LEVE SKWALITEIT VA DRUGAFHA KELIJKE JO GVOLWASSE E A AFLOOP VA EE LA GDURIGE RESIDE TIELE BEHA DELI G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVE SKWALITEIT VA DRUGAFHA KELIJKE JO GVOLWASSE E A AFLOOP VA EE LA GDURIGE RESIDE TIELE BEHA DELI G"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar LEVE SKWALITEIT VA DRUGAFHA KELIJKE JO GVOLWASSE E A AFLOOP VA EE LA GDURIGE RESIDE TIELE BEHA DELI G Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek Elien DESENDER ( ) Promotor: Dr. Wouter Vanderplasschen

2 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 2. Literatuurstudie De impact van drugafhankelijkheid op het leven van een persoon Positieve gevolgen van druggebruik Negatieve gevolgen van druggebruik Behandeling van drugafhankelijkheid Drughulpverlening in Vlaanderen Langdurige residentiële behandelingen Het ontstaan van de Therapeutische Gemeenschap Doelstellingen van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap Doelgroep van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap Werkwijze van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap Langdurige residentiële behandelingsprogramma s en hun effect op het leven van een drugafhankelijke persoon Trend naar meer evidence-based werken binnen de drughulpverlening De methodologie van effectiviteitsonderzoek Wat wordt er gemeten? Hoe worden uitkomsten gemeten? Wanneer wordt er gemeten? Bevindingen van effectiviteitsonderzoek bij langdurige residentiële behandelingen voor drugafhankelijke personen De impact van langdurige residentiële behandeling op het leven van de cliënt Predictoren van de mate van succes van de langdurige residentiële behandeling Methodologie Setting: het Kortdurend Therapeutisch Programma (KTP) De Kier Het ontstaan van KTP De Kier als alternatief voor een Therapeutische Gemeenschap

3 Doelstellingen 27 Vergelijking van de doelstellingen van De Kier met deze van de hedendaagse TG Doelgroep...28 Vergelijking van de doelgroep van De Kier met deze van de hedendaagse TG Werkwijze..29 Vergelijking van de werkwijze van De Kier met deze van de hedendaagse TG Participanten Instrument Procedure Dataverzameling Data-analyse Resultaten Levenssituatie van de (voormalige) bewoners Levenssituatie bij opname Huidige levenssituatie Levenstevredenheid van de voormalige bewoners Wat heeft een significante impact op deze levenstevredenheid Wat heeft een significante impact op herval? Toetsen van enkele hypotheses: de impact van retentie, het afwerken van het programma en justitiële druk bij opname Retentie Gegradueerden vs drop-outs Justitiële druk bij opname Discussie De levenssituatie van de (voormalige) bewoners De levenstevredenheid van de voormalige bewoners Wat heeft een significante impact op deze levenstevredenheid? Wat heeft een significante impact op herval?.56 3

4 5.5. Toetsen van enkele hypothesen: de impact van retentie, het al dan niet afwerken van het programma en justitiële druk bij opname De impact van retentie en het afwerken van het programma Justitiële druk bij opname Beperkingen onderzoek Suggesties voor de toekomst Aanbevelingen voor verder onderzoek Beleid en praktijk.63 Referentielijst.64 Bijlagen

5 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat drugafhankelijkheid een complex en langdurig probleem is dat vaak gepaard gaat met problemen op verschillende levensproblemen zoals werkeloosheid, financiële problemen, criminaliteit, dakloosheid, relationele problemen, psychische en lichamelijke klachten, sociale uitsluiting, (Brindis & Theidon, 1997; Geenens, Vanderplasschen, Broekaert, De Ruyver, & Alexander, 2005; Lamkaddem, 2008; McLellan, Arndt, Metzger, Woody, & O Brien, 1993). Tijdens mijn stage vorig jaar op de crisisafdeling van vzw Kompas ervoer ik zelf dat drugafhankelijkheid zo een enorme impact kan hebben op de levenssituatie van een individu en ook op de personen uit diens nabije omgeving. Daarnaast heeft drugafhankelijkheid ook een significante impact op de maatschappij en kan het dus ook als een maatschappelijk probleem beschouwd worden. Druggebruikers zijn namelijk onder meer verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel van de totale gepleegde criminaliteit (Bennett, 2000; Best et al., 2001; De Ruyver et al., 2009; Hannon, Kelleher & Friel, 2000; Grann & Fazel, 2004; Inciardi, 1981; Lamkaddem, 2008; Lo & Stephens, 2000; Massaro & Pepper, 1994; Millar, O Dwyer & Finnegan, 1998). Er werden in België in 2007 alleen al bijna proces-verbalen opgesteld naar aanleiding van het gebruik, bezit of de handel in illegale middelen (Lamkaddem, 2008). Daarnaast kan druggebruik ook een rol spelen in het plegen van geweldsdelicten (Grann & Fazel, 2004; Petersilia, Greenwood & Lavin, 1977; Steadman et al., 1998), aangezien ontwenningsverschijnselen in verband kunnen worden gebracht met een toegenomen agressiviteit (Hoaken & Stewart, 2003) en vermogensdelicten (Farabee, Joshi & Anglin, 2001; Hutchinson, Gore, Taylor, Goldberg & Frischer, 2000; Wilson & Abrahamse, 1992), aangezien vele druggebruikers niet over de nodige middelen beschikken om zelf hun druggebruik te kunnen financieren. Druggerelateerde criminaliteit is echter niet de enige vorm van overlast waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt (Decorte et al., 2004; Korf, Bless & Nottelman, 1998; Renn & Lange, 1996; Snippe, Naayer & Bieleman, 2006). Snippe et al. (2006) spreken onder meer ook van openbare orde overlast, bijvoorbeeld door rondzwervende spuiten en druggebruikers, en van audiovisuele overlast, bijvoorbeeld door hinderlijk gedrag van druggebruikers en dealers en de verwaarlozing van drugpanden. 5

6 Daarnaast lopen druggebruikers ook meer risico om een auto-ongeval te veroorzaken wanneer ze rijden onder invloed van psychoactieve stoffen (Chipman, Macdonald & Mann, 2003; Drummer et al., 2004; Longo, Hunter, Lokan, White & White, 2000). 85% van alle druggebruikers geeft aan al ooit onder invloed achter het stuur gezeten te hebben. 70% van hen schat dan ook de pakkans zeer klein tot klein in (Scheers, Verstraete, Adriaensen, Raes, & Tant, 2006). Tenslotte worden vele drugafhankelijke personen door hun werkeloosheid en/of hun financiële problemen genoodzaakt om een beroep te doen op overheidssteun (werkeloosheidsuitkering, leefloon, collectieve schuldbemiddeling, ) om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze en nog andere factoren zorgen ervoor dat heel wat Vlamingen drugproblemen bij jongeren als het belangrijkste probleem in de samenleving zien wat sociale zaken betreft, belangrijker nog dan onzekerheid over pensioen en werkeloosheid (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2007). Ook de overheid is van mening dat drugafhankelijkheid een belangrijk maatschappelijk probleem is en investeert dan ook al jaren heel wat middelen in de aanpak van dit probleem. In 2004 bijvoorbeeld werd ruim 297 miljoen euro geïnvesteerd, wat neer komt op 28,57 euro per inwoner of 0,10% van het Bruto Binnenlands Product. Meer dan de helft van deze middelen (56,24%) gaat naar veiligheid, iets minder dan 40% (39,58%) wordt in de hulpverlening geïnvesteerd en ongeveer 4% in preventie (3,82%) (De Ruyver et al., 2004). Ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat middelen geïnvesteerd worden in de gespecialiseerde hulpverlening voor problematische druggebruikers, werden de verschillende hulpverleningsvormen in België nog weinig getoetst op hun werkzaamheid. De zeldzame follow-up onderzoeken die werden uitgevoerd, richtten zich bovendien voornamelijk op de effectiviteit van specifieke harm reductionprogramma s en van de therapeutische gemeenschappen. De Kortdurende Therapeutische Programma s in Vlaanderen, namelijk het behandelingsprogramma van Adic en De Kier, werden tot nu toe nog niet op hun werkzaamheid getoetst. 6

7 De focus binnen effectiviteitsonderzoek in de drughulpverlening ligt doorgaans op objectieve, sociaal wenselijke indicatoren van verandering, zoals druggebruik, tewerkstelling, criminaliteit, en vaak worden uitkomstindicatoren die belangrijk zijn voor druggebruikers zelf (levenskwaliteit, tevredenheid over de behandeling, ) genegeerd (De Maeyer, Vanderplasschen, & Broekaert, 2009). Binnen deze masterproef wordt er gepoogd om zowel een beeld te vormen van de objectieve levenssituatie als de subjectieve levenstevredenheid van de voormalige bewoners. Er wordt ook nagegaan welke factoren een significante impact hebben op de ervaren levenskwaliteit en welke factoren samen hangen met herval. Er worden eveneens enkele hypotheses getoetst, die geformuleerd werden op basis van een literatuurstudie van effectiviteitsonderzoek bij langdurige residentiële behandelingen. Maar vooraleer de resultaten beschreven worden en er dieper ingegaan wordt op de implicaties en beperkingen van dit onderzoek, wordt eerst een neerslag van de literatuurstudie aangeboden en een beschrijving van de gebruikte methodologie. 7

8 2. Literatuurstudie 2.1. De impact van drugafhankelijkheid op het leven van een persoon Positieve gevolgen van druggebruik Er wordt vanuit gegaan dat mensen drugs gebruiken omdat deze het normale functioneren van het centrale zenuwstelsel veranderen en zo ook het bewustzijnsniveau beïnvloeden (Brick & Erickson, 1998; Kerssemakers, 2008; Niesinck, Jaspers & Kortnet, 1998; van Epen, 1997; Watson, 1992). Wanneer men drugs gebruikt, denkt men anders, gedraagt men zich anders, voelt men zich anders en neemt men de zaken om zich heen op een andere manier waar (Dom, 2000, geciteerd in Broekaert et al., 2005, p. 309). Sommigen opteren voor verdovende middelen, omdat deze kalmerend en ontspannend werken. Ze helpen mensen op die manier om de minder prettige dingen van alledag even te vergeten, geen pijn meer te voelen, het gevoel te krijgen alles aan te kunnen en een gevoel van veiligheid en tevredenheid te ervaren (Niesinck et al., 1998). Anderen gebruiken stimulerende middelen om hun energieniveau te verhogen en om een zelfzeker gevoel te krijgen (Dom, 2000). Tenslotte zijn er ook de bewustzijnsveranderende middelen, zoals LSD en cannabis, die ervoor zorgen dat men de wereld om zich heen op een heel andere manier waarneemt en die de stemming beïnvloeden (Broekaert et al., 2005). Het gebruiken van drugs brengt naast het korte termijn effect op de waarneming en emotie, ook andere positieve gevolgen op lange termijn met zich mee die door gebruikers gewaardeerd worden. Uit onderzoek van Decorte, Muys en Slock (2003) blijkt bijvoorbeeld dat vele Vlaamse cannabisgebruikers van mening zijn dat ze door hun gebruik zichzelf beter hebben leren kennen, dat ze meer plezier in het leven en voor mooie dingen meer waardering hebben gekregen Negatieve gevolgen van druggebruik Het gebruik van illegale drugs of alcohol kan echter ook nadelige effecten met zich mee brengen, zowel op korte als op lange termijn. Eerst en vooral werden er tal van effecten op de lichamelijke gezondheid vastgesteld (Adgey, Johnston & McMechan, 1995; Kerssemakers, 2008; Stein, 1999; van der Stel, 2007; Wilson & Saukkonen, 2004). Lichamelijke complicaties die bijvoorbeeld geassocieerd worden met het gebruik van cocaïne op 8

9 regelmatige basis zijn onder meer: oververmoeidheid en uitputting, gewichtsverlies, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, hersenbloeding, hartinfarct, overdosis, (Kerssemakers, 2008; Kloner, Hale, Alker & Rezkalla, 1992; Mittleman et al., 1999; Stein, 1999). Bovendien brengt ook elke gebruikerswijze specifieke risico s met zich mee. Zo neemt de kans op spuitabcessen en infectieziektes zoals HIV en hepatitis B en C, toe wanneer men spuiten of ander gebruikersmateriaal deelt met anderen (Aceijas, Stimson, Hickman & Rhodes, 2004). Wanneer cocaïne bijvoorbeeld gesnoven wordt, kunnen de neusslijmvliezen ontsteken en wanneer men cannabis of een andere drug rookt, neemt onder andere de kans toe op ademhalingsproblemen, bepaalde vormen van kanker en hart- en vaataandoeningen. Tenslotte kan het gebruik van drugs bij zwangere vrouwen ook een negatief effect hebben op de ontwikkeling van hun ongeboren kind (Bell & Lau, 1995; Kuczkowski, 2007). Druggebruik brengt niet enkel negatieve effecten op vlak van lichamelijke gezondheid met zich mee, maar ook vlak van de psychische gezondheid (Patton et al., 2002; Satel & Edel, 1991; Williamson et al., 1997; Winstock, 1991; Zammit, Allebeck, Andreasson, Lundberg & Lewis, 2002). Zo wordt bijvoorbeeld ernstig cocaïnegebruik in verband gebracht met wanen, zoals de achtervolgingswaan die kan leiden tot hevige agressieve ontladingen gericht op de vermeende belagers (Kerssemakers, 2008). Langdurig gebruik houdt bovendien het risico in op lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid, wat heel wat problemen met zich mee brengt. Zo moet men een steeds grotere hoeveelheid van het middel gebruiken om het gewenste effect te bereiken (tolerantie) en krijgt men steeds vlugger last van onthoudingsverschijnselen (American Psychiatric Association [APA], 1994). Vaak slagen druggebruikers er dan na verloop van tijd ook niet meer in om met hun eigen financiële middelen hun gebruik te bekostigen en worden ze in het criminele milieu of de prostitutie gedreven, wat ervoor zorgt dat ze een hoger risico lopen om in contact te komen met politie en justitie, of zetten ze hun directe omgeving onder druk zodat ze van hen geld krijgen, wat hun sociale relaties zeker niet ten goede komt. Vaak worden belangrijke sociale, beroepsmatige of recreatieve activiteiten opgegeven of verminderd door en voor het middelengebruik. Daarnaast hebben sommige onderzoekers een negatieve impact van het gebruik van psychoactieve drugs op de kwaliteit van leven van gebruikers aangetoond (Stein, Mulvey, 9

10 Plough & Samet, 1998; Smith & Larson, 2003; Ventegodt & Merrick, 2003). Het blijft echter onduidelijk of dit effect te wijten is aan het druggebruik zelf of aan de negatieve levensgebeurtenissen die mogelijks aan de basis van het gebruik liggen. Ook de sterke comorbiditeit met tal van psychiatrische symptomen zorgt ervoor dat er onvoldoende bewijs voorhanden is om een lage levenskwaliteit als een rechtstreeks gevolg van middelenmisbruik te wijten (De Maeyer, et al., 2009). Uit onderzoek van De Maeyer et al. (2009) blijkt dat volgende zaken volgens druggebruikers zelf een positieve impact hebben op hun levenskwaliteit: een ondersteunend persoonlijk netwerk waarvan ze affectie en respect krijgen, een veilige leefomgeving zonder druggebruikers in de buurt waar ze voldoende privacy hebben, zich thuis kunnen voelen en zich ontspannen, werk hebben en appreciatie krijgen voor wat ze doen, korte en lange termijn doelen vastleggen, de kans om hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen, toegang tot gezondheidszorg, minstens over basiscomfort beschikken, Vele druggebruikers ondervinden echter heel wat hindernissen om opnieuw te participeren in de samenleving en zo hun levenskwaliteit te verhogen. Vaak wordt (ex) gebruikers na het breken met hun vroegere vrienden geconfronteerd met gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast hebben velen ook een negatief zelfbeeld, onder andere doordat ze de gestigmatiseerde identiteit die anderen hen geven (bv. druggebruikers zijn onbetrouwbaar, manipulatief, ongemotiveerd en echte leeglopers) internaliseren. Het zoeken naar werk blijkt ook vaak niet evident te zijn: de meesten zijn namelijk niet gekwalificeerd omdat ze hun middelbare school niet hebben afgemaakt of hebben een strafblad. Bijna alle (ex) druggebruikers ondervinden daarnaast moeilijkheden met betrekking tot dagbesteding: velen vervelen zich vaak, terwijl het gebruik hen voorheen 24 u op 24 bezig hield. De meesten voelen dan ook de nood om hun druggebruik te vervangen door een sport, hobby of een andere vorm van recreatie. Deze activiteiten creëren bovendien kansen om nieuwe mensen te leren kennen. Druggebruikers verlangen ernaar om eindelijk opnieuw onafhankelijk te zijn, eigen keuzes te kunnen maken en voor zichzelf te kunnen zorgen. Vroeger waren velen namelijk vaak afhankelijk van iemand anders voor geld, drugs, een slaapplaats, Innerlijke rust vinden is eveneens voor velen zeer belangrijk. Hiertoe dienen de nodige copingvaardigheden te ontwikkelen om met gevoelens van angst en depressie, met tegenslagen en met sociale druk om te gaan. Tenslotte moeten de meesten, na jarenlang druggebruik, hun eigen identiteit terug opbouwen (De Maeyer et al., 2009). 10

11 2.2. Behandeling van drugafhankelijkheid Drughulpverlening in Vlaanderen Mensen die er niet zelfstandig in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen in Vlaanderen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijnsen gezondheidssector biedt zowel gespecialiseerde (categoriale) als niet-gespecialiseerde hulpverlening en ondersteuning aan in een dikwijls moeizaam proces van gedragsverandering (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen [VAD], 2006a) Binnen de gespecialiseerde hulpverlening kan men onder andere terecht bij ambulante revalidatiecentra die voornamelijk functioneren in groepsverband (bijvoorbeeld dagcentra), ambulante centra die voornamelijk individuele begeleiding aanbieden (sessiecentra of Medisch Sociale Opvangcentra), residentiële crisisopvangcentra en therapeutische gemeenschappen (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering [RIZIV], 2000). Tussen inrichtingen die een zelfde soort revalidatieprogramma aanbieden kunnen er grote verschillen zijn, wegens de concrete therapeutische keuzen die door de betrokken inrichtingen zijn gemaakt. Die verschillen tussen inrichtingen maken mee de rijkdom van de revalidatiesector uit, die aldus een waaier biedt van verzorging die aangepast is aan de diverse behoeften van de betrokken patiënten (RIZIV, 2000). Er kan evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen interventies die gericht zijn op abstinentie, substitutie of schadebeperking (harm reduction). Case management kan hierbij een aanvullende en integrerende werkvorm zijn (Broekaert et al., 2005). Naast de gespecialiseerde of categoriale drughulpverlening, spelen mantelzorg, zelfhulp en eerstelijnsvoorzieningen een belangrijke rol in vroegtijdige signalering, opvang en begeleiding van personen met problematisch middelengebruik (VAD, 2006a) Langdurige residentiële behandelingen De opzet van dit onderzoek is de impact nagaan van het Kortdurend Therapeutisch Programma De Kier op de leefsituatie en levenskwaliteit van de voormalige bewoners. De KTP s behoren, in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, tot het gamma van de langdurige residentiële behandelingsprogramma s, aangezien de cliënten er een vijftal 11

12 maanden residentieel worden opgenomen. In Vlaanderen bestaan er slechts twee KTP s: het behandelingsprogramma van het Antwerps Drug InterventieCentrum (Adic) in Antwerpen en De Kier in Kortrijk. Deze behandelingsvorm is, net zoals nagenoeg alle andere langdurige residentiële behandelingen, gebaseerd op het programma van een therapeutische gemeenschap, maar werd aangepast aan de specifieke noden van bepaalde druggebruikers. In wat volgt, wordt dieper ingegaan op het ontstaan van de therapeutische gemeenschap (TG), de doelstellingen die er nagestreefd worden, de doelgroep waarop men gericht is en de werkwijze die er gehanteerd wordt Het ontstaan van de Therapeutische Gemeenschap Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen de democratische therapeutische gemeenschap en de gestructureerde drugvrije therapeutische gemeenschap. De drugvrije TG was in tegenstelling tot de democratische TG initieel gericht op en ontwikkeld ten behoeve van drugverslaafden. De AA-beweging van Bill en Bob en de Synanon beweging van Dederich hadden een grote impact op het ontstaan van deze drugvrije TG (Broekaert et al., 2005). Terwijl beide vormen van therapeutische gemeenschappen tot 1970 als duidelijk te onderscheiden werden beschouwd, is er sinds de eerste wereldconferentie van TG s in Zweden echter een integratiebeweging gaande, vooral onder impuls van Mowrer en Jones (Broekaert et al., 2005). Broekaert, Vandevelde, Soyez, Yates en Slater (2006) spreken dan ook van een derde generatie van therapeutische gemeenschappen die het levenslicht zagen tussen eind jaren 60 en midden jaren 80. Hetgeen volgt heeft betrekking op deze derde generatie TG s in Vlaanderen Doelstellingen van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap De therapeutische gemeenschap is hoofdzakelijk abstinentiegericht (Broekaert et al., 2005). Dit betekent dat er binnen het TG gestreefd wordt naar het (definitieve) einde van het middelengebruik. Volgens Broekaert et al. (2005) is het algemene doel van een therapeutische gemeenschap het ontwikkelen van de persoon met moeilijkheden tot een volwassen individu dat in staat is om te overleven in de samenleving. Men vertrekt met andere woorden vanuit de optimale doelstelling om druggebruikers te ontwennen en drugvrij te re-integreren in de maatschappij (VAD, 2006a). Voor deze reïntegratie is onder meer het volgende vereist: het 12

13 verkrijgen van een positieve levensstijl waarbij het individu in staat is om met stress om te gaan, een positief zelfbeeld, het eigen maken van adequaat probleemoplossend gedrag, het kunnen onderhouden van intieme en bevredigende (vrienden) relaties en het kunnen genieten van het leven (Kooyman, 1993) Doelgroep van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap De therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen richten zich tot mannen en vrouwen tot ongeveer 40 jaar die verslaafd zijn aan illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie. Volgens De Leon (2000) zijn de bewoners van een therapeutische gemeenschap een heel diverse groep. De cliënten hebben naast een ernstige drugsproblematiek ook vaak te kampen met complexe sociale en psychologische problemen. Doorgaans hebben ze een laag zelfbeeld en hebben ze geen vertrouwen in zichzelf en in anderen (Kooyman, 1993). Een opname in een TG gebeurt steeds op vrijwillige basis, soms onder gerechtelijke druk. Om in een TG te worden opgenomen, dienen de patiënten meestal reeds vóór hun opname fysiek ontwend te zijn - in een TG wordt normaliter geen gebruik gemaakt van substitutiemedicatie - en vrij sterk gemotiveerd te zijn om hun leven te veranderen en een einde te maken aan hun middelenmisbruik. Aan beide voorwaarden kan gewerkt worden binnen een crisiscentrum. Aan de meeste therapeutische gemeenschappen is dan ook een crisiscentrum verbonden. De laatste jaren hebben vele TG s hun actieveld uitgebreid tot de zorg voor mensen met psychische stoornissen, verslaafde moeders, kinderen van verslaafden, adolescenten, mensen met gedragsstoornissen, migranten en minderheidsgroepen, (De Leon, 1997) Werkwijze van de hedendaagse Therapeutische Gemeenschap Essentiële componenten van de visie van een therapeutische gemeenschap zijn volgens Broekaert et al. (2005): geloof in de potentiële groeikracht en mogelijkheid tot zelfrealisatie van elk individu; geloof in waarden als arbeid, creativiteit, inzet en ontmoeting; geloof in de andere als bouwsteen van het zelf en geloof in de uiteindelijke stabilisatie, als volwassen individu, gereïntegreerd in de samenleving. 13

14 De therapeutische gemeenschap onderscheidt zich duidelijk van andere behandelingsvormen (Broekaert et al., 2005; De Leon, 1989; Woodhams, 2001). Het meest unieke en essentiële element is waarschijnlijk community as method (De Leon, 2000). Het leven in groep staat binnen de TG centraal en de gemeenschap wordt als één van de belangrijkste hefbomen tot verandering gezien. Ze wordt er gebruikt als een methode om de levensstijl van de bewoners te veranderen en individuen leren er, onder andere met behulp van de encounter groepen, steeds meer en meer over zichzelf (De Leon, 2000). Ze identificeren zich meer en meer met oudere bewoners en personen die het programma al hebben afgerond (social learning). Een bewoner van een TG draagt dus niet enkel de verantwoordelijkheid over zijn eigen groeiproces (zelfhulp), maar neemt ook de zorg op voor het herstel van zijn medebewoners (De Leon, 2000). Wederzijdse steun en hulp (responsible concern) worden dan ook als essentiële componenten beschouwd van een succesvol behandelingsprogramma. Daarnaast zijn eerlijkheid, openheid, inzet, dagelijkse arbeid, ontspanning en studie fundamentele waarden binnen een TG die een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces van een bewoner (Broekaert et al., 2005). Doorgaans bestaat een opname binnen een therapeutische gemeenschap uit verschillende fasen: een introductiefase (onthaal), een behandelingsfase en een re-integratiefase (Broekaert et al., 2005; De Leon, 2000). Elke fase gaat gepaard met bepaalde specifieke verwachtingen en doelen die nagestreefd worden. Tijdens de eerste fase wordt er voornamelijk van de bewoner verwacht dat hij of zij zich aanpast aan de nieuwe leefomgeving, contact legt met de andere bewoners en deelneemt aan de activiteiten die aangeboden worden. Tijdens de behandelingsfase klimt de bewoner steeds hoger op de hiërarchische ladder en neemt hij of zij steeds meer verantwoordelijkheden op zich. Tijdens de re-integratiefase tenslotte komen de bewoners steeds meer en meer weer in contact met de buitenwereld en dienen ze wat ze tijdens hun behandeling geleerd hebben, in het echte leven toe te passen. Doorgaans gaan de cliënten niet rechtstreeks over van de therapeutische gemeenschap naar de buitenwereld, maar maken ze een tussenstap via een zogenaamd tussenhuis of halfweghuis. Wanneer de cliënten dan uiteindelijk opnieuw zelfstandig gaan wonen, wordt er meestal ook nog ambulante nazorg aangeboden. 14

15 2.3. Langdurige residentiële behandelingsprogramma s en hun effect op het leven van een drugafhankelijke persoon In deze paragraaf wordt eerst en vooral dieper ingegaan op de huidige trend naar meer evidence-based werken binnen de drughulpverlening (2.3.1.). Deze trend zorgt er onder meer voor dat langdurige residentiële behandelingsprogramma s steeds meer en meer het onderwerp worden van effectiviteitsonderzoek. In staan we stil bij de methodologie die doorgaans gehanteerd wordt bij dit soort onderzoeken. Er wordt onder meer gepoogd een antwoord te bieden op de vraag wat er doorgaans wordt gemeten ( ), hoe deze uitkomstvariabelen doorgaans gemeten worden ( ) en wanneer deze doorgaans gemeten worden ( ). Tenslotte wordt er een overzicht geboden van de resultaten van effectiviteitsonderzoek met betrekking tot langdurige residentiële behandelingsprogramma s (2.3.3.) Trend naar meer evidence-based werken binnen de drughulpverlening Er worden de laatste jaren steeds meer en meer vragen gesteld bij de effectiviteit van de verschillende behandelingsmodellen en strategieën waar middelenafhankelijke personen een beroep op kunnen doen om hen te helpen bij het opnieuw onder controle krijgen van hun druggebruik. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de drop-out percentages binnen de drughulpverlening relatief hoog zijn (Claus & Kindleberger, 2002) en dat veel cliënten na het stopzetten van de behandeling een terugval kennen (Gossop, Stewart, Browne, & Marsden, 2002). Heel wat cliënten hebben bovendien al een lange behandelingsgeschiedenis achter de rug en sommigen staan dan ook bekend als draaideurcliënten (Hser, 1997). Tal van behandelingsprogramma s in België en de rest van Europa zijn dan ook intussen het onderwerp van evaluatieonderzoek geworden (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 1999). Dit soort onderzoek wil zo eenduidig mogelijk vaststellen wat de aard en de omvang van de resultaten zijn en in hoeverre deze toe te schrijven zijn aan een bepaalde interventie. De laatste jaren wordt er in de drughulpverlening steeds vaker gesproken over evidencebased werken. Deze term werd afgeleid van het begrip evidence based medicine (EBM) (Evidence Based Medicine Working Group, 1992). Dit is een stroming die binnen de geneeskunde is ontstaan onder impuls van artsen, onderzoekers en professoren die de 15

16 toepassing van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk wilden versnellen en verbeteren (Haynes, Sackett, Gray, Cook, & Guyatt, 1996). Men wenste met andere woorden de kloof tussen onderzoek en praktijk steeds meer en meer overbruggen. Druginterventieprogramma s dienen hiertoe regelmatig geëvalueerd te worden op hun effectiviteit, zodat ze ten gepaste tijde kunnen bijgestuurd worden en hierdoor steeds meer kwaliteitsvol worden. Meer kwaliteit zou de cliënt, die de best geëvalueerde diagnostische en therapeutische interventies en technieken tot zijn beschikking gesteld krijgt, ten goede moeten komen (Autrique, Vanderplasschen, Pham, Broekaert, & Sabbe, 2007). Daarnaast plukt ook de maatschappij de vruchten van evidence based practice, aangezien de middelen die voorhanden zijn op deze manier zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden en de gezondheidszorg zo toegankelijk blijft voor zoveel mogelijk mensen (Lemiengre, 1998 & Van Driel et al., 2003, geciteerd in Autrique et al., 2007, p. 3). Deze laatste gedachte kan gekaderd worden binnen het economische of marktgerichte denken, dat binnen de hulpverlening steeds meer en meer in opmars komt (Hatziandreou, 1999). Het is verleidelijk om als beleidsmaker enkel middelen te investeren in de behandelingsformule waarvan uit wetenschappelijk onderzoek blijk dat deze de meeste verdiensten heeft. Het ideeëngoed van evidence based medicine, dat voortvloeit uit de gezondheidszorg, kan echter niet zomaar toegepast worden op de drughulpverlening. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de eigenheid van de problematiek waarmee men in deze setting geconfronteerd wordt. Middelenafhankelijkheid is een complexe stoornis die veroorzaakt wordt door het al even complexe samenspel van mens, middel en milieu gerelateerde factoren die elkaar voortdurend beïnvloeden (Broekaert et al., 2005). Bovendien gaat het om een problematiek die vaak gepaard gaat met andere problemen, zoals werkeloosheid, financiële problemen, contacten met politie en justitie, dakloosheid, relationele problemen, psychische en lichamelijke klachten, (Brindis & Theidon, 1997; McLellan et al., 1993). Deze complexiteit zorgt ervoor dat het niet evident is om de effectiviteit van interventies te onderzoeken. Randomised Controlled Trials (RCT s), die als de gouden standaard binnen de geneeskunde gelden en die de werkzaamheid van een interventie meten (efficacy), worden uitgevoerd onder ideale en gecontroleerde omstandigheden. Deze efficacy garandeert echter geen effectiveness (effectiviteit) in de dagdagelijkse praktijk van de bestaande behandelingsprogramma s binnen de drughulpverlening. Men pleit dan ook voor het aanwenden van een mix van verschillende 16

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm door Marieke

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9000 Gent P 702012 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 19 januari, februari, maart 2011 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren centrum Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren Veerle Vergucht Patrick Lobbens Remi Spiers Wouter Vanderplasschen Sofie De Block Marc Vermeire INHOUDSTAFEL 1. Inleiding

Nadere informatie

Screening en behandeling van middelenmisbruik bij personen met een verstandelijke beperking: kwalitatief onderzoek naar de perceptie van hulpverleners

Screening en behandeling van middelenmisbruik bij personen met een verstandelijke beperking: kwalitatief onderzoek naar de perceptie van hulpverleners Academiejaar 2011-2012 Eerste examenperiode Screening en behandeling van middelenmisbruik bij personen met een verstandelijke beperking: kwalitatief onderzoek naar de perceptie van hulpverleners Promotor:

Nadere informatie

Drop-out binnen de verslavingszorg

Drop-out binnen de verslavingszorg Drop-out binnen de verslavingszorg Een belevingsonderzoek bij jonge cliënten Campus St.-Jorisstraat Auteur: Quataert Sarah Begeleider: Van De Voorde Séverine Bachelorproef voorgedragen tot het behalen

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Samenvatting Kim Geenens Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert Brice De Ruyver Sébastien

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s) met een alcoholprobleem

Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s) met een alcoholprobleem Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Tweede Master Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek Academiejaar: 2011-2012 Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s)

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Hoe word je dakloos?

Hoe word je dakloos? GEMEENTE NIJMEGEN Hoe word je dakloos? Een onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid in de gemeente Nijmegen Petra Stikkelman Studentnummer: 3403335 01-07-2013 Voorwoord De afgelopen vijf maanden hebben

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Dossier verslaving en verslavingszorg

Dossier verslaving en verslavingszorg Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1 Colofon Het Dossier verslaving en

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/56016

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Kinderen van ouders met een alcoholprobleem

Kinderen van ouders met een alcoholprobleem Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Kinderen van ouders met een alcoholprobleem Een retrospectieve studie bij volwassenen Masterproef neergelegd tot het behalen

Nadere informatie

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking LVG in de GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventies Gertjan Veneberg, 3227529 Juli

Nadere informatie

Heroïne op medisch voorschrift

Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland Jaap van der Stel CENTRALE COMMISSIE BEHANDELING HEROÏNEVERSLAAFDEN 2010 Centrale Commissie

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie