Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt."

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt

2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school en de visie 2.1 Schoolgegevens 2.2 Identiteit van de school 2.3 Visie en missie van de school 3. Ontwikkeling en organisatie van het onderwijs 3.1 Algemeen 3.2 Groepen 3.3 Coöperatief werken 3.4 Zelfstandig werken en weektaak 3.5 Creatieve communicatie 3.6 Schoolontwikkelingen 3.7 Werkwijzen en methoden 3.8 Gymnastiek 3.9 TSO (tussen schoolse opvang) 4. Zorg voor de leerlingen 4.1 In- en uitschrijvingen 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 4.3 De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 4.4 Rapporten 4.5 Resultaten 4.6 Samenwerken met externe organisaties 5. Het schoolteam 5.1 Personeelssamenstelling 5.2 Verlof en ziekte van personeel 5.3 Scholing van leerkrachten 5.4 Stageplaatsen 6. Ouderbetrokkenheid 6.1 Het belang van ouders in de school 6.2 Informatievoorziening 6.3 Activiteitencommissie 6.4 Medezeggenschapsraad 6.5 Vrijwillige ouderbijdrage 6.6 Klachtenprocedure 6.7 Verlofregeling 6.8 Buitenschoolse opvang 7. Praktische zaken 1

3 Beste ouders, In deze gids willen wij u een beeld schetsen van het onderwijs op basisschool Park16Hoven. Park16Hoven is een startende school in een splinternieuwe wijk tegen het centrum van Rotterdam aan. In het rustige groen, tegen de dynamiek van de stad aan, een unieke locatie die volop in beweging is. Park16Hoven wil een school zijn waarin iedereen zich welkom voelt en waar de rust heerst om tot goed onderwijs te komen. Het mooie, nieuwe gebouw geeft ons de tools om het onderwijs op een prettige en gestructureerde manier vorm te geven. Het kind staat in deze centraal. De school en ouders gezamenlijk hebben de mooie taak om het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden. Deze schoolgids geeft u een beeld en is een praktische handreiking. U bent uiteraard altijd van harte welkom voor een informatief gesprek. Onze deuren staan figuurlijk altijd voor u open. Paul Burghouwt Locatieleider Park16Hoven. 2

4 1. Algemene informatie Basisschool Park16Hoven Tinbergenlaan 50, 3045BJ Rotterdam Telefoon: Website: Directeuren : De heer H. van den Berg; tevens directeur Albert Schweitzerschool De heer D. Emmerink; tevens directeur Openbare Daltonschool Overschie Locatieleider: De heer P.Burghouwt De besturen van de school De school is een dependance van twee andere basisscholen in Overschie, te weten: De Albert Schweitzerschool en de Openbare Daltonschool Overschie. Derhalve valt de school dan ook onder twee besturen, te weten: De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). RVKO K.P. van de Mandelelaan NB Rotterdam Postadres: Postbus 4250, 3006AG Rotterdam Telefoon: Stichting BOOR Postbus 23058, 3001KB Rotterdam Telefoon:

5 Vakanties en vrije dagen Herfst Vrijdag t/m zondag Kerst Donderdag kinderen s middags vrij s avonds kerstviering. Vrijdag t/m zondag Voorjaar Vrijdag t/m zondag Paas Donderdag t/m maandag Mei Zaterdag t/m zondag Hemelvaart Donderdag t/m zondag Pinksteren Maandag Studiedag Dinsdag Zomer Vrijdag t/m zondag Schooltijden De schooltijden zijn voor alle kinderen van de school: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30u 12.00u en 13.00u 14.45u Woensdag 08.30u 12.30u 4

6 2. Visie en identiteit 2.1 Schoolgegevens Basisschool Park16Hoven staat in de gelijknamige wijk Park16Hoven in deelgemeente Rotterdam- Overschie aan de Tinbergenlaan. Park 16Hoven is een nieuwe wijk die zich kenmerkt door zijn ligging dichtbij het centrum in het groen. Veel bewoners kiezen heel bewust voor deze locatie vanwege de ligging. De school is een zelfstandig functionerende dependance van de R.K.B.S. Albert Schweitzer en de Openbare Daltonschool Overschie. De school valt onder het bestuur van de R.V.K.O. en B.O.O.R.. De school formuleert haar eigen beleid en visie, los van de twee hoofdscholen. Bij de start van dit schooljaar telt de school ca. 180 leerlingen verdeeld over 8 groepen: 3 kleutergroepen (in januari 2015 komt daar een instroomgroep bij ), groep 3, groep 4, groep 5 en groep De verwachting is dat lopende het schooljaar de school zal groeien afhankelijk van de bouw en oplevering van de huizen in de wijk. In school zijn ook een peuterspeelzaal (Peuter & Co) en een tijdelijk Kinderdagverblijf (Bimbola) ondergebracht. In de punt van het gebouw heeft Bimbola de BSO georganiseerd. 2.2 Identiteit van de school De gezamenlijke identiteit van de samenwerkingsschool laat zich kenmerken door: verbondenheid met de samenleving, de zorg voor elkaar en de ruimte voor een eigen mening; verwondering en nieuwsgierigheid als drijfveren voor onze ontwikkeling; hoopvol en toekomstgericht vertrouwen en gerechtigheid Binnen het levensbeschouwelijke onderwijs ontvangen de leerlingen informatie over alle geloofsovertuigingen. In het schoolprogramma krijgen de christelijke feesten als Kerst en Pasen een prominente plaats. 2.2 Visie Het doel van de school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te creëren op, cognitief, creatief en sociaalemotioneel gebied. De samenhang tussen deze 3 ontwikkelingsgebieden is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om bovenstaande te bereiken willen we een school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: onderwijsbehoefte, samenwerken, zelfstandigheid, zelfverantwoording en gezien worden. 5

7 Missie Op basisschool Park16Hoven hebben we respect voor elkaar en de omgeving. Hebben we oog voor elkaar en gaan we op een positieve en ontspannen manier met elkaar om. We zien elkaar en zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze school. Visie Op basisschool Park16Hoven leren kinderen zichzelf ontdekken en voor zichzelf op komen. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze nog moeten leren. Kinderen verlaten Park16Hoven als een creatief, handelend en cognitief sterk persoon. Principes van waaruit we werken: 1. Je bent een zelfstandig deel van het geheel: Je bent verwelkomend Je bent oprecht Je bent zorgzaam Je bent op de hoogte Je bent betrokken 2. Iedereen is belangrijk 3. Verras vanuit een gestructureerd, veilig geheel 4. Een mens is een creatief, scheppend en denkend wezen Welke brede doelstellingen hebben we op Park16Hoven Kinderen en leerkrachten gaan op een spontane en ontspannen manier met elkaar om en hebben vertrouwen in elkaar. Kinderen op Park16Hoven willen leren. Op Park16Hoven sluit de leerstof zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen op Park16Hoven zijn sociaal vaardige mensen. Kinderen op Park16Hoven zijn zelfstandig, zelfverantwoordelijk als zij de basisschool verlaten. Kinderen zien elkaar en worden gezien. Kinderen kunnen met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen communiceren via creatieve uitingen. Kinderen op Park16Hoven leren mede door verwondering. Kinderen werken en leren in een veilige en overzichtelijke omgeving. Onderwijsbehoefte Iedere leerling leert op zijn eigen manier en heeft iets anders nodig om zich te ontwikkelen dan een ander. Waar mogelijk sluiten we aan op de behoefte van de leerling. 6

8 Samenwerken Park16Hoven is een samenwerkingsschool. Door samen te werken kunnen we zaken makkelijker oplossen. Samenwerken willen we dan ook in alle lagen van de school. Leerkrachten onderling, met ouders en met externe organisaties. Samen sta je sterk en kom je er wel uit. Leren samenwerken is dan ook een belangrijk aandachtspunt op school. Zelfstandigheid Als mens is het belangrijk dat je zelfstandig kunt functioneren. Het versterkt je zelfredzaamheid en schenkt je autonomie. Voor de kinderen in de school is het erg belangrijk dat zij leren zelfstandig te werken. Deze zelfstandigheid zal zich in de school laten zien in de vorm van zelfstandig werken en weektaken. Zelfverantwoording Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Kinderen moeten nog leren hoe dat in zijn werk gaat. Leren naar jezelf kijken is een leerzaam, maar langzaam proces. De school wil hier graag een substantiële bijdrage in leveren. Ouders De bovenstaande ambities kunnen we als school niet alléén verwezenlijken. Een kind is namelijk onderdeel van een systeem. Een systeem waarin de ouders en de school samen een belangrijke rol vervullen. De school kan niet zonder de betrokkenheid van ouders. Transparantie en informatie zijn dan ook essentieel. Ook hier geldt: Samen komen we er wel uit. 3. Ontwikkeling en organisatie van het onderwijs 3.1 Algemeen Park16Hoven is een reguliere school. Dit houdt in dat we werken met een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen. 3.2 Groepen De school heeft de volgende groepen: Groep 1-2 A Groep 1-2 B Groep 1-2 C Groep 1-2 D (vanaf januari 2015) Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep Coöperatief werken Coöperatieve werkvormen worden ingezet om op diverse manieren tot samenwerken te komen. Op een goede manier samenwerken is een groot goed. Hierdoor leren mensen op een andere wijze met 7

9 elkaar communiceren, positief kritisch te zijn naar elkaar, te luisteren naar elkaar en te leren van elkaar. De diverse werkvormen zullen zichtbaar worden met pictogrammen die door de hele school hetzelfde zijn. 3.4 Zelfstandig werken en weektaak Het is belangrijk dat kinderen leren om goed zelfstandig aan het werk te zijn. Dit betekent niet dat je alles alleen moet doen, maar dat je zelf oplossingen vindt voor problemen, zonder dat je daar altijd de leerkracht voor nodig hebt. Zelfstandig werken kun je niet vanzelf; de leerkrachten bespreken regelmatig de regels rondom het zelfstandig werken en sturen bij waar nodig. 3.5 Creatieve Communicatie Met de invoering van creatieve communicatie willen we op een andere manier invulling geven aan het vak tekenen. De tekenopdrachten zullen, buiten tekentechniek, ook gerelateerd worden aan sociaal-emotionele vorming. Op deze wijze willen we kinderen op een veilige manier met elkaar in contact laten komen, laten samenwerken en hun competentiegevoel versterken. 3.6 Schoolontwikkelingen Park16Hoven is een startende school. In de komende jaren gaan we de basis verder uitbouwen, waarbij we ons voornamelijk richten op datgene dat we leerlingen moeten bieden om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. 3.7 Werkwijzen en methodieken De ontwikkeling van de basisvaardigheden begint bij de kleuters. Uitdagende materialen in de klas stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden, te weten: Motoriek Zintuigelijke ontwikkeling Ontluikende geletterdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling Door het gebruik van een digitaal planbord maken kinderen op jonge leeftijd al kennis met plannen van taken. Naast de taken die door de leerkracht worden geïnitieerd, kan een kind eigen keuzes maken. Alle taken worden aangeboden binnen een thema, volgens de methode van Kleuterplein. Naast het werken met materialen spelen kringactiviteiten een grote rol in de kleutergroepen. Je deelt gedachten en ervaringen met elkaar. Voorts is er ook veel aandacht voor bewegen bij de kleuters. Ze bewegen zowel buiten als in de speelzaal, of in de gymzaal. 8

10 In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de volgende methoden: Methoden Taal / spelling Groep 3: Veilig leren lezen (versie 2014) Groep 4-8: Taal en spelling in beeld Begrijpend en technisch lezen Groep 3: Veilig leren lezen Groep 4-8: Lezen in Beeld (begrijpend) Estafette (technisch) Rekenen Groep 3-8: Pluspunt Schrijven Groep 1-8: Pennenstreken Aardrijkskunde Groep 4-8: Meander Geschiedenis Groep 4-8: Brandaan Natuur Groep 4-8: Naut Engels Groep 1-8: Take it easy Expressie Groep 1-8: Creatieve communicatie Muziek Groep 1-8: Zangmakers Beweging Groep 1-8: Basislessen bewegingsonderwijs Sociaal-emotionele vorming Groep 1-8: Kinderen en hun sociale talenten en creatieve communicatie 3.8 Gymnastiek De groepen 1-2 bewegen dagelijks buiten of in de speel- gymzaal. Zij hebben hiervoor een paar gymschoentjes nodig. Deze blijven op school. Het is wel prettig om regelmatig te controleren of de gymschoentjes nog passen. De groepen 3-7 hebben 2 maal per week gym in de gymzaal. Alle kinderen hebben hiervoor nodig: een shirtje en een broekje/rokje en gymschoenen. 9

11 Gelieve geen turnpakjes in verband met het omkleden. De gymkleding dient iedere keer na het gymmen mee naar huis te worden genomen. De kapstokken raken anders overvol. Gymtijden groep 3-7 Groep 3 Maandagmiddag en vrijdagmiddag Groep 4 Maandagochtend en vrijdagmiddag Groep 5 Maandagmiddag en woensdagochtend Groep Dinsdagochtend en dondermiddag 3.9 Overblijven (TSO) Kinderen kunnen overblijven op school. Deze overblijf, TSO(tussen schoolse opvang) wordt verzorgd door Bimbola. Het meest prettig is het indien u een contract afsluit voor het aantal dagen in de week dat uw kind overblijft, maar er kan eventueel ook incidenteel worden overgebleven. In de kosten die berekend worden, is het eten en drinken meegenomen. De kinderen krijgen bruin brood, hartig en daarna eventueel zoet beleg, drinken en fruit. Voor meer informatie kunt u de website van Bimbola bezoeken en desgewenst digitaal aanmelden voor de TSO. BSO park 16hoven. 4. Zorg voor leerlingen 4.1 In- en uitschrijvingen Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Het is voor ons prettig als kinderen minimaal een half jaar daarvoor worden aangemeld. Om informatie te krijgen of om het kind aan te melden, kunt u telefonisch of via de mail een afspraak maken met de locatieleider. In een gesprek geven wij u dan informatie over de school en leiden wij u rond door het gebouw, waardoor u een indruk kunt krijgen van de school. Na aanmelding neemt de leerkracht een aantal weken voor de verjaardag van uw kind contact met u op om wendagen (max. 6) af te spreken. Bij aanmelding kunt u een eventuele voorkeur aangeven in welke groep uw kind geplaatst wordt. Het is echter wel zo dat we trachten de groepen zo gelijkmatig mogelijk in te delen, waardoor het niet altijd mogelijk is om met de voorkeur rekening te houden. Indien we daarvan afwijken, zullen we dit te allen tijde beargumenteren. De school wil de uitstraling van een wijkschool behouden, daartoe hanteert de school een postcodebeleid. Alle kinderen woonachtig in de wijk Park16Hoven met postcode 3045 zullen, mits de school de juiste (onderwijs)zorg kan bieden, worden aangenomen op de school. Kinderen uit de omliggende wijken kunnen worden toegelaten, mits er voldoende ruimte is. Bij aanmelding van kinderen die elders op school zitten, vragen wij, vóór we over kunnen gaan tot inschrijving, altijd uw toestemming om contact op te nemen met de school waar uw kind vandaan komt. In principe laten we alle kinderen toe. Behoeft een kind veel zorg, dan moeten wij eerst grondig afwegen of we die zorg ook daadwerkelijk kunnen bieden. Voor groepen waar al veel zorgleerlingen geplaatst zijn, kan een limiet gelden. 10

12 Bij inschrijving vragen wij u om opleidingsgegevens van beide ouders, om het burgerservicenummer van het kind en een kopie van een ID van één van beide ouders. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Zoals op elke school volgen we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet. Hiervoor hebben we diverse instrumenten: Groepen 1-2 In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen vooral door middel van observaties. De groepsleerkrachten hanteren daarbij het onderwijsvolgmodel van Kijk ; een landelijk gehanteerde methode om de ontwikkeling op de diverse gebieden zo goed mogelijk in kaart te brengen en te volgen. Hierbij worden ook aantekeningen gemaakt van de activiteiten van de kinderen, gesprekken met ouders en ander opvallende zaken. Er worden ook toetsen afgenomen van het CITO. De uitslag van deze toetsen geven ons een beeld waar het kind op een bepaald moment staat ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten. Het geeft ons ook informatie over het onderwijs dat wij de kinderen wel of niet moeten bieden. Bij de interpretatie van de toetsgegevens houden wij continu het kind zelf voor ogen. Zeker bij jonge kinderen is een toets een momentopname en zo hanteren wij die ook. Groepen 3-8 In de groepen 3-8 wordt er meer gewerkt met losse methoden voor de diverse vakken. Door middel van methode toetsen houden we bij hoe het kind de aangeboden lesstof heeft verwerkt en kan toepassen. Samen met de beoordeling van het gemaakte werk in de klas vormen bovengenoemde toetsen de beoordelingen die u terug kunt vinden op het rapport. Voorts nemen we ook op diverse vakgebieden cito-toetsen af. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. De resultaten van de cito-toetsen vindt u los bij de rapporten. Deze toetsen worden heel anders beoordeeld dan de methodegebonden toetsen; het gaat hier namelijk niet om enkel de aangeboden stof, maar ook om stof die de groep helemaal nog niet aangeboden heeft gekregen. Op deze wijze kan het verschil gemeten worden tussen de gemiddelde leerling en de heel goede leerling. Terwijl op de methodetoetsen de gemiddelde leerling en de heel goede leerling hetzelfde kunnen scoren, zullen zij op de cito-toetsen verschillend scoren. De cito-toetsen worden, op een enkele toets na, 2 maal per jaar afgenomen. Eenmaal in het midden van het schooljaar en eenmaal aan het einde. In groep 7 nemen we ook de Cito-entreetoets af en in groep 8 de eindtoets basisonderwijs. De Cito-toetsen geven ons een beeld van waar het kind staat ten opzichte van zij/haar leeftijdsgenoten. Zij geven ons ook een beeld van de vorderingen van de groep en van het onderwijs dat we bieden. Wij gebruiken deze gegevens ook voor ons kwaliteitsbeleid. 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Zorg binnen de school In de school volgen we de leerlingen zo nauwgezet mogelijk. In eerste instantie is dit een taak van de leerkracht. Minimaal drie maal per jaar heeft deze een groeps- en/of leerlingbespreking met de intern begeleider over de vorderingen van de groep en van de individuele leerlingen. Deze besprekingen monden uit in een groepsplan, waarin staat beschreven welke groep leerlingen wat doet tijdens de lessen in de groep. Een kind dat opvalt in zijn/haar ontwikkeling(zowel voorsprong als 11

13 achterstand) zal een aanpassing krijgen in de dagelijkse lessen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind meer of minder instructie krijgt. Deze aanpassingen zal de leerkracht hoofdzakelijk zelf uitvoeren in de klas. In uitzonderlijke gevallen zal een kind een individueel plan krijgen. Hiervan worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gebracht. Na een vooraf afgesproken periode zal het plan geëvalueerd worden. Extra aandacht aan kinderen die dit nodig hebben zal zoveel mogelijk in de klas aangeboden worden door de groepsleerkracht zelf. Het effect hiervan is groter, aangezien de leerkracht de kinderen het beste kent en weet hoe de ontwikkeling van het kind is. Extra aandacht binnen de groep valt minder op en wordt door de overige leerlingen als normaal ervaren. In alle groepen zijn er voldoende momenten waarop er zelfstandig wordt gewerkt door de leerlingen, zodat de leerkracht de ruimte en de tijd heeft om leerlingen die extra aandacht nodig hebben te kunnen helpen aan de instructietafel (lavendel kleurige tafel in de groep). Het komt voor dat de school van mening is dat het voor een kind beter is een bepaalde groep te doubleren. Dit gebeurt uiteraard alleen na zorgvuldig overleg en als wij van mening zijn dat doubleren van meerwaarde is voor uw kind. Het kan ook voorkomen dat wij het raadzaam vinden dat een kind een groep overslaat. Dit gebeurt echter zeer zelden. Wat vaker gebeurt, is dat een kind voordat het zes wordt, doorstroomt van de kleuters naar groep 3. De ontwikkeling van een kind moet dan wel op alle vlakken zodanig goed zijn dat het zich kan handhaven in groep 3. Deze stap moet op zowel cognitief gebied, maar vooral ook op sociaal-emotioneel gebied gemaakt kunnen worden. Uiteraard zijn de ouders in alle gevallen betrokken bij de totstandkoming van deze stappen. Zorg buiten de school In sommige gevallen hebben wij als school niet voldoende deskundigheid in huis. In die gevallen zullen we als school, na overleg met de ouders, deskundigen van buiten de school om hulp vragen. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Alle kinderen van vijf jaar worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Vooraf wordt contact opgenomen met de school om te informeren of er zaken zijn waar tijdens het onderzoek extra aandacht aan besteed moet worden. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en de mogelijkheid om eventuele problemen rondom gedrag, opvoeding en school te bespreken. Er is ook de mogelijkheid om, op verzoek van ouders en/of de school, een kind extra of eerder dan het vijfde jaar op te laten roepen. Het CJG kan de school ook ondersteunen met vraagstukken op het gebied van opvoeding en/of medische hulpvragen, bijvoorbeeld bij ernstige allergieën van kinderen. PPO (passend primaire onderwijs) Onderstaande tekst, gericht aan alle ouders van schoolgaande kinderen in Rotterdam, is integraal overgenomen van de notitie die door Passend Onderwijs Rotterdam geschreven is. In grote lijnen wordt hier een en ander beschreven over de invoering van passend onderwijs en de gevolgen daarvan voor de toelating en de zorgplicht. Het volledige toelatingsbeleid voor Park16Hoven kunt u opvragen bij de directie. Zorgplicht Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek 12

14 krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal. Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/schoolbesturen een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen er voor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam ( Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Schoolondersteuningsprofielen Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg zijn van een verhuizing. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school? Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen of moeten aanmelden op een basisschool. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels: Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. Dit kan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier dat is te verkrijgen bij de school. Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het kind bij meerdere scholen is aangemeld, en zo ja, welke de eerste school van aanmelding is. Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders en nodigt de ouders uit voor een gesprek. De school dient binnen 6 weken na aanmelding een besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken, bijvoorbeeld als de school nader onderzoek wil doen dat langer duurt. Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs heeft bereikt, wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven. Informatie voor de school Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat ouders aan de school zoveel mogelijk informatie geven over hun kind, ook gegevens over (te verwachten) beperkingen in de onderwijsdeelname. Soms zal de school aan de ouders aanvullende gegevens vragen of aangeven dat er nader onderzoek nodig is. Voor dat onderzoek moeten ouders toestemming geven. 13

15 Het is heel belangrijk dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden. Extra ondersteuning Het is belangrijk dat de school alle belangrijke informatie krijgt, want het is de school die bepaalt of een kind al dan niet extra ondersteuning nodig heeft. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om eerst te kijken of zij zelf het kind de extra ondersteuning kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt daarbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband, die de juiste ondersteuning kan bieden. Onder een andere school wordt ook een school voor het speciaal (basis) onderwijs verstaan. Beslissing van de school De school beslist dus uiterlijk binnen 10 weken of de aanmelding in behandeling wordt genomen, het kind extra ondersteuning nodig heeft, het kind wordt ingeschreven en toegelaten, het kind wordt geweigerd of dat er sprake is van een geschil. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Als de school wel de passende ondersteuning kan bieden als een kind ondersteuning nodig heeft, dan wordt samen met de ouders een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat beschreven naar welke onderwijsdoelen gestreefd wordt, en de onderbouwing daarvan. Tevens wordt hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding het kind nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Indien de ondersteuning die het kind nodig heeft niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school, de school het kind geen passend onderwijsprogramma kan bieden, of plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, kan de school het kind weigeren. In deze situatie heeft de school wel een zorgplicht. De school mag alleen weigeren als de school een andere school gevonden heeft die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook kan en wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs verstaan worden. Hierover zal overleg plaatsvinden tussen de ouders en de school. Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school om de inschrijving en toelating te weigeren, of met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen ouders hiertegen bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school of het geschil aanhangig maken bij de landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering. Tegen het besluit van de school om de aanmelding niet in behandeling te nemen kan alleen bezwaar gemaakt worden bij het schoolbestuur van de school. Dit staat uitgebreid beschreven in het volledige toelatingsbeleid van de school dat op te vragen is bij de directie van de school. Speciaal (basis)onderwijs Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. Alleen basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband ( Wanneer geldt de zorgplicht niet? De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. 14

16 In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. Onderwijsconsulenten Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent ( wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Schoolondersteuningsprofiel In het door ons opgestelde schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en welke de ambities wij hebben als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft ons schoolondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen: Voor welke kinderen is er al een passend aanbod? Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externe partners? Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren? In welke richting wil de school zich ontwikkelen? Welke expertise hebben we nu al in huis? Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat er nu nog niet in voldoende mate is? Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door bespreking in het team, overleg tussen directie en de intern begeleiders en na bespreking met de medezeggenschapsraad. Het schoolondersteuningsprofiel vormt een onderdeel van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie. Deze is tevens te vinden op onze website. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) De school heeft contact met een schoolmaatschappelijk werkster van Thermiek. Zij kan ondersteuning bieden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en/of gedragsproblemen. Indien u thuis op dit gebied hulp nodig heeft kan zij u ook van advies voorzien. 4.4 Rapporten De kinderen van groep 2 krijgen in maart en juni een geschreven rapport mee. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport. Het rapport bestaat uit meerdere onderdelen. In ieder geval kunt u terugvinden in het rapport een beoordeling van alle vakken die op school gegeven worden en een overzicht van de resultaten die zijn behaald op de CITO-toetsen. Het overzicht van de citotoetsen vindt u alleen in het 2 e en 3 e rapport, aangezien de CITO-toetsen dan worden afgenomen. Rondom de rapporten zijn er ook tienminutengesprekken voor alle ouders. Deze gesprekken betreffen alle kinderen dus ook de jongste kleuters. Rondom het 1 e en 2 e rapport worden alle ouders 15

17 uitgenodigd voor een gesprek, bij het 3 e rapport zijn de gesprekken facultatief. Enkele ouders zullen door de leerkracht verzocht worden om nog even 1 keer alles goed door te nemen. Ouders die niet uitgenodigd worden, kunnen wel zelf aangeven dat zij graag nog op gesprek willen komen. U krijgt hierover een schrijven. 4.5 Resultaten De vorderingen en prestaties van de kinderen worden bijgehouden met behulp van observaties en methodetoetsen. De verslaglegging hiervan wordt weergegeven op het rapport van de kinderen. Daarnaast worden er in ieder leerjaar CITO-toetsen afgenomen. De resultaten van de CITO-toetsen geven een beeld waar een kind scoort ten opzichte van al zijn/haar leerjaargenoten in heel Nederland. Naast deze toetsen maken de leerlingen van groep 7 de CITO- entreetoets en de leerlingen van groep 8 de CITO-eindtoets. Op basis van alle gegevens die wij als school van de kinderen hebben verzameld, wordt een schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Op dit moment kunnen wij nog geen gegevens publiceren betreffende uitstroom naar voortgezet onderwijsscholen. 5. Het schoolteam 5.1 Personeelssamenstelling Functies en taken van het team De directeuren van de hoofdscholen zijn eindverantwoordelijk voor de school De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en zet, in samenspraak met het team, het beleid uit van de school. In een regelmatig overleg tussen directeuren en locatieleider wordt het beleid bekrachtigd. De intern begeleider coördineert de leerlingzorg op school. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep en de overige taken die hem/haar zijn toebedeeld. De conciërge draagt onder meer zorg voor het technische- en huishoudelijk onderhoud, neemt de telefoon aan, ontvangt gasten en verricht waar nodig hand- en spandiensten. Groepsindeling Groep 1-2A Mw. Jessica van der Laan Groep 1-2B Mw. Sanne Hers Groep 1-2C Mw. LilianWensing-Blaauw(ma-di-wo) Mw. Sandra Vermeulen (do-vr) Groep 3 Mw. Wendy Schot (ma-di) Mw. Jolanda van der Does (wo-do-vr) 16

18 Groep 4 Mw.Marlies Cornelissen (ma-di-wo-do) Mw. Lilian Wensing-Blaauw(vr) Groep 5 Mw. Ghislaine Heij Groep Mw. Leidi Bovens (ma-di-do-vr) Mw. Sandra Vermeulen (wo) Overige personeelsleden Directie Dhr. Hans van den Berg (directeur ) Dhr. Dave Emmerink (directeur) Dhr. Paul Burghouwt (locatieleider) Intern Begeleider Dhr. Paul Burghouwt (3-8) Mw. Jolanda van der Does (1-2) Conciërge Mw. Sonja Seltenrijch 5.2 Verlof en ziekte van personeel Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht wordt in de regel vervanging geregeld. In een kleine school als Park16Hoven is het opdelen van een groep geen wenselijke oplossing, maar in noodgevallen zullen ook wij hierop moeten terugvallen. In zeer uitzonderlijke situaties zou het kunnen gebeuren dat we genoodzaakt zijn een groep thuis te laten. Uiteraard wordt u hiervan een dag van te voren op de hoogte gebracht. Voorts is het ons streven om zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor één groep te plaatsen. 5.3 Scholing van leerkrachten Het vak van leerkracht is continu in ontwikkeling. Het nascholen en bijscholen van leerkrachten is een onderdeel van ons personeelsbeleid. Deze nascholing kan het hele team betreffen, maar ook individuele nascholing behoort tot de mogelijkheden. 5.4 Stage plaatsen Ieder jaar zult u in de school diverse stagiaires aantreffen. In de school is plaats voor stagiaires van de PABO maar ook stagiaires van het MBO. Stagiaires worden altijd begeleid door de leerkrachten en de eindverantwoording over een klas blijft te allen tijde bij de leerkracht. 6 Ouderbetrokkenheid 6.1 Het belang van ouders in de school Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel van Park16Hoven. Het opvoeden van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, school en ouders kunnen in deze niet zonder elkaar. De school 17

19 zal daarin een transparante rol innemen. De figuurlijke deuren staan altijd open voor kinderen en ouders. Het maken van een afspraak is hierbij wel van belang. Voor schooltijd heeft een leerkracht niet de tijd om op vraagstukken in te gaan, maar een afspraak maken kan uiteraard altijd. 6.2 Informatievoorziening Buiten de schoolgids, die u digitaal wordt aangeleverd, proberen wij u op een aantal manieren zo goed mogelijk op de hoogte houden. Schoolkalender Bij de schoolgids vindt u ook een kalender met daarin de belangrijkste data van het jaar. Kennismakingsavond Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond in alle groepen. Hier kunt u kennis maken met de leerkracht. De leerkracht informeert u over de gang van zaken in de klas en welke methoden gehanteerd worden. U kunt op deze avond vragen stellen over de algemene gang van zaken. Deze avond is niet bedoeld om persoonlijke zaken van kinderen te bespreken. Nieuwsbericht Eenmaal in de maand ontvangt u het nieuwsbericht. Hierin staat actuele informatie. Het nieuwsbericht wordt verspreid via de mail. Mocht u het nieuwsbericht niet ontvangen laat het dan even weten. Klassennieuws Indien leerkrachten een (hulp)vraag hebben, maken ook zij gebruik van de mail. Website Op de website van Park16Hoven is nog niet alles te vinden. Dit schooljaar wordt er een nieuwe website gebouwd en kunnen we gemakkelijker communiceren. Op de website kunt u alle nieuwsberichten lezen en staat ook de schoolgids. Op de website zullen we ook foto s plaatsen van diverse activiteiten. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kinderen daar op staan, wilt u dan bij de directie een formulier ophalen en invullen om dat aan te geven. 6.3 Activiteitencommissie Op Park16Hoven hebben we ook een activiteiten commissie. Deze groep mensen ondersteunt het team bij de organisatie van tal van activiteiten in de school, zoals feesten, sportdagen, projecten etc.. Iedere klas heeft ook 2 klassenouders. Deze zijn ter ondersteuning van de leerkracht bij de organisatie van allerlei activiteiten in en rondom de klas. Eén van beide klassenouders is ook aanwezig bij de vergaderingen van de activiteiten commissie. In de activiteiten commissie worden geen onderwijsinhoudelijke zaken besproken, dat gebeurt namelijk in de MR. De voorzitter van de activiteiten commissie is een ouder, die in samenspraak met de directie de agenda opstelt. 6.4 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan dat overlegt over de gang van zaken op de school. Besproken wordt o.a. de schoolbegroting, het schoolplan, de schoolgids, het rooster en de inhoudelijke planning. In de wet op de medezeggenschap staat welke bevoegdheden de medezeggenschapsraad heeft ten aanzien van de onderwerpen die besproken worden. De MR bestaat uit 2 geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. 18

20 Park16Hoven heeft een deelraad. De deelraad heeft gemandateerde bevoegdheden van de hoofdscholen, waar het zaken betreft die enkel Park16Hoven aangaat. De deelraad kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven betreffende onderwerpen die in de reglementen van RVKO en BOOR zijn vastgesteld. Daarnaast vormt de deelraad voor de school een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. Er wordt minimaal 4 maal per jaar vergaderd, maar indien nodig worden er extra vergaderingen belegd. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter en zo nodig de directie voor het opstellen van een agenda en verzorgt de notulen en de post. Deelraadsleden worden voor 3 jaar gekozen. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor verkiezingen. De deelraad zorgt ieder jaar voor controle op de in- en uitgaven van de oudergelden. Naast de deelraad heeft P16H ook een klankbordgroep. Deze groep heeft als taak de deelraad te ondersteunen in hun adviezen. De klankbordgroep komt 4 maal per jaar bijeen en heeft minimaal uit iedere groep een ouder met een maximum aantal leden van 10. De samenstelling van de deelraad dd. 18 juni 2014: Oudergeleding: Bernd van Miltenburg; vader van Jip (gr.5) en Gijs (gr 3) Loranne van Lieshout; moeder van Mirte (gr.4) en Evi (gr 1-2C) Personeelsgeleding: Leidi Bovens (gr ) Sanne Hers (gr. 1-2B) 6.5 Vrijwillige ouderbijdrage U krijgt in het begin van het schooljaar het verzoek tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag, minimaal 75,-, is voor het hele schooljaar. Uw bijdrage wordt gebruikt voor allerlei zaken die niet gesubsidieerd worden, zoals de kosten van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, projecten etc. Uit de eventuele extra bijdrage bekostigen wij zaken als: extra uitdagend materiaal, materiaal voor beeldende vorming etc.. Voor het schooljaar zullen we het grootste deel van de extra gelden inzetten voor uitdagende materialen. Kinderen die maar een deel van het jaar op school zitten, vragen we ook een deel te betalen. Ouders wordt bij het inschrijven gevraagd een overeenkomst te tekenen voor het betalen van deze bijdrage. 6.6 Klachtenprocedure Park16Hoven gaat er vanuit dat school, ouders en kind verantwoordelijk zijn voor een goed leerproces. Mocht dit niet optimaal verlopen, dan wordt verwacht dat, een ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, contact met elkaar opneemt. Mocht u, als ouder, niet goed begrepen worden door de groepsleerkracht, dan kunt u eerst met de Intern Begeleider contact opnemen. Mocht dit niet naar tevredenheid worden afgewikkeld, dan kunt u dit bespreken met de directeur. Mocht dit gesprek niet tot verheldering leiden, dan kunt een formele klacht indienen. De formele klacht wil het belang van de betrokkenen dienen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Wie kunnen een klacht indienen? Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap een klacht indienen. Deze klachtenregeling geldt voor alle scholen van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam hierna te noemen: BOOR, alsmede alle scholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, hierna te noemen: RVKO. 19

21 Mocht u een probleem of een klacht hebben, dan is de procedure als volgt: Om te beginnen neemt u contact op met de betreffende groepsleerkracht. Betreft het een zaak van de schoolorganisatie in het algemeen, dan kunt u het beste meteen met de directie contact opnemen. Wanneer het overleg met de leerkracht naar uw mening niet leidt tot opheldering of een oplossing van het probleem, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de directie. De directie zal zich in eerste instantie bemiddelend opstellen en hoor en wederhoor toepassen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan degene met de klacht in contact treden met de vertrouwenspersoon van één van de besturen. De directie van de school kan u vertellen bij welk bestuur u, uw klacht dient neer te leggen. De klachtenprocedures van de besturen zijn te vinden op desbetreffende websites. Klachtenafhandeling In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het College van Bestuur van BOOR, dan wel de bovenschools manager van de RVKO. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Park16Hoven is een school met twee besturen. Leerlingen staan om en om ingeschreven op de ene dan wel de andere school. Ouders krijgen via de mail rond de 4 e verjaardag van het kind of bij inschrijving als het gaat om zij-instroom, te horen bij welk bestuur hun kind staat ingeschreven. Namen en adressen: De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het College van Bestuur van BOOR. (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Postbus KB ROTTERDAM T: Betreffende RVKO: RVKO K.P. van de Mandelelaan NB Rotterdam Postadres: Postbus 4250, 3006AG Rotterdam Telefoon: Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: T: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus AD Utrecht 20

22 T: F: E: 6.7 Verlofregeling In de Nederlandse wet is vastgesteld dat ieder kind vanaf de 5 e verjaardag verplicht naar school toe moet. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schools één of meerdere dagen van school wenst te houden. Voor dit extra verlof zijn strakke regels opgesteld. Ook wij zijn verplicht ons te houden aan deze regels. Deze regels kunt u lezen op de site van de gemeente Rotterdam. Enkele redenen waarop u extra verlof zou kunnen aanvragen zijn: huwelijk, overlijden, jubilea etc.. Voor de aanvraag van een buiten de vastgestelde s om, dient u een werkgeversverklaring in te dienen, waaruit blijkt dat u door de aard van uw beroep niet in staat bent om twee weken aaneengesloten op te nemen. Voor extra verlof dient u altijd een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. U krijgt dan ook een schriftelijk antwoord terug. Informatie vindt u op onder het kopje onderwijs, extra verlofregeling. Redenen voor de aanvraag van extra verlof buiten de schools zijn: - Religieuze feestdagen; - De onmogelijkheid vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) om tijdens de zomer of de kerst tenminste twee weken aangesloten op te gaan. (Hierbij is een werkgeversverklaring verplicht); - Ernstige ziekte, overlijden, begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners; - Huwelijk van familie(eerste, tweede en derde graad); - 12 ½, 25, 40 en 50-jarig huwelijksfeest van familie(eerste en tweede graad); - Ambtsjubilea van familie(eerste en tweede graad); - Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente; - Gezinsuitbreiding. 6.8 BSO In het gebouw van Park16hoven is een BSO (buiten schoolse opvang) aanwezig. De BSO wordt georganiseerd door Bimbola. Bimbola biedt voorschoolse opvang en naschoolse opvang aan. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: of u belt met: Praktische zaken Algemeen Wij verwachten dat ieder kind op tijd aanwezig is, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. De deuren gaan 10 minuten voor aanvang open en het staat u vrij uw kind naar de klas te brengen. De lessen beginnen om 08.30uur en om 13.00uur. De deuren gaan dan dicht en de ouders wordt verzocht ook om 08.30uur en om 13.00uur het lokaal verlaten te hebben. De leerkracht kunt u enkel na schooltijd spreken, mits er natuurlijk niets ernstigs aan de hand is. Gevonden voorwerpen bewaren we in een kast boven de kapstok, op de benedenverdieping. 21

23 De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van dure en/of kwetsbare voorwerpen als: mobiele telefoons, ipods e.d.. Het meenemen van mobiele telefoons is toegestaan, maar ze staan te allen tijde uit. Wij verwachten van een ieder die de school betreedt, gepaste kleding. Afwezigheid/ziekmelden Indien uw kind ziek is, willen wij dat graag voor aanvang van de school van u vernemen. U kunt daarvoor bellen naar de school: , of mailen naar: Ook als uw kind iets later komt, in verband met bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter, horen wij dit graag. Veel kinderen gaan, voornamelijk in de hogere groepen, alleen naar school. Indien wij niets van u horen en uw kind verschijnt niet op school, dan zullen wij u bellen. Allergie Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht. Anti-pest protocol Binnen het gedragsprotocol, waar we voornamelijk op positieve regels sturen, hanteren we op Park16Hoven ook een anti-pestprotocol. Het anti-pestprotocol dient er voor te zorgen dat pesten zo spoedig mogelijk wordt gesignaleerd en opgelost. Eten en drinken Halverwege de ochtend is er in iedere groep een moment dat de kinderen iets eten en drinken. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. Dit 10-uurtje bestaat uit: iets te drinken (drinken zonder koolzuur en het liefst met weinig suikers) en iets te eten (daarbij kunt u denken aan: een stuk fruit, boterham of een koek) Wij stimuleren tijdens het eten en drinken gezonde tussendoortjes. Snoep en koek met chocolade zijn dus ook niet toegestaan. Huiswerk In de groepen krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee. Voor het plannen van het huiswerk hebben de kinderen een agenda nodig. Voor de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde krijgen de kinderen aan het begin van het jaar de boeken mee naar huis. De boeken dienen thuis voorzien te worden van een kaftpapier en een etiket met naam. Als kinderen een toets moeten leren, krijgen zij de boeken mee naar huis en kunnen zij, in de stijl van het voortgezet onderwijs, met het boek leren voor de te maken toets. Speelplaats De school is niet in het bezit van een grote speelplaats. Dit betekent dat we een aantal regels hebben voor het gebruik van de speelplaats: Voor schooltijd en bij het uitgaan van de school wordt er alleen gelopen op het schoolplein. Fietsen, steppen e.d. vóór het hek afstappen. Fietsen alleen in de daarvoor bestemde klemmen plaatsen. Het buitenspeelmateriaal wordt alleen gebruikt onder schooltijd. Het is toegestaan om, tijdens de pauze, gebruik te maken van waveboards en opvouwbare stepjes. Grote steps en skateboards mogen niet gebruikt worden op de speelplaats. Dit is vanwege de hoge snelheid die kinderen hiermee bereiken. Waveboards en steps kunnen in de school onder de computerplanken in de nissen worden neergelegd (bij de desbetreffende klas). Hierdoor zijn alleen steps toegestaan die opgevouwen kunnen worden. 22

24 Speelgoed Speelgoed is voor thuis. Op school is het niet de bedoeling dat er speelgoed van thuis wordt meegenomen. Verjaardagen en trakteren De verjaardag van een kind is uiteraard een groot feest. Alle kinderen mogen natuurlijk hun verjaardag op school vieren. Zij mogen dan 2 kinderen uitkiezen die met hen de klassen rondgaan. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Natuurlijk is het goed dat dit een lekkere traktatie is, maar we streven ernaar de traktaties zo gezond en klein mogelijk te houden. Als er een snoepje bij zit, dan zo klein en weinig mogelijk. Schoolmelk Vooralsnog hebben we op onze school geen schoolmelk. Uit een peiling onder ouders, bleek dat er nagenoeg geen animo was voor het afnemen van schoolmelk. Komend schooljaar zullen we deze behoefte nogmaals peilen. Gangen Wij willen graag dat kinderen zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen spullen. Daarbij hoort het ophangen en wegbergen van de spullen die zij van thuis uit meenemen, jas, tas etc. Om dit goed mogelijk te maken vragen we aan de ouders om aan de jas in ieder geval een goede lus te hebben en een tas mee te geven die niet te groot is, zodat deze ook netjes in de daarvoor bestemde bak gezet kan worden. Voor de groepen 3-8 is het zaak dat de gymspullen niet op school blijven hangen, maar na de gymles mee terug naar huis gaan. Voorts is het de bedoeling om de kinderen zoveel mogelijk zelf hun spullen aan de kapstok te laten hangen, zodat zij zelf de zorg erover hebben en daardoor vinden zij hun spullen ook makkelijker zelf terug. Schoolfotograaf Ieder jaar komt ook op Park16hoven de schoolfotograaf langs. De datum wordt gepland in samenspraak met de activiteitencommissie. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de datum waarop de schoolfotograaf langskomt. Foto s Lopende het schooljaar worden er ook veel foto s gemaakt van de kinderen. Deze foto s gebruiken we in nieuwsberichten en voor de website. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto s van uw kind(eren) wilt u dat dan melden bij de directie. Schoolbenodigdheden De meeste schoolspullen krijgen de kinderen gewoon van de school. Te denken valt aan: Een multomap Pen, potlood en gum.(1x per jaar) Kleurpotloden(1x per jaar) Schriften e.d. Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen van groep 3-8 de volgende schoolspullen van thuis nodig: Een goed etui Indien de vulpen die de kinderen in groep 4 gekregen hebben kapot is, ook een vulpen om mee te schrijven. Gymspullen op de dagen dat de kinderen gymmen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben ook een agenda nodig. Eventueel: Viltstiften 23

25 Reservepen Kladblok. Pennenbakken voor op de tafel zijn niet toegestaan. Deze vallen te vaak van de tafel en geven teveel onrust. 24

26 September 2014 Basisschool Park16Hoven; samen de toekomst in ma di wo do vr za zo 1 Start nieuwe schooljaar Algemene Ouderavond Schoolreis Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 25

27 Oktober 2014 Basisschool Park16Hoven; je mag zijn wie je bent ma di wo do vr za zo 1 Start kinderboeken Week 2 3 Boekwinkel in de school Afsl. KBW Open Podium Vrije dag 18 Herfst 19 Herfst 20 Herfst 21 Herfst 22 Herfst 23 Herfst 24 Herfst- Vakantie 25 Herfst 26 Herfst Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 26

28 Basisschool Park16Hoven; je bent welkom ma di wo do vr za zo 1 2 November Advies gespr. Gr Rapport mee Voortgangs Gesprek Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 27

29 December 2014 Basisschool Park16Hoven; meer dan leren alleen ma di wo do vr za zo Sint Kerstviering Kinderen s middags vrij. 19 Kerst 20 Kerst 21 Kerst 22 Kerst 23 Kerst 24 Kerst- 25 Kerst 26 Kerst 27 Kerst 28 Kerst 29 Kerst 30 Kerst 31 Kerst Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 28

30 Januari 2015 Basisschool Park16Hoven; oog voor prestaties ma di wo do vr za zo 1 Kerst 2 Kerst 3 Kerst 4 Kerst project 20 project 21 project 22 project 23 Project Open podium Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 29

31 Februari 2015 Basisschool Park16Hoven; oog voor creativiteit ma di wo do vr za zo Carnaval/ juffendag Vrije dag 21 Voorj. 22 Voorj. Vakantie 23 Voorj. 24 Voorj. 25 Voorj. 26 Voorj. 27 Voorj. 28 Voorj. Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 30

32 Maart 2015 Basisschool Park16Hoven; in de wijk, voor de wijk ma di wo do vr za zo 1 Voorj Rapport mee 17 Voortg. gesprek Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 31

33 April 2015 Basisschool Park16Hoven; iedereen is belangrijk ma di wo do vr za zo Pasen 1 e 6 2 e paasdag Kinderen vrij 2 Studiedag Kinderen vrij 3 Goede Vrijdag Kinderen vrij paasdag Eindtoets Groep 8 22 Eindtoets Groep 8 23 Eindtoets Groep 8 24 Koningsspelen 25 Mei 26 Mei Vakantie 27 Mei 28 Mei Vakantie 29 Mei 30 Mei Vakantie Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 32

34 Mei 2015 Basisschool Park16Hoven; samen verantwoordelijk ma di wo do vr za zo 1 Mei 2 Mei 3 Mei Vakantie 4 Mei 5 Mei 6 Mei 7 Mei 8 Mei 9 Mei 10 Mei Vakantie Hemelvaart Kinderen vrij 15 Vrije dag e Pinkster- Dag 25 2 e pinksterdag 26 Studiedag Kinderen vrij Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 33

35 Juni 2015 Basisschool Park16Hoven; iedereen zijn eigen aardigheden ma di wo do vr za zo 1 Avond 4-daagse 5 Schoolreis Avond 4- daagse 3 Avond 4- daagse 4 Avond 4- daagse Voortg. Gesprek 30 Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 34

36 Juli 2015 Basisschool Park16Hoven; alles wat aandacht krijgt, groeit ma di wo do vr za zo Musical/ Afscheid Groep Laatste Schooldag Rapport mee 10 Vrije dag 11 Zomer 12 Zomer 13 Zomer 14 Zomer 15 Zomer 16 Zomer 17 Zomer- Vakantie 18 Zomer 19 Zomer 20 Zomer 21 Zomer 22 Zomer 23 Zomer 24 Zomer- Vakantie 25 Zomer 26 Zomer 27 Zomer 28 Zomer 29 Zomer 30 Zomer 31 Zomer- Vakantie Basisschool Park16Hoven; Tinbergenlaan 50; 3045BJ Rotterdam; ; 35

Schoolgids OBS Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids OBS Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids OBS Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schooljaar: 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De

Nadere informatie

Openbare. School gids. Alles wat aandacht krijgt, groeit...

Openbare. School gids. Alles wat aandacht krijgt, groeit... Openbare School gids 2015 2016 Alles wat aandacht krijgt, groeit... Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Beste ouders, In deze gids willen wij u een beeld schetsen van het onderwijs op OBS Park16Hoven.

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schooljaar: 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Aanmeldformulier basisonderwijs

Aanmeldformulier basisonderwijs Aanmeldformulier basisonderwijs Beste ouder(s) / verzorger(s), Het verheugt ons dat u uw kind wilt aanmelden op Montessori kindcentrum de Plotter. Met dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Het aannamebeleid van De Vuurvlinder is een afgeleide van het aannamebeleid van SALTO. Gezien de toename van leerlingen in relatie tot onze visie op onderwijs

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst obs Driemaster Amstelstraat 14a 9406 TH ASSEN Telefoon 0592 820530 E-mail: dir@obs-driemaster-assen.nl De school met de drie sterke punten Kennis, Fitheid, Veiligheid Eerste schooldag** : - - Website:

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Annie MG Schmidtschool Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie