De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)"

Transcriptie

1 De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport) C De vuurwerkramp Praktische hulpverlening Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het rijk gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek. Op 26 mei werd de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. Hoe kon de ramp gebeuren, wie was verantwoordelijk, hoe is de bestrijding van de ramp verlopen, hoe zijn getroffenen geholpen, en tot welke lessen leidt het onderzoek, zijn de vragen waarop de Commissie in haar onderzoek een antwoord heeft gezocht. Op 28 februari 2001 heeft de Commissie het resultaat aan de drie opdrachtgevers aangeboden. De vuurwerkramp bestaat uit drie onderzoekrapporten (A. SE Fireworks, de overheid, de ramp - B. Rampbestrijding en gezondheidszorg - C. Praktische hulpverlening) en een Eindrapport. C ISBN: Onderzoekrapport

2 Inhoudsopgave Deel I Introductie 1 Inleiding Reikwijdte deelproject Onderzoekdoel Berenschot Rapportage 15 2 Onderzoekaanpak Onderzoekvragen per hulpsoort Opstellen feitenrelaas Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Trekken van lessen voor de toekomst Onderzoekvragen over de communicatie Procesmatige aspecten van het onderzoek Onderzoekinstrumenten Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten Interviews Schriftelijke enquête Uitgangspunten Schriftelijke enquête Uitvoering Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête De uitnodigingen De opzet en uitvoering Evaluatie en resultaten Documentenanalyse communicatiemiddelen Nadere toelichting 22 Deel II Vormen van praktische hulpverlening 3 Inleiding 25 4 Organisatie van de praktische hulpverlening Inleiding Formeel kader Wet rampen en zware ongevallen Het rampenplan van de gemeente Enschede Deelplannen Draaiboeken Notitie organisatie nafase vuurwerkramp 13 mei Besluitvormingsstructuur Organisatie nafase Betrokken diensten Inleiding 36 3

3 4.4.2 Dienst Burger- en Algemene Zaken Concernstaf afdeling Communicatie Bouw- en Milieudienst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Selectie van onderzochte onderwerpen 38 5 Eerste opvang getroffenen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Alarmering DMO-medewerkers Kortdurende opvang Feitenreconstructie centrale opvang Diekmanhal Opening Diekmanhal Waardering en opvattingen getroffenen Opvattingen medewerkers DMO Analyse en beoordeling Inleiding De kortdurende opvang op verschillende locaties De centrale opvang in de Diekmanhal Aanbevelingen 63 6 Vervangende woonruimte Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Rol woningbouwcorporaties; afstemming met de gemeente Chronologische reconstructie Resultaten herhuisvesting Huurgewenning en huurkwijtschelding Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquête Groepsgesprekken Opvatting hulpverleners Analyse en beoordeling Inleiding Snelheid van herhuisvesting Zorgvuldigheid Verantwoordelijkheid gemeente Aanbeveling 77 7 Hulp in de vorm van goederen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Inleiding Goederen voor huisvesting Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijk enquête 83 4

4 Inhoudsopgave Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Opvattingen medewerkers hulpverlenende instanties DMO IAC Stichting Karmel Analyse en beoordeling De verantwoordelijkheid van DMO De feitelijke uitvoering Aanbeveling 88 8 Herhuisvesting bedrijven, ateliers en scholen Inleiding Formeel kader Rampenplan, deelplannen, draaiboeken Projectenstructuur Feitenreconstructie Inleiding Organisatie herhuisvesting Bedrijven/ondernemers Ateliers Scholen Waardering Waardering door getroffenen Waardering door hulpverlenende instanties Analyse en beoordeling Bedrijven, ateliers, verenigingen en andere instellingen Scholen Aanbeveling Zorg voor woning, bedrijf en inboedel Inleiding Definitie en kader Inleiding Begrenzing en toegang rampterrein Actiecentrum Bouw- en Milieudienst (On)bewoonbaarheid Schade-afhandeling Feitenreconstructie De nood- en veiligheidsverordeningen op grond van de Gemeentewet Afzetten van het rampterrein Schaderegistratie Schadebeperkende maatregelen Vrijgeven van de buitenring (On)bewoonbaarheid van woning en bedrijf Sloopwerkzaamheden Inboedel uit woning en bedrijf Waarderingen Waardering door getroffenen 125 5

5 9.4.2 Respondenten uit de binnenring Respondenten uit de buitenring Groepsgesprekken Analyse en beoordeling Afscherming en bewaking rampterrein Schaderegistratie en schadebeperkende maatregelen (On)bewoonbaarverklaringen en sloopwerkzaamheden Bezoek aan woning en behoud van spullen Financiële regelingen Inleiding Formeel kader Verantwoordelijken, rampenplan en projectenstructuur nazorg Noodregeling Regelingen I, II en III Latere financiële regelingen EG-Verdrag Toekenninggebied De financiële regelingen Eerste financiële regelingen Latere financiële regelingen Adviezen CFA over overige voorzieningen Actoren financiële regelingen Inleiding Centraal functionerende actoren Overige actoren Feitenrelaas financiele hulp aan particulieren Inleiding Eerste noodregelingen Regelingen I, II en III De uitbreiding toekenningsgebied regeling III en kwijtschelding OZB De huurgewenningsregeling Het Nationale Rampenfonds (NRF) De CFA Donaties Uitvoering van de regelingen Letselschadeclaims Feitenrelaas financiele voor ondernemers Financiele hulp aan ondernemers Hulp aan kunstenaars Belangenbehartiging De ondernemersregeling Waardering door hulpontvangers Schriftelijke enquête: financiële hulp aan bewoners Schriftelijke enquête: financiële hulp aan ondernemers Groepsgesprekken Opvattingen van betrokken organisaties Reacties op de inhoud van de regelingen De duur van de totstandkoming van de regelingen en de instelling van de CFA Suggesties voor de toekomst 213 6

6 Inhoudsopgave De uitvoering van de financiële regeling Analyse en beoordeling Inleiding De mate van voortvarendheid bij de totstandkoming en de invoering van de financiele regelingen De hoogte van de tegemoetkomingen De problematiek rond de cessies De reikwijdte van regeling III en van de regeling tot ontheffing van gemeentelijke belastingen De instelling van de CFA Zijn de getroffen financiele regelingen toereikend? Lessen voor de toekomst Ter afsluiting Aanbevelingen Het informatie- en adviescentrum Inleiding Definitie en kader Formeel kader Achterliggend concept Verantwoordelijken Organisatie IAC Doelstelling Werkwijze Financiële middelen Projectstructuur Communicatiebeleid Informatiebeheer Feitelijke gang van zaken De start van de organisatie Locatie Bereikbaarheid Personeel Hulpvraag Klantvolgsysteem Klachtvoorziening Waardering en opvattingen getroffenen Schiftelijke enquête Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Waardering en opvattingen in interviews De start van het IAC Het functioneren van het IAC Aanscherping positionereing IAC Het personeelsbeleid Coördinatie van informatie Aandacht voor het omringende gebied Onafhankelijkheid van de gemeente Analyse en beoordeling De start van het IAC 251 7

7 Het functioneren van het IAC Het hulpaanbod Zelfstandigheid ten opzicht van de gemeente Conclusie Aanbeveling en aandachtspunten Gezamenlijke verwerking en medeleven Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Medeleven Bustochten Bloemenmonument, herdenkingsdienst en stille tocht Videofilm, foto en boek Overige acties Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquete Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Informatie van de projectleider rouwverwerking Analyse en beoordeling toekomst van de wijk Inleiding Definitie en kader Samenhang met de ramp en bestaande ontwikkelingsplannen Wet op de Ruimtelijke Ordening De gemeente als centrale actor Wet voorkeursrecht gemeenten Feitenreconstructie Aanloop naar een snelle wederopbouw Organisatie wederopbouwplannen Communicatie met betrokkenen Betrokkenheid Rijk en instelling Commissie Wederopbouw Inschakeling getroffenen Waardering door getroffenen Analyse en beoordeling Aanpak planproces Uitgangspunten wederopbouw Communicatie met en inschakeling van getroffenen Betrokkenheid Rijk en provincie Instelling Commissie Wederopbouw Roombeek-West 288 Deel III Communicatie 14 Inleiding Definitie 291 8

8 Inhoudsopgave 14.2 Actoren en communicatiestromen Onderzoekopzet communicatie Documentenonderzoek Enquête en groepsgesprekken getroffenen Interviews hulpverlenende instanties Hoofdstukopbouw Kader Rampenplan gemeente Enschede Deelplan 3: Voorlichting en Informatie, behorende bij het rampenplan Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting en Informatie, behorende bij deelplan 3 van het rampenplan Convenant RTV-Oost Organisatie van de communicatie Inleiding Organisatie Opvattingen van (andere) hulpverlenende instanties Servicecentrum Noord (SCN) Woningstichting Domijn Stadsbank Oost-Nederland Kamer van Koophandel Veluwe en Twente Informatie- en adviescentrum (IAC) RVT-Oost Opvatting van de gemeente Analyse en beoordeling Publiekscommunicatie Persoonlijke communicatie Telefonische hulplijnen Helpdesk van het IAC Communicatie met allochtonen Ondernemershelpdesk Schriftelijke communicatie Bewonersnieuwsbrieven Ondernemersnieuwsbrieven Het internet Contacten van de gemeente met de media Perscommunicatie Persconferenties, persberichten en beantwoording mediavragen Enkele chronologische ontwikkelingen Communicatie met RTV-Oost als rampenzender Berichtgeving door de media Algemeen Lokale media: Huis-aan-Huis Enschede Regionale media: Dagblad Tubantia Landelijke media: Volkskrant en Telegraaf 342 9

9 19 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen per aandachtsgebied Organisatie van de communicatie Publiekscommunicatie Contacten met de media Slotconclusie De aandachtspunten en aanbevelingen op een rij 349 Deel IV Resultaten schriftelijke enquête 20 Opzet Inleiding Inhoud enquete Respons Algemene waardering Totale waardering Waardering per hulpsoort Waardering per hulpsoort gewogen Resultaten per kenmerk van de respondenten Inleiding Woning, bedrijf of atelier in getroffen gebied Binnenring, buitenring of omringend gebied Persoonlijk getroffen door de ramp Materieel getroffen door de ramp Verzekerd tegen schade Land van herkomst Deelname aan gezondheidsonderzoek Contact met hulpverleners Hulp van naasten Zwaartepunt hulp Behoefte aan verder contact Samenvatting 379 Bijlagen 1 Enquêteformulier Lijst van geïnterviewde personen

10 Praktische hulpverlening l Introductie

11 Daniël Hartman Kievitstraat 8 Bewoner

12 1 Inleiding 1.1 Reikwijdte deelproject De Commissie onderzoek vuurwerkramp 1 ziet zich niet alleen, gezien haar opdracht, voor de taak gesteld om een aantal indringende vragen te beantwoorden over de oorzaak en de toedracht van de ramp. Ook de afhandeling van de gevolgen van de ramp maakt deel uit van het onafhankelijke onderzoek van de commissie. Het betreft de activiteiten die de verschillende instanties onmiddellijk of kort na de ramp hebben ondernomen om praktische hulp te bieden aan de getroffenen, met name in de vorm van eerste opvang, vervangende huisvesting, financiële en materiële hulp en informatievoorziening over praktische hulp. Deze en verwante activiteiten vormen het onderwerp van het deelonderzoek praktische hulpverlening. De Commissie realiseert zich dat de noodzakelijke afbakening van dit onderwerp ten opzichte van andere onderdelen van het totale onderzoek in sommige opzichten lastig is. Zo is er duidelijk sprake van een verband tussen het optreden van de overheid bij de rampbestrijding (zie onderzoekrapport B) en de eerste opvang van slachtoffers (dit onderzoekrapport). Dat geldt ook voor de samenhang van de lichamelijke en psychosociale gezondheid van betrokkenen (onderzoekrapport B) met de effectiviteit van de andere vooral materiële vormen van hulpverlening (dit onderzoekrapport). In het algemene eindrapport besteedt de Commissie juist ook aandacht aan dergelijke verbanden. 1.2 Onderzoekdoel In haar onderzoekplan van 29 juni 2000 beschrijft de Commissie het doel van het deelproject praktische hulpverlening als volgt: Doel van het deelproject praktische hulpverlening is om te komen tot een beschrijving, analyse en beoordeling van de totstandkoming en toereikendheid van de geboden hulp aan de verschillende doelgroepen, en van de effectiviteit van de daarvoor gecreëerde organisatorische voorzieningen. Daarmee is de te beantwoorden kernvraag van dit deelonderzoek: Hoe is de praktische hulpverlening verlopen en was deze toereikend voor de getroffenen? 1 De samenstelling van de Commissie: Mr. dr. M. Oosting, voorzitter Mevr. drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn, lid Ir. M.E.E. Enthoven, lid Mr. J. de Ruiter, lid Prof. dr. T.J.F. Savelkoul, lid Mevr. drs. Y. Tümer, lid Mr. H.J.I.M. de Rooij, secretaris/projectleider 13

13 Introductie Daarbij heeft de Commissie, gezien haar onderzoekplan, ook bij dit deelproject vier algemene doelstellingen, waarvan de trefwoorden luiden: 1.3 Berenschot waarheidsvinding, vaststellen van verantwoordelijkheden en beoordeling, trekken van lessen, en bijdragen aan verwerking. Dit deelonderzoek is op verzoek van de Commissie uitgevoerd door organisatie-adviesbureau Berenschot te Utrecht. Basis voor de opdracht aan Berenschot was het onderzoekplan van de Commissie van 29 juni Het onderzoek is verricht in de periode medio juli tot eind november Op enkele plaatsen in het rapport zijn ook nog relevante ontwikkelingen van na november 2000 in de tekst verwerkt. De volgende medewerkers van Berenschot hebben het onderzoek verricht: mevrouw drs. P.E.M. van Dijk; mevrouw drs. B.F.G.M. Duyvesteyn; de heer drs. F. Hengeveld; de heer drs. J.E.M. Huige; de heer drs. F.J. Kist; mevrouw drs. R.C. Krommenhoek; mevrouw drs. K.F.G. Middelman; mevrouw A.M.J. Scha-van der Willik; mevrouw M.E. Schoonhoven-van der Steen; de heer drs. B. van der Wal; de heer ir. D.A. van den Wall Bake (projectleider); mevrouw ir. I.J.J. de Zaaijer. De Commissie en haar kernteam hebben de medewerkers van Berenschot in de verschillende stadia intensief begeleid. Aan een aantal interviews en groepsgesprekken hebben ook leden van de Commissie en haar kernteam deelgenomen, en de concepten van de rapportage zijn grondig besproken en becommentarieerd in en door de Commissie en haar kernteam, voordat de afzonderlijke hoofdstukken door de Commissie werden vastgesteld. Bijzondere vermelding verdient in dit verband dat een van de leden van het kernteam, de heer P.P.F. Schets, een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoekrapport, niet alleen in de sfeer van de begeleiding maar ook bij het opstellen van de tekst van dit rapport. Het voorliggende onderzoekrapport C komt evenals de onderzoekrapporten A en B geheel voor de verantwoordelijkheid van de Commissie. De Commissie is genoemde medewerkers van Berenschot erkentelijk voor het vele werk dat zij, veelal onder hoge tijdsdruk, voor de Commissie hebben verricht, en voor de prettige wijze van samenwerking. Van alle deelprojecten in het onderzoek van de Commissie is het onderzoek naar de praktische hulpverlening het meest rechtstreeks gericht op de getroffenen. De Commissie vindt hun beoordeling van de toereikendheid van de praktische hulp van groot belang, ook voor haar eigen oordeelsvorming. Zij heeft er daarom nadrukkelijk voor gekozen de getroffenen te benaderen met de vraag hoe zij de geboden praktische hulp waarderen. De betrokkenheid van getroffenen, de verscheidenheid aan situaties en emoties van de getroffen personen, het ruime palet van vraag en aanbod aan hulpdiensten en -producten, en het nog altijd actuele, 14

14 Inleiding doorlopende karakter van de hulpverlening, geven dit deelproject een geheel eigen plaats binnen het onderzoek van de Commissie als geheel. 1.4 Rapportage In dit onderzoekrapport C wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek naar de praktische hulpverlening. Dit rapport bestaat uit de volgende vier delen: de introductie van dit deelonderzoek (deel I), vormen van praktische hulp (deel II), communicatie, (deel III), en de resultaten van de schriftelijke enquête onder getroffenen (deel IV). De delen van de rapportage verschillen onderling van karakter: Deel I geeft een beeld van de wijze waarop het onderzoek in dit deelproject is uitgevoerd. Deel II vormt de kern van de rapportage. Verdeeld over de diverse soorten geboden praktische hulp, komen zowel kaders en feiten aan de orde als de waardering door betrokkenen. Ten slotte zijn steeds per hulpsoort analyses, beoordelingen en in een aantal gevallen ook aanbevelingen geformuleerd. Deel III heeft een verbindend karakter. Vanuit de optiek van interne en externe communicatie wordt ingegaan op de wijze waarop over de praktische hulpverlening is gecommuniceerd. Deel IV bevat een samenvatting van de resultaten van het schriftelijk onderzoek onder getroffenen naar hun waardering van de geboden praktische hulp. De rapportage richt zich in de eerste plaats op de gemeente Enschede en de rijksoverheid; zij hebben immers als eerste de centrale verantwoordelijkheid voor de opvang van en hulpverlening aan getroffen burgers en andere getroffenen na een ramp. Een verantwoordelijkheid die voortduurt, ver nadat de ramp bij velen uit de dagelijkse aandacht is weggeëbd. Maar ook de getroffenen zelf zullen zich in deze rapportage moeten kunnen herkennen. 15

15 Ingrid Jurjens Deurningerstraat 170 A Bewoner

16 2 Onderzoekaanpak 2.1 Onderzoekvragen per hulpsoort De kernvraag van het onderzoek naar de praktische hulpverlening (zie paragraaf 1.2) is uitgewerkt in een aantal onderzoekvragen. Deze vragen zijn het vaste stramien van de beschrijving en beoordeling van elk van de verschillende soorten praktische hulp. In dit hoofdstuk benoemt de Commissie deze vragen, gerubriceerd naar de drie elementen van onderzoek: Opstellen feitenrelaas praktische hulpverlening. Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners. Beoordelen en trekken van lessen voor de toekomst Opstellen feitenrelaas De Commissie streeft naar een zo goed mogelijk beeld van de relevante gebeurtenissen en handelingen van betrokken actoren, vóór, tijdens en na de ramp. Daartoe komen in dit deelrapport steeds per hulpsoort de volgende vragen aan de orde: Wat is de formele basis voor de desbetreffende vorm van praktische hulp? Waar bestond de praktische hulp uit? Hoe is de praktische hulp georganiseerd en gecoördineerd? Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Als complement op het feitenrelaas per hulpsoort, wordt de waardering van ontvangers van praktische hulp in kaart gebracht. Hierbij worden de volgende vragen als leidraad aangehouden: Voldeed (voldoet) de praktische hulp aan de behoefte van getroffenen? Hoe belangrijk vonden (vinden) de getroffenen de geboden praktische hulp? Waarover was (is) men tevreden als het gaat om praktische hulpverlening? Wat was (is) niet goed (genoeg) als het gaat om praktische hulpverlening? Daarnaast is bij de meest betrokken hulpverlenende instanties nagegaan welke opvattingen zij hebben over de mede door hen geboden hulp Trekken van lessen voor de toekomst De Commissie zal op een aantal fouten ook eigen oordelen geven. Verder benadrukt zij in haar doelstellingen dat er lessen uit haar onderzoek moeten worden getrokken. Deels kunnen die lessen worden geconcretiseerd in aanbevelingen voor de feitelijke situatie in Enschede in verband met de gevolgen van de ramp, deels kunnen meer algemene aanbevelingen worden gedaan. Leidend bij een en ander zijn de volgende vragen: 17

17 Introductie Welke inhoudelijke aspecten van de praktische hulpverlening waren of zijn voor verbetering vatbaar? Welke organisatorische aspecten van de praktische hulp behoeven aandacht of concrete maatregelen? 2.2 Onderzoekvragen over de communicatie In haar onderzoekplan benadrukt de Commissie het belang van de thema s communicatie en organisatie/coördinatie voor elk van de deelprojecten. Het organisatorische element komt in dit deelproject aan de orde bij de behandeling van de inhoud van de verschillende vormen van praktische hulp (deel II). Aan het thema communicatie wijdt de Commissie een afzonderlijk deel van deze rapportage (deel III). Vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoe is de communicatie tussen de verschillende actoren (getroffenen en hulpverlenende instanties) in het hulpverleningsproces feitelijk verlopen? Welke invloed heeft deze communicatie gehad op de manier waarop de verschillende actoren de praktische hulpverlening hebben beleefd? Wat is te zeggen over het verband tussen de communicatie en de effectiviteit van de geboden praktische hulp? 2.3 Procesmatige aspecten van het onderzoek Ten behoeve van de concrete vormgeving van het onderzoek is uitvoerig gesproken over de manier waarop de doelstellingen van de Commissie het best vertaald konden worden in niet alleen een passende, maar ook een gegeven de omstandigheden gepaste onderzoekmethodiek. Tijdens het gehele onderzoek, en zeker ten tijde van het veldonderzoek naar praktische hulp, hebben de Commissie en haar onderzoekers direct contact gezocht met getroffenen. Daarbij is vanaf het begin, naast oriëntatie op de inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat, ook aandacht gegeven aan het proces, ofwel de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. De Commissie realiseert zich terdege dat haar onderzoekactiviteiten op zich, en zeker ook de wijze waarop de contacten tussen getroffenen en Commissie en haar onderzoekers (zijn) verlopen, van invloed zijn op de mate waarin getroffenen betrokkenheid ervaren en erkenning voelen voor wat hun is overkomen. De Commissie heeft deze gedachten bij dit deelonderzoek naar praktische hulpverlening op twee manieren geoperationaliseerd: Door een enquête te houden onder een zo groot mogelijk aantal getroffenen, om hen in de gelegenheid te stellen hun ervaringen door te geven in de vorm van waarderingsscores en commentaar op de verleende hulp. Door in een aantal bijeenkomsten kleine groepen getroffenen uit te nodigen om hun ervaringen om te zetten in suggesties voor verbeteringen, hetzij aan het adres van de gemeente en andere instanties in Enschede, hetzij ten behoeve van vergelijkbare situaties in de toekomst. 2.4 Onderzoekinstrumenten Na een periode van oriëntatie en voorbereiding zijn ter uitvoering van dit deelonderzoek in de periode medio juli eind november de volgende onderzoekinstrumenten ingezet om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoekvragen: 18

18 Onderzoekaanpak Documentenonderzoek Doel: Opstellen feitenrelaas en evaluatie en interviews door hulpaanbieders Schriftelijke enquête Doel: Inventariseren van waardering van hulp door getroffenen Groepsbijeenkomsten Doel: Inventariseren van suggesties voor getroffenen verbeterde hulpverlening Documentenanalyse Doel: In kaart brengen van drie communicatiemiddelen communicatiestromen en -middelen 2.5 Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten In de aanloopfase van dit deelonderzoek zijn die schriftelijke informatiebronnen verzameld waarvan verwacht mocht worden dat ze belangrijke feiten op het gebied van de praktische hulpverlening bevatten. Belangrijke geraadpleegde bronnen in dit kader zijn vooral gemeentelijke documenten en de rapportages van onderzoeken gehouden in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorts is geput uit de voortgangsberichten over de vuurwerkramp van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, uit nieuwsbrieven voor getroffen bewoners en ondernemers, en uit een grote verscheidenheid aan perspublicaties. Van de gemeentelijke documenten die intensief zijn geraadpleegd, noemt de Commissie met name: het rampenplan van de gemeente Enschede, met de uitwerkingen in de vorm van deelplannen en draaiboeken, en de vergaderverslagen, besluiten en onderliggende nota s van het college van B&W. Van de inspectierapporten, waarvan de Commissie gebruik heeft gemaakt, zijn in dit verband met name twee rapporten van belang die in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding zijn opgesteld: het rapport van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding naar aanleiding van het onderzoek naar de bevolkingszorg en het rapport dat Rijnconsult heeft opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de publiekvoorlichting. Daarnaast heeft de Commissie gebruik gemaakt van de veelheid aan informatie die haar heeft bereikt in de vorm van met name brieven en berichten van getroffenen en anderen Interviews Voorts is, zowel ten behoeve van de feitenreconstructie als voor een reflectie op de verleende hulp door de hulpaanbieders zelf, een groot aantal interviews gehouden met vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen oriënterende gesprekken, de eigenlijke interviews en telefonische gesprekken. Oriënterende gesprekken hebben vooral in de aanloopfase van het onderzoek een richtinggevende functie gehad voor het bepalen van de verdere onderzoekbreedte en -diepgang. Ook in latere fasen van het onderzoek zijn nog vergelijkbare gesprekken gehouden voor nadere verdieping of verificatie. Van deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt voor eigen gebruik door de onderzoekers, maar geen formele verslagen. 19

19 Introductie Interviews zijn met name gehouden met sleutelfunctionarissen van de zijde van de hulpverlenende instanties. In de periode september-november zijn in het kader van dit deelonderzoek 24 interviews gehouden, met in totaal 43 personen. Van deze interviews zijn protocollaire verslagen gemaakt; dat wil zeggen dat ze aan betrokken functionarissen zijn voorgelegd en door hen zijn ondertekend. Overigens heeft ook de telefoon niet stilgestaan. Bijna dagelijks zijn contacten gelegd met een veelheid van personen die in het kader van het onderzoek een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren. De op grond van die gesprekken verzamelde informatie is vastgelegd voor eigen gebruik door de onderzoekers. 2.6 Schriftelijke enquête Uitgangspunten Naast de beschrijving van de hulp die is aangeboden na de ramp in Enschede, heeft de Commissie ook in kaart willen brengen hoe de geboden praktische hulp door getroffenen wordt beoordeeld. Als immers de vraag wordt gesteld naar de effectiviteit van een verleende dienst zoals hulp aan getroffenen dan ligt het voor de hand de ontvangers van die hulp naar hun ervaringen en meningen over die hulp te vragen. De volgende vraag is dan te bepalen hóe dat het beste kan plaatsvinden, rekeninghoudend met tal van factoren, zoals de omvang en diversiteit van de doelgroep, de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de getroffenen en hun bereidheid om medewerking te verlenen. De Commissie heeft daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat, waar het hier gaat om persoonlijk zeer verschillende situaties en ervaringen, betekenisvolle informatie alleen in kaart kan worden gebracht als de vraag direct aan getroffenen zelf kan worden voorgelegd. Vanwege de omvang van de doelgroep en de begrensde tijd voor haar onderzoek, is gekozen voor een aanpak waarbij zo veel mogelijk getroffenen de gelegenheid kregen hun eigen waardering van de hulp aan de Commissie mede te delen. De Commissie heeft daarbij gekozen voor een combinatie van een schriftelijke enquête met een aantal flankerende maatregelen. Daarbij is van doorslaggevend belang geweest dat op die wijze in een betrekkelijk korte tijd een brede doelgroep direct kon worden benaderd. Dat kon ook van belang zijn voor één van de doelen van de commissie: het bijdragen aan het verwerkingsproces Schriftelijke enquête Voor het schriftelijk onderzoek onder getroffenen is gekozen voor een methode die bekend staat als de Customer Review Process (CRP). De CRP-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het International Quality Institute in de VS als Customer Relations Instrument. Doorgaans wordt de systematiek toegepast door daartoe getrainde medewerkers van een organisatie met behulp van een gestructureerde gespreksleidraad. De resultaten worden volgens een vaste statistische bewerking omgezet in een standaardrapportage. Het kenmerkende van de systematiek is dat een relatief complex onderwerp in een aantal thema s wordt ontleed, waarover meestal vijf standaardvragen worden gesteld. Drie scorevragen dragen bij aan een kwantitatief beeld over het betreffende thema en de overige twee vragen leveren kwalitatieve resultaten op. 20

20 Onderzoekaanpak Het kwantitatieve beeld wordt geboden in de vorm van een Customer Confidence Index ofwel vertrouwensindex per thema. Hieraan liggen vragen ten grondslag over de mate waarin het thema voldoet aan de behoefte, de veranderingen die men in de loop van de tijd waarneemt en het belang dat men aan dit thema hecht. De meer kwalitatieve informatie wordt verzameld door twee open vragen per thema te stellen: Wat gaat hierbij vooral goed? en Wat gaat hierbij vooral slecht of behoeft verbetering? De systematiek levert daardoor specifieke aanknopingspunten voor zowel complimenten als voor het opsporen van knelpunten. De systematiek leent zich overigens niet alleen voor een momentopname. Een voordeel is de repeteerbaarheid, waarbij de eerste meting op dezelfde wijze kan worden herhaald, om aldus het effect van eventueel doorgevoerde verbeteringen te kunnen vaststellen Uitvoering In Enschede is met een aantal flankerende maatregelen (onder andere een telefonische en persoonlijke helpdesk, de inzet van daartoe getrainde tolken en aanvullende groepsgesprekken) ingespeeld op de inherente bezwaren van een schriftelijk onderzoek ten opzichte van persoonlijke interviews. In de laatste drie weken van augustus werden de opzet, inhoud en logistieke aspecten van het schriftelijke onderzoek voorbereid. Aan de hand van documentenstudie, gesprekken en ervaringsgegevens werd de inhoud van de vragenlijst bepaald. Na overleg met het informatie- en adviescentrum (IAC) en een pilot bij enkele getroffenen werd de schriftelijke enquête gehouden. In de eerste drie weken van september werd het veldwerk uitgevoerd en twee weken later kon de commissie kennisnemen van de geanalyseerde resultaten (zie deel IV). 2.7 Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête Aan elke schriftelijke enquête kleeft het bezwaar van beperkte interactie tussen onderzoeker en respondent. In een situatie als deze kan dat een beperking betekenen, zeker wanneer getroffenen hun ervaringen met praktische hulpverlening specifiek willen aangeven of willen toelichten. Daarom is gekozen voor enkele aanvullende interactieve bijeenkomsten van onderzoekers met groepen getroffenen. In de schriftelijke enquête wordt onder andere gevraagd wat goed ging en wat fout ging met de praktische hulpverlening. In de open antwoordblokken geven getroffenen in eigen bewoordingen soms al aan hoe de hulp beter had kunnen worden geboden. Om dit uit te diepen, zijn groepsbijeenkomsten gehouden waarop samen met een selectie van getroffenen suggesties verder zijn geïnventariseerd en besproken. 2 Voor nadere informatie over de CRP-methode wordt verwezen naar Berenschot Public Management, sector Veiligheid en Crisismanagement, Utrecht. 21

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Eindrapport. Bijlagen

Eindrapport. Bijlagen Eindrapport Bijlagen 1 Instellingsbesluit 2 Onderzoekplan 3 Personele gegevens 4 Inhoudsopgave onderzoekrapporten 5 Gesprekken en interviews 6 Gebruikte afkortingen 1 Instellingsbesluit Instellingsbesluit

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Eindrapport III. Praktische hulpverlening

Eindrapport III. Praktische hulpverlening Eindrapport III Praktische hulpverlening Marjon Nijboer Roomweg 6 Bewoner 1 Inleiding Dit deel III van het eindrapport gaat over de praktische hulp die is, en wordt, geboden aan al diegenen die door de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

De vuurwerkramp Eindrapport

De vuurwerkramp Eindrapport De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) De vuurwerkramp Eindrapport C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 575 Café-brand in Volendam Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Ervaringen en lessen uit de praktijk

Ervaringen en lessen uit de praktijk De nafase van calamiteiten, rampen en crises Ervaringen en lessen uit de praktijk Marco Zannoni & Jan Bos, juni 2015 Een ramp of crisis heeft grote impact. De eerste uren of dagen is alles gericht op het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE BIJLAGE A BIJ PROJECTPLAN EMRIC+ 11.2 DEELPROJECTPLAN ACTIE 2 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Goedgekeurd op 9 juni 2010 Auteur : Th. BRASSEUR INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding...3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel

Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel Brandweerwet 1985 Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen en Zware Ongevallen Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel

Nadere informatie

CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM

CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM Partijen: De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door

Nadere informatie