Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Overlast van eikenprocessierups begonnen"

Transcriptie

1 Uitnodiging Simon van de Pol gaat met pensioen. Op vrijdag 29 juni neemt hij officieel afscheid. Op 29 juni bruist het rondom het raadhuis vanwege het driedaagse festival Roots in de Woods. Daarom heeft Simon ervoor gekozen om zijn afscheid te vieren in het Hayat Event Centre gelegen op de voormalige Elias Beeckmankazerne. De receptie begint om uur en duurt tot uur. U bent van harte welkom. Burgemeester en wethouders van. Simon wil liever geen wachtrij. Daarom gaat hij tijdens de receptie zelf naar de gasten toe. Locatie Elias Beeckmankazerne Gebouw 16 (aan het exercitieplein) Nieuwe Kazernelaan JC Het centrum van is een kunstwerk rijker. Aan de Achterdoelen onthulden vrijdag 15 juni wethouder Van Milligen, samen met kunstenaar Jeroen Henneman, Dirk Janssen van het HVA fonds en leerlingen van het Marnixcollege het beeld: kat en mus. Het beeld is een schenking van het HVA fonds. In dezelfde serie schonk het fonds Chico y Chica en Oceanisch verlangen (Doelenplein). Rondom het kunstwerk loopt een project van Unicef en het Marnixcollege: Kinderarbeid dat pikken we niet. Overlast van eikenprocessierups begonnen Openingstijden / info (0318) of In heel Nederland, dus ook in, krijgen de eikenprocessierupsen rond deze tijd hun brandharen en kunnen ze dus overlast gaan veroorzaken. Vanaf nu ontstaan ook de karakteristieke nesten en lopen de rupsen in processie over de stammen. Hierdoor zijn ze nu beter zichtbaar dan in de afgelopen weken. Spuiten De firma s `Flier` en `Kuppen` verzorgen, in geleden is nog preventief gespoten. Nu, met het verschijnen van de brandharen, moet ook gestopt worden met deze bestrijding. Door het spuiten worden de brandharen juist verspreid. Risico en klachten Door de brandharen van de rupsen kunnen bij mens en dier klachten ontstaan zoals hevige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Eigenaren van Medewerkers van de gemeente bekijken de situatie en beslissen dan of de nesten weggezogen worden. Dit is afhankelijk van de locatie. Een locatie waar veel mensen komen zoals een school, fietsroute, woningen, P-terrein heeft meer urgentie als een natuurgebied waar weinig mensen komen. Informatie Voor het bestrijden van de eikenprocessierups op privéterrein kunt u Eindredactie afdeling Communicatie Foto s gemeente Ontwerp gemeente Vormgeving in Stad BDU-Uitgevers opdracht van de gemeente, de bestrijding. In vergelijking met vorig jaar zijn nu twee keer zoveel eiken preventief gespoten met een biologisch middel. We hebben dit jaar relatief laat gespoten. De ontwikkeling van de rupsen liep door het koude weer in april en begin mei een paar weken achter. Spuiten heeft echter alleen nut als de rupsen volop eten. Tot ruim twee weken honden, koeien, paarden en schapen raden we aan hun dieren buiten het bereik van aangetaste bomen te houden. Nest gezien? U kunt nesten altijd doorgeven via het digitale meldingsformulier van de gemeente. Dit is te vinden onder: mor.ede.nl:8080/ addcomplaint/addcomplaint.jsp. contact opnemen met de firma `Flier` (06) of `Kuppen` (0485) Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD (www.ggd.nl). Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u ook terecht op zoeken onder `Milieu, Natuur en Landschap` en vervolgens onder `Natuur en Landschap`/ `Ziekten en plagen`.

2 Het was een komen en gaan In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni is Marije Eleveld namens de PvdA beëdigd als nieuwe wethouder voor. Zij krijgt dezelfde beleidsgebieden en dossiers als haar voorganger Simon van de Po. Het gaat dan onder meer om ruimtelijke ontwikkeling voor het stedelijk gebied, volkshuisvesting, welzijn en jeugd- en minderhedenbeleid. Marije Eleveld - geboren en getogen se - was voor haar aantreden als wethouder zes jaar raadslid voor de PvdA. Vanaf 2010 leidde zij deze fractie. Vanaf 2004 was Simon van de Pol wethouder in de gemeente. Op 11 juni jl. beleefde hij zijn laatste werkdag: hij gaat met pensioen. Op 29 juni is zijn `echte` afscheid. Maar burgemeester Cees van der Knaap sprak hem in de raadsvergadering toch al kort toe. Hij typeerde Simon van de Pol als een zeer ervaren, betrokken en bevlogen bestuurder/politicus, met een indrukwekkende lijst nevenfuncties. Een sociaal democraat in hart en ziel, die altijd de menselijke kant voorop stelde. Nieuwe kleding- en textielcontainers in Nog veel kleding en textiel bij restafval In de komende week worden er op verschillende plaatsen in Gemeente nieuwe kleding- en textielcontainers geplaatst. De huidige containers worden vervangen voor grotere containers. Er komt ook een uitbreiding van containers op 7 nieuwe locaties. Via deze containers zamelt Restore Kringloop binnen de gemeente gebruikte kleding en schoenen in. Agenda maandag 25 juni Spreekuur wethouders van 9.00 tot uur in het Raadhuis- Bestuurscentrum. U kunt zich tot vrijdag uur hiervoor aanmelden (0318) donderdag 28 juni Raadsvergadering om uur Containers dicht bij huis Inwoners kunnen op elk gewenst moment en dicht bij huis de kleding en textiel deponeren in deze containers. Op staat precies waar de containers staan. De gemeente wil samen met de inwoners het percentage gescheiden textiel te verhogen. Nu komt er nog onnodig veel textiel bij het restafval terecht. Alle kleding en textiel welkom Gemeente heeft voor Restore Kringloop als inzamelaar gekozen vanwege het hoge percentage van hergebruik en omdat het mogelijk is om allerlei soorten textiel in de bak in te leveren, zelfs versleten lappen stof. Men kan naast kleding en schoenen, ook dekens, lakens, huishoudtextiel, tassen, schoenen, gordijnen en textielresten in de containers deponeren. Minder CO2-uitstoot 80% van de door Restore Kringloop ingezamelde kledingstukken wordt door iemand anders gedragen. Hiermee wordt de productie van nieuwe kleding bespaard. Door gebruikt textiel te doneren aan Restore Kringloop wordt er ook minder textiel onnodig verbrand, dus is er minder CO2- uitstoot. De inzameling, verwerking en verkoop van kleding en textiel zorgt bij Restore Kringloop ook voor extra werkgelegenheid. Ook inzameling aan huis Naast de inzameling via de kleding- en textielcontainers wordt textiel ook huis aan huis ingezameld door middel van zakken. Inwoners worden hierover geïnformeerd via de plaatselijke krant en ontvangen een kledingzak van Restore. De nieuwe container voor kleding én textiel. Nieuwe locaties van kleding- en textielcontainers Hoek Willem Pijperlaan - Sweelincklaan Hofbeeklaan / Wolbeek - bij glascontainer Hoek Anna van Burenlaan / Willem de Zwijgerlaan - bij de glascontainer Eikenlaan nabij kruising Klinkenbergerweg - bij glascontainer Boerhavelaan - bij glascontainer Commandeursweg tegenover Gasthuisbouwing - bij glascontainer Kerkhoflaan - tegenover de ingang van het Kerkhof

3 Verslag commissie AZ&M De vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 11 juni stond volledig in het teken van het bespreken van de programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. De bespreking van deze twee belangrijke onderwerpen vergde veel tijd; het agendapunt over de vorming van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) werd daarom doorgeschoven naar de extra ingelaste vergadering van AZ&M op 18 juni Veel fracties zijn positief over de kwaliteit van de Programmarekening Vooral de paragraaf Weerstandsvermogen - met de top 20 risico s - vindt men inzichtelijk. Het financiële beeld dat uit de programmarekening naar voren komt, vinden de fracties echter zorgelijk. Het grondbedrijf heeft in 2011 een fors verlies geleden. Het CDA vraagt zich dan ook af hoe het gesteld is met de financiële houdbaarheid van de gemeente, ook in de toekomst. D66 vindt dat er bij de woningbouw meer moet worden getemporiseerd; volgens deze fractie moet het college meer rekening houden met de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Het college vindt echter dat het dit al volop doet. Enkele fracties maken zich ook zorgen over het effect van de bezuinigingen op de lokale werkgelegenheid en de werkgelegenheid bij gemeente. Ben jij een starter op de woningmarkt en op zoek naar een nieuwbouwwoning in? Wil jij zelf, samen met je toekomstige buren, meedenken over hoe jouw woning en wijk eruit komt te zien? Kom dan op 25 juni naar de informatieavond over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In nieuwbouwproject t Hoefje (Westzoom) kunnen circa 32 woningen worden gebouwd door en voor starters. Deelname aan CPO project t Hoefje biedt vele voordelen waaronder: maximale zeggenschap; je eigen invloed op het ontwerp van de woning en de woonomgeving is groot; financieel voordeel; samen bouwen kan Het college geeft aan dat het er alles aan doet c.q. zal doen om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. De afname van het personeelsbestand bij gemeente wordt opgevangen door natuurlijk verloop, maar van medewerkers wordt wel flexibiliteit verwacht. Het CDA en Groen Links/PE zijn voorstanders van een kerntakendiscussie bij de behandeling van de programmabegroting dit najaar. Zij willen graag inzicht in de keuzen die het college maakt bij het invullen van de extra bezuiniging van 6 miljoen euro. Het college zal echter geen initiatief nemen tot een dergelijke discussie. Sommige fracties - onder meer de fractie GroenLinks/PE en de fractie El Kaddouri - waren kritisch over de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief `. Zo heeft GroenLinks/PE behoefte aan scenario s. Het college vindt het op dit moment niet zinvol - gezien de demissionaire staat van het huidige kabinet - om te werken met allerlei aannames. Het college verwacht wel dat zij de extra bezuinigingen van 6 miljoen euro kan realiseren. Definitieve besluitvorming over de Programmarekening 2011 en de notitie `Ontwikkeling meerjarenperspectief ` is in de volgende raadsvergadering. Belangstellenden kunnen inschrijven Informatieavond CPO t Hoefje (Westzoom) flink goedkoper, bij CPO bouw je een woning tegen kostprijs; sociale structuur; door de intensieve samenwerking ken je de toekomstige buren al goed voordat je er gaat wonen. Voldoende redenen om daar meer over te weten te komen. De informatieavond is ook het moment waarop de inschrijving start. Deze eindigt begin september. Daarna worden er 32 deelnemers ingeloot. Van tot uur is er een algemene presentatie. Aansluitend een korte informatiemarkt, waarbij ruimte is om vragen te stellen aan de aanwezige procesbegeleiders, dus kom langs. Natuurlijk bloemrijk heeft al ruim 35 jaar bloemrijke bermen binnen de bebouwde kom. Deze bloembermen maaien we maar een- of tweemaal per jaar. Hierdoor krijgen veel planten de kans om te groeien en bloeien. De berm is hierdoor een geschikte leefomgeving voor veel diersoorten. Op de bloeiende planten komen insecten af zoals bijen, hommels, zweefvliegen en veel soorten vlinders. Met de bermen creëren we een stukje natuur in en rond de stad. Start eerste maaironde Deze week start de eerste maaironde van de bermen. Het kan voorkomen dat we een mooi bloeiende berm tóch moeten maaien. Vaak zijn dit smallere bermen. De begroeiing is dan te hoog en kan bij regen of wind over de rijbaan of het fietspad gaan hangen. Gelukkig dat op deze gemaaide bermen veel planten opnieuw uitlopen en later voor de tweede keer in bloei komen. In september is de tweede maaironde voor de bermen. In fases maaien Tijdens de maaironde maaien we sommige bermen of delen daarvan niet mee. Ook de oevers langs vijvers en singels worden niet gemaaid. Dit doen we bewust. Wanneer we alles in een keer zouden maaien dan verdwijnen alle schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren. Bovendien worden dan de eitjes, rupsen en poppen van vlinders en andere insecten verwijderd die op dat moment tussen de planten zitten. Wat bloeit daar? Op dit moment staan veel bermen in mooi te bloeien. In de bermen van de Copernicuslaan en de Maxwellstraat staan veel klaprozen en slangekruid te bloeien. De Veenderweg is blauw van het slangekruid en de kleine bloemen van het zandblauwtje. Op de Raadhuisstraat staat veel dagkoekoeksbloem te bloeien. Deze roze bloemen stonden vroeger onder de struiken die daar verwijderd zijn. De W.Dreeslaan is wit van de margrieten. En in de berm van de Keesomstraat staan vrolijk het slangekruid, valse salie en de gele morgenster te bloeien. Bermen in het buitengebied De bermen in het buitengebied maaien we over een breedte van ongeveer een meter met een klepelzuigkar. Eerst wordt handmatig gemaaid rond al het wegmeubilair, zoals bermplanken en verkeersborden. Hierna maait een maaizuigcombinatie de rest van de berm. Het maaisel wordt direct in een kar opgezogen en afgevoerd. In het najaar maaien we de bermen over de gehele breedte. Vragen Voor meer informatie over de bermen kunt u contact opnemen met de afdeling BOR van de gemeente. Voor de bermen binnen de bebouwde kom: Peter van Hensbergen, (0318) Voor de bermen buiten de bebouwde kom: Wiek Timmermans, (0318) De gemeente komt naar je toe deze zomer Voorbeeld verkaveling. Wat? Informatieavond CPO, t Hoefje (Westzoom). Waar? Zalencentrum Prinsenhof, Barneveldseweg 18 in. Wanneer? Maandag 25 juni uur. Meer informatie? Gemeente, Mail naar Dat u uw paspoort op kunt halen bij de gemeente, weet u natuurlijk wel. Maar heeft u enig idee wat er verder allemaal gebeurt achter de muren van het raadhuis? Bij de gemeente werken ongeveer 900 medewerkers dagelijks aan een schone, groene, leefbare, actieve en gezonde gemeente. Op dinsdag 26 juni tussen en uur verandert het Raadhuisplein in een stukje raadhuis. Hier laat een aantal medewerkers aan u zien waar zij aan werken en wat u daar aan heeft. Loop even langs en maak kennis met het wijkbeheer van de gemeente en de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA s). Ontdek hoe u alle bestemmingplannen makkelijk kunt inzien en hoe de gemeente werkt aan verbetering van haar dienstverlening. Ook na uw bezoek kunt u het werk van de gemeente blijven volgen, via Facebook en Twitter. De actie op 26 juni is een initiatief van de Poema s, een groep jonge ambtenaren binnen de gemeente.

4 Functie begeleiding van AWBZ voorlopig niet naar de Wmo Wmo in Zorg voor elkaar! woensdag 20 juni 2012 woensdag 20 juni 2012 Adviesraad WMO Adviesraad Wmo adviseert over Wmo-beleid In april heeft u op de Wmo-pagina kunnen lezen dat de gemeente verantwoordelijk zou worden voor de begeleiding van mensen met een beperking. De functie Begeleiding zou namelijk worden overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze decentralisatie, zoals dat met een mooi woord heet, gaat echter (voorlopig) niet door. Wat is er aan de hand? Door de val van het kabinet wordt het wetsontwerp van de decentralisatie niet behandeld. Pas als er een nieuwe regering is, komt het wetsontwerp weer op de agenda. Het kan dan best zo zijn dat de zaken die in eerste instantie wel waren afgesproken, niet doorgaan. Ook wordt er Bezetting Wmo-loket dan pas een besluit genomen over een eventuele ingangsdatum. Wat we nu wel weten, is dat we 1 januari 2013 zeker niet gaan halen. Zodra er meer bekend is over de decentralisatie, leest u het op de Wmo-pagina. De komende tijd kan het Wmo-loket minder menskracht inzetten dan normaal. Dit vanwege de overgang naar een nieuw softwaresysteem en de zomervakantie. Hierdoor duurt het mogelijk langer, voordat we uw aanvraag behandelen. We vragen hiervoor uw begrip. Samen werken aan een gezonde financiële huishouding De komende maanden staat de gemeente in een serie artikelen wat uitgebreider stil bij het goed en zelfstandig kunnen voeren van een financiële huishouding. Eerder dit jaar is aandacht besteed aan de vaardigheden die u moet beheersen om zelfstandig een financiële huishouding te kunnen voeren. Vandaag gaan we in op vaardigheid 6: voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Herhaling van de 8 vaardigheden. U kunt: 1. Maandelijks een (minimum) inkomen verwerven. 2. Betalingen verrichten en zorgen dat deze binnen uw budget blijven. 3. Uw administratie op orde houden en belangrijke gegevens snel terugvinden. 4. Uw inkomsten en uitgaven in evenwicht houden. 5. Maandelijks een bedrag sparen voor onverwachte uitgaven. 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. 7. Uw betalingsverplichtingen (ook leningen die u aangaat!) binnen uw budget laten passen. 8. Weerstand bieden aan reclame, sociale druk en verkooppraatjes. Vaardigheid 6. Voldoende verzekerd zijn en premies op tijd kunnen betalen. Nederlanders zijn het best verzekerde volk ter wereld. Vaak zijn we zelfs dubbel verzekerd zonder dat we het weten. Bij een reisverzekering zit bijvoorbeeld vaak een ziektekostenverzekering ingesloten, terwijl veel mensen al genoeg zijn verzekerd tegen ziektekosten in het buitenland door hun aanvullende ziektekostenverzekering. Weet u hoeveel geld u jaarlijks betaalt aan uw verzekeringen? Er zijn een aantal verplichte verzekeringen: De (basis) ziektekostenverzekering. Voor autobezitters: de WA-verzekering. Voor huizenbezitters: de opstal- en de overlijdensrisicoverzekering. Aan te bevelen verzekeringen zijn de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de inboedelverzekering. De vuistregel bij verzekeren is: verzeker dat wat u niet kunt betalen als u niet verzekerd bent. Voor alle andere verzekeringen kunt u zich afvragen waarom u zo n verzekering afsluit. Kunt u het te verzekeren artikel niet betalen als u het kwijtraakt? Of wilt u alleen een soort troost: Als ik dan bestolen wordt in het buitenland, kan ik in ieder geval andere spullen kopen. (Daar zitten overigens vaak een hoop voorwaarden aan vast!). Tip: Vergelijk verzekeringen met elkaar voordat u er één afsluit, dat kan u een hoop geld schelen. Overige tips kunt u vinden op de site van het Nibud (www.nibud.nl). De gemeente biedt een (gratis) budgetadviesgesprek of cursus aan. Voor meer informatie: Bel tussen en uur (0318) Mail: Gebruik onderstaande bon en stuur deze in een envelop zonder postzegel naar: Gemeente afd. BSB Antwoordnummer VB BON Ja! Ik wil wel een budgetadviesgesprek/meer informatie over de cursus Omgaan met Geld. Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer De gemeente werkt hard aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid voor de periode Vanaf 2012 voert de gemeente dit beleid zelf uit. Het gaat om de begeleidingstaken die nu nog onder de AWBZ vallen, de wet werken naar vermogen en de jeugdzorg. De adviesraad Wmo sprak de afgelopen tijd intensief met de gemeente over drie beleidsdocumenten. Zij bracht op 13 april een advies uit aan het college van B&W. De documenten en het advies staan op Het aangepaste beleidskader Wmo werd inhoudelijk sterk verbeterd en completer. De adviesraad vindt het positief dat de gemeente het Wmo-beleid in de komende tijd verder wil uitwerken, samen met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Zij plaatst echter ook een aantal kritische kanttekeningen. Realistisch Meer wijkgericht werken kan soms de juiste aanpak zijn, maar er zijn ook vormen van begeleiding die veel beter regionaal opgezet kunnen worden. Tijdelijke ondersteuning Veel mensen komen wel eens in een situatie dat een hulpmiddel nodig is. Bijvoorbeeld als u door een operatie tijdelijk in een rolstoel zit. Deze rolstoel en andere middelen kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel. Dit kan maximaal 26 weken. De AWBZ vergoedt deze kosten, dus u hoeft hiervoor niets te betalen. Als u dus tijdelijk een probleem heeft, kunt u dit dus zelf oplossen via een thuiszorgwinkel. In die gevallen verstrekt de gemeente geen voorziening. Als u langer een voorziening nodig heeft kunt u deze huren of kopen bij de thuiszorgwinkel. Of u kunt deze aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Sommige voorzieningen vergoedt of verstrekt de gemeente. Als u zich meldt bij het Wmo-loket onderzoekt een medewerker van de gemeente samen met u wat de beste oplossing is. Voor meer informatie over thuiszorgwinkels en hun assortiment kunt u kijken op nl/ede. Eigen bijdrage De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vws) heeft besloten dat mensen met een bijstandsuitkering (zak- en kleedgeld), die in een Awbz-instelling verblijven, hiervoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari Als dit voor u geldt, kunt u het CAK vragen om de eigen bijdrage te laten vervallen. Iemand anders De rol van het vele vrijwilligerswerk en de mantelzorg in de wijk is enorm belangrijk. Maar is het wel realistisch om een nog groter beroep op vrijwilligers te doen? Vraagtekens De Adviesraad Wmo zet vraagtekens bij de mogelijkheden om de regionale samenwerking te versterken. Dit geldt voor het voorbereiden van het Centrum voor Jeugd & Gezin op haar nieuwe taken, het tot stand komen van de nieuwe indicatiestelling voor zorg en begeleiding en het zorgarrangement met het keukentafelgesprek. Op de juiste wijze Het inzichtelijk maken van de uitgaven en zorgen dat de beperkte middelen op een juiste wijze aan de maatschappelijke ondersteuning besteed worden, is ook een groot aandachtspunt. Wilt u reageren op dit artikel of hebt u vragen over de Adviesraad Wmo? Laat het ons weten op telefoonnummer (0318) (na uur) of per naar mag dit ook voor u doen. Dit kan schriftelijk of per . Het centrale adres is hetcak.nl. Een brief kun kunt u sturen naar: het CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Wmo loket Bezoekadres: Ingang Raadhuis Publiekszaken Raadhuisplein 6711 DE EDE Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur volledige dienstverlening uur op afspraak Consulenten telefonisch bereikbaar tot uur Postadres: Postbus HK EDE Telefoon: (0318) adres: Internet: Wmo-loket

5 Aanmelden voor 1 juli Doe mee met de se Onderwijsprijs Woensdagmiddag 31 oktober wordt de se Onderwijsdag gehouden. Thema is dit keer: `Hoofd, hart en handen`, Talentontwikkeling van top tot teen. De dag is bedoeld voor alle onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in de gemeente. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen het thema onder de loep te nemen. Het programma begint om uur en wordt om uur afgesloten. Aanmelden kan via tot uiterlijk 15 september se Onderwijsprijs 2012 Een belangrijk onderdeel van de onderwijsdag is de se Onderwijsprijs. Deze bestaat uit een geldbedrag van (1 e prijs) en een permanent aandenken in de vorm van De jury bestaat uit (v.l.n.r) Gerrie Ligtelijn-Bruins, wethouder onderwijs, Jacquelien Bulterman, lector docent&talen CHE en Cees van der Jagt, cultuurcoördinator. een bronzen sculptuur, (2 e prijs) en 500 (3e prijs). Het bedrag is bedoeld om een project te realiseren of om het een nieuwe impuls te geven. Het moet dan wel een duidelijke relatie hebben met het thema van de onderwijsdag: `Hoofd, hart en handen`. Bovendien moet het voor meerdere jaren geschikt zijn en te gebruiken zijn voor andere scholen of kinderopvangorganisaties. Voor vragen over deze Onderwijsprijs kunt u terecht bij jurylid Cees van der Jagt, of (06) De sluitingsdatum is 1 juli Jury Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen voor de Onderwijsprijs. De jury bestaat uit wethouder onderwijs Gerrie Ligtelijn- Bruins, Jacquelien Bulterman,lector Docent & Talent CHE en bovenschools cultuurcoördinator Cees van der Jagt. Brief De scholen en kinderopvangorganisaties hebben inmiddels ook een brief gekregen over de Onderwijsdag. Gemeente stimuleert streekeigen beplanting De heer en mevrouw Van der Steeg - Verheijen vierden afgelopen week hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het gelukkige paar kreeg felicitaties en bloemen van het gemeentebestuur. Gemeente voert een actief landschapsbeheer. Een aantrekkelijk landschap is goed voor de natuur, fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom wil de gemeente samen met bewoners aan het landschap werken. Als bewoner of gebruiker van het agrarisch buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het aangezicht van de streek! Hoe richt u uw leefomgeving in en wat hebt u het landschap te bieden? Voor wie? Wilt u graag uw directe woon- en/of werkomgeving op een natuurlijke manier met bomen en struiken aankleden? En woont u buiten de bebouwde kom van de gemeente? Dan is dit iets voor u! Hoe werkt het? De landschapsbeheerder van de gemeente komt op afspraak bij u langs. Bij dit erfbezoek bespreken we de mogelijkheden om landschap en erf op een verantwoorde én streekeigen manier in te richten. Streekeigen betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. De gemeente wil u graag ondersteunen Agrariër Vaarkamp is blij met de nieuwe bomen. bij de aanplant van bomen op uw erf, langs uw stal of kavelgrens. Na dit bezoek werkt de landschapsbeheerder de ideeën uit en maakt een beplantingsplan. Ook stelt hij een zogenaamde `Overeenkomst Landschapselementen` op. De gemeente stelt de streekeigen beplanting beschikbaar. Aan de hand van het beplantingsplan gaat u zelf aan de slag met de aanplant van de bomen en/of struiken. Welke landschapselementen? Afhankelijk van het landschapstype waarin u woont, kunt u uw omgeving aankleden met: Aanleg van stukjes nieuwe natuur zoals bosjes en poelen. Huisboomgaardjes. Houtsingels, houtwallen en knotbomenrijen. Laanbeplantingen. Meidoorn(hagen). Solitaire bomen. In welk landschapstype woont u? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw omgeving groen aan te kleden? Kijk dan eerst op de kaart in welk landschaptype u woont. De kaart kunt u vinden op natuur/natuur-en-landschap/subsidieregelinglandschapsbeheer. U vindt hier ook onze folders in PDF per landschapstype. Deze folders kunt u downloaden. Met deze folder krijgt u een beeld van het landschap en ideeën voor een aantrekkelijke omgeving bij bestaande en nieuwe bebouwing. De folder geeft aan welke beplantingen streekeigen zijn. We kunnen u eventueel ook een exemplaar toezenden per post. We hebben in het buitengebied van de gemeente vijf landschapstypen: het kampenlandschap; broek- en heideontginning; het veenontginningslandschap; de engen; het bos. Contact Voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marnix Bout, beheerder Landschap, (0318) of Bert Budding, (0318) of Agenda adviesraad Wmo Op woensdag 27 juni om uur is de 4. Ingekomen stukken en mededelingen: openbare vergadering van de adviesraad a. lijst ingekomen stukken; Wmo in het Raadhuis, Bergstraat 4 in. b. verslag regiobijeenkomst 19 juni. U bent van harte welkom. 5. Stand van zaken werkgroep financiën. 6. Prioriteiten scholingswensen. De agenda: 7. Rooster van aftreden. 1. Opening. 8. Rondvraag: 2. Vaststelling van de agenda. a. onderwerpen voor artikel Stad 3. Bespreking/vaststelling conceptverslag 9. Sluiting vergadering van 23 mei. Bekendmakingen Balie Bouwen, Wonen en Milieu U kunt bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu onder andere terecht voor: inzien bestemmingsplannen, vergunningen, welstand, nieuwbouw en andere bekendmakingen. Vrije inloop: maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur; 1 e woensdag van de maand extra geopend van tot uur. Op afspraak: op maandag t/m vrijdag op afspraak van tot uur. Bel (0318) Bezoekadres: Raadhuis De Doelen, Achterdoelen in. Met ingang van 21 juni 2012 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Aanvragen Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Besluiten Melding mobiel breken Galvanistraat 18 : 2012MB017 mobiel breken van bouw- en sloopafval Klomperweg 143 : 2012MB016 mobiel breken van bouw- en sloopafval Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) / Reacties Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM.

6 Omgevingsvergunning Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure 12 juni 2012 Dikkenbergweg 29 : 2012W0558 het bouwen van een woning Vossenweg 14 : 2012W0560 het kappen van 1 berk Beekhuizerzand 1 : 2012W0553 het aanleggen van een uitrit 13 juni 2012 Bonnetstraat 3 : 2012W0563 het wijzigen van industrie naar kantoorfunctie Burgemeester Prinslaan 44 : 2012W0556 het bouwen van een kelder Buurtscheuterlaan 32 : 2012W0554 het vergroten van de woning Faradaystraat 4 : 2012W0555 indeling + verdieping nieuw te plaatsen pui 15 juni 2012 Jan Lievensstraat 64 : 2012W0565 legaliseren geplaatste antennemast 15 juni 2012 Kolkakkerweg 80 : 2012W0566 het vergroten van de woning 14 juni 2012 Lunterseweg 67 : 2012W0564 Galvanistraat 71 : 2012W0448 uitbreiden van het hekwerk; De maximale toegestane bouwhoogte wordt overschreden. Goudenstein : 2012W0537 het verlengen van de overkapping; De maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing wordt overschreden. Verder worden de maximaal toegestane bouw- en goothoogte overschreden en wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. Vijverlaan 1 : 2012W0494 uitbreiden park met zwembad, restaurant, en orangerie; De maximaal toegestane gooten bouwhoogte worden overschreden. Wekerom seweg 56 : 2012W0377 het bouwen van een opslag/berging; Er wordt gebouwd op de bestemming leiding - riool. het oprichten van een opslag/berging; seweg 76A : 2012W0471 het bouwen van bedrijfsruimte met garageberging; De minimale afstand tot de achterperceelgrens wordt niet in acht genomen. I b buitenplans BOR (2.12 a2) Schoolstraat 33 : 2012W0501 het bouwen van een stallingsruimte; Er wordt gedeeltelijk gebouwd op/boven terrein met de bestemming bedrijfsdoeleinden (garagebedrijven), zonder bebouwing. Dahliastraat 7 : 2012W0520 het plaatsen van een dakopbouw; Er ontstaan een derde bouwlaag. Kauwenhoven 41 : 2012W0508 bedrijfspand; Er wordt gebouwd buiten het gebouwenvlak. De maximaal toegestane tijdelijke verhuur kantoorruimte Heuvelsepad 42 : 2012W0438 het bouwen van een zorgwoning het aanleggen van een uitrit Horapark ong. : 2012W0445 het kappen van 2 eiken Inschoterweg 2 : 2012W0531 het plaatsen van 3 ballenvangers en 4 goals Rembrandtlaan 131 : 2012W0521 het plaatsen van een dakkapel Schaapsweg achter 2b : 2012W0307 het bouwen van acht appartementen rveen Tripstraat 1 : 2012W0375 het vergroten van de woning, het plaatsen van een kap op de garage Harskamp Laarweg 9 : 2012W0430 het starten van een bed en breakfast Hoenderloo Apeldoornseweg 252 : 2012W0495 het aanleggen van een aardgasleiding Boslaan 87 : 2012W0528 het kappen van 1 beuk Arnhemseweg 30 : 2012W0360 het vergroten van de woning en herbouw garage, het plaatsen van een nieuw kozijn Wekerom Dorpsplein 2 : 2012W0338 het bouwen van 16 appartementen Omgevingsvergunning is geweigerd voor: Laarweg hoek Acacialaan : 2012W0355 het plaatsen van een schutting Esserbroekweg 2 : 2011W1274 het installeren en toepassen van beluchting Wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld Agrarisch Buitengebied 2012 Op grond van art. 3.6 Wro Op 19 juni 2012 heeft het College van B&W van het wijzigingsplan `Agrarisch Buitengebied 2012` vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening De percelen waar het wijzigingsplan op van toepassing is, liggen verspreid in het agrarisch buitengebied. Het wijzigingsplan is vooral gericht op de uitbreiding van de navolgende agrarische bedrijven. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij naar de toelichting van het wijzigingsplan. sekade 5 in. Broekweg 7 en 7a in Harskamp. Doornsteeg 7 in. Kattenbroekerweg 7 in. Klomperweg 106 in. Lage Valkseweg 137 en 139 in. Lage Veldweg 38 in. Lange Heideweg 19 in. het bouwen van een schuur 13 juni 2012 Spitsbergenweg 1-A : 2012W0561 het bouwen van een woning 24 april 2012 Houtkampweg 6 : 2012W0562 het plaatsen van toegangspoorten en hekwerk Omgevingsvergunning uitgebreide procedure rveen Onderweg 4 : 2012W0557 uitbreiding veestal goothoogte wordt overschreden. Er wordt niet voldaan aan de parkeernorm. Het maximaal toegestane bebouwingspercentage wordt overschreden. bouwen van een bedrijfspand; Veenstraat 1 : 2012W0431 het aanbrengen van verlichting in de buitenbak; De maximaal toegestane hoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt overschreden. Wekerom Vijfsprongweg 36 : 2012W0487 vergroten en veranderen cafe; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. Verder is de pergola buiten het bouwvlak gesitueerd. Bezwaar of beroep Informatie over hoe u bezwaar of beroep kunt maken tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Een bezwaarschrift stuurt u naar het College van B&W, Postbus 9022, 6710 HK EDE. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via Meldingen De Klomp Pakhuisweg tegenover nr. 46 : 2012M0064 Langesteeg 18 in. Langschoterweg 16 in. Lunterseweg 57 in. Meikade 79 in rveen. Mijllerweg 12 en 14 in. Roekelse Zandweg 3 in Wekerom. Veldhoek 8 in. Velkemeensedijk 19 in Harskamp. Velkemeensedijk 35 in Harskamp. Bij de vaststelling is één wijziging aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Het gaat om een wijziging op de verbeelding. Wijzigingen op de verbeelding veranderen van de inrichting 12 juni 2012 Nieuwenhuizerweg 19 : 2012W0559 Vanaf 21 juni 2012 kunnen belanghebbenden gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen Groeneveld-Nap BV, op grond van het Besluit landbouw milieubeheer Bonnetstraat 40 : 2012M0083 Naar aanleiding van een ingediende zienswijze over het perceel Lage Valkseweg 137/ 139 in is de vorm van het bouwvlak gewijzigd. Aan de oostzijde is het het reviseren van de veehouderij als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel monde- Van Nifterik Holland BV, op grond van het bouwvlak verkleind. Deze oppervlakte is aan ling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u Besluit algemene regels voor inrichtingen de achterzijde van het perceel toegevoegd. Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen uw zienswijze motiveert. Adres indienen zienswijzen milieubeheer Meentdijk 4 : 2012M0054 W. van Roekel BV, op grond van het Beroep Bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw Burgemeester en wethouders van, Besluit algemene regels voor inrichtingen tijdens de inzageperiode schriftelijk mening kenbaar maken door het indienen p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, milieubeheer beroep instellen bij de afdeling van een zienswijze. De behandeling van de Postbus 9024, 6710 HM EDE. Nizolaan 4 : 2012M0078 Bestuursrechtspraak van de Raad van aanvragen start vanaf datum indiening. Vika B.V., op grond van het Besluit State. Dit kan alleen wanneer u op tijd Adres indienen zienswijzen: U kunt uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor krijgt u de gelegenheid tijdens een algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe Burgemeester en wethouders van, p/a hoofd afdeling Vergunningen en hoorzitting die gehouden wordt op 13 juli Voor aanmeldingen hiervoor, evenals redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de Handhaving, Postbus 9024 HM EDE. informatie over deze hoorzitting kunt u De stukken van bovenvermelde meldingen wijziging van het vastgestelde plan ten Procedures We zijn van plan om de hierna te noemen aanvragen om vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan te verlenen. I a. binnenplans (2.12 a1) terecht bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Besluiten Omgevingsvergunning is verleend voor: Groenestraat 34 : 2012W0484 het vergroten van de woning kunt u tot inzien, de (ontwerp) besluiten tot Op aanvraag kunt u de stukken ook na genoemde datum inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. De stukken kunt u tevens, in de weken dat de balie op woensdagvond niet is geopend, na telefonische afspraak (0318) , tussen uur inzien. opzichte van het ontwerpplan. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is Diedenweg 30 : 2012W0502 Harsloweg 4 : 2011W0648 ingediend, treedt het besluit niet in werking het uitbreiden van de woning; De maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. het veranderen van de inrichting Amsterdamseweg 56 : 2012W0439 voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:

7 Afdeling Bestuursrechtspraak van onder-een kapper komt ter plaatse van het juridisch adviseur bij de afdeling terrein in. de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Beeldkwaliteitsplan ENKA Deelgebied J1 huidige pand Kraatsweg 25. Zienswijze Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9024, 6710 HM Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) De gemeente houdt vooroverleg met betrokken instanties, als bedoeld in art Bro. Een onafhankelijke instantie wordt niet in de gelegenheid gesteld advies Het gebied waar dit ontwerpbesluit over gaat ligt binnen het te ontwikkelen woongebied ENKA en in de geluidszone van de seweg en de zuidelijke ontslui- Op grond van de `Inspraakverordening. Het indienen van een elektronische uit te brengen over dit plan. tingsweg van het ENKA-terrein. Het ont- gemeente 2009` zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw Inloopbijeenkomsten werpbesluit stelt een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Het College van B&W van heeft op 19 zienswijze mondeling door te geven belt Het bestemmingsplan voor Het Nationale vast vanwege de seweg en/of de juni 2012 het ontwerp beeldkwaliteitsplan u de heer Theo Driever, juridisch adviseur Park De Hoge Veluwe is in te zien zuidelijke ontsluitingsweg voor in totaal 33 `Enka Deelgebied J1` in vastgesteld. bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tijdens de inloopbijeenkomsten van het woningen. U kunt het plan van donderdag 21 juni tot en met woensdag 18 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu (0318) Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Het Nationale Park De Hoge Veluwe bestemmingsplan `Natuurgebied Veluwe` van de gemeente. Deze zijn op: dinsdag 19 juni in `Partycentrum Flora` aan de Lunterseweg 44 in tussen U kunt het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien in het Raadhuis De Doelen in. Op grond van art Bro uur en uur; bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Online kunt u terecht op donderdag 21 juni in `De bioscoop` aan Raadhuis De Doelen in. bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders van delen mee dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor `Het Nationale Park De de seweg 10 in Harskamp tussen en uur. Zienswijze Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens Het gebied waar dit plan over gaat ligt Hoge Veluwe` in. U kunt bij één van de inloopbijeenkomsten de inzageperiode een schriftelijke zienswij- aan de westzijde van het ENKA-terrein, aan de noordzijde van de Enkalaan en de binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en van Het Nationale Park de ze over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder sturen aan het College oostzijde van de seweg in. Op basis van de `Inspraakverordening Hoge Veluwe zijn dan aanwezig om vragen van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het beeldkwaliteitsplan is een verdere gemeente ` kunt u het plan en de te beantwoorden. Voor meer informatie, of om uw zienswijze uitwerking van het Stedenbouwkundige plan en Beeldkwaliteitsvisie ENKA d.d. 25 juni Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor Welstand bij het beoordelen van ingediende daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 11 juli 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen in. Online kunt u terecht op Ontwerp uitwerkingsplan Ontwerp uitwerkingsplan bestemmingsplan Enka-terrein, deelgebied J1 in. mondeling door te geven belt u de heer Jan- Frans de Leeuw, (0318) bouwaanvragen voor woningen in het betreffende deelgebied. Dit dient dan ook bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link Op grond van art. 3.6 Wro Horecavergunning beschikbaar te zijn op het moment dat op naar het plan. Daarnaast kunt u het plan U kunt het ontwerp uitwerkingsplan `be- grond van een door het College vastgesteld inzien op de landelijke voorziening stemmingsplan Enka-terrein, deelgebied Burgemeester en wethouders van uitwerkingsplan bouwvergunningen J1 in ` en de daarbij behorende stukken hebben op 15 juni 2012 op grond van de kunnen worden aangevraagd. De Welstandscommissie beoordeelt van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 inzien bij de balie Drank- en Horecawet aan het volgende bedrijf vergunning verleend voor het bouwplannen op basis van dit plan. Het gebied waar dit plan over gaat is het Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis schenken van alcoholhoudende drank: Reactie Woont u in de gemeente of bent u gehele grondgebied dat gelegen is binnen de grenzen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in de gemeente. Dit gebied De Doelen in. Online kunt u terecht op Hier vindt u deze bekendmaking terug, en een VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in. belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze is gelegen tussen de kernen Hoenderloo, directe link naar het plan op de landelijke periode een schriftelijke reactie over het en Schaarsbergen. Tevens is het voorziening Op grond van de Algemene wet plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Het indienen gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` in het plan opgenomen. bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de besluitdatum van een elektronische reactie, bijvoorbeeld Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan schriftelijk bezwaar indienen tegen per , is niet mogelijk. Voor meer Het plan maakt een aantal ontwikkelingen de westzijde van het ENKA-terrein, aan de de vergunning bij het college van informatie, of om uw reactie mondeling mogelijk over de herinrichting en noordzijde van de Enkalaan en de oostzijde burgemeester en wethouders van, door te geven belt u de heer Jan Frans de vernieuwing van het centrumgebied van de seweg in. Het voor- Postbus 9022, 6710 HK. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) (Marchantplein, Bezoekerscentrum, Museonder, restaurant, parkeerplaats). liggende ontwerp uitwerkingsplan maakt de bouw van 33 woningen in deelgebied J1 Exploitatievergunning Ontwerp bestemmingsplan Kraatsweg in Tevens worden de ingangen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heringericht, evenals het bestaande mogelijk. Zienswijze De Burgemeester van heeft op 15 juni 2012 op grond van de Algemene plaatselijke verordening aan het volgende bedrijf wegennet en de gronden rondom het Bent u belanghebbende? Dan kunt u vergunning verleend voor het exploiteren U kunt het ontwerp bestemmingsplan Jachthuis St. Hubertus. Daarnaast tijdens de inzageperiode een schriftelijke van een horecabedrijf: `Kraatsweg in ` en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus wordt in het gebouw van het voormalig museum `Vliegveld Deelen` een museum mogelijk gemaakt. zienswijze over het plan sturen aan het College van B&W, postbus 9024, 6710 HM. Voor meer informatie, of VOF Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in inzien bij de balie Bouwen, Wonen Ook wordt in een aantal gebieden van om uw zienswijze mondeling door te en Milieu in het Raadhuis De Doelen in Het Nationale Park het bijzetten van geven belt u met de heer Jan-Frans de Op grond van de bepalingen van de. Online kunt u terecht op urnen mogelijk gemaakt. Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Algemene wet bestuursrecht kunnen bestemmingsplannen. Hier vindt u deze Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) belanghebbenden gedurende 6 weken bekendmaking terug en een directe link Naast de genoemde ontwikkelingen, is na de besluitdatum schriftelijk bezwaar naar het plan. Daarnaast kunt u het plan het overige gedeelte van het plangebied indienen tegen de vergunning op grond van inzien op de landelijke voorziening conserverend van aard. Dat betekent dat de Algemene plaatselijke verordening Het bestemmingplan gaat over de percelen Kraatsweg in. De ter plaatse de bestaande situatie is bestemd waarbij reeds verleende bouwvergunningen en vrijstellingen/ontheffingen zijn verwerkt. Reactie Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKAterrein in bij de burgemeester van, Postbus 9022, 6710 HK. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis mogelijk te maken woningbouw wordt Woont u in de gemeente of bent u Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a De Doelen, Raadhuisplein 2 in, ontsloten door zowel de Kraatsweg als belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze Wet geluidhinder (0318) de Veldhuizerweg. Het gaat om de bouw periode een schriftelijke reactie over het van drie twee-onder-een kappers en plan sturen aan het College van B&W, Het College van B&W van bereidt een een vrijstaande woning. Het merendeel postbus 9024, 6710 HM. Voor meer besluit hogere waarden wegverkeers- daarvan wordt gebouwd ter plaatse van informatie, of om uw reactie mondeling lawaai Wet geluidhinder voor, voor het het voormalige caravanbedrijf. Een twee- door te geven belt u mevrouw M. Fokkert, Uitwerkingsplan Deelgebied J1, ENKA- infopagina Van DE gemeente EDE OOk OP

College van B en W bezoekt Penko

College van B en W bezoekt Penko College van B en W bezoekt Penko wethouders van Ede heeft vorige week dinsdag een werkbezoek afgelegd aan Penko aan de Schutterweg in Ede. De burgemeester en de wethouders zijn tijdens het werkbezoek bijgepraat

Nadere informatie

De Stadswinkel: Ede verdient dit gewoon! Voorkom financiële uitbuiting ouderen

De Stadswinkel: Ede verdient dit gewoon! Voorkom financiële uitbuiting ouderen # # De Stadswinkel: verdient dit gewoon! De Stadswinkel: het staat met grote kleurige letters op de voorgevel boven de draaideur. Vorige week was de officiële opening. Het pand waarin Cultura huist, was

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 17 september 2014 Bekendmakingen Vergunningen per wijk gesorteerd. Lees verder > vanaf pagina 6 De Raad De gemeenteraad vergadert in principe eens

Nadere informatie

Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting

Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting De gemeente Arnhem gaat LED-lampen gebruiken bij de openbare verlichting langs verkeerswegen. Vervolgens worden deze LED-lampen in de nacht gedimd. Met deze

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Meer voor elkaar in het sociaal domein

Meer voor elkaar in het sociaal domein Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 8, nummer 41, woensdag 9 oktober 2013 Agenda Herfsttocht Wandelsportverenigingen Steeds Voorwaarts Hoofddorp en AWV Aalsmeer organiseren een herfstkleurenwandeling

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Stadsberichten. Kunstwerk op skatebaan

Stadsberichten. Kunstwerk op skatebaan Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 7 januari 2015 Buurtbudget Wat er zoal werd georganiseerd in de wijken Lees verder > pagina 3 De Raad De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari 2013 2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 3 Wijzigingen minimabeleid

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Locatie voor deze buurttuin is het grasveld tussen de Ophoviuslaan, Baden Powellstraat, Frederik Hendriklaan en Mgr. Diepenstraat.

Locatie voor deze buurttuin is het grasveld tussen de Ophoviuslaan, Baden Powellstraat, Frederik Hendriklaan en Mgr. Diepenstraat. Bossche Omroep 29 MAART 2015 PAGINA 13 Actueel Uitnodiging informatieavond buurttuin Bietje bij Bietje Wanneer: donderdag 2 april, 19.30 uur Waar: basisschool De Kameleon, Antoon der Kinderenlaan 31 Op

Nadere informatie

of een autoaanpassing driewielfiets Ouderenadviseurs zijn er ook voor u!

of een autoaanpassing driewielfiets Ouderenadviseurs zijn er ook voor u! pagina 13 Ubbergen welzijn 12-2011:28-gem. Ubbergen begroting 14-06-2011 21:35 Pagina 1 Katern Zorg en Welzijn 16 juni 2011 PAGINA 13 De Rozet In dit katern Zorg en Welzijn is allerlei algemene informatie

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 18 januari 2012 3 OVU voorzitter Michel Harmsen (li.) onderstreept in zijn nieuwjaarstoespraak de potentie en het positieve elan van ondernemend

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 25 januari 2012 3 Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn VOOR NIEUWBOUW VERBOUWING- RENOVATIE- EN ONDERHOUDSWERK GROOT OF KLEIN, VOOR PARTICULIER

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

43 nummer 29 15 07 2015 SCHAKEL

43 nummer 29 15 07 2015 SCHAKEL DEjaargang SCHAKEL 43 nummer 29 15 07 2015 De Schakel is een uitgave van A en C Media B.V. Club vrienden zamelt geld in tegen ongeneeslijke ziekte Waalrenaren zetten zich in voor Energy4ALL Foto s gevraagd

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie