Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen"

Transcriptie

1 INVESTMENT OPPORTUNITY december 2013 Voor professionele adviseurs DE ROL VAN ESG IN HET BELEGGINGSPROCES VAN HET FONDS ROBECO Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen Ondernemingen die rekening houden met ESG-factoren zijn de langetermijnwinnaars ESG-informatie in alle fasen van het beleggingsproces geïntegreerd Beter inzicht in concurrentievoordelen en risico s van ondernemingen Portefeuille van het fonds Robeco scoort goed op alle ESG-criteria ESG-integratie leidt tot betere beleggingsbeslissingen Duurzaam beleggen verbetert het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Het meenemen van informatie op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur levert extra inzichten op waarmee beter gefundeerde beleggingsbeslissingen kunnen worden genomen. Het wereldwijde Investment Opportunity 1

2 aandelenfonds Robeco N.V. (hierna: het fonds Robeco) heeft deze ESG-informatie geïntegreerd in alle fasen van het beleggingsproces. Een langetermijnvisie Sinds de oprichting in 1929 staat het fonds Robeco voor betrouwbaarheid, gedegenheid en een focus op de lange termijn. De beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat kortetermijnbeleggers het vermogen van bedrijven onderschatten om waarde voor de lange termijn te creëren. De markt is doorgaans niet bereid om door de korte termijn heen te kijken en het fonds Robeco speelt hierop in. Deze lange-termijngerichtheid zit in het DNA van Robeco. In ruim 80 jaar tijd hebben er slechts acht fondsmanagers aan het roer gestaan van het fonds. Ook in de portefeuille is weinig turnover: een aandeel wordt gemiddeld ruim drie jaar in portefeuille gehouden. Duurzaam beleggen is bij uitstek gericht op de lange termijn. Het fonds Robeco heeft dit al in een vroeg stadium omarmd en het in alle fasen van het beleggingsproces geïntegreerd. Environmental, social en governance (ESG)-data van RobecoSAM ESG-informatie vormt een belangrijk element in het beleggingsproces van het Robecofonds. De duurzaamheidscriteria van dochteronderneming RobecoSAM en de scores van bedrijven op deze criteria vormen een belangrijke input voor de analyse van potentiële beleggingen. RobecoSAM stuurt elk jaar een uitgebreide vragenlijst naar ruim 2800 bedrijven over algemene en sectorspecifieke ESGvraagstukken. De sectoranalisten van RobecoSAM vertalen de uitkomsten en publiek beschikbare informatie in scores voor deze bedrijven op diverse milieu-, sociale en economische criteria. Bedrijven met een goede RobecoSAM-score hebben een grotere kans om opgenomen te worden in de portefeuille. Materialiteit Niet alle ESG-informatie is relevant voor een belegger. De analisten van RobecoSAM en het Robeco Global Equity-team hebben eerst vastgesteld welke informatie materieel is. Een factor is materieel als het de financiële prestaties van een bedrijf kan beïnvloeden. Het verlagen van het energieverbruik in een productieproces is materieel omdat het kosten kan besparen. En het kan verder gaan dan puur kosten besparen. Bedrijven kunnen zelfs een concurrentievoordeel behalen doordat ze meedenken met hun klanten over ESG-uitdagingen. Denk aan een chemiebedrijf dat innovatieve ESG-oplossingen biedt aan klanten die te kampen hebben met hogere grondstoffenprijzen en regeldruk. Bovengenoemde voordelen zijn relevant voor een belegger omdat ze direct verband houden met de financiële prestaties van een bedrijf. Het sponsoren van een liefdadigheidsinstelling is daarentegen weinig relevant voor een belegger. Tenzij het van essentieel belang is voor het succes van een project, bijvoorbeeld in de mijnbouwsector. In het beleggingsproces worden alleen materiële ESG-data meegenomen. Een voorbeeld: DSM DSM heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het duurzame profiel draagt bij aan hoge werknemerstevredenheid en heeft de positie van DSM op de arbeidsmarkt versterkt. De strategie is gericht op lange-termijntrends, zoals de economische verschuiving naar het Oosten, grondstoffenschaarste, klimaat en health & wellness. Door voor deze uitdagingen oplossingen te zoeken en deze te linken naar producten, voegt DSM waarde toe. Om beter voorbereid te zijn dan de concurrentie, gaat DSM samenwerkingen aan met allerlei partijen, zoals het World Food Program, waardoor een veel beter klantencontact ontstaat. Problemen worden dan beter begrepen, waardoor de oplossingen ook beter kunnen zijn. De resultaten zijn er naar: de rendementen op geïnvesteerd vermogen van DSM blijven toenemen en het bedrijf behoort al jaren op rij tot de top van de Dow Jones Sustainability Index. Als je als belegger dit soort concurrentievoordelen onderkent door ESG-informatie te integreren in je beleggingsproces, kun je hiermee outperformance creëren. ESG geïntegreerd in alle fasen van het proces De erkenning van het belang van ESG-informatie begint al bij de beleggingsfilosofie. Vervolgens wordt deze duurzaamheidsinformatie in elke volgende fase van het beleggingsproces meegenomen. Beleggingsfilosofie De beleggingsfilosofie van het fonds Robeco is gebaseerd op drie pijlers, waarvan ESG-integratie er één is: 1. Het profiteren van langetermijntrends Structurele verschuivingen verstoren de dynamiek van bestaande industrieën; het Investment Opportunity 2

3 vroegtijdig herkennen van zo n trend leidt tot outperformance. 2. Het gebruik maken van gedragspatronen Gedrag van beleggers dat is gebaseerd op motieven als angst en hebzucht zorgen voor inefficiënties in de markt, waar Robeco door middel van een systematisch proces gebruik van maakt. 3. Het benutten van ESG-factoren Ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zullen op lange termijn de winnaars zijn. Het negeren van ESG-factoren leidt tot reputatie- en financieel risico. Dit derde punt is onderzocht door Harvard Business School, dat de performance van een groep van 90 bedrijven heeft onderzocht die al vroeg (begin jaren 90) een duurzaamheidsbeleid hadden ontwikkeld, ten opzichte van een groep van 90 bedrijven die slechts recent duurzaamheid hadden omarmd. Over de onderzochte periode van 18 jaar presteerde de zeer duurzame groep 4,8% beter dan de weinig duurzame groep, met ook nog eens een lagere volatiliteit. De grafiek laat de ontwikkeling van 1 dollar zien die belegd is in de aandelen van zeer duurzame ( high ) en in die van weinig duurzame ( low ) bedrijven. Bron: Eccles, R.J., Ioannou, I. en Serafeim, G The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance. Harvard Business School Working Paper. Beleggingsproces De afbeelding Beleggingsproces laat de drie belangrijkste fasen van het beleggingsproces zien: ideeëngeneratie aandelenselectie de uiteindelijke beleggingsbeslissing De analyse van ESG-informatie (paars gemarkeerd) komt in alle drie de stadia terug. De rol van ESG in deze gemarkeerde onderdelen wordt hieronder toegelicht. Ideeëngeneratie Binnen het beleggingsuniversum stelt het Global Equity-team de langetermijntrends vast waarvan het wil profiteren. Er wordt een eerste schifting gemaakt van de verwachte winnaars en verliezers. Vervolgens worden de aandelen gerangschikt met behulp van Robeco s aandelenselectiemodel, waarin Responsible Management de G in ESG - een van de factoren is. De RobecoSAM-score is een van de variabelen in deze factor. In de laatste fase worden de achterlopers op het gebied van ESG geïdentificeerd. Het team is terughoudend ten aanzien van aandelen met een lage RobecoSAM-score. Aandelen die op de algemene uitsluitingslijst van de Robeco Groep staan, worden sowieso uit het universum gefilterd. Op deze lijst staan bedrijven die zich niet houden aan breed geaccepteerde internationale verdragen - met name verdragen over controversiële wapens - en landen waartegen de VN Veiligheidsraad een resolutie heeft uitgevaardigd. Aandelenselectie: ESG De Sustainability Investing Research-analisten van RobecoSAM hebben regelmatig overleg met de analisten van het Global Equity team. De RobecoSAM-analisten schrijven de ESG-analyse in de beleggingscases. Als input hiervoor gebruiken zij - naast traditionele financiële informatie - de RobecoSAM-scores. Ze onderzoeken waarom een bedrijf goed of slecht scoort op een of meer van de ESGcategorieën. Op basis van dit onderzoek evalueren de analisten in het Robeco Global Equity team de uiteindelijke impact op het groei- en winstpotentieel van de Investment Opportunity 3

4 Beleggingsproces Robeco N.V. ESG-integratie in paars Bron: Robeco onderneming. Vervolgens beslist de portefeuillemanager of hij al dan niet actie onderneemt. Het Amerikaanse aandeel Mosaic, een producent van potas en fosfaat, bevindt zich bijvoorbeeld niet in de portefeuille, omdat het in de VS met strengere regeldruk wordt geconfronteerd dan concurrenten in China en Marokko. Aandelenselectie: waardering De ESG-scores van RobecoSAM worden ook gebruikt in de waardering van de aandelen. In het Value Dynamic Framework dat Robeco hiervoor heeft ontwikkeld, hebben zij een directe invloed op de kapitaalkosten die als inputvariabele worden gehanteerd. Voor bedrijven met een ESG-score die tot de laagste 20% in hun sector behoort, wordt de Weighted Average Cost of Capital (WACC) verhoogd. De scores hebben dus een concreet en direct effect op het koersdoel van een aandeel. Beleggingsbeslissing: actief aandeelhouderschap Als ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) stemt de afdeling Governance & Active Ownership namens Robeco op aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin wordt belegd. Robeco s stembeleid is gebaseerd op de doelstellingen van het International Corporate Governance Network (ICGN). Daarnaast gaat het team een actieve dialoog aan (engagement) met geselecteerde bedrijven met als doel hun bedrijfsvoering op specifieke punten duurzamer te maken. Deze dialogen leiden geregeld tot concrete verbeteringen in het duurzaamheidsbeleid van een onderneming, zoals de vaststelling van doelstellingen om CO 2 -emissie terug te dringen of verbeteringen van transparantie over de duurzaamheidsprestaties van de onderneming. Robeco kiest hierbij uitdrukkelijk voor een constructieve dialoog om positieve veranderingen te bewerkstelligen bij bedrijven. Soms is er geen andere weg meer dan een bedrijf uitsluiten, maar dit gebeurt slechts als laatste middel. Dit wordt alleen ingezet als alle andere middelen zijn geprobeerd. Door uit te sluiten ontneem je jezelf als belegger de kans om positieve invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de onderneming in kwestie. Engagement daarentegen is gebaseerd op een langetermijnrelatie met een onderneming, een positieve aanpak waarin je het bedrijf ervan overtuigt dat verbetering ook in zijn belang is. Investment Opportunity 4

5 RobecoSAM-scores van het fonds Robeco ten opzichte van alle beoordeelde bedrijven Bron: RobecoSAM, per 31 oktober 2013 Het resultaat: een gespreide, duurzame portefeuille De grafiek hierboven laat zien hoe de portefeuille van Robeco scoort op de diverse RobecoSAM-criteria ten opzichte van alle ondernemingen die door RobecoSAM zijn beoordeeld. Hieruit blijkt dat de portefeuille van het Robeco-fonds op alle criteria duidelijk beter scoort dan het gemiddelde van alle beoordeelde ondernemingen. ESG-integratie: het ontdekken van onontdekte risico s en kansen Aangezien veel ESG-aspecten ontastbaar zijn, kan het lastig zijn om deze systematisch te analyseren. Vaak worden ze dan ook slechts beperkt meegenomen in de traditionele financiële analyse. Inzicht in hoe een bedrijf omgaat met ESG kan dan ook de analyse van een onderneming verdiepen door de aandacht te vestigen op risico s en kansen die anders onopgemerkt zouden blijven. De serieuze integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces van Robeco onderscheidt dit fonds dan ook van vergelijkbare wereldwijde aandelenfondsen. Investment Opportunity 5

6 Belangrijke informatie Dit document is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de belegger te voorzien van informatie over Robeco s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. De informatie in deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht of personen die bevoegd zijn deze informatie te ontvangen op basis van andere van toepassing zijnde wetgeving. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie. Voor het fonds Robeco N.V. (geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten) is Essentiële Beleggersinformatie opgesteld en is er tevens een prospectus vervaardigd. Deze zijn kosteloos te verkrijgen via Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer ) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam Investment Opportunity 6

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Robeco Integraal Vermogensbeheer Robeco Integraal Vermogensbeheer Voor institutionele beleggers Een beschaafde samenleving verdient een houdbaar en realistisch pensioensysteem voor iedereen, ook in de toekomst. Roderick Munsters, CEO

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 2014 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Theo Nijssen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie INVESTMENT SOLUTIONS & RESEARCH UPDATE 31 maart 2014 Voor professionele adviseursbeleggers Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Jaap Hoek en Roderick Molenaar Portfolio Strategy Parameters

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 23 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Ulrike Beyrich

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco Veranderingen in beleggingsfondsen van Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 2 Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 1. Inhoudsopgave Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Corporate Governance Raamwerk

Corporate Governance Raamwerk Corporate Governance Raamwerk Inhoudsopgave Introductie p. 3 1. Richtlijnen p. 4 2. Stembeleid p. 4 3. Betrokkenheid p. 6 4. Aandeelhoudersgeschillen p. 7 5. Samenwerking p. 7 6. Betrokkenheid bij het

Nadere informatie

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds INTRODUCTIE Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in

Nadere informatie