Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen"

Transcriptie

1 Uitnodiging Simon van de Pol gaat met pensioen. Op vrijdag 29 juni neemt hij officieel afscheid. Op 29 juni bruist het rondom het raadhuis vanwege het driedaagse festival Roots in de Woods. Daarom heeft Simon ervoor gekozen om zijn afscheid te vieren in het Hayat Event Centre gelegen op de voormalige Elias Beeckmankazerne. De receptie begint om uur en duurt tot uur. U bent van harte welkom. Burgemeester en wethouders van. Simon wil liever geen wachtrij. Daarom gaat hij tijdens de receptie zelf naar de gasten toe. Locatie Elias Beeckmankazerne Gebouw 16 (aan het exercitieplein) Nieuwe Kazernelaan JC Het centrum van is een kunstwerk rijker. Aan de Achterdoelen onthulden vrijdag 15 juni wethouder Van Milligen, samen met kunstenaar Jeroen Henneman, Dirk Janssen van het HVA fonds en leerlingen van het Marnixcollege het beeld: kat en mus. Het beeld is een schenking van het HVA fonds. In dezelfde serie schonk het fonds Chico y Chica en Oceanisch verlangen (Doelenplein). Rondom het kunstwerk loopt een project van Unicef en het Marnixcollege: Kinderarbeid dat pikken we niet. Overlast van eikenprocessierups begonnen Openingstijden / info (0318) of In heel Nederland, dus ook in, krijgen de eikenprocessierupsen rond deze tijd hun brandharen en kunnen ze dus overlast gaan veroorzaken. Vanaf nu ontstaan ook de karakteristieke nesten en lopen de rupsen in processie over de stammen. Hierdoor zijn ze nu beter zichtbaar dan in de afgelopen weken. Spuiten De firma s `Flier` en `Kuppen` verzorgen, in geleden is nog preventief gespoten. Nu, met het verschijnen van de brandharen, moet ook gestopt worden met deze bestrijding. Door het spuiten worden de brandharen juist verspreid. Risico en klachten Door de brandharen van de rupsen kunnen bij mens en dier klachten ontstaan zoals hevige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Eigenaren van Medewerkers van de gemeente bekijken de situatie en beslissen dan of de nesten weggezogen worden. Dit is afhankelijk van de locatie. Een locatie waar veel mensen komen zoals een school, fietsroute, woningen, P-terrein heeft meer urgentie als een natuurgebied waar weinig mensen komen. Informatie Voor het bestrijden van de eikenprocessierups op privéterrein kunt u Eindredactie afdeling Communicatie Foto s gemeente Ontwerp gemeente Vormgeving in Stad BDU-Uitgevers opdracht van de gemeente, de bestrijding. In vergelijking met vorig jaar zijn nu twee keer zoveel eiken preventief gespoten met een biologisch middel. We hebben dit jaar relatief laat gespoten. De ontwikkeling van de rupsen liep door het koude weer in april en begin mei een paar weken achter. Spuiten heeft echter alleen nut als de rupsen volop eten. Tot ruim twee weken honden, koeien, paarden en schapen raden we aan hun dieren buiten het bereik van aangetaste bomen te houden. Nest gezien? U kunt nesten altijd doorgeven via het digitale meldingsformulier van de gemeente. Dit is te vinden onder: mor.ede.nl:8080/ addcomplaint/addcomplaint.jsp. contact opnemen met de firma `Flier` (06) of `Kuppen` (0485) Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD (www.ggd.nl). Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u ook terecht op zoeken onder `Milieu, Natuur en Landschap` en vervolgens onder `Natuur en Landschap`/ `Ziekten en plagen`.

2 Het was een komen en gaan In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni is Marije Eleveld namens de PvdA beëdigd als nieuwe wethouder voor. Zij krijgt dezelfde beleidsgebieden en dossiers als haar voorganger Simon van de Po. Het gaat dan onder meer om ruimtelijke ontwikkeling voor het stedelijk gebied, volkshuisvesting, welzijn en jeugd- en minderhedenbeleid. Marije Eleveld - geboren en getogen se - was voor haar aantreden als wethouder zes jaar raadslid voor de PvdA. Vanaf 2010 leidde zij deze fractie. Vanaf 2004 was Simon van de Pol wethouder in de gemeente. Op 11 juni jl. beleefde hij zijn laatste werkdag: hij gaat met pensioen. Op 29 juni is zijn `echte` afscheid. Maar burgemeester Cees van der Knaap sprak hem in de raadsvergadering toch al kort toe. Hij typeerde Simon van de Pol als een zeer ervaren, betrokken en bevlogen bestuurder/politicus, met een indrukwekkende lijst nevenfuncties. Een sociaal democraat in hart en ziel, die altijd de menselijke kant voorop stelde. Nieuwe kleding- en textielcontainers in Nog veel kleding en textiel bij restafval In de komende week worden er op verschillende plaatsen in Gemeente nieuwe kleding- en textielcontainers geplaatst. De huidige containers worden vervangen voor grotere containers. Er komt ook een uitbreiding van containers op 7 nieuwe locaties. Via deze containers zamelt Restore Kringloop binnen de gemeente gebruikte kleding en schoenen in. Agenda maandag 25 juni Spreekuur wethouders van 9.00 tot uur in het Raadhuis- Bestuurscentrum. U kunt zich tot vrijdag uur hiervoor aanmelden (0318) donderdag 28 juni Raadsvergadering om uur Containers dicht bij huis Inwoners kunnen op elk gewenst moment en dicht bij huis de kleding en textiel deponeren in deze containers. Op staat precies waar de containers staan. De gemeente wil samen met de inwoners het percentage gescheiden textiel te verhogen. Nu komt er nog onnodig veel textiel bij het restafval terecht. Alle kleding en textiel welkom Gemeente heeft voor Restore Kringloop als inzamelaar gekozen vanwege het hoge percentage van hergebruik en omdat het mogelijk is om allerlei soorten textiel in de bak in te leveren, zelfs versleten lappen stof. Men kan naast kleding en schoenen, ook dekens, lakens, huishoudtextiel, tassen, schoenen, gordijnen en textielresten in de containers deponeren. Minder CO2-uitstoot 80% van de door Restore Kringloop ingezamelde kledingstukken wordt door iemand anders gedragen. Hiermee wordt de productie van nieuwe kleding bespaard. Door gebruikt textiel te doneren aan Restore Kringloop wordt er ook minder textiel onnodig verbrand, dus is er minder CO2- uitstoot. De inzameling, verwerking en verkoop van kleding en textiel zorgt bij Restore Kringloop ook voor extra werkgelegenheid. Ook inzameling aan huis Naast de inzameling via de kleding- en textielcontainers wordt textiel ook huis aan huis ingezameld door middel van zakken. Inwoners worden hierover geïnformeerd via de plaatselijke krant en ontvangen een kledingzak van Restore. De nieuwe container voor kleding én textiel. Nieuwe locaties van kleding- en textielcontainers Hoek Willem Pijperlaan - Sweelincklaan Hofbeeklaan / Wolbeek - bij glascontainer Hoek Anna van Burenlaan / Willem de Zwijgerlaan - bij de glascontainer Eikenlaan nabij kruising Klinkenbergerweg - bij glascontainer Boerhavelaan - bij glascontainer Commandeursweg tegenover Gasthuisbouwing - bij glascontainer Kerkhoflaan - tegenover de ingang van het Kerkhof

3 Verslag commissie AZ&M De vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 11 juni stond volledig in het teken van het bespreken van de programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. De bespreking van deze twee belangrijke onderwerpen vergde veel tijd; het agendapunt over de vorming van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) werd daarom doorgeschoven naar de extra ingelaste vergadering van AZ&M op 18 juni Veel fracties zijn positief over de kwaliteit van de Programmarekening Vooral de paragraaf Weerstandsvermogen - met de top 20 risico s - vindt men inzichtelijk. Het financiële beeld dat uit de programmarekening naar voren komt, vinden de fracties echter zorgelijk. Het grondbedrijf heeft in 2011 een fors verlies geleden. Het CDA vraagt zich dan ook af hoe het gesteld is met de financiële houdbaarheid van de gemeente, ook in de toekomst. D66 vindt dat er bij de woningbouw meer moet worden getemporiseerd; volgens deze fractie moet het college meer rekening houden met de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Het college vindt echter dat het dit al volop doet. Enkele fracties maken zich ook zorgen over het effect van de bezuinigingen op de lokale werkgelegenheid en de werkgelegenheid bij gemeente. Ben jij een starter op de woningmarkt en op zoek naar een nieuwbouwwoning in? Wil jij zelf, samen met je toekomstige buren, meedenken over hoe jouw woning en wijk eruit komt te zien? Kom dan op 25 juni naar de informatieavond over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In nieuwbouwproject t Hoefje (Westzoom) kunnen circa 32 woningen worden gebouwd door en voor starters. Deelname aan CPO project t Hoefje biedt vele voordelen waaronder: maximale zeggenschap; je eigen invloed op het ontwerp van de woning en de woonomgeving is groot; financieel voordeel; samen bouwen kan Het college geeft aan dat het er alles aan doet c.q. zal doen om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. De afname van het personeelsbestand bij gemeente wordt opgevangen door natuurlijk verloop, maar van medewerkers wordt wel flexibiliteit verwacht. Het CDA en Groen Links/PE zijn voorstanders van een kerntakendiscussie bij de behandeling van de programmabegroting dit najaar. Zij willen graag inzicht in de keuzen die het college maakt bij het invullen van de extra bezuiniging van 6 miljoen euro. Het college zal echter geen initiatief nemen tot een dergelijke discussie. Sommige fracties - onder meer de fractie GroenLinks/PE en de fractie El Kaddouri - waren kritisch over de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. Zo heeft GroenLinks/PE behoefte aan scenario s. Het college vindt het op dit moment niet zinvol - gezien de demissionaire staat van het huidige kabinet - om te werken met allerlei aannames. Het college verwacht wel dat zij de extra bezuinigingen van 6 miljoen euro kan realiseren. Definitieve besluitvorming over de Programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief ` is in de volgende raadsvergadering. Belangstellenden kunnen inschrijven Informatieavond CPO t Hoefje (Westzoom) flink goedkoper, bij CPO bouw je een woning tegen kostprijs; sociale structuur; door de intensieve samenwerking ken je de toekomstige buren al goed voordat je er gaat wonen. Voldoende redenen om daar meer over te weten te komen. De informatieavond is ook het moment waarop de inschrijving start. Deze eindigt begin september. Daarna worden er 32 deelnemers ingeloot. Van tot uur is er een algemene presentatie. Aansluitend een korte informatiemarkt, waarbij ruimte is om vragen te stellen aan de aanwezige procesbegeleiders, dus kom langs. Natuurlijk bloemrijk heeft al ruim 35 jaar bloemrijke bermen binnen de bebouwde kom. Deze bloembermen maaien we maar een- of tweemaal per jaar. Hierdoor krijgen veel planten de kans om te groeien en bloeien. De berm is hierdoor een geschikte leefomgeving voor veel diersoorten. Op de bloeiende planten komen insecten af zoals bijen, hommels, zweefvliegen en veel soorten vlinders. Met de bermen creëren we een stukje natuur in en rond de stad. Start eerste maaironde Deze week start de eerste maaironde van de bermen. Het kan voorkomen dat we een mooi bloeiende berm tóch moeten maaien. Vaak zijn dit smallere bermen. De begroeiing is dan te hoog en kan bij regen of wind over de rijbaan of het fietspad gaan hangen. Gelukkig dat op deze gemaaide bermen veel planten opnieuw uitlopen en later voor de tweede keer in bloei komen. In september is de tweede maaironde voor de bermen. In fases maaien Tijdens de maaironde maaien we sommige bermen of delen daarvan niet mee. Ook de oevers langs vijvers en singels worden niet gemaaid. Dit doen we bewust. Wanneer we alles in een keer zouden maaien dan verdwijnen alle schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren. Bovendien worden dan de eitjes, rupsen en poppen van vlinders en andere insecten verwijderd die op dat moment tussen de planten zitten. Wat bloeit daar? Op dit moment staan veel bermen in mooi te bloeien. In de bermen van de Copernicuslaan en de Maxwellstraat staan veel klaprozen en slangekruid te bloeien. De Veenderweg is blauw van het slangekruid en de kleine bloemen van het zandblauwtje. Op de Raadhuisstraat staat veel dagkoekoeksbloem te bloeien. Deze roze bloemen stonden vroeger onder de struiken die daar verwijderd zijn. De W.Dreeslaan is wit van de margrieten. En in de berm van de Keesomstraat staan vrolijk het slangekruid, valse salie en de gele morgenster te bloeien. Bermen in het buitengebied De bermen in het buitengebied maaien we over een breedte van ongeveer een meter met een klepelzuigkar. Eerst wordt handmatig gemaaid rond al het wegmeubilair, zoals bermplanken en verkeersborden. Hierna maait een maaizuigcombinatie de rest van de berm. Het maaisel wordt direct in een kar opgezogen en afgevoerd. In het najaar maaien we de bermen over de gehele breedte. Vragen Voor meer informatie over de bermen kunt u contact opnemen met de afdeling BOR van de gemeente. Voor de bermen binnen de bebouwde kom: Peter van Hensbergen, (0318) Voor de bermen buiten de bebouwde kom: Wiek Timmermans, (0318) De gemeente komt naar je toe deze zomer Voorbeeld verkaveling. Wat? Informatieavond CPO, t Hoefje (Westzoom). Waar? Zalencentrum Prinsenhof, Barneveldseweg 18 in. Wanneer? Maandag 25 juni uur. Meer informatie? Gemeente, Mail naar Dat u uw paspoort op kunt halen bij de gemeente, weet u natuurlijk wel. Maar heeft u enig idee wat er verder allemaal gebeurt achter de muren van het raadhuis? Bij de gemeente werken ongeveer 900 medewerkers dagelijks aan een schone, groene, leefbare, actieve en gezonde gemeente. Op dinsdag 26 juni tussen en uur verandert het Raadhuisplein in een stukje raadhuis. Hier laat een aantal medewerkers aan u zien waar zij aan werken en wat u daar aan heeft. Loop even langs en maak kennis met het wijkbeheer van de gemeente en de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA s). Ontdek hoe u alle bestemmingplannen makkelijk kunt inzien en hoe de gemeente werkt aan verbetering van haar dienstverlening. Ook na uw bezoek kunt u het werk van de gemeente blijven volgen, via Facebook en Twitter. De actie op 26 juni is een initiatief van de Poema s, een groep jonge ambtenaren binnen de gemeente.

4 Functie begeleiding van AWBZ voorlopig niet naar de Wmo Wmo in Zorg voor elkaar! woensdag 20 juni 2012 woensdag 20 juni 2012 Adviesraad WMO Adviesraad Wmo adviseert over Wmo-beleid In april heeft u op de Wmo-pagina kunnen lezen dat de gemeente verantwoordelijk zou worden voor de begeleiding van mensen met een beperking. De functie Begeleiding zou namelijk worden overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze decentralisatie, zoals dat met een mooi woord heet, gaat echter (voorlopig) niet door. Wat is er aan de hand? Door de val van het kabinet wordt het wetsontwerp van de decentralisatie niet behandeld. Pas als er een nieuwe regering is, komt het wetsontwerp weer op de agenda. Het kan dan best zo zijn dat de zaken die in eerste instantie wel waren afgesproken, niet doorgaan. Ook wordt er Bezetting Wmo-loket dan pas een besluit genomen over een eventuele ingangsdatum. Wat we nu wel weten, is dat we 1 januari 2013 zeker niet gaan halen. Zodra er meer bekend is over de decentralisatie, leest u het op de Wmo-pagina. De komende tijd kan het Wmo-loket minder menskracht inzetten dan normaal. Dit vanwege de overgang naar een nieuw softwaresysteem en de zomervakantie. Hierdoor duurt het mogelijk langer, voordat we uw aanvraag behandelen. We vragen hiervoor uw begrip. Samen werken aan een gezonde financiële huishouding De komende maanden staat de gemeente in een serie artikelen wat uitgebreider stil bij het goed en zelfstandig kunnen voeren van een financiële huishouding. Eerder dit jaar is aandacht besteed aan de vaardigheden die u moet beheersen om zelfstandig een financiële huishouding te kunnen voeren. Vandaag gaan we in op vaardigheid 6: voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Herhaling van de 8 vaardigheden. U kunt: 1. Maandelijks een (minimum) inkomen verwerven. 2. Betalingen verrichten en zorgen dat deze binnen uw budget blijven. 3. Uw administratie op orde houden en belangrijke gegevens snel terugvinden. 4. Uw inkomsten en uitgaven in evenwicht houden. 5. Maandelijks een bedrag sparen voor onverwachte uitgaven. 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. 7. Uw betalingsverplichtingen (ook leningen die u aangaat!) binnen uw budget laten passen. 8. Weerstand bieden aan reclame, sociale druk en verkooppraatjes. Vaardigheid 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Nederlanders zijn het best verzekerde volk ter wereld. Vaak zijn we zelfs dubbel verzekerd zonder dat we het weten. Bij een reisverzekering zit bijvoorbeeld vaak een ziektekostenverzekering ingesloten, terwijl veel mensen al genoeg zijn verzekerd tegen ziektekosten in het buitenland door hun aanvullende ziektekostenverzekering. Weet u hoeveel geld u jaarlijks betaalt aan uw verzekeringen? Er zijn een aantal verplichte verzekeringen: De (basis) ziektekostenverzekering. Voor autobezitters: de WA-verzekering. Voor huizenbezitters: de opstal- en de overlijdensrisicoverzekering. Aan te bevelen verzekeringen zijn de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de inboedelverzekering. De vuistregel bij verzekeren is: verzeker dat wat u niet kunt betalen als u niet verzekerd bent. Voor alle andere verzekeringen kunt u zich afvragen waarom u zo n verzekering afsluit. Kunt u het te verzekeren artikel niet betalen als u het kwijtraakt? Of wilt u alleen een soort troost: Als ik dan bestolen wordt in het buitenland, kan ik in ieder geval andere spullen kopen. (Daar zitten overigens vaak een hoop voorwaarden aan vast!). Tip: Vergelijk verzekeringen met elkaar voordat u er één afsluit, dat kan u een hoop geld schelen. Overige tips kunt u vinden op de site van het Nibud (www.nibud.nl). De gemeente biedt een (gratis) budgetadviesgesprek of cursus aan. Voor meer informatie: Bel tussen en uur (0318) Mail: Gebruik onderstaande bon en stuur deze in een envelop zonder postzegel naar: Gemeente afd. BSB Antwoordnummer VB BON Ja! Ik wil wel een budgetadviesgesprek/meer informatie over de cursus Omgaan met Geld. Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer De gemeente werkt hard aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid voor de periode Vanaf 2012 voert de gemeente dit beleid zelf uit. Het gaat om de begeleidingstaken die nu nog onder de AWBZ vallen, de wet werken naar vermogen en de jeugdzorg. De adviesraad Wmo sprak de afgelopen tijd intensief met de gemeente over drie beleidsdocumenten. Zij bracht op 13 april een advies uit aan het college van B&W. De documenten en het advies staan op Het aangepaste beleidskader Wmo werd inhoudelijk sterk verbeterd en completer. De adviesraad vindt het positief dat de gemeente het Wmo-beleid in de komende tijd verder wil uitwerken, samen met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Zij plaatst echter ook een aantal kritische kanttekeningen. Realistisch Meer wijkgericht werken kan soms de juiste aanpak zijn, maar er zijn ook vormen van begeleiding die veel beter regionaal opgezet kunnen worden. Tijdelijke ondersteuning Veel mensen komen wel eens in een situatie dat een hulpmiddel nodig is. Bijvoorbeeld als u door een operatie tijdelijk in een rolstoel zit. Deze rolstoel en andere middelen kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel. Dit kan maximaal 26 weken. De AWBZ vergoedt deze kosten, dus u hoeft hiervoor niets te betalen. Als u dus tijdelijk een probleem heeft, kunt u dit dus zelf oplossen via een thuiszorgwinkel. In die gevallen verstrekt de gemeente geen voorziening. Als u langer een voorziening nodig heeft kunt u deze huren of kopen bij de thuiszorgwinkel. Of u kunt deze aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Sommige voorzieningen vergoedt of verstrekt de gemeente. Als u zich meldt bij het Wmo-loket onderzoekt een medewerker van de gemeente samen met u wat de beste oplossing is. Voor meer informatie over thuiszorgwinkels en hun assortiment kunt u kijken op nl/ede. Eigen bijdrage De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vws) heeft besloten dat mensen met een bijstandsuitkering (zak- en kleedgeld), die in een Awbz-instelling verblijven, hiervoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari Als dit voor u geldt, kunt u het CAK vragen om de eigen bijdrage te laten vervallen. Iemand anders De rol van het vele vrijwilligerswerk en de mantelzorg in de wijk is enorm belangrijk. Maar is het wel realistisch om een nog groter beroep op vrijwilligers te doen? Vraagtekens De Adviesraad Wmo zet vraagtekens bij de mogelijkheden om de regionale samenwerking te versterken. Dit geldt voor het voorbereiden van het Centrum voor Jeugd & Gezin op haar nieuwe taken, het tot stand komen van de nieuwe indicatiestelling voor zorg en begeleiding en het zorgarrangement met het keukentafelgesprek. Op de juiste wijze Het inzichtelijk maken van de uitgaven en zorgen dat de beperkte middelen op een juiste wijze aan de maatschappelijke ondersteuning besteed worden, is ook een groot aandachtspunt. Wilt u reageren op dit artikel of hebt u vragen over de Adviesraad Wmo? Laat het ons weten op telefoonnummer (0318) (na uur) of per naar mag dit ook voor u doen. Dit kan schriftelijk of per . Het centrale adres is hetcak.nl. Een brief kun kunt u sturen naar: het CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Wmo loket Bezoekadres: Ingang Raadhuis Publiekszaken Raadhuisplein 6711 DE EDE Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur volledige dienstverlening uur op afspraak Consulenten telefonisch bereikbaar tot uur Postadres: Postbus HK EDE Telefoon: (0318) adres: Internet: Wmo-loket

5 Aanmelden voor 1 juli Doe mee met de se Onderwijsprijs Woensdagmiddag 31 oktober wordt de se Onderwijsdag gehouden. Thema is dit keer: `Hoofd, hart en handen`, Talentontwikkeling van top tot teen. De dag is bedoeld voor alle onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in de gemeente. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen het thema onder de loep te nemen. Het programma begint om uur en wordt om uur afgesloten. Aanmelden kan via tot uiterlijk 15 september se Onderwijsprijs 2012 Een belangrijk onderdeel van de onderwijsdag is de se Onderwijsprijs. Deze bestaat uit een geldbedrag van (1 e prijs) en een permanent aandenken in de vorm van De jury bestaat uit (v.l.n.r) Gerrie Ligtelijn-Bruins, wethouder onderwijs, Jacquelien Bulterman, lector docent&talen CHE en Cees van der Jagt, cultuurcoördinator. een bronzen sculptuur, (2 e prijs) en 500 (3e prijs). Het bedrag is bedoeld om een project te realiseren of om het een nieuwe impuls te geven. Het moet dan wel een duidelijke relatie hebben met het thema van de onderwijsdag: `Hoofd, hart en handen`. Bovendien moet het voor meerdere jaren geschikt zijn en te gebruiken zijn voor andere scholen of kinderopvangorganisaties. Voor vragen over deze Onderwijsprijs kunt u terecht bij jurylid Cees van der Jagt, of (06) De sluitingsdatum is 1 juli Jury Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen voor de Onderwijsprijs. De jury bestaat uit wethouder onderwijs Gerrie Ligtelijn- Bruins, Jacquelien Bulterman,lector Docent & Talent CHE en bovenschools cultuurcoördinator Cees van der Jagt. Brief De scholen en kinderopvangorganisaties hebben inmiddels ook een brief gekregen over de Onderwijsdag. Gemeente stimuleert streekeigen beplanting De heer en mevrouw Van der Steeg - Verheijen vierden afgelopen week hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het gelukkige paar kreeg felicitaties en bloemen van het gemeentebestuur. Gemeente voert een actief landschapsbeheer. Een aantrekkelijk landschap is goed voor de natuur, fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom wil de gemeente samen met bewoners aan het landschap werken. Als bewoner of gebruiker van het agrarisch buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het aangezicht van de streek! Hoe richt u uw leefomgeving in en wat hebt u het landschap te bieden? Voor wie? Wilt u graag uw directe woon- en/of werkomgeving op een natuurlijke manier met bomen en struiken aankleden? En woont u buiten de bebouwde kom van de gemeente? Dan is dit iets voor u! Hoe werkt het? De landschapsbeheerder van de gemeente komt op afspraak bij u langs. Bij dit erfbezoek bespreken we de mogelijkheden om landschap en erf op een verantwoorde én streekeigen manier in te richten. Streekeigen betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. De gemeente wil u graag ondersteunen Agrariër Vaarkamp is blij met de nieuwe bomen. bij de aanplant van bomen op uw erf, langs uw stal of kavelgrens. Na dit bezoek werkt de landschapsbeheerder de ideeën uit en maakt een beplantingsplan. Ook stelt hij een zogenaamde `Overeenkomst Landschapselementen` op. De gemeente stelt de streekeigen beplanting beschikbaar. Aan de hand van het beplantingsplan gaat u zelf aan de slag met de aanplant van de bomen en/of struiken. Welke landschapselementen? Afhankelijk van het landschapstype waarin u woont, kunt u uw omgeving aankleden met: Aanleg van stukjes nieuwe natuur zoals bosjes en poelen. Huisboomgaardjes. Houtsingels, houtwallen en knotbomenrijen. Laanbeplantingen. Meidoorn(hagen). Solitaire bomen. In welk landschapstype woont u? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw omgeving groen aan te kleden? Kijk dan eerst op de kaart in welk landschaptype u woont. De kaart kunt u vinden op natuur/natuur-en-landschap/subsidieregelinglandschapsbeheer. U vindt hier ook onze folders in PDF per landschapstype. Deze folders kunt u downloaden. Met deze folder krijgt u een beeld van het landschap en ideeën voor een aantrekkelijke omgeving bij bestaande en nieuwe bebouwing. De folder geeft aan welke beplantingen streekeigen zijn. We kunnen u eventueel ook een exemplaar toezenden per post. We hebben in het buitengebied van de gemeente vijf landschapstypen: het kampenlandschap; broek- en heideontginning; het veenontginningslandschap; de engen; het bos. Contact Voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marnix Bout, beheerder Landschap, (0318) of Bert Budding, (0318) of Agenda adviesraad Wmo Op woensdag 27 juni om uur is de 4. Ingekomen stukken en mededelingen: openbare vergadering van de adviesraad a. lijst ingekomen stukken; Wmo in het Raadhuis, Bergstraat 4 in. b. verslag regiobijeenkomst 19 juni. U bent van harte welkom. 5. Stand van zaken werkgroep financiën. 6. Prioriteiten scholingswensen. De agenda: 7. Rooster van aftreden. 1. Opening. 8. Rondvraag: 2. Vaststelling van de agenda. a. onderwerpen voor artikel Stad 3. Bespreking/vaststelling conceptverslag 9. Sluiting vergadering van 23 mei. Bekendmakingen Balie Bouwen, Wonen en Milieu U kunt bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu onder andere terecht voor: inzien bestemmingsplannen, vergunningen, welstand, nieuwbouw en andere bekendmakingen. Vrije inloop: maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur; 1 e woensdag van de maand extra geopend van tot uur. Op afspraak: op maandag t/m vrijdag op afspraak van tot uur. Bel (0318) Bezoekadres: Raadhuis De Doelen, Achterdoelen in. Met ingang van 21 juni 2012 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Aanvragen Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Besluiten Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Klomperweg 143 : 2012MB016 mobiel breken van bouw- en sloopafval Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Reacties Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM.

6 Omgevingsvergunning Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure 12 juni 2012 Dikkenbergweg 29 : 2012W0558 het bouwen van een woning Vossenweg 14 : 2012W0560 het kappen van 1 berk Beekhuizerzand 1 : 2012W0553 het aanleggen van een uitrit 13 juni 2012 Bonnetstraat 3 : 2012W0563 het wijzigen van industrie naar kantoorfunctie Burgemeester Prinslaan 44 : 2012W0556 het bouwen van een kelder Buurtscheuterlaan 32 : 2012W0554 het vergroten van de woning Faradaystraat 4 : 2012W0555 indeling + verdieping nieuw te plaatsen pui 15 juni 2012 Jan Lievensstraat 64 : 2012W0565 legaliseren geplaatste antennemast 15 juni 2012 Kolkakkerweg 80 : 2012W0566 het vergroten van de woning 14 juni 2012 Lunterseweg 67 : 2012W0564 Galvanistraat 71 : 2012W0448 uitbreiden van het hekwerk; De maximale toegestane bouwhoogte wordt overschreden. Goudenstein : 2012W0537 het verlengen van de overkapping; De maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing wordt overschreden. Verder worden de maximaal toegestane bouw- en goothoogte overschreden en wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. Vijverlaan 1 : 2012W0494 uitbreiden park met zwembad, restaurant, en orangerie; De maximaal toegestane gooten bouwhoogte worden overschreden. Wekerom seweg 56 : 2012W0377 het bouwen van een opslag/berging; Er wordt gebouwd op de bestemming leiding - riool. het oprichten van een opslag/berging; seweg 76A : 2012W0471 het bouwen van bedrijfsruimte met garageberging; De minimale afstand tot de achterperceelgrens wordt niet in acht genomen. I b buitenplans BOR (2.12 a2) Schoolstraat 33 : 2012W0501 het bouwen van een stallingsruimte; Er wordt gedeeltelijk gebouwd op/boven terrein met de bestemming bedrijfsdoeleinden (garagebedrijven), zonder bebouwing. Dahliastraat 7 : 2012W0520 het plaatsen van een dakopbouw; Er ontstaan een derde bouwlaag. Kauwenhoven 41 : 2012W0508 bedrijfspand; Er wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. De maximaal toegestane tijdelijke verhuur kantoorruimte Heuvelsepad 42 : 2012W0438 het bouwen van een zorgwoning het aanleggen van een uitrit Horapark ong. : 2012W0445 het kappen van 2 eiken Inschoterweg 2 : 2012W0531 het plaatsen van 3 ballenvangers en 4 goals Rembrandtlaan 131 : 2012W0521 het plaatsen van een dakkapel Schaapsweg achter 2b : 2012W0307 het bouwen van acht appartementen rveen Tripstraat 1 : 2012W0375 het vergroten van de woning, het plaatsen van een kap op de garage Harskamp Laarweg 9 : 2012W0430 het starten van een bed en breakfast Hoenderloo Apeldoornseweg 252 : 2012W0495 het aanleggen van een aardgasleiding Boslaan 87 : 2012W0528 het kappen van 1 beuk Arnhemseweg 30 : 2012W0360 het vergroten van de woning en herbouw garage, het plaatsen van een nieuw kozijn Wekerom Dorpsplein 2 : 2012W0338 het bouwen van 16 appartementen Omgevingsvergunning is geweigerd voor: Laarweg hoek Acacialaan : 2012W0355 het plaatsen van een schutting Esserbroekweg 2 : 2011W1274 het installeren en toepassen van beluchting Wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld Agrarisch Buitengebied 2012 Op grond van art. 3.6 Wro Op 19 juni 2012 heeft het College van B&W van het wijzigingsplan `Agrarisch Buitengebied 2012` vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening De percelen waar het wijzigingsplan op van toepassing is, liggen verspreid in het agrarisch buitengebied. Het wijzigingsplan is vooral gericht op de uitbreiding van de navolgende agrarische bedrijven. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij naar de toelichting van het wijzigingsplan. sekade 5 in. Broekweg 7 en 7a in Harskamp. Doornsteeg 7 in. Kattenbroekerweg 7 in. Klomperweg 106 in. Lage Valkseweg 137 en 139 in. Lage Veldweg 38 in. Lange Heideweg 19 in. het bouwen van een schuur 13 juni 2012 Spitsbergenweg 1-A : 2012W0561 het bouwen van een woning 24 april 2012 Houtkampweg 6 : 2012W0562 het plaatsen van toegangspoorten en hekwerk Omgevingsvergunning uitgebreide procedure rveen Onderweg 4 : 2012W0557 uitbreiding veestal goothoogte wordt overschreden. Er wordt niet voldaan aan de parkeernorm. Het maximaal toegestane bebouwingspercentage wordt overschreden. bouwen van een bedrijfspand; Veenstraat 1 : 2012W0431 het aanbrengen van verlichting in de buitenbak; De maximaal toegestane hoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt overschreden. Wekerom Vijfsprongweg 36 : 2012W0487 vergroten en veranderen cafe; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. Verder is de pergola buiten het bouwvlak gesitueerd. Bezwaar of beroep Informatie over hoe u bezwaar of beroep kunt maken tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Een bezwaarschrift stuurt u naar het College van B&W, Postbus 9022, 6710 HK EDE. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via Meldingen De Klomp Pakhuisweg tegenover nr. 46 : 2012M0064 Langesteeg 18 in. Langschoterweg 16 in. Lunterseweg 57 in. Meikade 79 in rveen. Mijllerweg 12 en 14 in. Roekelse Zandweg 3 in Wekerom. Veldhoek 8 in. Velkemeensedijk 19 in Harskamp. Velkemeensedijk 35 in Harskamp. Bij de vaststelling is één wijziging aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Het gaat om een wijziging op de verbeelding. Wijzigingen op de verbeelding veranderen van de inrichting 12 juni 2012 Nieuwenhuizerweg 19 : 2012W0559 Vanaf 21 juni 2012 kunnen belanghebbenden gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen Groeneveld-Nap BV, op grond van het Besluit landbouw milieubeheer Bonnetstraat 40 : 2012M0083 Naar aanleiding van een ingediende zienswijze over het perceel Lage Valkseweg 137/ 139 in is de vorm van het bouwvlak gewijzigd. Aan de oostzijde is het het reviseren van de veehouderij als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel monde- Van Nifterik Holland BV, op grond van het bouwvlak verkleind. Deze oppervlakte is aan ling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u Besluit algemene regels voor inrichtingen de achterzijde van het perceel toegevoegd. Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen uw zienswijze motiveert. Adres indienen zienswijzen milieubeheer Meentdijk 4 : 2012M0054 W. van Roekel BV, op grond van het Beroep Bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw Burgemeester en wethouders van, Besluit algemene regels voor inrichtingen tijdens de inzageperiode schriftelijk mening kenbaar maken door het indienen p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, milieubeheer beroep instellen bij de afdeling van een zienswijze. De behandeling van de Postbus 9024, 6710 HM EDE. Nizolaan 4 : 2012M0078 Bestuursrechtspraak van de Raad van aanvragen start vanaf datum indiening. Vika B.V., op grond van het Besluit State. Dit kan alleen wanneer u op tijd Adres indienen zienswijzen: U kunt uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor krijgt u de gelegenheid tijdens een algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe Burgemeester en wethouders van, p/a hoofd afdeling Vergunningen en hoorzitting die gehouden wordt op 13 juli Voor aanmeldingen hiervoor, evenals redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de Handhaving, Postbus 9024 HM EDE. informatie over deze hoorzitting kunt u De stukken van bovenvermelde meldingen wijziging van het vastgestelde plan ten Procedures We zijn van plan om de hierna te noemen aanvragen om vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan te verlenen. I a. binnenplans (2.12 a1) terecht bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Besluiten Omgevingsvergunning is verleend voor: Groenestraat 34 : 2012W0484 het vergroten van de woning kunt u tot inzien, de (ontwerp) besluiten tot Op aanvraag kunt u de stukken ook na genoemde datum inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. De stukken kunt u tevens, in de weken dat de balie op woensdagvond niet is geopend, na telefonische afspraak (0318) , tussen uur inzien. opzichte van het ontwerpplan. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is Diedenweg 30 : 2012W0502 Harsloweg 4 : 2011W0648 ingediend, treedt het besluit niet in werking het uitbreiden van de woning; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. het veranderen van de inrichting Amsterdamseweg 56 : 2012W0439 voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:

7 Afdeling Bestuursrechtspraak van onder-een kapper komt ter plaatse van het juridisch adviseur bij de afdeling terrein in. de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Beeldkwaliteitsplan ENKA Deelgebied J1 huidige pand Kraatsweg 25. Zienswijze Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9024, 6710 HM Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) De gemeente houdt vooroverleg met betrokken instanties, als bedoeld in art Bro. Een onafhankelijke instantie wordt niet in de gelegenheid gesteld advies Het gebied waar dit ontwerpbesluit over gaat ligt binnen het te ontwikkelen woongebied ENKA en in de geluidszone van de seweg en de zuidelijke ontslui- Op grond van de `Inspraakverordening. Het indienen van een elektronische uit te brengen over dit plan. tingsweg van het ENKA-terrein. Het ont- gemeente 2009` zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw Inloopbijeenkomsten werpbesluit stelt een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Het College van B&W van heeft op 19 zienswijze mondeling door te geven belt Het bestemmingsplan voor Het Nationale vast vanwege de seweg en/of de juni 2012 het ontwerp beeldkwaliteitsplan u de heer Theo Driever, juridisch adviseur Park De Hoge Veluwe is in te zien zuidelijke ontsluitingsweg voor in totaal 33 `Enka Deelgebied J1` in vastgesteld. bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tijdens de inloopbijeenkomsten van het woningen. U kunt het plan van donderdag 21 juni tot en met woensdag 18 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu (0318) Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Het Nationale Park De Hoge Veluwe bestemmingsplan `Natuurgebied Veluwe` van de gemeente. Deze zijn op: dinsdag 19 juni in `Partycentrum Flora` aan de Lunterseweg 44 in tussen U kunt het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien in het Raadhuis De Doelen in. Op grond van art Bro uur en uur; bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Online kunt u terecht op donderdag 21 juni in `De bioscoop` aan Raadhuis De Doelen in. bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders van delen mee dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor `Het Nationale Park De de seweg 10 in Harskamp tussen en uur. Zienswijze Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens Het gebied waar dit plan over gaat ligt Hoge Veluwe` in. U kunt bij één van de inloopbijeenkomsten de inzageperiode een schriftelijke zienswij- aan de westzijde van het ENKA-terrein, aan de noordzijde van de Enkalaan en de binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en van Het Nationale Park de ze over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder sturen aan het College oostzijde van de seweg in. Op basis van de `Inspraakverordening Hoge Veluwe zijn dan aanwezig om vragen van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het beeldkwaliteitsplan is een verdere gemeente ` kunt u het plan en de te beantwoorden. Voor meer informatie, of om uw zienswijze uitwerking van het Stedenbouwkundige plan en Beeldkwaliteitsvisie ENKA d.d. 25 juni Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor Welstand bij het beoordelen van ingediende daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 11 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Ontwerp uitwerkingsplan Ontwerp uitwerkingsplan bestemmingsplan Enka-terrein, deelgebied J1 in. mondeling door te geven belt u de heer Jan- Frans de Leeuw, (0318) bouwaanvragen voor woningen in het betreffende deelgebied. Dit dient dan ook bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link Op grond van art. 3.6 Wro Horecavergunning beschikbaar te zijn op het moment dat op naar het plan. Daarnaast kunt u het plan U kunt het ontwerp uitwerkingsplan `be- grond van een door het College vastgesteld inzien op de landelijke voorziening stemmingsplan Enka-terrein, deelgebied Burgemeester en wethouders van uitwerkingsplan bouwvergunningen J1 in ` en de daarbij behorende stukken hebben op 15 juni 2012 op grond van de kunnen worden aangevraagd. De Welstandscommissie beoordeelt van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Drank- en Horecawet aan het volgende bedrijf vergunning verleend voor het bouwplannen op basis van dit plan. Het gebied waar dit plan over gaat is het Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis schenken van alcoholhoudende drank: Reactie Woont u in de gemeente of bent u gehele grondgebied dat gelegen is binnen de grenzen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in de gemeente. Dit gebied De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug, en een VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in. belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze is gelegen tussen de kernen Hoenderloo, directe link naar het plan op de landelijke periode een schriftelijke reactie over het en Schaarsbergen. Tevens is het voorziening Op grond van de Algemene wet plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het indienen gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` in het plan opgenomen. bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de besluitdatum van een elektronische reactie, bijvoorbeeld Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan schriftelijk bezwaar indienen tegen per , is niet mogelijk. Voor meer Het plan maakt een aantal ontwikkelingen de westzijde van het ENKA-terrein, aan de de vergunning bij het college van informatie, of om uw reactie mondeling mogelijk over de herinrichting en noordzijde van de Enkalaan en de oostzijde burgemeester en wethouders van, door te geven belt u de heer Jan Frans de vernieuwing van het centrumgebied van de seweg in. Het voor- Postbus 9022, 6710 HK. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) (Marchantplein, Bezoekerscentrum, Museonder, restaurant, parkeerplaats). liggende ontwerp uitwerkingsplan maakt de bouw van 33 woningen in deelgebied J1 Exploitatievergunning Ontwerp bestemmingsplan Kraatsweg in Tevens worden de ingangen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heringericht, evenals het bestaande mogelijk. Zienswijze De Burgemeester van heeft op 15 juni 2012 op grond van de Algemene plaatselijke verordening aan het volgende bedrijf wegennet en de gronden rondom het Bent u belanghebbende? Dan kunt u vergunning verleend voor het exploiteren U kunt het ontwerp bestemmingsplan Jachthuis St. Hubertus. Daarnaast tijdens de inzageperiode een schriftelijke van een horecabedrijf: `Kraatsweg in ` en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus wordt in het gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` een museum mogelijk gemaakt. zienswijze over het plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Voor meer informatie, of VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in inzien bij de balie Bouwen, Wonen Ook wordt in een aantal gebieden van om uw zienswijze mondeling door te en Milieu in het Raadhuis De Doelen in Het Nationale Park het bijzetten van geven belt u met de heer Jan-Frans de Op grond van de bepalingen van de. Online kunt u terecht op urnen mogelijk gemaakt. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Algemene wet bestuursrecht kunnen bestemmingsplannen. Hier vindt u deze Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) belanghebbenden gedurende 6 weken bekendmaking terug en een directe link Naast de genoemde ontwikkelingen, is na de besluitdatum schriftelijk bezwaar naar het plan. Daarnaast kunt u het plan het overige gedeelte van het plangebied indienen tegen de vergunning op grond van inzien op de landelijke voorziening conserverend van aard. Dat betekent dat de Algemene plaatselijke verordening Het bestemmingplan gaat over de percelen Kraatsweg in. De ter plaatse de bestaande situatie is bestemd waarbij reeds verleende bouwvergunningen en vrijstellingen/ontheffingen zijn verwerkt. Reactie Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKAterrein in bij de burgemeester van, Postbus 9022, 6710 HK. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis mogelijk te maken woningbouw wordt Woont u in de gemeente of bent u Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a De Doelen, Raadhuisplein 2 in, ontsloten door zowel de Kraatsweg als belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze Wet geluidhinder (0318) de Veldhuizerweg. Het gaat om de bouw periode een schriftelijke reactie over het van drie twee-onder-een kappers en plan sturen aan het College van B&W, Het College van B&W van bereidt een een vrijstaande woning. Het merendeel postbus 9024, 6710 HM. Voor meer besluit hogere waarden wegverkeers- daarvan wordt gebouwd ter plaatse van informatie, of om uw reactie mondeling lawaai Wet geluidhinder voor, voor het het voormalige caravanbedrijf. Een twee- door te geven belt u mevrouw M. Fokkert, Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKA- infopagina Van DE gemeente EDE OOk OP

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36.

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36. Bouwen en Wonen Besluiten Reguliere bouwvergunning Dijkgraaf 3: 2006B0439 vergroten en veranderen van van een stal Dijkgraaf 3: 2009B0010 bouwen van een vleesvarkensschuur Bezwaar Voor informatie kunt

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318)

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318) Bouwen en Wonen Met ingang van 6 juni 2013 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 / (0318) 68 03 36. Aanvragen Melding

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen. Aanvragen. De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen. Aanvragen. De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Gasthuisbouwing 43 : 2013W0546 het kappen van 2 eiken De

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318)

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318) Bouwen en Wonen Besluit Melding mobiel breken rveen Oudendijk 29 : 2013MB004 mobiel breken van bouw- en sloopafval Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318)

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / (0318) Bouwen en Wonen Met ingang van 13 juni 2013 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 / (0318) 68 03 36. Aanvragen Melding

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure De Klomp 02 mei 2013 Kade 2 A : 2013W0361 het bouwen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Milieu Melding Keplerlaan 14: 2013M0054 Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., Activiteitenbesluit milieubeheer Inzage De stukken van bovenvermelde melding kunt u tot 5-9-2013 inzien. Op aanvraag kunt u de

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Bouwen en Wonen Besluiten Reguliere bouwvergunning Koperensteeg 35 : 2005B0481 bouwen van een opslag/berging Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom Pasteurlaan 9: 2013W0748 het kappen van 1 atlasceder

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen omgevingsvergunningen 29-07- Aanvragen algemeen omgevingsvergunningen (*1 Zienswijze) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1527 Fluitekruid nabij nr. 5 het kappen van 4 bomen 23-07-

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 732894 behandeld door de heer R. Pilet doorkiesnummer 077-3599597 besluitdatum 26 januari 2016 onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 maart

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning Kapvergunning Verleende kapvergunning, Dr. Gunningstraat 15 Datum verzending: 19 februari 2015 Het kappen van een Taxus Verleende kapvergunning, IJsselstraat 9 Datum verzending: 23 februari 2015 Het kappen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Kerkbosweg ongenummerd, America ontwerp Horst L 1643 Ontwerp- Kerkbosweg America (NL.IMRO.1507.BPAMKERKBOSWEG-ON01)Kerkbosweg America

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 6, 11 februari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 6, 11 februari 2016 Investeringssubsidie duurzame energie Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello.

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. Aanvrager: Betreft: H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. het plaatsen van een overkapping op de locatie Meermuidenseweg 7 in Twello. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2013-277.

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Verleend De burgemeester van Venray heeft vergunning verleend op: - 29 april 2016 voor het houden van Motorcrossweekend Wanssum d.d. 21-05-2016 en 22-05- 2016 Motorcrossweekend op

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom Breehoven 19: 2013W0767 het plaatsen van een dakkapel

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen Evenementenvergunning Evenementenvergunning Benefietconcert nabij Ooievaarsnest verzenddatum 5 december 2013 locatie: weiland op de hoek Kleine Vosstraat/Buurtweg op vrijdag 13 december 2013 tussen 19.00

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 38 16 september 2014 nummer 38 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel.

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel. Vastgesteld bestemmingsplan Centrum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 27 Datum : 02-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Notitie Beoordeling zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Hupselse dwarsweg nabij voormalig nummer 2 in Eibergen

Notitie Beoordeling zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Hupselse dwarsweg nabij voormalig nummer 2 in Eibergen Notitie Beoordeling zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Hupselse dwarsweg nabij voormalig nummer 2 in Eibergen De zienswijzen zijn gericht tegen het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 47 18 november 2014 nummer 47 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6 NR. 29 WOENSDAG 19 JULI 2017 - BLAD 1 VAN 6 Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen: Paardseheide 1, bestaande

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605)

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605) OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605) Aanvraag Op 16 mei 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten, het kappen van 2 tweestamberken en

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 44 1 november 2016 nummer 45 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie