4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15"

Transcriptie

1 - verenigingsblad Prettige vakantie! Stationsplein Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Middelheimmuseum Antwerpen 3 Nieuwe exploitant Zwembad Zuid 14 Kunstwerk Land van Ris 3 Schieveste 14 Aanwijzingsbesluit Schiedam-Oost tot 4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15 veiligheidsrisicogebied jaren met 22 procent Ping pong plons! 4 Rijd je mee met je eerste Tuk tuk? 16 Huurders Buurt 15 willen meer duidelijkheid! 4 Buurt Seniorenwelzijn 5 Tuk tuks vervangen tram 16 Onderhoud Wat vinden kinderen uit Oost van hun wijk? 17 Samen schouwen 7 Misdaadscore Schiedam 17 De BVSO zoekt versterking in het bestuur 7 De Oosterling 18 Voetganger geschept 9 Buurten in Oost 19 Verzorgers plantenbakken getipt 9 Stichting Buurtfietsenstalling Edison 19 Asfaltering s Gravelandseweg 10 Particuliere woningverbetering 19 Leiding over Noord 11 Secretarieel verslag 20 Buurttuin Diesel- en Daltonstraat 11 Huurverhoging 2013, bezwaar maken kan lonen Zwembad Zuid 13 Bewonersvereniging Schiedam-West 40 jaar! 13 Renovatie Zwembad Zuid BOERHAAVELAAN LD SCHIEDAM Tel: / fax: / website:

2 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Belangenbehartiging voor iedereen in de wijk: No. 3, juni 2013 De Bewonersvereniging Schiedam-Oost (BVSO) behartigt de belangen van bewoners en gebruikers van de wijk. In het algemeen ijvert de BVSO voor een schone, leefbare en veilige wijk, maar de BVSO wil ook dat de wijk goed wordt onderhouden, zowel de bebouwing als de buitenruimten. De BVSO organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten die deze doelen versterken. De BVSO is gevestigd in het Wijkcentrum Oost en heeft daar dagelijks spreekuur van tot uur (behalve op vrijdag). Hier zijn professionals aanwezig voor ondersteuning in het opbouwwerk en technische zaken. Een groot aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen. Zij overleggen met vertegenwoordigers van gemeente en Woonplus over wijkzaken, zoals het schoonhouden van de wijk, de parkeerproblematiek en het onderhoud van de woningen. Door het houden van buurtactiedagen komt de BVSO veel te weten over wat er leeft in de buurten. We organiseren de bewoners rond hun eigen buurt en ondersteunen de vorming van buurtgroepen zodat iedere buurt haar eigen inbreng heeft en zelf betrokken is bij de buurtactiviteiten. De BVSO organiseert of is betrokken bij evenementen in de wijk: de grote buurtfeesten, de lampionoptocht en de festiviteiten rond Halloween. Onze vereniging is de oprichter van Stichting Buurtfietsenstalling Edison. Deze stichting beheert en exploiteert een grote fietsenstalling en een snel groeiend aantal fietstrommels met als uitgangspunt de betaalbaarheid. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Visser, coördinator, telefoon Maar ook de kleine zaken zijn belangrijk voor de wijk, zoals het onderhoud van de bloembakken door de buurtbewoners die tegenover zo n bloembak wonen. Het moet wel worden georganiseerd en mensen die een steentje willen bijdragen zijn altijd welkom. De BVSO is een vereniging van en voor bewoners. Lid worden kan en kost 7,00 per jaar (ouderen 3,50). Bestuur: Bereikbaarheid van de BVSO: Tel. ma t/m do van 13:00-17:00 uur: Fax 24 uur: Website: Adres... Boerhaavelaan LD Schiedam Giro...ING Bank......ABN/AMRO Wnd. voorzitter en 2 e Penningmeester Mw. N (Nel) van Oudenaarde 1 e Penningmeester.... Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek Secretaris....Dhr. A.(Aad) Verbeek Algemeen bestuurslid: mw. W.(Wil) van Boekel...Dhr. L.S.C.Leo) Zwanenburg Algemeen adviseur...dhr. T.C.(Tjalling) de Boer Technische ondersteuning....dhr. J.(Jacques) Freijee Bewonersondersteuning Dhr. H.(Henk) van der Velden.....Dhr. F.(Frans) Klijzen. Dhr. J.(Jan) Mulder Spreekuren:.maandag tot en met donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur Kosten lidmaatschap 7,00 per jaar. 65-plussers betalen 3,50 (m.i.v )

3 Middelheimmuseum Antwerpen Kunstwerk Land van Ris Donderdag 25 april waren bijna 15 belangstellenden aanwezig in de ruimte van de CultuurScout aan het Stationsplein in afwachting van de kunstenares die een aantal voorstellen presenteerde voor een kunstwerk op het Land van Ris. Ze had twee voorstellen meegebracht waar zeven aanwezigen hun keuze uit konden maken. Zaterdag 13 april hebben wij (in het kader van kunst op het Land van Ris) met 35 Schiedammers de beeldentuin van het Middelheimmuseum in Antwerpen bezocht. Het was een geslaagde, gezellige dag. Helaas zijn onze websites offline door een ernstige storing van de server, maar foto's van de excursie zijn te vinden op (Overigens zullen we door deze servercrash de komende weken onze activiteiten vooral via de sociale media aankondigen.) Uiteindelijk viel bij een overgrote meerderheid de keuze op een ontwerp dat al snel de naam kreeg van Joris. De kunstenares gaat dit uitvoeren en naar verwachting wordt voorjaar 2014 geplaatst op het Land van Ris. (Als je over z n snoet aait brengt het vast geluk...) 3

4 Aanwijzingsbesluit Schiedam-Oost tot veiligheidsrisicogebied Vanuit Waterweg-Noord is Schiedam-Oost tot veiligheidsrisicogebied aangewezen met name: Het gebied, begrensd door de volgende straten: de Brandersbrug inclusief het NS Station Schiedam Centrum, Horvathweg, Hogenbanweg, Rotterdamsedijk, Galvanistraat, Van Swindenstraat, Oostsingel, Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat en Overschieseweg. De genoemde wegen zijn daaronder inbegrepen, voor zover ze deel uitmaken van dit gebied. Het voorstel tot aanwijzing van veiligheidsrisicogebied van de districtschef beschrijft feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat in het gebied in Schiedam Oost sprake is van een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)- wapens en er een ernstige vrees ontstaat voor het ontstaan daarvan. Hierdoor ontstaat er veel commotie en onrust in het betreffende gebied. Thans is er sprake is van een onrustige situatie in dit gebied en de vrees voor een verdere verstoring van de openbare orde. Het bezit en gebruik van (vuur)wapens levert een groot gevaar op voor de openbare orde. Ook bestaat de vrees dat het aantal incidenten toe zal nemen in genoemde wijk na een periode van betrekkelijk weinig incidenten. De controlebevoegdheden in de bewuste gebieden is een onderdeel is van een breed handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid. Fietsen stallen op het Stationsplein Dankzij de troonswisseling hadden we sinds lange tijd weer een fietsvrij Stationsplein. Reeds vroeg in de ochtend waren er mensen van de lichtblauwe brigade bezig met het verwijderen van onterecht geplaatste fietsen op het Stationsplein. De vermeende eigenaren kunnen hun fiets ophalen bij de Irado tegen betaling van 20,-. Een andere mogelijkheid is om een nieuwe fiets te kopen maar daar staat vaak een groter bedrag tegenover. Weken naderhand liepen mensen te klagen dat hun fiets gestolen was en dat hun dochter niet wist dat er geen fietsen mochten worden geplaatst. Blijkbaar schort er hier wat aan het doorkomen van de berichtgeving in Schiedam maar wie de schoen past trekke hem aan... Ieder zijn hobby, ook als je van fietsen houdt. Ping pong plons!! De pingpongtafel aan de Marconistraat in Schiedam krijgt een andere plek. De tafel in de speeltuin werd een tijdje geleden verplaatst en pal naast het water neergezet. Buurtbewoners klagen sindsdien over de onhandige plek van de tafel omdat de pingpongbal regelmatig in het water belandt. Vooral kinderen van het naastgelegen schoolplein maken in de pauze gebruik van de tafel. "Het is echt vervelend, zeker als er wind staat. Het balletje ligt zo in het water", aldus een van de schoolkinderen. Stadswerken heeft inmiddels laten weten dat de plek van de tafel niet blijvend is. Binnenkort wordt de pingpongtafel verplaatst naar een andere plek, verder bij het water vandaan. Huurders Buurt 15 willen meer duidelijkheid! Alweer in maart van het vorig jaar kregen de Huurders van Woonplus in Buurt 15 kregen het bericht dat hun woningen in de periode 2015 tot 2022 worden gesloopt. Vooraf wordt een gebiedsvisie, zeg maar een plan van aanpak, gemaakt en dan verwacht men in 2013 meer duidelijkheid over de planning. 4

5 Buurt 15 is het gebied tussen de Lorentzlaan en de Zamenhofstraat. Woonplus verhuurt daar zo n 350 woningen. Recent is een planning gepresenteerd voor de aanpak van Buurt 15, maar daaruit blijkt nog niet hoe de sloopvolgorde van de woningen is, wel verwacht men dit in het najaar te weten. Voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie is een projectteam met vertegenwoordigers van de gemeente en Woonplus en ook enkele bewoners uit het gebied spreken mee in het projectteam. De bewoners zijn de afgevaardigden uit een groep bewoners die de ontwikkelingen voor het gebied bespreken. De planvorming is nog niet ver gevorderd. Woonplus heeft wel inmiddels contact met een zakelijk partner die de vernieuwing van het gebied mee wil ontwikkelen, zowel planmatig als financieel. De partner is de bouwer ERA. Zij wil de nieuwe woningen wel bouwen en ook betrokken zijn bij het maken van de plannen en dochter ERA- Contour naar voren te schuiven. Op dit moment wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen Woonplus en ERA. De gemeente is bezig met de aankoop van de particuliere woningen aan de even zijde van de Daltonstraat. Deze aankopen verlopen nog niet snel, maar de eerste zes panden zijn inmiddels wel gesloopt. De bewoners zien hun woongebied echter steeds meer achteruit gaan en hebben in de projectgroep ingebracht dat Woonplus eigenlijk geen huurverhogingen meer mag vragen in het gebied en de gemeente is gevraagd de eigenaren een korting te verlenen op de gemeentelijke belasting OZB. Woonplus heeft echter de brieven met huurverhoging voor 1 juli de deur uitgedaan en de zogenaamde scheefhuurders kregen nog een extra verhoging, zoals de Haagse politiek dat mogelijk heeft gemaakt. Van de gemeente is nog niets gehoord over de OZB-belasting. De actuele situatie is nu dat de huurders van Woonplus een brief op poten hebben gestuurd aan hun verhuurder met het dringend verzoek de huurverhoging in te trekken. De brief is door 60 á 70 bewoners ondertekend. En verder valt te melden dat er in de Fultonstraat een stuk plafond naar beneden is gekomen vanwege scheurvorming en wijkende wanden. Gelukkig zijn er geen mensen of kinderen getroffen. Hoewel de scheurvorming niet een direct gevaar is voor de bewoners, is het wel nadelig voor de woonbeleving. In het verleden is in de Fultonstraat ook al scheurvorming is vastgesteld. Binnenkort wordt met Woonplus gesproken over alle problemen. Seniorenwelzijn Ook voor 65 plussers is het leven niet altijd simpel. De één krijgt moeite met de administratie, de ander zou wel meer willen bewegen, maar weet niet goed waar dit mogelijk is. Een derde zoekt informatie over de mogelijkheden om thuiszorg te krijgen. En weer een ander zou graag in contact komen met anderen, maar ziet er tegenop dit zelf te organiseren. Een seniorencoach van Seniorenwelzijn kan 65 plussers op weg helpen hun leven aangenamer te maken op allerlei fronten. Arianne Zevenbergen is seniorencoach in Schiedam. 65 Plussers die ergens mee zitten, kunnen bij mij terecht, zegt Arianne. Met plezier bezoek ik de mensen thuis om met hen te bespreken waar zij mee zitten. Samen met hen probeer ik in kaart te brengen of er mensen in hun omgeving zijn die ze kunnen helpen of hoe ze hulp kunnen krijgen bij dingen die ze zelf niet (meer) kunnen. We kunnen ook bekijken of ze in een ontmoetingscentrum aan activiteiten kunnen meedoen of als vrijwilliger aan de slag willen. Ook merk ik geregeld dat mensen in aanmerking komen voor aanvullende voorzieningen, maar dat niet weten. Vaak is het invullen van een formulier voldoende om ze wel te krijgen. Het doel is telkens samen een oplossing te bedenken, waarbij de klant het heft zelf in handen houdt. Pas als duidelijk is dat mensen iets echt niet kunnen, onderzoek ik welke professionele organisatie iets voor hen kan betekenen. Dankzij mijn ervaring als seniorencoach ken ik bijna elke organisatie in Schiedam en is een doorverwijzing snel geregeld. Maak een afspraak Wie denkt zijn voordeel te kunnen doen met een bezoek van seniorencoach Arianne Zevenbergen, kan haar bellen op of mailen op En wie het gek vindt om een onbekende op bezoek te krijgen, kan altijd naar mijn legitimatiebewijs vragen, zegt de seniorencoach. 5

6 Onderhoud 305 U weet dat er dit jaar buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in uw wijk. Wij hebben hierover al Verschillende keren met u over gecommuniceerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij de firma Willems vastgoedonderhoud bv opdracht geven. Voor het buitenschilderwerk zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd : - herstel waar nodig van de houten kozijnen, draaiende delen en boeiboorden. - het schilderwerk van de boeiboorden, kozijnen en draaiende delen. - het herstel en het schilderwerk van de rabatdelen van de bergingen. - het herstel en schilderwerk van de geschilderde steenachtige ondergronden. - het herstel en schilderwerk van de geschilderde metalen ondergronden. - vervangen van de gevelpanelen en de panelen in de kozijnen. Start De start van de uitvoering is gepland vanaf maandag 27 mei 2013 en de werkzaamheden kunnen tot 1 oktober 2013 plaatsvinden. Asbest U bent door Woonplus Schiedam geïnformeerd dat we voor het vervangen van de panelen een asbestinventarisatie hebben uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de panelen asbest bevatten en dat deze gesaneerd dienen te worden. Willems vastgoedonderhoud heeft hiervoor een asbestsaneringsplan opgesteld en zal dit binnenkort op een bewonersavond aan u uitleggen. Kleuren Aan de achterzijde van de woningen zal er gelijk een kleurwijziging worden uitgevoerd. Dit kleurenplan is samen met de bewonersvereniging vastgesteld. Ook dit willen wij u deze bewonersavond laten zijn. Aan de voorzijde zal er geen kleurwijziging zijn. Bewonersavond Deze bewonersavond zal binnenkort gaan plaats vinden en u bent hiervoor inmiddels uitgenodigd. ` Sponningen Voor het schilderwerk van de sponningen van de kozijnen en de draaiende delen zal de schilder u vragen deze open te zetten. De deur zal dan enkele uren open moeten blijven in verband met het drogen van de verf. Bereikbaarheid Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er een steiger aan de achterzijde van de woning gebouwd. Willems vastgoedonderhoud zal voor uitvoering van de werkzaamheden u schriftelijk of persoonlijk op de hoogte stellen. Aan de voorzijde zal er gebruik worden gemaakt van een hoogwerker. Uitvoering Het uitvoerend personeel streeft er uiteraard naar de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u last van de werkzaamheden zult ondervinden. Om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten verlopen en de kans op het beschadigen van uw eigendommen zo klein mogelijk te maken zodat u er zo min mogelijk last van zult ondervinden hebben wij uw hulp nodig. Hiervoor is het nodig dat u zonweringen, planten en plantenbakken, tuinmeubelen, verlichtingen, (schotel)antenne s en dergelijke voor de start van de werkzaamheden te verwijderd. Om de steigers te kunnen plaatsen vragen wij u uw plaatsje aan de achterzijde ongeveer 2 meter vrij te maken. Ook schuttingdelen die niet bij de woning horen dienen te worden gedemonteerd. Deze maatregel gelden vooral voor de begane grond woningen maar ook op de balkonnen dienen uw eigendommen door u te worden verwijderd om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten verlopen en schade aan uw eigendommen te voorkomen. Stroom Ook zal de aannemer aan u vragen of hij stroom uit de woning kan gebruiken. Hij zal dan een tussenmeter plaatsen zodat hij met u het verbruik kan afrekenen. Vragen Heeft u vragen over de planning of de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de firma Willems vastgoedonderhoud bv, de heer J.Hekhuis, op het telefoonnummer

7 Samen schouwen Hij is bereikbaar via telefoonnummer De BVSO zoekt versterking in het bestuur Woonplus ontving steeds individuele klachten over de leefbaarheid in buurt 305. Samen met de BVSO is er besloten een wijkschouw te plannen. In een vooroverleg is afgesproken dat op de volgende punten geschouwd ging worden; schotelantennes, tuinen, putten en verlichting in de poorten. Op een gelukkig droge dag zijn we samen op stap gegaan en zijn de volgende zaken geconstateerd: Er zijn 14 schotelantennes op een foutieve wijze bevestigd. 14 tuinen zijn genoteerd waarbij het onderhoud te wensen overlaat. 8 putten in de poorten verdienen de aandacht. Ze staan droog of er ligt veel rommel in. Op 2 plekken in de poorten is de verlichting defect. Op drie plaatsen in de poorten moet het straatwerk aangepast worden. Naast de vooraf besproken schouwpunten zijn er toch nog veel punten naar boven gekomen die ook aandacht verdienen. Op sommige plaatsen is graffiti aangetroffen, poortdeuren moeten worden gerepareerd, grote bomen in tuinen die of door de bewoners of door Woonplus verwijderd danwel gesnoeid moeten worden en nog meer kleine actiepunten. Alle punten zijn geïnventariseerd en uitgewerkt. Woonplus zal de actiepunten uitzetten en er zal bijgehouden worden welke acties er worden ondernomen en welke resultaat dit heeft opgeleverd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 7

8 BVSO -secretarieel verslag over 2012 No.3, juni 2013 Op zoek naar een huur- of koopwoning? Bent u een starter of doorstromer, een student of 55-plusser en zoekt u een huur- of koopwoningen, dan kunt u bij Woonplus terecht. Wij bieden een divers aanbod van bestaande en nieuwbouwwoningen. Variërend van eengezinswoning tot appartement en van hoekwoning tot maisonette. Woonplus Schiedam Valeriusstraat AM Schiedam T (010) Internet Woonplus biedt met haar gevarieerde woningaanbod passende woonruimte voor iedereen. Woonplus is een vastgoedonderneming met maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij willen zorgen voor goede betaalbare huisvesting van Schiedammers. Wij werken samen met onze klanten, gemeente en organisaties op het gebied van wonen en welzijn en zorg.

9 Voetganger geschept Op een zebrapad aan de Professor Kamerlingh Onneslaan zijn zaterdagavond twee voetgangers geschept door een auto. De trauma-helikopter en twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulp. De politie had de straat in beide richtingen afgesloten voor de hulpverlening. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding. Verzorgers van plantenbakken getipt: Om katten en honden op een afstand te houden vonden we deze bak op de PKO-laan. Niemand die nog in je tuintje komt wieden en een leuk aanzien voor de wijk. Een voorwaarde is dat je de plantjes goed bijhoudt want dat doet de gemeente niet. 9

10 Asfaltering s Gravelandseweg De bereikbaarheid van Schiedam en het openbaar vervoer in Schiedam zal vanwege de aanstaande asfalteringswerkzaamheden s-gravelandseweg onder grote druk komen te staan. Door de omleidingen van het openbaar vervoer is er vanuit het Centrum het Schiedam geen mogelijkheid om naar Noord of Marconiplein te reizen en dit geldt vice-versa. Het omrijden via de Churchillweg lijkt een optie die alsnog schijnbaar passend gemaakt wordt middels doorstromingsbevorderende maatregelen. Wij denken dat de bereikbaarheid en doorstroming door de maatregelen met de verkeersinstallaties niet wezenlijk zal verbeteren. De grote nadelen van de omleidingen gelden niet alleen voor het openbaar vervoer; de automobliteit staat gedurende de werkzaamheden aan de Proveniersbrug ook onder zware druk. Je kunt vanuit het centrum niet zonder omwegen naar Noord en al het verkeer moet via Koemarkt zijn weg vinden. Naast de asfalteringswerkzaamheden van de s- Gravelandseweg zullen er, vanwege werkzaamheden bij het Marconiplein in de periode 17 juni t/m 12 juli geen trams rijden in Schiedam. De vervangende pendelbussen zullen vanaf het Sparta stadion via Spangen en PKO-laan rechtstreeks naar Station Schiedam Centrum rijden. De Koemarkt en het Broersvest worden dus niet in de route opgenomen. In combinatie met de asfalteringswerkzaamheden s-gravelandseweg ontstaat er een onmogelijke situatie voor iedereen die is aangewezen op openbaar vervoer. Bewoners van de binnenstad zijn voor een verbinding naar Station Centrum aangewezen op de buslijnen 51, 54 en 126 via de Boerhaavelaan. Het Vlietlandziekenhuis is gedurende de periode 17 juni tot 12 juli enkel bereikbaar via buslijn 51 die echter nier rijdt op zondagen en in de avonduren. De werkzaamheden aan de Proveniersbrug lijken niet goed ingepland als we het hebben over afstemming van maatregelen op regionale basis. Wie plant nu een dergelijke operatie gelijktijdig met de werkzaamheden Marconiplein en lardeert dat geheel ook nog eens met een grote asfalteringsoperatie s-gravelandseweg? Wij willen pleiten voor een goede bereikbaarheid van Schiedam, een verbetering van openbaar vervoersmogelijkheden vanuit centrum naar Noord en omgekeerd, het inzetten van buslijn 51 in de avonduren/op zondagen en het treffen van extra fysieke maatregelen bij de s-gravelandseweg die het openbaar vervoer in, naar en vanuit Schiedam waarborgen. Tijdens de informatieavond over de asfaltering van de s-gravelandseweg zijn er, ter verbetering van de bereikbaarheid van het autoverkeer/openbaar vervoer meerdere opties middels reactieformulieren ingeleverd die wij nogmaals zullen omschrijven: Optie 1: Afwisselend per dagdeel de rijrichting tussen Centrum en Schiedam Noord wisselen in combinatie met de inzet van verkeersregelaars. Dit levert geen gevaar op indien er voldoende verkeersregelaars worden ingezet. Met verkeerdrijden voorkom je bij deze optie door duidelijke bebording op goede plekken te plaatsen zodat automobilisten tijdig op de hoogte zijn. Optie 2: Het aanleggen van een tijdelijke extra rijweg bij de s-gravelandseweg. Dat kan veilig worden uitgevoerd en het zou ook wat mogen kosten want iedereen weet dat een onbereikbaar centrum van Schiedam geld kost en niets oplevert. Juist omdat er sprake is van een lange reconstructieperiode moet deze optie serieus worden genomen. Wij verwachten van het college dat u de ernst van de situatie begrijpt en dat u net als ons bezorgd bent over de gevolgen van de gelijktijdig verlopende fysieke operaties en daarom met ons alsnog overleg wil voeren over wijzigingen inzet buslijnen en fysieke maatregelen die flankerend werken tijdens de asfalteringswerkzaamheden s-gravelandseweg. Wij hebben over deze kwesties intensief contact met de bewonersverenigingen, waaronder BV Spaland, Wijk en Bewonersvereniging Woudhoek en HBV Groenoord. Daarnaast is hierover ook contact en overleg met de ANBO en GPS. U zou deze partijen kunnen uitnodigen voor een spoedoverleg. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan het voorkomen van een openbaar vervoer-infarct in combinatie met slechte bereikbaarheid en een verkeersinfarct voor auto s in/uit en richting centrum. 10

11 Leiding over Noord Buurttuin Diesel- en Daltonstraat Ondanks koude toch warme belangstelling Eneco s project Leiding over Noord Om bewoners en ondernemers van zowel Rotterdam Oud Mathenesse als Schiedam Oost te informeren heeft Eneco op donderdag, 14 februari 2013 in wijkcentrum De Put een inloopmiddag- en avond gehouden om bewoners en ondernemers te informeren over het project Leiding over Noord. Ondanks dat bezochten ook enkele leden van de bewonersorganisatie Schiedam Oost en bewoners uit die wijk waren gekomen. De belangrijkste vragen die door de bezoekers werden gesteld hadden te maken met planning, verkeersmaatregelen, bouwhinder en -geluid, groenvoorzieningen en parkeergelegenheid. Tegen de tijd dat het project in uitvoering gaat zal er weer een inloopmiddag/-avond worden georganiseerd in wijkcentrum De Put. Projectinformatie: Eneco start in augustus 2013 met de aanleg van een 16,8 km lang warmtetransportnet vanaf Rozenburg onder de Nieuwe Waterweg door, via Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam Oud Mathenesse, naar de Merwehaven. Met deze nieuwe leiding transporteert Eneco vanaf oktober 2014 duurzame restwarmte van de afvalverwerkings- en energiecentrale van AVR naar Rotterdam en omgeving om woningen en bedrijven te verwarmen. Hierdoor daalt de uitstoot van CO 2 in de regio fors. Heeft u het al opgemerkt? Op een braakliggend stukje land waar huizen zijn gesloopt zijn een aantal bewoners bezig om van dit stukje land een buurttuintje maken met bloemen, groenten en kruiden. Het thema dit jaar is `Windkracht 13`, vandaaruit is het thema van Buurten in Oost dit jaar GROEN, GEZOND EN FIT IN DE WIJK ontstaan en zijn er verschillende groeninitiatieven aan het ontstaan in Oost. De kinderen uit de buurt vinden dit initiatief ook helemaal top! Zij helpen mee en wijzen andere kinderen erop dat ze rustig met hun zelfgeplante plantjes moeten omgaan. Het project draagt bij aan saamhorigeheid en onderlinge contacten verbeteren door met elkaar in gesprek te gaan over wat er verbouwd en gezamenlijk geoogst gaat worden. Om het project tot een oase van de buurt te maken, hebben we bewoners nodig die ons komen helpen. Daarom een oproep aan u als bewoners van Oost. Kom eens langs! Op de volgende dagen zijn er bewoners aanwezig om u wegwijs te maken: Dinsdagavond van uur, woensdagmiddag van en zondagmorgen van uur. Of neem contact op met: Paula van Oeveren, Buurtprojecten Opbouwwerk, Samen zorgen voor een leefbare wijk waar het fijn is om te wonen en te spelen. Het leidingtracé passeert groenzones, bedrijventerreinen en woonwijken. Een deel van het tracé loopt aan de noordzijde van de A20 langs het industriegebied Spaanse Polder en buigt ter hoogte van de Strickledeweg af in zuidelijke richting via de Hogenbanweg richting Merwehaven. Meer informatie over het project: 11

12 Onze praktijk biedt ook de volgende diensten aan: Echografieën (buikorganen / zwangerschap) ECG (electrocardiografie = hartfilm) / 24-uurs bloeddrukmeting Doppler (onderzoek van de bloedvaten van de benen) Kleine chirurgische ingrepen (moedervlekken, huidcysten etc.) Wrattenbehandeling (via moderne cryotherapie = bevriezing) Bloedprikken ma/ wo/ do/ vr 09:00-11:30 Psychiater woensdag na 12:30 afspraken via G. Popescu, huisarts Van Swindensingel 42 A 3112 RJ Schiedam tel: fax: e:

13 Zwembad Zuid Hiermee laat het zwembad zien de zaken op orde te hebben. Zo kan het Zwembad, nadat eind september 2013 ook de renovatie achter de rug is, per 1 januari 2014 op een goede en zorgvuldige manier worden overgedragen aan een nieuwe exploitant. De brede aanbestedingsprocedure hiervoor loopt op dit moment. Bewonersvereniging Schiedam-West 40 jaar! ZWEMBAD ZUID HEEFT KEURMERK VEILIG EN SCHOON! Op donderdag 6 juni heeft de manager van Stichting Zwembadkeur Mevr. Mariska Hol het Keurmerk voor Zwembad Zuid overhandigd aan sportwethouder Nathalie Gouweleeuw. Dit gebeurde in het bijzijn van personeel van het Zwembad en Vrienden van Zwembad Zuid. In haar toelichting benadrukte Mevr. Hol hoe belangrijk een dergelijk Keurmerk is voor het Zwembad, personeel en bezoekers. De wethouder bedankte in haar woord een ieder die meegewerkt heeft aan het behalen van het Keurmerk, dat een mooie plek krijgt in het zwembad, zodat alle bezoekers hiervan kennis kunnen nemen. Marco van Brouwershaven, manager Sport en recreatie ontving een Certificaat dat vooral van waarde is voor het personeel, dat achter schermen veel werk heeft verzet om het Keurmerk binnen te halen. Aan coórdinator van het zwembad Cassandra de Roo werd de bijbehorende vlag van het Keurmerk overhandigd. Het verkregen Keurmerk is geldig tot april De Vrienden van Zwembad Zuid zijn net zoals de andere aanwezigen trots op het verkregen Keurmerk, waardoor het bestaansrecht van het bad in kwalitatieve zin nog eens voor de komende 10 jaar onderstreept wordt. SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam West bestaat dit jaar alweer 40 jaar. Wethouder Mario Stam kwam de vereniging feliciteren en gaf hen een Vrouwe Aleida-prent. De bewonersvereniging zet zich samen met bewoners in voor de leefbaarheid van Schiedam-West. Hun vasthoudendheid, inspanningen en hun bereidheid tot samenwerking met onder andere de gemeente wordt zeer gewaardeerd en werpen op diverse onderwerpen hun vruchten af, aldus de gemeente. De Bewonersvereniging Schiedam-Oost feliciteren wij onze collega-vereniging met het bereiken van deze mijlpaal en wensen wij hun veel succes in het bereiken van hun doelen. Met het behalen van het Keurmerk laat Zwembad Zuid zien dat de hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld. Het Keurmerk Veilig en Schoon is een initiatief waarmee de zwembadbranche, naast de wet- en regelgeving, gehoor geeft aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het idee achter het keurmerk is het realiseren van een structurele kwaliteitsverbetering bij zwembaden. De gemeente Schiedam, maar ook de Vriendenstichting hechten veel waarde aan het verkrijgen van het Keurmerk. 13

14 Geknipt voor U Renovatie Zwembad Zuid Om Zwembad Zuid nog tien jaar open te kunnen houden, worden van 30 juni tot en met 29 september renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Vanwege deze werkzaamheden zijn in deze periode zowel het binnenbad als het buitenbad van Zwembad Zuid gesloten. Er is voor gekozen om de werkzaamheden in de zomermaanden uit te voeren, zodat de gebruikers dan de minste hinder ondervinden. De werkzaamheden in het zwembad bestaan onder andere uit het vervangen van plafonds, herstel en schilderen van wanden, aanbrengen van nieuwe vloeren. Verder vindt onderhoud plaats aan enkele installaties. Aan de buitenkant worden de dakbedekking en de kozijnen hersteld. Nieuwe exploitant Zwembad De gemeente Schiedam heeft enige tijd geleden besloten de exploitatie van de Schiedamse Zwembaden middels een openbare aanbesteding uit te besteden aan één professionele/gespecialiseerde marktpartij. De Vriendenstichting van Zwembad juicht deze ontwikkeling toe. De stichting heeft zelf in de periode dat er nog gesproken werd over sluiting deze optie zelfs aanbevolen. Immers in de Zomernota van 2012, die in juni 2011 besproken werd in de gemeenteraad was alleen sprake van commercialisering van Zwembad Groenoord. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten te kiezen voor aanbesteding van de exploitatie van de twee zwembaden. Inmiddels zijn de aanbesteding en exploitatie uitgebreid met meerdere sportaccommodaties. Het bestuur van de Vriendenstichting vindt dat door deze ontwikkeling Zwembad Zuid nog meer toekomstperspectief heeft. Niet alleen kan het beheer en exploitatie in een hand leiden tot een verbetering van de doelmatigheid en de synergie, maar tevens tot stimulering van de zwemsport in brede zin. Dit kan bereikt worden door het aantrekken, uitbreiden en organiseren van (commerciële) activiteiten, die de zwemsport, de financiën en de optimale programmering ten goede komen. De exploitant heeft per 1 januari 2014 de vrijheid commerciële activiteiten te organiseren binnen het kader van de publieke functie. Zoals wellicht bekend, is de Vriendenstichting altijd voorstander geweest Zwembad Zuid nieuwe perspectieven te bieden; het bad weer 7 dagen in de week open te krijgen en de exploitatielasten terug te dringen. Het bestuur van de Vriendenstichting heeft de laatste maanden geconstateerd dat dat onder een direct regiem van de Gemeente Schiedam niet haalbaar is, vanwege de diverse tegenstrijdige belangen. De Vriendenstichting zal de belangen van de gebruikers van zwembad Zuid blijven behartigen en de nieuwe exploitant van dienst zijn door een goede samenwerking, maar ook door het geven van (on)gevraagde adviezen. Het is een prima zaak dat er een gebruikersplatform wordt ingesteld, waarin de Vriendenstichting zitting neemt. In dit platform ontstaat ruimte voor het inbrengen, bespreken en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven. Schieveste Grote kop vandaag in de waterwegeditie van het Algemeen Dagblad: Decathlon op Harga. Het nieuws wordt door Sander Sonnemans gepresenteerd als een feit, maar blijkt een plan. En nieuws is het al helemaal niet, want ik meldde op 12 maart op dit forum al dat Decathlon de beoogde megawinkel op Harga was. In de brief van Volker Wessels die ik daarbij publiceerde was te lezen dat op 20 december 2012 door Volker Wessels Vastgoed een intentieovereenkomst met Decathlon was getekend. Het door Sonnemans gepresenteerde nieuws dus helemaal geen nieuws. Maar wel een zeer verontrustende mededeling. Want hij geeft aan dat projectleider Korstanje kennelijk aan iedereen die het horen wil vertelt dat Decathlon gaat komen. Misschien doet ie dat opdat hij zelf in die luchtfietserij kan gaan geloven. En als je het maar vaak genoeg herhaalt wordt dat sprookje vanzelf de waarheid. Maar zo gaat het niet werken. Vestigen van een grote sportzaak op die plek mag niet van de provincie (en terecht). De gemeente heeft na de beloofde intensieve lobby bij de provincie kennelijk nog niets bereikt. En verontrustend is dat men nog steeds niet de moed heeft om eerlijk toe te geven dat het hele plan Schiedam In Beweging een zeepbel is. 14

15 Geknipt voor U WSW: huur sociale sector stijgt komende jaren met 22 procent De huur van woningen in de sociale sector gaat de komende jaren fors omhoog. Corporaties verhogen de maandhuur gemiddeld van 441 euro nu naar 543 euro in De totale huurinkomsten van de corporaties nemen in deze periode 22 procent toe, terwijl de investeringen op nieuwbouw flink worden teruggeschroefd. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties nemen deze maatregelen om financieel gezond te kunnen blijven. Dit is noodzakelijk vanwege het Woonakkoord, stelt WSW. Corporaties moeten komende jaren onder meer een verhuurdersheffing aan de overheid betalen en deze drukt flink op hun vermogen. 'Dit is dramatisch en ontoelaatbaar', zegt directeur Ronald Paping van de Woonbond. 'Veel huurders zitten nu al in de financiële problemen. Het armoedeprobleem wordt zo megagroot. Mensen hebben straks geen geld meer om hun eten te betalen.' De belangbehartiger van huurders wil dat het kabinet afstapt van de verhuurdersheffing. Ook wil hij dat er maatregelen komen zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en groot onderhoud. Voor de komende 5 jaar bestaan er nu nog plannen voor de nieuwbouw van zelfstandige huurwoningen, blijkt uit de cijfers van WSW. Dat zijn er 28 procent minder dan vorig jaar nog werd gepland. 'Straks is het aanbod van huurwoningen kleiner dan de vraag. Dan krijg je langere wachtlijsten en gaan de huren nog meer omhoog. We zitten in een vicieuze cirkel', aldus Paping. Financiële tegenvallers Het WSW vrees dat corporaties door de aangekondigde huurverhogingen ook veel minder ruimte hebben om nieuwe financiële tegenvallers op te vangen. De huren moeten nu al zodanig worden verhoogd om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, dat het bij een plotselinge stijging van de rente niet mogelijk is om nog meer geld bij de huurders weg te halen, redeneert het waarborgfonds. De schuld van de corporaties waar het WSW garant voor staat, neemt tot 2017 met 1,9 miljard euro toe tot ruim 87 miljard euro. Hierdoor zijn de corporaties meer kwijt aan rente-uitgaven. (Bron AD). Rijd je mee met de eerste Tuk tuk? SCHIEDAM - Omdat het Marconiplein op de schop gaat en de tram dan tijdelijk niet meer door kan rijden naar Schiedam, zet de gemeente Tuk Tuks in. Maandag 17 juni om uur is het eerste ritje. Vanaf halte Broersvest, op de parkeerplaats naast het Theater aan de Schie, vertrekt om uur de allereerste Tuk Tuk. Hierin rijden wethouder Peter Groeneweg, centrummanager Phons Ockerse en directeur Stichting Promotie Schiedam, Annemieke Loef. Belangstellenden zullen zien dat het hier om een luxe Tuk Tuk gaat die de ronde doet en die de gemeente de komende maand gratis aanbiedt aan bezoekers en bewoners van Schiedam. Vanwege de werkzaamheden aan het Marconiplein in Rotterdam rijden de tramlijnen 21 en 24 vanuit Rotterdam tussen 17 juni tot en met 13 juli niet verder dan dit plein. Het vervangend vervoer richting Schiedam komt niet bij de halte Broersvest ter hoogte van het Stadserf. Gedurende deze periode rijden de twee Tuk Tuks van maandag tot zaterdag tussen en uur, op koopavonden tot uur en op koopzondag 7 juli van tot uur in de middag. (Bron Nieuwe Stadsblad) 15

16 Geknipt voor U Buurt 15 Bewoners van Buurt 15 in Schiedam-Oost kijken reikhalzend uit naar de sloop van hun verpauperde huizen, maar woningcorporatie Woonplus laat hen daarover in het ongewisse. Intussen nemen de gebreken alleen maar toe, klagen de huurders. De SP heeft een enquête in de buurt gehouden onder 31 bewoners en de meest voorkomende gebreken blijken, scheuren, schimmel, loslatende tegels, lekkages en tocht te zijn. Ivana van der Donk noemt de uitkomsten 'verschrikkelijk'. Woonplus vindt dat de huizen in Buurt 15 te slecht zijn om nog op te knappen maar onbekend is wanneer ze gesloopt gaan worden. 18 ondervraagden zijn van mening dat de communicatie daarover te wensen overlaat. De woningcorporatie geeft aan dat sloop voorzien is in de periode Grote investering doet Woonplus ook niet meer, maar "we zorgen er wel voor dat de wooncomplexen schoon, heel en veilig blijven. Daarnaast herstellen we gebreken en voeren we noodzakelijke reparaties uit." Enquête in Schiedam Oost door SP Naar aanleiding van het verhaal van een inspreker tijdens de commissievergadering van 3 juni j.l. over de slechte staat van een woning in de Fultonstraat, waarbij zelfs gevaarlijke situaties zijn ontstaan heeft de SP besloten een enquête te houden onder bewoners van deze en de omliggende straten. Dit omdat er meer signalen zijn ontvangen over de zeer slechte staat van woningen waar geen onderhoud meer aan wordt gepleegd. Mensen van de SP ondervragen de bewoners over zowel de staat van hun woning als over die van de buurt. Fractie voorzitter Theo Wijmans: Het is wel schokkend om van mensen te horen dat ze zich, vanwege de slechte staat van hun woning, in hun eigen huis zich niet veilig voelen De SP wil aan de hand van de enquête een duidelijk beeld krijgen over hoe groot en ernstig de problemen zijn en aan de hand daarvan met Woonplus en de gemeente in gesprek te gaan om de meest onveilige situaties op korte termijn op te verbeteren. (Bron: Schiedam.SP.nl ) (bron AD). Tuk Tuks vervangen tram Omdat het Rotterdamse Marconiplein tussen 17 juni en 13 juli op de schop gaat en er dan geen trams meer richting Schiedam en Vlaardingen kunnen rijden, zet de gemeente aanvullend (gratis) openbaar vervoer in. Vanaf het Marconiplein kun je eenvoudig met de bus verder naar Schiedam. De RET zet ter vervanging van de trams pendelbussen in die zoveel als mogelijk de tramroute volgt. Vervolgens doen de buslijnen 51, 54 en 126 de Koemarkt aan. Maar die bussen kunnen in de genoemde periode weer niet de Proveniersbrug over omdat deze dan is afgesloten voor vervoer per bus. De gemeente gaat daarom tussen station Schiedam Centrum en Stadserf/Broersvest aanvullend openbaar vervoer laten rijden in de vorm van Tuk Tuks. Die bieden gratis vervoer naar de binnenstad en weer terug. Tijdens het grootste deel van de openingstijden kunnen bezoekers de winkels in het Centrum makkelijk bereiken. Haltes De (electrisch aangedreven) Tuk Tuks zijn op twee halte te vinden: op het Stationsplein (naast de tramhalte) en op het Stadserf (nabij Huis te Riviere). De Tuk Tuk is aan te houden door ter plekke duidelijk de hand omhoog te houden. Ze kunnen ook besteld worden door te bellen naar nummer : (Bron Nieuwe Stadsblad) 16

17 Geknipt voor U Wat vinden kinderen uit Oost van hun wijk? Kinderen in de wijk Oost hebben donderdag 23 mei een Groene Binnen-picknick georganiseerd. Dit waren dertien kinderen uit groep 6 van de Peperklip die mee hebben gedaan aan het project Mijn wijk, jouw wijk. Ze hebben zich verdiept in de plus- en verbeterpunten van de wijk. Ook hebben de kinderen veel geleerd over hoe de wijk is opgebouwd en over de architectuur van de wijk Schiedam Oost. De kinderen hebben veel gediscussieerd en aangegeven dat ze trots zijn dat er zo veel mensen van verschillende culturen bij elkaar wonen, samen spelen en activiteiten organiseren. Daarnaast gaven de kinderen aan dat ze sinds kort in de wijk een tuin hebben waar groente en planten gekweekt kunnen worden. Daarom heeft Stichting Kik r in samenwerking met Buurten in Oost een Groene Picknick georganiseerd. Vanwege het slechte weer hebben we de activiteit in de school gehouden. De kinderen hadden allemaal iets lekkers meegenomen en Wereldvrouwen uit de wijk namen ook iets mee. Tijdens de picknick die binnen werd gehouden hebben de kinderen ook een quiz gehouden, waarbij de kinderen meerkeuzevragen stelden aan de kinderen en bewoners. Hierbij vertelden de kinderen op een speelse manier wat ze gedaan en geleerd hebben. Ook hebben de kinderen onder begeleiding zaden geplant in de buurttuin. Hierdoor werden zij betrokken bij het groener maken van hun wijk. Om te laten zien wat de achtergronden van de verschillende mensen uit Oost zijn, hebben we een grote wereldkaart opgehangen waarbij de mensen hebben aangeven waar ze vandaan komen. Dit onder begeleiding van de fantastische groep van de Peperklip. Mijn wijk, jouw wijk gaat verder in de wijken Nieuwland, Kethel, West en de Woudhoek. Bron: Nieuwe Stadsblad. Misdaadscore Nederland 2012 Voor de ranglijst van (on)veilige gemeenten wordt gekeken naar de aangiftes van tien delicten die van grote impact zijn op het veiligheidsgevoel. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een auto/motor, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. Het aantal delicten wordt afgezet naar inwoneraantal van een gemeente én er is gekeken naar de impact van de delicten op de slachtoffers - via onderzoek van de politie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe groter de impact, hoe zwaarder een delict meetelt in de score. Zodoende telt woninginbraak zwaarder mee dan inbraak in een auto; en een mishandeling telt zwaarder dan vernieling. (Bron: AD). Positie Gemeente Totaalscore 21 Helmond Hilversum Schiedam Alkmaar Ouder-Amstel Dordrecht Almere Zandvoort Lelystad Sittard-Geleen Zoetermeer Beverwijk Den Helder Vlaardingen Vlissingen Kerkrade Assen Venlo Zwolle Hoorn

18 De Oosterling De logica ontbreekt (2) In de vorige krant schreef ik over die warmwater pijpen die dwars door Schiedam en Vlaardingen gaan lopen en waar de halve stad plat voor wordt gelegd. Als vrijblijvende geste gaf ik aan die pijpen gewoon in de Nieuwe Maas te leggen, dat zou snel en simpel kunnen. Ik had verwacht dat de telefoon bij de BVSO roodgloeiend zou staan en dat iedereen die dekselse Oosterling wel zou willen spreken. Ik kan u zeggen, er heeft niemand gebeld en kennelijk is niemand geïnteresseerd in het voorstel. Nu speelt er weer zo n kwestie. De s- Gravelandseweg gaat een half jaar dicht voor onderhoud en heel Schiedam schreeuwt moord en brand. De noordelingen omdat zij hun wijk bijna niet meer in of uit kunnen en de zuiderlingen omdat zij een verkeersinfarct vrezen, zeker nu de Proveniersbrug er al een tijdje uit ligt en de RET deze zomer de trams vervangt door bussen. Ook weer werkzaamheden. Er daar komt ie. Heel actievoerend Schiedam en Vlaardingen zijn er altijd prat op gegaan dat zij de komst van de A4 met 40 jaar hebben kunnen uitstellen. In die zelfde 40 jaar zijn Schiedam en Vlaardingen uitgebreid met hun noordelijk wijken en die hebben een verkeersontsluiting gekregen in de vorm van een lus op de A20. Ik vraag mij af of in al die jaren nu niemand op het idee gekomen is om die enorme stadsdelen aan de noordzijde aan te sluiten op die toekomstige A4. En als het niet direct kon dan had je toch minstens een reservering moeten maken. En toen iedereen de afgelopen jaren zag dat die A4 er toch zou komen, ging de discussie louter over die tunnel. Weer vraag ik mij af of toen niemand bedacht heeft om Schiedam en Vlaardingen ook aan de noordzijde aan te sluiten op een snelweg en die nieuwe weg ter plaatse te voorzien van een extra op- en afrit. En hoeveel kilometers omrijden zou dit in de toekomst wel niet hebben gescheeld voor al die mensen in noord die ook weleens richting Den Haag moeten. Trouwens, zoals ik er nu over denk, kan dat natuurlijk nog steeds. Het gekrakeel over die s-gravelandseweg zou dan helemaal niet nodig zijn geweest. Buurten in Oost Op 17 april is Buurten in Oost van start gegaan in de Dalton-/Dieselstraat. Waar bewoners op een braakliggend land aan de slag gaan om van dit landje een buurttuin te maken voor jong en oud met bloemen, kruiden en groenten. In het kader van Windkracht 13 is er gekozen voor het Groen, gezond en fit in de wijk. Voor en door bewoners: verschillende straten organiseren zelf hun buurtcontactdag, ze komen met hun eigen ideeën. Te weten Halleyplein; Stationstraat; Boerhaaveplein (15-9) en op 12 juni de buitenspeeldag op het Newtonplein. De zomereditie wordt afgesloten met een spetterend wijkfeest op het Van het Hoffplein op 31 augustus. Om nieuwe contacten te informeren over Buurten in Oost hebben de wijkopbouwwerkers een aantal ontmoetingsterrassen neergezet, daaruit is een buurtgroep ontstaan in de Boyle- en Von Leibnizstraat, waar bewoners geveltuintjes gaan maken om hun straat op te fleuren. Er is door bewoners wederom gekozen om de buurtcontactdag te koppelen aan een grofvuilactie. De containers worden ter beschikking gesteld door Irado. Houd uw brievenbus in de gaten of bewoners bij u in de straat ook actief zijn. Heeft u samen met uw buren zelf ideeën om in uw straat iets te organiseren, dan kunt u contact opnemen met onderstaand adres. Bewoners worden ondersteund door diverse wijkorganisaties. Buurten in Oost is een samenwerkingsproject van SWS Welzijn; BVSO; Irado en Buurtprojecten Opbouwwerk. Contactpersonen Rony Haque ( ) en Paula van Oeveren ( ) of u kunt altijd even binnenlopen in het Wijkcentrum Oost of bij de BVSO. J. Oosterling 18

19 Stichting Buurtfietsenstalling Edison Stichting Buurtfietsenstalling Edison, opgericht in 1998, houdt zich, bezig met het creëren en beheren van mogelijkheden voor fietsstallingen in Schiedam Oost in nauwe samenwerking met de Gemeente Schiedam, de ONS-groep en de Bewonersvereniging Schiedam Oost. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 4 personen: mevr. T.M. Hilhorst (voorzitter, 1 e secretaris), mevr. F.M. Kamp (penningmeester), mevr. N. Dijksma (coördinator, 2 e secretaris) en mevr. C. Blijdorp (algemeen bestuurslid). Vanaf 1 april dit jaar is het bestuur hard aan het werk om een verbeterslag te maken. De wachtlijst is inmiddels opgeschoond. Hierdoor heeft het bestuur goed inzicht in hoeveel vraag er in Schiedam Oost is naar stallingsplaatsen en wie het langst op de wachtlijst staat. Tevens is via deze opgeschoonde wachtlijst goed te zien in welk gedeelte van Oost de meeste behoefte aan een stalling is. Een volgend punt dat aandacht verdient is het vullen van lege plaatsen. Ook daar zijn wij als bestuur hard mee bezig. Al veel mensen zijn in de afgelopen weken blij gemaakt met een stallingsplaats. Dit neemt echter niet weg dat de wachtlijst nog lang is. Momenteel hebben wij als stichting drie stallingen en 38 fietstrommels onder ons beheer. De stallingkosten op dit moment bedragen 36,00 per jaar per fiets en éénmalig 50,00 borg per sleutel. Wilt u in aanmerking komen voor (een) stallingsplaats(en), dan kunt u via de site van de BVSO een aanmeldingsformulier downloaden. We zijn ook bezig met een eigen website, maar deze is nog niet klaar. Let op, er gelden de volgende voorwaarden voor aanmelding: De stallingplaatsen zijn alleen beschikbaar voor bewoners van de wijk Oost, zonder enige mogelijkheid tot stalling van fietsen (zonder achterom, schuur, garage, etc.). Het stuur van uw fiets mag niet breder zijn dan 70 centimeter. Als u het Aanmeldingsformulier retourneert, geeft dat géén garantie voor het (direct) verkrijgen van een stallingsplaats. U wordt op een wachtlijst geplaatst en zodra er plaats is ontvangt u bericht. Mocht u vragen hebben over uw aanmelding en/of de wachtlijst kunt u contact opnemen met mevrouw N.Dijksma : Heeft u een algemene vraag aan onze stichting dan kunt u mailen naar Particuliere woningverbetering en Rotterdamwet Namens het bestuur van Stichting Buurtfietsenstalling Edison: Tjitske Hilhorst - Voorzitter / secretaris Veel woningen in Schiedam Oost staan er slecht bij maar er gloort hoop... Over een ding waren de leden van de Commissie van Burgemeester en wethouders het eens. Er moeten meer mogelijkheden komen om particuliere eigenaren die hun bezit verwaarlozen aan te pakken. Hierbij werd er vooral ingegaan op de huisjesmelkers. Er zijn weliswaar mogelijkheden om in dit soort gevallen tot onteigening over te gaan, maar het is onduidelijk wie voor de benodigde verbouwingskosten opdraait. De minister gaf aan voor de zomer te komen met een evaluatie van de Rotterdamwet en voorstellen te leveren voor een Rotterdamwet 2.0 waarin het vraagstuk rondom particuliere woningverbetering nadrukkelijk een plek krijgt. Maar de Rotterdamwet bevat nog tal van andere middelen waarmee gemeenten afglijdende wijken kunnen aanpakken. Zo kan een gemeente in enkele straten de lasten verlagen voor winkeliers en andere kleine ondernemers. Ook biedt de wet mogelijkheden om in moeilijke wijken malafide verhuurders harder aan te pakken, onteigening is daar makkelijker gemaakt. Alleen al de dreiging die hiervan uitgaat kunnen gemeenten gebruiken om kwaadwillende verhuurders tot de orde te roepen. 19

20 BVSO -secretarieel verslag over 2012 No.3, juni 2013 De vereniging. BVSO - Voor een schone, leefbare en veilige wijk. Bewonersvereniging Schiedam-Oost is, opgericht in 16 mei 1974, één van de oudste bewonersverenigingen van Schiedam. Deze vereniging ondersteunt bewoners en gebruikers van de wijk met allerlei dingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en omgeving. Zo worden momenteel alle verrichtingen rondom de aan de gang zijnde particuliere woningverbetering door hen op de voet gevolgd en gemonitord. De vereniging leeft voor een schone, leefbare en veilige wijk. Sinds september 1997 is de BVSO gevestigd bij de SWS in Wijkcentrum Oost. Vicevoorzitter Nel van Oudenaarde vertelt: Het bijzondere aan de samenwerking tussen SWS Welzijn en BSVO is het wederzijds respect naar elkaar. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. De laatste jaren bestaat er ook een nauwe samenwerking met Buurtprojecten. Verder organiseren we samen leuke activiteiten. Op deze manier hopen we meer voeling te krijgen met de bewoners van de wijk. De bewoners kunnen tijdens zo n Buurten in Oost-dag vertellen wat zij missen en wat zij anders zouden willen zien. Tevens is er informatie verkrijgbaar en zijn er activiteiten voor de kinderen. Naast deze dagen van Buurten In Oost werd er door SWS en BVSO ieder jaar een multicultureel feest in de wijk georganiseerd. Voor jong en oud werden er dan allerlei activiteiten georganiseerd. 31 augustus heeft Tjalling de Boer zijn functie van voorzitter neergelegd in verband met zijn verhuizing naar Sveaparken. Hij heeft afscheid genomen met een druk bezochte receptie. Tjalling de Boer is in de rol van adviseur aangebleven op verzoek van het bestuur. Wilt u meer over Bewonersvereniging Schiedam-Oost weten neemt u dan een kijkje op 1. Administratie/ledenblad. Het ledenaantal is iets gedaald. Van 815 per naar 700 per december Het ledenblad is in 2012 drie maal verschenen in verband met een wisseling van redacteur. De redactieraad heeft enige wijzigingen ondergaan. Deze wordt nu gevormd door mevrouw van Oudenaarde en de heren Freijee, Klijzen, de Boer en de heer Verbeek. Het bestuur bedankt hen voor hun streven om het krantje altijd weer informatief en leesbaar te houden. De sponsoring van de verenigingskas door grillrestaurant ZieZo is in 2012 voortgezet. Leden van de vereniging die er gaan eten kunnen bij hun bestelling aangeven dat zij lid zijn van de BVSO. ZieZo stort dan 10% van hun besteding in de kas van de BVSO. Ook dokter Gonesh aan de Swammerdamsingel mogen wij tot onze trouwe sponsoren rekenen met een jaarlijkse donatie. 2. Bewonersondersteuning door medewerkers SOBO. De bewonersondersteuners van het SOBO ondersteunen de BVSO bij alle zaken die het met name het wonen en in mindere mate de leefbaarheid aangaan. Ook bieden zij daar waar nodig ondersteuning op het fysieke en organisatorische vlak. De heren Freijee, Klijzen en van der Velden worden ons ter beschikking gesteld via het SOBO/Gemeente Schiedam en de heer Mulder via het SOBO/Woonplus. LSA-dagen. Verder wonen de bestuursleden regelmatig de bijeenkomsten en workshops bij van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken), een onafhankelijk landelijk platform van bewoners die samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De bedoeling van dit platform is om de betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkelingen in hun wijk te vergroten en de positie van de bewoners te versterken. Het LSA is ook de bedenker van het Vouchersysteem. De BVSO zet zelf, met ondersteuning van de heer Klijzen, op eigen wijze de invulling voort aan de leefbaarheid en betrokkenheid van de bewoners binnen de wijk middels het project Buurten in Oost en draagt zorg voor het fysieke en sociale gedeelte. De bemoeienis met het project is afgenomen omdat het Opbouwwerk nu veel bewonerscontacten en gerelateerd opbouwwerk voor het project verricht. 20

21 BVSO -secretarieel verslag over Wijkwerk. In 2012 is het project Buurten in Oost, met inachtneming van het bovenstaande, verder voortgezet. Door met name SWS en Opbouwwerk Buurtprojecten worden weer overal in de wijk buurtjes geactiveerd om gezamenlijk allerlei zaken te organiseren, de buurt op te knappen en de boel schoon te houden. Hierin heeft de gemeente een ondersteunende rol. De werkgroepen. Bewonerscommissie Boerhaaveplein. De bewonerscommissie is nog steeds actief. Er wordt tweemaal per jaar vergaderd. Met Woonplus is er overleg voor wat betreft het onderhoud. Bewonerscommissie Marconihove. De bewonersgroep Marconihove is geen officiële formele bewonerscommissie maar functioneert wel als zodanig. Twee maal per jaar is er een bewonersoverleg met Woonplus over onderhoud en leefbaarheid. Daarnaast worden in dit overleg de jaaractiviteiten afgesproken. De BVSO is gestopt met het functioneren als trekker van de bewonersactiviteiten omdat dit geen kerntaak van de BVSO is. Buurt 305. De verhoudingen tussen de werkgroep Buurt 305 en verhuurder Woonplus zijn in 2012 bekoeld. In fase 1 van het complex (even kant Wattstraat) zijn de douches en de toiletten vernieuwd en tot boosheid van de werkgroep zijn deze werkzaamheden niet voortgezet in fase 2 en 3 (globaal de oneven kant Wattstraat, Van Swindenstraat en Van Leeuwenhoeckstraat). (NB. Inmiddels heeft Woonplus aangegeven deze werkzaamheden in 2014 alsnog uit te voeren.). Verder is in 2012 bekend geworden dat er wel allerlei onderhoudswerkzaamheden zijn gepland voor 2013 zoals schilderwerk, nieuwe beplating op de achtergevels en herstel van goten en daken. Er blijft gemopper over de bewoning en de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij het wooncomplex. Woonplus verwijst naar Woonnet Rijnmond dat zorg draagt voor de toewijzing van de woningen. Boylestraat e.o. In het gebeid rond de Boylestraat zijn de meeste werkzaamheden afgerond, alleen de woningen in de Van Marumstraat zijn nog niet klaar. Het schilderwerk van de gevels, het verhelpen van de lekkages bij de kozijnen en het vernieuwen van de kozijnrubbers moeten bijvoorbeeld nog gebeuren. Echter, in 2012 blijkt dat de regenwaterafvoeren bij de nieuwe balkons niet goed zijn uitgevoerd en het gevolg is dat een aantal woningen een enorme wateroverlast hebben gekregen met de nodige schade. Ook het afhandelen van de gevelrenovatie blijkt te zorgen voor problemen. Eind van het jaar zijn door Woonplus met de bewoners afspraken gemaakt over de uitvoering van de laatste werkzaamheden en de afhandeling van de schade door de wateroverlast. De uitvoering wordt zomer 2013 verwacht. Fultonstraat. De Buurtpost in de Fultonstraat is nog steeds op donderdagochtend van 09:00-11:00 uur geopend voor vragen of een kopje koffie. Tevens zijn er door vrijwilligers weer met regelmaat diverse activiteiten georganiseerd zoals een bingo, rommelmarkt en kinderfeestjes. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opknappen van de speeltuin waarvoor een voucher is gehonoreerd. De speeltuin is grondig opgeknapt. In de volksmond wordt het plein Wolkenplein genoemd dat is gehonoreerd met een rood straatnaambord. Vernieuwing van de lanen. Afgelopen jaar is er overleg geweest met de gemeente over een nieuwe start betreffende de lanen waarbij werd aangegeven dat de oude voorstellen niet meer ter sprake zullen komen. Wij maken ons op voor de voorstellen die de gemeente op tafel gaat leggen. Wij blijven op het standpunt staan dat de Boerhaavelaan niet in twee stukken moet worden verdeeld maar een doorgaande weg blijft en dat de doorgang vanaf de Overschieseweg onder de Horvathweg/Rijksweg open moet blijven. Na een actie van de BVSO waarbij handtekeningen ter plaatse werden opgehaald en aangeboden aan de wethouder blijft de Overschieseweg open. 21

22 BVSO -secretarieel verslag over 2012 No.3, juni 2013 Werkgroep buitenruimte. Onder leiding van Leon Verzijden is de werkgroep Buitenruimte in 2012 regelmatig bij elkaar geweest. Nodige verbeteringen zijn inmiddels zichtbaar geworden. De werkgroep is succesvol en heeft in goede samenwerking met de gemeente al een aantal onderdelen in de wijk weten te verbeteren. Iedere bijeenkomst van het Wijkoverleg is er een terugkoppeling van de resultaten en projecten die worden uitgevoerd. De bestrating in de Wattstraat is na lang wachten opgeknapt. Plantenbakken. Het adoptieproject van de plantenbakken in Oost wordt ook weer in 2012 gecontinueerd. Voor het jaarlijks opknappen van de bakken kan men een budget aanvragen via de BVSO. Verkeersregelaars. Sinds tien jaar beschikt Oost over een eigen groep verkeersregelaars, inzetbaar voor bepaalde evenementen (onder andere Halloween, lampionenoptocht en het wijkfeest). De groep regelaars is momenteel 18 man sterk. In 2012 is goed samengewerkt met de Lichtblauwe Brigade en de politie. De BVSO heeft voor alle vrijwilligers een cursus verkeersregelaars georganiseerd die door de deelnemers met goed gevolg is doorlopen. De cursus werd naar tevredenheid gegeven door de politie Schiedam op het bureau aan het Bijdorpplein. Buurtpreventie. In 2012 is de groep Buurtpreventie verder uitgebreid tot 20 personen en functioneert nog steeds succesvol. De groep wordt begeleid door Handhaving en Toezicht. 6 avonden per week loopt een koppel voor een uurtje door de wijk dat signaleert en rapporteert waar misstanden bestaan in een deel van de wijk in de richting van de afdeling buurtpreventie van de lichtblauwe brigade. Wij zien resultaat van de werkzaamheden en zijn verheugd met deze groep. Het deel van de wijk is beperkt in verband met de hoeveelheid vrijwilligers. Stationsplein. Er zijn plannen gepresenteerd om het Stationsplein op te leveren. Het kunstwerk is in oktober 2012 opgeleverd. De kritiek op oversteekplaatsen vanuit de BVSO hadden tot gevolg dat de uiteindelijke uitvoering hiervan nu is uitgevoerd zoals wij hadden aangegeven. De problemen zijn aangepakt en opgelost. Stichting buurtfietsenstalling Edison. De vraag naar stallingplaatsen is onverminderd groot; er zijn nog steeds wachtlijsten waar geen wijziging is schijnt te komen. In de loop van 2012 is de hoeveelheid fietsboxen uitgebreid. Wijkeconomie. Om meer bedrijvigheid in de wijk te realiseren spelen er ideeën om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren in het bestaande pompgemaal aan de Rotterdamsedijk. Vanuit de gemeente wil men dit gebouw in beheer geven aan de organisatie BOEI, een instelling die zich bekommert om het beheer van industrieel erfgoed. De BVSO wil het pompgebouw inclusief interieur volledig behouden. Wij hebben reeds andere ideeën aangedragen voor een andere locatie van een bedrijfsverzamelgebouw. Ook wordt er op dit moment onderzocht of er kleinschalige ZZP-projecten kunnen worden opgezet. De BVSO is daarnaast i.s.m. SOBO initiator van het bedrijfsverzamelpand voor startende ondernemers in het Ex Spar-pand Snelliussingel). Evenementengroep Schiedam-Oost. BVSO, SWS en buurtprojecten Hoogvliet hebben ook in 2012 weer diverse activiteiten georganiseerd, onder andere het wijkfeest. Deze activiteiten zijn succesvol en trekken steeds meer deelnemers. De evenementengroep heeft 1 september een groots wijkfeest neergezet waarbij de assistentie van de verkeersregelaars van groot belang was. Parkeren in de wijk. De BVSO heeft regelmatig aangedragen dat de nauwkeurigheid betreffende de verstrekking van vergunningen te wensen overlaat. De bezwaren betreffende het verstrekken van een tweede vergunning, het verstrekken van vergunningen aan Moelanders en het voorstel om de wijk van een extra parkeerzone te voorzien is afgewezen. Een evaluatie heeft in 2012 plaatsgevonden. In 2013 zal een hertelling plaatsvinden. 22

23 BVSO -secretarieel verslag over 2012 Prioritetencommissie. De BVSO heeft in 2012 deelgenomen aan de stedelijke prioriteitencommissie van SOBO. De prioriteitencommissie overlegt stedelijk over met name het planmatig onderhoud en prioriteiten rond onderhoud/herstructurering/renovatie van woningen die behoren tot het bezit van Woonplus. Daarnaast wordt er stedelijk gekeken naar servicekosten en overige kostenfactoren. Particuliere woningverbetering. Ook in 2012 heeft de particuliere woningverbetering prioriteit gekregen. De huiseigenaren in de aangewezen gebieden worden door de gemeente gestimuleerd het onderhoud van hun woningen op orde te brengen en te houden. Het Servicepunt Woningverbetering begeleidt de verbetering van de woningen. Voor een groot aantal panden is ook aangegeven dat de funderingen moeten worden verbeterd. Met name in onze wijk Oost is dat nog een enorme klus. Bovendien zitten nog panden in de zogenaamde monitoring; er wordt gemeten en vastgesteld of de verzakkingen doorzetten en de panden alsnog een nieuwe fundatie behoeven. In 2012 is de nadruk gelegd met het creëren van duidelijkheid voor de eigenaren en dat is nog niet overal gelukt. De gemeente zal actief werk moeten gaan maken van het middel aanschrijving om de benodigde verbeteringen, indien nodig, bij de eigenaren af te dwingen. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de wijken rond de oude stad volgt de ontwikkelingen. Buurt 15. Buurt 15 betreft het gebied tussen Lorentzlaan en Zamenhofstraat en tussen de Peperklip-school en de Hogenbanweg. Voor dit gebied werkt Woonplus samen met de gemeente om te komen tot een zogenaamd herstructureringsplan. Woonplus heeft aangegeven dat alle woningen in het gebied in de jaren tot 2022 successievelijk worden gesloopt en dat het onderhoud van de woningen in beperkte mate wordt uitgevoerd. Eind van het jaar heeft zich ook een private partij zich gemeld. ERA-bouw wil zorg dragen voor de nieuwe woningen. Deze bouwer wil ook bijdragen aan de planvorming door de inzet van de dochter ERA-Contour. Een werkovereenkomst tussen Woonplus en ERA moet nog worden opgesteld. Een projectgroep begeleidt de werkzaamheden en een werkgroep met bewoners volgt de plannen. Het bestaan groepen met verschillende snelheden. De projectgroep wil de plannen zorgvuldig voorbereiden en vervolgens komen met een volgorde van de sloop en nieuwbouw. De bewoners willen snel duidelijkheid over de sloop en of de nieuwbouw mogelijkheden voor hen biedt. De gemeente koopt de particuliere panden op in de Daltonstraat en eind 2012 zijn de eerste zes panden ook daadwerkelijk gesloopt. De tijdelijke inrichting van het sloopgebied is in handen van de bewoners. De leeggekomen woningen in de Daltonstraat worden bewoond door studenten via Livable en deze studenten zetten zich in voor de school de Peperklip en mogelijk ook voor de buurt. Schieveste. Voor het gebied Schieveste ligt een ambitieus plan voor het bouwen van kantoren, scholen en andere stedelijke voorzieningen en onder bepaalde omstandigheden kunnen er ook woningen worden gebouwd. Inmiddels staat het nieuwe kantoor van de DCMR er al weer een tijdje en ook het Lentiz College is aan het tweede seizoen begonnen. Het lijkt stil te worden rond Schieveste, maar dat is schijn. De gemeente spreekt over een vervolg van de nieuwbouw ontwikkelingen op het plangedeelte tussen de s-gravelandseweg en de Schie. De grond gaat bouwrijp gemaakt worden voor een hotel, een bioscoop, een grote winkel voor outdoor-sport en natuurlijk een grote parkeergelegenheid. Ook worden plannen gemaakt voor twee nieuwe bruggen over de Schie van het genoemde gebied naar het stationsgebied: één voor het autoverkeer en één voor het fiets- en voetgangersverkeer. 23

24 Geknipt voor U 24

25 Huurverhoging 2013, bezwaar maken kan lonen. Verhuurders van woningen, ook particuliere, mogen de huren dit jaar verhogen met percentages tussen de 4 en 6.5 procent. Het exacte percentage hangt af van uw huishoudeninkomen. De huurverhoging in 2013 is gebaseerd op uw huishoudinkomen, peiljaar Met welk percentage uw huur omhoog mag hangt af van wat mensen die per 1 juli 2013 tot uw huishouden horen in 2011 hebben verdiend. De maximale huurverhogings- percentages zijn: 4% voor huishoudinkomens tot , - 4.5% voor huishoudeninkomens tussen de , - en , % voor huishoudeninkomens boven de , - Omdat de wetgeving nieuw en zeer complex is, en een verhuurder geen belastingkantoor is, valt te verwachten dat er in de uitvoering fouten gemaakt gaan worden. In dat geval kunt u met grote kans op succes, zeker bij een sociale verhuurder, bezwaar maken. Maak bezwaar tegen huurverhoging als: De opgegeven inkomensgegevens niet kloppen vanwege wijzigingen in uw huishouden. Uw partner of kind kan onlangs zijn uitgeschreven op uw adres of gaat dat voor 1 juli 2013 nog doen, dan is er inkomen teveel meegerekend. Er onterecht inkomen is meegerekend van een inwonend kind. Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar mag alleen meetellen als dit hoger is dan , Had uw kind een lager inkomen en was het op 1 juli 2013 nog geen 23 jaar, dan is dat inkomen onterecht meegerekend. De inkomensgegevens om andere redenen niet kloppen. Bijvoorbeeld omdat u geen vast inkomen hebt (zzp-ers) en uw definitieve inkomen 2011 nog niet bekend is, of er ergens een fout is gemaakt. Er geen inkomensverklaring is meegestuurd, terwijl uw huur met meer dan 4% is verhoogd. Er moet bij de aankondiging van de huurverhoging voor 1 mei door uw verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn bijgevoegd. Uw inkomen is gedaald tot onder de of Het kan zijn dat de inkomensgegevens over 2011 kloppen, maar dat uw inkomen in 2012 is gedaald tot onder de grenzen van of U moet dan wel een inkomstenverklaring ib van de Belastingdienst meesturen of kopieën van uw inkomsten Is uw inkomen in 2013 gedaald tot onder de genoemde grenzen, dan kunt u wel bezwaar maken, maar heeft u geen garantie dat dit wordt erkend, u moet dit ook aantonen met een ib formulier, maar dat is pas in 2014 beschikbaar. In uw huishouden is iemand chronisch ziek of gehandicapt. Chronisch zieken en gehandicapten die op basis van hun inkomen 4,5 of 6,5% voorgesteld krijgen, kunnen zich beroepen op een hardheidsclausule. De criteria die daarvoor gelden, vindt u op (onder Vragen). Als uw verhuurder zich niet houdt aan andere wettelijke regel voor de huurverhoging. Hebt u gegronde reden bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, doe dat dan voor 1 juli schriftelijk bij uw verhuurder. Ga uw verhuurder er niet mee akkoord dan zal het doorgeschoven kunnen worden naar de Huurcommissie, daar zijn voor de huurder of verhuurder kosten op ongelijk aan verbonden. U kunt voor vragen een afspraak maken bij de BVSO. De jaarlijkse huurverhoging is in het Burgerlijk Wetboek geregeld en daardoor is een verhuurder ook aan regels gebonden. Deze regels zijn ondergebracht in boek 7, titel 4. Een verhuurder is niet verplicht aan de extra huur-verhoging boven de 4% mee te doen, ( de zogenaamde Gluurverhoging ). Corporaties in Nederland weigeren de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren en kijken niet alleen naar de huren die omhoog gaan maar nemen alle woonlasten, zoals stijgende energiekosten ook mee in deze overweging. Zij erkennen dat het water in mening huisgezin al tot boven de lippen staat en dat zullen dan de echte sociale verhuurders moeten zijn. Woonplus geeft in haar bijlage voor de Huurverhoging aan het extra geld hard nodig te hebben, een begrijpelijke reactie om de extra verhuurderheffing aan het rijk te kunnen voldoen, maar als men zich meer focust op het verlagen van de leegstaande huurwoningen in Schiedam is er in een maand tijd zeker wel een dikke , - terug te verdienen. 25

26 BVSO -secretarieel verslag over 2012 No.3, juni 2013 Sna ck ba r de pingu ïn verse patat diverse snacks en broodjes specialiteiten uit eigen keuken diverse schotels met aardappelschijfjes en groente Va n Sw indenst r a a t 37 schieda m Tel

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad Prof. Kamerlingh Onneslaan Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Uitbreiding Rotterdam Airport: welzijn versus welvaart 3 College wil investeren 16 Funderingsherstel

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert

Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert Verenigings- en informatieblad 39 e jaargang 2 e kwartaal 2011 Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert 2 De Gorzette Hoe word ik lid van de BVSZ? De bewonersvereniging

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek o k t o b e r 2 0 0 6 n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie