// SSWM jaargids 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "// SSWM jaargids 2012"

Transcriptie

1 Printversie SSWM jaargids 2012 // SSWM jaargids 2012 stichting scholing en werkgelegenheid meubel

2 Voorwoord Werken aan duurzame inzetbaarheid SSWM jaargids 2012 p.02 // Voorwoord Werken aan duurzame inzetbaarheid Kennisversnelling stond centraal in onze vorige Jaargids 2011, een thema dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Deze keer is duurzame inzetbaarheid de rode draad, een begrip waarop ik nog terugkom. De editie 2012 is de eerste die volledig digitaal verschijnt. De SSWM, met haar geschiedenis van meer dan twintig jaar, wil niet alleen mee met haar tijd maar is zich ook bewust van de besparingen die digitaal publiceren opleveren, niet alleen in kosten maar ook als het om milieubelasting gaat. Als u de uitgave toch liever in fysieke vorm heeft, kunt u het document vanzelfsprekend uitprinten. Ik zou het op prijs stellen als u als ambassadeur van de Jaargids en daarmee onze mooie en uitdagende branche wilt optreden. Mail de gids naar zo veel mogelijk van uw medewerkers en attendeer ook anderen van buiten uw bedrijf op de vele en gevarieerde opleidingsmogelijkheden die aangeboden worden. Wat kunt u dit jaar van de SSWM verwachten? Ik zie 2012 als een jaar waarin de branche nog strijdt tegen de gevolgen van de economische crisis maar waarin we ook vooruit moeten kijken. Want deskundigheid en professionaliteit zijn hard nodig om onze branche toekomstbestendig te laten blijven. Dit kunnen we bereiken door een verhoging van het werken denkniveau van iedereen die dagelijks bij het wel en wee van de branche betrokken is. Ik stel op grond van de cijfers vast dat de branche deze uitdaging oppikt. Er wordt op een gemiddeld hoger niveau opgeleid, met een groeiende toestroom naar de 3-trajecten en de tweejarige opleiding HBO Associate degree Technische Bedrijfskunde. In deze editie staan weer talloze mogelijkheden op alle niveaus voor persoonlijke ontwikkelingskansen. Maak er gebruik van, mede in het licht van het streven naar duurzame inzetbaarheid, en leg individuele vorderingen vast in een persoonlijk eportfolio. Ook hierover is informatie in deze uitgave te vinden. Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat mensen langer en prettiger kunnen werken, wat hard nodig is vanwege de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd. Om dat streven te kunnen realiseren, is een goed vitaliteitsbeleid nodig om verzuim terug te brengen en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Als SSWM willen we de branche goed informeren over de kansen die duurzame inzetbaarheid biedt en bedrijven ondersteunen om deze praktisch naar de werkvloer te vertalen. Langer, maar leuker en levendiger. Meubelindustrie en interieurbouw worden triple L. Namens bestuur en medewerkers van de SSWM wens ik u in werk en ondernemen een goed jaar toe! Willem Kalis Directeur SSWM

3 Inhoud SSWM jaargids 2012 p.03 // Inhoud Deel SSWM diensten p.04 tekst Subsidiewijzer p.13 Beroepen & opleidingen p.19 Cursussen p.29 Organisaties p.43 Contact p.49

4 SSWM diensten inhoud SSWM jaargids 2012 p.04 // SSWM diensten EVC p.05 Competentiemeter p.06 e-portfolio p.07 Hbo-Ad p.08 AllRoundPakket p.09 Beleidsondersteuning p.10 Onderzoek en ontwikkeling p.11 Branchepromotie p.12

5 SSWM diensten EVC SSWM jaargids 2012 p.05 // SSWM diensten Momenteel kunnen de volgende EVC-trajecten worden gevolgd Meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer EVC Vooruitkomen als bedrijf, én beter gekwalificeerde medewerkers. Dat is waar de EVCmethode voor de meubelbranche voor staat. Erkenning van Verworven Competenties (EVC) geeft inzicht in kennis, vaardigheden en doorgroeimogelijkheden. Het helpt om talenten beter te benutten. Met EVC worden competenties, ervaringen en opleidingen van een medewerker beoordeeld, erkend en vervolgens vastgelegd in het Ervaringscertificaat. De SSWM werkt in deze procedure samen met gecertificeerde assessoren. Eindregie en verantwoordelijkheid voor de gehele EVC-procedure liggen in handen van de SSWM. Allround meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer Machinaal houtbewerker Allround machinaal houtbewerker Werkvoorbereiding meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouwer Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouwer Het Ervaringscertificaat stimuleert ontwikkeling van bedrijf én werknemers Met ingang van 2010 heeft de SSWM de EVCmogelijkheden naar HBO-niveau uitgebreid. In samenwerking met Fontys Hogescholen (Eindhoven) hebben medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en kunde op HBOniveau vast te stellen. Uitgangspunt is de opleiding Technische Bedrijfskunde. Scholing na EVC Afhankelijk van de doelstellingen van de medewerker kan vervolgens met korte en gerichte scholing een erkend diploma gehaald worden. Er wordt dan geschoold op de onderdelen waarvoor extra kennis nodig is. Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van de EVC-procedure van de SSWM. Het Ervaringscertificaat kan echter ter beoordeling aangeboden worden aan de examencommissie van de desbetreffende beroepsopleiding; deze bepaalt voor welke onderdelen van de opleiding vrijstelling wordt verleend. EVC kan ook ingezet worden als er sprake is van (toekomstige) verandering van functie en/of werkinhoud en/of voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

6 SSWM diensten Competentiemeter SSWM jaargids 2012 p.06 // SSWM diensten Momenteel kunnen de volgende EVC-trajecten worden gevolgd (assistent) machinaal houtbewerker Competentiemeter Onder competenties verstaan we de unieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die ieder mens bezit. Het hebben van bepaalde competenties maakt dat een medewerker zijn werk goed kan doen. Dit zorgt er mede voor dat de organisatie als geheel haar doelen kan bereiken. Op verzoek van bedrijven in de branche heeft de SSWM een groot aantal verschillende competentiemeters ontwikkeld, die door alle bedrijven gebruikt kunnen worden. Met de competentiemeter kan voor bijna elke functie en afdeling in de meubel- en interieurbouwbranche in kaart worden gebracht wat het kennis- en vaardigheidsniveau is. Aan het gebruik van de competentiemeters en de begeleiding door de SSWM zijn geen kosten verbonden. Stap naar een verdere ontwikkeling Na de test kunnen doelgerichte ontwikkelingsafspraken gemaakt worden. De ontwikkeling kan binnen het bedrijf of door middel van externe scholing plaatsvinden. De medewerker en leidinggevende leggen de afspraken vast, zodat later de voortgang geëvalueerd kan worden. Na een periode kan de meter opnieuw uitgevoerd worden. De SSWM-competentiemeter is een (digitale) vragenlijst met vragen over allerlei aspecten meubelmaker montagemedewerker interieurbouwer CNC-bediener en programmeur projectleider werkvoorbereider meewerkend leidinggevende procesoperator mechatronica matrassenmedewerker meubelspuiter medewerker atelier meubelstoffeerder basiskennis automatisering administratief medewerker secretarieel medewerker secretaresse commercieel medewerker binnendienst logistiek medewerker verkoper die met het werk te maken hebben. De vragen lijst wordt zowel door de werknemer als door diens leidinggevende ingevuld. De SSWM kan advies en/of ondersteuning geven naar aanleiding van de uitslag(en) van de test.

7 SSWM diensten e-portfolio SSWM jaargids 2012 p.07 // SSWM diensten e-portfolio Thuis, onderweg of waar dan ook: overal waar internet is, kan het eigen eportfolio worden bijgehouden. Een eportfolio is een verzameling van iemands kennis en ervaringen op het gebied van leren en werken. Het handige hulpmiddel komt in de loop van dit jaar voor alle werknemers via een speciale website beschikbaar: eportfolio.sswm.nl. Met een eportfolio kunnen werknemers op een eenvoudige manier hun ontwikkeling door de loop der jaren laten zien: het is een moderne vorm van een uitgebreid CV dat ze zelf on-line, via internet, kunnen maken. Hierdoor worden werknemers zich bewuster van hun eigen ontwikkeling en welke mogelijkheden er op scholingsgebied nog zijn voor de toekomst. Het is hiermee een uitstekend hulpmiddel dat beoordelen en sturen van de persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt. Degenen die een eportfolio willen samenstellen, doen dat in een beveiligde omgeving. Ze beschikken over een eigen inlog met wachtwoord en kunnen zelf bepalen wie eventueel toegang tot welk deel van hun portfolio krijgt. In de loop van 2012 wordt ook de Competentiemeter verbonden met het eportfolio en zullen steeds nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd om het instrument nóg completer te maken. De SSWM begeleidt medewerkers bij het maken van hun eportfolio. Voor bedrijven wordt het mogelijk om een eigen websitenaam te kiezen. De voordelen van een digitaal portfolio in vergelijking met een papieren versie zijn onder andere: > Het is overzichtelijker en iets op papier raakt makkelijker verspreid en soms zelfs verloren. In het eportfolio staat alles geordend bij elkaar. > Gegevens kunnen naar de eigen computer worden gedownload. > Wie dat wil, kan anderen inzage in deze gegevens verstrekken.

8 SSWM diensten Hbo-Ad SSWM jaargids 2012 p.08 // SSWM diensten Kosten & subsidies Hbo-Ad Associate degree Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en Zwolle Kostenindicatie studiejaar collegegeld deeltijd v 1713,- - hogeschool bijdrage v47,- - boekengeld circa v700,- Deze variant van de opleiding Ad Technische Bedrijfskunde is specifiek bedoeld voor werkenden die aantoonbare werkervaring hebben in een coördinerende of leidinggevende functie. Daarnaast dienen deelnemers te voldoen aan de vereiste vooropleiding. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Via de SSWM ontvangen deelnemers branchesubsidie voor deze opleiding. De bedragen die vergoed worden zijn: - collegegeld: v 1600,- pj (max. 2 jaar) - leermiddelen: v 400,- pj (max. 2 jaar) De Associate degree Technische Bedrijfskunde is een HBO-opleidingsvariant die in twee jaar tijd met veel praktijkopdrachten opleidt tot een wettelijk diploma Associate degree. Door het brede karakter van deze opleiding krijgen deelnemers inzicht in uiteenlopende bedrijfskundige disciplines. Ze worden tot generalisten opgeleid, die op veel plaatsen in de organisatie inzetbaar zijn. Het leerprogramma wordt aangeboden door de SSWM in samenwerking met Fontys Hogescholen in Eindhoven en Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het gaat om een tweejarige deeltijdopleiding waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van managementkennis en -vaardigheden. De studiebelasting bedraagt wekelijks ongeveer twintig uur. De opleiding kan ook als volledig Bachelor-traject worden gevolgd. Hiervoor kan het best eerst aan een EVC-procedure worden deelgenomen. Aan de hand hiervan kan het startniveau van deelnemers worden bepaald, waarna eventueel een Bachelor-opleiding in een periode van anderhalf tot tweeënhalf jaar kan worden afgerond. De EVC-procedure voor HBO-niveau wordt ook als zelfstandig product aangeboden, zowel in Zwolle als Eindhoven. Zo kunnen mede werkers uit bedrijven op een vrijblijvende manier onderzoeken op welk niveau ze functioneren. Dit kan vervolgens aanleiding zijn om in te stappen in het Ad- of zelfs Bachelortraject Technische Bedrijfskunde.

9 SSWM diensten AllRoundPakket SSWM jaargids 2012 p.09 Cursusaanbod AllRoundPakket // SSWM diensten Leidinggeven - basis Leidinggeven - gevorderd Werkvoorbereider - basis Projectleider tekst Technisch Engels Technisch Duits Vaardig in gesprekstechnieken Commerciële en communicatieve vaardigheden Overleg op de werkvloer De interieurbouwer als ambassadeur CNC-basis Snijgereedschap en verspaning Basistraining Verfspuiten op houten ondergrond AllRoundPakket Met het trainingsaanbod onder de naam Allroundpakket ondersteunt de SSWM de branche op het gebied van scholing door een cursusaanbod variërend van cursussen voor medewerkers op de werkvloer tot en met het management. Het Allroundpakket draagt bij aan de professionalisering van de branche en is voor bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel ook financieel zeer aantrekkelijk. Zij krijgen 80 procent branchesubsidie op het trainingsaanbod. Trainingen en cursussen uit het SSWM Allroundpakket 2012 kunnen ook incompany worden gegeven. Lijmen Fineren Word Excel Outlook Basistraining AutoCad Basis installatietechniek voor de interieurbouw Workshop Projectleider: It's all about time! Training heftruckchauffeur Cursussen uit het SSWM Allroundpakket 2012 worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

10 SSWM diensten Beleidsondersteuning SSWM jaargids 2012 p.10 // SSWM diensten Beleidsondersteuning In economisch lastige tijden is de neiging groot om niet verder te kijken dan vandaag of morgen. Ondernemers moeten immers alle zeilen bijzetten om hun bedrijf zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Begrijpelijk, maar toch is het verstandig om de blik daarnaast te richten op de middellange en zelfs lange termijn. Het is beter om zélf keuzes te maken dan hiertoe door anderen te worden gedwongen. In beleidsessies tussen het bedrijfsmanagement en een SSWM-adviseur wordt via brainstormsessies de bedrijfsvisie voor de komende jaren bepaald. Vragen die hierbij aan de orde komen, kunnen o.a. zijn: wat voor bedrijf willen we zijn, voor wie willen we werken en op welke manier willen we dat doen? De beantwoording van deze en andere vragen resulteert in het opstellen van een actieplan. Bedrijven geven steeds vaker aan als vervolg op de visievorming ook graag medewerkers bij het proces te willen betrekken. De SSWM breidt de beleidssessies vanwege deze wens dan ook uit. De inzet van medewerkers is vanzelfsprekend nodig om visie concreet in actiegericht werken te kunnen vertalen. Centrale vraag is hoe bedrijven meer uit hun medewerkers kunnen halen, onder andere in termen van productiviteit, motivatie en verantwoordelijkheid. Medewerkers blijken de sessies als verrijkend te ervaren en voelen zich meer betrokken bij de gang van zaken in hun bedrijf, wat sterk motiverend werkt. Smeerolie De SSWM kan in dat proces een facilitaire rol vervullen. We communiceren, helpen werknemers om zich verder te ontwikkelen, ondersteunen bedrijven om het principe kennis=macht te vertalen in processen. De SSWM levert de smeerolie om het bedrijven mogelijk te maken zo goed en concurrerend mogelijk te kunnen opereren. Hiervoor hebben wij een tweetal instrumenten tot onze beschikking: de workshop Beleid, dat bepaal je zelf en de Quick-scan. Keuzes maken en strategie bepalen De workshop bestaat uit minimaal twee afzonderlijke bijeenkomsten van drie uur. Een van onze adviseurs begeleidt het proces op vakkundige wijze. De adviseurs van de SSWM hebben jarenlange ervaring in advisering voor de meubelindustrie en interieurbouw. Beleid, dat bepaal je zelf is gratis voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de meubelindustrie. Het bedrijf kan er voor kiezen de sessies op een externe locatie uit te voeren. Het regelen en de kosten hiervan zijn voor rekening van het bedrijf. Na afloop van het traject blijken bedrijven beter in staat om de capaciteiten van hun medewerkers meer te benutten. Medewerkers krijgen op hun beurt meer inzicht in de gang van zaken binnen hun bedrijf, wat hun betrokkenheid vergroot en motivatie verhoogt.

11 SSWM diensten Onderzoek en ontwikkeling SSWM jaargids 2012 p.11 // SSWM diensten Onderzoeken SSWM Arbeidsmarktmonitor 2010 en 2011 Onderzoek en ontwikkeling De SSWM doet regelmatig onderzoek naar wat er leeft in de branche. Dankzij deze onderzoeken krijgt de organisatie inzicht in de ontwikkelingen en behoeften binnen de branche. Ze vormen dan ook vaak de basis voor veel van de projecten die de SSWM uitvoert. Arbeidsmarktonderzoek is al sinds de oprichting van de SSWM in1990 een vitaal onderdeel van het werk. Hierbij worden o.a. de ontwikkeling van het personeelsbestand, functies, competenties, aantal vacatures en ook de scholingsbehoefte in de branche in kaart gebracht. Na al die jaren van onderzoek heeft de SSWM in 2010 een vernieuwende stap gezet. Met behulp van nieuwe bronnen van o.a. UWV, CBM en SH&M, en een instrument als online onderzoek, is het mogelijk geworden om tot een complete en alles omvattende arbeidsmarktmonitor te komen. De SSWM stelt dit instrument voortaan tweejaarlijks beschikbaar aan alle partners en relaties die voor onze mooie branche zo belangrijk zijn bij het formuleren van een nieuw toekomstbestendig instroombeleid. Tendens Op 1 januari 2010 telde de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw 1845 bedrijven (met werknemers in dienst) met in totaal werknemers. In 2001 kende de sector met 2568 bedrijven en werknemers qua omvang zijn hoogtepunt in zijn ontwikkeling. Na de recessie eind jaren zeventig begin jaren tachtig, toen de meubelindustrie gevoelige klappen heeft gehad, is tot 2001 sprake Werkvoorbereider 2009 Hbo-onderzoek 2007 Kwaliteit en resultaatbeloning meubelbranche, SSWM-TNO Vacature/arbeidsmarktonderzoek 2005 Scholingsonderzoek 2004 Geavanceerd CNC 2003 Werkvoorbereider onderzoek 2000 CNC-basis onderzoek 1996 Quote eventueel geweest van een gestage groei van de sector. Sinds die tijd is de omvang van de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw qua aantal bedrijven met 27% verminderd en voor wat het aantal werknemers met 36% in omvang gekrompen. Het verlies van werkgelegenheid in de moeilijke economische situatie van de laatste vier jaar is met een verlies van -9% eigenlijk nog meegevallen. Het aantal bedrijven is sinds 2007 wel met circa 19% teruggelopen. Dit en meer staat in het Arbeidsmarktonderzoek 2011 dat te downloaden is vanaf Verder zal er door de SSWM onderzoek maar ook ontwikkeling plaatsvinden met betrekking tot nieuwe cursussen en de invloed van toenemend Flexwerk en de inzet van zzp ers op de branchestructuren voor personeelsvoorziening en onderwijs.

12 SSWM diensten Branchepromotie SSWM jaargids 2012 p.12 // SSWM diensten Branchepromotie Het professionele werkniveau in de branche moet worden gewaarborgd, nu en in de toekomst. Hiervoor is het van groot belang dat de toestroom van goed opgeleide vakmensen verzekerd is en vooral blijft. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden op verschillende niveaus. Met een serie artikelen in huis-aan-huisbladen, waarin aan het grote publiek wordt getoond hoe leuk, spannend, mooi en uitdagend het is om in de branches werkzaam te zijn, wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om via het systeem van werkend leren op te worden geleid. Hierbij spelen de Samenwerkingsverbanden, waarin bedrijven uit een regio actief deelnemen, een sleutelrol. Daarnaast is de boodschap dat de branche eveneens op zoek is naar potentiële medewerkers op HBO-niveau. Mensen die nu al op dat niveau werkzaam zijn in andere branches en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Of die op HBO-niveau worden opgeleid en zich oriënteren op een branche waarin ze (binnenkort) werkzaam willen zijn.

13 Subsidiewijzers inhoud SSWM jaargids 2012 p.13 // Subsidiewijzers SSWM subsidiewijzer p.14 Overige subsidies p.16 Een aantal subsidiesmogelijkheden voor cursussen en opleidingen voor werknemers in de branche Informatie over subsidie- en afdrachtregeiingen buiten de SSWM

14 Subsidiewijzers SSWM subsidiewijzer SSWM jaargids 2012 p.14 // Subsidiewijzers SSWM subsidiewijzer Het denk- en werkniveau van medewerkers in de branche moet worden verhoogd. Subsidies zijn een belangrijke motor om deelname aan cursussen en trainingen extra te stimuleren. de branche. Voor de voorwaarden waaronder de subsidies/vergoedingen worden verstrekt, verwijzen wij u naar de uitvoerders van de desbetreffende regelingen. In onderstaande SSWM subsidiewijzer vindt u een aantal subsidiesmogelijkheden voor cursussen en opleidingen voor werknemers in SSWM subsidiewijzer Cursus/opleiding Omschrijving subsidie Subsidies / Vergoedingen Uitvoerder Ontvanger 1 Afdrachtvermindering Max. v 2738,- per jaar Belastingdienst Werkgever onderwijs (WVA) 2011 tel Tegemoetkoming v 80,- SSWM Werknemer Studiekosten 2011/2012 tel Vereveningsbijdrage Van v 41,46 tot max.v 83,68 Sociaal Fonds Samenwerkings- Samenwerkingsverbanden per werknemer per week Meubel (SFM) verbanden (afhankelijk van jaargang tel en leeftijd) 2 Afdrachtvermindering Max. v 2738,- per jaar Belastingdienst Werkgever onderwijs (WVA) 2011 tel Tegemoetkoming v 300,- SSWM Werknemer Studiekosten 2011/2012 tel Vereveningsbijdrage Van v 41,46 tot max.v 83,68 SMF Samenwerkings- Samenwerkingsverbanden per werknemer per week tel verbanden (afhankelijk van jaargang en leeftijd) - Afdrachtvermindering Max. v 3286,- per jaar voor Belastingdienst Werkgever Startkwalificatie 2011 werkloze werkzoekende tel zonder startkwalificatie (samen met WVA totaal v 6024,-)

15 Subsidiewijzers SSWM subsidiewijzer SSWM jaargids 2012 p.15 Vervolg [ SSWM subsidiewijzer ] Cursus/opleiding Omschrijving subsidie Subsidies / Vergoedingen Uitvoerder Ontvanger 3 Tegemoetkoming v 120,- SSWM Werknemer Studiekosten 2011/2012 tel Diplomavergoeding SSWM v 500, éénmalig aan einde SSWM Werkgever of opleiding tel werknemer - Loonverlet Bruto uurloon SSWM Werkgever (max. 8 uur per dag) tel tekst - Afdrachtvermindering Max. v 2738,- per jaar Belastingdienst Werkgever onderwijs (WVA) 2011 tel Diplomavergoeding SSWM v 720, éénmalig aan einde SSWM Werkgever of opleiding tel werknemer - Afdrachtvermindering Max. v 2738,- per jaar Belastingdienst Werkgever onderwijs (WVA) 2011 tel Hbo (Ad) Branchesubsidie voor v 4000,- totaal, SSWM Werkgever of Technische Hbo-Ad Technische verdeeld over 2 jaar tel werknemer Bedrijfskunde Bedrijfskunde (te volgen bij Fontys Hoge-scholen in Eindhoven of Hogeschool Windesheim in Zwolle) Afdrachtvermindering onderwijs (WVA) 2011 Max. v 2738,- per jaar Hbo-opleidingen Diplomavergoeding SSWM v 720, éénmalig aan einde SSWM Werkgever of (anders dan opleiding tel werknemer Hbo-Ad TB) Afdrachtvermindering onderwijs (WVA) 2011 Max. v 2738,- per jaar 1 en 2-stages Afdrachtvermindering Max. v 1315,- per jaar Belastingdienst Werkgever onderwijs (WVA) 2011 tel SSWM PlusPakket Branchesubsidie % van de cursuskosten, SSWM Werkgever 2011 excl. reis- en verletkosten tel Training Praktijkopleider-subsidie Max. v 890 cursuskosten / SSWM Werkgever Praktijkopleider SSWM v 81,68 loonverzuim per dag tel Max. v 27,23 reiskosten per dag (gebaseerd op v 0,27/km) Ervarings Certifi- EVC-traject voor de Begeleidingskosten SSWM, SSWM Werkgever of caat Meubelindustrie Assesment SSWM en evt. tel werknemer opstellen scholingsplan Ervarings Certifi- EVC-traject voor andere Maximaal v 1.371,- SSWM Werkgever of caat (trajecten dan bij de SSWM te volgen tel werknemer niet SSWM) trajecten Overige cursussen Scholingssubsidie SSWM Max. 720 per werknemer SSWM Werkgever of per jaar tel werknemer OR-cursussen GBIO-vergoedingsregeling Variabel GBIO Scholings- (Het scholingsinstituut tel instituten dient GBIO-erkend te zijn)

16 Subsidiewijzers Overige subsidies SSWM jaargids 2012 p.16 // Overige subsidies Overige subsidies Informatie over subsidie- en afdrachtregeiingen buiten de SSWM Onderwerp Voorwaarden Bedrag Wie? WVA * Afdracht vermindering Onderwijs 2010 v 2706,- per jaar Belastingdienst Voor werknemers in opleiding via de : v 225,50 per v 108,25 per maand maand of v 2706 per jaar. Voor stagiaires 1 en 2: v 108,25 per maand. Bedrag maal deeltijdfactor. WVA voor VMBO v 2706,- per jaar Belastingdienst Afsluiten leerwerkovereenkomst met deelnemer, v 108,25 per maand school en KBB. WVA voor HBO duaal v 2706,- per jaar Belastingdienst Voorwaarde is dat werkgever een onderwijs-arbeidsover- (max) eenkomst afsluit met de leerling en en de hbo instelling. Het bedrijf dient aangesloten te zijn bij een aangewezen bedrijfssector. Voor werknemers jonger dan 25 jaar dient werkgever om in aanmerking te komen voor deze faciliteit niet meer te betalen dan het toetsloon. WVA voor inkomen > 130% minimum loon v 2706,- per jaar In overleg met Medewerkers t/m 24 jaar die meer verdienen dan 130% mini- (max) SSWT en HOC mum loon (zie wva belastingdienst) en erkend crebonummer Afdrachtverminderina Startkwalificatie 2010 Max. v 3247,- per jaar Belastingdienst Ook voor werknemers die voorafgaand aan het dienstverband v 6000,- werkloos waren en die tijdens het dienstverband een opleiding tot het niveau startkwalificatie volgen kunt u in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. Voor deze groep werknemers heeft u een verklaring van UWV WERKbedrijf nodig waaruit blijkt dat de werknemer voorafgaand aan het dienstverband als niet-werkende werkzoekende geregistreerd heeft gestaan bij UWV WERKbedrijf, de zogenaamde Verklaring Startkwalificatie (VSK). Dit geldt ook voor VMBO schoolverlaters, die zich hebben ingeschreven bij het UWVwerkbedrijf en daarna bij u in dienst komen en een opleiding gaan volgen om een startkwalificatie te halen. Mag gestapeld worden op de gewone WVA. Bij elkaar dus bijna v 6000,-. Werkgever moet dit binnen 4 maanden na indiensttreding aanvragen bij het UWVwerkbedrijf. EVC v 325,- Belastingdienst v 325,- per procedure. Werkgever moet schriftelijke verklaring hebben van een erkende EVC aanbieder. * WVA = Wet Vermindering Afdracht loonbelasting

17 Subsidiewijzers Overige subsidies SSWM jaargids 2012 p.17 Vervolg [ Informatie over subsidie- en afdrachtregeiingen buiten de SSWM] Onderwerp Voorwaarden Bedrag Wie? Extra WVA Extra WVA werknemer (geen ) v 500 Belastingdienst Mits aan 6 voorwaarden wordt voldaan: Alleen van Uw werknemer start in 2010 met een opleiding die relevant tot is voor zijn huidige of een toekomstige functie. Er moet dus een duidelijk verband zijn tussen de opleiding en het werk dat uw werknemer al doet of gaat doen. 2. De opleiding is opgenomen in het Crebo-register van de Wet educatie en beroepsonderwijs of is opgenomen in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (het Croho-register). 3. De opleiding moet uw werknemer op een hoger opleidingsniveau brengen. Bijvoorbeeld een werknemer met een mbo-niveau die een opleiding volgt tot hbo-niveau, of een werknemer met een hbo-niveau die een opleiding volgt tot wo-niveau. Ook een hoger niveau binnen een beroepsopleiding is mogelijk, bijvoorbeeld van een mbo2-niveau naar een mbo3- niveau of het volgen van een master na een bacheloropleiding. 4. Uw werknemer schrijft zich in voor deelname aan ten minste een kwart van de gehele opleiding. 5. U betaalt minimaal 50% van de opleidingskosten. 6. U gebruikt voor deze opleiding geen andere afdrachtvermindering. U mag alleen de afdrachtvermindering onderwijs voor het ervaringscertificaat (EVC) tegelijk met de afdrachtvermindering onderwijs voor verhoging van het opleidingsniveau gebruiken. Voor voorwaarden en meer informatie LKS Loonkostensubsidie 50% van het UWV De werknemer die bij u gaat werken: minimum loon heeft een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering; of is nog geen 50 jaar; kan heel moeilijk aan werk komen; heeft de afgelopen 6 maanden niet op proef bij u gewerkt; heeft een zogenaamde indicatie loonkostensubsidie(lks). Hieruit blijkt dat hij bij de doelgroep hoort; heeft in de afgelopen 5 jaar niet eerder loonkostensubsidie ontvangen; heeft al langer dan 1 jaar een volledige WW-uitkering. Voor u geldt het volgende: u biedt een contract aan van 1 jaar; u bent van plan dat contract met nog een half jaar te verlengen; u vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werknemer bij u in dienst is gekomen. De subsidie is een jaar lang 50% van het minimumloon. Dit geldt als de werknemer fulltime werkt. Tijdelijke Scholingsbonus Max. v 2500 UWV bonus Tijdelijke subsidie omscholing werknemers bij of max. v 1750 O&O fondsen dreigend ontslag U kunt voor een nieuwe werknemer een scholingsbonus aanvragen als bij zijn vorige werkgever sprake was van een van de volgende situaties: Voor hem dreigde ontslag. Zijn (tijdelijk) dienstverband zou niet worden verlengd. Hij werkte als uitzendkracht. Hij werkte als oproepkracht. Tussen zijn huidige en vorige baan mag een periode van max 3 maanden werkloosheid zitten. Was uw werknemer langer dan 3 maanden werkloos? Dan krijgt u geen scholingsbonus.

18 Subsidiewijzers Overige subsidies SSWM jaargids 2012 p.18 Vervolg [ Informatie over subsidie- en afdrachtregeiingen buiten de SSWM] Onderwerp Voorwaarden Bedrag Wie? [vervolg Voor 2010 kunt u de subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2010 [Max. v 2500 [UWV Tijdelijke tot en met 31 december of max. v 1750] O&O fondsen] bonus] De hoogte van de scholingsbonus hangt af van van de bijdrage die u kunt krijgen van het O&O-fonds of het sectorfonds in uw sector: Is de bijdrage van het O&O-fonds of het sectorfonds ten minste 50% van de kosten van de scholing? Of is er in uw sector geen O&O-fonds of sectorfonds? Dan krijgt u 50% van de kosten van de scholing (exclusief btw), met een maximum van v Is de bijdrage van het O&O-fonds of het sectorfonds minder dan 50% van de kosten van de scholing? Dan krijgt u 35% van de kosten van de scholing (exclusief btw), met een maximum van v EVC Ervaringscertificaat v 1200,- eenmalig UWV max v 600 EVC/EVP bij Outplacement. In het kader van (bedreigd) en SSWT, SSWM, ontslag. v 1200 bij klein bedrijf. HOC en bedrijf EVC voor scholing vakopleiding v 1426,- eenmalig SSWT, SSWM, Mogelijk UWV in het kader van met ontslag HOC, eigen bedreigd. Per UWV verschillend. rekening EVC warme overdracht v 200,- eenmalig SSWT, SSWM, HOC, eigen rekening EC Employability Check v 995,- SSWT, HOC ivm Matchcare. outplacement Voucher Onderwijsvoucher v 2000,- p.p. UWV Bij dreigende WW of deeltijd WW. eenmalig eenmalig Jongerenvoucher jaar v 2848,08 p.p. Per gemeente Minimaal 6 maanden in dienst nemen. aanvragen Jongerenvoucher jaar v 5348,16 p.p. Per gemeente Minimaal 6 maanden in dienst nemen. aanvragen Banen Opstap banen 100% bruto min Per gemeente Jongeren tot en met 23 jaar en de intentie tot in loon ex aanvragen dienst nemen. werkgeverslasten Max. 1 jaar Ouderen Premiekorting ouderen Gemiddeld v 1500 SZW Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde aannemen van per jaar / drie jaar 50 jaar of ouder, korting krijgen op de WW- en arbeids- lang ongeschiktheidspremies. Het gaat om ouderen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Werknemers van 62 jaar en ouder Max. v 2750 per jaar SZW Bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week. Deze korting kan toegepast worden zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar is geworden.

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw

expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw Een overzicht van activiteiten Juni 2015 VOORWOORD: www.ec.nl Sectorplan Meubelindustrie en interieurbouw een positieve impuls voor de branche We moeten

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 CREATIVITEIT, VAKMANSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP

OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 CREATIVITEIT, VAKMANSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 INTERIEURADVISEUR MEUBELMAKER PRODUCTONTWERPER CREATIEF VAKMAN PIANOTECHNICUS TIMMERMAN BOTENBOUWER INTERIEURSTYLIST (SCHEEPS)INTERIEURBOUWER VERKOPER WONEN MEUBELSTOFFEERDER

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 Nieuwskrant SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 In dit nummer Metalektro: Kwaliteitsslag en anders denken PAGINA 2 Groothandel: Uitval van medewerkers oplossen én voorkomen PAGINA 3 Vleessector:

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen voorjaar 2014 Ook Volksuniversiteit! In dit magazine ( 0800) 838 38 38 Voorwoord De donkere dagen rond Kerstmis liggen achter ons, de crisis lijkt op zijn retour,

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Tegen de stroom in. Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid

Tegen de stroom in. Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid Tegen de stroom in Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid Hans de Boer, Noordwijk, 13 mei 2009 Woord vooraf Als gevolg van de kredietcrisis en de daaruit voortkomende economische recessie

Nadere informatie

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO 8 A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO auteurs drs. Merel Hennink dr. Harm van Lieshout 8.1 Inleiding De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan

Nadere informatie