Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV"

Transcriptie

1 Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den Haag per 1 januari 2015 wil doorvoeren. Fiscale eindejaartips scoren ieder jaar weer bij MKB-ondernemers en hun adviseurs. Er valt geld te verdienen, en daar zijn ondernemers en hun pro-actieve adviseurs op gespitst. BelastingBelangen is u graag van dienst om die belastingbesparingen te realiseren. De checklist met fiscale eindejaarstips is om praktische redenen in vier onderdelen verdeeld: - deel 1: de eindejaartips die van belang zijn voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming; - deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV; - deel 3: de eindejaartips voor ondernemers met een persoonlijke onderneming, een eenmanszaak of een aandeel in een firma of maatschap; - deel 4: de eindejaartips voor particulieren. De vier onderdelen worden u per afzonderlijke mail toegezonden. U ontvangt bij deze deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV. De tips vergen actie in de komende weken. Het is van belang om de checklist op korte termijn door te nemen en eventuele maatregelen met uw adviseur af te stemmen. Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting DGA: ook voor de werknemersverzekeringen? Gouden handdruk-bv: met 20% korting leegschudden Levensloopregeling: opnieuw 20% korting bij afkoop Is uw BV al flexibel? Niet vergeten: pensioenbrief weer aanpassen Repareer uw pensioentekort Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaarden Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen? Rustig aan met pensioen in eigen beheer Pas op met speklaag in pensioen-bv Dividenduitkeringen of afkoop pensioen? Pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? Uitstel van pensioen: pas op voor afkoop! Flex-BV: pas op met pensioen in eigen beheer Afstempeling eigenbeheerpensioen: geen afkoop Met pensioen: overweeg een pensioenknip Een nieuw spaarproduct: nettopensioen en nettolijfrente Schenk aanmerkelijkbelang-aandelen tot 1 miljoen belastingvrij aan uw kind AB-doorschuiven met de BOF: haastige spoed is wél goed Zet uw kind op de payroll van de BV BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv? Benut uitstel van betaling over aanmerkelijkbelang-inkomen Doorschuiven aanmerkelijkbelang-claim bij overlijden sterk beperkt Zet winstreserves in de BV om in bonusaandelen Rentetruc DGA-BV: privé voordeel op geld van de BV Maak van uw beleggings-bv een VBI BV met beleggingsverlies; stap over naar box 3 of de VBI Een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS Ruzie: splitsing van de BV wenselijk? Zakelijkheid is troef Verbondenheid vergt geen zeggenschap! Leningen: altijd schriftelijk vastleggen Vermijd een ODR-lening Interne verrekenprijzen: documenteer goed! Glijclausule voorkomt uitglijder Kosten in de BV: privé of zakelijk motief Kosten golflidmaatschap: aftrekbare representatiekosten Thuiswerkende DGA: vergeet 120 vrije vergoeding niet De vrije ruimte in de WKR: een feest Gebruikelijk loon: regel een vaststellingsovereenkomst Gebruikelijkloon-regeling DGA s per aangepast Gebruikelijk loon: hoger salaris met de afroommethode Afroommethode niet toegestaan bij meer werknemers Afroommethode niet toegestaan bij praktijk-bv De afroommethode: let op de bewijslastverdeling... 46

3 Hoog salaris: BV exit? Gebruikelijk loon: de parttime werkende DGA Gebruikelijk loon: ook voor de echtgenoot van de DGA Gebruikelijk loon: ook in de voorperiode van de BV Gebruikelijk loon tot 5.000: geen LB-verplichtingen VAR-DGA vervalt, vraag een BGL aan De VAR-DGA werkt soms niet VAR-DGA: niet voor werk op persoonlijke titel! DGA: géén boete bij onjuiste Waadi Ruimere giftenaftrek in de BV Pas op met de eigen bijdrage voor privégebruik auto Doorbelasten autoritten: privégebruik Deel de bijtelling auto met uw partner Verbod privégebruik auto: externe controle vereist Voorkom renteaftrekbeperkingen in de BV Renteaftrekbeperking voor overnameholdings Aftrekbeperking voor deelnemingsrente Pas op met fiscale eenheid-dochtervennootschap Overweeg verbreking fiscale eenheid BTW BTW-aftrek voor de holding-bv Verhuur werkkamer aan de BV mét BTW-aftrek Zorg voor een aansluitende fiscale eenheid Pak het tariefsvoordeel door verbreking fiscale eenheid Nederlandse regeling fiscale eenheid in strijd met EU-recht Verminder de schuldenlast in uw BV De innovatiebox: pak die 5%-heffing MKB-forfait voor de innovatiebox Research & development aftrek: in de BV of niet? Is uw TBS-administratie op orde? Aanpassing TBS-regeling bij echtscheiding Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren) HIR in de BV? Pas op met aandelenoverdracht! Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen Verkoopkosten deelneming: soms toch aftrekbaar! Waardeer de vordering op uw BV af! Overdracht afgewaardeerde TBS-vordering Benut de 12% TBS-vrijstelling HIR en KER ook voor de TBS Let op uw vordering/schuld in rekening-courant Borgstellingprovisie geregeld? Check de statutaire doelstelling van uw BV DGA: beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid Verzeker uw bestuurdersaansprakelijkheid Faillissement op komst: handel niet onverplicht DGA: in privé aansprakelijk bij onvoldoende controle autogebruik werknemers! Meld betalingsonmacht BV tijdig Betalingsonmacht in het concern: per BV tijdig melden Bedrijfscontinuïteit gaat vóór bij betalingsonmacht Exit als statutair bestuurder? Regel uitschrijving uit Handelsregister! BTW-vrijstelling voor medische holding-bv!... 96

4 Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting 16 november 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum bedrag aan aanmerkelijkbelang-inkomsten van per aanmerkelijkbelang-houder. Bent u van plan om de BV dividend te laten uitkeren, of aanmerkelijkbelang-aandelen met winst te verkopen? Doe dat dan voor 31 december Dat levert u een fiscaal voordeel op van netto (3% over ). Hebt uw samen met uw partner een aanmerkelijk belang in de BV bijvoorbeeld als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan kunt u 2 x tegen het verlaagde 22% tarief incasseren. Uw voordeel is dan netto. De BV moet het dividend nog dit jaar betaalbaar stellen, anders mist u de 3% tariefsverlaging. De BV kan het dividend uitkeren ná 1 januari 2015, dat scheelt u weer 1,2% vermogensrendementsheffing over het netto dividend. Als DGA hebt u dan een paar dagen een TBS-vordering op uw BV waar u strikt genomen een paar centen rente op moet rekenen. 1

5 DGA: ook voor de werknemersverzekeringen? 16 november 2014 De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bepaalt of de DGA al dan niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Hoge Raad heeft een opmerkelijke uitspraak over deze Regeling gedaan, met verstrekkende gevolgen voor de DGA in een familiebedrijf. De Hoge Raad heeft beslist dat een directeur die tezamen met zijn dochter 74% van de aandelen in een BV houdt hij 48%, zij 26% verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bij de familietoets moet het eigen aandelenbezit van de DGA genegeerd worden. Met deze uitspraak in de hand kan goed verdedigd worden dat de directeur die zelf geen enkel aandeel in de BV heeft, maar wiens bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graad) tenminste tweederde deel van de aandelen in die BV houden, niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Of omgekeerd, als drie broers en/of zussen samen alle aandelen in een BV houden A 35%, B 35% en C 30% dan zijn A en B wél verplicht verzekerd, en C nota bene de minderheidaandeelhouder niet! Ga na of u als DGA al dan niet verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De minister van Sociale Zaken heeft medio 2014 de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder aangepast en die voor internetconsultatie aangeboden. Mogelijk gaat de nieuwe Regeling op 1 januari 2015 in. 2

6 Gouden handdruk-bv: met 20% korting leegschudden 16 november 2014 Een werknemer die zijn ontslagvergoeding een gouden handdruk heeft ondergebracht in een stamrecht-bv, kan die BV in 2014 met 20% korting leegschudden. Hij kan er voor kiezen om de stamrechtuitkeringen versneld ineens, en volledig in 2014 uit te keren. De uitkeringen worden dan voor 80% in de belastingheffing betrokken én de heffing van revisierente blijft achterwege. Het kabinet Rutte II verwacht met deze maatregel een extra belastingopbrengst van 1,2 miljard op te halen. De 20% korting geldt voor alle op 1 januari 2014 bestaande stamrechten, waarbij een ontslaguitkering, een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon, is omgezet in een recht op periodieke uitkeringen. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. De belastingheffing vindt plaats over 80% van de afkoopwaarde van het stamrecht. De vraag is hoe die afkoopwaarde moet worden vastgesteld. Is het stamrecht ondergebracht bij een bank of een verzekeraar, dan bepaalt de uitvoerder de bank of de verzekeraar die afkoopwaarde. Daar valt verder niet over te marchanderen. Is het stamrecht ondergebracht in een eigen stamrecht-bv dan is het vaststellen van de afkoopwaarde een stuk lastiger. Financiën heeft daar richtlijnen voor gegeven in een Vraag & Antwoord op de pensioensite van de Belastingdienst: Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer. De afkoopwaarde is afhankelijk van de aard en vorm van het loonstamrecht. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen gerichte stamrechten en zuivere stamrechten. Uitgangspunt bij het vaststellen van de afkoopwaarde is dat het vermogen dat daadwerkelijk in de BV beschikbaar is, niet van belang is voor het bedrag dat in de belastingheffing moet worden betrokken. De afkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan het vermogen in de stamrecht-bv. De afkoopwaarde moet zakelijk worden vastgesteld, alsof er sprake is van een stamrecht dat tussen onafhankelijke derden is overeengekomen. Een professionele verzekeraar zal bij afkoop van een stamrecht niet bereid zijn om een hoger bedrag uit te keren dan de reservewaarde van het loonstamrecht, gecorrigeerd met een kostenverrekening. De 20% korting geldt niet voor stamrechten, die zijn ontstaan door omzetting van de stakingswinst bij inbreng van een eenmanszaak in een BV. 3

7 Levensloopregeling: opnieuw 20% korting bij afkoop 16 november 2014 Hebt u, DGA, in 2013 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%? U krijgt een herkansing: u kunt het levenslooptegoed in 2015 alsnog in een keer opnemen met 20% korting. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 voor nieuwe gevallen afgeschaft. DGA s die ultimo 2011 een levenslooptegoed hadden van of meer kunnen onder het overgangsrecht tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan deze regeling. Zij kunnen bestedingsvrij over hun levenslooptegoed beschikken. DGA s die nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen desgewenst in 2015 hun tegoed alsnog met 20% korting opnemen: het tegoed per ultimo 2013 wordt dan slechts voor 80% in de belastingheffing werd betrokken. De DGA die van deze regeling gebruik wil maken, moet zijn volledige tegoed opnemen (het tegoed per ultimo 2013, voor 80% belast, en de toevoeging in 2014); hij kan daarna de levensloopregeling niet meer toepassen. 4

8 Is uw BV al flexibel? 16 november 2014 Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor de flex-bv ingevoerd. De flex-bv biedt veel voordelen ten opzichte van de oude BV: het minimumkapitaal van is afgeschaft, de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervallen en het is vaker mogelijk om beslissingen buiten de algemene vergadering van aandeelhouders te nemen. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn verdwenen. En het is mogelijk om met aandelen zonder stem- of winstrecht te werken. Daardoor kan de BV met meerdere aandeelhouders transparant worden ingericht, iedere aandeelhouder heeft met zijn soort aandelen recht op zijn activa en passiva in de BV. Als u de voordelen van de flex-bv wilt incasseren, moet u de statuten van de BV laten aanpassen. Maar let op: als u uw BV flexibiliseert, kan dat onverwachte fiscale gevolgen hebben. Een aandeelhouder met een eigen soort aandelen in de BV heeft een aanmerkelijk belang, ook als die aandelen geen stem- of winstrecht hebben. Dat kan aantrekkelijk zijn (hij kan gebruik maken van de profijtelijke bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet), maar ook hinderlijk (hij moet de terbeschikkingstellingsregeling en het fictief loon toepassen). Met de flex-bv loopt u als DGA meer risico op een persoonlijke aansprakelijkstelling. Dat bemoeilijkt dividenduitkeringen: de bestuurder van de BV moet goedkeuring geven aan het besluit tot een dividenduitkering. Hij moet beoordelen met de balans- en uitkeringstest of de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als de bestuurder een dividendbesluit ten onrechte accordeert omdat hij wist of had kunnen weten dat de BV na de dividenduitkering niet aan haar verplichtingen kon blijven voldoen dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door die dividenduitkering is ontstaan. De toets bij een voorgenomen dividenduitkering moet in alle gevallen vanaf 1 oktober 2012 plaatsvinden, ook als de statuten van de BV nog niet geflexibiliseerd zijn. Ook bij een dividenduitkering van een dochter- aan haar moedermaatschappij. Overleg met uw adviseur hoe de nieuwe BV-wetgeving in uw situatie uitpakt en of u nog dit jaar maatregelen moet nemen om uw BV te flexibiliseren. En hoe u met (toekomstige) dividenduitkeringen moet omgaan. 5

9 Niet vergeten: pensioenbrief weer aanpassen 16 november 2014 DGA s moeten hun pensioenbrief dit jaar weer aanpassen. Dat moest vorig jaar ook, vanwege de inwerkingtreding van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (VAP). Per 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd omhoog gegaan, naar 67 jaar, en de jaarlijkse opbouwpercentages zijn omlaag gegaan: voor eindloonregelingen naar 1,9% en voor middelloonregelingen naar 2,15%. Per 1 januari 2015 verandert er weer het nodige in pensioenland. Het pensioengevend inkomen wordt geplafonneerd op , en de opbouwpercentages gaan weer omlaag: voor een eindloonregeling: van 1,9% naar 1,657% voor een middelloonregeling: van 2,15% naar 1,875% voor een beschikbare premieregeling: een opbouw volgens een staffelpercentage DGA s hebben veelal een pensioenregeling (in eigen beheer) die gebaseerd is op een eindloonsysteem, met een pensioenleeftijd na de aanpassing per 2014 van 67 jaar, met een opbouw van 1,9% per jaar. Die regeling moet vóór 1 januari 2015 zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. Overleg het met uw adviseur. Want misschien kunt u beter stoppen met een verdere pensioenopbouw: zie ook Rustig aan met pensioen in eigen beheer. 6

10 Repareer uw pensioentekort 16 november 2014 De DGA die in het verleden niet voldoende pensioen heeft opgebouwd bijvoorbeeld door het regelmatig veranderen van baan vóór indiensttreding bij de eigen BV kan dat herstellen door binnen de huidige pensioenregeling bij de BV pensioen in te kopen. Inkoop van pensioen is mogelijk voor een tekort dat is toe te rekenen aan dienstjaren van vóór 8 juli Een tekort dat betrekking heeft op dienstjaren van ná die datum is slechts te repareren door een inkoop van pensioen na een voorafgaande waardeoverdracht van het over die jaren opgebouwde pensioenkapitaal. Inkoop van pensioen kan een forse aftrekpost in de BV opleveren. Let op: de fiscus staat kritisch tegenover de inkoop van pensioen door de DGA bij de eigen BV. De inspecteur toetst of zo n inkoop wel zakelijk is. Financiën heeft laten weten dat een inkoop van pensioen sowieso zakelijk is en er geen nader onderzoek naar zakelijke overwegingen zal plaatsvinden als in het jaar van inkoop de extra ingekochte diensttijd niet meer is dan de pensioengevende diensttijd in dat jaar zelf. Anders gezegd, per dienstjaar dat de DGA werkt kan zonder problemen nog één oud dienstjaar worden ingekocht. Voorwaarde voor deze goedkeuring is wel dat de totale arbeidsbeloning van de DGA exclusief de kosten van de extra pensioentoezegging als zakelijk kan worden aangemerkt. De belastingrechter in Den Bosch heeft beslist dat de BV de kosten van een dergelijke inkoop van pensioen in één keer ten laste van de winst kan brengen. 7

11 Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaarden 16 november 2014 De DGA die gaat scheiden, is krachtens de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding verplicht om zijn ex-echtgenote een substantieel deel van zijn pensioenkapitaal toe te delen. Het gaat om de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten én het volledige nabestaandenpensioen voor de partner. De Hoge Raad heeft begin 2007 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de verevening van pensioenrechten in eigen beheer. De DGA is in beginsel verplicht om het aan zijn ex-echtgenoot toekomende gedeelte van het pensioenkapitaal daadwerkelijk af te storten. De DGA kan dat slechts voorkomen als hij voor de rechter aantoont dat de continuïteit van zijn BV door die afstorting in gevaar komt. De DGA die een dergelijke financiële aderlating wil voorkomen, kan in de huwelijksvoorwaarden laten opnemen dat beide echtgenoten afstand doen van het recht op pensioenverevening bij echtscheiding. DGA s die al op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, hebben voor zo n aanpassing van de huwelijksvoorwaarden de toestemming van hun echtgenoot nodig. Pensioenverevening kan ook nog in het echtscheidingsconvenant worden uitgesloten. Maar dat lukt meestal niet meer... 8

12 Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen? 16 november 2014 Bouwt u, DGA, uw pensioen in eigen beheer op? Hebt u recht op een geïndexeerd een waarde- of welvaartsvast pensioen? Overleg met uw adviseur of u niet beter de indexatieclausule kunt schrappen. De indexatie levert u geen fiscaal voordeel op: u kunt niets reserveren voor de indexatie, dat is in strijd met goedkoopmansgebruik. De indexatie levert u wel forse problemen op bij overdracht van de pensioenrechten aan een verzekeraar of bij echtscheiding, bij verevening van de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten. Let op: u kunt de indexatie uitsluitend zonder fiscale problemen schrappen voor nog op te bouwen pensioenrechten. 9

13 Rustig aan met pensioen in eigen beheer 16 november 2014 Bouwt u, DGA, pensioen in eigen beheer op? Een maximale pensioenopbouw draagt bij aan een betere liquiditeitspositie in de BV, maar zo n maximale opbouw is vaak tariefstechnisch niet zo verstandig. U trekt de pensioenreserveringen in de BV af en dat levert een directe belastingbesparing op van 25,5% of 20% aan vennootschapsbelasting, terwijl u in de toekomst, als het pensioen is ingegaan, over de uitkeringen (in Nederland) maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd bent. Die vergelijking pakt wel erg nadelig uit. Ook als de aanmerkelijkbelang-heffing in die vergelijking meegenomen wordt. De besparing op die heffing kan realiter veelal op nihil worden gesteld (ook al omdat er volop mogelijkheden zijn om die heffing levenslang uit te stellen en bij overlijden door te schuiven naar de volgende generatie). Bij de huidige tariefstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting kunt u misschien beter kiezen voor vrij uitkeerbare winstreserves in de BV. Een voorbeeld ter illustratie. In 2014 ligt de grens van het 52% IB-tarief bij een inkomen van afgerond De AOW-uitkering bedraagt afgerond Bij een pensioen van niet meer dan per jaar wordt de 52% belastingheffing over de pensioenuitkeringen voorkomen (indien er geen aftrekposten op het box 1 inkomen zijn). Van iedere euro meer pensioen wil de fiscus 52% hebben. Stel dat het pensioen bedraagt, dan blijft van die extra netto over. Als deze in de BV achterblijft, als winst, en te zijner tijd als dividend wordt uitgekeerd als aanvulling op het pensioen blijft daar netto meer van over. Extra winst in de BV , minus de maximale 25% vennootschapsbelasting geeft een netto winst van die als dividend kan worden uitgekeerd. Dat kost 25% aanmerkelijkbelang-heffing, ofwel 1.875, zodat netto overblijft. Dat is beduidend meer dan de hiervoor becijferde aan netto pensioen. Deze rekensom maakt duidelijk dat het interessant kan zijn om de pensioenopbouw stop te zetten als de pensioenaanspraak op zo n per jaar uitkomt (als er geen aftrekposten in box 1 zijn). 10

14 Pas op met speklaag in pensioen-bv 16 november 2014 De BV die de pensioenverplichtingen jegens de DGA in eigen beheer houdt en die in een afzonderlijk pensioenlichaam een BV, een stichting opbouwt, moet er rekening mee houden dat wanneer dat pensioenlichaam over al te ruime winstreserves beschikt, dat tot gevolg kan hebben dat de werk-bv geen pensioenpremies meer ten laste van de winst kan brengen. Die aftrekbeperking ziet niet alleen op de gewone jaarlijkse dotatie van de werk-bv aan het pensioenlichaam, maar ook op het affinancieren van backserviceverplichtingen. Financiën vindt slechts een beperkte vrije reserve in de pensioen-bv toelaatbaar. Denk aan 10% tot 15% van de pensioenreserve. Heeft de pensioen-bv aanzienlijk ruimere reserves, dan wordt een dotatie vanuit de werk-bv aan de pensioen-bv aangemerkt als een uitdeling van winst aan de DGA: géén aftrek in de werk-bv en wél directe heffing in privé. Voorkom nog dit jaar dat uw pensioenlichaam een te ruime speklaag krijgt. Dat kan door de pensioen-bv dividend te laten uitkeren, of door een verbetering van de pensioenrechten uit de speklaag te financieren. 11

15 Dividenduitkeringen of afkoop pensioen? 16 november 2014 Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft eind 2012 jaar te kennen gegeven dat de inspecteur het standpunt moet innemen dat er sprake is van een (fictieve) afkoop van pensioen als de BV vermogen aan de aandeelhouder uitkeert als dividenduitkering, door terugbetaling van aandelenkapitaal en daardoor de commerciële waarde van de pensioenverplichtingen in de BV wordt aangetast. Zo n (fictieve) afkoop leidt tot een belastingheffing tegen het progressieve tarief van maximaal 52% over de commerciële waarde van de pensioenaanspraken, plus daarbovenop nog 20% revisierente. De totale heffing kan zo oplopen tot 72%. Dit probleem wordt veroorzaakt door het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer. De fiscale waardering moet gebaseerd zijn zo verplicht de wet op een rekenrente van ten minste 4%, terwijl een professionele verzekeraar de veel lagere marktrente (van thans circa 1,4%) aanhoudt. Daarnaast kan bij de fiscale waardering geen of onvoldoende rekening gehouden worden met een toegezegde na-indexatie van de uitkeringen, met leeftijdsterugstellingen en met het risico van vooroverlijden vóór de pensioendatum. Door dit alles komt de commerciële waarde van de pensioenverplichtingen soms op meer dan het dubbele bedrag van de fiscale waardering uit. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat wanneer de BV dit verschil in waardering als dividend uitkeert (of op het aandelenkapitaal terugbetaalt) zij niet meer aan haar pensioenverplichtingen kan voldoen. De DGA brengt dat bedrag van de BV over naar zijn privévermogen en dat betekent zo stelt de Belastingdienst dat de DGA al beschikt over het pensioenkapitaal. Dat staat gelijk aan een (fictieve) afkoop van pensioen. 12

16 Pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? 16 november 2014 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een uitgebreide notitie naar de Tweede Kamer gezonden over een nieuwe fiscale behandeling van pensioen in eigen beheer. Voor een oplossing van de pensioenproblematiek sluit de staatssecretaris aan bij het standpunt van zijn ambtsvoorganger. Een nieuwe fiscale behandeling voor pensioen in eigen beheer moet passen binnen de door zijn voorganger Weekers genoemde drie randvoorwaarden, te weten: het pensioengeld moet binnen de onderneming als werkkapitaal beschikbaar blijven; het moet mogelijk zijn om een regeling te treffen voor (potentiële) nabestaanden, en de aanpassing van de fiscale behandeling moet budgettair neutraal zijn. Volgens de staatssecretaris is de invoering van een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag in de vennootschapsbelasting de enige variant die voldoet aan deze drie randvoorwaarden. Bij deze optie blijven de pensioengelden beschikbaar voor financiering van de bedrijfsactiviteiten, én de gereserveerde gelden moeten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangewend voor de aankoop van een oudedagsvoorziening voor de DGA en zijn nabestaanden. Bij deze opzet is geen sprake meer van een pensioenaanspraak in de zin van de loonbelasting, zodat op het bedrag van de reserve geen claim van de loonheffing rust. Op de pensioendatum valt de reserve vrij ten gunste van de winst. Deze vrijval kan worden voorkomen door ten laste van de reserve een oudedagsvoorziening bij een professionele verzekeraar af te sluiten. Bestaande pensioenen in eigen beheer kunnen in zo n oudedagsreserve worden omgezet, en wel op basis van de fiscale waarde. Dat leidt tot een fiscaal neutrale oplossing, voor de DGA en zijn BV. Als de BV naast het ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen heeft toegekend, moet de partner van de DGA meetekenen voor omzetting in een oudedagsreserve. Dan kan bij gescheiden DGA s waarbij de pensioenrechten van de ex-echtgenoot bevroren zijn tot grote problemen leiden. Het wachten in deze zaak is op Financiën, op de goedkeuring voor de omzetting van de pensioenreserve in een oudedagsbestemmingsreserve (OBR). 13

17 Uitstel van pensioen: pas op voor afkoop! 16 november 2014 Heeft u, DGA, pensioenrechten in eigen beheer opgebouwd? En gaat uw pensioen in op uw 60ste? De overheid wil graag dat u langer doorwerkt, toch zeker tot uw 67ste. Maar pas op, als u de ingangsdatum van uw pensioen daarop aanpast en de uitkeringen jaren later laat ingaan, moet u wel uw pensioenrechten actuarieel laten herrekenen. Het uitstel van pensioen leidt tot hogere pensioenrechten per jaar, over een kortere periode. Past u uw pensioenuitkeringen niet aan, dan neemt u kennelijk genoegen met een lager pensioen. En dat is afzien van pensioenrechten, zo stelt Financiën. Met als gevolg een directe belastingheffing van maximaal 52% over de commerciële waarde van uw pensioenrechten, plus daarbovenop nog eens een heffing van 20% revisierente. 14

18 Flex-BV: pas op met pensioen in eigen beheer De DGA die pensioen in eigen beheer wil opbouwen, moet ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezitten van de BV waarbij hij op de payroll staat. Is dat een flex-bv, dan moeten dat aandelen zijn mét stemrecht. De DGA die onder het nieuwe regime van de flex-bv uitsluitend stemrechtloze aandelen in de BV houdt, kan géén pensioen in eigen beheer opbouwen. Let daar op als u de statuten van een bestaande BV gaat flexibiliseren. Een flex-bv is niet verplicht om het minimum geplaatst aandelenkapitaal van aan te houden. Dat maakt het mogelijk om een bestaande BV om te zetten naar een flex-bv en het geplaatste aandelenkapitaal belastingvrij terug te betalen aan de aandeelhouder. Maar als de BV pensioen- of stamrechtverplichtingen jegens de DGA in eigen beheer heeft opgebouwd, is zo n belastingvrije terugbetaling veelal niet mogelijk. Financiën stelt zich op het standpunt dat wanneer de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal niet langer in staat is om te voldoen aan die pensioen- of stamrechtverplichtingen, de terugbetaling aangemerkt moet worden als een afkoop van de pensioen- en/of stamrechtverplichtingen. Bij de beoordeling daarvan moeten die verplichtingen niet op de fiscale waarde, maar op de veel hogere commerciële waarde worden gesteld. Bij zo n fictieve afkoop wordt de waarde van de pensioen- of stamrechtaanspraken in de belastingheffing betrokken tegen het progressieve tarief (tot 52%), en wordt ook nog eens 20% revisierente in rekening gebracht. Eenzelfde aanpak geldt ook voor dividenduitkeringen door een BV. 15

19 Afstempeling eigenbeheerpensioen: geen afkoop Bouwt u, directeur-grootaandeelhouder, uw pensioen in eigen beheer op, en zit er in uw BV onvoldoende vermogen om (in de toekomst) aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen? Heeft uw BV, net als vele grote pensioenfondsen, een dekkingstekort door ondernemings- of beleggingsverliezen? U kunt dat probleem niet oplossen door uw pensioenaanspraken gedeeltelijk prijs te geven. Dat prijsgeven leidt vrijwel altijd tot een (fictieve) afkoop van uw pensioenrechten, met een daaraan gekoppelde belastingheffing van 52% over de waarde van de pensioenaanspraken, plus 20% revisierente. Prijsgeven van pensioenrechten zonder belastingheffing is slechts mogelijk als de pensioenaanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. En dat is volgens de geldende rechtspraak pas aan de orde als de BV in faillissement, surseance van betaling of schuldsanering verkeert. Goedgekeurd is dat een BV (vanaf 1 januari 2013) de aangegane pensioenverplichtingen vermindert, en alsnog in overeenstemming brengt met het in de BV aanwezige vermogen, zonder dat dit bij de DGA tot belastingheffing leidt. De afstempeling van de pensioenaanspraken wordt niet als een fictieve afkoop aangemerkt. Zo n gefaciliteerde afstempeling kan éénmalig, op de pensioeningangsdatum plaatsvinden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: de dekkingsgraad in de BV is minder dan 75%. De dekkingsgraad moet berekend worden op basis van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen, niet op basis van de veel hogere commerciële waarde. de onderdekking, het tekort aan vermogen, in de BV is een gevolg van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Een tekort dat veroorzaakt is door winstuitkeringen in de voorgaande jaren kan niet tot een gefaciliteerde afstempeling leiden. Ook worden er voorwaarden gesteld aan vorderingen en schulden (in rekening-courant) tussen de BV en de DGA, en met de DGA verbonden lichamen en personen. de afstempeling leidt niet tot een hogere verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelang-aandelen in de BV waarin de pensioenverplichtingen zijn ondergebracht. De BV moet de winst die ontstaat door het verminderen van de pensioenverplichtingen de vrijvalwinst tot het fiscale resultaat rekenen. De BV zal die winst veelal kunnen verrekenen met compensabele verliezen. Voor pensioenuitkeringen die zijn ingegaan per 1 januari 2013 geldt een overgangsregeling. Deze pensioenaanspraken kunnen in de jaren 2014 tot en met 2015 ook eenmalig, onder dezelfde voorwaarden, afgestempeld worden. 16

20 Met pensioen: overweeg een pensioenknip Als u dit jaar met pensioen gaat en het kapitaal van uw pensioenpolis gaat omzetten in uitkeringen, overweeg dan om een pensioenknip toe te passen. Zo n knip houdt in dat u voor een deel van het pensioenkapitaal pas op een later tijdstip uitkeringen gaat kopen. De huidige lage rentestand leidt tot lage uitkeringen, en wie weet wordt dat beter in de nabije toekomst. 17

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie