Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken"

Transcriptie

1 Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 28e jaargang nummer 2 februari 2010 Spannende tijden voor ijsvereniging We doen er alles aan om hier te kunnen blijven! Door Kirsten Pebesma Er zijn jaren geweest dat de ijsbaan niet open ging vanwege warme winters. Deze winter komt de schaatsliefhebber in Glimmen echter ruimschoots aan zijn trekken. We zijn nu al voor de derde keer deze winter open, aldus bestuurslid van de ijsvereniging Glimmen Harma de Haan. En het animo van schaatsers is nog steeds groot. Het is vaak heel kort maar hevig, aldus Harma, die overigens zelf niet schaatst. Ik vind het gewoon zo gezellig in de kantine, iedereen voorzien van een natje en een droogje, verklaart ze haar inzet voor de ijsvereniging. Want een flinke inzet is nodig van bestuursleden naast Harma zijn dat haar man Sietse, Willem Foorthuis (voorzitter), Gerrit Meijberg (penningmeester), Gerrit Kasper en Hans Eelting én vrijwilligers. De baan moet immers geveegd, de kantine bemand. Gelukkig hebben we een achterban van enorm actieve vrijwilligers. Als de ijsbaan open is, kan er van s middags drie tot s avonds negen worden geschaatst. In de kantine mag de verkleumde schaatser vervolgens opwarmen met glühwein, warme chocolademelk en warme worst. Grote belangstelling De ijsbaan kan zich verheugen in een grote belangstelling. Ruim vierhonderd leden telt de vereniging, waaronder ook veel leden uit Haren waar de ijsbaan immers is opgedoekt. En vorig jaar is de ijsbaan zelfs vereerd met Fins bezoek. Een jong gezin uit Finland logeerde hier in de buurt en kwam toevallig op de ijsbaan terecht, ze waren de omgeving aan het verkennen. Toen hebben we gauw schaatsen geregeld: er hing een briefje schaatsen te koop in de kantine, de verkoper is ze komen brengen. Ook een bestuurslid had nog een paar schaatsen thuis liggen en heeft die snel gehaald. Zo heeft kon het hele gezin baantjes trekken. Taken onderverdeeld Elk jaar begint het bestuur de voorbereidingen in september. Dan vindt de eerste vergadering plaats. Dan inventariseren we alles. Moet er nog iets aan de kantine gebeuren? Werkt de pomp goed? Hoe zit het met de verlichting? Ook plannen we dan de datum voor de algemene ledenvergadering. De taken in het bestuur zijn onderverdeeld. Zo zorgt Harma, Glimmer lei - Februari

2 samen met voormalig bestuurslid Wilma Snippe, voor de kantine. Schoonmaken, de voorraden op peil houden en het werven van vrijwilligers voor de kantine of baanvegen. Daar maken we een rooster voor want tijdens openingsuren zijn er altijd twee man aanwezig: één voor de baan en één in de kantine. Gerrit en Gerrit verzorgen samen de administratie. Met 400 leden is dat een hele klus. We zijn net bezig met het opzetten van een nieuw incassosysteem. Eerst brachten we de lidmaatschapskaarten aan huis. Maar met 400 leden is dat een hele klus. Zeker omdat mensen ook wel eens niet thuis zijn en je dan nog een keer heen moet. We gaan nu nog één keer bij alle leden langs met het verzoek of ze automatisch willen betalen. Sietse assisteert Gerrit Kasper en is ook een beetje weerdeskundige. Dat hij bij de Gemeente Haren werkt is vaak ook handig, zoals bijvoorbeeld het leveren van borden voor langs de weg en de afvoer van vuilnis. Voor het technische gedeelte is Hans verantwoordelijk en Willem werkt voornamelijk achter de schermen. Hij onderhoudt contacten met bijvoorbeeld gemeente en wethouders. Onzeker bestaan Het is een onzeker bestaan als ijsvereniging. Je kunt immers nooit plannen hoe de winter eruit ziet. Het overkomt je dat de baan open kan. Zodra zich winters weer aandient gaat ijsmeester Gerrit Kasper kijken of de pomp aan moet om het geheel onder water te zetten. Per dag wordt gekeken of de baan open kan: vriest het nog en hoe is de kwaliteit van het ijs? En als de baan open kan, moet er van alles worden geregeld. Vrijwilligers, voorraden voor de kantine. En zo als het kan vriezen, kan het ook dooien. We hadden ooit net weer flinke voorraden ingeslagen en toen sloeg de dooi toe. Gelukkig konden we het toen op een akkoordje gooien met de voetbalvereniging. Zodra de baan open is, worden scholen direct geïnformeerd zodat ze iets kunnen organiseren. Dit jaar is Visio langs geweest. 27 kinderen met begeleiding. Achteraf stuurden ze nog een mail om te bedanken, zo leuk. De voetbalvereniging is al een paar keer geweest: ze kunnen niet trainen en dus gaan ze de ijsbaan op. Ook de basisscholen zijn op de baan geweest. Die organiseren meestal zelf wel iets, zoals de Harm Moorman-bokaal. Harm Moorman was natuurlijk dé ijsmeester, en hij was erelid van de vereniging. Als het even kan, proberen we dat elk jaar te organiseren. Zijn vrouw komt dan naar de baan en reikt de beker uit. Andere locatie En de vereniging kampt met meer onzekerheid. De grond wordt namelijk al meer dan 25 jaar gehuurd van november tot maart en het is nog niet zeker of dat ook zo blijft. Moeten we een andere locatie gaan zoeken? In het bestuur hebben we als deadline gesteld dat we voor volgend schaatsseizoen willen weten of we kunnen blijven of niet. Broodnodige investeringen worden voorlopig daarom op de lange baan geschoven. We willen graag eigenaar worden van dit stuk grond. Als het je eigendom is, kun je erin investeren. Dan zouden we inmiddels een andere kantine hebben geïnstalleerd, liefst met toilet en stromend water want dat hebben we nu niet. Verder moet er eigenlijk een nieuwe leemlaag onder de ijsbaan komen met een afdamming ernaast, zodat het water niet wegloopt. De ijsbaan is namelijk lek! Het bestuur oriënteert zich noodgedwongen ook op andere mogelijke locaties voor de ijsbaan. Daar zijn er wel een aantal van, echter geen één zo mooi als de huidige locatie. Op één locatie zou parkeren een probleem zijn. Een ander stuk grond is dan weer eigendom van meerdere mensen, dat is ook niet handig. We zijn het er als bestuur wel over eens dat we het liefst willen blijven waar we nu zitten, dat is de ideale locatie en wel zo gemoedelijk. Samengaan Het bestuur heeft ook overwogen om samen te gaan met Haren omdat de ijsbaan daar verdwenen is, maar die optie is afgeketst. Haren zag het niet zo zitten. Ook wij hadden onze twijfels omdat we onze Glimmense identiteit dan kwijtraken. Dat gemoedelijke dat er nu is, willen we ook zo houden. We willen niet te groot en te commercieel worden. Ook daarom willen we hier niet weg. We gaan er dan ook alles aan doen om hier te kunnen blijven! 2 Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 Glimmenaren stemmen natuurlijk op kandidaten uit Glimmen. Ja toch!! De Christen Unie Stabiel en Betrokken Jaap Niewold Steegakkers PW Noordlaren Telefoon: Mobiel: Colofon Glimmer lei is als uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen een onafhankelijke dorpskrant. De krant verschijnt met uitzondering van juli en augustus iedere maand. Postadres: Markeweg 17a, 9756 BZ Glimmen Advertenties en administratie: Rijksstraatweg 32, 9756 AG Glimmen Telefoon: (050) Bezorging: Monica Nienhuis Redactie: Inge Bakker, Hein Bloemink, Jitske Bruinenberg, Kirsten Pebesma en Gert Nienhuis Fotograaf: Willem Bakker en Carolien de Klein Aanleveren kopij: bij voorkeur per mail Kopij inleveren vóór: 9 maart. Verspreidingsweek: 12. Glimmer lei downloaden: en Voor contact mét of info over Plaatselijk Belang kunt u contact opnemen met Herman Bakker, tel: (050) Makelaars & taxateurs in woonhuizen appartementen (woon)boerderijen (rijks)monumentale en historische panden. Rijksstraatweg 233, Haren, telefoon Februari Glimmer lei

3 EEN STANDBEELD VOOR HENDRIKJE VOS? In de vorige aflevering is Eppo van Koldam op ons verzoek gestart met een bewerking van de lezing, die hij op 17 november 2009 hield voor Vrouwen van Nu en de Plattelandsvrouwen. Hij maakte ons toen deelgenoot van het vreselijke schaatsongeluk, dat Glimmen op 14 februari 1828 trof en waarbij zeven jongelieden de dood vonden. In deze aflevering een eerste vervolg. Als we een standbeeld op willen richten voor Hendrikje Vos komen twee plaatsen daarvoor in aanmerking. De plek van het ongeluk zelf en haar ouderlijk huis. Ik heb geprobeerd op beide locaties wat meer zicht te krijgen. Allereerst de plaats van het ongeval. In het artikel in de Drentsche Courant, dat ik in de eerste aflevering aanhaalde, staat daarover het volgende: de zoogenaamde vlakte, westwaarts Harender-Molen en op het water, de Broeken genaamd, (zijnde een baggerwijk, toebehoorende aan den heer C.H.W. Haack en achter deszelfs buitenverblijf gelegen). Broek duidt op laag drassig land. Stellig wordt in het artikel hier de waterrijke omgeving van het huidige Hemrik (de oude benaming was Hemmerik) bedoeld. Blijkbaar werd hier nog veen gewonnen door dit van de bodem van het water op te baggeren. Hierdoor ontstonden diepere delen, de zogenaamde baggerwijken. De naam Oosterbroekweg vormt nog een verwijzing naar het oude karakter van het landschap. Wat verder naar het noorden zijn bij Sassenhein en de Wolddelen de effecten van de veenwinning nog duidelijk zichtbaar. Er wordt ook verwezen naar het buitenverblijf van de heer C.H.W. Haack. Dit buitenverblijf was het Huize Voorveld. De historie van dit buitenhuis is uitvoerig beschreven in Buitenhuizen in Haren, wonen op stand (Deel 10 in de Harener Historische Reeks). De verleiding om hier kort op een deel van deze historie in te gaan is te groot om er niet aan toe te geven. De genoemde Carel Hendrick Willem Haack ( ) was gehuwd met Marie Elisabeth Laclé ( ). Via dit huwelijk had hij Huize Voorveld verkregen van zijn schoonvader Hendrik Nicolaas Laclé ( ). Deze Hendrik Nicolaas Laclé was geboren in Haarlem. Hij vergaarde als koopman een vermogen in Ned. Indië. Daar werd ook zijn dochter Marie Elisabeth geboren. In 1790 kwam hij naar Groningen. Aanvankelijk woonde hij daar aan de oostzijde van de Grote Markt. Vanaf 1810 woonde hij in de Herestraat. Reeds in 1791 kocht hij voor Fl ,- Huize Voorveld als buitenverblijf. In de Franse tijd maakte Hendrik Nicolaas Laclé snel carrière in het openbaar bestuur. Hij bekleedde een groot aantal functies, waarvan voor ons die van maire (burgemeester) van de nieuw gevormde gemeente Haren wel de meest aansprekende was. Na het vertrek van de Franse bezetters volgde er geen bijltjesdag. De meeste bestuurders bleven gewoon op hun post. Zo ook Laclé, hij werd schout van Haren. In 1825 werd de benaming schout afgeschaft en vervangen door de benaming burgemeester, maar dat maakt Laclé niet meer mee. Hij overleed in Begin jaren 50 van de vorige eeuw zijn in Haren straten vernoemd naar oud-burgemeesters (Van Trojen, De Sitter, Jorissen en Quintus). Edoch een Lacléweg ontbreekt. Niet alleen met de herinnering aan Hendrikje Vos is dus iets fout gegaan. Ook Carel Hendrick Willem Haack had een adres in de stad Groningen. Het bevolkingsregister van 1830 vermeldt hem echter ook als inwoner van Haren. Hij woonde toen op Voorveld met zijn vrouw en twee huishoudelijke hulpen. Vanaf oktober 1831 tot zijn overlijden op 7 april 1832 was Haack nog een paar maanden raadslid van de gemeente Haren. Op het kaartje is duidelijk te zien, dat Voorveld vroeger veel groter was dan nu. De Boerlaan was indertijd zo n beetje het midden van het landgoed. Op het noordelijk deel stond net als nu de bebouwing. Bij het landgoed behoorden een aantal boerderijen die aan de huidige Lutsborgsweg stonden. Begin vorige eeuw kwam de vermogende houthandelaar H.H. Nanninga in het bezit van Voorveld. Hij liet het (restant?) van het oude huis afbreken en zorgde voor de bebouwing die we nu kennen. Op het zuidelijk deel van het landgoed liet hij een geheel nieuw huis bouwen: Houtrust. Thans is dit huis bekend als De Dobbe. De Drentse Aa trad vroeger s winters ver buiten de oevers. Tussen Haren/Glimmen en Eelde ontstond dan een grote watervlakte. Volgens Willem Rutgers (Glimmen, Dorp tussen Drentse Aa en Hondsrug, deel 2) was in 1828 sprake van een erg grote overstroming. Over dit overstroomde land zullen Hendrikje Vos en haar metgezellen naar Haren of wellicht wel Groningen zijn geschaatst. Het ijs bood kansen om er eindelijk wat verder op uit trekken. Door het jaar heen konden zij slechts lopend elders wat vertier zoeken. Nu ging het schaatsend heel wat sneller en kwamen ook verdere bestemmingen binnen het bereik. Wellicht bracht dit de jeugd er ook toe wat extra risico s te nemen. Aan het einde van de dag keerde de groep in het donker terug. Over de ondergelopen landerijen ging dat prima, maar de diepere delen van het Hemmerik vormden (wellicht in combinatie met ontsnappend veengas) een verraderlijke hinderlaag Als we een geschikte locatie zoeken voor ons standbeeld ter herinnering aan het vreselijke ongeluk, wil ik de kruising Lutsborgsweg, Boerlaan, Weg lang het Hemrik voorstellen. Staand op dat kruispunt en kijkend naar het zuidwesten moeten we toch ongeveer wel oog hebben op de plaats waar de zeven jongeren de dood vonden. Uiteraard is het wat spijtig, dat ik voor de Glimmense heldin Hendrikje Vos een standbeeld in op Harens gebied suggereer. Voor de chauvinisten onder u verdient dan mijn tweede optie de voorkeur. In de volgende aflevering van Glimmer`lei zal ik aangeven waar Hendrikje woonde, wie ze was en wat er van haar terecht kwam. TOTALE HAARVERZORGING dames- en herenkapsalon Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) Glimmer lei - Februari

4 Bedrijven achter de voordeur In deze rubriek Bedrijven achter de voordeur aandacht voor Lies Pol. Tijdens een fietstocht terug naar huis ontmoette ze iemand van de redactie. Loopbaanbegeleiding hadden we in deze rubriek nog niet gehad. Wie zijn PoldeJong&Partners in Glimmen? Berber de Jong, Lies Pol en Wim van der Laan vormen samen sinds 10 jaar dit bedrijf. Berber en Lies zijn coach en adviseur, Wim verzorgt alles rondom administratie en boekhouding. Berber en Lies kennen elkaar van de parttime HBO Personeel & Arbeid aan de Hanzehogeschool. Daar ontstond naast de vriendschap een professionele klik. Buiten ons driemanschap werken we samen met freelance coaches die door ons worden ingezet op het moment dat wij zelf geen ruimte meer hebben. We schakelen hen ook in als de vraag van de klant een specialisme betreft dat wij zelf niet in huis hebben. Daarnaast werken wij met partners. Partners zijn voor ons freelancers die niet alleen voor ons uitvoeren maar met wie wij ook producten doorontwikkelen en innoveren. Welke diensten leveren PoldeJong&Partners? Wij houden ons bezig met het begeleiden van mensen in hun werk en in hun loopbaan. Dat betekent dat wij mensen helpen om beter te functioneren in hun dagelijkse werk. Wij hebben daarbij als uitgangspunt dat plezier in je werk prima te combineren is met goed rendement leveren. Coaching verdelen wij in twee groepen: Ontwikkelcoaching: Ik wil verder groeien in mijn werk, wat moet ik daarvoor doen? Functioneringscoaching: Ik functioneer onvoldoende maar mag ondersteund worden om beter te gaan functioneren. Verder begeleiden we mensen bij hun loopbaanvraag. Medewerkers maar zeker ook managers hebben soms behoefte aan een loopbaanheroriëntatie. Hierbij zoeken we uit wat iemand wil in zijn of haar werk. We hebben inmiddels bijna 20 jaar ervaring. En we doen outplacementbegeleiding. Dan begeleiden we mensen van werk naar ander werk. Specifieke kwaliteiten Lies is de bedenker van de kijkopjeloopbaan-dag (www.kijkopjeloopbaan.nl). Op deze dag zijn 150 mensen een dag volop bezig met hun loopbaan. Ze volgen interessante workshops en regelen een meeloopstage van één dag bij één van de andere deelnemende bedrijven. Berber is met name actief op het gebied van ontwikkelcoaching, teamcoaching en teamontwikkeling. Zij is ervaren waar het gaat om teams in een gezamenlijke ontwikkeling brengen of om teams inzichten te geven in hun samenwerken en functioneren. Verbetering, optimalisering van teamfunctioneren is haar expertise. Het model dat één van onze partners, Hans Peter King, beschrijft in zijn boek De McManager, is hier een hulpmiddel bij. Regelmatig geeft Berber samen met Hans Peter workshops over leiderschap én volgerschap. Berber werkt ook met WaardenManagement. Dat is een testinstrument dat snel inzichtelijk maakt wat iemand zijn sterke en te ontwikkelen kanten zijn in communicatie en samenwerking. Waarom in Glimmen? Dat is toeval. Lies Pol (sinds 1989) en Wim van der Laan (sinds 1994) H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend in piano s en vleugels woonden al in Glimmen toen wij gingen samenwerken. Ons bezoekadres is in Groningen, hartje stad, aan de St. Walburgstraat 2. Een mooi kantoor op de 2e verdieping, met uitzicht op het Martinikerkhof. Als we geen klanten spreken, werken wij veel thuis. Berber doet dat in Haren, Lies en Wim in Glimmen. Wij vinden Glimmen een heerlijke plek om te wonen en te werken. En we zijn dan ook van plan dit zo te houden. Hoe ontwikkelt PoldeJong&Partners zich? Inmiddels hebben wij naamsbekendheid en loopt het prima. Onze klanten komen eigenlijk altijd via de werkgever en slechts een enkele keer krijgen wij onze klanten rechtstreeks (dus particulier). Wij hebben niet de intentie om hard te groeien. We willen ons wel blijvend en goed ontwikkelen in ons vak. Onze diensten verder ontwikkelen en veel samenwerken met anderen. Een week uit onze agenda s Uit de agenda van Lies: Maandag: een overleg met een collega adviesbedrijf over de coaching van een directeur. Verder alleen maar thuis achter de PC, mail, teksten maken, offertes uitwerken en veel bellen met klanten en opdrachtgevers. Dinsdag: voorbereiding van het gesprek met Gerdy Geersing bureau &Talent voor een workshop over talentmanagement in februari, voor een groep Human resourceadviseurs. 's Middags een groep mensen begeleiden die in outplacement zitten bij ons bureau. Woensdag: een CV-sessie met een Marketing en Sales klant. Dat betekent dat ik in twee uur met deze klant een CV maak. Dan een lunch met een freelancer en twee coachingsgesprekken. Donderdag: verschillende coachingsgesprekken en een intake met een nieuwe loopbaanklant. Daarna een borrel vanwege de heropening van het mobiliteitscentrum van de Gemeente Groningen. Vrijdag: geeft Lies met Aaltje Vincent een training Jobmarketing voor loopbaanprofessionals van het interne mobiliteitscentrum UWV in Apeldoorn. Een week uit de agenda van Berber: Maandag: een teamcoaching in Deventer met als onderwerp het Waardenmanagement. Dinsdag: samen met Lies een klantbespreking, overleg met de secretaresse, naar Leeuwarden voor een intake met een nieuwe coachklant en een gesprek bij een opdrachtgever om goede afstemming te blijven houden. Woensdag: een individueel Waarden Managementgesprek, een gesprek in het kader van een mediation traject, naar Zwolle voor een managementcoaching. Donderdag: een verkennend gesprek met twee managers over een mogelijke teamtraining van 40 personen, s middags een workshop voor mentoren van een traineetraject. Vrijdag: twee coachgesprekken (ontwikkelcoaching) en een voorbespreking met een collega van een ander bureau met wie mogelijk samen een dagdeel wordt verzorgd over het onderwerp ondernemen. Meer informatie is te lezen op onze website: of voor vragen en informatie op telefoonnummer Lies Pol U treft het bij TOTAL Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied van piano s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren. De diensten die wij aanbieden zijn: Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons. Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano s en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur. H.P. Steenhuis is o.a. dealer van: Aanhanger verhuur Sparen voor mooie kado s Ook nachtautomaat Openingstijden: ma. t/m vr. zaterdag zondag uur uur uur C. Annen Groningerstraat TB De Punt Tel. (050) Wij accepteren: Eurocard Travelcard Visa Bank/Giropas Dinnersclub American Expres 4 Februari Glimmer lei

5 Kerkdiensten Protestantse Kerk Noordlaren Glimmen Februari 2010: Trefpunt Ds. A. Kosterman Trefpunt Ds. A. Hekman Maart 2010: Trefpunt Ds. W. van Gemert, Cantorij Bartholomeus Ds F. Karelse, Doopdienst Trefpunt Vesperviering Trefpunt Ds J. Hommes Bartholomeus Ds. A. Hekman, Afscheid en bevestiging ambtsdragers Schoolschaatsen Wat een winter, deze zullen we ons nog lang heugen: veel sneeuw en ijs Er werd de laatste tijd veel geschaatst, zo ook het schaatsfestijn op de ijsbaan in Glimmen, waar de kinderen van onze school en de basisschool de Marke een mooie schaatsdag hebben meegemaakt. Ongeacht de weersomstandigheden hebben de kinderen van groep 5/6 van de Meent elk jaar schaatsles in Kardinge te Groningen. Het team van de Meent vindt het belangrijk dat de kinderen via onze school leren schaatsen. De kinderen leren remmen, vallen en bochten maken (ook heel belangrijk als je schaatst), schaatsen in verschillende houdingen op de manier van schipper mag ik overvaren, maar zingen dan: IJsman mag ik overvaren? enz. De laatste 10 minuten van de les mogen de kinderen nog even op de grote baan schaatsen, wat voor kinderen natuurlijk zeer aantrekkelijk is. De kinderen krijgen in Kardinge les van een ervaren trainster, die kinderen leert schaatsen op een prettige en gevarieerde manier. Ouders gaan ook mee voor de begeleiding. Aan het eind van de schaatslessen krijgen de kinderen een echt schaatscertificaat. Kortom: een zeer geslaagde activiteit waar de kinderen veel plezier aan beleven en het zeker ten goede komt aan hun schaatskunst na schooltijd en voor later. Oratorium Daar is het daglicht Op 14 maart aanstaande zal in de avonddienst in de Trefpuntkerk in Glimmen het oratorium Daar is het daglicht worden opgevoerd. Dit oratorium is geschreven door Michaël Steehouder en op muziek gezet door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Het wordt uitgevoerd door het koor van de Pepergasthuiskerk in Groningen, met enkele solisten en uiteraard ook daarin opgenomen mooie gemeentezang. In dit oratorium worden schepping en verrijzenis sterk met elkaar verbonden, naar een oude traditie in de liturgie. Zoals de schepping Gods antwoord is op chaos en leegte van in den beginne, zo is Christus opstanding het antwoord op de chaos en leegte die zijn dood naliet. Schepping en opstanding zijn hoe wankel en onzeker ons geloof soms ook is ons enige houvast tegen die chaos en leegte, aldus Michaël Steehouder. Het belooft een bijzondere viering, zo midden in de 40-dagen tijd, te worden. U bent op 14 maart 2010 van harte welkom in de Trefpuntkerk in Glimmen. De dienst begint om uur. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. HOVENIERSBEDRIJF De natuurtuin Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap, vorstbestendige potten, tamme kastanjehout. Kijk voor cursussen en opendagen op onze site. Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel (van 1/4 tot 1/10) vrijdags van tot en zaterdags van 9.00 tot Viaductweg HS Haren - (050) Autoservice Schipper Quality & Service J.S. Schipper Felland Nrd TB Haren (050) Glimmer lei - Februari

6 Glemmini viert jubileum GROOTS! Het kan haast niet anders of het stuk Blauw Bloed op bezoek, dat gespeeld werd door Glemmini op 30 januari en 6 februari, is door heel Glimmen gezien Vooral op de tweede avond barstte het dorpshuis bijkans uit zijn voegen door de massale toestroom van publiek. Een kleine 20 mensen zijn zelfs onverrichte zake huiswaarts gekeerd omdat het bommetjevol was, tot verdriet van de aanwezige brandweer trouwens. Dit neemt echter niet weg dat het méér dan geweldig was. Supergezellig, én een geweldige klucht die uitmuntend werd vertolkt door de maar liefst 15 (!!) spelers Vier uren duurde het stuk maar liefst (inclusief twee pauzes), maar het was voorbij voor je er erg in had. Het liep als een trein en een groot compliment aan alle spelers voor het in de kop stampen van zoveel tekst en spel Het was absoluut een waardig jubileum, want ja, ze bestaan alweer 25 jaar, dus dubbel feest natuurlijk. Dat werd gevierd met een nieuw logo (ontworpen door Rika Pater), een kleine huldiging voor Peter Alberts en Henk Wildeboer die al 25 jaar lid zijn (én tevens de oprichters), en natuurlijk een tombola met grote prijzen Een paar (leuke) feitjes uit die 25 jaar: - er zijn 48 mensen lid geweest waaronder 7 echtparen - Wim de Vries liep ooit naakt over het toneel - Anita Jorritsma is ooit eens behoorlijk gehavend van het toneel afgekomen - de repetities beginnen al in september - en de generale duurden wel eens tot midden in de nacht - Glemmini trad ooit eens op in de Oosterpoort - er zijn ook eens dubbele tombola lootjes verkocht - er zijn ooit toegangskaarten uit de voorverkoop gekopieerd - Hennie Vogt is deze keer bijna gestikt in een wolk poedersuiker Wat ons betreft; op naar het 50-jarig jubileum!!! Gert Nienhuis GOED VERZORGD BETER GEVOEL Rijksstraatweg 90 Glimmen profeel-mammacare.nl Speciaalzaak in borstprothesen, lingerie en badkleding Vakkundig en betrokken Meerweg JA Haren tel. (050) Oogmeting Oogdrukmeting Contactlens-aanpassing Hoortoestellen brillen en contactlenzen 6 Februari Glimmer lei

7 Winters van toen en nu Door Bé Zwart Het is weer eens een echte winter. Een winter zo als in mijn jeugd. Ik ben een kind van de jaren vijftig en zestig. Opgegroeid in Appingedam in een straat zonder autoverkeer, zodat we vrijuit op straat konden spelen. Ik leerde er schaatsen op een sloot achter het huis. Op laarzen en met wollen gebreide handschoenen. Wanneer deze nat werden kreeg ik vreselijk koude vingers. In mijn beleving was het elke winter echt winter met sneeuw en ijs. Met ijsbloemen op de ramen. De vitrage plakte aan de ramen vast. Ik ging met een kruik naar bed. Een met een sok er om heen. Die was s morgens nog warm. Mijn moeder strooide de overgebleven aardappels op straat om de vogels te voeren. Ik was als kind dan erg boos als de meeuwen er met het voedsel vandoor gingen en er weinig overbleef voor de mussen. Verontwaardigd was ik als de strooiwagen door de straat kwam. Dan was al die mooie sneeuw zo maar aan de kant geduwd. Iedereen in de straat veegde zijn stoepje naast en voor het huis schoon. In mijn beleving schaatsten we elke winter of op de ijsbaan of de vijver en heel vaak op het Damsterdiep. Ik begreep niets van die grote scheuren in het ijs. Ik dacht dan: Als je toch langer wacht om op het ijs te gaan dan komen er toch ook geen scheuren. Het hoogtepunt was Er viel toen zoveel sneeuw dat je zo maar in een sloot vol met sneeuw kon springen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik zakte er tot mijn middel in. Geweldig was dat. Ik bleef springen. Koud??? Nooit van gehoord. Nu leef ik in de jaren tien. Ook nu is het winter. Van schaatsen is het niet gekomen, er lag te veel sneeuw om er een mooie ijsvloer van te maken, ondanks de twaalf dagen dat het kwik overdag niet boven nul kwam. En ondanks de drieëntwintig dagen dat het s nachts heeft gevroren. De ijsbloemen heb ik niet gezien. Zelfs niet op die ene nacht met 10.6 strenge vorst. En daar had ik nou zo op gehoopt. Soms lag er wel twintig centimeter sneeuw. Ik bleef mijn stoep vegen, er kwam geen einde aan. Dat heb ik dus van mijn vader overgehouden, stoep vegen als er sneeuw ligt. Op zondag tien januari had even weer dat 1963 kindgevoel terug. Het had de hele nacht gesneeuwd en heel hard gewaaid. Ook nu waren de sloten bijna dicht gewaaid. En dat allemaal vanwege een depressie boven Italië die naar de Balkan trok. In de hogere luchtlagen speelde zich een gevecht af tussen de warme lucht van die depressie en de zeer koude lucht boven noord Europa. Ik ben die dag de hele morgen en een deel van de middag op pad geweest, op de fiets, om te genieten van dat extreme weer en om te fotograferen. Koud??? Nooit van gehoord. Die sneeuw is nooit zo als in mijn jeugd uit mijn straat geveegd. De sneeuw bleef liggen, net als in die andere kleine straten in Glimmen. Het werden ijsbanen. Oudere mensen die slecht ter been zijn durfden hun huis niet meer uit. Van hen mocht het warm water regenen. Er viel zo vaak sneeuw in januari, twintig dagen, dat het zout in de Gemeente bijna op was. Ik ben blij dat ik vorig jaar winterbanden heb aangeschaft. We hebben de vogels niet met overgebleven aardappels gevoerd. Wel met vetbollen, pinda s en andere nootsoorten, mooi verpakt in een netje. Nu februari nog. We zijn nog niet van deze winter af. Voor de laatste ontwikkelingen en trends in interieur en woondecoratie. Een spel van combineren en experimenteren. Met stoffen dessins en kleuren. Raadhuisplein 18, Haren Tel. (050) Vacatures bij SV Glimmen Tot nu toe kon SV Glimmen altijd diverse zaalsporten aanbieden in de sportzaal van de Groenenberg onder deskundige leiding. Dit willen graag zo houden, alleen is het steeds moeilijker goede sportleiders voor onze sporten te vinden. Wie helpt ons mee de zaalsporten voor jong en oud in Glimmen te houden? Op dit moment zijn we op zoek naar: 1. een sportleider voor peuter- en kleutergym Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd hun motoriek te ontwikkelen. Regelmatig maken dans en zang onderdeel uit van de lessen. Het gaat hier om een drietal groepen onder te verdelen in een groep 4-5-jarigen, een groep 6-jarigen en groep 7-8-jarigen. De gymlessen worden gegeven op de (vroege) woensdagmiddag tussen uur en uur. Overleg over lestijden is in principe mogelijk. Bij voldoende belangstelling kan er ook nog een turgroep gevormd worden aansluitend op de peuter- en kleutergym. 2. een sportleider voor bodyline Bodyline is een doeltreffende training voor het hele lichaam. Deze work-out is een combinatie van actieve lichaamsbeweging en spierverstevigende oefeningen, op lekker swingende muziek. Deze complete vorm van bewegen verbetert conditie, kracht, coördinatie, houding en lenigheid. De training bestaat uit een warming-up, conditie verhogende oefeningen (steps of aerobics), spierversterkende oefeningen en wordt rustig afgebouwd met een cooling-down. Dit gaat vooralsnog om één lesuur op de woensdagavond van uur tot uur. 3. een trainer voor badminton De badmintongroep is een kleine groep die nu zonder trainer de beschikbare tijd invult. Voor deze groep zijn we op zoek naar een trainer die één keer in de drie of vier weken een training zou willen verzorgen. Badminton wordt gespeeld op de dinsdagavond van uur tot uur. Alle sporten worden gegeven tussen eind augustus en eind juni (bodyline tot eind mei) met uitzondering van de schoolvakanties. Reacties zijn welkom bij de bestuursleden van SV Glimmen: Leontine Bakker, tel Marjan Nienhuis, tel Gerard ten Napel, tel Bij hen is ook eventueel meer informatie te verkrijgen. *** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO SMID GLIMMEN Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: * Elektra, gas en waterinstallaties. * Sanitaire en verwarmingsinstallaties. * Zink, dakbedekking en riolering. * Verlichting. Verbouw, nieuwbouw en renovatie. Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) AH Glimmen Fax (050) Glimmer lei - Februari

8 Buurten bij In deze rubriek gaat iemand van de redactie op bezoek bij zo maar iemand in Glimmen. In 2009 belden we aan bij bewoners met een 9 in het huisnummer, in 2010 doen we dat bij huizen met een 10 als huisnummer. Voor dit februarinummer ging Inge Bakker op stap. Glimmer lei gastvrij Ik heb zin om weer op pad te gaan voor deze rubriek, hoewel het ook altijd een tikje spannend blijft, zo maar aanbellen bij iemand. Vorig jaar zijn we gestart met deze rubriek en dat leverde leuke en positieve reacties op. Een paar keer stond ik voor een dichte deur maar minstens zo vaak ging de deur direct verder open bij het laten zien van een exemplaar van de Glimmer`lei. Met mijn zwarte schrijfmap voel ik me soms wel een verkoper van producten of een geloof De Glimmer`lei opent echter deuren! Slechts twee keer werd me de toegang persoonlijk geweigerd, één keer omdat een huisgenoot ernstig ziek was en de andere keer omdat meneer van mening was erg teruggetrokken te leven. Het is een koude ochtend op deze januariochtend. Ik maak het mezelf makkelijk deze keer. Zelf woonachtig aan de Boerhoorn fiets ik naar de Boerhoorn nummer 10, een doodlopend stukje waar ik nog niet eerder kwam. Als ik aanbel duurt het even voordat de deur opengaat. Ik kan zien dat er iemand thuis is want er brandt licht. Dus ik wacht rustig en Kathleen opent de deur. Dat het wat langer duurde verklaart zich al snel want Kathleen is aan haar voet geopereerd en heeft gips om haar voet. Ze mag inmiddels weer wat lopen maar heel snel gaat dat nog niet. De Glimmer`lei opent ook hier gastvrij de voordeur. Wel kijkt Kathleen even naar de klok, ze verwacht namelijk ook vriendinnen op de koffie. Maar gelukkig is er tijd voor een praatje. Binnen maak ik kennis met Kathleen Schwartz-Lucidarme. Ze is getrouwd met Marcel Schwartz en woont samen met zoon Pieter van 14 jaar en dochter Suzanne van 12 jaar al weer 10 jaar in dit nieuwe huis aan de Boerhoorn. Van origine is Kathleen Belgisch, dat je nog een beetje kunt horen als Kathleen aan het woord is. Na haar opleiding is Kathleen gaan werken als operatieassistent in het ziekenhuis van Tilburg. Daar leerde ze Marcel kennen, die daar net was komen werken. Zij had zelf op dat moment geen relatie en het vervolg laat zich raden. Volgens haar eigen verhaal was het inderdaad net een dokterromance in het echt. En de hele afdeling leefde mee! Ze trouwden en Pieter en Suzanne werden in Tilburg geboren. Marcel groeide vanaf zijn vierde jaar op in Haren en wilde graag weer richting het noorden. Hij kon zich als anesthesist zelfstandig vestigen in Groningen. Kathleen en Marcel streken tijdelijk neer aan de Sterremuurweg in Haren waarna hun oog viel op de nog te bouwen nieuwe huizen aan de Boerhoorn hier in Glimmen. Ze zijn dan ook de eerste bewoners van dit huis in deze nieuwe straat. Pieter en Suzanne waren toen nog heel jong en Kathleen besloot om eerst bij de kinderen te blijven. Al snel volgde de tijd van de basisschool en de praktijk leert dat het handig is als een ouder thuis is voor het halen en brengen en natuurlijk voor het eten in de middagpauze. Kathleen vertelt dat ze de eerste tijd wel moest wennen, een andere sfeer en een ander dialect. En via school kom je er snel tussen. Als klasseouder en lid van de ouderraad van de Meent bouwt ze snel contacten op. En dat zijn ook blijvende contacten geworden. Want nu beide kinderen op het voortgezet onderwijs zitten, heeft ze nog steeds contact met een aantal moeders, die vriendinnen werden. Samen gaan ze sporten of op donderdagavond naar het popkoor in t Clockhuys-CKC. En op vrijdag volgt Kathleen lessen kunstgeschiedenis waar ze erg van geniet. De kunstgeschiedenis brengt me op de kunstwerken aan de muur. Er hangen verschillende, ook een leuk, modern drieluik van een jongedame. Het blijkt van een Harense kunstenares te zijn, Frouke Louwes. Kathleen vertelt dat ze deze op de kunstmarkt in Haren zag en direct verkocht was. De drieluik staat ook prachtig boven de rode bank. Dan krijgen we het onverwacht over televisie kijken. Kathleen blijkt een echte fan van de soap As the World Turns. Ze kijkt al vanaf 1985! Daarbij vertelt ze eerlijk dat ze graag en veel TV kijkt, vooral series. En ze leest graag boeken, de Millenniumtrilogie van Stieg Larsson heeft ze gelezen en de verfilming van het tweede deel heeft ze ook al gezien. Die heb ik zelf ook gelezen en gezien en we delen onze ervaringen en meningen hierover. Als we nog lekker bezig zijn, gaat de bel. Twee zichtbaar verhitte vriendinnen komen binnen. Ze hebben een uurtje Zumba gedaan, in onze dorpsgymzaal bij de Groenenberg. De trainer heeft deze Glimmense dames flink laten zweten! Ze vertellen enthousiast dat het leuk en actief is en dat de trainer het erg goed doet! Met zijn Arubaanse afkomst gaat dit swingen en bewegen hem heel goed af. Kathleen zou met een gezonde voet ook mee hebben gedaan, maar helaas ze moet nog even geduld hebben. Ik wens haar toe dat ze snel weer van de partij is. Ik neem afscheid van Kathleen en de andere dames en bedank Kathleen voor de ontvangst en het gezellige gesprek. Bij de voordeur komen er nog twee dames binnen. Dat wordt vast gezellige koffiedrinken met elkaar. Terug op de fiets bedenk ik hoe de lijnen soms kunnen lopen, via school, kinderen, gymzaal waar op woensdagochtend actief gezumbaad wordt, koffiedrinken en de Glimmer`lei. Wat wonen we toch in een leuk dorp met actieve mensen! Inge Bakker MultiCopy en Zodiak Grafisch Bedrijf voor het verzorgen van al uw drukwerk: Drukwerk waaronder ook vierkleuren drukwerk Printwerk ook voor al uw kleurenprintwerk Verder verzorgen wij ook het opmaken van: periodieken,visitekaartjes, mailings, huisstijl, etc. etc. Sinds 3 november 2008 in samenwerking met: Rijksstraatweg AG GLIMMEN tel: (Tevens TNT-Postkantoor) Gebroeders Wrightlaan TN Kolham Postbus AH Hoogezand Telefoon: Telefax: Februari Glimmer lei

9 Boom van het jaar 2010: de metasequoia of de watercipres Detail van de poster Boom van het jaar in de actie Bomen voor schone lucht Dit jaar is de metasequoia of de watercipres uitgeroepen tot de boom van het jaar. Ook in Glimmen staan deze prachtige bomen op een paar plekken in tuinen. Ik ga met Eltje Vrieling op zoek naar deze bomen. Eigenlijk is deze boom een oeroud levend fossiel uit Azië: in 1941 ontdekte een geleerde de fossiele resten van deze boom, en in hetzelfde jaar werden bij toeval een paar levende bomen in China ontdekt. In een heuse expeditie door geleerden van een Staatsuniversiteit in China en van het Arnold Arboretum in Boston werden zaden en stekken verzameld en naar Amerika en daarna naar Europa gebracht. In 1948 lukte het om de zaden te laten kiemen. Eltje herinnert zich nog goed hoe hij in 1955 een excursie maakte naar het Pinetum in Putten. Daar zag hij de eerste metaseqoia s in Nederland, toen ongeveer 1,5 meter hoog. Hij kreeg een paar stekken mee en zo is vanuit de kwekerij de Bontehoek de verspreiding van deze bijzondere boom begonnen. Eén boompje ging als cadeau naar de plantsoenendienst van Groningen. Het toenmalige hoofd, de heer Boelens, liet deze planten op het Esserveld, de begraafplaats aan de zuidkant van Groningen. Dit boompje bij de ingang is inmiddels een trotse reus met een stamdoorsnee van meer dan een meter geworden. Eltje raakt er ontroerd van dat hij destijds deze watercipressen als kleine boompjes, aangebonden aan de Tonkin-stok plantte en dat een aantal daarvan nu prachtige reuzen zijn geworden. Daar word je stil van als je beseft hoe nietig een mens is naast zo n boom. De manlijke katjes zijn al goed te zien Kampsteeg: daar staan 2 grote bomen aan de vijver. We kunnen er helaas geen foto s van maken omdat de bewoners niet thuis zijn en we niet zomaar in hun tuin willen gaan rondneuzen. De vierde plek in Glimmen is langs de Meentweg, waar ook 2 exemplaren staan. In Vosbergen zijn een aantal bijzondere watercipressen te bewonderen. Deze staan aan de rand van de vijver en omdat ze heel nat staan vormen ze rondom prachtige wortelknieën, wortels die boven de grond groeien om de wortels van voldoende lucht en dus zuurstof te voorzien. De bomen gedijen overigens ook in een droge omgeving. De bomen zijn nu kaal, waardoor de mooie piramidevorm goed is te zien. Straks krijgen ze weer prachtige licht groene naalden en in de herfst verkleuren de naalden weer naar rood en geel. Maar waarom zijn nu juist deze bomen uitgeroepen tot boom van het jaar 2010? Dat is niet alleen omdat ze prachtig zijn en heel groot en oud kunnen worden. Minstens zo belangrijk is dat deze bomen erg goed zijn in het opvangen van fijnstof uit de lucht, stof dat door het verkeer in de lucht komt. Eigenlijk zijn het daardoor ideale weg-bomen. Ik zou het mensen met astma of bronchitis toewensen om vlakbij een metaseqoia te wonen. Jitske Bruinenberg De piramide kroon van de watercipres aan de Rijksstraatweg De imposante stam voor de bungalow aan de Parallelweg Er staan een paar mooie exemplaren van de watercipres in Glimmen, alhoewel er ook al velen gekapt zijn. Eltje en ik zoeken de bomen op: er staat een forse bij de familie Nieuwold aan de Parallelweg in de tuin. Hij staat breeduit voor de bungalow. De 2 berken, die deze boom inmiddels in de weg staan, zullen gaan verdwijnen. In de tuin van de familie Buurma aan de Rijksstraatweg staat ook een grote met mooie piramidevormige kroon, een beetje verdekt opgesteld. Eltje wijst me op de lange manlijke katjes, die al bijna bloeien: dat zie je niet zo vaak dat deze bomen echt in bloei komen. De derde plek is achter in de tuin bij de familie Gelissen aan de Nieuwe Rietdekkersbedrijf J. VOS Al meer dan 30 jaar vakmanschap Binnen- en buitenschilderwerk Wandafwerking Isolerende beglazingen Houtrotherstel Alle rietdekkerswerkzaamheden Ook voor reparatie en onderhoud * Boerderijen * Bungalows * Villa s * Molens * Recreatiebungalows Oude Boerenweg 11 - Glimmen tel./fax (050) De poster Bomen voor schone lucht, uitgebracht ter ere van de boom van het jaar GLIMMEN: Zuidlaarderweg 3, 9756 CE Tel. (050) , Fax (050) HAREN: Onnerweg 69, 9751 VC Tel. (050) , Fax (050) Rijksstraatweg BH HAREN - Tel.: (050) Glimmer lei - Februari

10 JULIETTE VRIELING WINT DE HARM MOORMAN bokaal 2010! Op woensdag 27 januari 2010 is er door de kinderen van CBS de Marke en OBS de Meent in Glimmen, op de ijsbaan in het dorp, fel gestreden om de ereplaatsen op het podium voor de HARM MOORMAN Bokaal. Rond uur klonk het startsignaal voor de kortebaanwedstrijden op de schaats, voor de basisschoolkinderen uit Glimmen. Er werd geschaatst in 3 leeftijdscategorieën. In groep ¾ kwamen Joppe van der Kevie (1), Thijs Mulder (2) en Lucas Oosterveld (3) als winnaars uit te strijd. Joyce Geelof (1), Sander Penninkhof (2) en Robin Aalbrecht en Wouter van Dam(3) wonnen de medailles in groep 5/6. De kinderen uit groep 7/8 streden om de Harm Moorman bokaal. Na een spannende finale bleek Juliette Vrieling de snelste kortebaan rijdster in Glimmen te zijn, op de voet gevolgd door Rosa Marijn ter Veld (2) en Tijmen de Wit (3). Alle prijswinnaars kregen hun medaille omgehangen door mevrouw Freerkje Moorman die natuurlijk ook de bokaal overhandigde aan Juliette Vrieling. Ondanks de snijdende kou, was het een geweldige sportieve morgen voor de kinderen van CBS de Marke en OBS de Meent! Beer uit het bos vervangen door Gert Nienhuis Glimmen in gedachten had. Op de foto`s kunt u zien wat zij hadden willen geven, maar desondanks wensen ook zij Robert veel geluk met de nieuwe aanwinsten Op 13 februari jl. werd Robert Boverhof van Paviljoen Appélbergen verrast met een nieuwe vuilnisbeer én een aap! Zoals bekend werd de oude beer na 25 jaar het boegbeeld van het paviljoen geweest te zijn, geveld door het vuurwerkvirus. Robert sneu, klanten sneu, en de dader ligt natuurlijk op het kerkhof! Daarom hadden vrienden/klanten van het paviljoen een geheime actie op touw gezet om iets te vinden ter vervanging van de beer. De beer was namelijk van een helaas ondertussen uitgestorven soort, dus dezelfde zat er niet meer in. Daarom is het een kleinere beer geworden die minstens zo mooi is, en als bonus ook nog een behoorlijke aap. Hufterproof deze keer, want ze zijn van beton, de aap alleen weegt al zo`n 500 kilo!!! Nietsvermoedend kwam Robert dus op zaterdagavond naar het paviljoen, waar hij zijn eigen cadeaus mocht onthullen onder grote publieke belangstelling. Zichtbaar ontroerd nam hij de dieren graag aan Robert, ook namens de Glimmer`lei veel geluk ermee De familie Kleibak, onze nieuwste inwoners, hadden het begrip beer en vuilnis niet geheel goed begrepen, wat resulteerde in een ander soort cadeau dan wat de rest van 10 Februari Glimmer lei

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Historische kaart bijna vernietigd. We kunnen er uren naar kijken

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Historische kaart bijna vernietigd. We kunnen er uren naar kijken Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 27e jaargang nummer 6 juni 2009 Historische kaart bijna vernietigd We kunnen er uren naar kijken Door Kirsten

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 12 / 17 maart Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 12 / 17 maart Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 12 / 17 maart 2017 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Tiggeltjes (ook op www.tiggeldobbe.nl) Februari 2015

Tiggeltjes (ook op www.tiggeldobbe.nl) Februari 2015 Actuele Tiggeldobbe-informatie ook op onze website: www.tiggeldobbe.nl Uw kind, onze zorg! Poëzie op de Tiggeldobbe Op donderdag 29 januari startte de Nationale Poëzieweek. Ook op de Tiggeldobbe is aan

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De wedstrijd van Schildpad en Haas Kleuters. Deze les sluit aan bij het kinderboekenweekthema 2013, waarin boeken over sport en spel centraal staan.

De wedstrijd van Schildpad en Haas Kleuters. Deze les sluit aan bij het kinderboekenweekthema 2013, waarin boeken over sport en spel centraal staan. Deze les sluit aan bij het kinderboekenweekthema 2013, waarin boeken over sport en spel centraal staan. Klaar voor de start! Doelgroep: Basisonderwijs onderbouw Inhoud Sporten en spelletjes 2 De wedstrijd

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 41 Peutercollege weetjes o De locaties hebben weer nieuwe ouder- kindkisten ontvangen. Zo heeft t Kasteeltje de kist van het thema regen en het Kwetternest heeft nu de kist van Wat heb

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Lente. Zomer. Winter. Herfst. Winter

Lente. Zomer. Winter. Herfst. Winter Lente Winter Winter Zomer Herfst Goedemorgen, Beertje, het is tijd om op te staan. Je moet naar school. Maar kijk eerst maar eens naar buiten, want het sneeuwt, zegt Moeder Beer. Beertje springt uit bed

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Verhaal van een geboorte

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Verhaal van een geboorte Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 28e jaargang nummer 10 december 2010 Verhaal van een geboorte Door Josefien Kleibak Ze is bevallen, maar ehhh...

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Boerderij Weltevreden heeft nu een rieten kap

Boerderij Weltevreden heeft nu een rieten kap Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 28e jaargang nummer 4 april 2010 Boerderij Weltevreden heeft nu een rieten kap Door Jitske Bruinenberg De boerderij

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Anders hadden we niet kunnen realiseren wat er nu staat. Veel inzet vrijwilligers voor clubhuis

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. Anders hadden we niet kunnen realiseren wat er nu staat. Veel inzet vrijwilligers voor clubhuis Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 28e jaargang nummer 7 oktober 2010 Veel inzet vrijwilligers voor clubhuis Anders hadden we niet kunnen realiseren

Nadere informatie

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer is heel blij dat hij nu bij de hamsters in Tuinstede mag wonen. Ze leven met z n allen tussen de mensen en helpen

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Les 5. Tijd & het weer

Les 5. Tijd & het weer www.edusom.nl Opstartlessen Les 5. Tijd & het weer Wat leert u in deze les? Praten over het weer. Praten over de tijd. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Jan Smeets over Pinkpop in Geleen:

Jan Smeets over Pinkpop in Geleen: Jan Smeets over Pinkpop in Geleen: Soms lijkt het alsof er meer is gebeurd, 4 Misschien dat het met het ouder worden te maken heeft, maar Pinkpop Geleen is één en al nostalgie, aldus Mr. Pinkpop Jan Smeets.

Nadere informatie

Puntmuts en zijn bosvrienden

Puntmuts en zijn bosvrienden Puntmuts en zijn bosvrienden Eerste druk, september 2012 2012 Sabina Sorber Illustraties: Prem Ninada isbn: 978-90-484-2620-1 nur: 272 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Gemert, 2 december 2010 Hallo allemaal, Dit is de 4 e Schendelsinfo van 2010 met daarin weer mooie foto s en verslagen van de meest recente activiteiten

Nadere informatie

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

PPL NIEUWSBRIEF EXTRA EDITIE. In en rond het centrum. Helpt u ons helpen?! In dit nummer

PPL NIEUWSBRIEF EXTRA EDITIE. In en rond het centrum. Helpt u ons helpen?! In dit nummer PPL NIEUWSBRIEF Augustus 2010 Jaargang 11, nr. 3 nummer nummer 1 Stichting Polen Project Lesna, Javalaan 59, 2013 VE Heemstede, In dit nummer EXTRA EDITIE Op zondagavond 8 augustus jl. opende het NOSjournaal

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij Inleiding Vroeger woonde ik in Caddum. Ik ben daar niet geboren. Maar ik woon daar vanaf mijn derde jaar. Caddum is een klein dorp op de Veluwe. Echt een boerendorp. De meeste mensen in het dorp zijn boer.

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1 Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 2 ander werk van toon tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

koploper Oktober/ November 2013

koploper Oktober/ November 2013 koploper NIEUWS Oktober/ November 2013 Kinderboekenweek De kinderboekenweek was erg leuk, het ging over sport. Wij moesten een sport bedenken voor meneer GertJan. Zijn knie deed zeer en toen moest hij

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie