Les 2 Uit welk land kom jij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Les 2 Uit welk land kom jij?"

Transcriptie

1 00:00 19:27 15/10/14 1 Uit welk land kom jij? heeft 14 pagina s. Dit is pagina 1. Naam: Hugo Van de Voorde achternaam: Van de Voorde voornaam: Hugo Adres: straat: Frans Pauwelslei nummer: 35 plaats: Mechelen postcode: 2800 Telefoon: privé: gsm: werk: Geboortedatum: (dag / maand / jaar) 10 maart 1978 Nationaliteit: Belgische 02:17 21:40 Dag Brenda. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Engeland. Welke nationaliteit heb jij? Ik heb de Engelse nationaliteit. Hoelang woon je al in België? Ik woon al vier jaar in België. 02:58 22:19 Hoe oud ben je? Wat is je leeftijd? Ik ben eenendertig (31) jaar. Wanneer ben je geboren? Ik ben geboren op 12 juni En waar ben je geboren? Ik ben geboren in Londen, Engeland. 03:45 23:02 Woon je alleen? Ik woon niet alleen. Woon je bij vrienden of woon je misschien bij familie? Nee, ik woon niet bij vrienden. Ik ben getrouwd. Ben je getrouwd met een Nederlander? Nee, ik ben getrouwd met een Belg. Wat is een Belg? Een Belg is een meneer met de Belgische nationaliteit.

2 04:44 23:58 15/10/14 Wat is jouw achternaam of familienaam, Brenda? Mijn familienaam is Robson. Mijn man heet Van de Voorde. Zijn familienaam is Van de Voorde. En waar wonen jullie? We wonen in Mechelen. Wonen jullie in het centrum van Mechelen? Nee, we wonen buiten het centrum van Mechelen. We wonen in een grote flat, een groot appartement. O, en hebben jullie ook kinderen? Ja, we hebben twee kinderen, een jongen van twee jaar en een meisje van 10 maanden. 2 06:16 25:25 Waar komt Brenda vandaan? Brenda komt uit Engeland. Zij is 31 jaar. Ze is getrouwd en ze heeft een zoon en een dochter. Ze woont al vier jaar met haar man Hugo in Mechelen. Hoe heten haar kinderen? Haar zoon heet Marco en haar dochter heet Suzanne. Wat is de nationaliteit van de kinderen? Wat is hun nationaliteit? De kinderen hebben de Belgische nationaliteit. En zij hebben de familienaam van hun papa. Wat is een papa? Brenda is de moeder (mama) en Hugo is de vader (papa) van Marco en Suzanne. Brenda en Hugo zijn de ouders van Marco en Suzanne, zij zijn hun ouders. Suzanne is de zus van Marco. Marco is de broer van Suzanne. De ouders van Brenda en van Hugo zijn de grootouders (de oma's en de opa's) van Marco en Suzanne. 08:57 27:56 Wat is Brenda van Hugo? Brenda is de vrouw van Hugo. Brenda is zijn vrouw. Wat is Hugo van Brenda? Hugo is de man van Brenda. Hugo is haar man. Zij zijn getrouwd in België. Hugo, Brenda en hun kinderen zijn een familie, een gezin. 09:53 28:45 Heeft Ruben Geuns ook kinderen? Ruben Geuns heeft één kind.

3 10:05 28:56 15/10/14 Hij is niet getrouwd, hij is gescheiden. Zijn vrouw is nu zijn ex-vrouw. Zij woont in Brussel en hij woont in Antwerpen. Waar woont hun kind? Hun kind, een zoon, woont bij hem. 3 10:48 29:34 de punt de komma het vraagteken het uitroepteken.,?! de punten de komma s de vraagtekens de uitroeptekens.,,,,????!!!! Nu pagina 4 Oefening 1 Wat komt er op de punten? Dag Brenda. Uit.... land kom jij? Ik kom uit..... Welke.... heb jij? Ik.... de.... nationaliteit. H.... woon je al in België? Ik woon al vier.... in..... Hoe.... ben je? Wat is je leeftijd? Ik ben.... (31) jaar. Wanneer ben je....? Ik.... geboren juni En waar.... je geboren? Ik ben.... in Londen, Engeland. Woon je....? Ik woon.... alleen. Woon je bij.... of woon je.... bij familie? Nee, ik woon niet bij vrienden. Ik ben..... Ben je getrouwd met een Nederlander? Nee, ik ben getrouwd.... een..... Wat is een Belg? Een Belg is een meneer met de.... nationaliteit. Wat is jouw achternaam of...., Brenda? Mijn familienaam is Robson. Mijn man.... Van de Voorde..... familienaam is Van de Voorde. En waar wonen....? We wonen.... Mechelen. Wonen jullie in het.... van Mechelen?

4 4 Nee, we wonen.... het centrum van Mechelen. We wonen in een grote flat, een groot..... O, en hebben jullie ook....? Ja, we hebben twee kinderen, een.... van drie jaar en een meisje van 10 maanden. Waar komt Brenda vandaan? Brenda komt.... Engeland. Zij is 31 jaar. Ze is.... en ze heeft een.... en een..... Ze woont.... vier jaar met haar.... Hugo in Mechelen..... heten haar kinderen? Haar.... heet Marco en haar.... heet Suzanne. Wat is de.... van de....? Wat is.... nationaliteit? De kinderen hebben de.... nationaliteit. En zij hebben de.... van hun papa. Wat is een papa? Brenda is de.... (mama) en Hugo is de.... (papa) van Marco en Suzanne. Brenda en Hugo zijn de.... van Marco en Suzanne; zij zijn.... ouders. Suzanne is de.... van Marco. Marco is de.... van Suzanne. De ouders van Brenda en van Hugo zijn de grootouders (de.... en de.... ) van Marco en Suzanne. Wat is Brenda van Hugo? Brenda is de.... van Hugo. Brenda is.... vrouw. Wat.... Hugo van Brenda? Hugo is de.... van Brenda. Hugo is.... man getrouwd in België. Hugo, Brenda en hun kinderen zijn een familie, een..... Heeft Ruben Geuns ook....? Ruben Geuns heeft één..... Hij is niet getrouwd: hij is..... Zijn vrouw is nu zijn..... Zij.... in Brussel en.... woont in Antwerpen..... woont hun kind?.... kind, een zoon, woont bij :33 30:14 Hoe schrijven de Belgen en de Nederlanders? Zij schrijven zo: a ma am aam o mo om oom u mu um uum uw i mi mie im iem ieuw e me!! em eem eeuw e me- mee

5 12:50 31:29 15/10/14 a amme ame o omme ome u umme ume i imme ieme ime e emme eme Docent, Deze oefening ook doen met andere medeklinkers a.u.b. 5 au auw ou ouw oe ui ij ei eu ang ong ung ing eng ank onk unk ink enk 14:18 32:57 Welke pagina is dit? Dit is..... het cijfer Hoe heten de cijfers 0 tot en met 9? de cijfers het getal Een getal heeft één of twee of 3 of.... cijfers. de getallen Het woord is 15:24 34:01 16:42 35:20 0 nul 1 één 11 elf 21 eenentwintig twee 12 twaalf 22 tweeëntwintig drie 13 dertien 23 drieëntwintig vier 14 veertien 24 vierentwintig 5 vijf 15 vijftien 25 vijfentwintig 6 zes 16 zestien 26 zesentwintig 7 zeven 17 zeventien 27 zevenentwintig 8 acht 18 achttien 28 achtentwintig 9 negen 19 negentien 29 negenentwintig 10 tien 20 twintig 30 dertig 40 veertig 100 honderd 42 tweeënveertig 101 honderdeneen 50 vijftig 102 honderdentwee 112 honderdentwaalf 53 drieënvijftig 113 honderddertien honderdnegentien 60 zestig 152 honderdtweeënvijftig 66 zesenzestig 200 tweehonderd 70 zeventig 211 tweehonderdenelf 77 zevenenzeventig 300 driehonderd 80 tachtig 341 driehonderdeenenveertig 88 achtentachtig 400 vierhonderd 90 negentig 500 vijfhonderd 600, 700, 800, vierennegentig duizend 99 negenennegentig duizend vierhonderdentwaalf

6 18:28 37:16 15/10/ duizend achthonderdtweeënnegentig tienduizend tienduizend zeshonderdzevenennegentig honderdduizend honderdendrieduizend en tien één miljoen één miljoen driehonderdnegentienduizend tweehonderdeneen 6 19:14 38:00 Zijn we nu in het jaar 2012 (tweeduizendentwaalf) of 2013 (tweeduizenddertien)? Einde Oefening 2 Jij schrijft in woorden: 13 dertien Oefening 3 met : ik, jij/je, u, hij, zij/ze, wij/we, jullie, zij/ze en... jij? 1. (hebben) Ik heb de Belgische nationaliteit. Jij hebt geen kinderen. Heb jij ook een vriend uit Engeland? (wonen) 3. (komen) 4. (getrouwd zijn) 5. (heten) 6. (gescheiden zijn, alleen met ik, jij, en jullie) het jaar de maand de week de dag de jaren de maanden de weken de dagen Hoelang is een jaar? Hoeveel dagen heeft een jaar? Een jaar heeft 365 dagen. Hoeveel maanden heeft een jaar? Een jaar heeft 12 maanden. De maanden van het jaar zijn: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Januari is maand nummer 1, december is maand nummer 12. In welke maand zijn we nu? Wij zijn nu in de maand.....

7 7 Hoeveel dagen heeft een maand? Een maand heeft 28 dagen (februari), of 30 dagen (april, juni, september, november) of 31 dagen (januari, maart, mei, juli, augustus, oktober, december). Hoeveel weken heeft een jaar? Een jaar heeft 52 weken. Hoeveel dagen heeft een week? Een week heeft 7 dagen. Hoe heten de weekdagen? De weekdagen heten: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Wat zijn de werkdagen? Er zijn 5 werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag. Wat is vandaag? Vandaag is de dag van nu. Welke dag is het vandaag? Is het vandaag dinsdag of donderdag? Het is vandaag..... Wat is de datum van vandaag? Het is vandaag..... En wat is het weekend? Het weekend is op zaterdag en zondag. Weekend is een Engels woord. de zin het woord de letter zin: de zinnen de woorden de letters Ik ben al vier jaar in België. De zin heeft 7 woorden. woorden letters Ik I, k ben b, e, n al a, l vier v, i, e, r jaar j, a, a, r in i, n België B, e, l, g, i, ë ( ë : e met trema / 2 punten op de e ) de vraag de vragen het antwoord de antwoorden Een zin met een vraagteken is een vraag. Op de vraag komt het antwoord. vraag: antwoord: Waar woon jij? Ik woon in Antwerpen.

8 Een woord heeft letters: a, b, c, d, e, f, g,...: kleine letters. Klein is: niet groot. Het woord vrouw heeft 5 letters. 8 De eerste letter van het eerste woord van de zin is een grote letter, een hoofdletter: A, B, C... vraag antwoord eerste letter v a laatste letter g d Ook de naam van een meneer, mevrouw, jongen, meisje, een land, een stad is met een hoofdletter: Brenda Robson, Engeland, België, Antwerpen. het werk Heb jij werk? Ja, mijn werk is in Mechelen. werken Werk jij ook in Mechelen? Nee, ik werk in Antwerpen. Maar hij werkt in een supermarkt in Mechelen. Wij werken nu met les 2. werken schrijven min en en + en of plus ik werk schrijf + t + t jij/je, zij/ze, hij werkt schrijft werk jij/je? schrijf jij/je? (GEEN t!!) we/wij, jullie, zij /ze werken schrijven komen heten wonen hebben zijn wer-ke schrij-ve ko-me he-te wo-ne heb-be Oefening 4 Jij schrijft de vraag en ook het antwoord op jouw papier. Jouw antwoord is een lange zin, niet een zin met één of twee woorden, alsjeblieft. Een zin met één of twee woorden is een korte zin. Vraag 5 is lang. Vraag 15 is kort. 1. Wat is de eerste letter van het woord 'telefoon'? 2. Wat is de laatste letter van het woord 'telefoon'? 3. Wat is de eerste dag van de week? 4. Wat is de laatste dag van de week? 5. Is woensdag de tweede dag of de derde dag van de week? 6 Ben jij het eerste kind van jouw ouders of het laatste kind? 7. Welke werkdagen hebben een eerste letter d? 8. Welke dag is het vandaag? 9. Is de datum van vandaag misschien 19 juli 2006? 10. Op welke datum ben jij geboren? 11. Woon jij alleen? 12. Heb jij een vrouw of man en kinderen?

9 13. Hoe heten jouw broers en zussen? 14. Woont jouw familie ook in België? 15. Heb jij werk? 16. Hoe heet het land waar jij vandaan komt? 17. Is jouw land groot? 18. Heb jij al de Belgische nationaliteit? 19. Welke nationaliteit heb jij nu? 20. Heb jij al Belgische vrienden? 21. Woon jij in het centrum van Antwerpen? 9 De vrouw is buiten. uit De mannen gaan naar binnen. in 22. Schrijf jij jouw zinnen nu buiten of binnen? 23. Hoeveel dagen heeft het jaar 2013? 24. Hoeveel weken heeft een maand? 25. Hoelang ben jij al in België? Is dat kort of lang? 26. Wat is de zesde maand van het jaar? 27. Hoeveel dagen komen er nog in de maand van nu? 28. Schrijf jij de eerste letter van de zin met een hoofdletter? 29. Schrijven jullie naar jullie familie in het buitenland? (Het buitenland zijn de landen buiten België.) de mens 2 mensen het dier 2 dieren Hoeveel mensen wonen er in België? De koe is een dier. In België wonen 11 miljoen mensen. De vis is een dier. Wij wonen in België. De kip is een dier. Wij zijn inwoners van België. De vlieg is een dier. Een mens heeft een hoofd. Een dier heeft een kop. De hoofden van veel mensen zijn op de foto op pagina 9. Zijn de woorden en de zinnen van les 1 en van les 2 al in jouw hoofd? Waar is het ei van de kip? Welke foto's zien we op pagina 9? Wij zien: 2 foto's met mensen, een koe, een vlieg, een vis, en een kip met een ei. De kip kijkt naar het ei. Zij ziet haar ei. Jij kijkt nu naar pagina 9. Wij kijken naar de foto's. Wat zie jij nog op pagina 9 en op pagina 10?

10 Ik zie een vlieg. Hij ziet drie kippen. Wij zien veel vissen. Zie jij Hugo vandaag? Ik kijk naar mijn les 2. Jij kijkt naar buiten. Jullie kijken naar de lerares. Kijk jij veel televisie? Ik ga nu naar buiten en jij komt binnen. 10 gaan (naar) zien kijken (naar) n n en ik gaa zie kijk jij/u/hij/zij + t + t + t gat ziet kijkt gaat wij/we, jullie, zij/ze gaan, zien, kijken Oefening 5 Jij schrijft nu zinnen met ga, gaat, gaan, zie, ziet, zien, kijk, kijkt, kijken, en ook met trouw, trouwt, trouwen. Jij schrijft ook vraagzinnen. Hoeveel zinnen ga je schrijven? de vrouw 2 vrouwen mijn man mijn ex-man de man 2 mannen mijn vrouw mijn ex-vrouw Een leraar is een man. Een lerares is een vrouw. Wat ben jij? Ben jij een man of ben je een vrouw? Ik ben een vrouw, maar ik ben niet 'jouw vrouw'. Ik ben een man, maar ik ben niet 'jouw man'. Zij is niet getrouwd met een man, maar met een vrouw. Hij is niet getrouwd met een vrouw, maar met een man. Is hij haar man? Is hij zijn man? Is zij zijn vrouw? Is zij haar vrouw? trouwen = huwen Ik ben getrouwd = Ik ben gehuwd. Zij trouwt met hem op 7 mei. Zij gaat met hem trouwen op 7 mei. Wanneer is jouw trouwdag? Mijn trouwdag is 15 september. Mijn huwelijksdag is op 15 september. Hoelang zijn jullie getrouwd? Wij zijn al 25 jaar getrouwd. En jij? Ik ben gescheiden in 2008.

11 de vriendin 10 vriendinnen de vriend 9 vrienden 11 Een vriendin is een vrouw. Laura is mijn vriendin. Ik ga met mijn vriendin naar Spanje. Wij gaan met de auto. Een vriend is een man. Ruben is mijn vriend. Wij twee gaan nu naar buiten. Ga je met mij naar de supermarkt? Oefening 6 Wat is de vraag? Wat is jouw antwoord op de vraag? Schrijf de vraag en het antwoord op jouw papier. 1. (hebben).... u familie in Antwerpen? Heeft u familie in Antwerpen? Nee, ik heb geen familie in Antwerpen. Mijn ouders en broers en zussen wonen in Kameroen. 2. (zijn).... jij getrouwd? 3. (wonen) Waar.... je vrouw of je man? 4. (komen).... jij nu alleen naar de les of met een vriend(in)? 5. (zijn) Hoelang.... jullie al in België? 6. (hebben).... jullie al werk? 7. (zijn) Jouw broers.... zij nog getrouwd of al gescheiden? 8. (trouwen).... hij in mei of in september? 9. (werken) Wij.... in België, maar wonen in Nederland. Jij ook? 10. (zijn).... haar familienaam misschien Nieuwland? 11. (hebben).... je ook je les 1 bij je?.... jij ook jouw les 1 bij jou? je = jij je = jouw je = jou!! 12. (komen) Uit welk land.... jullie? Wij (wonen) Waar.... jouw ouders? 14. (hebben).... u broers of zussen? 15. (wonen) Waar.... zij? 16. (zijn) Wat.... de leeftijd van uw broer? 17. (zijn).... zijn zussen getrouwd? 18. (wonen).... ze buiten België? 20. (hebben).... jullie ook kinderen? 21. (hebben).... u zonen of dochters? 22. (zijn).... zijn grote zoon al gescheiden? 23. (wonen) Hoelang.... jullie al gescheiden? 24. (werken).... jouw ex-vrouw in een supermarkt? 25. (zien) Hoeveel mensen.... jij nu? En hoeveel leraars en leraressen? 26. (hebben) Hoeveel maanden of weken.... jij al les?

12 olifant muis 15/10/14 groot Vader is groot. Jouw land is groot. Mijn zoon is al groot. Mijn grote zoon woont bij mij. klein Zijn zoon is nog klein. België is klein. Mijn appartement is klein. Het kleine appartement is in Antwerpen. 12 Een woord + -je of -tje of -pje = klein + en / plus = is / of de straat, de naam, het nummer de stad, de telefoon, het appartement, het kind de jongen, het meisje, de zoon de dochter, de man, de vrouw De zus van Ruben werkt niet. Het kind is bij haar. het straatje, naampje, nummertje, stadje mevrouwtje, meneertje, telefoontje, appartementje, kindje, jongetje, meisje, zoontje, dochtertje, mannetje, vrouwtje, vriendje, vriendinnetje, zusje, broertje, lesje. Het zusje van Ruben woont in Engeland. Suzanne is niet haar kindje. Een woord is met 'de' of 'het'. Een woord + je is met 'het'!! het enkelvoud = 1 het meervoud = 2, 3, 4... het woord in het enkelvoud het woord in het meervoud het land de zoon de week de jongen het zusje de papa de pagina de landen de zonen (met één o!! zo-nen) de weken (we-ken) de jongens de zusjes de papa's de pagina's Een woord in het meervoud is alleen met de! Het meervoud = het enkelvoud + en of het enkelvoud + s of het enkelvoud + 's Ik drink koffie. Drink jij thee? Ja, thee met melk. En een koekje? Ja, graag! Alsjeblieft! Dankjewel! Zij drinkt water uit de fles. En waar is: de tafel, het bord, de lepel, het servet, het glas met de koffie, het kannetje met de melk (het melkkannetje) en de suiker (de suikerklontjes)? niet met = zonder Ik drink mijn koffie en thee zonder suiker.

13 ik mijn gsm mijn gsm's jij/je jouw appartement jouw appartementen u uw vrouw, uw man uw ex-vrouwen, uw ex-mannen hij zijn kind zijn kinderen ze/zij haar kip, haar koe haar kippen, haar koeien we/wij onze zus, ons broertje onze zussen, onze broertjes jullie jullie papa, jullie mama jullie papa's, jullie mama's zij/ze hun land, hun stad hun landen, hun steden 13 van / bij / met / zonder / naar mij. van / bij / met / zonder / naar jou. van / bij / met / zonder / naar u. van / bij / met / zonder / naar hem. van / bij / met / zonder / naar haar. van / bij / met / zonder / naar ons. van / bij / met / zonder / naar jullie. van / bij / met / zonder / naar hen. Waar is mijn zus? Mijn zus is niet bij mij. Waar is jouw fles water? Is de fles water bij Hugo misschien van jou? Waar is uw vrouw? Is zij niet met u in Antwerpen-centrum? Waar is zijn dochter. Hij komt nooit zonder haar. Waar is haar zoon? Is zij met hem in China? Wij kijken naar Marco. Wij kijken naar hem. Wanneer komt onze oma? Wij gaan niet zonder haar naar Mechelen. Wanneer komt ons kind? Wij gaan met haar/hem naar Engeland. Wat is jullie postcode? Is de postcode van jullie misschien 2970? Waar zijn hun dieren? Zijn de dieren niet van hen? Wij gaan zondag naar onze ouders. Wij gaan zaterdag niet naar hen. Wanneer schrijven we 'ons'? het kind, flesje, land, adres, appartement => ons kind, flesje, land, adres, appartement Wanneer schrijven we 'onze'? de lerares, koffie, vader, vrienden => onze lerares, koffie, vader, vrienden Ook in les 1: het kind, flesje, land, adres, appartement => welk kind, flesje, land, adres, appartement? de lerares, koffie, vader, vrienden => welke lerares, koffie, vader, vrienden Oefening 7 mijn /mij jouw/jou uw/u zijn/hem haar onze/ons jullie hun/hen zonder met bij van uit in op naar 1. Ik woon met Mona in een groot appartement in Brussel. Mona woont bij Woont hij in mijn straat? Ja, hij woont bij.... in de straat. 3. U bent een lerares. We gaan naar.... les. Wij komen bij..... Wij hebben vandaag les van Dong komt niet.... de les. Dong is niet.... de les. 5. Hij komt in het centrum wonen. Zijn kinderen ook. Hij komt met.... in het centrum wonen. 6. Monita, is het appartement van....? Nee, het appartement is niet van.... maar van.... broer. 7. Zij werkt in een supermarkt. Wij niet. De supermarkt is.... haar. Wij werken niet bij.....

14 8. Opa en oma wonen in een appartement..... appartement is groot. Zij gaan nu.... het centrum van Antwerpen. Zij kijken.... een klein appartement. 9. Wij wonen.... nummer elf. Komen jullie bij.... koffie drinken? 10. Jullie trouwen op 1 juli. Zij zijn.... vrienden. Zijn zij juli niet bij....? 11. Wij hebben twee dochters..... dochters wonen niet bij Ik heb geen gsm. De gsm is niet van Hij en.... ex-vrouw komen.... Marokko. Hij woont nu.... haar.... een klein appartement.... Antwerpen. 14. Ik drink.... jou koffie in het café van Elcker-Ik. In.... koffie is melk, maar in.... koffie is geen melk. 15. Ik kom vandaag niet.... mijn appartement. 16. Ga jij.... jouw vrouw ook.... Brussel? 14 Oefening 8 Wat is de vraag? Wat is jouw antwoord op de vraag? Schrijf de vraag en het antwoord op jouw papier. 1. (zijn) Wat.... een meisje? 2. (zijn) En wat.... kindjes? 3. (hebben).... jij nog grootouders en waar wonen zij? 4. (zijn) Hoe oud.... ze? 5. (wonen).... jouw grootouders bij jouw ouders? 6. (zijn).... jouw ouders inwoners van België? 7. (hebben).... jij Belgische vrienden of vriendinnen? 8. (hebben) Welke nationaliteit.... een Belgische vrouw? 9. (zijn) Wat.... een jongen? 10. (hebben) Hoelang.... u het appartement al? 11. (zijn) Wat.... uw geboortedatum? 12. (wonen).... jullie in of buiten het centrum van Antwerpen? 13. (wonen).... zij alleen of bij haar vriend? 14. (werken).... jij vandaag in een supermarkt? 15. (kijken).... jouw vriendin naar de televisie van haar land? 16. (zijn) De ouders van jouw papa en mama.... jouw groot (hebben) ouders. Hoeveel kinderen.... ze? 17. (drinken) Wat.... u graag? Koffie, of thee, of melk, of water? 18. (zijn) Wat.... jouw postcode en wat.... jouw nationaliteit? 19. (zijn).... u nu buiten of binnen? 20. (zijn) Wat.... een Belg? 21. (zijn) Wanneer.... u Belg of Belgische? Een Belg is een man. Een Belgische is een vrouw. 22. (zijn) Wanneer.... de ouders van jouw man getrouwd? 23. (zien).... jij nu misschien dieren op straat? 24. (trouwen).... hij in oktober met een Belgische vrouw? 25. (komen).... u nu niet binnen? 26. (drinken).... jullie kippen geen water? 27. (welk/welke).... meisje heet Suzanne? (Kijk op pagina 2.) 28. (welk/welke) In.... maand bent u geboren en op.... dag? 29. (welk/welke).... vriend van hem woont nog bij zijn ouders? 30. (welk/welke).... familie van jou woont in het buitenland?

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE Ik wilde zo graag mama worden Als blijkt dat Lieneke s man geen kinderen kan verwekken, stort hun wereld in. Gerrit komt al snel met de optie kid, dus zaad van een

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

De Appelmoesstraat is anders

De Appelmoesstraat is anders De Appelmoesstraat is anders Joke van Leeuwen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1994 (5de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leeu020appe01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Joke

Nadere informatie

Mijn computer is leuk!

Mijn computer is leuk! Mijn computer is leuk! ➊ Kijk eens naar onze computers! Kijk, papa, mama en drie kinderen. Het kleinste meisje is 2 jaar, zij heet Maria. Rajan is een jongen, hij is 4 jaar. Nora is de oudste, zij is 6

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje

Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje Jij wilt je spreekbeurt houden over Dolfje Weerwolfje en Paul van Loon. Goed idee! Wij gaan je een handje helpen. Veel plezier, en succes natuurlijk!

Nadere informatie

Te vroeg geboren... *****

Te vroeg geboren... ***** Te vroeg geboren... Omdat je zo vroeg bent gekomen moet je nog een tijdje in een ander bedje dromen We moeten nu geduldig zijn maar je thuiskomst zal zeker een feestdag zijn Na spannende weken en heel

Nadere informatie

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap De wet op het Nederlanderschap is op belangrijke punten gewijzigd. Mogelijk hebben deze wijzigingen ook voor u belangrijke gevolgen. Ga na of u tot een van

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Erfelijkheid. Het verhaal van Bogi

Erfelijkheid. Het verhaal van Bogi Erfelijkheid Wil je meer weten over erfelijkheid? Deze verhalen gaan over Bogi en over Kim. En over wat ze van hun ouders meegekregen hebben. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Het verhaal van

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind.

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. 1. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. Kelly en Karim willen zwanger worden. Ze willen graag dat hun kindje straks gezond is. Het is

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af.

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af. 1 Heleen van Rijnsburg zet de wekker op halfacht. Als ze nu nog een halfuurtje leest in bed, dan krijgt ze zeven uur slaap. Dat is precies genoeg. Zes uur is te kort en acht uur is te lang. Op het nachtkastje

Nadere informatie

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter ALETTA JACOBS de eerste vrouwelijke dokter Werkstuk van Amira Yehya uit groep 6A, april 2013 V O O R W O O R D Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje dat mocht studeren

Nadere informatie

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar 1 Seksuele ontwikkeling Kinderen groeien niet alleen in de lengte. Ze groeien ook in hun seksualiteit. Dat doen ze tijdens

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Uit en thuis Werkboek

Uit en thuis Werkboek Uit en Thuis Werkboek Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Wonen 9 Hoofdstuk 2 Klussen 21 Hoofdstuk 3 Reizen 33 Hoofdstuk 4 Eten 45 Hoofdstuk 5 Bewegen 57 Hoofdstuk 6 Uitgaan 69 Hoofdstuk 7 Werken 81 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

ND: "Ik ben geen racist hoor. Mijn kleinzoon is goed bevriend met een 'negerkindje ʺ, zei een dame trots tegen mij. DailyRacism

ND: Ik ben geen racist hoor. Mijn kleinzoon is goed bevriend met een 'negerkindje ʺ, zei een dame trots tegen mij. DailyRacism Getuigenissen van FT: Ik ben 2 de -generatie allochtoon, afgestudeerd als ingenieur en werkzaam in de IT-sector (als vrouw dan nog wel). Ik ben getrouwd met een Belg. Mijn jongste zoon is een blonde jongen.

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie