Goud: een veilige haven in turbulente tijden? Drs.A.G.Romero 1. Augustus 2008.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goud: een veilige haven in turbulente tijden? Drs.A.G.Romero 1. Augustus 2008."

Transcriptie

1 Drs.A.G.Romero 1 Augustus Inleiding Goud is het meest verhandelde edelmetaal en wordt in de financiële wereld beschouwd als een veilige haven in turbulente tijden. Goud als edelmetaal kent in het internationale monetaire systeem een vrij lange geschiedenis. Zo speelde goud eind 19 de eeuw onder de toen heersende gouden standaard- een cruciale rol in het mondiale betalingsverkeer. Internationale betalingen tussen landen werden in dit stelsel afgerekend in goud. Landen met betalingsbalanstekorten moesten hierbij een deel van hun goudreserves aanwenden ten gunste van landen met een positief saldo op de betalingsbalans. Na de tweede wereldoorlog, onder het stelsel van Bretton Woods ( ), verving de dollar het goud als belangrijkste internationale betaalmiddel. De dollar verdrong hiermee de directe rol van het goud in het internationale betalingsverkeer. Dit betekende zeker niet dat goud onder het Bretton Woods stelsel (ook bekend als de gouden dollar standaard), geen rol van betekenis meer speelde. Dollars konden in dit stelsel nog steeds vrij worden omgewisseld in goud indien dat nodig was. Tot de val van het Bretton Woods systeem in 1971 was de vrije omwisseling tussen de dollar en het goud gegarandeerd. De rol van het goud is na het verdwijnen van de gouden dollar standaard niet uitgespeeld. Immers, goud wordt nog steeds als activa (beleggingobject) in de balansen van centrale banken gepresenteerd. Behalve als beleggingsobject wordt goud ook in toenemende mate als grondstof gebruikt door onder andere de elektronicasector (de productie van ondermeer elektronische componenten) en de gezondheidssector (de productie van ondermeer vullingen en kronen in de tandheelkunde). Daarnaast is de consumptie van goud in de vorm van juwelen de afgelopen tien jaar exponentieel toegenomen. Historisch gezien is goud altijd al een belangrijk beleggingsobject geweest: a) ten tijde van economische malaise b) bij algemene prijsstijgingen en c) als de wereldeconomie geteisterd wordt door financiële onzekerheden. Onder deze omstandigheden neemt de speculatieve vraag naar goud toe. Hierdoor stijgt de goudprijs, gedreven door marktkrachten. Goud wordt daarom vaak beschouwd als een veilige haven waar vermogens van individuen en bedrijven zonder angst voor inflatie - en dus voor uitholling van koopkracht- behouden kan blijven. De huidige situatie van stijgende prijzen in de wereldeconomie, als gevolg van stijgende olieprijzen 2 vertoont veel overeenkomsten met de historische ontwikkeling. Door de 1 Directeur Bank van de Nederlandse Antillen. 2 De olieprijzen fluctueren in 2008 rond gemiddeld 110 dollar per vat. 1

2 stijgende prijzen worden de inflatieverwachtingen bij economische agenten aangezwengeld. Naast de (dreigende) oliecrisis wordt de huidige inflatoire druk ook veroorzaakt door de problemen op de hypotheekmarkt ( subprime marktcrisis) in voornamelijk de Verenigde Staten en het hieruit vloeiende domino effect op de internationale financiële markten. Monetaire autoriteiten, consumenten, bedrijven en politieke bestuurders worden hierdoor overal in de wereld geconfronteerd met een inflatiegolf en mogelijk als gevolg hiervan een opwaartse druk op de lonen en een roep om looncompensatie door vakbonden. Door deze ontwikkelingen is de laatste jaren de interesse van de beleggingswereld weer gefixeerd op het goud. Sinds 2001 zijn de goudprijzen sterk gestegen. De vraag ontstaat dan of goud ook onder de huidige marktomstandigheden een veilige haven is. Op 15 januari 2008 is een artikel in het NRC handelsblad verschenen, met als kop De vlucht in goud, waarin onder de huidige marktomstandigheden het beleggingskarakter van het goud sterk benadrukt wordt. In dit artikel staan wij stil bij enkele belangrijke vragen: Hoe komt de prijsvorming van goud tot stand? Is er een relatie tussen de olie- en goudprijzen? Is er een relatie tussen de dollar en de goudprijs? Wat is de monetaire functie van goud in de wereld? Hoe belangrijk is goud op de Antillen, bezien uit monetair oogpunt? Waarom en wanneer is goud een goed beleggingsobject? In paragraaf 2 gaan wij in op de werking van de markt voor goud. Paragraaf 3 handelt over de monetaire functie van goud in de economische geschiedenis. De strategieën die gehanteerd kunnen worden bij verschillende prijs- en verwachtingsscenario in de markt voor goud worden in paragraaf 4 uit de doeken gedaan. Daarna volgen de conclusies van dit artikel. 2. De marktprijs van goud De prijs van goud wordt in belangrijke mate bepaald door vraag- en aanbodfactoren. Tabel 1 geeft een aantal belangrijke kernwaarden aan die in de goudmarkt van wezenlijk belang zijn bij het rekenen met de verschillende inhoudsmaten, gewichten en voor de bepaling van de waarde van de goudvoorraad dat een land of een instelling op elk moment bezit. Zo valt uit tabel 1 af te leiden dat de Verenigde Staten het land is met het grootste goudbezit in de wereld. De Verenigde Staten bezat 8.133,5 ton goud ( per ultimo 2007) wat gelijk is aan circa 261,5 miljoen troy ounces (8.133,5 x ,746 = ,6). Om vervolgens de waarde van het goud te bepalen moet het bezit in troy ounces worden vermenigvuldigd met de prijs van het goud die volgens internationale afspraken in dollars ($) per troy ounces wordt weergegeven. Bij een goudnotering van bijvoorbeeld $900 per troy ounces zou het goudbezit van de Verenigde Staten gewaardeerd zijn op $235, 3 miljard ( ,6 x 900). 2

3 Tabel 1 Kerngegevens van goud. 1 troy ounce goud = 31, gram. 1 metrische ton goud = 1000 kilogram 1000 kilogram: 31, gram =32.150,746 troy ounces 1 kilogram = 1000 gram = 32, troy ounces. 1 baar goud = 13,5 kilogram (FED New York) Landen/Instituten met het meeste goud ( per ultimo 2007): 1. Verenigde Staten : 8.133,5 metrisch ton goud. 2. Duitsland: 3.417,4 metrisch ton goud. 3. IMF: 3.217,3 metrisch ton goud. Bron. Official gold reserves. World Gold Council. Juli Welke vraagfactoren beïnvloeden de prijs van goud? Een van de belangrijkste factoren die van invloed is op goudprijzen is de prijs van olie. Figuur 1 geeft de ontwikkeling weer van goudprijzen over de periode van Hieruit valt af te leiden dat de goudprijzen in de onderzoeksperiode op drie momenten vanuit relatieve minima stegen naar pieken. De eerste periode, tussen , viel samen met de eerste oliecrisis terwijl de tweede periode, ten tijde van de tweede oliecrisis, (rond het jaar 1980) plaatsvond. De derde periode begon in 2001 en duurt voort tot nu. Immers, in 2008 worden we geconfronteerd met olieprijzen van gemiddeld $110 per vat en goudprijzen van gemiddeld $890 dollar per troy-ounce. Figuur 1 Goudprijzen London Fixing (maandgemiddelde) De data uit deze grafiek zijn ontleend aan London Goldfixing.com. De data reeksen is geconstrueerd op basis van maandgemiddelden van januari juli

4 Goud: een veilige haven in turbulente tijden? Figuur 2 geeft de relatie weer tussen de olie- en goudprijzen. Goudprijzen worden door de blauwe lijn (bovenste lijn) op de linkeras weergegeven en staan in dollars ($) per troy ounces genoteerd. De olieprijzen worden weergegeven door de roze lijn (onderste lijn) en zijn in dollars ($) per vat op de rechteras afgebeeld 4. Figuur 2. Olieprijzen (Brent olie) in $ per vat ( rechteras) en goudprijzen in $ per troy ounces (linkeras) Goudprijzen in $ per "troy ounce" (L) Bron: World Bullion.com and World Energy Prices Brent olieprijzen in $ per vat (R) Zoals uit figuur 2 blijkt bestaat er een sterke positieve correlatie tussen de olie- en goudprijzen. Sinds 1950 lopen de olie- en goud prijzen gelijk op. Men kon in een vrij lange periode gemiddeld 15 vaten olie ruilen tegen de prijs van 1 troy ounce goud. 5 Naast deze grafische analyse van de goud- en olieprijzen kan deze relatie tussen de gouden de olieprijs ook via een meer wetenschappelijk verantwoorde statistische methode worden aangetoond. Hiervoor berekenen wij door middel van een logaritmische functie de elasticiteit tussen de goudprijs en de olieprijs over de periode Deze elasticiteit blijkt 0, te zijn. 6 In feite betekent dit dat een stijging van de olieprijzen met 1% voor 0,8% doorwerkt in de goudprijzen. In een artikel van N. Barishef komt de auteur tot vergelijkbare conclusies: Over the last 50 years or so, gold and oil have 4 Olieprijzen worden volgens internationale afspraken genoteerd in US$ per vat olie van 42 US gallon (of 3,785 liter) 5 Publicatie Peakoil Nederland. Goud, olie en de Amerikaanse dollar. Auteur S.Vaessen 28 april Met behulp van een Logaritmische functie kan de elasticiteit tussen GP (goudprijs) als te verklaren (afhankelijke) variabele en OP (olieprijs) de verklarende variabele over de periode worden berekend. En dit geeft de volgende functie resultaten: Log (GP) = * Log (OP) +3,

5 generally moved together in terms of price, with a positive price correlation of over 80 percent 7. De economische redenering achter de sterke relatie tussen de goud- en olieprijzen kan als volgt worden beschreven. De ervaringen uit de oliecrises van en hebben geleerd dat een oliecrisis leidt tot een algemene prijsstijging. Omdat olie of olie derivaten in bijna alle productieprocessen en huishoudens worden gebruikt, impliceert dit dat een stijging van olieprijzen in bijna alle producten zal doorwerken. Een oliecrisis schept bij economische agenten dus inflatieverwachtingen die verder worden doorberekend in de prijzen van goederen en diensten. Een andere realiteit is dat ten tijde van oliecrises, de olie exporterende landen belangrijke inkomsten genereren die ze uitzetten in dollar activa en goud. Deze tendens drijft de goudprijs omhoog. De eerdergenoemde ruilvoet van 15 vaten olie per troy ounce die de verhouding weergeeft tussen de goudprijs en de olieprijs is nu gehalveerd naar circa 7,5. Door de explosieve stijging van de olieprijzen de laatste maanden kan men nu dus 7,5 vaten olie omruilen per troy ounce goud. De vraag is of dit nieuwe verhoudingsgetal (ruilverhouding) een betere indicatie is voor de ruilvoet van olie tegen goud, of dat de historische waarde van 15 een de juiste verhouding weergeeft. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Door de steeds schaarser wordende olie in de wereld wordt de prijs van olie omhoog gedreven en lijkt het aannemelijk dat de ruilvoet van 15 aan de hoge kant is. Zelfs indien wij een pragmatische oplossing nemen en een waarde tussen deze twee waarden ( 15 en 7,5) kiezen, bijvoorbeeld 10, dan nog impliceert de huidige gemiddelde olieprijs van circa $110 dat de goudprijs rond $1.100 moet liggen. Het lijkt dus aannemelijk dat goud nog meer in waarde zal stijgen vanuit het huidige niveau. Hierdoor lijkt het beleggen in goud een veilig, goed en aantrekkelijk alternatief. Een tweede factor die heel vaak in relatie wordt gebracht met de ontwikkeling in de goudprijs is de prijs (waarde) van de dollar. De ervaring leert dat ten tijde van een zwakke notering van de dollar in de internationale valutamarkten de prijs van goud stijgt. Immers, beleggers zoeken dan altijd hun toevlucht in goud als alternatief beleggingsobject voor de dollar. We kunnen dus spreken van een inverse relatie tussen de dollarwaarde en de goudprijs. In figuur 3 wordt één voorbeeld van deze relatie afgebeeld. Uit de figuur blijkt dat een afname in de waarde van de dollar gepaard gaat met een stijging in de goudprijzen en omgekeerd. De bovenste lijn ( bruine lijn) geeft de waarde van de dollar ten opzichte van de euro weer ( in dollar per eenheid euro), en de onderste lijn ( blauwe lijn) geeft de goudprijs in $ per troy ounce weer. Een dalende dollar euro lijn betekent dat de dollar in waarde toeneemt, immers men betaalt minder dollars om euro s te krijgen. 7 Bullion Management group inc. April 19,

6 Figuur 3. De relatie dollarwaarde ( dollars per eenheid Euro (ECU)) en de goudprijs in $ per troy ounces Goudprijzen in $ per "troy ounce" (L) Dollarwaarde per eenheid Euro (ECU) (R). In juli 2008 noteert de dollar laag (1,55 dollar per euro) op de internationale valutamarkt als gevolg van voornamelijk de lage rente, de hoge schulden en de structurele tekorten op de handelsbalans van de Verenigde Staten. 8 Indien wij de hoogste dollar-euro koers (0.85 dollar per euro (in 1999)) sinds de introductie van de euro in de internationale valutamarkt nemen, en deze afzetten tegen de huidige koers (1,55 dollar per euro) dan kunnen wij uitrekenen dat de dollar met 82% in waarde is gedaald. 9 In deze periode is de gemiddelde (maand)prijs van het goud gestegen van 287,07 dollar in januari 1999 tot 889,49 dollar in juni Dit is een waardestijging van goud van maar liefst 210%. 10 De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat sinds de introductie van de euro de afname van de waarde van de dollar gepaard is gegaan met een toename in de prijs van goud. Daarnaast kunnen wij met behulp van een logaritmische transformatiefunctie en kleinste kwadraten methode ( Ordinary Least Square Method ) de gevoeligheid van de goudprijs voor waardemutaties van de dollar berekenen. Sinds de introductie van de euro in 1999 is de elasticiteit tussen de goudprijs en de waarde van de dollar (dollars per euro) 1,98. Dit betekent dat een stijging van 1% in dollarwaarde per eenheid euro (i.c. waardedaling van 8 Zie ook: Valutakoersontwikkeling met speciale aandacht voor de Eurodollar verhouding. Artikel A.Romero april (1, /0.85)*100%=82%. In dit geval gaat het om een waardedaling van de dollar omdat men bijvoorbeeld in 2002 slechts 0.85 dollar betaalde voor 1 euro terwijl dat nu 1,55 dollar voor 1euro is. 10 (889,49-287,07/287,07)*100%=210%. 6

7 de dollar), zal resulteren in een prijsstijging van goud van %. 11 In feite kan uit de eerder genoemde statistische analyse voorzichtig worden geconcludeerd dat de prijselasticiteit van het goud hoger is voor de dollarwaarde (1,98) dan voor de olieprijzen (0.799). Door de onzekerheid over de koers van de dollar kiezen beleggers vaak voor uitzettingen in goud. Zodoende stellen zij (een deel van) hun vermogen veilig in een beleggingsproduct waarvan men verwacht dat deze met de tijd in waarde zal stijgen (of haar waarde zal behouden). Dit drijft de goudprijs omhoog. Goud is daardoor een goede belegging als de dollar in waarde afneemt omdat vermogensbeheerders gokken op prijswinst(en) in goud. Een soortgelijke redenering geldt ook wanneer het algemene prijsniveau snel stijgt, in het geval van de zogenaamde inflatieverwachtingen. Economische agenten zullen zich moeten indekken (in vaktermen hedgen ) tegen de inflatoire druk i.c. uitholling van hun koopkracht- en doen dit vaak door massaal in goud te gaan beleggen. Ook dit verschijnsel drijft de prijs van goud omhoog. Een derde verklarende factor voor de stijgende goudprijzen is een economische- en financiële crisis in de wereld. Figuur 1 laat zien dat de goudprijzen aan het stijgen zijn sinds Tegelijkertijd wordt de financiële wereld sinds 2001 geconfronteerd met veel onzekerheden. De eerste uit de reeks van problemen werd veroorzaakt door de terroristische aanslagen op de World Trade Center in de VS in De oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak brak ondermeer hierdoor uit. Daarna barstte de price bubble op de internationale beurzen als gevolg van de faillissementen van vele interneten technobedrijven. Deze bedrijven zagen in korte tijd hun beurswaarde stijgen ( ) om daarna in 2003 weer pijlsnel te kelderen. Een ander fenomeen dat de onzekerheid in de financiële markten verergerde, was de boekhoudkundige schandalen sinds 2003 bij enkele beursgenoteerde multinationale ondernemingen (Enron, WorldCom, Ahold) in de Verenigde Staten en elders. Tenslotte zien wij sinds medio 2007 dat de huizenprijzen in de Verenigde Staten kelderen. Hierdoor hebben wereldwijd banken die fondsen hadden uitgezet in deze subprime markt hypotheken, al circa 415 miljard dollar moeten afschrijven (en/of reserveren) op deze beleggingproducten. Harrington en Salas (2008) stellen dit als volgt: Banks and lenders worldwide recorded more than $ 415 billion in losses and write downs from sub prime-related securities, forcing them to restrict lending. 12 Deze problemen in de mondiale financiële systemen, bedreigen een ordelijk verloop in de valutamarkten en beurzen. Als gevolg van de grote onzekerheden op de financiële markten hebben de Amerikaanse monetaire autoriteiten (de Federal Reserve Bank de FED) moeten ingrijpen, om deze van oorsprong Amerikaanse financiële debacles op te lossen. De FED heeft hierdoor de monetaire teugels moeten loslaten, wat resulteerde in een flinke rentedaling. Hiermee lijkt een dreigende crisis in de wereld, voor dit moment, 11 Log (goudprijs)= 1,98171 * Log (waarde dollar) +5, Fannie, Freddie drop as Moody s cuts. S.D. Harrington and C.Salas in Bloomberg.com July 15,

8 te zijn afgewend. Echter, als gevolg van de onzekerheden op de financiële markten, beschouwen beleggers het goud als een veilig beleggingsobject. Een vierde factor die de vraag naar en de prijs van goud beïnvloedt is de rol die opkomende economieën zoals China, India en Brazilië op dit ogenblik spelen in de wereldeconomie. India is traditioneel een land waar de vraag naar goud en gouden juwelen zeer hoog is, als gevolg van de culturele waarden en normen in het land. Bovendien wordt door de huidige sterke economische groei in India het beleggen in goud en juwelen aantrekkelijk. Hierdoor neemt de vraag naar goud toe en oefent deze stijging in de vraag een opwaartse druk op de goudprijzen. In het geval van China en Brazilië als nieuwe opkomende economieën ( emerging markets )- is de vraag naar goud vooral gerelateerd aan het toegenomen industrieel gebruik van goud. Bovendien wordt in deze landen ook in goud belegd als een waardevaste belegging voor de oude dag. Deze ontwikkelingen zijn medeverantwoordelijk voor de snelle stijging in de goudprijzen. 2.2 Welke aanbod factoren beïnvloeden de prijs van goud? Voor de bepaling van de waarde van goud op de markt is het ook belangrijk om na te gaan welke factoren van invloed zijn op het aanbod. In paragraaf 2.1. zijn vier factoren beschreven die de vraag naar goud kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf gaan wij in op twee factoren die mogelijkerwijs het aanbod van goud beïnvloeden. In de eerste plaats wordt het aanbod van goud bepaald door het ontdekken en exploiteren van goudmijnen. Zuid Afrika geldt als de belangrijke goudproducent in de wereld. In dit land produceert men nog jaarlijks 292 ton goud. Op de tweede plaats volgt de Verenigde Staten met 252 ton per jaar, gevolgd door China met 247 ton per jaar. Historisch gezien heeft de productie van goud in de vorige eeuw drie belangrijke dalingsgolven gekend 13. De eerste tweede perioden vielen samen met de eerste wereldoorlog ( ) en de tweede wereldoorlog ( ). Toevallig is dit niet, omdat tijdens de oorlog het productieapparaat niet volop kan worden ingezet op de productie van luxe goederen. Tijdens oorlogen is de productie meestal geconcentreerd op het maken en voortbrengen van oorlogsmateriaal (vliegtuigen, wapens, vervoersmiddelen etc.). De derde periode van daling in de goudproductie deed zich voor in 1970 toen het systeem van Bretton Woods uit elkaar viel. Rond 1971 werd het duidelijk dat de gouden-dollar standaard niet meer te handhaven was en gingen centrale banken massaal over tot het verkopen van een gedeelte van hun goudbezit. Hierdoor kwam de prijs van goud onder neerwaartse druk te staan. Zoals blijkt uit figuur 1 is de goudprijs hierna gedurende de periode gestabiliseerd binnen een marge van de $300 - $500 per troy ounce. Begin jaren 1970 lag de productie van goud op circa 1500 ton (1,5 miljoen kilogram) per jaar. Op dit moment ligt de productie op circa 2600 ton (2,6 miljoen kilogram) per jaar. De belangrijkste oorzaak van de lage productie van goud is gelegen in de geringe investeringen in goudmijnen ten gevolge van de relatief lage goudprijs in de jaren De productie van goud in de wereld. Artikel dr.th. Chaize van 4 April (www.dani2989.com) 8

9 Door de lage goudprijs ontbrak de prikkel om grote investeringen te verrichten in de exploratie en exploitatie van goudmijnen. Onder de huidige omstandigheden is het voor investeerders weer aantrekkelijk geworden om te gaan investeren in goudmijnen. Immers, sinds 2001 stijgt de goudprijs waardoor het te behalen rendement op de productie hoog is. Hierdoor kunnen de investeerders de hoge kosten van de extractie van het goud ruim terug verdienen. In een artikel van dr T. Chaize (April 2007) stelt hij: Ondanks een opnieuw starten van de mijnverkenning sinds 2001, moet men tussen 5 tot 10 jaar tussen de ontdekking van een afzetting en het gietijzer van de eerste baar van goud wachten 14 3.Monetaire functie van goud. In deze paragraaf staan wij uitvoerig stil bij de problemen rond: 1) de gouden standaard, 2) de geordende verkoop van goud op de wereldmarkt door centrale banken en 3) de rol van het goud in de Nederlandse Antillen. 3.1 Gouden standaard en het systeem van Bretton Woods. Aan het einde van de 19 de eeuw was de gouden standaard de geaccepteerde norm in het mondiale monetaire systeem. Onder de gouden standaard waren alle nationale valuta s waaronder de Franse franc, de Duitse mark, de Nederlandse gulden, het Britse pond en de Amerikaanse dollar volledig gedekt door een bij de wet bepaalde hoeveelheid goud. Dit heette de officiële goudprijs. Iedere gebruiker van genoemde valuta s had in beginsel het recht om tegen relatief lage kosten zijn bankbiljetten of tegoeden op de rekening om te zetten in goud tegen de officiële vaste koers. De praktijk wees uit dat deze omzetting niet veel gebeurde. In economische zin streefden monetaire autoriteiten onder de gouden standaard altijd een vaste en stabiele verhouding, tussen enerzijds het goud en anderzijds de geldhoeveelheid. In formule kan dit als volgt worden weergegeven; Goud (g) / geldhoeveelheid (m) = c (1) Deze monetaire doelnorm c is een constante en geldt altijd onder een stelsel van vaste wisselkoersen. Deze vaste verhouding vindt men terug onder benamingen als een minimale gouddekking of minimale valutadekking.van groot belang is dat er altijd een vaste verhouding dient te bestaan tussen de geldhoeveelheid en de internationale valuta reserves en/of het goudbezit van een land. Indien bijvoorbeeld banken in een land gedurende een periode teveel kredieten verlenen aan het bedrijfsleven, de consumenten of de overheid, loopt men het risico dat via geldschepping de geldhoeveelheid stijgt en ceteris paribus de constante c daalt. Door de stijging in de geldhoeveelheid stijgt de binnenlandse vraag. In een open economie zal de toename in de binnenlandse vraag omslaan in meer importen en als gevolg hiervan ontstaat een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Bedenk hierbij dat de 14 De productie van goud in de wereld. Dr. T. Chaize April 2007, pagina 3. 9

10 constante c in eerste instantie daalt door de stijging van de geldhoeveelheid. Vervolgens daalt de c verder door de afname van het goud als gevolg van de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans. Structurele tekorten op de betalingsbalans kunnen alleen om die reden niet gehandhaafd worden omdat de c te snel zou dalen tot een niveau lager dan een door monetaire autoriteiten bepaalde streefgrens. Onder die omstandigheden zullen monetaire autoriteiten van een land vroeg of laat gedwongen worden om maatregelen te nemen om dit lek via de monetaire kanalen in de economie te dichten. De monetaire instrumenten die dan ingezet kunnen worden liggen in de prijssfeer (rentemutaties) of in de volumesfeer (kredietverlening aan banden leggen). Door de interventie herstelt de normale monetaire verhouding weer naar een gewenst niveau en het goud en de geldhoeveelheid kunnen dan via een stabiele omwisseling van de eigen valuta tegen goud (of internationale reserves) veilig worden gesteld. De constante c zal dan weer stijgen naar een gewenst monetair doelniveau. De kern van de gouden standaard is altijd terug te vinden in een systeem van vaste wisselkoersen. Monetaire autoriteiten van een land zullen primair streven naar een stabiele waarde van hun valuta in de tijd. Dit betekent dat bijvoorbeeld monetaire instrumenten op momenten dat het nodig is zullen worden ingezet om de vaste wisselkoers te handhaven. Dit systeem van vaste koers onder de gouden standaard bleef in stand van eind 19 de eeuw tot en met de tweede wereldoorlog. In 1936 kwam de gouden standaard ten einde. Daarna volgde voor een korte periode een systeem van zwevende wisselkoersen. Het zwevende wisselkoerssysteem maakte in 1945 plaats voor het Bretton Woods systeem, dat het mondiale monetaire stelsel ging beheersen. De dollar werd de centrale valuta die vrij ingewisseld kon worden tegen goud bij een vastgestelde officiële koers van $35 per troy ounce. Hiermee introduceerde men in de internationale financiële gemeenschap een systeem waarmee voornamelijk monetaire instituten werden gestuurd. Deze instituten stelden nieuwe convenanten op met gewijzigde procedures om het internationale monetaire systeem te controleren en beheersbaar te houden. Eén van de meest fundamentele convenanten die men sloot in het Bretton Woods systeem was de verplichting voor elk land om een monetair beleid te volgen. Te allen tijde diende een wisselkoers van de nationale munt tegen een vaste waarde met goud te worden gegarandeerd. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) werd opgericht en schiep de mogelijkheid dat landen met tijdelijke betalingsbalansproblemen deze via dit internationaal erkende instituut konden overbruggen met leningen waaraan condities waren verbonden. Dit alles met het oog op de handhaving van een vaste en stabiele wisselkoers. In 1971 ging ook dit systeem roemloos ten onder toen de Amerikaanse autoriteiten weigerden om de vaste omwisseling van dollars naar goud te garanderen. Na de Vietnam oorlog had de Verenigde Staten te kampen met grote begrotingstekorten die het gevolg waren van de hoge kosten verbonden aan de financiering van de oorlog. Alleen in de eerste zes maanden van 1972 verloor de Verenigde Staten circa $22 miljard aan goud, veroorzaakt door ondermeer begrotingstekorten. President Nixon besloot toen de gouddollar koppeling los te laten. Hiermee hield de officiële omzetting van goud tegen dollar op te bestaan en kwam een einde aan de monetaire functie van het goud. 10

11 Ondanks het feit dat de monetaire functie van goud niet meer bestaat, gebruiken vele landen goud nog steeds in hun monetaire systeem. Het behoud van goud op de balansen van monetaire autoriteiten geschiedt op dit moment meer vanuit de optiek van een belegging in activa, die in de tijd altijd haar waarde heeft weten te behouden. Daarnaast hebben vele monetaire autoriteiten in de wereld het goud op hun bankbalans behouden als een soort buffer (reserve) om onzekere tijden in hun land op te vangen. Vanaf 1971 fluctueren de meeste sleutelvaluta s vrijelijk ten opzicht van elkaar en spreken wij daarom van een systeem van flexibele of zwevende wisselkoersen. De marktkrachten bepalen dus de prijs van de verschillende valuta s ten opzichte van elkaar. 3.2 Geordende verkoop van goud: Central Bank Agreement on Gold sales (CBAGS) Een andere ontwikkeling die vooral in de jaren 1990 de gemoederen in de goudmarkt bezig hield, was de verkoop van goud uit de portefeuille van grote centrale banken. De centrale banken wilden in die periode gedeeltes van hun goudvoorraad verkopen omdat na de val van het systeem van Bretton Woods de monetaire functie van goud minder werd. Het aanhouden aan grote voorraden goud in een markt waarbij een laag rendement werd behaald, was bedrijfseconomisch niet verantwoord. De verkopen gebeurden op basis van een internationale afspraak tussen landen die goud bezaten. De goudverkopen vanuit de centrale banken dienden op een geordende manier plaats te vinden zonder dat dit zou resulteren in een abrupte en te hoge aanbod van goud op de markt. Hiermee werd beoogd om goudverkopen onder beheersbare omstandigheden te doen plaatsvinden en hiermee een ineenstorting van de markt van goud te voorkomen. Deze afspraak staat bekend als de Central Bank Agreement on Gold Sales (CBAGS). Het IMF heeft, zoals eerder gesteld, het derde grootste goudbezit van de wereld. Na de val van het systeem van Bretton Woods in 1971 heeft het IMF in de periode ton goud verkocht, als deel van een afspraak tussen de centrale banken en het IMF om de rol en importantie van goud in het internationale monetaire systeem te reduceren. Hierna volgde in de jaren 1990, de verkoop van goud door andere centrale banken zoals de Bank van België in 1989 en De Nederlandsche Bank die in twee tranches 700 ton goud verkocht (1992 en 1996) 15. Vervolgens verkochten ook de centrale banken van Australië (1997) en Argentinië delen van hun goudbezit. Eén van de voornaamste redenen waarom de goudprijs in de jaren 1990 binnen een marge van dollar fluctueerde ( zie figuur 1) was doordat marktpartijen op een prijsdaling van het goud speculeerden. De argumentatie in die tijd was dat een verdere verkoop en afbouw van het goudbezit door verschillende landen alleen maar kon betekenen dat het aanbod in de markt zou stijgen en de goudprijs in de toekomst zou gaan dalen. Dit heeft gevolgen gehad voor de gevolgde strategie van de beleggers in goud ( zie paragraaf 4). 15 Voor een volledig overzicht van goudverkopen onder de CBGA zie verder Gold Sales under the Central Bank Gold Agreements van 21 juli, 2008 uit World Gold Council. 11

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

`Lenen 1 en het rente niveau.

`Lenen 1 en het rente niveau. `Lenen 1 en het rente niveau. 1.Inleiding. De renteontwikkeling en de hoogte van de rentevoet worden in de media vaak breed uitgemeten 2. Is de stand van de rente hoog of wordt de discussie vaak vertroebeld

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Major Financieel Management

Rotterdam School of Management Major Financieel Management Waarom gebruiken olie en gas ondernemingen financiële hedging activiteiten? Master thesis PTO Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Major Financieel Management Auteur : Norman Meerkerk Studentnummer

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Actieve portefeuille beschermingsstrategie Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Portfolio Management Ostrica BV Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U?

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U? P R I J S S TA B I L I T E I T: WA A RO M I S DAT B E L A N G R I J K VO O R J O U? INHOUD 1 2 3 4 5 Voorwoord 5 Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? 6 Samenvatting 6 Hoofdstuk 2 2 Geld

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie?

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? Naam: G. Paramanathan Studentnummer: 286963 Heemstede,

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - War on gold

Hoofdstuk 3 - War on gold Hoofdstuk 3 - War on gold Policy makers are finding it tempting to pursue 'financial repression' -- suppressing market prices that they don't like Kevin M. Warsh (oud-fed bankier) Intro De laatste honderd

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans Noordhoff Uitgevers bv 5 Aanbod van geld. Geld en het economisch proces.2 Geldsoorten.3 Liquiditeitenmassa.4 Financieel systeem en bankbalans Iedereen heeft te maken met geld. Mensen ontvangen hun inkomen

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

historisch 2004-2011lage rendement

historisch 2004-2011lage rendement De Sociaal Nederlandse Economische economie Trends 213 Achtergronden Werkloosheid bij het historisch 24-211lage rendement Stromen en duren op staatsobligaties Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

De subprime kredietcrisis

De subprime kredietcrisis De subprime kredietcrisis April 8 Kennis en Economisch Onderzoek & Financial Markets Research Inhoudsopgave Samenvatting In de buurt van de bodem? Aanleiding Huizen- en hypotheekmarkt VS Financiële markten

Nadere informatie

In samenhang door het afdekken van risico

In samenhang door het afdekken van risico ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie In samenhang door het afdekken van risico Naam: K.Y. Chui Studentnummer: 308789 Begeleider: Prof. dr. P. Kavelaars

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie