Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom"

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Vaststellen grenzen bebouwde kom Punt no. 9 Korte toelichting Sinds 1 januari 1995 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de grenzen van de bebouwde kom vast te stellen. Deze bevoegdheid is vastgelegd in art 20a van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) Nadere toelichting Het wegennet is verdeeld in wegen binnen en buiten de bebouwde kom. De grens tussen deze gebieden is de komgrens, die duidelijk herkenbaar moet zijn voor de weggebruikers. Ter plaatse van de komgrens wordt immers van de weggebruikers een aanpassing van het snelheidsgedrag verwacht. De minister heeft ten aanzien van de plaats en inrichting van de komgrens in de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens een aantal eisen gesteld. De bebouwde komgrenzen in de gemeente voldoen hieraan. Wijziging bebouwde komgrens Buitenpost, Gerkesklooster en Surhuisterveen Langs de Kuipersweg in Buitenpost is sprake van (toekomstige) uitbreiding van de bebouwing in verband met de ontwikkeling van de bestemmingsplannen Mounewyk en Lutkepost. Langs het zuidelijk gedeelte van de Vierhuisterweg is sprake van uitbreiding van de bebouwing in verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan Vierstromenland. Ditzelfde is het geval in Gerkesklooster. Hier is het bestemmingsplan Oude Vaart nabij de Flaphoek in ontwikkeling. Dit maakt een aanpassing van de bebouwde komgrenzen noodzakelijk. Daarover is overleg met de politie geweest, die zich met de door ons voorgestelde nieuwe begrenzing kan verenigen. Voorstel Wij stellen u voor de bebouwde komgrens, ingevolge art. 20a van de Wegenverkeerswet (1994) als volgt te wijzigen in; Buitenpost; op de Kuipersweg, richting Blauwverlaat, 160 meter ten zuid-oosten van de as van de Ried. Surhuisterveen op de Vierhuisterweg, richting Harkema, 65 m ten noorden van de as van de Nije Jirden. Gerkesklooster; Oosterboeren; 405 meter ten oosten van de as van de Kerkeboeren Gerkesklooster; De Poorthoek; 30 meter ten westen van de as van de Kerkeboeren Surhuisterveen; de Ketting, 205 m ten oosten van de as van de Warreboslaan kan ingetokken worden door de aanleg van het industrieterrein Lauwerskwartier;

2 Raad 8 maart 2007 Punt no. 9 Blad 2 Buitenpost, 22 februari 2007 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. E. van der Sluis burgemeester, L.J. Lyklema Bijlagen - concept raadsbesluit - overzicht vastgestelde grenzen bebouwde kommen Ter inzage 5 tekeningen diverse dorpen Ambtenaar J.S. Wiersma Portefeuillehouder P. van der Veen

3 Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 22 februari 2007, punt nr. 9; overwegende dat het noodzakelijk is de grenzen van de bebouwde kommen vast te stellen; b e s l u i t vast te stellen de voorgestelde wijziging van de bebouwde kommen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 8 maart De griffier, De voorzitter, mw. mr. R. van der Tempel L.J. Lyklema

4 Augustinusga op it Oast, 188 m ten noordoosten van de as van de Skoalikkers; op de Skoalikkers, 45 m ten zuiden van de W.B. van de Kooiwei; op de Lege Loane, 67 m ten zuiden van de as van it West; op it West, 185 m ten noordoosten van de as van de Turfloane. Boelenslaan op de weg in de richting Surhuisterveen, 405 m ten noorden van de as van de Spekloane; op de Spekloane, 38 m ten zuidwesten van de as van de Domela Nieuwenhuisstrjitte; op de weg in de richting Drie Roeden, 305 m ten zuiden van de as van de Spekloane. Buitenpost *op de voormalige rijksweg in de richting Leeuwarden, 44 m ten westen van de as van de Parklaan; *op de voormalige rijksweg in de richting Groningen, 140 m ten oosten van de as Herbrandastraat; op de Jeltingalaan, 10 m ten noorden van de as van de toegangsweg naar het sportcomplex de Swadde; op de Kuipersweg richting Blauwverlaat, 160 meter ten zuid-oosten van de as van de Ried. op de Kranswier, 30 m ten noorden van de as van de rondweg; op het fietspad tussen de Oude Dijk en de Bernhardlaan, 120 m ten noorden van de as van de rondweg. Drogeham op de Tillewei, 572 m ten noordwesten van de as van de Ikebuorren; op de weg in de richting Buweklooster, 785 m ten oosten van de as van de Ikebuorren; op de Lytse Wei, 600 m ten zuiden van de as van de Buorren. Gerkesklooster op de Verlaatsterweg, 45 m ten oosten van het hart van de brug over de Stroobossertrekvaart; op de Oosterboeren; 405 meter ten oosten van de as van de Kerkeboeren op de Poorthoek; 30 meter ten westen van de as van de Kerkeboeren op de Friese Streek, 85 m ten westen van de as van de Klaarkamp; op de Klaarkamp, 48 m ten noorden van de as van de Friese Streek. Harkema op de Reitsmastijitte, 21 m ten oosten van de as van de weg Drogeham-Rottevalle; op de Singel, 500 m ten noorden van de as van de Homear; op de Wopkeloane, 36 m ten noorden van de as van de Pauloane; op de Warmoltsstrjittte, 142 m ten westen van de as van de Surhuisterveenstervaart; op de Nijewei, 54 m ten oosten van de as van de Betonweg; op de De Bosk, 85 m ten noorden van de Nije Wei. KootstertiIle op de Alde Dyk in de richting Lutjepost, 30 m ten noordoosten van de as van de Oastkern; op de Alde Dyk in de richting van de weg Drogeham-Koaten, 35 m ten oosten van de as van die weg; op de zuidwestelijke toegangsweg naar de weg Drogeham-Koaten, 39 m ten noordoosten van de as van die weg; op het pad, gelegen tussen de Koaten en de Linthorst Homanloane, 10 m ten noorden van de as van de Linthorst Homanloane. Stroobos op de weg naar Sarabos, 79 m ten noorden van de as van de weg langs het Prinses Margrietkanaal (Het Breed);

5 - 2 - op het Breed, de grens met de provincie Groningen; op de weg naar de Surhuizumer Mieden, 58 m ten zuiden van de as van de weg langs het Prinses Margrietkanaal (Het Breed); op de Friese Streek, 85 m ten westen van de as van de Klaarkamp; op de Klaarkamp, 48 m ten noorden van de as van de Friese Streek. Surhuisterveen op de Warreboslaan, 340 m ten zuidwesten van de as van de Groningerstraat; op de Groningerstraat, 60 m ten oosten van de as van de Lauwersweg; op de Koartwâld, 168 m ten noordoosten van de as van de Dellen; op de Vierhuisterweg richting Harkema, 65 m ten noorden van de as van de Nije Jirden. op de Havenstraat, 425 m ten noordoosten van de as van de Gedernpte Vaart; op de Blauhuisterweg richting Jachtveld, 456 m ten zuidwesten van de as van de Havenstraat; op de Nije Jirden, 130 m ten noordoosten van de as van de Vierhuisterweg; op de Oude Jirden, 25 m ten noordoosten van de as van de Vierhuisterweg. Surhuizum op de weg in de richting Surhuisterveen, 450 m ten zuiden van de as van de Bartemerwei; op de Bartemerwei, 59 m ten westen van de as van de Uterwei; op de C. Schuurmanswei, 15 m ten noordoosten van de as van de Bonhommestrjitte; op it Noard, 388 m ten noorden van de as van de Bartemerwei. Twijzel *op de voormalige Rijksweg in de richting Buitenpost, 768 m (hm ) ten noordoosten van de noordgevel van de Nederlands Hervormde Kerk; *op de voormalige Rijksweg in de richting Leeuwarden, 83 m (hm ) ten noordoosten van de as van de Koaten; op de Mounewei, in de richting Twijzelerheide, 350 ten noordwesten van de as van de Piterpolle; op de Wedze, in de richting Zandbulten, 245 m ten noorden van de as van de Rijksweg; op de Miedwei, 40 m ten zuidoosten van de rijksweg. Twijzelerheide op de Bjirkewei in de richting Twijzel, 181 m ten zuidoosten van de as van de Sije Hesterstrjitte; op de Sije Hesterstrjitte, 116 m ten noordoosten van de as van de Bjirkewei; op de Hiltsjesmuoiswâlden, 458 m ten zuiden van de as van de Bjirkewei; op de Bjirkewei in de richting Zwaagwesteinde, 160 m ten noordwesten van de Dorpsstijitte; op de Ds. Zijlstraweg/Swaddepaed, op de grens van de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a.; op het Heideloantsje, 5 m ten oosten van de as van de Koekoeksblom. * provinciale wegen

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4994 februari 2014 Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam Het

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie