De val van de. Gemeentelijke Holding. In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De val van de. Gemeentelijke Holding. In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen"

Transcriptie

1 Lokaal De val van de Nr 18 Lokaal is het magazine van de lokale besturen en verschijnt 2 x per maand 20 x per jaar VVSG vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Afgiftekantoor Kortrijk Masspost P2A9746 Gemeentelijke Holding In de Westhoek loont samenwerken Wie mag er volgend jaar op de lijst? In de stad moet je overal kunnen spelen

2 bestuurskracht financiën Tot 1948 moesten gemeenten die bij het Gemeentekrediet leenden, 5 procent van het krediet afstaan voor de opbouw van het kapitaal van de bank. In ruil kregen ze aandelen. Wie veel leende, kreeg dus veel aandelen. 14 I 16 november 2011 I Lokaal

3 Gemeentelijke Holding: de vereffening van een spaarpot Ook de volgende vijf jaar willen we minstens 230 miljoen euro kunnen verdelen zonder dat de lokale besturen extra hoeven te investeren. In mei 2008 klonk Carlos Bourgeois van de Gemeentelijke Holding zeer optimistisch in een interview in Lokaal. De Holding was een spaarpot voor de gemeenten, die steeds hogere dividenden zou opleveren. Enkele maanden later begon de neergang. tekst jan leroy De Gemeentelijke Holding is een late uitloper van de oprichting van het Gemeentekrediet in Halverwege de negentiende eeuw richtte de Belgische Staat verschillende banken op. De ASLK moest het volkssparen stimuleren, het Gemeentekrediet zou ervoor zorgen dat ook kleine gemeenten want die waren er toen veel aan leningen zouden geraken. Tot 1948 moesten gemeenten die bij het Gemeentekrediet leenden, 5 procent van het krediet afstaan voor de opbouw van het kapitaal van de bank. In ruil kregen ze aandelen. Wie veel leende, kreeg dus veel aandelen. Verschillende kustgemeenten waren in dat geval het was de periode van het ontluikende toerisme, maar ook veel Brusselse gemeenten werden op die manier grote aandeelhouders van het Gemeentekrediet. Zoals de meeste financiële instellingen met een specifiek doel, ging ook het Gemeentekrediet in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de activiteiten verruimen. De instelling werd steeds meer een universele bank, waar burgers, bedrijven en overheden terecht konden voor een ruime waaier financiële diensten. Banken gingen niet alleen alles doen, ze wilden ook groter worden. Het was eten of gegeten worden, zo luidde het toen. In 1996 was het zo ver: het Gemeentekrediet vond Crédit Local de France als partner. Ook die bank had de lokale besturen als eerste doelgroep. Maar in tegenstelling tot het Gemeentekrediet had Crédit Local geen kantorennet: de financiering van de kredietverlening aan lokale besturen gebeurde niet via deposito s, maar door de uitgifte van leningen op de kapitaalmarkt. Gemeenten die aandelen Gemeentelijke Holding wilden verkopen, stonden voor een vrijwel onmogelijke taak. Er moest een andere aandeelhouder als koper worden gevonden, en de raad van bestuur van de Holding moest bovendien akkoord gaan. Beursgang De fusie van de twee banken betekende de geboorte van Dexia, en meteen ook van de Gemeentelijke Holding. De gemeenten werden (in dezelfde verhoudingen als tevoren bij het Gemeentekrediet) aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding, die op zijn beurt participeerde in de nieuwe, beursgenoteerde groep Dexia. Aanvankelijk had de Gemeentelijke Holding ruim 60 procent van de aandelen Dexia in portefeuille. Door de verkoop van bijkomende aandelen of door niet steeds (volledig) in te tekenen op de opeenvolgende kapitaalverhogingen van Dexia, zakte de participatie van de Gemeentelijke Holding uiteindelijk naar de circa 14 procent die we vandaag kennen. De Gemeentelijke Holding leverde de gemeenten tussen 1997 en 2008 een jaarlijks stijgend dividend op. Daarnaast incasseerden de aandeelhouders de op- Lokaal I 16 november 2011 I 15

4 bestuurskracht financiën Dividenduitkeringen Gemeentelijke Holding (incl. Dexiacertificaten) per boekjaar (in miljoen euro) , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kopers en verkopers van Dexiacertificaten (Vlaamse besturen) Bestuur Oorspronkelijk Gekocht (+)/ Uiteindelijk aantal verkocht (-) aantal Aalst Blankenberge Brugge Leuven Oostende Oostkamp Oudenaarde Ronse Sint-Katelijne-Waver Tongeren Waarschoot Wielsbeke Zaventem brengst van de beursgang en van de daaropvolgende verkopen van een bijkomend deel van de participatie (zie inzet 1). Toch kwamen er ook bedenkingen bij het beleid van de Holding. De aandelen waren nauwelijks verhandelbaar en er rezen vragen bij de risico s door alleen in Dexia te participeren. Gemeenten die aandelen Gemeentelijke Holding wilden verkopen, stonden voor een vrijwel onmogelijke taak. Er moest een andere aandeelhouder als koper worden gevonden, en bovendien moest de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding akkoord gaan. Gemeenten zaten dus wel op een rendabel stuk vermogen, maar het was zo goed als onverkoopbaar. Om dat te verhelpen zette de Gemeentelijke Holding in 2000 een deel van haar aandelen Dexia om in certificaten: ze hield zelf het stemrecht en gaf het dividendrecht door aan de aandeelhouders in verhouding tot hun participatie in de Gemeentelijke Holding. De certificaten leverden voortaan rechtstreeks een Dexiadividend op, zonder de omweg via de Gemeentelijke Holding. Bovendien organiseerde de Gemeentelijke Holding regelmatig een markt in Dexiacertificaten. Besturen konden daar hun certificaten verhandelen. Werd er geen koper gevonden, dan ging het certificaat als volwaardig aandeel naar de beurs en kreeg het verkopende bestuur de opbrengst. Het succes van deze operatie bleef vrij beperkt. Van de 31,5 miljoen certificaten die de Gemeentelijke Holding creëerde, waren er in 2009 nog 28,6 miljoen in handen van de besturen (90,8 procent). Slechts 22 aandeelhouders hebben certificaten verkocht, vijf besturen hebben er bijgekocht. (zie inzet 2) Schulden De Gemeentelijke Holding evolueerde verder van een vehikel dat uitsluitend in Dexia participeerde, naar een vennootschap met belangen in tal van sectoren. In de beginjaren nam de Holding op vraag of eerder onder druk van de federale regering al meteen een participatie van 39 procent in Astrid, het communicatienetwerk van de veiligheidsdiensten. Het ging uiteindelijk om een investering van 56 miljoen euro. De overige 61 procent van Astrid bleef bij de federale overheid. Het duurde tot 2009 voordat Astrid winst begon te maken. Een tweede belangrijke participatie kwam er in Ze vloeide voort uit de vrijmaking van de energiemarkt. Gereguleerde activiteiten (zoals het transport van elektriciteit) moesten losgekoppeld worden van vrijgemaakte activiteiten (zoals de productie van elektriciteit). Zo kwam Elia tot stand, de beheerder van het transportnetwerk voor stroom. De Gemeentelijke Holding nam een participatie van 25 procent in Publi-T, het vehikel van waaruit de lokale besturen aandelen aanhouden in Elia. De Gemeentelijke Holding besteedde hieraan 53,8 miljoen euro. De jaren nadien kwamen er nog andere deelnemingen bij. In centen uitgedrukt was de participatie in Cofinimmo (61,4 miljoen euro) de belangrijkste. Cofinimmo is actief in de vastgoedsector. Later nam de Holding nog andere participaties in die sector, en ook in bedrijven voor hernieuwbare energie. De toenemende diversificatie van de activa van de Gemeentelijke Holding had twee gevolgen. Ten eerste daalde het relatieve belang van Dexia in de totale financiële opbrengsten van de Gemeentelijke Holding van 100 procent naar ongeveer 60 procent. Zeker toen de dividenden van Dexia vanaf de financiële crisis wegvielen of sterk daalden, was dat een pluspunt. Een tweede gevolg was minder positief. De Gemeentelijke Holding besliste 16 I 16 november 2011 I Lokaal

5 Schuldevolutie Gemeentelijke Holding (in euro en in % van de balans) ,2 0,3% ,8 6,3% ,9 8,6% ,2 28,0% ,9 17,7% ,9 16,9% ,7 21,7% ,6 22,4% ,9 25,1% ,8 43,6% ,3 60,0% ,5 59,7% ,6 69,3% ,9 58,8% ,0 58,6% noch voor bijkomende participaties in Dexia noch voor de diversificatieoperatie een beroep te doen op de eigen aandeelhouders. In de plaats daarvan ging de Holding lenen, met vooral de aandelen Dexia als onderpand. Met die werkwijze moesten de gemeenten niet worden aangesproken om nieuwe middelen aan te brengen, wat trouwens wellicht op weerstand was gestoten. De Gemeentelijke Holding geloofde er ook in dat de kostprijs van de schulden altijd lager zou zijn dan het rendement van de participaties. De ingestelde hefboom zou dus alleen maar positieve gevolgen hebben voor de gemeenten, die inderdaad hun dividend jaar na jaar zagen stijgen. De keerzijde van de keuze om de winsten maximaal uit te keren, was dat de Gemeentelijke Holding natuurlijk ook nauwelijks eigen middelen had om de bijkomende participaties te financieren. De schulden stegen dan ook van 6,2 miljoen euro in 1996 naar 1222,5 miljoen euro eind 2007, dus nog voor het uitbreken van de financiële crisis (zie inzet 3). Put Ondanks de diversificatiepolitiek bleef de Gemeentelijke Holding bijzonder kwetsbaar voor problemen bij Dexia. Dat bleek toen in het najaar van 2008 ook de bank van de lokale besturen in zwaar weer terechtkwam. Dexia had net als andere grootbanken het resultaat opgevijzeld met beleggingen in allerlei effecten waarvan de waarde onderuit ging ten gevolge van de Amerikaanse vastgoedcrisis. Daarnaast kampte de bankgroep met een grote afhankelijkheid van de financiële markten voor de zogenaamde funding. De ingezamelde deposito s volstonden bij lange niet om alle activiteiten te financieren. Toen het wantrouwen tussen banken onderling zo groot werd dat ze elkaar geen leningen meer toekenden, dreigde Dexia te kapseizen. Verschillende overheden snelden te hulp met een kapitaalverhoging. Ook de Gemeentelijke Holding moest onder zware druk van de federale regering volgen, en hij tekende in voor een bedrag van 500 miljoen euro. Net als de andere deelnemers van de kapitaalverhoging kreeg hij hiervoor aandelen Dexia tegen een waarde van 9,9 euro per stuk. De beurskoers zou nooit nog dat niveau halen. Omdat de Gemeentelijke Holding hiervoor zelf geen middelen had, gebeurde ook de investering van 500 miljoen met schulden, en wel via een lening bij Dexia Bank België. Die gaf dus aan haar eigen grootmoeder een krediet om haar moeder van bijkomend kapitaal te voorzien. Na die operatie werden de problemen voor de Gemeentelijke Holding alleen maar groter. Het dividend van Dexia, nog steeds de belangrijkste bron van liquiditeiten, droogde op of bestond (op bevel van de Europese Commissie) alleen uit nieuwe aandelen Dexia. De beurskoers van Dexia bleef, op een kortstondige opleving in 2009 na, dalen. Daardoor zakte ook de waarde van het onderpand dat de Gemeentelijke Holding kon bieden aan kredietverstrekkers. De Gemeentelijke Holding moest dus aankloppen bij de federale overheid en de gewesten om bijkomende garanties te verlenen. De lage beurskoers had nog een ander nefast effect. Vanuit haar geloof dat Dexia het op de beurs goed zou (blijven) doen, had de Gemeentelijke Holding zogenaamde putopties verkocht. De opbrengst ervan was goed voor het resultaat van de Holding. Een putoptie geeft de houder ervan echter het recht het onderliggende effect in dit geval een aandeel Dexia te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het jaarverslag 2010 heeft het over een programma over vijf jaar voor in totaal 17,47 miljoen aandelen Dexia tegen een gemiddelde prijs van 5,72 euro. De Gemeentelijke Holding wordt daardoor dus enkele jaren lang gedwongen om tegen een veel hogere prijs dan de beurskoers aandelen Dexia bij te kopen. Dexia Bank België gaf aan haar eigen grootmoeder een krediet om haar moeder van bijkomend kapitaal te voorzien. Kapitaalverhoging Begin 2009 werd duidelijk dat de Gemeentelijke Holding de eigen middelen moest versterken. De federale overheid en de gewesten stelden het ook als voorwaarde om nog langer borg te staan voor de schulden. De Holding keek daarvoor eerst naar Publigas, dat honderden miljoenen euro had verdiend aan de verkoop van Distrigas. Het plan om Publigas een achtergestelde lening te laten verstrekken sneuvelde echter door een dispuut over de voorwaarden. Uiteindelijk kwam het in september 2009 tot een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Die sprak voor het eerst sinds de oprichting in 1996 zijn aandeelhouders aan om het eigen vermogen te versterken. De operatie bestond uit twee delen. Het eerste luik bestond uit Lokaal I 16 november 2011 I 17

6 bestuurskracht financiën De VVSG en de Gemeentelijke Holding De VVSG heeft nooit bestuurders aangesteld in de Gemeentelijke Holding, en ze heeft de besturen er in 2009 niet actief toe aangezet deel te nemen aan de kapitaalverhoging. Het zijn slechts twee van de rechtzettingen die de VVSG de voorbije weken moest doen voor foutieve verklaringen op allerlei publieke fora. Vooral in het Vlaamse parlement werd nogal creatief omgesprongen met de waarheid. Toen Dexia in 1996 samenging met Crédit Local de France, vroeg de VVSG om een voorafgaandelijk debat. We wilden daarin uitklaren of lokale besturen wel moesten participeren in een bank en welk type bank dat dan wel moest zijn. De vragen van de VVSG kregen echter nooit een antwoord. België stond immers voor het toegangsexamen voor de muntunie, en de beursgang van Dexia kon de schuld van de lokale besturen (en dus van de totale overheid) in de juiste richting doen evolueren. Maastricht halen primeerde dus op de belangen van de gemeenten. De bestuurders van de Gemeentelijke Holding voordragen is altijd een privilege geweest van de klassieke politieke families in ons land. Dat was zo bij het Gemeentekrediet, en dat veranderde niet toen de Gemeentelijke Holding werd opgericht. De VVSG is nooit geconsulteerd om bestuurders aan te wijzen, laat staan dat die er namens de VVSG zouden zetelen. Integendeel, de VVSG heeft meermaals aangedrongen op statuten die het hebben van een lokaal mandaat verplicht zouden stellen voor de volledige periode waarin iemand bestuurder is. Toch bleef de Gemeentelijke Holding dat alleen eisen bij het aantreden van bestuurders. Het gevolg is dat de Gemeentelijke Holding altijd bestuurders in de rangen heeft gehad die al jaren geen (lokaal) mandaat meer uitoefenden. In 2009 heeft de VVSG geprobeerd de lokale besturen zo goed mogelijk te informeren over alle aspecten van de kapitaalverhoging. Ze heeft er de gemeenten echter nooit toe aangezet om ook effectief aan de operatie deel te nemen. Besturen die erom vroegen, kregen van de VVSG zowel een lijstje met argumenten voor de operatie als een overzicht met mogelijke nadelen en valkuilen. Op basis daarvan konden ze dan zelf een overwogen keuze maken. Bij de uiteindelijke beslissing om de een vrijwillige inbreng in cash. Besturen die intekenden op nieuwe aandelen, kregen de verzekering dat die tien keer een rendement van 13 procent zouden opleveren. Dat uitzonderlijk hoge preferente dividend kwam er om (vooral Brusselse en Waalse) gemeenten die hiervoor zouden moeten lenen, voldoende opbrengsten te verzekeren om de aflossingen en In september 2009 kwam het tot een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Besturen die intekenden op nieuwe aandelen, kregen de verzekering dat die tien keer een rendement van 13 procent zouden opleveren, maar dat lukte alleen in rente op die lening te dragen. In totaal 490 van de 600 aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding of 81,7 procent deden mee. Bij de Vlaamse gemeenten was de appetijt met 79,9 procent iets kleiner. Er heerste vooral discussie over de haalbaarheid van het vooropgezette rendement. Achteraf bekeken was dat wantrouwen terecht, want de Gemeentelijke Holding slaagde er alleen in 2010 in om de 13 procent ook uit te betalen. Het tweede deel van de kapitaalverhoging was vooral een boekhoudkundige operatie. De nog bestaande certificaten Dexia verdwenen. De aandeelhouders kregen preferente aandelen B in de plaats, die gedurende tien jaar recht zouden geven op een rechtstreeks Dexiadividend. Ook die belofte kon de Gemeentelijke Holding alleen in 2010 nakomen. De kapitaalverhoging van 2009 bracht dan wel even soelaas, de kernproblemen van de Gemeentelijke Holding waren daarmee niet van de baan. De uitstaande schulden bleven zeer hoog, en de beurskoers van Dexia ging verder bergaf. In juni 2011 moest de Gemeentelijke Holding weer aankloppen bij de gewesten voor een verhoging van de waarborgen. Die stemden in met garanties voor 450 miljoen euro, op voorwaarde dat de Holding beloofde in 2011 geen dividend uit te keren. De algemene vergadering had enkele weken voordien nochtans nog ingestemd met een gedeeltelijk dividend, als de financiële toestand het zou toelaten. De gewesten vroegen ook een plan om activa te gelde te maken, een geleidelijke inkrimping van de Gemeentelijke Holding dus. De Holding kreeg een fatale slag toegediend toen Dexia in oktober van dit jaar werd ontmanteld. Dexia Bank België kwam volledig in handen van de Belgische Staat terecht, en ook enkele andere onderdelen van de bankgroep worden verkocht. De Gemeentelijke Holding werd daardoor aandeelhouder van een restbank. De banden met de verre nazaat van het Gemeentekrediet waren helemaal doorgeknipt, op één na: Dexia Bank België was en bleef met ongeveer 1,1 miljard euro de belangrijkste schuldeiser van de Holding. Door het nieuwe gezicht van de Dexiagroep kon de Gemeentelijke Hol- 18 I 16 november 2011 I Lokaal

7 Gemeentelijke Holding te vereffenen is de VVSG voor het eerst wél gehoord. Dat gebeurde via informele en formele contacten met de eerste minister en de Vlaamse minister-president. De VVSG heeft daarbij, met de bescheiden kennis die ze als buitenstaander over het dossier had, geprobeerd de belangen van de lokale besturen zo goed mogelijk te verdedigen, zonder daarbij de werkelijke toestand uit het oog te verliezen. Ze heeft daarbij aangedrongen op een begeleide vereffening en heeft bovendien benadrukt dat de enorme financiële uitdagingen (met het pensioendossier voorop) waar de gemeenten momenteel voor staan het onmogelijk maken om zelf nog bijkomende inspanningen te doen. JL ding de waardering van 8,26 euro per aandeel Dexia niet langer verantwoorden. Voordien had de Holding steeds volgehouden dat een afwaardering niet hoefde omdat het om een strategische participatie ging die niet verkocht zou worden. Door de enorme minderwaarde ontstond er bij de Gemeentelijke Holding een zwaar negatief eigen vermogen: de schulden waren ongeveer 900 miljoen euro groter dan de waarde van de activa. Er volgden weken van intensieve onderhandelingen, met en vooral over de Gemeentelijke Holding. De belangrijkste spelers waren de federale overheid (als eigenaar van Dexia Bank België), de gewesten (waarborgverstrekker en houder van 120 miljoen aan kortetermijnkredieten) en Dexia Bank België (belangrijkste schuldeiser). Op 22 oktober bekrachtigde de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding het akkoord om tot een geleidelijke vereffening te komen. Op 7 december moet een buitengewone algemene vergadering zich hierover uitspreken. Hoeveel tijd er nadien nodig zal zijn om alle activa tegen een redelijke prijs te gelde te maken, is vandaag nog onduidelijk. We weten wel dat het niet de bedoeling is om de gemeenten als aandeelhouders aan te spreken om een deel van de niet-gedekte schulden op te hoesten. De dividenden zijn de gemeenten natuurlijk wel kwijt, evenals de inleg van Verder gaat een belangrijk stuk patrimonium verloren. In elk geval valt binnenkort het doek over wat in 1860 begon met de oprichting van het Gemeentekrediet. Jan Leroy is VVSG-directeur bestuur advertentie DOE LIEVER IETS ZINVOLS, NEEM EEN KOFFIEPAUZE. U weet het vast: een koffiepauze is onmisbaar voor het welzijn van uw collega s. Vandaag, met Puro Fairtrade Coffee, worden koffiepauzes nóg zinvoller. Als u kiest voor Puro koffieautomaten, en ga geert u zich als gemeente bestuur om, kopje per kopje, bij te dragen tot het verbeteren van de w e r ko m - standigheden van de koffie producenten in het Zuiden en meteen ook het tropisch regenwoud te beschermen tegen ontbossing. Meer dan 100 ge meenten zijn intussen al FairTradeGemeente. Door vanaf nu ook Puro te schenken bent u alvast een goed eind op weg om er ook één te worden. Maak uw koffiepauzes nóg zinvoller en contacteer ons vandaag nog. INFO: 0800/ _P_186x130_Lokaal.indd 3 4/22/11 2:36 PM Lokaal I 16 november 2011 I 19

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 625 + 175 = 800 eenheden 2 maximumscore 3 Verkoopresultaat = 2000 800 = 2,50 per stuk 1 Kostprijs = 4 + 1 = 5 1 Verkoopprijs = 5 + 2,50 = 7,50 1 3 maximumscore

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming 22 mei 2013 Edgar Janssens NASH Consul9ng B.V. Aandelen- transac9e SamenvaCng Vragen? Inhoudsopgave Aanleiding Aandelentransac9e SamenvaCng

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen;

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen; FAQ ALGEMEEN Welke entiteiten zijn bij de operatie betrokken? - de zes financieringsverenigingen (FIV) Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA die als dienstverlenende verenigingen participaties beheren

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 winstsaldo 2010 250.000 vennootschapsbelasting 0,25 250.000 = 62.500 winstsaldo na vennootschapsbelasting 187.500 preferent dividend 6% van 150.000 = 9.000 178.500

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA. (de Vennootschap of "Arcopar")

ARCOPAR CVBA. (de Vennootschap of Arcopar) ARCOPAR CVBA Ontwerp van bijzonder verslag art. 431/181 W.Venn. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Urbain Britsierslaan 5, B-1030 Schaarbeek Ondernemingsnummer: 0442.733.140

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vergadering C227 FIN16 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 15 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C227 FIN16 (2011-2012) 15

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

C57 ECO9 Commissievergadering

C57 ECO9 Commissievergadering vergadering C57 ECO9 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van 7 november

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie