REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE"

Transcriptie

1 REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Ontstaan en ontwikkeling van het Regionaal Media Centrum Twente door Michel van der Voort, Flip van Willigen, Ton Goddijn RMC Twente

2 1. Mediaproduct 1/2 KANALEN radio (audio): live stream, FM, DAB+ tv (video): live stream, alle pakketaan- bieders conform Distributiewet, DVB- T (optioneel) internet (tekst/ interactieve foto/a/v): (participatiegerichte) internetsite, mobiele app (tenminste ios, Android) social media (tenminste Twitter, Facebook) distributie: live: radio en tv via pakketaan- bieders conform Distributiewet, internet, apps on demand: Uitzending Gemist (NPO), internet, apps data: EPG- gegevens, playlist, Hbb- signaal Uitwerking RMC Twente: Eén doel in Twente is dat de tien omroepen, om de kijkers en luisteraars optimaal te kunnen bereiken, beschikken over alle belangrijke mediaproducten. Op het niveau van het RMC Twente hebben de omroepen dit door middel van de gezamenlijk geformuleerde missie vastgelegd: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. De insteek is dat de omroepen gezamenlijk vanuit het RMC Twente mediaproducten en kanalen organiseren/inrichten en deze deels gezamenlijk (raamprogrammering, regiobreed uitgezonden programma s) gebruiken. Daarnaast heeft iedere omroep uiteraard de ruimte om via de beschikbare media en kanalen, op de eigen gemeente gerichte content te verspreiden. 2. Mediaproduct 2/2 RELEVANTIE gericht op de stadsregio/streek: > ca en < ca inwoners (excl. G4 en geen provincie ) zelfstandig (fusieomroep) of samenwerkingsverband (paraplu- omroep) dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws of informatie full- time (nieuws- ) redactie met piketdiensten buiten kantoortijden werk: - dagelijks nieuws op radio en TV - hyperlokale redacteuren (steden, dorpen, wijken) - interactie met en participatie van burgers en groeperingen in mediaproductie - 50% contentproducties informatief, cultureel en/of educatief (ICE) (contentproductie = door omroep of derden gemaakte programma s, niet zijnde non- stop) - kanaalonafhankelijk, dus ICE op productieniveau i.p.v. kanaalniveau Uitwerking RMC Twente: In de regio Twente zijn ruim mensen woonachtig. Het gebied telt 14 gemeenten en 11 lokale 2

3 omroepen. Gekozen is voor een samenwerkingsverband van onafhankelijke omroepen. De uitdrukkelijke wens van de omroepen om zelfstandige organisaties te blijven wordt hiermee gehonoreerd. Op dit moment werken 10 van de 11 Twentse lokale omroepen een jaar samen in het RMC Twente. In goed onderling overleg met één omroep is besloten om deze nog niet te laten toetreden tot het bestuur van het RMC Twente, omdat een gezamenlijke basis voor het ontplooien van activiteiten in RMC Twente verband nog niet in voldoende mate aanwezig is. Dankzij de samenwerking binnen het RMC Twente is er op dit moment dagelijks (werkdagen) in iedere Twentse gemeente lokaal nieuws op de radio. Dit was voor de start van het RMC Twente slechts in twee van de tien gemeenten het geval. Streven is om vanaf eind 2013 in alle gemeenten ook lokaal nieuws en achtergronden via tv en websites te verzorgen. Eind 2014 moet dit in alle gemeenten op dagelijkse basis het geval zijn. Er is nog geen nieuwsredactie met piketdiensten. In Enschede wordt hier al wel aan gewerkt. Vanuit het RMC Twente zal op termijn deze dienst georganiseerd worden. In Enschede en Hengelo zijn reeds structureel hyperlokale redacteuren actief. Er is veel participatie van burgers en groeperingen in de mediaproductie. Op de eerste plaats is daar de inbreng van de naar schatting medewerkers die naast medewerkers ook actieve burgers in de gemeente zijn, met eigen verhalen en meningen. Zij zijn letterlijk spreekbuis van de bevolking. Daarnaast wordt bij de productie van de gezamenlijke programma s prioriteit gegeven aan productie van content die gericht is op participatie van het publiek en groeperingen. Voorbeelden daarvan zijn dagelijkse rubrieken op de radio zoals "de Tukker van de Dag" waarin elke dag een inwoner van Twente met een opmerkelijk verhaal aan het woord komt, en "de derby van het Oosten" waar leden van de fanclubs van FC Twente en Heracles in een spelshow strijden om de eer. Het overgrote deel van de producties op radio gebied voldoet aan de ICE norm (50% ICE). Het Commissariaat zal nog een eenduidige uitspraak moeten doen over de vraag of de gezamenlijk geproduceerde radioprogramma s voor elke afzonderlijke omroep tellen als een door een externe partij geproduceerde content, of dat deze meetellen als volledig eigen producties. Juridisch gezien is dat laatste zeker verdedigbaar, het doel (én resultaat) is namelijk het brengen van programma s met lokaal nieuws en informatie, met daaromheen (centraal aangeleverde) muziek en tekst. Maar nog veel belangrijker is dat de in Twente gebruikte aanpak leidt tot een voor iedereen duidelijk waarneembaar lokaal toereikend media- aanbod en dat mediawettelijke bepalingen of interpretaties door het Commissariaat die dat belemmeren niet (langer) gewenst zijn. Als we uitgaan van ICE op productieniveau en daarbij tevens in aanmerking nemen dat de gewenste situatie van beoordeling is dat de productie is afgestemd op de behoeften van de inwoners van de natuurlijke habitat, dan is er geen twijfel mogelijk: alle producties zijn op de eigen natuurlijke habitat, Twente, gericht. 3

4 TV groep omroep Wierden ( inwoners) 3. Relevantie 1/2 PROGRAMMABELEID/ REDACTIE/ JOURNALISTIEK professioneel aangestuurde journalistiek borging journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid in structuur en processen standaardgebruik journalistieke werkmethoden als hoor- wederhoor, controleren feiten, bronvermelding, redactie is geworteld in lokale gemeenschap, is onafhankelijk, zorgvuldig, betrouwbaar, integer goed functionerend PBO representatief verklaard door betrokken gemeenteraden verklaart van de c- programma's in de ICE- berekening dat ze aan de eisen voldoen stelt het programmabeleid vast en borgt voldoende redactionele aandacht voor alle maatschappelijke stromingen samenwerking bibliotheken, scholen en culturele instellingen publieke toegankelijkheid van de media- instelling: van iedereen, voor iedereen, door iedereen binnen ICE minimaal 20% in samenwerking met participerende instellingen publieke toegankelijkheid van geproduceerde content: vrij gebruik voor publieke omroepen binnen criteria (bronvermelding, onverkort, onversneden, rechten derden) handling fee Uitwerking RMC Twente: Op het niveau van het RMC Twente hebben de omroepen door middel van de gezamenlijk geformuleerde missie het programmabeleid vastgesteld: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Alle activiteiten die het RMC Twente uitvoert dragen direct (productie content) of indirect (ondersteunende activiteiten zoals opleidingen) bij aan dit doel. Er is op het niveau van het RMC Twente een centrale redactie gevormd. In de centrale redactie zitten gekwalificeerde journalisten van binnen en buiten de omroepen. De centrale redactie coördineert de gezamenlijke producties en uitzendingen en bewaakt als eindredacteur de journalistieke kwaliteit van de RMC Twente producties. De centrale redactie beoordeelt de redactionele bijdragen van de aangesloten omroepen op inhoud (relevantie voor geheel Twente) en kwaliteit. De centrale redactie stuurt de redacteuren aan die op RMC Twente niveau aan de programma s meewerken. De centrale redactie legt verantwoording af aan een redactionele werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten omroepen. Er zijn twee aparte redactionele werkgroepen voor enerzijds radio en anderzijds tv/tekst- tv/websites (NB daarnaast zijn er ook nog verscheidene werkgroepen op gebied van ondersteunende diensten). 4

5 Iedere omroep is met zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse productie van lokale content in de vorm van nieuws en informatie uit de eigen gemeente. Hiervoor zijn strakke regels en procedures afgesproken: op radio gebied produceert iedere omroep dagelijks 2 minuten lokaal nieuws en upload dit naar het centrale redactionele systeem, waarna het geautomatiseerd wordt uitgezonden in de lokale vensters van de gezamenlijke programmering. Hetzelfde geldt voor programma- en ander informatie. Het doel is om de 2 minuten lokaal nieuws en informatie geleidelijk aan uit te gaan breiden. Wekelijks RMCT TV-programma Naast de lokale producties voor de gezamenlijke programma s hebben (en houden) alle omroepen veel producties die zij uitsluitend in hun eigen gemeente uitzenden. Het RMC Twente ondersteunt ook de redactionele medewerkers van deze programma s, met behulp van faciliteiten, opleidingen, etc. De omroepen kunnen de voor de gezamenlijke uitzendingen georganiseerde faciliteiten, media en kanalen, ook hiervoor inzetten. Het gevolg is dat zowel op regiobreed (Twente) als op lokaal niveau de hoeveelheid content en de kwaliteit daarvan toeneemt. De PBO s van een aantal omroepen functioneren (nog) niet zoals gewenst; zij bestaan maar denken vaak onvoldoende actief mee. Er gaan binnen het RMC Twente stemmen op om ook de PBO s met elkaar kennis te laten maken en zo de meer vooruitstrevende PBO s de nog wat minder ontwikkelde te laten inspireren. Deze gedachte wordt van harte aangemoedigd door de meer actieve PBO s, maar de keuze ligt bij het bestuur. De norm van minimaal 20% in samenwerking met participerende instellingen heeft in de achterliggende periode nog geen prioriteit gekregen, aangezien de aandacht allereerst is uitgegaan naar (het op gang brengen van) de productie van kwalitatief en kwantitatief voldoende nieuws en actualiteiten. Ook de komende periode zal dit nog veel aandacht vergen. Daarnaast zal in de komende periode de productie van content in samenwerking met participerende instellingen naar verwachting gaan toenemen, mede omdat het RMC Twente - en daarmee de Twentse lokale omroepen- aan bekendheid wint en steeds meer instellingen zich melden voor eventuele samenwerking. Alle nieuws en informatie die geproduceerd wordt door de gezamenlijke omroepen is vrij beschikbaar voor andere partijen in Twente die de doelstelling en missie van het RMC Twente onderschrijven. Door gebruik van slimme technische systemen weegt het in rekening brengen van een handling fee vooralsnog niet op tegen de kosten, maar dat kan in de toekomst wijzigen. 5

6 4. Relevantie (2/2) KWALITEITSMANAGEMENT Uitwerking RMC Twente: professioneel geborgde organisatie met participerende burgers gewaarborgde continuïteit p&c- cyclus met kwalitatieve toets/visitatie meerjarenbeleidsplan, jaarplan implementatie standaarden (redactiestatuut, PBO, financiele huishouding, technische voorzieningen, op termijn aangepaste CAO PO, ) startvisitatie en evaluatievisitatie paraplu in de regio (regiefunctie), lokale productie (contentfunctie) aansluiting op landelijke infrastructuur Media Hub, content uitwisseling, reclamezendtijd, Het RMC Twente is via haar achterban, de deelnemende omroepen, geborgd in de Twentse samenleving. Bij de deelnemende omroepen werken naar schatting (grotendeels onbetaalde) medewerkers, welke het hart vormen van de tien omroeporganisaties die ieder in hun eigen gemeente over een wijd vertakt netwerk beschikken. De dagelijkse leiding van het RMC Twente is in handen van een omroep professional met ruime ervaring in de lokale omroep wereld op landelijk en lokaal niveau, die zich omringt met professionals op alle benodigde terreinen. Het RMC Twente is een project organisatie. Voor alle belangrijke activiteiten zijn werkgroepen opgericht die bestaan uit vertegenwoordigers van alle deelnemende omroepen. De werkgroepen worden waar nodig aangevuld met externe deskundigen als adviseurs. De werkgroepen geven aan op welke wijze de centrale organisatie ondersteuning kan bieden aan de redacties van alle omroepen, bijvoorbeeld door opleidingen, gezamenlijke formats, ondersteunende programma- items, etc. Zakelijk RMCT Radioprogramma In het eerste jaar van haar bestaan heeft het RMC Twente haar activiteiten gebaseerd op de intentieverklaring uit juli 2012, inclusief de daarin beschreven projecten. Tijdens bestuursvergaderingen van het RMC Twente werd maandelijks een en ander besproken en waar nodig bijgestuurd. In de vergadering van het bestuur van oktober 2013 wordt voor het eerst een concept meerjarenbeleidsplan en jaarplan vastgesteld. Tot eind van 2013 wordt dit verder uitgewerkt. Daarbij worden ook werkplannen vastgesteld voor de verschillende werkgroepen, radio, tv, ict en andere faciliteiten, pr en communicatie, etc. De werkgroep ict en faciliteiten produceert en faciliteert standaard oplossingen op ict gebied. Daarbij lag in het eerste jaar de nadruk op systemen die nodig zijn voor de gezamenlijke productie en distributie van content. Nu deze systemen draaien komt er ruimte voor gezamenlijke aanpak van andere ondersteunende bedrijfsonderdelen, denk aan een gezamenlijk telefoonsysteem, maar ook bijvoorbeeld aan een voorbeeld huishoudelijke reglement, huisregels voor omgang met apparatuur, etc. 6

7 Er is geen startvisitatie geweest, wel is bij de start een korte heldere intentieverklaring opgesteld met een afrekenbaar geformuleerde missie: een lokaal toereikend media- aanbod voor iedere burger in Twente. De missie, het lokaal toereikend media- aanbod, is conform de richtlijnen van het OLON VNG convenant en verder uitgewerkt in de presentatie aan de ALV voorjaar (de highlights daarvan zijn in deze presentatie opgenomen in de OLON- kaders). In het najaar van 2013 wordt ook een uitgebreide evaluatie gehouden over de periode maart 2012 (start regiopilot) tot september Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een externe persoon. Het RMC Twente heeft een paraplufunctie en een regiefunctie, in de verschillende werkgroepen worden concrete doelstellingen uitgewerkt en vertaald in toetsingscriteria voor de bijdragen van lokale omroepen aan de gezamenlijke programma s en producties. De output wordt regelmatig, minimaal eenmaal per jaar, geëvalueerd. De systemen die gebruikt worden in Twente worden allemaal één op één aangesloten op de OLON Mediahub, zodat alle geproduceerde content ook via die weg beschikbaar komt. Via de OLON Mediahub wordt ook aansluiting gezocht bij de landelijke infrastructuur van de grote providers. Aandachtspunt is de aansluiting op het TV netwerk van Ziggo. 7

8 5. Exploitatie EXPLOITATIE duurzame financiële huishouding zonder winst- oogmerk standaard administratie standaard jaarrekening basisbegroting paraplu/fusie geprognosticeerd op minimaal eigen inkomsten tenminste even hoog als bekostiging (dus excl. productievergoedingen) scheiding kosten bedrijfsvoering/infrastructuur en productiekosten sturing op budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau content productie voor derden (incl. overheden) tegen marktconforme prijzen binnen eigen journalistieke verantwoordelijkheid geen onderdeel van de bekostigingsrelatie/- plicht Uitwerking RMC Twente: Het RMC Twente en de daarin samenwerkende omroepen beschikken over een duurzame financiële huishouding zonder winstoogmerk. Het Commissa- riaat voor de Media heeft de laatste jaren bij de individuele omroepen geen problemen geconstateerd in verslaglegging en rapportage. Omdat de omzet en daarmee draagkracht van de verschillende omroepen ver uiteen loopt, is afgesproken dat de deelname aan het RMC Twente en haar projecten geen geld mag kosten, totdat inkomsten worden gegenereerd. Dit betekent dat er bij projecten altijd partners gevonden moeten worden, die aan deze ontwikkeling bij willen dragen. Enerzijds bemoeilijkt dit de processen, maar anderzijds zorgt dit voor een stevig draagvlak en dwingt het tot duidelijke en bewuste keuzes. Binnen het RMC Twente gebruiken we de stelregel: lokaal waar het moet, regionaal waar het kan. Dit houdt in dat we zo veel mogelijk processen waar elke omroep mee te maken heeft willen standaardiseren. Hierdoor ontstaat meer overzicht, kan meer kwaliteit en kennis worden ontwikkeld en in de organisatie worden geborgd en is vaak kostenreductie te behalen. Bovendien wordt hierdoor het probleem van de afhankelijkheid van individuele personen verminderd. De administratie en de jaarrekening zijn processen die voor deze standaardisatie in aanmerking komen. Maar omdat verscheidene omroepen binnen het RMCT hierover afspraken hebben lopen met derden die elk gebruik maken van eigen systemen, zou standaardisatie een ongewenste kostenverhoging tot gevolg hebben. Daarom is deze standaardisatie en de sturing van budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau tijdelijk in de koelkast geplaatst. De omzet van de omroepen van het RMC Twente bedraagt gezamenlijk meer dan de norm van ,- die de OLON hanteert. De verwachting is dat deze omzet de komende jaren zal gaan stijgen. De omroepen van het RMC Twente hebben gezamenlijk op dit moment ongeveer evenveel eigen inkomsten als inkomsten uit bekostiging door de gemeenten. Een punt van aandacht blijft de basis bekostiging door gemeente, niet iedere gemeente keert de welbekende 1,30 per huishouden uit. Omdat voor veel omroepen binnen het RMCT dit bedrag nog steeds van levensbelang is, waarderen we het dat de OLON dit probleem voortdurend bij de landelijke politiek en overheid blijft adresseren. Daarnaast heeft het RMC Twente de ambitie om de relatie met de gemeenten om te buigen van slechts subsidiegever naar volwaardige media partner: de lokale omroep kan een belangrijke rol vervullen op het gebied van de gemeentelijke communicatie en voorlichting. Op de langere termijn levert dit ook een veel gezondere en meer gelijkwaardige relatie tussen gemeenten en omroep op. 8

9 Er zijn nu enkele radio en tv producties die gezamenlijk worden geproduceerd, dan wel voor de gezamenlijkheid relevant zijn, en dit aantal zal gaan toenemen. Daarbij wordt continu gezocht naar (maatschappelijke) partners op Twents niveau die meedenken over de inhoud, onze journalistieke vrijheid respecteren en er een marktconforme prijs voor willen betalen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld op RMC Twente- gebied het zakelijk radioprogramma Memphis, in Enschede het crossmediale gemeenteprogramma 053, het culturele televisieprogramma Het geluid van Enschede en het ziekenhuis televisiejournaal Uw Ziekenhuis, in Hengelo het vrijwilligerstelevisieprogramma Hengelo&Vrijwilligers en in Hellendoorn de website Hoi Centraal. 9

10 6. Regionale samenwerking REGIO PILOTS Twente De Peel regio- omroepen als Regionale Media Centra fusie of paraplu schaalvergroting om hyperlokaal mogelijk te maken natuurlijke habitat als meest lokale initiatief, gemeentegrens- overstijgend precaire processen, externe begeleiding noodzakelijk professionele borging van de bedrijfsvoering en regie zo veel mogelijk behoud van participerende burgers Het regionaal Media Centrum Twente is in 2012 gestart als hét pilot project van de OLON op het gebied van de lokale omroep van de toekomst. Met de steun van de OLON, enkele vooruitstrevende bedrijven, en dankzij het enthousiasme en de inzet van de tientallen vooruitgeschoven medewerkers van de aangesloten Twentse lokale omroepen, zijn het afgelopen jaar allerlei activiteiten ontplooid die bijdragen aan de centrale missie: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Zo heeft het RMC Twente zich kunnen ontwikkelen tot een steeds belangrijkere speler in Twente, er worden gezamenlijke radio- en televisie programma s gemaakt, opleidingen en andere facilitaire diensten voor de omroepen verzorgd, er is regelmatig contact met externe stakeholders, zoals door middel van het landelijke OLON/RMCT/TVEFM congres in juni De deelnemende omroepen zijn: AAfm (Almelo), RTV Borne, TV Enschede FM, RTV Sternet (Haaksbergen), Hoi Hellendoorn, Radio Hengelo TV, Hofstreek radio/tv (Hof van Twente), Radio 350 (Rijssen- Holten), Delta FM/TV (Twenterand), Regio FM (Wierden) 10

11 7. Volgende stappen Programmering uitbreiding gezamenlijke programmering van de 10 omroepen: - radio: naar dagprogramma op radio, werkdagen va 7-19 uur - tv: naar dagelijkse regionaal magazine met lokale nieuws en achtergrond info items, gecombineerd met themaprogramma's op de regio Twente gericht Doorontwikkeling interactiviteit naar 1 hoofdkanaal met "het beste van Twente" met mogelijkheden voor "doorklikken" via de "rode knop" en second screen naar lokale verdieping. Doorontwikkeling op thema's met extra themakanalen zoals piratenradio, tourismekanaal PR & Marketing uitbouw gezamenlijke merknaam en profiel gezamenlijke standaard vormgeving radio, tv, websites aansluiting bij bereik onderzoek regionale en landelijke publieke omroepen Reclame en verkoop Opbouw gezamenlijk acquisitie apparaat, de acquisiteurs die bij de afzonderlijke omroepen werken zijn onderdeel van het regionaal opererende team. tarieven, voorwaarden e.d worden gestandaardiseerd Samenwerking andere RMC's vanaf 1 november samenwerking met RMC Achterhoek (i.o.) op het gebied van programmaformats, techniek en acquisitie. Regelmatig voorlichting aan en overleg met andere initiatieven inclusief adviesrol voor RMC's in oprichting in onder meer Noord- Limburg, regio Arnhem, Noord OOst Friesland. Samenwerking met andere journalistieke en andere partijen: RTV Oost, uitgevers, nieuwssites, bibliotheken, onderwijsinstellingen, sport (bijvoorbeeld mediapartner FC Twente), etc Facilitaire ondersteuning Gezamenlijk organisatie, opzet en inkoop van ICT, bureau organisatie, e.d., vrijwilligersmanagement (inclusief uitgebreide opleidingspoot "TalentSchool"), centrale begeleiding stagiaires Kennis en expertise RMC Twente is en blijft de innovatieve kweekvijver van Nederland Binnen het RMC wordt een taskforce opgezet die haar diensten beschikbaar stelt aan de omroepen in Twente en de RMC's (in oprichting) daarbuiten RMC Twente ontwikkelt in nauwe samenwerking met de OLON modules die andere RMC's (in wording) af kunnen nemen, zoals peptalk en kick off meetings, bedrijfsvoering, programmering (uit te splitsen in radio, tv, doorontwikkeling interactiviteit, doorontwikkeling op thema's), facilitaire ondersteuning 11

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT 3 2.1. MISSIE 3 2.2. DIMENSIES VAN LOKAAL TOEREIKEND MEDIA-AANBOD 4 2.2.1. EISEN VERSUS AUTONOMIE 4 2.2.2. MEDIAPRODUCT 4 2.2.3. RELEVANTIE

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE, STRATEGIE EN ORGANISATIE 2.1. MISSIE 3 2.2. STRATEGIE 2.2.1. REVOLUTIE 2.2.2. REALISATIE 2.2.3. VAN REVOLUTIE NAAR EVOLUTIE 2.2.4. BESTURING

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, REGIO8/Optimaal FM wil ook de komende vijf jaar de publieke omroep voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek blijven.

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2016

Media-aanbodbeleid 2016 Pbo van Stichting Omroep Ede telefoon 0318-811 999 tst. 109 e-mail bestuur@omroepede.nl bezoek Molenstraat 45 (ingang Telefoonweg) 6711 AW Ede Media-aanbodbeleid 2016 ALGEMEEN Doelstellingen media-aanbodbeleid

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2017 (concept)

Media-aanbodbeleid 2017 (concept) Pbo van Stichting Omroep Ede telefoon 0318-811 999 tst. 109 e-mail bestuur@omroepede.nl bezoek Molenstraat 45 (ingang Telefoonweg) 6711 AW Ede Media-aanbodbeleid 2017 (concept) ALGEMEEN Doelstellingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub AGENDA 1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling 2. Live distributie via OLON MediaHub 3. Demo OLON MediaHub 4. Mediahub in de praktijk (hands-on training)*

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje.

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje. Drtv 2014-2016 Inleiding Drtv 2014 2016 is een kort en krachtig businessplan waarin de contouren en het nieuwe elan van de lokale omroep van Deventer wordt beschreven. Een kleine, zelfstandige publieke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Inleiding. Ontwikkelingen nationaal en lokaal,

Inleiding. Ontwikkelingen nationaal en lokaal, Jaarplan 2015 1 Inleiding Ontwikkelingen nationaal en lokaal, Door de kortingen op de rijkssubsidie zijn publieke omroepen - nationaal, regionaal en lokaal - veel bezig met het zoeken naar allerhande bezuinigingen.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2016-2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus AB Vriezenveen. Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal

Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus AB Vriezenveen. Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus 67 7670 AB Vriezenveen Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal Geacht college, geachte gemeenteraad, In een perscontact op 19

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee kandidaten, Media036 of AOS, aan het Commissariaat voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling. Opdrachtgever: gemeente Lingewaard

Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling. Opdrachtgever: gemeente Lingewaard Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling Opdrachtgever: gemeente Lingewaard Uitgevoerd door: Bert van Valburg Michel van der Voort Waalre, 10 december 2012 Hubertus v.d. Clusenstraat

Nadere informatie

Onderwerp : Memo TV Enschede FM (zoals toegezegd in Stedelijke Commissie 26 oktober bij bespreking Communicatievisie)

Onderwerp : Memo TV Enschede FM (zoals toegezegd in Stedelijke Commissie 26 oktober bij bespreking Communicatievisie) MEMO Datum : 2 november 2015 Aan Van : Leden Stedelijke Commissie : Eelco Eerenberg Onderwerp : Memo TV Enschede FM (zoals toegezegd in Stedelijke Commissie 26 oktober bij bespreking Communicatievisie)

Nadere informatie

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016)

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) Omroep 527 Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Noordoostpolder. De Radio en Tekst TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

Ing. 12 oktober 2016 PS PS 14 december 2016

Ing. 12 oktober 2016 PS PS 14 december 2016 Ing. 12 oktober 2016 PS2016-670 2016-013761 PS 14 december 2016 Van: Peter Berendsen Verzonden: woensdag 12 oktober 2016 14:16 Aan: Wals de, Joost Onderwerp: goede versie! graag

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2016-2020 Studio: Molenwerf 42,1541 WR Koog aan de Zaan Telefoon: 075 6706106 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De producten van RTVI Zaanstreek...

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten,

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, bij deze de reactie van IRTV Groningen betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de concessie

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum Onderwerp 143023 17 januari 2017 Nieuwe streekomroep Programma Bedrijfsvoering Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context ...oi..~..1,,~.,~ I. ''',,'''' 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON 1. Inleiding Het 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' (oftewel op basis van Mediawet 2008:

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 Datum: 13 maart 2012 @ Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 HbbTV, pilot ervaringen Marco Slik, Beleidsadviseur DDU R&D Egon Verharen, Manager DDU R&D 2 Taak en doel NPO Taak NPO is gidsen en duiden

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

B en W. nr. ` d.d

B en W. nr. ` d.d B en W. nr. `12.0801 d.d. 4-9-2012 Onderwerp Vaststelling brief aan gemeenteraad met stand van zake en procedure voor advies lokale omroep Leiden voor 2013-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht page 1 OverWoerden, OverZwolle, OverEindhoven, OverHeino: LokaalX 9 december 2010 Wat wilden we? Een hyperlokaal, hyperpersoonlijk, hypersociaal platform voor elke Nederlander mobiel & vast Stevige verdienmodellen

Nadere informatie

Radio en TV. RadioNL RADIONL. Contactgegens

Radio en TV. RadioNL RADIONL. Contactgegens RadioNL Radio en TV Radio kan overal en altijd beluisterd worden. Radio is bovendien een relatief (kosten over 1000 luisteraars) erg goedkoop medium. In korte tijd kan radio een hoog bereik genereren.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot 1 Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Eijsden- Margraten. De Radio- en Tekst-TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken Uw referentie 2013Z22144 Datum 20 november

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie