De val van de. Gemeentelijke Holding. In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De val van de. Gemeentelijke Holding. In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen"

Transcriptie

1 Lokaal De val van de Nr 18 Lokaal is het magazine van de lokale besturen en verschijnt 2 x per maand 20 x per jaar VVSG vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Afgiftekantoor Kortrijk Masspost P2A9746 Gemeentelijke Holding In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen

2 bestuurskracht financiën Tot 1948 moesten gemeenten die bij het Gemeentekrediet leenden, 5 procent van het krediet afstaan voor de opbouw van het kapitaal van de bank. In ruil kregen ze aandelen. Wie veel leende, kreeg dus veel aandelen. 14 I 16 november 2011 I Lokaal

3 Gemeentelijke Holding: de vereffening van een spaarpot Ook de volgende vijf jaar willen we minstens 230 miljoen euro kunnen verdelen zonder dat de lokale besturen extra hoeven te investeren. In mei 2008 klonk Carlos Bourgeois van de Gemeentelijke Holding zeer optimistisch in een interview in Lokaal. De Holding was een spaarpot voor de gemeenten, die steeds hogere dividenden zou opleveren. Enkele maanden later begon de neergang. tekst jan leroy De Gemeentelijke Holding is een late uitloper van de oprichting van het Gemeentekrediet in Halverwege de negentiende eeuw richtte de Belgische Staat verschillende banken op. De ASLK moest het volkssparen stimuleren, het Gemeentekrediet zou ervoor zorgen dat ook kleine gemeenten want die waren er toen veel aan leningen zouden geraken. Tot 1948 moesten gemeenten die bij het Gemeentekrediet leenden, 5 procent van het krediet afstaan voor de opbouw van het kapitaal van de bank. In ruil kregen ze aandelen. Wie veel leende, kreeg dus veel aandelen. Verschillende kustgemeenten waren in dat geval het was de periode van het ontluikende toerisme, maar ook veel Brusselse gemeenten werden op die manier grote aandeelhouders van het Gemeentekrediet. Zoals de meeste financiële instellingen met een specifiek doel, ging ook het Gemeentekrediet in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de activiteiten verruimen. De instelling werd steeds meer een universele bank, waar burgers, bedrijven en overheden terecht konden voor een ruime waaier financiële diensten. Banken gingen niet alleen alles doen, ze wilden ook groter worden. Het was eten of gegeten worden, zo luidde het toen. In 1996 was het zo ver: het Gemeentekrediet vond Crédit Local de France als partner. Ook die bank had de lokale besturen als eerste doelgroep. Maar in tegenstelling tot het Gemeentekrediet had Crédit Local geen kantorennet: de financiering van de kredietverlening aan lokale besturen gebeurde niet via deposito s, maar door de uitgifte van leningen op de kapitaalmarkt. Gemeenten die aandelen Gemeentelijke Holding wilden verkopen, stonden voor een vrijwel onmogelijke taak. Er moest een andere aandeelhouder als koper worden gevonden, en de raad van bestuur van de Holding moest bovendien akkoord gaan. Beursgang De fusie van de twee banken betekende de geboorte van Dexia, en meteen ook van de Gemeentelijke Holding. De gemeenten werden (in dezelfde verhoudingen als tevoren bij het Gemeentekrediet) aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding, die op zijn beurt participeerde in de nieuwe, beursgenoteerde groep Dexia. Aanvankelijk had de Gemeentelijke Holding ruim 60 procent van de aandelen Dexia in portefeuille. Door de verkoop van bijkomende aandelen of door niet steeds (volledig) in te tekenen op de opeenvolgende kapitaalverhogingen van Dexia, zakte de participatie van de Gemeentelijke Holding uiteindelijk naar de circa 14 procent die we vandaag kennen. De Gemeentelijke Holding leverde de gemeenten tussen 1997 en 2008 een jaarlijks stijgend dividend op. Daarnaast incasseerden de aandeelhouders de op- Lokaal I 16 november 2011 I 15

4 bestuurskracht financiën Dividenduitkeringen Gemeentelijke Holding (incl. Dexiacertificaten) per boekjaar (in miljoen euro) , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kopers en verkopers van Dexiacertificaten (Vlaamse besturen) Bestuur Oorspronkelijk Gekocht (+)/ Uiteindelijk aantal verkocht (-) aantal Aalst Blankenberge Brugge Leuven Oostende Oostkamp Oudenaarde Ronse Sint-Katelijne-Waver Tongeren Waarschoot Wielsbeke Zaventem brengst van de beursgang en van de daaropvolgende verkopen van een bijkomend deel van de participatie (zie inzet 1). Toch kwamen er ook bedenkingen bij het beleid van de Holding. De aandelen waren nauwelijks verhandelbaar en er rezen vragen bij de risico s door alleen in Dexia te participeren. Gemeenten die aandelen Gemeentelijke Holding wilden verkopen, stonden voor een vrijwel onmogelijke taak. Er moest een andere aandeelhouder als koper worden gevonden, en bovendien moest de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding akkoord gaan. Gemeenten zaten dus wel op een rendabel stuk vermogen, maar het was zo goed als onverkoopbaar. Om dat te verhelpen zette de Gemeentelijke Holding in 2000 een deel van haar aandelen Dexia om in certificaten: ze hield zelf het stemrecht en gaf het dividendrecht door aan de aandeelhouders in verhouding tot hun participatie in de Gemeentelijke Holding. De certificaten leverden voortaan rechtstreeks een Dexiadividend op, zonder de omweg via de Gemeentelijke Holding. Bovendien organiseerde de Gemeentelijke Holding regelmatig een markt in Dexiacertificaten. Besturen konden daar hun certificaten verhandelen. Werd er geen koper gevonden, dan ging het certificaat als volwaardig aandeel naar de beurs en kreeg het verkopende bestuur de opbrengst. Het succes van deze operatie bleef vrij beperkt. Van de 31,5 miljoen certificaten die de Gemeentelijke Holding creëerde, waren er in 2009 nog 28,6 miljoen in handen van de besturen (90,8 procent). Slechts 22 aandeelhouders hebben certificaten verkocht, vijf besturen hebben er bijgekocht. (zie inzet 2) Schulden De Gemeentelijke Holding evolueerde verder van een vehikel dat uitsluitend in Dexia participeerde, naar een vennootschap met belangen in tal van sectoren. In de beginjaren nam de Holding op vraag of eerder onder druk van de federale regering al meteen een participatie van 39 procent in Astrid, het communicatienetwerk van de veiligheidsdiensten. Het ging uiteindelijk om een investering van 56 miljoen euro. De overige 61 procent van Astrid bleef bij de federale overheid. Het duurde tot 2009 voordat Astrid winst begon te maken. Een tweede belangrijke participatie kwam er in Ze vloeide voort uit de vrijmaking van de energiemarkt. Gereguleerde activiteiten (zoals het transport van elektriciteit) moesten losgekoppeld worden van vrijgemaakte activiteiten (zoals de productie van elektriciteit). Zo kwam Elia tot stand, de beheerder van het transportnetwerk voor stroom. De Gemeentelijke Holding nam een participatie van 25 procent in Publi-T, het vehikel van waaruit de lokale besturen aandelen aanhouden in Elia. De Gemeentelijke Holding besteedde hieraan 53,8 miljoen euro. De jaren nadien kwamen er nog andere deelnemingen bij. In centen uitgedrukt was de participatie in Cofinimmo (61,4 miljoen euro) de belangrijkste. Cofinimmo is actief in de vastgoedsector. Later nam de Holding nog andere participaties in die sector, en ook in bedrijven voor hernieuwbare energie. De toenemende diversificatie van de activa van de Gemeentelijke Holding had twee gevolgen. Ten eerste daalde het relatieve belang van Dexia in de totale financiële opbrengsten van de Gemeentelijke Holding van 100 procent naar ongeveer 60 procent. Zeker toen de dividenden van Dexia vanaf de financiële crisis wegvielen of sterk daalden, was dat een pluspunt. Een tweede gevolg was minder positief. De Gemeentelijke Holding besliste 16 I 16 november 2011 I Lokaal

5 Schuldevolutie Gemeentelijke Holding (in euro en in % van de balans) ,2 0,3% ,8 6,3% ,9 8,6% ,2 28,0% ,9 17,7% ,9 16,9% ,7 21,7% ,6 22,4% ,9 25,1% ,8 43,6% ,3 60,0% ,5 59,7% ,6 69,3% ,9 58,8% ,0 58,6% noch voor bijkomende participaties in Dexia noch voor de diversificatieoperatie een beroep te doen op de eigen aandeelhouders. In de plaats daarvan ging de Holding lenen, met vooral de aandelen Dexia als onderpand. Met die werkwijze moesten de gemeenten niet worden aangesproken om nieuwe middelen aan te brengen, wat trouwens wellicht op weerstand was gestoten. De Gemeentelijke Holding geloofde er ook in dat de kostprijs van de schulden altijd lager zou zijn dan het rendement van de participaties. De ingestelde hefboom zou dus alleen maar positieve gevolgen hebben voor de gemeenten, die inderdaad hun dividend jaar na jaar zagen stijgen. De keerzijde van de keuze om de winsten maximaal uit te keren, was dat de Gemeentelijke Holding natuurlijk ook nauwelijks eigen middelen had om de bijkomende participaties te financieren. De schulden stegen dan ook van 6,2 miljoen euro in 1996 naar 1222,5 miljoen euro eind 2007, dus nog voor het uitbreken van de financiële crisis (zie inzet 3). Put Ondanks de diversificatiepolitiek bleef de Gemeentelijke Holding bijzonder kwetsbaar voor problemen bij Dexia. Dat bleek toen in het najaar van 2008 ook de bank van de lokale besturen in zwaar weer terechtkwam. Dexia had net als andere grootbanken het resultaat opgevijzeld met beleggingen in allerlei effecten waarvan de waarde onderuit ging ten gevolge van de Amerikaanse vastgoedcrisis. Daarnaast kampte de bankgroep met een grote afhankelijkheid van de financiële markten voor de zogenaamde funding. De ingezamelde deposito s volstonden bij lange niet om alle activiteiten te financieren. Toen het wantrouwen tussen banken onderling zo groot werd dat ze elkaar geen leningen meer toekenden, dreigde Dexia te kapseizen. Verschillende overheden snelden te hulp met een kapitaalverhoging. Ook de Gemeentelijke Holding moest onder zware druk van de federale regering volgen, en hij tekende in voor een bedrag van 500 miljoen euro. Net als de andere deelnemers van de kapitaalverhoging kreeg hij hiervoor aandelen Dexia tegen een waarde van 9,9 euro per stuk. De beurskoers zou nooit nog dat niveau halen. Omdat de Gemeentelijke Holding hiervoor zelf geen middelen had, gebeurde ook de investering van 500 miljoen met schulden, en wel via een lening bij Dexia Bank België. Die gaf dus aan haar eigen grootmoeder een krediet om haar moeder van bijkomend kapitaal te voorzien. Na die operatie werden de problemen voor de Gemeentelijke Holding alleen maar groter. Het dividend van Dexia, nog steeds de belangrijkste bron van liquiditeiten, droogde op of bestond (op bevel van de Europese Commissie) alleen uit nieuwe aandelen Dexia. De beurskoers van Dexia bleef, op een kortstondige opleving in 2009 na, dalen. Daardoor zakte ook de waarde van het onderpand dat de Gemeentelijke Holding kon bieden aan kredietverstrekkers. De Gemeentelijke Holding moest dus aankloppen bij de federale overheid en de gewesten om bijkomende garanties te verlenen. De lage beurskoers had nog een ander nefast effect. Vanuit haar geloof dat Dexia het op de beurs goed zou (blijven) doen, had de Gemeentelijke Holding zogenaamde putopties verkocht. De opbrengst ervan was goed voor het resultaat van de Holding. Een putoptie geeft de houder ervan echter het recht het onderliggende effect in dit geval een aandeel Dexia te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het jaarverslag 2010 heeft het over een programma over vijf jaar voor in totaal 17,47 miljoen aandelen Dexia tegen een gemiddelde prijs van 5,72 euro. De Gemeentelijke Holding wordt daardoor dus enkele jaren lang gedwongen om tegen een veel hogere prijs dan de beurskoers aandelen Dexia bij te kopen. Dexia Bank België gaf aan haar eigen grootmoeder een krediet om haar moeder van bijkomend kapitaal te voorzien. Kapitaalverhoging Begin 2009 werd duidelijk dat de Gemeentelijke Holding de eigen middelen moest versterken. De federale overheid en de gewesten stelden het ook als voorwaarde om nog langer borg te staan voor de schulden. De Holding keek daarvoor eerst naar Publigas, dat honderden miljoenen euro had verdiend aan de verkoop van Distrigas. Het plan om Publigas een achtergestelde lening te laten verstrekken sneuvelde echter door een dispuut over de voorwaarden. Uiteindelijk kwam het in september 2009 tot een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Die sprak voor het eerst sinds de oprichting in 1996 zijn aandeelhouders aan om het eigen vermogen te versterken. De operatie bestond uit twee delen. Het eerste luik bestond uit Lokaal I 16 november 2011 I 17

6 bestuurskracht financiën De VVSG en de Gemeentelijke Holding De VVSG heeft nooit bestuurders aangesteld in de Gemeentelijke Holding, en ze heeft de besturen er in 2009 niet actief toe aangezet deel te nemen aan de kapitaalverhoging. Het zijn slechts twee van de rechtzettingen die de VVSG de voorbije weken moest doen voor foutieve verklaringen op allerlei publieke fora. Vooral in het Vlaamse parlement werd nogal creatief omgesprongen met de waarheid. Toen Dexia in 1996 samenging met Crédit Local de France, vroeg de VVSG om een voorafgaandelijk debat. We wilden daarin uitklaren of lokale besturen wel moesten participeren in een bank en welk type bank dat dan wel moest zijn. De vragen van de VVSG kregen echter nooit een antwoord. België stond immers voor het toegangsexamen voor de muntunie, en de beursgang van Dexia kon de schuld van de lokale besturen (en dus van de totale overheid) in de juiste richting doen evolueren. Maastricht halen primeerde dus op de belangen van de gemeenten. De bestuurders van de Gemeentelijke Holding voordragen is altijd een privilege geweest van de klassieke politieke families in ons land. Dat was zo bij het Gemeentekrediet, en dat veranderde niet toen de Gemeentelijke Holding werd opgericht. De VVSG is nooit geconsulteerd om bestuurders aan te wijzen, laat staan dat die er namens de VVSG zouden zetelen. Integendeel, de VVSG heeft meermaals aangedrongen op statuten die het hebben van een lokaal mandaat verplicht zouden stellen voor de volledige periode waarin iemand bestuurder is. Toch bleef de Gemeentelijke Holding dat alleen eisen bij het aantreden van bestuurders. Het gevolg is dat de Gemeentelijke Holding altijd bestuurders in de rangen heeft gehad die al jaren geen (lokaal) mandaat meer uitoefenden. In 2009 heeft de VVSG geprobeerd de lokale besturen zo goed mogelijk te informeren over alle aspecten van de kapitaalverhoging. Ze heeft er de gemeenten echter nooit toe aangezet om ook effectief aan de operatie deel te nemen. Besturen die erom vroegen, kregen van de VVSG zowel een lijstje met argumenten voor de operatie als een overzicht met mogelijke nadelen en valkuilen. Op basis daarvan konden ze dan zelf een overwogen keuze maken. Bij de uiteindelijke beslissing om de een vrijwillige inbreng in cash. Besturen die intekenden op nieuwe aandelen, kregen de verzekering dat die tien keer een rendement van 13 procent zouden opleveren. Dat uitzonderlijk hoge preferente dividend kwam er om (vooral Brusselse en Waalse) gemeenten die hiervoor zouden moeten lenen, voldoende opbrengsten te verzekeren om de aflossingen en In september 2009 kwam het tot een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Besturen die intekenden op nieuwe aandelen, kregen de verzekering dat die tien keer een rendement van 13 procent zouden opleveren, maar dat lukte alleen in rente op die lening te dragen. In totaal 490 van de 600 aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding of 81,7 procent deden mee. Bij de Vlaamse gemeenten was de appetijt met 79,9 procent iets kleiner. Er heerste vooral discussie over de haalbaarheid van het vooropgezette rendement. Achteraf bekeken was dat wantrouwen terecht, want de Gemeentelijke Holding slaagde er alleen in 2010 in om de 13 procent ook uit te betalen. Het tweede deel van de kapitaalverhoging was vooral een boekhoudkundige operatie. De nog bestaande certificaten Dexia verdwenen. De aandeelhouders kregen preferente aandelen B in de plaats, die gedurende tien jaar recht zouden geven op een rechtstreeks Dexiadividend. Ook die belofte kon de Gemeentelijke Holding alleen in 2010 nakomen. De kapitaalverhoging van 2009 bracht dan wel even soelaas, de kernproblemen van de Gemeentelijke Holding waren daarmee niet van de baan. De uitstaande schulden bleven zeer hoog, en de beurskoers van Dexia ging verder bergaf. In juni 2011 moest de Gemeentelijke Holding weer aankloppen bij de gewesten voor een verhoging van de waarborgen. Die stemden in met garanties voor 450 miljoen euro, op voorwaarde dat de Holding beloofde in 2011 geen dividend uit te keren. De algemene vergadering had enkele weken voordien nochtans nog ingestemd met een gedeeltelijk dividend, als de financiële toestand het zou toelaten. De gewesten vroegen ook een plan om activa te gelde te maken, een geleidelijke inkrimping van de Gemeentelijke Holding dus. De Holding kreeg een fatale slag toegediend toen Dexia in oktober van dit jaar werd ontmanteld. Dexia Bank België kwam volledig in handen van de Belgische Staat terecht, en ook enkele andere onderdelen van de bankgroep worden verkocht. De Gemeentelijke Holding werd daardoor aandeelhouder van een restbank. De banden met de verre nazaat van het Gemeentekrediet waren helemaal doorgeknipt, op één na: Dexia Bank België was en bleef met ongeveer 1,1 miljard euro de belangrijkste schuldeiser van de Holding. Door het nieuwe gezicht van de Dexiagroep kon de Gemeentelijke Hol- 18 I 16 november 2011 I Lokaal

7 Gemeentelijke Holding te vereffenen is de VVSG voor het eerst wél gehoord. Dat gebeurde via informele en formele contacten met de eerste minister en de Vlaamse minister-president. De VVSG heeft daarbij, met de bescheiden kennis die ze als buitenstaander over het dossier had, geprobeerd de belangen van de lokale besturen zo goed mogelijk te verdedigen, zonder daarbij de werkelijke toestand uit het oog te verliezen. Ze heeft daarbij aangedrongen op een begeleide vereffening en heeft bovendien benadrukt dat de enorme financiële uitdagingen (met het pensioendossier voorop) waar de gemeenten momenteel voor staan het onmogelijk maken om zelf nog bijkomende inspanningen te doen. JL ding de waardering van 8,26 euro per aandeel Dexia niet langer verantwoorden. Voordien had de Holding steeds volgehouden dat een afwaardering niet hoefde omdat het om een strategische participatie ging die niet verkocht zou worden. Door de enorme minderwaarde ontstond er bij de Gemeentelijke Holding een zwaar negatief eigen vermogen: de schulden waren ongeveer 900 miljoen euro groter dan de waarde van de activa. Er volgden weken van intensieve onderhandelingen, met en vooral over de Gemeentelijke Holding. De belangrijkste spelers waren de federale overheid (als eigenaar van Dexia Bank België), de gewesten (waarborgverstrekker en houder van 120 miljoen aan kortetermijnkredieten) en Dexia Bank België (belangrijkste schuldeiser). Op 22 oktober bekrachtigde de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding het akkoord om tot een geleidelijke vereffening te komen. Op 7 december moet een buitengewone algemene vergadering zich hierover uitspreken. Hoeveel tijd er nadien nodig zal zijn om alle activa tegen een redelijke prijs te gelde te maken, is vandaag nog onduidelijk. We weten wel dat het niet de bedoeling is om de gemeenten als aandeelhouders aan te spreken om een deel van de niet-gedekte schulden op te hoesten. De dividenden zijn de gemeenten natuurlijk wel kwijt, evenals de inleg van Verder gaat een belangrijk stuk patrimonium verloren. In elk geval valt binnenkort het doek over wat in 1860 begon met de oprichting van het Gemeentekrediet. Jan Leroy is VVSG-directeur bestuur advertentie DOE LIEVER IETS ZINVOLS, NEEM EEN KOFFIEPAUZE. U weet het vast: een koffiepauze is onmisbaar voor het welzijn van uw collega s. Vandaag, met Puro Fairtrade Coffee, worden koffiepauzes nóg zinvoller. Als u kiest voor Puro koffieautomaten, en ga geert u zich als gemeente bestuur om, kopje per kopje, bij te dragen tot het verbeteren van de w e r ko m - standigheden van de koffie producenten in het Zuiden en meteen ook het tropisch regenwoud te beschermen tegen ontbossing. Meer dan 100 ge meenten zijn intussen al FairTradeGemeente. Door vanaf nu ook Puro te schenken bent u alvast een goed eind op weg om er ook één te worden. Maak uw koffiepauzes nóg zinvoller en contacteer ons vandaag nog. INFO: 0800/ _P_186x130_Lokaal.indd 3 4/22/11 2:36 PM Lokaal I 16 november 2011 I 19

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Hoorzitting. over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent.

Hoorzitting. over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent. stuk ingediend op 1373 (2011-2012) Nr. 8 15 februari 2012 (2011-2012) Hoorzitting over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008

Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008 Corporate Governance in 2008 Paul Frentrop CORPORATE GOVERNANCE IN 2008 Corporate governance jaaroverzicht 2008 1 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 2008: Plichten voor de aandeelhouders 7 - Rendement en

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 03 REDACTIONEEL Inhoud 04 VAN DE VOORZITTER 06 06 AGENDA 07 08 OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER 21 10 OVER DE SECRETARIS 11 13 OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 25 21 BITCOIN, GEEN GELD

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie