VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER"

Transcriptie

1 1 VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER Op 25 oktober 2013 werd in het Teacher Resource Centre van Pettenpolder, een consultatieworkshop gehouden in het kader van het beleidsplan ICT en Onderwijs in Suriname. Bij deze workshop waren aanwezig schoolleiders, leraren- incl. ICT leerkrachten, ouders, schoolleiders en de Inspecteur basisonderwijs. 1 E PRESENTATIE EN DISCUSSIE Allereerst werd een korte presentatie van de hoofdlijnen van het rapport over de huidige stand van zaken in Suriname gegeven door Benedicte Marcilly. Veel aandacht werd besteed aan vooorbeelden van ICT in Onderwijs in andere landen. Volgens de aanwezigen kunnen, naast computer en internet ook televisie, radio en beamer worden gezien als ICTs geschikt voor het onderwijs, vooral om eigen informatie op te zoeken zowel thuis als in de klas- als ze bij een bepaalde thema meer actuele informatie nodig hebben is het handig om dat even op te zoeken. De deelnemers geven ook aan dat in Nickerie er wellicht meer ICT op school initiatieven zijn dan men denkt, en dat scholen zelf ideeen ontwikkelen om ICT in het onderwijs te gebruiken. Dit naar aanleiding van een opmerking van de inleider dat er in in Paramaribo meer initiatieven waren dan erbuiten. Er zijn meerdere personen aanwezig die aangeven dat zij ICT leerkracht zijn. ICT leerkrachten in Nickerie geven les in ICT, maar gebruiken ook ICT in de les. Een voorbeeld van ICT in de les: Ik heb verschillende klassen, die heb ik verdeeld in groepen; vanaf de kleuterklas tot en met de 6 e klas. Voor de kleuterklassen ik gebruik thema s die ze hebben ook in mijn lessen- bijv voor een les over handen wassen zoek ik filmpjes/ clipjes. ICT wordt op nog meer manieren gebruikt: Er worden lessen verzorgd in gebruik van ICT- het programma Paint wordt bijv.gebruikt in klasse 1 en 2, in klasse 3 en 4 krijgen basis Windows (schrijven), in de hogere klassen moeten leerlingen bijv zelf een verslagje maken. de ICT leerkracht helpt leerlingen om informatie te zoeken voor opdrachten zoals spreekbeurten. Op een andere school, met een computerlokaal worden aan 3 e klassers de basis bijgebracht, de 4 e klas krijgt les in Word, en in de 5 e Excel en Powerpoint. In de 6 e klas leert men informatie opzoeken. Uniforme repetities worden ingevoerd (per cluster van scholen- Nickerie heeft 3 scholenclusters), zodat de kinderen geen tijd verdoen met het overschrijven van vragen- dit verhoogt de efficientie. Voor extra opdrachten, bijv rebussen voor de 1 ste klassers. (leerkrachten brengen soms hun mee, om beeldmateriaal te tonen in de klas, als de school geen computer of laptop ter beschikking heeft) Leerkrachten gaan op zoek naar meer materiaal voor hun lessen, op internet, om verschillende redenen- om niet onder te doen voor leerlingen die wel internet thuis hebben, en dus informatie kunnen opzoeken (voorbeeld van een kind dat wel naar Nederland is geweest versus een leerkracht die nog nooit heeft gereisd); om de lessen boeiender te maken mbv beeldmateriaal. Sommige leerboeken zijn verouderd. Maar ook de levendigheid van

2 2 bewegende beelden spreekt aan- aanschouwelijkheid maakt dat leerlingen de stof eerder begrijpen. Het kind leert ook in een breder kader dan voorheen Hoe ICT wordt ingezet op een school hangt af van de school zelf, wat de school ter beschikking heeft en of er genoeg pc s zijn. Indien er slechts 1 computer aanwezig is- meestal op het kantoor- wordt deze gebruikt voor het verwerken van de administratie en het leerlingvolgsysteem. Voorbeelden van ander gebruik van ICT buiten basisonderwijs: Het volgens van opleidingen- bijv Instituut voor de Opleiding van Leraren. Een van de ouders volgt een opleiding, en tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van beamer, televisie etc. Via de wordt contact gehouden met docenten en medestudenten. Omdat de docenten eens per maand in Nickerie zijn, wordt veel gebruik gemaakt van ICT. De klas huurt soms een zaal of een beamer om samen naar een video te kijken voor een opdracht. Men ervaart dat men veel gemotiveerd en geïnspireerd wordt om te werken met ICT. Ook een andere deelnemer maakt persoonlijk gebruik van ICT om een opleiding te volgen- ze volgt slechts 1 keer in de maand colleges van docenten die komen uit Nederland. Tussendoor gebruikt men Skype, werkstukken worden verzonden via E-Lo, de elektronische leeromgeving, tentamens worden gescand en naar Nederland verzondenenz. Ook de inspectie probeert met scholen te communiceren via Skype en internet/mail. Dat loopt soms goed, bijv. Met Apoera kan men de laatste 2 jaar makkelijk via de computer communiceren.maar als de scholen niet over de middelen, of slechts over verouderde middelen beschikken wordt dat moeilijk. Voor de inspectie is het daarom noodzakelijk dat er steeds wordt geupgrade, en dat er voldoende materiaal voor alle scholen ter beschikking komt. Voor het onderhoud zou misschien een technisch persoon per cluster van scholen ingezet moeten worden. Voor scholen die te ver weg zijn voor geregelde bezoeken, zoals het wayambogebied en Donderskamp, maar wel telefoonbereik hebben, neemt de inspectie genoegen met een sms van de school. De inspectie belt dan terug. Een voorbeeld van het effect van toegang tot communicatie: bij de laatst gehouden leeskampioenwedstrijd konden scholen in het binnenland via video/internetverbinding meedoen- in plaats van srd uit te geven om naar het gebied te reizen is gekeken naar de juiste tijd om een goede verbinding te hebben- de kinderen konden dan gewoon meedoen. Veel van wat er in scholen aan ICT aanwezig is, is daar op eigen initiatief van scholen, ouders- zij zoeken middelen, fundraisen, ook voor onderhoud. Maar er is een gebrek aan gecertificeerde reparateurs. Toch kan zelf fundraisen een probleem worden, omdat het accent van de school verlegd kan worden door teveel aandacht aan fundraisen. Verzelfstandiging van de scholen zou betekenen dat scholen een eigen budget krijgen- en ook gedeeltelijk eigen beleid kunnen maken. ENERGIZER Het volgend programma onderdeel was een energizer met digibordles Rekenen. De participanten vonden de behandelde les effectief, want het is aanschouwelijk, er is feedback bij goede, maargeen negatieve feedback bij fouten, het geeft gelegenheid tot integratie van vakken, de kleuren zijn aansprekelijk, het vraagt en houdt alle aandacht vast. SESSIE 2: RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN NICKERIE

3 3 GROEP 1A LEERKRACHTEN Welke ICT s kent u? computer, beamer, radio, t.v., tablet, mobiel, telefoon, printer, faxapparaat, dvd player, laptop. De groep vind de computer de belangrijkste. Hoe ziet u uw ideale school? Een school waar de prestaties van de leerlingen heel goed zijn. Tenslotte staan wij voor de klas, het kind staat centraal voor ons. ICT kan daaraan bijdragen door een school met internet verbinding, snelle goede machines, speciale programma s voor leerlingen en leerkrachten, voor speel- en leeronderwijs. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of gebied? Gebrek aan materiële en financiële middelen. Er zijn niet genoeg computers of ze niet in een goede staatsommige scholen hebben geen internetverbinding. Wat kan u nu doen om ICT in uw school/klas/dorp te gebruiken? cursus over het gebruik van pc en internet op de basisscholen. Hoe kan ICT een rol spelen in uw professionele ontwikkeling als persoon, voor uw school, in uw district? door mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen omtrent ICT en de vakken in te werken in de ICT. Is het al ook zo dat u ICT nu gebruikt in de klas/school? Sommigen wel. (Bijvoorbeeld in de kleuterklas, bij Paint, heb ik al figuurtjes getekend en kunnen ze die inkleuren.) GROEP 1B (LEERKRACHTEN GROEP 2) Welke ICT s kent u? Dvd, t.v., computers, laptops, tablets, Ipad, Iphones, Internet, Beamer, scanner, printer, copiëermachine, mobilephones, usb sticks. De groep vindt de belangrijkste de computer en internet.. Een computer is de basis en daarna internet. Hoe ziet u uw ideale school? Een school waarbij alle leerlingen in de klas door middel van een laptop/desktop toegang hebben tot internet met gecertificeerde leerkrachten en een gecertificeerde onderhoudsman en steun van de overheid. Waarom een school waarbij alle leerlingen in elke klas dat nodig hebben?

4 4. Dat merken we in de klas: zodra je een laptop brengt, zodra je een televisie of radio aanmaakt, heb je de aandacht van de leeringen. En de leerlingen begrijpen de les beter omdat ze ook zelf bezig zijn met internet en andere hulpmiddelen. Hoe kan ICT er aan bijdragen? Als de hulpmiddelen aanwezig zijn. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of in uw gebied? geen of weinig of oude ICT hulpmiddelen slechte verbiningen, stroomuitval. Gebrek aan een vast programma voor ICT op nationaal niveau ( dan weten we dat onze kinderen van heel Suriname op hetzelfde nivo les krijgen ), een vast rooster voor ICT, onvoldoende budget o.a. voor reparaties of aanschaf software. Men vindt het belangrijk dat heel Suriname op dezelfde manier les krijgt omdat de ervaring van in clusterverband werken, waarbij alle leerkrachten dan bij elkaar komen en een uniforme programmering wordt vastgesteld heeft geleerd dat dat beter werkt, vooral ook voor kinderen die switchen van school, dus ook voor ICT is dat aan te raden. Wat kunt u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp of district te gebruiken? - zelf initiatieven nemen. - zelf beginnen met gebruiken bij vakkenintegratie en communicatie. - zelf te gaan onderzoeken hoe we ook bepaalde zaken, los van ons rooster, door middel van ICT kunnen bijschaven- ook voor administratie - En als district in het geheel: globalisatie is belangrijk en je kunt veel informatie via tv en internet krijgen, waardoor we de wereld leren begrijpen en ook elkaars ideeën/beeld en waardoor ook het werk makkelijker wordt. De pedagogische instituten hebben geen curriculum voor ICT- men kan dus geen ICT leerkracht worden via een opleiding, en het is ook geen onderdeel van het gewone vakkenpakket. De ICT leerkrachten in Nickerie worden door schoolleiders gescout binnen het bestaande lerarencorps op schoolveelal mensen die al enkele computertrainingen hebben gevolgd, die worden gevraagd zich verder te trainen, en de ICT lessen op de school te draaien. De uren voor ICT lessen worden afgesnoept van het rooster- dit is echter niet officieel. Men snoept veelal van expressievakken- handenarbeid, muziek. Het is in feite gedoogbeleid. Dat beaamt ook de inspectie. De school van Washabo heeft 20 computers gehad, via TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname), maar de mensen konden er niet mee werken- ze zijn toen opgeleid door de TAS. Er is echter sprake van een slechte internetverbinding- 20 PCs en nauwelijks internet. Of verouderde programma s- of nieuwe programma s maar geen mensen die daarmee kunnen omgaan.

5 5 GROEP 2: INSPECTIE & SCHOOLLEIDERS Bekende ICT s P.C., laptop, internet, T.V.,Radio, Telefoon, Printer, Scanner, Fax, Beamer, IPAD, IPOD, IPHONE, Mobiel. (maar ook papier en schrijfgerei om te communiceren). de groep vindt de belangrijkste de PC met internet- dan heb je meteen televisie, radio, telefoon etc. Hoe ziet u uw ideale school eruit? Full loaded airconditioning( zoals het teacher resource centre- airco, geen gaas maar ramen, kindvriendelijk, mensvriendelijk, gebruiksvriendelijk- beamer, voor presentaties, televisie)- One child, one laptop. Hoe kan ICT eraan bijdragen? Als vak op de pedagogische instituten. Zowel als vak, als gebruik van ICT in de klas/verschillende vakken. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of in uw gebied? Geen geldmiddelen. Slechte internetverbinding, stroomuitval. Wat kan u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp/district te gebruiken? Kennis van ICT bijbrengen aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Inventariseren van de beginsituatie van ICT en dan met alle belanghebbenden een gedegen plan opstellen. Hoe kan ICT het proces van leren en onderwijzen ondersteunen in uw situatie? Voor aanschouwelijk materiaal. Informatie opzoeken dat past bij de thema s en in de belevingswereld van de kinderen en de volwassen- voor alle niveaus. Aanvullingen vanuit de groep: - Het ministerie moet met alle providers in zee gaan want in de kustvlakte is er maar 1 provider omdat ze een speciaal pakket hebben. - Telesur heeft verschillende scholen een pakket van PC s gegeven, men zou ook de andere providers kunnen benaderen om scholen waar zij de providers zijn. - er moet gewerkt worden aan de infrastructuur- ook electriciteit (het opvoeren van electriciteitsvoorzieningen op scholen om aircos aan te kunnen sluiten is erg duur) GROEP 3: OUDERS Welke ICT kent u computers, smart phones/t.v., camera, beamer, kopieerapparaat, internet, printer, digibord. De groep vindt als belangrijkste de computer en de smartphone. Je kan van alles doen met de computer, maar de smartphone maakt dat je overal bereikbaar kunt zijn. Met smartphone heb je internet, je kan informatie uitwisselen, je kan via de datakabel alles overzetten in de computer en alles uitprinten.

6 6 Hoe ziet u uw ideale school eruit? goed onderhouden, goede sanitaire voorzieningen, goede ventilatie, ingebouwd ICT onderwijs, nieuwe methodes om het leerprogramma aantrekkelijk te maken voor de leerlingen en tevens effectief voor de leerkrachten. De taal Engels van klas 3 t/m 6. Schoolzwemmen, lichamelijke opvoeding. Hoe kan ICT eraan bijdrage? Als de hulpmiddelen er zijn, helpen ze leerlingen de leerstof makkelijker/sneller te begrijpen - en voor de leerkrachten, sneller en effectiever lesgeven. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw schol of in uw gebied? Gebrek aan faciliteiten, budget, geen of niet voldoende getrainde leerkrachten, geen onderhoudsman en geen curriculum. Wat kunt u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp/district te gebruiken? De kinderen zo vroeg mogelijk met ICT, de computer, te leren omgaan. Vaardigheden aanleren, trainingen en bijscholen van de leerkrachten, fundraisingsactiviteiten om middelen te vergaren. Wat is het belang van ICT en onderwijs voor uw kinderen?ict motiveert en interesseert de kinderen om te leren/studeren. Kennis van ICT is ook belangrijk, om de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij- waar alles via de computer gebeurd. Wat doet u nu al op het gebied van ICT? Distance learning, skype, verslagen maken, research etc. Hoe kunnen uw bestaande initiatieven door ICT gesteund worden? Door trainingen, onderhoud en continue refreshment.. Hoe kunnen eventuele andere lokale initiatieven door ICT gesteund worden? Door het verstrekken van informatie Met wie wilt u samenwerken? Met de betrokken actoren: de andere scholen, contact hebben met de ouders, MINOV, andere ministeries, bijv TCT en het bedrijfsleven. SLOTDISCUSSIE Ouderparticipatie in het onderwijs is heel belangrijk.ook voor ICT- ouders kunnen soms helpen om informatie op te zoeken als zij over een smartphone beschikken, bijvoorbeeld. Dat men buiten Nickerie onbekend is met de vele ICT initiatieven in het onderwijs in het district komt doordat men vanuit Paramaribo vaak de districten niet serieus neemt. Terwijl in Nickerie heel veel via eigen netwerken en

7 7 fundraising, met behulp van ouders en ouderverenigingen tot stand is gekomen- zo ook het eerste computerlokaal, bijna 20 jaar geleden. Er is in de loop der jaren (5 tot 10 jaar) vwb basisonderwijs, een hecht netwerk ontstaan tussen vertegenwoordigers van het Ministerie (bijv de inspectie), leerkrachten, schoolleiders, ouders en gemeenschap; het contact tussen inspectie en scholen is open. Schoolleiders en inspectie spreken dezelfde taal. Het kantoor staat open voor iedereen. Negen jaar geleden is het clusteren van scholen landelijk geintroduceerd- in Nickerie hebben ze het met beide handen aangegrepen. Men is ook naar Sipaliwini, Apoera geweest voor uitwisseling, om daar met ouders te praten: clustervoorzitters en schoolleiders. De scholen hebben ook heel goed contact met andere instanties. bijvoorbeeld: de afdeling Natuurbeheer en Educatie- men is met 80 man naar Warappakreek en Bakie gegaan- met de kinderen die een opstelwedstrijd hadden gewonnen. Alle scholen van Nickerie participeren ook in de monumentenloop in Paramaribo. Een school kreeg een trip naar de dierentuin in Paramaribo gesponsord door WWF. Nickerie haalt al een aantal jaren een van de hoogste/de hoogste landelijke slagingscijfers voor GLO. Men denkt dat dat komt vanwege gemotiveerde leerkrachten en ouders, ook in de polder. Men kijkt ook niet alleen naar het slagingspercentage van klasse 6, maar ook naar de vorderingen van 1,2,3,4,5. Men houdt dat al 9 jaar bij/in de gaten. Hoewel de ouders actief meedoen, kan het beter. Twee jaar geleden is er voor het eerst dat alle oudercommissies geclusterd zijn en een feestelijke afsluiting hebben gehad van het jaar. Maar men moet continu prikkels geven om ze niet weer te laten indommelen- de oudervereninigingen moeten ook meer ingezet worden.. Men is niet van mening dat er in Nickerie meer eigen initiatief is dan in andere districten, noch dat de ouders hoger opgeleid zijn. Ook Nickerie heeft taalproblemen: het overgroot deel is hindoestaans, landbouwers of indirect aan de landbouw verbonden. De voertaal thuis is vaak hindoestaans. Volgens de deelnemers is het succes van Nickerie vooral te danken aan hun bereidheid om samen te werken, wij willen samenwerken, we kunnen samenwerken. Wat we weten aan kennis geven we over en dat doen we in geheel Nickerie. Misschien bellen ze mij niet, maar de andere wel en zo leren we van mekaar, zo ondersteunen we mekaar. Wij houden geen competities. --

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld.

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld. VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS MAROWIJNE DATUM: WOENSDAG 23 OKTOBER 2013 LOCATIE: RECREATIECENTRUM MARIJKEDORP Op woensdag 23 oktober werd in de recreatiezaal van Marijkedorp de regionale

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Reflection Paper ICT. Lotte Oosterhof HAVT3a

Reflection Paper ICT. Lotte Oosterhof HAVT3a Reflection Paper ICT Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a Inhoudsopgave 1 wat heb ik geleerd? Blz. 3 2 Hoe heb ik dit geleerd? Blz. 4 3 Hoe ga ik dit in de praktijk brengen? Blz. 5 4 Mijn gegroeide vaardigheden

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Position Paper ICT. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Position Paper ICT. Lotte Oosterhof. HAVT3a Position Paper ICT Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a Inhoudsopgave 1 wie ben ik? Blz. 3 2 praktijk tijdens de pabo Blz. 3 3 Waarom heb ik voor de minor ICT gekozen? Blz. 4 4 Digitale bron ICT en onderwijs

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

STAKEHOLDERS WORKSHOP NATIONALE EDUCATION LEADERS (SYSTEM LEVEL) DISTRICT: PARAMARIBO

STAKEHOLDERS WORKSHOP NATIONALE EDUCATION LEADERS (SYSTEM LEVEL) DISTRICT: PARAMARIBO 1 STAKEHOLDERS WORKSHOP NATIONALE EDUCATION LEADERS (SYSTEM LEVEL) DISTRICT: PARAMARIBO DATUM: DONDERDAG 24 OKTOBER 2013 LOCATIE: LALAROOKHGEBOUW PARAMARIBO Op 24 oktober vond in het Lalla Rookhgebouw

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE Titel POV aan de hand van 6 didactische stappen. Korte beschrijving workshop De deelnemers maken

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

2 ECOIS Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname ECOIS Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname Presentatie op het MINOV High Level Seminar ICT in Onderwijs 16 februari 2011 Pieter van der Hijden & Ton

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 Petra Meirink-Chatah, RKBS Beekbrug Pieter de Kool, Onderwijsadvies p.dekool@onderwijsadvies.nl Take away

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A POSITION PAPER 2

SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A POSITION PAPER 2 SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A 493612 POSITION PAPER 2 INHOUD Wie ben je?... 2 Praktijk tijdens de PABO... 2 Beargumenteer waarom je voor de ICT minor hebt gekozen... 3 Lees minimaal één digitale bron over

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Cursussen en Workshops. voor computer, laptop, tablet en smartphone

Cursussen en Workshops. voor computer, laptop, tablet en smartphone Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod winter/voorjaar 2018 Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod winter/voorjaar 2018 Wil je handiger

Nadere informatie

Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55%

Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55% Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55% Ben je in het bezit van een mobiele telefoon? Nee 0 0% Ja, maar geen smartphone (telefoon met apps en toegang tot internet) 7 6% Ja, een smartphone, maar

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF. Welke werkvormen gebruik je in je lessen?(plaats een vinkje in de rechterkolom indien je die werkvorm vaker in wilt zetten) Instructie door de docent

Nadere informatie

(Chiara, student lager onderwijs, stage in Cambodja)

(Chiara, student lager onderwijs, stage in Cambodja) Multiculturaliteit is in onze samenleving en zeker in het onderwijs tegenwoordig heel belangrijk. In Cambodja ben ik niet alleen geconfronteerd geweest met andere onderwijssystemen maar ook met de taalbarrière

Nadere informatie

Naam van de school: Leerjaar: Naam van de leerling:

Naam van de school: Leerjaar: Naam van de leerling: Naam van de school: Leerjaar: Naam van de leerling: 1.1. Maak je graag groepswerkjes met de computer? 0 ja, want, want 1.2. Vind je het fijn om samen met enkele klasgenootjes met de computer te werken?

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Hoofdvraag 2. Inhoudsopgave

Hoofdvraag 2. Inhoudsopgave Hoofdvraag 2 Inhoudsopgave 2.2 Hoofdvraag 2 2.2.1 Digitalisering Nieuwe media Mediawijsheid 2.2.2 Media voor volwassenen? Media op de basisschool 2.2.3 Leerkrachten moeten ook leren Vaardigheden 2.2.4

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de IOL werkgroep rekenen na onderzoek over het vak rekenen in de periode april 2009 t/m juli 2009

Conclusies en aanbevelingen van de IOL werkgroep rekenen na onderzoek over het vak rekenen in de periode april 2009 t/m juli 2009 Conclusies en aanbevelingen van de IOL werkgroep rekenen na onderzoek over het vak rekenen in de periode april 2009 t/m juli 2009 op basisscholen, voj-scholen en pedagogische instituten Derde en zesde

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent,

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent, Dag Petra, Zie hier mijn antwoorden. Ik heb ze roze gemaakt. Mijn belangrijkste antwoord is eigenlijk dat ik vind dat er in ALLE lokalen faciliteiten moeten zijn omdat docenten in andere vakken (weet ik

Nadere informatie

Docentenvragenlijst. Jongeren en Cultuur

Docentenvragenlijst. Jongeren en Cultuur School: Plaats: Klas(sen): Docentenvragenlijst Jongeren en Cultuur Deze vragenlijst gaat over ict-faciliteiten en cultuuractiviteiten bij u op school. Op de volgende bladzijden vindt u hierover vragen.

Nadere informatie

Themaconferentie Laptop en studenten

Themaconferentie Laptop en studenten Themaconferentie Laptop en studenten Frans Peeters www.ostrealyceum.nl pts@ostrealyceum.nl Utrecht, 21 april 2010 1 / 20 Ostrea Lyceum Goes (± 2600 leerlingen) vmbo (500) mavo (500) havo (825) vwo (775)

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Lees onderstaande informatie goed door om direct aan de slag te kunnen! Wifi Je hebt via de receptie een brief gekregen met daarin je accountgegevens

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad?

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad? Veel vragen ipad gestelde over de Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013).

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Werkblad Profesionele leergemeenschap CNV Schoolleiders Opdracht 1 Checklist Visibele learning Hattie 2013 Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Wat is

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid Workshops: In 10 workshops leert de leerkracht de competenties van mediawijsheid kennen en deze toe te passen. Mediawijsheid is vertaald in 10 competenties. Deze10 competenties vallen binnen 4 hoofdcompetentie

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem Dág boeken, werkboeken en schriften voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Leerlingen van basisschool de Delta in Assendelft werken met tablets. Leerlingen zien nu meteen of ze een opgave goed of fout

Nadere informatie

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Inleiding Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt je opgeven voor een cursus door het aanvraagformulier op de website van Gors in te vullen.

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 3/26/2013 Observatiestage Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 2 1.1 Waarom voor deze observatiestage gekozen?... 2 1.2 Wie en waar?... 2 2. Verloop en

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6. Computers op school Blz 7.

Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6. Computers op school Blz 7. Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6 Computers op school Blz 7. De toekomst en de pc Blz 8, 9 Nawoord Blz 10. Inleiding Paragraaf 1.1

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management.

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management. Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst)

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) Ondersteunend)educatief)materiaal))voor)de)groepen)758)behorende)bij):) C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) ) Gr)354:)Markant)Uden)i.s.m.)Jelle)Douma)

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Dagelijks melk en brood voor 21 leerlingen uit onze armste families Winterkleding voor 325 kinderen in december/januari

Dagelijks melk en brood voor 21 leerlingen uit onze armste families Winterkleding voor 325 kinderen in december/januari Beste allen, Het afgelopen half jaar heb ik wederom voor S4KI in Varanasi, India mogen werken aan onze doelstellingen. Ik kijk terug op een goede periode vol vooruitgang. Dit is de eerste periode waarin

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Allemaal digitaal! augustus t/m december Cursusaanbod voor computer, tablet, e-reader en smartphone. aan de Vliet

Allemaal digitaal! augustus t/m december Cursusaanbod voor computer, tablet, e-reader en smartphone. aan de Vliet Allemaal digitaal! augustus t/m december 2017 Cursusaanbod voor computer, tablet, e-reader en smartphone aan de Vliet Cursusaanbod augustus t/m december 2017 Van de prille beginner tot de gevorderde gebruiker,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden.

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Maandag 9 januari 2012 South Camden City Learning Centre (CLC) Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Dit CLC is te vergelijken met ons eigen SIZO centrum in Zoetermeer.

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Lesplan media cultuur

Lesplan media cultuur Lesplan media cultuur Beginsituatie De leerlingen die deze lessenserie zullen gaan volgen, hebben les op het Montesori onderwijs. De leerlingen hebben een hoge mate van zelfstandigheid en zijn gewent elkaar

Nadere informatie

ESPANOR Informatie projecten (2014)

ESPANOR Informatie projecten (2014) ESPANOR Informatie projecten (2014) Pre-schoolonderwijs Met haar pre-schoolonderwijs programma wil ESPANOR kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op het basisonderwijs en de Bijbelse boodschap aan hen meegeven.

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg.

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. EVEN BIJPRATEN 9. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. De ouders, die terugdenken aan hun eigen tijd dat ze op de basisschool zaten, zullen het met me eens

Nadere informatie