Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November"

Transcriptie

1 Openbare Verlichting Notitie Energiebesparing DEFINITIEF November

2 Inhoud 1. Inleiding De doelstelling Opbouw kosten De besparingsvoorstellen Nieuw te plaatsen of te vervangen verlichting Vervroegd uitschakelen avondverlichting Controle lichtmastenbestand/database Omzetten nachtbrander naar avondbrander Toepassen dimmers Vervangen niet-energiezuinige lampen Aanpassen verlichtingsniveau Verwijderen of verplaatsen lichtpunten Conclusie Advies Opsteller : Sven Zondervan Telefoonnr. : Datum : 14 november

3 1. Inleiding In het kader van de SLOK-subsidie is door de Milieu Advies Dienst (MAD) de beslisnotitie openbare verlichting opgesteld. Deze is opgesteld met als doel de CO 2 -uitstoot te verminderen door minder energie te gebruiken. In de notitie is een analyse gemaakt van de bestaande verlichting. Aan de hand van de richtlijnen worden per gebiedstype (bv. centrum of woonstraat) aanbevelingen gedaan. Hier zijn echter geen bedragen aan gekoppeld en zijn sommige aanbevelingen wellicht te ambitieus. Voor de meeste dient een vervolgonderzoek ingesteld te worden, bijvoorbeeld door ter plaatse metingen te verrichten. Hier zijn kosten mee gemoeid. Het huidige budget biedt hier geen ruimte voor. In veel gevallen zal bij bezuinigen de ondergrens van de richtlijnen opgezocht worden, dus wat minimaal vereist is. Dit kan echter ook een uitbreiding van de verlichting betekenen. Op basis van de door de MAD opgestelde beslisnotitie kunnen we geen concrete beslissingen nemen. In plaats hiervan krijgt u, mede op basis van een aantal aanbevelingen uit deze notitie, dit opiniërende stuk voorgelegd. In dit stuk staan puntsgewijs besparingsvoorstellen genoemd, variërend van relatief eenvoudige en goedkope aanpassingen tot individueel maatwerk. Kern van het verhaal is dat er géén kosteloze oplossingen bestaan. Om te bezuinigen zal budget beschikbaar gesteld moeten worden. 2

4 2. De doelstelling Voor wat betreft het energieverbruik van de openbare verlichting in de gemeente Leeuwarderadeel liggen er twee doelstellingen: 1 Het verminderen van de CO 2 -uitstoot met 25%; 2 Het realiseren van een besparing van ,- (20 %) op het budget Energiekosten Openbare Verlichting. De stroom wordt 100% klimaatneutraal ingekocht. Dit gebeurt door deze achteraf te vergroenen. De CO 2 -uitstoot is hiermee volledig gecompenseerd en is de doelstelling gehaald. Wat rest is het argument om kosten te besparen. De inkoop van energie wordt verzorgd door Stichting OV Fryslân. De volgende organisaties en bedrijven zijn hierbij aangesloten: - De Friese gemeenten; - Provinsje Fryslân; - Wetterskip Fryslân; - Omrin; - Tresoar; - BV Sport; - Het Fries Museum; - Keramiekmuseum Princessehof. Het totaal energieverbruik van de openbare verlichting in Leeuwarderadeel is kwh per jaar. De kosten hiervoor bedroegen in ,87. Het huidige budget bedraagt ,00. Door veranderingen op de energiemarkt, zoals een hoger daltarief, verhoging van de energiebelasting en verrekening van voorschotbedragen is de verwachting dat de kosten in 2013 op zo n ,- uitkomen. Zonder deelname aan de stichting waren we hieraan zo n kwijt geweest. Deelname aan het collectief heeft ons een inkoopvoordeel van ruim opgeleverd. Een besparing van 20%. Als we verder willen besparen dan moeten we eerst inzichtelijk hebben hoe de kosten voor energie zijn opgebouwd en hoeveel energie we verbruiken. Vervolgens kunnen we kijken waar mogelijkheden liggen om de besparen. 3

5 3. Opbouw kosten De kosten voor gebruik elektriciteit zijn opgebouwd uit de volgend onderdelen: Levering Verbruik Energiebelasting Bestaat uit netwerk- en transportkosten. De kosten zijn gebaseerd op het aantal aansluitingen en de zwaarte hiervan. Hiervoor gelden vaste tarieven en zijn dus niet beïnvloedbaar. Hier valt niet op te besparen. In ons gebied zorgt netbeheerder Liander voor de levering. Met een aandeel van 54% is levering de grootste kostencomponent Het daadwerkelijk energieverbruik, dus de afname van stroom in kwh. Omdat we het verbruik kunnen aanpassen zijn deze kosten beïnvloedbaar. Momenteel is Eneco onze energieleverancier. Het verbruik vormt 37% van de kosten. Over het verbruik betalen we energiebelasting. Dit is een vast bedrag per kwh. Nemen we minder af, betalen we ook minder belasting. Energiebelasting vormt 9% van de kosten. In onderstaande afbeelding is de opbouw van de kosten weergegeven. Daarnaast een voorbeeld waaruit blijkt dat het verbruik moet worden gehalveerd om 25% te kunnen besparen op de energiekosten. Dit kan bereikt worden door alle verlichting s nachts uit te schakelen. Dit is een onwenselijke situatie en is daarom geen reële optie. De grafiek is slechts bedoeld om aan te geven dat 25% besparen op het budget niet gelijk staat aan 25% besparen op energie , , , , , , , , , , , , , , ,52 besparing energiebelasting stroom levering 0,00 kosten huidig verbruik kosten bij 50% minder verbruik Afbeelding 1: Opbouw verbruikskosten elektriciteit Op Bijlage A is een overzicht weer gegeven van alle in onze gemeente voorkomende lampen met aantallen. Per lampsoort is aangeven hoeveel stroom deze verbruikt en hoeveel dit type lamp per jaar kost. 4

6 4. De besparingsvoorstellen Zoals uit onderstaande besparingsvoorstellen valt af te leiden is er veel mogelijk, maar niet zonder er een veelvoud aan geld in te steken. Onder de noemer laaghangend fruit eerst plukken beginnen we in volgorde van eenvoudige en relatief goedkope oplossingen (bulk) naar meer complexe en dure oplossingen (maatwerk). De voorgestelde besparingen zijn indicatief en gebaseerd op de huidige stroomprijs. De besparingsvoorstellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat er overlappen zijn of dat de één komt in plaats van de ander. Bijvoorbeeld of de mast verwijderen of een energiezuinige lamp plaatsen. 4.1 Nieuw te plaatsen of te vervangen verlichting Aan nieuw te plaatsen verlichting, zoals in uitbreidingsplannen, is de eis gesteld dat deze duurzaam en energiezuinig dient te zijn. Hiervoor dient ter goedkeuring een verlichtingsplan te worden ingediend. Tot voor kort werd nog geen LED-verlichting toegepast omdat deze techniek nog steeds in ontwikkeling is en de aanschafprijs relatief hoog is. Het voordeel zit voornamelijk in het onderhoud omdat de lamp hoeft minder vaak te worden verwisseld. Dat de Provinsje Fryslân ervoor heeft gekozen om overal LED toe te passen, komt omdat zij hiermee enorm besparen op het onderhoud. Doordat de lampen langer branden, hoeven zij minder vaak met een rijdende afzetting, bestaande uit meerdere voertuigen, langs de verlichting om lampen te vervangen. De extra kosten voor een rijdende afzetting hebben wij niet. Afbeelding 2 : In Feinsum is bij de Jeu-des-boules baan en de jachthaven LED-verlichting geplaatst. 5

7 4.2 Vervroegd uitschakelen avondverlichting Uitschakelen avondbranders om 23.00u i.p.v u. Ongeveer 46% van het areaal is ingesteld als avondbrander. Een avondbrander, technisch aangeduid als 24-morgen-brander, is een lichtmast die brandt tussen 10 minuten vóór zonsondergang en 24:00u en tussen 06:00 en 10 minuten na zonsopgang. Gezamenlijk verbruiken ze ca. 5285,-, zo n 29% van het totaalverbruik. Deze branders een uur eerder uitschakelen, dus om 23:00u i.p.v. 24:00u, betekent een besparing van zo n 4,5 % op het totaalverbruik. Kosten: Besparing: Doorrekenen verbruik areaal, aanpassen database en opdracht netwerkbedrijf eenmalig 1000,- (schatting). Bij een gemiddeld opgesteld vermogen van 40 W per lichtmast is de besparing 365 uur x 40 W = 14,6 kwh per lichtmast. Voor 868 lichtmasten is dit totaal kwh. Met het huidige stroomtarief is de besparing jaarlijks ongeveer 1000,00. Terugverdientijd : 1 jaar Deze maatregel is nu als proef bij alle Friese gemeenten op 1 augustus 2012 ingevoerd. Bij 6 gemeenten (waaronder Leeuwarderadeel) is de tijd vervroegd van naar u. Bij de andere gemeenten is deze aangepast van naar 22.30u. In het collectief is een voorstel gedaan om nog eerder uit te schakelen, namelijk om 22.00u. Bij ons heeft het terugschakelen naar geleid tot een aantal klachten en verzoeken. De verwachting is dat het aantal klachten fors zal toenemen als teruggeschakeld wordt naar Tussen en bevinden zich relatief meer personen op straat als na 23.00u. Er volgt nog een voorstel om het moment van inschakelen met 5 minuten op te rekken en het moment van uitschakelen met 5 minuten te vervroegen. Dit is dagelijks 10 minuten (=0,16 uur) minder brandtijd. Bij een gemiddeld opgesteld vermogen van 40 W per lichtmast is de besparing 0,16 x 365 x 40 W = 2,4 kwh per lichtmast. Voor 868 lichtmasten is dit totaal kwh. Met het huidige stroomtarief is de besparing jaarlijks ongeveer 169,00. Het in- en uitschakelen van de openbare verlichting wordt geregeld door netbeheerder Liander. Dit gebeurt centraal middels toonfrequent (TF) techniek. Elke lichtmast is voorzien van een voorschakelapparaat (VSA). Deze reageert op de puls die over het net wordt gestuurd. Dit systeem is verouderd en wordt in de periode vervangen door FlexOVL. Dit is een flexibel schakelsysteem en biedt ons o.a. de mogelijkheid om zelf te schakelen en te dimmen. Het in- en uitschakelen van de verlichting wordt nu nog kosteloos door het netwerkbedrijf geregeld. Europese regelgeving heeft echter bepaald dat dit wordt gezien als een dienst en dat dit geen taak is van netbeheerders. Deze dienst dient te worden aanbesteed en uiteraard worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 6

8 4.3 Controle lichtmastenbestand/database De lichtmasten zijn onbemeterd. Het verbruik van elke afzonderlijke lichtmast is berekend aan de hand van type lamp, het voorschakelapparaat en het aantal branduren per jaar. Het aantal branduren hangt af van of een lamp als avond- of als nachtbrander in de database is aangeduid. Geschat is dat 3-5% van het bestand niet correct aangeduid is. Volgens de database staan in bepaalde straten/wijken relatief veel nachtbranders. Dit zal ( s nachts) gecontroleerd moeten worden. Indien deze masten s nachts niet branden, maar wel als zodanig zijn aangeduid, dan zal administratieve aanpassing volgen met als gevolg een lager (theoretisch) verbruik. Indien deze masten wel branden, dan kijken of dit ook noodzakelijk is (zie maatregel 5). Het kan echter ook zijn dat een in het systeem als avondbrander aangeduide lichtmast in werkelijkheid de hele nacht door brandt. Dan betalen we dus te weinig. Kosten: Inspectie/rapportage geraamd op 2000 st x 2,00 = 4000,00. Kosten doorrekenen en aanpassing database door Ziut geschat op 57 x 5,00= 285,-. Besparing: Uitgaande van 3% (=57 st.) verkeerd aangeduide masten zou een besparing van 57 x ( 9,53-4,71)= 274,74 kunnen betekenen. Maar dit zal alleen blijken na controle. (verbruik PLL 36 W als nachtbrander 9,53 en als 24-morgenbrander 4,71) Terugverdientijd >10 jaar. Afbeelding 3 : Onbemeterde aansluiting. Zekeringskast rechtstreeks gekoppeld aan het net. Er zijn twee fase-draden. Eén voor de avondbranders en één voor de nachtbranders. 7

9 4.4 Omzetten nachtbrander naar avondbrander Ongeveer 54% van het areaal is ingesteld als nachtbrander. Op basis van een vast te stellen verlichtingregime (zie beslisnotitie) kijken of dit percentage naar beneden kan worden gebracht. Lichtmasten op kruisingen zijn ingesteld als nachtbrander. In lange(re) straten zijn lichtmasten om-en-om nacht- en avondbrander ingesteld. Maar er zijn ook gebieden, zoals Talant aan de Ieleane, waar alle verlichting s nachts blijft branden. Kosten: Inventarisatie areaal buiten (2000x 2,00=) 4000,-, uren inzet ambtenaar en 35,- per mast voor omzetten schakeling en aanpassing database. Besparing: 4,82 per mast per jaar (verbruik PLL 36 W nacht 9,53 en avond 4,71) Terugverdientijd >10 jaar. Stel dat 5% van de nachtbranders (50 st) uitgeschakeld kan worden, dan levert dit een jaarlijkse besparing op van 241,00 (ca. 1,33%). De kosten voor omzetten zijn geschat op 1750,-.Terugverdientijd 1750,-/ 241,- p.jr. = 7 jaar. De kosten voor inventarisatie ( 4000,-) en beoordeling zijn hier niet in meegenomen. Afbeelding 4 : Fragment beheerkaart Openbare verlichting. Nachtbranders zijn in rood aangegeven, avondbranders in groen. 8

10 4.5 Toepassen dimmers Niet alle soorten lampen kunnen worden gedimd. Daarnaast moet het voorschakelapparaat geschikt zijn en moet bovendien het gewenste verlichtingsniveau nog wel voldoende blijven. Sinds een aantal jaar passen wij (indien mogelijk) in nieuw te plaatsen masten af fabriek statische dimmers toe. Kosten: Het achteraf inbouwen van een dimmer bij PLL 36 W kost zo n 160,- (dimmer 85,- + loonkosten ca. 60,- + adm. verwerking database + melding netbeheerder 15,-). Besparing: 2,51 voor PLL36 W, voor lampen met een hoger verbruik iets meer, echter niet elke soort kan worden gedimd. Terugverdientijd >30 jaar. Wij hebben 22 verschillende soorten lampen. Met een aandeel van 56% is de PLL 36 Watt met afstand de meest voorkomende lamp in ons bestand. Dit is een energiezuinige lamp met een aantal positieve eigenschappen, zoals een goede kleurherkenning van objecten in het donker, een relatief hoge lichtopbrengst per Watt en een relatief lage kostprijs. Van dit type zijn 214 st. (19%) reeds voorzien van een dimmer. Verbruikskosten nachtbrander PLL 36 W 9,53, gedimd 7,02. Een besparing van 2,51 (26%) per lamp per jaar. Totaal wordt nu 214 x 2,51 = 537,14 per jaar bespaard. LED bespaart met een vergelijkbaar lichtbeeld 20% ten opzichte van PLL. Afbeelding 5 : Op bedrijventerrein Middelsee II blijft alle verlichting s nachts branden. Door deze na 23.00u op 50% te dimmen is het verbruik hetzelfde als om-en-om uitschakelen van lampen, terwijl de straten volledig verlicht blijven. Er zijn geen donkere gaten. Toegepaste armatuur en lamp: Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL

11 4.6 Vervangen niet-energiezuinige lampen Vervangen van stroomvreters door energiezuinige lampen. Dit is in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Bij vervanging zal in de meeste gevallen de armatuur ook moeten worden vervangen. Bij voorkeur vervangen aan eind technische levensduur. De lampkeuze is afhankelijk van de volgende factoren: het verbruik (W); de functionele eisen zoals lichtkleur, lichtopbrengst (lm/w); aanschafkosten en (technische) levensduur; hoogte en onderlinge afstand van de lichtmast; vormgeving. Er is nu geen vervangingsplan voor verouderde lichtmasten, armaturen en lampen die het einde van hun levensduur (bijna) hebben bereikt. Als een lamp/armatuur/mast aan vervanging toe is en deze kan worden vervangen door een energiezuinige variant, dan zal vanuit het oogpunt van gelijkmatigheid een hele reeks (straat) moeten worden aangepakt Kosten: Besparing: Vervanging door LED varieert van 160 voor lamp en aanpassen binnenwerk in een geschikt armatuur. Tussen 300 en 500,- voor een compleet armatuur. 6,50 per aangepaste mast per jaar. Terugverdientijd >25-50 jaar. Afbeelding 6: Bij een proef op de A44 is het verschil tussen SOX (oranje) en LED (wit) goed zichtbaar. (Foto Spectrum Advies & Design) In onze gemeente staat SOX-verlichting o.a. langs de hoofdwegen zoals Griene Leane, It Noarderfjild en de Lege Hearewei. Totaal 150 stuks. 10

12 4.7 Aanpassen verlichtingsniveau De verlichtingsniveaus afstemmen op de richtlijnen en aanbevelingen uit de beslis-notitie openbare verlichting Bij een te hoog verlichtingsniveau wordt er meer verlicht als noodzakelijk en dus ook meer verbruikt als noodzakelijk. Oplossingen hiervoor zijn, indien mogelijk, vervangen door eenzelfde type lamp met lager Wattage (goedkoopst), het toepassen van een dimmer of een vervangen door een andere armatuur met andere lamp (duurst). Het betreft hier maatwerk en mede door het doen van onderzoek een relatief dure oplossing. Afbeelding 7 : Verlichting centrum Stiens 4.8 Verwijderen of verplaatsen lichtpunten Waar mogelijk complete lichtmast verwijderen en/of zorgen voor een gelijkmatige spreiding. Kosten: Verwijderen lichtmast (incl. kosten netwerkbedrijf) 450,- en verplaatsen van een lichtmast kost ca. 650,-. Plaatsen (eenvoudige) lichtmast 1000,00 á 1300,00. Besparing: 2,51 voor PLL36 W, voor lampen met een hoger verbruik iets meer, echter kan niet elke soort worden gedimd. Terugverdientijd >30 jaar. 11

13 5. Conclusie Iedere handeling die moet worden verricht om energie te besparen kost geld. Kosteloze oplossingen bestaan niet. Zoals uit de besparingsvoorstellen valt op te maken overstijgt in veel gevallen de terugverdientijd de technische levensduur. De investering wordt niet terugverdiend. Dit komt enerzijds door de relatief lage stroomprijs, maar anderzijds ook omdat wij al relatief veel energiezuinige verlichting toepassen. Gemiddeld kost een lichtmast in de gemeente Leeuwarderadeel per jaar 9,01 aan stroom. Per etmaal is dit 2,4 cent per lichtmast. Daarnaast liggen wij met een verbruik van 26,50 kwh/inwoner ruim onder het landelijk gemiddelde van 37 kwh/inwoner. Het treffen van energiebesparende maatregelen loont pas als de stroomprijs behoorlijk stijgt. Praktisch en financieel gezien is een besparing van 20 % niet haalbaar. De meest voor de hand liggende optie om energiebesparingen door te voeren is door deze mee te nemen bij vervanging in het onderhoud. De aanpak zal dan wel gewijzigd moeten worden. Vervangingsonderhoud dient projectmatig, dus in series, uitgevoerd te worden. In een straat vol SOX alleen de defecte armatuur vervangen door b.v. LED geeft een verstoord lichtbeeld en kan leiden tot onveilige situaties. Bovendien is het afzonderlijk afhandelen van elke storing (men komt telkens weer langs) duurder dan als men in één keer een hele groep vervangt. Op termijn verdient dit zich terug. 12

14 6. Advies Ons areaal omvat 1889 masten. Met een technische levensduur van respectievelijk 20 en 40 jaar moet gemiddeld elk jaar 5% van de armaturen (94 st.) en 2,5 % van de lichtmasten (47 st.) worden vervangen. In het overzicht Cycluskosten Openbare Verlichting 2014 zijn voor de verschillende lampsoorten de cycluskosten aangegeven. Op bijlages B1 t/m B3 zijn de cycluskosten per lampsoort gespecificeerd. Cycluskosten Openbare Verlichting 2014 PLL LED + EZ SOX/SON gemiddeld Cycluskosten 65% 15% 20% per mast totaal A kosten vervanging 20,03 18,43 22,18 20, ,22 29% B periodieke kosten / onderhoud 20,74 16,38 35,19 22, ,02 33% C Incidentele kosten / schade 1,59 1,59 1,59 1, ,00 2% D Beheerkosten 4,75 4,75 4,75 4, ,75 7% E1 Energiekosten 7,98 5,59 15,00 9, ,04 13% E2 Netwerkkosten 10,32 10,32 10,32 10, ,92 15% totaal per jaar 65,41 57,05 89,02 68, ,95 100% aantal masten TCO ,95 budget 2014 (incl. uitzetting ) ,00 verschil ,95 Naar rato van het aantal lampen per soort zijn de gemiddelde cycluskosten per lamp berekend. Hieruit blijkt dat voor de totale exploitatie van de openbare verlichting jaarlijks een budget van ,95 nodig is. Met het voor 2014 vastgestelde budget betekent dit een jaarlijks tekort van ,95. In bepaalde periodes, denk hierbij aan uitbreidingsplannen, zijn veel lichtmasten gelijktijdig geplaatst. Deze zijn dus ook gelijktijdig aan onderhoud en/of vervanging toe. Om deze pieken op te kunnen vangen is het noodzakelijk om een voorziening Openbare Verlichting te hebben. Naar aanleiding van bovenstaande komen we tot de volgende adviezen: 1. Het is niet mogelijk een besparing te realiseren zonder hiervoor een aanzienlijk budget beschikbaar te stellen. We stellen voor om energiebesparingen mee te nemen in het onderhoud. 2. Een extra bijstelling van ,95 om tot het benodigde budget van ,95 te komen; 3. Het instellen van een voorziening Openbare Verlichting om zo pieken in het onderhoud op te kunnen vangen. 13

15 BIJLAGE A Energieverbruik en kosten per lampsoort brand kwh DkWh Ntarief 1tarief 2kosten kosten2kwh 5kosten aantal 6 kwh kwh 3 kosten/jaar 4 kosten/jaar 1 opmerking 2 Lamp Code rooster Dag Nacht dag nacht Dag nacht jaar jaar lichtp. totaal/jr totaal/jr 23-morgen nacht Locatie 150W CDM-T 830 Nacht ,08 0,06 13,49 32, , ,08 Plein Stiens 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 150W SON-T PLUS Nacht ,08 0,06 12,46 29, , ,62 MvCoehoornw ei 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 18W PLC Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,03 24-morgen ,08 0,06 1,47 1, , ,48 18W PLC 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,07 Waling Dykstrapark 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 18W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,32 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 20W HIT Nacht ,08 0,06 1,62 3, , ,52 Grondspot monument 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 P.J. Troelstra 24W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,92 4, , ,46 24-morgen ,08 0,06 1,91 1, , ,08 LAMP LED 24W NW 1100LM Nacht ,08 0,06 1,92 4, ,52 0 0,00 Jeu de Boules Feinsum 24-morgen ,08 0,06 1,91 1, , ,23 LAMP LED 25W NW 1800LM Nacht ,08 0,06 1,99 4, , ,54 Jachthaven Feinsum 24-morgen ,08 0,06 1,99 1, ,35 0 0,00 26W PLC Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,04 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,47 26W PLC 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,02 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,00 35W SOX Nacht ,08 0,06 3,32 7, , ,28 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 36W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 2,80 6, , ,14 24-morgen ,08 0,06 2,80 1, , ,26 36W PLL 4P HF DIM (23A) 830 Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,54 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,37 36W SOX-E Nacht ,08 0,06 2,80 6, , ,90 24-morgen ,08 0,06 2,80 1, , ,86 42W PLT 4P HF 830 DIM Nacht ,08 0,06 3,27 7, , ,74 Lege Hearew ei Hijum 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 50W SON Nacht ,08 0,06 4,50 10, , ,22 24-morgen ,08 0,06 4,49 3, , ,38 55W SOX Nacht ,08 0,06 5,46 13, , ,91 24-morgen ,08 0,06 5,45 3, , ,62 55W SOX HF Nacht ,08 0,06 5,97 14, , ,31 24-morgen ,08 0,06 5,96 4, , ,00 66W SOX-E Nacht ,08 0,06 5,97 14, , ,50 24-morgen ,08 0,06 5,96 4, , ,49 70W CDO-ET 830 DIM Nacht ,08 0,06 4,58 11, , ,59 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 70W CDO-TT 828 Nacht ,08 0,06 5,31 12, , ,12 Centrum Stiens 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 70W SON Nacht ,08 0,06 5,90 14, , ,59 24-morgen ,08 0,06 5,89 4, , ,25 70W SON-T PLUS Nacht ,08 0,06 5,90 14, , ,18 24-morgen ,08 0,06 5,89 4, , ,92 totaal verbruik , ,71 27% 73% kwh totaal verbruikskosten 24-morgen en nachtbranders ,12 Kosten Aansluitingen/netw erk ,52 totaal ,64 14

16 Bijlage B1 - Cycluskosten PLL verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL ,54 215,54 Lamp PLL 36W/ ,26 4,26 Mast 5,5m CVL 5.5 EUV60-GST114 RAL ,03 264,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 801,28 cyclus (jaren) 40 per jaar A 20,03 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal Lamp PLL 36W/830 (1x 3 jaar) 12,33 4,26 52,54 lampvervanging (1x 3jaar) 12,33 10,65 131,29 Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL ,54 215,54 vervangen armatuur (1x halverwege cyclus) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 50,00 50,00 conservering mast (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 6,667 15,00 100,00 totaal onderhoud in cyclus 721,43 cyclus (jaren) 40 onderhoudskosten per jaar 18,04 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 0,90 AKWR 10% 1,80 per jaar B 20,74 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar per lichtmast D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten (gemiddelde nacht en avond) 1 7,98 7,98 Netwerk (gemiddelde per mast) 1 10,32 10,32 totaal E 18,30 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 65,41 15

17 Bijlage B2 - Cycluskosten LED verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Philips 29Watt LED RAL ,00 340,00 LED module 0 150,00 0,00 Mast 5,5m CVL 5.5 EUV60-GST114 RAL ,03 264,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 921,48 cyclus (jaren) 50 per jaar A 18,43 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal LED Module (1x 25 jaar) 0 150,00 0,00 module vervanging (1x 25 jaar) 0 10,65 0,00 Philips 29Watt LED RAL 9007 (1x 25 jaar) 1 340,00 340,00 vervangen armatuur (1x 25 jaar) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 75,00 75,00 conservering (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 8,333 15,00 125,00 totaal onderhoud in cyclus 712,06 cyclus (jaren) 50 onderhoudskosten per jaar 14,24 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 0,71 AKWR 10% 1,42 per jaar B 16,38 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten gemiddeld per lamp (alle soorten) 1 5,59 5,59 Netwerk 1 10,32 10,32 totaal E 15,90 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 57,05 16

18 Bijlage B3 - Cycluskosten SON/SOX/CDO verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Indal Libra RAL ,54 215,54 Lamp SOX 55W 1 4,26 50,00 Mast 5,5m-8m CVL EUV60-GST114 RAL ,03 304,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 887,02 cyclus (jaren) 40 per jaar A 22,18 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal Lamp SOX 55W (1x 3 jaar) 12,33 45,00 555,00 lampvervanging (1x 3jaar) 12,33 10,65 131,29 Indal Libra RAL ,54 215,54 vervangen armatuur (1x halverwege cyclus) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 50,00 50,00 conservering (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 6,667 15,00 100,00 totaal onderhoud in cyclus 1.223,89 cyclus (jaren) 40 onderhoudskosten per jaar 30,60 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 1,53 AKWR 10% 3,06 per jaar B 35,19 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar per lichtmast D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten (gemiddelde nacht en avond) 1 15,00 15,00 Netwerk (gemiddelde per mast) 1 10,32 10,32 totaal E 25,32 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 89,02 17

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Inventarisatie verlichting

Inventarisatie verlichting Inventarisatie verlichting Bedrijven Uitgevoerd Jeroen van Wijnen Onlangs heeft een van onze adviseurs uw bedrijf bezocht voor een inventarisatie van de verlichting. Het doel van dit bezoek is om meer

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

Energiebesparing Openbare Verlichting

Energiebesparing Openbare Verlichting Energiebesparing Openbare Verlichting Gemeente Oegstgeest juni 09 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Aanpak... 4 4. Invoergegevens... 5 5. Uitkomsten... 6 5.1 Besparingspotentieel... 6 5.2 Besparingsopties...

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een kolencentrale, dan wordt indirect uitstoot van CO2 veroorzaakt. Dit

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor scholen. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor scholen. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor scholen Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor schoolbesturen en andere betrokken partijen. Resultaat? Steek eerst je licht op om de juiste

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Infoblad LED verlichting

Infoblad LED verlichting Infoblad verlichting Dit document is bedoeld om onafhankelijke en duidelijke informatie te verschaffen en is opgesteld door Jan Linssen i.s.m. gebruikers, installateurs, docenten en iedereen die daar een

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 13/2014 Datum : 16 januari 2014 B&W datum : 16 januari 2014 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Openbare verlichting Aanleiding Naar aanleiding van toezeggingen

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Duurzame openbare verlichting: praktijkgetuigenis stad Aalst

Duurzame openbare verlichting: praktijkgetuigenis stad Aalst Duurzame openbare verlichting: praktijkgetuigenis stad Aalst Steven Ghysens, directeur cluster Facility, stad Aalst Sven Linthout, industrieel ingenieur, stad Aalst 1 Inhoud Deel 1: Openbare verlichting

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

Veilig, duurzaam en energiezuinig

Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting in Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Gem. Tilburg, afd. Ruimtelijke uitvoering Jos van Groenewoud Inleiding Energiemanagement Wit Licht LED toepassingen Innovaties en duurzaamheid

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Product naam: MM05216

Product naam: MM05216 Product naam: MM05216 Specificaties MM05216: Groep LED Lumen/Watt 85.26 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 9,5W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Auteur: Bert Stegeman Datum: 30-1-2014 Versie: 2.0 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 2 Alternatieven... 3 2.1 Voordelen LED t.o.v. conventioneel...

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor Kantoren & Bedrijven Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor Kantoren en bedrijven in het algemeen, waaronder winkels en MKB. Resultaat? Steek

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Rapportage openbare verlichting 2007-2022

Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Technische en financiële achtergronden bij raadsinformatiebrief OVL 2014 1 februari 2014 Colofon Deze rapportage is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Product naam: MM03894

Product naam: MM03894 Product naam: MM03894 Specificaties MM03894: Groep LED Levensduur 15.000u Wattage 2W Spanning 230V Lichtkleur 2800K (warmwit) Lampsoort Kaars Fitting E14 Dimbaar NEE Lumen 136 lm Lumen/Watt 68.00 lm/watt

Nadere informatie

het dimmen van de openbare verlichting

het dimmen van de openbare verlichting het dimmen van de openbare verlichting een beschrijving van de methoden waarmee het verlichtingsniveau van de openbare verlichting kan worden beïnvloed inhoud 1. ter introductie blad 2 2. categorisering

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor Particulieren. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist. Een snelle guideline voor particuliere huishoudens.

LED Verlichting. Give out voor Particulieren. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist. Een snelle guideline voor particuliere huishoudens. BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor Particulieren Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor particuliere huishoudens. Resultaat? Steek eerst je licht op om de juiste keuze bij

Nadere informatie

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd

Nadere informatie

Product naam: MM03894

Product naam: MM03894 Product naam: MM03894 Specificaties MM03894: Levensduur L90: 15000u Wattage: 2.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 136 lm RA: 80 Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: Kaars Lampvoet: E14 Lengte:

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Product naam: MM05124

Product naam: MM05124 Product naam: MM05124 Specificaties MM05124: Groep Armatuur Lumen/Watt 112.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort TECOH RDx Modena en Carlo Wattage * 25W RA 82 Spanning * 220-240V Straalhoek 25 graden Lichtkleur

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Product naam: MM08122

Product naam: MM08122 Product naam: MM08122 Specificaties MM08122: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2700-1800K (Dim

Nadere informatie

Product naam: MM06337

Product naam: MM06337 Product naam: MM06337 Specificaties MM06337: Groep LED Lumen/Watt 71.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Candle Wattage 3,5W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen met als hoofdthema Verbruik Openbare Verlichting. Presentatie Rationeel Energie Gebruik

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Product naam: MM04526

Product naam: MM04526 Product naam: MM04526 Specificaties MM04526: Groep LED Lumen/Watt 85.45 lm/watt Levensduur 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 5,5W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 83.00 lm/watt Wattage 7W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen Datum : 3 november 2009 Versie : definitief 2.0 Opgesteld door : CityTec B.V. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 INVENTARISATIE...

Nadere informatie

Een overzicht van de huidige geïnstalleerde vermogens geeft het volgende resultaat:

Een overzicht van de huidige geïnstalleerde vermogens geeft het volgende resultaat: Analyse van de huidige situatie: In de analyse zijn de gangen van de mall opgenomen. Het betreft 990 downlighters van 2 x 26W PL ( 4-pins lamp) met elektronisch VSA en 38 pendel klokken met 400W HPI. De

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 97.00 lm/watt Wattage 6W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Product naam: MM05124

Product naam: MM05124 Product naam: MM05124 Specificaties MM05124: Groep Armatuur Soort TECOH RDx Levensduur L90 25.000u Straalhoek 25 graden Wattage * 27W Beschermingsgraad IP20 Spanning * 230V Adapter 3 Fase Euro track Lichtkleur

Nadere informatie

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting gemeente Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Veilig verlicht, duurzaam én energiezuinig? Het KAN! Het MOET!! Jos van Groenewoud Ingenieursbureau gemeente Tilburg LED toepassingen

Nadere informatie

Renoveren bestaande binnenverlichting

Renoveren bestaande binnenverlichting Renoveren bestaande binnenverlichting Het energiebesparingspotentieel in Nederland is enorm. Veel bedrijven maken nog gebruik van conventionele TL verlichting waar Lumeco gemiddeld 50% op kan besparen.

Nadere informatie

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad,

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl sßk Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

Product naam: MM03262

Product naam: MM03262 Product naam: MM03262 Specificaties MM03262: Levensduur: 25000u Wattage: 3.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 140 lu RA: 80 Power factor: 0.50 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: Kaars

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Product naam: MM06108

Product naam: MM06108 Product naam: MM06108 Specificaties MM06108: Groep LED Lumen/Watt 83.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Wattage 1,2W RA 80 Spanning 12V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM06728

Product naam: MM06728 Product naam: MM06728 Specificaties MM06728: Groep LED Lumen/Watt 100.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Wattage 1,8W RA 80 Spanning 12V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

FlexOVL Flexibele openbare verlichting Snel aan de slag!

FlexOVL Flexibele openbare verlichting Snel aan de slag! FlexOVL Flexibele openbare verlichting Snel aan de slag! Versie 1.0 Datum Juni 2017 Inleiding Met de online FlexOVL-omgeving van Liander kunt u zelf de openbare verlichting aan- of uitschakelen. Hiervoor

Nadere informatie

Product naam: MM08043

Product naam: MM08043 Product naam: MM08043 Specificaties MM08043: Groep LED Lumen/Watt 78.30 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 6W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2700-1800K (Dim

Nadere informatie

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting?

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting? Sportveldverlichting Besparen met LED-verlichting? 1 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor lighting van NSvV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005 Lid

Nadere informatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie Folder 68 18.6 Lichtbronnen Productinformatie Lichtbronnen Het middelpunt van uw wereld is uw huis. In deze folder vindt u ideeën om uw huis een heel andere uitstraling te geven door het subtiele gebruik

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Product naam: MM05125

Product naam: MM05125 Product naam: MM05125 Specificaties MM05125: Groep Armatuur Lumen/Watt 112.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort TECOH RDx Modena en Carlo Wattage * 25W RA 82 Spanning * 220-240V Straalhoek 25 graden Lichtkleur

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Naam: Dhr. W. Steijns Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu 28.000 m2 14.000 m2 + Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Neckermann.com GmbH, Frankfurt De Nr

Nadere informatie

Product naam: MM08255

Product naam: MM08255 Product naam: MM08255 Specificaties MM08255: Groep LED Lumen 90 grdn cone 680 lm Levensduur L90 40.000u Lumen/Watt 68.20 lm/watt Wattage 11W Soort Reflector AR111 Spanning 12V RA 82 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP TOTAL COST OF OWNERSHIP BEREKENING Duurzaam Zeeuws Licht Oktober 2014 Naam Gemeente concept versie www.duurzaamzeeuwslicht.nl Lid van DE NOOD Group B.V. INHOUDSOPGAVE 1 2 3 INLEIDING 1 BEREKENING TCO 3

Nadere informatie

Product naam: MM06099

Product naam: MM06099 Product naam: MM06099 Specificaties MM06099: Groep LED Lumen/Watt 75.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 2,4W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM07927

Product naam: MM07927 Product naam: MM07927 Specificaties MM07927: Groep LED Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RICO & ZEKI Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 6W Beschermingsgraad Spanning * 16-21V Hoogte

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Groep LED Soort Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage 9W Beschermingsgraad IP20 Spanning 230V Lengte 118mm Lichtkleur 4000K (koelwit) Breedte 55mm Lampsoort

Nadere informatie

Product naam: MM08117

Product naam: MM08117 Product naam: MM08117 Specificaties MM08117: Groep LED Lumen/Watt 81.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 10W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie