VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER"

Transcriptie

1 1 VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS NICKERIE DATUM: VRIJDAG 25 OKTOBER 2013 LOCATIE: TEACHER RESOURCE CENTRE, VAN PETTENPOLDER Op 25 oktober 2013 werd in het Teacher Resource Centre van Pettenpolder, een consultatieworkshop gehouden in het kader van het beleidsplan ICT en Onderwijs in Suriname. Bij deze workshop waren aanwezig schoolleiders, leraren- incl. ICT leerkrachten, ouders, schoolleiders en de Inspecteur basisonderwijs. 1 E PRESENTATIE EN DISCUSSIE Allereerst werd een korte presentatie van de hoofdlijnen van het rapport over de huidige stand van zaken in Suriname gegeven door Benedicte Marcilly. Veel aandacht werd besteed aan vooorbeelden van ICT in Onderwijs in andere landen. Volgens de aanwezigen kunnen, naast computer en internet ook televisie, radio en beamer worden gezien als ICTs geschikt voor het onderwijs, vooral om eigen informatie op te zoeken zowel thuis als in de klas- als ze bij een bepaalde thema meer actuele informatie nodig hebben is het handig om dat even op te zoeken. De deelnemers geven ook aan dat in Nickerie er wellicht meer ICT op school initiatieven zijn dan men denkt, en dat scholen zelf ideeen ontwikkelen om ICT in het onderwijs te gebruiken. Dit naar aanleiding van een opmerking van de inleider dat er in in Paramaribo meer initiatieven waren dan erbuiten. Er zijn meerdere personen aanwezig die aangeven dat zij ICT leerkracht zijn. ICT leerkrachten in Nickerie geven les in ICT, maar gebruiken ook ICT in de les. Een voorbeeld van ICT in de les: Ik heb verschillende klassen, die heb ik verdeeld in groepen; vanaf de kleuterklas tot en met de 6 e klas. Voor de kleuterklassen ik gebruik thema s die ze hebben ook in mijn lessen- bijv voor een les over handen wassen zoek ik filmpjes/ clipjes. ICT wordt op nog meer manieren gebruikt: Er worden lessen verzorgd in gebruik van ICT- het programma Paint wordt bijv.gebruikt in klasse 1 en 2, in klasse 3 en 4 krijgen basis Windows (schrijven), in de hogere klassen moeten leerlingen bijv zelf een verslagje maken. de ICT leerkracht helpt leerlingen om informatie te zoeken voor opdrachten zoals spreekbeurten. Op een andere school, met een computerlokaal worden aan 3 e klassers de basis bijgebracht, de 4 e klas krijgt les in Word, en in de 5 e Excel en Powerpoint. In de 6 e klas leert men informatie opzoeken. Uniforme repetities worden ingevoerd (per cluster van scholen- Nickerie heeft 3 scholenclusters), zodat de kinderen geen tijd verdoen met het overschrijven van vragen- dit verhoogt de efficientie. Voor extra opdrachten, bijv rebussen voor de 1 ste klassers. (leerkrachten brengen soms hun mee, om beeldmateriaal te tonen in de klas, als de school geen computer of laptop ter beschikking heeft) Leerkrachten gaan op zoek naar meer materiaal voor hun lessen, op internet, om verschillende redenen- om niet onder te doen voor leerlingen die wel internet thuis hebben, en dus informatie kunnen opzoeken (voorbeeld van een kind dat wel naar Nederland is geweest versus een leerkracht die nog nooit heeft gereisd); om de lessen boeiender te maken mbv beeldmateriaal. Sommige leerboeken zijn verouderd. Maar ook de levendigheid van

2 2 bewegende beelden spreekt aan- aanschouwelijkheid maakt dat leerlingen de stof eerder begrijpen. Het kind leert ook in een breder kader dan voorheen Hoe ICT wordt ingezet op een school hangt af van de school zelf, wat de school ter beschikking heeft en of er genoeg pc s zijn. Indien er slechts 1 computer aanwezig is- meestal op het kantoor- wordt deze gebruikt voor het verwerken van de administratie en het leerlingvolgsysteem. Voorbeelden van ander gebruik van ICT buiten basisonderwijs: Het volgens van opleidingen- bijv Instituut voor de Opleiding van Leraren. Een van de ouders volgt een opleiding, en tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van beamer, televisie etc. Via de wordt contact gehouden met docenten en medestudenten. Omdat de docenten eens per maand in Nickerie zijn, wordt veel gebruik gemaakt van ICT. De klas huurt soms een zaal of een beamer om samen naar een video te kijken voor een opdracht. Men ervaart dat men veel gemotiveerd en geïnspireerd wordt om te werken met ICT. Ook een andere deelnemer maakt persoonlijk gebruik van ICT om een opleiding te volgen- ze volgt slechts 1 keer in de maand colleges van docenten die komen uit Nederland. Tussendoor gebruikt men Skype, werkstukken worden verzonden via E-Lo, de elektronische leeromgeving, tentamens worden gescand en naar Nederland verzondenenz. Ook de inspectie probeert met scholen te communiceren via Skype en internet/mail. Dat loopt soms goed, bijv. Met Apoera kan men de laatste 2 jaar makkelijk via de computer communiceren.maar als de scholen niet over de middelen, of slechts over verouderde middelen beschikken wordt dat moeilijk. Voor de inspectie is het daarom noodzakelijk dat er steeds wordt geupgrade, en dat er voldoende materiaal voor alle scholen ter beschikking komt. Voor het onderhoud zou misschien een technisch persoon per cluster van scholen ingezet moeten worden. Voor scholen die te ver weg zijn voor geregelde bezoeken, zoals het wayambogebied en Donderskamp, maar wel telefoonbereik hebben, neemt de inspectie genoegen met een sms van de school. De inspectie belt dan terug. Een voorbeeld van het effect van toegang tot communicatie: bij de laatst gehouden leeskampioenwedstrijd konden scholen in het binnenland via video/internetverbinding meedoen- in plaats van srd uit te geven om naar het gebied te reizen is gekeken naar de juiste tijd om een goede verbinding te hebben- de kinderen konden dan gewoon meedoen. Veel van wat er in scholen aan ICT aanwezig is, is daar op eigen initiatief van scholen, ouders- zij zoeken middelen, fundraisen, ook voor onderhoud. Maar er is een gebrek aan gecertificeerde reparateurs. Toch kan zelf fundraisen een probleem worden, omdat het accent van de school verlegd kan worden door teveel aandacht aan fundraisen. Verzelfstandiging van de scholen zou betekenen dat scholen een eigen budget krijgen- en ook gedeeltelijk eigen beleid kunnen maken. ENERGIZER Het volgend programma onderdeel was een energizer met digibordles Rekenen. De participanten vonden de behandelde les effectief, want het is aanschouwelijk, er is feedback bij goede, maargeen negatieve feedback bij fouten, het geeft gelegenheid tot integratie van vakken, de kleuren zijn aansprekelijk, het vraagt en houdt alle aandacht vast. SESSIE 2: RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN NICKERIE

3 3 GROEP 1A LEERKRACHTEN Welke ICT s kent u? computer, beamer, radio, t.v., tablet, mobiel, telefoon, printer, faxapparaat, dvd player, laptop. De groep vind de computer de belangrijkste. Hoe ziet u uw ideale school? Een school waar de prestaties van de leerlingen heel goed zijn. Tenslotte staan wij voor de klas, het kind staat centraal voor ons. ICT kan daaraan bijdragen door een school met internet verbinding, snelle goede machines, speciale programma s voor leerlingen en leerkrachten, voor speel- en leeronderwijs. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of gebied? Gebrek aan materiële en financiële middelen. Er zijn niet genoeg computers of ze niet in een goede staatsommige scholen hebben geen internetverbinding. Wat kan u nu doen om ICT in uw school/klas/dorp te gebruiken? cursus over het gebruik van pc en internet op de basisscholen. Hoe kan ICT een rol spelen in uw professionele ontwikkeling als persoon, voor uw school, in uw district? door mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen omtrent ICT en de vakken in te werken in de ICT. Is het al ook zo dat u ICT nu gebruikt in de klas/school? Sommigen wel. (Bijvoorbeeld in de kleuterklas, bij Paint, heb ik al figuurtjes getekend en kunnen ze die inkleuren.) GROEP 1B (LEERKRACHTEN GROEP 2) Welke ICT s kent u? Dvd, t.v., computers, laptops, tablets, Ipad, Iphones, Internet, Beamer, scanner, printer, copiëermachine, mobilephones, usb sticks. De groep vindt de belangrijkste de computer en internet.. Een computer is de basis en daarna internet. Hoe ziet u uw ideale school? Een school waarbij alle leerlingen in de klas door middel van een laptop/desktop toegang hebben tot internet met gecertificeerde leerkrachten en een gecertificeerde onderhoudsman en steun van de overheid. Waarom een school waarbij alle leerlingen in elke klas dat nodig hebben?

4 4. Dat merken we in de klas: zodra je een laptop brengt, zodra je een televisie of radio aanmaakt, heb je de aandacht van de leeringen. En de leerlingen begrijpen de les beter omdat ze ook zelf bezig zijn met internet en andere hulpmiddelen. Hoe kan ICT er aan bijdragen? Als de hulpmiddelen aanwezig zijn. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of in uw gebied? geen of weinig of oude ICT hulpmiddelen slechte verbiningen, stroomuitval. Gebrek aan een vast programma voor ICT op nationaal niveau ( dan weten we dat onze kinderen van heel Suriname op hetzelfde nivo les krijgen ), een vast rooster voor ICT, onvoldoende budget o.a. voor reparaties of aanschaf software. Men vindt het belangrijk dat heel Suriname op dezelfde manier les krijgt omdat de ervaring van in clusterverband werken, waarbij alle leerkrachten dan bij elkaar komen en een uniforme programmering wordt vastgesteld heeft geleerd dat dat beter werkt, vooral ook voor kinderen die switchen van school, dus ook voor ICT is dat aan te raden. Wat kunt u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp of district te gebruiken? - zelf initiatieven nemen. - zelf beginnen met gebruiken bij vakkenintegratie en communicatie. - zelf te gaan onderzoeken hoe we ook bepaalde zaken, los van ons rooster, door middel van ICT kunnen bijschaven- ook voor administratie - En als district in het geheel: globalisatie is belangrijk en je kunt veel informatie via tv en internet krijgen, waardoor we de wereld leren begrijpen en ook elkaars ideeën/beeld en waardoor ook het werk makkelijker wordt. De pedagogische instituten hebben geen curriculum voor ICT- men kan dus geen ICT leerkracht worden via een opleiding, en het is ook geen onderdeel van het gewone vakkenpakket. De ICT leerkrachten in Nickerie worden door schoolleiders gescout binnen het bestaande lerarencorps op schoolveelal mensen die al enkele computertrainingen hebben gevolgd, die worden gevraagd zich verder te trainen, en de ICT lessen op de school te draaien. De uren voor ICT lessen worden afgesnoept van het rooster- dit is echter niet officieel. Men snoept veelal van expressievakken- handenarbeid, muziek. Het is in feite gedoogbeleid. Dat beaamt ook de inspectie. De school van Washabo heeft 20 computers gehad, via TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname), maar de mensen konden er niet mee werken- ze zijn toen opgeleid door de TAS. Er is echter sprake van een slechte internetverbinding- 20 PCs en nauwelijks internet. Of verouderde programma s- of nieuwe programma s maar geen mensen die daarmee kunnen omgaan.

5 5 GROEP 2: INSPECTIE & SCHOOLLEIDERS Bekende ICT s P.C., laptop, internet, T.V.,Radio, Telefoon, Printer, Scanner, Fax, Beamer, IPAD, IPOD, IPHONE, Mobiel. (maar ook papier en schrijfgerei om te communiceren). de groep vindt de belangrijkste de PC met internet- dan heb je meteen televisie, radio, telefoon etc. Hoe ziet u uw ideale school eruit? Full loaded airconditioning( zoals het teacher resource centre- airco, geen gaas maar ramen, kindvriendelijk, mensvriendelijk, gebruiksvriendelijk- beamer, voor presentaties, televisie)- One child, one laptop. Hoe kan ICT eraan bijdragen? Als vak op de pedagogische instituten. Zowel als vak, als gebruik van ICT in de klas/verschillende vakken. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw school of in uw gebied? Geen geldmiddelen. Slechte internetverbinding, stroomuitval. Wat kan u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp/district te gebruiken? Kennis van ICT bijbrengen aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Inventariseren van de beginsituatie van ICT en dan met alle belanghebbenden een gedegen plan opstellen. Hoe kan ICT het proces van leren en onderwijzen ondersteunen in uw situatie? Voor aanschouwelijk materiaal. Informatie opzoeken dat past bij de thema s en in de belevingswereld van de kinderen en de volwassen- voor alle niveaus. Aanvullingen vanuit de groep: - Het ministerie moet met alle providers in zee gaan want in de kustvlakte is er maar 1 provider omdat ze een speciaal pakket hebben. - Telesur heeft verschillende scholen een pakket van PC s gegeven, men zou ook de andere providers kunnen benaderen om scholen waar zij de providers zijn. - er moet gewerkt worden aan de infrastructuur- ook electriciteit (het opvoeren van electriciteitsvoorzieningen op scholen om aircos aan te kunnen sluiten is erg duur) GROEP 3: OUDERS Welke ICT kent u computers, smart phones/t.v., camera, beamer, kopieerapparaat, internet, printer, digibord. De groep vindt als belangrijkste de computer en de smartphone. Je kan van alles doen met de computer, maar de smartphone maakt dat je overal bereikbaar kunt zijn. Met smartphone heb je internet, je kan informatie uitwisselen, je kan via de datakabel alles overzetten in de computer en alles uitprinten.

6 6 Hoe ziet u uw ideale school eruit? goed onderhouden, goede sanitaire voorzieningen, goede ventilatie, ingebouwd ICT onderwijs, nieuwe methodes om het leerprogramma aantrekkelijk te maken voor de leerlingen en tevens effectief voor de leerkrachten. De taal Engels van klas 3 t/m 6. Schoolzwemmen, lichamelijke opvoeding. Hoe kan ICT eraan bijdrage? Als de hulpmiddelen er zijn, helpen ze leerlingen de leerstof makkelijker/sneller te begrijpen - en voor de leerkrachten, sneller en effectiever lesgeven. Wat zijn de zaken die het moeilijk maken om ICT te gebruiken in uw schol of in uw gebied? Gebrek aan faciliteiten, budget, geen of niet voldoende getrainde leerkrachten, geen onderhoudsman en geen curriculum. Wat kunt u nu doen om ICT in uw klas/school/dorp/district te gebruiken? De kinderen zo vroeg mogelijk met ICT, de computer, te leren omgaan. Vaardigheden aanleren, trainingen en bijscholen van de leerkrachten, fundraisingsactiviteiten om middelen te vergaren. Wat is het belang van ICT en onderwijs voor uw kinderen?ict motiveert en interesseert de kinderen om te leren/studeren. Kennis van ICT is ook belangrijk, om de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij- waar alles via de computer gebeurd. Wat doet u nu al op het gebied van ICT? Distance learning, skype, verslagen maken, research etc. Hoe kunnen uw bestaande initiatieven door ICT gesteund worden? Door trainingen, onderhoud en continue refreshment.. Hoe kunnen eventuele andere lokale initiatieven door ICT gesteund worden? Door het verstrekken van informatie Met wie wilt u samenwerken? Met de betrokken actoren: de andere scholen, contact hebben met de ouders, MINOV, andere ministeries, bijv TCT en het bedrijfsleven. SLOTDISCUSSIE Ouderparticipatie in het onderwijs is heel belangrijk.ook voor ICT- ouders kunnen soms helpen om informatie op te zoeken als zij over een smartphone beschikken, bijvoorbeeld. Dat men buiten Nickerie onbekend is met de vele ICT initiatieven in het onderwijs in het district komt doordat men vanuit Paramaribo vaak de districten niet serieus neemt. Terwijl in Nickerie heel veel via eigen netwerken en

7 7 fundraising, met behulp van ouders en ouderverenigingen tot stand is gekomen- zo ook het eerste computerlokaal, bijna 20 jaar geleden. Er is in de loop der jaren (5 tot 10 jaar) vwb basisonderwijs, een hecht netwerk ontstaan tussen vertegenwoordigers van het Ministerie (bijv de inspectie), leerkrachten, schoolleiders, ouders en gemeenschap; het contact tussen inspectie en scholen is open. Schoolleiders en inspectie spreken dezelfde taal. Het kantoor staat open voor iedereen. Negen jaar geleden is het clusteren van scholen landelijk geintroduceerd- in Nickerie hebben ze het met beide handen aangegrepen. Men is ook naar Sipaliwini, Apoera geweest voor uitwisseling, om daar met ouders te praten: clustervoorzitters en schoolleiders. De scholen hebben ook heel goed contact met andere instanties. bijvoorbeeld: de afdeling Natuurbeheer en Educatie- men is met 80 man naar Warappakreek en Bakie gegaan- met de kinderen die een opstelwedstrijd hadden gewonnen. Alle scholen van Nickerie participeren ook in de monumentenloop in Paramaribo. Een school kreeg een trip naar de dierentuin in Paramaribo gesponsord door WWF. Nickerie haalt al een aantal jaren een van de hoogste/de hoogste landelijke slagingscijfers voor GLO. Men denkt dat dat komt vanwege gemotiveerde leerkrachten en ouders, ook in de polder. Men kijkt ook niet alleen naar het slagingspercentage van klasse 6, maar ook naar de vorderingen van 1,2,3,4,5. Men houdt dat al 9 jaar bij/in de gaten. Hoewel de ouders actief meedoen, kan het beter. Twee jaar geleden is er voor het eerst dat alle oudercommissies geclusterd zijn en een feestelijke afsluiting hebben gehad van het jaar. Maar men moet continu prikkels geven om ze niet weer te laten indommelen- de oudervereninigingen moeten ook meer ingezet worden.. Men is niet van mening dat er in Nickerie meer eigen initiatief is dan in andere districten, noch dat de ouders hoger opgeleid zijn. Ook Nickerie heeft taalproblemen: het overgroot deel is hindoestaans, landbouwers of indirect aan de landbouw verbonden. De voertaal thuis is vaak hindoestaans. Volgens de deelnemers is het succes van Nickerie vooral te danken aan hun bereidheid om samen te werken, wij willen samenwerken, we kunnen samenwerken. Wat we weten aan kennis geven we over en dat doen we in geheel Nickerie. Misschien bellen ze mij niet, maar de andere wel en zo leren we van mekaar, zo ondersteunen we mekaar. Wij houden geen competities. --

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs

Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs Voorjaar 2001 2 Colofon Teksten: Piet Helmholt Bert Jaap van Oel Jan Dijkstra Peter van den Dool Theo Muntingh Ferry de Rijcke Marry Remery

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Verschillen binnen het onderwijs

Verschillen binnen het onderwijs Verschillen binnen het onderwijs Annelot Hahn-Themen 10/23/2013 INHOUDSOPGAVE VERSCHILLEN BINNEN HET ONDERWIJS 3 Verschillen tussen leerkrachten 3 Verschil in klassengrootte en fysieke omstandigheden 3

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015 27 Schoolwijzer 2011-2015 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie