Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen"

Transcriptie

1 Uitnodiging Simon van de Pol gaat met pensioen. Op vrijdag 29 juni neemt hij officieel afscheid. Op 29 juni bruist het rondom het raadhuis vanwege het driedaagse festival Roots in de Woods. Daarom heeft Simon ervoor gekozen om zijn afscheid te vieren in het Hayat Event Centre gelegen op de voormalige Elias Beeckmankazerne. De receptie begint om uur en duurt tot uur. U bent van harte welkom. Burgemeester en wethouders van. Simon wil liever geen wachtrij. Daarom gaat hij tijdens de receptie zelf naar de gasten toe. Locatie Elias Beeckmankazerne Gebouw 16 (aan het exercitieplein) Nieuwe Kazernelaan JC Het centrum van is een kunstwerk rijker. Aan de Achterdoelen onthulden vrijdag 15 juni wethouder Van Milligen, samen met kunstenaar Jeroen Henneman, Dirk Janssen van het HVA fonds en leerlingen van het Marnixcollege het beeld: kat en mus. Het beeld is een schenking van het HVA fonds. In dezelfde serie schonk het fonds Chico y Chica en Oceanisch verlangen (Doelenplein). Rondom het kunstwerk loopt een project van Unicef en het Marnixcollege: Kinderarbeid dat pikken we niet. Overlast van eikenprocessierups begonnen Openingstijden / info (0318) of In heel Nederland, dus ook in, krijgen de eikenprocessierupsen rond deze tijd hun brandharen en kunnen ze dus overlast gaan veroorzaken. Vanaf nu ontstaan ook de karakteristieke nesten en lopen de rupsen in processie over de stammen. Hierdoor zijn ze nu beter zichtbaar dan in de afgelopen weken. Spuiten De firma s `Flier` en `Kuppen` verzorgen, in geleden is nog preventief gespoten. Nu, met het verschijnen van de brandharen, moet ook gestopt worden met deze bestrijding. Door het spuiten worden de brandharen juist verspreid. Risico en klachten Door de brandharen van de rupsen kunnen bij mens en dier klachten ontstaan zoals hevige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Eigenaren van Medewerkers van de gemeente bekijken de situatie en beslissen dan of de nesten weggezogen worden. Dit is afhankelijk van de locatie. Een locatie waar veel mensen komen zoals een school, fietsroute, woningen, P-terrein heeft meer urgentie als een natuurgebied waar weinig mensen komen. Informatie Voor het bestrijden van de eikenprocessierups op privéterrein kunt u Eindredactie afdeling Communicatie Foto s gemeente Ontwerp gemeente Vormgeving in Stad BDU-Uitgevers opdracht van de gemeente, de bestrijding. In vergelijking met vorig jaar zijn nu twee keer zoveel eiken preventief gespoten met een biologisch middel. We hebben dit jaar relatief laat gespoten. De ontwikkeling van de rupsen liep door het koude weer in april en begin mei een paar weken achter. Spuiten heeft echter alleen nut als de rupsen volop eten. Tot ruim twee weken honden, koeien, paarden en schapen raden we aan hun dieren buiten het bereik van aangetaste bomen te houden. Nest gezien? U kunt nesten altijd doorgeven via het digitale meldingsformulier van de gemeente. Dit is te vinden onder: mor.ede.nl:8080/ addcomplaint/addcomplaint.jsp. contact opnemen met de firma `Flier` (06) of `Kuppen` (0485) Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD (www.ggd.nl). Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u ook terecht op zoeken onder `Milieu, Natuur en Landschap` en vervolgens onder `Natuur en Landschap`/ `Ziekten en plagen`.

2 Het was een komen en gaan In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni is Marije Eleveld namens de PvdA beëdigd als nieuwe wethouder voor. Zij krijgt dezelfde beleidsgebieden en dossiers als haar voorganger Simon van de Po. Het gaat dan onder meer om ruimtelijke ontwikkeling voor het stedelijk gebied, volkshuisvesting, welzijn en jeugd- en minderhedenbeleid. Marije Eleveld - geboren en getogen se - was voor haar aantreden als wethouder zes jaar raadslid voor de PvdA. Vanaf 2010 leidde zij deze fractie. Vanaf 2004 was Simon van de Pol wethouder in de gemeente. Op 11 juni jl. beleefde hij zijn laatste werkdag: hij gaat met pensioen. Op 29 juni is zijn `echte` afscheid. Maar burgemeester Cees van der Knaap sprak hem in de raadsvergadering toch al kort toe. Hij typeerde Simon van de Pol als een zeer ervaren, betrokken en bevlogen bestuurder/politicus, met een indrukwekkende lijst nevenfuncties. Een sociaal democraat in hart en ziel, die altijd de menselijke kant voorop stelde. Nieuwe kleding- en textielcontainers in Nog veel kleding en textiel bij restafval In de komende week worden er op verschillende plaatsen in Gemeente nieuwe kleding- en textielcontainers geplaatst. De huidige containers worden vervangen voor grotere containers. Er komt ook een uitbreiding van containers op 7 nieuwe locaties. Via deze containers zamelt Restore Kringloop binnen de gemeente gebruikte kleding en schoenen in. Agenda maandag 25 juni Spreekuur wethouders van 9.00 tot uur in het Raadhuis- Bestuurscentrum. U kunt zich tot vrijdag uur hiervoor aanmelden (0318) donderdag 28 juni Raadsvergadering om uur Containers dicht bij huis Inwoners kunnen op elk gewenst moment en dicht bij huis de kleding en textiel deponeren in deze containers. Op staat precies waar de containers staan. De gemeente wil samen met de inwoners het percentage gescheiden textiel te verhogen. Nu komt er nog onnodig veel textiel bij het restafval terecht. Alle kleding en textiel welkom Gemeente heeft voor Restore Kringloop als inzamelaar gekozen vanwege het hoge percentage van hergebruik en omdat het mogelijk is om allerlei soorten textiel in de bak in te leveren, zelfs versleten lappen stof. Men kan naast kleding en schoenen, ook dekens, lakens, huishoudtextiel, tassen, schoenen, gordijnen en textielresten in de containers deponeren. Minder CO2-uitstoot 80% van de door Restore Kringloop ingezamelde kledingstukken wordt door iemand anders gedragen. Hiermee wordt de productie van nieuwe kleding bespaard. Door gebruikt textiel te doneren aan Restore Kringloop wordt er ook minder textiel onnodig verbrand, dus is er minder CO2- uitstoot. De inzameling, verwerking en verkoop van kleding en textiel zorgt bij Restore Kringloop ook voor extra werkgelegenheid. Ook inzameling aan huis Naast de inzameling via de kleding- en textielcontainers wordt textiel ook huis aan huis ingezameld door middel van zakken. Inwoners worden hierover geïnformeerd via de plaatselijke krant en ontvangen een kledingzak van Restore. De nieuwe container voor kleding én textiel. Nieuwe locaties van kleding- en textielcontainers Hoek Willem Pijperlaan - Sweelincklaan Hofbeeklaan / Wolbeek - bij glascontainer Hoek Anna van Burenlaan / Willem de Zwijgerlaan - bij de glascontainer Eikenlaan nabij kruising Klinkenbergerweg - bij glascontainer Boerhavelaan - bij glascontainer Commandeursweg tegenover Gasthuisbouwing - bij glascontainer Kerkhoflaan - tegenover de ingang van het Kerkhof

3 Verslag commissie AZ&M De vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 11 juni stond volledig in het teken van het bespreken van de programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. De bespreking van deze twee belangrijke onderwerpen vergde veel tijd; het agendapunt over de vorming van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) werd daarom doorgeschoven naar de extra ingelaste vergadering van AZ&M op 18 juni Veel fracties zijn positief over de kwaliteit van de Programmarekening Vooral de paragraaf Weerstandsvermogen - met de top 20 risico s - vindt men inzichtelijk. Het financiële beeld dat uit de programmarekening naar voren komt, vinden de fracties echter zorgelijk. Het grondbedrijf heeft in 2011 een fors verlies geleden. Het CDA vraagt zich dan ook af hoe het gesteld is met de financiële houdbaarheid van de gemeente, ook in de toekomst. D66 vindt dat er bij de woningbouw meer moet worden getemporiseerd; volgens deze fractie moet het college meer rekening houden met de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Het college vindt echter dat het dit al volop doet. Enkele fracties maken zich ook zorgen over het effect van de bezuinigingen op de lokale werkgelegenheid en de werkgelegenheid bij gemeente. Ben jij een starter op de woningmarkt en op zoek naar een nieuwbouwwoning in? Wil jij zelf, samen met je toekomstige buren, meedenken over hoe jouw woning en wijk eruit komt te zien? Kom dan op 25 juni naar de informatieavond over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In nieuwbouwproject t Hoefje (Westzoom) kunnen circa 32 woningen worden gebouwd door en voor starters. Deelname aan CPO project t Hoefje biedt vele voordelen waaronder: maximale zeggenschap; je eigen invloed op het ontwerp van de woning en de woonomgeving is groot; financieel voordeel; samen bouwen kan Het college geeft aan dat het er alles aan doet c.q. zal doen om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. De afname van het personeelsbestand bij gemeente wordt opgevangen door natuurlijk verloop, maar van medewerkers wordt wel flexibiliteit verwacht. Het CDA en Groen Links/PE zijn voorstanders van een kerntakendiscussie bij de behandeling van de programmabegroting dit najaar. Zij willen graag inzicht in de keuzen die het college maakt bij het invullen van de extra bezuiniging van 6 miljoen euro. Het college zal echter geen initiatief nemen tot een dergelijke discussie. Sommige fracties - onder meer de fractie GroenLinks/PE en de fractie El Kaddouri - waren kritisch over de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. Zo heeft GroenLinks/PE behoefte aan scenario s. Het college vindt het op dit moment niet zinvol - gezien de demissionaire staat van het huidige kabinet - om te werken met allerlei aannames. Het college verwacht wel dat zij de extra bezuinigingen van 6 miljoen euro kan realiseren. Definitieve besluitvorming over de Programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief ` is in de volgende raadsvergadering. Belangstellenden kunnen inschrijven Informatieavond CPO t Hoefje (Westzoom) flink goedkoper, bij CPO bouw je een woning tegen kostprijs; sociale structuur; door de intensieve samenwerking ken je de toekomstige buren al goed voordat je er gaat wonen. Voldoende redenen om daar meer over te weten te komen. De informatieavond is ook het moment waarop de inschrijving start. Deze eindigt begin september. Daarna worden er 32 deelnemers ingeloot. Van tot uur is er een algemene presentatie. Aansluitend een korte informatiemarkt, waarbij ruimte is om vragen te stellen aan de aanwezige procesbegeleiders, dus kom langs. Natuurlijk bloemrijk heeft al ruim 35 jaar bloemrijke bermen binnen de bebouwde kom. Deze bloembermen maaien we maar een- of tweemaal per jaar. Hierdoor krijgen veel planten de kans om te groeien en bloeien. De berm is hierdoor een geschikte leefomgeving voor veel diersoorten. Op de bloeiende planten komen insecten af zoals bijen, hommels, zweefvliegen en veel soorten vlinders. Met de bermen creëren we een stukje natuur in en rond de stad. Start eerste maaironde Deze week start de eerste maaironde van de bermen. Het kan voorkomen dat we een mooi bloeiende berm tóch moeten maaien. Vaak zijn dit smallere bermen. De begroeiing is dan te hoog en kan bij regen of wind over de rijbaan of het fietspad gaan hangen. Gelukkig dat op deze gemaaide bermen veel planten opnieuw uitlopen en later voor de tweede keer in bloei komen. In september is de tweede maaironde voor de bermen. In fases maaien Tijdens de maaironde maaien we sommige bermen of delen daarvan niet mee. Ook de oevers langs vijvers en singels worden niet gemaaid. Dit doen we bewust. Wanneer we alles in een keer zouden maaien dan verdwijnen alle schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren. Bovendien worden dan de eitjes, rupsen en poppen van vlinders en andere insecten verwijderd die op dat moment tussen de planten zitten. Wat bloeit daar? Op dit moment staan veel bermen in mooi te bloeien. In de bermen van de Copernicuslaan en de Maxwellstraat staan veel klaprozen en slangekruid te bloeien. De Veenderweg is blauw van het slangekruid en de kleine bloemen van het zandblauwtje. Op de Raadhuisstraat staat veel dagkoekoeksbloem te bloeien. Deze roze bloemen stonden vroeger onder de struiken die daar verwijderd zijn. De W.Dreeslaan is wit van de margrieten. En in de berm van de Keesomstraat staan vrolijk het slangekruid, valse salie en de gele morgenster te bloeien. Bermen in het buitengebied De bermen in het buitengebied maaien we over een breedte van ongeveer een meter met een klepelzuigkar. Eerst wordt handmatig gemaaid rond al het wegmeubilair, zoals bermplanken en verkeersborden. Hierna maait een maaizuigcombinatie de rest van de berm. Het maaisel wordt direct in een kar opgezogen en afgevoerd. In het najaar maaien we de bermen over de gehele breedte. Vragen Voor meer informatie over de bermen kunt u contact opnemen met de afdeling BOR van de gemeente. Voor de bermen binnen de bebouwde kom: Peter van Hensbergen, (0318) Voor de bermen buiten de bebouwde kom: Wiek Timmermans, (0318) De gemeente komt naar je toe deze zomer Voorbeeld verkaveling. Wat? Informatieavond CPO, t Hoefje (Westzoom). Waar? Zalencentrum Prinsenhof, Barneveldseweg 18 in. Wanneer? Maandag 25 juni uur. Meer informatie? Gemeente, Mail naar Dat u uw paspoort op kunt halen bij de gemeente, weet u natuurlijk wel. Maar heeft u enig idee wat er verder allemaal gebeurt achter de muren van het raadhuis? Bij de gemeente werken ongeveer 900 medewerkers dagelijks aan een schone, groene, leefbare, actieve en gezonde gemeente. Op dinsdag 26 juni tussen en uur verandert het Raadhuisplein in een stukje raadhuis. Hier laat een aantal medewerkers aan u zien waar zij aan werken en wat u daar aan heeft. Loop even langs en maak kennis met het wijkbeheer van de gemeente en de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA s). Ontdek hoe u alle bestemmingplannen makkelijk kunt inzien en hoe de gemeente werkt aan verbetering van haar dienstverlening. Ook na uw bezoek kunt u het werk van de gemeente blijven volgen, via Facebook en Twitter. De actie op 26 juni is een initiatief van de Poema s, een groep jonge ambtenaren binnen de gemeente.

4 Functie begeleiding van AWBZ voorlopig niet naar de Wmo Wmo in Zorg voor elkaar! woensdag 20 juni 2012 woensdag 20 juni 2012 Adviesraad WMO Adviesraad Wmo adviseert over Wmo-beleid In april heeft u op de Wmo-pagina kunnen lezen dat de gemeente verantwoordelijk zou worden voor de begeleiding van mensen met een beperking. De functie Begeleiding zou namelijk worden overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze decentralisatie, zoals dat met een mooi woord heet, gaat echter (voorlopig) niet door. Wat is er aan de hand? Door de val van het kabinet wordt het wetsontwerp van de decentralisatie niet behandeld. Pas als er een nieuwe regering is, komt het wetsontwerp weer op de agenda. Het kan dan best zo zijn dat de zaken die in eerste instantie wel waren afgesproken, niet doorgaan. Ook wordt er Bezetting Wmo-loket dan pas een besluit genomen over een eventuele ingangsdatum. Wat we nu wel weten, is dat we 1 januari 2013 zeker niet gaan halen. Zodra er meer bekend is over de decentralisatie, leest u het op de Wmo-pagina. De komende tijd kan het Wmo-loket minder menskracht inzetten dan normaal. Dit vanwege de overgang naar een nieuw softwaresysteem en de zomervakantie. Hierdoor duurt het mogelijk langer, voordat we uw aanvraag behandelen. We vragen hiervoor uw begrip. Samen werken aan een gezonde financiële huishouding De komende maanden staat de gemeente in een serie artikelen wat uitgebreider stil bij het goed en zelfstandig kunnen voeren van een financiële huishouding. Eerder dit jaar is aandacht besteed aan de vaardigheden die u moet beheersen om zelfstandig een financiële huishouding te kunnen voeren. Vandaag gaan we in op vaardigheid 6: voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Herhaling van de 8 vaardigheden. U kunt: 1. Maandelijks een (minimum) inkomen verwerven. 2. Betalingen verrichten en zorgen dat deze binnen uw budget blijven. 3. Uw administratie op orde houden en belangrijke gegevens snel terugvinden. 4. Uw inkomsten en uitgaven in evenwicht houden. 5. Maandelijks een bedrag sparen voor onverwachte uitgaven. 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. 7. Uw betalingsverplichtingen (ook leningen die u aangaat!) binnen uw budget laten passen. 8. Weerstand bieden aan reclame, sociale druk en verkooppraatjes. Vaardigheid 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Nederlanders zijn het best verzekerde volk ter wereld. Vaak zijn we zelfs dubbel verzekerd zonder dat we het weten. Bij een reisverzekering zit bijvoorbeeld vaak een ziektekostenverzekering ingesloten, terwijl veel mensen al genoeg zijn verzekerd tegen ziektekosten in het buitenland door hun aanvullende ziektekostenverzekering. Weet u hoeveel geld u jaarlijks betaalt aan uw verzekeringen? Er zijn een aantal verplichte verzekeringen: De (basis) ziektekostenverzekering. Voor autobezitters: de WA-verzekering. Voor huizenbezitters: de opstal- en de overlijdensrisicoverzekering. Aan te bevelen verzekeringen zijn de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de inboedelverzekering. De vuistregel bij verzekeren is: verzeker dat wat u niet kunt betalen als u niet verzekerd bent. Voor alle andere verzekeringen kunt u zich afvragen waarom u zo n verzekering afsluit. Kunt u het te verzekeren artikel niet betalen als u het kwijtraakt? Of wilt u alleen een soort troost: Als ik dan bestolen wordt in het buitenland, kan ik in ieder geval andere spullen kopen. (Daar zitten overigens vaak een hoop voorwaarden aan vast!). Tip: Vergelijk verzekeringen met elkaar voordat u er één afsluit, dat kan u een hoop geld schelen. Overige tips kunt u vinden op de site van het Nibud (www.nibud.nl). De gemeente biedt een (gratis) budgetadviesgesprek of cursus aan. Voor meer informatie: Bel tussen en uur (0318) Mail: Gebruik onderstaande bon en stuur deze in een envelop zonder postzegel naar: Gemeente afd. BSB Antwoordnummer VB BON Ja! Ik wil wel een budgetadviesgesprek/meer informatie over de cursus Omgaan met Geld. Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer De gemeente werkt hard aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid voor de periode Vanaf 2012 voert de gemeente dit beleid zelf uit. Het gaat om de begeleidingstaken die nu nog onder de AWBZ vallen, de wet werken naar vermogen en de jeugdzorg. De adviesraad Wmo sprak de afgelopen tijd intensief met de gemeente over drie beleidsdocumenten. Zij bracht op 13 april een advies uit aan het college van B&W. De documenten en het advies staan op Het aangepaste beleidskader Wmo werd inhoudelijk sterk verbeterd en completer. De adviesraad vindt het positief dat de gemeente het Wmo-beleid in de komende tijd verder wil uitwerken, samen met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Zij plaatst echter ook een aantal kritische kanttekeningen. Realistisch Meer wijkgericht werken kan soms de juiste aanpak zijn, maar er zijn ook vormen van begeleiding die veel beter regionaal opgezet kunnen worden. Tijdelijke ondersteuning Veel mensen komen wel eens in een situatie dat een hulpmiddel nodig is. Bijvoorbeeld als u door een operatie tijdelijk in een rolstoel zit. Deze rolstoel en andere middelen kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel. Dit kan maximaal 26 weken. De AWBZ vergoedt deze kosten, dus u hoeft hiervoor niets te betalen. Als u dus tijdelijk een probleem heeft, kunt u dit dus zelf oplossen via een thuiszorgwinkel. In die gevallen verstrekt de gemeente geen voorziening. Als u langer een voorziening nodig heeft kunt u deze huren of kopen bij de thuiszorgwinkel. Of u kunt deze aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Sommige voorzieningen vergoedt of verstrekt de gemeente. Als u zich meldt bij het Wmo-loket onderzoekt een medewerker van de gemeente samen met u wat de beste oplossing is. Voor meer informatie over thuiszorgwinkels en hun assortiment kunt u kijken op nl/ede. Eigen bijdrage De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vws) heeft besloten dat mensen met een bijstandsuitkering (zak- en kleedgeld), die in een Awbz-instelling verblijven, hiervoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari Als dit voor u geldt, kunt u het CAK vragen om de eigen bijdrage te laten vervallen. Iemand anders De rol van het vele vrijwilligerswerk en de mantelzorg in de wijk is enorm belangrijk. Maar is het wel realistisch om een nog groter beroep op vrijwilligers te doen? Vraagtekens De Adviesraad Wmo zet vraagtekens bij de mogelijkheden om de regionale samenwerking te versterken. Dit geldt voor het voorbereiden van het Centrum voor Jeugd & Gezin op haar nieuwe taken, het tot stand komen van de nieuwe indicatiestelling voor zorg en begeleiding en het zorgarrangement met het keukentafelgesprek. Op de juiste wijze Het inzichtelijk maken van de uitgaven en zorgen dat de beperkte middelen op een juiste wijze aan de maatschappelijke ondersteuning besteed worden, is ook een groot aandachtspunt. Wilt u reageren op dit artikel of hebt u vragen over de Adviesraad Wmo? Laat het ons weten op telefoonnummer (0318) (na uur) of per naar mag dit ook voor u doen. Dit kan schriftelijk of per . Het centrale adres is hetcak.nl. Een brief kun kunt u sturen naar: het CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Wmo loket Bezoekadres: Ingang Raadhuis Publiekszaken Raadhuisplein 6711 DE EDE Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur volledige dienstverlening uur op afspraak Consulenten telefonisch bereikbaar tot uur Postadres: Postbus HK EDE Telefoon: (0318) adres: Internet: Wmo-loket

5 Aanmelden voor 1 juli Doe mee met de se Onderwijsprijs Woensdagmiddag 31 oktober wordt de se Onderwijsdag gehouden. Thema is dit keer: `Hoofd, hart en handen`, Talentontwikkeling van top tot teen. De dag is bedoeld voor alle onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in de gemeente. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen het thema onder de loep te nemen. Het programma begint om uur en wordt om uur afgesloten. Aanmelden kan via tot uiterlijk 15 september se Onderwijsprijs 2012 Een belangrijk onderdeel van de onderwijsdag is de se Onderwijsprijs. Deze bestaat uit een geldbedrag van (1 e prijs) en een permanent aandenken in de vorm van De jury bestaat uit (v.l.n.r) Gerrie Ligtelijn-Bruins, wethouder onderwijs, Jacquelien Bulterman, lector docent&talen CHE en Cees van der Jagt, cultuurcoördinator. een bronzen sculptuur, (2 e prijs) en 500 (3e prijs). Het bedrag is bedoeld om een project te realiseren of om het een nieuwe impuls te geven. Het moet dan wel een duidelijke relatie hebben met het thema van de onderwijsdag: `Hoofd, hart en handen`. Bovendien moet het voor meerdere jaren geschikt zijn en te gebruiken zijn voor andere scholen of kinderopvangorganisaties. Voor vragen over deze Onderwijsprijs kunt u terecht bij jurylid Cees van der Jagt, of (06) De sluitingsdatum is 1 juli Jury Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen voor de Onderwijsprijs. De jury bestaat uit wethouder onderwijs Gerrie Ligtelijn- Bruins, Jacquelien Bulterman,lector Docent & Talent CHE en bovenschools cultuurcoördinator Cees van der Jagt. Brief De scholen en kinderopvangorganisaties hebben inmiddels ook een brief gekregen over de Onderwijsdag. Gemeente stimuleert streekeigen beplanting De heer en mevrouw Van der Steeg - Verheijen vierden afgelopen week hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het gelukkige paar kreeg felicitaties en bloemen van het gemeentebestuur. Gemeente voert een actief landschapsbeheer. Een aantrekkelijk landschap is goed voor de natuur, fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom wil de gemeente samen met bewoners aan het landschap werken. Als bewoner of gebruiker van het agrarisch buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het aangezicht van de streek! Hoe richt u uw leefomgeving in en wat hebt u het landschap te bieden? Voor wie? Wilt u graag uw directe woon- en/of werkomgeving op een natuurlijke manier met bomen en struiken aankleden? En woont u buiten de bebouwde kom van de gemeente? Dan is dit iets voor u! Hoe werkt het? De landschapsbeheerder van de gemeente komt op afspraak bij u langs. Bij dit erfbezoek bespreken we de mogelijkheden om landschap en erf op een verantwoorde én streekeigen manier in te richten. Streekeigen betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. De gemeente wil u graag ondersteunen Agrariër Vaarkamp is blij met de nieuwe bomen. bij de aanplant van bomen op uw erf, langs uw stal of kavelgrens. Na dit bezoek werkt de landschapsbeheerder de ideeën uit en maakt een beplantingsplan. Ook stelt hij een zogenaamde `Overeenkomst Landschapselementen` op. De gemeente stelt de streekeigen beplanting beschikbaar. Aan de hand van het beplantingsplan gaat u zelf aan de slag met de aanplant van de bomen en/of struiken. Welke landschapselementen? Afhankelijk van het landschapstype waarin u woont, kunt u uw omgeving aankleden met: Aanleg van stukjes nieuwe natuur zoals bosjes en poelen. Huisboomgaardjes. Houtsingels, houtwallen en knotbomenrijen. Laanbeplantingen. Meidoorn(hagen). Solitaire bomen. In welk landschapstype woont u? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw omgeving groen aan te kleden? Kijk dan eerst op de kaart in welk landschaptype u woont. De kaart kunt u vinden op natuur/natuur-en-landschap/subsidieregelinglandschapsbeheer. U vindt hier ook onze folders in PDF per landschapstype. Deze folders kunt u downloaden. Met deze folder krijgt u een beeld van het landschap en ideeën voor een aantrekkelijke omgeving bij bestaande en nieuwe bebouwing. De folder geeft aan welke beplantingen streekeigen zijn. We kunnen u eventueel ook een exemplaar toezenden per post. We hebben in het buitengebied van de gemeente vijf landschapstypen: het kampenlandschap; broek- en heideontginning; het veenontginningslandschap; de engen; het bos. Contact Voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marnix Bout, beheerder Landschap, (0318) of Bert Budding, (0318) of Agenda adviesraad Wmo Op woensdag 27 juni om uur is de 4. Ingekomen stukken en mededelingen: openbare vergadering van de adviesraad a. lijst ingekomen stukken; Wmo in het Raadhuis, Bergstraat 4 in. b. verslag regiobijeenkomst 19 juni. U bent van harte welkom. 5. Stand van zaken werkgroep financiën. 6. Prioriteiten scholingswensen. De agenda: 7. Rooster van aftreden. 1. Opening. 8. Rondvraag: 2. Vaststelling van de agenda. a. onderwerpen voor artikel Stad 3. Bespreking/vaststelling conceptverslag 9. Sluiting vergadering van 23 mei. Bekendmakingen Balie Bouwen, Wonen en Milieu U kunt bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu onder andere terecht voor: inzien bestemmingsplannen, vergunningen, welstand, nieuwbouw en andere bekendmakingen. Vrije inloop: maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur; 1 e woensdag van de maand extra geopend van tot uur. Op afspraak: op maandag t/m vrijdag op afspraak van tot uur. Bel (0318) Bezoekadres: Raadhuis De Doelen, Achterdoelen in. Met ingang van 21 juni 2012 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Aanvragen Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Besluiten Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Klomperweg 143 : 2012MB016 mobiel breken van bouw- en sloopafval Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Reacties Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM.

6 Omgevingsvergunning Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure 12 juni 2012 Dikkenbergweg 29 : 2012W0558 het bouwen van een woning Vossenweg 14 : 2012W0560 het kappen van 1 berk Beekhuizerzand 1 : 2012W0553 het aanleggen van een uitrit 13 juni 2012 Bonnetstraat 3 : 2012W0563 het wijzigen van industrie naar kantoorfunctie Burgemeester Prinslaan 44 : 2012W0556 het bouwen van een kelder Buurtscheuterlaan 32 : 2012W0554 het vergroten van de woning Faradaystraat 4 : 2012W0555 indeling + verdieping nieuw te plaatsen pui 15 juni 2012 Jan Lievensstraat 64 : 2012W0565 legaliseren geplaatste antennemast 15 juni 2012 Kolkakkerweg 80 : 2012W0566 het vergroten van de woning 14 juni 2012 Lunterseweg 67 : 2012W0564 Galvanistraat 71 : 2012W0448 uitbreiden van het hekwerk; De maximale toegestane bouwhoogte wordt overschreden. Goudenstein : 2012W0537 het verlengen van de overkapping; De maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing wordt overschreden. Verder worden de maximaal toegestane bouw- en goothoogte overschreden en wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. Vijverlaan 1 : 2012W0494 uitbreiden park met zwembad, restaurant, en orangerie; De maximaal toegestane gooten bouwhoogte worden overschreden. Wekerom seweg 56 : 2012W0377 het bouwen van een opslag/berging; Er wordt gebouwd op de bestemming leiding - riool. het oprichten van een opslag/berging; seweg 76A : 2012W0471 het bouwen van bedrijfsruimte met garageberging; De minimale afstand tot de achterperceelgrens wordt niet in acht genomen. I b buitenplans BOR (2.12 a2) Schoolstraat 33 : 2012W0501 het bouwen van een stallingsruimte; Er wordt gedeeltelijk gebouwd op/boven terrein met de bestemming bedrijfsdoeleinden (garagebedrijven), zonder bebouwing. Dahliastraat 7 : 2012W0520 het plaatsen van een dakopbouw; Er ontstaan een derde bouwlaag. Kauwenhoven 41 : 2012W0508 bedrijfspand; Er wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. De maximaal toegestane tijdelijke verhuur kantoorruimte Heuvelsepad 42 : 2012W0438 het bouwen van een zorgwoning het aanleggen van een uitrit Horapark ong. : 2012W0445 het kappen van 2 eiken Inschoterweg 2 : 2012W0531 het plaatsen van 3 ballenvangers en 4 goals Rembrandtlaan 131 : 2012W0521 het plaatsen van een dakkapel Schaapsweg achter 2b : 2012W0307 het bouwen van acht appartementen rveen Tripstraat 1 : 2012W0375 het vergroten van de woning, het plaatsen van een kap op de garage Harskamp Laarweg 9 : 2012W0430 het starten van een bed en breakfast Hoenderloo Apeldoornseweg 252 : 2012W0495 het aanleggen van een aardgasleiding Boslaan 87 : 2012W0528 het kappen van 1 beuk Arnhemseweg 30 : 2012W0360 het vergroten van de woning en herbouw garage, het plaatsen van een nieuw kozijn Wekerom Dorpsplein 2 : 2012W0338 het bouwen van 16 appartementen Omgevingsvergunning is geweigerd voor: Laarweg hoek Acacialaan : 2012W0355 het plaatsen van een schutting Esserbroekweg 2 : 2011W1274 het installeren en toepassen van beluchting Wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld Agrarisch Buitengebied 2012 Op grond van art. 3.6 Wro Op 19 juni 2012 heeft het College van B&W van het wijzigingsplan `Agrarisch Buitengebied 2012` vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening De percelen waar het wijzigingsplan op van toepassing is, liggen verspreid in het agrarisch buitengebied. Het wijzigingsplan is vooral gericht op de uitbreiding van de navolgende agrarische bedrijven. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij naar de toelichting van het wijzigingsplan. sekade 5 in. Broekweg 7 en 7a in Harskamp. Doornsteeg 7 in. Kattenbroekerweg 7 in. Klomperweg 106 in. Lage Valkseweg 137 en 139 in. Lage Veldweg 38 in. Lange Heideweg 19 in. het bouwen van een schuur 13 juni 2012 Spitsbergenweg 1-A : 2012W0561 het bouwen van een woning 24 april 2012 Houtkampweg 6 : 2012W0562 het plaatsen van toegangspoorten en hekwerk Omgevingsvergunning uitgebreide procedure rveen Onderweg 4 : 2012W0557 uitbreiding veestal goothoogte wordt overschreden. Er wordt niet voldaan aan de parkeernorm. Het maximaal toegestane bebouwingspercentage wordt overschreden. bouwen van een bedrijfspand; Veenstraat 1 : 2012W0431 het aanbrengen van verlichting in de buitenbak; De maximaal toegestane hoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt overschreden. Wekerom Vijfsprongweg 36 : 2012W0487 vergroten en veranderen cafe; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. Verder is de pergola buiten het bouwvlak gesitueerd. Bezwaar of beroep Informatie over hoe u bezwaar of beroep kunt maken tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Een bezwaarschrift stuurt u naar het College van B&W, Postbus 9022, 6710 HK EDE. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via Meldingen De Klomp Pakhuisweg tegenover nr. 46 : 2012M0064 Langesteeg 18 in. Langschoterweg 16 in. Lunterseweg 57 in. Meikade 79 in rveen. Mijllerweg 12 en 14 in. Roekelse Zandweg 3 in Wekerom. Veldhoek 8 in. Velkemeensedijk 19 in Harskamp. Velkemeensedijk 35 in Harskamp. Bij de vaststelling is één wijziging aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Het gaat om een wijziging op de verbeelding. Wijzigingen op de verbeelding veranderen van de inrichting 12 juni 2012 Nieuwenhuizerweg 19 : 2012W0559 Vanaf 21 juni 2012 kunnen belanghebbenden gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen Groeneveld-Nap BV, op grond van het Besluit landbouw milieubeheer Bonnetstraat 40 : 2012M0083 Naar aanleiding van een ingediende zienswijze over het perceel Lage Valkseweg 137/ 139 in is de vorm van het bouwvlak gewijzigd. Aan de oostzijde is het het reviseren van de veehouderij als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel monde- Van Nifterik Holland BV, op grond van het bouwvlak verkleind. Deze oppervlakte is aan ling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u Besluit algemene regels voor inrichtingen de achterzijde van het perceel toegevoegd. Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen uw zienswijze motiveert. Adres indienen zienswijzen milieubeheer Meentdijk 4 : 2012M0054 W. van Roekel BV, op grond van het Beroep Bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw Burgemeester en wethouders van, Besluit algemene regels voor inrichtingen tijdens de inzageperiode schriftelijk mening kenbaar maken door het indienen p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, milieubeheer beroep instellen bij de afdeling van een zienswijze. De behandeling van de Postbus 9024, 6710 HM EDE. Nizolaan 4 : 2012M0078 Bestuursrechtspraak van de Raad van aanvragen start vanaf datum indiening. Vika B.V., op grond van het Besluit State. Dit kan alleen wanneer u op tijd Adres indienen zienswijzen: U kunt uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor krijgt u de gelegenheid tijdens een algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe Burgemeester en wethouders van, p/a hoofd afdeling Vergunningen en hoorzitting die gehouden wordt op 13 juli Voor aanmeldingen hiervoor, evenals redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de Handhaving, Postbus 9024 HM EDE. informatie over deze hoorzitting kunt u De stukken van bovenvermelde meldingen wijziging van het vastgestelde plan ten Procedures We zijn van plan om de hierna te noemen aanvragen om vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan te verlenen. I a. binnenplans (2.12 a1) terecht bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Besluiten Omgevingsvergunning is verleend voor: Groenestraat 34 : 2012W0484 het vergroten van de woning kunt u tot inzien, de (ontwerp) besluiten tot Op aanvraag kunt u de stukken ook na genoemde datum inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. De stukken kunt u tevens, in de weken dat de balie op woensdagvond niet is geopend, na telefonische afspraak (0318) , tussen uur inzien. opzichte van het ontwerpplan. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is Diedenweg 30 : 2012W0502 Harsloweg 4 : 2011W0648 ingediend, treedt het besluit niet in werking het uitbreiden van de woning; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. het veranderen van de inrichting Amsterdamseweg 56 : 2012W0439 voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:

7 Afdeling Bestuursrechtspraak van onder-een kapper komt ter plaatse van het juridisch adviseur bij de afdeling terrein in. de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Beeldkwaliteitsplan ENKA Deelgebied J1 huidige pand Kraatsweg 25. Zienswijze Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9024, 6710 HM Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) De gemeente houdt vooroverleg met betrokken instanties, als bedoeld in art Bro. Een onafhankelijke instantie wordt niet in de gelegenheid gesteld advies Het gebied waar dit ontwerpbesluit over gaat ligt binnen het te ontwikkelen woongebied ENKA en in de geluidszone van de seweg en de zuidelijke ontslui- Op grond van de `Inspraakverordening. Het indienen van een elektronische uit te brengen over dit plan. tingsweg van het ENKA-terrein. Het ont- gemeente 2009` zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw Inloopbijeenkomsten werpbesluit stelt een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Het College van B&W van heeft op 19 zienswijze mondeling door te geven belt Het bestemmingsplan voor Het Nationale vast vanwege de seweg en/of de juni 2012 het ontwerp beeldkwaliteitsplan u de heer Theo Driever, juridisch adviseur Park De Hoge Veluwe is in te zien zuidelijke ontsluitingsweg voor in totaal 33 `Enka Deelgebied J1` in vastgesteld. bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tijdens de inloopbijeenkomsten van het woningen. U kunt het plan van donderdag 21 juni tot en met woensdag 18 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu (0318) Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Het Nationale Park De Hoge Veluwe bestemmingsplan `Natuurgebied Veluwe` van de gemeente. Deze zijn op: dinsdag 19 juni in `Partycentrum Flora` aan de Lunterseweg 44 in tussen U kunt het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien in het Raadhuis De Doelen in. Op grond van art Bro uur en uur; bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Online kunt u terecht op donderdag 21 juni in `De bioscoop` aan Raadhuis De Doelen in. bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders van delen mee dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor `Het Nationale Park De de seweg 10 in Harskamp tussen en uur. Zienswijze Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens Het gebied waar dit plan over gaat ligt Hoge Veluwe` in. U kunt bij één van de inloopbijeenkomsten de inzageperiode een schriftelijke zienswij- aan de westzijde van het ENKA-terrein, aan de noordzijde van de Enkalaan en de binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en van Het Nationale Park de ze over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder sturen aan het College oostzijde van de seweg in. Op basis van de `Inspraakverordening Hoge Veluwe zijn dan aanwezig om vragen van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het beeldkwaliteitsplan is een verdere gemeente ` kunt u het plan en de te beantwoorden. Voor meer informatie, of om uw zienswijze uitwerking van het Stedenbouwkundige plan en Beeldkwaliteitsvisie ENKA d.d. 25 juni Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor Welstand bij het beoordelen van ingediende daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 11 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Ontwerp uitwerkingsplan Ontwerp uitwerkingsplan bestemmingsplan Enka-terrein, deelgebied J1 in. mondeling door te geven belt u de heer Jan- Frans de Leeuw, (0318) bouwaanvragen voor woningen in het betreffende deelgebied. Dit dient dan ook bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link Op grond van art. 3.6 Wro Horecavergunning beschikbaar te zijn op het moment dat op naar het plan. Daarnaast kunt u het plan U kunt het ontwerp uitwerkingsplan `be- grond van een door het College vastgesteld inzien op de landelijke voorziening stemmingsplan Enka-terrein, deelgebied Burgemeester en wethouders van uitwerkingsplan bouwvergunningen J1 in ` en de daarbij behorende stukken hebben op 15 juni 2012 op grond van de kunnen worden aangevraagd. De Welstandscommissie beoordeelt van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Drank- en Horecawet aan het volgende bedrijf vergunning verleend voor het bouwplannen op basis van dit plan. Het gebied waar dit plan over gaat is het Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis schenken van alcoholhoudende drank: Reactie Woont u in de gemeente of bent u gehele grondgebied dat gelegen is binnen de grenzen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in de gemeente. Dit gebied De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug, en een VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in. belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze is gelegen tussen de kernen Hoenderloo, directe link naar het plan op de landelijke periode een schriftelijke reactie over het en Schaarsbergen. Tevens is het voorziening Op grond van de Algemene wet plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het indienen gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` in het plan opgenomen. bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de besluitdatum van een elektronische reactie, bijvoorbeeld Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan schriftelijk bezwaar indienen tegen per , is niet mogelijk. Voor meer Het plan maakt een aantal ontwikkelingen de westzijde van het ENKA-terrein, aan de de vergunning bij het college van informatie, of om uw reactie mondeling mogelijk over de herinrichting en noordzijde van de Enkalaan en de oostzijde burgemeester en wethouders van, door te geven belt u de heer Jan Frans de vernieuwing van het centrumgebied van de seweg in. Het voor- Postbus 9022, 6710 HK. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) (Marchantplein, Bezoekerscentrum, Museonder, restaurant, parkeerplaats). liggende ontwerp uitwerkingsplan maakt de bouw van 33 woningen in deelgebied J1 Exploitatievergunning Ontwerp bestemmingsplan Kraatsweg in Tevens worden de ingangen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heringericht, evenals het bestaande mogelijk. Zienswijze De Burgemeester van heeft op 15 juni 2012 op grond van de Algemene plaatselijke verordening aan het volgende bedrijf wegennet en de gronden rondom het Bent u belanghebbende? Dan kunt u vergunning verleend voor het exploiteren U kunt het ontwerp bestemmingsplan Jachthuis St. Hubertus. Daarnaast tijdens de inzageperiode een schriftelijke van een horecabedrijf: `Kraatsweg in ` en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus wordt in het gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` een museum mogelijk gemaakt. zienswijze over het plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Voor meer informatie, of VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in inzien bij de balie Bouwen, Wonen Ook wordt in een aantal gebieden van om uw zienswijze mondeling door te en Milieu in het Raadhuis De Doelen in Het Nationale Park het bijzetten van geven belt u met de heer Jan-Frans de Op grond van de bepalingen van de. Online kunt u terecht op urnen mogelijk gemaakt. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Algemene wet bestuursrecht kunnen bestemmingsplannen. Hier vindt u deze Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) belanghebbenden gedurende 6 weken bekendmaking terug en een directe link Naast de genoemde ontwikkelingen, is na de besluitdatum schriftelijk bezwaar naar het plan. Daarnaast kunt u het plan het overige gedeelte van het plangebied indienen tegen de vergunning op grond van inzien op de landelijke voorziening conserverend van aard. Dat betekent dat de Algemene plaatselijke verordening Het bestemmingplan gaat over de percelen Kraatsweg in. De ter plaatse de bestaande situatie is bestemd waarbij reeds verleende bouwvergunningen en vrijstellingen/ontheffingen zijn verwerkt. Reactie Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKAterrein in bij de burgemeester van, Postbus 9022, 6710 HK. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis mogelijk te maken woningbouw wordt Woont u in de gemeente of bent u Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a De Doelen, Raadhuisplein 2 in, ontsloten door zowel de Kraatsweg als belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze Wet geluidhinder (0318) de Veldhuizerweg. Het gaat om de bouw periode een schriftelijke reactie over het van drie twee-onder-een kappers en plan sturen aan het College van B&W, Het College van B&W van bereidt een een vrijstaande woning. Het merendeel postbus 9024, 6710 HM. Voor meer besluit hogere waarden wegverkeers- daarvan wordt gebouwd ter plaatse van informatie, of om uw reactie mondeling lawaai Wet geluidhinder voor, voor het het voormalige caravanbedrijf. Een twee- door te geven belt u mevrouw M. Fokkert, Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKA- infopagina Van DE gemeente EDE OOk OP

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36.

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36. Bouwen en Wonen Besluiten Reguliere bouwvergunning Dijkgraaf 3: 2006B0439 vergroten en veranderen van van een stal Dijkgraaf 3: 2009B0010 bouwen van een vleesvarkensschuur Bezwaar Voor informatie kunt

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen omgevingsvergunningen 29-07- Aanvragen algemeen omgevingsvergunningen (*1 Zienswijze) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1527 Fluitekruid nabij nr. 5 het kappen van 4 bomen 23-07-

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen Evenementenvergunning Evenementenvergunning Benefietconcert nabij Ooievaarsnest verzenddatum 5 december 2013 locatie: weiland op de hoek Kleine Vosstraat/Buurtweg op vrijdag 13 december 2013 tussen 19.00

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Raadscommissies januari 2015

Raadscommissies januari 2015 Raadscommissies januari 2015 Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 januari 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Munterweg 12, Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx,

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx, ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 275436 Contactpersoon

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd Kapellestraat 14

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01).

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01). Omgevingsvergunning, Aaltjelaan 2 Katlijk Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten en veranderen van een woning

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging B & W - NOTA Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging Samenvatting: Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Buitengebied Dorp Lent - 39 (Vossenpelssestraat 67)

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Buitengebied Dorp Lent - 39 (Vossenpelssestraat 67) Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Buitengebied Dorp Lent - 39 (Vossenpelssestraat 67) Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon 404 Telefax (04) 3 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.n1 Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei Gemeente Woudenberg Besluitenregistratie: RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Postregistratienummer : 130443//l 31 Oer] 33 13 Datum inboeken : 30 april 2014 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD OR Nee Communicatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief 3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief Vanaf 1 juli 2008 kan iedereen, een burger, een bedrijf, maar ook een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een waterschap, op eigen initiatief vragen om

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens en Ambtshalve opneming adresgegevens Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend dat zij heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen om bouwvergunning, zoals bedoeld in artikel 41 van de Woningwet, ter

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Kolonos B.V. t.a.v. de heer D.J. van den Heuvel Orchislaan 6 2811 CR Reeuwijk Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie