75 liter per hectare Afalon (Afalon, 1N) en 0,75 liter per hectare plus Squall (1N plus Squall) dan blijkt de werking van de volledige dosering Afalon met Squall een iets minder goed op beide waarnemingsdata. Wordt de dosering van 0,6 liter per hectare Afalon (0,8N) vergeleken met 0,6 liter per hectare Afalon met Squall, dan is de werking met Squall aanzienlijk beter op de onkruiden. Toevoeging van Squall aan Afalon in een lagere dosering heeft een effectieve werking tegen de aanwezige onkruiden in het proefveld. Zoals door GreenA aangegeven, leidt de toevoeging van Squall er toe dat de spuitvloeistof met Afalon in de zandgrond zich beter verdeeld waardoor een betere zaad- en kiemdoding wordt bereikt op de behandelde oppervlakte. 4

5 Met name de waarnemingen in juli toonden aan dat het een verstandige keuze was geweest van de boomkwekerij om het veld braak te laten liggen. Pleksgewijs kwamen grote hoeveelheden onkruiden uit op het veld. Klein kruiskruid + akkerkers, muur en boven in straatgras. 5

6 Linuron (0,8 N) Linuron (0,8 N) plus Squall Butisan Butisan is een breedwerkend bodemherbicide op basis van de werkzame stof metazachloor. Het middel wordt via de bodem door de wortels van het onkruid opgenomen. Volgens de fabrikant werkt Butisan goed tegen de op het proefveld gevonden onkruiden. Wordt bij Butisan de vergelijking gemaakt tussen de volledige dosering (1 liter per hectare) met en zonder Squall, dan resulteert de toevoeging van Squall in een aanzienlijk betere werking op de onkruiden. Bij 0,80 liter per hectare toepassing met en zonder Squall dan is de werking met de toevoeging van Squall minder goed in deze praktijkproef. Betekent dat door toevoeging van Squall de hoeveelheid werkzame stof in dit geval niet kan worden teruggebracht voor een vergelijkbare werking van de bodemherbicide Butisan. De ervaringen van een andere kweker op zandgrond die de combinatie van Butisan met Squall heeft toegepast zijn daarentegen anders. Daar droeg Squall bij aan een betere verdeling van Butisan op de behandelde oppervlakte in het geval van een lagere dosering Butisan. Door de betere verdeling van het middel in de toplaag van de grond wordt kennelijk het middel goed opgenomen door de kiemende onkruiden. De resultaten met Butisan zijn opvallend te noemen. Uit deze praktijkproef is dus gebleken dat de toevoeging van Squall aan de volledige dosering Butisan zorgt voor een betere verdeling en grotere effectiviteit. Maar dat daarentegen toevoeging van Squall aan een lagere dosering Butisan een avererchtse werking heeft en de effectiviteit minder goed is ten opzichte van de lagere dosering zonder Squall. 6

7 Butisan 0,80 N Butisan 0,80 N plus Squall 7

8 Resultaat contactherbicide Finale Finale is een contactherbicide op basis van de werkzame stof Glyfosinaat-ammonium. Het werkt niet systemisch maar bezit wel enige dieptewerking zodat tweejarigen en wortelonkruiden langer wegblijven. Finale verstoort de stikstofstofwisseling in de groene planten delen van het onkruid. Na dagen, maar soms ook weken, volgt een lichtgele verkleuring van het loof van de planten. Belangrijk voor een snelle werking van het middel is een droog en goed groeiend gewas. Toepassen bij voorkeur op een zonnige dag. In het proefveld was sprake van veel kamille en wilgenroosje. Kamille is een composiet die moeilijk te bestrijden is. In deze proef is Finale met Squall echter wel werkzaam geweest tegen kamille. Het lijkt er dus op dat de toevoeging van Squall een versterkende werking heeft op de bestrijding. Wilgenroosje is tevens een moeilijk te bestrijden onkruid. Finale met/ zonder Squall lijkt op het eerste gezicht geen onderscheid te geven. De bespuiting met Finale heeft plaats gevonden op 11 Juni In de vergelijking van 3 liter toepassing met en zonder Squall blijkt dat de werking op onkruiden vergelijkbaar is. Bij 2,6 liter per hectare is de werking van Finale met Squall vergelijkbaar of zelfs iets minder. De combinatie Finale met Squall leidt in deze praktijkproef niet tot een betere effectiviteit. Wel lijkt het erop dat het wilgenroosje volledig afsterft door de combinatie van Finale met Squall. Bij een volgende praktijkproef zou hier nader naar gekeken moeten worden. Wilgenroosje is een moeilijk te bestrijden onkruid en normaal gesproken niet goed te bestrijden met Finale. Bestrijding onkruid met Finale 1 8

9 Conclusies Wanneer Squall toegevoegd wordt aan de bodemherbicide Butisan S kan de kweker bij gelijke omstandigheden en dosering met toevoeging van Squall een veel beter resultaat bereiken. Bij een dosering van 80% met toevoeging van Squall is de werking juist minder goed in deze praktijkproef. Toevoeging van Squall aan Afalon in een lagere dosering heeft een effectieve werking tegen de aanwezige onkruiden in het proefveld. Toevoeging van Squall aan de contactherbicide Finale geeft geen versterkende werking aan het herbicide. Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat op het proefperceel onkruiden stonden waarvan bekend was dat Finale hierop een matige werking heeft. Zoals straatgras. Echter heeft in deze proef de toevoeging van Squall aan Finale er wel voor gezorgd dat het,in normale gevallen moeilijk te bestrijden, wilgenroosje hier wel goed bestreden is. Het lijkt er op dat Squall dus een meerwaarde heeft in de bestrijding van het wilgenroosje met Finale. Aanbevelingen Naast het analyseren van het aantal onkruiden zou in een vervolgproef nauwlettender gekeken moeten worden naar het soort onkruid dat wordt aangepakt in de combinaties van een contact- of bodemherbicide met en zonder Squall. 9

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof:

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 20/22 Schadelijk bij opname

Nadere informatie

Onkruid onderzoek naar nieuwe herbiciden

Onkruid onderzoek naar nieuwe herbiciden Onkruid onderzoek naar nieuwe herbiciden PNW duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden Randwijk, 6 februari 2014 Annette Bulle (PPO-BBF), Jeroen van der Meij (DLV-Plant) Onkruidbestrijding boomkwekerij

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 08R04 Niet bestemd voor publicatie Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00

Nadere informatie

Herbicidenproeven

Herbicidenproeven Herbicidenproeven 2013-2014 Marc Vissers Destelbergen 20 januari 2014 Proefmedewerkers Proefopstelling en Proefkeuringen: Frans Goossens, Yvan Cnudde, Willy Van loo, TC Begonia Proefbedrijf: Dirk Buysse

Nadere informatie

11/21/2016. Opties verbetering effectiviteit gbm? Gewasbeschermingsmanifestatie Gewasbescherming & Hulpstoffen. Definitie hulpstof

11/21/2016. Opties verbetering effectiviteit gbm? Gewasbeschermingsmanifestatie Gewasbescherming & Hulpstoffen. Definitie hulpstof Gewasbeschermingsmanifestatie 2016 Gewasbescherming & Hulpstoffen Johnny Remijn Opties verbetering effectiviteit gbm? Meer water per hectare grovere dop & hogere druk (op lijst?) : 300-400 ltr/ha Andere

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de bollenteelt

Onkruidbestrijding in de bollenteelt Onkruidbestrijding in de bollenteelt BolleNoord, 23 februari 2009 Annette Bulle en Aad koster PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding (voor planten) op leeg land Inundatie

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN MAAIBOERENKOOL Gefinancierd via: Productschap Tuinbouw PT mei 2009

BESTRIJDING ONKRUID IN MAAIBOERENKOOL Gefinancierd via: Productschap Tuinbouw PT mei 2009 BESTRIJDING ONKRUID IN MAAIBOERENKOOL 2007-2008 Gefinancierd via: Productschap Tuinbouw PT 12600 mei 2009 Ing J. de Lange Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail:

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen. onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen. onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 1. Doel van project In de teelt van buxus struikjes wordt binnen het PT Koepelproject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6208 28 maart 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr.

Nadere informatie

Onkruid vergaat niet. Onderwerpen. Onkruidproblematiek. Onkruid vergaat niet. Methoden onkruidbestrijding. Chemische onkruidbestrijding

Onkruid vergaat niet. Onderwerpen. Onkruidproblematiek. Onkruid vergaat niet. Methoden onkruidbestrijding. Chemische onkruidbestrijding Onkruid vergaat niet bestrijding/beheersing van onkruid in bloembollen Open Dag PPO Lisse, 28 mei 2010 Aad Koster en Annette Bulle PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding voor

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Duurzame onkruidbeheersing d.m.v. afdekmaterialen 2015-2016 onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 1. Doel van project In de teelt van buxus struikjes wordt binnen het PT Koepelproject

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00 Fax: 0164-25 09 62 E-mail: irs@irs.nl Internet: http://www.irs.nl

Nadere informatie

Chemische onkruidbestrijding asperge

Chemische onkruidbestrijding asperge Chemische onkruidbestrijding asperge Onderzoek naar chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in een productieveld van asperge in het seizoen 2003-2004 J. Hoek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten en spuitdatums.... 3 4. Resultaten... 3 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. biokennis

Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. biokennis Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen biokennis Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Verslag van de proef in 2014 Marian Vlaswinkel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

Screening herbiciden in knolselderij

Screening herbiciden in knolselderij Screening herbiciden in knolselderij (KAS450, 2004) ing. M.G. van Zeeland, ing. M.C. Plentinger en ir. J. Hoek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Nadere informatie

Hasten herbiciden. Uitgave SURfaPLUS Trading Maart 2008

Hasten herbiciden. Uitgave SURfaPLUS Trading Maart 2008 ASSIST M36 vervangt HASTEN. Beide hulpstoffen zijn gebaseerd op veresterde plantaardige olie. Omdat beide producten hetzelfde werken, gelden proefresultaten met Hasten dus ook voor ASSIST M36. Voor ASSIST

Nadere informatie

Toelatingsonderzoek herbiciden in knolselderij

Toelatingsonderzoek herbiciden in knolselderij Toelatingsonderzoek herbiciden in knolselderij Verslag van de proef in 2008 Marieke van Zeeland & Marian Vlaswinkel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Nadere informatie

AGRO VITAL Inhoudsopgave:

AGRO VITAL Inhoudsopgave: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten en spuitdatums... 3 4. Resultaten... 3 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten

Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten Een bodemherbicide met meerwaarde in diverse teelten 1 Het nieuwe bodemherbicide AZ 500 electief & veilig terk tegen breedbladige onkruiden Uitstekende duurwerking 2 Inhoud AZ de toelating AZ eigenschappen

Nadere informatie

Voorwoord. Toki. Deze technische brochure bevat naast belangrijke algemene productinformatie ook handige tips voor een optimale toepassing van Toki.

Voorwoord. Toki. Deze technische brochure bevat naast belangrijke algemene productinformatie ook handige tips voor een optimale toepassing van Toki. Voorwoord Toki is hét bodemherbicide voor permanent onbeteelde terreinen. Daarnaast is het ook toegestaan op plaatsen onder vangrails, rondom verkeersborden en wegbebakingen waar plantengroei ongewenst

Nadere informatie

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering:

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: 64% dimethenamide-p Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 22

Nadere informatie

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij Verslag van de proef in 2012 Marian Vlaswinkel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Verslag beoordeling spuittechnieken m.b.v. fluorescerende vloeistof

Verslag beoordeling spuittechnieken m.b.v. fluorescerende vloeistof Verslag beoordeling spuittechnieken m.b.v. fluorescerende vloeistof Wijnandsrade, 23 november 2016 Doel van deze dag is het vergelijken van spuitdoppen/technieken die minimaal 75% drifreducerend zijn op

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant

Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant Liesbet Blindeman 1 Onkruidbestrijding in de teelt van chrysant 2009: screening middelen op kleine schaal op containerveld 2010: Testen fytotoxiciteit en effectiviteit

Nadere informatie

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Projectnummer PT: 14216.12 In opdracht van: Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Uitgevoerd door: Cultus Agro Advies Zandterweg 5 5973 RB

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN STAMSLABOON Gefinancierd door: Productschap Tuinbouw

BESTRIJDING ONKRUID IN STAMSLABOON Gefinancierd door: Productschap Tuinbouw BESTRIJDING ONKRUID IN STAMSLABOON 2008-2009 Gefinancierd door: Productschap Tuinbouw Mei 2010 G08245 G08246 09506 09507 Ing J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228)

Nadere informatie

PISTOL FLEX. Wat is Pistol Flex? diflufenican. iodosulfuron. Bodem én contactherbicide. Pistol Flex is:

PISTOL FLEX. Wat is Pistol Flex? diflufenican. iodosulfuron. Bodem én contactherbicide. Pistol Flex is: 9-3-2016 Wat is Pistol Flex? Pistol Flex is: PISTOL FLEX Bodem én contactherbicide een breedwerkend herbicide met 4 maanden nawerking Uitsluitend beschikbaar voor professioneel gebruik Bevat: diflufenican

Nadere informatie

Minimale milieubelasting bij geïntegreerde onkruidbestrijding in de boomteelt: MLHD. Overzicht projectresultaten

Minimale milieubelasting bij geïntegreerde onkruidbestrijding in de boomteelt: MLHD. Overzicht projectresultaten Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van EOGFL, afdeling Garantie Minimale milieubelasting bij geïntegreerde onkruidbestrijding in de boomteelt: MLHD Overzicht projectresultaten Opgesteld

Nadere informatie

IBS Zaaien, poten en planten

IBS Zaaien, poten en planten IBS Zaaien, poten en planten Breed scala aan middelen toegelaten in snijmaïs Mogelijk wisselen ook als mais op mais wordt geteeld Voorzichtig met hoge doseringen 10-15% lagere opbrengsten Via internet

Nadere informatie

Preventie Buxus, bodem en bodemleven

Preventie Buxus, bodem en bodemleven Preventie Buxus, bodem en bodemleven Alternatieve bestrijding buxusbladvlo Achtergrondinformatie Vorig jaar is op de onderzoekslocatie van Delphy in Boskoop een proef uitgevoerd met alternatieve middelen

Nadere informatie

INTERN VERSLAG. B.H.M. Looman en M.L den Hoed* * Stagiaire MLO-Botanie

INTERN VERSLAG. B.H.M. Looman en M.L den Hoed* * Stagiaire MLO-Botanie PROJECT Evaluatie en verbetering van toedieningstechnieken voor de gewasbescherming (4300). INTERN VERSLAG PROEF Onderzoek naar het effect van de hoeveelheid spuitvloeistof en de concentratie van een insekticide

Nadere informatie

Spuitdoppen in de glastuinbouw Van kiezen tot controleren

Spuitdoppen in de glastuinbouw Van kiezen tot controleren Spuitdoppen in de glastuinbouw Van kiezen tot controleren 0 Inhoudsopgave De juiste spuitdop kiezen p. 2 Soorten spuitdoppen p. 3 Spuitdop codering p. 5 Doppentabel p. 7 Tips voor het beperken van slijtage

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in Nerine

Onkruidbestrijding in Nerine Onkruidbestrijding in Nerine P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit November 2009 PPO nr. 32 360209 00 / PT nr. 12509 2009 Wageningen,

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie

De kracht van de nawerking in maïs en bieten INTERN

De kracht van de nawerking in maïs en bieten INTERN Frontier Elite De kracht van de nawerking in maïs en bieten INTERN 1 Frontier Elite Basisproduct voor de nawerking bij de onkruidbestrijding in veel teelten andijvie asperge cichorei maïs rode bieten prei

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt

Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt Hans Smeets Adviseur DLV plant BV Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken,

Nadere informatie

Aandachtspunten. Praktijknetwerk duurzame aanpak ziekten plagen en onkruiden Esther Hessel & Hans Smeets

Aandachtspunten. Praktijknetwerk duurzame aanpak ziekten plagen en onkruiden Esther Hessel & Hans Smeets Aandachtspunten onkruidbestrijding Praktijknetwerk duurzame aanpak ziekten plagen en onkruiden Esther Hessel & Hans Smeets Onkruidbestrijding Toenemende mate een groot probleem veroorzaakt door steeds

Nadere informatie

Ultima een duurzaam alternatief voor onkruidbestrijding

Ultima een duurzaam alternatief voor onkruidbestrijding Ultima een duurzaam alternatief voor onkruidbestrijding Inhoud presentatie 1. Wetgeving GBM buiten de landbouw 2. Wat is Ultima 3. Hoe werkt Ultima 4. Waarom Ultima 5. Hoe wordt Ultima toegepast 6. One

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Bestrijding van Fusarium in lisianthus

Bestrijding van Fusarium in lisianthus Bestrijding van Fusarium in lisianthus 2014 PT nummer.: 14980 Proef nummer: 13485 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit Hans Puijk - Vlamings

Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit Hans Puijk - Vlamings Onkruidbestrijding in kleinfruit en steenfruit 11-02-2015 Hans Puijk - Vlamings Inhoud Herbicide 2014-2015 Ervaringen afgelopen jaar Ontwikkelingen Vraagje Hadden jullie vorig jaar genoeg middelen en toepassingen

Nadere informatie

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten Door: ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO Inleiding MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om

Nadere informatie

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap

(on)kruiden kennen. Datum: woensdag 8 februari Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap (on)kruiden kennen Datum: woensdag 8 februari 2017 Leerjaar 1 en 2 Tuin, Park en Landschap 2 Denk aan de toets Aan het einde van deze presentatie gaan we na of je de belangrijke termen die besproken worden

Nadere informatie

Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen

Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen Annette Bulle Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit November 200 PPO nr. 3234090300

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN KASWITTEVLIEG (Trialeurodes vaporariorum) IN TOMAAT

BESTRIJDING VAN KASWITTEVLIEG (Trialeurodes vaporariorum) IN TOMAAT BESTRIJDING VAN KASWITTEVLIEG (Trialeurodes vaporariorum) IN TOMAAT 2009 Dit project is gefinancierd via Productschap Tuinbouw Ing. C. Oostingh Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telephone (0228) 56 31 64

Nadere informatie

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden Kontakt 320 SC (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden werkzame stof : fenmedifam formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 320 g/l toelatingsnummer : 12899 N W.1 Nooit de verpakking open laten staan

Nadere informatie

8 Onkruidbestrijding. 8.1 Preventie

8 Onkruidbestrijding. 8.1 Preventie 8 Onkruidbestrijding Maïs heeft een vrij trage beginontwikkeling. De perioden tussen zaaien en een volledige grondbedekking is gemiddeld 8 weken. Onkruiden vormen dan een bedreiging voor het gewas door

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC, WG en aanbevelingen, N W.11

Dual Gold 960 EC, WG en aanbevelingen, N W.11 Dual Gold 960 EC, WG en aanbevelingen, 12096 N W.11 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Onkruiden 9 1.1 Eigenschappen van onkruiden 9 1.2 Systematische indeling van onkruiden 10 1.3 Vermeerdering van onkruiden 13 1.4 Overleven van onkruidzaden 14 1.5 Afsluiting

Nadere informatie

Volsog Fytodag 17 dec Paul Hellemans, Belchim Crop Protection

Volsog Fytodag 17 dec Paul Hellemans, Belchim Crop Protection Volsog Fytodag 17 dec 2015 - Paul Hellemans, Belchim Crop Protection PRODUCT PRESENTATION NIEUW READY TO USE 2 actieve stoffen, gekend voor hun goede werking: FLAZASULFURON: GLYFOSAAT: 6,7 g/kg 288 g/kg

Nadere informatie

s 81 PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. Onkruidbestrijding in aardbei, *

s 81 PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. Onkruidbestrijding in aardbei, * s> PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A 5 s 81 Onkruidbestrijding in aardbei,195-1953* I îit+ if i

Nadere informatie

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien.

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. In opdracht van: Agro-vital/Agriton Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde Fr, The Netherlands Uitgebracht door: N.G. Boot

Nadere informatie

Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen A.A.E. Bulle, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, boomkwekerij en fruit Januari 2009

Nadere informatie

Preventie Buxus, bodem en bodemleven

Preventie Buxus, bodem en bodemleven Preventie Buxus, bodem en bodemleven Teelt van buxus op bedden Achtergrondinformatie In de buxusteelt kunnen verschillende problemen ontstaan tijdens de teelt. Cylindrocladium en wortelrot zijn wel de

Nadere informatie

Alternatieven voor Gramoxone en Actor in de bloembollenteelt

Alternatieven voor Gramoxone en Actor in de bloembollenteelt Alternatieven voor Gramoxone en Actor in de bloembollenteelt A. Bulle, A. Koster en M. Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Maart 00 PPO nr. 40555 00 / PT nr. 060

Nadere informatie

INFO 152 MAART Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima. Fiesta. Pyramin DF. Frontier Optima

INFO 152 MAART Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima. Fiesta. Pyramin DF. Frontier Optima 152 MAART 2010 INFO MAART 2013 Dé herbiciden in bieten: Fiesta, Pyramin DF en Frontier Optima BASF biedt de bietenteler een breed scala aan middelen om het maximale uit de bietenteelt te halen. Naast fungiciden

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE In opdracht van Productschap Tuinbouw April 2004 Ing. C. Oostingh Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

BODEM & BEMESTING Veranderingen wetgeving. Gewasverzorging. Gewasbescherming. Gewasverzorging Akkerbouw Kennisbijeenkomsten 2018

BODEM & BEMESTING Veranderingen wetgeving. Gewasverzorging. Gewasbescherming. Gewasverzorging Akkerbouw Kennisbijeenkomsten 2018 Gewasverzorging 16-03-2018 het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving Charles Robert Darwin grondlegger evolutietheorie

Nadere informatie

Chemische onkruidbestrijding aardappelen

Chemische onkruidbestrijding aardappelen Chemische onkruidbestrijding aardappelen D. Martens (LTCW), P. Vermeulen (VTI) Samenvatting Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor de opkomst uitgevoerd.

Nadere informatie

TRAMAT 200 EC. Herbicide. Toelatingsnr. 12873 N. NL00512873vsHVoorbeeld

TRAMAT 200 EC. Herbicide. Toelatingsnr. 12873 N. NL00512873vsHVoorbeeld 5l Herbicide TRAMAT 200 EC Toelatingsnr. 12873 N NL00512873vsH W7 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Productnaam: TRAMAT 200 EC Toelatingsnummer: 12873 N - W7 Aard van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INHOUDSOPGAVE 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten

Nadere informatie

Johan van den Broek Delphy

Johan van den Broek Delphy Johan van den Broek Delphy Programma Aaltjesbestrijding vollegrond Buxusbladvlo Proeven 2015 2016 Buxus op beddenteelt Behandelingen aaltjesproef Per behandeling ongeveer 200 m 2 2 monsters vooraf en 2

Nadere informatie

Boxer, WG en aanbevelingen, N W.10

Boxer, WG en aanbevelingen, N W.10 Boxer, WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, 12096 N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Hazerswoude

Hazerswoude Hazerswoude 8-2-2017 www.erkenningen.nl Emissie Agrarisch meetnet Waterschap 2009 2012 Roulerend meetnet. Elke teelt eens in de drie jaar gemeten. 2013 en verder Vast meetnet. Teelten worden elk

Nadere informatie

Herbicide. Contactwerking én lange nawerking op onkruiden. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm

Herbicide. Contactwerking én lange nawerking op onkruiden. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm Activus Super Contactwerking én lange nawerking op onkruiden Herbicide Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm Voor gebruik in wintergranen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij en bleekselderij

Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij en bleekselderij Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij en bleekselderij Verslag van de proeven in 2011 Marian Vlaswinkel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw,

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN

BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN BESTRIJDING ONKRUID IN ERWTEN December 2012 Ing J. de Lange Proefnummers: 12442 en 12443 PT projectnummer: 14712 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013

BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013 BESTRIJDING ONKRUID IN SPINAZIE 2013 Januari 2014 Ing J. de Lange Proefnummers: 13358 en 13359 PT projectnummer: 14861 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Andijk Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

*I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS

*I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS RIJKSDIENST *I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS Werkdocument 1975 432 Bbw.. ONKRUIDBESTRIJDINC IN WINTERKOOLZAAD, OOGSTSEIZOEN 1974 door L.J.A. Wouters Inleiding.. Graanopslag, muur' en grassen zijn ook in 1974

Nadere informatie

Onkruidbeheersing met spuiwater in de fruitteelt

Onkruidbeheersing met spuiwater in de fruitteelt Onkruidbeheersing met spuiwater in de fruitteelt Toepassing van spuiwater al dan niet gecombineerd met herbiciden en het effect op onkruid op de boomstrook in de fruitteelt DLV Plant Postbus 840 5280 AV

Nadere informatie

Let op: niet toepassen in bestaand gazon. Wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit etiket is een boekje. Trek deze open rechts onderin.

Let op: niet toepassen in bestaand gazon. Wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit etiket is een boekje. Trek deze open rechts onderin. Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking. Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. Voor schade door onoordeelkundig gebruik wordt geen aansprakelijkheid genomen. Waarschuwingszinnen

Nadere informatie

Spuitdemo plantversterkers & schimmelpreparaten wortelrotgevoelige gewassen.

Spuitdemo plantversterkers & schimmelpreparaten wortelrotgevoelige gewassen. PT koepelproject Spuitdemo plantversterkers & schimmelpreparaten wortelrotgevoelige gewassen. DLV Plant / Boomteelt Postbus 100 2770 AC Boskoop Italiëlaan 6 2391 PT Hazerswoude Dorp Opdrachtgever Productschap

Nadere informatie

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. KW 0120 Door: ing.h.w.g. Floot,

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. KW 0120 Door: ing.h.w.g. Floot, MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten KW 0120 Door: ing.h.w.g. Floot, Inleiding MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om doseringen van bepaalde

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 07R02 Niet bestemd voor publicatie Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 P. WILTING Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00

Nadere informatie

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. CORZAL TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W3 : 12433 N : SUSPO EMULSIE (SE) : FENMEDIFAM : 157 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H319 Veroorzaakt ernstige

Nadere informatie

Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten. Hoe houden we de bieten in de toekomst schoon? Hilfred Huiting & Marco Bom

Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten. Hoe houden we de bieten in de toekomst schoon? Hilfred Huiting & Marco Bom Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten Hoe houden we de bieten in de toekomst schoon? Hilfred Huiting & Marco Bom Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten Hoe houden we de bieten in de

Nadere informatie

Toelatingsonderzoek herbiciden in karwij

Toelatingsonderzoek herbiciden in karwij Toelatingsonderzoek herbiciden in karwij Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in karwij, 2006-2007 M.G. van Zeeland & J. Hoek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

PT-Koepelproject Plantversterkers in stek van wortelrotgevoelige gewassen Resultaten seizoen 2016

PT-Koepelproject Plantversterkers in stek van wortelrotgevoelige gewassen Resultaten seizoen 2016 PT-Koepelproject Plantversterkers in stek van wortelrotgevoelige gewassen Resultaten seizoen 2016 PT-Koepelproject Plantversterkers in stek van wortelrotgevoelige gewassen Verslaglegging : November 2016

Nadere informatie

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. KW 0220 Door: ing.h.w.g. Floot,

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. KW 0220 Door: ing.h.w.g. Floot, MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten KW 0220 Door: ing.h.w.g. Floot, Inleiding MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om doseringen van bepaalde

Nadere informatie

Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens

Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens November 2013 Cultus Agro Advies BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uitvoering 2.1 Doel van het screeningsonderzoek 2.2 Opzet screeningsonderzoek

Nadere informatie

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Vroeg beginnen is eerder winnen Uw uien verdienen de beste bescherming. Daarom is het de hoogste tijd voor een middel dat al vroeg in het groeiseizoen

Nadere informatie

Koepelproject Plantgezondheid bomen & vaste planten. Naar een toekomstbestendige boomkwekerij

Koepelproject Plantgezondheid bomen & vaste planten. Naar een toekomstbestendige boomkwekerij Koepelproject Plantgezondheid bomen & vaste planten Naar een toekomstbestendige boomkwekerij Deelproject; Biologische grondontsmetting in vaste planten Het doel van dit project is alternatieve methoden

Nadere informatie

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja,

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja, waakt over uw gewas! Voorkomt echte meeldauw en botrytis Frupica waakt over uw gewas! Echte meeldauw en Botrytis: een lastig probleem Echte meeldauw of t wit is een toenemend probleem in de bloemisterij.

Nadere informatie

Actualiteiten Gewasbescherming Edwin Kohrman

Actualiteiten Gewasbescherming Edwin Kohrman Actualiteiten Gewasbescherming Edwin Kohrman 2015 Spuitlicentieverlenging Cultus Agro Advies Wijziging Middelen Wijziging toelatingen - herbiciden Duplosan MCPP (9531) Met nieuwe etiket (W9) alleen nog

Nadere informatie

Weekhuidmijt in de boomkwekerij

Weekhuidmijt in de boomkwekerij Weekhuidmijt in de boomkwekerij Begoniamijt in Pieris DLV Plant Postbus 100 2770 AC Boskoop Italiëlaan 6 2391 PT Hazerswoude Dorp T 0172 21 28 27 F 0172 21 04 07 E info@dlvplant.nl In opdracht van Nederlandse

Nadere informatie

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.11 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Verpakking: 10 x 1l en 4 x 5l WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen: H302 Schadelijk

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Composten OR-1 en OR-2 in de boomkwekerij en vaste plantenteelt Resultaten van veldproeven in het groeiseizoen van 2003

Composten OR-1 en OR-2 in de boomkwekerij en vaste plantenteelt Resultaten van veldproeven in het groeiseizoen van 2003 Composten OR-1 en OR-2 in de boomkwekerij en vaste plantenteelt Resultaten van veldproeven in het groeiseizoen van 2003 Zundert, december 2003 Composten OR-1 en OR-2 in de boomkwekerij en vaste plantenteelt

Nadere informatie

Onkruidbestrijding (AKTUEEL)

Onkruidbestrijding (AKTUEEL) TEELTBEGELEIDING WK 52 (29 december 2017) Beste mensen, Verleden week was er door het overlijden van uw schrijvers echtgenote (de moeder van Robert-Jan, Peter jr en Martin) geen teeltbegeleiding. Mijn

Nadere informatie

Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen. Annette Bulle en Marga Dijkema

Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen. Annette Bulle en Marga Dijkema Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen Annette Bulle en Marga Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie