Rechten. Bachelor in de rechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten. Bachelor in de rechten"

Transcriptie

1 Rechten Bachelor in de rechten w w w. u h a s s e l t. b e

2 Bachelor in de rechten BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) Studieduur Voorkennis Bachelor in de rechten 3 jaar = 180 studiepunten Master in de rechten 2 jaar = 120 studiepunten Voldoende kennis van Nederlands, Frans en Engels, op het niveau van de derde graad algemeen secundair onderwijs. Het einde van je studies in het secundair onderwijs nadert Je sluit een periode af, en ontsluit een heel nieuwe ervaring, een nieuwe toekomst. We zijn blij dat je interesse hebt voor de rechtenopleiding aan de Universiteit Hasselt. onderwijsmodel Probleem- en opdrachtgestuurd onderwijs. Van begeleide zelfstudie Onderwijsgroepen, hoorcolleges, practica. naar autonoom leren Zelfstudieopdrachten en casussen. jaarindeling Onderwijs gegroepeerd in blokken van respectievelijk acht en vier weken. spreiding s na afsluiting van elk blok. aard van de opleiding Dagopleiding beroepsuitwegen Uiteenlopende functies in/bij de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de bank- en verzekeringssector, de overheid, de socio-profit sector, de politie, het gevangeniswezen, het onderwijs Waarom rechten studeren in Hasselt? Omdat dit een unieke opleiding is. Deze commerciële oneliner heb je misschien nog al gehoord in je verkenningstocht naar de studierichting van je keuze. Laat je toch maar niet te snel verleiden. Deze rechtenopleiding is zeker en vast uniek in Vlaanderen. Ze wordt immers ingericht door drie partners: de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt. Elke partner heeft zijn eigen kenmerken en sterktes, en die brengen we op een bijzondere wijze samen in deze Hasseltse opleiding, in jouw belang. Daarnaast is de internationale en Europese insteek een garantie voor een accurate en vooruitstrevende kennis. Als de wereld ons dorp is, en Europa onze straat dan moeten we door onze studies wel gewapend zijn om daar te wonen en te werken. Europees en internationaal recht is ook ons recht. De rechtenopleiding aan de Universiteit Hasselt is ook tegelijk denken én doen. We vinden het belangrijk dat je jij eigen leerproces in handen neemt. Je zal dan ook minder lesuren hebben dan aan andere rechtenfaculteiten. Dit geeft je de kans om zelf en actief je kennis op peil te brengen. Dit is tegelijk de poort naar het levenslang leren; jij zal in je opleiding geleerd hebben hoe je dat concreet aanpakt. In de onderwijsgroepen krijg je zo aan de hand van concreet materiaal en realistische casussen voortdurend feedback, zodat je de eigen inspanningen kan bijsturen. Tijdens practica verwerf je noodzakelijke beroepscompetenties en vaardigheden om als jurist succesvol aan de slag te kunnen. Analyseren, synthetiseren, redeneren, beargumenteren: het is het klavertjevier van de jurist, en wij zoeken het in jou! Inhoud Voorwoord van de decaan 3 Rechten anders bekeken 4 Studeren aan de UHasselt is timmeren aan je toekomst Slagen: geen kwestie van geluk! 8 De studie van het juridisch denken Studieprogramma bacheloropleiding 10 Opleidingsonderdelen van het eerste bachelorjaar Studieprogramma masteropleiding 13 Beroepsuitwegen 13 Student op de campus Diepenbeek 14 De UHasselt organiseert de bacheloropleiding in de rechten in het kader van de transnationale Universiteit Limburg. De transnationale Universiteit Limburg is een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten in twee landen: de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht. In dit samenwerkingsverband zijn reeds de opleidingen informatica/kennistechnologie, statistiek en biomedische wetenschappen/moleculaire levenswetenschappen ondergebracht. Ook in andere wetenschapsdomeinen wordt gezocht naar samenwerking met andere universiteiten. De bacheloropleiding in de rechten is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Hasselt, Maastricht University(UM) en de KULeuven. Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D 3590 Diepenbeek T De Rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt wacht écht op je. Wij zijn een piepjonge faculteit en stellen de student graag centraal. Het onderwijs aan onze faculteit verloopt ook zoveel mogelijk in kleine onderwijsgroepen, waarin ook jij je snel thuis zal voelen. We werken ook met een blokkensysteem: er is altijd maar onderwijs van één vak tegelijk, en aan het eind van het blok leg je examen af over de stof. Zo wordt je studielast écht gespreid is een belangrijk jaar voor onze faculteit. Natuurlijk omdat we jou in ons midden mogen verwelkomen, maar ook omdat we rond de jaarwisseling 2011 onze intrek zullen nemen in de nieuwe gebouwen in het centrum van de gezellige studentenstad Hasselt. Rechten aan de Universiteit Hasselt is uniek en altijd vernieuwend. Kortom, het is future proof En samen met jou maken wij daar werk van! Prof. dr. Gunter Maes Decaan faculteit Rechten UHasselt. 2 3

3 Rechten anders bekeken de bacheloropleiding in de rechten aan de Universiteit Hasselt Uniek profiel Aan de hand hiervan verwerf je kennis van de verschillende ridisch probleem herformuleren. Andere vaardigheden komen Brede academische vorming De bacheloropleiding is een gezamenlijk initiatief van de Univer- vakgebieden binnen de rechtswetenschap. aan de orde in een aantal practica of in de juridische blokken Als jurist is het belangrijk dat je leert nadenken over je vak en siteit Hasselt, Maastricht University (UM) en de KULeuven. Het Je leert kritisch omgaan met beschikbare gegevens, proble- zelf, zoals het selecteren, opzoeken en analyseren van wet- de maatschappij, dat je over een kritische houding beschikt en curriculum bundelt de expertise van deze drie universiteiten. men doorgronden, zelf een rechtsvraag definiëren vanuit een geving, rechtspraak, handboeken en andere literatuur en het richting kunt geven aan je oordeelsvorming. Gespreid over het Het accent van de opleiding ligt op de wisselwerking tussen beschrijving van de feitelijke situatie en samen met je medestu- samenvatten van de erin vervatte informatie. Door het werken tweede en het derde jaar van de bacheloropleiding staan een het Belgische recht enerzijds en het internationale en Europese denten op zoek gaan naar een gefundeerde oplossing. Je leert met opdrachten en casussen uit de juridische praktijk verwerf aantal blokken geprogrammeerd die het recht in economisch, recht anderzijds. Daarnaast kenmerkt het curriculum zich door oplossingsgericht en systematisch denken. je bovendien vaardigheden in bemiddelen, onderhandelen, historisch, filosofisch en sociologisch perspectief plaatsen. De een praktijkgerichte aanpak, een intensieve juridische vaardigheidstraining en een gedegen algemene, academische vor- Goed studeerbaar onderwijsprogramma conflictoplossing, procederen en debatteren. Verder is er veel aandacht voor schriftelijke vaardigheden door het schrijven van inhoud van deze blokken is toegespitst op het juridische curriculum van de bacheloropleiding. Zo leer je het recht te plaatsen ming. Doorheen de gehele opleiding wordt bovendien gebruik Anders dan je wellicht denkt, hoef je in een rechtenopleiding papers, essays en een bachelorscriptie. in het licht van maatschappelijke en economische problemen gemaakt van het opdracht- en probleemgestuurde onderwijs: een vernieuwend en stimulerend onderwijssysteem waarin de student centraal staat. geen wetten en rechtsregels uit je hoofd te leren. Dat heeft ook weinig zin. Het recht is immers een complex en breed werkveld en voortdurend aan verandering onderhevig. Oog voor ethiek Ethische aspecten en consequenties van de juridische praktijk en processen. Transnationale setting Europese en internationale oriëntatie Een goede jurist is dus niet iemand die talloze wetten uit het hoofd kent. Een goede jurist moet veeleer problemen kunnen analyse- vormen een belangrijk aandachtspunt. Bij een bepaalde casus/ probleemtaak moet je je vaak inleven in een bepaalde rol: in Dankzij de samenwerking tussen de drie universiteiten krijg je tijdens je studie tevens les van docenten van andere universi- Europese en internationale normen hebben al zo n halve eeuw ren en vervolgens oplossingen aanreiken. Net daarom moet de een dergelijke aanpak komen de ethische aspecten van die teiten en kom je in contact met studenten uit andere culturen een groeiende impact op het Belgische recht en werken door student vanaf het eerste jaar creatief met recht bezig zijn. rol steeds aan bod. Rechten is immers een waardegebonden of tradities. in de nationale rechtssfeer. Ook de Europese rechtspraak bepaalt in toenemende mate de nationale rechtsontwikkeling. Dit proces noemen we de Europeanisering van het nationale recht. Daarom verwerf je in de eerste plaats inzicht in de werking van het recht en de rechtsregels, met focus op de structuur van de rechtsorde en op de centrale begrippen, beginselen en belang- wetenschap. De jurist moet keuzes maken en de keuzes die hij maakt bepalen uiteindelijk hoe onze maatschappij eruit ziet. Franse en Engelse juridische vaktaal Naadloze doorstroming naar masteropleidingen in de rechten Na je bacheloropleiding kun je de tweejarige masteropleiding Maar er is meer. Het Europese recht wordt op zijn beurt be- rijkste regels van het recht. Dat gebeurt aan de hand van een Kennis van het juridisch Frans is belangrijk omwille van de toe- aan de UHasselt volgen. Deze combinatie garandeert je een paald door diverse nationale rechtstelsels. Tussen het nationale grondige inleiding tot de hoofdrichtingen: burgerlijk recht, straf- gang tot de Franstalige Belgische rechtsleer en de rechtspraak. voldoende kennis van het Belgische recht (nodig om bijvoor- en het Europese recht is sprake van een wisselwerking. en strafprocesrecht, gerechtelijk recht, publiekrecht (staats- en Het Engels is de internationale omgangstaal in Europa en de beeld aan de slag te gaan in de advocatuur of de magistratuur) bestuursrecht), sociaal recht (arbeidsrecht en sociaal zeker- universele taal van de wetenschap. Bovendien zijn de bronnen en van het Europese en internationale recht. Hiermee voldoe Uit deze wederzijdse beïnvloeding is een geheel van gemeen- heidsrecht), personen- en samenlevingsrecht, economisch van het internationale en Europese recht meestal in het Engels je aan de vereisten van de steeds meer internationaal georiën- schappelijke normen en beginselen ontstaan dat geldt in alle recht, zaken- en contractenrecht en fiscaal recht. opgesteld. De opleiding besteedt dan ook de nodige aandacht teerde arbeidsmarkt. lidstaten van de Europese Unie, namelijk een Europees common law. Dit is een mengvorm van nationaal en Europees recht. Intensieve vaardigheidstraining aan de beide talen. Dit is echt wezenlijk: recht stopt niet aan de taalgrens of aan de landsgrens. Daarnaast kun je overstappen naar de masteropleidingen in de rechten van de KULeuven en de UM. De rechtenopleiding aan de UHasselt gaat uit van dat common law gegeven. Vanaf het eerste jaar krijg je inzicht in het Belgi- Het vaardigheidsonderwijs vormt een wezenlijk onderdeel van het studieprogramma. Je leert omgaan met recht en rechtsre- Onderzoeksvaardigheden sche recht mede vanuit het Europese recht en andere nationale gels, hoe rechtsregels zich ten opzichte van elkaar verhouden, Van bij de start van je opleiding word je aangemoedigd om rechtstelsels (zonder in detail op deze rechtstelsels in te gaan) hoe je ze moet interpreteren en toepassen in concrete situa- zelf literatuur te zoeken. Een aankomend academicus moet im- Deze benadering maakt integraal deel uit van alle juridische op- ties. Je leert kortom functioneren als jurist. mers leren dat er verschillende visies kunnen zijn op specifieke leidingsonderdelen uit het programma. juridische vragen. Daarom werk je in het onderwijs met recente Accent op innovatief onderwijs Bepaalde vaardigheden zijn haast inherent verbonden aan opdracht- en probleemgestuurd onderwijs zoals bijvoorbeeld je handboeken en artikelen van verschillende auteurs. Je krijgt ook zelf de gelegenheid onderzoek te verrichten, onder meer Het uitgangspunt van het leerproces zijn opdrachten die aan- gedachten en opinies verwoorden, een argumentatie opzetten, via het schrijven van essays en de bachelorscriptie waarmee je knopen bij de beroepspraktijk en de maatschappelijke realiteit. een presentatie houden of een bepaalde kwestie tot een ju- je opleiding afrondt. 4 5

4 Studeren aan de Universiteit Hasselt is timmeren aan je toekomst Van begeleide zelfstudie tot autonoom leren Maak jezelf futureproof aan de UHasselt! men onder begeleiding van een docent (tutor). Je bespreekt er Aan de UHasselt studeren is jezelf futureproof maken. Je leert de resultaten van de zelfstudieopdrachten, je inventariseert en er met inzicht studeren, kritisch denken, zelfstandig werken, analyseert de problemen in groep en je gaat na hoe een pro- ondernemend zijn, netwerken met andere studenten, proffen bleem het best kan worden aangepakt. In de onderwijsgroep kun en onderzoekers, én vrienden voor het leven maken. En dat allemaal in een unieke studieomgeving waar kleinschaligheid je ook vragen of moeilijkheden melden die de tutor samen met de studenten uitlegt en oplost. In het tweede en derde jaar dis- Gespreide examens en begeleiding belangrijke troeven zijn. Kortom, de UHasselt is cussieer met je medestudenten over problemen, je inventariseert Na elk blok of practicum volgt een evaluatie. Je kennisniveau De Vlaamse regering wil daarmee de studenten aanzetten tot je ticket naar een succesvolle toekomst. en analyseert de deelproblemen en samen spreek je de verdere kun je aantonen in een examen, een paper, een presentatie of een bewuste, realistische studiekeuze en voldoende inzet en Opdracht- en probleemgestuurd onderwijs aanpak af. Dan ga je aan de slag en breng je verslag uit over het resultaat van je opzoekingen tijdens de volgende bijeenkomst. met een vaardigheid. Ook je aanwezigheid bij onderwijsgroepen en practica kan worden meegenomen in de eindbeoor- de universiteiten en hogescholen stimuleren om een student voldoende te begeleiden. Actief en zelfstandig studeren houdt in dat je aan slag gaat aan deling. Omdat je tijdens het blok of het practicum zo actief Meer info: de hand van gedetailleerde zelfstudieopdrachten en casussen Actief leren komt het beste tot zijn recht in kleine groepen. De met de leerstof bezig bent, bereid je je gaandeweg voor op het die aansluiten op de juridische praktijk, soms vergezeld van samenstelling van de onderwijsgroepen wisselt overigens per examen. Intensief studeren net voor het examen is dan vaak uitleg waarom je best een bepaalde aanpak volgt. De ene keer blok. Hierdoor leer je veel studiegenoten kennen en met ver- overbodig. Een tweede examenkans krijg je eind augustus. Na zul je alleen werken aan een opdracht of casus, een andere keer werk je samen met een beperkt aantal medestudenten. Een beschrijving van de zelfstudieopdrachten en casussen tref je aan in het blokboek. Dat is een soort handleiding die je begeleidt bij je zelfstudie, waarin is uitgestippeld hoe je de vakinhoud eigen maakt en wat je moet doen om als jonge wetenschapsbeoefenaar te fungeren. Bijkomende ondersteuning vind je in de elektronische leeromgeving Blackboard. In de hogere jaren worden studieaanwijzingen globaler en de opdrachten complexer. Je wordt immers steeds bekwamer en schillende mensen samen te werken. In de practica staat het oefenen van juridische vaardigheden centraal. Je leert hierin de opgedane kennis ook daadwerkelijk toe te passen. Studiebegeleiding Studeren doe je door problemen, met een toenemende moeilijkheidsgraad, te leren oplossen. We laten je daarbij niet aan je lot over. De tutor begeleidt je in de onderwijsgroepen en stuurt bij als dat nodig is. De tutor spoort je aan tot actieve deelname, elke examenperiode krijg je snel je examenresultaten. Je mag je examen inkijken en bespreken met de docent. Zo weet je meteen of je goed bezig bent of het beter anders aanpakt. Creditsysteem Je behaalt een credit voor elk opleidingsonderdeel (blok of practicum) waarvoor je een voldoende resultaat (minstens 10/20) hebt gekregen. Over dat opleidingsonderdeel hoef je dan geen examen meer af te leggen. De omvang van een opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten (één studiepunt is gelijk aan 25 tot 30 uur onderwijs- of andere stu- WERKWEEK VAN EEN STUDENT RECHTEN AAN DE UHASSELT Op maandag begin je s morgens met een inleidend hoorcollege over de leerstof en de opdrachten van die week. Daarna is er tijd voor zelfstudieopdrachten die met de nodige instructies uit het blokboek opgelost moeten worden. Op die manier bereid je de onderwijsgroep voor van dinsdagochtend, waar je terugkoppeling krijgt over je zelfstudieopdracht en een reflectie op het hoorcollege. Daarna ga je verder aan de slag met zelfstudieopdrachten en werk je aan de schrijfopdracht t.b.v. practicum. leert op zelfstandige basis te werken. Werkvormen zet je via vragen en andere stimuli aan tot reflectie en stimuleert je om zelfstandig een verdieping van de leerstof te bereiken. De afstand tot de tutoren is bijzonder klein, je kan ze gemakkelijk dieactiviteiten). Je kunt een credit ook gebruiken indien je van studierichting verandert en zelfs wanneer je aan een andere universiteit wil verder studeren. De voorwaarden waarbij je een Op woensdag is er een practicumbijeenkomst. De rest van de dag werk je verder aan je zelfstudieopdrachten. In hoorcolleges wordt voor alle studenten van een studiejaar een bepaald thema ingeleid, de leerinhoud gestructureerd en moeilijke onderdelen uitgelegd. Na het hoorcollege ga je de behandelde onderwerpen zelfstandig verwerken. Hiervoor werk je aan zelfstudieopdrachten die je in je blokboek vindt. In het eerste jaar, waarin volgens het opdrachtgestuurde onderwijssysteem wordt gewerkt, dienen hoorcolleges als oriën- en op informele wijze benaderen. ` Bij de tutor kun je ook individueel met vakinhoudelijke problemen terecht. Het initiatief is hier wel aan jou. De ombuds staat open voor je vragen over je studiemethode en -planning, je examenstrategie of met twijfels over je studiekeuze. Dit kan ook tijdens de examens. onvoldoende op een opleidingsonderdeel kunt compenseren, vind je in de onderwijs- en examenregeling (OER). Als je niet alle credits van een studiejaar hebt verworven, kun je de ontbrekende credits zonder probleem het jaar erop verwerven, eventueel samen met credits van nieuwe opleidingsonderdelen van het volgende jaar. Zo bepaal je in grote mate zelf je studievoortgang. Op donderdag krijg je opnieuw terugkoppeling in de onderwijsgroep en bereid je het afsluitend college en de practicumopdracht voor de volgende week voor. Vrijdagochtend overloopt de docent tijdens een college de moeilijkste leerstukken van de afgelopen week en kun je de week afronden met een reflectie op je eigen werk. tatie op de zelfstudieopdracht, schetsen ze de rode draad en verhelderen moeilijke onderdelen van de leerstof. In het tweede en derde jaar, bij de probleemgestuurde aanpak, worden de hoorcolleges vooral gebruikt om verbanden te belichten, actuele thema s te behandelen, structuur aan te brengen of moeilijke onderdelen van de leerstof uit te leggen. De onderwijsgroep vormt een interactief herhalingsmoment in Werken in blokken In plaats van vakken die het hele jaar door lopen, wordt het onderwijs aangeboden in een aantal blokken. In ieder blok werk je thematisch rond één vak. Na elk blok volgt een examen. Ieder blok bestaat uit 2 hoorcolleges en 2 onderwijsgroepen per week. De practica bestaan uit tweewekelijkse bijeenkomsten. De laatste week is voorbehouden voor één of meerdere Leerkrediet Het leerkrediet is een systeem om de studievoortgang van de student te bewaken en volgt uit het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het leerkrediet is vanaf van toepassing. Elke student krijgt een startkapitaal van 140 studiepunten wanneer hij begint te studeren in het hoger onderwijs voor een ba- Het onderwijsmodel is erop gericht je te stimuleren tot zelfstandig leren. Om je hiervoor voldoende tijd te geven is het aantal contacturen per week beperkt tot 8 à 10 uren. Per contactuur wordt drie à vier uur zelfstudie voorzien waarin je de nodige voorbereidingen treft voor de volgende onderwijsgroep, het volgende practicum of waarin je werkt aan bijvoorbeeld een paper. het eerste jaar. De onderwijsgroep komt tweemaal per week sa- examens. Het eerste bachelorjaar start midden september. sisopleiding. 6 7

5 De studie van het juridisch denken Slagen: geen kwestie van geluk! Studeren aan de universiteit is heel boeiend en uitdagend. De lat ligt hoog, maar om te slagen hoef je echt geen supermens te zijn. Voorkennis, doorzettingsvermogen en studiestrategie bepalen je slaagkansen. Wij zorgen voor heel wat begeleidingsen terugkoppelingsmomenten en houden de kwaliteit van het onderwijs in het oog. Doorzettingsvermogen: ga ervoor! Een goede motivatie voor de gekozen studierichting en belangstelling voor de vakken zijn essentiële voorwaarden voor een succesvolle studie. Toch is dit niet voldoende. Je moet niet alleen bij de start enthousiast zijn, maar ook doorzetten op momenten dat het wat moeilijker gaat. Het is vooral belangrijk dat je bereid bent om regelmatig te studeren, gemiddeld zo n 45 uren per week (contacturen inbegrepen). Een goed evenwicht vinden tussen genieten van het studentenleven en ervoor gaan is de sleutel. Studiestrategie: alles kan beter Als afgestudeerde van het secundair onderwijs heb je heel wat ervaring met studeren en heb je ook een studiestrategie opgebouwd. Sommige elementen uit die strategie zullen je aan de universiteit van pas komen, andere zal je zeker moeten bijsturen of aanpassen. We verwachten niet dat je studiemethode van bij je inschrijving perfect is. Het is wel van belang om er zo snel mogelijk werk van te maken. Want alles kan beter. Maar je staat er niet alleen voor. Wij helpen je waar nodig om een efficiënte en effectieve studiemethode te ontwikkelen. De indeling van het academiejaar, de studieleidraden met zelfstudieopdrachten, de kleine afstand tussen docenten en studenten: dit alles is bedacht vanuit onze bekommernis om je vooruit te helpen. Samen met jou zorgen we ervoor dat slagen geen kwestie van geluk is. Aangename kennismaking In september, vlak voor de start van het onderwijs, verwachten we alle nieuwe studenten tijdens de introductiedagen. Onder begeleiding van tweedejaarsstudenten leer je je weg te vinden op de campus. Stafleden laten je kennismaken met het onderwijsconcept. Studieaanpak en studieplanning worden onder de loep genomen. Je kunt meteen je studiemateriaal aankopen in de campusboekhandel. Je leert er in een ontspannen sfeer je medestudenten, professoren, assistenten en begeleiders kennen zodat je je al een beetje thuis voelt tegen het échte begin van het academiejaar. Het Fortisarrest, de corruptieschandalen bij magistraten, de hervorming van Justitie, het zijn maar enkele voorbeelden van ophefmakende gebeurtenissen die de afgelopen tijd in het nieuws waren. Maar niet alleen hier speelt het recht een rol. Iedereen heeft er in het dagelijkse leven mee te maken. Alleen ben je je daar niet altijd van bewust. Zelfs een eenvoudige handeling zoals het kopen van een brood wordt beheerst door verschillende regelingen uit het overeenkomstenrecht, het handelsrecht, het consumentenrecht, het ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de warenwetgeving. De betekenis van het recht in de hedendaagse samenleving kan niet onderschat worden. Het recht regelt de meest uiteenlopende maatschappelijke aspecten en beïnvloedt vrijwel al onze handelingen. Er is zelfs sprake van een juridisering van onze samenleving. Dat komt omdat er meer wetten worden aangenomen (bijvoorbeeld over onderwerpen die voordien niet waren geregeld, zoals het homohuwelijk), meer procedures worden gevoerd en mensen in onderlinge conflicten steeds vaker gebruik maken van het recht en van juridische instanties. Bovendien zorgen de toenemende globalisering en de snelle uitbreiding van de Europese Unie voor een stijgend aantal grensoverschrijdende activiteiten. Het recht is daarom niet langer een louter interne aangelegenheid, maar vormt een samenspel van nationaal, Europees en internationaal recht. Kenmerkend voor het recht is dat het gaat om een bijzondere ordening van normen die gericht is op een redelijke en rechtvaardige organisatie van de samenleving. Het recht is met andere woorden nodig om kaders te scheppen, om het leven geordend te laten verlopen. De normen zelf zijn vastgelegd in geschreven en ongeschreven regels, wetten en bepalingen waarvan de naleving meestal door de overheid kan worden afgedwongen. De rol van de jurist Juristen spelen bij dit alles een belangrijke rol. Als jurist maak je je sterk voor het algemene belang en ijver je voor de rechten van particulieren, bedrijven en de overheid. Daartoe bestudeer je de regels en wetten en pas je ze toe in de praktijk. Geregeld moet je ook de regels interpreteren en op zoek gaan naar een creatieve oplossing voor een bepaald probleem. Vaak bevind je je daarbij in het spanningsveld tussen recht en rechtvaardigheid. Daarnaast formuleren juristen zelf regels waarbij ze moeten letten op het belang van het recht in de maatschappij en andersom. Maatschappijgerichte studie Dat rechten vooral een maatschappijgerichte studie is, blijkt uit de veelheid van menselijke activiteiten die op een of andere wijze onderworpen is aan juridische regelgeving: arbeidsverhoudingen, voogdijzaken, uitkeringen, gezondheidszorg, milieu, mensenrechten, consumentenzaken, verkeer, politiek, sport, familiale verhoudingen en zo meer. Het recht bestrijkt kortom alle mogelijke maatschappelijke vraagstukken. Daarmee is ook de rechtswetenschap, die het recht bestudeert en interpreteert, net zo afwisselend en dynamisch als de maatschappij zelf. Juist dat maakt de rechtenstudie tot een veelzijdige en uitdagende opleiding. Rechten iets voor jou? Of een rechtenopleiding iets voor jou is, hangt af van je interesses. In ieder geval heb je een sterke belangstelling voor de regels en afspraken die gelden in de samenleving en vind je het interessant om problemen te analyseren en oplossingen te zoeken. Daarbij is het belangrijk dat je nauwkeurig en gedisciplineerd kunt werken, dat je een brede kijk op de samenleving hebt, dat je zelfstandig en kritisch bent ingesteld en dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Kun je je hierin vinden? Dan ben je bij de Universiteit Hasselt aan het juiste adres. Je ontwikkelt de bovenvermelde eigenschappen verder in de bacheloropleiding en wordt zo uiteindelijk opgeleid tot een academisch professional die kan functioneren in het brede veld van de juridische beroepsuitoefening. Bovendien speelt de UHasselt in op de noodzaak juristen op te leiden die niet alleen thuis zijn in hun eigen rechtstelsel, maar ook het Europese en internationale recht in de vingers hebben. Het onderwijs is inhoudelijk en methodisch aangepast aan het gegeven dat het recht in hoog tempo verandert, steeds complexer wordt en steeds meer internationale invloeden ondergaat. In de opleiding aan de Universiteit Hasselt leer je grensoverschrijdend denken en handelen en word je voorbereid op werken in de moderne (trans)nationale rechtspraktijk. 8 9

6 Studieprogramma bacheloropleiding Tweede bachelorjaar In een volgende fase van de opleiding evolueren de juridische opleidingsonderdelen naar een meer specifieke invulling, wordt de kennis van de verschillende rechtsgebieden uitgebreid en worden nieuwe vakgebieden geïntroduceerd. In het tweede jaar bestudeer je straf- en strafprocesrecht, economisch recht en fiscaal recht. Daarnaast wordt tevens, in twee aparte blokken, de internationale dimensie van het recht belicht en het Europese kader geconcretiseerd. rechten Eerste bachelorjaar in de rechten Tweede bachelorjaar in de rechten Derde bachelorjaar in rechten Eerste bachelorjaar Meteen van bij de start van de opleiding krijg je een algemene inleiding in het recht. Vervolgens worden de algemene beginselen van het publiekrecht, het privaatrecht, het strafrecht en het internationale en Europese recht behandeld. In elk van de vier juridische blokken van dat jaar ligt het accent op inzicht in Het blok economie biedt naast een algemene vorming ook een noodzakelijke inleiding tot het ondernemingsrecht en het fiscaal recht. Aan het einde van het tweede jaar staan twee reflectieblokken geprogrammeerd die de bedoeling hebben het recht vanuit een meer afstandelijk perspectief te beschouwen. In deze blokken leer je het recht in zijn maatschappelijke reali- rechten OPLEIDINGSONDERDELEN Periode 1 Week 1-7 OPLEIDINGSONDERDELEN Periode 1 Week 1-7 OPLEIDINGSONDERDELEN Periode 1 Week 1-8 studiepunten studiepunten studiepunten het systeem van de verschillende hoofdvakgebieden. Je leert de basisbegrippen die het nationale recht overstijgen en er aan ten grondslag liggen. teit kennen. Bovendien helpen ze in het ontwikkelen van je zin voor kritische reflectie. Dat vormt de basis voor het argumentatieve en probleemoplossende vermogen en de redeneervaardigheden die je als aankomende jurist verder ontwikkelt. Beginselen van het recht 9 Week 8-14 Privaatrecht 11 Week 1-14 Practicum 1: oplossen van juridische problemen Week 15 Kerstvakantie Periode 2 Week 1-4 Legal English 4 Week 5-12 Staats- en bestuursrecht 8 Week 1-12 Practicum 2: juridisch schrijven 4 Paasvakantie Periode 3 Week 1-8 Internationaal en Europees recht 12 Week Straf- en strafrechtprocesrecht 10 Week 8-15 International law 6 Foundations of the European Union 6 Week 1-15 Practicum 4: ontdekking van Europa 4 Kerstvakantie Periode 2 Week 1-4 Economie 4 Week 5-12 Ondernemingsrecht, m.i.v. 6 vennootschapsrecht Law of the internal market 6 Paasvakantie Periode 3 Week 1-8 Fiscaal recht 6 Recht in de multiculturele samenleving 6 Rechten van de mens 6 Economische en politieke integratie in het 6 naoorlogse Europa Week 9-15 Personen- en samenlevingsrecht 8 Gerechtelijk recht 6 Week 16 Kerstvakantie Periode 2 Week 1-4 De ontwikkeling van het recht in Europa 4 Week 5-11 Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht 12 Paasvakantie Periode 3 Week 1-7 Zaken- en contractenrecht 12 Week 8-11 Bachelorscriptie 6 Totaal 60 Verder maak je kennis met studietechnische en elementair juridische vaardigheden. Dat gebeurt expliciet in het eerste practicum, maar daarnaast ook doorheen het hele programma. Je leert hoe je juridische bronnen moet raadplegen, hoe je met deze bronnen omgaat en hoe je ze moet beoordelen. In het tweede practicum komen de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden expliciet aan de orde. De beide practica lopen overigens inhoudelijk en organisatorisch parallel met de juridische blokken. Omwille van het rechtsvergelijkende profiel van de opleiding staat er in het eerste jaar ook een practicum rechtsvergelijking geprogrammeerd. Hierin leer je dat kennis van buitenlandse rechtsstelsels wezenlijk en waardevol is voor elke jurist en voor de kennis van het eigen rechtsstelsel. Je besteedt daarbij in de eerste plaats aandacht aan de rechtsvergelijking als discipline en methode. Verder doe je inzicht op in de belangrijkste aspecten van enkele buitenlandse rechtstelsels en rechtsfamilies. Je staat ook uitvoerig stil bij een van de kernproblemen van de rechtsvergelijking: het vertalen van juridische informatie vanuit de ene rechtstaal in een andere rechtstaal. Anderstalige literatuur maakt al in het eerste jaar deel uit van de Na een aantal internationale en Europese blokken heb je voldoende achtergrondkennis om de werking van een aantal Europese en internationale instellingen voldoende te kunnen duiden. Dat gebeurt in het vierde practicum. In dit practicum breid je tevens je schrijfvaardigheden verder uit. Dat gebeurt via een aantal beperkte essayopdrachten die een voorbereiding vormen op de bachelorscriptie van het volgende jaar. Derde bachelorjaar In het derde jaar doe je een grondige kennis op van de basisregels van: personen- en samenlevingsrecht, gerechtelijk recht, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en zaken- en contractenrecht. Ook verwerf je verder inzicht in de rechten van de mens. Aan het einde van de opleiding is de tijd rijp om de oorsprong van het Europese recht te bestuderen. In twee verdiepingsblokken krijg je een referentiekader voor de huidige ontwikkeling van de Europese Unie en behandel je het dynamische perspectief van de rechtsontwikkeling in haar maatschappelijke context. Kennis van de geschiedenis van het recht leert je niet alleen het geldende recht in zijn historische context te platsen, Français juridique 4 Week 1-12 Practicum 2: juridisch schrijven (vervolg) Practicum 3: rechtsvergelijking 4 Totaal 60 Het jaar omvat 6 blokken en 3 practica. Ieder blok bestaat uit 2 hoorcolleges en 2 onderwijsgroepen per week. De practica bestaan uit tweewekelijkse bijeenkomsten. Week 9-12 Recht, ethiek en politiek 6 Totaal 60 Het jaar omvat 9 blokken en 1 practicum. Ieder blok bestaat uit 2 hoorcolleges en 2 onderwijsgroepen per week. Het practicum bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten. In de blokken met een Engelse titel wordt het Engels als voertaal gehanteerd. Het jaar omvat 7 blokken en de bachelorscriptie. Ieder blok bestaat uit 2 hoorcolleges en 2 onderwijsgroepen per week. Het practicum bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten. te bestuderen leerstof. Bij aanvang van de opleiding volstaat echter een kennis van Engels en Frans, vergelijkbaar met het eindniveau van het secundair onderwijs. Om je talenkennis tezelfdertijd op een hoger niveau te brengen staan er juridische taalvakken Engels en Frans in het eerste jaar geprogrammeerd. Zo krijg je een voldoende basis voor een vlotte omgang met anderstalig bronnen- en studiemateriaal en de Engelstalige opleidingsonderdelen en voor de bestudering van de bronnen van het Belgische recht. maar draagt ook bij tot een beter begrip ervan. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een scriptie. In veel opzichten vormt dat het hoogtepunt van je bachelorstudie. Je krijgt de kans om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze en je mag het onderzoek naar eigen inzicht opzetten. Kennis van en inzicht in de rechtsmethodiek, verdieping van een onderwerp én mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid komen hierin samen

7 OPLEIDINGSONDERDELEN VAN HET EERSTE BACHELORJAAR STUDIEPROGRAMMA MASTEROPLEIDING Beginselen van het recht de rechtsvergelijking als discipline en methode. Verder verkrijg je Afgestudeerden van de bacheloropleiding in de rechten kun- Desgewenst kunnen de bachelors ook instromen in de master- In het eerste blok van je studie maak je kennis met de hoofdlijnen inzicht in de essentialia van enkele vreemde rechtsstelsels (vooral nen rechtstreeks instromen in de masteropleiding in de rechten opleiding van de KULeuven en Maastricht University. van het recht en krijg je een eerste indruk van wat de rechtenstudie Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde aan de UHasselt. inhoudt. De nadruk ligt op de soorten problemen die in de sa- Staten) en rechtsfamilies (bijvoorbeeld de tegenstelling tussen civil menleving voorkomen en waarop vanuit een juridische invalshoek law/common law) in het licht van hun maatschappelijke en histo- getracht wordt oplossingen aan te reiken. Het gaat daarbij niet al- rische achtergrond. Je staat ook uitvoerig stil bij een van de kern- leen om de theorie maar vooral ook om de praktijk, waarin je regels problemen van de rechtsvergelijking: het vertalen van juridische in- toepast, argumenten formuleert en beslissingen neemt. formatie vanuit de ene rechtstaal in een andere rechtstaal. Tot slot worden ook je praktische vaardigheden getraind. Dat gebeurt door Privaatrecht in groepjes dan wel individueel opdrachten te maken. Daarbij gaat In dit blok verwerf je kennis over en inzicht in de beginselen van het bij voorbeeld om het opzoeken van informatie over buitenlands rechten het recht dat tussen burgers geldt, waarbij de overeenkomst en de onrechtmatige daad centraal staan. Deze kennis leer je toepassen op casussen. Practicum 1: oplossen van juridische problemen en Europees en internationaal recht, waarbij uiteraard aandacht wordt besteed aan (elektronisch en via bibliografieën) zoeken van vreemde rechtsbronnen. Ook maak je enkele vertaalopdrachten waarbij je de typische problemen bij het vertalen van juridische informatie oefent. rechten In dit practicum bekwaam je je in de basisvaardigheden waarover je in de rest van je studie zal moeten beschikken. Denk daarbij Staats- en bestuursrecht aan vaardigheden in verband met het functioneren in kleine on- In dit blok krijg je een basiskennis van het staats- en bestuursrecht. derwijsgroepen, studeervaardigheden, analyseren en redeneren, Kennis van het staatsrecht is belangrijk om de juridische funda- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Deze vaar- menten van de overheid en de relatie tussen de staat en de burger digheden stellen je in staat om individueel en in groepsverband een te begrijpen. Op deze kennis bouwen latere rechtsvakken voort. verdedigbare oplossing voor een juridisch probleem te vinden, te Kennis van het bestuursrecht is, in het verlengde van het staats- onderbouwen en te communiceren. recht, belangrijk om de alledaagse contacten tussen de burger en overheidsinstellingen in juridische termen te vatten. Het vormt de Legal English basis voor het materieel publiekrecht, waaronder fiscaal recht en Dit blok heeft tot doel je vertrouwd te maken met het Engels in een juridisch en academisch kader. De taal staat hier centraal terwijl het recht eerder als medium wordt gebruikt. Juridisch Engels is een taal die gebruikt wordt voor specifieke doeleinden en die, omwille het socialezekerheids recht. Internationaal en Europees recht Dit blok bestaat uit twee wezenlijke componenten: internationaal Beroepsuitwegen van de relatie tot het recht, systeem-specifiek is. Dit betekent dat publiekrecht en Europees recht. In het onderdeel internationaal elk juridisch systeem of subsysteem zijn eigen specifieke termino- recht leer je ondermeer over de aard van het internationaal recht logie en uitdrukkingswijze heeft. Het juridisch Engels kan daarom en de verhouding met nationaal en Europees recht, de bronnen in verschillende hoedanigheden voorkomen op nationaal, suprana- van internationaal recht, de volkenrechtelijke subjecten en de be- tionaal en internationaal niveau. ginselen van rechtsmacht. In het onderdeel Europees recht ga je in op de Europese integratie, de structuur van de EU en de bronnen Practicum 2: juridisch schrijven In dit practicum leer je hoe je een betoog moet schrijven. Daarbij van Europees recht, de doorwerking van Europees recht in de nationale rechtsordes en de Europese instellingen. Bouwen aan de toekomst Met een rechtenopleiding heb je wat de beroepsmogelijkhe- onderwijs, beleidsambtenaar (diplomaat) bij internationale en wordt je kennis over het gebruik en verwerken van bronnen en zoeken naar literatuur, zoals dat in het eerste practicum aan de orde was, verder uitgewerkt. Ook leer je algemene noties over Français juridique Dit blok richt zich op je toekomstige communicatiebehoeften van den betreft een uitstekende uitgangspositie. De studie biedt je immers een brede juridische opleiding, een degelijke academische vorming en een aantal basisvaardigheden. Dit maakt Europese organisaties, in de socio-profit sector, bij lokale overheden, de politie of het gevangeniswezen of fiscaal jurist in de belastingsadviespraktijk. academische schrijfvaardigheid, in het bijzonder juridische schrijf- de studenten en op je directe behoeften in functie van je opleiding. juristen veel gevraagd en breed inzetbaar. Dankzij de toene- vaardigheid. Je besteedt daarbij aandacht aan het verschil tussen Het blok besteedt daarom voornamelijk aandacht aan de termi- mende juridisering van de samenleving zullen je loopbaanper- Als afgestudeerde kun je aan de slag in de traditionele juridi- beschrijvend en betogend schrijven, aan de bijbehorende argu- nologische kennis op socio-politiek en juridisch vlak en dit in een spectieven bovendien naar verwachting nog verder toenemen. sche beroepen én in beroepen waarin je op soepele wijze over mentatiestructuur en aan verschillende argumentatietypen. reële context (verslagen en analyses van vonnissen, publicaties in de Europese grenzen heen moet denken en handelen. Het ge- Practicum 3: rechtsvergelijking In dit practicum leer je dat kennis van buitennlandse rechtsstelsels vaktijdschriften, wetten en decreten...). Bijzondere aandacht gaat uit naar leesvaardigheid en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Masters in de rechten kunnen advocaat of notaris worden en zijn benoembaar bij de rechterlijke macht. Naast deze typische juridische beroepen tref je afgestudeerde masters aan in de heel van de bachelor- en masteropleiding in de rechten biedt je grondige kennis en inzichten in de belangrijkste gebieden van het recht en de noodzakelijke vaardigheden en denkkaders wezenlijk en waardevol is voor elke jurist en voor de kennis van het meest uiteenlopende functies. Ze zijn bijvoorbeeld bedrijfsju- waarmee je je achteraf snel kunt inwerken in domeinen van het eigen rechtsstelsel. Je besteedt in de eerste plaats aandacht aan rist voor grote concerns of banken, wetgevingsjurist op minis- recht die je tijdens je studie niet of onvoldoende behandeld teries, wetenschappelijk onderzoeker of docent in het hoger hebt

8 Student op de campus Diepenbeek Inschrijven Je kunt je voorinschrijven via de site van de UHasselt vanaf 1 mei. Nieuwe studenten moeten tijdens de inschrijvingsperiode naar de campus (gebouw D balie studentensecretariaat) Via verlichte fietspaden in een aparte bedding kun je veilig naar de campus fietsen. Op de campus kun je gratis bij Vedo-fietsen een fiets krijgen die voorzien is van een fietsslot. Meer info over vervoer vind je op komen om zich definitief in te schrijven. De inschrijvingsperiode loopt van 28 juni tot en met 16 juli, van 16 augustus tot 1 oktober, iedere werkdag van tot uur. We zijn ook open op zaterdag 3 juli, 28 augustus en 4 september van tot uur. We sluiten van 17 juli tot 15 augustus. Op kot Ben je op zoek naar een kamer? Contacteer dan de huisvestingsdienst op tel of raadpleeg kamers, of de databank op de agora. De kamers in Diepenbeek behoren tot de best ingerichte en goedkoopste in Vlaanderen; Je diploma secundair onderwijs kun je uploaden bij de voorinschrijving. Je kunt ook een kopie meebrengen wanneer je naar de campus komt. Studenten geneeskunde moeten het attest van slagen voor het toelatingsexamen geneeskunde afleveren bij de inschrijving. Vergeet ook je identiteitskaart niet! Alle informatie over de inschrijvingsprocedure vind je ook op inschrijven. ook in Hasselt zijn er kamers te huur. Je kunt een kamer zoeken in een bestand van ongeveer kamers. Huurprijzen variëren van 180 tot 250 per maand. Huren kun je voor een periode van 10 maanden. De BA-verzekering is gratis indien je gebruikmaakt van het modelhuurcontract. Een geactualiseerde lijst van vrije kamers is vanaf april beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een woontoelage (beurs- en bijna-beursstudenten), moet je een kamer huren uit ons kamerbestand. Hoe geraak je op de campus? Je kunt met het openbaar vervoer, met de fiets of met de wagen Surf voor meer info over huisvesting en de open kotdag naar komen. Je kunt de bus nemen aan het station Hasselt of Genk. Vanuit deze steden kun je de campus makkelijk bereiken vanuit de hele provincie. Vanuit Hasselt kun je minstens om het kwartier naar de campus en terug. Vanuit Genk is dit om het Hoeveel kost studeren? Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar is nog niet vastgelegd. Voor informatie kun je mailen naar half uur. De lijn Maastricht-Hasselt loopt over de campus. We of telefoneren naar betalen je de helft van je Buzzy Pazz en/of treinabonnement (van minstens 3 maanden) terug. Tussen Hasselt en de campus pendel je gratis op vertoon van je studentenkaart. Zondagavond brengt onze taxi je om uur van het station Hasselt naar je kamer. Een taxiticket koop je aan het loket studentenvoorzieningen voor Voor het huidige academiejaar is dit 80 voor beursstudenten, 333,60 voor bijna-beursstudenten en 567,80 voor de overige studenten. Naast je inschrijvingsgeld heb je cursussen en handboeken nodig. Het bedrag is afhankelijk van je studierichting en studiejaar, en schommelt voor de eerstejaars rond de 400. Sommige handboeken kun je meer- dere jaren gebruiken. Enkele voorbeelden van studentenbudgetten vind je op Eten kun je in de cafetaria of in het studentenrestaurant op de campus. Als je met een geregistreerde protonkaart betaalt, krijg je korting. Eethuisjes vind je ook in de buurt van de campus of in Hasselt. Sporten kun je aan gunsttarieven in de Fitlink of HealthCity. Voor meer info, zie Meer info over toelagen van de Vlaamse Overheid, toelagen vanuit de UHasselt en andere financiële tegemoetkomingen vind je op En vergeet niet: we willen niet dat je om sociale of financiële redenen zou moeten stoppen met studeren. Heb je problemen? Loop dan zeker langs bij de maatschappelijk assistent of mail voor een afspraak naar Dagcampus De campus is geopend tijdens de les- en examenperiodes van tot uur (op zaterdag tot uur). Je kunt tot uur de computers (en internet) in de pc-klassen gebruiken. Met je laptop kun je inloggen in een van de talrijke inplugpunten op de campus. Bovendien kun je bijna overal op de campus draadloos inloggen. Je laptop kun je aankopen via de UHasselt en de aankoopprijs kun je terugbetalen via gespreide betalingen. Studeren kun je ook in de bibliotheek, de vrije werkruimtes, en de laboruimte biologie en anatomie. Psycho-sociale begeleiding en trainingen Tijdens je studies kun je geconfronteerd worden met stress, persoonlijkheids- en relatieproblemen, een conflict met je ouders, Voor een luisterend oor, advies, ondersteuning en psychologische hulp kun je terecht bij de maatschappelijk assistent. Indien nodig wordt informatie over gespecialiseerde diensten verschaft. Studenten die last hebben van overmatige studiestress of faalangst, kunnen deelnemen aan een faalangsttraining. Je kunt ook deelnemen aan een assertiviteitstraining, waar je in een kleine groep actief werkt rond assertiviteit en het verruimen van sociale vaardigheden. Voor een afspraak kun je de maatschappelijk assistent contacteren: of Voor medische problemen kun je in de loop van de week ook terecht bij een huisarts die samenwerkt met de UHasselt. Faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden Deze faciliteiten zijn onder meer voor studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking, topsporters en werkende studenten. Opdat de omstandigheden waarin je je bevindt geen aanleiding zouden geven tot studievertraging, kun je redelijke faciliteiten aanvragen. Meer info op SpecialeFaciliteiten. Hasselt, place to be Studeren aan de UHasselt is het juiste evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning. En ook voor dat laatste ben je bij ons aan het juiste adres. In Hasselt krijg je de kans niet om je ook maar één moment te vervelen: fuiven, cultuur opsnuiven, shoppen, gezellig terrassen, een film of concert meepikken, sporten, clubben... Genoeg om jezelf na de studie eens lekker te verwennen. AES (Association Exchange Students), AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), COMMEATUS, FILII LAMBERTI, HERMES, MIEZERIK, BIOMEDICA, THEMIS en tal van studentenclubs zorgen voor een bruisend studentenleven. De verkiezingsweken zijn legendarisch. Verder zijn er de alumniverenigingen: Liekos, Telios en Alumni BMW. CCG (Christelijke Campus Gemeenschap), VLUG (Vrijzinnig Limburgs Universitair Genootschap) en SOS (Students On Stage) verbreden het aanbod. Studieadvies Heb je vragen of wil je advies, surf dan naar of mail naar Voor verdere informatie over de rechtenopleiding, kun je terecht bij: Prof. dr. G. Maes Prof. dr. A. Draye Beatrix Engelen Tel

9 INFODAGEN 2010 Je toekomst maak je zelf. Maar om de richting van je toekomst te kiezen, is wat hulp best handig. Kom naar onze infodagen, waar studenten, proffen, assistenten en begeleiders je alles vertellen over onze toekomstgerichte of futureproof opleidingen en studieaanpak. Waar? op onze campus WANNEER? zaterdag 20 maart, van tot uur zaterdag 24 april, van tot uur zaterdag 8 mei, van tot uur Maak alvast kennis met onze futureproof community op Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D 3590 Diepenbeek Tel w w w. u h a s s e l t. b e

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

overheid en recht rechtsbedeling

overheid en recht rechtsbedeling MASTER IN DE rechten overheid en recht rechtsbedeling WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN

NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN STUDEREN AAN DE UHASSELT Verder studeren is een grote stap in je leven. Je komt in een nieuwe omgeving terecht, ontmoet nieuwe mensen en ontdekt je talenten.

Nadere informatie

Master in de Rechten

Master in de Rechten 2017-2018 Master in de Rechten Overheid en recht Rechtsbedeling TROEVEN TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3 WISSELWERKING TUSSEN INTERNATIONAAL, EUROPEES EN BELGISCH RECHT EEN SAMENWERK- INGSVERBAND MET EIGEN ACCENTEN

Nadere informatie

Rechten Bachelor in de rechten

Rechten Bachelor in de rechten Rechten 2011-2012 Bachelor in de rechten Bachelor in de rechten BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) Studieduur Voorkennis werkvormen jaarindeling spreiding aard

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Masteropleidingen industriële wetenschappen

Masteropleidingen industriële wetenschappen faculteit industriële ingenieurswetenschappen 2013-2014 Masteropleidingen industriële wetenschappen BOUWKUNDE BIOCHEMIE CHEMIE ELEKTRONICA-ICT ELEKTROMECHANICA ENERGIE! NUCLEAIRE TECHNOLOGIE Uniek in Vlaanderen!

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studeren Studietoelagen van de Vlaamse Overheid De voorwaarden om een studietoelage te

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie

PROEFRITTEN. Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie Data: woensdagen 18 februari, 25 maart en 22 april 2015 telkens van 13.45 tot 16.

PROEFRITTEN. Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie Data: woensdagen 18 februari, 25 maart en 22 april 2015 telkens van 13.45 tot 16. PROEFRITTEN Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid geven om mee te lopen met onze studenten tijdens hun normale lessen en practica, richten we de proefritten op maat in voor leerlingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

> proefritten. INGENIEUR VOOR één DAG!

> proefritten. INGENIEUR VOOR één DAG! proefritten Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid geven om mee te lopen met onze studenten tijdens hun normale lessen en practica, worden de proefritten op maat ingericht voor leerlingen

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 481 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 481 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 481 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Master eerste studiefase opleiding Master of Science in de psychologie afstudeerrichting:

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma

Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid Als werkstudent een bachelor diploma in de rechten behalen? Het

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2015/2016 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime &

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

2013-2014. rechten Bachelor en master in de rechten

2013-2014. rechten Bachelor en master in de rechten 2013-2014 rechten Bachelor en master in de rechten INhoud welkom in het uhasselt-netwerk 03 WELKOM IN HET UHASSELT-NETWERK 04 een universiteit, twee campussen 08 KIEZEN VOOR EEN FUTUREPROOF UNIVERSITAIRE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Infodag: zaterdag 6 mei 2017 TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) Bachelor in de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma

Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Bachelor in de rechten werkstudentenprogramma Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid Als werkstudent een bachelor diploma in de rechten behalen? Het

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Infodag: zaterdag april 07 Informatie voor alle opleidingen Rechten Criminologische wetenschappen Informatie voor alle opleidingen Infomarkt College De Valk via Tiensestraat

Nadere informatie