Kwantitatieve impactstudie QIS4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatieve impactstudie QIS4"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 3 M A A R T IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV peilt behoefte aan studiebijeenkomsten Pagina 5 Univé actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen Pagina 6 Veel vacatures verzekeraars Pagina 7 Drastische verlaging brandpremies Fortis ASR Pagina 8 Brandveiligheidsmaatregelen niet afgestemd op menselijk gedrag Pagina 9 Digitale schadeafhandeling Aegon Pagina 11 Centramed: Continuïteit waarborgen is onze belangrijkste opdracht Kwantitatieve impactstudie QIS4 Wees voorbereid op Solvency II en doe daarom aan QIS4 mee Het is weer QIS-time! In de komende maanden kunnen verzekeraars aan de vierde kwantitatieve impactstudie in de aanloop naar Solvency II meedoen. Deelname heeft drie belangrijke voordelen: verzekeraars kunnen controleren of ze over alle gegevens beschikken, oefenen met de rekenmodules en invloed op de regelgeving uitoefenen. Een en ander wordt toegelicht door Frank Proost, toezichthouder verzekeringsmaatschappijen en projectleider QIS4 bij De Nederlandsche Bank. Solvency II, het Europese raamwerk met nieuwe voorschriften voor de solvabiliteit van verzekeraars, zal op z n vroegst in 2012 van kracht worden. Het belangrijkste verschil met Solvency I is, dat de nieuwe richtlijnen risicogebaseerd zullen zijn. Verzekeraars die meer risico lopen, moeten een grotere pot met geld als solvabiliteitsvermogen achter de hand houden, om daarmee op de nodige verrassingen voorbereid te zijn. Met de kwantitatieve impactstudies wordt nagegaan of de nieuwe regels in de praktijk tot de juiste uitkomsten leiden en of de verzekeraars ermee uit de voeten kunnen. Vorig jaar namen ongeveer 85 verzekeraars deel aan QIS3. Dit is een kwart van de circa 350 verzekeraars in Nederland die onder volledig toezicht van De Nederlandsche Bank staan (waarbij de maatschappijen uit een zelfde groep als losse entiteiten worden meegeteld). Deze verzekeraars hebben kunnen nagaan of ze alle gegevens tot hun beschikking hadden en tot welke uitkomsten de berekeningen leidden. Bovendien is er vanuit deze groep wel degelijk ook invloed op de regelgeving geweest. Frank Proost: Vorig jaar hebben bijna alle zorgverzekeraars aan QIS3 meegedaan. De zorgverzekeraars in Nederland werken met een vereveningsstelsel. Dat systeem is typisch Nederlands en zat niet in de regelgeving, waardoor de uitkomsten voor de zorgverzekeraars niet tot de gewenste uitkomsten leidden. De QIS3-studie heeft dat duidelijk gemaakt, waarna Europa de regelgeving heeft aangepast. Frank Proost, projectleider QIS4 bij De Nederlandsche Bank. De onderlinge 1

2 I N H E T N E D E R L A N D S V E R T A A L D Hoewel de regelgeving steeds concreter en definitiever wordt, is het zeker niet uitgesloten dat ook deelnemers aan QIS4 daar nog invloed op kunnen uitoefenen. Het is daarom van het grootste belang dat met name de kleinere verzekeraars er in grote getale aan meedoen. Zij kunnen zich tot 31 maart bij De Nederlandsche Bank aanmelden. Verzekeraars die kort daarna alsnog besluiten mee te doen, doen er goed aan contact met DNB op te nemen om na te gaan of dat dan nog mogelijk is. Als alles volgens planning verloopt, zal vanaf 1 april het QIS4-specificatiedocument beschikbaar zijn, waarin de technische uitwerking van QIS4 staat, en vanaf 25 april de QIS4- spreadsheets, waarop de gegevens kunnen worden ingevuld en waarmee de benodigde solvabiliteit kan worden berekend. De ingevulde spreadsheets kunnen tot 7 juli bij DNB worden ingeleverd. Frank Proost: Vorig jaar was er zowel van het specificatiedocument, dat zo n honderdvijftig pagina s dik is, als van de spreadsheet alleen maar een Engelstalige versie beschikbaar. Veel verzekeraars vonden die erg moeilijk te begrijpen, waardoor de kwaliteit van sommige inzendingen te wensen overliet. We hebben daarom besloten de spreadsheet in het Nederlands beschikbaar te stellen en om bij het specificatiedocument een vertaallijst van de belangrijkste termen te leveren. Daardoor zal het nu een stuk gemakkelijker zijn om mee te doen. O N D E R S T E U N I N G V A N U I T D N B Naast deze vertaalservice geeft DNB nog op diverse andere manieren ondersteuning bij de deelname aan QIS4. Om te beginnen werd in maart bij DNB in Apeldoorn een informatiebijeenkomst gehouden. Daar waren ongeveer 125 deelnemers vanuit 75 verzekeringsmaatschappijen aanwezig. Daarnaast geeft DNB uitleg over allerlei zaken op de website van de bank, onder het kopje Toezicht / Open Boek Toezicht / QIS4. Het verdient aanbeveling deze informatie regelmatig te raadplegen. Vanaf deze site zijn ook het aanmeldingsformulier en straks het specificatiedocument en de spreadsheet te downloaden. Verder heeft DNB een helpdesk ingericht, waar men specifiek met vragen over QIS4 terecht kan. Vragen kunnen via naar worden gestuurd, waarna binnen afzienbare tijd, afhankelijk van de complexiteit van de vraag, ook weer via antwoord wordt gegeven. Tot slot zal DNB input gaan leveren op workshops, die naar verwachting door Zorgverzekeraars Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de FOV zullen worden georganiseerd. Frank Proost: De FOV zal binnenkort onder de leden inventariseren of daar belangstelling voor is en wat zij dan van ons verwachten. Ik weet bijna wel zeker dat die belangstelling er zal zijn. De workshops zullen dan waarschijnlijk in mei plaatsvinden. O O K M O G E L I J K V R I J G E S T E L D E N Frank Proost kan niet ontkennen dat deelname aan QIS4 de nodige tijd kost. Het is natuurlijk moeilijk aan te geven hoeveel tijd precies, want dat is afhankelijk van de beschikbare kennis en de orde in de administratie. Hij hoopt echter dat dit verzekeraars er niet van zal weerhouden om aan de studie mee te doen. Proost wijst erop dat het allerminst zeker is of er nog een QIS5 zal plaatsvinden en dat QIS4 daarom wel eens de laatste mogelijkheid zou kunnen zijn om met het nieuwe voorschriftenraamwerk te oefenen. Hij benadrukt in dit verband dat verzekeraars geen angst hoeven te hebben dat de gegevens die zij met QIS4 aanleveren, tot sanctionerende toezichtmaatregelen zullen leiden. Hij zegt: Dat is niet alleen onmogelijk, omdat er nog geen wetgeving van toepassing is, maar bovendien zijn deze studies echt bedoeld om samen richting 2012 te gaan. We gaan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar aan tafel zitten om te kijken tot welke uitkomsten QIS4 leidt en wat die voor de 2 De onderlinge maart 2008

3 desbetreffende verzekeraar betekenen. Frank Proost roept overigens ook de verzekeraars voor wie straks Solvency II wellicht niet zal gelden, op om aan QIS4 mee te doen. Momenteel lijkt het erop dat verzekeraars met een premie-inkomen van minder dan vijf miljoen euro en verzekeraars die alleen natura-uitvaarten verzekeren, zullen worden vrijgesteld. Maar dit staat nog helemaal niet vast, benadrukt Frank Proost. Bovendien zal er mogelijk ook voor de vrijgestelde verzekeraars nieuwe regelgeving komen, die net als Solvency II meer in de richting van risicogebaseerd toezicht zal gaan. Voor deze verzekeraars heeft het dus ook zin om aan QIS4 mee te doen, al was het alleen maar om enigszins in te voelen welke kant het opgaat. De solvabiliteitsberekening die De Nederlandsche Bank nu jaarlijks in de verslagstaten vraagt, zal in 2012 of kort daarna door de nieuwe rekenmethode worden vervangen. Die datum is niet aan DNB, maar wordt vanuit Europa vastgesteld. Het is ook voor ons nog niet allemaal uitgekristalliseerd, zegt Frank Proost tot slot. Het is niet zo dat wij alles precies weten. Ook wij leren van QIS4. In feite lopen we met de markt mee, al proberen we natuurlijk wel iets voorop te lopen. De onderlinge maart

4 FEDERATIE ONDERLINGEN Inventarisatie studiedagen In maart heeft het secretariaat haar leden gepeild over de vraag of studiedagen op prijs worden gesteld over het nieuwe PE-stelsel, de gevolgen hiervan voor de houdbaarheid van diploma s en indirect daarmee eveneens voor de vergunning. Ook komen onderwerpen aan bod als welke vakbekwaamheid nu precies wordt geëist door de Wft en waar de grens van de zorgplicht ligt. Deze dag kan optioneel worden uitgebreid met het onderwerp Nieuw verzekeringsrecht. Hierbij gaat het dan vooral over de praktische kennis die inmiddels is opgedaan en zaken als jurisprudentie. Op basis van de eerst ontvangen antwoorden kan voorzichtig worden geconcludeerd dat zich een meerderheid aftekent voor een combinatie van beide onderwerpen. Een tweede inventarisatie die in maart is uitgevoerd betreft een nieuwe ronde van de in 2007 succesvol verlopen taxatiedagen. De Technische Commissie Schadepreventie heeft aan de hand van de vorig jaar voor het eerst georganiseerde taxatiedagen en de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren nieuwe ideeën voor dit jaar. In het verlengde van de taxatiedagen wordt de leden gevraagd naar hun belangstelling voor een mogelijk nieuw verschijnsel: de preventiethemabijeenkomst. Tijdens zo n bijeenkomst van enkele uren wordt een preventieonderwerp diepgaand besproken. De bijeenkomsten worden aan het eind van de werkdag gehouden, starten voor de files en hierna eindigen. Thomas van Rijckevorsel lid Executive Board Eureko Mr. T.C.A.M. (Thomas) van Rijckevorsel treedt per 1 april 2008 toe tot de Executive Board van Eureko. Hiertoe heeft de Supervisory Board van Eureko besloten. Thomas van Rijckevorsel is thans directeur van het Directoraat Particulieren van Rabobank Nederland. Thomas van Rijckevorsel (53 jaar) trad na zijn rechtenstudie in Leiden in dienst bij ABN AMRO. In 1991 maakte hij de overstap naar Rabobank. Vanaf 1994 hield Mr. T.C.A.M. (Thomas) van Rijckevorsel. hij zich bezig met de opbouw van een internationaal private banking netwerk. Van Rijckevorsel werd vanaf 2001 marketingdirecteur bij het binnenlandse retail bedrijf. Sinds 2006 is hij directeur van het Directoraat Particulieren. Daarbij is hij onder meer verantwoordelijk voor de bancassurance-activiteiten van Rabobank en de verzekeringsactiviteiten die Rabobank en Eureko/ Achmea samen ontwikkelen (onder andere via Interpolis). Bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn over de benoeming: Thomas van Rijckevorsel heeft een grote staat van dienst binnen de financiële dienstverlening en beschikt over brede ervaring in het besturen van commerciële organisaties gericht op particulieren en bedrijven. Ik verwacht dat hij een sterke bijdrage zal leveren aan het verder uitbouwen van de synergetische voordelen in de samenwerkingsrelatie tussen Eureko en Rabobank. De Executive Board van Eureko bestond na de pensionering van Ernst Jansen per 1 oktober 2007 uit vijf leden. Met de aanstelling van Thomas van Rijckevorsel heeft Eureko per 1 april 2008 weer een zeshoofdige Board. De andere leden zijn Maarten Dijkshoorn (chairman en CEO), Huub Hannen (vice-chairman), Gerard van Olphen, Willem van Duin en Roel Wijmenga (CFO). Eureko behoort tot de top-15 van de Europese verzekeraars en is als financiële dienstverlener actief in elf Europese landen. De onderdelen van Eureko zijn: Achmea* (Nederland), Avéro Belgium (België), Friends First (Ierland), Interamerican (Griekenland), Interamerican (Bulgarije), Interamerican (Roemenië), Império France (Frankrijk), Interlife (Cyprus), Union (Slowakije) en Eureko Sigorta (Turkije). Eureko heeft ook een strategisch belang in PZU, de belangrijkste levens- en schadeverzekeraar van Polen. Eureko heeft medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Zeist. De grootste aandeelhouders zijn Vereniging Achmea en Rabobank. * De vijf powerbrands van Achmea zijn: Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Zilveren Kruis Achmea en Agis. 4 De onderlinge maart 2008

5 Univé stimuleert klimaatneutraal autorijden In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen heeft Univé onlangs klimaatneutraal autorijden geïntroduceerd. Wie zijn auto bij Univé heeft verzekerd, kan voor slechts 9,95 per jaar de CO 2 -uitstoot van zijn autobrandstof compenseren met de Univé ClimaCount Visa Card. Onder het motto groen denken = groen doen biedt Univé haar klanten de mogelijkheid om bij te dragen aan een schoner milieu. De klant betaalt zijn brandstof met de Univé ClimaCount Visa Card, een creditcard waaraan een methodiek voor klimaatcompensatie is gekoppeld. Op basis van de betaling wordt de CO 2 -uitstoot berekend. Deze wordt 100% gecompenseerd, bijvoorbeeld door de aanplant van nieuwe bomen. De compensatie van de CO 2 -uitstoot wordt betaald uit het ClimaCount fonds. Het eerste jaar biedt Univé de ClimaCount Visa Card gratis aan. De klant betaalt het eerste jaar dus alleen zijn eigen brandstofkosten. Vanaf het tweede jaar betaalt de klant naast zijn eigen brandstofkosten 9,95 voor de ClimaCount Visa Card. Verder kost de compensatie de klant niets extra s. De creditcard wordt vrijwel overal in Nederland en in het buitenland geaccepteerd. RePay International, de organisatie achter de ClimaCount Visa Card, staat garant voor de CO 2 -compensatieprojecten. Onafhankelijke instanties als CE Delft en TNO controleren de berekeningsmethode van de emissie per product of dienst. De berekening wordt daarnaast nog gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers. Bovendien is RePay aangesloten bij Milieu Centraal, een landelijke organisatie die betrouwbare milieu-informatie biedt volgens een forum van onafhankelijke deskundigen. De compensatieprojecten van RePay bevinden zich in het buitenland, waar grond en bomen betaalbaarder zijn dan in Nederland. Op deze manier behaalt RePay een optimaal rendement uit de compensatiegelden die partners en gebruikers van de ClimaCount Visa Card opbrengen. Kaarthouders kunnen via de website zelf aangeven in welke compensatieprojecten ze willen investeren. Hierbij gaat het niet alleen om de aanplant van bomen, maar ook om duurzame energie, kleinschalige projecten en energiebesparing. Uit onderzoek, gedaan in juni 2007 door Market Response, blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt om het milieu. 54% van de ruim 600 respondenten blijkt behoefte te hebben om milieubesparende activiteiten te ontplooien, maar is niet bereid om bijvoorbeeld de auto te laten staan. De CO 2 - compensatie wordt door de respondenten gewaardeerd, mits deze (voor een deel) in Nederland plaatsvindt. 85% van de respondenten vindt het belangrijk geïnformeerd te worden over de compensatie-activiteiten. Het groen rijden-concept voorziet in de behoefte om een bijdrage te leveren aan het milieu zonder dat de klant het gemak en comfort van de auto hoeft te missen aldus Jan Dijkstra, directeur Univé Schade. Hoewel de CO 2 -compensatie in gecontroleerde buitenlandse projecten plaatsvindt, vinden wij het belangrijk om ook klimaatprojecten in Nederland te ondersteunen. Hiermee geven wij invulling aan onze kernwaarde dichtbij zoals onze verzekerden van ons gewend zijn. Zo zijn we sponsor van het Klimaatbos. Dit is een hartvormig bos dat Natuurmonumenten aanlegt om de aandacht te vestigen op het klimaatprobleem. Het klimaatbos maakt deel uit van een veel breder klimaatprogramma waarin Natuurmonumenten zich hard maakt voor het creëren van robuuste natuurgebieden, het aanleggen van klimaatbuffers en het verwerken van biomassa. Dat zijn ontwikkelingen die werkelijk een antwoord bieden op het klimaatvraagstuk. Een mooi initiatief dat we van harte ondersteunen aldus Dijkstra. FOV-leden SON en Avéro Achmea op HISWA 2008 Zoals voorgaande jaren was het ook dit jaar mogelijk stands van FOV-leden Schepen Onderlinge Nederland (SON) en Avéro Achmea op de HISWA te bezoeken. Beide stands werden werd druk bezocht door leden en aspirant-verzekerden. Avéro Achmea kwam opnieuw met een initiatief op het gebied van preventie. Het accent lag dit keer op persoonlijke beveiliging, namelijk een man-over-boordsysteem. Hierbij valt de motor van het vaartuig stil, zodra de persoon die een knop draagt (met een polsband bijvoorbeeld) overboord valt, een uitkomst als je kinderen aan boord laat meevaren. Verder is er een paniekknop: als een opvarende een hartaanval krijgt, kan door een druk op deze knop contact verkregen worden met een hulppost. Avéro Achmea is een aantal jaren actief betrokken bij het beveiligen van havens van pleziervaartuigen. De onderlinge maart

6 ACTUALITEITEN Stand SON op HISWA. Naast persoonlijke beveiliging kan de basismodule van beveiliging voor pleziervaartuigen worden uitgebreid met bilgewaterdetectie (mengsel van water en olie dat op de bodem van schepen ligt), met brand- en gasdetectie en met inbraakdetectie wanneer het schip zich in de haven bevindt. Er heeft zich echter nog geen diefstal voorgedaan. De werking van de beveiliging is dus nog niet getest door daadwerkelijk crimineel handelen. Het blijkt dat de beveiliging zo preventief werkt dat er nog geen schade gemeld is! Bos wil sterker Europees toezicht financiële sector Minister Bos van Financiën streeft naar een verdere europeanisering van het toezicht op financiële instellingen. Volgens hem moeten nationale toezichthouders naast hun bestaande taken een Europees mandaat krijgen en meer samenwerken. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de kredietcrisis. De financiële onrust maakt duidelijk dat de convergentie en samenwerking op het gebied van financieel toezicht een flinke duw in de rug moeten krijgen, aldus Bos. De huidige inrichting van het toezicht kent namelijk een primaire nationale oriëntatie. Bestaande afspraken over Europees toezicht zijn volgens hem te vrijblijvend. De vicepremier pleit voor een EU-breed mandaat voor nationale toezichthouders. Nu dat er niet is, zouden de instanties geen rekening hoeven te houden met belangen van andere EU-lidstaten wanneer zij besluiten nemen over financiële instellingen. Over de invulling van het mandaat wil het ministerie van Financiën vooralsnog geen mededelingen doen. Op dit moment is er niets meer te zeggen, aldus een voorlichter. Naast het Europese mandaat pleit Bos voor meer samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Dit wil hij bereiken door colleges op te richten waarin vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders zitting hebben. Deze zouden het vaste aanspreekpunt moeten worden voor grensoverschrijdende financiële instellingen. Ook wil Bos de colleges een centrale rol geven bij financieel crisismanagement. Slechte samenwerking kan hier tot grote kosten in de sector en de samenleving leiden. In de Kamerbrief staat dat de Europese ministers van Financiën afgelopen december in de Ecofin hebben afgesproken dat er serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheid van een Europees mandaat. Uit het verslag van die bijeenkomst blijkt evenwel dat de kwestie moeilijk ligt. In de stukken staat dat er een delicaat compromis is bereikt over het mandaat en andere vormen van samenwerking. Nederland steunde tijdens de vergadering de oproep van een grote lidstaat voor verdergaande samenwerking tussen de toezichthouders. Tot teleurstelling van Nederland werden de voorstellen echter gemengd ontvangen door andere lidstaten. Tijdens de informele Ecofin in april wordt hierover verder gesproken. Bron: Staatscourant, 28 februari 2008 Relatief hoge vacaturegraad HBO-ers bij verzekeraars Begin 2008 waren er ongeveer vacatures bij verzekeraars. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), dat voor het eerst het aantal vacatures bij verzekeraars in kaart heeft gebracht. De bedrijfstak biedt plaats aan zo n werknemers. Dat betekent dat de vacaturegraad uitkomt op zestig per duizend banen, het dubbele van het landelijk gemiddelde en bovendien vijftig procent hoger dan de vacaturegraad in de totale sector financiële dienstverlening, aldus CVS-statisticus Nico Jacobs. Hoewel tot nu toe nog nooit in kaart was gebracht met hoeveel vacatures verzekeraars te kampen hebben, vernam het Verbond van zijn leden regelmatig dat ze (steeds meer) moeite hebben met het aantrekken van nieuwe mensen zeker op hbo-niveau en hoger. Verzekeraars staan niet te boek als de meest begeerlijke 6 De onderlinge maart 2008

7 werkgever en hebben wel eens last van hun stoffige imago; bij het aantrekken van nieuwe mensen moeten ze de banken regelmatig voor laten gaan, vertelt beleidsadviseur Marko van Leeuwen, die binnen het Verbond over Onderwijs gaat. Volgens Van Leeuwen is dat imago niet terecht. Mensen die wél aan de slag gaan bij een verzekeraar, zijn vaak enthousiast. Dat is ook de reden dat we in 2007 samen met hogescholen een project zijn gestart om te zien hoe we meer mensen kunnen interesseren voor de verzekeringsbranche. Daarnaast is de sector Arbeidsvoorwaarden de campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid gestart. Omdat de sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond zich zorgen maakt over de situatie, startte het CVS een onderzoek om inzichtelijk te maken hoe groot de arbeidskrapte bij verzekeraars werkelijk is. Uit de statistieken blijkt niet alleen overduidelijk dat de vacaturegraad bij verzekeraars erg hoog is in vergelijking met het landelijke gemiddelde, maar ook dat het vacatureprobleem zich met name toespitst op HBO-ers: het merendeel van de vacatures (58 procent oftewel tweeduizend vacatures) betreft functies op HBO-niveau. De geluiden die leden lieten horen, zijn nu statistisch bevestigd. Verzekeraars hebben aangegeven dat 44 procent van de vacatures als moeilijk vervulbaar wordt ervaren. Er is met name een tekort aan actuarissen, IT ers en financieel specialisten. Bovendien leeft het gevoel dat het aantal vacatures hoger ligt dan een jaar geleden. Binnen het Verbond zal vanuit Arbeidsvoorwaarden en Onderwijs gezamenlijk worden bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen. Aan het CVS-onderzoek heeft 79 procent van de markt (gemeten naar aantal werknemers) meegedaan, variërend van grote tot kleine bedrijven, en zowel verzekeraars die de verzekeringscao toepassen als bedrijven die een eigen cao hebben (de single branche ziektekostenverzekeraars vallen buiten het onderzoek). Om de situatie preciezer in kaart te brengen, wordt het onderzoek binnenkort herhaald onder alle Verbondsleden. Daarbij gaan we de informatie ook combineren met andere CVS-statistieken, om mogelijk verbanden te kunnen leggen tussen het aantal vacatures en andere bedrijfskenmerken, zoals omzet of aantal werknemers, aldus Jacobs. Fortis ASR zet mes in premies woonhuis en inboedel Fortis ASR heeft voor ongeveer 70% van de postcodes in ons land de premies van de woonhuis- en inboedelverzekering voor nieuwe verzekerden verlaagd. Voor de inboedelverzekering bedraagt de premiedaling maximaal 23% en voor de woonhuisverzekering maximaal 11%. De premiereductie vloeit voort uit een uitbreiding van de tariefgroepen op basis van een nieuwe risicoselectie. De woonhuis- en inboedelverzekeringen maken deel uit van het Voordeelpakket van Fortis ASR. Bron: AM Signalen, 13 maart 2008 Einde verbod op verzekeren oorlogsmolest? Naar aanleiding van een discussie over de mogelijkheden van een ongevallenverzekering voor militairen zijn kamervragen gesteld over het verbod in de Wft voor schadeverzekeraars op het verzekeren van het molestrisico. De minister van Financiën heeft daarop geantwoord, dat hij heeft onderzocht of het huidige verbod voor schadeverzekeraars om oorlogsmolest te dekken, nog nodig is. Geconcludeerd is dat dit verbod onnodig beperkend is en dat het streven gericht is op het indienen van een wetsvoorstel, teneinde het verbod te laten vervallen. Inmiddels is uit contact tussen het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Financiën duidelijk geworden dat men geen haast heeft met dit wetsvoorstel en dat er voldoende gelegenheid is om de consequenties van een eventueel intrekken van het verbod om groot molestrisico s te verzekeren, te bespreken. Het Verbond heeft een afspraak voor overleg met het ministerie van Financiën. Hierin zal duidelijk gemaakt worden dat er voor het verzekeren van militairen en anderen die naar oorlogsgebieden worden uitgezonden, binnen de huidige kaders voldoende mogelijkheden zijn of kunnen worden gevonden. Hier is het niet voor nodig het verbod op het verzekeren van groot molestrisico s op te heffen. Het doel van het al heel lang bestaande verbod om groot molest te verzekeren, namelijk de solvabiliteit van schadeverzekeraars niet in gevaar te brengen, blijft onveranderd. De Juridische Commissie Schade van het Verbond zal de juridische aspecten hieromtrent nader onderzoeken. Extra geld voor keurmerk veilig ondernemen Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) trekt dit jaar euro extra uit om winkelgebieden en bedrijventerreinen aan een keurmerk veilig ondernemen te helpen. Het geld komt bovenop de 1 miljoen euro die hiervoor elk jaar beschikbaar is. De onderlinge maart

8 Dit maakte Ter Horst bekend bij het uitreiken van de tweede ster bij het keurmerk voor het winkelgebied Kalverstraat/Nieuwendijk in Amsterdam. Winkelgebieden en bedrijventerreinen krijgen het keurmerk veilig ondernemen met één ster als de ondernemers, de gemeente, politie en brandweer samen afspraken maken over veiligheid en die vastleggen in een overeenkomst. Ze krijgen een tweede ster als er ook afspraken worden gemaakt over de omgeving van het winkelgebied of bedrijventerrein, bijvoorbeeld over parkeergarages of fietsenstallingen in de buurt. Een derde ster volgt als minstens 60 procent van de ondernemers ook specifiek aandacht besteedt aan de veiligheid in de eigen winkel of het eigen bedrijf zelf. Sinds de start in 2000 zijn er inmiddels 163 winkelgebieden en 170 bedrijventerreinen met een keurmerk. De belangrijkste problemen waar de aandacht zich op richt zijn inbraak, winkeldiefstal, gevoelens van bedreiging en onveiligheid en overlast van groepen jongeren. Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat de maatregelen effect hebben: de veiligheidsproblemen worden minder. Het nemen van collectieve maatregelen leidt bovendien tot lagere kosten per bedrijf. Schrikkeldagstormschade miljoen euro De storm in de nacht van 29 februari op 1 maart jongstleden heeft aan de opstal van bedrijven en particulieren tot 3,9 miljoen euro schade geleid. Schade aan bijvoorbeeld motorrijtuigen valt níet onder deze berekening. Daarmee richtte de laatste storm die Nederland trof aanzienlijk meer schade aan dan de storm van precies een maand geleden, die tot 1,8 miljoen euro schade leidde. Ter vergelijking: de grote storm van ruim een jaar geleden (18 januari 2007) bracht de schadeteller destijds op 295 miljoen euro. Het KNMI lijkt over de schrikkeldagstorm dan ook terecht te spreken van een gewone storm, zoals ons land regelmatig te verwerken krijgt. Eerder berekende het CVS naar aanleiding van deze schrikkeldag dat verzekeraars dagelijks gemiddeld zo n 17 miljoen euro aan schade uitkeren. Met deze storm als finale lijkt de schade op de schrikkeldag van 2008 hoger te zullen uitvallen dan de gemiddelde dag in Nederland. Stormschade wordt in de regel gedekt door een brandverzekering van een bedrijfspand of woning. Ditzo breidt assortiment uit Internetverzekeraar Ditzo biedt naast een autoverzekering nu ook een woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering aan. Ook bij de nieuwe verzekeringen probeert Ditzo het volgens eigen zeggen de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is onderverzekering niet mogelijk en wordt er direct gezorgd voor vervangende woonruimte en meubilair als dat nodig is. Spullen zijn zonder extra premie ook buiten de deur (wereldwijd) verzekerd, zakelijke inboedel is meeverzekerd en wie zelf kleine schades repareert, krijgt materialen, uren én een afhaalmaaltijd vergoed, ook voor iedereen die heeft meegeholpen. Voor de premie geldt: hoe meer schadevrije jaren op de autopolis (en die mag ook elders gesloten zijn) hoe meer voordeel. Bron: Assurantie Magazine, 7 maart 2008 Brandveiligheidsmaatregelen niet afgestemd op menselijk gedrag Als ergens brand uitbreekt, ontstaat er niet meteen paniek. Mensen wachten bij brand te lang met vluchten waarna dit in sommige gevallen niet meer mogelijk is. Mensen herkennen het geluid van een brandalarm doorgaans wel, maar reageren daar niet onmiddellijk op. Als ze vluchten maken ze geen of nauwelijks gebruik van nooduitgangbordjes en veelal ook niet van de dichtstbijzijnde nooduitgang. De meeste mensen gebruiken als nooduitgang de ingang waardoor ze zijn binnengekomen. Dat je niet door rook moet vluchten is bekend, maar het wordt door vrijwel iedereen wel gedaan. Dat zijn enkele belangrijke bevindingen van een uitgebreid onderzoek naar zelfredzaamheid bij brand dat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra heeft uitgevoerd. Met zelfredzaamheid wordt bedoeld: het menselijk vermogen om signalen van gevaar waar te nemen en te interpreteren, en om beslissingen te nemen en uit te voeren die gericht zijn op het overleven van een brandsituatie. De zelfredzaamheid bij brand wordt niet (uitsluitend) bepaald door het aantal nooduitgangen en de deurbreedte. Die wordt vooral bepaald door de tijd die het duurt voordat mensen reageren op een brand en de acties en beslissingen van de aanwezigen in een gebouw. In hoge(re) gebouwen blijken mensen bijvoorbeeld te vluchten via de lift of roltrap waarmee zij het gebouw zijn binnengekomen. Dit is in strijd met het voorschrift dat niet via liften of roltrappen gevlucht mag worden. Er is daarom nader onderzoek nodig naar het brandveilig gebruik van liften en roltrappen bij brand. Vooral nu gebleken is dat in sommige gevallen mensen een brand hebben overleefd door juist wél een lift te gebruiken (onder meer in het WTC op 9/11). Technische brandveiligheidsmaatregelen in een gebouw zijn belangrijk. Maar de 8 De onderlinge maart 2008

9 organisatorische aspecten van brandveiligheid, zoals een opgeruimde en schone bedrijfsomgeving en bedrijfshulpverlening (een ondergeschoven kindje) zijn minstens zo belangrijk. Een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie kan de reactietijd tot ongeveer tienmaal verkorten ten opzichte van de situatie waarin de ontvluchting niet door getraind personeel wordt begeleid. Brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen zijn niet voldoende afgestemd op het menselijk gedrag bij brand. Dat moet beter kunnen. Hiervoor is nader onderzoek naar de acties en beslissingen bij brand noodzakelijk. Verder lijken mensen moeite te hebben met het inschatten van gevaar van brand. Om dit te verbeteren zou geïnvesteerd moeten worden in voorlichting aan burgers en training van bedrijfshulpverleners. Hierbij moet het huidige gedrag van mensen bij brand het uitgangspunt zijn. Agrarische verzekerde waarde te laag Agrariërs bewaren vaak producten en voeders op hun bedrijf. Interpolis wijst hen op de keerzijde van de sterk gestegen prijzen in de afgelopen tijd. In polissen is meestal een lagere verzekerde waarde opgenomen van de producten, grondstoffen en mengvoeders. Deze waarde is gebaseerd op prijzen van de afgelopen jaren. Interpolis denkt dat de hogere prijzen geen incident zijn maar een blijvend effect hebben. De verzekeraar verwijst daarbij naar onderzoeken die laten zien dat de sterk stijgende wereldbevolking, de trek van het platteland naar de stad en de groeiende welvaart in met name Azië belangrijke factoren zijn die voor tekorten zorgen. De gevolgen van deze trends zijn al enige tijd duidelijk. De vraag naar grondstoffen en landbouwproducten stijgt het laatste jaar namelijk sterk. Doordat het aanbod de vraag niet kan bijhouden, ontstaan tekorten en die leiden tot prijsverhogingen. Bron: Stal en Akker, 11 maart 2008 Vakbekwaamheid trainen op werkplek Bureau D&O heeft een systeem ontwikkeld waarmee medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen trainen op de eigen werkplek: het D&O Persoonlijk Digitaal Educatie Plan Schadeverzekeringen. Werknemers in de verzekeringsbranche die klanten adviseren of een toelichting op producten geven, moeten aantoonbaar de benodigde kennis hebben. Op welke plek binnen het bedrijf dan ook. Meer dan ooit is het credo deskundigheid; dit geldt niet alleen de wetgever en namens deze de toezichthouders maar vooral de werkgever. Directies moeten voldoen aan de deskundigheidseisen voor hun medewerkers, maar vragen zich vaak af hoe zij optimaal kunnen controleren of het personeel over de juiste kennis beschikt. Vervolgens dient zich het vraagstuk aan hoe dit desgevraagd aan de toezichthouder kan worden uitgelegd. Bureau D&O heeft een hulpmiddel ontwikkeld dat via internet en dus vanaf iedere werkplek toegankelijk is. De medewerker beantwoordt verschillende toetsvragen en krijgt een terugkoppeling of het antwoord juist is met een bijbehorende toelichting. De werkgever abonneert zich op het digitale educatieplan en kiest welke clusters worden afgenomen. Momenteel zijn er drie clusters (Mobiliteit, Bezit & algemeen en Medisch & MKB). Vervolgens ontvangt een medewerker gedurende een kwartaal wekelijks het educatieplan per . De werkgever kan dagelijks volgen of het is ingevuld en wat de resultaten zijn. De resultaten worden opgenomen in het personeelsdossier als bewijs van deskundigheid. Via de link kan onder meer een gratis toets worden uitgevoerd. Hiermee kan inzicht verkregen worden in de werking van het digitale educatieplan. De kosten per deelnemer bedragen 35 euro, exclusief btw. Aegon handelt schades digitaal af Na een succesvolle proef stapt Aegon in april voor inboedel- en opstalpolissen over op geautomatiseerde schadebehandeling. Aegon is de derde verzekeraar die aankondigt de stap te zetten naar geautomatiseerde schadebehandeling. Vorig jaar liet Unigarant weten eveneens dit voorjaar live te gaan met het Certigo-pakket van Netaspect en vorig jaar juni lanceerde de Noordhollandsche van 1816 een eigen systeem. We zijn bij Aegon bezig om 100% digitaal te gaan, vertelt manager Schade & Expertise Vervoer Jan Veldhuizen. Enerzijds om de tussenpersoon te ondersteunen in zijn proces en anderzijds om onze processen zo te optimaliseren, dat er een kostenreductie optreedt. Want in deze markt draait het nu eenmaal sterk om prijs en gemak. De administratiekosten per schadedossier bij traditionele behandeling bedragen gemiddeld tussen de 40 en 50. Mochten er nog vragen van de klant of de tussenpersoon beantwoord moeten worden, komt daar nog eens bijna 40 bij. Geautomatiseerde schadebehandeling is sneller en goedkoper. Dat kan naar de consument worden vertaald in een lagere De onderlinge maart

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER 2007. Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude

JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER 2007. Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER 2007 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering algemeen bestuur Pagina 4 Vergadering

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Kenniscentrum Microverzekeren

Kenniscentrum Microverzekeren FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Najaarsbijeenkomsten in

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars NIEUWS BRIEF JAARGANG 24 NUMMER 5 DECEMBER 2014 de onderlinge UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND ONDERWERPEN PAG 3 NAJAARSBIJEENKOMSTEN VAN DE FOV PAG 4 CURSUS

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: PPagina 4 Geen herhaalde toetsing bij herbenoeming Pagina

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie