Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November"

Transcriptie

1 Openbare Verlichting Notitie Energiebesparing DEFINITIEF November

2 Inhoud 1. Inleiding De doelstelling Opbouw kosten De besparingsvoorstellen Nieuw te plaatsen of te vervangen verlichting Vervroegd uitschakelen avondverlichting Controle lichtmastenbestand/database Omzetten nachtbrander naar avondbrander Toepassen dimmers Vervangen niet-energiezuinige lampen Aanpassen verlichtingsniveau Verwijderen of verplaatsen lichtpunten Conclusie Advies Opsteller : Sven Zondervan Telefoonnr. : Datum : 14 november

3 1. Inleiding In het kader van de SLOK-subsidie is door de Milieu Advies Dienst (MAD) de beslisnotitie openbare verlichting opgesteld. Deze is opgesteld met als doel de CO 2 -uitstoot te verminderen door minder energie te gebruiken. In de notitie is een analyse gemaakt van de bestaande verlichting. Aan de hand van de richtlijnen worden per gebiedstype (bv. centrum of woonstraat) aanbevelingen gedaan. Hier zijn echter geen bedragen aan gekoppeld en zijn sommige aanbevelingen wellicht te ambitieus. Voor de meeste dient een vervolgonderzoek ingesteld te worden, bijvoorbeeld door ter plaatse metingen te verrichten. Hier zijn kosten mee gemoeid. Het huidige budget biedt hier geen ruimte voor. In veel gevallen zal bij bezuinigen de ondergrens van de richtlijnen opgezocht worden, dus wat minimaal vereist is. Dit kan echter ook een uitbreiding van de verlichting betekenen. Op basis van de door de MAD opgestelde beslisnotitie kunnen we geen concrete beslissingen nemen. In plaats hiervan krijgt u, mede op basis van een aantal aanbevelingen uit deze notitie, dit opiniërende stuk voorgelegd. In dit stuk staan puntsgewijs besparingsvoorstellen genoemd, variërend van relatief eenvoudige en goedkope aanpassingen tot individueel maatwerk. Kern van het verhaal is dat er géén kosteloze oplossingen bestaan. Om te bezuinigen zal budget beschikbaar gesteld moeten worden. 2

4 2. De doelstelling Voor wat betreft het energieverbruik van de openbare verlichting in de gemeente Leeuwarderadeel liggen er twee doelstellingen: 1 Het verminderen van de CO 2 -uitstoot met 25%; 2 Het realiseren van een besparing van ,- (20 %) op het budget Energiekosten Openbare Verlichting. De stroom wordt 100% klimaatneutraal ingekocht. Dit gebeurt door deze achteraf te vergroenen. De CO 2 -uitstoot is hiermee volledig gecompenseerd en is de doelstelling gehaald. Wat rest is het argument om kosten te besparen. De inkoop van energie wordt verzorgd door Stichting OV Fryslân. De volgende organisaties en bedrijven zijn hierbij aangesloten: - De Friese gemeenten; - Provinsje Fryslân; - Wetterskip Fryslân; - Omrin; - Tresoar; - BV Sport; - Het Fries Museum; - Keramiekmuseum Princessehof. Het totaal energieverbruik van de openbare verlichting in Leeuwarderadeel is kwh per jaar. De kosten hiervoor bedroegen in ,87. Het huidige budget bedraagt ,00. Door veranderingen op de energiemarkt, zoals een hoger daltarief, verhoging van de energiebelasting en verrekening van voorschotbedragen is de verwachting dat de kosten in 2013 op zo n ,- uitkomen. Zonder deelname aan de stichting waren we hieraan zo n kwijt geweest. Deelname aan het collectief heeft ons een inkoopvoordeel van ruim opgeleverd. Een besparing van 20%. Als we verder willen besparen dan moeten we eerst inzichtelijk hebben hoe de kosten voor energie zijn opgebouwd en hoeveel energie we verbruiken. Vervolgens kunnen we kijken waar mogelijkheden liggen om de besparen. 3

5 3. Opbouw kosten De kosten voor gebruik elektriciteit zijn opgebouwd uit de volgend onderdelen: Levering Verbruik Energiebelasting Bestaat uit netwerk- en transportkosten. De kosten zijn gebaseerd op het aantal aansluitingen en de zwaarte hiervan. Hiervoor gelden vaste tarieven en zijn dus niet beïnvloedbaar. Hier valt niet op te besparen. In ons gebied zorgt netbeheerder Liander voor de levering. Met een aandeel van 54% is levering de grootste kostencomponent Het daadwerkelijk energieverbruik, dus de afname van stroom in kwh. Omdat we het verbruik kunnen aanpassen zijn deze kosten beïnvloedbaar. Momenteel is Eneco onze energieleverancier. Het verbruik vormt 37% van de kosten. Over het verbruik betalen we energiebelasting. Dit is een vast bedrag per kwh. Nemen we minder af, betalen we ook minder belasting. Energiebelasting vormt 9% van de kosten. In onderstaande afbeelding is de opbouw van de kosten weergegeven. Daarnaast een voorbeeld waaruit blijkt dat het verbruik moet worden gehalveerd om 25% te kunnen besparen op de energiekosten. Dit kan bereikt worden door alle verlichting s nachts uit te schakelen. Dit is een onwenselijke situatie en is daarom geen reële optie. De grafiek is slechts bedoeld om aan te geven dat 25% besparen op het budget niet gelijk staat aan 25% besparen op energie , , , , , , , , , , , , , , ,52 besparing energiebelasting stroom levering 0,00 kosten huidig verbruik kosten bij 50% minder verbruik Afbeelding 1: Opbouw verbruikskosten elektriciteit Op Bijlage A is een overzicht weer gegeven van alle in onze gemeente voorkomende lampen met aantallen. Per lampsoort is aangeven hoeveel stroom deze verbruikt en hoeveel dit type lamp per jaar kost. 4

6 4. De besparingsvoorstellen Zoals uit onderstaande besparingsvoorstellen valt af te leiden is er veel mogelijk, maar niet zonder er een veelvoud aan geld in te steken. Onder de noemer laaghangend fruit eerst plukken beginnen we in volgorde van eenvoudige en relatief goedkope oplossingen (bulk) naar meer complexe en dure oplossingen (maatwerk). De voorgestelde besparingen zijn indicatief en gebaseerd op de huidige stroomprijs. De besparingsvoorstellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat er overlappen zijn of dat de één komt in plaats van de ander. Bijvoorbeeld of de mast verwijderen of een energiezuinige lamp plaatsen. 4.1 Nieuw te plaatsen of te vervangen verlichting Aan nieuw te plaatsen verlichting, zoals in uitbreidingsplannen, is de eis gesteld dat deze duurzaam en energiezuinig dient te zijn. Hiervoor dient ter goedkeuring een verlichtingsplan te worden ingediend. Tot voor kort werd nog geen LED-verlichting toegepast omdat deze techniek nog steeds in ontwikkeling is en de aanschafprijs relatief hoog is. Het voordeel zit voornamelijk in het onderhoud omdat de lamp hoeft minder vaak te worden verwisseld. Dat de Provinsje Fryslân ervoor heeft gekozen om overal LED toe te passen, komt omdat zij hiermee enorm besparen op het onderhoud. Doordat de lampen langer branden, hoeven zij minder vaak met een rijdende afzetting, bestaande uit meerdere voertuigen, langs de verlichting om lampen te vervangen. De extra kosten voor een rijdende afzetting hebben wij niet. Afbeelding 2 : In Feinsum is bij de Jeu-des-boules baan en de jachthaven LED-verlichting geplaatst. 5

7 4.2 Vervroegd uitschakelen avondverlichting Uitschakelen avondbranders om 23.00u i.p.v u. Ongeveer 46% van het areaal is ingesteld als avondbrander. Een avondbrander, technisch aangeduid als 24-morgen-brander, is een lichtmast die brandt tussen 10 minuten vóór zonsondergang en 24:00u en tussen 06:00 en 10 minuten na zonsopgang. Gezamenlijk verbruiken ze ca. 5285,-, zo n 29% van het totaalverbruik. Deze branders een uur eerder uitschakelen, dus om 23:00u i.p.v. 24:00u, betekent een besparing van zo n 4,5 % op het totaalverbruik. Kosten: Besparing: Doorrekenen verbruik areaal, aanpassen database en opdracht netwerkbedrijf eenmalig 1000,- (schatting). Bij een gemiddeld opgesteld vermogen van 40 W per lichtmast is de besparing 365 uur x 40 W = 14,6 kwh per lichtmast. Voor 868 lichtmasten is dit totaal kwh. Met het huidige stroomtarief is de besparing jaarlijks ongeveer 1000,00. Terugverdientijd : 1 jaar Deze maatregel is nu als proef bij alle Friese gemeenten op 1 augustus 2012 ingevoerd. Bij 6 gemeenten (waaronder Leeuwarderadeel) is de tijd vervroegd van naar u. Bij de andere gemeenten is deze aangepast van naar 22.30u. In het collectief is een voorstel gedaan om nog eerder uit te schakelen, namelijk om 22.00u. Bij ons heeft het terugschakelen naar geleid tot een aantal klachten en verzoeken. De verwachting is dat het aantal klachten fors zal toenemen als teruggeschakeld wordt naar Tussen en bevinden zich relatief meer personen op straat als na 23.00u. Er volgt nog een voorstel om het moment van inschakelen met 5 minuten op te rekken en het moment van uitschakelen met 5 minuten te vervroegen. Dit is dagelijks 10 minuten (=0,16 uur) minder brandtijd. Bij een gemiddeld opgesteld vermogen van 40 W per lichtmast is de besparing 0,16 x 365 x 40 W = 2,4 kwh per lichtmast. Voor 868 lichtmasten is dit totaal kwh. Met het huidige stroomtarief is de besparing jaarlijks ongeveer 169,00. Het in- en uitschakelen van de openbare verlichting wordt geregeld door netbeheerder Liander. Dit gebeurt centraal middels toonfrequent (TF) techniek. Elke lichtmast is voorzien van een voorschakelapparaat (VSA). Deze reageert op de puls die over het net wordt gestuurd. Dit systeem is verouderd en wordt in de periode vervangen door FlexOVL. Dit is een flexibel schakelsysteem en biedt ons o.a. de mogelijkheid om zelf te schakelen en te dimmen. Het in- en uitschakelen van de verlichting wordt nu nog kosteloos door het netwerkbedrijf geregeld. Europese regelgeving heeft echter bepaald dat dit wordt gezien als een dienst en dat dit geen taak is van netbeheerders. Deze dienst dient te worden aanbesteed en uiteraard worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 6

8 4.3 Controle lichtmastenbestand/database De lichtmasten zijn onbemeterd. Het verbruik van elke afzonderlijke lichtmast is berekend aan de hand van type lamp, het voorschakelapparaat en het aantal branduren per jaar. Het aantal branduren hangt af van of een lamp als avond- of als nachtbrander in de database is aangeduid. Geschat is dat 3-5% van het bestand niet correct aangeduid is. Volgens de database staan in bepaalde straten/wijken relatief veel nachtbranders. Dit zal ( s nachts) gecontroleerd moeten worden. Indien deze masten s nachts niet branden, maar wel als zodanig zijn aangeduid, dan zal administratieve aanpassing volgen met als gevolg een lager (theoretisch) verbruik. Indien deze masten wel branden, dan kijken of dit ook noodzakelijk is (zie maatregel 5). Het kan echter ook zijn dat een in het systeem als avondbrander aangeduide lichtmast in werkelijkheid de hele nacht door brandt. Dan betalen we dus te weinig. Kosten: Inspectie/rapportage geraamd op 2000 st x 2,00 = 4000,00. Kosten doorrekenen en aanpassing database door Ziut geschat op 57 x 5,00= 285,-. Besparing: Uitgaande van 3% (=57 st.) verkeerd aangeduide masten zou een besparing van 57 x ( 9,53-4,71)= 274,74 kunnen betekenen. Maar dit zal alleen blijken na controle. (verbruik PLL 36 W als nachtbrander 9,53 en als 24-morgenbrander 4,71) Terugverdientijd >10 jaar. Afbeelding 3 : Onbemeterde aansluiting. Zekeringskast rechtstreeks gekoppeld aan het net. Er zijn twee fase-draden. Eén voor de avondbranders en één voor de nachtbranders. 7

9 4.4 Omzetten nachtbrander naar avondbrander Ongeveer 54% van het areaal is ingesteld als nachtbrander. Op basis van een vast te stellen verlichtingregime (zie beslisnotitie) kijken of dit percentage naar beneden kan worden gebracht. Lichtmasten op kruisingen zijn ingesteld als nachtbrander. In lange(re) straten zijn lichtmasten om-en-om nacht- en avondbrander ingesteld. Maar er zijn ook gebieden, zoals Talant aan de Ieleane, waar alle verlichting s nachts blijft branden. Kosten: Inventarisatie areaal buiten (2000x 2,00=) 4000,-, uren inzet ambtenaar en 35,- per mast voor omzetten schakeling en aanpassing database. Besparing: 4,82 per mast per jaar (verbruik PLL 36 W nacht 9,53 en avond 4,71) Terugverdientijd >10 jaar. Stel dat 5% van de nachtbranders (50 st) uitgeschakeld kan worden, dan levert dit een jaarlijkse besparing op van 241,00 (ca. 1,33%). De kosten voor omzetten zijn geschat op 1750,-.Terugverdientijd 1750,-/ 241,- p.jr. = 7 jaar. De kosten voor inventarisatie ( 4000,-) en beoordeling zijn hier niet in meegenomen. Afbeelding 4 : Fragment beheerkaart Openbare verlichting. Nachtbranders zijn in rood aangegeven, avondbranders in groen. 8

10 4.5 Toepassen dimmers Niet alle soorten lampen kunnen worden gedimd. Daarnaast moet het voorschakelapparaat geschikt zijn en moet bovendien het gewenste verlichtingsniveau nog wel voldoende blijven. Sinds een aantal jaar passen wij (indien mogelijk) in nieuw te plaatsen masten af fabriek statische dimmers toe. Kosten: Het achteraf inbouwen van een dimmer bij PLL 36 W kost zo n 160,- (dimmer 85,- + loonkosten ca. 60,- + adm. verwerking database + melding netbeheerder 15,-). Besparing: 2,51 voor PLL36 W, voor lampen met een hoger verbruik iets meer, echter niet elke soort kan worden gedimd. Terugverdientijd >30 jaar. Wij hebben 22 verschillende soorten lampen. Met een aandeel van 56% is de PLL 36 Watt met afstand de meest voorkomende lamp in ons bestand. Dit is een energiezuinige lamp met een aantal positieve eigenschappen, zoals een goede kleurherkenning van objecten in het donker, een relatief hoge lichtopbrengst per Watt en een relatief lage kostprijs. Van dit type zijn 214 st. (19%) reeds voorzien van een dimmer. Verbruikskosten nachtbrander PLL 36 W 9,53, gedimd 7,02. Een besparing van 2,51 (26%) per lamp per jaar. Totaal wordt nu 214 x 2,51 = 537,14 per jaar bespaard. LED bespaart met een vergelijkbaar lichtbeeld 20% ten opzichte van PLL. Afbeelding 5 : Op bedrijventerrein Middelsee II blijft alle verlichting s nachts branden. Door deze na 23.00u op 50% te dimmen is het verbruik hetzelfde als om-en-om uitschakelen van lampen, terwijl de straten volledig verlicht blijven. Er zijn geen donkere gaten. Toegepaste armatuur en lamp: Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL

11 4.6 Vervangen niet-energiezuinige lampen Vervangen van stroomvreters door energiezuinige lampen. Dit is in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Bij vervanging zal in de meeste gevallen de armatuur ook moeten worden vervangen. Bij voorkeur vervangen aan eind technische levensduur. De lampkeuze is afhankelijk van de volgende factoren: het verbruik (W); de functionele eisen zoals lichtkleur, lichtopbrengst (lm/w); aanschafkosten en (technische) levensduur; hoogte en onderlinge afstand van de lichtmast; vormgeving. Er is nu geen vervangingsplan voor verouderde lichtmasten, armaturen en lampen die het einde van hun levensduur (bijna) hebben bereikt. Als een lamp/armatuur/mast aan vervanging toe is en deze kan worden vervangen door een energiezuinige variant, dan zal vanuit het oogpunt van gelijkmatigheid een hele reeks (straat) moeten worden aangepakt Kosten: Besparing: Vervanging door LED varieert van 160 voor lamp en aanpassen binnenwerk in een geschikt armatuur. Tussen 300 en 500,- voor een compleet armatuur. 6,50 per aangepaste mast per jaar. Terugverdientijd >25-50 jaar. Afbeelding 6: Bij een proef op de A44 is het verschil tussen SOX (oranje) en LED (wit) goed zichtbaar. (Foto Spectrum Advies & Design) In onze gemeente staat SOX-verlichting o.a. langs de hoofdwegen zoals Griene Leane, It Noarderfjild en de Lege Hearewei. Totaal 150 stuks. 10

12 4.7 Aanpassen verlichtingsniveau De verlichtingsniveaus afstemmen op de richtlijnen en aanbevelingen uit de beslis-notitie openbare verlichting Bij een te hoog verlichtingsniveau wordt er meer verlicht als noodzakelijk en dus ook meer verbruikt als noodzakelijk. Oplossingen hiervoor zijn, indien mogelijk, vervangen door eenzelfde type lamp met lager Wattage (goedkoopst), het toepassen van een dimmer of een vervangen door een andere armatuur met andere lamp (duurst). Het betreft hier maatwerk en mede door het doen van onderzoek een relatief dure oplossing. Afbeelding 7 : Verlichting centrum Stiens 4.8 Verwijderen of verplaatsen lichtpunten Waar mogelijk complete lichtmast verwijderen en/of zorgen voor een gelijkmatige spreiding. Kosten: Verwijderen lichtmast (incl. kosten netwerkbedrijf) 450,- en verplaatsen van een lichtmast kost ca. 650,-. Plaatsen (eenvoudige) lichtmast 1000,00 á 1300,00. Besparing: 2,51 voor PLL36 W, voor lampen met een hoger verbruik iets meer, echter kan niet elke soort worden gedimd. Terugverdientijd >30 jaar. 11

13 5. Conclusie Iedere handeling die moet worden verricht om energie te besparen kost geld. Kosteloze oplossingen bestaan niet. Zoals uit de besparingsvoorstellen valt op te maken overstijgt in veel gevallen de terugverdientijd de technische levensduur. De investering wordt niet terugverdiend. Dit komt enerzijds door de relatief lage stroomprijs, maar anderzijds ook omdat wij al relatief veel energiezuinige verlichting toepassen. Gemiddeld kost een lichtmast in de gemeente Leeuwarderadeel per jaar 9,01 aan stroom. Per etmaal is dit 2,4 cent per lichtmast. Daarnaast liggen wij met een verbruik van 26,50 kwh/inwoner ruim onder het landelijk gemiddelde van 37 kwh/inwoner. Het treffen van energiebesparende maatregelen loont pas als de stroomprijs behoorlijk stijgt. Praktisch en financieel gezien is een besparing van 20 % niet haalbaar. De meest voor de hand liggende optie om energiebesparingen door te voeren is door deze mee te nemen bij vervanging in het onderhoud. De aanpak zal dan wel gewijzigd moeten worden. Vervangingsonderhoud dient projectmatig, dus in series, uitgevoerd te worden. In een straat vol SOX alleen de defecte armatuur vervangen door b.v. LED geeft een verstoord lichtbeeld en kan leiden tot onveilige situaties. Bovendien is het afzonderlijk afhandelen van elke storing (men komt telkens weer langs) duurder dan als men in één keer een hele groep vervangt. Op termijn verdient dit zich terug. 12

14 6. Advies Ons areaal omvat 1889 masten. Met een technische levensduur van respectievelijk 20 en 40 jaar moet gemiddeld elk jaar 5% van de armaturen (94 st.) en 2,5 % van de lichtmasten (47 st.) worden vervangen. In het overzicht Cycluskosten Openbare Verlichting 2014 zijn voor de verschillende lampsoorten de cycluskosten aangegeven. Op bijlages B1 t/m B3 zijn de cycluskosten per lampsoort gespecificeerd. Cycluskosten Openbare Verlichting 2014 PLL LED + EZ SOX/SON gemiddeld Cycluskosten 65% 15% 20% per mast totaal A kosten vervanging 20,03 18,43 22,18 20, ,22 29% B periodieke kosten / onderhoud 20,74 16,38 35,19 22, ,02 33% C Incidentele kosten / schade 1,59 1,59 1,59 1, ,00 2% D Beheerkosten 4,75 4,75 4,75 4, ,75 7% E1 Energiekosten 7,98 5,59 15,00 9, ,04 13% E2 Netwerkkosten 10,32 10,32 10,32 10, ,92 15% totaal per jaar 65,41 57,05 89,02 68, ,95 100% aantal masten TCO ,95 budget 2014 (incl. uitzetting ) ,00 verschil ,95 Naar rato van het aantal lampen per soort zijn de gemiddelde cycluskosten per lamp berekend. Hieruit blijkt dat voor de totale exploitatie van de openbare verlichting jaarlijks een budget van ,95 nodig is. Met het voor 2014 vastgestelde budget betekent dit een jaarlijks tekort van ,95. In bepaalde periodes, denk hierbij aan uitbreidingsplannen, zijn veel lichtmasten gelijktijdig geplaatst. Deze zijn dus ook gelijktijdig aan onderhoud en/of vervanging toe. Om deze pieken op te kunnen vangen is het noodzakelijk om een voorziening Openbare Verlichting te hebben. Naar aanleiding van bovenstaande komen we tot de volgende adviezen: 1. Het is niet mogelijk een besparing te realiseren zonder hiervoor een aanzienlijk budget beschikbaar te stellen. We stellen voor om energiebesparingen mee te nemen in het onderhoud. 2. Een extra bijstelling van ,95 om tot het benodigde budget van ,95 te komen; 3. Het instellen van een voorziening Openbare Verlichting om zo pieken in het onderhoud op te kunnen vangen. 13

15 BIJLAGE A Energieverbruik en kosten per lampsoort brand kwh DkWh Ntarief 1tarief 2kosten kosten2kwh 5kosten aantal 6 kwh kwh 3 kosten/jaar 4 kosten/jaar 1 opmerking 2 Lamp Code rooster Dag Nacht dag nacht Dag nacht jaar jaar lichtp. totaal/jr totaal/jr 23-morgen nacht Locatie 150W CDM-T 830 Nacht ,08 0,06 13,49 32, , ,08 Plein Stiens 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 150W SON-T PLUS Nacht ,08 0,06 12,46 29, , ,62 MvCoehoornw ei 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 18W PLC Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,03 24-morgen ,08 0,06 1,47 1, , ,48 18W PLC 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,07 Waling Dykstrapark 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 18W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,47 3, , ,32 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 20W HIT Nacht ,08 0,06 1,62 3, , ,52 Grondspot monument 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 P.J. Troelstra 24W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 1,92 4, , ,46 24-morgen ,08 0,06 1,91 1, , ,08 LAMP LED 24W NW 1100LM Nacht ,08 0,06 1,92 4, ,52 0 0,00 Jeu de Boules Feinsum 24-morgen ,08 0,06 1,91 1, , ,23 LAMP LED 25W NW 1800LM Nacht ,08 0,06 1,99 4, , ,54 Jachthaven Feinsum 24-morgen ,08 0,06 1,99 1, ,35 0 0,00 26W PLC Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,04 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,47 26W PLC 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,02 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,00 35W SOX Nacht ,08 0,06 3,32 7, , ,28 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 36W PLL 4P HF 830 Nacht ,08 0,06 2,80 6, , ,14 24-morgen ,08 0,06 2,80 1, , ,26 36W PLL 4P HF DIM (23A) 830 Nacht ,08 0,06 2,06 4, , ,54 24-morgen ,08 0,06 2,06 1, , ,37 36W SOX-E Nacht ,08 0,06 2,80 6, , ,90 24-morgen ,08 0,06 2,80 1, , ,86 42W PLT 4P HF 830 DIM Nacht ,08 0,06 3,27 7, , ,74 Lege Hearew ei Hijum 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 50W SON Nacht ,08 0,06 4,50 10, , ,22 24-morgen ,08 0,06 4,49 3, , ,38 55W SOX Nacht ,08 0,06 5,46 13, , ,91 24-morgen ,08 0,06 5,45 3, , ,62 55W SOX HF Nacht ,08 0,06 5,97 14, , ,31 24-morgen ,08 0,06 5,96 4, , ,00 66W SOX-E Nacht ,08 0,06 5,97 14, , ,50 24-morgen ,08 0,06 5,96 4, , ,49 70W CDO-ET 830 DIM Nacht ,08 0,06 4,58 11, , ,59 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 70W CDO-TT 828 Nacht ,08 0,06 5,31 12, , ,12 Centrum Stiens 24-morgen 0,08 0,06 0,00 0,00 0 0, ,00 70W SON Nacht ,08 0,06 5,90 14, , ,59 24-morgen ,08 0,06 5,89 4, , ,25 70W SON-T PLUS Nacht ,08 0,06 5,90 14, , ,18 24-morgen ,08 0,06 5,89 4, , ,92 totaal verbruik , ,71 27% 73% kwh totaal verbruikskosten 24-morgen en nachtbranders ,12 Kosten Aansluitingen/netw erk ,52 totaal ,64 14

16 Bijlage B1 - Cycluskosten PLL verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL ,54 215,54 Lamp PLL 36W/ ,26 4,26 Mast 5,5m CVL 5.5 EUV60-GST114 RAL ,03 264,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 801,28 cyclus (jaren) 40 per jaar A 20,03 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal Lamp PLL 36W/830 (1x 3 jaar) 12,33 4,26 52,54 lampvervanging (1x 3jaar) 12,33 10,65 131,29 Indal Libra PLL 36Watt dimbaar ESDU RAL ,54 215,54 vervangen armatuur (1x halverwege cyclus) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 50,00 50,00 conservering mast (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 6,667 15,00 100,00 totaal onderhoud in cyclus 721,43 cyclus (jaren) 40 onderhoudskosten per jaar 18,04 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 0,90 AKWR 10% 1,80 per jaar B 20,74 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar per lichtmast D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten (gemiddelde nacht en avond) 1 7,98 7,98 Netwerk (gemiddelde per mast) 1 10,32 10,32 totaal E 18,30 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 65,41 15

17 Bijlage B2 - Cycluskosten LED verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Philips 29Watt LED RAL ,00 340,00 LED module 0 150,00 0,00 Mast 5,5m CVL 5.5 EUV60-GST114 RAL ,03 264,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 921,48 cyclus (jaren) 50 per jaar A 18,43 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal LED Module (1x 25 jaar) 0 150,00 0,00 module vervanging (1x 25 jaar) 0 10,65 0,00 Philips 29Watt LED RAL 9007 (1x 25 jaar) 1 340,00 340,00 vervangen armatuur (1x 25 jaar) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 75,00 75,00 conservering (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 8,333 15,00 125,00 totaal onderhoud in cyclus 712,06 cyclus (jaren) 50 onderhoudskosten per jaar 14,24 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 0,71 AKWR 10% 1,42 per jaar B 16,38 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten gemiddeld per lamp (alle soorten) 1 5,59 5,59 Netwerk 1 10,32 10,32 totaal E 15,90 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 57,05 16

18 Bijlage B3 - Cycluskosten SON/SOX/CDO verlichting Kosten vervanging aantal p/e totaal Indal Libra RAL ,54 215,54 Lamp SOX 55W 1 4,26 50,00 Mast 5,5m-8m CVL EUV60-GST114 RAL ,03 304,03 Grondvleugel Lang Matz 1 31,98 31,98 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 afvullen grondstuk lichtmast met zand incl. levering 1 11,35 11,35 plaatsen lichtmast 1 82,06 82,06 aanbrengen grondvleugel mast 1 21,29 21,29 ondergronds domein Liander (aan- en afsluiten) 1 160,00 160,00 kosten nieuwe lichtmast 887,02 cyclus (jaren) 40 per jaar A 22,18 periodieke kosten / onderhoud aantal p/e totaal Lamp SOX 55W (1x 3 jaar) 12,33 45,00 555,00 lampvervanging (1x 3jaar) 12,33 10,65 131,29 Indal Libra RAL ,54 215,54 vervangen armatuur (1x halverwege cyclus) 1 21,29 21,29 levering klein materiaal per armatuur 1 10,77 10,77 storing ad hoc (ESVA, zekering, etc.) 1 50,00 50,00 conservering (1x 10jr) 4 35,00 140,00 reinigen mast en armatuur (1x 6 jaar) 6,667 15,00 100,00 totaal onderhoud in cyclus 1.223,89 cyclus (jaren) 40 onderhoudskosten per jaar 30,60 onvoorzien (klachten/rechtzetten, storm, e.d.) 5% 1,53 AKWR 10% 3,06 per jaar B 35,19 Incidentele kosten / schaderijdingen Eigen risico Verzekeringen ( 250,- per geval) 8 250, ,00 Schades - niet verhaalbaar , , ,00 aantal masten 1889 per jaar per lichtmast C 1,59 Beheerkosten aantal p/e totaal database / callcenter / storingsdienst 1 2,25 2,25 Beheer, toezicht en inkoop St. OV Fryslân 1 2,50 2,50 per jaar per lichtmast D 4,75 Energiekosten aantal p/e totaal Verbruikskosten (gemiddelde nacht en avond) 1 15,00 15,00 Netwerk (gemiddelde per mast) 1 10,32 10,32 totaal E 25,32 totale kosten per jaar (A+B+C+D+E) 89,02 17

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor scholen. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor scholen. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor scholen Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor schoolbesturen en andere betrokken partijen. Resultaat? Steek eerst je licht op om de juiste

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Auteur: Bert Stegeman Datum: 30-1-2014 Versie: 2.0 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 2 Alternatieven... 3 2.1 Voordelen LED t.o.v. conventioneel...

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor Kantoren & Bedrijven Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor Kantoren en bedrijven in het algemeen, waaronder winkels en MKB. Resultaat? Steek

Nadere informatie

Rapportage openbare verlichting 2007-2022

Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Technische en financiële achtergronden bij raadsinformatiebrief OVL 2014 1 februari 2014 Colofon Deze rapportage is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen met als hoofdthema Verbruik Openbare Verlichting. Presentatie Rationeel Energie Gebruik

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen Datum : 3 november 2009 Versie : definitief 2.0 Opgesteld door : CityTec B.V. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 INVENTARISATIE...

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie Folder 68 18.6 Lichtbronnen Productinformatie Lichtbronnen Het middelpunt van uw wereld is uw huis. In deze folder vindt u ideeën om uw huis een heel andere uitstraling te geven door het subtiele gebruik

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController Controle over openbare verlichting Altijd en overal met de TeleController 2 Met de TeleController van Ziut bedient u snel, betaalbaar en veilig iedere lichtmast op afstand Controle over openbare verlichting

Nadere informatie

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem Classic + Smart SKYLITE Draadloos lichtregelsysteem Het al omschrijvende woord is gemak en daarbij de interactiviteit van Tvilight. De nieuwe functionaliteiten van Tvilight zijn erg vooruitstrevend en

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart.

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Vervang oude fluorescentielampen door energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt?

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt? Beschrijving Vaak is de basisverlichting in een bedrijf TL-verlichting. Daarbij wordt het energieverbruik veroorzaakt door de TL-buis én het voorschakelapparaat (ook wel starter genoemd). Er zijn zuinige

Nadere informatie

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Naam: Dhr. W. Steijns Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu 28.000 m2 14.000 m2 + Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Neckermann.com GmbH, Frankfurt De Nr

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting?

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting? Sportveldverlichting Besparen met LED-verlichting? 1 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor lighting van NSvV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005 Lid

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIEBESPARING LEVENSDUUR MILIEU BETROUWBAARHEID RETURN OF INVESTMENT GESCHIEDENIS De Russische wetenschapper Oleg Losev ontdekte reeds halverwege de jaren

Nadere informatie

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting LED BE SMART Slimme Fietspadverlichting Licht op maat is voor ons de belangrijkste functionaliteit. Door middel van de sensor wordt het licht te allen tijde gedimd, maar licht op wanneer er iemand langs

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

TEKST: SIGRID VAN DEN BERG FOTO S: NFP PHOTOGRAPHY/PIETER MAGIELSEN

TEKST: SIGRID VAN DEN BERG FOTO S: NFP PHOTOGRAPHY/PIETER MAGIELSEN DOSSIER DUURZAAMHEID VASTGOED Schoon Licht bij Besparen zonder Ze zitten in de fase van oplevering. Toch genieten gebouwbeheerder Erik Hubertse en financieel adviseur Gert van de Kraats van Zorggroep Charim

Nadere informatie

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden -150 SLIMME PARKEN LED-verlichting op sportvelden Wat? Veel sportverenigingen staan voor de keuze om te investeren in verlichting. Dit document is een tool waarmee clubs de kosten en maatschappelijke aspecten

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

Ontdek het grote voordeel van renoveren: bespaar tot 90% op energiekosten!

Ontdek het grote voordeel van renoveren: bespaar tot 90% op energiekosten! Ontdek het grote voordeel van renoveren: bespaar tot 90% op energiekosten! Het voordeel van renoveren Bespaar tot 90% op energiekosten www.energiereductie.nu Veko lichtsystemen geproduceerd na 1976 kunnen

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Variabel

Tarieven Groene Stroom Variabel Tarieven Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u onze variabele leveringstarieven van Groene Stroom. De tarieven gelden vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Deze tarieven zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Product naam: MM05340

Product naam: MM05340 Product naam: MM05340 Specificaties MM05340: Levensduur: 15000u Lengte: 152 mm Wattage: 3.00W Diameter: 59 mm Kleur: 2200K (MellowLight de LED Kooldraad kleur) Gewicht: 287 gr Lumen: 210 lu Spanning: 230

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

De tijd is rijp. Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar.

De tijd is rijp. Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar. De tijd is rijp Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar. STOP DIE HOGE ENERGIEKOSTEN! Intelligentie brengt de LED-technologie

Nadere informatie

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Background Verlichting is verantwoordelijk voor 25% van het dagelijks energieverbruik 18 miljard lichtbronnen worden jaarlijks

Nadere informatie

Branded beacon of light

Branded beacon of light LED luifelverlichting Branded beacon of light LED Luifelverlichting Uw merk... een baken van licht Het voorterrein is een zeer belangrijk onderdeel van uw benzinestation; het biedt een visueel gastvrije,

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering)

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering) Openbare Verlichting Gemeente Boxtel Beleidsperiode 2014-2018 Visie en Beleid (actualisering) Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Afdeling Openbare Ruimte Bunderstraat 22A 5481 KD Schijndel telefoon: 073-5479351

Nadere informatie

Product naam: MM05941

Product naam: MM05941 Product naam: MM05941 Specificaties MM05941: Levensduur: 25000u Wattage: 6.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Lamp soort: A60 Lampvoet: E27 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning: Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Gemeente Bloemendaal projectnr. 217643 26 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal Afdeling Gemeentewerken Team Civiele Techniek en Verkeer Postbus 201

Nadere informatie

Product naam: MM04812

Product naam: MM04812 Product naam: MM04812 Specificaties MM04812: Levensduur: 25000u Diameter: 80 mm Wattage: 8.00W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 68 mm Bundelbreedte: 36 graden Beschermingsklasse: IP23 Power

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Levensduur: 25000u Diameter: 172 mm Wattage: 20.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 150 mm Bundelbreedte: 90 graden Beschermingsklasse: IP44

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur L90: 25000u Wattage: 7.50W Kleur armatuur: Wit Power factor: 0.90 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Aantal lampen: 1 Lamp soort: LED Geintegreerd

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34 Monitoring Energieakkoord Handleiding Invullen monitoringslijst 1 Pagina van 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Basis gebruik... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2 Vragenlijst (Overzicht)... 5 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur L90: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lu RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland ter introductie Zeker al vanaf 1669 (het jaar waarin de stad Amsterdam werd verlicht met 1.800 exemplaren van de straatlantaarn

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Energie besparen met gedimde openbare verlichting. Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten

Energie besparen met gedimde openbare verlichting. Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten Energie besparen met gedimde openbare verlichting Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten Openbare verlichting drukt zwaar op de gemeentelijke energienota. Maar gelukkig zijn er

Nadere informatie

Product naam: MM05244

Product naam: MM05244 Product naam: MM05244 Specificaties MM05244: Levensduur L90: 15000u Wattage: 4.80W Kleur: 2700K (Extra Warmwit LED Filament ) Lumen: 470 lm Bundelbreedte: 330 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Langs deze weg willen wij als fabrikant van schakelmateriaal en woningautomatiseringssystemen duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het schakelen en

Nadere informatie

Product naam: MM05242

Product naam: MM05242 Product naam: MM05242 Specificaties MM05242: Levensduur L90: 15000u Lengte: 101 mm Wattage: 3.00W Diameter: 36 mm Kleur: 2700K (Extra Warmwit LED Filament ) Gewicht: 14 gr Lumen: 250 lm Spanning: 230 V

Nadere informatie

over de rol van licht in de vogelkweek

over de rol van licht in de vogelkweek over de rol van licht in de vogelkweek Wat is licht en wat doet het? Wat is er nu verkrijgbaar? LED: het licht van de toekomst? Geen technische verhalen!!! Vriendenclub Eindhoven 15/3/2015 2 De rol van

Nadere informatie

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken.

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Winkel Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Lampen met langere levensduur toepassen. Licht (automatisch)

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Afdelingen Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte BERGEN UITGELICHT

Afdelingen Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte BERGEN UITGELICHT Afdelingen Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte BERGEN UITGELICHT VERLICHTINGSPLAN GEMEENTE BERGEN 2013-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie: Donker tenzij en licht op maat?... 5 3 Uitgangssituatie...

Nadere informatie

TOPKWALITEIT TEGEN REDELIJKE PRIJZEN

TOPKWALITEIT TEGEN REDELIJKE PRIJZEN 1 TOPKWALITEIT TL ARMATUREN ENERGIEZUINIG EN MAXIMALE LICHTOPBRENGST TOPKWALITEIT TEGEN REDELIJKE PRIJZEN Energie besparen doen wij zo! Postbus 1076 2260 BB Leidschendam T: 070-41 90 915 info@energiebesparendoenwijzo.nl

Nadere informatie

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 2 VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 3 Industriële verlichtingsinstallaties bieden vaak een aanzienlijk verbeteringspotentieel op het gebied van energieefficiëntie en lichtkwaliteit. Hoewel een renovatie

Nadere informatie

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom Elektriciteit LED lampen werken op 12 Vdc /Ac tot ca. 38 Vdc/ac. Dit is laagspanning. Er zijn dus lampen die alleen op gelijkstroom (DC) werken of op wisselstroom (AC) Maar ook zijn er LED lampen die zowel

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Zo kunt u zelf inbouwspots monteren

Zo kunt u zelf inbouwspots monteren verlichting Zo kunt u zelf inbouwspots monteren Algemene informatie Stappenplan inbouwspots monteren Stappenplan inbouw dimmer monteren Waarom kiezen voor inbouwspots? Inbouwspots kunnen in vrijwel ieder

Nadere informatie

Quick Wins Openbare Verlichting

Quick Wins Openbare Verlichting INFRA-LUX BV Quick Wins Openbare Verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P111190, Versie 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Analyse bestaande OVL installatie en proces... 3 2.1 Opbouw

Nadere informatie

Zuinig licht, heldere keuze

Zuinig licht, heldere keuze Zuinig licht, heldere keuze Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt energiezuinige verlichting omdat dit bijdraagt aan een beter klimaat. Geef de aarde door. [Deze slogan kan alleen gedurende de campagneperiode

Nadere informatie

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT BEVOEGD MEDEWERKER Wanneer men een conventionele verlichtingsinstallatie met T8-armaturen en CVSA's vervangt door hoogefficiente

Nadere informatie

LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen

LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen, vorm A60 Schakelbaar 20.000 keer Afmeting 108x60 mm Dimbaar en vergelijkbaar met een 40 Watt gloeilamp 800500 E27 8 Watt 470 Lm 800501

Nadere informatie

We... maken! -25% kunnen. willen. Made in. Germany

We... maken! -25% kunnen. willen. Made in. Germany We... willen kunnen maken! -25% Superbasic LED Downlights 2014 Made in Germany Zeer efficiënt en duurzaam armatuur Modulair connector systeem Hoog rendement tot 89 lumen per watt DL200 superbasic met 16W

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Beste LED, beste prijs!

Beste LED, beste prijs! Beste LED, beste prijs! Warm wit licht Warm wit licht Zuinig & duurzaam Zuinig & duurzaam Levendige kleuren Levendige kleuren ? Wist je dat...... de marktomzet in LED met % gegroeid is t.o.v. vorig jaar...

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Gemeente Venlo Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Definitief 07112011 Documentnummer: ADV07112011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Huidig beleid & huidige situatie 8 1.1 Huidig Beleid

Nadere informatie

Ervaar hoe mooi LED kan zijn. See what light can do

Ervaar hoe mooi LED kan zijn. See what light can do Ervaar hoe mooi LED kan zijn See what light can do Ervaar hoe mooi LED kan zijn Licht is meer dan verlichting alleen Licht bepaalt de sfeer in een kamer en brengt elke ruimte in huis tot leven. Met dit

Nadere informatie

Handleiding "zicht op licht"

Handleiding zicht op licht Handleiding "zicht op licht" Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties SenterNovem juni 2007 definitief Handleiding "zicht op licht" Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties dossier : A6193-01-001

Nadere informatie

Openbare verlichting. 13 maart 2014. Verbruik

Openbare verlichting. 13 maart 2014. Verbruik Openbare verlichting 13 maart 2014 Verbruik Agenda Marktspelers De verbruiksgegevens De factuur voor elektriciteitslevering Doven en dimmen Ombouw van een ganse gemeente Oefening 2 kennisplatform licht

Nadere informatie

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting.

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Definitief 9 December 2015 1 Inhoud Inhoud Inleiding HIOR Gebruikers en actualisatie. Energiegebruik Hoofdonderdelen van openbare verlichting.

Nadere informatie

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality.

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Seminarie IBE-BIV Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Kurt T Joens 4 november 2010 De wereld heeft nood aan zinvolle oplossingen om de klimaatveranderingen van antwoord te bieden.

Nadere informatie

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering Waarom ik hier sta? > wereld economische crisis, energiecrisis > lokale economie en welvaart Werkloosheid 6,01% 21000 huishoudens

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Duurzaam besparen OP ENERGIE

Duurzaam besparen OP ENERGIE Duurzaam besparen OP ENERGIE Minder klachten Verbeter de Duurzaamheid & Verlaag de Kosten Over JNJ-projecten JNJ-Projecten levert de volgende producten en diensten: 1. Definitieve energielabels voor woningen

Nadere informatie