Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B"

Transcriptie

1 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011

2

3 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

4

5 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem Projectleider ing. Arjo van den Berg Auteur(s) ing. Sander Kamp Projectnummer Aantal pagina's 18 (exclusief bijlagen) atu9 september 2011 andtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. it rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv Business Unit Bedrijven andelskade 11 Postbus AC eventer Telefoon Fax it document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. e auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO \18

6 6\18 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL

7 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Onderzoeksmethodiek Werkzaamheden en gehanteerde onderzoeksgegevens Uitgangspunten voor de geveldelen Resultaten onderzoek Noordeinde 28 en Noordeinde 52, 54, 56 en 56a Noordeinde 59 en 59a Noodzakelijke voorzieningen Samenvatting Bijlage(n) 1. Invoergegevens BOA 2. Materialenlijst BOA 7\18

8 8\18 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL

9 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Kaag en Braassem heeft Tauw een indicatief gevelweringsonderzoek uitgevoerd voor een aantal woningen aan Noordeinde te Roelofarendsveen. et onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het door Tauw uitgevoerde akoestisch onderzoek (kenmerk N AIT-pws-V03-NL, 9 mei 2011). In het akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting op de gevels van de woningen berekend voor de situatie na realisatie van Infra 1B. In het onderzoek is vastgesteld dat voor een aantal bestaande woningen aan Noordeinde sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting in de plansituatie. Omdat het 30 km/uur wegen betreft is geen sprake van een zoneplichtige weg in de zin van de Wet geluidhinder. Vanuit de Wet geluidhinder is er dan ook geen onderzoeksverplichting naar bron-, overdrachts of ontvangermaatregelen. Wel moet vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onderzoek worden gedaan naar mogelijke maatregelen. In het Bouwbesluit zijn bovendien eisen gesteld ten aanzien van het binnenniveau van geluidsgevoelige objecten. et Bouwbesluit heeft aansluiting gezocht bij de eisen gesteld aan het binnenniveau in de Wet geluidhinder. In een aantal gevallen hoeft er conform de Wet geluidhinder geen akoestisch onderzoek te worden verricht. it betreft ondermeer de geluidsbelasting als gevolg van 30 km/uur wegen. eze wegen hebben geen geluidszone waarbinnen de grenswaarden voor wegverkeerslawaai zoals gesteld in de Wet geluidhinder van toepassing zijn. it is in het Bouwbesluit ondervangen middels het stellen van een minimum eis voor de karakteristieke gevelwering (G A,k -eis). e minimum G A,k -eis bedraagt 20 db(a). In onderhavige rapportage is het onderzoek naar de aanwezige gevelwering beschreven van de woningen langs Infra 1B waarbij de geluidsbelasting (exclusief de aftrek volgens art. 110g) hoger is dan 52 db. Onderzocht is of de gevelwering van de betreffende woningen voldoende is om de in het Bouwbesluit gestelde eisen ten aanzien van het binnenniveau te waarborgen. et gevelweringsonderzoek betreft een inventarisatie van de woningen, berekening van de gevelisolatie van de woningen en een voorstel voor noodzakelijke bouwkundige verbeteringen. 9\20

10 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL et gaat hierbij om de volgende woningen/adressen: Noordeinde 28 en 30 (2/1-kap) Noordeinde 52, 54, 56, 56a (rij van vier woningen) Noordeinde 59 en 59a (2/1-kap) oofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksmethodiek. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten en conclusies opgenomen. oofdstuk 4 geeft een samenvatting van het onderzoek. In de bijlagen zijn de uitgangspunten en invoergegevens voor de gevelweringsberekeningen opgenomen. 10\20

11 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 2 Onderzoeksmethodiek 2.1 Werkzaamheden en gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het bepalen van de gevelwering van de betrokken woningen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Locatiebezoek op 20 september 2011 waarbij de woningen geïnventariseerd zijn. Tijdens de inventarisatie zijn foto s van de woningen gemaakt en zijn bouwkundige constructies geïnventariseerd Aanvullende bepaling van de opbouw, indeling en afmetingen van de bouwkundige constructies van de woningen op basis van door de gemeente verstrekte informatie over de woningen, waarvan beperkt bouwtekeningen aanwezig waren Berekening van de gevelwering van de woningen, bepalen van de binnengeluidsniveaus en toetsing aan het Bouwbesluit. Er is gebruik gemaakt van het softwarepakket BOA van ir-activity Opstellen van een voorstel voor noodzakelijke bouwkundige maatregelen 2.2 Uitgangspunten voor de geveldelen Op basis van het locatiebezoek van 20 september 2011 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de gevelopbouw van de woningen. Op basis van de inventarisatie zijn uitgangspunten voor de gevelopbouw geformuleerd. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde uitgangspunten samengevat. 11\20

12 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL Tabel 2.1 Uitgangspunten gevelopbouw Geveldeel Omschrijving RA/neA-waarde (wegverkeerslawaai) Wand Steens spouwmuur 200 kg/ 46 Glas ubbelglas 4/9/5 m8 ubbelglas 6/16/6 mm 30 Enkelglas 4 m7 Beglazingsrand Kroonband 0 N/m 46 Kozijn out of dubbelwandig kunststof mm 33 Naad Band en lat 50 Alleen lat 45 Paneel Vurenhout; 25 m5 eur eur 1 26 Kier Bij deuren met tochtband, geen dichting bij dorpel 30 Bij ramen normale kierdichting; kozijndiepte mm 30 ubbele dichting indrukking 3.5 mm 46 Rooster Ventilatierooster 25 ak Pannendak, ongeïsoleerd 29 12\20

13 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 3 Resultaten onderzoek In de onderstaande paragrafen zijn per bouwblok de resultaten van de gevelweringsberekeningen en de toetsing aan het Bouwbesluit voor de individuele woningen opgenomen. Ook zijn de maatgevende geveldelen genoemd die bepalend zijn voor de totale geluidwering van een gevel. e voor de berekening gehanteerde geluidsbelasting is de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van Infra 1B en het Noordeinde gehanteerd. eze geluidsbelasting is dus hoger dan de geluidsbelasting als gevolg van alleen infra1b. 3.1 Noordeinde 28 en 30 Tabel 3.1 Resultaten gevelweringsonderzoek Noordeinde 28 en 30 Nr. Etage Verblijfsruimte Geluidsbelasting L cum 33dB) (L cum- GA;k-eis GA;k- Voldoet Maatgevende geveldelen waarde Ja/Nee 28 BG Woonkamer/Keuken Ja Beglazing en kier 1 e Slpk voor Ja Beglazing en kier Slpk achter tussen * Ja Beglazing en kier Slpk achter hoek * Ja Beglazing en kier 30 BG Woonkamer/Keuken Ja Kier 1 e Slpk voor Ja Kier Slpk achter tussen Nee Kier Slpk achter hoek Nee Beglazing en kier * e omschrijving achter tussen betreft de achterzijde van de woning aan de kant van de naastgelegen woning e omschrijving achter hoek betreft de achterzijde van de woning aan de kant van de zijgevel Uit de resultaten van tabel 3.1 blijkt dat in alle gevallen de gevelwering van de gevels van Noordeinde 28 voldoet aan de gevelweringseis. Voor alle verblijfsruimten geldt dat de beglazing en de kieren maatgevende geveldelen zijn. Niet alle verblijfsruimten van Noordeinde 30 voldoen aan de gevelweringseis. e Woonkamer/keuken en de slaapkamer aan de voorzijde voldoen net aan de eis met een marge van 1 db(a). Kierdichting is maatgevend voor de gevelwering van deze verblijfsruimten. e overige slaapkamers voldoen niet, met een maximaal verschil van 2 db(a). Ook hier is de kierdichting, en in sommige gevallen de beglazing, maatgevend voor de gevelwering. 13\20

14 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL Van alle woningen voldoet de gevelwering aan de minimale gevelweringseis (G A,k -eis) van 20 db(a). 3.2 Noordeinde 52, 54, 56 en 56a Tabel 3.2 Resultaten gevelweringsonderzoek Noordeinde 52, 54, 56 en 56a Nr. Etage Verblijfsruimte Geluids- GA;k-eis GA;k- Voldoet Maatgevende geveldelen belasting (L cum- waarde Ja/Nee L cum 33dB) 52 BG Woonkamer Ja Beglazing en kier 1 e Slpk voor Nee ak Slpk achter Nee ak 54 BG Woonkamer/Keuken Ja Beglazing 1 e Slpk voor hoek Ja ak Slpk voor tussen Ja ak en kier Slpk achter tussen Nee ak 56 BG Woonkamer/Keuken Ja Kier 1 e Slpk voor Ja Kier Slpk achter groot Ja ak Slpk achter klein Ja ak 56a BG Woonkamer Ja out skelet (paneel) en kier 1 e Slaapkamer Ja ak Slaapkamer Ja Paneel dakkapel Slaapkamer Ja Paneel dakkapel Slaapkamer Ja Paneel dakkapel Uit de resultaten van tabel 3.2 blijkt dat voor vrijwel alle beschouwde woningen voor de woonkamer voldaan wordt aan de van toepassing zijnde gevelweringseis. et maatgevende geveldeel van de woonkamer is de beglazingswijze en kierdichting. e slaapkamers van Noordeinde 52 en de slaapkamer aan de achterzijde van Noordeinde 54 voldoen niet aan de gevelweringseis, met een maximale afwijking van 2 db(a). et maatgevende geveldeel is het dak, waaronder de verblijfsruimten zich bevinden. Van alle woningen voldoet de gevelwering aan de minimale gevelweringseis (G A,k -eis) van 20 db(a). 14\20

15 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 3.3 Noordeinde 59 en 59a Tabel 3.3 Resultaten gevelweringsonderzoek Noordeinde 59 en 59a Nr. Etage Verblijfsruimte Geluids- GA;k-eis GA;k- Voldoet Maatgevende geveldelen belasting (L cum- waarde Ja/Nee L cum 33dB) 59 BG Woonkamer Ja Beglazing en kier 1 e Slpk voor tussen Nee Rooster Slpk achter tussen Ja Rooster Slpk voor hoek Nee Rooster Slpk achter hoek Ja Rooster 59a BG Woonkamer/Keuken Ja Beglazing en rooster 1 e Slpk voor hoek Ja Kier en beglazing Slpk achter tussen Ja Beglazing en kier Slpk voor tussen Ja Beglazing en kier Uit de resultaten van tabel 3.3 blijkt dat voor alle woningen de gevelwering van de woonkamer voldoet aan de van toepassing zijnde gevelweringseis. e beglazingswijze en de kierdichting is bepalend voor de totale gevelwering. Alle verblijfsruimten van Noordeinde 59a voldoen aan de gevelweringseis. ierbij is de beglazingswijze en de kierdichting maatgevend voor de gevelwering. e slaapkamers aan de voorzijde van Noordeinde 59 voldoen niet aan de gevelweringseis. Voor beide verblijfsruimten geldt een afwijking van 5 db(a). e roosters in de (oude) kozijnen zijn maatgevend voor de gevelwering van deze slaapkamers. Van alle woningen voldoet de gevelwering aan de minimale gevelweringseis (G A,k -eis) van 20 db(a). 15\20

16 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 3.4 Noodzakelijke voorzieningen Op basis van de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat voor diverse verblijfsruimten de berekende gevelwering (GA;k-waarde) niet voldoet aan de van toepassing zijnde gevelweringseis (GA;k-eis). e maatgevende geveldelen zijn per gevel aangewezen. Als extra isolerende maatregelen getroffen gaan worden, dienen deze maatgevende geveldelen te worden vervangen of geoptimaliseerd. In tabel 3.4 is hiervoor een voorstel opgenomen. Vastgesteld is dat van alle woningen de gevelwering voldoet aan de minimale gevelweringseis (G A,k -eis) van 20 db(a). Tabel 3.4 Resultaten gevelwering na maatregelen Nr. Etage Verblijfsruimte GA;k-eis GA;k- Verschil Maatgevende Mogelijke GA;k- (L cum- waarde [db] geveldelen voorziening waarde na 33dB) maatregel 30 1 e Slpk achter tussen Kier O-profiel 3,5 mm 31 Slpk achter hoek Kier O-profiel 3,5 mm e Slpk voor ak Minerale wol in spouw 30 Slpk achter ak Minerale wol in spouw e Slpk achter tussen ak Minerale wol in spouw e Slpk voor tussen Glas Glas 4/9/5 mm, 27 Rooster Buva Acoustream rooster Slpk voor hoek Glas Glas 4/9/5 mm, 30 Rooster Buva Acoustream rooster Na de toename van de geluidsbelasting als gevolg van de planontwikkeling zal, na het realiseren van gevelweringsmaatregelen, er sprake zijn van een gelijkwaardig, en in de meeste gevallen, verbeterd binnenniveau ten opzichte van de huidige situatie. 16\20

17 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL 4 Samenvatting In opdracht van de gemeente Kaag en Braassem heeft Tauw indicatief gevelweringsonderzoek uitgevoerd voor een aantal woningen aan Noordeinde te Roelofarendsveen. Tauw heeft eerder een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting in de situatie na realisatie van de gewenste ontwikkeling. e resultaten van dit akoestisch onderzoek zijn aanleiding om te controleren of de gevelwering van de woningen voldoende is om de in het Bouwbesluit gestelde eisen ten aanzien van het binnenniveau te waarborgen. et gevelweringsonderzoek betreft een inventarisatie van de woningen en een berekening van de gevelisolatie van de woningen. et gaat hierbij om de volgende woningen: Noordeinde 28 en 30 (2/1-kap) Noordeinde 52, 54, 56, 56a (rij van vier woningen) Noordeinde 59 en 59a (2/1-kap) et indicatieve gevelweringsonderzoek is gebaseerd op een inventarisatie ter plaatse en dossiergegevens van de gemeente. Voor diverse woningen geldt dat de berekende gevelwering van verblijfsruimten niet voldoet aan de van toepassing zijnde gevelweringseis. e geveldelen die bepalend zijn voor de totale gevelwering zijn per gevel benoemd. Eventuele geluidwerende voorzieningen dienen aan deze geveldelen te worden uitgevoerd. Na de toename van de geluidsbelasting als gevolg van de planontwikkeling zal, na het realiseren van gevelweringsmaatregelen, er sprake zijn van een gelijkwaardig, en in de meeste gevallen, verbeterd binnenniveau ten opzichte van de huidige situatie. 17\18

18 18\18 Kenmerk R KMS-rvb-V01-NL

19 Bijlage 1 Invoergegevens BOA

20

21 project , Noordeinde Roelofarendsveen Projectdatu Opdrachtgever Uitgevoerd door kms pg:1 gebouw Noordeinde 28 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door wegverkeer ing. M.S. Kamp Ci totaal verblijfsgebied 1e totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven in Su,tot 41.1 m2 GA;k 29.4 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer achter hoek Su,ruimte 17.1 m2 GA;k 30.0 db GA;k, vereist 23.0 db V 25.3 m3 T,ref 0.5 s GA 26.9 db GA Lp 32.1 db Lp

22 Achtergevel Su,gevel 10.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 41.3 db evel 38.2 db Gi,g evel 20.8 db pg:2 wand 8.74 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30a kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

23 Zijgevel Su,gevel 7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.3 db evel 27.2 db Gi,g evel 31.8 db pg:3 wand 5.60 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30a kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Slaapkamer achter tussen Su,ruimte 7.5 m2 GA;k 26.7 db GA;k, vereist 20.0 db V 20.2 m3 T,ref 0.5 s GA 26.2 db GA Lp 32.8 db Lp

24 Achtergevel Su,gevel 7.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.7 db evel 26.2 db Gi,g evel 32.8 db pg:4 wand 6.14 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30a kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Slaapkamer voor Su,ruimte 16.4 m2 GA;k 30.7 db GA;k, vereist 28.0 db V 22.5 m3 T,ref 0.5 s GA 27.3 db GA Lp 31.7 db Lp

25 Voorgevel Su,gevel 8.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.7 db evel 27.3 db Gi,g evel 31.7 db pg:5 wand 6.23 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.63 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 6.40 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 8.20 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 4.20 k30a kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.40 gd28 glas 4/9/5 mm RA glas 1.37 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Zijgevel Su,gevel 7.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 51.4 db evel 48.0 db Gi,g evel 11.0 db wand 7.80 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

26 pg:6 verblijfsgebied BG totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven in Su,tot 42.7 m2 GA;k 34.3 db GA;k, vereist 25.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer/keuken Su,ruimte 42.7 m2 GA;k 34.3 db GA;k, vereist 27.0 db V 86.7 m3 T,ref 0.5 s GA 32.6 db GA Lp 25.4 db Lp

27 Achtergevel Su,gevel 9.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 56.0 db evel 54.3 db Gi,g evel 3.7 db pg:7 wand 6.10 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.50 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.20 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 6.64 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA glas 2.73 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

28 Voorgevel Su,gevel 11.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.2 db evel 35.5 db Gi,g evel 22.5 db pg:8 wand 7.57 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.80 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 8.00 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 7.20 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA glas 3.24 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

29 Zijgevel Su,gevel 21.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.4 db evel 35.8 db Gi,g evel 22.2 db pg:9 wand mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.80 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.10 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 9.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 7.20 k30a kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 1.40 gd28 glas 4/9/5 mm RA glas 1.80 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

30 project , Noordeinde Roelofarendsveen Projectdatu Opdrachtgever Uitgevoerd door kms pg:10 gebouw Noordeinde 30 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door wegverkeer ing. M.S. Kamp Ci totaal verblijfsgebied 1e totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven in Su,tot 41.1 m2 GA;k 29.4 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer achter hoek Su,ruimte 17.1 m2 GA;k 28.8 db GA;k, vereist 31.0 db V 25.3 m3 T,ref 0.5 s GA 25.7 db GA Lp 36.3 db Lp

31 Achtergevel Su,gevel 10.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.6 db evel 30.5 db Gi,g evel 31.5 db pg:11 wand 8.74 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

32 Zijgevel Su,gevel 7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.6 db evel 27.5 db Gi,g evel 34.5 db pg:12 wand 5.60 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Slaapkamer achter tussen Su,ruimte 7.5 m2 GA;k 27.0 db GA;k, vereist 28.0 db V 20.2 m3 T,ref 0.5 s GA 26.5 db GA Lp 35.5 db Lp

33 Achtergevel Su,gevel 7.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.0 db evel 26.5 db Gi,g evel 35.5 db pg:13 wand 6.14 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.70 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.60 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.80 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Slaapkamer voor Su,ruimte 16.4 m2 GA;k 32.1 db GA;k, vereist 31.0 db V 22.5 m3 T,ref 0.5 s GA 28.7 db GA Lp 33.3 db Lp

34 Voorgevel Su,gevel 8.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.2 db evel 28.8 db Gi,g evel 33.2 db pg:14 wand 6.23 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 1.00 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 6.40 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 8.20 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 4.20 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 1.37 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Zijgevel Su,gevel 7.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 46.4 db evel 43.0 db Gi,g evel 19.0 db wand 7.80 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

35 verblijfsgebied BG totaal pg:15 Geluidbelasting 62 db Opgegeven in Su,tot 42 m2 GA;k 32.3 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer/keuken Su,ruimte 42 m2 GA;k 32.3 db GA;k, vereist 31.0 db V 86.7 m3 T,ref 0.5 s GA 30.6 db GA Lp 31.4 db Lp Voorgevel Su,gevel 11.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 39.1 db evel 37.5 db Gi,g evel 24.5 db wand 7.57 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.80 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 8.00 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 7.20 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA glas 3.24 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

36 pg:16 Zijgevel Su,gevel 21 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.9 db evel 32.3 db Gi,g evel 29.7 db wand mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.60 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.08 na45 naad Alleen lat RA begl.rand bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.20 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.47 gd28 glas 4/9/5 mm RA glas 2.05 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

37 Achtergevel Su,gevel 9.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 41.9 db evel 40.3 db Gi,g evel 21.7 db pg:17 wand 6.10 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.50 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.20 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 6.64 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA glas 2.73 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

38 project , Noordeinde Roelofarendsveen Projectdatu Opdrachtgever Uitgevoerd door kms pg:18 gebouw Noordeinde 52 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door wegverkeer ing. M.S. Kamp Ci totaal verblijfsgebied 1e totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven in Su,tot 58.9 m2 GA;k 27.2 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer achter Su,ruimte 31.4 m2 GA;k 27.3 db GA;k, vereist 28.0 db V 23.4 m3 T,ref 0.5 s GA 21.2 db GA Lp 37.8 db Lp

39 Achtergevel Su,gevel 6.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.5 db evel 32.5 db Gi,g evel 26.5 db pg:19 wand 5.85 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.46 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.80 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 4.80 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 3.40 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.32 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing ak Su,gevel 24.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.6 db evel 21.5 db Gi,g evel 37.5 db dak da29d dak Ongeisol.pannendak;board plafond RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

40 pg:20 Slaapkamer voor Su,ruimte 27.5 m2 GA;k 27.2 db GA;k, vereist 28.0 db V 20 m3 T,ref 0.5 s GA 21.0 db GA Lp 38.0 db Lp ak Su,gevel 20.9 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.8 db evel 21.6 db Gi,g evel 37.4 db dak da29d dak Ongeisol.pannendak;board plafond RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

41 Voorgevel Su,gevel 6.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 36.0 db evel 29.8 db Gi,g evel 29.2 db pg:21 wand 5.85 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.46 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.80 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 4.80 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 3.40 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.32 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing verblijfsgebied BG totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven in Su,tot 38.6 m2 GA;k 28.7 db GA;k, vereist 25.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer Su,ruimte 38.6 m2 GA;k 28.7 db GA;k, vereist 27.0 db V 66.2 m3 T,ref 0.5 s GA 26.2 db GA db Lp

42 Lp 31.8 pg:22 Voorgevel Su,gevel 4.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 52.6 db evel 50.2 db evel 7.8 db Gi,g wand 4.30 mw44f wand Steen. wand + voorzetwand RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

43 Achtergevel Su,gevel 14.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.5 db evel 32.0 db Gi,g evel 26.0 db pg:23 wand mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 1.65 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.80 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 9.40 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier k30c kier Bij deuren met tochtband, geen dichting b RA glas 1.85 gd28 glas 4/9/5 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

44 Zijgevel Su,gevel 20 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.0 db evel 27.6 db Gi,g evel 30.4 db pg:24 wand mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 4.74 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad na45 naad Alleen lat RA begl.rand bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 8.64 k30c kier Bij deuren met tochtband, geen dichting b RA glas 3.54 ge27 glas 4 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

45 project , Noordeinde Roelofarendsveen Projectdatu Opdrachtgever Uitgevoerd door kms pg:25 gebouw Noordeinde 54 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door wegverkeer ing. M.S. Kamp Ci totaal verblijfsgebied 1e totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven in Su,tot 38.3 m2 GA;k 25.2 db GA;k, vereist 25.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer voor hoek Su,ruimte 13 m2 GA;k 25.8 db GA;k, vereist 26.0 db V 15.9 m3 T,ref 0.5 s GA 21.9 db GA Lp 36.1 db Lp

46 Voorgevel Su,gevel 2.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.8 db evel 26.9 db Gi,g evel 31.1 db pg:26 kozijn 0.68 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.80 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.00 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 6.40 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 1.00 ge27 glas 4 mm RA paneel 0.50 pa25 paneel Vurenhout; 25 mm RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

47 Zijgevel Su,gevel 4.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.3 db evel 27.4 db Gi,g evel 30.6 db pg:27 wand 3.60 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.51 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 4.40 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 3.12 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 3.58 k30c kier Bij deuren met tochtband, geen dichting b RA glas 0.54 gd28a glas 4/12/5 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing ak Su,gevel 6.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.8 db evel 25.9 db Gi,g evel 32.1 db dak 6.14 da29d dak Ongeisol.pannendak;board plafond RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

48 pg:28 Slaapkamer voor tussen Su,ruimte 8.3 m2 GA;k 23.1 db GA;k, vereist 23.0 db V 17.8 m3 T,ref 0.5 s GA 21.6 db GA Lp 36.4 db Lp Voorgevel Su,gevel 2.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.9 db evel 24.4 db Gi,g evel 33.6 db kozijn 0.68 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.80 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 5.00 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 6.40 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 1.00 ge27 glas 4 mm RA paneel 0.50 pa25 paneel Vurenhout; 25 mm RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

49 dak Su,gevel 6.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.4 db evel 24.9 db Gi,g evel 33.1 db pg:29 dak 6.14 m2 da27 dak 1:Ongeisoleerd pannendak RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Slaapkamer achter tussen Su,ruimte 6.7 m2 GA;k 25.1 db GA;k, vereist 27.0 db V 9 m3 T,ref 0.5 s GA 21.6 db GA Lp 36.4 db Lp

50 Achtergevel Su,gevel 0.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.7 db evel 26.3 db Gi,g evel 31.7 db pg:30 kozijn 0.14 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.00 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 2.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 3.00 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.40 gd28 glas 4/9/5 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing ak Su,gevel 6.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.9 db evel 23.4 db Gi,g evel 34.6 db dak 6.14 da29d dak Ongeisol.pannendak;board plafond RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing Badkamer

51 Su,ruimte 10.3 m2 GA;k 26.9 db GA;k, vereist 27.0 db V 7 m3 T,ref 0.5 s GA 20.5 db GA Lp 37.5 db Lp pg:31 Achtergevel Su,gevel 0.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.6 db evel 25.2 db Gi,g evel 32.8 db kozijn 0.14 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 3.00 na45 naad Alleen lat RA begl.rand 2.60 bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 3.00 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 0.40 gd28 glas 4/9/5 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

52 Zijgevel Su,gevel 3.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 47.7 db evel 41.2 db Gi,g evel 16.8 db pg:32 wand 3.60 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing ak Su,gevel 6.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.8 db evel 22.4 db Gi,g evel 35.6 db dak 6.14 da29d dak Ongeisol.pannendak;board plafond RA m2 2 e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing verblijfsgebied BG totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven in Su,tot 25.3 GA;k 31.5 db m2 Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

53 GA;k, vereist 23.0 db pg:33 Woonkamer/keuken Su,ruimte 25.3 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 25.0 db V 82 m3 T,ref 0.5 s GA 31.9 db GA Lp 24.1 db Lp Voorgevel Su,gevel 9.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.8 db evel 35.2 db Gi,g evel 20.8 db wand 5.77 mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 1.16 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad 7.20 na45 naad Alleen lat RA begl.rand bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA kier 5.12 k30b kier Bij ramen 'normale' kierd. ; kozijndiepte RA glas 1.82 gd30f glas 6/16/6 mm RA glas 0.50 gd28 glas 4/9/5 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

54 Achtergevel Su,gevel 16 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.3 db evel 34.6 db Gi,g evel 21.4 db pg:34 wand mw46e wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA kozijn 0.80 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof RA naad na45 naad Alleen lat RA begl.rand bgl46 begl.rand Kroonband 0 N/m RA glas 0.50 gd28 glas 4/9/5 mm RA glas 2.72 gd30f glas 6/16/6 mm RA e rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve Rapport: 20120605 Geluidsanering 2 woningen in het kader van de Reconstructie kruising Hoofdweg / Bähler Boermalaan / Burg. Legroweg te Paterswolde Datum: 26 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie