VNO-NCW Midden is een club van vrijheid in gebondenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNO-NCW Midden is een club van vrijheid in gebondenheid"

Transcriptie

1 februari 2011 Johan Bongers: VNO-NCW Midden is een club van vrijheid in gebondenheid Ledenmagazine van URENCO wil geen eiland zijn Duurzaamheid is niet links, het is ook niet rechts Bij Van Peperzeel gaat niets naar de stort Ed Velthuis: Je moet het met z n allen doen Miljardeninvestering Midden-Nederland noodzaak Het beeld van de domme boer is hopeloos achterhaald 75 jaar Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe Provincie Utrecht blijft investeren in infra

2 Topnotaris Dagelijks in topvorm met geactualiseerde dienstverlening. Volgens de nieuwste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Daarmee kunnen wij elke dag meer voor u betekenen. Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen Wolterbeeklaan ZD Beekbergen T (055) F (055) E

3 Middelpunt URENCO In Almelo draaien de meer dan honderdduizend ultracentrifuges van URENCO non-stop. Hier wordt het lichtverrijkte uranium gemaakt waarop kerncentrales over de hele wereld draaien. Het is een procesindustrie avant la lettre, hoogtechnologisch, specialistisch en met een mooie toekomst De Achterhoek Nuchterheid en hard werken. Dat zijn de beginselen van het dna van de Achterhoek; een rustige, groene omgeving die bruist van de innovaties. Elders in het land overheerst echter het cliché beeld van mooie seniorenfietstochtjes door prachtige natuur. De regio moet beter worden vermarkt. De Nieuwe Kaart van Midden-Nederland Begin maart publiceren VNO-NCW Midden, de KvK, LTO en MKB Midden een investeringsagenda aangaande locaties en verbindingen in Midden-Nederland en bundelen de wensen en behoeften van hun achterban in een advies aan de landelijke, regionale en lokale politiek. Conclusie: er moeten de komende decennia miljarden geïnvesteerd worden om het ondernemingsklimaat te 28 optimaliseren. 34 Rob Eradus ontmoet Roel Robbertsen Commissaris van de Koningin in Utrecht Roel Robbersten wil een krachtige provincie behouden. Zonder ons zouden hier een aantal wezenlijke zaken niet voor elkaar komen, ook met betrekking tot de economische ontwikkeling. Nieuws 4 Johan Bongers neemt afscheid 14 De Drive: Johan van Peperzeel 19 Ed Velthuis, nieuwe voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen 21 Column Andries Greiner 26 Column Bernard Wientjes 26 In het Middelpunt: Seger van Voorst tot Voorst 27 Nieuwe leden 30 Agenda 32 Column Martin Stor 33 Colofon 42 Wie is Loek Habraken? 42 Agenda voor investeringswensen regionale economie Het wemelt van de crises. Nu het bedrijfsleven in onze regio de blik weer op de toekomst richt, maken we tegelijk twee andere crises mee die we goed moeten volgen, want vroeg of laat krijgen we ermee te maken. De crisis in de Arabische wereld is zorgwekkend en werkt zeker niet mee aan stabiliteit van onze mondiale economie. Maar ook dichter bij huis. Ondernemers voelden als eersten de gevolgen van de achterliggende periode. Dat merk ik binnen onze vereniging iedere dag. Nu zijn de overheden aan de beurt. Gemeenten moeten keihard bezuinigen, de steun vanuit het Rijk wordt minder, de collectieve uitgaven zijn hoger dan de inkomsten en de schulden van gemeenten zijn sky-high. Omdat overheden niet failliet kunnen gaan in ons land, moet daar dus de komende jaren stevig gesnoeid worden. Snoeien is het enige probate middel, want lasten verhogen leidt tot minder bestedingsruimte bij inwoners en ondernemers. Nee, dan de provincies. Die lijken veel minder moeite te hebben met de crisis. Gelderland en Overijssel hadden nog wat tafelzilver, de energiebedrijven, en hebben daar een goede prijs voor gekregen. Wat ik vreemd vind is dat er niet veel duidelijker wordt gekeken naar de investeringen die met dat geld kunnen worden gedaan, juist ten behoeve van de regionale economie! Wij hebben daarom een duit in het zakje gedaan en voor heel Midden-Nederland een investeringsagenda opgesteld. Niet afgeleid uit mooie nota s, maar veel eenvoudiger uit de wensen van ondernemers. En het zijn de ondernemers die de economie weer vlot moeten trekken; niet de overheden. Daar gaat het in deze uitgave van Middelpunt over. Tenslotte wordt er in deze uitgave op een bijzondere manier aandacht besteed aan het helaas vroegtijdige vertrek van onze directeur, Johan Bongers. Ik kan u het interview met hem warm aanbevelen. Tineke Bakker-van Ingen Voorzitter VNO-NCW Midden Middelpunt februari

4 Nieuws uit de regio Succesvolle Nieuwsjaarsbijeenkomsten en meer Foto: Jan Ezendam Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW IJsseldelta en VNO-NCW Noordoost-Overijssel Foto: Jan Ezendam Bernard Wientjes is spreker op de nieuwjaarsbijeenkomst in Dalfsen VNO-NCW Midden is het nieuwe jaar goed begonnen met drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomsten. Er is grote belangstelling van leden voor deze netwerkmomenten. Inhoudelijk zijn de programma s per regio zeer divers ingevuld. VNO-NCW Twente bracht een bezoek aan Het Dijkhuis van TriviumMeulenbeltZorg in Borne, in de Valleiregio ging Lex van Noordenburg, bestuurslid van VNO-NCW Valleiregio en fiscalist bij Loyens & Loeff in op fiscale actualiteiten Met name het horizontaal toezicht dat de belastingdienst wil invoeren werd uitvoerig toegelicht. Rivierenland had als gastspreker drs. Paul de Krom uitgenodigd (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), en VNO-NCW Utrecht en MKB-Utrecht waren in januari te gast bij het Centraal Museum in Utrecht, dat o.a. over de grootste collectie Rietveld-objecten ter wereld beschikt. De nieuwjaarsbijeenkomsten van de regio s Arnhem-Nijmegen en Achterhoek brachten veel leden bijeen, Arnhem-Nijmegen in de vaste locatie (Wijnfort Lent) en Achterhoek in Theater t Spieker in Eibergen. VNO-NCW Noordoost-Overijssel en IJsseldelta genoten een grote opkomst op de gezamenlijke bijeenkomst in Mooirivier in Dalfsen. Bernard Nieuwjaarsbijeenkomst Achterhoek Wientjes (voorzitter VNO-NCW) nam de economische actualiteiten met de deelnemers door, waarna Jan van Halst, manager algemene zaken van FC Twente, het woord kreeg. Hij ging in op het thema van de avond: topsport, met het accent op voetbal. Kijk voor verslagen en foto s van de bijeenkomsten op Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW Twente Meer bijeenkomsten Ook de maand februari is een mooie bijeenkomstenmaand. VNO-NCW Midden organiseert in februari vijftien bijeenkomsten, waaronder lijsttrekkersdebatten in Utrecht, Overijssel en Flevoland (in Gelderland is de organisatie in handen van SER Gelderland, waarvan VNO-NCW Midden partner is) en bezoeken van ministers Verhagen aan Almere en De Jager aan Nunspeet. In het volgende nummer van Middelpunt zullen we ongetwijfeld hierop en op andere bijeenkomsten - terugkijken. Het bijeenkomstenprogramma voor de maand maart vindt u op www. vno-ncwmidden.nl. Er staan interessante bedrijfsbezoeken en themabijeenkomsten op de agenda. Leden kunnen zich via Ledennet direct aanmelden voor een bijeenkomst van hun regio en actuele deelnemerslijsten inzien. Vragen? Neem contact op met het verenigingsbureau, of Meine Breemhaar, voorzitter VNO-NCW MKB Flevoland: Het is niet een kwestie van regels afschaffen door de overheid. Dat is misschien een leuk spel voor de beleidsmedewerkers van de overheid en de werkgeversorganisaties. En daarom bedenken we bijvoorbeeld een nieuwe regel als voor elke nieuwe regel gaan we een regel afschaffen. Waardoor iedereen druk blijft en er fundamenteel niets verbetert! Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW Noordoost- Overijssel: De Provinciale Statenleden dienen zich bewust te zijn van hun rol en taken: als bestuurlijke tussenlaag kennen zij hun eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent: geen zaken overdoen die landelijk al geregeld zijn of waar door de lokale overheden al in is voorzien. Ondernemers willen één-loketfunctie van de overheden.

5 Middelpunt Uniform regionaal aanbestedingsbeleid in Rivierenland VNO-NCW Rivierenland stuurt aan op een convenant met de gemeenten in Rivierenland over het regionaal aanbestedingsbeleid. In het convenant worden afspraken opgenomen die de procedures en regels rondom het aanbesteden moeten verbeteren. Eind maart organiseren wij een werkconferentie hierover met de betreffende wethouders en ambtenaren. De plannen zijn een gevolg van de eerder gehouden debatsessie over regionaal aanbestedingsbeleid tijdens een in september gehouden bijeenkomst van VNO-NCW Rivierenland. Vervolgens is samen met Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel een brief opgesteld die naar alle gemeenten in het Rivierengebied is verstuurd en naar regio Rivierenland. In deze brief vragen wij aandacht voor een transparant aanbestedingsbeleid en een kritische blik op de gunningcriteria en op de mogelijkheden om lokaal of regionaal aan te besteden. Dat zou een impuls geven aan de regionale markt. Naar aanleiding van deze brief hebben we met alle wethouders en verantwoordelijke ambtenaren van de gemeenten in Rivierenland een afspraak gemaakt om aandacht te vragen voor het aanbestedingsbeleid in de regio. Inmiddels zijn bijna alle afspraken afgerond. Er is overwegend positief gereageerd op onze plannen. Het streven is rond de zomer een convenant voor Rivierenland te kunnen tekenen. Om dit te kunnen realiseren willen we aan het einde van deze werkconferentie afspraken hierover maken. Meer informatie bij Chrismar Huls, regiomanager VNO- NCW Rivierenland, Thales ondertekent convenant van Twente Mobiel Twente Mobiel streeft ernaar om Twentse werkgevers en werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit. Hiertoe is het Convenant Mobiliteitsmanagement Twente opgesteld. Op 14 januari heeft Thales zich als convenantpartner aangesloten bij Twente Mobiel. In totaal zijn nu 27 werkgevers aangesloten bij het convenant van Twente Mobiel. Allen werken hard aan het in standhouden en verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. Thales kent sinds een aantal jaren een eigen stuurgroep Vervoersmanagement. Het doel is om de milieuprestaties van Thales continue te verbeteren. Mobiliteitsmanagement is hiervan een onderdeel gaan uitmaken. Middels het convenant wil Thales niet alleen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid voor medewerkers, klanten en leveranciers, maar ook grip en sturing houden op vervoerskosten en uiting geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Twente Mobiel, Samen Slim Werken is een initiatief van VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel, MKB-Twente, ANWB, Regio Twente, Gemeente Enschede en Gemeente Hengelo. De uitvoering van het initiatief ligt in handen van de mobiliteitsmakelaar en zijn team. Ledennieuws Overname bouwbedrijf Hamergroep door Haafkes Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. heeft de bedrijfsactiviteiten overgenomen van Bouwteam Hamergroep uit Borculo. Door overname krijgt Haafkes een betere geografische spreiding in Gelderland/Achterhoek. De dagelijkse leiding van Haafkes Hamer in Borculo blijft in vertrouwde handen van directeur Evert Jan Hamer. ROMA marktonderzoek wint aanbesteding klanttevredenheidsonderzoek Syntens ROMA marktonderzoek, lid van VNO-NCW Achterhoek, heeft de aanbesteding voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek van Syntens gewonnen. Het onderzoek werd in september 2010 aanbesteed. Meerdere onderzoeksbureaus hadden zich ingeschreven en ROMA marktonderzoek werd door Syntens als beste beoordeeld. Overname Lijnolie verfmakerij Kees Rolsma door Gebroeders Van der Geest Het Enschedese schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijf Gebroeders Van der Geest heeft Lijnolie verfmakerij Kees Rolsma in Hengelo overgenomen. Wij zijn ervan overtuigd dat biobased verven de toekomst hebben. Samen met Rolsma en twee universiteiten willen we zijn lijnolieverf doorontwikkelen, zodat dit mooie product straks sneller droogt en glanst, verklaart directeur Bas van der Geest. Met de overname hebben we tevens de enorme kennis die Kees Rolsma van lijnolieverf heeft, geborgd. Rolsma (links) en Van der Geest zien toekomst voor biobased verven] Masévon en Fiberworx beste toeloeveranciers van Nederland Masévon Technology uit Hardenberg, onder leiding van directeur Henk Kieft (VNO-NCW Noordoost-Overijssel), en KVE Composites/Fiberworx uit Ypenburg zijn uitgeroepen tot de beste industriële toeleveranciers van Nederland. Ze legden beslag op de Dutch Industrial Suppliers Awards 2010, een initiatief van Link Magazine. Volgens het organiserende magazine zijn dit unieke prijzen, omdat bedrijven zich er niet zelf voor kunnen nomineren, maar hun klanten dat moeten doen. Middelpunt februari

6 Nieuws uit de regio Betere afstemming wegwerkzaamheden Arnhem-Nijmegen nodig VNO-NCW Midden maakt zich grote zorgen over het effect van de wegwerkzaamheden op de bereikbaarheid in de regio Arnhem-Nijmegen. De dagelijkse files op onder andere de A12, de A50, de Pleijroute en de wegen in en rondom de steden Arnhem en Nijmegen getuigen hiervan. VNO-NCW Midden heeft samen met de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en MKB Midden hiervoor aandacht gevraagd bij het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit, het overlegorgaan waarin Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Prorail en de gemeenten Arnhem en Nijmegen elkaar op bestuurlijk niveau treffen. Het bedrijfsleven beseft dat de werkzaamheden onvermijdelijk leiden tot verkeershinder. Ze zijn er echter ook van overtuigd dat veel effecten voorkomen en vermeden kunnen worden door optimale afstemming en communicatie. Ondernemers zijn nu dubbel de dupe van vertragingen en opstoppingen door tijdverlies en de financiële gevolgen daarvan. Het bedrijfsleven vindt het noodzakelijk dat de uitvoering van wegwerkzaamheden onder de regie van één eindverantwoordelijke partij of persoon vallen. Alleen door de regie te voeren op de wegwerkzaamheden, kan de komende jaren een verkeersinfarct in de regio worden voorkomen. Over de communicatie zegt het bedrijfsleven dat er nu te veel uitingen zijn van verschillende afzenders, die zich eerder richten op een opsomming van noodzaak en uitvoeringszaken, dan op de bereikbaarheid van de regio tijdens de bouwfase. Ze zijn niet klantgericht naar ondernemer en particuliere weggebruiker. De weggebruiker heeft er belang bij dat hij in één oogopslag de juiste informatie krijgt: waar, wanneer en welke alternatieven? Contactpersoon: regiomanager VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, Gerbert Wubs, WerkendZwolle Mobiliteit van medewerkers voor & door werkgevers nieuwe naam voor Poortwachtercentrum Het Poortwachtercentrum Zwolle e.o. heeft een nieuwe naam: Werkend Zwolle. De organisatie is een initiatief van, voor en door werkgevers en steunt organisatorisch op VNO-NCW IJsseldelta. Doel is het ondersteunen van werkgevers bij het matchen van vraag en aanbod van personeel. Werkgevers krijgen vroeg of laat te maken met werknemers die uitvallen of boventallig zijn. Vaak leidt dit tot lange en kostbare trajecten. In Werkend Zwolle trekken werkgevers in de regio samen op om deze werknemers op een soepele manier een nieuwe werkplek te bieden. Hiervoor gelden kostendekkende, niet-commerciële tarieven. Ook de website is aangepast. Op is het actuele aanbod van kandidaten, klussen, projecten en vacatures te zien en door leden zelf te wijzigen. Inmiddels hebben vele bedrijven zich aangesloten bij Werkend Zwolle, waardoor een netwerk is ontstaan waarin meer dan arbeidsplaatsen zijn ondergebracht. Het afgelopen jaar zijn er zo n vijftig intakegesprekken geweest met diverse resultaten als oriëntatiedagen, stages, detacheringen en banen. Door de nieuwe opzet met de website is de verwachting dat er op nog efficiëntere wijze matches kunnen plaatsvinden, maar ook de werkbijeenkomsten blijven van belang om met elkaar van gedachten te wisselen en direct te kunnen matchen. Meedoen? Nieuwe bedrijven zijn nog steeds welkom en kunnen zich aanmelden voor de werkbijeenkomst op 22 maart om de sfeer te proeven bij Werkend Zwolle. Leden van VNO- NCW Midden ontvangen een flinke korting (tot 50%) op het tarief dat bedrijven betalen om zich aan te sluiten. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met Marcel van t Hul, tel Het Graafschapcollege is na het mislukte HBO-avontuur vorig jaar blijven zoeken naar nieuwe wegen en toont daarmee het karakter van een ondernemer. In de eerste week van dit jaar is besloten tot een nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen vanuit de vestiging van het Graafschapcollege Doetinchem. Uiteraard zullen we u later over de details informeren aldus Gerrit Pillen, voorzitter VNO-NCW Achterhoek.

7 Middelpunt Westelijke omlegging Eefde goed voor betere bereikbaarheid Het regionale bedrijfsleven is verheugd over de uitspraak van de Raad van State dat de provincie aan de slag kan met de opwaardering van de N348 tussen Zutphen en Eefde. De nieuwe N348 wordt om de woonwijk Polbeek in Zutphen heen geleid en via bedrijventerrein de Mars westelijk langs Eefde, om vervolgens ten noorden van Eefde weer aan te sluiten op het huidige tracé van de N348. Het bedrijfsleven o.a. vertegenwoordigd door VNO-NCW Stedendriehoek, is van mening dat met deze westelijke omlegging van de N348 bij Eefde op zo kort mogelijke termijn een oplossing kan worden geboden voor de nijpende bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in Zutphen-Noord en Eefde. Daarbij verdient het bedrijventerrein de Mars twee volwaardige ontsluitingswegen voor het vrachtverkeer. Op de Mars zijn meer dan 200 bedrijven gevestigd, die samen werkgelegenheid bieden aan meer dan mensen. De Mars heeft daarmee een belangrijke economische functie voor de regio. Het bedrijfsleven vindt dat de rondweg Eefde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden en sluit zich aan bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage. Daarin is duidelijk opgenomen dat de westelijke omlegging Eefde als uitgangspunt kan dienen voor een totaaloplossing voor de N348 tussen Zutphen en Deventer. Het bedrijfsleven heeft al aangegeven graag mee te willen denken bij de aanpak van het traject tussen Eefde en de A1. Meer informatie: Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, Subsidie met de voorsprongvoucher Werkgevers in de Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht kunnen subsidie krijgen in de vorm van een Voorsprongvoucher, wanneer zij een met ontslag bedreigde werknemer van 40 jaar of ouder in dienst nemen, of wanneer zij een werknemer van 40 jaar of ouder outplacementtraject aanbieden. VNO-NCW Midden heeft samen met de poortwachtercentra ACE De Vallei en WerkendStedendriehoek bij het ministerie een plan ingediend en subsidie aangevraagd voor het project met Kennis meer Voorsprong. Tot ons genoegen is de aanvraag goedgekeurd. De doelgroep, 40+-werknemers, is ernstig geraakt door de economische crisis. Er is gebleken dat het voor deze werknemers moeilijk is om een nieuwe baan te vinden. Dit is jammer omdat zij veelal beschikken over kennis en ervaring die voor werkgevers zeer belangrijk kan zijn. Meer informatie Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website of neem contact op met. VNO-NCW Midden, Martine Schuijer, , In het volgende nummer van Middelpunt meer aandacht voor deze nieuwe subsidie. Ledennieuws Joosten, Hijsen in het Oosten als eerste MVO gecertificeerd Joosten, Hijsen in het Oosten uit Vriezenveen is als eerste bedrijf in de regio MVO gecertificeerd. Het doel is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overeenkomstig de disciplines: arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk handelen, consumentenbelangen en maatschappelijke betrokkenheid. Directeur Jan Joosten ontving het certificaat van landelijke voorzitter van VNO-NCW drs. Bernard Wientjes, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Noordoost-Overijssel en VNO-NCW IJsseldelta op 10 januari jl. De heer Joosten werd direct gefeliciteerd door burgemeester ir. Cornelis Visser van de gemeente Twenterand en Wadinko vertegenwoordiger Bernard Kobes. Vlnr: Cornelis Visser, Jan Joosten en Bernard Kobes Kremer Duurzame Technieken BV van start! Sinds begin 2011 heeft de Kremer Groep er een nieuw bedrijfsonderdeel bij: Kremer Duurzame Technieken BV. De Kremer Groep zag het afgelopen jaar een sterke groei in het aantal duurzame projecten, zodat zij besloot deze activiteiten in een apart bedrijf onder te brengen. Kremer Duurzame Technieken BV kan u van dienst zijn op het gebied van Energie Management (monitoren, beheren & besparen van energie) en Alternatieve Energie Systemen (bijvoorbeeld zonne-energiesystemen en elektrische oplaadpunten). Toetreding R.W.J. (Robert) van den Anker RA Per 1 januari 2011 is R.W.J. (Robert) van den Anker RA toegetreden tot de directie van KroeseWevers als directeur Audit. Robert van den Anker blijft als accountant verbonden aan de vestiging in Doetinchem. De leiding van kantoor Doetinchem is met ingang van 1 januari in handen van Robert van den Anker, Jos Bongers, Wietze Bosga, Guido Kamps en Ab Lindenschot. Middelpunt februari

8 Nieuws uit de regio Utrechtse ondernemers ondernemen optimistisch Utrechtse ondernemers zijn optimistisch gestemd. Dat bleek tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW Utrecht en MKB Utrecht. In het Centraal Museum gaven de Utrechtse ondernemers antwoord op een aantal vragen over de stand van zaken in het Utrechtse bedrijfsleven. De uitkomst bleek positief. Meer dan de helft van de aanwezigen heeft in 2010 een beter rendement behaald dan in Ook verwacht het merendeel van de ondernemers in het komende jaar een hoger rendement te behalen dan in Een positieve uitslag, zegt Rob Eradus, voorzitter van VNO-NCW Utrecht, maar gelukkig niet verbazingwekkend. De wereldwijde crisis is niet aan ons land voorbij gegaan, maar de Nederlandse economie is sterk. Afgelopen jaren is veel gedaan om lasten te verlichten voor ondernemers en ondernemers hebben er zelf ook voor gezorgd dat de crisis niet erger is geworden. Door goed ondernemerschap, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, innovatie en flexibiliteit. Die passie en motivatie zie je vandaag terug tijdens de nieuwjaarsreceptie. VNO-NCW Utrecht zal ook komend jaar concrete acties ondernemen om het ondernemersklimaat in Utrecht te verbeteren. Het actieplan luchtkwaliteit Utrecht blijft een aandachtspunt. De lobby voor verbetering van de regionale infrastructuur gaat onverminderd door. Ook blijven arbeidsmarkt en onderwijs hoog op de agenda staan. Contactpersoon: Véronique Vrendenbarg, regiomanager VNO-NCW Utrecht, VNO-NCW Rivierenland zit in de lift. Ons ledenaantal groeit en we zijn met veel leuke dingen bezig. Een daarvan is het organiseren van de handelsmissie naar Zuid-Afrika. Daar liggen vooral in de voedselverwerkende industrie en de daaraan verwante bedrijfstakken (agro-technologie, machinebouwers etc.) enorme kansen. Voor onze leden hebben wij een geweldig programma samengesteld dat hen mogelijkheden biedt kansen te verzilveren, zegt Joris Nelissen, voorzitter VNO-NCW Rivierenland. Werkgevers Valleiregio bepalen gezamenlijk activiteiten 2011 In de afgelopen periode is door VNO-NCW Valleiregio, MKB Midden en de Kamers van Koophandel een gezamenlijk activiteitenplan voor 2011 opgesteld. Genoemde partijen hebben in de Valleiregio een aantal overeenkomstige onderwerpen waarop men activiteiten ontplooit. Het is daarom logisch om de activiteiten op deze onderwerpen gezamenlijk op te pakken. Dit heeft geresulteerd in een activiteitenplan voor De activiteiten vallen uiteen in vier hoofdthema s: samenwerking in de Valleiregio, bereikbaarheid en ruimte, internationalisering en onderwijs & arbeidsmarkt. Aan deze thema s zijn concrete acties gekoppeld, zoals bijeenkomsten, onderzoek en gezamenlijk benaderen van de overheid. Door de samenwerking in de regio bundelen partijen hun krachten, waardoor naar verwachting meer resultaat geboekt kan worden. We houden u op de hoogte van de voortgang! Contactpersoon: Martine Schuijer, regiomanager Valleiregio, De samenwerking tussen gemeenten in regio Food Valley begint vorm te krijgen. Ze werken hard aan een strategische agenda voor de komende jaren. VNO-NCW Valleiregio is betrokken bij het opstellen van deze agenda en dat is een goede zaak. Dat biedt perspectief om de ambities voor de ondernemers in de Valleiregio waar te kunnen maken. Overheid, onderwijs en ondernemers werken zo samen om tot een topregio te komen! zegt Henk Anema, voorzitter VNO-NCW Valleiregio. Op 10 januari hebben we onze nieuwe werkgeversagenda gepresenteerd. Optimistisch ondernemen in de Stedendriehoek. We gaan met de regionale overheden in gesprek om nog dit jaar te komen tot de installatie van een regionale ombudsman of vrouw. Met deze bemiddelingsfunctie willen VNO-NCW en MKB in de Stedendriehoek tot betere dienstverlening voor de ondernemer komen zegt Dries Crama, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek.

9 Verenigingsnieuws Middelpunt Henk Anema nieuwe voorzitter VNO-NCW Valleiregio In december 2010 is tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst van VNO-NCW Valleiregio Henk Anema benoemd tot voorzitter van de regio. Hij neemt het voorzitterschap over van Henrie van Beusekom, die na een bestuursperiode van zes jaar, waarvan vier jaar als voorzitter, is teruggetreden uit het bestuur. Henk Anema, directeur-eigenaar van 3D Worknet, woont in Leusden. Al jarenlang is zijn bedrijf gevestigd in Ede. Eerder was Henk Anema bestuurslid bij het Ede s Bedrijven Contact. Door zijn betrokkenheid bij de regio heeft Anema kennis van de knelpunten en dossiers die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van ondernemers in de Valleiregio. Anema: De Valleiregio wordt steeds sterker, door de gemeentelijke samenwerking en de Food Valley-ambities is de regio volop in beweging. Op het gebied van bereikbaarheid, regeldruk en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt ligt er voor ons voldoende uitdaging. Naast het voeren van een goede lobby en vertegenwoordiging op de juiste plaatsen, organiseren we uitstekende bijeenkomsten. In VNO-NCW is 90% van alle werkgelegenheid in Nederland vertegenwoordigd. In een tijd waarin verschillende vertegenwoordigingsorganen hun achterban zien teruglopen is VNO-NCW een stabiele factor. Ik ga me vooral inzetten om onze regionale belangen binnen de gemeenten en provincies op de kaart te krijgen. Daarbij Henk Anema, voorzitter VNO-NCW Valleiregio gaan we de samenwerking zoeken met andere werkgeversvertegenwoordigers zoals MKB en de bedrijvenkringen. In samenwerking moet onze kracht zitten zegt Anema. En hij vult aan: Het is een eer om voorzitter te zijn van VNO-NCW Valleiregio en een grote uitdaging om met de collega s in ons bestuur de juiste onderwerpen voor ondernemers op de agenda te krijgen. Voor meer informatie: Martine Schuijer, regiomanager VNO- NCW Valleiregio, Fotografie: Rene van den Burg Provinciale stemwijzer voor ondernemers Ondernemers kunnen via www. ondernemersstem.nl bepalen naar welke politieke partij hun voorkeur uitgaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart. Aan de hand van stellingen kunnen zij op belangrijke onderwerpen de standpunten van verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken. MKB- Nederland en VNO-NCW willen ondernemers met deze stemwijzer wegwijs maken in de verkiezingsprogramma s en zowel het regionale als het landelijke belang van deze verkiezingen benadrukken. Provinciale Statenleden bepalen de beleidskoers op het gebied van onder meer bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. Ook kiezen zij eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Iedere stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is dus mede bepalend voor de samenstelling van de senaat, die belangrijke wetsvoorstellen van de Tweede Kamer kan aannemen of verwerpen. Zo dreigde de Eerste Kamer in het najaar nog het gehele Belastingplan 2011 te verwerpen als de Tweede Kamer niet akkoord zou gaan met uitstel van het hogere BTW-tarief voor de podiumkunsten. Uit de Ondernemersstem komt naar voren naar welke politieke partij de voorkeur van de ondernemer uitgaat. Het initiatief Ondernemerstem.nl is ook afgelopen juni tijdens de landelijke verkiezingen ingezet. Meer dan ondernemers testten toen hun politieke voorkeur op de website. De VVD kwam als grote winnaar naar voren met 43 procent van de stemmen. Het CDA was met 36 procent een goede tweede. Vragen? Neem contact op met Rob Oostermeijer, Hoofd Beleidszaken VNO-NCW Midden, Afscheid Johan Bongers Op 30 november heeft Johan Bongers in kleine kring afscheid genomen als directeur van VNO-NCW Midden. Johan Bongers heeft 23 jaar gewerkt voor de vereniging, eerst als secretaris voor VNO, later als directeur beleidszaken van de WVM en directeur van VNO-NCW Midden. Wegens ziekte werd hij gedwongen zijn functie vervroegd over te dragen aan zijn opvolger, Werner Ludwig. Tijdens een diner met bestuursleden werd hij uitgebreid bedankt door voorzitter Tineke Bakker-van Ingen. Het bestuur is Johan zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage aan de vereniging. Lees ook het interview met Johan Bongers op pagina 14. Middelpunt februari

10

11 Middelpunt URENCO wil geen eiland zijn We kunnen voorlopig niet zonder kernenergie In Almelo draaien de meer dan honderdduizend ultracentrifuges van URENCO non-stop. Hier wordt het lichtverrijkte uranium gemaakt waarop kerncentrales over de hele wereld draaien. Het is een procesindustrie avant la lettre, hoogtechnologisch, specialistisch en met een mooie toekomst. We verwachten de komende vijf jaar een groei van zo n vijftig procent, aldus Huub Rakhorst. Last van de recessie had URENCO niet. Wereldwijd draaien er zo n 450 kerncentrales en zijn er 60 in aanbouw. De komende decennia zullen dat er alleen maar meer worden. Onlangs kondigde Amerika de plannen voor twee nieuwe centrales aan, de Verenigde Arabische Emiraten gaan er vier bouwen en in China zijn er momenteel vijfentwintig in aanbouw en tientallen in de planning. De reden ligt voor de hand: de energiebehoefte stijgt enorm en traditionele centrales draaien op steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen en zijn vervuilend. Sentiment Wij maken deel uit van de kernenergieketen en zijn in die zin geen objectieve partij, begint managing director van URENCO Nederland Rakhorst. Maar dat wil volgens ons niet zeggen dat we voor honderd procent op kernenergie moeten inzetten. Tegelijkertijd is het heel reëel om te stellen dat we het de komende vijftig jaar niet gaan redden op alternatieve bronnen - biobrandstoffen, de zon of de wind - ook niet als je alles bij elkaar optelt. Uiteindelijk is zonneenergie de bron van de toekomst, maar voor het zover is, zijn we minimaal vijftig jaar verder. Tot die tijd, en waarschijnlijk ook lang daarna, zal kernenergie een belangrijk bestanddeel zijn van de noodzakelijke mix. Om het anders te stellen: we kunnen voorlopig niet zonder. Met de enorme veiligheid van de nieuwe generatie centrales rest er feitelijk nog maar één probleem, dat van het afval. En dat is beperkt. De hoeveelheid afval is minimaal en het merendeel daarvan stelt qua radioactiviteit weinig voor. De opslag is bijzonder goed gecontroleerd en geregeld, ga maar eens kijken bij COVRA in Zeeland, waar al het radioactief afval van Nederland wordt opgeslagen. Natuurlijk rest er bij veel mensen nog negatief sentiment rondom kernenergie vanuit de jaren zeventig en tachtig toen de anti-kernenergielobby krachtig was en Tsjernobyl en Kalkar speelde, maar mede door het huidige energievraagstuk zie je de opinie kantelen en daarmee ook de politiek. Niet voor niets dat er nu met hele andere ogen gekeken wordt naar een nieuwe kerncentrale in Nederland die op enig moment naast de huidige kerncentrale in Borssele zal verrijzen. Gevaar URENCO werd begin jaren zeventig opgericht door de Nederlandse, Duitse en Engelse staten. Daarnaast participeerden private ondernemingen als Shell, Stork, Philips en DSM. Het idee was de nieuwe ultracentrifugetechnologie voor de verrijking van licht verrijkt uranium verder te ontwikkelen en die in eigen hand te houden, dit laatste uit het oogpunt van veiligheid. De technologie is immers ook geschikt te maken om hoog verrijkt uranium te produceren dat in kernwapens kan worden verwerkt. Momenteel voorziet URENCO in Almelo tien procent van de kerncentrales op de wereld van brandstof, als geheel neemt URENCO een kwart van de hele markt voor haar rekening. De orderportefeuille bestaat Middelpunt februari

12

13 Middelpunt uit langlopende contracten waarvan sommige tot voorbij 2025, met een waarde van ruim 20 miljard Euro! Rakhorst: Een prettige gedachte voor een ondernemer. Tegelijkertijd is dit een bedrijf als vele anderen. We investeren in de optimalisatie van het proces, in fundamentele kennis, in onze mensen en in de technologie. We bouwen op deze site continu nieuwe fabrieken bij en ontmantelen oudere. Met een stijgende vraag vanuit de markt is efficiency key. Tegelijkertijd blijft het een gevoelige materie. Het materiaal dat hier de fabriek verlaat, is in principe ongevaarlijk; Ik heb in de 26 jaar dat ik hier werk nog nooit uranium gezien je moet het echt innemen om enige schade aan te richten - en dan hebben we het nog niet eens over radioactiviteit, maar over het gevaar van zware metalen voor het menselijk lichaam. We hebben nul emissie en het proces is gesloten; ik heb in de 26 jaar dat ik hier werk nog nooit uranium gezien. Maar het blijft een productiefabriek met alle veiligheidsaspecten van dien en onze technologie kan kwaad aanrichten wanneer het in de verkeerde handen valt. Daarom doen we er alles aan om onze technologie af te schermen en die voor onszelf te houden, als westerse stabiele partnernatie, als Nederlandse staat en als bedrijf. Populair Ondanks de maatschappelijke protesten in de jaren zeventig en tachtig, het incident in 1974 toen de Pakistaanse ingenieur Abdul Khan via een toeleverancier kennis zou hebben gestolen over de bouw van ultracentrifuges en het feit dat de site het karakter heeft van een onneembare veste, staat URENCO midden in de regionale en lokale samenleving. Het is met meer dan duizend medewerkers dan ook één van de belangrijkste werkgevers van Almelo. We hebben zo n achthonderd mensen aan de slag in de enrichmenttechnologie - we bouwen onze centrifuges zelf in een joint venture in een fabriek hiernaast - en nog eens zo n 250 in het verrijkingsproces, aldus Rakhorst. We halen onze mensen, voor zover mogelijk, hier vandaan en dat lukt ondanks het groeiende tekort aan technische mensen. We zijn populair, bieden goede werkomstandigheden en uitdagend werk. Maar we zijn ons ook bewust van het belang van onze omgeving en investeren daar graag. We sponsoren evenementen en clubs, besteden lokaal aan als dat kan, en werken op allerhande manieren samen met het onderwijs. Bij dat alles zoeken we ook de samenwerking met andere bedrijven. We willen geen eiland zijn. Wie een kijkje wil komen nemen, is dan ook welkom, bijvoorbeeld voor een groepsrondleiding. Hoe werkt het? De verrijking van laagradioactief uranium is een complex proces, maar het principe is eenvoudig. Uraniumerts bestaat voor 99,3 procent uit U238 en voor 0,7 procent uit het splijtbare U235. Om er elektriciteit mee te kunnen produceren in een centrale moet het aandeel van de laatste omhoog naar drie tot vijf procent. Het metaal wordt omgezet in het vaste uranium hexafluoride. Dit wordt verwarmd tot gas dat in onderdruk in de ultracentrifuge wordt geleid. Door de hoge draaisnelheid wordt het zwaardere U238 naar de wand geslingerd om afgetapt te worden. Het lichtere U235 blijft in het midden en wordt als verrijkte fractie afgetapt. Dit proces wordt herhaald in aaneengeschakelde centrifuges tot de gewenste verrijkingsgraad behaald is. Middelpunt februari

14 Foto s: Nicole Bosch

15 Middelpunt Afscheid van een gedreven directeur Johan Bongers treedt terug bij VNO-NCW Midden Johan Bongers neemt afscheid als directeur van VNO-NCW Midden. Geen dag was hetzelfde en samen hebben we veel bereikt. Nu is het echter zaak me voor honderd procent op mijn gezondheid te concentreren. Ik heb het stokje feitelijk al overgedragen, maar wel in de wetenschap dat er een sterke club staat die het ondernemersbelang optimaal vertegenwoordigt. Bongers trad 23 jaar geleden in dienst bij VNO en vertrekt met gemengde gevoelens. In mei 2011 zou het officieel afgelopen zijn, maar een ziekte dwingt hem eerder te stoppen. Hij had, in zijn eigen woorden, de rit graag afgemaakt. Dat tekent de gedrevenheid van Bongers, die bepalend was voor de geschiedenis en de positie van VNO-NCW Midden, hoewel hijzelf daar de credits niet voor wil opeisen. Mening Van oorsprong is Bongers aannemer en makelaar en werkte binnen het familiebedrijf van zijn vader. Hij maakte de overstap naar VROM, gaf daarna in Overijssel onmiskenbaar vorm en inhoud aan een decentrale structuur van het NVOB - het huidige Bouwend Nederland en werd vervolgens gevraagd het VNO in Oost-Nederland verder op de kaart te zetten. Hij kende het bedrijfsleven en de overheid als zijn broekzak en die kwaliteiten maakten hem uitermate geschikt als opbouwwerker belangenbehartiger. VNO had al wel regionale vertegenwoordiging, maar dat waren meer vooruitgeschoven bestuurders en posities. Ook toen al hadden we onze landelijke belangenbehartiging prima op de rit en die lijn wilden we doortrekken in landsdelige regio s. We hadden overal opvattingen over en waren bereid die overal met argumenten over de bühne te brengen, we groeiden in betekenis. Gemeenten en provincies gingen ons - bestuur en organisatie - zien als een betekenisvolle gesprekspartner. We werkten collegiaal samen met het NCW, dat andere pluspunten had, zoals een duidelijke ledenstructuur en achterban. Ze hadden enthousiaste leden en bouwden aan een goede regionale verenigingsstructuur. Samenwerking lag voor de hand. En ik zie het als een grote verdienste dat VNO en NCW in Middenen Oost-Nederland eerder fuseerden dan landelijk. Ondanks verschillen en bijbehorende emoties - NCW met haar christelijke grondslag, wij met ons zakelijk pragmatisme - gingen we samen. We lieten zien hoe het kon. In 1995 werd één plus één drie. Hulp Bongers wijst op de grote kracht van de huidige regiostructuur van VNO- NCW Midden. In de twaalf regio s en binnen vier provincies wordt de achterban direct bediend door het bieden van een hoogwaardig netwerk. De leden met hun besturen bepalen de lobbyagenda. Hun eigen professionele kantoor attendeert, faciliteert, coördineert en voegt inhoudelijk en relationeel waarde toe. Met VNO-NCW landelijk wordt er gewerkt binnen een concernmodel. Besturen die voortkomen uit de leden organiseren niet alleen bijeenkomsten, maar signaleren ook zaken die aandacht verdienen en voeden het kantoor VNO-NCW Midden in Apeldoorn. Vanuit daar wordt de lobby en communicatie georganiseerd, met de hulp van alle kennis en bestuurlijke kracht van ondernemers en zo nodig de lobbykracht van VNO- NCW landelijk. En dit model werkt uitstekend, stelt Bongers. Je kunt als regio van VNO- NCW Midden vinden dat de A15 moet worden doorgetrokken, zonder Middelpunt februari

16 Activiteite n betrokken integer to the point dat vinden cliënten van onze juridische dienstverlening neem contact op en ervaar het zelf Business event s Teambuilding Bedrijfstrainin g Vergaderen Bedrijfsuitjes (thema)feeste n Sportdagen Evenementen van 50 tot 1000 pers onen Arrangemente n vanaf 20 personen arnhem nijmegen sickeszplein hv arnhem t (026) Bedrijfsuitje, teambuilding, bedrijfsborrel, vergaderen, business event? prins bernhardstraat aa nijmegen t (024) Mogelijkheden zijn divers, creatief en oneindig Gildeweg AR Braamt (Doetinchem) Tel indd :37:31

17 Middelpunt de hulp van Bernard Wientjes en zijn mensen sta je op cruciale momenten toch zwak. Het is vaak een gezamenlijke inspanning die we leveren. Tegelijkertijd worden er heel veel zaken op regionaal niveau op eigen kracht bereikt. Hoe dan ook, VNO- NCW Midden staat als een huis. We zijn een solide zelfstandige regionale vereniging, flexibel, slagvaardig en professioneel in aanpak. We maken met de besturen en de circa honderd vertegenwoordigers het verschil waar dat er toe doet en zijn de afgelopen decennia enorm gegroeid. Spelregels Een van de discussies waar Bongers in het verleden met regelmaat mee werd geconfronteerd, is die van de samenhang van het werkgebied van VNO- NCW Midden. Zo heeft Flevoland niets met Rivierenland en is Utrecht eerder Randstad georiënteerd. Bongers: Dat kun je zo stellen. Tegelijkertijd is er vaak wel degelijk economische eenheid en zijn er gedeelde belangen. Denk aan de oostwestcorridor en de positie van Utrecht als verkeersdraaischijf. Duitsland is nog altijd onze belangrijkste handelspartner. En niet-westelijk Nederland voegt sinds jaar en dag steeds meer waarde toe aan ons nationaal product. Investeringsagenda s moeten meer rekening gaan houden met de verdiencapaciteit van ons land als geheel. De belangen die ondernemers delen zijn vaak dezelfde: bereikbaarheid, arbeidsmarkt, regels, enzovoort. Dit is een club van vrijheid in gebondenheid. Problemen kunnen op ieder niveau als maatwerk worden aangepakt al naar gelang besturen dat goed achten. Dit binnen de spelregels en opgaven die zijn afgesproken in het totale verenigingsbeleid. Zo moet het werken en zo werkt het ook, hoewel het soms wel een hell of a job was om al die bestuurlijke kikkers in de kruiwagen te houden. Dat kun je ook niet alleen, maar daar heb je enthousiasme en overtuigingskracht van iedereen voor nodig. Neem onze regiomanagers: jonge mensen die iedere dag aanwezig zijn bij hun besturen en leden. En vergeet niet de stille kracht van het ondersteunend secretariaat. Het is mij een groot plezier geweest met hun samen te werken en velen te mogen coachen. Ik kijk met veel genoegen terug op de goede samenwerking met een groot aantal bestuurders, waaronder huidig voorzitter Tineke Bakker - van Ingen en de collegae van de vier andere regionale verenigingen en in Den Haag. De laatste decennia groeide niet alleen VNO-NCW Midden, maar het werd ook steeds drukker op de zakelijke ontmoetingsmarkt. De rol van belangenbehartiger werd door steeds meer private en publieke organisaties opgeëist. Ook de Kamer van Koophandel liet zich in dit spel niet onbetuigd, zo weet ook Bongers. Ik heb vaak iets van een haat-liefdeverhouding met de Kamer gehad. Ik kijk met trots terug op wat we hebben bereikt Het is een belangrijke samenwerkingpartner waarmee we vaak zij aan zij voor hetzelfde belang strijden. Maar op het moment dat zij als organisatie zonder feitelijke leden met middelen uit een verplichte bijdrage van ondernemers als publieke instelling te nadrukkelijk op onze markt traden, had ik daar moeite mee. Meestal kwam het echter weer goed binnen een kader van leven en laten leven. Ik zei altijd: Het grootste compliment voor jullie is als onze leden aangeven dat ze tevreden zijn over jullie werk. Nu is dan de geest uit de fles en woedt politiek maatschappelijk de discussie over de kerntaken van de Kamer in alle hevigheid. Er zal dan ook wel wat gaan veranderen. Vrouwen Zoals Bongers betrokken was bij de primeur van de fusie met NCW, had hij zich hetzelfde voorgesteld van een samenwerking tussen MKB Nederland in de regio en VNO-NCW Midden. Het logo voor Ondernemend Midden-Nederland was door beide al vastgesteld. Maar deze ambitie bleek te hoog gegrepen. Uiteindelijk zal het er wel van komen, bestuurlijk bleek het nog niet mogelijk de zaken in samenhang op één lijn te krijgen. Het probleem is een toch wel diffuse regionale gesprekspartner; niet altijd konden we spreken met echt gemachtigde beslissers. En dat is jammer want er is veel te winnen met vergaande bestuurlijke en organisatorische samenwerking. Ook hier kan één plus één drie zijn. Bovendien was het weer een mogelijkheid om te laten zien dat ondernemers in de regio elkaar goed weten te vinden. Het is een gemiste kans, maar dat neemt niet weg dat ik met trots terug kijk op wat we hebben bereikt. De lobby is goed, we zitten diep in de regio, we hebben het over zaken die er toe doen, we zetten steeds meer in op digitale middelen en Werner Ludwig is een prima opvolger. Als ik dan toch iets moet noemen: er mogen wat mij betreft in onze besturen best nog wat meer vrouwen bij, want wat dat betreft is het nog niet gelijkwaardig verdeeld. Middelpunt februari

18 Advertorial Goldewijk maakt bouwen weer leuk We gaan samen een mooi avontuur aan Nico Goldewijk is de zesde generatie die leiding geeft aan het familiebedrijf. Goldewijk is in meer dan een eeuw geëvolueerd tot een modern allround bouwonderneming. Bijzonder daarbij is dat, of het nu om de bouw van een woning of een bedrijfsgebouw gaat, niet het product maar het proces als uitgangspunt neemt. Wij maken bouwen weer leuk, de rest volgt dan vanzelf. De vader van Nico Goldewijk nam een beslissing die de transformatie van het toenmalige metsel- en timmerbedrijf inzette. Hij wilde opschuiven naar de voorkant van het bouwproces, betrokken zijn bij de eindgebruikers en niet langer een afhankelijke positie in de keten innemen. Goldewijk verhuisde naar Doetinchem en ontwierp een tiental woningen. Mensen konden kiezen uit een catalogus, maar we boden een flexibel product aan. De indeling en de grootte van de woningen waren variabel. Het werd een enorm succes en daarop hebben we verder gebouwd in onze visie als bouwer. Avontuur Goldewijk bedient vele markten zoals die van wonen, werken, leren en zorgen en recreëren. Het uitgangspunt is echter altijd hetzelfde. Een bouwproces hoeft er niet een van ellende te zijn; discussies met de aannemer, meerkosten, valse verwachtingen en teleurstellende resultaten, stelt directeur strategie & marketing Richard de Moel. Je zet iets prachtigs neer, dus daar mag je van genieten. En wij maken samen met onze klanten de noodzakelijke stappen om dat te bewerkstelligen. We gaan uit van het proces, niet van een product. We leren onze klanten maximaal kennen om hun wensen te kunnen vertalen in passende huisvesting. We nemen daarbij geen zorgen uit handen zoals veel bedrijven stellen, want dat impliceert dat er problemen zijn. We gaan samen een mooi avontuur aan. En daar komt altijd iets fantastisch uit, daarom durven we ook een resultaatverplichting aan te gaan. Emotie En daarbij kijken we over de opleveringsdatum heen, vult Goldewijk aan. De relatie duurt zo lang als het leven van het vastgoed. Om haar filosofie en visie te verankeren in een bouwproces en goed eindproduct heeft Goldewijk een geheel eigen methodiek ontwikkeld. De eerste stap draait om functionaliteit. Hoe leef of werk ik, en welke vierkante meters en kosten passen daarbij? De tweede draait om emotie. Hoe zit je in elkaar, welke woonwensen horen bij je persoon? En als het over gevoel gaat, gaat het ook vaak over trends, stelt De Moel. Wij zorgen dan ook voor wat ratio, bijvoorbeeld dat een zaak als waardevermeerdering niet in gevaar komt. Vervolgens kijken we naar de noodzaak en mogelijkheden intelligentie toe te voegen, bijvoorbeeld op het gebied van domotica, energie en veiligheid. Ook hierbij is toekomstbestendigheid een belangrijke toetssteen, net zoals bij de vierde stap waarbij we naar flexibiliteit kijken. Welke ontwikkeling ga je doormaken en hoe moet het pand er dan over tien of twintig jaar uitzien wil het nog steeds voldoen? Bouwen met Goldewijk klinkt als een kostbare zaak, maar het tegendeel is waar. Goldewijk: Allereerst zijn we zeer snel, omdat we een eigen ontwerpbureau hebben en iedereen hier ingesteld is op onze methodiek, maar ook vanwege onze schaalgrootte en omdat we de achterliggende technische aspecten van de bouw zeer efficiënt en innovatief hebben ingericht. En omdat we het klantproces centraal stellen, maakt het daarbij niet uit of we het over een woning hebben, een woonwijk, een school of een kantoorpand. Goldewijk Nijverheidsweg 12 Postbus AH Doetinchem T: E:

19 Middelpunt De Drive Foto: Aldo Alessi Er gaat niets naar de stort Johan van Peperzeel is de tweede generatie in het familiebedrijf. Wat 33 jaar geleden begon als schrootonderneming opkoper en verkoper van non ferro metalen - is inmiddels uitgegroeid tot onder andere het nationaal sorteer- en recyclingcentrum van lege batterijen. Deze onderneming is de afgelopen decennia ontzettend gegroeid; in activiteiten, in kennis en in de positie die we in de keten innemen. Vroeger kon veel in de branche, maar toen de wet op de chemische afvalstoffen werd ingevoerd - begin jaren 90 - veranderde er veel. Wij hebben daar maximaal op ingespeeld door in een echte niche te duiken; die van batterijen. We werden al snel specialist op het gebied van de recycling van loodaccu s, daarna volgden de vragen uit de markt vanzelf. Of we ook wat konden met andere typen accu s en batterijen; van het één kwam het ander Anno 2011 is Van Peperzeel als landelijk kennis- en sorteercentrum op het gebied van het hergebruik van batterijen aan te merken en werkt dan ook structureel samen met Stibat en grote grossiers uit de automotive branche. Feitelijk zijn we de CO2-bespaarder van de eerste orde, aldus Van Peperzeel. Er gaat niets naar de stort. Van al het zink, ijzer, aluminium, lood, papier en wat nog meer in batterijen zit, wordt in de negentig procent teruggewonnen. Dat hoeft niet opnieuw in een energievretend proces gegenereerd te worden. De technologische uitdagingen voor de toekomst zijn enorm en onze kennis neemt met de dag toe. Dat geeft ons een voorsprong in de markt, maar we delen die ook meer en meer. Van Peperzeel heeft zich van een regionaal opererend schrootbedrijf naar een zeer professionele organisatie ontwikkeld. Dat alles stimuleert enorm. Middelpunt februari

20 n Cl im rigineel Wonen O at n e A G BL ct e r j 2 ro P a s a t r i M i e c Qw ht l ling Ene cia nne u e r t gie r p De Vor de ce lmere stin A n on w Hi 2 au k k a e l r n B s l tein ve B lp st Ve Vleuten U Nijm e W st eide PR w s fra tru ers Onrust Gr eli ond ng sto ffe n hout kazerne a Krom Utr ni S e t ec m k ht O la v C l e u ijk A s e nd Wo Lav aa o t M nd or en Velpsc or me g vo j h i r e N e j k V i Cu Vle es use ut e re er Me a In On tw i kk el m en se n sc ha S De n sig udy a L Zom Duurzame Ruimte o &c neer & build B Engi ouw t c u r en nst On tw ikk en sa m u ctu &m aa t 001 Bewuste Bo ISO 9 uw e 01 r s 140 D B SO FM I O id techniek Eng s i n e er he ering PP i d n g m H Fun aa l o c o iee e Binnenlands i e Z er ake ustit at n ie J m ter A1 s Lexkesveer Roz ini 5 5 e M 2 t We A3 hem Fifty st T ie w L oc od sit rk e pa d2 Arnhem En tr a g el r d oo el Voeg duurzaam los nbedrijven Asfaltbed Beto rijv r e ie Horizontale w tegrat aard e-in e i nte ard gra wa le t i e ca r Bouwbo rti D r g Behee u Ve H ur a es i ts m ij z ssi a ce pp on B o onen A12 Gouda uw C ooiw /De n n lijfm ee H B aa Arnhem Cent g g raa es in mn l on Ee Tra t le e Wach er Cuijk n D tra Be r um Businesspark rs ijs k en? s eg JECT O & op n ge n i s nt & betrouwbaar spara Verr n a r uk es t kla e nt W Ballast Nedam Bouw Midden Vestiging Arnhem Vestiging Nieuwegein Meander 551 Ringwade MD Arnhem 3439 LM Nieuwegein Postbus 5450 Postbus EL Arnhem 3430 BA Nieuwegein Telefoon Telefoon Ballast Nedam Infra Midden Vestiging Arnhem Meander MD Arnhem Postbus EL Arnhem Telefoon indd Ballast20Nedam.indd :44:31 9:08:

Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen

Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen maart 2013 Robert Holtkamp en Ed Kooijman: Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen Ledenmagazine van Hoe gaat het met de DGA s in Nederland? Jolande Combee-Paulus: De kleinste positieve

Nadere informatie

Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg

Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Februari 2010 Peter Weda: Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Ledenmagazine van Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Ondernemers moeten in beweging komen Werknemers veranderen in tijden van crisis

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen

Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen September 2011 Ank Bijleveld: Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen Ledenmagazine van De duurzame 100 Hire-and-invest-model geeft maakindustrie toekomst De unieke combinatie

Nadere informatie

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken Tineke Bakker-van Ingen: Banken moeten weer krediet gaan verstrekken maart 2009 Ledenmagazine van Nieuwjaarsbijeenkomsten in teken van recessie De overdrachtsbelasting in Nederland is absurd Een succesvol

Nadere informatie

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten september 2009 Brigitte Siesling: Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten Ledenmagazine van Interboat merkt weinig van de recessie Biohorma is weer aan het bouwen Pilot ro-ro smaakt naar

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel:

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel: oktober 2012 Peter boterman en hans boswinkel: Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk Ledenmagazine van Trots op de mentaliteit in Noordoost-overijssel Proson maakt het verschil rijksoverheid

Nadere informatie

Middelpunt. Xxx. Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden. Joke Cuperus en Jan-Peter Müller

Middelpunt. Xxx. Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden. Joke Cuperus en Jan-Peter Müller Middelpunt Tekst: Xxxx Foto: Xxxx Xxx ledenmagazine VNO-NCW Midden mei 2014 #1 Joke Cuperus en Jan-Peter Müller Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden Conny Verkerk: Ondernemers

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma:

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma: juni 2009 Rob Boomsma: Doorpakken op Utrecht Bereikbaar Ledenmagazine van Internationaal toptalent zoekt bedrijven Financieel management in tijden van recessie Tauw en Landschap Overijssel slaan handen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

het ONDERNEMERS temperatuur in Zwolle Hoe is de financiële en omgeving? WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 ZWOLLE E.O.

het ONDERNEMERS temperatuur in Zwolle Hoe is de financiële en omgeving? WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 ZWOLLE E.O. NR. 1 2011 het ONDERNEMERS ZWOLLE E.O. B E L A N G Hoe is de financiële temperatuur in Zwolle en omgeving? Het Centrum CT: De zaag scherp houden Inbreng Syntens en Kennispoort waardevol bij innovatie Nooter

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald Middelpunt LEDENMAGAZINE VNO-NCW MIDDEN december 2014 #3 Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald In gesprek met Chris Buijink en Michaël van Straalen Samen vooruit

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com Lach. Werken is leuk, werken is plezier, het inspireert en zorgt voor waardering. Wij brengen mensen en werk succesvol met elkaar in contact. Ongeacht of het om een tijdelijke of een vaste aanstelling

Nadere informatie

Audrey Sinderdinck (IKEA) Werken met mensen geeft me energie. Jan de Nooij De kracht van het samenwerken

Audrey Sinderdinck (IKEA) Werken met mensen geeft me energie. Jan de Nooij De kracht van het samenwerken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, oktober 2013 34 Audrey Sinderdinck (IKEA) Werken met mensen geeft me energie Jan de Nooij De kracht van het samenwerken Pascal

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O.

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O. NR. 4 2010 het ONDERNEMERS ZWOLLE E.O. B E L A N G VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban Lean manufacturingproject groot succes Onderneemkracht sleutel tot succes voor Zwolse

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie:

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie: LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011 Richard van de Vrie: We leggen de lat hoog en LUXeXceL gaat voor alles Bart de Boer: Midden-Brabant verdient meer aandacht BZW wil focus en verdieping Helmond moet

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie