Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV"

Transcriptie

1 Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den Haag per 1 januari 2015 wil doorvoeren. Fiscale eindejaartips scoren ieder jaar weer bij MKB-ondernemers en hun adviseurs. Er valt geld te verdienen, en daar zijn ondernemers en hun pro-actieve adviseurs op gespitst. BelastingBelangen is u graag van dienst om die belastingbesparingen te realiseren. De checklist met fiscale eindejaarstips is om praktische redenen in vier onderdelen verdeeld: - deel 1: de eindejaartips die van belang zijn voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming; - deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV; - deel 3: de eindejaartips voor ondernemers met een persoonlijke onderneming, een eenmanszaak of een aandeel in een firma of maatschap; - deel 4: de eindejaartips voor particulieren. De vier onderdelen worden u per afzonderlijke mail toegezonden. U ontvangt bij deze deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV. De tips vergen actie in de komende weken. Het is van belang om de checklist op korte termijn door te nemen en eventuele maatregelen met uw adviseur af te stemmen. Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting DGA: ook voor de werknemersverzekeringen? Gouden handdruk-bv: met 20% korting leegschudden Levensloopregeling: opnieuw 20% korting bij afkoop Is uw BV al flexibel? Niet vergeten: pensioenbrief weer aanpassen Repareer uw pensioentekort Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaarden Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen? Rustig aan met pensioen in eigen beheer Pas op met speklaag in pensioen-bv Dividenduitkeringen of afkoop pensioen? Pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? Uitstel van pensioen: pas op voor afkoop! Flex-BV: pas op met pensioen in eigen beheer Afstempeling eigenbeheerpensioen: geen afkoop Met pensioen: overweeg een pensioenknip Een nieuw spaarproduct: nettopensioen en nettolijfrente Schenk aanmerkelijkbelang-aandelen tot 1 miljoen belastingvrij aan uw kind AB-doorschuiven met de BOF: haastige spoed is wél goed Zet uw kind op de payroll van de BV BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv? Benut uitstel van betaling over aanmerkelijkbelang-inkomen Doorschuiven aanmerkelijkbelang-claim bij overlijden sterk beperkt Zet winstreserves in de BV om in bonusaandelen Rentetruc DGA-BV: privé voordeel op geld van de BV Maak van uw beleggings-bv een VBI BV met beleggingsverlies; stap over naar box 3 of de VBI Een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS Ruzie: splitsing van de BV wenselijk? Zakelijkheid is troef Verbondenheid vergt geen zeggenschap! Leningen: altijd schriftelijk vastleggen Vermijd een ODR-lening Interne verrekenprijzen: documenteer goed! Glijclausule voorkomt uitglijder Kosten in de BV: privé of zakelijk motief Kosten golflidmaatschap: aftrekbare representatiekosten Thuiswerkende DGA: vergeet 120 vrije vergoeding niet De vrije ruimte in de WKR: een feest Gebruikelijk loon: regel een vaststellingsovereenkomst Gebruikelijkloon-regeling DGA s per aangepast Gebruikelijk loon: hoger salaris met de afroommethode Afroommethode niet toegestaan bij meer werknemers Afroommethode niet toegestaan bij praktijk-bv De afroommethode: let op de bewijslastverdeling... 46

3 Hoog salaris: BV exit? Gebruikelijk loon: de parttime werkende DGA Gebruikelijk loon: ook voor de echtgenoot van de DGA Gebruikelijk loon: ook in de voorperiode van de BV Gebruikelijk loon tot 5.000: geen LB-verplichtingen VAR-DGA vervalt, vraag een BGL aan De VAR-DGA werkt soms niet VAR-DGA: niet voor werk op persoonlijke titel! DGA: géén boete bij onjuiste Waadi Ruimere giftenaftrek in de BV Pas op met de eigen bijdrage voor privégebruik auto Doorbelasten autoritten: privégebruik Deel de bijtelling auto met uw partner Verbod privégebruik auto: externe controle vereist Voorkom renteaftrekbeperkingen in de BV Renteaftrekbeperking voor overnameholdings Aftrekbeperking voor deelnemingsrente Pas op met fiscale eenheid-dochtervennootschap Overweeg verbreking fiscale eenheid BTW BTW-aftrek voor de holding-bv Verhuur werkkamer aan de BV mét BTW-aftrek Zorg voor een aansluitende fiscale eenheid Pak het tariefsvoordeel door verbreking fiscale eenheid Nederlandse regeling fiscale eenheid in strijd met EU-recht Verminder de schuldenlast in uw BV De innovatiebox: pak die 5%-heffing MKB-forfait voor de innovatiebox Research & development aftrek: in de BV of niet? Is uw TBS-administratie op orde? Aanpassing TBS-regeling bij echtscheiding Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren) HIR in de BV? Pas op met aandelenoverdracht! Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen Verkoopkosten deelneming: soms toch aftrekbaar! Waardeer de vordering op uw BV af! Overdracht afgewaardeerde TBS-vordering Benut de 12% TBS-vrijstelling HIR en KER ook voor de TBS Let op uw vordering/schuld in rekening-courant Borgstellingprovisie geregeld? Check de statutaire doelstelling van uw BV DGA: beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid Verzeker uw bestuurdersaansprakelijkheid Faillissement op komst: handel niet onverplicht DGA: in privé aansprakelijk bij onvoldoende controle autogebruik werknemers! Meld betalingsonmacht BV tijdig Betalingsonmacht in het concern: per BV tijdig melden Bedrijfscontinuïteit gaat vóór bij betalingsonmacht Exit als statutair bestuurder? Regel uitschrijving uit Handelsregister! BTW-vrijstelling voor medische holding-bv!... 96

4 Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting 16 november 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum bedrag aan aanmerkelijkbelang-inkomsten van per aanmerkelijkbelang-houder. Bent u van plan om de BV dividend te laten uitkeren, of aanmerkelijkbelang-aandelen met winst te verkopen? Doe dat dan voor 31 december Dat levert u een fiscaal voordeel op van netto (3% over ). Hebt uw samen met uw partner een aanmerkelijk belang in de BV bijvoorbeeld als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan kunt u 2 x tegen het verlaagde 22% tarief incasseren. Uw voordeel is dan netto. De BV moet het dividend nog dit jaar betaalbaar stellen, anders mist u de 3% tariefsverlaging. De BV kan het dividend uitkeren ná 1 januari 2015, dat scheelt u weer 1,2% vermogensrendementsheffing over het netto dividend. Als DGA hebt u dan een paar dagen een TBS-vordering op uw BV waar u strikt genomen een paar centen rente op moet rekenen. 1

5 DGA: ook voor de werknemersverzekeringen? 16 november 2014 De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bepaalt of de DGA al dan niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Hoge Raad heeft een opmerkelijke uitspraak over deze Regeling gedaan, met verstrekkende gevolgen voor de DGA in een familiebedrijf. De Hoge Raad heeft beslist dat een directeur die tezamen met zijn dochter 74% van de aandelen in een BV houdt hij 48%, zij 26% verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bij de familietoets moet het eigen aandelenbezit van de DGA genegeerd worden. Met deze uitspraak in de hand kan goed verdedigd worden dat de directeur die zelf geen enkel aandeel in de BV heeft, maar wiens bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graad) tenminste tweederde deel van de aandelen in die BV houden, niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Of omgekeerd, als drie broers en/of zussen samen alle aandelen in een BV houden A 35%, B 35% en C 30% dan zijn A en B wél verplicht verzekerd, en C nota bene de minderheidaandeelhouder niet! Ga na of u als DGA al dan niet verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De minister van Sociale Zaken heeft medio 2014 de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder aangepast en die voor internetconsultatie aangeboden. Mogelijk gaat de nieuwe Regeling op 1 januari 2015 in. 2

6 Gouden handdruk-bv: met 20% korting leegschudden 16 november 2014 Een werknemer die zijn ontslagvergoeding een gouden handdruk heeft ondergebracht in een stamrecht-bv, kan die BV in 2014 met 20% korting leegschudden. Hij kan er voor kiezen om de stamrechtuitkeringen versneld ineens, en volledig in 2014 uit te keren. De uitkeringen worden dan voor 80% in de belastingheffing betrokken én de heffing van revisierente blijft achterwege. Het kabinet Rutte II verwacht met deze maatregel een extra belastingopbrengst van 1,2 miljard op te halen. De 20% korting geldt voor alle op 1 januari 2014 bestaande stamrechten, waarbij een ontslaguitkering, een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon, is omgezet in een recht op periodieke uitkeringen. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. De belastingheffing vindt plaats over 80% van de afkoopwaarde van het stamrecht. De vraag is hoe die afkoopwaarde moet worden vastgesteld. Is het stamrecht ondergebracht bij een bank of een verzekeraar, dan bepaalt de uitvoerder de bank of de verzekeraar die afkoopwaarde. Daar valt verder niet over te marchanderen. Is het stamrecht ondergebracht in een eigen stamrecht-bv dan is het vaststellen van de afkoopwaarde een stuk lastiger. Financiën heeft daar richtlijnen voor gegeven in een Vraag & Antwoord op de pensioensite van de Belastingdienst: Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer. De afkoopwaarde is afhankelijk van de aard en vorm van het loonstamrecht. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen gerichte stamrechten en zuivere stamrechten. Uitgangspunt bij het vaststellen van de afkoopwaarde is dat het vermogen dat daadwerkelijk in de BV beschikbaar is, niet van belang is voor het bedrag dat in de belastingheffing moet worden betrokken. De afkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan het vermogen in de stamrecht-bv. De afkoopwaarde moet zakelijk worden vastgesteld, alsof er sprake is van een stamrecht dat tussen onafhankelijke derden is overeengekomen. Een professionele verzekeraar zal bij afkoop van een stamrecht niet bereid zijn om een hoger bedrag uit te keren dan de reservewaarde van het loonstamrecht, gecorrigeerd met een kostenverrekening. De 20% korting geldt niet voor stamrechten, die zijn ontstaan door omzetting van de stakingswinst bij inbreng van een eenmanszaak in een BV. 3

7 Levensloopregeling: opnieuw 20% korting bij afkoop 16 november 2014 Hebt u, DGA, in 2013 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%? U krijgt een herkansing: u kunt het levenslooptegoed in 2015 alsnog in een keer opnemen met 20% korting. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 voor nieuwe gevallen afgeschaft. DGA s die ultimo 2011 een levenslooptegoed hadden van of meer kunnen onder het overgangsrecht tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan deze regeling. Zij kunnen bestedingsvrij over hun levenslooptegoed beschikken. DGA s die nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen desgewenst in 2015 hun tegoed alsnog met 20% korting opnemen: het tegoed per ultimo 2013 wordt dan slechts voor 80% in de belastingheffing werd betrokken. De DGA die van deze regeling gebruik wil maken, moet zijn volledige tegoed opnemen (het tegoed per ultimo 2013, voor 80% belast, en de toevoeging in 2014); hij kan daarna de levensloopregeling niet meer toepassen. 4

8 Is uw BV al flexibel? 16 november 2014 Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor de flex-bv ingevoerd. De flex-bv biedt veel voordelen ten opzichte van de oude BV: het minimumkapitaal van is afgeschaft, de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervallen en het is vaker mogelijk om beslissingen buiten de algemene vergadering van aandeelhouders te nemen. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn verdwenen. En het is mogelijk om met aandelen zonder stem- of winstrecht te werken. Daardoor kan de BV met meerdere aandeelhouders transparant worden ingericht, iedere aandeelhouder heeft met zijn soort aandelen recht op zijn activa en passiva in de BV. Als u de voordelen van de flex-bv wilt incasseren, moet u de statuten van de BV laten aanpassen. Maar let op: als u uw BV flexibiliseert, kan dat onverwachte fiscale gevolgen hebben. Een aandeelhouder met een eigen soort aandelen in de BV heeft een aanmerkelijk belang, ook als die aandelen geen stem- of winstrecht hebben. Dat kan aantrekkelijk zijn (hij kan gebruik maken van de profijtelijke bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet), maar ook hinderlijk (hij moet de terbeschikkingstellingsregeling en het fictief loon toepassen). Met de flex-bv loopt u als DGA meer risico op een persoonlijke aansprakelijkstelling. Dat bemoeilijkt dividenduitkeringen: de bestuurder van de BV moet goedkeuring geven aan het besluit tot een dividenduitkering. Hij moet beoordelen met de balans- en uitkeringstest of de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als de bestuurder een dividendbesluit ten onrechte accordeert omdat hij wist of had kunnen weten dat de BV na de dividenduitkering niet aan haar verplichtingen kon blijven voldoen dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door die dividenduitkering is ontstaan. De toets bij een voorgenomen dividenduitkering moet in alle gevallen vanaf 1 oktober 2012 plaatsvinden, ook als de statuten van de BV nog niet geflexibiliseerd zijn. Ook bij een dividenduitkering van een dochter- aan haar moedermaatschappij. Overleg met uw adviseur hoe de nieuwe BV-wetgeving in uw situatie uitpakt en of u nog dit jaar maatregelen moet nemen om uw BV te flexibiliseren. En hoe u met (toekomstige) dividenduitkeringen moet omgaan. 5

9 Niet vergeten: pensioenbrief weer aanpassen 16 november 2014 DGA s moeten hun pensioenbrief dit jaar weer aanpassen. Dat moest vorig jaar ook, vanwege de inwerkingtreding van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (VAP). Per 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd omhoog gegaan, naar 67 jaar, en de jaarlijkse opbouwpercentages zijn omlaag gegaan: voor eindloonregelingen naar 1,9% en voor middelloonregelingen naar 2,15%. Per 1 januari 2015 verandert er weer het nodige in pensioenland. Het pensioengevend inkomen wordt geplafonneerd op , en de opbouwpercentages gaan weer omlaag: voor een eindloonregeling: van 1,9% naar 1,657% voor een middelloonregeling: van 2,15% naar 1,875% voor een beschikbare premieregeling: een opbouw volgens een staffelpercentage DGA s hebben veelal een pensioenregeling (in eigen beheer) die gebaseerd is op een eindloonsysteem, met een pensioenleeftijd na de aanpassing per 2014 van 67 jaar, met een opbouw van 1,9% per jaar. Die regeling moet vóór 1 januari 2015 zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. Overleg het met uw adviseur. Want misschien kunt u beter stoppen met een verdere pensioenopbouw: zie ook Rustig aan met pensioen in eigen beheer. 6

10 Repareer uw pensioentekort 16 november 2014 De DGA die in het verleden niet voldoende pensioen heeft opgebouwd bijvoorbeeld door het regelmatig veranderen van baan vóór indiensttreding bij de eigen BV kan dat herstellen door binnen de huidige pensioenregeling bij de BV pensioen in te kopen. Inkoop van pensioen is mogelijk voor een tekort dat is toe te rekenen aan dienstjaren van vóór 8 juli Een tekort dat betrekking heeft op dienstjaren van ná die datum is slechts te repareren door een inkoop van pensioen na een voorafgaande waardeoverdracht van het over die jaren opgebouwde pensioenkapitaal. Inkoop van pensioen kan een forse aftrekpost in de BV opleveren. Let op: de fiscus staat kritisch tegenover de inkoop van pensioen door de DGA bij de eigen BV. De inspecteur toetst of zo n inkoop wel zakelijk is. Financiën heeft laten weten dat een inkoop van pensioen sowieso zakelijk is en er geen nader onderzoek naar zakelijke overwegingen zal plaatsvinden als in het jaar van inkoop de extra ingekochte diensttijd niet meer is dan de pensioengevende diensttijd in dat jaar zelf. Anders gezegd, per dienstjaar dat de DGA werkt kan zonder problemen nog één oud dienstjaar worden ingekocht. Voorwaarde voor deze goedkeuring is wel dat de totale arbeidsbeloning van de DGA exclusief de kosten van de extra pensioentoezegging als zakelijk kan worden aangemerkt. De belastingrechter in Den Bosch heeft beslist dat de BV de kosten van een dergelijke inkoop van pensioen in één keer ten laste van de winst kan brengen. 7

11 Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaarden 16 november 2014 De DGA die gaat scheiden, is krachtens de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding verplicht om zijn ex-echtgenote een substantieel deel van zijn pensioenkapitaal toe te delen. Het gaat om de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten én het volledige nabestaandenpensioen voor de partner. De Hoge Raad heeft begin 2007 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de verevening van pensioenrechten in eigen beheer. De DGA is in beginsel verplicht om het aan zijn ex-echtgenoot toekomende gedeelte van het pensioenkapitaal daadwerkelijk af te storten. De DGA kan dat slechts voorkomen als hij voor de rechter aantoont dat de continuïteit van zijn BV door die afstorting in gevaar komt. De DGA die een dergelijke financiële aderlating wil voorkomen, kan in de huwelijksvoorwaarden laten opnemen dat beide echtgenoten afstand doen van het recht op pensioenverevening bij echtscheiding. DGA s die al op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, hebben voor zo n aanpassing van de huwelijksvoorwaarden de toestemming van hun echtgenoot nodig. Pensioenverevening kan ook nog in het echtscheidingsconvenant worden uitgesloten. Maar dat lukt meestal niet meer... 8

12 Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen? 16 november 2014 Bouwt u, DGA, uw pensioen in eigen beheer op? Hebt u recht op een geïndexeerd een waarde- of welvaartsvast pensioen? Overleg met uw adviseur of u niet beter de indexatieclausule kunt schrappen. De indexatie levert u geen fiscaal voordeel op: u kunt niets reserveren voor de indexatie, dat is in strijd met goedkoopmansgebruik. De indexatie levert u wel forse problemen op bij overdracht van de pensioenrechten aan een verzekeraar of bij echtscheiding, bij verevening van de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten. Let op: u kunt de indexatie uitsluitend zonder fiscale problemen schrappen voor nog op te bouwen pensioenrechten. 9

13 Rustig aan met pensioen in eigen beheer 16 november 2014 Bouwt u, DGA, pensioen in eigen beheer op? Een maximale pensioenopbouw draagt bij aan een betere liquiditeitspositie in de BV, maar zo n maximale opbouw is vaak tariefstechnisch niet zo verstandig. U trekt de pensioenreserveringen in de BV af en dat levert een directe belastingbesparing op van 25,5% of 20% aan vennootschapsbelasting, terwijl u in de toekomst, als het pensioen is ingegaan, over de uitkeringen (in Nederland) maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd bent. Die vergelijking pakt wel erg nadelig uit. Ook als de aanmerkelijkbelang-heffing in die vergelijking meegenomen wordt. De besparing op die heffing kan realiter veelal op nihil worden gesteld (ook al omdat er volop mogelijkheden zijn om die heffing levenslang uit te stellen en bij overlijden door te schuiven naar de volgende generatie). Bij de huidige tariefstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting kunt u misschien beter kiezen voor vrij uitkeerbare winstreserves in de BV. Een voorbeeld ter illustratie. In 2014 ligt de grens van het 52% IB-tarief bij een inkomen van afgerond De AOW-uitkering bedraagt afgerond Bij een pensioen van niet meer dan per jaar wordt de 52% belastingheffing over de pensioenuitkeringen voorkomen (indien er geen aftrekposten op het box 1 inkomen zijn). Van iedere euro meer pensioen wil de fiscus 52% hebben. Stel dat het pensioen bedraagt, dan blijft van die extra netto over. Als deze in de BV achterblijft, als winst, en te zijner tijd als dividend wordt uitgekeerd als aanvulling op het pensioen blijft daar netto meer van over. Extra winst in de BV , minus de maximale 25% vennootschapsbelasting geeft een netto winst van die als dividend kan worden uitgekeerd. Dat kost 25% aanmerkelijkbelang-heffing, ofwel 1.875, zodat netto overblijft. Dat is beduidend meer dan de hiervoor becijferde aan netto pensioen. Deze rekensom maakt duidelijk dat het interessant kan zijn om de pensioenopbouw stop te zetten als de pensioenaanspraak op zo n per jaar uitkomt (als er geen aftrekposten in box 1 zijn). 10

14 Pas op met speklaag in pensioen-bv 16 november 2014 De BV die de pensioenverplichtingen jegens de DGA in eigen beheer houdt en die in een afzonderlijk pensioenlichaam een BV, een stichting opbouwt, moet er rekening mee houden dat wanneer dat pensioenlichaam over al te ruime winstreserves beschikt, dat tot gevolg kan hebben dat de werk-bv geen pensioenpremies meer ten laste van de winst kan brengen. Die aftrekbeperking ziet niet alleen op de gewone jaarlijkse dotatie van de werk-bv aan het pensioenlichaam, maar ook op het affinancieren van backserviceverplichtingen. Financiën vindt slechts een beperkte vrije reserve in de pensioen-bv toelaatbaar. Denk aan 10% tot 15% van de pensioenreserve. Heeft de pensioen-bv aanzienlijk ruimere reserves, dan wordt een dotatie vanuit de werk-bv aan de pensioen-bv aangemerkt als een uitdeling van winst aan de DGA: géén aftrek in de werk-bv en wél directe heffing in privé. Voorkom nog dit jaar dat uw pensioenlichaam een te ruime speklaag krijgt. Dat kan door de pensioen-bv dividend te laten uitkeren, of door een verbetering van de pensioenrechten uit de speklaag te financieren. 11

15 Dividenduitkeringen of afkoop pensioen? 16 november 2014 Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft eind 2012 jaar te kennen gegeven dat de inspecteur het standpunt moet innemen dat er sprake is van een (fictieve) afkoop van pensioen als de BV vermogen aan de aandeelhouder uitkeert als dividenduitkering, door terugbetaling van aandelenkapitaal en daardoor de commerciële waarde van de pensioenverplichtingen in de BV wordt aangetast. Zo n (fictieve) afkoop leidt tot een belastingheffing tegen het progressieve tarief van maximaal 52% over de commerciële waarde van de pensioenaanspraken, plus daarbovenop nog 20% revisierente. De totale heffing kan zo oplopen tot 72%. Dit probleem wordt veroorzaakt door het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer. De fiscale waardering moet gebaseerd zijn zo verplicht de wet op een rekenrente van ten minste 4%, terwijl een professionele verzekeraar de veel lagere marktrente (van thans circa 1,4%) aanhoudt. Daarnaast kan bij de fiscale waardering geen of onvoldoende rekening gehouden worden met een toegezegde na-indexatie van de uitkeringen, met leeftijdsterugstellingen en met het risico van vooroverlijden vóór de pensioendatum. Door dit alles komt de commerciële waarde van de pensioenverplichtingen soms op meer dan het dubbele bedrag van de fiscale waardering uit. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat wanneer de BV dit verschil in waardering als dividend uitkeert (of op het aandelenkapitaal terugbetaalt) zij niet meer aan haar pensioenverplichtingen kan voldoen. De DGA brengt dat bedrag van de BV over naar zijn privévermogen en dat betekent zo stelt de Belastingdienst dat de DGA al beschikt over het pensioenkapitaal. Dat staat gelijk aan een (fictieve) afkoop van pensioen. 12

16 Pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 16 november 2014 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een uitgebreide notitie naar de Tweede Kamer gezonden over een nieuwe fiscale behandeling van pensioen in eigen beheer. Voor een oplossing van de pensioenproblematiek sluit de staatssecretaris aan bij het standpunt van zijn ambtsvoorganger. Een nieuwe fiscale behandeling voor pensioen in eigen beheer moet passen binnen de door zijn voorganger Weekers genoemde drie randvoorwaarden, te weten: het pensioengeld moet binnen de onderneming als werkkapitaal beschikbaar blijven; het moet mogelijk zijn om een regeling te treffen voor (potentiële) nabestaanden, en de aanpassing van de fiscale behandeling moet budgettair neutraal zijn. Volgens de staatssecretaris is de invoering van een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag in de vennootschapsbelasting de enige variant die voldoet aan deze drie randvoorwaarden. Bij deze optie blijven de pensioengelden beschikbaar voor financiering van de bedrijfsactiviteiten, én de gereserveerde gelden moeten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangewend voor de aankoop van een oudedagsvoorziening voor de DGA en zijn nabestaanden. Bij deze opzet is geen sprake meer van een pensioenaanspraak in de zin van de loonbelasting, zodat op het bedrag van de reserve geen claim van de loonheffing rust. Op de pensioendatum valt de reserve vrij ten gunste van de winst. Deze vrijval kan worden voorkomen door ten laste van de reserve een oudedagsvoorziening bij een professionele verzekeraar af te sluiten. Bestaande pensioenen in eigen beheer kunnen in zo n oudedagsreserve worden omgezet, en wel op basis van de fiscale waarde. Dat leidt tot een fiscaal neutrale oplossing, voor de DGA en zijn BV. Als de BV naast het ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen heeft toegekend, moet de partner van de DGA meetekenen voor omzetting in een oudedagsreserve. Dan kan bij gescheiden DGA s waarbij de pensioenrechten van de ex-echtgenoot bevroren zijn tot grote problemen leiden. Het wachten in deze zaak is op Financiën, op de goedkeuring voor de omzetting van de pensioenreserve in een oudedagsbestemmingsreserve (OBR). 13

17 Uitstel van pensioen: pas op voor afkoop! 16 november 2014 Heeft u, DGA, pensioenrechten in eigen beheer opgebouwd? En gaat uw pensioen in op uw 60ste? De overheid wil graag dat u langer doorwerkt, toch zeker tot uw 67ste. Maar pas op, als u de ingangsdatum van uw pensioen daarop aanpast en de uitkeringen jaren later laat ingaan, moet u wel uw pensioenrechten actuarieel laten herrekenen. Het uitstel van pensioen leidt tot hogere pensioenrechten per jaar, over een kortere periode. Past u uw pensioenuitkeringen niet aan, dan neemt u kennelijk genoegen met een lager pensioen. En dat is afzien van pensioenrechten, zo stelt Financiën. Met als gevolg een directe belastingheffing van maximaal 52% over de commerciële waarde van uw pensioenrechten, plus daarbovenop nog eens een heffing van 20% revisierente. 14

18 Flex-BV: pas op met pensioen in eigen beheer De DGA die pensioen in eigen beheer wil opbouwen, moet ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezitten van de BV waarbij hij op de payroll staat. Is dat een flex-bv, dan moeten dat aandelen zijn mét stemrecht. De DGA die onder het nieuwe regime van de flex-bv uitsluitend stemrechtloze aandelen in de BV houdt, kan géén pensioen in eigen beheer opbouwen. Let daar op als u de statuten van een bestaande BV gaat flexibiliseren. Een flex-bv is niet verplicht om het minimum geplaatst aandelenkapitaal van aan te houden. Dat maakt het mogelijk om een bestaande BV om te zetten naar een flex-bv en het geplaatste aandelenkapitaal belastingvrij terug te betalen aan de aandeelhouder. Maar als de BV pensioen- of stamrechtverplichtingen jegens de DGA in eigen beheer heeft opgebouwd, is zo n belastingvrije terugbetaling veelal niet mogelijk. Financiën stelt zich op het standpunt dat wanneer de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal niet langer in staat is om te voldoen aan die pensioen- of stamrechtverplichtingen, de terugbetaling aangemerkt moet worden als een afkoop van de pensioen- en/of stamrechtverplichtingen. Bij de beoordeling daarvan moeten die verplichtingen niet op de fiscale waarde, maar op de veel hogere commerciële waarde worden gesteld. Bij zo n fictieve afkoop wordt de waarde van de pensioen- of stamrechtaanspraken in de belastingheffing betrokken tegen het progressieve tarief (tot 52%), en wordt ook nog eens 20% revisierente in rekening gebracht. Eenzelfde aanpak geldt ook voor dividenduitkeringen door een BV. 15

19 Afstempeling eigenbeheerpensioen: geen afkoop Bouwt u, directeur-grootaandeelhouder, uw pensioen in eigen beheer op, en zit er in uw BV onvoldoende vermogen om (in de toekomst) aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen? Heeft uw BV, net als vele grote pensioenfondsen, een dekkingstekort door ondernemings- of beleggingsverliezen? U kunt dat probleem niet oplossen door uw pensioenaanspraken gedeeltelijk prijs te geven. Dat prijsgeven leidt vrijwel altijd tot een (fictieve) afkoop van uw pensioenrechten, met een daaraan gekoppelde belastingheffing van 52% over de waarde van de pensioenaanspraken, plus 20% revisierente. Prijsgeven van pensioenrechten zonder belastingheffing is slechts mogelijk als de pensioenaanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. En dat is volgens de geldende rechtspraak pas aan de orde als de BV in faillissement, surseance van betaling of schuldsanering verkeert. Goedgekeurd is dat een BV (vanaf 1 januari 2013) de aangegane pensioenverplichtingen vermindert, en alsnog in overeenstemming brengt met het in de BV aanwezige vermogen, zonder dat dit bij de DGA tot belastingheffing leidt. De afstempeling van de pensioenaanspraken wordt niet als een fictieve afkoop aangemerkt. Zo n gefaciliteerde afstempeling kan éénmalig, op de pensioeningangsdatum plaatsvinden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: de dekkingsgraad in de BV is minder dan 75%. De dekkingsgraad moet berekend worden op basis van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen, niet op basis van de veel hogere commerciële waarde. de onderdekking, het tekort aan vermogen, in de BV is een gevolg van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Een tekort dat veroorzaakt is door winstuitkeringen in de voorgaande jaren kan niet tot een gefaciliteerde afstempeling leiden. Ook worden er voorwaarden gesteld aan vorderingen en schulden (in rekening-courant) tussen de BV en de DGA, en met de DGA verbonden lichamen en personen. de afstempeling leidt niet tot een hogere verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelang-aandelen in de BV waarin de pensioenverplichtingen zijn ondergebracht. De BV moet de winst die ontstaat door het verminderen van de pensioenverplichtingen de vrijvalwinst tot het fiscale resultaat rekenen. De BV zal die winst veelal kunnen verrekenen met compensabele verliezen. Voor pensioenuitkeringen die zijn ingegaan per 1 januari 2013 geldt een overgangsregeling. Deze pensioenaanspraken kunnen in de jaren 2014 tot en met 2015 ook eenmalig, onder dezelfde voorwaarden, afgestempeld worden. 16

20 Met pensioen: overweeg een pensioenknip Als u dit jaar met pensioen gaat en het kapitaal van uw pensioenpolis gaat omzetten in uitkeringen, overweeg dan om een pensioenknip toe te passen. Zo n knip houdt in dat u voor een deel van het pensioenkapitaal pas op een later tijdstip uitkeringen gaat kopen. De huidige lage rentestand leidt tot lage uitkeringen, en wie weet wordt dat beter in de nabije toekomst. 17

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Eindejaartips 2015 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2015 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2015 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Belastingzaken 2015. Voor de ondernemer met een bv

Belastingzaken 2015. Voor de ondernemer met een bv Eindejaarstips 2015 Wij maken u er op attent dat een aantal tips alleen bruikbaar zijn als het Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Dit jaar is dat laatste onzeker. Helaas is

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? 31 2. Onvoldoende vermogen in de BV De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat een BV niet voldoende vermogen heeft

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Ontstaan van de problematiek

Ontstaan van de problematiek Ontstaan van de problematiek Verschil fiscale waardering en werkelijke waarde pensioenverplichting WEV Leeftijdscorrecties Direct ingaand risico vooroverlijden Indexatieverplichting Geen indexatieverplichting

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie