OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst Rekening Vaststelling. (455088)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088)"

Transcriptie

1 POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst Rekening Vaststelling. (455088) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 2. Politiezone Aalst Rekening Vaststelling. (455089) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 3. Politiezone Aalst Rekening Vaststelling. (455090) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 4. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 van Buitengewone dienst. Vaststelling. (455091) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 5. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 2 van Gewone dienst. Vaststelling. (455092) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd.

2 6. Politiezone Aalst Politiebegroting Vaststelling. (455093) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 7. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, dienst Recherche, via het systeem van de mobiliteit. (449964) Op 01 oktober 2011 verliet een inspecteur van politie, dienst Recherche, de Lokale Politie Aalst ingevolge pensionering. Daardoor is een betrekking van inspecteur van politie niet meer opgevuld binnen de lokale opsporingsdienst. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, dienst Recherche, via het systeem van de mobiliteit STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 8. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Westlede. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (455114) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Dit verslag werd verstrekt door de heer Roger D Hondt op de commissie Algemene Zaken en Coördinatie, ICT, Communicatie, Stadspromotie, Feesten en Dienstverlening van 14 november Voorstel: kennisgeving Verslag als bijlage (Bijlage 1) Kennisgenomen.

3 9. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale ILvA. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (455120) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving Verslag als bijlage (Bijlage 2) Kennisgenomen. 10. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale SOLvA. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (455124) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving Verslag als bijlage (Bijlage 3) Kennisgenomen. 11. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Fingem. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (455128) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving Verslag als bijlage (Bijlage 4) Kennisgenomen.

4 12. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Intergem. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (455132) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving Verslag als bijlage (Bijlage 5) Kennisgenomen. 13. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen (Westlede). Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (454981) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op woensdag 14 december 2011 om 19 uur in het hoofdgebouw van het crematorium, te Lochristi. De agenda omvat de volgende punten: 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 8 juni Begroting Activiteiten en strategie Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat Benoeming van de heer Sam Van de Putte en de heer Johan Stylemans als vertegenwoordigers de heer Johan Van Biesen en mevrouw Anne-Marie Verdoodt als plaatsvervangers

5 14. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. SOLvA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (455138) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 19 december 2011 om uur in de administratieve hoofdzetel van SOLvA, Industrielaan 18 te 9320 Erembodegem-Aalst. De agenda omvat de volgende punten: 4. Samenstelling van het bureau (art. 40). 5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering. 6. Goedkeuren actieplan en budget Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat Benoeming van de heer Geert Verdoodt, de heer Philippe Kiekens, mevrouw Katrien Beulens en de heer Iwein De Koninck als vertegenwoordigers en de heer Patrick Jacobs, de heer Serge Grysolle, de heer Yves De Graeve en de heer Paul Stockman als plaatsvervangers. 15. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. ILvA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (455145) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 19 december 2011 om 19 uur in de administratieve zetel van ILvA, Industrielaan 18 te 9320 Erembodegem-Aalst. De agenda omvat de volgende punten: 7. Samenstelling van het bureau (art. 40). 8. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering. 9. Goedkeuren actieplan en budget Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat Benoeming van de heer Sam Van de Putte, mevrouw Ilse Uyttersprot, mevrouw Godelieve Van Gijsegem, de heer Serge Grysolle als vertegenwoordigers en de heer Johan Van Biesen, de heer Yves De Graeve, mevrouw Anne-Marie Verdoodt en mevrouw Anne-Marie Verdoodt als plaatsvervangers.

6 16. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intergem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. (455155) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 22 december 2011 om 17 uur in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat volgende punten: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis Bekrachtiging. 3. Statutaire benoemingen. 4. Statutaire mededelingen. Voorstel: benoeming Benoeming van mevrouw Katrien Beulens en de heer Patrick Jacobs als vertegenwoordigers en de heer Yves De Graeve en de heer Geert Verdoodt als plaatsvervangers. 17. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intergem. Vaststelling van het mandaat. (455164) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, het mandaat van haar vertegenwoordigers vast te stellen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 22 december 2011 om 17 uur in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat volgende punten: 5. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis Bekrachtiging. 7. Statutaire benoemingen. 8. Statutaire mededelingen. mandaat

7 18. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. (455173) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 22 december 2011 om 16 uur in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat de volgende punten: 10. Begroting Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie Statutaire benoemingen. Voorstel: benoeming Benoeming van mevrouw Katrien Beulens en de heer Philippe Kiekens als vertegenwoordigers en de heer Yves De Graeve en de heer Christoph D'Haese als plaatsvervangers. 19. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Vaststelling van het mandaat. (457954) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, het mandaat van haar vertegenwoordigers vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 22 december 2011 om 16 uur in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat de volgende punten: 13. Begroting Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie Statutaire benoemingen. van mandaat

8 Algemene Administratie 20. Kerkfabrieken. Budgetwijzigingen Aktename. (457946) Budgetwijzigingen 2011 van de kerkfabrieken: - Sint-Martinus te Aalst; - Sint-Jozef te Aalst; - Sint-Anna te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst; - Heilig Hart te Aalst; - Sint-Paulus te Aalst; - Sint-Martinus te Moorsel-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Nieuwerkerken-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Herdersem-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Erembodegem-Aalst; - Sint-Jozef te Erembodegem-Aalst; - Sint-Margaretha te Baardegem-Aalst; - Sint-Walburga te Meldert-Aalst; - Sint-Martinus te Gijzegem-Aalst; passen in het meerjarenplan Voorstel: aktename Bijlage (aparte bijlage) Aktegenomen. 21. Kerkfabrieken. Budget Aktename. (457949) Indien de budgetten 2012 van alle kerkfabrieken kaderen in de meerjarenplanningen dient door de gemeenteraad akte genomen te worden van de budgetten Voorstel: aktename Bijlage (aparte bijlage) Aktegenomen.

9 Financiële Dienst - Boekhouding 22. Meerjarenplan Vaststelling. (455153) Het volledig dossier werd aan alle gemeenteraadsleden overgemaakt. Meerjarenplanning als bijlage (aparte bijlage) 23. Budgetwijziging Vaststelling. (455172) Het volledige dossier werd aan alle gemeenteraadsleden overgemaakt. Aparte bijlage Financiële Dienst - Ontvangerij 24. Pensioenfonds van de stad Aalst. Verslag pensioencommissie. Kennisgeving. (452182) Artikel 8 van de overeenkomst tussen de stad Aalst en Ethias voorziet dat het toezichtscomité jaarlijks haar goedkeuring verleent aan het jaarverslag. Dit comité kwam samen op vrijdag 16 september 2011 te Brussel. Het jaarverslag 2010 wordt aan de gemeenteraad ter kennis gebracht. In 2010 bedroegen de pensioenuitgaven ,93 EUR of een stijging met 0,87% in vergelijking met De beheerskosten bedroegen ,72 EUR. Ethias ontving in totaal ,85 EUR. Het verschil tussen uitgaven, en ontvangsten blijft in het fonds. Het saldo van de pensioenverzekering bedroeg op 31 december ,67 EUR tegenover een totaal aan verbintenissen van ,38 EUR hetgeen zich vertaalt in een dekkingsgraad van 12,5 %. Voorstel: kennisgeving

10 Juridische Zaken 25. Autonoom gemeentebedrijf SportAG voor beheer en exploitatie sportinfrastructuur. Beslissing tot oprichting. Kennisname van het verslag van het college van burgemeester en schepenen houdende afweging van de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging. Vaststelling van de statuten. (437707) De stad Aalst staat de komende jaren wat betreft beheer en exploitatie van haar sportinfrastructuur voor belangrijke investeringen. Overeenkomstig het gemeentedecreet kunnen gemeenten, om bepaalde dienstverleningen te optimaliseren en teneinde soepeler te werken, beroep doen op diverse vormen van verzelfstandiging. Tot dusver gebeurde dit via de stedelijke vzw Aalsterse Sportcentra. Het gemeentedecreet noopt de gemeenten echter om de bestaande vzw s te conformeren aan titel VII van het gemeentedecreet betreffende de gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen. Naar aanleiding hiervan besliste het college van burgmeester en schepenen in zitting van 11 april 2011 de vzw Aalsterse Sportcentra uiterlijk eind dit jaar 2011 om te vormen tot een autonoom gemeentebedrijf voor o.m. het beheer van de sportinfrastructuur. Het college bevestigde deze beslissing in college van 17 oktober Naar aanleiding van het dossier van de kunstgrasvelden en het multifunctioneel sportcomplex, dient zich op aangeven van de Sportfacilitator bovendien een noodzaak en een opportuniteit aan tot de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor het beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 oktober 2011 een verslag opgemaakt van de voor- en nadelen van verzelfstandiging en deze tegen elkaar afgewogen en heeft dit verslag goedgekeurd. Gelet het voorgaande wordt de gemeenteraad verzocht kennis te nemen van dit verslag en over te gaan tot oprichting van een autonoom gemeentebedrijf met vaststelling van de statuten. Voorstel: oprichting autonoom gemeentebedrijf SportAG voor beheer en exploitatie van sportinfrastructuur met kennisname van het door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt motiveringsverslag van voor- en nadelen en vaststelling van de statuten Verslag cbs en statuten als bijlage (Bijlage 6)

11 26. Autonoom gemeentebedrijf SportAG. Benoeming van 12 leden Raad van Bestuur. (437719) Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2011 wordt het autonoom gemeentebedrijf SportAG opgericht. Artikel van het gemeentedecreet en artikel 13 van de statuten bepaalt dat de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. Dezelfde artikels bepalen eveneens het aantal leden, namelijk 12, en de wijze van verdeling van de mandaten. De samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt vastgelegd, conform de bepalingen van het gemeentedecreet: CD&V-nva: 3 bestuurders SP.a: 2 bestuurders Open Vld: 2 bestuurders Blauw: 2 bestuurders Vlaams Belang: 2 bestuurders Groen!: 1 bestuurder Voorstel: benoeming Benoeming van de heer Bart Van Lysebeth, de heer Joeri Lelie, mevrouw Katrin Blondeel, de heer Geert Verdoodt, mevrouw Ann Van de Steen, de heer Philippe Kiekens, de heer Bart Van den Neste, mevrouw Martine De Maght, mevrouw Anja De Leeuw, de heer Steve Herman, de heer Johan van Nieuwenhove en de heer Dirk Blendeman. 27. Autonoom gemeentebedrijf SportAG. College van commissarissen. Benoeming van 2 commissarissen-gemeenteraadsleden. (437721) Op deze gemeenteraad van 29 november 2011 wordt voorgesteld het autonoom gemeentebedrijf SportAG op te richten. Artikel 44 van de statuten voorziet voor de uitoefening van de externe controle op de financiële toestand en jaarrekening in de samenstelling van een college van 3 commissarissen. De samenstelling van dit college is als volgt: 1 commissaris-bedrijfsrevisor (aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen) 1 commissaris-gemeenteraadslid (aan te duiden door de meerderheidspartijen) 1 commissaris-gemeenteraadslid (aan te duiden door de oppositiepartijen) De twee commissarissen-gemeenteraadsleden worden heden benoemd door de gemeenteraad. De aanstelling van de commissaris-bedrijfsrevisor zal in een latere fase gebeuren via het voeren van een procedure overheidsopdrachten. Voorstel: benoeming Benoeming van de heer Serge Grysolle en de heer Karim Van Overmeire als commissaris-gemeenteraadsleden.

12 28. Nalatenschap. Bijzonder legaat voor de kunstverzameling. Verwerping. (454992) Het Stedelijk Museum Aalst wordt in een testament aangeduid als bijzondere legataris voor de kunstverzameling bestaande uit schilderijen, beelden en meubilair. Er dient beslist te worden aangaande de aanvaarding of verwerping van dit bijzonder legaat. Voorstel: verwerping van het bijzonder legaat Verwerping. Middenstand en Markten 29. Lastenkohier en typeabonnement winterfoor Vaststelling. (455106) Het bestaande lastenkohier voor de winterfoor vervalt eind Voor de organisatie van de winterfoor is het noodzakelijk om dit lastenkohier, met daaraan gekoppeld het typeabonnement, opnieuw vast te stellen voor de periode Het KB van 24 september 2006, artikel 12, 1, bepaalt dat het abonnement een duur heeft van 5 jaar. Het is tevens aangewezen enkele wijzigingen aan te brengen in dit lastenkohier. Commissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg van 16 november 2011 gaf gunstig advies. 30. Lastenkohier en typeabonnement kermissen Vaststelling. (455109) Het bestaande lastenkohier voor de kermissen vervalt eind Voor de organisatie van de kermissen is het noodzakelijk om dit lastenkohier, met daaraan gekoppeld het typeabonnement, opnieuw vast te stellen voor de periode Het KB van 24 september 2006, artikel 12, 1, bepaalt dat het abonnement een duur heeft van 5 jaar. Het is tevens aangewezen enkele wijzigingen aan te brengen in dit lastenkohier. Commissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg van 16 november 2011 gaf gunstig advies.

13 Internationale Samenwerking 31. Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Jaarplan Goedkeuring. (455168) De Vlaamse overheid wenst via een convenantenprogramma een actief beleid inzake ontwikkelingssamenwerking op lokaal vlak te stimuleren en biedt hiermee een kader aan om het plaatselijke Noord-Zuidbeleid uit te bouwen. De stad Aalst diende reeds een convenantsaanvraag in voor de periode Dit convenant werd verlengd voor de periode Het jaarplan voor 2012 moet voor 1 december 2011 worden toegestuurd aan het Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking. Voorstel: goedkeuring Sport 32. Dossier multifunctioneel sportcomplex site Schotte Aalst. Selectieverslag van de sportfacilitator en het DBFM Bestek. Goedkeuring en vaststellen voorwaarden. (455154) In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, meer bepaald het dossier multifunctioneel sportcomplex site Schotte Aalst, wordt gevraagd dat de stad Aalst het selectieverslag van de sportfacilitator goedkeurt en het DBFM-bestek met bijlage voor het multifunctioneel sportcomplex op de site Schotte vaststelt. Het selectieverslag garandeert de stad Aalst de inschrijving van de kandidaten die voldoen aan alle in de selectieleidraad gestelde voorwaarden. Het DBFM-bestek met bijlagen beschrijft de voorwaarden betreffende de gunningsleidraad, het referentiekader en de technische gegevens. Voorstel: Goedkeuren van het selectieverslag en vaststelling van het DBFM-bestek met bijlagen

14 Patrimonium en Huisvesting 33. Voetweg nr. 35 "Curafsendweg" te Moorsel-Aalst. Aanvraag tot gedeeltelijke verplaatsing. Voorstel aan de Deputatie. (455056) De heer Herman De Greve en mevrouw Annemarie Wauters hebben een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 35 Curafsendweg gelegen tussen hun percelen Bergsken 28 en 30 te Moorsel-Aalst. Het is eigenlijk een regularisatie van de bestaande toestand. De aanvraag werd ingediend met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning die pas na de officiële registratie van de werkelijke ligging van de voetweg ingediend kan worden. Aan de Deputatie kan het gunstig advies van de stad Aalst voor de verplaatsing van de voetweg worden bezorgd indien de aanvragers instemmen met de thans en nog na het openbaar onderzoek aan te brengen aanpassing van het plan die erop gericht is afgeknotte hoeken op het nieuwe traject te waarborgen, vermits het ontstaan van rechte en/of scherpe hoeken (waarin het plan van de aanvragers voorzien) vermeden dient te worden overeenkomstig de omzendbrief van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 9 april Identificatie: Voetweg nr. 35 Curafsendweg (af te schaffen gedeelte tussen A-B nieuwe ligging tussen C, C, D, E en F) Openbaar onderzoek: periode van 7 oktober 2011 tot 24 oktober 2011; Bezwaren: er werden geen bezwaren ingediend; Welvoeglijkheidsvergoeding: geen (de oppervlakte van de huidige ligging is kleiner dan de oppervlakte van nieuwe ligging) Voorstel: gunstig advies uitbrengen aan de Deputatie van de provincie Oost- Vlaanderen nopens de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 35 Curafsendweg 34. Verhuring van lokaal in ontmoetingshuis "De Brug" aan de vzw Parol. Vaststelling van de voorwaarden. (455060) De stad verhuurt een lokaal in het ontmoetingshuis De Brug, gelegen te 9300 Aalst, Hertshage aan de vzw Parol. Het huurcontract loopt ten einde op 31 december Met haar brief van 29 augustus 2011 vraagt de vzw de verlenging van de huurovereenkomst. Identificatiegegevens: Lokaal gelegen in het ontmoetingshuis De Brug, Hertshage te 9300 Aalst, gekadastreerd 3 de afdeling, sectie D, nr. 780/W/3, met een oppervlakte van 54 m 2 Huurprijs: op 1 januari 2012 te indexeren actuele huurprijs volgens formule : 193,75 EUR x indexcijfer december 2011/indexcijfer augustus 2006 (actueel 216,23 EUR/maand) Periode: van 1 januari 2012 tot 31 december 2014 Voorstel: vaststellen van de huurvoorwaarden

15 35. Concessie alikruikkraam te Aalst, Sint-Annabrug/Molendries. Vaststelling van de procedure tot toewijzing en van de concessievoorwaarden. (455075) De concessieovereenkomst van 25 mei 1999 met betrekking tot de standplaats voor de uitbating van een alikruikkraam aan de Sint-Annabrug/Molendries te Aalst is vervallen op 31 mei Op 14 juli 2008 werd een tijdelijke concessieovereenkomst afgesloten met de heer en mevrouw Luc en Lilly Cammu-D Hooge voor de periode van 1 juni 2008 tot de aanvang van de werken aan het Stationsplein. Nu de werken aan het plein voor de Sint-Annabrug/Molendries zijn voltooid, dient een openbare oproep tot mededinging voor een nieuwe concessieperiode te worden bekendgemaakt nadat de gemeenteraad de procedure en de concessievoorwaarden heeft vastgesteld. Identificatie: Standplaats te Aalst, Sint Annabrug/Molendries, kadastraal gekend te Aalst, 1 ste afdeling, sectie A zonder kadastraal nummer, met een oppervlakte van 13,69 m², volgens plan Concessie voor de uitbating van een alikruikkraam toewijzing na openbare oproep van de procedure tot toewijzing van de concessie en van de concessievoorwaarden voor de uitbating van een alikruikkraam. Verdaagd. 36. Woonwagenterrein Zijpstraat te Hofstade. Nieuwe sanitaire eenheden. Wijziging van de huurvoorwaarden. Goedkeuring. (455190) Op het woonwagenterrein gelegen te Hofstade-Aalst, Zijpstraat 34, werden recent nieuwe sanitaire cellen geplaatst en worden bestaande gerenoveerd zodat de woonwagenbewoners per standplaats beschikken over een eigen sanitaire cel, waar zij thans gebruik dienen te maken van enkele collectieve sanitaire cellen. Voor het gebruik van de (nieuwe of vernieuwde) sanitaire cel wordt wel een bijkomende waarborg van 400 EUR gevraagd, bovenop de gewone huurwaarborg van drie maanden huur. Het is daarom nodig om bij de bestaande huurovereenkomsten, die werden opgesteld op basis van de gemeenteraadsbeslissingen van 26 maart 1991 en 26 oktober 1993, een addendum te maken dat het gebruik van die individuele sanitaire cellen mogelijk maakt (afwijking van de artikelen 1 en 5 van de huidige huurovereenkomsten). Tevens moeten de huurvoorwaarden voor nieuwe contracten worden aangepast (wijziging van de artikelen 1, 5 en 13, met actualisering ook van artikel 11). Voorstel: goedkeuring van het addendum bij de lopende huurcontracten en van de aangepaste huurvoorwaarden voor nieuwe contracten.

16 37. Stedelijk ontspanningscentrum Beukenhof te Aalst. Verhuring met recht van opstal aan vzw "Tennisclub Beukenhof". Vaststellen voorwaarden. (455192) Tussen de stad en de vzw Tennisclub Beukenhof werd in 2004 een huurovereenkomst met recht van opstal en een addendum (2008) afgesloten voor de oprichting van een clubhuis en een berging en de aanleg van een bijkomend tennisterrein binnen het ontspanningscentrum Beukenhof Langestraat te Aalst. Wegens het blijvend toenemend aantal leden vraagt de club verdere uitbreidingsmogelijkheden volgens overgelegde plannen, op eigen kosten en ter waarde van EUR exclusief BTW. Dat is alleen mogelijk mits een nieuwe huurovereenkomst met recht van opstal voor een nieuwe periode van negen jaar (ter vervanging van de huidige huurovereenkomst die eerst in 2013 afloopt). Tevens verzoekt de vzw om vrijstelling van huurprijs voor de periode van negen jaar, gelet op de omvang van de investering. Identificatie Ontspanningscentrum Beukenhof, percelen kadastraal gekend sectie F, nrs. 416/B2, 416/N2, 416/R2, 416/S2 en 423/N3 (deel) Oppervlakte : m² Contract : huurovereenkomst met vestiging van een recht van opstal periode: 9 jaar ingaande op 1 januari 2012 Huurprijs : 1,- EUR/jaar mits aanvatten uitbreidingswerken binnen het jaar, zo niet 1461,25 EUR/jaar, te indexeren Voorstel: vaststellen voorwaarden van huurovereenkomst met vestiging van een opstalrecht 38. Frituur te Aalst, Stationsplein. Tijdelijke concessie. Aanpassing van de huurvoorwaarden. (455195) De stad sloot met de heer Freddy Ruelens een concessieovereenkomst af voor de uitbating van een frituur te Aalst op het Stationsplein voor een periode van 1 jaar, met ingang van 29 juni 2008 (met stilzwijgende verlenging) mits een concessievergoeding van 7 339,73 EUR/jaar, te indexeren. De concessie is te allen tijde opzegbaar door de stad teneinde de herinrichting van het Stationsplein mogelijk te maken in het kader van de uitvoering van het masterplan. Het is tevens de bedoeling dat op dat ogenblik een definitief einde wordt gesteld aan de concessie, vermits de frituur verdwijnt na de heraanleg van het Stationsplein. De uitbater vraagt een vermindering van de concessievergoeding wegens de dalende omzet met de helft ingevolge de aanvang van de werken in onmiddellijke omgeving en de bijhorende beperking van de parkeerplaatsen. Identificatiegegevens huidige concessievergoeding: 7 729,25 EUR/jaar nieuwe concessievergoeding: 3 865,-EUR periode: vanaf 1 juni 2011 tot op het ogenblik dat de frituur wordt verwijderd ingevolge werkzaamheden op het Stationsplein (vermoedelijk mei 2012). Voorstel: goedkeuring van de aangepaste concessievoorwaarden

17 Ruimtelijke Ordening 39. Stedebouwkundige verordening inzake uitbreiding van dossiersamenstelling voor aanvragen tot stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning met betrekking tot percelen in overstromingsgevoelig gebied. Intrekking gemeenteraadsbeslissing 27 september 2011 en vaststelling voorwaarden van de nieuwe gemeenteraadsbeslissing. (455180) Gelet op de aanhoudende overstromingsproblematiek in Aalst is er nood aan sensibilisering bij de burgers en architecten voor wat bouwen in overstromingsgevoelig gebied betreft. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 januari 2011 beslist om als bewarende maatregel voorlopig geen verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen af te leveren voor het oprichten van nieuwe constructies in overstromingsgevoelige gebieden. Tevens ging het akkoord met verder onderzoek naar het al dan niet opmaken van een stedenbouwkundige verordening met definitieve regeling. In navolging hiervan heeft de dienst ruimtelijke ordening, in samenwerking met de dienst leefmilieu, een onderzoek daaromtrent opgestart. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de opmaak van een ontwerp van stedenbouwkundige verordening inzake de uitbreiding van de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De aanvragers en de architect dienen bij de vergunningsaanvraag een ondertekende verklaring te voegen waarin zij aangeven dat zij zich hebben geïnformeerd over de mogelijke risico s van het bouwen op de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft en dat zij maatregelen hebben genomen om overstromingsvrij te bouwen. Conform artikel 2.3.2, 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vast te stellen, wordt het ontwerp van voormelde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vaststelling voorgelegd. Wegens een administratieve vergissing werd de gemeenteraadsbeslissing in september niet op een correcte wettelijke manier geredigeerd en daarom wordt het punt terug voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorstel: 1. Intrekken gemeenteraadsbesluit van 27 september vaststelling voorwaarden stedenbouwkundige verordening Mobiliteit 40. Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg om het verkeerslawaai te verminderen. Vaststellen van de voorwaarden. (454986) Voor de plaatsing van geluidsschermen langsheen de E40 in Nieuwerkerken en Erembodegem, dient er een koepelmodule en module 5 bij het mobiliteitsconvenant afgesloten te worden. In deze modules worden de engagementen van de stad Aalst en het Vlaamse gewest vastgelegd. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling. STADSADMINISTRATIE GEMEENTER/tuAD 31 MAART 2015 ADM I NISTRATI EF TOEZICHT OPENBARE VERGADERING lo-bestu u rsonde rste u n i ng 1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872)

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie