Wijkbedrijf Bilgaard Samen staan we sterker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkbedrijf Bilgaard Samen staan we sterker"

Transcriptie

1 Wijkbedrijf Bilgaard Samen staan we sterker Auteur > KUUB-KAW-Bouwgroep Dijkstra Draisma-Ekwadraat Datum > 22 oktober 2014

2 Het Wijkbedrijf Samen staan we sterker INLEIDING Onze ambitie: niet alleen woningen verbeteren, maar de hele wijk verbeteren Meer ambitie, meer geld, meer energiebesparing en een betere leefbaarheid voor het standaard gereserveerde onderhoudsbudget voor huurwoningen. En niet alleen vóór de bewoners, maar ook dóór de bewoners. Is dit mogelijk? Dat is de vraag die de partijen achter het Wijkbedrijf zich hebben gesteld. Stedelijke vernieuwing in een nieuwe jas: duurzame wijkverbetering. In Leeuwarden hebben Bouwgroep Dijkstra Draisma, KUUB, Ekwadraat en KAW Het Wijkbedrijf opgericht om deze ambitie waar te maken. We zijn gestart in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Bilgaard is een wijk van 3000 woningen met veel problematiek. Delen van Bilgaard waren niet prettig om te wonen. Hoge werkloosheid, drankmisbruik, een hoge mutatiegraad, overlast. Met als gevolg een leefbaarheidsmonitor die op fel-oranje staat. Hoog tijd om in te grijpen. Het Wijkbedrijf doet dat enerzijds door opknappen van woningen, maar vooral door de inzet van wijkbewoners en het creëren van werk in de wijk. Bewoners zijn de energie van het Wijkbedrijf Het Wijkbedrijf draait op bewoners: door hen in te zetten op (een deel van de) werkzaamheden die anders door commerciële partijen of de gemeente gedaan worden, kunnen we meer voor elkaar krijgen en houden we het werk in de wijk. De samenwerking met de levendige Wijkvereniging Bilgaard is hierbij cruciaal. Deze coördineert de werkzaamheden, die uitgevoerd worden door een serviceteam van vrijwilligers. De serviceteammedewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van het Wijkbedrijf. Het tweede vliegwiel van het Wijkbedrijf is energie: het Wijkbedrijf investeert in energieopwekking (biomassacentrales en zon-pv). Hierdoor wordt warmte en elektriciteit goedkoper en schoner opgewekt. Het geld dat hiermee bespaard wordt, vloeit rechtstreeks terug in de wijk. Bewoners en energie als vliegwiel van het Wijkbedrijf Wat levert het op? Een wijk waarin de bewoners zich thuis voelen. Waar zij hun buren kennen en spreken. Authentiek en met een ziel. Het Wijkbedrijf vindt dat belangrijk, want tevreden bewoners zijn de energie voor ons bedrijf. En verder? Een verlaagde mutatiegraad, woonlasten die betaalbaar blijven, een buurt die netjes en veilig is en waar de woningwaardes stabiel zijn. Trajectweergave Wijkbedrijf Bilgaard 1 van 6

3 Waarom? Omdat de bewoners concreet het volgende gaan merken: > Meer bestedingsruimte: - Lagere energierekening - Werk - Beter verhuurbare woningen en een hogere waarde van de woningen > Gemak: - Inzicht in het eigen energiegebruik - Hulp bij het slim omgaan met energie om zo kosten te besparen - Een comfortabel huis, geen vocht en tocht - Minder geldzorgen > Zekerheid - Een energierekening die beheersbaar is en begrepen wordt Winnaar Slim&Snel selectie Het Wijkbedrijf komt voort uit de Slim&Snel selectie van woningcorporatie WoonFriesland. Slim&Snel is een aanpak van energiesprong, geïnitieerd door Platform 31. WoonFriesland concentreert zich op wat het resultaat moet zijn. Het Wijkbedrijf is verantwoordelijk hoe dat resultaat behaald wordt. Deze herschikking van verantwoordelijkheden was nieuw voor alle partijen en maakte dat het Wijkbedrijf grote bewegingsvrijheid heeft in de inzet van uren en budget. LEEFBAARHEID Bewonerscoach Voor de algemene communicatie en het helpen van bewoners bij het besparen van energie heeft het Wijkbedrijf een bewonerscoach uit Leeuwarden in dienst genomen. De coach vormt de smeerolie tussen het Wijkbedrijf en de bewoners. Door zijn rustige, betrokken en neutrale houding weet de coach snel het vertrouwen te winnen van de bewoners. De coach is fulltime in de wijk aanwezig. We zijn met de bewoners een aantal leefbaarheidsprojecten gestart. Bewonerscoach vormt de smeerolie tussen Wijkbedrijf en wijkbewoners Vitale wijk We werken op dit moment in verschillende projecten samen met de wijkbewoners aan een vitalere wijk. > De medewerkers van het sociale serviceteam Onze zorg helpen de wijkbewoners die daar behoefte aan hebben met de boodschappen, maken een wandelingetje of ondernemen samen een andere activiteit. Door slechts een kleine bijdrage te vragen aan de mensen die van de diensten gebruik willen maken, komt deze hulp voor veel mensen binnen bereik. Ook organiseren we samen met zorgverzekeraar De Friesland preventiecursussen in de Wijkbedrijf Bilgaard 2 van 6

4 gemeenschappelijke ruimte van de Gealandenflat. De veelal oudere bewoners kunnen daar dankzij deze activiteiten langer en prettiger blijven wonen. > Schoon, heel, veilig is het motto voor een flat waar sprake is van veel overlast en criminaliteit. We helpen de bewoners met het opstellen en uitvoeren van een veiligheidsplan. Dit plan bestaat enerzijds uit fysieke maatregelen, zoals cameratoezicht bij de entree en het afsluitbaar maken van de trappenhuizen. Anderzijds bestaat het uit gedragsmaatregelen. Geen vuilnis meer in de galerijen, deuren niet forceren, de liften schoon houden. Het plan is inmiddels in uitvoering. > Met de bewoners van de grondgebonden woningen geven we vorm aan Bilgaard Bloeit. Zij pakken losliggende stoeptegels aan, richten de groenstroken in met zitjes en een boomgaard, ruimen zwerfafval in de buurt op en nemen het beheer en onderhoud over van de gemeente. DE ROL VAN ENERGIE Zelf energie opwekken: schoner en goedkoper In het najaar van 2014 wordt de blokverwarming van de beide galerijflats niet langer gevoed door gasgestookte ketels, maar door een biomassacentrale naast de flats. Deze centrales branden op houtpellets en leveren de warmte CO2-neutraal, reukloos en goedkoper (5% lagere prijs) dan met gas. Bovendien zorgen de houtpellets voor een stabiele warmteprijs die niet langer afhankelijk is van de sterke inflatie van gasprijzen. Op dit moment worden de houtpellets (gemaakt van snoeiafval) nog Energieopwekking levert milieuvoordeel én geld voor de wijk van elders betrokken. Het Wijkbedrijf gaat onderzoeken of er vanuit de restproducten van de lokale industrie (bijvoorbeeld meelfabriek) brandstof voor de kachels gemaakt kan worden. Het Wijkbedrijf koopt de kachels zelf in en plaatst en exploiteert ze. De warmte wordt door WoonFriesland afgenomen en doorgeleverd aan de huurders. In de exploitatie hebben we een bedrag geraamd voor het jaarlijkse onderhoud. Een deel van dit onderhoud kan uitgevoerd worden door het Serviceteam; in dat geval komt geld vrij om in wijkprojecten te investeren. Een tweede energieconcept is het zonnecollectief: het Wijkbedrijf zorgt dat de huurders van de flats kunnen profiteren van zonnestroom van eigen dak. Wij installeren zonnepanelen op het collectieve elektriciteitssysteem en rekenen per kwh af met de woningcorporatie. Wijkbedrijf Bilgaard 3 van 6

5 We hebben nog in onderzoek of wij als Wijkbedrijf zonnepanelen aan de huurders van de grondgebonden woningen kunnen aanbieden in een soort leasevorm. Wij installeren zonnepanelen bij de bewoners en zij betalen voor de het gebruik van de zonnepanelen een vergoeding per maand. De opbrengsten van de elektriciteitsproductie dekken de gebruikersvergoeding ruimschoots waardoor een aantrekkelijke marge ontstaat voor de bewoners. Leefbaarder door energiebesparing Onze coach bezoekt alle bewoners met tips om slim en makkelijk energie te besparen. Hij loopt met hen door het huis om ze op besparingskansen te wijzen, en verstrekt ze een speciale folder zodat ze alle tips nog eens na kunnen lezen. Daarnaast stelt het Wijkbedrijf 200 monitoringstablets beschikbaar die bewoners een jaar lang gratis mogen gebruiken. Op deze tablets kunnen zij hun energieverbruik volgen en afzetten tegen een persoonlijke besparingsdoelstelling. Verlaging van energielasten en versterking van energiezuinig gedrag dragen bij aan langere woonduur en leefbaarheid. Verlenging van woonduur draagt bij aan verlaging van onderhoudsvraag. Onderhoud en beheer waarbij bewoners zich direct betrokken voelen dragen bij aan leefbaarheid. Jaarlijkse geldstroom leidt tot structurele verbetering Door gebruik te maken van de diverse thema s (onderhoud, energie, bestaande diensten van WoonFriesland, zoals schoonmaak), deze te bundelen en anders te organiseren ontstaat een financieel voordeel. Dit financiële voordeel zet het Wijkbedrijf Bilgaard in om de leefbaarheid in de wijk minimaal de komende 20 jaar te verbeteren. Doordat er jaar in jaar uit op structurele wijze middelen beschikbaar komen voor het verbeteren van leefbaarheid kan de wijk echt stappen vooruit zetten, wat onder meer leidt tot een lagere mutatie en leegstand. Deze jaarlijkse geldstroom heeft een omvang van ,- tot ,-. INNOVATIE Het uitvoeren van groot onderhoud en het realiseren van energiebesparing is natuurlijk niet zo bijzonder. Het feit dat dit groot onderhoud gekoppeld is aan een structurele verbetering van de leefbaarheid, is dat wel. Het Wijkbedrijf investeert zelf in energieopwekking, aanvullend op de verbeterinvestering van de corporatie. Daarmee verbindt het Wijkbedrijf zich voor 20 jaar aan Wijkbedrijf Bilgaard 4 van 6

6 de wijk. In deze periode voert het Wijkbedrijf ook het onderhoud en beheer aan deze complexen uit. We ontwikkelen in deze periode leefbaarheidsprojecten samen met de bewoners, we werven en ondersteunen bewoners die zich in willen zetten voor de wijk en genereren een geldstroom voor deze social return. Hiermee ontstaat een duurzame verbintenis tussen professionele inzet en bewonersinitiatief die ook financieel geborgd is. Onderhoud gekoppeld aan social return De voordelen van onze innovatieve aanpak Voor de huurders: > minder energiegebruik > lagere energiekosten, > budget voor leefbaarheidsprojecten, > budget voor vrijwilligersvergoedingen en meer mogelijkheden om zich actief in te zetten Voor de verhuurder: > ontstaat ontzorging en kostenreductie op het vlak van energie, onderhoud en beheer en reductie van mutatie- en leegstandsrisico s Voor de maatschappij: > verhoging van leefbaarheid en de vormgeving van participatie; > het vergroten van competenties bij bewoners; > het verduurzamen van energiebronnen. Voor het consortium en haar leden: > ontstaat een duurzame omzet en een vernieuwende bedrijfsvorm waarmee bedrijfseconomisch belang en maatschappelijke inzet verbonden worden. DEELNEMERS We hebben als consortiumpartners gedurende de samenwerking ervaren dat we elkaar duidelijk aanvullen doordat we elk vanuit onze eigen achtergrond ideeën en innovaties aanbrengen. Onze taakverdeling binnen het Wijkbedrijf is als volgt: Partner Bouwgroep Dijkstra Draisma KAW KUUB Ekwadraat Rol Slimme inrichting bouwproces en supply chain, aanbieden extra keuze-opties. Projectleiding, ideeën voor leefbaarheid in de wijk, technisch projectmanagement, bewonerscommunicatie Meenemen particuliere woningeigenaren, bewaken keuzevrijheid en bewonersvriendelijkheid, bewonerscommunicatie, communicatie binnen samenwerkende partijen Ontwikkelen business cases biomassaketels en zonnepanelen. Acties t.b.v. energiebewustwording, bewonerscoach opleiden Wijkbedrijf Bilgaard 5 van 6

7 Het concept Wijkbedrijf kan ook elders ingezet worden! Waar is het van meerwaarde? Als: > er groot onderhoud uitgevoerd moet worden aan minimaal 50 woningen (gestapelde bouw en/of laagbouw) > deze woningen, of een deel daarvan, gebruik maken van een collectief warmtesysteem dat aan vervanging toe is > de wens of noodzaak bestaat om energiebesparing in de woningen te realiseren > snelheid bij de uitvoering gewenst is > de wijk waarin de woninge liggen in sociaal en economisch opzicht een boost kan gebruiken Aanvullend op de woningen kan ook bijvoorbeeld een zorggebouw of school onderdeel zijn van de aanpak. Contact Wilt u meer weten of een afspraak maken? Hieronder vindt u onze contactgegevens: Bouwgroep Dijkstra Draisma Biense Dijkstra Ekwadraat Douwe Faber KAW Marcel Tankink KUUB Ellen van Acht Wijkbedrijf Bilgaard 6 van 6

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1 1. Inleiding Dit jaarplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie!

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Utrecht klimaatneutrale stad in 2030 3 2 De weg naar een klimaatneutrale stad 4 3 Het verloop van een transitie 5 4 De eerste stap: Utrechtse

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014

Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014 Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014 Ingrid Aaldijk, tot stand gekomen in samenwerking met: Klankbordgroep duurzaamheid Hans Riemens Ben Mels Hanneke

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie