REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE"

Transcriptie

1 REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Ontstaan en ontwikkeling van het Regionaal Media Centrum Twente door Michel van der Voort, Flip van Willigen, Ton Goddijn RMC Twente

2 1. Mediaproduct 1/2 KANALEN radio (audio): live stream, FM, DAB+ tv (video): live stream, alle pakketaan- bieders conform Distributiewet, DVB- T (optioneel) internet (tekst/ interactieve foto/a/v): (participatiegerichte) internetsite, mobiele app (tenminste ios, Android) social media (tenminste Twitter, Facebook) distributie: live: radio en tv via pakketaan- bieders conform Distributiewet, internet, apps on demand: Uitzending Gemist (NPO), internet, apps data: EPG- gegevens, playlist, Hbb- signaal Uitwerking RMC Twente: Eén doel in Twente is dat de tien omroepen, om de kijkers en luisteraars optimaal te kunnen bereiken, beschikken over alle belangrijke mediaproducten. Op het niveau van het RMC Twente hebben de omroepen dit door middel van de gezamenlijk geformuleerde missie vastgelegd: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. De insteek is dat de omroepen gezamenlijk vanuit het RMC Twente mediaproducten en kanalen organiseren/inrichten en deze deels gezamenlijk (raamprogrammering, regiobreed uitgezonden programma s) gebruiken. Daarnaast heeft iedere omroep uiteraard de ruimte om via de beschikbare media en kanalen, op de eigen gemeente gerichte content te verspreiden. 2. Mediaproduct 2/2 RELEVANTIE gericht op de stadsregio/streek: > ca en < ca inwoners (excl. G4 en geen provincie ) zelfstandig (fusieomroep) of samenwerkingsverband (paraplu- omroep) dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws of informatie full- time (nieuws- ) redactie met piketdiensten buiten kantoortijden werk: - dagelijks nieuws op radio en TV - hyperlokale redacteuren (steden, dorpen, wijken) - interactie met en participatie van burgers en groeperingen in mediaproductie - 50% contentproducties informatief, cultureel en/of educatief (ICE) (contentproductie = door omroep of derden gemaakte programma s, niet zijnde non- stop) - kanaalonafhankelijk, dus ICE op productieniveau i.p.v. kanaalniveau Uitwerking RMC Twente: In de regio Twente zijn ruim mensen woonachtig. Het gebied telt 14 gemeenten en 11 lokale 2

3 omroepen. Gekozen is voor een samenwerkingsverband van onafhankelijke omroepen. De uitdrukkelijke wens van de omroepen om zelfstandige organisaties te blijven wordt hiermee gehonoreerd. Op dit moment werken 10 van de 11 Twentse lokale omroepen een jaar samen in het RMC Twente. In goed onderling overleg met één omroep is besloten om deze nog niet te laten toetreden tot het bestuur van het RMC Twente, omdat een gezamenlijke basis voor het ontplooien van activiteiten in RMC Twente verband nog niet in voldoende mate aanwezig is. Dankzij de samenwerking binnen het RMC Twente is er op dit moment dagelijks (werkdagen) in iedere Twentse gemeente lokaal nieuws op de radio. Dit was voor de start van het RMC Twente slechts in twee van de tien gemeenten het geval. Streven is om vanaf eind 2013 in alle gemeenten ook lokaal nieuws en achtergronden via tv en websites te verzorgen. Eind 2014 moet dit in alle gemeenten op dagelijkse basis het geval zijn. Er is nog geen nieuwsredactie met piketdiensten. In Enschede wordt hier al wel aan gewerkt. Vanuit het RMC Twente zal op termijn deze dienst georganiseerd worden. In Enschede en Hengelo zijn reeds structureel hyperlokale redacteuren actief. Er is veel participatie van burgers en groeperingen in de mediaproductie. Op de eerste plaats is daar de inbreng van de naar schatting medewerkers die naast medewerkers ook actieve burgers in de gemeente zijn, met eigen verhalen en meningen. Zij zijn letterlijk spreekbuis van de bevolking. Daarnaast wordt bij de productie van de gezamenlijke programma s prioriteit gegeven aan productie van content die gericht is op participatie van het publiek en groeperingen. Voorbeelden daarvan zijn dagelijkse rubrieken op de radio zoals "de Tukker van de Dag" waarin elke dag een inwoner van Twente met een opmerkelijk verhaal aan het woord komt, en "de derby van het Oosten" waar leden van de fanclubs van FC Twente en Heracles in een spelshow strijden om de eer. Het overgrote deel van de producties op radio gebied voldoet aan de ICE norm (50% ICE). Het Commissariaat zal nog een eenduidige uitspraak moeten doen over de vraag of de gezamenlijk geproduceerde radioprogramma s voor elke afzonderlijke omroep tellen als een door een externe partij geproduceerde content, of dat deze meetellen als volledig eigen producties. Juridisch gezien is dat laatste zeker verdedigbaar, het doel (én resultaat) is namelijk het brengen van programma s met lokaal nieuws en informatie, met daaromheen (centraal aangeleverde) muziek en tekst. Maar nog veel belangrijker is dat de in Twente gebruikte aanpak leidt tot een voor iedereen duidelijk waarneembaar lokaal toereikend media- aanbod en dat mediawettelijke bepalingen of interpretaties door het Commissariaat die dat belemmeren niet (langer) gewenst zijn. Als we uitgaan van ICE op productieniveau en daarbij tevens in aanmerking nemen dat de gewenste situatie van beoordeling is dat de productie is afgestemd op de behoeften van de inwoners van de natuurlijke habitat, dan is er geen twijfel mogelijk: alle producties zijn op de eigen natuurlijke habitat, Twente, gericht. 3

4 TV groep omroep Wierden ( inwoners) 3. Relevantie 1/2 PROGRAMMABELEID/ REDACTIE/ JOURNALISTIEK professioneel aangestuurde journalistiek borging journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid in structuur en processen standaardgebruik journalistieke werkmethoden als hoor- wederhoor, controleren feiten, bronvermelding, redactie is geworteld in lokale gemeenschap, is onafhankelijk, zorgvuldig, betrouwbaar, integer goed functionerend PBO representatief verklaard door betrokken gemeenteraden verklaart van de c- programma's in de ICE- berekening dat ze aan de eisen voldoen stelt het programmabeleid vast en borgt voldoende redactionele aandacht voor alle maatschappelijke stromingen samenwerking bibliotheken, scholen en culturele instellingen publieke toegankelijkheid van de media- instelling: van iedereen, voor iedereen, door iedereen binnen ICE minimaal 20% in samenwerking met participerende instellingen publieke toegankelijkheid van geproduceerde content: vrij gebruik voor publieke omroepen binnen criteria (bronvermelding, onverkort, onversneden, rechten derden) handling fee Uitwerking RMC Twente: Op het niveau van het RMC Twente hebben de omroepen door middel van de gezamenlijk geformuleerde missie het programmabeleid vastgesteld: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Alle activiteiten die het RMC Twente uitvoert dragen direct (productie content) of indirect (ondersteunende activiteiten zoals opleidingen) bij aan dit doel. Er is op het niveau van het RMC Twente een centrale redactie gevormd. In de centrale redactie zitten gekwalificeerde journalisten van binnen en buiten de omroepen. De centrale redactie coördineert de gezamenlijke producties en uitzendingen en bewaakt als eindredacteur de journalistieke kwaliteit van de RMC Twente producties. De centrale redactie beoordeelt de redactionele bijdragen van de aangesloten omroepen op inhoud (relevantie voor geheel Twente) en kwaliteit. De centrale redactie stuurt de redacteuren aan die op RMC Twente niveau aan de programma s meewerken. De centrale redactie legt verantwoording af aan een redactionele werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten omroepen. Er zijn twee aparte redactionele werkgroepen voor enerzijds radio en anderzijds tv/tekst- tv/websites (NB daarnaast zijn er ook nog verscheidene werkgroepen op gebied van ondersteunende diensten). 4

5 Iedere omroep is met zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse productie van lokale content in de vorm van nieuws en informatie uit de eigen gemeente. Hiervoor zijn strakke regels en procedures afgesproken: op radio gebied produceert iedere omroep dagelijks 2 minuten lokaal nieuws en upload dit naar het centrale redactionele systeem, waarna het geautomatiseerd wordt uitgezonden in de lokale vensters van de gezamenlijke programmering. Hetzelfde geldt voor programma- en ander informatie. Het doel is om de 2 minuten lokaal nieuws en informatie geleidelijk aan uit te gaan breiden. Wekelijks RMCT TV-programma Naast de lokale producties voor de gezamenlijke programma s hebben (en houden) alle omroepen veel producties die zij uitsluitend in hun eigen gemeente uitzenden. Het RMC Twente ondersteunt ook de redactionele medewerkers van deze programma s, met behulp van faciliteiten, opleidingen, etc. De omroepen kunnen de voor de gezamenlijke uitzendingen georganiseerde faciliteiten, media en kanalen, ook hiervoor inzetten. Het gevolg is dat zowel op regiobreed (Twente) als op lokaal niveau de hoeveelheid content en de kwaliteit daarvan toeneemt. De PBO s van een aantal omroepen functioneren (nog) niet zoals gewenst; zij bestaan maar denken vaak onvoldoende actief mee. Er gaan binnen het RMC Twente stemmen op om ook de PBO s met elkaar kennis te laten maken en zo de meer vooruitstrevende PBO s de nog wat minder ontwikkelde te laten inspireren. Deze gedachte wordt van harte aangemoedigd door de meer actieve PBO s, maar de keuze ligt bij het bestuur. De norm van minimaal 20% in samenwerking met participerende instellingen heeft in de achterliggende periode nog geen prioriteit gekregen, aangezien de aandacht allereerst is uitgegaan naar (het op gang brengen van) de productie van kwalitatief en kwantitatief voldoende nieuws en actualiteiten. Ook de komende periode zal dit nog veel aandacht vergen. Daarnaast zal in de komende periode de productie van content in samenwerking met participerende instellingen naar verwachting gaan toenemen, mede omdat het RMC Twente - en daarmee de Twentse lokale omroepen- aan bekendheid wint en steeds meer instellingen zich melden voor eventuele samenwerking. Alle nieuws en informatie die geproduceerd wordt door de gezamenlijke omroepen is vrij beschikbaar voor andere partijen in Twente die de doelstelling en missie van het RMC Twente onderschrijven. Door gebruik van slimme technische systemen weegt het in rekening brengen van een handling fee vooralsnog niet op tegen de kosten, maar dat kan in de toekomst wijzigen. 5

6 4. Relevantie (2/2) KWALITEITSMANAGEMENT Uitwerking RMC Twente: professioneel geborgde organisatie met participerende burgers gewaarborgde continuïteit p&c- cyclus met kwalitatieve toets/visitatie meerjarenbeleidsplan, jaarplan implementatie standaarden (redactiestatuut, PBO, financiele huishouding, technische voorzieningen, op termijn aangepaste CAO PO, ) startvisitatie en evaluatievisitatie paraplu in de regio (regiefunctie), lokale productie (contentfunctie) aansluiting op landelijke infrastructuur Media Hub, content uitwisseling, reclamezendtijd, Het RMC Twente is via haar achterban, de deelnemende omroepen, geborgd in de Twentse samenleving. Bij de deelnemende omroepen werken naar schatting (grotendeels onbetaalde) medewerkers, welke het hart vormen van de tien omroeporganisaties die ieder in hun eigen gemeente over een wijd vertakt netwerk beschikken. De dagelijkse leiding van het RMC Twente is in handen van een omroep professional met ruime ervaring in de lokale omroep wereld op landelijk en lokaal niveau, die zich omringt met professionals op alle benodigde terreinen. Het RMC Twente is een project organisatie. Voor alle belangrijke activiteiten zijn werkgroepen opgericht die bestaan uit vertegenwoordigers van alle deelnemende omroepen. De werkgroepen worden waar nodig aangevuld met externe deskundigen als adviseurs. De werkgroepen geven aan op welke wijze de centrale organisatie ondersteuning kan bieden aan de redacties van alle omroepen, bijvoorbeeld door opleidingen, gezamenlijke formats, ondersteunende programma- items, etc. Zakelijk RMCT Radioprogramma In het eerste jaar van haar bestaan heeft het RMC Twente haar activiteiten gebaseerd op de intentieverklaring uit juli 2012, inclusief de daarin beschreven projecten. Tijdens bestuursvergaderingen van het RMC Twente werd maandelijks een en ander besproken en waar nodig bijgestuurd. In de vergadering van het bestuur van oktober 2013 wordt voor het eerst een concept meerjarenbeleidsplan en jaarplan vastgesteld. Tot eind van 2013 wordt dit verder uitgewerkt. Daarbij worden ook werkplannen vastgesteld voor de verschillende werkgroepen, radio, tv, ict en andere faciliteiten, pr en communicatie, etc. De werkgroep ict en faciliteiten produceert en faciliteert standaard oplossingen op ict gebied. Daarbij lag in het eerste jaar de nadruk op systemen die nodig zijn voor de gezamenlijke productie en distributie van content. Nu deze systemen draaien komt er ruimte voor gezamenlijke aanpak van andere ondersteunende bedrijfsonderdelen, denk aan een gezamenlijk telefoonsysteem, maar ook bijvoorbeeld aan een voorbeeld huishoudelijke reglement, huisregels voor omgang met apparatuur, etc. 6

7 Er is geen startvisitatie geweest, wel is bij de start een korte heldere intentieverklaring opgesteld met een afrekenbaar geformuleerde missie: een lokaal toereikend media- aanbod voor iedere burger in Twente. De missie, het lokaal toereikend media- aanbod, is conform de richtlijnen van het OLON VNG convenant en verder uitgewerkt in de presentatie aan de ALV voorjaar (de highlights daarvan zijn in deze presentatie opgenomen in de OLON- kaders). In het najaar van 2013 wordt ook een uitgebreide evaluatie gehouden over de periode maart 2012 (start regiopilot) tot september Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een externe persoon. Het RMC Twente heeft een paraplufunctie en een regiefunctie, in de verschillende werkgroepen worden concrete doelstellingen uitgewerkt en vertaald in toetsingscriteria voor de bijdragen van lokale omroepen aan de gezamenlijke programma s en producties. De output wordt regelmatig, minimaal eenmaal per jaar, geëvalueerd. De systemen die gebruikt worden in Twente worden allemaal één op één aangesloten op de OLON Mediahub, zodat alle geproduceerde content ook via die weg beschikbaar komt. Via de OLON Mediahub wordt ook aansluiting gezocht bij de landelijke infrastructuur van de grote providers. Aandachtspunt is de aansluiting op het TV netwerk van Ziggo. 7

8 5. Exploitatie EXPLOITATIE duurzame financiële huishouding zonder winst- oogmerk standaard administratie standaard jaarrekening basisbegroting paraplu/fusie geprognosticeerd op minimaal eigen inkomsten tenminste even hoog als bekostiging (dus excl. productievergoedingen) scheiding kosten bedrijfsvoering/infrastructuur en productiekosten sturing op budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau content productie voor derden (incl. overheden) tegen marktconforme prijzen binnen eigen journalistieke verantwoordelijkheid geen onderdeel van de bekostigingsrelatie/- plicht Uitwerking RMC Twente: Het RMC Twente en de daarin samenwerkende omroepen beschikken over een duurzame financiële huishouding zonder winstoogmerk. Het Commissa- riaat voor de Media heeft de laatste jaren bij de individuele omroepen geen problemen geconstateerd in verslaglegging en rapportage. Omdat de omzet en daarmee draagkracht van de verschillende omroepen ver uiteen loopt, is afgesproken dat de deelname aan het RMC Twente en haar projecten geen geld mag kosten, totdat inkomsten worden gegenereerd. Dit betekent dat er bij projecten altijd partners gevonden moeten worden, die aan deze ontwikkeling bij willen dragen. Enerzijds bemoeilijkt dit de processen, maar anderzijds zorgt dit voor een stevig draagvlak en dwingt het tot duidelijke en bewuste keuzes. Binnen het RMC Twente gebruiken we de stelregel: lokaal waar het moet, regionaal waar het kan. Dit houdt in dat we zo veel mogelijk processen waar elke omroep mee te maken heeft willen standaardiseren. Hierdoor ontstaat meer overzicht, kan meer kwaliteit en kennis worden ontwikkeld en in de organisatie worden geborgd en is vaak kostenreductie te behalen. Bovendien wordt hierdoor het probleem van de afhankelijkheid van individuele personen verminderd. De administratie en de jaarrekening zijn processen die voor deze standaardisatie in aanmerking komen. Maar omdat verscheidene omroepen binnen het RMCT hierover afspraken hebben lopen met derden die elk gebruik maken van eigen systemen, zou standaardisatie een ongewenste kostenverhoging tot gevolg hebben. Daarom is deze standaardisatie en de sturing van budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau tijdelijk in de koelkast geplaatst. De omzet van de omroepen van het RMC Twente bedraagt gezamenlijk meer dan de norm van ,- die de OLON hanteert. De verwachting is dat deze omzet de komende jaren zal gaan stijgen. De omroepen van het RMC Twente hebben gezamenlijk op dit moment ongeveer evenveel eigen inkomsten als inkomsten uit bekostiging door de gemeenten. Een punt van aandacht blijft de basis bekostiging door gemeente, niet iedere gemeente keert de welbekende 1,30 per huishouden uit. Omdat voor veel omroepen binnen het RMCT dit bedrag nog steeds van levensbelang is, waarderen we het dat de OLON dit probleem voortdurend bij de landelijke politiek en overheid blijft adresseren. Daarnaast heeft het RMC Twente de ambitie om de relatie met de gemeenten om te buigen van slechts subsidiegever naar volwaardige media partner: de lokale omroep kan een belangrijke rol vervullen op het gebied van de gemeentelijke communicatie en voorlichting. Op de langere termijn levert dit ook een veel gezondere en meer gelijkwaardige relatie tussen gemeenten en omroep op. 8

9 Er zijn nu enkele radio en tv producties die gezamenlijk worden geproduceerd, dan wel voor de gezamenlijkheid relevant zijn, en dit aantal zal gaan toenemen. Daarbij wordt continu gezocht naar (maatschappelijke) partners op Twents niveau die meedenken over de inhoud, onze journalistieke vrijheid respecteren en er een marktconforme prijs voor willen betalen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld op RMC Twente- gebied het zakelijk radioprogramma Memphis, in Enschede het crossmediale gemeenteprogramma 053, het culturele televisieprogramma Het geluid van Enschede en het ziekenhuis televisiejournaal Uw Ziekenhuis, in Hengelo het vrijwilligerstelevisieprogramma Hengelo&Vrijwilligers en in Hellendoorn de website Hoi Centraal. 9

10 6. Regionale samenwerking REGIO PILOTS Twente De Peel regio- omroepen als Regionale Media Centra fusie of paraplu schaalvergroting om hyperlokaal mogelijk te maken natuurlijke habitat als meest lokale initiatief, gemeentegrens- overstijgend precaire processen, externe begeleiding noodzakelijk professionele borging van de bedrijfsvoering en regie zo veel mogelijk behoud van participerende burgers Het regionaal Media Centrum Twente is in 2012 gestart als hét pilot project van de OLON op het gebied van de lokale omroep van de toekomst. Met de steun van de OLON, enkele vooruitstrevende bedrijven, en dankzij het enthousiasme en de inzet van de tientallen vooruitgeschoven medewerkers van de aangesloten Twentse lokale omroepen, zijn het afgelopen jaar allerlei activiteiten ontplooid die bijdragen aan de centrale missie: Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media en distributiekanalen. Zo heeft het RMC Twente zich kunnen ontwikkelen tot een steeds belangrijkere speler in Twente, er worden gezamenlijke radio- en televisie programma s gemaakt, opleidingen en andere facilitaire diensten voor de omroepen verzorgd, er is regelmatig contact met externe stakeholders, zoals door middel van het landelijke OLON/RMCT/TVEFM congres in juni De deelnemende omroepen zijn: AAfm (Almelo), RTV Borne, TV Enschede FM, RTV Sternet (Haaksbergen), Hoi Hellendoorn, Radio Hengelo TV, Hofstreek radio/tv (Hof van Twente), Radio 350 (Rijssen- Holten), Delta FM/TV (Twenterand), Regio FM (Wierden) 10

11 7. Volgende stappen Programmering uitbreiding gezamenlijke programmering van de 10 omroepen: - radio: naar dagprogramma op radio, werkdagen va 7-19 uur - tv: naar dagelijkse regionaal magazine met lokale nieuws en achtergrond info items, gecombineerd met themaprogramma's op de regio Twente gericht Doorontwikkeling interactiviteit naar 1 hoofdkanaal met "het beste van Twente" met mogelijkheden voor "doorklikken" via de "rode knop" en second screen naar lokale verdieping. Doorontwikkeling op thema's met extra themakanalen zoals piratenradio, tourismekanaal PR & Marketing uitbouw gezamenlijke merknaam en profiel gezamenlijke standaard vormgeving radio, tv, websites aansluiting bij bereik onderzoek regionale en landelijke publieke omroepen Reclame en verkoop Opbouw gezamenlijk acquisitie apparaat, de acquisiteurs die bij de afzonderlijke omroepen werken zijn onderdeel van het regionaal opererende team. tarieven, voorwaarden e.d worden gestandaardiseerd Samenwerking andere RMC's vanaf 1 november samenwerking met RMC Achterhoek (i.o.) op het gebied van programmaformats, techniek en acquisitie. Regelmatig voorlichting aan en overleg met andere initiatieven inclusief adviesrol voor RMC's in oprichting in onder meer Noord- Limburg, regio Arnhem, Noord OOst Friesland. Samenwerking met andere journalistieke en andere partijen: RTV Oost, uitgevers, nieuwssites, bibliotheken, onderwijsinstellingen, sport (bijvoorbeeld mediapartner FC Twente), etc Facilitaire ondersteuning Gezamenlijk organisatie, opzet en inkoop van ICT, bureau organisatie, e.d., vrijwilligersmanagement (inclusief uitgebreide opleidingspoot "TalentSchool"), centrale begeleiding stagiaires Kennis en expertise RMC Twente is en blijft de innovatieve kweekvijver van Nederland Binnen het RMC wordt een taskforce opgezet die haar diensten beschikbaar stelt aan de omroepen in Twente en de RMC's (in oprichting) daarbuiten RMC Twente ontwikkelt in nauwe samenwerking met de OLON modules die andere RMC's (in wording) af kunnen nemen, zoals peptalk en kick off meetings, bedrijfsvoering, programmering (uit te splitsen in radio, tv, doorontwikkeling interactiviteit, doorontwikkeling op thema's), facilitaire ondersteuning 11

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE, STRATEGIE EN ORGANISATIE 2.1. MISSIE 3 2.2. STRATEGIE 2.2.1. REVOLUTIE 2.2.2. REALISATIE 2.2.3. VAN REVOLUTIE NAAR EVOLUTIE 2.2.4. BESTURING

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 1 Dit beleidsplan is het vervolg op het beleidsplan van de Stichting Omroep Zaanstreek 2011-2012. In dit beleidsplan wordt met wijsheid achteraf terug gekeken

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 14 november 2011 Ons

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie