WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN"

Transcriptie

1 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014

2 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus AT Spijkenisse Telefoon (0181) Fax (0181) Internet Handelsregister KvK nr NRV-nummer Instellingsnummer L 1896 Opgericht als Vereniging 27 februari 1981 Toegelaten bij KB nr oktober 1982 Omgezet naar Stichting 11 november 1999 Laatste statutenwijziging 5 november 2008 Raad van Commissarissen drs. R. Schouten voorzitter drs. S. Fleischeuer vicevoorzitter drs. K.W. Roodenburg lid mw. drs. J.H. Ellenkamp lid mw. P. Legen lid Directeur-bestuurder ir. M.A. de Booij statutair directeur Managementteam A.M.P. van Agtmaal mw. S.M. Broekmeulen P.J.C.M. Vogels drs. R. Geertsma hoofd Technisch Beheer hoofd Bewonerszaken hoofd Financieel Beheer beleidsmedewerker Missie Wij zetten ons maximaal in om de individuele woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners te vervullen. Wij zijn bij uitstek een sociaal verhuurder.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 DEEL 1 ONZE WONINGCORPORATIE 3 Hoofdstuk 1 Doelstellingen Onze missie Meetbare doelstellingen Meerjarenvisie Hoofdstuk 2 Organisatie Het personeel Bericht van de Raad van Commissarissen Verbindingen 10 Hoofdstuk 3 Woningvoorraad Onze woningen Strategisch voorraadbeheer Nieuwbouwprojecten 11 DEEL 2 PRESTATIEVELDEN 13 Hoofdstuk 4 Verhuur van woningen Doelstellingen en beleid Doelgroepen Vraag en aanbod 15 Hoofdstuk 5 Kwaliteit van de woningen Onderhoud Wonen op maat Duurzaamheid 18 Hoofdstuk 7 Financiën Uitgangspunten Cijfers Blik op de toekomst 25 Hoofdstuk 8 Leefbaarheid Samenwerking Veiligheid Projecten en activiteiten 30 Hoofdstuk 9 Wonen en zorg Samenwerking Praktische oplossingen 32 Hoofdstuk 10 Verklaring van het bestuur 33 DEEL 3 JAARREKENING 34 Kengetallen 34 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening 36 Kasstroomoverzicht 37 Toelichting op balans en winst- en verliesrekening 38 Overige gegevens 57 Controleverklaring 58 Vaststelling en goedkeuring 61 Hoofdstuk 6 Bewonersparticipatie Huurdersvereniging Klachtencommissie Communicatie 20 1

4 Voorwoord Beste lezer, Het speelveld waarop wij ons werk verrichten verandert ingrijpend en snel. Het is ons gelukt om de verhuurderheffing financieel te dragen door stevig op ons onderhoud te bezuinigen. Dat was echter onvoldoende om financieel gezond te blijven. We zijn dus genoodzaakt om de geboden ruimte voor huurverhoging te gebruiken. Dat baart ons zorgen, want we zien dat veel van onze huurders problemen hebben om budgettair rond te komen. Wat bereikten wij in 2014? Binnen een turbulent speelveld bereikten wij weer veel in 2014: wij kunnen concluderen dat onze afspraken en plannen die wij aan het begin van het jaar hebben gemaakt vrijwel compleet zijn gerealiseerd. Wij hebben onder andere: - de onderhoudsbegroting aangepast in verband met noodzakelijke bezuinigingen; - gebruik gemaakt van een klantenpanel; - uitvoering gegeven aan de integrale aanpak van de Lenteakker; - samen met partijen uitvoering gegeven aan het wijkontwikkelingsplan Zuidwest Spijkenisse; - de prestatieafspraken met de gemeente Spijkenisse geactualiseerd; - overeenstemming bereikt over de regionale woningmarktafspraken; - een verdere optimalisering van het verhuurproces gerealiseerd; - een klantportaal op de website ingevoerd; - het asbest verwijderd uit onze woningen; - een visitatie laten uitvoeren. Vragen? We hebben in 2014 onze maatschappelijke opdracht met overtuiging en plezier uitgevoerd. Dit verslag is de weerslag van de bereikte resultaten en de financiële weerslag daarvan. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u met ons de discussie aan over onze taken, neem dan gerust contact met ons op. We staan open voor alles dat het woonplezier van onze huurders verder kan verbeteren. Met vriendelijke groet, Maarten de Booij directeur-bestuurder 2

5 Deel 1: Onze woningcorporatie Hoofdstuk 1 Doelstellingen 1.1 Onze missie De Leeuw van Putten zet zich in voor goed wonen in een leefbaar Spijkenisse. Wij verwoorden dat als volgt in onze missie: Wij zetten ons maximaal in om de individuele woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners te vervullen. Wij zijn bij uitstek een sociaal verhuurder. 1.2 Meetbare doelstellingen Onze missie hebben wij uitgewerkt in strategische doelstellingen, voornemens en acties. Deze zijn vertaald naar meetbare doelstellingen. Zo kunnen wij nagaan of wij onze doelstellingen halen. De voortgang van het behalen van de doelstellingen wordt weergegeven in de kwartaalrapportages. De volgende ambities vormen de essentie van onze doelstellingen: - Onze woningen verhuren aan de doelgroep, met name aan de huishoudens met een inkomen tot (2014). - Onze voorraad bouwtechnisch en verhuurtechnisch in goede conditie houden. - Onze beheerskosten laag houden. - Onze huurders betrekken bij ons beleid. - Ons opstellen als actieve partner om samen met de stakeholders Spijkenisse een prettige stad te houden. 1.3 Meerjarenvisie Richtten de woonwensen zich vroeger vooral op de woning en de technische staat, nu kijken wij breder. Wij kijken goed rond en letten op de dingen die in de stad, in de wijken en in de woningen gebeuren. Dat doen wij samen met onze huurders en professionele partijen waar wij mee samenwerken. Ondanks de verhuurderheffing konden wij door bezuinigingen op het onderhoud de koers uit de meerjarenvisie ongewijzigd houden. Dit danken wij aan ons risicoprofiel en aan de beleidskeuzes die wij maakten. Tot onze spijt waren we genoodzaakt om de geboden ruimte in de huurverhoging te gebruiken. We hebben daartoe in 2014 voor de tweede keer inkomensafhankelijke huurverhogingen toegepast. 3

6 Hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Het personeel Organogram van de organisatie Jaar Percentage ,0% ,6% ,7% ,2% ,2% ,0% Tabel: Het ziekteverzuim in de periode , uitgedrukt in percentages. Beleidsmedewerker Financieel beheer Directeur-bestuurder Bewonerszaken Directiesecretariaat Technisch beheer 1. CAO Woondiensten De laatste CAO die partijen hebben vastgesteld is van de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december Daarna zijn de partijen weer in gesprek gegaan voor een nieuwe CAO. Kern hierbij is een verdergaande versobering. De standpunten van werkgevers en werknemers liggen te ver uit elkaar om tot een CAO te kunnen komen. Tot op heden is het niet gelukt om een nieuwe CAO af te spreken. Personeelsbezetting en samenstelling Per 31 december 2014 bestaat de vaste personeelsbezetting uit 15 vrouwen en 14 mannen. In onderstaand overzicht ziet u op welke afdeling ze werken, omgerekend naar fulltime functies. Ook de cijfers van de afgelopen drie jaar staan erbij. In 2014 is er één medewerker van Financieel Beheer gestopt met werken. De vacature die daardoor is ontstaan is weer ingevuld Directie en beleid 3,1 3,1 3,1 3,1 Bewonerszaken 5,8 5,8 5,8 6,0 Financieel Beheer 6,2 6,2 6,2 6,3 Technisch Beheer 9,5 9,5 9,5 9,4 Totaal 24,6 24,6 24,6 24,8 Tabel: Personeelsbezetting in fulltime functies (FTE). Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw van de medewerkers met een vast dienstverband is als volgt: Leeftijdscategorie Aantal < 25 jaar: < 30 jaar: < 35 jaar: < 40 jaar: < 45 jaar: < 50 jaar: < 55 jaar: < 60 jaar: < 65 jaar: 6 Totaal 29 Tabel: Leeftijdsopbouw medewerkers per Klanttevredenheid Om tevreden klanten te krijgen, moeten wij eerst bij ons personeel beginnen. Daarom kijken wij hoe wij onze medewerkers tevreden kunnen houden. Ons personeelsbeleid is gericht op het welbevinden van iedere medewerker. Het ziekteverzuim is in 2014 weer gedaald. Hieronder leest u de belangrijkste uitgangspunten van ons personeelsbeleid. 2. Ondernemingsraad Een ondernemingsraad (OR) bestaande uit drie medewerkers vertegenwoordigt het personeel. De OR en de directeur bespraken in 2014 onder andere de volgende onderwerpen: - beoordelingssystematiek - PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) - werkplekonderzoek - nieuwsbrief OR - ontruimingsplan en ontruimingsoefening - agressieprotocol en huisregels - CAO Woondiensten - personeelsregelingen - digitaliseren werkprocessen - klantportaal op de website - vervanging meubilair 3. Informeren van onze medewerkers Een goed geïnformeerde medewerker is over het algemeen ook meer betrokken bij de organisatie. Daarom delen wij belangrijk nieuws met medewerkers. Dit doen wij via het reguliere afdelingsoverleg, de personeelsvergaderingen en via berichten. De informatie gaat onder andere over: - belangrijke bespreekpunten vanuit het MT; - gebeurtenissen bij De Leeuw van Putten; - personele zaken; - relevante bestuursbesluiten; - artikelen die over de volkshuisvesting of over ons in de pers verschijnen; - de kwartaalrapportage en bijbehorende financiële rapportages. 4. Veilige werkomgeving Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers in een prettige en vooral veilige werkomgeving hun werkzaamheden uitvoeren, hebben wij de volgende zaken geregeld: - ontruimingsplan en ontruimingsoefening - agressieprotocol - huisregels - procedure afsluiten kantoor - integriteitscode - klokkenluidersregeling - kantoorbeveiliging - RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) - Bedrijfshulpverlening - PMO (uitgevoerd in 2013) - vervanging cv-ketels en luchtbehandelingssysteem (2014) - vervanging meubilair (2014) 4

7 5. Medewerkers volgen regelmatig cursussen Onze medewerkers volgen regelmatig cursussen en opleidingen. Op de eerste plaats is het voor de kwaliteit van onze organisatie belangrijk. Het kennisniveau en de vaardigheden van de medewerkers moeten op niveau blijven. Bovendien moeten de medewerkers op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Op de tweede plaats is het stimulerend voor medewerkers als zij mogen werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei. Uitgangspunt is dat de werkgever de opleidingen volledig betaalt. Wij hebben ons aangesloten bij de Corporatie Academie. Dit is een servicebureau in opleidingen voor de corporatiesector. Hierdoor kunnen medewerkers op een makkelijke manier zoeken naar opleidingen. Ook kan goed gevolgd worden welke opleidingen de medewerkers gevolgd hebben. 6. Medewerkers uitdagen om kwaliteit te leveren Regelmatig houden wij kwaliteitscontroles, zoals het kwaliteitsproject Verbeteren met beleid. Wij bespreken de uitkomsten met onze medewerkers en met de aannemers die voor ons werken. En er volgen verbeteracties als de cijfers onder de norm zijn. Op deze manier weet iedere medewerker wat er speelt en wat hem of haar te doen staat om de kwaliteit hoog te houden of omhoog te brengen. Ditzelfde geldt voor de aannemers. Uiteindelijk wil iedereen graag tevreden klanten. 7. Integriteit Beleid, regels, procedures, normen en waarden lijken soms zo vanzelfsprekend te zijn, waardoor ze overbodig lijken. Toch is het van belang dat deze zaken zijn vastgelegd en worden nagestreefd. Dit geldt ook voor de regels op het gebied van hoe wij met elkaar omgaan oftewel integriteit. Alleen dan kunnen wij elkaar daar op aanspreken. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge transparante verantwoording. Met andere woorden: integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in De Leeuw van Putten als lokaal verankerde maatschappelijke onderneming. Daarom hebben wij een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Tevens hebben wij een interne en externe vertrouwenspersoon. Naast de harde regels is integriteit ook bepaald door de minder harde kant. Transparantie naar elkaar en voorbeeldgedrag door de leidinggevenden zijn daarbij van belang. Kwaliteitsproject Verbeteren met beleid Het verbeteren van onze dienstverlening is voor ons een blijvend aandachtspunt. Daarop onderscheiden wij ons van onze collega-corporaties. Door steeds nieuwe impulsen te geven aan de kwaliteit van onze dienstverlening streven wij er naar dat de waardering door onze klanten goed blijft. Daarom hebben wij het kwaliteitsproject Verbeteren met beleid in het leven geroepen. Hiermee meten wij de kwaliteit van onze diensten. Wij versturen continu vier verschillende enquêtes naar verschillende groepen huurders: - nieuwe bewoners - vertrokken bewoners - bewoners van woningen waar een reparatieverzoek is uitgevoerd - bewoners van woningen waar groot onderhoud is uitgevoerd Klantwaardering in rapportcijfers Werkproces 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft Nieuwe huurder 7,7 7,7 7,5 7,8 Huuropzegging 7,8 7,5 7,8 7,7 Reparatieverzoek 7,6 7,8 7,8 7,9 Groot onderhoud 7,7 7,3 7,5 7,0 Klantwaardering in aantal onvoldoendes Werkproces 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft Nieuwe huurder 5,5% 6,9% 8,9% 5,4% Huuropzegging 4,3% 10,7% 5,6% 6,7% Reparatieverzoek 5,7% 3,9% 4,6% 2,2% Groot onderhoud 5,3% 5,3% 5,7% 16,0% Ons streven is dat per werkproces het rapportcijfer minimaal een 7,5 is en het aantal onvoldoendes lager is dan 10%. Helaas waren de resultaten voor groot onderhoud in de 2e helft van 2014 minder goed. Dit kwam omdat er maar één type werk is uitgevoerd (kitwerk) waar doorgaans meer kritiek op is. Met de resultaten van deze enquêtes verbeteren wij de kwaliteit van onze diensten waar dat nodig is. Om op dit terrein nog meer verbeteringen door te voeren hebben wij in 2014 een klantportaal op onze website geopend. Ook zijn wij gestart met het nabellen (aftersales) van huurders waarbij een reparatieverzoek is uitgevoerd en van huurders die een woning van ons hebben betrokken. De reacties op dit nabellen om te vragen hoe het proces is gelopen zijn voornamelijk positief. Optimalisering verhuurproces Binnen De Leeuw van Putten is in de tweede helft van 2013 toegewerkt naar het optimaliseren van het verhuurproces. Dit heeft geleid tot een verandering in de werkwijze van het verhuurproces. Hierdoor zijn er vanaf 1 januari 2014 drie woonconsulenten werkzaam die net zoals de drie opzichters per rayon werken. Op deze manier wordt het hele mutatieproces en de overlastbeheersing per rayon afgehandeld. Uit de evaluatie is gebleken dat er door deze manier van werken een grotere efficiëntie en een betere communicatie bereikt wordt binnen het verhuurproces. De medewerkers zijn er enthousiast over. Aedes benchmark De Tweede Kamer stemde 11 december 2014 unaniem in met de novelle op de herziene Woningwet. De Kamer bracht nog een aantal belangrijke wijzigingen aan op het wetsvoorstel. Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet. Dat betekent een behoorlijk aantal veranderingen voor de woningcorporaties. Hierdoor komt er meer transparantie in de sector. De prijs die daarvoor betaald wordt is een behoorlijke verzwaring van de administratieve processen. Aedes is in 2014 gestart met het opzetten van een benchmark. Ook wij vinden het belangrijk dat corporaties met een goede benchmark hun prestaties kunnen meten, vergelijken en verbeteren. Bovendien zorgt deze benchmark voor verdere transparantie en kan de sector tegenover de maatschappij en de politiek met harde cijfers de prestaties onderbouwen. Wij hebben dan ook besloten deel te nemen aan de Aedes-benchmark. De nulmeting van de Aedes-benchmark vond plaats in september Door de combinatie van cijfers over bedrijfskosten met informatie over huurdersoordelen ontstaat inzicht in de inzet van corporatiemiddelen en het resultaat daarvan. De benchmark is een nulmeting en toont prestaties op twee belangrijke thema s voor woningcorporaties: de tevredenheid van hun huurders en hun bedrijfslasten. In totaal werkten 312 corporaties mee aan één of beide onderdelen. Dit aantal representeert 85 procent van alle verhuureenheden in de gehele branche. Om de benchmarkpositie van corporaties weer te geven, zijn er per benchmarkonderdeel drie klassen: A, B en C. De corporaties met de beste scores in klasse A, de middengroep in klasse B en de corporaties met de mindere scores in klasse C. Het eindoordeel van De Leeuw van Putten is een score van BA. Dat betekent op het gedeelte huurdersoordelen een B en op het gedeelte 5

8 bedrijfskosten een A. De Leeuw van Putten scoort op het onderdeel van de huurdersoordelen een 7,3. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de benchmark. Hiermee komen we in de middengroep B. Dit bestaat uit een A voor nieuwe bewoners (het verhuurproces), een B voor het afhandelen van reparatieverzoeken en een C voor vertrokken bewoners (de huuropzegging). En resulteert in een B als totaaloordeel. Onze netto bedrijfslasten per verhuureenheid zijn 769,-. Dat is goed. De gemiddelde netto bedrijfslasten van alle corporaties bedragen namelijk 1.035,-. Corporaties met minder dan 920,- bedrijfslasten per verhuureenheid horen tot de A-klasse, corporaties met meer dan 1.125,- behoren tot de C-klasse. Met onze lage bedrijfskosten behoren wij tot klasse A. Daar zijn wij trots op. Het zal de nodige inspanningen vergen om, ondanks de vele extra taken die we in het kader van de nieuwe woningwet moeten uitvoeren, de bedrijfslasten laag te houden. De Aedes-benchmark is een groeimodel. De verdere ontwikkeling van de benchmark zal zo n drie jaar beslaan. Op termijn worden ook thema s zoals onderhoudskosten toegevoegd. Voor een goede vergelijking wordt er verder gewerkt aan het zoveel mogelijk eenduidig maken van gegevens. Wij zullen blijven deelnemen aan de benchmark om er zoveel mogelijk van te leren om zaken nog verder te verbeteren. Stekadamy De veranderende wereld van de volkshuisvesting is voor een corporatie van ons formaat arbeids- en kennisintensief. Om goed bij te blijven met alle ontwikkelingen hebben we ons in 2014 aangesloten bij Stekadamy. Dit is een coöperatie van een groep woningcorporaties en zorginstellingen en heeft tot doel om kennisuitwisseling en innovatie bij de leden te stimuleren. Stagiaires Zuid-Afrika In mei 2014 hebben we twee stagiaires uit Zuid-Afrika op bezoek gehad bij De Leeuw van Putten. Rose Chetty van de Emalahleni Housing Company en Thuli Khumalo van de Madulammoho Housing Association konden met eigen ogen zien hoe goed een stad eruit kan zien met veel sociale huisvesting. De stagiaires zijn werkzaam bij corporaties die mede met hulp van Aedes zijn opgericht. Aedes heeft de afgelopen 15 jaar veel kennis geïnvesteerd in Zuid-Afrika en ook geholpen met het oprichten van woningcorporaties in Zuid-Afrika. Inmiddels functioneren de corporaties goed zelfstandig. Een mooi moment om medewerkers van deze corporaties een bezoek aan Nederland te laten brengen. Inmiddels hebben wij een schriftelijke terugkoppeling ontvangen van de resultaten van de stage. De stage werd als positief en leerzaam bevonden. Afgesproken is dat er een vervolg zou komen op deze stage. Dat is inmiddels gebeurd. Op 15 april 2015 is een delegatie van de Emalahleni Housing Company op bezoek geweest. Film over uitgenodigde vluchteling Er is een film gemaakt over de lotgevallen van een Keniaanse vluchteling en zijn gezin die op uitnodiging naar Nederland is gekomen en in een woning van ons woont. Doel was om, vanuit de blik van de 8-jarige vluchteling, te laten zien wat er allemaal gebeurt als je als vluchteling dit meemaakt. Wij hebben medewerking verleend aan die film. Risicobeheersing Organisatie Wij zijn een relatief kleine organisatie. Hierdoor zijn wij kwetsbaarder dan grote organisaties. Toch houden wij bewust vast aan ons kleine organisatiemodel. Want het is overzichtelijk en efficiënt. Het is echter wel zaak om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is ons personeelsbeleid gericht op het welbevinden van iedere medewerker. Resultaat is dat het goed werken is bij onze organisatie en dat er weinig verloop is van personeel. Verder hebben wij alle werkprocessen vastgelegd in procedures. Wij streven ernaar dat de processen zo min mogelijk persoonsafhankelijk zijn. Ons doel is dat vrijwel alle werkzaamheden door twee of meer medewerkers uitgevoerd kunnen worden. Door onze aanpak beperken wij de risico s op organisatiegebied. Procedures Wij hebben procedures opgesteld voor alle werkprocessen. Deze procedures actualiseren wij elk jaar. Automatisering De automatisering bestaat uit twee delen. Onze database wordt door het NCCW beheerd. Zij hebben een eigen interne verantwoordelijkheid en bewaking, die getoetst wordt door een onafhankelijke partij. Wat dat betreft is daarmee voor ons voldaan aan voldoende risicobeheersing. Daarnaast hebben wij onze eigen kantoorautomatisering. Bij calamiteiten hebben wij een eigen medewerker die problemen kan oplossen. Is het nodig, of bij diens afwezigheid, dan kunnen wij een beroep doen op een extern bureau. Daarmee is een dubbele structuur gecreëerd in geval er problemen zijn. Wij maken dagelijks een back-up van onze gegevens. En op een externe locatie ligt een kopie van ons complete systeem. Om de totale back-up binnen de tijd dat ons kantoor gesloten is uit te kunnen voeren, is er een glasvezelkabel aangelegd naar ons kantoor. 2.2 Bericht van de Raad van Commissarissen Toezicht Wij houden toezicht op het bestuur, gevormd door directeur-bestuurder de heer ir. M.A. de Booij, en op de organisatie. Ook staan wij het bestuur met raad ter zijde. Onze bevoegdheden staan in de statuten van de stichting en in ons reglement. Verder onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties. Een woningcorporatie heeft de maatschappelijke verplichting om een transparante publieke verantwoording af te geven. Dat beseffen wij en daar zetten wij ons voor in. Wij zijn lid van de branchevereniging VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). Wij toetsen het beleid aan de hand van: - de missie; - de meerjarenvisie ; - het jaarplan; - de begroting. - het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH); Er is geen auditcommissie ingesteld. De Raad acht zichzelf geheel en integraal verantwoordelijk voor het toezicht. Bij financiële stukken vindt een voorbespreking plaats, waarna o.b.v. terugkoppeling de hele Raad over het betreffende stuk besluit. Toezicht op het bestuur Mede aan de hand van de volgende documenten houden wij toezicht op het functioneren van het bestuur: - De kwartaalrapportage. Hierin zijn de doelstellingen van de organisatie uit het jaarplan 2014 verwerkt en meetbaar gemaakt. - Een periodieke financiële rapportage. - Een overzicht met de externe risico s. Dit is gebaseerd op de risicopunten die het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting hanteert bij de beoordeling van noodzakelijke solvabiliteit. - Een informatieprotocol. Daarin is vastgelegd waarover, op welke wijze en op welk tijdstip de directeur-bestuurder informatie geeft aan de Raad. 6

9 Klankbordrol en adviesrol De Raad is zich bewust van haar rol als adviseur en klankbord van de bestuurder. Dit is ingevuld door op specifieke onderwerpen, waarbij de Raad haar kennis en ervaring ter beschikking stelt aan de bestuurder. Zo is soms door het stellen van kritische vragen een opening gevonden om onderliggende motivaties explicieter aan de orde te stellen. De Raad realiseert zich dat dit slechts mogelijk is in een sfeer van vertrouwen, waar dan ook naar wordt gestreefd. Het komt ook voor dat onderwerpen meer aandacht vragen dan een strikte behandeling als agendapunt. Als dit zo is dan wordt een dergelijk punt geagendeerd om samen dit specifieke onderwerp of thema te bespreken. In die setting is er met name ruimte voor de klankbordfunctie van de Raad naar de bestuurder. Werkgeversrol De Raad vervult de werkgeversrol en de voorzitter en de vicevoorzitter voeren (namens de Raad) jaarlijks een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. Er is geen remuneratiecommissie ingesteld. Bij de beoordeling van de directeur-bestuurder, wordt voorafgaande aan het beoordelingsgesprek input geleverd door de hele Raad. Wij hebben in 2014 vastgesteld dat de directeur-bestuurder goed functioneert. Zijn bruto loon in 2014 was Aansluitend op de definitie zoals die in de WNT wordt gehanteerd (waarbij salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onkostenvergoeding, pensioenbijdrage en fiscale bijtelling leaseauto worden samengevoegd), bedraagt de totale beloning in De Raad is zich er terdege van bewust dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft als toezichthouder en werkgever van de directeur-bestuurder. Binnen dat kader is de huidige honorering goed bekeken en afgezet tegen de discussies die er in de maatschappij over honorering van corporatiebestuurders wordt gevoerd. De functie van directeur-bestuurder van De Leeuw van Putten is daartoe gewaardeerd, waarbij de sectorbrede beloningscode als kader heeft gediend. Er is afgesproken dat de directeur-bestuurder geen periodieke verhoging meer zal ontvangen en dat uitsluitend prijsindexering volgens de CAO van woningcorporaties zal worden toegepast, zoals dat is afgesproken met de directeur-bestuurder voordat de beloningscode in werking trad. WNT-verantwoording Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op De Leeuw van Putten van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor De Leeuw van Putten is (bezoldigingsklasse E). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Bezoldiging leidinggevende topfunctionaris Naam ir. M.A. de Booij Functie directeur-bestuurder Duur dienstverband /1 31/12 Omvang dienstverband 1 Gewezen topfunctionaris nee Dienstbetrekking ja Bezoldiging Volgens WNT Volgens BW 2:383 Beloning Sociale verzekeringspremies Belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn (pensioen) Totaal bezoldiging Het toepasselijk WNT-maximum bedraagt De overschrijding is conform de aan de WNT gekoppelde overgangsregeling. Gezien het feit dat de arbeidsovereenkomst is afgesloten voor 2011, mogen bestaande afspraken in stand blijven voor een periode van vier jaar na inwerkingtreding van de WNT, waarna in stappen wordt afgebouwd naar de nieuwe norm. Toezicht op de organisatie De interne controle registreert of de werkorganisatie zich houdt aan de vastgestelde procedures. Daarnaast wordt de kwaliteit van de interne organisatie gevolgd door een controle van de accountant. De accountant heeft de beoordeling van de administratieve organisatie en interne beheersing uitgevoerd op de noodzakelijke onderdelen. Hij heeft hierover gerapporteerd naar het bestuur en naar ons. Onze conclusie is dat wij in 2014 adequaat toezicht hebben kunnen houden op de interne risico- en controlesystemen. Verantwoording en visitatie Horizontale verantwoording Zowel wij als het bestuur zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van horizontale verantwoording. Discussies over legitimiteit en maatschappelijk presteren vragen daarom. Belangrijk punt hierbij is de nadrukkelijke positionering van De Leeuw van Putten als ondernemende woningcorporatie, die midden in de lokale samenleving staat en aanspreekbaar is. Wij zijn hierbij op verschillende tijdstippen en manieren nadrukkelijk betrokken geweest. De volgende hoofdgroepen zijn daarbij te onderscheiden: - overheid (college van B&W, gemeenteraad, raadsfracties, ambtenaren) - klanten (huurdersvereniging, bewonerscommissies) - zorg en welzijnsorganisaties (Careyn, Stichting Welzijn Ouderen, Humanitas, Pameijer, Flexus jeugdplein, Stichting Zuidwester) - marktpartijen (lokale makelaars, bouwers en ontwikkelaars) - belangenorganisaties (Dress for Success) - collega-corporaties - politie De relatie met en de waardering door stakeholders zijn onderwerp van gesprek met de directeur-bestuurder. Jaarlijks heeft de Raad ook overleg met de huurdersvereniging waarbij een oordeel wordt gevraagd over het functioneren van De Leeuw van Putten. Bij de vierjaarlijkse visitatie is dit ook nadrukkelijk een punt waarop wordt beoordeeld. Het visitatierapport wordt met de stakeholders besproken, waarbij ook een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig is. 7

10 Visitatierapport: een positief beeld In januari 2014 heeft De Leeuw van Putten opdracht gegeven aan Raeflex om een visitatie uit te voeren. Deze visitatie vond plaats tussen mei en augustus De visitatiegesprekken hebben plaatsgevonden op 21 mei Het definitieve rapport is in augustus 2014 verschenen. Naast de verplichting om eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren, wilden wij onszelf een spiegel voorhouden. Zodat wij een beeld hebben van ons functioneren en de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt sinds de vorige visitatie (2010). Daarnaast willen wij ons met deze visitatie verantwoorden naar de samenleving over onze maatschappelijke prestaties. De algemene conclusie is, dat we het goed hebben gedaan. We krijgen waardering voor het feit dat we niet alleen doen wat er van ons verwacht wordt, maar dat we op veel fronten dit beter doen en meer doen dan gevraagd. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangereikt. Deze pakken wij in de komende jaren op. De visitatie heeft plaatsgevonden volgens de nieuwste methodiek (5.0). Kern van de becijfering zit in de stelling dat als je alles doet wat je moet doen, dat dit in feite normaal is. Dat wordt dan met een 6,0 gewaardeerd. En vanaf daar worden punten afgetrokken, waar Raeflex meent dat we minder doen dan dat we zouden kunnen doen, en punten bij opgeteld waar we meer doen dan gevraagd. Dat heeft geresulteerd in een cijfer (6,4) dat laat zien, dat we meer doen, dan wat er van ons wordt verwacht. Samenstelling van onze Raad De heer drs. R. Schouten is per 1 januari 2013 voorzitter. De heer drs. S. Fleischeuer is per 1 januari 2013 vicevoorzitter. Naam drs. R. Schouten Functie voorzitter Geboortedatum Competenties kennis van organisatiekunde, bestuur en financiële deskundigheid Nevenactiviteiten partner IPR Normag Benoemd op Herbenoemd op Einde huidige termijn Uiterlijke datum van aftreden Beloning Toepasselijk WNT-maximum Naam drs. S. Fleischeuer Functie vicevoorzitter Geboortedatum Competenties kennis van overheidsorganisaties en politiek, projectontwikkeling en volkshuisvesting Nevenactiviteiten directeur Plan F b.v. Benoemd op Herbenoemd op Einde huidige termijn Uiterlijke datum van aftreden Beloning Toepasselijk WNT-maximum Naam Functie drs. K.W. Roodenburg commissaris Geboortedatum Competenties Nevenactiviteiten Benoemd op Herbenoemd op Einde huidige termijn Uiterlijke datum van aftreden Beloning Toepasselijk WNT-maximum Naam Functie Geboortedatum Competenties Nevenactiviteiten Benoemd op Herbenoemd op - Einde huidige termijn Uiterlijke datum van aftreden Beloning Toepasselijk WNT-maximum Naam Functie financiële deskundigheid, kennis van organisatiekunde directeur Roodenburg2 Advies, lid Raad van Toezicht Kalsbeek College Woerden, bestuurder Stichting Derdengelden 21st Partners Mevr. drs. J.H. Ellenkamp commissaris kennis op het gebied van zorg en welzijn directeur Pameijer, voorzitter RADAR en Art1 Mevr. P. Legen commissaris Geboortedatum Competenties Nevenactiviteiten Benoemd op Herbenoemd op - Einde huidige termijn Uiterlijke datum van aftreden Beloning Toepasselijk WNT-maximum kennis op het gebied van communicatie communicatiestrateeg ministerie van Financiën Toelichting bij de honorering - De hoogte van de honorering valt binnen het kader van de adviesregeling die wordt onderschreven door de VTW en Aedes. De Leeuw van Putten past deze regeling expliciet toe. - De overschrijding bij twee raadsleden is conform de aan de WNT gekoppelde overgangsregeling. Gezien het feit dat de benoeming heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2013, is de overgangsregeling van toepassing. Onafhankelijkheid en integriteit - Bij de nevenactiviteiten is er in geen van de gevallen sprake van tegenstrijdige belangen. - Na benoeming wordt besproken in hoeverre het nieuw benoemde raadslid bijscholing behoeft. Afhankelijk van die behoefte volgt de betrokken commissaris generiek of specifiek opleidingen. 8

11 - De Raad ziet er op toe dat alle competenties aanwezig zijn en evalueert zichzelf jaarlijks op dat punt. van Putten in Spijkenisse gevraagd. Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking door partijen als positief wordt ervaren. De vereiste competenties Volkshuisvestelijke deskundigheid Bestuurlijke deskundigheid Kennis op het gebied van projectontwikkeling Financiële deskundigheid Kennis van organisatiekunde Wonen, zorg en welzijn Waarover vergaderden wij in 2014? Wij hebben in 2014 vijf keer vergaderd. Eenmaal per jaar is er een besloten vergadering die in het kader staat van de zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie is gedaan zonder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige. Bij elke vergadering was het vereiste quorum aanwezig. Geen van onze leden is frequent afwezig geweest. De directeur-bestuurder was bij de besloten vergadering niet aanwezig. De volgende documenten zijn vastgesteld: - Jaarverslag Huurbeleidsplan Jaarplan Begroting Treasury statuut - Treasury jaarplan Herbenoeming van een commissaris Onderwerpen die aan bod kwamen: - Onderhoudsbegroting Meerjarenvisie Actualisatie Strategisch Voorraadbeheer - Huurharmonisatie - Integriteit - Beoordeling van het CFV - Personele ontwikkelingen - Het Platform Wonen en het Platform Zorg en Welzijn - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Productieafspraken corporaties Spijkenisse - Woonnet Rijnmond (woonruimteverdeling) - Ontwikkelingen bij Aedes - Aedescode en Governancecode Woningcorporaties - De besluitenlijsten van de directeur-bestuurder - Risicoanalyse van De Leeuw van Putten - Visitatie Verkoop bedrijfsruimte City Plaza - Aankoop wijkgebouw De Kreek Naast de formele vergaderingen, hebben de directeur-bestuurder en de voorzitter elkaar meerdere malen informeel gesproken over diverse onderwerpen. Beleidsdag Jaarlijks vindt er een beleidsdag plaats met de voltallige Raad van Commissarissen en het managementteam. Afgelopen jaar vond deze sessie plaats op 27 juni Op deze dag is gesproken over de verschillende strategische scenario s die corporaties kunnen kiezen. Ondernemingsraad Eenmaal per jaar hebben de voorzitter en de vicevoorzitter overleg met de ondernemingsraad. Tijdens dat overleg komen verschillende aspecten aan de orde zoals scholing, werksfeer en de leeftijdsopbouw van de organisatie. Dit gesprek wordt als informatief ervaren door partijen. De ondernemingsraad waardeert het zeer dat zij ook de leden van de Raad als persoon kennen en weten dat die benaderbaar is door hen mocht dat wenselijk zijn. Zelfevaluatie Op 23 september 2014 hebben wij tijdens een besloten vergadering een zelfevaluatie uitgevoerd. Conclusies - De wijze van informeren, werken en samenwerken (onderling en met de directeur-bestuurder) is zeer goed. - Extern ingehuurde deskundigheid heeft ons ondersteund bij onze toezichtstaken - De kernfunctie werkgeversrol en toezichtsrol wordt goed ingevuld. - Met deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling werken wij bewust aan onze eigen rol. - Er ontbreken geen essentiële deskundigheden. - Wij hebben expliciet aandacht besteed aan en overleg gevoerd met onze stakeholders. - Er zijn met de directeur-bestuurder afspraken gemaakt om met name de klankbordrol goed in te vullen. Integriteit De Raad van Commissarissen is zich bewust van het belang van integriteit binnen De Leeuw van Putten. Niet uitsluitend voor de organisatie zelf, maar voor de hele sector kan het niet op orde hebben van de integriteit verstrekkende gevolgen hebben. Vanuit onze verantwoordelijkheid hebben wij een aantal zaken geregeld, die een relatie hebben met de integriteit. In ons reglement van de Raad van Commissarissen is expliciet vermeld, wat de kaders zijn waarbinnen de bestuurder beslissingen mag nemen en waarvoor toestemming van de Raad is vereist. Er is op dit moment een risicoanalyse voorhanden. Die is in 2013 geactualiseerd. In 2014 zijn geen schendingen van integriteit gemeld. De commissarissen verklaren expliciet als Raad en elk lid afzonderlijk dat zij bij hun functioneren de regels van integriteit, zoals verwoord binnen de Governancecode hanteren. Zij zijn dus volledig onafhankelijk in hun handelen. Voor wat betreft de zittingsduur van de commissarissen worden de statuten consequent nageleefd, in die zin dat elk nieuw lid maximaal twee termijnen van vier jaar zitting mag hebben. Bij werving van een nieuw lid van de Raad, wordt gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling. De werving van een nieuwe commissaris vindt openbaar plaats Door de open gesprekken met de huurdersvereniging, de OR en de sessie met het voltallige MT, is er bovendien alle ruimte om uit de eerste hand te horen en zien hoe de corporatie functioneert en hoe de directeur-bestuurder zijn taak invult. Controle Huurdersvereniging Eenmaal per jaar heeft een delegatie van de Raad samen met de directeur-bestuurder een overleg met het bestuur van de huurdersvereniging. Daarbij is onder andere over het huurbeleidsplan gesproken. Ook is de mening van de huurdersvereniging over het functioneren van De Leeuw Financieel De Leeuw van Putten heeft geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen of aan het eigen personeel. Met Baker Tilly Berk N.V. spraken wij over de jaarrekening, de interne verslaglegging, het interne beheersingsysteem en het accountantsverslag. Het controleverslag over het 9

12 jaarverslag van 2014 hebben wij in een vergadering met de accountant van Baker Tilly Berk N.V. besproken. Functioneren van de accountant Het contract met Baker Tilly Berk N.V. is verlengd. Elk jaar beoordelen wij het functioneren van de accountant. Minimaal één keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats. Wij vragen dan ook andere accountants om een offerte uit te brengen. Dit was in 2014 nog niet van toepassing. De Raad concludeert dat de accountant in 2014 goed heeft gefunctioneerd. Intern toezicht Het interne toezicht voldoet aan de volgende aspecten van de Aedes-code: - Er is een scheiding tussen de verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan. - De Raad beoordeelt periodiek haar eigen functioneren en dat van het bestuur. - De aaneengesloten termijn dat de leden lid van de Raad van Commissarissen mogen zijn, is maximaal twee termijnen van vier jaar. Tot slot Namens alle leden van de Raad van Commissarissen van De Leeuw van Putten spreek ik mijn waardering uit over de inzet van alle medewerkers en andere betrokkenen. drs. R. Schouten, voorzitter Spijkenisse, 26 mei Verbindingen Wij zorgen dat het in Spijkenisse goed wonen is. Maar dat doen wij natuurlijk niet alleen. Wij delen die zorg met andere instanties en organisaties. In dit hoofdstuk leest u welke dat zijn en wat wij samen met hen ondernemen. VOF Prodomus Deze vennootschap onder firma is eind 2014 geliquideerd omdat het bedrijfspand waarvoor het was opgericht begin 2014 is verkocht. De VOF had als doel het ontwikkelen, realiseren, verhuren en/of beheren van woningen, winkels en bedrijfsruimten, parkeergarages en vergelijkbare objecten. De VOF werd opgericht op 1 juli 2002 en notarieel vastgelegd op 7 november De enige vennoten waren Maasdelta Spijkenisse en wij. Verenigingen van Eigenaren Wij nemen als mede-eigenaar in 30 Verenigingen van Eigenaren deel. Daardoor verrichten wij voor ruim 106 particuliere appartementen beheersactiviteiten. Maaskoepel Wij zijn aangesloten bij de Maaskoepel, federatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. De federatie behartigt belangen van de woningcorporaties op regionaal niveau. Onze directeur vertegenwoordigt ons in de federatieraad. Aedes Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Zij behartigen de belangen van hun leden en geven advies en informatie over sociale woningbouw. Onze directeur is lid van de commissie van beroep. Deze commissie behandelt klachten van leden die menen dat zij onterechte geroyeerd zijn door Aedes. Deze commissie heeft in 2014 één klacht in behandeling genomen. 10

13 Hoofdstuk 3 Woningvoorraad 3.1 Onze woningen Ons woningbezit Aan het begin van 2014 bezat De Leeuw van Putten wooneenheden. Er zijn in het verslagjaar geen woningen verkocht, gesloopt of bezwaard. Eind 2014 is ons woningbestand ook gelijk aan Overig onroerend goed In 2014 is er 1 commercieel object verkocht. Daarnaast hebben wij een wijkcentrum aangekocht. Eind 2014 bezaten wij: - 49 garages - 19 commerciële objecten - 3 ontmoetingsruimten Zo is ons woningbezit samengesteld Huurprijsklassen Meergezinswoningen Meergezinswoningen Eengezinswoningen Senior- Totaal zonder lift met lift eengezinswoningen Goedkoop Bereikbaar Duur Vrije sector Totaal Tabel: De samenstelling van ons woningbezit op 31 december Goedkoop Woningen met een huurprijs t/m 389,05. Bereikbaar Woningen met een huurprijs vanaf 389,05 tot aan de aftoppingsgrenzen van 556,82 en 596,75. Duur Woningen met een huurprijs vanaf de aftoppingsgrenzen van 556,82 en 596,75 tot aan de maximale huurgrens voor huurtoeslag van 699,48. Vrije sector Woningen met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor huurtoeslag van 699,48. Tabel: Huur gerelateerde parameters Strategisch voorraadbeheer Doelen Wij hanteren een duidelijk en praktisch strategisch voorraadbeheer. Wij actualiseren dit jaarlijks. Zo houden wij de kwaliteit van de woningen in de gaten, hebben wij inzicht in de ontwikkelingen in de markt en hebben wij een beeld van de gewenste samenstelling van ons woningbezit in de toekomst. Wij bewaken de mutatiegraad en de acceptatiegraad. Deze factoren laten zien wat het verloop is en hoe makkelijk wij een leeg gekomen woning weer verhuren. Door deze gegevens over een periode van 5 jaar in beeld te brengen kunnen wij trends signaleren en ons tijdig voorbereiden als er ingrepen vereist zijn in een complex. Woonkwaliteit Met deze kennis willen wij ervoor zorgen dat de huidige bewoners tevreden blijven en dat potentiële huurders graag bij ons een woning huren. Wij willen ons daarbij onderscheiden van onze concurrenten. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat de woonkwaliteit bij ons hoog scoort. Daarom zijn wij in 2006 gestart met een groot aantal verbeteringsmaatregelen zoals het tegelwerk aanpakken, hang- en sluitwerk vervangen en maatregelen om de energieprestaties te verbeteren. In een periode van 10 jaar investeren wij een bedrag van ongeveer 10 miljoen. Met als doel: een betere waardering van de woningen en de woonkwaliteit. Conclusie Uit onze jaarlijkse actualisatie in 2014 blijkt dat er momenteel geen acute problemen zijn. Wel zijn er voor bepaalde woningtypen risico s. Een risico is door ons gedefinieerd als een woning waarvoor bij mutatie minder dan 10 belangstellenden zijn of als de mutatiegraad boven de 15% komt. Het gaat hier over het algemeen over de productgroep meergezinswoningen zonder lift. Overigens verhuren ook de risicocomplexen momenteel nog zonder grote problemen. 3.3 Nieuwbouwprojecten Ons beleid Het is voor ons belangrijk dat wij meedoen aan nieuwbouwactiviteiten. Op die manier kunnen wij onze ambitie waarmaken. Met de gemeente hebben wij daarom afgesproken dat zij nieuwbouwlocaties bespreekt in het overleg met de corporaties om te kijken of wij interesse hebben. Samen met onze collega-corporaties hebben wij onderling productieafspraken gemaakt, zodat wij nieuwbouwlocaties goed kunnen verdelen. Wel of niet meedoen? Voordat wij beslissen of wij meedoen, brengen wij de risico s in kaart. Wij moeten namelijk voor alles er voor zorgen dat het uitvoeren van onze kerntaak mogelijk blijft. Door de nieuwe regelgeving op het gebied van afschrijvingen en het splitsen van sociaal en commercieel vastgoed is onze solvabiliteit gedaald. In combinatie met de saneringsheffing en verhuurderheffing is er de komende jaren beperkte financiële ruimte voor nieuwbouw. Overigens zijn er op dit moment ook geen mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. 11

14 Spijkenisse zal op termijn te maken krijgen met bevolkingskrimp. Toch worden er nog een aantal uitbreidingslocaties bebouwd de komende jaren. Er is een risico dat teveel nieuwbouw ten koste zal gaan van de verhuurbaarheid van de bestaande bouw. Rokade Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Spijkenisse om 93 onverkochte appartementen in het gebouw met de naam Rokade te beheren. Alle beheerafspraken zijn uitgewerkt. Tegen een vergoeding voeren wij het sociale en technische beheer uit van deze woningen. Op termijn hoopt de gemeente deze woningen te verkopen. Onze beheerovereenkomst loopt door tot het moment van verkoop. Risicobeheersing Strategisch voorraadbeheer Met een strategisch voorraadbeheer bereiden wij ons voor op de toekomst. Definitieve keuzes zijn gemaakt. Alle maatregelen die wij in ons bezit willen nemen zijn financieel doorgerekend en in onze financiële meerjarenprognose opgenomen. Jaarlijks actualiseren wij ons strategisch voorraadbeheer. Zo signaleren wij vroegtijdig of er ingrepen nodig zijn om de verhuurbaarheid van een complex te waarborgen. Nieuwbouwprojecten Nieuwbouwprojecten brengen altijd risico s met zich mee. Wij beheersen deze echter door bij elk project een afweging te maken: is het gewenst, haalbaar, verantwoord en financierbaar vanuit onze missie? En tijdens de uitvoering vindt scherpe kwaliteits- en budgetbewaking plaats. Dat geldt ook voor onderhoudsprojecten. 12

15 Deel 2: Prestatievelden Hoofdstuk 4 Verhuur van woningen 4.1 Doelstellingen en beleid Doelen uit Meerjarenvisie In onze meerjarenvisie hebben wij ons onder meer de volgende doelen gesteld. - Wij bewaken het aantal mutaties en het aantal reacties op de woonkrantadvertenties, om vroegtijdig marktontwikkelingen te signaleren. - Wij sturen op de sociale huurgrens. Wij zorgen ervoor dat onze voorraad sociale huurwoningen in stand wordt gehouden. Bij de toewijzing kijken wij naar leeftijd, inkomen en huishoudgrootte. - Wij harmoniseren huurprijzen bij mutatie in bepaalde delen van ons bezit. - Ons huurbeleid is niet bezitsbreed gelijk. - De jaarlijkse huurverhoging wordt bepaald op basis van de ruimte die de overheid biedt en ons bedrijfsbelang op de lange termijn. Inkomensafhankelijke huurverhoging Het kabinet wil dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor lagere inkomensgroepen. Vanaf 2013 hebben zij daarom hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor middeninkomens (0,5% extra) en hogere inkomens (2,5% extra) ingevoerd. Het kabinet wil hiermee de doorstroming van hogere inkomensgroepen uit de sociale huurwoningen stimuleren en daarmee het scheefhuren tegengaan. Hierdoor is er een einde gekomen aan een periode van inflatievolgend huurbeleid. De maximale huurverhoging was in de jaren namelijk gelijk aan de inflatie. Vanaf 2013 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging hoger dan de inflatie. Dit betekende voor de huurverhoging van 2014 een maximale huurverhoging van: - inflatie + 1,5% voor lagere inkomens (tot ); - inflatie + 2,0% voor middeninkomens (tussen tot ); - inflatie + 4,0% voor hogere inkomens (boven ). De inflatie over 2013 was 2,5%. Hierdoor waren in 2014 de percentages voor de maximale huurverhoging: - 4% voor lagere inkomens; - 4,5% voor middeninkomens; - 6,5% voor hogere inkomens. De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De 1,5% extra huurverhoging boven inflatie wordt bij de lagere inkomens voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag. Ondanks de hogere huurverhoging is de huurderving in 2014 gedaald. Onze huurverhoging per 1 juli 2014 De huurverhoging voor elke individuele sociale huurwoning bedroeg in de basis 4% (inflatie + 1,5%). Alleen bij de hogere inkomens (huishoudens met een inkomen boven de ) is er door ons een extra huurverhoging doorgevoerd. Wij hebben de middeninkomens ontzien door daar de 0,5% extra niet door te voeren. Dit betekent in het kort: - 4% voor huishoudens met een inkomen tot ; - 4% voor middeninkomens; - 6,5% voor hogere inkomens (2,5% extra voor hogere inkomens). De huurverhoging op 1 juli 2014 was bij ons gemiddeld 4,3%. Jaar Landelijk De Leeuw van Putten ,9% 2,75% ,8% 1,6% ,4% 2,4% ,1% 1,1% ,5% 1,6% ,3% 2,5% ,2% 1,2% ,3% 1,3% ,2% 2,3% ,1% 4,3% ,9% 4,3% Tabel: Huurverhogingen (gemiddeld) Huurharmonisatie bij mutatie Wanneer een woning wordt geharmoniseerd, dan wordt de huurprijs na huuropzegging met een bepaald bedrag verhoogd. Dit is geen vast bedrag en de verhoging kan op elk moment van het jaar plaatsvinden. Huurharmonisatie staat dus geheel los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Per complex is bekeken hoeveel woningen wij willen harmoniseren. Per type is daarna hetzelfde gedaan. Nadat woningen zijn aangewezen om te harmoniseren bij mutatie, gebeurt er eigenlijk nog niets. Pas als er iemand gaat verhuizen komt de huurharmonisatie aan de orde. Voor zittende huurders verandert er dus ook niets. Nieuwe huurders krijgen, wanneer het om een voor huurharmonisatie aangewezen woning gaat, een huurcontract aangeboden met een nieuwe huurprijs die gelijk is aan 80% van de maximale huurprijs. Het kan dus voorkomen dat er huurders naast elkaar in dezelfde type woning wonen en dat de huurprijs verschillend is. Met de huurharmonisatie bereiken wij twee doelen: enerzijds zorgen wij voor de benodigde extra huurinkomsten. Anderzijds genereert de huurverhoging een instroom van huishoudens met een wat hoger inkomen. De inkomensgrens ligt voor 90% van de toewijzingen echter bij (2014). Prestatieafspraken De prestatieafspraken zijn op 21 april 2011 door de gemeente en de woningcorporaties ondertekend. Er is akkoord over het uitvoeringsprogramma Dit uitvoeringsprogramma van de prestatieafspraken is in oktober 2013 geactualiseerd. Thema voor de komende jaren blijft leefbaarheid in de wijken. Alle voornemens worden gebundeld in wijkontwikkelingsplannen (WOP s). 13

16 De belangrijkste opgaven waar de gemeente Spijkenisse en de woningcorporaties voor staan zijn gelegen binnen de bestaande stad. De slogan hier is van kwantiteit naar kwaliteit. Niet meer bouwen voor de groei maar: 1. Realisatie van het in Spijkenisse woningmarktsegment dat ontbreekt en goed aansluit op de bestaande woningvoorraad en de woonomgeving, zoals jongerenwoningen. 2. In- en doorstroming op de woningmarkt. Aandacht voor de bestaande woningvoorraad en, waar mogelijk of nodig, versterking van de aanwezige kwaliteiten in buurten (woonmilieus). 3. Aantrekken van en passende huisvesting bieden aan de verschillende doelgroepen. 4. Een woonruimteverdeling gericht op versterking van de sociale structuren. Regionale woningmarktafspraken In Maaskoepelverband zijn er nieuwe woningmarktafspraken tot stand gekomen. De nieuwe woningmarktafspraken zijn op 29 januari 2014 in het stadhuis van Maassluis ondertekend door wethouders Wonen van de vijftien gemeenten in de stadsregio en door de directies van de corporaties. 4.2 Doelgroepen Onze doelgroep Met ingang van 2011 zijn wij verplicht om minimaal 90 procent van onze sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens die minder verdienen dan per jaar (2014). Ondanks dat wij vinden dat deze maatregel leidt tot marginalisering en segregatie hebben wij besloten om deze maatregel uit te voeren. In 2014 hebben wij 95 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan deze primaire doelgroep. Dit percentage is zo hoog omdat vanuit het aanbodmodel veelal de lagere inkomensgroepen reageren op onze woningen. De overige 5 procent van onze sociale huurwoningen is verhuurd aan zogenaamde schrijnende gevallen of hogere inkomens. De woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens ( 699,48 in 2014) verhuren wij vrij. Wij kijken hierbij echter wel naar de hoogte van het inkomen om te voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. Huisvesting van de BBSH doelgroepen In het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) staat dat wij verantwoording moeten afleggen over de huisvesting van de BBSH doelgroepen. Dit zijn huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. In de tabellen hieronder vindt u de cijfers voor In 2014 verhuurden wij in totaal 342 woningen. Hiervan zijn er 254 (74%) verhuurd aan de BBSH doelgroep. Aantallen eenpersoonshuishoudens waaraan wij in 2014 verhuurden Leeftijd Belastbaar Huurklasse in Inkomen in < > 557 Totaal < 65 < > > 65 < > Totalen Verhuurd aan BBSH doelgroep (100%) (61%) (69%) (68%) Aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan wij in 2014 verhuurden Leeftijd Belastbaar Huurklasse in Inkomen in < > 557 Totaal < 65 < > > 65 < > Totalen Verhuurd aan BBSH doelgroep 2 (100%) 39 (87%) 25 (69%) 66 (80%) Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan wij in 2014 verhuurden Leeftijd Belastbaar Huurklasse in Inkomen in < > 597 Totaal < 65 < > > 65 < > Totalen Verhuurd aan BBSH doelgroep 0 (0%) 27 (90%) 35 (80%) Woonlastenwijzer Op onze website hebben wij de Woonlasten Wijzer toegevoegd. De 62 (84%) Woonlasten Wijzer is ontwikkeld in samenwerking met het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Met de Woonlasten Wijzer kunnen potentiële huurders snel nagaan (in ongeveer 2 minuten) of de huur van de woning die zij op het oog hebben in hun budget past. Kan men de huur straks gemakkelijk betalen, is het nodig om te bezuinigen op andere uitgaven, of kan men beter kiezen voor een andere woning? De Woonlasten Wijzer helpt geïnteresseerden voor een woning bij het maken van een bewuste, verantwoorde keus. In de Woonlasten Wijzer is rekening gehouden met de lokale gemeentelijke lasten. Einde huurmatiging De huurtoeslag wordt sinds 2014 rechtstreeks door de Belastingdienst aan de huurder overgemaakt. Dit is een zogenaamde vooraf betaling van de huurtoeslag. Hiermee is een einde gekomen aan de betaling van de collectieve huurtoeslag aan De Leeuw van Putten, ook wel huurmatiging genoemd. Bijzondere doelgroepen Wij hanteren een duidelijk en praktisch laatste kansbeleid om mensen in moeilijke posities zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden. Doel is om het aantal huisuitzettingen te verminderen. Ook bieden wij huisvesting aan bijzondere doelgroepen. Zo heeft Humanitas Dak boven je hoofd de beschikking over zeven woningen voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren. Bovendien huurt Humanitas bij ons zo n tien woningen voor de tijdelijke opvang en resocialisatie van vrouwen en kinderen uit Blijf van mijn lijf huizen. Wij verhuren ook acht woningen aan de stichting Pameijer voor begeleid wonen. Daarnaast stellen wij natuurlijk woningen beschikbaar voor de opvang van asielzoekers in het kader van de gemeentelijke taakstelling. Ook hebben wij een jongerenfoyer voor jongeren die voortijdig met school zijn gestopt en geen huis meer hebben. Onrechtmatige bewoning Wij gunnen iedereen een geschikte woonruimte. Maar treden streng op tegen woonfraude en onrechtmatige bewoning. Onder onrechtmatige bewoning verstaan wij illegale inwoning, illegale verhuur en onrechtmatig gebruik. Bij de bestrijding van onrechtmatige bewoning, werken wij 14

17 samen met de gemeente, de politie en de andere lokale corporaties. In het Convenant Onrechtmatige Bewoning staat hoe wij door onderling samen te werken allerlei vormen van woonfraude kunnen terugdringen. Ook hebben wij een meldpunt onrechtmatige bewoning opgericht. Dit meldpunt kan meldingen nader onderzoeken en bestandsvergelijkingen uitvoeren. Op basis van periodieke overzichten bepalen wij met alle partijen de aanpak. 4.3 Vraag en aanbod Woonnet Rijnmond Wij zijn aangesloten bij Woonnet Rijnmond. Dit is het aanbodmodel voor woonruimte in de Stadsregio Rotterdam. Een woningzoekende kan op de woningadvertenties reageren als hij of zij zich heeft ingeschreven. Degene met de langste inschrijftijd krijgt de woning. Hij of zij moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden, zoals bijvoorbeeld het aantal personen waaruit een huishouden mag bestaan en de grenzen die wij aan het inkomen stellen. Voor de sociale huurwoningen sturen wij op de maximale huurgrens huurtoeslag ( 699,48 in 2014). Nieuwe woonruimteverordening en woonruimtebemiddeling Eind 2014 stelde de stadsregio de ontwerpwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 voorlopig vast. De ontwerpverordening is het resultaat van een lang traject, waar een eerder vastgestelde verordening (februari 2014) niet doorging door de komst van de nieuwe Huisvestingswet. Gemeenten, corporaties en andere belanghebbenden kunnen tot half maart 2015 reageren op de ontwerpverordening. De planning is om de nieuwe verordening, tegelijkertijd met het nieuwe woonruimteverdelingssysteem WNR 3.0 (eind juni 2015) in werking te laten treden. Belangrijkste veranderingen binnen de verordening: - Herinvoering huisvestingsvergunning voor alle verhuringen in de sociale woningvoorraad corporaties. - Meerdere rangordecriteria mogelijk (inschrijfduur, loting, direct kans) - Sturen met percentages is losgelaten, nu sturen op basis van prestatieafspraken. - Sturen op basis van leefbaarheidsvraagstukken niet meer mogelijk - Aanpassingen urgentieregeling: aanscherping weigeringsgronden, uitbreiding gronden (mantelzorg, verblijfsgerechtigden). - Waarschijnlijk één regionale verordening. Daarnaast zijn er binnen de Maaskoepel spelregels opgesteld voor de woonruimtebemiddeling. Deze spelregels en de ontwerpverordening hebben wij met de Huurdersvereniging LvP besproken. Zij hebben hun schriftelijke reactie aan ons doorgegeven en deze hebben wij zoals afgesproken doorgegeven aan de Maaskoepel. No show regeling Het komt regelmatig voor dat uitgenodigde woningzoekenden niet komen opdagen op de afspraak voor een intakegesprek of het bezichtigen van een woning. Dit kost tijd en benadeelt de andere woningzoekenden. Daarom is er eind 2013 een nieuwe regeling ingegaan: afspraak is voortaan afspraak. Een afspraak voor een bezichtiging of intakegesprek moet worden nagekomen. Afmelden kan uiterlijk een dag van tevoren bij de corporatie. Wordt dat niet gedaan, dan wordt dat geregistreerd als een gemiste afspraak. Gebeurt dit binnen twaalf maanden drie keer dan kan de woningzoekende niet meer reageren op het woningaanbod van Woonnet Rijnmond tot er contact is opgenomen met één van de bij Woonnet Rijnmond aangesloten corporaties. Vanaf 1 januari 2014 blokkeren we na vier keer zelfs de inschrijving en kan er drie maanden lang niet meer gereageerd worden op het woningaanbod. Vervelend, maar we willen iedereen graag snel aan een woning helpen. Dit no show gedrag verstoorde het aanbiedingsproces richting echte belangstellenden. Sinds de invoering van de sancties is het aantal gevallen no show afgenomen. Ontwikkeling van de vraag Spijkenisse heeft binnen de Rotterdamse regio een relatief gespannen woningmarkt. Het voor de verhuur vrijkomende aanbod is de laatste jaren gestabiliseerd. Het aantal verhuringen van De Leeuw van Putten is toegenomen van 313 in 2013 naar 342 in Samenhangend hiermee is ook de slaagkans in de loop van het jaar wat afgenomen en bedraagt ultimo 2014: 4,8% (2013 5,0%). Voor doorstromers is de slaagkans 4,5% en voor starters 5,2%. De slaagkans is als volgt gedefinieerd: het aantal woningzoekenden (per subgroep) dat in de betreffende periode een woning heeft verkregen via de media of directe bemiddeling, gedeeld door het totaal aantal actief woningzoekenden (per subgroep) dat op die woningen heeft gereageerd plus het aantal geslaagde direct bemiddelden die niet ook al hebben gereageerd (uitgedrukt als een percentage). Slaagkans marktgroepen (2014) Spijkenisse Rotterdam Doorstromer 4,5% 6,9% Starter 5,2% 7,9% Slaagkans woningzoekenden naar inkomen (2014) Spijkenisse Rotterdam < ,6% 7,4% > ,9% 21,4% Ontwikkeling van het aanbod In 2014 kwamen er door huuropzeggingen 326 woningen voor verhuur beschikbaar. In 2013 waren dit er 331. Hiermee daalde de mutatiegraad ten opzichte van 2013 licht van 8,5% naar 8,4%. In de tabellen hieronder ziet u hoe de mutaties zijn verdeeld naar huurprijsklassen en woningtype. Huuropzeggingen verdeeld naar huurprijsklassen Huurprijsklassen Aantal mutaties Mutatiegraad 2014 Mutatiegraad 2013 Goedkoop 25 14,5% 18,1% Bereikbaar 186 8,1% 9,5% Duur 106 7,7% 5,0% Vrije sector 9 14,3% 16,3% Totaal 326 8,4% 8,5% Huuropzeggingen verdeeld naar woningtypen Woningtypen Aantal mutaties Mutatiegraad 2014 Mutatiegraad 2013 Meergezinswoning zonder lift ,0% 12,6% Meergezinswoning met lift 42 7,4% 6,8% Eengezinswoning 65 4,8% 4,6% Senioreengezinswoning 21 6,3% 8,1% Totaal 326 8,4% 8,5% Verdeling via lokaal maatwerk In bepaalde wijken in Spijkenisse wijzen wij woningen toe door middel van lokaal maatwerk. Daardoor kunnen wij in sommige complexen het verhuurbeleid sturen. Het is vanzelfsprekend dat urgent woningzoekenden daarin een belangrijke plaats hebben. Voor urgentie hanteren wij overigens de regionaal vastgestelde regels. Want alleen woningzoekenden die geen 15

18 passende huisvesting hebben, komen voor urgentie in aanmerking. Het aandeel aanbiedingen in de categorie lokaal maatwerk mag echter niet hoger zijn dan 15 procent. Dus wij kunnen dit maar beperkt aanbieden. Bestrijding leegstand Ons beleid om leegstand te bestrijden is effectief. De huurderving over 2014 ligt met 0,54% ruim onder de 1%. Wij blijven ons inzetten om dit percentage onder de 1% te houden. Aan het eind van 2014 stonden er 16 woningen leeg. Het betreft hier leegstand door mutatie. Er is dan ook geen sprake van structurele leegstand. Gezien de huidige marktsituatie hebben wij geen plannen om huren te verlagen of woningen te verkopen. Woningtoewijzing Het kan natuurlijk voorkomen dat een woningzoekende een klacht heeft. Bijvoorbeeld over het (niet) inschrijven als woningzoekende bij de woningcorporatie, het (niet) toewijzen van een woning door de woningcorporatie of de behandeling door de woningcorporatie. Daarvoor is er op plaatselijk niveau een klachtencommissie ingesteld. In 2014 hebben wij geen klachten over de woningtoewijzing ontvangen. Risicobeheersing Verhuuractiviteiten De vraag naar huurwoningen in Spijkenisse is nog altijd vrij groot. Alleen bij de seniorenwoningen is er duidelijk sprake van een verminderde vraagdruk. Het risico van problemen bij de verhuur is voor ons op dit moment nog redelijk beperkt. Wat wel opvalt, is dat de acceptatiegraad (hoe vaak moet de woning worden aangeboden, voordat hij wordt geaccepteerd) toeneemt. De sterk verhoogde acceptatiegraad brengt aanzienlijk meer werkdruk met zich mee. Dit is echter geen probleem in de verhuurbaarheid omdat er nog genoeg belangstelling is voor onze woningen. Maandelijks bewaken wij bovendien de mutatiegraad en leegstand. Over de slaagkans rapporteren wij elk kwartaal. Marktpositie Onze marktpositie is behoorlijk goed. Wel komen bij een krimpende markt de duurdere huurwoningen in Spijkenisse eerder in de gevarenzone dan de goedkopere woningen. Zoals het er nu naar uitziet, is het risico van vraaguitval met name bij dure appartementen het grootst. Dit is nu nog niet problematisch want: - onze prijs/kwaliteitverhouding is goed; - de leefbaarheid in onze wijken en buurten is op peil. Echter, doordat de koopwoningmarkt vast is gelopen, ontstaat er in de toekomst mogelijk wel een risico voor onze marktpositie. Huurwoningen worden dan namelijk relatief duurder ten opzichte van koopwoningen (en dit hangt natuurlijk ook weer af van het rentepeil). Zo zorgt het project De Elementen voor een flinke uitbreiding van de woningvoorraad, die leidt tot een afnemende druk op de huurwoningen in Spijkenisse. Op dit moment signaleren wij echter nog geen grote afname van de vraagdruk. Alleen bij de seniorenwoningen is de vraag beperkt. 16

19 Hoofdstuk 5 Kwaliteit van de woningen 5.1 Onderhoud Afspraken uitvoering onderhoud Wij stellen hoge eisen aan de aannemers die het onderhoud uitvoeren. Wij denken dan zowel aan de kwaliteit van het werk als aan de beperking van overlast voor huurders. Daarom werken wij met de onderstaande zaken: 1. Aannemers die voor ons eenmalige opdrachten uitvoeren, moeten zich daarom houden aan onze Algemene Voorwaarden. 2. Met de aannemers die de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, hebben wij raamovereenkomsten. 3. Voor de medewerkers van de aannemers die een raamovereenkomst hebben, hebben wij gedragsregels opgesteld. 4. Waarderingscijfers door huurders die onder onze norm liggen, worden besproken met de betreffende aannemer zodat er aanpassingen in de werkwijze gemaakt kunnen worden. Onze huurders zijn tevreden Uit de enquêtes van ons verbeterproject blijkt dat onze klanten over het algemeen positief zijn over onze dienstverlening. In 2014 kregen wij voor klachtenonderhoud (reparatieverzoeken) een 7,9 en voor groot onderhoud (planmatig onderhoud) een 7,0. Verbeterpunten zijn: - de klachtenafhandeling na groot onderhoud; - de standaarduitrusting van de woning. Waar de waardering van de klant onder de norm blijft, gaan wij in gesprek met de betreffende aannemers om acties te bepalen die de klantwaardering op het gewenste peil brengen. Planmatig onderhoud Wij plannen op twee manieren. Allereerst hebben wij een Meerjaren Onderhouds Planning voor de periode van 25 jaar. Deze passen wij ieder jaar aan de veranderende omstandigheden aan. Daarbij baseren wij ons op bouwkundige inspecties, prijsbijstellingen en prijsindexering. Daarnaast maken wij een overzicht van onderhoudsactiviteiten die wij graag om verhuurtechnische redenen willen uitvoeren. Met deze gegevens maken wij een taakstellende begroting voor het komende jaar. De Leeuw van Putten heeft veel moeten wijzigen in haar onderhoudsbegroting. De oorspronkelijk plannen bleken financieel niet haalbaar. Dit heeft te maken met diverse maatregelen van de overheid die een zwaar beroep doen op onze middelen. Belangrijkste tegenvaller is de verhuurderheffing. De verhuurderheffing bedraagt ruim 1,9 miljoen per jaar en loopt op tot 2,7 miljoen. Bij een totale huuropbrengst van ruim 25 miljoen is dat aanzienlijk. Daarnaast betalen wij mee aan de sanering van Vestia en enkele andere corporaties. Bij elkaar is dat ook 1,5 miljoen over twee jaar. Deze tegenvallers hebben tot gevolg dat wij hebben onderzocht waar wij extra inkomsten kunnen en mogen genereren. Ook hebben wij gekeken waar wij minder kunnen uitgeven. Onze inkomsten worden vrijwel uitsluitend bepaald door de huur. We hebben dus hogere huurverhogingen doorgevoerd dan in voorgaande jaren. En aan de uitgavenkant hebben we onze onderhoudsuitgaven beperkt. Een groot aantal activiteiten is daarom doorgeschoven. Er is veel tijd en moeite in de aanpassing van de onderhoudsbegroting gestopt om het financieel en technisch verantwoord aan te passen in verband met de noodzakelijke bezuinigingen. Door maatregelen niet helemaal te schrappen, maar te verplaatsen naar komende jaren willen we besparen, zonder dat de kwaliteit geweld wordt aan gedaan. Daarom worden de komende jaren een aantal werkzaamheden later uitgevoerd, dan we oorspronkelijk hadden gepland. Ook voor 2014 is er een aanzienlijke vermindering van onze voorgenomen activiteiten. Een aantal zaken doen we wel. We voeren al het onderhoud uit dat voortkomt uit reparatieverzoeken van bewoners. Ook verzorgen we bij huurmutaties het onderhoud aan de woning voor de nieuwe huurder. De werkzaamheden die vallen onder het serviceabonnement voeren wij ook gewoon uit. En ook alle onderhoudscontracten op het gebied van installaties, liften en verwarming blijven onverminderd doorlopen. We willen immers alle woningen veilig houden. Asbestverwijdering Voor 2013 en 2014 was het (ambitieuze) plan opgezet om in twee begrotingsjaren alle woningen van ons bezit asbestveilig te maken. Na een grondige inventarisatie van de betreffende complexen is de feitelijke verwijdering van het asbest in uitvoering gegaan. Wij hebben onze planning gerealiseerd voor wat betreft het verwijderen van het asbest aan de binnenzijde van alle woningen. Reparatieverzoeken Wij kunnen veel plannen, maar niet alles. Denk bijvoorbeeld aan reparatieverzoeken van huurders. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de klant bepaalt wanneer het hem uitkomt dat de reparatie verricht wordt. Reparatietijdstippen worden dan ook allemaal in overleg met de klant afgesproken Aantal reparatieverzoeken Gemiddeld aantal meldingen per verhuureenheid 1,4 1,4 Gemiddelde kosten per reparatieverzoek Gemiddelde duur afhandeling 9 dagen 10 dagen Mutatieonderhoud Het past bij onze missie dat huurders de vrijheid hebben om hun huurwoning zoveel mogelijk aan hun individuele woonwensen aan te passen. Daarom hanteren wij een duidelijk beleid voor Zelf Aangebrachte Veranderingen genaamd Uw eigen (huur)huis. Onze huurders maken hier steeds meer gebruik van Gemiddelde mutatiegraad 8,4 8,5 Gemiddelde kosten per mutatie Gemiddelde duur afhandeling 14 dagen 13 dagen Serviceabonnement In het huurreglement staat dat huurders zelf kleine onderhoudsklussen aan de woning moeten uitvoeren. Vaak komen ze hier niet aan toe. Of laten ze klussen uitvoeren door een vakman tegen hoge uur- en materiaalkosten of het wordt niet goed uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen huurders een 17

20 serviceabonnement bij ons afsluiten. Wij voeren deze klussen dan voor ze uit. De bijdrage voor deelname aan het serviceabonnement van De Leeuw van Putten bedraagt 4,04 per maand. Momenteel maakt ruim 80% van de huurders gebruik van dit serviceabonnement. 5.2 Wonen op maat Uw eigen (huur)huis Wij geven bewoners veel ruimte om veranderingen in hun woning aan te brengen. Ons ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Veranderingen) heet daarom: Uw eigen (huur)huis. De woning moet echter wel aantrekkelijk blijven voor toekomstige bewoners. Daarom zijn er een aantal spelregels voor deze Zelf Aangebrachte Veranderingen. Deze staan op onze website. Zo kunnen huurders duidelijk zien wat wel en niet is toegestaan. Ook lezen ze daar wat wij van ze verwachten als ze de huur beëindigen. Mensen met een functionele beperking Graag helpen wij mensen met een functionele beperking zelfstandig te (blijven) wonen. Daarom hebben wij in meerdere woningen aanpassingen aangebracht. De afhandeling van de verzoeken loopt via de gemeente. In goed overleg met de gemeente hebben wij in het afgelopen jaar onder meer de volgende aanpassingen aangebracht (in voornamelijk de seniorencomplexen): - Verhoogde toiletpotten. - Thermostatische mengkranen en éénhendelkranen. - Voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Een nieuwe keuken of badkamer Huurders die in aanmerking komen voor een nieuwe keuken of badkamer kunnen in onze woonwinkel een keuze maken. Per woningtype hebben wij een standaardindeling. De bewoner kan kiezen uit verschillende kleuren van de keukenkastjes, verschillende type werkbladen en uit allerlei soorten tegels voor badkamer en keuken. Tegen een meerprijs kunnen ze extra kastjes, apparatuur of een thermostaatkraan bestellen. Bij nieuwe verhuringen is er de mogelijkheid voor kleurkeuze van de keukenkastdeurtjes. Nieuwe bewoners kunnen na het ondertekenen van het huurcontract in de woonwinkel hun keuze maken. 5.3 Duurzaamheid Duurzame materialen Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze woningen. Daarom kiezen wij ook bij het onderhoud voor materialen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast gebruiken wij milieuvriendelijke bouwmaterialen en installaties die beantwoorden aan de richtlijnen voor duurzaam (ver) bouwen. Daarbij verliezen wij de levensduur van de materialen niet uit het oog. Vervangen wij elementen of bouwdelen? Dan maken wij zoveel mogelijk gebruik van onderhoudsarme materialen. Het liefst met langlopende garanties. Zo zorgen wij ervoor dat de woningen in de toekomst minder onderhoud nodig hebben. Het FSC-keurmerk voor hout Wij hebben ons aangemeld bij het FSC (Forest Stewardship Council) en een intentieverklaring getekend. Hiermee geven wij aan dat wij proberen om bij nieuwbouw en onderhoud van woningen zoveel mogelijk FSC-hout te gebruiken. FSC is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. De organisatie heeft wereldwijde standaarden voor bosbeheer met daaraan gekoppeld een keurmerk. Zij streven ernaar om het aandeel FSC-hout en -papier te verhogen. De Leeuw van Putten stopt energie in de Gildenwijk De Leeuw van Putten werkt constant aan het technisch in orde houden van haar woningbezit. In het najaar van 2014 heeft De Leeuw van Putten van alle gestapelde woningen in de Gildenwijk de cv-installaties vervangen. De complexen Wolwever en Schrijnwerker hebben een nieuwe dakopbouw gekregen en alle bewoners van de Gildenwijk hebben een nieuwe keuken aangeboden gekregen. Energielabels Sinds eind 2009 hebben alle woningen van De Leeuw van Putten een energielabel. Energielabels zijn geldig voor een periode van tien jaar. Bijna al onze woningen hebben een label C of D. Relatief weinig woningen zitten in een lager segment. Daarom is het niet noodzakelijk om op korte termijn investeringen te doen om de energielabels omhoog te halen. Met de uitvoering van ons planmatig onderhoud verbeteren de labels van de woningen ook. Uiteraard letten wij er wel op dat wij bij planmatig onderhoud zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen toepassen. Denk hierbij aan HR cv-ketels, extra isolatie bij dakrenovatie, het toepassen van isolerende beglazing, het aanbrengen van gelijkstroommotoren bij de mechanische ventilatie en het toepassen van spaarlampen. Energielabels , uitgedrukt in percentages. Energielabel A 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% B 5,6% 6,3% 6,3% 9,3% 13,0% 13,0% C 28,7% 39,5% 40,8% 52,1% 49,0% 54,4% D 61,0% 49,7% 48,6% 34,7% 34,1% 30,7% E 4,6% 4,4% 4,2% 3,8% 3,8% 1,7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Convenant Energiebesparing In het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat gesloten is tussen Aedes, de Woonbond en de overheid staan een aantal ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing in de sector procent besparing op gasverbruik bestaande voorraad in 2018 (t.o.v. 2008); - Bij ingrijpende woningverbetering minimaal het energielabel B of minimaal het label met twee klassen te verbeteren; - Huurders staan centraal bij energiebesparende maatregelen aan woningen; - Woonbond en Aedes maken afspraken over woonlasten (waarborg); - Aedes en Woonbond stimuleren corporaties en huurdersverenigingen op lokaal niveau afspraken te maken; - Opnemen van energielabel in Woningwaarderingsstelsel (WWS); - Kwaliteit binnenmilieu en wooncomfort zijn aandachtspunten bij energiebesparing; - Bevorderen dat corporaties energiebesparing meenemen in voorraadbeleid en portefeuillebeheer. De energiezuinigheid en de besparingen worden afgemeten aan de energielabels van de woningen. Binnen ons bezit neemt het aandeel woningen met een A, B of C-label (de meest energiezuinige) toe, het aandeel woningen met een D of E-label neemt af. Wij hebben de energiebesparing van onze woningen op jaarbasis uitgerekend. Een gewenste besparing op gasverbruik van 2% wordt gezien als een CO2 besparing van 2%. In de periode 2008 tot en met 2014 hebben wij een CO2-besparing gerealiseerd van 8,8 procent. Dit betekent een besparing van 1,26 procent per jaar. Wij 18

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2013 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putt en Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Doelstellingen...5 1.1 Onze missie... 5 1.2 Balanced Score Card...5 1.3 Meerjarenvisie...5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Doelstellingen...5 1.1 Onze missie... 5 1.2 Balanced Score Card...5 1.3 Meerjarenvisie...5 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 DEEL 1 ONZE WONINGCORPORATIE... 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen...5 1.1 Onze missie.............................................................................................................................................

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

Jaarverslag 2016 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2016 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 E-mail

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Beloningsbeleid directeur-bestuurder en raad van toezicht Woningstichting Leusden

Beloningsbeleid directeur-bestuurder en raad van toezicht Woningstichting Leusden Beloningsbeleid directeur-bestuurder en raad van toezicht Woningstichting Leusden Het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht (rvt) van Woningstichting Leusden (WSL) staan vastgelegd

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Remuneratierapport thuis 2015

Remuneratierapport thuis 2015 Remuneratierapport thuis 2015 Vastgesteld op 27 januari 2016 door de Raad van Commissarissen thuis Inleiding Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie