GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN"

Transcriptie

1 GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 oktober

2 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 4 oktober Gemeentebelasting. Onwaarden Gemeentebegroting Wijziging Wijziging gemeentebegroting Buitengewone dienst. Onderhandelingprocedure Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw : begroting Kerkfabriek Sint-Audomarus : begroting Kerkfabriek Sint-Pieter : begroting Ondergrondse parking Esplanade. Stopzetting exploitatie rotatieparking. Vervreemding van de parkeerplaatsen Parkeercomplex Esplanade II. Wijziging statuten. Goedkeuring Gemeentelijke administratieve sancties. Aanpassing Huurcontract inzake de sportzaal van het KTA. Hervaststelling Wegeniswerken Sint-Elisabethlaan en toegangswegen Sint-Pieterswijk. Eindafrekening Aankoop van informaticamateriaal. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Aankoop van een snijmachine ten behoeve van de dienst Informatica en Repro. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Aankoop van een snelinzettent ten behoeve van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Aankoop van een offroader ten behoeve van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer. Vaststellen van de brandweer en de wijze van gunnen Aankoop van een terreinwagen ten behoeve van de sportdienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Levering en plaatsing van een toegangssysteem voor de Zeedijk. Bijkomende gunning. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Waterhuishoudingsplan De Moeren. Gemeentelijk advies Waterhuishoudingsplan deelbekken Veurne-Ambacht. Gemeentelijk advies Overnamebod van Suez op de aandelen van Electrabel Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeren aan parkeerautomaten in gemeentewegen. Wijziging Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerplaatsen voor gehandicapten op gewestwegen. Hervaststelling Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerplaatsen voor gehandicapten op gemeentewegen. Hervaststelling IWVA. Wijziging statuten. Goedkeuring IWVA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 23 december Goedkeuring agenda Gaselwest. Goedkeuring van de statutenwijziging en de agenda van buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december Gemeentelijke basisschool. Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van : voltijdse betrekking van onderwijzer(es) deeltijdse betrekking van onderwijzer(es) voor 11 lestijden deeltijdse betrekking van bijzondere leermeester(es) katholieke godsdienst voor 2 lestijden....7 Intrekking van de gemeenteraadsbeslissingen van 19 mei 2005 houdende de vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt....7 PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID PUNT 1 : Kosteloze overdracht aan het OCMW van 207m² grond met garages gelegen Stationsstraat Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 15 september BESLOTEN VERGADERING : 29. Beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Aanvaarding ontslag van de heer Jean-Pierre Vermote. Verkiezing van een vertegenwoordiger van de ideologische strekking Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. Aanwerving van 5 brandweermannen IWVA : buitengewone algemene vergadering. Aanduiding van 4 vertegenwoordigers

3 OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 4 oktober Het proces-verbaal van onderzoek van de heer ontvanger J.-P. Supeley, wordt geviseerd en goedgekeurd. Het verslag wordt afzonderlijk overgemaakt aan het provinciaal bestuur. 2. Gemeentebelasting. Onwaarden. De detaillijst van de oninbaarstelling nr. 78 betreffende de navermelde gemeentebelastingen wordt als volgt goedgekeurd : Dienstjaar Aard der belasting Bedrag in euro 2003 Kosten milieu 6, Milieubelasting 151, Kosten milieu 67, Milieubelasting 1.628, MiIieubelasting 148, Belasting op het te huur stellen van kamers 102, Belasting op de tweede verblijven 1.950, Milieubelasting 555, Belasting 100,00 TOTAAL 4.707,99 3. Gemeentebegroting Wijziging. De eerste wijziging van de gemeentebegroting 2005 wordt goedgekeurd. 4. Wijziging gemeentebegroting Buitengewone dienst. Onderhandelingprocedure. Bij wijze van onderhandelingsprocedure zal worden overgegaan tot volgende uitgaven : Artikelnummer Omschrijving Bedrag in euro 104/ Aankoop wasmachine en droogkast gemeentehuis / Nieuwe ingangspoort gemeentedepot De Panne / Pendelstrooier (zout en mest) / Hogedrukreiniger loodsen Adinkerke / Volstorten deelneming De Lijn / Bijplaatsen lichtpunt in Kosterstraat-Moeresteenweg / Twee regenwatertanks voor sportcomplex / Bureaumeubilair pensioendienst Kerkfabriek Onze-LieveVrouw : begroting De begroting van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw dienstjaar 2006 wordt goedgekeurd. 6. Kerkfabriek Sint-Audomarus : begroting De begroting van de kerkfabriek Sint-Audomarus dienstjaar 2006 wordt goedgekeurd. 7. Kerkfabriek Sint-Pieter : begroting De begroting van de kerkfabriek Sint-Pieter dienstjaar 2006 wordt goedgekeurd. 3

4 8. Ondergrondse parking Esplanade. Stopzetting exploitatie rotatieparking. Vervreemding van de parkeerplaatsen. Er wordt akte genomen van : - het schrijven dd. 17 september 2005 van de de TV nv Stad en Renovatie nv Conafin, Iepersestraat 188 te 8980 Zonnebeke houdende de mededeling van de beslissing van de Raad van bestuur om, in het kader van de vereffening en sanering van de activiteiten van de tijdelijke vereniging nv Stad en Renovatie nv Conafin, de exploitatie van de rotatieparking geleidelijk stop te zetten en de parkings te vervreemden - de vervreemding van de 123 autostandplaatsen van de ondergrondse parking Esplanade in uitvoering van artikel van de basisakte dd. 22 december 1998 inzake de verkoop van een onroerend goed tussen het gemeentebestuur De Panne en de Tv nv Stad en Renovatie nv Conafin, Iepersestraat 188 te 8980 Zonnebeke De vergoeding bedraagt : 2.478,94 euro x het indexcijfer der consumptieprijzen van september 2005 x 100 autostandplaatsen het indexcijfer der consumptieprijzen van juli 1999 De vergoeding kan ingehouden worden bij het verlijden van de verkoopakte van de autostandplaatsen door de notaris en dient alsdan rechtstreeks overgeschreven te worden op het rekeningnummer van de gemeente. 9. Parkeercomplex Esplanade II. Wijziging statuten. Goedkeuring. Het ontwerp van aanvullende statuten van het parkeercomplex Esplanade II, zoals overgemaakt door notaris Serge Van Damme, wordt goedgekeurd. 10. Gemeentelijke administratieve sancties. Aanpassing. Aan artikel 2 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt volgende tekst toegevoegd : De overtredingen van de artikelen 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 76, 78, 194, 278, 283 4, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358 en 359 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement worden uitsluitend gestraft met een administratieve sanctie van maximum 60 euro. Mevrouw Barbara Wyseure van de preventiedienst wordt aangesteld als ambtenaar bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboetes. 11. Huurcontract inzake de sportzaal van het KTA. Hervaststelling. Het contract met de scholengroep nr. 28 Westhoek inzake de huur van de sportzaal van het KTA wordt als volgt goedgekeurd. Oppervlakte gelijkvloers x 30euro/m² : x 30 op jaarbasis euro Te verminderen met : - onderhoudsproducten die door de gemeente worden geleverd : 3.000euro/ euro - gemeentelijk personeelslid dat instaat voor het volledige onderhoud : euro Resterend bedrag euro Te verminderen met de helft daar de gemeente slechts halftijds over de zaal beschikt, dus huurprijs op jaarbasis : euro Het contract wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2005, maar de huurprijs is pas verschuldigd vanaf 1 september Wegeniswerken Sint-Elisabethlaan en toegangswegen Sint-Pieterswijk. Eindafrekening. De globale eindafrekening van de wegeniswerken in de Sint-Elisabethlaan en toegangswegen Sint- Pieter wordt goedgekeurd als volgt : Renovatie Sint-Elisabethlaan ,14 euro Erelonen ontwerp en veiligheidscoördinatie ,17 euro Aanpassing openbare verlichting ,20 euro Totaal (btw inclusief) ,51 euro Investeringsfonds ,86 euro Gemeentelijk aandeel (btw inclusief) ,65 euro 4

5 13. Aankoop van informaticamateriaal. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Er zal een opdracht worden gegund voor de vervanging van de bestaande pc's door nieuwe pc's en/of thinclients. Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure. Het bestek van levering, zoals opgemaakt door mevrouw Sibylla Decaestecker, informaticaverantwoordelijke, wordt goedgekeurd. De prijsraming bedraagt ,00 EUR (inclusief BTW). Deze uitgave zal worden gefinancierd door middel van een lening. 14. Aankoop van een snijmachine ten behoeve van de dienst Informatica en Repro. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Er zal een opdracht worden gegund, bij wijze van onderhandelingsprocedure, voor de aankoop van een snijmachine voor de dienst Informatica en Repro. Het bestek van levering, zoals opgemaakt door mevrouw Angeline Vanloo, wordt goedgekeurd. De prijsraming bedraagt euro (btw inclusief) en wordt gefinancierd door middel van overboeking. 15. Aankoop van een snelinzettent ten behoeve van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer. Vaststelen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Bij wijze van onderhandelingsprocedure wordt overgegaan tot de aankoop van een snelinzettent voor de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer. De prijs wordt geraamd op euro (btw inclusief) en door middel van boni uit de buitengewone dienst gefinancierd. Het bestek van levering, zoals opgemaakt door de heer Luc Brouckxou, bevelhebber van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer, wordt goedgekeurd. 16. Aankoop van een offroader ten behoeve van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer. Vaststellen van de brandweer en de wijze van gunnen. Ten behoeve van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer wordt, via onderhandelingsprocedure, een opdracht tot aankoop van een offroader gegund. De prijsraming bedraagt euro (btw inclusief) en zal gefinancierd worden door middel van een lening. Het bestek van levering, zoals opgemaakt door de heer Luc Brouckxou, bevelhebber van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer, wordt goedgekeurd. 17. Aankoop van een terreinwagen ten behoeve van de sportdienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Dit agendapunt wordt uitgesteld. 18. Levering en plaatsing van een toegangssysteem voor de Zeedijk. Bijkomende gunning. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Bij wijze van de onderhandelingsprocedure wordt een opdracht gegund tot een bijkomende levering ten behoeve van het toegangssysteem van de Zeedijk. Het bestek van levering zoals opgemaakt door de heer Wim Morel, gemeentelijk ingenieur, wordt goedgekeurd. De beslissing van het schepencollege dd. 5 september 2005 houdende de gunning van bovenvermelde opdracht aan de bvba Electro Decat, Pervijzestraat 17 te 8600 Diksmuide voor de prijs van ,17 euro (btw inclusief) wordt bekrachtigd. Deze uitgave wordt gefinancierd door middel van een lening. 19. Waterhuishoudingsplan De Moeren. Gemeentelijk advies. Het Waterhuishoudingsplan De Moeren, definitieve versie september 2005, zoals opgemaakt door het West-Vlaams Economisch Studiebureau in opdracht van Polder De Moeren, wordt gunstig geadviseerd. 20. Waterhuishoudingsplan deelbekken Veurne-Ambacht. Gemeentelijk advies. Het Waterhuishoudingsplan van het deelbekken Veurne-Ambacht, definitieve versie september 2005, zoals opgemaakt door het West-Vlaams Economisch Studiebureau in opdracht van Polder Noordwatering Veurne, wordt gunstig geadviseerd. 5

6 21. Overnamebod van Suez op de aandelen van Electrabel. Figga zal opdracht krijgen om in te gaan op het Bod van Suez voor wat haar aantal onrechtstreeks aangehouden Electrabelaandelen betreft. Figga dient de Suez-aandelen tijdelijk aan te houden met het oog op de realisatie en de herinvestering ervan onder de meest economische voorwaarden. Met dien verstande dat deze herinvestering in het verlengde van het statutair doel van Figga uitsluitend kan aangewend worden voor de noodzakelijke verankering van de Belgische openbare infrastructuurbedrijven voor de distributie (Gaselwest) en het transport (Fluxys en Elia) van energie. Tevens dient binnen de zes maanden over de concretisering van de voormelde actie gerapporteerd te worden. Figga wordt eveneens opgedragen om de beschikbare cash in de mate dat dit financieel opportuun is aan te wenden om de schulden van Figga en van de gemeente die aangegaan werden voor de verwerving van de participaties in Publi-T (Elia), Publigas (Distrigas en Fluxys) te verminderen en om de schulden van Figga en van de gemeente die aangegaan werden voor de toename van de participatie van de gemeente in Gaselwest te verminderen. Figga op te dragen het saldo van de cash dat na de voormelde operatie overblijft rechtstreeks toe te wijzen aan de gemeente. 22. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeren aan parkeerautomaten in gemeentewegen. Wijziging. De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 augustus 2003 houdende een aanvullend verkeersreglement op het stationeren aan parkeerautomaten Gemeentewegen - Wijziging wordt ingetrokken. Het nieuwe reglement inzake parkeren aan parkeerautomaten wordt overgemaakt, ter goedkeuring, aan de minister van Verkeerswezen. 23. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerplaatsen voor gehandicapten op gewestwegen. Hervaststelling. De gemeenteraadsbeslissing van 8 april 2004 houdende de hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement op de parkeerplaatsen voor gehandicapten langs gewestwegen WORDT INGETROKKEN. Op volgende plaatsen wordt parkeermogelijkheid voorbehouden aan mindervalide personen : - 1 parkeerplaats Duinkerkelaan thv nr parkeerplaats De Pannelaan thv nrs parkeerplaats in de Koksijdeweg thv nr parkeerplaatsen in de Veurnestraat thv nrs. 101 en parkeerplaats in de Koninklijke Baan thv nr Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerplaatsen voor gehandicapten op gemeentewegen. Hervaststelling. De gemeenteraadsbeslissing van 8 april 2004 houdende de hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement op de parkeerplaatsen voor gehandicapten langs gemeentewegen WORDT INGETROKKEN. Een nieuw verkeersreglement voor de parkeerplaatsen voor gehandicapten op gemeentewegen wordt vastgesteld. 25. IWVA. Wijziging statuten. Goedkeuring. Het ontwerp van wijziging van statuten van de IWVA, zoals ter kennis gebracht van de gemeenteraad, wordt goedgekeurd. 26. IWVA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 23 december Goedkeuring agenda. Aan de vertegenwoordigers van de gemeente De Panne op de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 december 2005 wordt mandaat verleend tot de goedkeuring van volgende agendapunten : : activiteiten en strategie 2. Goedkeuring begroting Statutenwijziging 4. Aanvaarding toetredingsbeslissingen gemeenteraden 5. Presentiegelden 6

7 27. Gaselwest. Goedkeuring van de statutenwijziging en de agenda van buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december Er wordt goedkeuring verleend aan : - de voorgelegde agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december het ontwerp van wijzigingen aan de statuten en hun bijlage van Gaselwest De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van Gaselwest op 21 december 2005, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 28. Gemeentelijke basisschool. Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van : - 1 voltijdse betrekking van onderwijzer(es) - 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer(es) voor 11 lestijden - 1 deeltijdse betrekking van bijzondere leermeester(es) katholieke godsdienst voor 2 lestijden. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissingen van 19 mei 2005 houdende de vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt. De gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2005 houdende de vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van 1 voltijdse betrekking van onderwijzer(es) en 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer(es) voor 8 lestijden en de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2005 houdende de vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van 1 deeltijdse betrekking van administratieve hulp voor 1/36 worden ingetrokken. In de titel vermelde vacante betrekkingen worden openverklaard voor vaste benoeming in wervingsambt in de gemeentelijke basisschool te Adinkerke. Alle in dienst zijn personeelsleden van de scholengemeenschap "Strand en Polder" die voldoen aan de voorwaarden tot vaste benoeming in het kader van artikel 31, 1 van het decreet van 27 maart 1991 en aan de bijzondere benoemingsvoorwaarden geformuleerd in de gemeenteraadsbeslissing van 4 augustus 2005 zullen per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden van de vacante betrekkingen. PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID PUNT 1 : Kosteloze overdracht aan het OCMW van 207m² grond met garages gelegen Stationsstraat 7. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 15 september De beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 september 2005 inzake de kosteloze overdracht aan het OCMW van 207m² grond met garages gelegen Stationsstraat 7 WORDT INGETROKKEN. BESLOTEN VERGADERING 29. Beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Aanvaarding ontslag van de heer Jean-Pierre Vermote. Verkiezing van een vertegenwoordiger van de ideologische strekking. Het ontslag van de heer Jean-Pierre Vermote uit het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt aanvaard. Mevrouw Heidi Weise, Brouwersstraat 4 te 8660 wordt verkozen tot vertegenwoordiger in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 7

8 30. Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. Aanwerving van 5 brandweermannen. De heren Andro Huyghe, Gerrit Balcaen, Bruno Franssens en Koen Stratsaert zijn aangeworven als aspirant-brandweerman. Mevrouw Ingrid Barbier werd niet verkozen. 31. IWVA : buitengewone algemene vergadering. Aanduiding van 4 vertegenwoordigers. Mevrouw Martine Vandenbussche en de heren Robert Butsraen, Gilbert Raymakers en Manuël Rossey zijn verkozen om de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 december 2005 bij te wonen. Zij worden gemachtigd tot het goedkeuren van de voorgelegde agendapunten van bovengenoemde vergadering. Het stemmenaantal, waarover het gemeentebestuur van De Panne binnen de Buitengewone Algemene vergadering van de IWVA beschikt, wordt evenredig over het aantal effectief aanwezige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur verdeeld. Het schepencollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van het decreet houdende regelen van het algemeen toezicht op de gemeenten, worden nageleefd. NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE : De Panne, 26 oktober 2005 De secretaris De burgemeester D. WITDOUCK W. Vanheste 8

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 SEPTEMBER 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebestuur. Jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 24 JANUARI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Renovatiewerken Zeelaan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 JULI 2006 1 --- DAGORDE --- 1. Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 NOVEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Tweede gemeentebegrotingswijziging.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 7 JUNI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenterekening 2005....2 2. Jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 16 FEBRUARI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het dossier

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 OKTOBER 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Eerste gemeentebegrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 januari 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad. Ontslag van de heer

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD 14 december 2010 1 OPENBARE ZITTING 1.1 Begrotingswijziging 2/2010. Goedkeuring. Art. 1 : De tweede

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 23 OK TOBER 27 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Cultuurbeleidsplan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 juli 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het Onderzoek naar

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 3 AUGUSTUS 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 3 juli 2006....3

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 24 MAART 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...3

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GEMEENTERAAD dd. 20 NOVEMBER 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Open debat : retributie

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 23 JANUARI 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag van. Aktename

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 14 OKTOBER 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...3

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 februari 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 27 MAART 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Eerste begrotingswijziging 2007...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 19MEI 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kasverslag dd. 1 april 2005....3 2.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 30 DECEMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentebestuur. Budget 2009...3

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 3 JUNI 2010 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 3 JUNI 2010 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 3 JUNI 2010 TOELICHTENDE NOTA 1. Notulen van vorige zitting OPENBARE ZITTING 2. Bekrachtiging besluit van de burgemeester bij hoogdringendheid dd. 17 mei 2010 houdende politieverordening

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 26 april 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 17 juni 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Uitreiking van een ereteken aan Michel

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 02/11 De gemeenteraad in zitting van 22 februari 2011 De vergadering begint om 19u00.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 02/11 De gemeenteraad in zitting van 22 februari 2011 De vergadering begint om 19u00. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 02/11 De gemeenteraad in zitting van 22 februari 2011 De vergadering begint om 19u00. Dagorde De raad.......................................................................................

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 27 JUNI u 30 RAADZAAL

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 27 JUNI u 30 RAADZAAL BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 27 JUNI 2013 17 u 30 RAADZAAL 1. GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING EN VERZELFSTANDIGING. AANDUIDING LEDEN. De raad besloot in zitting dd. 25 april

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie