Funderen: stiller, duurzamer en trillingsvrij. Vroom Funderingstechnieken: kennis optimaal benutten Komst kenniscentrum nog ongewis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Funderen: stiller, duurzamer en trillingsvrij. Vroom Funderingstechnieken: kennis optimaal benutten Komst kenniscentrum nog ongewis"

Transcriptie

1 Funderen: stiller, duurzamer en trillingsvrij Vroom Funderingstechnieken: kennis optimaal benutten Komst kenniscentrum nog ongewis

2 Inhoudsopgave 2 Nieuwbouwmarkt herstelt langzaam 4 Kennis optimaal benutten 7 Issues & Insights 9 Op ons lijf geschreven 10 Komst kenniscentrum nog ongewis 13 Stiller, duurzamer en trillingsvrij 16 Adverteerdersindex Inleiding door Ernst Delfos, uitgever Een goede fundering is onmisbaar onder bouw- en infrawerken. Nederlandse bedrijven kunnen al vele jaren op vakkundige wijze funderen en ontwikkelen steeds fijnere technieken om het werk stiller, duurzamer en met minder trillingen uit te voeren. Branchevereniging NVAF legt in deze uitgave uit hoe het kan dat veel van deze geavanceerde technieken vaak in de praktijk niet worden ingezet. Ook de Stichting Platform Fundering Nederland komt in deze editie van Construction Insights aan het woord. De stichtingdirecteur vertelt over de komst van het broodnodige Kenniscentrum Funderingsproblematiek, dat nog verre van zeker is wegens het gebrek aan externe financiers. Insights neemt ook een kijkje in de keuken bij Vroom Funderingstechnieken. Dit familiebedrijf viert in 2012 haar vijftigjarig jubileum en groeit de laatste jaren steeds meer toe naar het lastigere, specialistische funderingswerk. Het bedrijf doet uit de doeken hoe het de komende jaren verder wil groeien als funderingsdeskundige. De ontwikkelingen op het gebied van funderingswerkzaamheden zijn aanleiding voor het redactieteam van Construction Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt. 1 construction

3 Betere tijden staan voor de deur Nieuwbouwmarkt herstelt langzaam De nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitspanden is na de economische crisis fors gedaald. Voor veel funderingsbedrijven zijn hun activiteiten hierdoor deels verschoven naar de renovatie- en onderhoudsmarkt. De verwachting is dat de nieuwbouw vanaf dit jaar weer toeneemt en dat kan veel funderingswerk opleveren. De economische crisis. Het begon allemaal in de zomer van 2007 in Amerika. Hypotheken verpakt in obligaties werden ineens snel minder waard en dit leverde een sneeuwbaleffect op waardoor Amerikaanse banken elkaar uiteindelijk geen geld meer leenden omdat ze bang waren het geld niet meer terug te krijgen. Mede door de val van de IJslandse bank Landbanski sloeg dit economische klimaat over op Europa en ook Nederlandse banken gingen eind 2008 strengere voorwaarden stellen bij het verstrekken van leningen. De woningmarkt in ons land stortte in. Meerdere nieuwbouwprojecten liepen in 2009 nog door omdat ze al waren gepland, maar in 2010 viel de nieuwbouw grotendeels stil. Daling bouwactiviteiten De Nederlandse bouwsector heeft hierdoor enkele historisch zware jaren achter de rug. Ter vergelijking: in 2008 werden jaarlijks zo n woningen gebouwd, in 2010 waren dit tienduizenden woningen minder. In de utiliteitbouw was de terugval nog groter. Vergeleken met collega s in andere deelsectoren hielden veel funderingsbedrijven zich relatief goed staande. Ondanks de toename in onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en de nieuwbouwprojecten die wél doorliepen, waren het echter ook voor hen mindere jaren. Maar als de prognoses van het Economisch Instituut de Bouwnijverheid (EIB) kloppen, staan met name binnen de woningbouw betere tijden voor de deur. Het EIB verwacht dat eind 2011 blijkt dat de nieuwbouw van woningen dit jaar alweer een stuk beter op stoom is gekomen. De woningproductie zal volgens het instituut Belastingverlaging remt nieuwbouw Om de ingestorte woningmarkt weer wat op gang te brengen, besloot het kabinet begin juli 2011 per direct de overdrachtsbelasting die wordt betaald bij aankoop van een huis voor een jaar te verlagen van 6 naar 2 procent. Het Economisch Bureau van ING vermoedt dat dit besluit slecht uitpakt voor de nieuwbouwsector. Op nieuwbouwwoningen wordt omzetbelasting gerekend en geen overdrachtsbelasting. Mensen worden dus aangespoord om voor een bestaande woning te kiezen in plaats van nieuwbouw. De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen Neprom ziet het iets positiever in en verwacht dat de belastingverlaging vanaf begin 2012 wel z n vruchten gaat afwerpen voor de nieuwbouw. Dan gaat de nieuwbouwsector namelijk profiteren van de verbeterde doorstroming op de huizenmarkt, aldus Neprom. construction 2

4 EIB Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) is een in 1956 opgerichte onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar collectiviteit in de bouw en contractonderzoek uitvoert. De onderzoeken richten zich op onderwerpen uiteenlopend van marktontwikkelingen en arbeidsomstandigheden tot innovaties. Het maakt gedurende het jaar bovendien meerdere ramingen van de verwachtingen voor de bouwproductie, die ieder jaar in januari worden gepubliceerd. Het EIB werkt eraan om zicht te hebben op álle schakels binnen de bouw; van toeleveranciers en architecten tot bouwers, ontwikkelaars en opdrachtgevers. zo n 5 procent hoger uitpakken dan in En dit is slechts een voorbode van een veel grotere groei. Doordat eerst uitgestelde nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd en vervolgens ook weer meer nieuwe projecten van start gaan, kan de woningproductie tussen 2012 en 2015 met meer dan 5 procent per jaar groeien. Lichtpuntjes In de utiliteitsbouw zijn de vooruitzichten op korte termijn iets minder zonnig. De nieuwbouwdaling van maar liefst 25 procent in de afgelopen jaren zet zich in 2011 gewoon voort. Hoewel het met een afname van 2,5 procent slechts om een lichte daling gaat, maakt het toch duidelijk dat de utiliteitsbouw zware klappen te verduren krijgt. Er zijn wel enige lichtpuntjes in de donkere utiliteitswereld. Met name de groeiende vraag naar zorggebouwen kan de totale utiliteitsnieuwbouw vanaf 2012 weer omhoog stuwen. Door de slecht draaiende woning- en utiliteitsbouw, hebben veel funderings bedrijven hun activiteiten de afgelopen jaren deels verlegd richting de gwwsector. Een verstandige keuze, want deze sector is volgens het EIB goeddeels ongeschonden door de economische crisis gekomen. Toch klinken ook in de infrasector niet enkel en alleen positieve geluiden. Met de terugloop in woning- en utiliteitsbouwprojecten, hangt op meerdere locaties samen dat ook de infrastructurele werkzaamheden stil zijn komen te liggen. De verwachting is echter dat deze relatief geringe terugloop snel herstelt aangezien ook de woningnieuwbouw weer toeneemt. Meeprofiteren De totale bouwproductie zal volgens het EIB tussen 2013 en 2016 gemiddeld 2 procent per jaar groeien. Dit zou in 2016 een productieniveau van 61.5 miljard euro voor de complete bouwsector opleveren, nog altijd 2,3 miljard onder het niveau van het topjaar Onderzoeksinstituut TNO verwacht dat grootschalige uitleglocaties voor nieuwbouwwoningen in de toekomst schaars worden. Bij het gros van de toekomstige bouwactiviteiten zal het gaan om vervanging, stedelijke vernieuwing en inbreiding, aldus TNO. Dat er de komende jaren meer gebouwd moet worden, staat volgens TNO wel vast. Daar sluit het Economisch Bureau van ING zich bij aan. ING benadrukt dat nieuwbouw belangrijk blijft voor ons land omdat het aantal huishoudens tot 2020 met per jaar toeneemt. Omdat jaarlijks ook nog eens zo n woningen worden gesloopt, zijn volgens ING jaarlijks minimaal nieuwe woningen nodig om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Aangezien in woningen werden gebouwd en in 2011 en 2012 waarschijnlijk zo n , moet de nieuwbouw daarna wel toenemen. En daar kan de funderingssector volop van meeprofiteren. 3 construction

5 Vroom maakt naam als funderingsdeskundige Kennis optimaal benutten Groeien in deskundigheid in plaats van volume. Dat is waar Vroom Funderingstechnieken zich op richt. De focus van het bedrijf ligt sinds enkele jaren op het specialistische heiwerk. Het is vanzelfsprekend dat wij onze jarenlang opgebouwde kennis optimaal benutten. Peter Vroom Realiseren van draagkracht. Dat is de core business van Vroom Funderingstechnieken sinds de oprichting in 1962 door Klaas Vroom. Inmiddels staat onder andere Klaas zoon Peter Vroom aan het roer van het bedrijf, waarin nog vier nazaten werken. Volgend jaar viert Vroom Funderingstechnieken het vijftigjarig jubileum. In de tussentijd is behoorlijk wat veranderd. Van producent en heier van voornamelijk houten funderingspalen is Vroom uitgegroeid tot een ware funderingsallrounder. Het familiebedrijf heeft anno 2011 een uitgebreid assortiment funderingsmachines en aanverwant materieel en produceert daarmee een breed scala aan paalsystemen. Bovendien kan de fundering tot de begane grond, dus inclusief vloer, worden verzorgd (zie kader). Naast de activiteiten is het werkterrein van Vroom Funderingstechnieken in de loop der jaren uitgebreid. Het is tegenwoordig onder meer actief in de woningen utiliteitsbouw, de energiesector en de infrastructuur. Om alle projecten verspreid door het hele land en zelfs daarbuiten goed te kunnen uitvoeren, beschikt Vroom naast de hoofdvestiging in het Noord- Hollandse Oosthuizen over een neven vestiging in het Gelderse Wijchen. Tot 2008 groeide het bedrijf behoorlijk in omvang en omzet. Toen is de koers verlegd, vertelt algemeen directeur Peter Vroom. De nadruk ligt sindsdien minder op groei in volume en meer op groei waarbij onze deskundigheid een grote rol speelt. Funderingsdeskundige Wij hebben de afgelopen vijftig jaar heel veel kennis opgebouwd, legt Vroom uit. Het is vanzelfsprekend dat we die benutten. Het traditionele heiwerk kunnen in principe meerdere funderingsbedrijven. De laatste jaren zijn wij steeds meer naar het meer ingewikkelde, specialistische funderingswerk toegegroeid. Daarbij voelen we ons als een vis in het water. Vroom Funderingstechnieken wordt bij de uitvoering van projecten regelmatig geconfronteerd met niet volledig doordachte plannen. Vroom komt dan met suggesties tot verbetering, en werkt deze desgevraagd uit. Door ons eerder bij een project te betrekken voorkomen wij relatief eenvoudig dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden problemen ontstaan die leiden tot faalkosten en bijkomend tijdverlies. Teamwork scoort in dit verband. Een constructeur of architect is nu eenmaal geen heispecialist. Complex De expertise en slagvaardigheid van Vroom Funderingstechnieken wordt ook vaak inge construction 4

6 zet bij nieuwbouw- en renovatieprojecten in stadscentra, de zogenoemde inbreilocaties. Vroom ziet het funderingswerk steeds verder verschuiven richting het binnenstedelijk gebied. Daar is de kennisbehoefte groot, omdat vaak specialistische technieken vereist zijn, verklaart hij de verschuiving. Het gaat vaak om projecten waarbij relatief lange palen trillingsarm de grond in moeten, terwijl tegelijkertijd klein materieel nodig is vanwege de beperkte toegankelijkheid, of aanwezige werkruimte op de bouwlocatie. Daarbij komt dat het belang van omgevingsontlastend heien in stadscentra in toenemende mate groter wordt. Dat soort complexe projecten zijn ons op het lijf geschreven. De duidelijk herkenbare rode funderingsmachines van Vroom zijn ook steeds vaker langs wegen te zien. In het verkeer verschijnen steeds meer viaducten, tunnels, geluidsschermen en fly-overs en daarbij is een betrouwbare fundering onontbeerlijk. Het infra-werk is een vak apart, aldus Vroom. Wij kunnen weliswaar dezelfde machines en hetzelfde materieel gebruiken, maar het vereist een andere aanpak. Langs snelwegen is meestal minder werk- en opslagruimte en de veiligheidseisen en logistieke mogelijkheden zijn vaak compleet anders. De opgedane kennis passen wij ook steeds meer toe in het buitenland. Nu bijvoorbeeld in Polen, dat als medeorganisator van het EK voetbal in 2012 nog veel infra-werk moet verrichten. Dat zijn prachtige klussen om uit te voeren. Daadkracht in Draagkracht Dat ook buitenlandse opdrachtgevers Vroom Funderingstechnieken in toenemende mate weten te vinden, is voor de algemeen directeur een van de vele signalen dat de op kennisgerichte strategie de juiste keuze is. Zijn doel is dan verder te gaan op de ingeslagen weg. Vroom: Dat onze palen draagkracht leveren en garanderen was al vanzelfsprekend. Nu weten opdrachtgevers ook dat ze van het ontwerp tot aan de uitvoering op Draagkracht mogen vertrouwen. Wij noemen dat Daadkracht in Draagkracht. BouwKuipTotaal Om opdrachtgevers onder ideale omstandigheden met het échte bouwen te laten starten, biedt BouwKuipTotaal (BKT) de mogelijkheid al het werk dat daaraan vooraf gaat bij één partij neer te leggen. BKT levert een kant en klare bouwkuip door zowel de damwanden aan te brengen, als het grond- en funderingswerk. BKT bestaat in deze vorm al enkele jaren en is een succesvolle formule. De ontzorging bestaat ook uit risicoanalyses, het verzekeren daarvan, het maken van het definitief ontwerp, maatvoeringen en de uitvoering daarvan door één partij. BouwKuipTotaal voert meerdere disciplines uit die nauw met elkaar zijn verbonden. Door deze werkzaamheden bij één partij neer te leggen, en die partij direct bij de start van de projectontwikkeling in te schakelen, minimaliseren de faalkosten en hoeven opdrachtgevers zich alleen nog maar te concentreren op de verdere ontwikkeling van het bouwwerk. 5 construction

7 Heuvel goo.indd :04 Steenbergen goo.indd :15

8 Issues & Insights Aannemersbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw voeren in opdracht nieuwbouw- en herstelwerkzaamheden uit en/of verzorgen onderhoud aan gebouwen. Zo luidt de officiële omschrijving van de aannemerssector waarbinnen ook de funderingsbedrijven vallen. Deze sector beleefde in 2009 en 2010 enorm moeilijke tijden. Dat gold overigens voor de complete bouwsector die een productieverlies van zo n 15 procent leed. Goed nieuws voor funderingsbedrijven: de markt lijkt in 2012 voor de meeste deelsectoren in de bouwsector weer op te krabbelen. Ontwikkelingen Mede door de daling in het aantal opdrachten breiden aannemers hun activiteiten steeds meer naar aangrenzende werkterreinen uit. Zo worden uitvoerende bedrijven bijvoorbeeld in toenemende mate bij het ontwerp van plannen betrokken. Daarnaast proberen aannemers meer werk naar zich toe te trekken op het gebied van beheer en onderhoud, in de eindfase van het bouwproces. Een andere branchetrend is dat aannemersbedrijven steeds meer prefabriceren, vooral om tijd en geld te besparen. Kansen en bedreigingen Het is kansrijk voor aannemers om meer samen te werken met gemeenten en woningcorporaties. De binnenstedelijke herontwikkelingsopgave wordt namelijk steeds groter en daar kan veel werk uit rollen. Ook de vergrijzing biedt mogelijkheden. De vraag naar een ander soort huisvesting uitdagende woningen voor jongeren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor ouderen neemt toe. Het loont bovendien om veel aandacht aan duurzaamheid te besteden. Aannemers moeten er goed voor waken niet te traditioneel te denken over de rolverdeling tussen ontwerp en uitvoering, want dit gaat meer en meer in elkaar overlopen. Toekomstverwachtingen Overleven. Dat zal voor aannemersbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw de rest van 2011 nog centraal staan. Vanaf de tweede helft van 2011 zal de woningbouw weliswaar weer iets toenemen, maar dit vertaalt zich pas in 2012 in een voorzichtig herstel. Voor de utiliteitsbouw wordt dit herstel later verwacht omdat met name de kantorensector met grote problemen kampt. Tussen 2013 en 2016 zal de totale bouwproductie met gemiddeld 2 procent per jaar groeien. Naar schatting wordt dan in 2016 een productieniveau bereikt van 61,5 miljard euro, nog altijd 2,3 miljard euro onder het niveau van het topjaar Bronnen: Rabobank Nederland en het EIB. Vroom Funderingstechnieken Vroom geldt als een van de meest toonaangevende funderingsbedrijven in Nederland. Het legt de nadruk op groei in deskundigheid in plaats van groei in volume. De jaaromzet bedraagt circa 60 miljoen euro. Aantal vaste medewerkers: 180, met een flexibele schil van ongeveer 15 werknemers. 7 construction

9 Worktrans goo.indd :19 Bouwen aan kwaliteit Dyckerhoff Basal staat voor een actieve, flexibele marktbenadering, een constant hoge kwaliteit en voortdurende productinnovatie. Dyckerhoff Basal stelt zichzelf één doel: de afnemer waar en wanneer dan ook voorzien van de beste kwaliteit beton tegen zeer concurrerende tarieven. De betonmortelcentrales die Dyckerhoff Basal een landelijke dekking geven, zijn alle KOMO- en ISO 9001/14001-gecertificeerd. Hiermee wordt de continu hoge betonkwaliteit gegarandeerd én Dyckerhoff Basal verplicht zich ermee voortdurend te streven naar nog betere milieuprestaties. Altijd just in time, geen onaangename verrassingen. De beste in beton. Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. Regio Noord T F E Regio Midden T F E Regio West T F E Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen B.V. T F E Dijckerhoff goo.indd :08

10 P. van t Wout doet funderingswerk renovatie NS-station Zwolle Op ons lijf geschreven Vier weken lang was P. van t Wout Funderingstechnieken afgelopen zomer volcontinu betrokken bij de renovatie van NS-station Zwolle. P. van t Wout Funderingstechnieken is in 2010 versterkt door de deelneming van Vroom Funderingstechnieken. In het kader van het project Zwolle Spoort moesten 165 stalen buispalen onder complexe omstandigheden de grond in worden gebracht. Piet van t Wout specialistisch klusje. En dus op ons lijf geschreven, blikt Een directeur Piet van t Wout glimlachend terug. Het kleinere funderingswerk is écht waarin wij goed zijn. Maar het was wél een uitdaging om het allemaal op tijd voor elkaar te krijgen. Je werkt op een kleine ruime, waarin ook andere bedrijven opereren. En alles hangt met elkaar samen. P. van t Wout Funderingstechniek bracht 165 stalen buispalen de grond in. Allemaal hadden ze een diameter van 508 millimeter, de lengte varieerde van zestien tot achttien meter. De palen dienden voor de fundering van de nieuwe perrons, voor de bouwlocatie van het spoordek en voor de nieuwe reizigerstunnel. Bij de operatie werden kleine funderingsmachines gebruikt, met een valgewicht van vier ton. Het in de grond brengen van de palen gebeurde trilling- en geluidarm. Uitdaging De grootste uitdaging was de extreem korte productietijd en de beschikbaarheid van de machines voor deze palen. Er zijn er niet veel beschikbaar, zegt Van t Wout. En vooraf moesten we alles écht goed voor elkaar hebben. We hadden elke minuut nodig. Dus we móesten bijvoorbeeld zorgen voor onmiddellijke back-up als een van de machines uitviel. En dat gebeurt nu eenmaal vaker als ze zeven dagen per week volcontinu draaien. Bovendien moesten we zeker weten dat we bij ziekte meteen vervanging hadden, al was het midden in de nacht. hoge moeilijkheidsgraad, op alle niveaus. Zodra een machine defect ging, dan raakte dat de gehele operatie, zegt Piet van t Wout. Alle partijen moesten dan gaan schuiven. Uiteindelijk werd het werk binnen de tijd opgeleverd, naar volle tevredenheid. Portfolio Zo kon P. van t Wout Funderingstechnieken het portfolio verder verfraaien met opnieuw een tot de verbeelding sprekend project. Kleine, complexe werken. Dát is ons ding, zegt Piet van t Wout. Afgelopen jaar leverde zijn bedrijf de herfundering van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam op. Een deel van de fundering verzakte en op de hoekpunten werd de fundering extra verzwaard met speciale na te vijzelen palen, omdat een speciaal glazendak over de binnenplaats kwam. Ook dat was bij lange na niet eenvoudig. Maar het is gelukt. Het gebouw staat weer keurig op zijn fundering en gaat écht niet meer verzakken, aldus Van t Wout. Het project ontpopte zich door al die omstandigheden tot een werk met een 9 construction

11 Geldgebrek bedreigt broodnodig kennisfundament Komst kenniscentrum nog ongewis De komst van een Kenniscentrum Funderingsproblematiek kwam in februari 2011 dankzij politieke steun vanuit Den Haag behoorlijk dichtbij, maar is door een gebrek aan externe financiers nog verre van zeker. Het is absolute noodzaak dat het centrum snel van de grond komt om de gigantische funderingsproblematiek aan te kunnen pakken. Ad van Wensen brengt funderingsproblematiek al jaren onder de aandacht bij beleidsbepalers en zet zich in voor gedupeerde woningbezitters. In 2000 richtte hij in zijn woonplaats Dordrecht de Belangenvereniging Funderingsproblematiek Dordrecht op, maar Van Wensen werd al snel door mensen vanuit het hele land benaderd. Vier jaar later volgde de oprichting van Stichting Platform Fundering Nederland. Van Wensen: Nederland telt voor zover bekend zo n woningen met funderingsschade, maar dat aantal groeit steeds verder. Naast de honderdduizenden individuele drama s die ermee samenhangen, vormt de funderingsproblematiek op langere termijn een veel grotere, maatschappelijke bedreiging. Verpauperen Funderingsherstel is voor een woningeigenaar vaak onmogelijk te bekostigen, legt Van Wensen uit. De herstelkosten bij een doorsnee rijtjeswoning bedragen gemiddeld zo n euro. Geen bedrag dat mensen zomaar kunnen ophoesten. En als slechte funderingen niet worden opgeknapt, kunnen volgens Van Wensen complete buurten verpauperen. Daarbij ontstaan nog grotere sociale en financiële problemen doordat de woningwaarden dalen en hypotheekverstrekkers minder betalingszekerheid hebben. De hulp van het Rijk is keihard nodig om dit op te kunnen lossen. Van Wensen ziet nog te vaak dat overheidsinstanties de ernst van de funderingsproblematiek onderschatten. De gemeenten die gedupeerde inwoners financieel de helpende hand toesteken, bijvoorbeeld door speciale laagrentende leningen voor funderingsherstel aan te bieden, zijn op één hand te tellen. Deze leningen bieden bovendien geen structurele oplossing. De Stichting Platform Fundering Nederland probeert de problematiek daarom al jaren beter onder de aandacht te brengen bij beleidsbepalers. Dit leverde in februari 2011 een concreet succes op. Na veel lobbywerk besloot de Tweede Kamer mee te werken aan de oprichting van een Kenniscentrum Funderingsproblematiek. Dit kenniscentrum maakte een belangrijk onderdeel uit van het funderingsmanifest dat negen gemeenten, Stichting Platform Fundering Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Hypotheekgarantie, Bouwend Nederland, NVM, VBO Makelaars en een groot aantal kennisinstellingen en adviesbureaus, al in 2009 ondertekenden en aan de kamer aanboden. Oplossen en voorkomen Het primaire doel van het kenniscentrum is het op een onafhankelijke manier borgen en managen van kennis rondom funderingsherstel. Hier moeten onder meer woningeigenaren, financiële instellingen, ambtenaren en opleidingsinstituten (zie kader) vervolgens van gaan profiteren. Het achterliggende doel is dat de kennis bijdraagt aan het oplossen en vooral voorkomen van funderingsproblemen. construction 10

12 Ad van Wensen Problemen met houten funderingen worden vaak veroorzaakt door een te lage grondwaterstand, licht Van Wensen toe. Het hout boven het grondwaterniveau rot na enkele jaren langzaam weg. Lekke gemeenterioleringen, bouwputten, te laag afgestelde drainages en peilverlagingen van het oppervlaktewater zorgen er vaak voor dat het grondwaterpeil zakt, al spelen ook de drogere zomerperioden hierbij een rol. Het probleem is dat niemand verantwoordelijk is voor de grondwaterstand, maar woningeigenaren kunnen de hoogte zelf amper beïnvloeden. Het kenniscentrum kan gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen helpen om te zorgen dat houten funderingspalen onder water blijven staan, bijvoorbeeld door kennis te vergaren en te delen waarmee overheden het grondwaterbeleid op de juiste manier kunnen aanpakken. groeit maar door. Het is noodzakelijk dat een professioneel kenniscentrum snel met deze problemen aan de slag kan. Investeerders De Tweede Kamer gaf in februari groen licht voor het opzetten van het kenniscentrum, maar het Rijk wil niet alle kosten dragen. Externe financiers zijn daarom nodig om het centrum daadwerkelijk van de grond te krijgen. De zoektocht naar investeerders loopt volgens Van Wensen echter nog niet zoals gehoopt. Veel partijen staan volledig achter de plannen, maar hebben er geen geld voor over. Ik hoop toch dat uit de groep manifestondertekenaars nog investeerders opstaan. Dat moet wel snel gebeuren, want eind van 2011 moeten we met een sluitend financieel plan terug naar de Tweede Kamer. Het aantal funderingsgedupeerden blijft volgens de stichting Platform Fundering Nederland toenemen zolang geen maatregelen worden getroffen. De stichting helpt gedupeerden op allerlei manieren, maar steunt daarbij volledig op vrijwilligers en kan het werk niet meer aan. Van Wensen: Alleen met het beantwoorden van vragen van woningeigenaren ben ik persoonlijk vaak al zestig uur per week bezig. En het aantal probleemgevallen Het zou dramatisch zijn als dan blijkt dat het kenniscentrum er ondanks de politieke steun niet kan komen, vervolgt de Dordrechtse stichtingdirecteur. Hoe moet het dan verder? Woningeigenaren kunnen de funderingsproblemen simpelweg niet zelf oplossen en ook niet voorkomen. We staan daarom nu pas aan het begin van een proces dat qua ernst en omvang zijn weerga niet kent. Ik hoop dat potentiële investeerders dit snel beseffen. Universitaire aandacht Platform Fundering Nederland pleit al jaren voor meer aandacht voor funderingen op technische universiteiten. Op de Technische Universiteit Delft wordt volgens stichtingdirecteur Ad van Wensen bijvoorbeeld alleen bij Civiele techniek aandacht besteed aan funderingen, bij Bouwkunde helemaal niet. Zo studeren elk jaar weer mensen af die niets afweten van funderingsproblemen of oude funderingsconstructies en de daarbij behorende voorwaarden. Het probleem wordt daarmee steeds groter, maar dat is simpel te voorkomen door binnen bestaande vakken wat funderingsruimte in te lassen. 11 construction

13 telekranen mobiele torenkranen verreikers intern transport zwaar transport Planning: Tel ( SCHOTVT) Vestigingen: Alkmaar Almere Amsterdam Groningen Heerenveen Hoorn Lelystad Schagen Urk Waddinxveen Woudenberg IJmuiden Schot goo.indd :53:03 WOLTMAN THW1000-FR Al meer dan 20 jaar een begrip op funderingsgebied Bij de ontwikkeling van onze funderingsmachines staan de wensen vanuit de praktijk te allen tijde centraal. De funderingsmachines van Woltman Piling Equipment b.v. worden uitgerust met hoogwaardige componenten, die zorg dragen voor een uitstekende productiviteit en betrouwbaarheid. Woltman Piling Equipment BV, Ambachtsweg 16, 3381 LN GIESSENBURG Telefoon: , Telefax: , Woltman goo.indd :27

14 Stap voor stap technieken verfijnen Stiller, duurzamer en trillingsvrij Nederlanders weten bouw- en infrawerken al honderden jaren te voorzien van een goede fundering. De manier waarop het heiwerk gebeurt, is in de loop der jaren echter behoorlijk veranderd. En de technische ontwikkeling loopt nog altijd door. Stap voor stap kan het heiwerk steeds duurzamer, stiller en met minder trillingen worden uitgevoerd. Houten palen die met behulp van een Hollandse heistelling via twee leiders en een stoomgedreven valblok de grond worden ingeslagen. Tot de jaren zestig werd deze heimethode methode nog vaak toegepast, maar inmiddels maken meer geavanceerde technieken de dienst uit waarbij onder meer stalen buizen hydraulisch, duurzaam, trillingsvrij en geluidsarm in de bodem worden gewerkt. De afgelopen decennia zijn tientallen nieuwe heimethoden ontstaan die nog dagelijks worden gebruikt, vertelt secretaris Henk de Koning van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken). Verfijnen Grondverdringend heien, boren voor grondgevormde palen, damwanden plaatsen en werken met stalen of betonnen palen; de mogelijkheden zijn legio, zegt De Koning. Maar de tijd dat nieuwe baanbrekende heimethoden verschijnen, is volgens hem wel voorbij. Bestaande technieken worden tegenwoordig vooral steeds verder verfijnd. Bij een fabrikant uit IJmuiden is bijvoorbeeld een nieuw type dieselgedreven heiblok in ontwikkeling dat extra zuinig en stil werkt. Zo zijn alle innovaties in de branche met name gericht op veroorzaken van minder trillingen en geluid. Dat gaat niet met reuzenstappen, maar stap voor stap. Het is voor funderingsbedrijven echter lastig om vol te investeren in de ontwikkeling van nieuwe funderingstechnieken omdat opdrachtgevers uiteindelijk beslissen welke funderingsmethode wordt ingezet. Aangezien trillingsvrij, duurzaam en stil heien meer geld kost, blijven veel opdrachtgevers vooralsnog kiezen voor de minder geavanceerde methoden. De extra omgevingsoverlast die hiermee gepaard gaat, nemen ze voor lief. Maar de trillingen, Henk de Koning EFFC De NVAF is lid van de EFFC (European Federation of Foundation Contractors). De EFFC maakt zich sterk voor betere normen en voorwaarden voor Europese funderingsbedrijven. De NVAF zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse bedrijven hierin zoveel mogelijk worden meegenomen en de Nederlandse branchevereniging ontwikkelt in samenwerking met de internationale collega s onder meer de Europese uitvoeringsnormen. 13 construction

15 Meerwaarde bieden Als ondernemer mag u van een accountant of belastingadviseur meer verwachten dan alleen een gesprek over cijfers. Onze mensen volgen uw business en de markt waarin uw onderneming opereert op de voet en denken actief mee over het optimaal benutten van mogelijkheden. Samen gaat u op zoek naar oplossingen die u meerwaarde bieden. En waar u als ondernemer direct mee aan de slag kunt. Zo maakt Ernst & Young het verschil. Kijk voor meer informatie op Peter van Dijk Arcadialaan 16 C+D, 1813 KN Alkmaar +31 (0) Ernst en Young goo.indd :06 Automatisering Maatwerk in automatisering voor het MKB Uw deskundige partner voor o.a: NETWERK beheer, onderhoud, dagelijkse monitoring SERVERS & COMPUTERS installaties, ondersteuning, migratie, recovery DIENSTEN backup online, externe werkplek, website ontwikkeling-hosting Ga voor meer informatie naar onze site: De Corantijn 87e 1689AN Zwaag Tel GSE goo.indd :58

16 schokken en herrie zijn niet alleen vervelend voor de omgeving, ze brengen ook gezondheidsrisico s met zich mee voor de werknemers van funderingsbedrijven. Gezondheidsschade De trillingen kunnen tot rugklachten en gezondheidsschade leiden, legt De Koning uit. De NVAF bracht onlangs de gezondheidsrisico s in kaart in het rapport Lichaamstrillingen en -schokken in de funderingsbranche. Dit rapport toont aan dat de mate van mechanische trillingen en schokken op werknemers bij nagenoeg alle funderingsmethoden onder de wettelijke grenswaarde blijft, aldus De Koning. Alleen minigraafmachines en handtrillers leveren te hoge gezondheidsrisico s op. We raden machinisten daarom aan om regelmatig te wisselen en rustig en behoedzaam met de machines te manoeuvreren. In ons rapport zijn alle gezondheidsrisico s door trillingen en schokken per heimethode terug te vinden. Lichaamstrillingen en -schokken is niet het enige onderwerp waar de NVAF veel aandacht aan besteedt. Integendeel. De vereniging verricht het hele jaar door de meest uiteenlopende activiteiten om de funderingssector naar een hoger plan te tillen, waarbij de nadruk ligt op het verzamelen en uitdragen van kennis. De NVAF houdt onder meer themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen, maar gaat ook via brochures dieper op deze onderwerpen in. De ene keer gaat het over de gevaren van trillingen en schokken, de andere keer over het werken met verontreinigde grond. Maar we lichten onze leden ook in over contractuele zaken, vertelt De Koning, en ook voor informatie over het omgaan met algemene voorwaarden of het afsluiten van de juiste verzekeringen kunnen bedrijven bij ons terecht. Verder schrijven we bijvoorbeeld richtlijnen voor het werken met drijvend funderingsmaterieel, hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de opleiding Funderingswerker kleine funderingsmachine en maken we ons in Europees verband sterk voor het opstellen van de juiste normeringen voor funderingsmaterieel. Onze werkzaamheden zijn echt ontzettend divers. Stimuleren De veiligheid en gezondheid van werknemers is voor ons wel een van de belangrijkste items, vervolgt De Koning, die aangeeft dat de vereniging dan ook graag meewerkt aan de eisen van de Arbeidsinspectie om het geluid en de trillingen bij funderingswerkzaamheden terug te brengen. De NVAF-secretaris benadrukt echter dat hierbij niet alleen moet worden gekeken naar de innovatieve investeringsbereidheid van funderingsbedrijven, maar ook naar de rol van de opdrachtgevers. De NVAF pleit ervoor dat opdrachtgevers meer worden gestimuleerd of zelfs verplicht om het funderingswerk omgevingsontlastend te laten uitvoeren. De vereniging zit regelmatig met betrokkenen om de tafel om dit te bespreken. De Koning: Het is met het oog op de zowel de veiligheid van de werknemers als de overlast voor de omgeving niet goed dat lang niet altijd de best beschikbare technieken worden gebruikt. Zodra dat vanuit de opdrachtgevers verbetert, wordt ook de technische innovatie binnen de branche meer gestimuleerd en wellicht versneld. Arbocatalogus De NVAF is initiatiefneemster van de Arbocatalogus Funderingen die van toepassing is op werkgevers en werknemers in de branche. De catalogus bevat voorschriften om gezond en veilig te werken. Deze voorschriften zijn niet verplicht, maar bedoeld om bedrijven en werknemers tegemoet te komen zodat ze aan de eisen van de Arbeidsinspectie voldoen. Het funderingswerk mag ook op andere manieren worden uitgevoerd, als maar kan worden aangetoond dat die werkwijze hetzelfde beschermingsniveau biedt. 15 construction

17 Adverteerdersindex Cape Holland cover 3 Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. 8 Ernst & Young 14 GSE Automatisering 14 Van den Heuvel Handel & Techniek 6 Schot Verticaal Transport BV 12 Steenbergen Steel & Pipes B.V. 6 Woltman Piling Equipment BV 12 Workbouw Uitzendbureau BV 8 Insights is een uitgave van Goo Media T I Directie Ernst Delfos Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Peter Molenaar Marinka Peeters Janneke Rancuret Ellen van Vliet Tekstproductie Bak & Bakker cs Journalisten Vormgeving en productie Goo Media VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN Vroom Funderingstechnieken T I Goo Media september 2011 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. ISSN: construction 16

18 CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEH CON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CA HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND ND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLL OLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APE PEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLC ND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HIL LLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND EHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLLAND HILLCON APEHOLLAND CAPEHOLL

19

BOUWAKTUA JAARGANG 03 APRIL 2014. Dé meest complete ruwbouwpartner! Bewust bouwen werkt. 19 Zie nieuwe kansen in duurder gas en lage rente

BOUWAKTUA JAARGANG 03 APRIL 2014. Dé meest complete ruwbouwpartner! Bewust bouwen werkt. 19 Zie nieuwe kansen in duurder gas en lage rente Bewuste Bouwers: Bewust bouwen werkt 6 CRH Structural: Dé meest complete ruwbouwpartner! 7 Een skala aan onderwerpen BOUWAKTUA JAARGANG 03 APRIL 2014 19 Zie nieuwe kansen in duurder gas en lage rente 2

Nadere informatie

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013 Wonen Beleid in uitvoering November 2013 Het voormalige fabrieksterrein van Droste aan het Spaarne in Haarlem dat herbestemd is voor wonen, werken en recreatie Inleiding Deze brochure In opdracht van

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg

Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Vandervalk+degroot: preventie en advies worden steeds belangrijker Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld Inhoudsopgave 2 Kennisstrategie

Nadere informatie

Installateurs drijvende kracht achter innovatie. Gezondheidszorg moet ICT beter benutten Verkerk Groep: trendsetter op zorggebied

Installateurs drijvende kracht achter innovatie. Gezondheidszorg moet ICT beter benutten Verkerk Groep: trendsetter op zorggebied Installateurs drijvende kracht achter innovatie Gezondheidszorg moet ICT beter benutten Verkerk Groep: trendsetter op zorggebied Inhoudsopgave 3 Uneto-VNI en VEBON gaan dialoog aan met zorgsector Installateurs

Nadere informatie

visie op bouw en vastgoed

visie op bouw en vastgoed visie op bouw en vastgoed sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op bouw en vastgoed 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers zeeland ZEELAND het HET zakenblad ZAKENBLAD van VAN zeeland ZEELAND Jaargang 2627 nummer NUMMER 52 april Juli 2011 2010 PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers Zeeland Ontwaak Pleidooi

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 DEEL I MARKETING

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

BLC Groep combineert betrokkenheid met

BLC Groep combineert betrokkenheid met NR. 5 2011 REVUSS BLC Groep combineert betrokkenheid met innovatieve slagkracht Minder mensenhanden aan de band De belangrijkste schakel voor flexibele productie Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER Tekst Cor Dol Beeld Marjolein Ansink MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER IN EEN NICHE IN VERGELIJKING MET VORKHEFTRUCKS VORMEN ZIJLADERS EEN NICHE IN DE MARKT. RABOBANKADVISEUR BENNO VAN STRATEN

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014

Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 THEMA FINaNCIËN ALS DE BaNK NEE ZEGT HOE houden WE DE BOUW BETaaLBaaR? 2 BOUWENDNL Februari 2014 InHoud in dit nummer 14 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT

Nadere informatie

JPR Advocaten Eigenzinnig professioneel. Ondernemer in beeld: Van aspirant hotelier naar kandidaat-notaris. Autotestdag: Fun & Green.

JPR Advocaten Eigenzinnig professioneel. Ondernemer in beeld: Van aspirant hotelier naar kandidaat-notaris. Autotestdag: Fun & Green. Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

het ONDERNEMERS twee benen in Sector staat met samenleving Bouwend Nederland: WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 WEST-FRIESLAND

het ONDERNEMERS twee benen in Sector staat met samenleving Bouwend Nederland: WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 WEST-FRIESLAND NR. 4 2010 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Bouwend Nederland: Sector staat met twee benen in samenleving Politiebureau te koop! Wij geloven in onze kwaliteit en dienstverlening! Wij bieden een

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag.

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Beton Vakdagen 9-11 December [Zie pag. 3] Richtlijn Steigers een feit [zie pag. 9] Vooruitblik Bouwbeurs

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Bijlagenrapport Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 augustus 2011 tot 19 december 2011 in opdracht

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie