Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )"

Transcriptie

1 Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw

2 Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk AB AALSMEER (0297) Vertegenwoordigd door: de heer S. Ter Burg Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Vestiging Rijswijk Nassaukade 1 Postbus DT RIJSWIJK T (070) : ing. S. de Kriek ing. J.G. Bouwan MBA Referentie: Gr050046akA0. Status: Definitief Datu: 9 aart 2012

3 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten Geluidbelasting Geluidwering Coputerprograa 3 Hoofdstuk 3 Aan te brengen voorzieningen Bouwkundige uitgangspunten Benodigde aatregelen 5 Hoofdstuk 4 Resultaten geluidwering 7 Hoofdstuk 5 Conclusie 8 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Gecuuleerde geluidbelasting op de gevel GA;k berekeningen Ventilatiebalansen VIAC Geveltekeningen Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 1

4 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Hoofdstuk 1 Inleiding In opdracht van Tipaan BV te Aalseer, vertegenwoordigd door de heer S. Ter Burg, is onderzoek verricht naar de geluidwering (GA;k) van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen in het plan Pauwolen. Het onderzoek ovat de studentenwoningen die gelegen zijn in de geluidzones van verschillende wegen waaronder de Rijksweg A13.. Fig. 1 Situatie project Pauwolen Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal vastgesteld worden welke bouwkundige aatregelen noodzakelijk zijn o de akoestische kwaliteit van de woningen, ten aanzien van het door het wegverkeer veroorzaakt lawaai, te laten voldoen aan de eisen in de Woningwet (Bouwbesluit) en de Wet geluidhinder. Bij de berekeningen is gebruik geaakt van de onderstaande docuenten. Tabel 1: Gebruikte docuenten Nuer Oschrijving Datu BA-101 BA-105 Plattegronden Parkeergarage t/ 17 e verdieping BA-200 BA-203 Aanzichten laagbouw en woontoren BA-300 doorsneden laagbouw en woontoren Gr050046ajA1.jwo Akoestisch Onderzoek Nr050046ajA2.ero Aanvulling akoestisch onderzoek Pauwolen Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 2

5 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Hoofdstuk 2 Uitgangspunten 2.1 Geluidbelasting De woningen in het plan Pauwolen zijn gelegen in de geluidzones van verschillende wegen waaronder de rijksweg A13. De geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie van de studentenwoningen, ten gevolge van verkeerslawaai op deze weg, is bepaald door ons en opgenoen in bijlage 1. Het betreft hier de gecuuleerde geluidbelasting confor het Bouwbesluit (dus exclusief aftrek confor artikel 110g van de Wet geluidhinder). Bij de laagbouw zijn onder andere bij de noordgevel geluidwerende panelen aangebracht. Deze panelen zijn plaatselijk aangebracht. Door de toepassing van deze panelen wordt de geluidbelasting achter de panelen gereduceerd et 12 db. De geluidbelasting ter plaatse van de noordgevel kot daarbij uit op 56 db. Bij de bepaling van de gevelgeluidwering wordt uitgegaan van deze waarden. Bij de hoogbouw heeft de noordgevel een geluidsbelasting van 73 db. Ook hier zijn vanaf de 4 e verdieping panelen aangebracht. In de berekening is uitgegaan dat er achter het scher ook een reductie van 12 db optreedt. Bij de bepaling van de gevelgeluidwering wordt uitgegaan van deze waarden. 2.2 Geluidwering Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit geeft voorschriften voor de vereiste geluidwering van de uitwendige scheidingconstructie van verblijfsgebieden en ruiten in woningen en woongebouwen. Bij een geluidbelasting als gevolg van weg- of spoorverkeer dient de karakteristieke geluidwering (G A;k ) van de uitwendige scheidingsconstructie ten inste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die constructie en 33 db et een iniu van 20 db(a). Voor verblijfsruiten ag de G A;k axiaal 2 db(a) lager zijn. Confor de Wet geluidhinder, artikel 111 ag het binnenniveau niet eer bedragen dan 33 db als gevolg van wegverkeerslawaai. 2.3 Coputerprograa Voor de berekeningen is gebruik geaakt van het coputerprograa BOA (bouwakoestiek), versie (2011) van diractivity-software. Dit prograa berekent de geluidwering confor de rekenethode NPR 5272:2003. De in- en uitvoergegevens van de berekeningen zijn opgenoen in bijlage 2. Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 3

6 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Hoofdstuk 3 Aan te brengen voorzieningen De gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie is berekend voor de geluidgevoelige besteingen. In het project Pauwolen zijn in totaal 20 studentenwoningen berekend. Aan de hand van deze woningen zijn onder andere de gevelopbouw, kozijnaansluitingen, glasopbouw, afdichtingen en ventilatievoorzieningen gespecificeerd. Alle berekende situaties betreffen studentenwoningen waarbij de verblijfsruiten direct grenst aan de geluidbelasting buitenruite. 3.1 Bouwkundige uitgangspunten In de berekening is uitgegaan van onderstaande bouwkundige uitgangspositie: - Geluidsluwe gevel: Er zijn op verschillende posities scheren aangebracht. Deze scheren creëren een geluidsluwe gevel en zijn onder andere aangebracht bij de noordgevel van de laagbouw, de twee hoogste bouwlagen gelegen aan de zuidgevel van de laagbouw en de vijfde verdieping van de hoogbouw. - Kozijnen: Kunststofkozijnen, K-vision, type Trend et een dikte van Naden: De aansluitingen van de verschillende gevelonderdelen (bijvoorbeeld kozijn-etselwerk aansluiting) dienen zorgvuldig en voldoende luchtdicht te worden uitgevoerd d..v. een lat en schuiband. - Kierdichting: Door de hoge geluidsbelasting is het ook benodigd o een goede kierdichting in te openen delen aan te brengen. In de berekening is uitgegaan van een kierter van 40 db(a). Dit behaald worden door een atige dubbele kierdichting en goed knevelend hang- en sluitwerk. - Beglazing: In de berekening is uitgegaan van standaard beglazing et een opbouw van et een R A-weg -waarde van 27,2 db(a). Gezien de hoge geluidsbelasting zijn elke gevels uitgevoerd et akoestische beglazing, deze aatregelen staan in tabel 1 oschreven. - Ventilatievoorziening: Voor dit project worden twee soorten ventilatiesysteen gehanteerd. Door de hoge geluidsbelasting op de gevel wordt de woontoren voorzien van ventilatiesystee D, Mechanische toevoer en echanische afvoer. In de laagbouw is gekozen voor ventilatiesystee C, natuurlijke toevoer en echanische afvoer. De ventilatieroosters worden in bij gevels et een hoge geluidsbelasting achter de aangebrachte scheren aangebracht. Daarbij is uitgegaan dat de roosters boven het kozijn worden aangebracht. De benodigde ventilatiecapaciteiten zijn vastgesteld door installatieadviseur VIAC. De benodigde ventilatiebalansen zijn opgenoen in bijlage 3. Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 4

7 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen 3.2 Benodigde aatregelen Ten behoeve van de gevelgeluidwering zijn aatregelen noodzakelijk o te kunnen voldoen aan de eis ten aanzien van de gevelgeluidwering (G A;k ). De aanpassingen betreffen de toepassing van akoestisch glas en suskasten. In tabel 1 zijn de berekende aatregelen opgenoen. In bijlage 4 zijn de aatregelen op de gevelaanzichten opgenoen. Tabel 1: Voorzieningen bij de gevelopeningen per verblijfsruite Bnr. Oriëntatie Benodigde aatregelen Type-oschrijving Roosterlengte [ 1 ] Bnr. 1 (BG) Bnr. 7 (BG) Bnr. 14 (BG) Bnr. 15 (BG) Bnr. 16 (BG) Bnr. 111 (4 e verd.) Bnr. 112 (4 e verd.) Bnr. 113 (4 e verd.) Bnr. 115 (4 e verd.) Westgevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Westgevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Zuidgevel Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Oostgevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Zuidgevel Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Noordgevel Geluidluwe gevel - Akoestisch glas: SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Noordgevel Geluidluwe gevel Akoestisch glas: SGG Clialit Silence 32/40 ASTA Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Noordgevel t.p.v. Suskast: BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 geluidsluwe gevel Noordgevel t.p.v. Akoestisch glas: SGG Clialit/Cliaplus Acoustic dove gevel 32/38 LST Oostgevel - - Noordgevel t.p.v. Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 geluidsluwe gevel Noordgevel t.p.v. Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic dove gevel 32/38 LST Noordgevel t.p.v. dove gevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Westgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Westgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Bnr. 123 Westgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 0,80 Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 5

8 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Bnr. Oriëntatie Benodigde Type-oschrijving Roosterlengte aatregelen [ 1 ] (4 e verd.) Zuidgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Bnr. 129 (4 e verd.) Bnr. 130 (4 e verd.) Bnr. 131 (4 e verd.) Bnr. 133 (4 e verd.) Bnr. 134 (4 e verd.) Bnr. 140 (4 e verd.) Bnr. 141 (4 e verd.) Bnr. T4 (toren) Bnr. 183 (toren) Bnr. 184 (toren) Zuidgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Zuidgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Oostgevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Oostgevel Akoestisch glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 LST Noordgevel Rooster BUVA Acoustrea 23 VD 1,60 Noordgevel Rooster BUVA Acoustrea 23 VD 1,60 Noordgevel Rooster BUVA Acoustrea 23 VD 1,60 Oostgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Oostgevel Suskast BUVA SusStrea Marsa 27 1,60 Oostgevel Akoestisch glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA Noordgevel t.p.v. Akoestisch glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA geluidsluwe gevel Noordgevel t.p.v. Akoestisch glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA dove gevel Noordgevel t.p.v. Akoestisch glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA dove gevel Westgevel - Westgevel - Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 6

9 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Hoofdstuk 4 Resultaten geluidwering Wanneer de in hoofdstuk 3 genoede aatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd zal de karakteristieke geluidwering (G A;k ) van de uitwendige scheidingsconstructie voldoen aan de in tabel 3 genoede waarden. In bijlage 2 zijn de berekeningen opgenoen. Tabel 3: Geluidwering per verblijfsgebied Bouwnuer Ruitebenaing Eis geluidwering Geluidwering Beoordeling en verblijfsgebied G A;k [db(a)] G A;k [db(a)] Bnr. 1 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 7 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 14 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 15 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 16 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 111 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 112 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 113 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 115 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 123 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 129 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 130 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 131 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 133 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 134 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 140 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 141 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. T4 Woonkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 183 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Bnr. 184 Studentenkaer (VG 1) Voldoet Het binnenniveau in de verblijfsruiten is in alle gevallen niet hoger dan 33 db als gevolg van wegverkeerslawaai. Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 7

10 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Hoofdstuk 5 Conclusie Voor project Pauwolen is een hogere grenswaarde confor de Wet geluidhinder vastgesteld. Confor afdeling 3.1 van het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering (G A;k ) van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten inste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die constructie en 33 db, et een iniu van 20 db(a). Volgens de Wet geluidhinder ag het binnenniveau niet eer bedragen dan 33 db als gevolg van wegverkeerslawaai. Bij een juiste en zorgvuldige uitvoering van de oschreven aatregelen, zal de G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van de studentenwoning voldoen aan de gestelde eisen. De geluidsbelasting in de het verblijfsgebied van de studentenwoning, ten gevolgen van het wegverkeerlawaai, niet hoger dan 33 db. Rijswijk, 9 aart 2012 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. ing. S. de Kriek ing. J.G. Bouwan MBA Gr050046akA0. 9 aart 2012 Pagina 8

11 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Bijlage 1 Gecuuleerde geluidbelasting op de gevel

12 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Gecuuleerde geluidbelasting, laagbouw Geveloriëntatie Gecuuleerde Geluidsklasse geluidbelasting [db] (excl. aftrek art. 110g) Oost, 56 Dove gevel, geen beoordeling vereist kopgevel noordkant Oost, 68 Dove gevel, geen beoordeling vereist kopgevel zuidkant Oost binnengevel 56 Onrustig Noord binnengevel 54 Rustig Noord straatgevel 68 Dove gevel, geen beoordeling vereist Noord straatgevel achter panelen 56 Onrustig Zuid 56 Onrustig West 59 Onrustig Gebouwsituering laagbouw et gecuuleerde geluidbelasting

13 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Gecuuleerde geluidbelasting, hoogbouw Geveloriëntatie Gecuuleerde Geluidsklasse geluidbelasting [db] (excl. aftrek art. 110g) Noord 69 Dove gevel, geen beoordeling vereist Oost 73 Dove gevel, geen beoordeling vereist Zuid 67 Dove gevel, geen beoordeling vereist West 57 Onrustig

14 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Bijlage 2 G A;k Berekeningen

15 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 111 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 36.4 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 36.4 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel et scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 42.1 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 2.32 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 69.1 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 57.4 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 38.4 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 57.1 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

16 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 46.8 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 2.32 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 69.1 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

17 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 112 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 34.8 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 34.8 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel et scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 40.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 2.32 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 67.2 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 55.4 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 36.4 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 55.2 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

18 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 113 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 35.8 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 35.8 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel zonder scher Su,gevel 18 2 Cl GA;k,gevel 38.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 55.9 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 39.6 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 64.9 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 55.5 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

19 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 15 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 36.1 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 36.1 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel et scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 43.0 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.35 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 8.60 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 68.2 RA kier 6.20 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 56.3 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 37.0 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 8.60 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 56.2 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

20 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 65.4 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

21 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 16 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 35.0 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 35.0 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel et scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 41.1 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.35 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 8.60 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 66.3 RA kier 6.20 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 54.4 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 36.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs35ab glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA RA naad A en B 8.60 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 54.3 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

22 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 01 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot GA;k 27.3 db GA;k, vereist 26.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 27.3 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 27.3 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 50.0 RA kier 6.24 k35a kier Bij deuren et enkele aanslag rondo 36.0 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos deur de33 deur Deur D RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

23 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 07 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot GA;k 29.8 db GA;k, vereist 26.0 db debiet 85.8 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 29.8 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 31.3 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 53.0 RA kier 6.24 k35a kier Bij deuren et enkele aanslag rondo 40.6 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos deur de33 deur Deur D RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

24 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 Zuidgevel pg: :38 Su,gevel Cl GA;k,gevel 35.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 59.0 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 49.7 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

25 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 115 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot GA;k 26.2 db GA;k, vereist 26.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 26.2 db GA;k, vereist 23.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 26.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 51.5 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 42.1 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

26 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 123 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot GA;k 28.8 db GA;k, vereist 26.0 db debiet 64.3 d3/s debiet, vereist 47.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 28.8 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 30.4 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 5.78 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 54.1 RA kier 9.70 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 43.7 RA suskast 0.80 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 21.4 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

27 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 Zuidgevel pg: :38 Su,gevel Cl GA;k,gevel 33.7 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 59.0 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 49.7 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

28 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 129 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 26.2 db GA;k, vereist 23.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 26.2 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 26.2 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 51.5 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 42.1 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

29 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 130 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 38.7 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 38.7 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 41.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 5.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 58.6 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Zuidgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 41.5 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 66.9 RA kier 8.00 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 55.4 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

30 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 131 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 35.8 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 36.5 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 35.8 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 38.7 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 3.45 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 68.8 RA kier 9.70 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 56.4 RA rooster 1.60 *sbu23v rooster Buva Acoustree 23 VD DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 5.2 Qv: 22.8 d3/s debiet: 36.5 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 38.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 57.2 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

31 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 133 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 54 db Opgegeven als Su,tot GA;k 21.9 db GA;k, vereist 21.0 db debiet 36.5 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 21.9 db GA;k, vereist 21.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 21.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 7.42 gd27d glas 4/15/ RA naad D en Z na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 51.3 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 43.3 RA rooster 1.60 *sbu23v rooster Buva Acoustree 23 VD DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 5.2 Qv: 22.8 d3/s debiet: 36.5 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

32 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 134 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 54 db Opgegeven als Su,tot GA;k 21.9 db GA;k, vereist 21.0 db debiet 36.5 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 21.9 db GA;k, vereist 21.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Noordgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 21.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 4.65 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.00 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 54.6 RA kier 9.70 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 39.9 RA rooster 1.60 *sbu23v rooster Buva Acoustree 23 VD DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 5.2 Qv: 22.8 d3/s debiet: 36.5 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

33 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 14 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 68 db Opgegeven als Su,tot GA;k 37.2 db GA;k, vereist 35.0 db debiet 36.5 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 37.2 db GA;k, vereist 35.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 41.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs38ai glas SGG Clialit/Cliaplus Acoustic 32/38 L RA naad A en B 5.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 58.6 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Zuidgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 39.0 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 6.75 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 65.4 RA kier 6.40 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 56.3 RA rooster 1.60 *sbu23v rooster Buva Acoustree 23 VD DneA Celev: berekend H: 1.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 5.2 Qv: 22.8 d3/s debiet: 36.5 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

34 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 140 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 25.6 db GA;k, vereist 23.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 35.0 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 25.6 db GA;k, vereist 23.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 25.6 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 7.42 gd27d glas 4/15/ RA naad D en Z na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 51.3 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 43.3 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

35 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Bnr. 141 Rekenethode NPR 5272 Spectru wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 27.1 db GA;k, vereist 23.0 db debiet 42.9 d3/s debiet, vereist 37.6 d3/s Woonkaer Su,ruite GA;k 27.1 db GA;k, vereist 23.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Oostgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 27.1 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 4.58 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 51.5 RA kier 4.85 k40b kier Bij raen atige dubbele dichting 43.7 RA suskast 1.60 sbu38g suskast BUVA SusStrea Marsa DneA Celev: berekend H: 13.5 D: 12.0 Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.4 Dh 1.0 RqA: 12.0 Qv: 26.8 d3/s debiet: 42.9 d3/s Celev Cpos De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

36 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Rekenethode Spectru Bnr. 183 (hoogbouw) NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 39.6 db GA;k, vereist 40.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkaer Su,ruite GA;k 39.6 db GA;k, vereist 40.0 db Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 40.1 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs35ab glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA RA naad A en B 5.40 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 57.0 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 49.3 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 2.40 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 71.8 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

37 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Rekenethode Spectru Bnr. 184 (hoogbouw) NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 29.8 db GA;k, vereist 24.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkaer Su,ruite GA;k 29.8 db GA;k, vereist 24.0 db Westgevel Su,gevel Cl GA;k,gevel 29.8 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas 2.40 gd27d glas 4/15/ RA naad A en B 7.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 52.3 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

38 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 pg: :38 project R050046ak, Pauwolen Projectdatu Opdrachtgever Tipaan gebouw Rekenethode Spectru Bnr. T4 (hoogbouw) NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied VG 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot GA;k 40.6 db GA;k, vereist 40.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkaer Su,ruite GA;k 40.6 db GA;k, vereist 40.0 db Noordgevel et scher Su,gevel 8 2 Cl GA;k,gevel 52.0 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs35ab glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA RA naad A en B 7.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 69.0 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing Noordgevel zonder scher Su,gevel Cl GA;k,gevel 42.9 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w54 wand Steen. spouwuur 600 kg/ RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs35ab glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA RA naad A en B 5.40 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 58.3 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

39 BOA Geluidwering Gevels Niean Raadgevende Ingenieurs (c) diractivity-software BV 2012 Oostgevel pg: :38 Su,gevel Cl GA;k,gevel 45.3 db Gvldeel Af. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand w46b wand Gevel et houten binnenspwblad RA kozijn ko37 kozijn Kozijn K RA glas gs35ab glas SGG Clialit Silence 32/40 ASTA RA handinvoer Cfs naad A en B 7.20 na54 naad Gesloten begl. of droog+schuib.;kunsts 61.0 RA De rekenethode voorziet in veiligheidsarges voor suskasten en roosters. Kolo Cvlg is voor deze aterialen niet van toepassing

40 Niean Raadgevende Ingenieurs B.V. Pauwolen Bijlage 3 Ventilatiebalansen VIAC

41 VENTILATIEBALANS van starterswoning Basiswoning projectnaa Pauwolen woningtype Basiswoning ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 33,4 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 55,7 l/s 22,3 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 22,3 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 26,8 ² 24,1 l/s >= 50% van buiten --> binnen 139% 33,4 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 34,7 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 100% 34,7 1,3 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 1 / 6

42 VENTILATIEBALANS van starterswoning Met Bloekozijn projectnaa Pauwolen woningtype Met Bloekozijn ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 33,4 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 55,7 l/s 22,3 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 22,28 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 30,2 ² 27,2 l/s >= 50% van buiten --> binnen 123% 33,4 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 34,7 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 100% 34,7 1,3 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 2 / 6

43 VENTILATIEBALANS van starterswoning Tussen As A-C En 7-8 projectnaa Pauwolen woningtype Tussen As A-C En 7-8 ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 35,2 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 58,6 l/s 23,4 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 23,4 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 41,7 ² 37,6 l/s >= 50% van buiten --> binnen 94% 35,2 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 37,6 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 108% 37,6 2,4 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 3 / 6

44 VENTILATIEBALANS van starterswoning Kop Tussen As 3-4 En A-C projectnaa Pauwolen woningtype Kop Tussen As 3-4 En A-C ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 34,0 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 56,6 l/s 22,6 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 22,6 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 39,5 ² 35,6 l/s >= 50% van buiten --> binnen 96% 34,0 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 35,6 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 103% 35,6 1,6 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 4 / 6

45 VENTILATIEBALANS van starterswoning Hoek Tussen As A-C En projectnaa Pauwolen woningtype Hoek Tussen As A-C En ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 41,3 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 68,8 l/s 27,5 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 27,5 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 53,1 ² 47,8 l/s >= 50% van buiten --> binnen 86% 41,3 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 47,8 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 138% 47,8 6,5 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 5 / 6

46 VENTILATIEBALANS van starterswoning Kop Op As I' En J' (Giw) projectnaa Pauwolen woningtype Kop Op As I' En J' (Giw) ventilatieethode echanische afzuiging verkeersprojectplaats Delft woningnaa starterswoning berekening vent.-roosters nee ruiten buiten alle vertrekken projectnuer uitgangspunten op basis van GIW fabrikaat rooster / type nader te bepalen alle toevoer 33,4 l/s nihil opdrachtgever Tipaan tekeningnr./-datu type otor [l/s - 3 /h] nader te bepalen alle overstroo architect KOW Archtectuur datu laatste wijziging aantal ventilatoren [-] nader te bepalen alle afvoer 55,7 l/s 22,3 l/s projectengineer P.P. Stasse datu berekening uitgangspunt berekening externe statische druk ax. 150 Pascal projectleider P.R. Vink toevoer verhogen et 22,3 l/s algeene vertreknaa berekening vertrek scheatische doorsnede woning operking toevoerroosters cap. toevoer luchtstroo in (%-eis) -----> huidige toevoer overcap. afvoer <----- luchtstroo uit (l/s-eis) balans afvoer oppervlakte buiten >> vertrek << verkeersruite (VK) [-] stroo woonkaer-keuken GIW 33,3 ² 30,0 l/s >= 50% van buiten --> binnen 111% 33,4 buiten woonkaer-keuken badk./w+d ruite 34,7 l/s >= 34,7 l/s van binnen --> buiten 100% 34,7 1,3 badkaer nvt buiten badkaer woonk.-keuken 14,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 14,0 14,0 was-/droogruite GIW <2,5² nvt buiten was-/droogruite 7,0 l/s 100% van binnen --> buiten 100% 7,0 7,0 woonk.-keuken _ventilatiebalans_Pauwolen_starterswoning_GIW.xls 6 / 6

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel te Lopik Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Asterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Stellingwerf Vijfhuizen;

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden. Documentcode: 16A137.RAP001.RK.GL

Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden. Documentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden ocuentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden ocuentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Opdrachtgever Wissing B.V. Postbus 37 2990

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E asterda.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Zuiderhoeven

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Cobie Buijs c@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie "Fred. Roeskestraat" te Amsterdam. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen )

Notitie Fred. Roeskestraat te Amsterdam. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen ) Notitie 20140434-23 "Fred. Roeskestraat" te Asterda. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen 18-1-2016) Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERAM

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam OBS De Gouwzee en apparteenten te Monnickenda Beoordeling diverse aspecten bouwbesluit (bouwaanvraag) Opdrachtgever : Heddes Bouw BV Kenerk : R044442aaA0.jw Datu : 15 februari 2010 Auteur : w. ir. J. van

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Geluidsonderzoek MCO locatie

Geluidsonderzoek MCO locatie BIJLAGE 5 Geluidsonderzoek MCO locatie Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te realiseren multifuntioneel centrum te Oostwold Rapport 4091135.R03 Opdrachtgever: Gemeente Leek Postbus 100 9350

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

3 woningen Leidsestraat te Hillegom

3 woningen Leidsestraat te Hillegom 3 woningen Leidsestraat te Hillegom Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R023628aaA1.rsa Datum 15 december 2010 Auteur dhr. ing.

Nadere informatie

Ventilatie & Gevelgeluidwering

Ventilatie & Gevelgeluidwering Ventilatie & Gevelgeluidwering Stationskwartier Breda Noordwest In t Hart van de Bouw Ventilatie & Gevelgeluidwering Stationskwartier Breda Noordwest Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. Postbus 3 5240 BC ROSMALEN

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 3.1 Uitgangspunten 5 3.2 Rekenmethode 5 3.3 Kiertermwaarden 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 5.1 Woning

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Studentenhuisvesting Woudenstein Erasmus campus Rotterdam In t Hart van de Bouw Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Laan van Vlaanderen 141 te Amsterdam; Rapportage omgevingsvergunningsaanvraag geluidisolatie en geluidwering van de gevel

Laan van Vlaanderen 141 te Amsterdam; Rapportage omgevingsvergunningsaanvraag geluidisolatie en geluidwering van de gevel Behoort bij de beschikking naens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West Datu: 19-6-2015 Kenerk: OLO 1646577 Bijlage: 8 Laan van Vlaanderen 141 te Asterda; Rapportage ogevingsvergunningsaanvraag

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie